Kolding blad - Visens Venner i Danmark

Transcription

Kolding blad - Visens Venner i Danmark
Bestyrelsen
Næste blad
Formand og webmaster:
Peter Lorenzen
Tlf.: 72 17 43 52 / 40 31 95 07
E-mail: [email protected]
Kommer sidst i november
Kalender :
(ændringer kan forekomme)
Kasserer og redaktør:
Mikael Manøe Bjerregaard
Mobil: 22 34 23 77
E-Mail: [email protected]
Bank: 3733 - 4795366156
Sekretær:
Alice Ilberg Schultz
Tlf. 75 59 83 27 / 20 99 83 27
E-mail: [email protected]
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Torben Hausted
Tlf. 75 52 04 81 / Mobil: 40 42 56 87
E-mail: [email protected]
Kristian Frandsen
Tlf.: 75 59 82 92 / 26 39 82 92
E-mail: [email protected]
Vi byder velkommen til nye og
Næste
bladmedlemmer:
tilbagevendte
sidst i november
•Udkommer
Ingelise Vendelboe
• Preben Vendelboe
• Erna Laursen
• Bente Laursen
• Anna-Lis Midtgård
• Lilian Simonsen
• Tove S. Markussen
• Lis Kofoed
• Ruth Fuglsang
• Helge Poulsen
• Else Bommersholdt
4
Visearrangementer
i OK-klubben og Nicolaiscenen
23. oktober
Viseaften ”Omkvædsviser”
Visevært: Mikael
11. december
Viseaften ”Juleafslutning”
Visevært: Torben
1. februar
Halfdan Rasmussen koncert
på Nikolaiscenen kl. 14.
Visevært: Lene
5. februar
Viseaften – 25 års jubilæum
Visevært: Peter
Viseaftnerne foregår i OK-klubben,
Ålegården 3, 6000 Kolding.
Fællesspisningen begynder kl. 18.,
for dem, som har bestilt smørrebrød.
Viseunderholdningen begynder kl.
19. Der er kaffepause midtvejs, og vi
er færdige ca. 21.40. Husk, at man
kun kan betale med kontanter i OKKlubben.
5. årgang nr. 5
Oktober 2014
Viser med omkvæd
Kære visevenner, så er det snart tid for næste viseaften. Denne gang
synger vi ”Viser med omkvæd”. Allerede i middelalderens alenlange
folkeviser havde omkvædene en vigtig rolle. De var med til at holde
rytmen i sangen, så tilhørerne kunne synge og danse med, og så ”fortalte”
forsangere en drabelig eller skæmtende historie i versene. Senere blev
refræner en vigtig del af populærmusikken. Stadig i dag er det et godt
omkvæd, der sikrer en popsanger et hit i radioen. Omkvæd kan være rent
la-la-la eller vrøvleord, hvor man kan give sig hen til en flot melodi, eller de
kan – særligt i revyviser – være spidsfindige kommentarer til forskellige
emner, som behandles i versene. Tænk f.eks. på Osvald Helmuths ”Det er
ikke til at se, hvad der er opad eller nedad”. Omkvædene kan være
ultrakorte som i ”Nå.” Eller lange – som i ”Jeg har en ven, en rigtig sejler”,
hvor de små korte vers næsten kun er en undskyldning for igen at synge
det melodiøse omkvæd. Men allervigtigst er det, at omkvæd giver
publikum mulighed for at synge med, og det håber vi, at I vil gøre med os i
OK-klubben d. 23. oktober, hvor Mikael er visevært.
Vel mødt!
1
Vigtigt: Smørrebrødsbestilling
I forbindelse med sidste viseaften oplevede en del af jer, at jeres bestilling
af smørrebrød via email ikke var blevet registreret. Desværre kan den
moderne teknologi drille os alle. Derfor skal I fremover bruge Anne Marie
Frandsens emailadresse til smørrebrødsbestilling:
[email protected]
Hvis I bestiller via email, skal I huske at undersøge, om I får svar fra
Kristian og Anne Marie i løbet af et par dage. Ellers er der noget galt, og
jeres bestilling er muligvis ikke registreret! I kan også fortsat afgive jeres
bestilling på telefon 75 59 82 92 / 26 39 82 92 eller med posten: Kristian
Frandsen, Skovvang 7, Ødis, 8560 Vamdrup.
Spil Dansk på Nicolaiscenen
Torsdag den 30. oktober kl. 19.30 deltager Visens Venner sammen med
Nicolaikoret og Kolding Harmonikaklub i en koncert på Nicolaiscenen.
Anledningen er Spil Dansk dagen, hvor der udelukkende synges sange og
viser af danske forfattere og komponister – og med danske tekster.
Emnet er i år ”Havet og kysterne”.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang til koncerten, som sidste år blev
en så stor succes, at nogle tilhørere måtte stå op bagest i salen.
Så kom i god tid. / Peter
Visens Venner i Kolding fylder 25 år
Visens Venner i Kolding blev stiftet d. 1. februar 1990 og kan således til
februar fejre sit 25-års jubilæum. Dette gøres ved to koncerter:
Den første koncert afholdes på Nicolaiscenen søndag d. 1. februar kl.
14.00. Dette bliver en offentlig koncert, hvor alle kan komme. Emnet bliver
”Halfdan Rasmussen”, som et par dage forinden kunne være fyldt 100 år.
Den anden koncert bliver en næsten normal viseaften for medlemmer i
OK-klubben torsdag d. 5. februar kl. 19 (fællesspisning kl. 18). På denne
aften holder vore egne udøvende visesangere fri – og overlader scenen til
inviterede gæster udefra: Den første del af aftenen skal vi underholdes af
visekunstnere fra Visens
Skib samt Visens Venner i
hhv. Vejle, Kjellerup og Aalborg. Den anden halvdel af
aftenen underholder ”Dyveke”, en musikalsk duo, der
giver nyt liv til gamle danske
film- og revysange fra
20’erne, 30’erne og 40’erne i
deres egne fortolkninger.
Glæd jer!
Vi skal nok forvente at se en
Duoen Dyveke
del medlemmer fra andre
viseklubber til dette arrangement, så vi kommer til at stramme lidt op på tilmeldingen til denne aften,
således at man skal melde sig til to-tre uger før for at være sikker på at få
en plads.
Vi regner med at lukke for tilmeldingen, hvis der kommer mere end 100
deltagere.
Flere oplysninger følger senere. / Peter
Vi rundede 100 medlemmer
I september nåede vi op på 106 medlemmer i vores viseforening. Derfor
kunne formanden på sidste viseaften overrække en flaske vin til medlem
nr. 100, Anna-Lis Midtgård. Vi er meget glade for og stolte over, at så
mange nye mennesker viser interesse for at høre og synge viser og
sange, og at I trofast møder op til viseaftnerne. Det er dejligt, at vi snart
kan fejre vores jubilæum som en sund og glad forening.
En fyldt Nicolaisal ved sidste års Spil Dansk koncert
2
3