Printvenlig skema - DanRIS.pdf

Transcription

Printvenlig skema - DanRIS.pdf
Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til
indberetning i Stofmisbrugsdatabasen
– for Indberetter i Tilbud
DanRIS
Indskrivning
Ydelser
Udskrivning
(eksklusiv ASI)
(Center for Rusmiddelforskning, AU)
Oktober 2013
1
Indledning
Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares
af dag-, ambulante og døgntilbud i DanRIS-registret. (Bemærk, der udfyldes
mere information om borgeren på døgntilbud).
Du kan printe og bruge ”Fællesindhold” som opslagsværk for
variabelbeskrivelser og definitioner af spørgsmål.
I SMDB fordeles DanRIS-skemaerne på fire skærmbilleder (formularer):
Indskrivning
ASI-skema
Ydelser
Udskrivning
Bemærk, at EuropASI-skema skal hentes ned i et separat dokument!
Indskrivning, ASI og Ydelser udgør den første del af indberetningen til SMDB,
som foretages af behandlingsstedet (efter indberetningen fra myndigheden).
Der indberettes kun DanRIS for borgere i behandling over 18 år.
2
Skema - INDSKRIVNING
Skema
Feltnavn
Valgmuligheder
Indskrivning
Skriv navn hvis ikke
angivet og hvis oplyst
Indskrivning
Alle kommuner (98)
Indskrivning
Skriv indskrivningsdato
(dags dato angives
automatisk)
Indskrivning
(Kun ved indskrivning på
døgntilbud)
Angiv navn for behandler på
tilbud
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
Indskrivning
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Fængsel
2) somatisk hospital
3) Psykiatrisk hospital
4) Ambulant
afgiftning/afrusning
5) Døgnafgiftning/
døgnafrusning andetsteds
6) Stoffri døgnbehandling
andetsteds/døgnbehandli
ng af alkohol-problemer
andetsteds
Dine svar/noter
3
7) Gået i form for
forberedende behandling
8) Andet/anden
institution (angiv)
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
(Overføres automatisk
hvis indberettet)
1) Selvstændig bolig
2) Lejet værelse
3) Familie/venner
4) Institutionsophold
anden institution
5) Støttebolig/
fællesskab
6) Familiepleje
7) Herberg/
pensionat
8) Fængsel
9) Gaden/
ingen bolig
10) Andet
11) Klienten vil ikke
oplyse
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
(Overføres automatisk
hvis indberettet)
1) Enlig
2) Samlevende
3) Uoplyst
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
4
3) Uoplyst
Indskrivning
Særlige forhold for borgeren
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
Indskrivning
Særlige forhold for borgeren
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
Indskrivning
Særlige forhold for borgeren
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) < 1 år
2) >= 1 år < 3år
3) >=3 år < 6 år
4) >=6 år < 10 år
5) >=10 år < 16 år
6) >=16 år < 21 år
7) >=21 år < 26 år
8) >=26 år
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
Indskrivning
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
1) Periodisk
5
Alkohol
2) Kontinuert
3) Uoplyst
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
Alkohol
(Kun ved indskrivning
på døgntilbud)
Indskrivning
Indskrivning
6
Skema - YDELSE
Feltnavn
Ydelse
Skærmbillede
Valgmuligheder
Beskrivelse
Ydelser tilhørende Tilbuddet
(Ydelsespakker oprettet af
Administrator)
Ydelse
Ydelse
Ydelse
1) Klient afslutter ydelsen som planlagt
2) Klient skifter efter aftale ydelse
3) Klient anbefales at afslutte ydelse
4) klient udeblevet
5) klients anmodning
6) klient død
7) klient flyttet
8) klient færdigbehandlet
9) klient overgået til kriminalforsorgen
10) klient udskrevet til andet tilbud
11) klient udskrevet til hospital
12) klient bortvist
13) anden årsag til afsluttet behandling
(Angives når behandling er afviklet)
7
Skema - UDSKRIVNING
Skema
Feltnavn
Valgmuligheder
Udskrivning
(Kun ved udskrivning på
døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
Udskrivning
(Kun ved udskrivning på
døgntilbud)
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
Udskrivning
Angiv udskrivningsdato
Udskrivning
(Kun ved udskrivning på
døgntilbud)
1) klient udeblevet
2) klients anmodning
3) klient død
4) klient flyttet
5) klient færdigbehandlet
6) klient overgået til kriminalforsorgen
7) klient udskrevet til andet tilbud
8) klient udskrevet til hospital
9) klient bortvist
10) anden årsag til afsluttet
behandling
(Kun ved udskrivning på
døgntilbud)
1) Lønindkomst
2) SU
3) Arbejdsløshedsdagpenge
4) Aktivering/fået løn med tilskud
5) Sygedagpenge
6) Kontanthjælp
7) Revalideringsydelse
Udskrivning
Beskrivelse
8
Udskrivning
8) Førtidspension
9) Fra familie, venner og lign.
10) Illegale aktiviteter
11) Prostitution
12) andet
13) Uoplyst
(Kun ved udskrivning fra
døgntilbud)
1) lønindkomst
2) SU
3) arbejdsløshedsdagpenge
4) aktivering/fået løn med tilskud
5) sygedagpenge
6) kontanthjælp
7) revalideringsydelse
8) førtidspension/pension
9) fra familie, venner og lign.
10) illegale aktiviteter
11) prostitution
12) andet
13 uoplyst
9