Profilbrochure - Danske Fagmedier ApS

Transcription

Profilbrochure - Danske Fagmedier ApS
1
“
At stoppe markedsføring
for at spare penge er som
at sætte uret i stå
– for at spare tid
2
“
Henry Ford
INDHOLD
4
// ..........................................................................................
6 //..........................
Ram plet med din markedsføring
10 // .......................................................
14
LICITATIONEN
// ......................................................................
18
Leder
Mester Tidende
Transportmagasinet
...............................
Motor-magasinet
26 //................................................. Jern & Maskinindustrien
22 // ..................................................................
30 //...................................................................................... Magasinet Pleje
36
//....................
Tekniske specifikationer & betingelser
38 //..............................................................................................
Kontakt
3
Velkommen!
Medierådgivning og annoncetests
Danske Fagmedier blev etableret i 1976 og er i dag en af
de ældste og største udgivere af fagblade.
Danske Fagmedier tilbyder en unik kombination af forskellige fagmedier, og vores medarbejdere har mange års
erfaring og viden om deres respektive brancher. Hermed
er det muligt for os at skabe effektive og forretningsorienterede kampagner for virksomheder og offentlige
institutioner – og annoncørernes produkter og brands.
Vi udgiver 6 forskellige publikationer og har mere end
150.000 månedlige læsere af vores printpublikationer og
over 250.000 besøgende om året på vores websites.
Vores fagblade giver indsigt i bygge- og anlægssektoren,
autobranchen, transportbranchen, plejesektoren, dansk
fremstillingsindustri samt entreprenør- og håndværkerindustrien. Både på print og online.
I samarbejde med fagfolk og politikere, sørger fagbladenes
hold af professionelle journalister for at levere velskrevne,
spændende og saglige artikler, så vi kan levere indhold af
høj faglig kvalitet til vores læsere, der selv er faglige eksperter inden for de brancher de er beskæftiget i.
Vi er ca. 50 ansatte med hovedkontor i Herlev. Og hertil en
god håndfuld kørende mediekonsulenter bosat på Fyn og
Jylland, så vi kan være tilgængelige, synlige og nærværende
for vores annoncører i hele landet.
Danske Fagmedier er sammen med søsterselskabet Industry Supply en del af NORDJYSKE Medier. Industry Supply
står bag online portalerne Building Supply, Metal Supply,
Food Supply, Wood Supply, Electronic Supply, Energy Supply og Retail News. Og selskabet sender dagligt 120.000
online nyhedsbreve til beslutningstagere i Danmark, Norge
og Sverige inden for syv forskellige brancher.
Danske Fagmedier og Industry Supply har fælles ledelse,
og er derfor i tæt samarbejde om at udvikle og udgive
stærke og relevante fagmedier til dansk erhvervsliv.
Danske Fagmedier omfatter Licitationen - Byggeriets Dagblad, som dagligt orienterer om politiske, økonomiske og
tekniske aspekter i bygge- og anlægsbranchen.
Mester Tidende, som udkommer 19 gange årligt og henvender sig til entreprenører og håndværkere.
Jern & Maskinindustrien, som udkommer 22 gange årligt
og henvender sig til den producerende industri.
Motor-magasinet, som udkommer 44 gange årligt og er
Danmarks eneste fagblad til autobranchen.
Transportmagasinet, som udkommer 22 gange årligt og er
et af Danmarks førende fagblade indenfor transportbranchen
Magasinet Pleje, som udkommer 11 gange årligt og er
Danmarks eneste tværfaglige medie i pleje- og sygehussektoren.
4
Vi har stor erfaring med at udvikle kampagner for vores annoncører på tværs af
vores forskellige medieplatforme, både i
print og på online medier – fra rådgivning
over til planlægning, styring og eksekvering af kampagner og budskaber.
Er der tale om den strategiske imagekampagne, der skal
opbygge/ øge kendskab og præference eller den mere
taktiske og handlingsorienterede kampagne, kan vores
mediekonsulenter rådgive og vejlede om hvilken mediekombination, der bedst kan bringe budskabet ud til
direktører, teknikere og specialister i mange forskellige
brancher – både i den private og offentlige sektor.
Vi har mediet og ønsker, at vores annoncører får mest
muligt ud af deres annoncering. Vi gennemfører årligt
annoncetests på alle vores publikationer og på baggrund
af testresultaterne får annoncørerne en individuel anbefaling til styrkelse af den fremtidige annoncering.
Vi håber, at denne medieinformation vil give et godt
indblik i de mange muligheder, som Danske Fagmedier kan
give alle, der ønsker spændende, fagligt læsestof samt
effektive og kreative annoncekampagner.
God læselyst!
DANSKE FAGMEDIER
er en af landets
ældste og største
udgivere af fagblade
5
Ram plet med din markedsføring
Hos Danske Fagmedier bliver annoncørers budskab formidlet til flere platforme.
Annoncer i fagbladene kan kombineres med annoncering på vores online platforme samt
på tværs af fagmedier og dermed give et større medietryk – til fordel for dig som annoncør.
Vi tilbyder rådgivning, vejledning og konkret planlægning af vores kunders markedsføring
indenfor et væld af annoncemuligheder hos Danske Fagmedier.
Print
Annoncetest
Annoncer i vores trykte mediepalette giver synlighed med
stor effekt over for flest beslutningstagere i en specifik
branche, da aviserne har flere læsere end andre fagmedier.
Vi hjælper med at få det bedste ud af din markedsføring.
Det gør vi bl.a. ved at teste effekten af det annoncerede
budskab, og dermed får du dokumentation for, om annoncen virker efter hensigten.
Printannoncer har en langtidsvirkende effekt og har stor
branding-værdi, så selvom der er sket en markant udvikling
indenfor online-annoncering, tror vi på, at printannoncerne vil udgøre en stor del af de samlede annonceringsbudgetter mange år endnu.
Printannoncerne ligger også i den elektroniske iPaper og
i PDF udgaven. Begge udgaver benyttes fra såvel PC’ere
eller fra tablets og er samtidig avislæsernes avisarkiv.
Vi arbejder hele tiden på at optimere oplaget, så vi rammer
målgrupperne endnu dybere og mere præcist, end andre
medier kan tilbyde. Dette gør vi naturligvis for hele tiden at
kunne tilbyde målrettede annonceringsmuligheder.
Derudover arbejder vi ligeledes med stor fleksibilitet i
formater; herunder også kreative formater for at øge
muligheden for større opmærksomhed – tekst og billeder
gør det ikke altid alene.
Det er muligt at placere annoncen i forbindelse med relevant, redaktionelt indhold f.eks. i sektioner og temaer, der
er med til at give din markedsføring øget troværdighed og
sikre, at den bliver læst og ikke bare set.
6
Vær med og få optimeret dine annoncer, så du er sikker på,
at du fremover får mest muligt ud af dine markedsføringskroner.
Klistermærke-annonce
Få din annonce på forsiden af avisen som et klistermærke,
der er nemt for læseren at tage ud og gemme.
Det giver den optimale synlighed på dagen for din taktiske
kampagne og er en god idé til annoncering af varer og serviceydelser med kort bestillingsproces, da klistermærket
f.eks. kan sættes på bordet eller i bilen.
Indstik
Få dit trykte brochuremateriale distribueret med en af
vores publikationer og ram modtagere og beslutningstagere i små og mellemstore virksomheder. Slip samtidig af
med besværlig indsamling af data eller lad os samkøre din
base med vores.
Et indstik giver høj synlighed til den læser, der åbner
avisen, og det er muligt at segmentere i øst og vest samt
pr. branche.
Sidst, men ikke mindst, sparer I omkostninger og ressourcer til håndtering, kuvertering og porto.
Indtryk
Brug en af vores publikationer til at opnå markant synlighed med et indtryk. Dit budskab trykkes på det antal
sider i fagbladet, der er behov for.
Indtrykket kommer i modsætning til indstik rundt til flere
læsere indtil den rammer den, der har interessen og tager
indtrykket ud og gemmer det. Et indtryk bliver læst op til 5
gange mere (baseret på oplag og læsertal).
Et indtryk kan også anvendes som editorial, hvor vi kan
tilbyde at bistå med redaktionel og journalistisk erfaring og
viden samt opsætning og produktion af jeres indtryk
Herved sparer I omkostninger til kuvertering og porto,
opnår store besparelser på tryk og slipper helt for alt det
arbejde, der følger med at forestå selve håndteringen.
Oplag & læsertal
Aviserne er oplagskontrolleret således, at Dansk Oplagskontrol kontrollerer Licitationen, mens Danske Specialmedier laver oplagskontrol for Danske Fagmediers øvrige
publikationer. Læsertal er kontrolleret og revideret af den
markedsledende analyse- og rådgivningsvirksomhed TNS
Gallup – Danmark.
7
Online
Få synlighed på vores velbesøgte digitale platforme. Hvert
fagblad har sin egen hjemmeside, hvor der er flere banner-muligheder. Et godt supplement til dine taktiske kampagner, der kan være med til at lede trafik direkte til jeres
hjemmeside og budskab.
Samtidig kan du med en bannerannonce relativt billigt
opbygge et kendskab, da du rammer mange pr. annoncekrone. Vi tilbyder annoncer til hele branchen eller segmenteret på specifikke interesseområder.
Geografisk segmenteret banner
En bannerannonce bliver kun eksponeret over for forbrugere i et bestemt defineret geografisk område, hvilket
er relevant, hvis I kun arbejder regionalt, eller hvis en
begivenhed kun foregår i én landsdel – f.eks. et Åbent
Hus-arrangement.
Et geografisk segmenteret banner giver mulighed for at
få optimeret og målrettet jeres markedsføring. Det er
muligt at få kampagnekronerne til at række lidt længere
end ved andre online annonce-muligheder. Det giver færre
visninger, men en højere klikrate.
8
af den konkrete annonce. Med andre ord opnår du en interessant branding, hvor folk ser dit budskab - samt dit logo
og firmanavn.
Nyhedsbrev
Hver enkel publikation i Danske Fagmedier udsender dagligt
et nyhedsbrev med branchespecifikke nyheder. Nyhedsbrevene har alle en stor, trofast gruppe modtagere, og vi
oplever hele tiden tilgang af nye.
På denne måde havner dit budskab direkte i vore læseres
indbakker og giver dem mulighed for at klikke direkte videre til jeres website og aktuelle kampagner. Annoncering
i nyhedsbreve kan ske enten i fast frekvens eller i samlede
kampagner.
Brancheprofil
Ved at få oprettet en brancheprofil er I sikret en billig måde
at opnå eksponering på branchens førende nyhedssites.
Samtidig skal det nævnes, at funktionen virker søgeordsoptimerende.
Søgeordssegmenteret banner
Tværmedial markedsføring
Bliv eksponeret over for brugere, som har søgt på bestemte temaer/søgeord - uanset om brugerne kommer via
søgning på hjemmesiden eller søgemaskiner (f.eks. Google).
Ved at annoncere i flere publikationer i Danske Fagmedier
giver det dig som annoncør mulighed for at henvende sig
til kunder i flere brancher. Dette kan ske generelt eller i
konkrete særlige, tværmediale temaer.
Dette giver færre visninger, men en langt højere klikrate,
da brugerne jo netop søger på det budskab, som fremgår
Ved et samlet køb opnår I de bedst mulige priser.
Rådgivning, vejledning og planlægning
Vi glæder os til at tale med dig om, hvilken kombination af vores aviser og platforme, såvel offline som online, der passer
bedst til din målgruppe.
Med Danske Fagmedier som din mediepartner får du en 360 graders løsning på din markedsføring
Så er du dækket ind - hele vejen rundt.
På tværs af fagmedier
Print
Annoncetest
Geografisk segmenteret banner
Tablets
Klistermærkeannonce
Mobil
Web
360
Indstik
Indtryk
iPaper
Brancheprofil
Søgeordssegmenteret banner
Nyhedsbrev
Kreative formater
9
62%
ville vælge
LICITATIONEN
LEDER
hvis de kun skulle
læse ét fagblad
10
Ny model frem i lyset
Nyheder Danmark bygger på • www.licitationen.dk Tirsdag 23. september 2014 107. årgang nr. 168
Dagens udbud
F
Et udvalg skal se på, hvordan de danske design- og
arkitektuddannelser kan
sikre de studerende et
job. Her er udlandserfaring guld værd, mener
udvalgsmedlem Kim HerSIDE 3
forth Nielsen.
B O
EJ YGG KUS
EN E :
DO RI &
MM
E
De smukkeste boliger
ligger i Nakskov
Udbygning af Galaxen i Esbjerg, levering af råhus til uddannelsesbyggeri for VUC Syd, totalrådgivning i
forbindelse med gårdhaver i København, totalrågivning i forbindelse med trafikafviklingsplan i Billund by mv.
Kloak &
afvanding
Onsdag 17. september 2014 107. årgang nr. 164
14 boligområder har dystet om titlen som Danmarks smukkeste almene
bolig, og nu er vinderen
FOKUS SIDE 7
fundet.
Danske ingeniører
kigger mod Afrika
Beton
byggeri
Metroentreprenør
føler sig forfulgt
Det irske vikarbureau Atlanco mener, at fyringen
fra det københavnske
metroprojekt er urimelig, og at dets danske
selskab, Atlanco Aps, ikke
har brudt kontrakten
med hovedentreprenøren
SIDE 2
på metroen.
SIDE 5
Tisdag 12. august 2014 107. årgang nr. 138
Musen klarer
regnen
SIDE 2
Kommuner sikrer sig
mod monsterregn
SIDE 5
En kæmpekloak i København
Et dæksel er ikke
bare et dæksel
• www.licitationen.dk
SIDE 10-11
Side 6-7LICITATIONEN Byggeriets Dagblad
Betonelementer
er i fremgang
Torsdag 6. Marts 2014 107. årgang nr. 46
SIDE 2
Kabel– og ledningsarbejder
- alle former for forsyningsledninger
Næppe enighed
om kædeansvar
Når Danmark i løbet af
det kommende år skal i
gang med at implementere EUs såkaldte håndhævelsesdirektiv, så skal
der tages stilling til, hvor
langt kædeansvar skal
gå. Her er partierne ueniSIDE 4
ge.
Pløjning
Tinglev-fabrik
DÆKSLER SKYDESPJÆLD KONTRAKLAPPER GLASFIBERLEJDERE
mærker suset
Kædegravning
SIDE 4-5
Gravning
Underboring
Styret boring
Crackning
Sliplining
Bentonit injektion
Indspuling af kabler
Svejsning af PE-rør
Indmåling af kabler
Gang i brugte
betonelementer
litet Viden Funk
SIDEK v7a
tion
Tro v æ rd i
ghe
d
Projektering af fiber
infrastruktur
Den rigtige samarbejdspartner når det gælder
kabel– og ledningsarbejder samt underboring
Byggeri
2014
www.gc.dk
Email: [email protected]
Gerhardt Christensen A/S s Landholmvej 10 s 9280 Storvorde
Tel. +45 98 31 67 67 s Fax +45 98 31 67 33 s [email protected]
Lej en organiseret håndværker
til din virksomhed
Fuld gas i Las Vegas
Maskiner helt ude i skoven
SIDE 6
SIDE 2
Mandag 24. februar 2014 107. årgang nr. 38
Små maskiner på lager
Case giver dozeren
gas i Las Vegas
SIDE 7
CAT satser stort i Thailand
Kloakarbejde
SIDE 2
SIDE 8-9
Tømrer
Murer
Jord & Beton
Maler
Elektriker
0DVNLQI˜UHU
Specialister i renovering og nyanlæg
af kloak og dræn for ejendoms- og
andelsboligforeninger.
Nedrivning med tredobbelt certificering
SIDE 10
Dansk Fundering A/S
Ingeniør- og entreprenørfirma
ZZZYLNDUFHQWHUGN‡:LOOHPRHVYHMF6ODJHOVH‡‡LQIR#YLNDUFHQWHUGN
VORES INGENIØRER KAN
BARE IKKE LADE VÆRE
SIDE 3
VIDEN OG ENGAGEMENT
Tlf. 8888 8200
www.danskfundering.dk
· Tlf. 46 75
03 03
DEMODAGE
I MALMØ!
PRØVEKØR MASKINERNE SOM
INSTALLERER FIBER TIL HJEMMET VELKOMMEN TIL JLM!
· [email protected] · www.spaencom.dk
ED
NYH
fra
NY GENERATION 2
FRA ENGCON
Kurv kap.:
567KG
v. max udlæg på 11,9m
EC209
NYHED!
Haderslev indvier i næste
måned en hel ny skatecity på byens omdannede
BAGSIDEN
havnemiljø.
Det nye medlem af generation
2-familien, til gravemaskiner fra 6-9
ton.
29.2013
Några fördelar med Generation 2:
+45° tiltvinkel
+Forberedt for centralsmøring
+Kraftig brydekraft
+Kraftig tiltmoment
+Kraftig rotationsmoment
Styret underboring, infratrenching, vibrationspløjning,
fræsehjulsmaskiner, vibrerende hjulstamper,
kædegravning, jordraketer, vacumgravning, kabelsøgere
Dato: 13-14 marts
Plads: JLM Flintyxegatan 8, Malmø
www.ditchwitch.dk
Tel SE: +46 40 671 14 80
Tel DK: 21 76 45 24
Kronprinsen
gæster Fredericia
Læs mere på www.engcon.dk
SIDE 2
En løftestang for
branchens image
engcon Denmark Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg
Tel 2020 3584 | Fax 6479 2110 | www.engcon.dk | [email protected]
20m Bomlift
Genie S 60HC
STEINESS
LIFTCENTER
+45 4335 0110
Udlejning via lift- og materieludlejninger i Danmark og Sverige
(Foto: Jørgen Witved)
SIDE 3
HC
(Foto: colourbox)
Skatere indtager
Haderslev Havn
Med computeren
som skruenøgle
Messeoversigt
SIDE 4-5
Brug for Xtra plads?
Problemer med
vandet?
Midlertidigt lager,
ombygning,
flytning el. lign.
Førs
Fø
rstee
måån
neeed
d
kr.1,**Ring og
hør
hvordan
Vi har løsningen!
Betonelementer
Kort Leveringstid
SKAWBLOCK® - Komplet sokkelsystem
Prøv vores anerkendte og komplette sokkelsystem Skawblock®.
Blokkens størrelse og form
gør blokken yderst
attraktiv for store som
små entreprenører.
LEJ DIT BYGGEMATERIEL HOS OS!
• Stavvibratorerer
• Bjælkevibratorer
• Glittemaskiner
• Armeringsbearbejdning
• Blandemaskiner
• Nedstyrtningsrør
• Transportbånd
• Benzinhamre
• Betonfræsere
• Skæremaskiner
• Slibemaskiner
• Kompressorer
• Varmekanoner
• Gipspladehåndtering
• Vindueshåndtering
• Højtryksrensere
• Affugtere
• Stillads og meget mere
Med en udvendig højde på 50cm og
indvendig højde på 34cm, kan gulvbetonen støbes op mod polystyrenet
over indervangen.
- På den måde undgår du en ekstra
arbejdsgang med kantisolering.
•
•
•
•
•
Filigranvægge
Søjler & Bjælker
Altaner
Trapper
Facadeelementer
•
•
•
•
•
- Nyhed 2020 model
Terrazzotrapper
Specialelementer
Vægelementer
CRC- højstyrkebeton
Filigrandæk
Vi har i 2014 lanceret vores
2020 model med udvendig højde
på 57cm og indvendig højde på
41cm. Denne blok er lavet for, at
imødekomme stigende krav til
tykkelsen på gulvisoleringen
✓Færre arbejdsgange
✓Ingen tunge løft
✓Lav varmeledningsevne
KONTAKT OS OG HØR MERE OM DE MANGE FORDELE TLF: 98 44 17 55
www.skagenbeton.dk
Undgå kostbare nedbrud:
Vi udfører sikkerhedstjek og fuld servicering før udlevering
9LHU'5$FHUWLÀFHUHW²GLQVLNNHUKHGIRUNYDOLWHWVDUEHMGH
Gå ind på
www.gsv.dk og læs mere
Dansk kvalitet
IBF Perma-Drain®
Nedsivning gennem belægningen
Kontakt tlf. 97 15 20 22 og hør nærmere
ibf.dk
Lej en container. Fra kr. 395,pr. md. ekskl. moms og transport.
Mail: [email protected]
Ring 70 70 17 90
www.boxit.dk
plbeton.dk
Nye eventyr i Vietnam
Cradle-to-cradle skal fjerne angsten i hverdagen
Præfabrikerede huse måske vejen frem
Tema: Offentlige pladser & parker
Vi kigger om hjørner
Licitationen - Byggeriets Dagblad - ser optimistisk på fremtiden. I et nyindrettet domicil og bladhus vender vi sammen
med bygge- og anlægssektoren ryggen til den alvorlige
konjunkturnedgang, som branchen i de seneste år har
måttet kæmpe med.
Lysere fremtid
Der er gang i infrastruktur-projekter, store sygehusbyggerier, energisektoren og en række andre positive initiativer
er i gang i sektoren.
følger trends og udviklinger tæt dagligt. Det gælder både
på papir og på nettet.
I vore sektionssider går vi et spadestik dybere og når rundt
om et emne hver dag. Det giver yderligere mulighed for
at træffe de rigtige beslutningstagere ”hjemme” på det
rigtige tidspunkt.
Velkommen til et stort og veloplagt Licitationen
- Byggeriets Dagblad
Tidens ånd er konkurrence. Der skal nemlig fortsat kæmpes for ordrerne og for at være på forkant på den front,
gælder et andet nøgleord, nemlig synlighed. Det gælder
både for udførende, rådgivende og ikke mindst også leverandørerne til bygge- og anlægssektoren.
FAKTA
Med andre ord: Hvis ingen véd hvem du er, hvor skal de
så sende ordren hen?
Læsertal 14.000
Hos os får du dagligt skarpe nyheder fra politisk hold, fra
branchens egne aktører samt fra erhvervslivets aktører. Vi
Oplag 2.587
Website 22.000 besøgende/mdr.
11
Seriøs og bred journalistisk orientering om bygge- og anlægsbranchen
Licitationen giver en seriøs og bred journalistisk orientering
om bygge- og anlægsbranchen med fokus på de politiske,
økonomiske og tekniske aspekter.
Bladet henvender sig til alle parter i bygge- og anlægssektoren; bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, håndværkere, entreprenører og leverandører. Udover det
journalistiske indhold bringer Licitationen dagligt indlæg,
artikler og kronikker af bl.a. organisationsfolk, politikere
og teknikere.
Den daglige licitationsoversigt lister samtlige offentlige
licitationer, der udbydes i Danmark. Yderligere bringes en
oversigt med samtlige EU-licitationer, der har relevans for
bygge-og anlægssektoren samt andre danske EU-licitationer. Herudover bringer Licitationen resultater fra de danske
licitationer samt oplysninger om bygge- og anlægsarbejder
på myndigheds- og projekteringsstadiet.
