Få et sundt indeklima i dit fritidshus eller kolonihavehus

Comments

Transcription

Få et sundt indeklima i dit fritidshus eller kolonihavehus
22/4 - 2014
FIRMA ANALYSEN
Rapport fra Bisnode Credit
Ict Logistics A/S
Transportbuen 6
7400 Herning
Danmark
BISNODE CREDIT A/S
Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg
Telefon: 3673 8184, E-mail: [email protected], www.bisnode.com
1
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLD
Firma Analysen
Virksomheden
Rating
Delbedømmelser
Ratinghistorik
Ratingguide
Ratingfordeling og konkursrisiko
Grunddata
Ejerforhold
Beslutningstagere
Regnskab i hovedtal
Balance i hovedtal
Betalingsindex
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
APPENDIKS
19
20
22
25
Nøgletal
Resultatopgørelse
Balance
Afslutning
2
FIRMA ANALYSEN
Firma Analysen viser tallene bag virksomhedens kreditrating. Analysen giver et veldokumenteret bevis på, om
virksomheden er en veletableret og pålidelig samarbejdspartner. Den kan således fungere som et redskab i
forhandlingerne med eksisterende og potentielle forretningspartnere.
Firma Analysen kan med fordel bruges ved indkøb, tilbudsgivning, leverandørforhandlinger, licitationer, udbud,
virksomhedspræsentationer eller på bestyrelsesmødet. Analysen giver et grundigt indblik i, om virksomheden er
blandt de mest solide i dansk erhvervsliv.
3
VIRKSOMHEDEN
FIRMANAVN
Ict Logistics A/S
ADRESSE
Transportbuen 6
CVR NR.
20219890
D-U-N-S NR.
586325276
TLF. NR.
70266288
REGNSKAB
2013-12-31
4
RATING
AAA
Højeste kreditværdighed
Kredit max 13.346 tDKK
Bisnode Credits kreditvurdering består af en rating samt et anbefalet kreditmaksimum. Ratingen strækker sig fra
AAA-C og viser virksomhedens kreditværdighed. Bogstavkoden er et udtryk for, hvor pålidelig virksomheden er
at gøre forretning med.
Det anbefalede kreditmaksimum er den maksimale værdi, som Bisnode Credit anbefaler virksomheder at have i
udestående hos en given debitor. Beløbet er kalkuleret på baggrund af en række kriterier, herunder Bisnode
Credits rating, som er en bredt funderet statistisk beregning af en virksomheds kreditværdighed.
Kreditmaksimummet kan bruges som en vejledende guideline eller som del af en semi-automatiseret
kreditpolitik.
På side 8 findes vores Ratingguide, som giver en mere uddybende forklaring af vores rating. Herudover findes
på side 10 en oversigt over, hvad risikoen er for konkurs ved de enkelte ratings.
5
DELBEDØMMELSER
Bisnode Credits rating og kreditmax bliver fastsat på baggrund af delbedømmelserne; grunddata, ejerforhold,
økonomi og betalingserfaringer.
GRUNDDATA
I grunddata indgår, om virksomheden er aktiv, i betalingsstandsning eller under likvidation. Herudover fortæller
grunddata, hvornår virksomheden er grundlagt, hvilken branche virksomheden befinder sig inden for mv.
EJERFORHOLD
I ejerforhold indgår, om virksomheden er del af en koncern. Derudover bliver moderselskabets tilstand
kontrolleret.
ØKONOMI
Økonomi har udgangspunkt i årsregnskabet og er det vigtigste område i vurderingen.
BETALINGSERFARINGER
Betalingserfaringer indeholder oplysninger omkring en virksomheds betalingsmønstre målt i antal dage, som en
faktura betales før/efter sidste betalingsdato.
Grunddata
Ejerforhold
Økonomi
Betalingserfaringer
Veletableret
Stærk
Stærk
Meget dårlig
Etableret
God
God
Dårlig
Nyetableret
Tilfredsstillende
Tilfredsstillende
Svag
Nyetableret
Svag
Svag
Ingen anmærkninger
Andet
Dårlig
Dårlig
Kan ikke beregnes
I likvidation
Ingen anmærkninger
Regnskab for gammel
Under konkurs/konkurs
Kan ikke beregnes
Ingen regnskab
Opløst
Ingen aktiviteter
Kan ikke beregnes
Ingen anmærkninger
Kan ikke beregnes
Ovenstående tabel viser de vurderingskriterier, som indgår i de forskellige delbedømmelser.
