Nyhedsbrev 6 kopi.pdf

Transcription

Nyhedsbrev 6 kopi.pdf
Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker
Revideret 19-05-2010
Talere på denne liste stiller sig vederlagsfrit til rådighed, dog mod godtgørelse af
rejseomkostninger.
De, som ønsker at benytte en af de på listen opførte talere, træffer aftale direkte med den
pågældende, også om et forventet økonomisk bidrag – en gave – til Danske Sømands- og
Udlandskirker.
Formand
Tidl. kirkeminister
A.O. Andersen
Årbyesvej 10
4970 Rødby
Tlf: 56 31 35 22
E-mail: [email protected]
Relation
Bestyrelsesformand i Danske Sømands- og Udlandskirker siden organisationen
blev stiftet 1. januar 2004.
Emne
Alle emner i relation til Danske Sømands- og Udlandskirker.
Billeder
Område
Transport
Evt.
Hele landet
Bil
Ansatte i Danmark
Sekretariat:
Smallegade 47
2000 Frederiksberg C.
tlf: 70 26 18 28
Generalsekretær Margith Pedersen
Tlf: 70 26 18 28
E-mail: [email protected]
Alle emner i relation til Danske Sømands- og Udlandskirker
Power Point via projektor
Informationssekretær Bo Nygaard Larsen
Tlf: 70 26 18 28
E-mail: [email protected]
Alle emner i relation til Danske Sømands- og Udlandskirker
Power Point via projektor
Landssekretær Anders Friis Knudsen
Tlf: 70 26 18 28
E-mail: [email protected]
Alle emner i relation til Danske Sømands- og Udlandskirker
Power Point via projektor
Øst for Storebælt
Pastor
Torben Elmbæk Jørgensen
Holsteinsgade 61, 1. th., 2100
København Ø
Tlf: 26185041
E-mail: [email protected]
Pastor Hjørdis Kjærgaard
Ederlandsvej 34 A
2730 Herlev
tlf: 20529011, 30588545
E-mail: [email protected]
og [email protected]
Sognepræst
Kim Fischer Nielsen
Kollerupparken 37
2665 Vallensbæk
Tlf: 72 10 00 92
E-mail: [email protected]
Relation
Relation: Informationssekretær DSUK 2004-2009, Lands- og
informationssekretær Dansk Sømandskirke 1993-2003.
Emne
Glimt i ord og billeder fra de danske menigheder i udlandet. Om mennesker jeg
har mødt gennem seksten års arbejde for de danske sømands- og udlandskirker.
Billeder
PPP / Billeder
Område
Transport
Storkøbenhavn
Bil/tog
Relation
Sømandspræst i Hull, England 2002-2007
Emne
”Integration ude og hjemme” ”At være en fremmed fugl”
”Hvordan integrerer danskere sig i det fremmede?” ”Sømandskirken i England”
Billeder
Powerpoint
Område
Transport
Sjælland
Bil / tog
Emne
Præst og ungdomsrådgiver ved Den danske Kirke i Bruxelles 2003-2006
”Den danske kirke i Bruxelles et samlingssted for unge”
”Au pair i hjertet af Europa”
”Flyverpræst for forsvarets udsendte til NATO´s hovedkvarterer i Europa”
”Præst med totalentreprise”
”Når præsten flytter hjemmefra”
Billeder
Powerpoint / projektor
Område
Transport
Hele landet
Bil/tog
Eskild S. Pedersen
Andreas Bjørns Gade 28, 2. th.
1428 København K
Tlf: 32 10 75 25
Mobil: 60 64 90 07
E-mail: [email protected]
Relation
Sømandspræst Rotterdam 1970 - 1975, Konstitueret sømandspræst Yokohama
1986, Sømandspræst Singapore 1996 - 2002,
præst for Den danske menighed i Luxembourg 2002 - 2008
bestyrelsesmedlem af Dansk Sømandskirke 1978 - 1996.
Emne
"Den danske kirke - en kirke uden grænser."
"Hvor er min kirke? - hvor er min præst?"
undertitel: "Sammenhænge mellem kirke, sprog og folkelighed."
"Præst, sjælesørger og købmand."
"Fra en sømandspræst's dagbog"
"Rejseoplevelser fra Vietnam, Laos, Thailand og Borneo".
Tidl. Holmens provst
Claus Harms
Peter Bangsvej 112, 1.
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 74 08 04
eller 54 87 33 92
Transport
Bil, tog, fly
Område
Efter aftale
Relation
Formand for Dansk Sømandskirkes hovedbestyrelse 1977-2003.