Licitationen opfylder tre centrale behov
Generel opdatering om branchen – sikrer, ”at man ikke går
glip af noget”
Tidlig varsling om fremtidige indtjeningsområder og
kundeemner; f.eks. afgørende politiske beslutninger og
nye tiltag, som kan have betydning herunder lovkrav, byggeprojekter mm.
Inspiration til relationspleje og nye muligheder som eksempelvis konkurrentviden og information, som kunder kunne
finde på at spørge til.
Sektionsbeskrivelser
Hovedavis
Foruden de daglige sektioner indeholder Licitationen i ugens
løb også følgende faste elementer:
Mandag: Tirsdag: Onsdag: Nye selskaber & konkurser
Regnskaber
Udland
Avisen udkommer alle hverdage.
Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, uge 28, 29 & 30 samt
mellem jul og nytår udkommer Licitationen dog kun online.
Særaviser – NYHED
Hen over året laver Licitationen en række særaviser med
ekstra oplag. Branche for branche indenfor byggeri og anlæg vil blive afdækket med et tema og tilhørende øget oplag
til den pågældende branche. Endvidere udgives der temaer
som sammen med andre fagmedier, hvilket betyder, at I
som annoncør kan komme yderligere rundt om bygherren i
forskellige brancher. Licitationen øger også oplaget i forbindelse med relevante messer mv. Særaviserne udkommer
normalt om mandagen, hvor der også er mulighed for at
udsende information som indstik i Licitationen.
Sider om Økonomi & Finansiering
Mandage vil Licitationen også gå mere i dybden med
økonomi og finansiering. Det vil være hele vejen gennem
fødekæden, hvor avisen forholder sig til finansiering og
økonomi; f.eks. regnskabssystemer, garantistillelse, bankgarantier, bankfinansiering, factoring, låntyper, leasing, mv.
Sektionssider - Byggeri & Ejendomme
Tirsdag er ugedagen, hvor Licitationen følger de store og
spændende aktuelle byggesager og den generelle udvikling
i bygge- og ejendomsbranchen. Der er ekstra oplag til bygningsentreprenører, håndværkere, bygherrer, ejendomsselskaber, developere, Facility management-selskaber samt
andre relevante virksomheder.
Sektionssider - Anlæg, Infrastruktur & Forsyning
Onsdag er en særlig ugedag for og til anlægssektoren.
Licitationen følger aktuelle anlægsarbejder og udviklingen
generelt inden for anlæg, infrastruktur og forsyning. Hen
over året sætter vi fokus på forskellige områder inden for anlægsmarkedet. Der er ekstra oplag til anlægsentreprenører,
landmålere, grusgrave, kommunernes vej og park-afdelinger,
kommunale forsyningsselskaber, tele-og elforsyningsselskaber, varmeværker, rensningsanlæg, vandværker, affaldscentraler, forbrændingsanlæg, relevante personer og virksomheder samt selskaber inden for infrastruktur, herunder
havne, bro-, jernbane- og vejanlæg mv.
12
Sektionssider - Maskiner & materiel til byggeog anlægssektoren
Torsdage fortsætter M-Xtra, som er den førende sektion
inden for nyheder om maskiner og materiel til bygge-og
anlægssektoren samt den grønne sektor. Der er øget
oplag til maskinchefer hos entreprenører og udlejere, kommunernes materielgårde, maskinstationer, anlægsgartnere
og kirkegårde.
Licitationens læsere er relativt unge
Sektionssider - ArkByg for arkitekter og rådgivere
forsætter
Licitationens rådgiversektion ArkByg, der
33 %Fredage
under
45 år
med den faste ugentlige sektion, er det førende nyhedsor45 %gan
ml.
45-55 år projekterende arkitekter, ingeniører,
til byggesektorens
konstruktører
samtår
landskabsarkitekter, der har deres egne
15 % ml. 56-65
sider. Der er øget oplag til arkitekter, rådgivende ingeniører,
7 % er
over 65
år
konstruktører,
landskabsarkitekter
samt relevante persongrupper og virksomheder.
Målgruppen*
Størstedelen af modtagerne i de større virksomheder er
veluddannede.
Der er en meget ligelig fordeling af modtagere i forhold
til firmastørrelse - 1/3 små virksomheder, 1/3 mellemstore
virksomheder, 1/3 store virksomheder. De mellemstore
virksomheder er overrepræsenterede i Midtjylland, mens
de store virksomheder er overrepræsenteret i Hovedstadsområdet.
29% Hovedstadsområdet
Størstedelen af modtagerne er direktører/ejere/mestre,
Midtjylland
mens26%
1/3 af modtagerne
er projektledere/konsulenter i de
store virksomheder.
20% Syddanmark
Licitationen
somSjælland
et stærkt fagblad med en unik po14%opfattes
Øvrige
sition i markedet. Udgivelsesfrekvensen sikrer aktualitet, og
11%
Nordjylland
avisen
opleves
at være af høj faglig og journalistisk kaliber.
Lagkage:
Licitationens læsere fordeling
er relativt unge
Geografisk
af modtagere:
33 % under
45 år
Licitationens
læsere er
29%
Hovedstadsområdet
45 % ml.
45-55
år
26%
Midtjylland
15 % ml.relativt
56-65 årunge
7 % er 20%
over Syddanmark
65 år
14% Øvrige Sjælland
Lagkage:11% Nordjylland
Geografisk fordeling af modtagere:
Region Hovedstaden: 29 %
Region Midtjylland: 26 %
Region Nordjylland: 11 %
Region Hovedstaden:
29 %
Region
Sjælland:
14 %
Region Midtjylland: 26 %
Region Nordjylland: 11 %
Region
Syddanmark: 20 %
Region Sjælland: 14 %
45% ml. 45-55 år
Region Syddanmark:
20 % 45 år
33% under
15% ml. 56-65 år
7% over 65 år
LÆSERPROFIL*
Geografisk fordeling
af modtagere
45% ml. 45-55 år
33% under 45 år
29% Hovedstadsområdet
15% ml. 56-65 år
26% Midtjylland
20% Syddanmark
7% over 65 år
14% Øvrige Sjælland
11% Nordjylland
45% ml. 45-55 år
33% under 45 år
15% ml. 56-65 år
7% over 65 år
Lederen
Mesteren
• Projektleder/konsulent i stor virksomhed, direktør/
• Ejer i den lille virksomhed
ejer i mellemstor virksomhed
• Mellemlang eller lang videregående uddannelse
• Interesse for primært: Udbud og licitationer, Resultater på licitationer, Bygge & Anlæg samt Temaer
• Erhvervsuddannelse
• Interesse for primært: Udbud og licitationer, Resultater på licitationer, Bygge & Anlæg, Konkurser &
nye virksomheder og Regnskaber samt Temaer
Direktøren
Generelt
• Direktør i mellemstor eller stor virksomhed
• 87 % af Licitationens læsere læser annoncerne ofte
• Lang videregående uddannelse
• 62 % af Licitationens læsere ville vælge Licitationen,
• Interesse for primært: Generelle nyheder fra
branchen, Temaer, Udbud og licitationer samt
resultater på licitationer
*En læseranalyse fra Marketminds (august 2013)
hvis de kun skulle læse ét fagblad
• Den gennemsnitlige læsetid er steget med 30 %
siden 2009.
13
af alle modtagere
læser
89% hver
eneste udgivelse af
14
MESTERTIDENDE
www.mestertidende.dk September 2013 nr. 8 27. årgang
Danmarks største entreprenør- og håndværkeravis
www.mestertidende.dk September 2013 nr. 8 27. årgang
Få styr på
bestyrelsen
Små- og mellemstore
virksomheder skal også
have veluddannede bestyrelsesmedlemmer
Side 4
Kunderne
bestemmer
Kunderne vælger håndværkere på baggrund af
bedømmelser fra andre
kunder, lyder det fra
byggestart.dk
Side 6
Populær
uddannelse
Ledelse skaber
bedre bundlinje
Hot struktøruddannelse hitter blandt de
unge
- Det er vigtigt, at mester
og hans betrode svende
har lederkasketten på.
Det gavner forretningen, siger Jørn Jensen,
Dansk Byggeri.
SIDE 25
Spar på
energien
Byggepladserne
bruger rigtig meget
energi. Nye løsninger
skal realisere ønsket
om at holde byggeaktiviteterne i gang året
rundt og samtidig
undgå, at energiforbruget i byggeprocessen eksploderer.
Side 26
Først med
certificering
Som det første anlægsgartnerfirma
i Danmark er Grøn
Vækst A/S nu både
er certificeret med
ISO 14001 i miljøledelse og OHSAS18001 i arbejdsmiljøledelse.
Side 27
Grønt fokus i
byggeriet
Når Danmarks hidtil
største konference
om bæredygtighedsprincipper i fremtidens byggeri skydes
i gang til september,
er der lagt op til en
sand stjerneparade
af førende, internationale kapaciteter
på talerstolen – fra
vugge-til-vugge-fi losofiens grundlægger
dr. Michael Braungart over Adriaan
Geuze, partner i den
prisbelønnede West
8 tegnestue (Rotterdam/New York), til
Kasper G. Jørgensen,
direktør for tegnestuen 3XN, der bl.a. har
tegnet FN Byen, som
er LEED (Platin)-certificeret. Vugge-tilvugge er fremtidens
design- og produktionsmetode.
Side 27
Focus &
Tema
2013
Populær struktør-uddannelse
Omkring 30 pct. flere
på struktør-uddannelsens grundforløb
end sidste år
Af Torben Kragh
Flere unge har fundet ud af,
at en uddannelse som struktør kan føre til beskæftigelse.
Interessen for struktøruddannelsen boomer og
sætter helt nye rekorder.
I Byggeriets Uddannelser lyder vurderingen, at
der begynder omkring 30
pct. flere unge på struktøruddannelsens grundforløb
i august i forhold til samme
tidspunkt sidste år.
- Der er ikke mindst mange, som vil være anlægsstruktør, og det er uden
tvivl, fordi de og måske også deres forældre kan se, at
der er ualmindeligt gode jobudsigter. Med de mange infrastrukturprojekter vil der
være masser at lave over det
meste af landet de næste 1015-20 år. Det er meget positivt, at budskabet om, at der
er en fremtid i struktørfaget nu tilsyneladende slår
stærkere igennem, siger uddannelseskonsulent
John
Hvass fra Byggeriets Uddannelser til Licitationen-Byggeriets Dagblad.
Opadgående tendens
På EUC Sjælland i Næstved
er 50 unge netop begyndt på
grundforløbet. Det er flere
end nogensinde før i uddannelsens snart 25-årige historie og 20 flere end sidste år.
IT-udfordring
Samlingssystemet er nemt at betjene. Foto: John Ehbrecht
Fræs perfekte svalehaler
MesterTest
En rigtig god
arbejdsplads
Tømrerfirma i finalen
om at blive Årets
Arbejdsplads
SIDE 35
Uenighed om
autorisation
Installatørbranchen
er splittet over nyt
lovforslag
SIDE 39
Mester Tidendes testhåndværkere kom på arbejde da
de teste overfræsere fra Festool og samtidig ved hjælp
af Festools samlingssystem
VS 600 fræsede både svalehale- og fingersinkninger.
- Der skal selvfølgelig nogen penge op af lommen,
hvis man vil arbejde med
samlingssystemnet, erkender testhåndværkerne:
- Men systemet er hver en
krone værd netop fordi det
trods alt er nemt at betjene
og fordi finish’en er i top,
Mestertip side 11
Sakse og niplere
Mester Tidende har testet pladsaks og niper
fra Makita
tilbyde ansatte en attraktiv aflønning. Det er blevet
endnu mere relevant i forhold til den konkurrence,
som danske bygningsmalere i dag udsættes for fra
østeuropæisk arbejdskraft,
understreger Danske Malermestre.
Tømrerfirma i finalen om
3F-prisen “Årets Arbejdsplads”
Vandbremser til regn og spildevand
Omkring hver 20. beskæftiget ved Femern
Bælt-anlægsarbejdet
skal være lærling
De store internationale entreprenørkonsortier, der er
prækvalificeret til at deltage
i den videre udbudsproces
om de fire kæmpekontrakter på Femern-forbindelsen
vil blive mødt med et krav
om, at de skal beskæftige et
vist antal lærlinge.
- Der bliver ikke tale om
frivillige aftaler, men om
specifikke krav på alle de
Uenighed om del-autorisationer
Telte til alle formål!
1.998,-
Focus &
Tema
2013
Læs side 14
Malerfaget
får konkurrence udefra.
Byggeriets Uddannelser har
i øvrigt netop igangsat en
kampagne om struktøruddannelsen målrettet de unge ved brug af bl.a. de sociale medier.
- Der er fortsat brug for
unge, der vil være struktør.
Der er trods rekordoptaget
i år ingen umiddelbar fare
er kendskabet fortsat lavt, for, at vi får for mange. Næ- Det er simpelthen så dannelsen.
- Og den slags rygtes jo mener uddannelseschef Mi- ste skud i bøssen er at sikre,
godt. Tendensen har været
de unger taler
chael8Krarup
fra Mertantec. at virksomhederne opretter
for opadgående
de seneste også, fordi
www.mestertidende.dk
September
2013 nr.
27. årgang
Også på AMU Fyn oplever de nødvendige praktikpladpar år, men det her slår alle sammen, siger han til Licirekorder, siger uddannelsel- ationen-Byggeriets Dagblad. man en stærkt voksende in- ser og efterspørger strukteresse. Der er begyndt 32 tører, når de søger efter
seschef Poul Sørensen.
Dansk
på grundforløbet mod 18 i arbejdskraft. Så er uddan- Der er ingen tvivl om, Mange har kontrakt
papiruld
nelsen sikret succes, siger
at avishistorier
om behovet På Mertantec i Viborg for- samme måned sidste år.
tilarbejdskraft
Sverige på venter man 35-40 unge i
- Der er blevet gjort en John Hvass, uddannelsesfor faglært
mange af
deatstore
For
sikreprojekkvali- gang med struktøruddan- stor indsats for at fortælle, konsulent i Byggeriets Udter, som tet
er på
her i Øst- nelsen fra uge 44. Det er og- at der er udsigt til mange dannelser.
og vej
konkurrencearbejdspladser, når vi skal
Cowi vurderer i en stor
danmarkdygtige
har en positiv
priser indpå detså rekordoptag.
flydelse. skandinaviske
Det er ikke bare
mar- - Når de fleste først be- bygge sygehus og universi- analyse af arbejdskraftsbe- Det handler bl.a. om
har tet, og i øvrigt har flere pro- hovet i bygge og anlæg udåbner Vildbjerg-gynderTømrersvend
Femern, ked
ny Storstrømsbro,
i uge 44 skyldes det,
at skabe en gennemsigtig
CBI at de allerede
jekter i midtbyen.
arbejdet for Beskæftigelmen ogsåvirksomheden
veje, broer, sygeharsin
skrevet
indstillet
arbejdskommunikations- og inforDanmark
Vi er i gang med et pro- sesministeriet, at der de
huse og nyt
fængsel.produktionkontrakt
med tømrerfirmaet
en virksomplads,
mationsstruktur som åbner
energi- og
miljø- hed. Vi oplever, at virksom- jekt, hvor vi omskoler byg- kommende 10 år bliver brug
Når forafeksempel
Femern
Egon
Olsen
A/S
i
Solrigtig papirisolering
i
mulighed for at kommuniA/S kan fortælle,
at der bli- hederne
er blevet mere ak- ningsarbejdere til beton- for 34.000 struktører eller
rød til hædersprisen
Sverige sammen
kere og informere præcist
ver 500 lærepladser
som føl-med
tive og bruger netværk for området, fordi der ellers er betonarbejdere.
den østrigske virkog målrettet og som samtiArbejdsplads
ge af de sociale klausuler, så at gøreÅrets
unge interesserede
i
somhed Isocell, der
dig skaber tryghed og tillid,
2013
er det noget, både de unge uddannelsen.
til dato har produceforklarer Mitzi Håkansson,
og deresretforældre
læggersom Virksomhederne er blede produkter,
som lytter og taler med alle
mærke til.
Samtidig
kender
vet
bevidste
om,
at
de
risikeCBI Danmark imporAf Klaus Tøttrup
i virksomheden og dermed
flere og terer.
flere til uddannel- rer at komme til at mangle
sikrer at alle blive hørt.
sen. Ringene i vandet spre- arbejdskraft, hvis de ikke
Side 36
Kåringen af fagforbundet
der sig, siger Poul Sørensen, selv uddanner. Det er nyt
Fire i finalen
3F’s hæderspris Årets Arder understreger, at man på i forhold til for bare et par
bejdsplads 2013 nærmer sig.
3F’s pris Arbejdsplads gives
EUC Sjælland har fået op- år siden. Selv om struktørFire virksomheder blandt
til en virksomhed som bl.a.
Partnerskab
bygget et godt studiemiljø uddannelsen er blevet mei alt ca. 50 nominerede Anvendelsesområde
arbejder målrette og aktivt
omtilisolering
i nye lokaler
struktørud- re kendt blandt de unge, så
virksomheder er i finalen. • Regnvandbassiner
inden for seks hovedgrup• Olieudskiller
Knauf Insulation
Spændingen forløses på 3F’s
per:
• Ledningsmagasiner
partnerprogram er
kongres den 14. september. • Afvanding af veje
• Løn- og arbejdsvilkår
et landsdækkende
I Solrød venter elle 50
• Arbejdsmiljø og sundnetværk af udvalgte
September 2013 nr. 8hed
27. årgang
medarbejdere i tømrerfir-Tlf: +45 5919 4940 Fax: +45 5919 www.mestertidende.dk
4840 www.cac-aqua.dk
isolationsentreprenømaet Egon Olsen A/S spændt
• Uddannelse
derder
arbejder
områder,rer,
hvor
med ri-med
arbejde. afgørelsen. Firmaet er
• Klima og miljø
Det er tømrersvend Jesper V. Svenningsen, der har indstillet sin arbejdsplads til Årets Arog som - Vi på
melighedindblæsning
kan ansættes
vil løbende
– måned
nemlig
i finalen
og det er bejdsplads.
• Samfundsansvar
Unge svigter
kan tilbyde tekniske
lærlinge. Det er vores for- for måned
– følge
føre Mien synlig
stoltogdirektør
• Virksomhedens udvikrådgivning og viden
installatørventning, at der i Femern regnskab
med
entreprenøchael
Hoff-Møller
der for- for hinanden, siger Jesper V. ning, men populært sagt fordring, som skal tackles ling
hele vejen fra design
uddannelF.eks.
Håndværkertelt
Bælt-projektets
byggeperio- rernes tæller,
ansættelse
af lærlinSvenningsen
og tilføjer, at hvis man ikke gør, under- i tæt samarbejde med den
at netop
denne pris
Fire virksomheder deltatil montering
Forslag om
lyst dokumentation for den
- enkel
montering påhar
kunstort
5 minutter!
de på ca. seks et halvt år kan ge under
byggeriet,
således
streger Michael Hoff-Møller. øvrige ledelse og medar- ger som nævnt i finalen. Udvirksomheden
fo- serne
er han
på egne
og medarat moderni36
manglende konkurrence på
Nyt
lovforslag
skal
ansættes Side
lærlinge
svaren- at vi kan
gribe
ind
straks,
sammen bejderne. Jeg er overbevist over Egon Olsen A/S er det
bejdernes vegne meget glad kus på uddannelse, arbejds- Selv
sere autoriom forsøger
installatørPriser fra med
kr.- Vi
autorisationsområdet.
de til op til 500 mandeår i hvis defor
ikke
faggrænserne
om, at motiverede
og velin- Post Danmarks Pakkedistrimedarbejderne
at opbløde
sationsloven
atoverholder
indstillet kontil. Det er miljø og social omgang.
excl. moms
uddannelserne
på
Tekniq anbefaler, at der
har skabt
alt, siger Vis
Claus kunden
F. Baunkjær, trakterne.
Vi vil
medatandre
medarbejdere er bution i Aalborg, Nordfyns
skabe
en virksomhed
Direktør Michael Hoff- det
nemlig
sådan,
det er én af
atorisationsfagene
nærmeste
giver som iformerede
stor uenigiværksættes et arbejde med
adm. direktør
i Femern
A/S. ord ikke
bare vente tilder
bygvi kan
stolte af. Det virksomhedens stærkeste Kommunes vej- og parkafdemedarbejderne
har ind- Møller forklarer, at han ar- 100
pct.være
jobgaranti,
taget
før du
hed i instalat udarbejde en egentlig
geriet er
overstået,
førOg
vi det
gørgjorde bejder bevidst på at skabe
handler
om indstilling
og kort og er med til at skabe ling og busselskabet Nobina
stillet
firmaet.
har
skolerne
svært
r
lationsbranlægger det
fremtidssikring af autorisaer mildest
talt uenighed
enningefor- ved
regnskabet
op, siger Claus
positive
resultater
på alle i Randers.
det handler
om at de
respekte- Der
medarbejderen
efterF.at have tilfredse medarbejdere,
at
tiltrække
chen.
Pres
40,Cembrit TagdesignerBaunkjær.
Sanktioner
tionsordningerne.
installatørbranchen
om
forklarer Michael
re hinandenaf
oglandets
have fælles iniveauer,
er unge.Flere
været ansat i blot 3 måne- di tilfredse medarbejdere
Det er 22. gang, at kårinfra kr.
er et visuelt værktøj,
- Det er ikke de autoritil en ny autorisati- gen til Årets Arbejdsplads
Hoff-Møller.
mål, understreger Michael forslaget
gode medarbejdere.
der. at Femern A/S i
Ud over
Som udgangspunkt
skal
installatøruddannelsom eller
gør det
muligt
serede virksomheder, vi er
onsationslov.
Hoff-Møller,
der
på
flere
må- Det handler
f.eks.
om,
løber
af
stabelen.
For
3F
er
kontrakterne sikrer sig mufem procent
hver
20. at
ser
mærker
en
meStort lager af
eksperimentere med
mål
og tillid
bekymrede for. Det er deriMens Dansk
Byggeri, konkurrencen en måde at
der ringe
har entilslutning.
kreativ tilgang Tryghed
at
arbejdsmiljøreglerne
presenninger
for kontrol
med enbeskæftigede være lærling lighed Fælles
get
forskellige tagtyper og lagerhaller!
mod sikkerheden for både
Erhverv
og DI BygMitme- sætte fokus på de arbejdstil det at drive Tina
en tømrer- Dansk
og det op- Underdirektør
Det er tømrersvend
Videnpilon,
cand.com.
bliver der Jesper skal overholdes
eller elev. Der kan dog være treprenørerne,
uden at lægge en eneforbrugere
og de ansatte i
ner,
at
moderniseringen
af
virksomhed.
når
man
faktisk
bedst,
hvis
pladser,
hvor
medlemmerV.
