NEDELJA PRI NAS - Župnija Ljubljana Dravlje

Comments

Transcription

NEDELJA PRI NAS - Župnija Ljubljana Dravlje
FILMSKI FORUM
Ker so filmi danes verjetno najbolj dostopna oblika
umetnosti, je dobro, da jih ne samo gledamo, ampak
se o njih in o njihovih sporočilih tudi pogovarjamo.
V ta namen bomo letos vsako tretjo sredo v mesecu
organizirali filmski forum: ogledali si bomo en film in
si nato ob čaju in piškotih o filmu izmenjali mnenja in
poglede. Prvič se dobimo v sredo, 16. septembra ob
19. uri v ateljeju. Ogledali si bomo nemški film “Val”
(Die Welle).
petek, 18. september
DRAVELJSKI DUHOVNI VEČER
V sklopu praznovanja 30 – letnice posvetitve nove
draveljske cerkve ste lepo vabljeni na draveljski
duhovni večer, ki bo v petek, 18. septembra ob 19.45
v dvorani nove cerkve. Gosta večera bosta p. Lojze
Bratina, bivši draveljski župnik in arhitekt Marko
Mušič. Spregovorila bosta o načrtovanju in gradnji
cerkve Kristusovega učlovečenja v Dravljah.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Rojeva se nov mladinski pevski zbor, ki se bo dobival
ob torkih zvečer. Kontaktna oseba je Tjaša Medved,
prva vaja bo v torek, 6. oktobra ob 20. uri.
ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
P. MIRAN ŽVANUT DJ, ŽUPNIK
VODNIKOVA 279, 1000 LJUBLJANA
01/583 00 30, 01/583 00 32
[email protected] • www.zupnija-dravlje.si
ŽUPNIJSKA PISARNA
TOREK: 8:30-10:00 • SREDA: 17:00-18:30
PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.
SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00
SVETE MAŠE OD 7.9. DO 13.9.
Ponedeljek, 7. 9., Marko Križevčan, mučenec
7.30
19.00 ++
Alojzija in Franc PEČNIK ter Cvetka
GREGORKA
TEDENSKA OZNANILA
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE
LETNIK XXXX
6. KIMAVEC 2015
ŠTEVILKA 01
Torek, 8. 9., Marijino rojstvo – mali šmaren
7.30
v zahvalo in prošnjo
19.00 +
Anton ZABUKOVEC, obl.
23. NEDELJA MED LETOM
Sreda, 9. 9., Peter Klaver, jezuit, misijonar
7.30
19.00 ++
Slavka in France ERMAN
++
Jožefa LEBAR in Jožefa ZORE
Četrtek, 10. 9., Nikolaj Tolentonski, spokornik
7.30
19.00 +
Emilija KASTELIC
srečno pot in uspešno delo
Petek, 11. 9., Prot in Hijacint, mučenca
7.30
19.00 +
Veronika SIRNIK
+
Franc TOME, obl.
Sobota, 12. 9., Marijino ime
7.30
19.00 +
Matija ŠKOF
Nedelja,13. 9., 24. NEDELJA MED LETOM
6.30
+
Milka DRAKSLER
8.30
za župljane
10.00 +
Pavle RIBIČ, obl.
++
Milan JAGODIC in družina JAGODIC
+
Marija GUNČAR, 30. dan
11.00
maša v Domu starejših
11.30 ++
Pavle, Marija in Mira CERGOLJ ter Franc
POLJŠAK
19.00
za novo srečno življenje v novem svetu
NEDELJA PRI NAS
sreda, 16. september
In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse
je prav storil: gluhim daje, da slišijo,
nemim, da govorijo.«
(Mr7,37)
Jezus se je dotaknil gluhonemega in ga
ozdravil. O, da bi se Gospod dotaknil
tudi nas, da bi se nam odprle oči in
ušesa za poslušanje Božje besede. Efeta!
Odprimo se Božji ljubezni! Naj nas
osvobodi vezi strahu, da bomo ravnali
in govorili kakor je prav, besede, ki
ustvarjajo odnose razumevanja in
ljubezni!
OB ZAČETKU NOVEGA KATEHETSKEGA
LETA
Dragi otroci, starši in vsi župljani,
vsak nov dan prinaša nov začetek. So veliki in so majhni
začetki. Nekateri so bolj pomembni, drugi manj, vsi pa
predstavljajo neke vrste mejnike v našem življenju. Tudi
začetek novega šolskega in veroučnega leta je mejnik.
Nekateri vstopate v prvi, nekateri v drugi, tretji …
razred. Nekateri bi radi ostali z mislimi še pri poletnih
počitnicah, drugi ste se že pridno spoprijeli s šolskimi
učbeniki, službo, novimi odgovornostmi... Vsi vemo,
da je potrebno iti naprej in kot pravi Jezus: »Nihče,
kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren
za Božje kraljestvo« (Lk 9,62). Naše roke so že na
plugu, zato je dobro, da čim prej usmerimo naš pogled
v prihodnost in se vprašamo, kakšni so moji načrti v
tem šolskem in veroučnem letu? Kaj bi se rad naučil,
spoznal in doživel?
Tudi katehetska ekipa je že pripravljena. Letos bo malce
spremenjena. Monika Mardjonović in Vianeja Pesjak sta