Holmens Provst - provst for sømandspræsterne 1973-2001.
Emne
"Folkekirken og dens forpligtelse overfor søfolk og danske i udlandet."
"Folkekirken set fra søsiden - spredte træk af arbejdet i sømandskirken og som
orlogsprovst med sejladser med Søværnets skibe og med Kongeskibet".
Område
Transport
Hele landet - dog især Lolland-Falster, Sjælland og København.
Bil eller tog.
Sognepræst
Thomas Reventlow Bruun
Søllerød Præstegård
Søllerødvej 31
2840 Holte
Tlf: 45 80 27 00
(tirs-fredag 10-11)
E-mail: [email protected]
Relation
Sømands- og ambassadepræst i London 1997-2005.
Emne
”Den danske kirke i London”.
Område
Sjælland.
Transport
Bil.
Sognepræst
Torben Ebbesen
Frederiksværksgade 147
3400 Hillerød
Mobil-tlf:
2042 2562 / 2993 8923
E-mail: [email protected]
Relation
Præst i den danske kirke i Sydney 1997-2005.
I stiftsbestyrelsen i Helsingør Stift.
Emne
Billeder
Område
Transport
Dansk kirkeliv i Australien.
PowerPoint.
Sjælland.
Bil.
Malene Christophersen
Classensgade 72, 1. th.
2100 København Ø.
Tlf: 33 91 00 33
e-mail:
[email protected]
Relation
Ungdomssekretær i Bruxelles 2000-2003.
Medlem af DSUK´s Informations- og hjemmearbejdsudvalg.
Emne
DSUK´s arbejde, herunder især udlandskirkernes arbejde med danske unge, der
rejser ud, de unges problemer, kirkens betydning og ungdomssekretærens
indsats.
Hovedstaden og Sjælland
Tog
Område
Transport
Sognepræst Helle Poulsen
Vejlø Præstegård
4700 Næstved
Tlf: 55 70 00 31
E-mail: [email protected]
Sognepræst Søren Fahnøe
Ostenfeldtsvej 16
4700 Næstved
E-mail: [email protected]
Relation
Præst for danskerne i Luxembourg 1994-98.
Medlem af DSUK´s Europa- og Sømandskirkeudvalg.
Emne
Om årene i Luxembourg
Område
Transport
Sjælland
Bil / tog
Relation
Sømandspræst i London 1995-1998
Sømands- og ambassadepræst i Rotterdam 2002 - 2007
Medlem af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke 2001-2002
Medlem af bestyrelsen for DSUK 2005 - 2007
Medlem af stiftsbestyrelsen for DSUK i Roskilde Stift 2007 -
Emne
"Først sømand, så præst. Fra Svendborg Søfartsskole til præst på Themsen og
Rhinen."
Power point og projektor
Hele Danmark
Bil
Billeder
Område
Transport
Pastor Birgitte Grøn
Bernhard Bangs Allé 53B
Relation
Sømandspræst i Rotterdam 1999-2002
Formand for stiftsbestyrelsen i Københavns stift.
2000 Frederiksberg
Tlf: 33 24 02 72
E-mail: [email protected]
Emne
Område
Transport
"Sømandspræst i Rotterdam"
Sjælland
Tog
Relation
Præst i Malaga Øst 2006-2007
Emne
”At være dansk præst på den spanske solkyst”
Område
Sjælland
Transport
Bil
Relation
Præst i Berlin – både i Øst- og Vestberlin – 1974-1981 med virke også i DDR og
Vesttyskland syd for Hamborg.
Emne
”Berlin og den danske menighed i Berlin i Murens tid”. ”Murens fald november
1989, oplevet gennem breve fra Østberlin og telefon opringninger fra Vestberlin.”
Område
Transport
Hele landet
Færge/bil eller færge/tog
Sognepræst
Jørgen Ingberg Henriksen
Stjernegade 16G
3000 Helsingør
Tlf: 49 20 35 50
E-mail: [email protected]
Relation
Tidligere præst i Edmonton, Canada ( 1987-91).
Medlem af stiftsbestyrelsen i Helsingør Stift.