Svenningsen,
der
har
indzi
Håkansson
og
Michael
Voldby fra Tekniq er
også indskrevet sanktioner,
visse arbejder,
hvor detpå
ikke
ste tagplade
huset.
Wiiki Danmark
A/S Tlf.
70 20 34 75ikke
Foroverrasket
nogen
siden an- loven
man
videst mulige
omfang
stillet sin arbejdsplads
til O.B.
Hoff-Møller
mål- ne går glade og stolte på arbranchen. Vi råber op nu
vil øgearbejder
fleksibiliteten
over
Tilbud ertid
gældende
ikke
er muligt at håndhæve den hvis lærlingekravene
Hasselvej 10
[email protected]
så længe lager haves.
På kort
tid er Cemsatte han
enerkender,
videnpilot, net- og
lader
deres tallene
Årets Arbejdsplads.
rettet
medbilligere
medarbejdertrivog
for at hindre, at der eksemskabe
løsninger bejde.
overordnede
målsætning
- overholdes.
Alle
priser
er ekskl. moms
4780
Stegesvendene bruge
www.obwiik.dk
brits
nye
opinteressen
med henblikfor
på de
at styrke for
Indtil vinderen 2013 den
- Jeg har for det første al- sunde fornuft og inddrager at
sel og
PR-strategi så
og mener
pejler
pelvis kommer flere brandforbrugerne,
det gælder
f.eks.
påtagberegner
dykker- tøtte
blevet meget popuHR-ressourceninstali virksomhe- TEKNIQ,
drig oplevet, at en ny mand dem i planlægningen. Og traditionelle
sig frem til
virksomhedens
ulykker som følge af dårligt
at der
er brug for 14. september er fundet, er
lær blandt danske
den.
de
får sådan en modtagelse, er der problemer, så er det latøruddannelser
trivselsmæssige
DNA.
el-arbejde eller vandforuremere
tid, så man
kan frem- det møbelfabrikken Carl
boligejere, der har
år har
- At være
enværet
del af en tidssikre
som jeg fik. Efter 5 dage på med at få dem op på over- seneste
Og med
finalepladsen
i Hansen & Søn i Aarup på
ninger som følge af dårligt
hele
autorisationsbesluttet sig for eller
virksomhed med 40-50 systemet
arbejde samledes alle med- fladen og få dem løst. Her i vigende.
kampen om
Åretsfor
Arbejdsvvs-arbejde, siger Niels Jøri stedet
foran- Fyn der har titlen som Årets
overvejer at skifte
medarbejdere
er både en le- dringer,
Arbejdsplads.
arbejdere i frokoststuen, så virksomheden bliver man Side
plads 2013
synes
indsatsen
gen
Hansen.
som
vil
betyde
et
40
tag. App’en hedder
vi kunne blive præsenteret ikke fyret for at sige sin me- delsesmæssig og faglig ud- svagere
at lykkes.autorisationssystem
Cembrit Tagdesigner,
med ringere sikkerhed for montører er der mulighed
Vores opbakning er dog tisk holdning til lovforslaget Hvem har ansvaret ?
og konceptet er ganforbrugerne. Det er nogen- for at skabe gode forret- betinget af, at der ikke gås fra TEKNIQ:
I Dansk El-Forbund mener
ske enkelt.
lunde på linje med udmel- ningsområder ved f.eks. at på kompromis med sikker- Der er brug for mere tid, man, at forslaget er en “omSide 38
dingen fra DS Håndværk & markedsføre og specialisere heden i de nye ordninger. så man kan fremtidssikre mer”.
Industri.
sig i montering af hele, men En forudsætning for at få ad- hele autorisationssystemet i
Bekymringen gælder især
med sammen at besøge
Generationsskifte
I Dansk El-Forbund me- udvalgte løsninger.
gang til de nye markedsmu- stedet for det kludetæppe af forslaget om at indføre sågamle kunder hos JLH Trapner man, at lovforslaget er
Desuden åbnes der med ligheder er, at virksomhe- forandringer, som vil betyde kaldte delautorisationer, så
Når Jens Lindegaard Hansen per, som Jens Hansen drev
en “ommer”, mens Blik- og ordningen for, at langt fle- der, der ønsker at benytte de et svagere autorisationssy- flere kan udføre el-arbejde,
forlader
arbejdsmarkedet igennem næsten 40 år.
Rørarbejderforbundet
slet re med en erhvervsfaglig nye muligheder, har de nød- stem med ringere sikkerhed og at virksomheder i stedet
For et år siden blev faefter 40 år med trapper, står
ikke forstår, at man ønsker grunduddannelse kan er- vendige kompetencer.
for forbrugerne, siger Niels for at have en autoriseret annæste generation klar til at brikken overtaget af Vejleat ændre den nuværende hverve sig kompetencer
Det skal sikres ved, at der Jørgen Hansen, adm. direk- sat kan nøjes med at have en
tage over. Svigersøn Jesper Trappen, hvor Hansen siden
autorisationslov.
indenfor el-, vvs- og klo- kræves en godkendt uddan- tør i TEKNIQ og tilføjer, at fagligt ansvarlig tilknyttet
Lundgaard Andersen får i har arbejdet som konsulent. VVS-kunÆndringerne skal bl.a. gi- akområdet,
understreger nelse, som afsluttes med en der ikke er dokumenteret i det omfang, det anses for
denne tid overdraget trap- Nu er han klar til at nyde sit der får bedre
Se temaplan på
ve mulighed for, at virksom- branchedirektør Elly Kjems eksamen, der kan godken- noget behov for at ændre på nødvendigt.
otium og give stafetten vipemandens opgaver.
prisoverblik
www.mestertidende.dk
heder kan få tilladelse - de- Hove, DI Byg; sekretariats- des af Sikkerhedsstyrelsen, de eksisterende autorisati- Hvis der ved et stort proLige nu har de to travlt dere til afløseren.
lautorisationer -til at udføre chef Michael Ostenfeld, samt at virksomhederne onsregler.
jekt nu kommer en masse
Vestkystens VVS fra
Thy gør det muligt at
el- og vvs-arbejde på en af- Dansk Erhverv og direktør arbejder med et godkendt
Regeringens ønske med delautoriserede, der laver
shoppe lokalt efter
grænset del af autorisations- Michael H. Nielsen, Dansk kvalitetsstyringssystem, der den ny autorisationslov er at mindre opgaver, hvem er så
vvs-artikler på interområdet f.eks. visse boligin- Byggeri i en fælles kommen- løbende overvåges af en eks- skabe “en moderne og min- ansvarlig, hvis noget går galt
Tel: 55450078
nettet. Det sker med
stallationer i køkken og,s å tar til debatten.
tern uvildig tredjepart.
dre detailreguleret autori- i sidste ende, spørger Jenswww.mestertidende.dk
September
2013 nr. 8 27. årgang
Fax: 55450013
en nyåbnet internetder skal færre firmaer ind
Det er samtidig værd at sationsordning”” og større Olav Pedersen, næstformand
butik, hvor VestkyOpbløder faggrænser bemærke, at der med det konkurrence.
over samme opgave.
i Dansk El-Forbund.
www.tagkviste.dk stens
VVS vil sikre
- I gennemsnit udfører de
Blik- og Rørarbejderfor- Vi vil gerne skabe fleksibili- fremlagte forslag til moderkunderne en god
Udvalgte løsninger
tet ved fastholdelse af de fag- nisering af autorisationslo- autoriserede virksomheder bundet mener slet ikke, der
handel.
Dansk Byggeri, Dansk Er- lige kvalifikationer – men vene, ikke ændres på de tek- halvdelen af deres arbejde er grund til at ændre på de
Normalt anser butikhverv og DI Byg fremhæver i ser gerne, at faggrænserne niske krav, der stilles for at uden for det autorisations- eksisterende autorisationsker og håndværkere
belagte område, og der er regler.
en fælles kommentar, at for- bliver opblødt. Det nye for- opnå en autorisation.
internettet som en
lige så hård arbejdskraft,
konkurrence på
slaget bl.a. betyder., at instal- slag giver erhvervsakademi- Danske Malermestre
tøtte
østeuropæisk
konkurrent, der er
Kræver mere tid
autorisationsbelagt
arbejde
lering og montering kan gø- erne en god mulighed for arbejder
Danske Malerfor mere ak- understreger
endda meget svær at
som det andet arbejde, siger
res billigere, fordi der bliver at skabe kompetenceudvik- Det nye er, at virksomheder,mestre.
kordløn i malerfaget
bide skeer med. SåJørgen Hansen.
mulighed for, at èn og sam- ling på tværs af faggræn- med de rette kompetencer, INiels
malerfaget
er der 2 lønFremtidssikret
dan bliver det ikke
atopnå
sikre
produktime virksomhed kan gen- serne og skabe dynamik og for
kan
autorisation
på af-systemer – timeløn og akopfattet hos VestkyLad branchen selv
nemføre en hel installation valgmuligheder indenfor de viteten
grænsede markedsområder,kordløn.
stens VVS.
af f.eks. varmeanlæg eller et etablerede systemer og ikke understreger Dansk Byggeri, Samme budskab kommer
akkord
Side 41
er Erhverv
et godt og
stykke
vej Kun
mindst karriereskift mellem - Der
køkken.
Dansk
DI Byg.
fra 25
DS pct.
Håndværk
& Indu- på gas eller vand
før akkordløn
bliver
virksomhederne
nogle
- For håndværkere og håndværksfagene.
Der er en helt
andenden
skep-Da stri,
som forgævesi har
efterdominerende
aflønnings- situationer anvender timeform i malerfaget, konsta- løn og i andre situationer
terer Dansk Malermestre i anvender akkord, har Dansin konjunkturanalyse for ske Malermestre bedt ma1. halvår 2013 Danske Maler- ler-virksomhederne om at
mestre arbejder for at om- angive fordelingen på henaf arbejde,
der udfø-bagholdsvis
timeløn, timeløn
be et fremtidssikret
og moDerfor
står TEKNIQ
sationssystemet. Forslaget fanget
TEKNIQ står bag en
akkord,
forøges som
en bonusordning
samt
derne
i Folketinget,
Fæl-med
skal bidrage til øget vækst, resenpåhøring
høring i Folketinget,
• Kvalitetspaneler
3autorisationssystem
overnatninger kun kr. 1.749,svar på depåproduktivitetser således
ikke
- udenDer
at sætte
sikkerheden
Christiansborgakkord.
produktivitet og udvikling et lessalen
• Overholder UNI EN 14037
Fællessalen på Christår taleover
om,styr,
at virksomhederne
understreger TEKpå mandagbranchen
den 9. septem• Energibesparelse op til 40%
inden for de tekniske in- udfordringer
Se temaplan på
stiansborg på mananvender
• Høj komfort - ensartet temperatur
NIQ. enten det ene elberfor.
2013 kl. 14.00.
stallationsområder og ener- over
• Loftshøjde 3-25 m
www.mestertidende.dk dag den 9. september, gieffektivisering af vores - En
høj produktivitet
er iler detVed
andet
system,deltager
selvom såhøringen
TEKNIQ
fremhæver
• Lagerførende
forudsætning
at ma- atdetvel
oftepolitikere
er tilfældet.
som eksperoplægget tilfor,
høringen,
hvor fagfolk og politi- bygningsmasse.
• Også luftvarme på
fremoverer
kan
viser,
2/3 af
gas ogviser,
vand at 2/3 af malerarbejdet i gennemsnit udføter inden for
gas,atvand
og elAnalysen
vækst også
og sikkerhed
ikke Analysen
Omlægningerne har stor lerfaget
kere diskuterer autoansattemodsætninger,
en attrak- arbejdet
i gennemsnit ud• Ring
for tilbud nu!
timeløn,
samt repræsentanter
fra enres på
hinandens
betydning for kompetence- tilbyde
risationssystemet
aflønning.
Det er
blevet
på timeløn,
mens der
række
organisationer.
man griber
det
rigtigtføres
kravene i erhvervsuddan- tivhvis
lidt mere
af ar- meløn med en form for bo- blevet spurgt om, hvorfor
mereend
om1/4programan. mere relevant i for- kun i Læs
nelserne og de høje danske endnu
dette er tilfældet.
den konkurrence,
en eller an- nusordning.
metanvendes
på www.tekniq.dk
Formålet
med høringenbejdet
Regeringen
fremlægger krav til sikkerhed og forbru- hold - til
7568 8033
ØST 4585
3611
Af svarene fremgår det
DeVEST
virksomheder,
som
danske
bygningsmaform for akkord. I 8 pct.
er at
sikre, at
vi får vendtdentøtte
om kort tid et forslag til gerbeskyttelse inden for el-, som
ikke
anvender akkord, er (47 pct.), at det er en udlere
i
dag
udsættes
for
fra
af
tilfældene
anvendes
en
tihver en sten, så vi kan skamodernisering af autori- gas- og vandområdet.
Ny mand på trapperne
mener Mester Tidendes testhåndværkere.
Malermestre vil
have akkord-løn
Akkordløn feemfor timeløn
er vejen frem hvis malerfaget skal kunne tackle produktivtsudfordringerner,
mener Danske Malermestre. En analyse viser, at timelønnen er dominerende
som lønningsform i malerfaget.
- En høj produktivitet er
forudsætning for, at malerfaget også fremover kan
Spjæld- og serviceopgaver er en it-mæssig udfordring
Flere praktikpladser
Det er gode jobudsigter i anlægsbranchen. Derfor stiger søgningen til struktøruddannelsen.
Lærlinge på Femern
Lærlinge-fokus
Se temaplan på
www.mestertidende.dk
risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft på betonområdet. Den slags spreder
sig jo i netværkene, og de
unge ved, at de får en god
uddannelse, som kan føre
til varig beskæftigelse, siger
uddannelseschef Sven-Erik
Pedersen fra AMU Fyn.
Lærlinge-fokus
MesterTest side 18
Nyt navn
til byggemesse
TUN Byg ændrer navn
til BYGGERI. Messen
løber af stabelen til februar
Timelønnen dominerer i malerfaget
STRÅLEVARME
Focus &
2013
Tema
Høring om ny autorisationslov
Side 24
Læs side 42
Romantisk ferie i Harzen
• Reparation
Sikre og professionelle løsninger. Hver gang!
Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg-sandblaesning.dk
• Salg & Service
• Mobile Højtryksanlæg
[email protected] • www.industri-service.dk
4 dage på 4-stjernet hotel i Midttyskland
blevet bedt om at angive begrundelserne for dette. Hele 82 pct. svarer, at akkord
øger svendenes produktivitet.
Mere end halvdelen peger på, at anvendelse af akkord giver bedre styring af
virksomhedens økonomi og
en bedre registrering af ekstraarbejder, idet registrering af ekstraarbejde er en
naturlig del af akkordsystemet. Derved lettes faktureringen til kunderne for ekstraarbejder.
Næsten halvdelen svarer, at akkordsystemet giver
bedre styring af arbejdet,
hvilket hænger sammen
med, at svendene i højere
grad påtager sig ledelsesfunktionen i forbindelse
med akkord frem for timeløn. Virksomhedens ejer vil
således kunne fokusere på
andre opgaver end styring
af byggepladser.
tøtte
Som læser af Mester Tidende
får du disse specielle læsertilbud.
Oplys rejsekoden: “MESTERTIDENDE”
ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.
Kør-selv-ferier med
Mobilt højtryksanlæg
• Model TD216 med oliefyr
• Arbejdstryk: 200 bar / 16 liter
• Vandtank: 360 liter
• Max. arb. temp.: 1300
bredt opfattelse hos virksomhederne, at akkord fører til dårligere kvalitet end
timeløn. Derudover svarer mere end halvdelen, at
akkorden fravælges, fordi
svendene ikke ønsker at gå
på akkord. I malerfaget er
det dog således, at blot én
af parterne, dvs. mester eller svendene ønsker akkord,
så er det dét lønsystem, der
skal anvendes. Svarene viser derfor, at mestrene i høj
grad forsøger at tilgodese
svendenes ønsker.
Derudover peger lidt under 1/3 på, at anvendelse af
akkord fører til konflikter
og derfor er besværligt for
virksomheden. Konflikterne kan f.eks. bestå i at svendene afleverer akkordsedler
for f.eks. ekstraarbejder og
andre arbejder, som efter
svendenes opfattelse ikke er
indeholdt i akkordaftalen.
De virksomheder, der anvender akkord, er ligeledes
Landlig idyl i slottenes land
3 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland
Landhaus Bondzio
Maritim Berghotel Braunlage
• Pris kom
pl. kr.
• Leasin
117.50
0,g/mdr.
kr. 1.590,
eks.
Pr. person i dbl.værelse
• 3 overnatninger
• 3 x champagnebrunch
• 2 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram Pris uden rejsekode kr. 1.749,• Entre til fitnesscenter, pool og sauna
• Udlån af badekåbe og badesko
•10 % rabat på wellnessbehandlinger
•10
10 % rabat på billet til Harzer Schmalspurbahnen
1.599,-
moms
Standard udstyr:
• 30 m. højtryks- og vandslange på slangeruller
• Kort/lang dobbelt strålerør inkl. pistolgreb.
• Fås også som indbygningsanlæg
5 overnatninger 2.399,Maritim Berghotel Braunlage HHHH
Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af Harzenromantik med sine originale gamle træhuse, floden
der bruser gennem byen og en natur, hvor skovene
og bjergene gemmer på borge fyldt med middelaldermystik og ridderromantik. Det 4-stjernede
Berghotel Braunlage ligger hævet over byen med
udsigt til det hele og med optimale rammer for en
rigtig forkælelsesferie. Her er et væld af faciliteter
til fri afbenyttelse. Badekåbe og badesko kan lånes i
receptionen, og opholdet inkluderer et frivilligt aktivitetsprogram, hvor man for eksempel kan starte
Aquila Triventek A/S • Industrivej 9 • 5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 22 12 92 • www.aquila-triventek.com • [email protected]
1 BØRN
6-13 ÅR
½ PRIS
dagen med vandgymnastik i den store wellnessafdeling. Herefter kan man med god samvittighed
kaste sig over hotellets lækre morgenbuffet med
alt i frisk frugt, lune lækkerier og friskbagt brød
og kage, som også inkluderer et glas sprudlende
sekt, hvis det frister. På en udflugt kan det anbefales at besøge byens svævebane, tage en togtur
i røg og damp til heksenes Bloksbjerg og besøge
drypstenshulerne i Rübeland.
Ankomst: Søndag til fredag frem til 17.12.2013.
OBS: Kurafgift max EUR 2,20 pr. person pr. døgn afregnes.
• 3 overnatninger
Pr. person i dbl.værelse
•3 x morgenbuffet
•2 x 3-retters middag
•1 velkomstdrink
Pris uden rejsekode kr. 1.199,•1 x entre til Waldglasmuseum
•20 % rabat på greenfee
1.049,-
4 overnatninger 1.349,Landhaus Bondzio HHH
Det 3-stjernede Landhaus Bondzio ligger i rolige,
naturskønne omgivelser nær Schwerin (15 km) på
østsiden af den store, smukke Schwerinersø og ikke
langt fra søen Cambser, hvor man kan bade om
sommeren. Her har I mulighed for nogle afslappende feriedage i hyggelige omgivelser med mange
gode udflugtsmål. I kan tage på eventyr i det skønne
landskab i Mecklenburg-Vorpommern og opleve de
mange stemningsfulde, gamle byer og pragtslotte,
som vidner om en rig og spændende forhistorie. I
kan for eksempel smutte omkring Torneroseslottet
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Børnerabat ved to betalende voksne.
Ankomst:
Valgfri frem til 21.12.2013 samt i perioden
3.1.-29.5.2014.
Teknisk arrangør:
Bestil på 70 20 34 48 eller www.happydays.nu
Åbent hverdage kl. 8-17 samt weekend kl. 10-15.
i Schwerin, der ligger og troner på en lille ø ude
i søen. Men også barokslottet i Ludwigslust (47
km) eller renæssanceslottet i Güstrow (56 km) er
et besøg værd. Og hvis I spiller golf, er det oplagt
at benytte sig af rabatten på greenfee, som gælder
til den 18 huller store Winston Oben golfbane hos
Winston Golf kun få kilometer fra hotellet.
Husk rejsekoden: MESTERTIDENDE
Vidste du
... at der er mange flere
tilbud med rejsekoden
”MESTERTIDENDE” på
www.happydays.n
u
til en særlig læserpris?
Mester Tidende skaber kontakt
Mester Tidendes annoncører og samarbejdspartnere går
en spændende tid i møde. Mester Tidende øger nemlig
fokus på at skabe målrettet kontakt mellem annoncørerne
og håndværksmestrene - og omvendt.
produkter og samarbejdspartnere, som gør ham mere effektiv og dermed mere konkurrencedygtige uden, at det
går ud over kvaliteten. Og han skal vælge digitale værktøjer, som giver ham overblik og styringsmuligheder.
Mester Tidende og Mestertidende.dk er unikke formidlingsplatforme, som på én gang formår at skabe kontakt
til alle mestre i håndværksfagene, men som også skaber
mulighed for målrettet at markedsføre sig i udvalgte
brancher og fag.
Hvis du er i markedet med sådanne ydelser, så skaber du
kontakt med de mest seriøse og målrettede håndværksmestre gennem Mester Tidende.
Redaktionelt er den praktiske tilgang til byggeriet i højsædet. Det betyder, at Mester Tidende er en værkstøjskasse,
hvor håndværksmestrene kan hente inspiration til at effektivisere virksomhedens drift både når det gælder administrative systemer, og når det gælder valg af byggematerialer og -metoder.
Mester Tidende er derfor fyldt med artikler, som kan hjælpe
håndværksmestrene til at få bedre bundlinje.
Det handler helt enkelt om at skabe merværdi
Skal håndværksmesteren klare sig i et hårdt konkurrencepræget marked, skal han vælge effektive byggemetoder,
FAKTA
Oplag 22.000
Læsertal 33.000
Website 9.300 besøgende/mdr.
15
Fokus & opbygning
Mester Tidende har særlig fokus på de små og mellemstore
håndværksvirksomheder. Avisen giver råd og tips, der giver
håndværksmestrene mulighed for at drive deres virksomhed mere effektivt og mere rentabelt i forhold til såvel administration, medarbejdere og valg af byggematerialer og
-metoder.
Mester Tidender er mesters avis, men læses også af betroede svende, som er fremtidens mestre og virksomhedsejere.
Både mestrene og de betroede svende er en interessant
målgruppe, fordi de aktivt tager del i byggeprocessen og
samtidig både er beslutningstagere i forhold til valg af byggematerialer og- metoder og er rådgivere over for kunderne.