se poslovili in namesto njiju bosta v novem veroučnem
letu poučevali naši župljanki Tjaša Medved, ki bo
prevzela 4. razred in Darinka Bak, ki se bo spoprijela s
5. razredom. p. Mio Kekić je na sobotnem letu, zato bo
prvoobhajance prevzel p. Jože Poljanšek. V pomoč nam
je prišla še s. Iva Horvat iz reda frančiškank Marijinih
misijonark, ki bo poučevala 6. razred. Uršulinka s. Nada
Furlan, bo tako kot lani spremljala 1. in 2. razred, p.
Primož bo lanski 6. razred popeljal v 7. razred, p. Miran
z animatorji pa bo 8. razred pripravljal na zakrament
svete birme. Po lanski prostorski stiski, se bodo letos
nekateri razredi preselili v obnovljene učilnice.
Starši lahko vpišete svoje otroke k verouku preko
župnijske spletne strani http://www.zupnija-dravlje.si/.
Tam boste našli vse potrebne informacije. K verouku
v Dravlje se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v tem
veroučnem letu začeli obiskovati prvi razred in tisti
iz višjih razredov, ki bodo zaradi različnih razlogov
verouk v naši župniji obiskovali prvič. Za vpis v višje
razrede potrebujemo dovoljenje župnije, kjer je otrok
verouk obiskoval preteklo leto.
Želim vam, da bi bilo novo šolsko in veroučno leto
ustvarjalno, polno lepih izkušenj in predvsem prežeto
z božjim blagoslovom, kajti »če Gospod ne zida hiše, se
zaman trudijo z njo njeni graditelji« (Ps 127,1).
p. Miran Žvanut, župnik
PATER JOŽE POLJANŠEK, DUHOVNI
POMOČNIK V DRAVLJAH
Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore
je meseca julija p. Jožeta Poljanška imenoval za
duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana Dravlje.
Pater Jože se je rodil 12. marca leta 1963 v Ljubljani,
v zgradbi, kjer je danes jezuitski dom duhovnih vaj.
Odraščal je v Srednji vasi v Tuhinjski dolini s šestimi
brati in eno sestro. Ima brata jezuita p. Janeza Poljanška.
Prihaja iz glasbene družine. Njegovi bratje so poznani
po narodno zabavni glasbi pod imenom Ansambel
bratov Poljanšek.
Leta 1987 je p. Jože v Mariboru vstopil k jezuitom. Po
dveh letih noviciata je študiral filozofijo na Teološki
fakulteti v Ljubljani. Sledila je jezuitska praksa v župniji
sv. Jakoba v Ljubljani in v Centru Aletti v Rimu. Teologijo
je študiral v Neaplju in bil v Dravljah na praznik sv.
Ignacija leta 1997 posvečen v duhovnika. V župniji sv.
Magdalene v Mariboru je deloval kot kaplan potem
pa odšel v Rim na podiplomski študij misijologije. Po
vrnitvi iz Rima, je bil tri leta kaplan pri sv. Magdaleni
v Mariboru, leta 2008 pa imenovan za župnika. Pater
Jože Poljanšek ima veliko talentov: je glasbenik, slikar
in odličen drsalec na ledu. Verjamemo, da so Dravlje
pravi kraj, kjer bo p. Jože svoje talente lahko s pridom
uporabil.
Pater Jože, dobrodošel v Dravljah!
sreda, 9. september
MAŠA JEZUITSKE SKUPNOSTI
V sredo, 9. septembra goduje jezuitski svetnik sv. Peter
Klaver, imenovan tudi suženj zamorskih sužnjev. Svoje
življenje je posvetil pastorali in skrbi za sužnje. Na god
sv. Petra Klavra se bomo jezuiti draveljske skupnosti
zbrali pri večerni sv. maši ob 19. uri.
od četrtka 10. do sobote 12. septembra
TRIDNEVNICA
Kot priprava na praznovanje 30-letnice posvetitve
nove cerkve bo od 10. do 12. septembra pri večerni sv.
maši tridnevnica.
nedelja, 13. september
PRAZNOVANJE 30 – LETNICE
POSVETITVE NOVE CERKVE
V nedeljo, 13. septembra bomo s slovesno sveto mašo
ob 8.30 začeli praznovanja ob 30 - letnici posvetitve
nove draveljske cerkve. Glavni mašnik bo ljubljanski
pomožni škof dr. Anton Jamnik. K sveti maši ste lepo
povabljeni vsi, ki ste na kakršenkoli način povezani z
našo cerkvijo in župnijo. Zelo bomo veseli narodnih
noš, gospodinjam pa se priporočamo za pecivo, saj
bo po slovesni sveti maši na Rokovem trgu druženje.
od 14. do 18. septembra
SPOVED ZA VEROUČENCE
V tednu med 14. in 18. septembrom bo v času
veroučnih ur potekala v novi cerkvi sveta spoved za
učence 4.,5.,6.,7. in 8. razreda.
torek, 15. september
FILM O GRADNJI NOVE CERKVE
V torek, 15. septembra, na dan 30-letnice posvetitve bo
po večerni sv. maši na ogled film o gradnji nove cerkve.