Emne
Område
Transport
Dansk præst i Edmonton
Sjælland
Bil
Pastor emeritus Emilie Esbjørn
Hemming Hansen
Klostervej 3
4640 Fakse
Tlf: 56 76 70 40
E-mail: [email protected]
Relation
Emilie Esbjørn: Præst i Toronto 1985-89. Vikariater i Gøteborg, Edmonton og
Grimsby. Besøgspræst i Stockholm og Oslo. Medlem af Dansk Kirke i Udlandets
bestyrelse 1992-98. Medredaktør af DKU´s blad ”Dansk Kirkehilsen”.
Pastor emeritus Ib Helgestad
Udbyvej 67
4300 Holbæk
Tlf: 59 46 47 70
E-mail: [email protected]
Sognepræst Flemming Anker
Vestermarievej 41
3700 Rønne
Tlf: 56 99 90 03
E-mail: [email protected]
Hemming Hansen: Annoncekonsulent for Dansk Sømandskirkes blad ”Havnen”.
Emne
Emilie Esbjørn: Erindringer fra præsteår i danske udlandskirker.
Hemming Hansen: Et ungt ægtepars skæbne fra slutningen af det 19.
århundrede.
Sammen:
”En udvandrerfamilies kamp på prærien. Emigrantens kirke i storbyen Toronto.”
Kort lysbilledserie om emnerne.
"Snegåsen og 1000 landgangsfartøjer.” Emilie Esbjørn genfortæller Paul Galicos
novelle og Hemming Hansen skitserer planlægningen af invasionen. Foredraget
afrundes med en kort orientering om de danske kirker i området: Rotterdam,
Antwerpen, Bruxelles, Luxembourg og Paris.
”En landkrabbes oplevelser som sømandspræst.” Træk fra kirkelivet i Gøteborg,
fra havnen og med tilbageblik på nationalhelten Tordenskjold set i nutidigt lys.
Alle menigheder ude synger: ”Altid frejdig når du går!” Foredrag om digteren og
præsten Christian Richardt. Hans sidste embede var på Vemmetofte Kloster, hvis
historie fortælles og om at bo på stedet i dag.
Område
Transport
Hele landet
Bil
Pastor Lene Crone Nielsen
Graabjergvej 4
5856 Ryslinge
Tlf: 66 62 67 10 95
E-mail:
[email protected]
Relation
Sømandspræst ved den danske kirke i London 2001-2003.
Formand for stiftsbestyrelsen på Fyn.
Emne
Oplevelser fra tiden i London og om DSUK generelt
Billeder
Område
Transport
JA
Fyn
Bil
Sognepræst Rikke Aagaard
Nielsen
Midskovvej 10
5370 Mesinge
Tlf: 65 34 13 33
E-mail: [email protected]
Relation
Præst for den danske menighed i Edmonton, Canada, 2001-2008
Emne
"Dansk kirkeliv på prærien"
"Canada, stedet vi mødes!"
"Identitet - folkeligt, kulturelt og religiøst"
"Over prærien og ind i bjergene - om natur og dyreliv i Canada" - også gerne
sammen med Henrik Aagaard Nielsen
Billeder
Område
Transport
Powerpoint, billeder
Hele landet
Bil/Tog
Fyn
Efterskolelærer
Hanne Schjødt-Pedersen
Sortebrovej 20
5690 Tommerup
Tlf: 64 76 27 25
Relation
Ungdomssekretær i Bruxelles 1994-97
Emne
Område
Transport
Ungdomsarbejde. Hvordan opleves det at bo i et andet land.
efter aftale
Bil
Pastor Erik Ransby
Ejby Kirkevej 72
5220 Odense SØ
Tlf: 66 12 12 94
Relation
Præst i Aventoft-Nibøl distrikt i Sydslesvig 1991-96.
Emne
Dansk kirkeliv syd for grænsen
Kristendom og folkelighed
Område
Transport
Hele landet
Bil
Nordjylland, Ringkøbing, Viborg og Århus amter
Relation
Præst for Den danske Kirke i Schweiz 2003-2006
Emne
”Den danske Kirke i Schweiz – en rig forskellighed i en økumenisk ramme”
Billeder
Mulighed for dias, dog noget begrænset
Område
Fortrinsvis Jylland
Transport
Bil eller tog
Sognepræst Lone Nyeng
Haldvej 8A
Hald
8983 Gjerlev J
Tlf: 8647 4342
E-mail: [email protected]
Relation
Præst i Aventoft, Sydslesvig 1996-2008
Emne
Om kirkelivet i Sydslesvig
Område
Transport
Jylland
Bil
Sognepræst Elsebeth Bank
Elbækvej 38
8700 Horsens
Tlf: 75 66 90 21
E-mail: [email protected]
Relation
Sømandspræst i Antwerpen, Belgien 1992-96.
