pristopno izjavo - RD Rudar Trbovlje

Transcription

pristopno izjavo - RD Rudar Trbovlje
Rokometno društvo RUDAR
Rudarska cc. 6, 1420 Trbovlje
DŠ: 75284677
75284677, MŠ: 4013280000
PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:
Spol: M
Ž
Naslov:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Telefon/GSM:
Elektronska pošta:
S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica
član ica Rokometnega društva Rudar in da
sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a
pripravljen a ravnati po njem. Društvu dovoljujem
zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja dr
društva, pri
čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP
(ZVOP-1).
Datum:_______________
___
Podpis:_________________
Podpis:___________________
PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (za včlanitev otroka, starega do 15 let)
Ime in priimek
zakonitega zastopnika:
Spol: M
Ž
S svojim podpisom soglašam, da se moj otrok včlani v Rokometno dr
društvo Rudar.
Datum:_______________
___
Podpis:_________________
Podpis:___________________
IBAN: SI56 6100 0000 1574 269, odprt pri Delavski hranilnici d.d., BIC banke: HDELSI2
HDELSI22
IBAN: SI56 2900 0005 0097 059, odprt pri UniCredit Bank d.d., BIC banke: BACXSI2
BACXSI22
www.rokometnodrustvo
www.rokometnodrustvo-rudar.si,
e-pošta:
pošta: [email protected]

Similar documents