CENIK STORITEV - Pro-bit programska oprema doo

Comments

Transcription

CENIK STORITEV - Pro-bit programska oprema doo
Priloga 1: CENIK STORITEV - VELJAVEN OD 01.05.2015
I. PROGRAMSKA OPREMA
NAZIV STORITVE
ENOTA DELA
CENA V EUR
01.
SVETOVALNI DAN – SERVISER
ZA PROGRAMSKO OPREMO
1 DAN
0,5 DAN
500
250
02.
SVETOVALNI DAN SVETOVALEC
1 DAN
0,5 DAN
600
300
03.
PROGRAMIRANJE DODELAV ENOSTAVNO
1 DAN
0,5 DAN
500
250
04.
PROGRAMIRANJE DODELAV ZAHTEVNO
1 DAN
0,5 DAN
600
300
05.
SERVISER ZA PROGRAMSKO
OPREMO
1 URA
70
06.
SVETOVALEC
1 URA
90
07.
ENOSTAVNA POMOČ NA
DALJAVO (HELPDESK IN
TELEFONSKA POMOČ)*
1 URA
70
08.
ZAHTEVNEJŠA POMOČ NA
DALJAVO (HELPDESK IN
TELEFONSKA POMOČ)*
1 URA
90







Cene so neto, brez pripadajočega davka na dodano vrednost;
Polovica svetovalnega dne obsega do 4 ure dela;
Cel svetovalni dan obsega od 4 do 8 ur dela;
Ure, ki presegajo 8 ur dela se zaračunavajo po urni postavki;
Do 20% popusta na navedene cene ste upravičeni v naslednjih primerih:
o pol leta od nakupa, oziroma do prevzema programske opreme
o ob podpisani vzdrževalni pogodbi in poravnanih obveznostih
o ste uporabnik storitev v oblaku
Strankam brez vzdrževalne pogodbe načeloma ne nudimo storitev na terenu na uro;
* najmanjši interval je 15 minut.
II. VZDRŽEVANJE SISTEMSKE IN STROJNE OPREME
NAZIV STORITVE
ENOTA DELA
CENA V EUR
09.
SISTEMSKI TEHNIK (instalacija,
nastavitve in administriranje
delovnih postaj)
1 URA
40
10.
SISTEMSKI INŽENIR I
(administriranje strežnikov in
omrežnih naprav v enostavnih
okoljih, osnovno administriranje
podatkovnih baz)
1 URA
60
11.
SISTEMSKI INŽENIR II
(administriranje strežnikov v
kompleksnih okoljih in na različnih
platformah, zahtevno
administriranje omrežnih naprav,
zahtevno administriranje
podatkovnih baz)
1 URA
90


Cene so neto, brez pripadajočega davka na dodano vrednost;
Strankam z vzdrževalno pogodbo za strojno opremo priznamo na te cene 20% popust
III. POTNI STROŠKI IN ZAMUDA ČASA NA POTI:
STORITEV
RAZDALJA
CENA V
EUR
12.
Prevozni stroški + čas na poti
Do 50 km
32
13.
Prevozni stroški + čas na poti
Do 100 km
64
14.
Prevozni stroški + čas na poti
Do 200 km
85
15.
Prevozni stroški + čas na poti
Do 300 km
117
16.
Prevozni stroški + čas na poti
Do 400 km
148


Cene so neto, brez pripadajočega davka na dodano vrednost;
Prevozne stroške se obračuna od sedeža podjetja Pro-bit programska oprema d.o.o.
Obračun opravljenega dela upošteva tudi čas dela:
OPRAVLJENO DELO
DODATEK K CENI V %
od 07.00 do 15.00 ure
/
od 15.00 do 20.00 ure
35
po 20.00 uri, ob sobotah, nedeljah
in praznikih
50
Pridružujemo si pravico do sprememb cen brez predhodnega obvestila.
Direktor: mag. Vlado GOBEC