Medlem af Dansk Sømandskirkes bestyrelse 2000-2003, medlem af DSUK´s
Sydslesvig-udvalg 2004-.
Emne
Billeder
Område
Transport
”Om livet som sømandspræst i Belgien.”
JA
Midtjylland
Bil
Pastor Ruth Hvas
Høstvænget 6
7500 Holstebro
Tlf. 97412404
E-mail: [email protected]
Relation
Bestyrelsesmedlem i DSUK 2004-2005. Medlem af Dansk Sømandskirkes
bestyrelse 1985-2003.
Emne
Emner vedrørende de danske sømandskirker.
Område
Transport
Hele landet
Tog eller bil
Relation
Generalsekretær i Dansk Sømandskirke 1993-2003.
Orlogspræst Grønland 1966-71.
Sømandspræst i New York, Hong Kong, Antwerpen og Singapore 1971-93.
Emne
”Fra vikingerne til A.P. Møller – kirken rejste med.”
”Vorherre og sømanden – tro og overtro til søs.”
Om de danske kirker i New York, Hong Kong, Singapore, London eller Grimsby i
Canada efter ønske.
JA
Hele landet
Bil
Pastor Jørgen Almdal
Allégade 6D
7500 Holstebro
Tlf: 97 48 53 64
Mobil: 61 28 53 64
E-mail: [email protected]
Tidl. generalsekretær Ronald
Pedersen
Musvitvej 11, Handrup
8400 Ebeltoft
Tlf: 86 36 10 90
E-mail: [email protected]
Billeder
Område
Transport
Sognepræst Erik Møller
og lærer Lene Straarup
Rungstedvej 9
8000 Århus C
Tlf: 86 14 71 15
E-mail: [email protected]
Relation
Erik Møller er født i Necochea, Argentina, præst for den danske menighed i
Tandil, Argentina 1990-92.
Emne
”Rejser i Argentina.”
”Danske menigheder i Argentina.”
”Om at være protestant i et katolsk land.”
”At være dansk på spansk.”
”Kvinderoller – imellem Danmark og Argentina” (Lene Straarup)
JA
Hele landet
Bil
Billeder
Område
Transport
Sognepræst Klaus Frismann
Stationsvej 45
9881 Spentrup
Tlf: 86 47 70 15
E-mail: [email protected]
Relation
Besøgspræst for DSUK i Grækenland ( Athen, Piræus, Thodos, Kreta og
Thessaloniki) siden 1992.
Emne
”Dansk præst i Grækenland”
”Dansk præst under Olympiaden i Athen 2004.”
JA
Hele landet
Bil
Billeder
Område
Transport
Sognepræst Peter Stentoft
Askevej 30
8700 Horsens
Tlf: 75 62 19 83
E-mail: [email protected]
Tidl. provst
Christen Damgaard Nielsen
Vestervang 9, 5. sal, 954
8000 Århus C
Tlf: 8681 8685
Journalist Erik B. Andersen
Ellehøjen 24
8520 Lystrup
Tlf: 86 22 25 67
E-mail: [email protected]
Relation
Formand for Dansk Kirke i Udlandets bestyrelse 2002-2003, medlem 1998-2003.
Suppleant til DSUK´s hovedbestyrelse 2004Dansk besøgspræst i Wien.
Emne
”Dansk besøgspræst i Wien”.
”Om de danske emigrantkirker i Canada”.
Billeder
Område
Transport
JA
Hele landet
Bil
Relation
Præst for den danske menighed i Bruxelles 1976-80.
Medlem af DKU´s bestyrelse 1986-92 og 1993-2001.
Emne
DKU´s historie frem til DSUK.
Hvorfor danske kirker i udlandet?
Mødet med danske kirker i udlandet.
Område
Transport
Efter aftale
Bil
Relation
Redaktør af Dansk Sømandskirkes blad ”Havnen” 1998-2003. Medlem af DSUK´s
Informations- og Hjemmearbejdsudvalg 2004Formand for stiftsbestyrelsen i Århus Stift.
Emne
”Visioner for DSUK´s stiftsarbejde.”
”Oplevelser ved besøg på danske kirker i udlandet”.
Billeder
Område
Transport
Dias
Midtjylland
Bil
Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter
Forstanderpar
Karen Margrethe og Gunnar
Kasper Hansen
Løgumkloster Refugium
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
e-mail: [email protected]
Relation
Præst i Bruxelles 1991-2005
Emne
14 år som præstepar i Bruxelles.
