Kamnik, 07.11.2014 VABILO! - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Transcription

Kamnik, 07.11.2014 VABILO! - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Izpostava Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Tel.: 01 831 75 33, 041 310 155, 041 310 173
E-naslov: [email protected],
[email protected]
www.lj.kgzs.si
Kamnik, 07.11.2014
VABILO!
V okviru dodelitve pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kamnik
in Komenda v letu 2014 vsa zainteresirana kmetijstva gospodarstva oz. njihove člane,
vabimo na:
Ogled dobrih praks - ogled in predstavitev kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, ki
oskrbujejo lokalno prebivalstvo
V ponedeljek, 17. novembra 2014, vas z avtobusom v spremstvu strokovnih služb KGZS
kmetijsko svetovalne službe vabimo v okolico Slovenj Gradca na ogled kmetij:
● KMETIJA KREVH, PODGORJE 87, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU. Živinorejska
kmetija z dopolnilno dejavnostjo. Na kmetiji ogled in degustacija ( konopljin čaj, jogurti, sirni namazi,
mehki sir,pecivo);
● KMETIJA ARBITER, JOŽICA IN BOGOMIR ARBITER, BRDA 3, ŠMARTNO PRI SLOVENJ
GRADCU . Živinorejska kmetija z dopolnilno dejavnostjo. Ogled in degustacija (mesni izdelki,
krušni izdelki, zelenjava, ostalo). Poslujejo tudi s šolami.
● TURISTIČNA KMETIJA DVORNIK, ŠENTANEL 8, PREVALJE
Predstavitev kmetije, ogled kmečkega muzeja, degustacija domačih izdelkov (žganje, jabolčni sok,
mošt, likerji), voden sprehod po zelenjavnem in zeliščnem vrtu. Možen je nakup njihovih domačih
izdelkov, ki jih tržijo pod sloganom: PRIDELANO Z LJUBEZNIJO ;
● TURISTIČNA KMETIJA MARIN. MILER, ŠENTANEL 24, PREVALJE
Kmetija ima skupne površine cca. 21 ha, od tega polovica gozda. Zasejanih površin je cca. 7 ha, kjer
je posejan kamut, konoplja, pira, šparglji, česen in ostale vrtnine. Prešajo mošt, sušijo sadje,
žganjekuha, zelišča..., redijo 80 -90 ovac, prašiče, kokoši in se ukvarjajo s turizmom. Tu je pozno
kosilo. Vrnitev predvidoma v večernih urah.
Odhod z avtobusom ob 8.00 izpred športne dvorane v Kamniku, 8.30 Šmartno v Tuhinju
(avtobusna postaja), 8.45 iz Motnika (avtobusna postaja).
Prijave in dodatne informacije sprejemamo na KGZS-zavod Ljubljana, Izpostava Kamnik, tel:
01 8397769, 01 8317533 ali na 041 310 155, 041 310 173, najkasneje do četrtka 13. novembra, oz.
do zasedbe razpisanih mest.
Pripravili: Terenski kmetijski svetovalki
Marta Kos , Rozalija Gaberšek
Vodja odd. za kmetijsko svetovanje:
Tomaž Močnik
OBRNI LIST
Gospodinjska ulica 6, tel (01) 513 07 00, fax (01) 513 07 41, e-naslov: [email protected], internet: www.lj.kgzs.si
Identifikacijska št. Za DDV: SI88840620, transakcijski račun: 01100-6030234632
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Izpostava Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Tel.: 01 831 75 33, 041 310 155, 041 310 173
E-naslov: [email protected],
[email protected]
www.lj.kgzs.si
Kamnik, 07.11.2014
OBVESTILO!
KMETIJSKA OKOLJSKA PLAČILA OD 2015 – 2020 IN VSTOPNO IZOBRAŽEVANJE
(KOPOP)
Vsi upravičenci, ki bodo hoteli v letu 2015 vstopiti v kmetijsko okoljski program KOPOP (po
starem KOP) bodo morali opraviti 6-urni program usposabljanja s področja KOPOP vsebin in
predpisa, ki ureja prenos znanja iz PRP 2014-2020 v letu 2015 oziroma t.i. vstopno izobraževanje.
Ta usposabljanja bodo izvedena samo v obdobju od 01.11.2014 do 31.01.2015. Kdor tega
izobraževanja ne bo opravil v tem roku ne bo mogel v letu 2015 vstopiti in uveljavljati kmetijsko
okoljskih podnebnih plačil (KOPOP). Na naši izpostavi bosta izvedena 2 izobraževanja, ki bosta:
● v torek 18.11.2014 ob 9. uri v prostorih Krajevne skupnosti Šmarca, Trg padlih borcev 2,
● v sredo 10.12.2014 ob 9. uri v prostorih Krajevne skupnosti Šmarca, Trg padlih borcev 2,
Predavanje bo trajalo 6 ur z vmesnimi odmori.
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE JE OBVEZNA, ker je število mest omejeno. Vsi zainteresirani
se prijavite čim prej, ker kasneje ostalim ne moramo zagotoviti mesta na izobraževanju.
Prijave na KSS KAMNIK osebno ali na: 01 8317533, 01 8397769 ali 041 310 155, 041 310 173!
Seznanjeni boste o zahtevah posameznih kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov, kar vam bo
pomagalo pri odločitvi za izvajanje v naslednjih petih letih in pri izdelavi »Programa aktivnosti«, ki
ga boste morali obvezno izdelati skupaj s svetovalcem in bo tudi obvezen za uveljavljanje okoljskih
plačil.
VABILO
na delavnico »ORGANOLEPTIČNO OCENJEVANJE KRME«,
1. delavnica bo v petek, 21.11.2014 ob 9. uri;
2. delavnica bo v petek, 21.11.2014 ob 13. uri,
v prostorih Krajevne skupnosti Podgorje, Podgorje 55a, Kamnik (za gostilno Slavka).
Delavnico bosta vodila specialist za travništvo in pašništvo Anton Zavodnik in specialistka za
živinorejo ter prehrano Jasmina Slatnar pri KGZS Zavod LJ.
Na praktičnih primerih bo prikazano kako lahko sami dovolj dobro ocenimo kvaliteto oziroma
hranilno vrednost doma pridelane krme, zato s seboj prinesite vzorce svoje krme (koruzno in travno
silažo ter seno). Predstavljeni bodo tudi rezultati vzorcev silaže iz pšenice in ječmena, ki smo jih
vzeli pri okoliških kmetih.
Prijave na KSS KAMNIK osebno ali na: 01 8317533, 01 8397769 ali 041 310 155, 041 310 173!
Koordinatorja:
Marta Kos, Rozalija Gabršek
Vodja odd. za kmetijsko svetovanje:
Tomaž Močnik
OBRNI LIST
Gospodinjska ulica 6, tel (01) 513 07 00, fax (01) 513 07 41, e-naslov: [email protected], internet: www.lj.kgzs.si
Identifikacijska št. Za DDV: SI88840620, transakcijski račun: 01100-6030234632