Mester Tidende udkommer også fast til landets førende byggecentre, så personalet her kan holde sig på omgangshøjde
med mestrenes krav og ønsker. Du kan derfor som annoncør
også anvende Mester Tidende til push-annoncering.
Mester Tidende er bygget op med en række faste elementer med udgangspunkt i en hovedavis samt faste fagsektioner. Vores læseranalyse viser, at selvom disse fagsektioner
hver især er målrettet bestemte faggrupper, så læses de af
et bredt udsnit af alle faggrupper, som derved holder sig
opdateret med de forskellige fags byggematerialer og- metoder o.a..
Med annoncering i en af Mester Tidendes fagsektioner vil
din annonce indgå i en naturlig redaktionel sammenhæng,
hvor annoncen både læses af den konkrete faggruppe, og
rammer tilgrænsende faggrupper.
Mester Tidende udkommer op til to gange om måneden,
dog ikke i juli. Mester Tidendes hjemmeside opdateres
dagligt med de vigtigste branchenyheder, som også offentliggøres i det daglige nyhedsbrev.
Læsertallet måles løbende af Gallup, der dokumenterer, at
Mester Tidende er Danmarks største og mest læste avis for
håndværksmestre og betroede svende.
Oplaget kontrolleres af Danske Medier. Se venligst de aktuelle oplags- og læsertal på Mestertidendes prisliste
Hovedavisen
Hovedavisen indeholder artikler om mesters muligheder for
at øge effektiviteten af virksomhedsdriften og forbedre bundlinjen. Hovedavisen indeholder en række faste elementer:
•
•
•
•
•
MesterTips
Værktøjstests
Motor og Biler
Produktnyheder
Leverandørguide
I hver udgave er der desuden temaer, der henvender sig til
alle faggrupper.
Mester Tidendes målgruppe*
Mester Tidendes primære læserskare, de små virksomheder,
er stærkt orienterede mod nye regler og lovgivning, mens
de største virksomheder generelt interesserer sig mere for
ledelse og optimering.
Mester som rådgiver
Mester Tidendes primære funktion er som reminder og inspirator i forhold til daglig drift, kunder og samtale med
kolleger. Ligesom så mange andre fagblade lever Mester
Tidende i frokoststuen, på byggepladsen og i bilen og bliver
hyppigt anvendt som pause- og hyggelæsning.
Håndværksmestrene, som er Mester Tidendes kernemålgruppe, er ofte rådgivere for såvel boligejere som offentlige institutioner o.a., ligesom de i vid udstrækning har
indflydelse på materialevalget, når de bygger for private
virksomheder. Derfor er mesteren som målgruppe relevant
både som slutbruger og som videreformidler og sælger af
byggematerialer og -metoder.
Især værktøjstest har en høj værdi for både mester og svend.
Annoncerne fanger ofte mesterens blik – specielt dem med
konkrete tilbud opfattes som interessante og relevante;
herunder annoncer fra grossister, som man handler med
eller tidligere har handlet med, da de opfattes som en del af
håndværkerfællesskabet.
Ekstraordinært oplag - Nyhed
Som noget nyt arbejder Mester Tidende med et varierende
oplag, således at vi sikrer, at avisen hen over året bliver læst
af flest mulige og dermed giver dig som annoncør maksimalt
udbytte.
De faste, betalende abonnenter får naturligvis hver udgave
af Mester Tidende. Derudover øger vi oplaget branche for
16
branche i årets løb, så faste annoncører når ud til rekordmange potentielle kunder. Som annoncør kan du også udvælge udgivelser med ekstraordinært stort oplag i de brancher, hvor dine potentielle kunder findes.
Anlægsentreprenører
Geografisk er læserne fordelt ganske
jævnt over hele landet
Denne sektion fokuserer på malerbranchen og renholdningsbranchen i bred forstand. I enkelte udgaver udvides
sektionen med fagligt relevant tema.
Entreprenør & Murer
Sektionen indeholder fagligt indhold, der henvender sig til
entreprenører og murer, herunder faste sider med entreprenørmaskiner og -materiel. I udvalgte udgaver er der
desuden et fagligt tema i sektionen.
77% Bygge og anlæg
9% Erhvervsservice
7% Industri og råstofindvinding
5% Handel & transport
2% Off. adm & sundhed
Fagsektioner
30% Midtjylland
25% Syddanmark
10% Nordjylland
25% Hovedstadsområdet
10% Øvrige Sjælland
Tømrer & Snedker
Sektionen dækker faglige stofområder, der naturligt henvender sig til tømrer og -snedkerbranchen.
Løbende over året er der udgaver, hvor der også er et fagligt
tema i sektionen.
Brancher fordelt over
hele landet
El & VVS
De tekniske fag dækkes også Mester Tidende.
I udvalgte udgaver er der desuden et fagligt tema i sektionen. Hvert år er der flere interessante messer inden for
disse fagområder, hvilket naturligvis også dækkes af Mester
Tidende.
77% Bygge og anlæg
9% Erhvervsservice
7% Industri og råstofindvinding
5% Handel & transport
2% Off. adm & sundhed
Maler & Renhold
Denne sektion fokuserer på malerbranchen og renholdningsbranchen i bred forstand. I enkelte udgaver udvides
sektionen med fagligt relevant tema.
LÆSERPROFIL*
Mesteren
Svenden
• Har typisk 0-11 ansatte
Udgør den hyppigste læser i:
• Erhvervsuddannelse
• 9 % af de større virksomheder
• Bred aldersmæssig spredning – dog overvægt af 50+
• 7 % af de mindre virksomheder
• Interesse for primært: Nye regler og lovgivning, Nye
produkter og muligheder samt Generelle nyheder
Generelt
fra branchen
• Mesteren udgør 79 % af læserne. Heraf udgør
tømreren den største læserandel med 1/3-del
Lederen
fordelt på faggrupper
• Har typisk 12+ ansatte
• Overrepræsenteret blandt 40 – 59-årige
• Mellemlang eller lang videregående uddannelse
• Af alle modtagere læser 89 % hver eneste udgivelse i
et eller andet omfang.
• Interesse for primært: Generelle nyheder fra
branchen, Nye produkter og muligheder, Brugbare råd
i hverdagen og Ledelse og optimering af virksomheden
*En læseranalyse fra Marketminds (august 2013)
17
8 ud
af 10
modtagere
LEDER
TRANSPORTMAGASINET læser
alle udgivelser af
TRANSPORTMAGASINET
18
T
TTRANSPORT
magasinet
Nr. 7
●
52. årgang
●
9. maj 2011
Jacques Røssel, Volvo Finans:
LEASING
UAFHÆNGIG AVIS FOR DEN DANSKE TRANSPORTBRANCHE
Hvidbog
Rokade
Lokomotiv
EU har en plan for
fremtidens transport. Vi skal have
mere af den - og
den skal være miljøvenlig.
Mercedes har udviklet en trækker,
der yder fuldt moment ved igangsætning med meget
tunge laster.
12
Der er rykket rundt
i DTL-toppen. Ove
Holm er strøget til
tops af organisationen som chef for
erhvervspolitikken.
6
26
Ulovligheder
skal nu til livs
Nu kommer politikernes hjælp til transportbranchenbranchen. Flere sanktioner
skal stoppe de brodne
kar.
Af Jesper B. Nielsen
Politikerne vil nu hjælpe
vognmændeneandsbranchen med at komme ulovlighederne til livs.
Kontrollen skal gøres
mere nuanceret, så der
bliver indført en ny sanktion kaldet “skærpet tilsyn”. Det er lidt mildere
end en “advarsel” og slet
ikke i nærheden af en
“inddragelse”.
Politikernes ekstraindsats skal gøre livet surt for
de vognmænd, der overtræder reglerne bevidst
og flere gange.
De lovlydige, som kommer ud for en enkelt smutter, skal ikke behandles
som en kriminel. Endelig
indføres en ordning, så
vognmænd med få biler
ikke rammes relative hårdere end vognmænd med
mange biler.
Branchens organisationer er relativt tilfredse.
Man havde dog håbet, at
politikerne ville give politiet penge til flere kontroller på vejene.
Side 10
Finans App fra Nykredit
Nykredit har lavet en Finans App til iPhone og
smartphones. Her kan man få adgang til finansnyheder, video, valuta-, aktie-, investeringsbeviser og obligationskurser. Man får også en række værktøjer som
valutaberegner, hvad koster det at låne og en oversigt
over, hvor meget man kan låne.
Ny aktionær i Krone Kapital
Sparekassen Kronjylland køber halvdelen af Krone Kapital af Jyske Bank, der overtog aktieposten i forbindelse med købet af Spar Lolland. Krone Kapital fortsætter således som et selvstændigt datterselskab af
Sparekassen Kronjylland med den nuværende ledelse
og organisation.
- Leasingmarkedet i Danmark er stort og attraktivt,
og derfor er det glædeligt, at vi har fået denne mulighed for at træde ind på markedet via et veletableret
firma til det, jeg vil kalde en fair pris, siger sparekassen
adm. direktør Klaus Skjødt.
Solen skinner over euro-økonomi
De sorte skyer over europæisk økonomi ser langt om
længe ud til at lette. Det viser de seneste PMI-tal, der
er et mål for europæiske virksomheders tillid til økonomien. Det samlede PMI i euro-området steg i juli fra
48,7 til 50,4 og landede dermed på det højeste niveau
i halvandet år. Cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank
hæfter sig især ved, at stemningen i tyske og franske
virksomheder steg markant i juli. Med den forbedrede
stemning i Europas to største økonomier er der nu begrundet håb om, at eurozonen - efter seks kvartaler i
træk med negativ økonomisk vækst - nu endelig er på
vej frem igen, fastslår han.
- Jeg tror, vi får et travlt efterår
For Volvo Finans er der
store forventninger til
årets anden halvdel. Leveringerne af lastbiler vil
stige i forhold til første
halvår. Renault Trucks er
kommet direkte ind under Volvo, og endelig vil
det nye produktprogram
for alvor slå igennem for
både
og Renault.
14 Volvo
TRAILERE
TRANSPORTMAGASINET • 9.-22. SEPTEMBER 2013
Af Jesper B. Nielsen
MTDK kan selv nu
De kommende måneder bli■ MTDK i Randers har leveret flere 2-akslede betonkanoner til danske vognver særdeles spændende for
mænd. De er hidtil blevet opbygget hos en udenlandsk samarbejdspartner.
Jacques Røssel og hans medNu har MTDK valgt at købe de forskellige komponenter og selv samle den på
arbejdere i Volvo Finans. Ikværkstedet i Randers.
ke kun fordi Volvo’s fornyelse af produktprogrammet
slår igennem nu med en lang
række leveringer, men også
fordi Renault Trucks bliver
mere integreret i Volvo - også på finanssiden. Endelig er
der mange kunder, som får leveret en Euro 5-lastbil inden
deadlinen den 31. december.
- Der vil blive leveret flere Jacques Røssel - chef for Volvo Finans, der i alt har otte medarbejdere.
lastbiler hen over andet halvår. Første halvår har været
sløjt. Der er blevet indregi- ser viser, at forbrugerne er ger over for kunderne. Når tragtet at finansiere lastbiler,
streret lidt over 1.500 lastbi- blevet mere optimistiske vi finansierer en Renault last- men krisen har nok fået nogler (over 10 tons) i Danmark. og køber flere varer. Det vil bil, får kunderne kontrakter- le af de mindre banker og
Vi kommer til at se et andet smitte af på transportbran- neIngeniørerne
fra Renault Finans;
mens pengeinstitutter til at skrue
hos MorFKB’s
foldedørstrailer
bygget i
halvår,
derisolerede
bliver højere,
spår chen,bliver
man
papirerne
fra Volvo
siger han.
tenfår
Tang
har udviklet
en ned for ambitionerne i transOdense.
Jacques
Røssel.
finansierer portbranchen.
- Jeg tror ikke, at der bli- Finans, 20
OPBYGNINGER
TRANSPORTMAGASINET • 7.-20. OKTOBER 2013
trailer,når
derman
skubber
ma- Kunderne har især købt ver tale om en stor vækst; Volvoer. Vi fortsætter med
- Dog mærker vi ikke, at
stedet for interessen for transport er
nye Euro 5 biler, mens tid men vi vil kunne se det i sal- atterialerne
have disseud
toi forskellige
at tippe dem af.
var. Branchen får desværre get af nye lastbiler. Selv om brands.
faldet hos vores største konikke den besparelse i Tysk- det har været sløjt i år indtil
kurrenter. De store bankers
brugtpriser
Af Niels Hindborg
land med Maut’en, som man nu, forventer jeg, at salget vil Stabile
leasingselskaber har stadig
Skifter Lastbiler har for nylig leveret denne flotte bil til TGP. Det er en righavde forventet. Tyskerne dif- stabilisere sig på et niveau, Mens priserne på brugte stor appetit på lastbiler.
tig fin pusher trækker. Den er blandt andet leveret med en ”Herning opferentierer ikke mellem Euro der svarer til 1.200-1.300 personbiler
er styrtdykket,
Morten Tang
fra Randers
bygning” og safety pakke. Det er Lasse Pedersen, der har stået for salget.
5 ogKølekasserne
Euro 6. Det har
ef- Volvo’er
om året. Det er no- har
for lastbilernes
hardenetop
deltaget i vedtrans- Rental og leasing
erfået
en glasfi
ber/sandwich-konterspørgslen
Euro
5 til genlundesom
det isolering.
antal, der blev kommende
ligget
på et sta- Fra Volvo Finans’ side opleportmessen
på Gardemoen
struktionefter
med
polyuretanskum
at stige. En Euro 6-bil koster solgt før årene 2005-2008. bilt
niveau iHer
et par
år.
ver man ikke Volvo Rental
i Norge.
præsenterede
jo en del mere end en Euro 5. Et normalt lastbilsalg i Dan- Vi ensælger
primært de i som en konkurrent. Volvo
han
“verdensnyhed”
Transportmagasinet:
gennemasfaltvo- Rental er et tilbud til vognform lastbiler
af en 4-akslet
Af Jesper B. NielsenKan I til- mark vil være cirka 3.000- brugte
byde Euro 5-lastbiler endnu?
3.500 lastbiler om året.
res
eget netværk.
Bestanden
trailer,
der i stedet
for et tip mændene om at leje en
Jacques
- DetKrone
er ligehar besluttet at lukke produkafvar
Volvo-lastbiler
er stor,
og lastbil i en kort periode fra
opbygget med
et stort
Efter atRøssel:
Bernard
Volvo
Renault
på ettionen
hængende
år. Jeg eri ikder
vil altidDet
være
efterspørgstempel.
kunne
skubbe Volvo Truck Center og de
af køletrailere
Hvam,
er derog
ikke
mange danskke sikker
på, at
det er muligt. tilbage
efter Volvoer.
benytter
Volvo-forhandlere.
Renaultpåhar
været enEn
delafaf selmaterialer
somViasfalt,
sten øvrige
byggede
foldedørskasser
markedet.
Det dem
kan godt
der står Volvo
lidtafaftraileren.
auktioner,
er maksimalt
gruppen
siden 2001, osogmeget
grus ud
Og- Lejeperioden
er fravære,
FynsatKarosseribyg
(FKB)
i Odense.
Traileren er netop
kommet hjem fra Norge, hvor den vistes på transportmessen i Garnogle enkelte
5 Volvoer men det
som
nogle
af de andre
lea- todermoen.
år, men kan gå helt ned til
først nu,certifi
at Reså våde
materiale
som dynd,
Her harEuro
en foldedørsløsning
mederATP-FRC
rundt
omkring.
skal op
jo væsingselskaber
gør.
naults lastbiler skal
sælges
ler og kalk kommer
let ud af en enkelt dag.
kat.
Den er De
bygget
med sandwichpaneler
i glasfi
ber
skal læses korrekt, da det og- som gør det nemt at få dem
Selv om opbyggerbranre indregistreret
indenskum.
nytår. gennem Volvos netværk og
- Når jeg ser på, hvordan
- I dag går
en vognmand
væltning.
Desuden
kan man
traileren.
med polyuretan
så åbner op for muligheder, indregistreret i hvilket som
chen har oplevet en krafbranchen
har det,
måAMT
vi konså hurtigt
og køber
forhandlere. paneler
tømme
kassenud
helt.
Traileren
er en
“sli- ikke
- Der er tale om nogle Volvos
reparationsvenlige
specielt fordi enkeltstyks- helst EU land.
tig nedgang på grund
Dispensation
at de flopbygget
este har ifået
siger
en stor
foran- statere,
Man som
kan tidligere,
også montere
ding” tipper
Har- ny lastbil
med en god isoleringsevne og- Det
en fibliver
k såkaldt
K-værdi,
godkendelsen fortsat er muMan kan heller ikke anaf krisen, kan de skabe
bedre.
er færre
biler,
Røssel.
for Volvo Trucks og det
Jacques
peger
på dring
en doseringsføler
ved bagdox
450. Der
Fordelen
ved
den- Jacques
sigerRøssel
salgschef
Ib dog
Boelslund
fra FKB.
lig, netop for danske opbyg- fægte kvaliteten i det stoskal
tage er,
retur.
Detfungerer
erEn
po-Sortimo
- De
tænker
mere
om,afforhandlerne,
men ikke for vine
muligheden
for athar
få dispenfremgang som specialismækken
så sig
man
kan
trailer
at den
- Kasserne
FLEXI-TRACK
lastsikring.
gere, der jo ikke kommer op re hele på de køretøjer der
indretning.
sitivt.
biler,
viet
tager
til- inden
en ny.
i Volvo
Finans, fortæller
sation, FKB
hvis er
leveringen
eller os så
læssedeeninvesterer
nøjagtig i mængde
udenOg
tip.deDen
har
vandret
Närko-forhandler,
foldedørskasserne
er
på det store styktal. Man skal kommer fra for eksempel
ster, siger direktør Thobage,
kan fastgjort
vi komme
af med Derfor
leje stabilgrus
et interessant
opbygningen
bliver
forsin- Jacques Røssel.
asfalt ereller
i en
stempel
i forenden.
bygget op på
Närko-trailere.
dog være opmærksom på, at Tyskland, Polen, Italien, Engmas Krebs fra branchefornuftige
priser. en løs for- alternativ
vognmand,
- Vi har finansieret Re- tilStemplet
ket, og man ikke har nået at
udlægger.til en
Aflæsningstiden
skubber
enkeltstyksgodkendelsen
land etc., dog er disse køreforeningen SKAD.
fået en
få nummerpladerne på in- nault lastbiler siden 2001.
på har
et hel
læskontrakt
med 38om
ton
smæk, der kører på lejer i som
kun gælder i Danmark. Skal tøjer ofte standardiseret og
hjulpetafmange
kørsel
i et halvt
helt
Det er sket under binavnet Har
den Her
årsskiftet.
sten eller
grus eller
er pået2.5
mitopvangen
traileren.
er
køretøjet eksporteres på et opfylder ikke altid kravene
- dørene
Der er grænser for, hvor Renault Trucks Financial Volvo
har hjulpet
VedFinans
aflæsning
skubber år.nut - altså ikke længere tid
senere tidspunkt, så skal det hos kunden. Her skal de danAf Jesper B. Nielsen
- Enen
leasing-kontralt
mange
lastbiler,
kunderhenunder
fiend
tiptrailer, derløber
tipper 12 LUFTFRAGT
forsmækken
mod bagåbne.
Der man kan få Services; men det er medar- mange
TRANSPORTMAGASINET
• 14.-27. JANUAR 2013
gennemgå en enkeltstyks- ske opbyggere
sætte fokus
typisk
treigen.
eller mere.
dispensation
op ogpå
ned
enden Jens
og trykker
dermed
er fuld til. Det er mak- bejderne her i Volvo Finans, nanskrisen.
godkendelse i et andet EU på kvalitet og effektivisering
Transportbranchen har væLinde har
fået forhandling
afår Sortimo
kan man
mellemaf,
simalt
10 procent
af det an- der har lavet det praktiske
- Den måde,
vi har
ageret
der vælge
skal læsses
læsset.
Kassen
bliver
ikke Her Når
åbning
i
land, hvilket kan betyde æn- i deres egen virksomhed.
ret udsat for store udfor- Direktør Thomas Krebs,
varebilsindretning.
operationel
leasing,
hvor
tal, man
forrige arbejde med kreditvurde- på,
har givet
os goodwill
chaufføren
stemplet
tippet
op. Det
giver storefsta- ensætter
glasfiregistrerede
berdringer på køretøjet, før det
I SKAD har vi på alle omdringer, som har resulteret i SKAD.
slipper
for at tænke
år. Altså
i 2012. Hvis vi for ringer, kontraktudarbejdelse terfølgende,
i gang.
Samtidig
åbner på
den Traileren
bilitet og siger
ingenhan.
risiko for man
kassen.
en “bulp”,
forhindrer, at materialer
bliver godkendt i et andet råder sat fokus på at støtte
færreher
solgte
enhedersom
på den
eksempel solgte 1.300 last- osv.
- Vi har
hjulpet
mange bilens restværdi. Man stiller
skubbes
opside.
i traileren.
tikken er korrekt tilrettelagt. land. Her har SKAD tilgang op omkring vores medlemtunge
Af Jesper
B. Nielsen
- Det fortsætter vi natur- kunder, og de husker, hvor- bare bilen hos Volvo, når leabiler i 2012, vil vi maksimalt
- Opbyggerne er ofte ni- I Danmark vil vi aldrig kun- til mange europæiske søster- mers udvikling, så omkostudløber.
kunne få dispensation til ligvis med; men nu bliver dan de blev
behandlet
under ny singperioden
styrede bagklap
samtne hamle
Knorr-bremseanlæg
op mod de store organisationer, hvor SKAD ningerne falder og man der
cheproducenter,
og det er
Flere
medarbejdere,
viden, ny forhandlerstatus
og 700 hydraulisk
Nu skal alt
flyfragt scan- Derhar
erkrævet
dog stadig
mange,
130 lastbiler i 2014. Det er jo det kun med Volvos net- finanskrisen.
Det smitter
po-plads. Det
medudenlandske
indbygget vægtsystem
leverandører,
medlemmer
kan få tilgang til igennem bliver mere konogså vejen frem for danske
kvadratmeter
mere
en ekstra
indsats automatisk.
finansieret
et begrænset antal, og det er værk. Volvo har jo som be- sitivt af på
nu. Jens Linde A/S,der
I Billund
der bygger mange ensnes.
kørevidenLufthavns
og kontakter.
kurrencedygtig.
virksomheder, siger direktør
og asfaltbremse.
i fios
rmaet
for får
at kunne
startesine
en nybiler
afdeling
Stærk
Hardox
slet ikke noget, man skal sat- kendt opsagt samarbejdet
Transportmagasinet:
- Er på en almindelig finansiel
tøjer eller
trinsCargo
plat- Center
At kaste
mange penge efHer er ledelse, ansvarsThomas
Krebs fra opbygger- Bagenden
op: JL Bilindretning.
harførste
indbyggede
er man
leasingkontrakt.