6
RATINGHISTORIK
Ratinghistorikken viser virksomhedens kreditværdighed over en længere periode. Det giver en indikation af
virksomhedens stabilitet.
Ovenstående graf viser virksomhedens historiske rating.
Dato
Rating
Kreditmax
2014-04-22
AAA
13.346
2013-05-07
AAA
18.320
2012-05-10
AAA
12.042
2011-06-28
AAA
6.752
2011-02-17
AAA
7.547
2010-10-06
AA
6.793
2010-04-08
AAA
13.782
2009-06-19
AAA
13.782
7
RATINGGUIDE
Træfsikkerheden med Bisnode Credits kreditvurderingssystem hjælper dig med at sige ja til flere forretninger og
nej til tab. Kreditvurderingen består af en rating, som foretages ud fra flere end 2.400 beslutningsregler. Det
sikrer dig markedets mest omfattende og træfsikre kreditvurdering.
Hos Bisnode Credit arbejder vi med AAA-rating, som bruges til at bedømme virksomheders kreditværdighed og
helbredstilstand. Ratingen udtrykker sandsynligheden for, at en virksomhed påfører dens leverandører
betalingsproblemer. Sandsynligheden vises gennem en bogstavskode, hvor ratingen AAA er den bedste, mens
C er den dårligste. På følgende side findes en definition af de enkelte ratings.
8
RATINGGUIDE
AAA
For at opnå AAA skal der være tale om en virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle
betalingsforpligtelser.
AA
For at opnå AA skal der være tale om en virksomhed med god evne til at imødekomme aktuelle
betalingsforpligtelser. AA er den højeste rating, som en enkeltmandsvirksomhed kan få.
A
For at opnå A skal der være tale om en virksomhed med tilstrækkelig evne til at imødekomme aktuelle
betalingsforpligtelser.
NY
Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje.
B
Der er en kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som
svag.
C
Der er en høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes
som meget ringe.
IR
Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber,
investeringsselskaber o.l. får desuden denne rating.
9
RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO
I skemaet findes en forklaring af, hvad den enkelte rating betyder. Desuden vises, hvor mange virksomheder i
Danmark, der har opnået de forskellige ratings, samt hvorledes konkursrisikoen fordeler sig inden for de enkelte
ratings.
Ratingforklaring
Rating
Antal virksomheder
Konkursrisiko
Højeste kreditværdighed
AAA
13.156
0,31
Høj kreditværdighed
AA
58.181
0,63
Kreditværdig
A
67.206
1,81
Kredit mod sikkerhed
B
18.127
4,66
Kredit frarådes
C
30.256
9,36
Ovenstående skema viser Bisnode Credits ratingskala, den statistiske konkursrisiko samt antallet af virksomheder i dansk erhvervsliv med den
enkelte rating.
10
GRUNDDATA
Bisnode Credit har pr. 22/4 - 2014 følgende grunddata registreret på virksomheden:
FIRMANAVN
Ict Logistics A/S
KALDENAVN
Ict A/S, Ictl Logistics A/S, International Container Transport A/S
INDEHAVER
SELSKABSFORM
Aktieselskab
HOVEDSÆDE
Ja
JURIDISK STARTDATO
1997-07-18
SELSKABSKAPITAL
500 tDKK
ANTAL ANSATTE
35
ARBEJDSGIVERSTATUS
Ja
KONCERNREGNSKAB
Nej
BØRSNOTERET
Nej
IMPORT
Nej
EKSPORT
Nej
BRANCHEKODE
522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
HJEMMESIDE
www.ict-as.dk
E-MAIL
[email protected]
FAX
70266250
REVISOR
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
TEGNINGSREGEL
Selskabet tegnes af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer
eller af 3 medlemmer af bestyrelsen.
11
EJERFORHOLD
MODERSELSKAB
D-U-N-S NR.
Virksomheden
Type
Land
Procent
310195081
Ict Holding A/S
Moder
Danmark
D-U-N-S NR.
Virksomheden
Type
Land
Procent
426737353
Ict Logistics Poland Sp. Z.O.O
Datter
Polen
100%
499620256
Ict Logistics Technology S.R.L
Datter
Rumænien
100%
311543917
Ict Solutions ApS
Datter
Danmark
100%
342742346
Ictl Logistics Germany Gmbh
Datter
Tyskland
100%
0
Sia Ict Latvija
Datter
Litauen
100%
681683831
Uab Ict Logistics
Datter
Litauen
100%
360386109
Uab Ict Trucking
Datter
Litauen
100%
100%
DATTERSELSKABER
AKTIONÆR
Ingen aktionærer er registreret.
