10EUR/mesec

Comments

Transcription

10EUR/mesec
Super ponudba.
Mobilni paket in
odličen pametni
telefon skupaj že od
Slike so simbolične. Ponudba velja ob vezavi za 24 mesecev. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.
13 EUR meseËno.
SONY Xperia E4
Telefon
Paket MOB 10
LG G3S
3 EUR x 24
10 EUR/mesec
Telefon
Paket MOB 10
Telefon in paket MOB 10
13 EUR/mesec
8 EUR x 24
10 EUR/mesec
Telefon in paket MOB 10
18 EUR/mesec
Kako do paketa in telefona?
PAKET
MOB
10
BREZPLA»NI KLICI
v omrežju Telemach
500 min
v ostala omrežja
500
sporočil SMS/MMS
500 MB
prenosa podatkov
UNIFI
Več kot 1800 točk WiFi
v Sloveniji in tujini
10 EUR/mesec
Huawei P8
Telefon
17 EUR x 24
Paket MOB 10
10 EUR/mesec
Telefon in paket MOB 10
27 EUR/mesec
mobilna.telemach.si
Obiščite eno od naših poslovalnic.
NaroËnike mobilne telefonije obvešËamo, da
• 1. 9. 2015 stopijo v veljavo novi Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve, ki v celoti nadomestijo Splošne pogoje uporabe storitev mobilne
telefonije družb skupine TELEMACH, ki so stopili v veljavo 1. 7. 2012 in Splošne pogoje uporabe storitev mobilne telefonije družb skupine TELEMACH, ki so stopili v veljavo
dne 7. 10. 2013. Spremenjeni Splošni pogoji so objavljeni na http://www.telemach.si/sl/zasebni-uporabniki/pomoc-in-informacije/obvestila/spremembe-cenika-in-SPP-Telemach,
na voljo pa so tudi v vseh poslovalnicah Skupine Telemach ter na brezplačni telefonski številki 080 22 88;
• 1. 9. 2015 stopijo v veljavo spremembe Cenika storitev MOBILNE TELEFONIJE družb skupine Telemach za v delu "Dodatne storitve" Cenika, kot so te navedene v Obvestilu o
spremembi, objavljeni na http://www.telemach.si/sl/zasebni-uporabniki/pomoc-in-informacije/obvestila/spremembe-cenika-in-SPP-Telemach, na voljo pa so tudi v vseh
poslovalnicah Skupine Telemach ter na brezplačni telefonski številki 080 22 88.
Od objave sprememb do njihove uveljavitve imajo uporabniki v skladu z določili 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah pravico brez odpovednega roka in brez
plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki je ob
sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju
povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju,
v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa v skladu s tem obvestilom ne
vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Similar documents