Det går al-af va- Opbygningen
se på at kunne få, siger han. med de gamle Renault-for- det stadig en
god forretning
forme, men
at specialisere
ter at opnå et CoP (Confor- fordeling, styringssystemer,
nes brancheforening
SKAD.diodelygter
Afdelingen
leverer specialtilpasset
totalindretning
og automatisk
af den halvklar. To røntgen-scannedrig brugeren
af mode.deDet
er fordi,
handlere, det vil sige de to at finansiere
lastbiler?
sig på konkrete
of Production)
er dog leverandørkontrol, salgsfærDer bygges
ofteder
kun et
rebiler
med fokus på at give
optimale
arbejds- runde -kantede
stålkofanger
forberedtnicheprofor
kasse,
re og to mity
”sniffere”
kan
Optimisme
der er
tale om
en som
Volvo,
meMercedes-Benz forhandlere
Jacques
Røssel:Firmaet
- Jeg tror,
dukter kan Jost
skabe modul
fremgang, for mange unødvendigt, da digheder og meget andet
eller få køretøjer,
der er speforhold.
har netop
opnået
status
autoriseret
asfaltmaskine.
er integreret
med chassiset,
tjekke mere end 50 ton
ner Jacques Røssel.
Jacques Røssel mener, at der P. Christensen og Ejner Hes- at leasingselskaber
tilføjermed
han. stor flad afstyktallet slet ikke danner bidragende til, at en virkcialtilpasset
kundens
forhandler afhar
dettabt
tyske inventar-mærke
Sortimo, der er fø- er meget
slidstærk.
Der erbehov.
i støtteben
gods i timen.
- Volvoi Europa.
holder værdien. Vi Vækst
på kvalitet
transporter positive signaler på vej i sel, som tidligere også har mange penge
grundlag for at leve op til de somhed kan sænke omkostDenne
ekspertise
oplever
rende på
og udvikling
stilingssfod, så traileren kan
6 mm
Hardox
450 stål. Den
i november
EUmed
direktiv
2007/46/EF høje krav. Man skal dog væ- ningerne og dermed få en
harnetop
en stor
markedsandel.
solgt Renault.
branchen under
krisen.
transportbranchen.
mange
vores
medlemmer
Salgschef
Ole TidDam er
startet
i den nye afdelingKort
læs. De
kan før
klare
atafkøre
med
ned- stilles
jul blev
IATA’s
november-tal
offentliggjort.
- Der bliver ingen ændrin- ligere var
- De seneste undersøgeldet meget
efteropmærksom på bilfabrik- bedre bundlinje. Også nye
som en kystsikring
fordel,
da flere
sammen
med teknikere,
som kommer fra branchen.
SKADpåhar
haft B.reNielsen
brydning,
ogi eksviste
fremgang
på to procent
mængderne
det siden
dan- 2010
Af Jesper
Ønske
kunder
porterer
deres atopbygninger
- Vi arbejder med hele køretøjets funktionalitet i fire om-ske
storfra
fokus
på køretøjsbyg- kernes opbyggervejlednin- materialetyper, der oftere
mindre
sten, uden
kassen
luftfragtsmarked.
Det
blev kun overgået
af Norge,
ger og
tilskade.
udlandet.
råder:
gernes
direktiv
2007/46/EF,
tager
- Vi havde
fået
flere
der
oplevede
en stigning på 3,2 procent.
Sverige
fort-henvenFra og med
denhave
29. løbende
april hånd i ses i moderne køretøjer, stilhanke
med
importøren,
for
ler
nye udfordringer til en
At
være
specialister
har
• Indretning
som
gælder
for
alle
køretøTil
transport
af
asfalt
og
delser
fra
vognmænd,
der
sætter nedgangen, mens Finland holder status på et
2013 skal alt luftfragt screesikre
korrektomopbygning.
opbygger. Rygradsviden kan
den
vist sig at
• Montering af elektronik ion, håndfri kit, mm).
jer ville
fra 9have
personers
sand
kanseneste
kassentid leveres
gerne
sådan bus
en
ny bremseskive og kaliber teknologi,
lavt
niveau.
nes, og
indenat det
kommer
i flere tilfælde ikke længere
fordel og har
• Værktøj og udstyr.
op. Og
Direktivet
ned være
til enensidetykkelse
påogså
trailer.
vi gik giver
derformange
i på et fly. Det er nye EUlettere og mere servicevenlig
bord
Kvalitet og effektivit
være nok til at kunne opbygbidraget
til give
en øget
ordre• Foliering.
som dog
er be- som
3.2 mm,
der vil
samme
gangmuligheder,
med at konstruere
den,
regler,
træder i kraft.
køretøj forsvarligt.
Gør
tilgang
de en
sidste
6 måneder
grænset
i Danmark.
Gen- Konkurrencen
fra udlandet
SAS
størst
egenvægt
som
almindelig
fortæller
Morten
Tang netop
Branchen
har længe vidst,
Fragtchef ge
JanetDitlevsen,
Billund Lufthavn:
- Vi vil både være effektive, fleksible og bilman
det rigtigt,
så kan dette
– nogle
steder
heltkapaop6.175
til 30
en løbende
dialog
mange
opbyggere
i det
4-akslet
tiptrailer
hjemkommet
fra Norge.
at med
de nyerammer
regler var
på vej.
lige, når
handler
om security.
IATA-selskaberne
flmed
yttede
ton nem
eksportluftfragt
en frontløber, endnu stærkere,
hvilket
er meget
blandt
andet
Trafi
Danmark,
netop
citet
på
36 kubikmeter.
- De
to første,
harkstyrelsen
lavet,
Der var været
tid nok
til atfordi køre- også markedsføres overfor
ud
af procent,
Danmark
i november.
Nr. 1 på
listen
blev vi
SAS
mere servicevenlig
glædeligt,
udtaler
er på
der
fo- sig
tøjerne
kanudarbejtilbydes billige- kunden, der ofte kun fokuTraileren
kan
også
er uden
isolering.
De en
skaløget
ud
anskaffe
udstyr,
Cargo
med 952
ton.
Detleveres
erThomas
en fremgang
12kommet
procent
nye regler er uddannelse.
serer
på prisen.
Krebs,
direktør
i
køretøjskus
på
området.
Også
manre,
og
at
styktallet
i
udlandet
fuldt
isoleret
og
med
autotil
respektive
vognmænd,
de procedurer og informere
i forhold til november 2011.
- Vi skal bruge otte secuFor mange af de dygtige
byggernes
brancheorganisalastvognsimportører
er ogofte
er større hos de udenrullepresenning,
efterfølgende
skal forkunder
brugere.
2.matisk
KLM
Cargo
- 664
ton (-26 så
pct.) som ge
rity-folk på en typisk travl
opbyggere i Danmark er vetion. Også
at forholde
sigI Billund
til landske
virksomheder.
opfylder
alletilkøb
krav
til
astællebegyndt
os om deres
erfaringer
Lufthavn
er Car3.den
Lufthansa
Cargo
- 543 af
tondelpro(+5 pct.)
fredag aften. Scanneren bedukter,- 511
somton
kan(+samles
af
Mange
disse køretøjer jen frem at bryde med vaner
med direktivet
trailerne. på baggrund
go Centret
fuld
af af
fortrøst4.faltkørsel.
Emirates
18 pct.)til et
tjenes af to folk. En, der køhelt
køretøj
gode mu- - Det
SKAD’s
virke.
Man
dog leveres også med en CoC og udvikle virksomheden,
Undervognen
erder
opbygkan så
være,
at viskal
efning.
- 484
ton (-er
6,2
pct.)
rer tingene frem og en, der
Nu stærkt udvidet program med isoleret 5. Thai
ligheder
i, hvis 4
indkøbspoliunderstrege,
at direktivet
(Certifi
cate
of Conformity), afslutter Thomas Krebs med.
get som
en normal
akslet terfølgende
opbygger
dem - Vi er klar,
siger
fragtchef
kigger på skærmen. Folkene
kasser til et hvert formål.
tiptrailer med tre faste BPW- med isolering, fortæller MorJan Ditlevsen.
ved skærmen kører i en roAtlantic
tildrejbar
Billund
i 2013
aksler og en
fjerde
tation. De må ikke kigge ret
ten Tang, der deltog med he- - Alt gods skal scannes elVranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
ler
på
anden
måde
tjekkes,
lang tid på en skærm.
Fra
sommeren
2013
vil
Atlantic
Airways
også
vise
fl
aaksel.
le
syv
opbygninger
på
den
Frost kasse
Bjerringbrovej 116 • DK-2610 Rødovre
inden det lastes på et fly.
- Der står også to securityget iDen
Billund
med flyvninger
Egypten.
er udstyret
med løfttil blandt
norskeandet
messe.
Tlf. 75 52 52 00 • 39 69 68 00 • www.transport-teknik.dk
til lastbvogne
Det kan ske her hos os i luftfolk ved sniffer-apparaterne.
Siden
2012 har
fløjet Vagar-København med
på første
og selskabet
fjerde aksel
havnen eller ude hos afsenDertil komme nogle medarsin nye Airbus A319 med stor succes. I løbet af foråret
20
• 12.-25. AUGUST 2013
deren,VAREBILER
hvis denne er blevet
bejdere, der TRANSPORTMAGASINET
bringer godset
leases en ”brugt” model, mens man overvejer om der
er, at de er topmoderne, milgodkendt som en ”sikker affrem og kører det væk.
skal bestilles
en ny udgave.
Atlantic flyver ad-hoc opeFuso Canters
fleksible
sender” af Trafikstyrelsen.
- Det er dyrt at have et
rationer
for andre selskaber
og charteroperationer
jøvenlige og bygget op med
chassisprogram
er udvik- Det er vist langt de fær- Også vognmænd
sådan beredskab.
Vi skal
samt egne sæsonruter til Sydeuropa.
og chauffører skal sikkerhedstjekkes,
komprimatoranlæg.
Bentley
påjogule plader
Kølekasse til
let til montering af stort
reste afsendere, der vælger når de leverer
også have reserver, der kan
luftfragt
i Cargo
Center
- Fuso
Canter
bilerne
bli- Billund.
lastvogne
Mens
alverdens karosseriopbyggere gennem årene har præsteret flere Vanset alle opbygninger.
at blive certificeret. Derfor
træde til ved
sygdom.
ver hos os kaldt ”microbiler.”
udgaver af Bentley, kommer Bentley i 2016 selv med deres egen udgave. Den
Ingen kø for at blive godkendt
i godset,
ogvigtig
hvad delundgå
skal vi kunne klare at scree- fer, der erDe
løser en
af vo-propper og flaskehalforeløbig
benævnt ”Shooting Brake.” Den er her vist som prototype på GenèNogle
scanner
alt
den
har
været
i
nærheden
af.
ne
alt
det
gods,
der
skal
ud
se.
Derfor
handler
det
om
Muligheden
for
at
blive
“kendt
kunde
/
known
consigres affaldsopgaver, udtaler
Af Jesper B. Nielsen
ve biludstillingen,
- Snifferen
nærmest
ener områdeaf Billund - enten ombord på
at være forberedt. Procedu- Kurerselskaber
ner” i luftfragtsikkerhedsmæssig forstand efter de nye
som DHL, som fandt sted i marts. En gulpladeversion af Bently’en vil
ReneerLarsen,
som
næsten
bilens pris!
hund.
DenContainer
har rerne
et fly eller videre i en ”sik- elektroniskchef
skal glide, så kunden TNT og UPS,
reglerBlandt
er foreløbig
ikke
blevet opet kæmpehit. Enkelte
somhalvere
er blandt
for City
CPH.
de mere
specielle
samme evne- De
til bliver
at ”lugte,”
ker” bil.
mærker
virksomheder
er blevet
sikkerhedsgodkendte,
og ande største afsendere af fragt
primært
brugt så lidt som muligt.
gaver nyder
Fuso Canter
forKølekasse til
er iopgaver,
en kasse,hvor
og der -ikke
Til det formål råder Bil- hvad der til
Det sker selvfølgelig i tæt i lufthavnen, screener i fordre erholdsvis
i dialog stor
medpopularitet
Trafi kstyrelsen;
hos men Danske Spebestår af. Den
lund over to store røntgen- hvad godset
med speditører- vejen alt deres gods. Det har
ditørernogle
vurderer,
at kun 25-50
virksomheder vil blive
Lastvogne
er tilstrækkelig
pladssamarbejde
til de
af Danmarks
ledende
at denFor
ogsåeksempel
scannere og to såkaldte snif- er så fintfølende,
ne og luftfartsselskaberne.
sikkerhedsgodkendt.
Virkningen
de gjort i flere år. I Billund
store biler.
i
affaldstransportører,
som fåraf godkendelsen er,
stoffer,
som
har og smalle
fere. Den ene scanner havde kan opsnuse
- Vi håber jo på, at vi kan Lufthavn overvejede man at
at detchassiserne
indleverede suppleret
luftfragtgods
kældre,
lave
porte
medfra disse virksomheFiat
på vej meddertoan-nye
varebiler
Ring til Nolako for tilbud
siddet i tøjet
på den
person,
mantotalvægt
i forvejen,ogmen
få noget
der ikke
skal sikkerhedsscannes. AltFuso
andetCenter
gods med
skal 7,5 ton
gårde.
Netop
der løser
Fuso af godset lidt tidli- gøre det samme med al luftkomprimator-opbygning.
150 hk motorkraft
der
har pakket
godset.
skaffes
en ekstra, som
kanmed
så vi kan komme i gang fragten.
100erprocent.
Center
bilerne deresgere,
opgaNyttelasten
godt og vel er en populær lille lastbil
til blandt
kørsel
husFiat vil
med toandet
nye bilmodeller
satse
ekstra
på gulplaSe mere på www.nolako.dk scannes/screenes
tage kasser på op til 180 x
med de
screeningen tidligere.
- Min første tanke var at
ver antispinbedst. Desuden giver
2080 kg.
holdningsaffald.
demarkedet. 500L Trekking med
Traction+
180 cm. Desuden er indkøbt Ingen forsinkelse
før, vi kommer i gang, jo screene det hele. Så behøbidrag til Jo
omsætAfhængig af opbygningssystem er beregnet for de virksomheder, et
dervigtigt
af og til
Luftfartskonference
i København
to City
”sniffere.”Firmaet, der beskæftiger
vede vi ikke tænke på, hvad
Et andet ningen.
område, som Bil- før bliver vi færdige.
firma kan de små skraldebi- hos Transportfirmaetkommer
lidt udenfor alfavej – måske vognmænd,
en- En sniffer
er en avance- tager
Billund
Lufthavn kan der var tjekket og ikke tjeklund forbereder
sig på, er
er leveret
Brancheforeningen
Luftfart
Chassiserne
af
ler med fordelDansk
bruges
til af-og TransportøkonoContainer CPH, som treprenører
vareta74 og
medarbejdere,
dyrlæger, idet bilen sig
er 13 cm.
højere.
ret partikelscanner,
der kan procedurerne.
screene
misk Forening
har inviteret
konference
den affaldsopgaden autoriserede
Fuso
Can- 55 ton i timen. På ket. Men vi konkluderede, at
hentning,(TØF)
komprimering
og tilger
borgernes
af giver
københavnernes
skrald
500L Living
ekstra meget plads
til godset
med en
,PSOCVFOt/TUWFE
spore ender
lang
række
travleste dag – fredag der ikke var grund til at dobVores
fornemmeste
op- denDan14. januar.
Emnetaferdagrenovation
den regionale tilgængelighed
og Kongens
ter
forhandler,
transport
ver i blandt andet
med
23
storestoffer,
skraldebiler
ogallerede
&NBJMUK!OPMBLPELtXXXOPMBLPEL
længde,
er 20
cm.
længere
end -den
kendte Phoenix
forklarer
Jan
Ditlevsen.
–
skal
der
300-400
ton
igenbelttjekke godset.
gave
er
at
sikre,
at
vi
ikke
luftfartens
rolle
for
vækst
og
velstand
'BYt5MG
og lignende affaldstyper.
Enghave, København500L.
City, ni 7,5 ton Fuso Canter. Fæl- mark i Brøndby.
- Man les
sætter
en
klud
- Der kommer alligevel
skaber
forsinkelser, Efsiger Jan nem.
BlandtDetindlægsholderne
kan man tale mederomprofessor
Indre ByChristian
og dele af Østerbro.
for
to
vognkategorier
500-serien
harde
været
enpå
succes
fra begyndelsen.
en pind
og stikker
den ind tilSenest
en hel del gods fra nogle
Ditlevsen.
Wichmann Matthiessen, Institut for Geografi og Geman tager motorer, karosseter
500 kom
C for cabriolet.
er 500L lanceret - L
Opel-fabrikken
indUddannelsehar
i top
godset.
Herefter
analyseres
af
de store afskibere – og
Vi
har
lavet
ekstra
proologi, Københavns Universitet, og borgmester H.C.
rityper, farver og udstyrsvafor large. Med de to nye bringes succesen videre, for
aftaler
med
100 for Bil- de er ved at blive godkendt
kluden.
løbet af fådesign
minutter
cedurer
omkring håndterin-gået
Østerby fra Holstebro Kommune. De taler om infraDen
største
udgift
rianter i betragtning.
det
sødeIitalienske
fra 500
er bevaret.
opbyggere.
får man at vide, hvilke stof- gen af vores gods. Vi skaleuropæiske
strukturens rolle i den regionale udvikling. Dagen slutlund i forbindelse
med de som ”sikre afsendere.” Deres
Senest er Combo udvidet
ter med en stor paneldiskussion.
Der er ingen danske firmed den lange/høje L2H2
5,2 millioner hybridbiler
maer blandt de udvalgudgave med 540 liter varerum – eller det samme som
Salget af hybridbiler fra Toyota rundede for nylig 5,2
te.
EU gransker statsstøtte
Vivaro standard – samt den
millioner, hvilket har medført en anslået mindskning
Bedst som SAS er i gang med en redningsplan, der omnye 1,4 benzin-turbo 120
af CO2-udledningen med 35 millioner ton – svarende
Af Carsten Teiner, VOTY.dk
fatter en milliardgaranti fra den danske, svenske og
hk-udgave samt den ligeletil alle danskeres udledning af CO2 i næsten otte månorske statskasse, åbner EU-Kommissionen en formel
des 120 hk naturgasmodel
neder.
Selv om Danmark er kendt
efterforskning af, om den slovenske stat har givet ulov(CNG) også med turbo med
Toyota planlægger at introducere 21 nye hybridmofor sine dygtige opbyggere
Derfor
organisati- han beroligede brancheorgalig statsstøtte til luftfartsselskabet Adria Airways, som
Justitsministeren
afviseraf 2015,Danske
en samlet rækkevidde på
deller
frem til slutningen
ligesomSpeditører,
man ogsåDansktil både
last-ønskede
og varebiler,
onerne
endanske
løsning,firmaer
hvor par- nisationernes inden lovens
i perioden 2007 til 2011 fire gange har fået penge fra
Erhverv,
DTL og
ITD opfor-er der
750 km.
lancerer
en brændselscellebil i 2015,
der kører
på brint
ingen
erhvervsorganisationers
selv aftaler
den100
tekni- vedtagelse.
regeringen for at overleve.
drede
justitsmini-medterne
Vivaro fås for eksempel
-ønske
og hvisom
eneste
udledning
vand.forgæves
En bil, Toyota
på listen
over de
teknisk
valg- er rent
ske løsning.
Det er imidlertid
Kommissionen ser samtidig på et andet tilfælde af
sterøko-bil.
Morten Bødskov (S) tileuropæiske
Kravet om en digital sigogså i en ”Color Line” varikarakteriserer
den ultimative
opbyggere,
som
frihed. Digitalsom
signatur
muligt
grundkonaf FN’s natur baseret på OCES-stanmulig ulovlig statsstøtte til det lettiske luftfartsselskab
at fjerne en paragraf, der Opel
i ikke
ant med sorte alufælge, tonetop
har på
skrevet
kræves, når indholdet i
tillægsprotokol
til konventio- darden (Offentlige Certifi kaairBaltic, mens den også har godkendt polske LOT’s
deres øjne kræver en digitaltrakt
nede ruder og sortmatterede
med.
Øget
sikkerhed
i ny Sprinter
nen om med
fragtaftaler
ved in- ter til Elektroniske Services)
frasalg af en række datterselskaber.
signatur og ikke blot en elek- Sammen
et elektronisk
fragtbrev
lygteglas og helt nye karosdisse 100
ternational
godsbefordring
De tre landes regeringer har efter uformelle kontaktronisk
gælder, når selve fragtbrevet
aftales.
serifarver.
tilbyder
Opel siNæste
generation Mercedes Sprinter
er signatur
nu klar tilsom
lan-kvitte-opbyggere
landevej
ter til EU-Kommissionen selv konkluderet, at de ikke
ring. øger køresikkeraftales og underskrives eller
- Det er normalt ikke none ad
kunder
en (CMR-konventiolang række
cering. Fem nye sikkerhedssystemer
nen). indretninger, ladhar grund til at søge om EU’s godkendelse, fordi de
Forskellen
er himmelvid
dets ægthed skal bekræftes,
get, som vores kunder efterforskellige
heden til et niveau, som ingen anden
transportere
kan
agerer på markedsvilkår.
og kan måles
fremgår det af ministerens
Af Claus Djørup
spørger. Prisen på bilen blimatche.
De fem nye sikkerhedssystemer
er: i halve minut-systemer, opbygninger og
Digital
sikkerhed
EU-Kommissionen har bekræftet, at det er tilladt at
ter. En digital signatur be-chassiser direkte fra fabrik- Opels
svar
til retsudvalget.
ver for høj; men det er da en
• Sidevindsstabilisering.
varebilschef
Bent Steen Jensen.
aftale vilkår.
give statsstøtte, netop i situationer hvor staten handler
tyder
anvendelse
af typiskkenved
er spændende
at se, om
mulighed, siger Bent Steen
på fordelagtige
•Det
Anti-kollisions
systemet
Collision
Prevention
Assist.