Navn
Type
12
Land
Procent
BESLUTNINGSTAGERE
BESTYRELSESINFORMATION
Navn
Funktion
Titel
Ole Frie
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesformand
Leif Midtgaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Direktør
Peder Gellert Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Funktion
Titel
DIREKTION
Navn
Leif Midtgaard Pedersen
Direktør
FUNKTIONSCHEFER
Navn
Funktion
Titel
Birthe J. Eriksen
Finans og Økonomi
Regnskabschef
Birthe J. Eriksen
IT
Regnskabschef
Leif Midtgaard Pedersen
Indkøb
Direktør
Leif Midtgaard Pedersen
Ledelse
Direktør
Leif Midtgaard Pedersen
Marketing
Direktør
Leif Midtgaard Pedersen
Personale
Direktør
Leif Midtgaard Pedersen
Salg
Direktør
13
REGNSKAB I HOVEDTAL
Her ses hovedposterne i resultatopgørelsen. En udspecificeret resultatopgørelse findes i Firma Analysens
appendiks.
Afslutningsdato
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
Offentliggørelsesdato
2014-04-12
2013-04-30
2012-05-07
2011-06-06
2010-05-27
12
12
12
12
12
16.772
35.410
22.006
10.551
14.008
5.062
24.481
11.866
856
4.355
950
2.316
1.372
1.037
356
-102
0
-228
-59
-650
Ordinært resultat
5.910
26.797
13.010
1.833
4.061
Resultat før skat
5.910
26.797
13.010
1.833
4.061
Årets resultat
4.598
20.596
10.038
1.580
2.883
Antal måneder
Bruttoomsætning
Nettoomsætning
Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
14
BALANCE I HOVEDTAL
Her ses hovedposterne i balancen. En udspecificeret balance findes i Firma Analysens appendiks.
Afslutningsdato
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
Offentliggørelsesdato
2014-04-12
2013-04-30
2012-05-07
2011-06-06
2010-05-27
Antal måneder
12
12
12
12
12
Anlægsaktiver
6.292
4.976
2.587
1.633
1.500
Omsætningsaktiver
55.866
67.262
47.586
32.724
31.626
Aktiver i alt
62.158
72.238
50.173
34.357
33.126
Egenkapital
37.458
44.538
28.926
18.900
18.804
Kortfristet gæld
24.699
27.700
21.175
15.452
13.734
Passiver i alt
62.157
72.238
50.173
34.356
33.126
Langfristet gæld
15
BETALINGSINDEX
Bisnode Credits Betalingsindex er et nøgletal og en variabel, som viser virksomheders betalingsadfærd. Her ses
de betalingserfaringer, der er registeret på den aktuelle virksomhed. Betalingsindexet består af indsamlede
informationer fra Bisnode Credits samarbejdspartnere om deres kunders betalingsmønstre.
Betalingsindexet er vægtet i forhold til fakturabeløbet. Hvis en virksomhed har Betalingsindex 80, betyder det at
virksomheden i gennemsnit betaler sine fakturaer på forfaldsdagen. Med et Betalingsindex på mere end 80
betaler virksomheden sine fakturaer før forfaldsdatoen, mens det modsatte er tilfældet ved et Betalingsindex
under 80.
Virksomhedens betalingstrend bliver på følgende side sammenholdt med en branchemedian. Hermed ses
betalingserfaringerne på virksomheden i forhold til de generelle betalingserfaringer på branchen. Betalingstrend
er sammenlignet med branchemedian for Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport.
BETALINGSERFARINGER PÅ VIRKSOMHEDEN
Dato
2013-07-06
Betalingsindex på Ict Logistics A/S
84
Betalingsindex på branchen
Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
Antal fakturaer
12
Gennemsnitlige antal dage (før/efter)
-3
forfaldsdato
Bisnode Credit har pr. 22/4 - 2014 modtaget information angående 12 betalte fakturaer, samlet beløb DKK
16.781.
16
BETALINGSINDEX
Ovenstående graf viser virksomhedens Betalingsindex. Et Betalingsindex 80 viser, at virksomheden betaler sine
fakturaer på betalingsdagen, mens et Betalingsindex over 80 viser, at virksomheden betaler før forfaldsdato.
Den gennemsnitlige betaling efter forfaldsdato beregnes som middelværdien, hvilket betyder at tallet ikke er
vægtet og ikke tager hensyn til fakturabeløb.