Dansker i Europa – 14 år som præstepar i Bruxelles.
Område
Hele landet
Transport
Bil
Relation
Provst for Dansk Kirke i Sydslesvig siden 1993 og sognepræst i Helligåndskirken i
Flensborg.
Sømandspræst i Rotterdam 1979-83. Præst for den danske menighed i Flensborg
Nord, Sydslesvig 1983-93.
Emne
”Mindretallet, en del af Danmark!”
”Dansk Kirkeliv syd for grænsen!”
”Mindretal og trofasthed!”
”Livsvisdom i gamle ordsprog!?”
Hele landet
Sydslesvig
Provst Viggo Jacobsen
Wrangelstrasse 14
D-24937 Flensborg
Tlf: 0049 461 52 565
E-mail: [email protected]
Område
Transport
Bil
Relation
Præst for Sct. Hans-Adelby danske menigheder, Sydslesvig 1989-95, derefter for
den danske menighed i Læk, Sydslesvig. Medlem af Kirkerådet for DKS.
Emne
"Folk og kirke i Sydslesvig", ”Livet i Grænselandet”
Folkelige og nationale identitetsspørgsmål
Sangaften sammen med kirkens organist, som også er præstens kone
Billede
Område
Transport
Ja, via beamer
Hele landet
Bil
Relation
Præst i Ejdersted 1987-2000, Grimsby (og Toronto) Ontario 2000-02, Ansgar
Flensborg Nord siden 2003, webmaster for DKS, dansk sygehuspræst i Flensborg,
medlem af DSUK´s bestyrelse, samt tidligere og nuværende bestyrelsesposter
inden for det danske mindretal i Sydslesvig.
Emne
”DSUK – før og efter 2004.” ”Dansk Kirke i Sydslesvig – før og nu”. ”Det danske
mindretal i Sydslesvig”, ”Danske kirker i Canada”, ”Canada – land og folk”. Andre
emner efter aftale (oldkirken, middelalder, Blå Kors)
Billeder
Område
Transport
Power Point
Hele landet
Bil
Relation
Dansk præst i Frederiksstad og Bredsted, feltpræst
Emne
”Dansk præst i Sydslesvig, et onde eller et must?”
”Hvorfor feltpræst?”
Område
Transport
Hele landet
Bil
Pastor Randi Korsgaard og
lærer Lorentz Korsgaard
Amselweg 9
D-24 376 Kappeln
Tlf: 0049 46 42 20 57
E-mail: [email protected]
Relation
Præst for de danske menigheder i Kappeln og omegn, Sydslesvig siden 1988.
Emne
”En dansk menighed i vækst”.
”Skolelivet i Sydslesvig.”
Område
Transport
Hele andet
Bil
Pastor Kæthe Kühl
Alt Frösleer Weg 8
DEU-249 55 Harrislee
Tyskland
Tlf: 0049 461 99 57 776
Relation
Præst for Sct. Jørgen og Mørvig danske menigheder, Flensborg 1980-2007.
Emne
”Sydslesvig en hjertesag”.
Område
Transport
Sønderjylland
Bil
Pastor Morten Mortensen
Bismarckstrasse 18 A
D-24 837 Schleswig
Tlf: 0049 4621 258 15
Relation
Præst for de danske menigheder i Sct. Hans-Adelby og Engelsby, Sydslesvig,
1982-89, præst for Ansgar Kirke i Slesvig siden 1995.
Emne
”Sydslesvig”.
Område
Transport
Relation
Jylland og Fyn
Bil
Præst for de danske menigheder i Valsbøl og omegn i Sydslesvig 1988-2003.
Præst i Grimsby i Canada 2003 til udgangen af 2004.
Emne
Canada og den danske kirke i Grimsby med Waterloo som annex menighed
Område
Transport
Jylland
Bil
Pastor Jørgen Holm
Osterstrasse 5
D-25 917 Leck
Tlf: 0049 466 22 443
E-mail: [email protected]
Pastor Preben K. Mogensen
Åbenrågade/Apenrader Str. 25
24939 Flensborg
Tlf: 0461 433 76
E-mail: [email protected]
Pastor Victor Greve
Paludanushuset
Prinzenstrasse 28
D-25840 Friedrichstadt
tlf: +49 4881 533
e-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Pastor Niels Ebbe Huus
Elkjer 24 b
D-24 969 Grossenwiehe
E-mail: [email protected]

Similar documents