Hvert land sit system
som enhver privat investor ville gøre det. Men komfragtbreve vil slå Nem-ID og kodeord, mens en - Kvittering
modtagelse
Jensen, som dog tror, at såDanmark for
er for
lille et af
•elektroniske
Vognbaneassistent.
missionen har også gjort det klart, at den af egen drift
igennem, når den tek- elektronisk signatur kan skri-landgodset
Foreløbig
har syv
lande bilinspektion
–
kansmå
skeopbyggere
ved en hånd-at skrue
og en udvidet danne specialbiler bliver
aftalerne
sammen.
med for
•hurtigt
Blindvinkelassistent.
kan åbne en undersøgelse, hvis den er i tvivl om, hvormed en dertil indrettettil at
ramme iskift
den netop
vedbl.a. Spanien,
Holland
skreven
underskrift
på enOpbyggerne
skal både
have oggarantiordning, som kan va- sjældne på grund af den hårvære med
i første om•niske
Automatisk
mellem
fjern-ves
og nærlys.
vidt betingelserne er overholdt.
tagne lov om e-fragtbreve er pen på eksempelvis en PDAgang,
Tjekkiet
– ratifi
ceret iog
tablet
lignende, fra
forsik-deres
de konkurrence og efterdønfinansielle
forhold
or-gen-riere fra kunde til kunde.
lydereller
forklaringen
(Personal Digital Assistant). Opels
forholdsvis kompliceret.
rede
Morten Bødskov,
- Danmark er ikke med i ningerne af finanskrisen.
og deres tillægsprotokollen,
forsikringsforvarebilschef
herhjem- dadennemført
Tæt kamp om førstepladsen
ordningen endnu, men det
hold på plads.
me, Bent Steen Jensen.
Bygger
ikke selv
- I sidste ende er det Opel, kommer med senere, fortæl- Det er typisk store opDe store bilproducenter slås om at være den største i
byggervirksomheder, som der via forhandlerne går til- ler Bent Steen Jensen.
Verden. Hidtil har General Motors og Toyota skiftedes
Dengang Opel præsentere- Vi kører stadig test på de sin første varebil, Blitz, i
bage til opbyggeren, hvis
er med på listen.
til at være i front, men nu lurer VW i slipstrømmen.
Han vil dog ikke afvise, at der er en fejl i en opbygning. ordningen i Italien og Un- 1930 var der tale om egenToyota er dog nr. 1 blandt andet efter stor succes med
der kan komme danske virk- Det er det, som vognman- garn.
deres hybridbiler, senest Yaris Hybrid.
produktion. Det er der ikke
somheder med på listen se- den slipper for selv at gøre
Toyota gruppen med blandt andet Daihatsu og lasti dag.
ved at bruge en af de 100 “Business”
nere.
bilsmærket Hino solgte 4,9 millioner køretøjer i de førFiat står bag Combo’en,
- Opel leder hele tiden ef- Opel-opbyggere.
ste seks måneder af året. General Motors steg med 3,9
“Opel for Business” er en ny der bygges i Tyrkiet.
- Kunden får de samme serviceordning, der skrædter opbyggere med specialer,
procent til 4,85 millioner køretøjer, mens VW på tredVivaro’en bygges i samså vi kan dække så mange ty- vilkår som på de opbygnin- dersyes til storkunderne ef- arbejde med Renault på de
jepladsen nåede 4,7 millioner køretøjer efter en stigper af karosseri-varianter ger, der kommer direkte fra ter behov. Denne service gamle Bedford fabrikker i
ning på 5,5 procent.
Opels egne fabrikker, det henvender sig til kunder Luton i England. De høje udsom muligt, siger han.
De danske Opel-forhand- vil sige to års fabriksgaranti, med store flåder.
gaver bygges dog i Spanien.
Elbiler kommer stærkt igen
lere har fortsat muligheden som kan udvides ved indgåMovano’en bygges hos ReHer er det Belgien, der
for at tilbyde kunderne at få else af Opels ”Flex Care” og indleder projektet til janu- nault i Frankrig.
Renault-Nissan alliancen har netop solgt elbil nummer
bilerne opbygget med deres ”Opel for Business” aftaler.
- Det er for dyrt for en faar 2014. Danmark kommer
100.000 på verdensplan. Herhjemme er interessen for
normale danske opbygger.
brik at være alene om en udmed senere i 2014.
strømførende bybiler stigende. Varebilen Kangoo Z.E.
“Flex Care”
vikling og produktion af vafra Renault har for eksempel solgt bedre end dieselSikre kvalitet
rebiler, som sælges i relativt
modellen.
“Flex Care” er en ny service- 330 varianter
Elbilerne fra Renault og Nissan omfatter Nissan LeMed opbyggeraftalerne øn- ordning, der henvender sig Aftalerne med opbyggerne små antal, siger Bent Steen
af, Renault Fluence, Renault Kangoo, Renault Zoe og
sker Opel at sikre kvalitet, til de små og mellemstore betyder, at en Opel varebil Jensen.
- Derfor ser vi i øget grad
Renault Twizy. De har til dato kørt omkring 841 milservice og kundetilfredsstil- virksomheder, der normalt kan fås i mange forskellige
lioner kilometer, hvilket svarer til køreturen rundt om
lelse samt garantiforpligtel- ikke har så mange biler i flå- varianter. Combo, Vivaro samarbejde mellem fabrikjorden cirka 20.000 gange.
den. Flex-Care kunderne til- og Movano kan således fås i kerne med at udvikle nye vaser.
- Der er brugt lang tid på bydes blandt andet vejhjælp, 330 forskellige varianter, når rebiler.
TRAILERE
Verdensnyhed:
Skub i stedet for tip
Foldedørskasse
fra FKB Trading
Pusher trækker fra Volvo
OPBYGNINGER
Fordel at være specialist
Ny afdeling skal
opgradere varebiler
LUFTFRAGT
ECO Disc
Billund er klar til de
ECO Drum
Køl/frost kasser fra Aluteam vinder på detaljerne
Selv om Mack er amerikansk lastbil ejet af svenske Volvo, er det en af de mest populære lastbiler i Australien. Den bruges flittigt til de lange og barske road train-kørsler på kryds og tværs af
kontinentet. Transportmagasinets Per Fischer har prøvet Macks flagskib - Titan. Selv om turen var
kort, gjorde bilen indtryk. Kør med på side 26-27.
NaviTrans
Underdirektør Kim Høi, FDE
og Business Manager
Mille L. Knudsen, EG
underskriver aftalen
og EG samarbejder
>> FDE
om den nye SaaS-løsning
til vognmænd/kvinder
Med EG Transport - Software
as a Service-løsning (SaaS)
- får du en anerkendt og
komplet it-løsning, der sætter
strøm til din forretning.
Kontakt: Michael Wøhlk, FDE på [email protected]
eller Steen Baggersgaard, EG på [email protected]
ORIGINALT BETALER SIG !
Fuso Canter tager skraldet
VAREBILER
side 16-17
Ombytning • Renovering • Nye
Absalonsvej 7 • 8800 Viborg
Tlf.8662 22 44 • Fax 8662 93 90
www.mcs-itop.dk
AL Finans udvider nu forretningen og skal drive de tilbageværende leasing- og finansieringsaftaler fra det
tidligere AB Finans, der var et datterselskab af Amagerbanken, som blev overdraget til afvikling i Finansiel
Stabilitet i 2011.
AL Finans, der er et datterselskab af Arbejdernes
Landsbank, har indgået en koncessionsaftale med Finansiel Stabilitet om drift af 145 erhvervskunder og
570 privatkunder med et samlet udlån på 691 millioner kroner. Erhvervsaftalerne udgør størstedelen af
udlånet med 665 mio. kr. og omfatter finansiering af
eksempelvis containere, køretøjer og materiel til byggebranchen som skurvogne og lifte.
Lej den nye Volvo FH
TURBOER
Hedelundvej 19 • 6705 Esbjerg Ø
Tlf.7513 92 55 • Fax 7512 59 43
www.ecs-itop.dk
AL overtager Amagerbanken
Som den første lastbiludlejer på markedet tilbyder Volvo Truck Rental nu kunderne den allernyeste Volvo FH
til udlejning.
Den nye
Volvo
FH kan
lejes fra
en enkelt dag
og op til
to år. Alt - bortset fra chauffør og brændstof - kan være
inkluderet i lejeprisen.
Interessen fra kunderne for at leje lastvogne er
eskaleret betydeligt inden for de seneste år i hele Europa. En af årsagerne til denne stigning er den aktuelle
økonomiske situation, der gør det særligt vigtigt som
vognmand at kunne reagere hurtigt på udsving i efterspørgslen.
- Når man ikke rigtig ved, hvor økonomien er på vej
hen, kan det af og til føles mere sikkert at øge sin kapacitet midlertidigt ved at leje frem for at investere i
nye lastvogne, siger Per-Anders Grösfjeld, direktør for
Volvo Trucks’ udlejningsdivision i Europa.
Freja Transport: Slut med tomkørsel
VOLVO • SCANIA • DEUTZ
MERCEDES • IVECO • DAF
M.A.N • LEYLAND • FORD
TRANSPORTMAGASINET • 26. AUGUST-8. SEPTEMBER 2013
14 LEASING & FINANSIERING
den kompleƩe MicrosoŌ Dynamics
NAV løsning Ɵl transportbranchen
• Transport
• SpediƟon
• Lagerhotel
Adacta A/S - Roskilde og Vejle
Tlf.: 70 70 15 04
E-mail: [email protected]
www.adacta.dk
Opel skriver aftale
med 100 opbyggere
Kragetæer på tablet er nok
Test af de nyeste last- og varebiler.
Besøg vores website og tilmeld dig
voty.dk nyhedsbrev
varebilogtransport.dk
Member of van of the year
Transportmagasinet med fokus
Transportmagasinet er en brancheavis for beslutningstagere i den danske vognmands- og transportbranche. Over
60 % af abonnenterne har egen vognmandsforretning. De
bruger Transportmagasinet til at holde sig orienteret om
branchen, konkurrenterne og det nye materiel.
“Transportmagasinet adskiller fra de
andre ved at gøre historierne levende
med gode billeder”.
Vi udgiver 22 numre om året og udkommer hver 14. dag –
juli måned er undtaget.
Vi ser på transport fra vognmandens synspunkt. Vi tester
lastbiler, laver interviews med branchefolk og portrætter
af vognmænd. Vi følger de politiske begivenheder tæt med
egen journalist på Christiansborg.
FAKTA
Oplag 6.200
Læsertal 23.000
Website 11.000 besøgende/mdr.
19
Transportbranchens førstevalg
Vi ønsker at være branchens første valg, når det handler
om at holde sig orienteret om transport i Danmark - uanset om det sker i en trykt avis hver 14. dag eller på nettet
flere gange om dagen.
Målet er at give læserne viden, så de bliver bedre til at
drive deres forretning.
Redaktionel målsætning
Vores redaktionelle fokus er på godstransport - til lands,
vands og i luften. Vi har særligt fokus på landevejstransporten, da mere end 90 procent af varerne i Danmark
transporteres med lastbil.
Vi tror på frihed, tillid og troværdighed
Frihed til at skrive åbent og redeligt om de ting, der rører
sig i den danske transportbranche.
Vi ønsker at orientere læserne så troværdigt og sobert
som muligt.
20
Læserne skal have fuld tillid til det, der står i bladets
spalter.
“Transportmagasinet er en seriøs brancheavis, som man
altid har holdt.”
”De er gode til at skrive om opbygninger og nyt materiel.”
Tema & sektioner
Vi har flere faglige temaer i hvert nummer, og disse temaer
er naturligvis alle med udgangspunkt i transportbranchens
interesser og omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•
IT-løsninger / Flådestyring
Leasing & Finansiering
Trailere
Luftfragt
Varebiler
Læserfordeling ift. geografisk placering på regioner
Læserprofil ift. virksomhedsstørrelse
27% Hovedstadsområdet
25% Syddanmark
22% Øvrige Sjælland
20% Midtjylland
6% Nordjylland
27% Hovedstadsområdet
25% Syddanmark
22% Øvrige Sjælland
20% Midtjylland
6% Nordjylland
27% Hovedstadsområdet
25% Syddanmark
22% Øvrige Sjælland
20% Midtjylland
62% er ansat i 6%
en lille Nordjylland
virksomhed
20% er ansat i en mellemstor virksomhed
18% er ansat i en stor virksomhed
62% er ansat i en lille virksomhed
20% er ansat i en mellemstor virksomhed
18% er ansat i en stor virksomhed
LÆSERPROFIL*
62% er ansat i en lille virksomh
20% er ansat i en mellemstor v
18% er ansat i en stor virksom
Den praktiserende vognmand
Den perifere læser
• Ca. 55 år
Meget heterogen målgruppe bestående af modtagere
• Erhvervsuddannelse
i store virksomheder og som typisk ser vognmands-
• Interesse for primært: Generelle nyheder fra
branchen som aftagere af virksomhedens produkter,
branchen, Temaer (eks. opbygning) og Nye produkter
f.eks. Engros-virksomheder og virksomheder inden for
fremstilling m.m.
Den administrerende vognmand
• Ca. 50 år
Generelt
• Ejer/Direktør/afdelingsleder i mellemstort
• 2 ud af 3 blandt de små firmaer har under 5 ansatte
vognmandsfirma (6-20 ansatte) eller speditør
• Erhvervsuddannelse
• 8 ud af 10 modtagere læser alle udgivelser – blandt
abonnenter er der tale om 9 ud af 10
• 3 ud af 4 modtagere er direktør eller ejer
• Høj læsefrekvens – højest i de små virksomheder.
*En læseranalyse fra Marketminds (august 2013)
21
TRANSPORTMAGASINET
MOTORMAGASINET
-uafhængig
journalistisk
orientering til
hele autobranchen
22
OTOR•MAGASINET
www.motormagasinet.dk
46. ÅRGANG
NR. 33
www.motormagasinet.dk
DÆK•PROFIL
OTOR•MAGASINET
Debatrig dæktemadag
3.-9. OKTOBER 2014
45. ÅRGANG
Student og automekaniker
Efter næsten to år er der en afklaring i sigte i spørgsmålet om den afgiftspligtige værdi af biler, som forhandlere udtager til
brug som demobiler.
Skat har sendt et såkaldt styresignal i høring.
Som 18-årig var Nikita Tanya Olsen sikker på, at hun
skulle være børnelæge. Som 26-årig er hun i stedet
havnet i lære som
personvognsmekaniker hos Bojsen Biler i Viborg.
Side 2
branchepolitik
Det hæderkronede 75-årige navn CAD pakkes væk,
og Dansk Bilbranche Råd
rulles ud. Det besluttede
de frie værksteder på årets
jubilerende repræsentantskabsmøde, hvor 130 delegerede også stemte en
markant kontingentforhøjelse igennem for, med egne ord, at rykke fra 1. division til superligaen på et
stærkt konkurrencepræget
marked.
- Nu begynder et nyt kapitel i CAD´s historie. Med
navnet Dansk Bilbranche
Råd, der emmer af troværdighed, løfter vi os nu op på
et nyt niveau, fordi vores interesseområde bliver udfordret, og fordi vi oplever øgede og nye arbejdsopgaver
fra
medlemsvirksomhederne, sagde landsformand
Henrik Pedersen under sin
fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
Dansk Bilbranche Råd
har netop ansat en bilsalgskonsulent, en ekstra kørende konsulent og er i færd
med at ansætte en kommunikationsmedarbejder,
så sekretariatet i alt omfatter ni ansatte. Organisationen er flyttet en etage op i
Autobranchens Hus for at
få mere plads, efter at mærkeværkstedernes konkurrerende og ligeledes voksende
brancheforening,
Autobranchen Danmark,
valgte at flytte fra det hidtil
fælles domicil.
KARROSSERI•AUTOLAK
www.motormagasinet.dk
Efter 32 år hos Teknisk Service går Kurt Holst nu på
pension, da der ikke er nok reklamationssager hos
Dækimportørforeningens Reklamationsordning til
Løssalgspris
kr. i17.00
at holde liv
det 80 årMOTOR•MAGASINET
gamle brancheankenævn. An- 45. ÅRGANG
tallet af reklamationssager i Kurt Holsts tid faldet fra
20.000 årligt til blot 1000.
Motor-magasinet har besøgt firmaet i Brøndby, inden de sidste dæksager bliver færdiggjort, og porten
endegyldigt lukkes ved årets udgang.
ter kurset et bevis på, at de
nu kan kalde sig CAD-karSide
5
rosseriteknikere.
Uddannelsen er baseret
på de fire hovedemner Manualer og Forskrifter, Sammenføjningsteknik, Skarring og Udskiftningsteknik
samt Karrosserimaterialer.
Uddannelsen er også inde
NR. 3
21.-27. JANUAR 2013 - 2. SEKTION
CADs karrosserikurser godt i gang
Side 16
HVEM SKAL VÆRE DIN
N
R?
VINTERDÆKPARTNER?
at berøre garantiforhold,
når der udføres karrosseriog lakarbejde.
Under uddannelsen arbejder deltagerne med det
nyeste karrosseriudstyr fra
de førende producenter og
forhandlere i Danmark.
- Der er ingen tvivl om,
at de medarbejdere, der del-
tager i denne uddannelse, i
fremtiden er bedre rustet
til at vurdere skadesomfanget og de reparationsteknikker, der skal anvendes,
for at sikre kunderne den
bedst mulige reparation,
siger Finn Bergstrøm Larsen, BodyTeknik.
kile
ser
– vælg en sikker partner med gode priser
NYHED!
Snowprox S943
EU-værdier i
absolut top på
vinterdæk
Ny folder med vinterdæk og fælge 2013
– Bestil den direkte på markedets bedste webshop
Kursusdeltagere i færd med modstandssvejsning med påført speciel svejsbar karrosseri-lim og udstyr, der opfylder producenternes krav om minimum 9000 Amp.
SPECIALVIDEN
rosserireparation, der sikrer værkstederne viden om
reparation af nutidens sikkerhedskarrosserier.
Fra
W210
samarbejdspartneren Body-
Teknik fortæller Finn Bergstrøm Larsen, at det første hold vil være igennem
CADs uddannelsesforløb
til påske. Deltagerne får ef-
Mange
CAD-værksteder
har tilmeldt deltagere
på
Meteo HP
W190
opdateringskurser i karMarangoni 195/65R15 91T Meteo HP................... netto kr. 275,- Pirelli 185/65R14 86T W190 ................................. netto kr. 330,Marangoni 195/60R15 88T Meteo HP................... netto kr. 310,- Pirelli 205/55R16 91T W190 ................................. netto kr. 485,Marangoni 205/60R16 86H Meteo HP .................. netto kr. 435,- Pirelli 215/55R16 93H W210 ................................ netto kr. 645,Marangoni 215/60R16 99H Meteo HP .................. netto kr. 495,- Pirelli 225/50R17 94H W210 ................................ netto kr. 795,Marangoni 205/55R16 94H Meteo HP .................. netto kr. 395,- Priserne er pr. stk. og ekskl. miljøafgifter og moms og gældende indtil 31.10.2013 eller så
En række CAD-mekanikere vil kunne kalde sig karrosseri-teknikere, når kurset er færdigt.
70 dB
længe lager haves.
116016 13
De frie værksteders
brancheforening skifter
navn til Dansk Bilbranche Råd og gearer op i
et skærpet marked.
Side 4
For gode dæk
lukker
Teknisk Service
Mød den erfarne virksomhedskonsulent Villy Nissen, der med
rekonstruktioner har reddet stribevis af virksomheder i autobranchen fra truende konkurser.
CAD går i
offensiven
med nyt navn
Sommerhjulene
skal
snart i vinterhi, og det
betyder travlhed hos TyreTrust i Brøndby. Derfor har de udvidet med
2000 kvadratmeter lagerplads.
Side 4
Sådan undgås konkursen
Side 15
Dækhotel med vokseværk
Dækproducenten vil give
mekanikere større viden
om dæk. Derfor afholdt
de den første uddannelsesdag for Hyundai-mekanikere på Padborg Park.
Side 2
Afklaring om demobiler
NR. 33 30. SEPTEMBER-6. OKTOBER 2013 - 2. SEKTION
Bridgestone lærer fra sig
Den årlige temadag om dæk blev
i onsdags afholdt
i Taastrup, og her
var vinterdæk centrum for dagens
største debat.
www.ndi.eu
Vi får din forretning til at rulle
For Første gang Fik verdenspressen lov til at smugkigge indenfor i dækproducenten
Goodyears allerhelligste haller – laboratorierne, hvor gummiet blandes, designafdelingen med
computersimulering og på prototype-testarbejdet. Motor-magasinet var med.
16 siders DækProfil
Side 8-9 og 23
Helt tæt på autobranchen
Motor-magasinet trækker på 46 års historie som uafhængig nyhedsformidler til hele autobranchen.
Motor-magasinet går helt tæt på autobranchen, som vi
følger gennem egen dækning på Christiansborg, virksomhedsbesøg både i ind- og udland, messer, årsmøder, generalforsamlinger, receptioner, motorsports begivenheder
og så videre – vi forsøger at være til stede, hvor branchen
er – på tværs af alle interesseorganisationer.
“Motor-magasinet har en meget
veldefineret og loyal målgruppe
på tværs af hele autobranchen som
velanskreven nyhedsformidler.”
Hver uge sætter Motor-magasinet fokus på en række forskellige emner, herunder mere end 40 forskellige temaer
samt udvidede specialblade og special-magasiner i særligt
layout. Vi udkommer hver uge året rundt, 44 gange om
året, samt på netavisen hver dag.
FAKTA
Oplag 6.500
Læsertal 55.000
Website 20.000 besøgende/mdr.
23
Fokus og specialkorrespondenter
Udpluk af vores temaer
Vores redaktion på fire fastansatte journalister er blevet
forynget, og sammen med et net af specialkorrespondenter
rundt om i hele landet forsøger vi at sætte relevant journalistisk fokus på højaktuelle emner af branchemæssig og
teknisk karakter.
• Auto-El & Batterier
Desuden dækkes det lands- og europapolitiske stof af vores
faste medarbejder på Christiansborg.
Redaktionel målsætning
• Autoglas
• Autogenbrug
• Bilsyn
• Bilvask
• Miljø
• Støddæmpere- og Styretøj
Motor-magasinets redaktionelle målsætning som det
største brancheblad, der dækker hele den danske autobranche på tværs af alle interesseorganisationer, er at
lave uafhængig journalistisk orientering til hele autobranchen.
24
• Dæk-profil
• Sæsonbestemte temaer: eks. Aircondition &
Soltage eller Vinterprodukter/Lygter
27%
24%
20%
17%
12%
Læserprofil ift. virksomhedsstørrelse
27%
24%
20%
17%
12%
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstadsområdet
Øvrige Sjælland
Nordjylland
60% er ansat i en lille virksomhed
22% er ansat i en mellemstor virksomhed
17% er ansat i en stor virksomhed
LÆSERPROFIL*
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstadsområdet
Øvrige Sjælland
Nordjylland
Læserfordeling ift. geografisk placering på regioner
60% er ansat i en lille virksomhed
27%
22% er ansat i en mellemstor virksomhed
24%
17% er ansat i en stor virksomhed
20%
17%
12%
27% Midtjylland
24%
20%
17%
12%
Syddanmark
Hovedstadsområdet
Øvrige Sjælland
Nordjylland
60% er ansat i en lille virksomhed
22% er ansat i en mellemstor virksomhed
17% er ansat i en stor virksomhed
Fagarbejderen/”Svenden”
Generelt
• Ca. 35 år
• Meget ens interesseområder: passion for biler
• Arbejder på et værksted, typisk på gulvet
• To tredjedele er under 55 år
• Erhvervsuddannelse
• Alle læsere betragter Motor-magasinet som et førende
Værkstedsejeren/Den selvstændige automekaniker
• I små og mellemstore virksomheder er den primære
6
2
1
medie til orientering om branchen
• Ca. 50 år
• Ejer sit eget værksted (under 10 ansatte)
• Erhvervsuddannelse
modtager direktør eller ejer
• Hos store virksomheder er næsten 1/3 af modtagerne
sælgere og 1/5 er mellemledere.
Sælgeren/forhandler
• Ca. 40 år
• Sælger i en større autoforhandler (over 10 ansatte)
• Kort, videregående uddannelse
*En læseranalyse fra Marketminds (august 2013)
25
NYHEDSINFORMATION
JERN & MASKIN
INDUSTRIEN
26
avisen der finder vej
helt ind i hjertet af
den danske
fremstillingsindustri
N
N
Fremstillingsindustriens uaFhængige Fagblad - 29.000 læsere
her stripper de 700.000
ton metal om året
stålmærkning:
side 12-13
side 10-11
Jern & Maskin
Kun 50 virksomheder er klar
Minister glæder sig
over Tyrkiet-eksport
Jern & Maskin
side 6-7
IndustrIen
2. sektion/nr. 14/Fredag 29. august 2014
nye produkter
giver nye
muligheder
Den gamle drejebænk
fik en opgradering
side 22-23
side 2-3
metal & maskiner
TiLLÆG: 2. sekTion
Med 24 sider
nu suges
Fanger
der kun
når der
satser
svejses
Nye produkter giver
masser af muligheder
IndustrIen
på faglært
fremtid
AUTOMATION & PROCES
Ventilation:
IndustrIen &AUTOMATION
PROCES
Jern & Maskin
De finder
møtrikker
i maden
side 11
Side 12-13
2. sektion/nr. 15/Fredag 12. september 2014
Side 22-23
side 6-9
Foto: simon Dinsen Hansen
nr. 1 / 17. januar 2014 / 44. årgang
Messe griber
fremtiden
Reportage fra
Automatik 2014
autoværn
blev vejen
frem i
svenstrup
side 12-14
tema: lejer
med historik
side 2-5
side 16
DanLube
”Så ved du det holder”
Danmarks største importør af industrilim
www.
.dk
Tlf.: 70 25 12 80 • www.danlube.dk • [email protected]
Foto: Andreas Bro
Tema: Stærke krav
til hydraulik
Rift om de nyuddannede
automationsteknologer
Debut på FoodTech
side 6-7
side 16
side 16-21
DanLube
”Så ved du det holder”
Danmarks største importør af industrilim
www.
Kolbøtter
og solidt
håndværk
.dk
Tlf.: 70 25 12 80 • www.danlube.dk • [email protected]
Jagten på den perfekte lysbue
svejsetema side 14-18
Foto: simon dinsen hansen
Mere tyngde – skærpet fokus
Jern & Maskinindustrien er fagbladet for de små og mellemstore virksomheder i den danske fremstillingsindustri.
Vi sætter fokus på både muligheder og udfordringer for en
industri i konstant udvikling. Som læser og annoncør møder du hvert år 22 udgivelser af fagbladet, som er bygget
op i to ligeværdige sektioner.
1. sektion byder på konstruktiv, positiv og troværdig nyhedsjournalistik om fremstillings-industrien. Beslutningstagerne og ejerledere får med Jern- & Maskinindustriens
1. sektion den inspiration og det indblik, som er nødvendig
for at navigere i en branche under konstant forandring.
Nøgleordene er vækst, muligheder og inspiration.
2. sektion skærper fokus på teknikken. Vi dykker ned under overfladen og formidler den viden og de tekniske nyheder, den teknisk ansvarlige, indkøberen og driftschefen
har brug for i det daglige arbejde. Denne sektion har på
skift overskriften ”Metal & Maskiner” og ”Automation &
Proces”. Nøgleordene er viden og teknik.
Jern & Maskinindustrien er fagbladet, der finder vej helt
ind i hjertet af virksomhederne i den danske fremstillingsindustri.
Fokus på ledelse, produktion og debat i
fremstillingsindustrien
Med 22 udgivelser i 2014, branchens højeste læsertal samt
fokus på den samlede fremstillingsindustri, får du med Jern
& Maskinindustrien den bredeste dækning til at synliggøre
dit budskab og dermed styrke kendskabet til din virksomhed.
FAKTA
Oplag 12.000
Læsertal 30.000
Website 9.000 besøgende/mdr.
27
3 områder giver balanceret viden!
Fagsektioner - NYHED!
Jern & Maskinindustriens journalistiske flagskib, hvor vi
bringer dybdegående, egenproducerede artikler som alle
har til formål at give ledere i fremstillingsindustrien indsigt i,
hvad som rører sig i branchen.
Jern & Maskinindustriens faglige flagskib, hvor vi gennem
faglige, dybdegående artikler gør en forskel for vores læsere
med fokus på produktion, teknik og optimering.
• Baggrundsstof
• Virksomhedsnyt
• Politik
• Økonomi
• Udland
• Synspunkter og debat
• Brancheforeninger, fagforbund og erhvervsorganisationer
• Ledelse/Virksomhedsledelse
• Navne og nyt
Målgruppe: Direktører og mellemledere i den brede fremstillingsindustri.
Vi fokuserer på problemstillinger med løsninger, og det er
dermed sektionen, hvor medarbejderne i produktionen kan
finde inspiration til at sikre fremtidig vækst.
Metal & Maskiner (11 udgaver om året)
• Pladebearbejdning
• Spåntagning
• Værktøjsmaskiner
• Svejsning
• Overfladebehandling
• Slibning og polering
• Befæstigelse
• Skærende værktøjer
• Måleudstyr og -teknik
• CAD/CAM – PLM/PDM
• Underleverandør
• Praktiske løsninger: Cases fra virksomheder i ind- og udland
• Besøg hos maskinproducenter
• Teknologi
• Ny viden
Automation & Proces (11 udgaver om året)
• Ny hardware herunder PLC, IPC, sensorer, vision, transmis sioner, sikkerhed, styringer, HMI, robotter, motion
• Praktiske løsninger: Cases fra virksomheder i ind- og udland
• Maskindirektiv
• Produktnyheder
• Inspiration fra messer og temadage
• Teknologisk udvikling
• Automation af processer
• Overordnede IT-systemer. SCADA, MES og ERP
• Hygiejne
• Rustfrit stål og aluminium
Hjemmeside og nyhedsbrev
Jern & Maskinindustriens digitale platform. Få de seneste
branchenyheder hver morgen med løbende opdateringer
dagen igennem. Dermed er du sikret aktuel indsigt i industrien.
• Dagligt nyhedsbrev der typisk leveres klokken 5:30
• Pressemeddelelser fra virksomheder og organisationer
• Egne artikler og nyheder
• Erhvervsstof fra Ritzau
• Navne
• Produktnyheder
• Teknologi
28
Målgruppe*
Produktionschefer, teknikere og medarbejdere i produktionen inden for hhv. maskinindustrien og den automatiserede
industri, og direktører og mellemledere i den brede fremstillingsindustri.
Jern & Maskinindustriens
læserskare er fordelt således
30% Fremstillingsindustrien
24% Engroshandel
20% Rådgivnings- og servicefag
13% Maskinforarbejdning
8% VVS
5% Andet
Geografisk er læserne fordelt
ganske jævnt over hele landet
30% Fremstillingsindustrien
24% Engroshandel
33% Hovedstadsområdet
20% Rådgivnings- og servicefag
32% Syddanmark
19% Midtjylland
13% Maskinforarbejdning
8% Nordjylland
9% Øvrige Sjælland
8% VVS
5% Andet
LÆSERPROFIL*
Direktører/ejere
Generelt
• Udgør 50 % af læserne
• Relativt ung profil: 45 % er fra 45-55 år, 30 % under
• Faguddannet - ingen uddannelsesmæssig
baggrund inden for ledelse
45 år og 25 % er over 56 år
• Jern og Maskinindustrien læses af hele 89 % og
48 % læser hver udgave
Lederen
• Udgør over hver tredje abonnent
• 75 % af læserne kommer fra virksomheder med
under 20 ansatte.
• F.eks. produktionschef, projektleder eller
forretningsudviklingschef
Specialisten
• Grundskole eller mellemlang uddannelse
• Speciale: klejnsmed, ingeniør eller miljøplanlægger
*En læseranalyse fra Marketminds (august 2013)
29
MAGASINET PLEJE
–inspiration
og viden
til hvordan varme
hænder bliver til et
faktum og ikke blot
én tanke
30
Unikt tværfagligt projekt i
hjemmeplejen i Silkeborg
side 10
Faste læger på plejehjem
Sygeplejersker opfandt
selv hjælpemiddel
side 22-23
side 4
10
Magasinet
21. november 2014
PLEJE
11
Magasinet
PLEJE
21. november 2014
Magasinet
Demenskoordinator Helle Nielsen er uddannet instruktør i Nænsom Nødværge®, og kan derfor undervise sine kollegaer i ældreplejen i metoden.
Der var masser af praktiske øvelser på workshoppen, og plejepersonalet fik konkrete redskaber til, hvordan de kan forebygge- og håndtere konfliktsituationer.
Plejepersonale uddannes
i nænsom nødværge
FAGBLADET FOR PLEJE- OG SYGEHUSSEKTOREN
Nr. 8 / 3. oktober 2014 / 33. årgang
I løbet af efteråret og
vinteren er ca. 200 medarbejdere i ældreplejen i
Hørsholm Kommune på
workshop.
Læs også vores
nye fagsider for
sygeplejersker,
SOSU’er, ergo- og
fysioterapeuter
WORKSHOP
Tekst og foto: Lotte Brochmann
- Hvis en person griber fat i
Jeres hånd, og ikke vil give
slip, så kan I strække fingrene ud og gøre sådan her,
og så kan personen ikke
længere holde Jer fast, siger
instruktøren og demonstrerer øvelsen.
Det er en torsdag formid-
dag i oktober, og på rådhuset i Hørsholm er medarbejdere i ældreplejen samlet til
workshop i konflikthåndtering.
Plejepersonale er blandt
de mest udsatte faggrupper, når det handler om
vold og trusler om vold på
arbejdspladsen, og på Durewall Instituttets workshop får medarbejderne
en række praktiske værktøjer til, hvordan man kan
forebygge og nedtrappe en
konflikt, så den ikke ender i vold eller trusler om
vold. De lærer også at pas-
se godt både på sig selv og
borgeren, hvis situationen
spidser til. Det er et kursus
i Nænsom Nødværge®, og
det bygger på Durewall-metoden, hvis grundprincip er
”at med mindst mulig kraft
opnå størst effekt uden at
forårsage smerte eller skade”.
På workshoppen får plejepersonalet praktisk undervisning i forskellige fysiske greb, som har rødder
i den traditionelle japanske
selvforsvarskunst jiu-jitsu,
og kurset har bl.a. også fokus på, hvordan man kan
Den bløde vej
Durewall Instituttets kursus i konflikthåndtering
Nænsom Nødværge® har
rødder i den traditionelle japanske selvforsvarskunst jiu-jitsu, der betyder
”den bløde vej”.
Tekst og foto: Lotte Brochmann
Nænsom Nødværge® er udviklet specielt til faggrupper, der lever med risikoen
for vold og trusler.
Og det unikke er, at det
er en principbaseret uddannelse, forklarer Durewall Instituttes direktør,
Karina Mammen
Når de ti principper sidder på rygraden, skal man
ikke koncentrere sig om at
huske, hvordan man holder hænderne, løfter foden
eller drejer kroppen, hvis
man f.eks. står i en tilspidset situation, fordi man har
automatisk fokus på bl.a.
afstandstilpasning, balan-
ce og bevægelse, fortæller
hun. Og det kan være med
til at forebygge, at der overhovedet opstår konflikter.
- Vi har et ”billede”, vi
ofte bruger på vores kurser
og workshops. Forestil dig,
at du er en dør med hængsler på siden. Hvis der kommer en person imod dig, så
kan du dreje til siden, så
aggressionen kan passere.
Du åbner døren, i stedet for
at møde kraft med kraft.
undgå konflikter ved at sende de rigtige signaler med
sit kropssprog.
- Kropssproget er rigtig
vigtigt i forhold til, hvordan man møder borgeren,
og jeg synes for eksempel
jeg har fået nogle gode redskaber til, hvordan man
nærmer sig en person, der
måske er udadreagerende,
fortæller SOSU-hjælper i
hjemmeplejen i Hørsholm
Kommune, Lonnie Mølkjer,
der er blandt de ca. 200 ansatte i ældreplejen, som i løbet af efteråret og vinteren
er på workshop i Nænsom
Man kan komme langt ved
at huske at ”åbne døren”, og
det billede er der mange af
vores kursister, som er rigtig glade for at have, siger
Karina Mammen.
Nænsom
Nødværge®
har fokus på, hvordan
man som medarbejder kan
håndtere konfliktsituationer, uden at forvolde smerte eller skade hverken på
sig selv eller borgeren. Metoden har rødder i den ja-
Nødværge®.
Interessen er stor
Formålet med projektet –
der er finansieret af ældrepuljen - er både at højne
arbejdsmiljøet for plejepersonalet og forbedre ældreomsorgen.
Og demenskoordinator i
Hørsholm Kommune Helle
Nielsen håber, at initiativet
vil resultere i færre konflikter.
- Der bliver på workshoppen italesat nogle rigtig gode principper, og så er der
er bundet nogle gode prak-
tiske redskaber og handlinger på. Det er med til at give en bevidsthed om, at vi
skal være dygtige til at møde borgeren med omtanke,
respekt og agtpågivenhed,
mener hun.
Og der har været stor
interesse for efterårets
workshops i Nænsom Nødværge®, fortæller Helle Nielsen. I første omgang var
det primært personalet på
plejecentrene, der deltog på
kurset, men nu er hjemmeplejen også kommet med.
- Det har været supergodt
og meget nærværende, og
panske selvforsvarsteknik
jiu-jitsu.
- Det er vigtigt, at man
ikke møder kraft med
kraft, men at man bruger
bevægelse, og at man bruger sin krop, understreger
Durewall Instituttets direktør.
En aha-oplevelse
Og det handler ikke om, at være fysisk stærk, understreger
Karina Mammen.
Det er nemt at gå til, og det er min oplevelse, at alle går fra kurset med noget konkret og enkelt, sagde demenskoordinator Helle Nielsen.
Medarbejderne i ældreplejen lærte bl.a., hvordan de
slipper fri af et greb, uden
at forårsage smerte eller
skade på sig selv eller borgeren.
det var nogle gode øvelser,
siger SOSU-assistent i hjemmeplejen, Lisbeth Nayberg,
efter dagens workshop på
rådhuset.
I forbindelse med projektet er der desuden blevet
uddannet tre instruktører i
ældreplejen, som fremover
kan undervise deres kollegaer i Nænsom Nødværge®.
På den måde kan alle arbejde ud fra et fælles sprog og
en fælles tilgang, og kompetencerne bliver forankret
på plejecentrene og i hjemmeplejen.
Vores grundprincip er ”at
med mindst
mulig kraft
at opnå den
størst mulige
effekt uden
at forårsage
smerte eller
skade”, fortæller Durewall Instituttes direktør
Karina Mammen.
Men kan sagtens være en
lille kvinde på 1 meter og
60 cm. og håndtere en konflikt med en borger, som
er meget større og tungere
end en selv, fortæller hun.
Det handler ikke
om styrke, men om bevægelighed. Og på vores workshops er der rigtig mange
kvinder, som virkelig får en
aha-oplevelse, når de finder
ud af, at de rent faktisk kan
gøre noget - og at det er let,
siger Karina Mammen.
Nænsom
Nødværge®
kan bruges alle steder, og
uanset om man f.eks. ar-
bejder i ældreplejen, socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien, forklarer
hun. Der kan selvfølgelig
være stor forskel på at blive holdt fast af en ældre
dement mand på 87 og en
ung, psykotisk ung mand
på 35 og skal gøre sig fri,
men der er forskellige metoder, og man kan skrue op
og ned for kraften i forhold
til, hvad der er brug for, fortæller Durewall Instituttets
direktør.
Vi har undervist i
konflikthåndtering i mange år, og jeg kan mærke en
øget interesse for nænsomheden. Jeg oplever også,
at medarbejderne har mere fokus på egen deres andel i de konflikter, der opstår. Hvad er min rolle, og
hvad kunne jeg have gjort
Fakta
Pleje
anderledes? Og det kunne
jeg godt tænke mig, at der
kom endnu mere fokus på.
Fordi det er det, der skal
til, siger Karina Mammen.
Durewall Instituttets tilgang til konflikthåndtering kaldes Nænsom Nødværge®. Den bygger
på en humanistisk indstilling og etisk optræden.
Nænsom Nødværge® sætter mennesket i centrum, og har fokus på både personalets og ”angriberens” velbefindende.
Durewall Instituttet har mere end 25 års erfaring med undervisning i Nænsom Nødværge®.
NyhedsInformation skifter navn:
Velkommen til dit
“nye” fagblad
Læs side 3
Intelligente produkter til
smertelindring
Cobi lejringspuder til særlige lejringsbehov
Cobis populære serie af lejringspuder fremmer og sikrer
den optimale lejring i sengen på en simpel og effektiv made.
30-150 KG
Cobi lejringspuder
Kelvin kugle/skummadras
En stabil, tonusdæmpende og tryksarsforebyggende helmadras.
Kelvin kugle/skummadras
Cobi Rehab
· Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Danmark
Telefon: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544
[email protected] · www.cobi.dk · www.xxl-rehab.com
LÆS MER E PÅ
WWW .COB I.DK
Fokus på faglighed
Uanset om man bor i Jylland eller på Læsø, i Skjern eller
Sorø er det de samme udfordringer, der opstår, når budgetter skal omsættes til pleje og velfærd. Hvilke idéer sættes i søen i Sønderborg for at forbedre arbejdsmiljøet?
Hvordan tackler man rehabilitering i Kerteminde?
Som læser og annoncør får du hvert år 11 udgivelser af
avisen med nyheder og relevante temaer - en gang om
måneden dog ikke i juli måned. I temaerne fokuserer vi
bredt på emner, der relaterer til alle ledere og medarbejdere i pleje- og sygehussektoren. Desuden fokuserer vi hver
måned på relevante faggrupper.
Magasinet Pleje er et af de førende tværfaglige blade inden for pleje- og sygehussektoren. Bladet henvender sig
primært til ledere og beslutningstagere, som holdes ajour
med tværfaglig og professionel viden.
Magasinet Pleje finder vej til kernen af en sektor, hvor varme hænder ikke blot er en tanke men et faktum, der kan
optimeres ved hjælp af inspiration og viden.
Vi forbinder landsdele og faggrupper. Vore læsere og annoncører inspirerer os til at fortælle de gode historier til
jer - og vi lader jer, fagfolkene, inspirere hinanden. Magasinet Pleje for pleje- og sygehussektoren sætter fokus på
de temaer, ledere og fagfolk dagligt beskæftiger sig med.
Vi dækker nyheder fra Christiansborg, præsenterer den
nyeste velfærdsteknologi og følger trends og udvikling i
sektoren. Vi beskæftiger os med bl.a. udlicitering, arbejdsmiljø, genoptræning, forebyggelse og hygiejne - og naturligvis dækker vi relevante messer og konferencer som ét af
de eneste tværfaglige blade i Danmark.
FAKTA
Oplag 8.000
Læsertal 18.000
Website 3.000 besøgende/mdr.
31
Magasinet Pleje er det tværfaglige
medie inden for pleje- og sygehussektoren.
Magasinets opbygning
Læseren er lige fra lederen ude i plejesektoren til den politisk
ansvarlige i kommuner og regioner. Således er Magasinet
Pleje med i debatten og beskriver udviklingen og omstillingsprocessen i velfærdssamfundet. Som annoncør får I dermed
budskaber ud til hele værdikæden i plejesektoren.
Branchefokus
Magasinet Pleje udkommer som avismagasin og har desuden
egen hjemmeside med daglige nyheder, der også udsendes
som nyhedsbrev.
Magasinet er bygget op med en række faste elementer i
hovedavisen samt med sektioner, temaer m.v., der læses
af et bredt udsnit at sektoren. Læseren kan via Magasinet
Pleje holde sig opdateret om egen fag- og tværfaglig viden.
Annoncering i Magasinet Pleje betyder ikke, at annoncen
kun læses af en faggruppe, men annoncerne ligger i naturlig
redaktionel sammenhæng.
Ekstraordinært oplag
Som noget nyt arbejder Magasinet Pleje med et løbende,
varierende oplag således, at magasinet henover året bliver
læst af flest mulige læsere. De faste, betalende abonnementer får naturligvis tilsendt hver udgave af magasinet.
Derudover øger vi oplaget branche for branche henover
året, så man som fast annoncør vil nå ud til rekord mange
læsere i løbet af året. Vores annoncører kan også udvælge
udgivelser, der har ekstraordinært oplag i de brancher, hvor
ens kunder befinder sig.
Læsertal måles løbende af Gallup,
der kan dokumentere, at
Magasinet Pleje er Danmarks
største og mest læste tværfaglige
medie i plejesektoren. Oplag kontrolleres af Danske Specialmedier.
Se de aktuelle oplags og læsertal på
Magasinet Plejes prisliste.
32
I hver udgave sættes der spot på en række tværfaglige
emner indenfor fødevarer, arbejdsmiljø m.v.
I årets løb er der fokus på fag for fag i sektoren, hvilket naturligt falder sammen med de udgaver for øgede oplag på
netop de enkelte fag. Det giver annoncøren mulighed for
på samme tidspunkt at placere annoncer i en redaktionel
relevant kontekst og dermed sikre, at budskabet kommer
ud til et optimalt antal læsere inden for netop det udvalgte
fag.
Hjælpemidler & Arbejdsmiljø
Sektionssider i Magasinet Pleje, hvor der i hver udgave
sættes spot på en række tværfaglige emner indenfor Hjælpemidler & Arbejdsmiljø herunder demenspleje, løftehjælpemidler m.v.
Faste fagsider
Faste fagsider i Magasinet Pleje er hvor der i hver udgave
sættes spot på Ergo/fysioterapeuter, Sygeplejersker, SOSU-assistenter, Mad & Køkken og Ledelse.
Tema og messeaviser
I hvert magasin er der også et tema, hvor redaktionelt indhold og annoncer hænger sammen i relation til et emne. I
nogle udgaver et det i forbindelse med en fagrelevant messe. I andre udgaver giver temaet mulighed for at annoncere
på tværs af plejesektoren og andre medier f.eks. målrettet
beslutningstagere om byggeri og indretning af plejehjem,
sygehuse m.v.
Målgruppe*
• Plejehjemsledere, ledende hjemmehjælpere samt
hjemmeplejeledere.
• Afdelings- og ledende sygeplejersker samt andre
ledere på hospitaler, institutioner, plejehjem mv.
• Ergo- og fysioterapeuter på hospitaler, institutioner, plejehjem mv.
• SOSU-assistenter og -hjælpere.
• Borgmestre, social-, sygehus- og sundhedsudvalgsformænd, kommunaldirektører, ledende
medarbejdere i regioner og kommuner.
• Indkøbschefer og indkøbsansvarlige for f.eks. forbrugsvarer, hjælpemidler, fødevarer, senge/møbler,
beklædning/linned, IT/ny teknologi/kontorartikler,
sygeplejeartikler, lægemidler/medicin, rengørings-/
vaskeriartikler mv.
• Køkkenledere, økonomaer, diætister på hospitaler,
institutioner, plejehjem mv.
3
2
2
1
1
31% Hovedstadsområdet
25% Midtjylland
20% Syddanmark
13% Øvrige Sjælland
11% Nordjylland
Geografisk fordeling (fordelt på de 5 regioner)
48% Leder/mellemleder
38% Direktør/ejer
31% Hovedstadsområdet
4% Sygeplejerske
25% Midtjylland
6% Administrativ medarbejder
20% Syddanmark
13% Øvrige Sjælland
11% Nordjylland
48% Leder/mellemleder
38% Direktør/ejer
4% Sygeplejerske
6% Administrativ medarbejder
Fordelingen på modtagere af NyhedsInformation
ift. arbejdsfunktion
• Socialpædagoger.
LÆSERPROFIL*
Lederen/administratoren
• Forstander, afdelingsleder, daglig leder, souschef
på plejehjem eller sygehus
• Faguddannet - Ingen uddannelsesmæssig baggrund
inden for ledelse
• Qua sektoren er lederen typisk kvinde
Praktikeren
• Fysioterapeuter, sygeplejersker, social-og
sundhedsassistenter og hjælpere
• Arbejdsområder er centreret omkring den direkte
kontakt med borgerne
Lobbyisten
• Ansat i faglig/interesse organisation eller privat
virksomhed, der har interesse i samarbejde med det
offentlige
*En læseranalyse fra Marketminds (august 2013)
• Ikke nødvendigvis uddannet indenfor plejesektoren
• Har behov for at være på forkant med (og påvirke)
politiske tiltag
Generelt
• 58 % af modtagerne har en mellemlang/videregående
uddannelse
• Generelt stor interesse for arbejdsmiljø, ældrepleje,
genoptræning & rehabilitering samt velfærdsteknologi
• Tillægger artikler om ledelsesværktøjer og deling af
gode idéer stor værdi
• 50 % af modtagerne anser NyhedsInformation som
deres primære medie til at orientere sig i branchen
• NyhedsInformations magasinformat opfattes meget
positivt af de kvindelige respondenter.
33
34
ram din målgruppe
dybere og mere præcist
med vores fagspecifikke
publikationer
35
Tekniske specifikationer & betingelser
Materiale
Formater
Materiale sendes til:
[email protected]
Avisformat Spaltehøjde 1 spalte 2 spalter 3 spalter 4 spalter 5 spalter 6 spalter
1/1 side 2 x 1/1 side (opslag) Papirkvalitet avis Antal spalter Trykteknik Raster Til kant Godtgørelse
Materialegodtgørelse efter aftale, dog max.
5%.
Annulleringsbetingelser
Annullering og datoændringer skal ske skriftligt senest 14 dage før udgivelsesdato.
Såfremt ændringer i indrykningsplanen bevirker, at betingelserne for opnåede
rabatter ikke er til stede, vil den uretmæssige udbetalte rabat blive efter debiteret.
Specifikationer
Tabloid
360 mm
41 mm
86 mm
131 mm
176 mm
221 mm
266 mm
266 x 360 mm
546 x 360 mm
49 gram
6
Avisrotation
40 linier
Ej muligt
Reklamationer
FARVEANNONCER:
Repro
Ved trykning af farveannoncer påtager
bladet sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra originalmaterialets farver.
Bladet forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på
forhånd er påtalt som mindre egnet til reproduktion, eller hvor indleveringsfristen
er overskredet.
Modtager bladet ikke fuldt færdigt annoncemateriale, faktureres færdiggørelsen af materiale med 50 øre pr. mm.
LAYOUT-FIL:
Indesign til Mac eller PC.
PDF:
PDF-fil produceret med Acrobat Distiller indeholdende alle skrifter, billeder, grafik og
farver defineret som CMYK. (Jobindstilling
til Acrobat Distiller kan rekvireres). I øvrigt
henvises til Branchestandard for digitalt
annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF
og DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillingsfiler mv. kan hentes på www.kankanikke.dk.
BILLEDER/GRAFIK:
Farve: Alle Photoshop-formater og i mindst
200 dpi.
S/H: Alle Photoshop-formater og i mindst
200 dpi.
Stregtegning: TIFF, EPS i mindst 600 dpi.
Funktionen „overprint“ må ikke benyttes.
FARVER:
CMYK-defineret
(RGB og Pantone separerer vi til CMYK).
MEDIER:
CD og upload via FTP. Ring for password.
Tilsluttet Ritzaus Medienet.
Fremstillingsindustriens uaFhængige Fagblad - 29.000 læsere
her stripper de 700.000
ton metal om året
stålmærkning:
Kun 50 virksomheder er klar
side 12-13
Minister glæder sig
over Tyrkiet-eksport
side 10-11
Øvrige forhold:
Der henvises til vores handelsbetingelser
på www.danskefagmedier.dk eller mail fra din
konsulent.
side 6-7
TiLLÆG: 2. sekTion
Med 24 sider
Jern & Maskin
IndustrIen &AUTOMATION
PROCES
Unikt tværfagligt projekt i
hjemmeplejen i Silkeborg
nr. 1 / 17. januar 2014 / 44. årgang
side 10
Faste læger på plejehjem
Sygeplejersker opfandt
selv hjælpemiddel
side 22-23
side 4
Magasinet
OTOR•MAGASINET
Pleje
FAGBLADET FOR PLEJE- OG SYGEHUSSEKTOREN
www.motormagasinet.dk
46. ÅRGANG
NR. 33
3.-9. OKTOBER 2014
Afklaring om demobiler
Student og automekaniker
Sådan undgås konkursen
Som 18-årig var Nikita Tanya Olsen sikker på, at hun
skulle være børnelæge. Som 26-årig er hun i stedet
havnet i lære som
personvognsmekaniker hos Bojsen Biler i Viborg.
Mød den erfarne virksomhedskonsulent Villy Nissen, der med
rekonstruktioner har reddet stribevis af virksomheder i autobranchen fra truende konkurser.
Side 15
Side 16
Kolbøtter
og solidt
håndværk
TTRANSPORT
magasinet
Nr. 7
CAD går i
Jagten på den perfekte lysbue
offensiven
Hvidbog
med nyt navn
●
52. årgang
●
9. maj 2011
UAFHÆNGIG AVIS FOR DEN DANSKE TRANSPORTBRANCHE
svejsetema side 14-18
Foto: simon dinsen hansen
Rokade
Lokomotiv
EU har en plan for
Mercedes har udDer er rykket rundt
fremtidens transviklet en trækker,
i DTL-toppen. Ove
et nyt niveau, fordi vores inport. Vi skal have
der yder fuldt moHolm er strøget til
teresseområde bliver udformere af den - og
ment ved igangsættops af organisatiodret, og fordi vi oplever øgeden skal være miljøning med meget
nen som chef for
de og nye arbejdsopgaver
venlig.
tunge laster.
erhvervspolifra
medlemsvirksomhetikken.
12
26
6
derne, sagde landsformand
Henrik Pedersen under sin
fremlæggelse af hovedbebranchepolitik
styrelsens beretning.
Dansk Bilbranche Råd
Det hæderkronede 75-årige navn CAD pakkes væk, har netop ansat en bilsalgsog Dansk Bilbranche Råd konsulent, en ekstra kørenrulles ud. Det besluttede de konsulent og er i færd
Danmarks
største
entreprenør- og håndværkeravis
www.mestertidende.dk September 2013 nr. 8 27. årgang
de frie værksteder på årets med at ansætte en komjubilerende repræsentant- munikationsmedarbejder,
Læs side 3
skabsmøde, hvor 130 de- så sekretariatet i alt omfatlegerede også stemte en ter ni ansatte. OrganisatioFå styr på
Politikernes ekstraindenkommer
etage oppolitikeri
markant kontingentforhø- nen er flyttetNu
sats skal gøre livet surt for
bestyrelsen
nes Hus
hjælpfortilattransjelse igennem for, med eg- Autobranchens
de vognmænd, der overSmå- og mellemstore
efter at mærne ord, at rykke fra 1. divi- få mere plads,
portbranchenbrantræder reglerne bevidst
virksomheder skal også
konkursion til superligaen på et keværkstedernes
chen. Flere
sanktioner og flere gange.
have veluddannede beligeledes
stærkt konkurrencepræget rerende og skal
For Første
gangsom
Fikkomverdenspressen lov til at smugkigge indenfor i dækproducenten
stoppevokde brodne
De lovlydige,
styrelsesmedlemmer
sende
brancheforening,
marked.
Goodyears
haller – laboratorierne, hvor gummiet blandes, designafdelingen med
mer udallerhelligste
for en enkelt smutkar. Danmark,
- Nu begynder et nyt ka- Autobranchen
Side 4
ter, skal ikke behandles
computersimulering
og på prototype-testarbejdet. Motor-magasinet var med.
pitel i CAD´s historie. Med valgte at flytte fra det hidtil
Af Jesper B. Nielsen
som en kriminel. Endelig
16 siders DækProfil
navnet Dansk Bilbranche fælles domicil.
indføres en ordning, så
Råd, der emmer af troværKunderne
Politikerne vil nu hjælpe vognmænd med
biler
Cobifålejringspuder
til særlige lejringsbehov
dighed, løfter vi os nu op på
Side
8-9
og
23
vognmændeneandsbranikke rammes Cobis
relative
hår- serie af lejringspuder fremmer og sikrer
bestemmer
populære
chen med at komme ulov- dere end vognmænd
med
Kunderne vælger håndden optimale
lejring i sengen på en simpel og effektiv made.
lighederne til livs.
mange biler.
værkere på baggrund af
Kontrollen skal gøres
Branchens organisatibedømmelser fra andre
Kelvin
kugle/skummadras
mere nuanceret, så der oner er relativt
tilfredse.
kunder, lyder det fra
30-150 KG
En stabil,
tonusdæmpende
og tryksarsforebyggende helmadras.
bliver indført en ny sank- Man havde dog
håbet,
at
byggestart.dk
Cobi lejringspuder
tion kaldet “skærpet til- politikerne ville give poKelvin kugle/skummadras
Side 6
syn”. Det er lidt mildere litiet penge til flere konSelv om Mack er amerikansk lastbil ejet af svenske Volvo, er det en af de mest populære lastbiend en “advarsel” og slet troller på vejene.
Populær
ler i Australien. Den bruges flittigt til de lange og barske road train-kørsler på kryds og tværs af
ikke i nærheden af en
Nyheder
Danmark
bygger
på • flwww.licitationen.dk
Mandag 3. september
2012 skaber
105. årgang nr. 154
Ledelse
uddannelse
kontinentet.
Transportmagasinets Per
Fischer
har prøvet
Macks
agskib - Titan. Selv om turen var
“inddragelse”.
Side LÆS
10
MERE
PÅ WWW.COB
Cobi Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Danmark
I.DK
bedre bundlinje
kort, gjorde bilen
indtryk. Kør med på side 26-27.
Hot struktøruddan-
De frie værksteders
brancheforening skifter
navn til Dansk Bilbranche Råd og gearer op i
et skærpet marked.
NyhedsInformation skifter navn:
Velkommen til dit
“nye” fagblad
Ulovligheder
skal nu til livs
Intelligente produkter til
Telefon: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544
[email protected] · www.cobi.dk · www.xxl-rehab.com
smertelindring
nelse hitter blandt de
unge
- Det er vigtigt, at mester
og hans betrode svende
har lederkasketten på.
Det gavner forretningen, siger Jørn Jensen,
Dansk Byggeri.
udlandet – mere end tre
Torben Skovbjerg Lar- ny strategisk bane. Skanmia. kroner mere end sen, fra arkitektvirksom- dinavien kalder vi egentåret før. Det svarer til en heden AART mener,IT-udfordring
at lig vores hjemmemarfremgang på 18 procent.
den relativt store succes ked, eftersom der kun er
serviceopgaDe øvrige nordiske internationalt - i et Spjældfor- en og
times
flyvning til de
ver erflen
uddet Danske Arkitekt- lande tegnede sig for sat presset marked - ikke
esteit-mæssig
af de projekter,
vi
fordring
virksomheder viser, at den største omsætnings- skyldes, at der er mindre
arbejder med, siger han
OMSÆTNING
danske arkitekter, entre- fremgang, ligesom der at lave i Danmark. Mestertip
til Licitationen.
side 11
[email protected]
prenører og rådgivende er kraftig fremgang i
- Snarere handler det
- Globalt bruger vi dog
Hvis man skal gøre sin ingeniører i 2011 omsat- byggevareeksporten til om at gøre sig mindre mere “akupunktur-meSIDE 3
lykke som arkitekt, skal te for 19,5 mia. kroner i Skandinavien.
sårbar ved at oprette en toden”.
af Festools samlingssystem samlingssystemnet, erken- mener Mester Tidendes testMesterTest
Underdirektør Kim Høi, FDE
håndværkere.
VS 600 fræsede både svale- der testhåndværkerne:
og Business Manager
Mille L. Knudsen,
EG
- Men systemet er hver en
haleog fingersinkninger.
Mester Tidendes testhåndunderskriver aftalen
- Der skal selvfølgelig no- krone værd netop fordi det
værkere kom på arbejde da
de teste overfræsere fra Fe- gen penge op af lommen, trods alt er nemt at betjene Læs side 14
stool og samtidig ved hjælp hvis man vil arbejde med og fordi finish’en er i top,
Dagens
udbud
Bygherrerådgivning
til dagtilbud i Gellerup,
ingeniørrådgivning på
fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve,
belysning på motorvejen
Herning-Aarhus, indkøb
af to rendegravere, tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn
Kommune mv.
16-17optimister
Rådgiveresideer
Freja Transport: Slut med tomkørsel
SIDE 25
Der er håb hos flere
arkitektvirksomheder
- på den internationale
bane
TURBOER
Ombytning • Renovering • Nye
Regeringen tager
byggeriet med på råd
Klimaministeren inviterer
fire byggeorganisationer
til drøftelse af den store
energispareplan. SIDE 2
man søge mod udlandet. Eller i det mindste
ikke kun holde sig i Danmark.
Nye tal fra blandt anSamlingssystemet er nemt at betjene. Foto: John Ehbrecht
Fræs perfekte
svalehaler
NaviTrans
En rigtig god
arbejdsplads
SIDE 35
Engsø fusionerer
selskaber i vest
den kompleƩe MicrosoŌ Dynamics
Solceller for NAV løsning Ɵl transportbranchen
milliarder
og EG samarbejder
>> FDE
• Transport
om den nye SaaS-løsning
til vognmænd/kvinder
Malermestre vil • SpediƟon
have akkord-løn • Lagerhotel
Tømrerfirma i finalen
om at blive Årets
Arbejdsplads
VEDVARENDE ENERGI
Malerfaget
får konkurrence udefra.
[email protected]
Der er godt gang i salget af
solceller.
Med EG Transport - Software
I årets første otte måas a Service-løsning (SaaS)
neder har branchen solgt
VOLVO • SCANIA • DEUTZ
- får du en anerkendt og
MERCEDES • IVECO • DAF
15.000 solcelleanlæg i Dankomplet it-løsning, der sætter
M.A.N • LEYLAND • FORD
ansattelig-en attrakAkkordløn feemfor timeløn
mark, og tilbyde
omsætningen
strøm til din forretning.
tiv aflønning.
Det erA/S
blevet
er vejen frem hvis malerfager på halvanden
mia.Adacta
kro- Roskilde og Vejle
mere ikke
relevant i forget skal kunne tackle
proner.
Og endnu
det stopper
Tlf.:
70 70 15 04
hold til den konkurrence,
duktivtsudfordringerner,
her.
E-mail:
[email protected]
Hedelundvej 19 • 6705 Esbjerg Ø
Absalonsvej 7 • 8800 Viborg
Det totale
i 2012
forsomsalg
danske
bygningsmamener
Danske
MalermeKontakt: Michael Wøhlk, FDE på [email protected]
Uenighed om eller
Tlf.7513 92 55 • Fax 7512 59 43
Tlf.8662 22 44 • Fax 8662 93 90
liggei på
www.adacta.dk
Steen
Baggersgaard,
EG på [email protected]
dagomkring
udsættes
for fra
stre.
En analyse
viser,ventes
at ti- at lere
www.ecs-itop.dk
www.mcs-itop.dk
tre mia. kroner,
når åretarbejdskraft,
er
autorisation
østeuropæisk
melønnen er dominerende
denne udvikunderstreger
Danske Malersom lønningsform i omme,
maler- hvis
Installatørbranchen
ling fortsætter,
og branchemestre.
faget.
er splittet over nyt
foreningen Dansk Energi er
- En høj produktivitet
er
lovforslag
ikke bleg for at kalde det et
forudsætning for, at maSIDE 39
regulært boom af solceller,
lerfaget også fremover
kan
side 42
som
finderLæs
sted i øjeblikket.
Alene i forhold til sidste
år er salget femdoblet, og
man når op på en årsproduktion på 135 mio. kilo• Model TD216 med oliefyr
watttimer.
Sakse og niplere
Markedet for
solceller gennemgår et
boom i disse
måneder, mener Dansk
Energi.
(Arkivfoto: Jørgen Witved)
Mester Tidende har testet pladsaks og niper
fra Makita
• Arbejdstryk: 200 bar / 16 liter
• Vandtank: 360 liter
• Max. arb. temp.: 1300
• Reparation
Overdækket
• Salg & Service
Sikre og professionelle løsninger. Hver gang!
byggeri
• Mobile Højtryksanlæg
Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg-sandblaesning.dk
[email protected] • www.industri-service.dk
Konkurrence hjælper
på arbejdsmiljøet
NCC har indført månedlige konkurrencer om
hvilket sjak, der bedst
efterlever NCC’s regler for
arbejdsmiljø. Og det har
en gavnlig effekt. SIDE 8
Nyt navn
til byggemesse
TUN Byg ændrer navn
til BYGGERI. Messen
løber af stabelen til februar
Aarhusiansk
eksportsucces
Side 24
Et nyt center i Aarhus,
Bæredygtigt Byggeri under Teknologisk Institut,
har set dagens lys. Og det
har allerede succes med
BAGSIDEN
et projekt.
• Pris kompl
. kr. 117.50
• Leasin
0,g/mdr.
kr. 1.590,eks. moms
Standard udstyr:
• 30 m. højtryks- og vandslange på slangeruller
• Kort/lang dobbelt strålerør inkl. pistolgreb.
• Fås også som indbygningsanlæg
Telthaller · Arbejdstelte · Stilladspresenning
Engsø Vest og Dan-Con
fusionerer med Engsø
Vest som det fortsættenSIDE 4
de selskab.
MesterTest side 18
Mobilt højtryksanlæg
BYGGEMATERIALER SIDE 7
Leben im Bad
Living bathrooms
STARCK 3 - NYHED
Aquila Triventek A/S • Industrivej 9 • 5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 22 12 92 • www.aquila-triventek.com • [email protected]
Nu leveres det væghængte Starck 3 toilet, designet af Philippe Starck,
med skjult montering.
Lav investering – hurtig levering!
Styret boring
ƒ Kloakledninger
ƒ Vandledninger
ƒ Trykledninger
ƒ Fjernvarmeledninger
ƒ Gasledninger
ƒ Drænledninger
ƒ Tele-/fiberledninger
O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege
36
Tlf. 70 20 34 75
[email protected]
www.obwiik.dk
KOMPRIMERING:
Stuffit, Zip.
ANDET FORMAT:
Ring endelig til os, så vi i fællesskab kan
finde den helt rigtige løsning til jer.
Nr. 8 / 3. oktober 2014 / 33. årgang
Efter næsten to år er der en afklaring i sigte i spørgsLæs også vores målet
om den afgiftspligtige værdi af biler, som forhandlere udtager til
nye fagsider for
brug som demobiler.
Skat har sendt et såkaldt styresignal i høsygeplejersker,
ring.
SOSU’er, ergo- og
Side 2
fysioterapeuter
KONTROLPRINT:
Der skal vedlægges prøvetryk, farveprint.
Sverigesvej 4, 7100 Vejle
Tlf.: 7582 3455
www.oestergaardas.dk
Kontakt din lokale forhandler eller find yderligere information på
www.duravit.dk
37
Kontakt
Danske Fagmedier ApS
Smedeholm 12-14 1.th
DK-2730 Herlev
Tlf 44 85 88 99
[email protected]
www.danskefagmedier.dk
Danske Fagmedier ApS udgiver følgende
fagtidsskrifter til det danske erhvervsliv:
Licitationen
Motor-magasinet
Telefonnummer
+45 70 15 02 22
Email, redaktion
[email protected]
Email, salg
[email protected]
Email, [email protected]
Hjemmesidewww.licitationen.dk
Telefonnummer: +45 70 11 51 00
Email, redaktion: [email protected]
Email, salg:
[email protected]
Email, [email protected]
Hjemmeside:www.motormagasinet.dk
Jern & Maskinindustrien
Transportmagasinet
Telefonnummer
+45 70 11 37 00
Email, redaktion
[email protected]
Email, salg
[email protected]
Email, [email protected]
Hjemmesidewww.jernindustri.dk
Telefonnummer
+45 70 11 51 01
Email, redaktion
[email protected]
Email, salg
[email protected]
Email, [email protected]
Hjemmesidewww.transportmagasinet.dk
Mester Tidende
Magasinet Pleje
Telefonnummer
+45 70 11 59 57
Email, redaktion
[email protected]
Email, salg
[email protected]
Email, [email protected]
Hjemmesidewww.mestertidende.dk
Telefonnummer
+45 70 11 49 00
Email, redaktion
[email protected]leje.dk
Email, salg
[email protected]
Email, [email protected]
Hjemmesidewww.magasinetpleje.dk
Danske Fagmedier ApS omfatter også erhvervsportalen www.idag.dk.
38
Copyright 2015
Alle rettigheder tilhører: Danske Fagmedier ApS
Koncept & design: bDnordic.com
Foto: DFM, Colourbox, iStock, Bigstock
39
40