Dato
Betalingsindex Betalingsindex
på Ict Logistics på branchen
A/S
Gnsn. dage eft.
forfaldsdato
Antal
fakturaer
Beløb i
DKK
Antal leverand.
i alt
2013-07
84
83
-3
12
16.781
2
2013-06
83
83
-3
14
19.426
2
2013-06
83
83
-3
14
19.426
2
2013-06
83
83
-2
15
36.874
2
2013-06
83
83
-2
16
96.714
3
2013-06
84
83
-3
13
16.888
2
2013-05
83
83
-1
18
102.042
4
2013-04
83
83
-1
19
161.860
4
17
FIRMA ANALYSEN
APPENDIKS
18
NØGLETAL I TDKK
Afslutningsdato
2013-12-31
Offentliggørelsesdato
Branche
median
2012-12-31
2011-12-31
2014-04-12
2013-04-30
2012-05-07
12
12
12
5.910
26.797
13.010
Egenkapital
37.458
44.538
28.926
Aktiver i alt
62.158
72.238
50.173
24
35
Antal måneder
Nettoomsætning
Resultat før skat
Antal ansatte
Soliditetsgrad %
60,26
27,40
61,65
57,65
Likviditetsgrad 2 %
226,19
115,21
242,82
224,73
Likviditetsgrad 1 %
226,19
115,21
242,82
224,73
Overskudsgrad %
6,10
Afkastningsgrad %
Egenkapitalens forrentning %
8,14
1,77
33,89
23,65
12,28
21,52
46,24
34,70
0,66
0,62
0,62
0,73
3,24
2,17
69,14
53,92
4,81
2,06
1,68
54,37
53,41
49,81
Gældsgrad %
Aktivernes omsætningshastighed p/år
1,44
Dækningsgrad
0,00
Kapacitetsgrad
1,43
Nulpunktsomsætning
Sikkerhedsmargin
1,11
0
30,18
28,45
Kreditorernes omsætningshastighed
0,00
Debitorernes omsætningshastighed
0,00
Varelagrets omsætningshastighed
0,00
Egenkapital i % af nettoomsætning
Likvide midler i % af nettoomsætning
Gearing %
Resultatgrad %
Payout ratio %
Kapitalændring
Ændring af regnskabsperiode
19
RESULTATOPGØRELSE I TDKK
Afslutningsdato
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
Offentliggørelsesdato
2014-04-12
2013-04-30
2012-05-07
2011-06-06
2010-05-27
12
12
12
12
12
16.772
35.410
22.006
10.551
14.008
-11.464
-10.580
-9.742
-9.302
-9.504
-246
-349
-398
-393
-149
5.062
24.481
11.866
856
4.355
98
356
-59
-128
Antal måneder
Bruttoomsætning
Afgifter
Nettoomsætning
Lagerændring
Arbejde for egen regning
Andre driftsindtægter
Vareforbrug
Eksterne omkostninger
Produktionsomkostninger
Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste
Distributions- & Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Andre driftsudgifter
Andre indtægter
Primært resultat
Finansieringsindtægter
202
Andre finansielle indtægter
Finansieringsudgifter
128
-102
Andre finansielle omkostninger
Indtægter kapitalandele
166
0
-228
748
2.188
1.206
939
-522
950
2.316
1.372
1.037
356
-102
0
-228
-59
-650
5.910
26.797
13.010
1.833
4.061
5.910
26.797
13.010
1.833
4.061
-1.312
-6.201
-2.972
-253
-1.178
Indtægter andre kapitalandele
Nedskrivning af finansielle aktiver
Uspecificerede finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Sekundære poster
Ordinært resultat
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
Ekstraordinært resultat
Resultat før skat
20
Skat af ekstraordinært resultat
Skat af årets resultat
Uspecificerede finansielle poster
Finansielle indtægter
950
2.316
1.372
1.037
356
-102
0
-228
-59
-650
5.910
26.797
13.010
1.833
4.061
5.910
26.797
13.010
1.833
4.061
-1.312
-6.201
-2.972
-253
-1.178
4.598
20.596
10.038
1.580
2.883
Årets resultat efter minoritetsinteresser
4.598
20.596
10.038
1.580
2.883
Udbytte (disp.)
2.500
11.000
5.000
0
1.500
Finansielle udgifter
Sekundære poster
Ordinært resultat
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
Ekstraordinært resultat
Resultat før skat
Skat af ekstraordinært resultat
Skat af årets resultat
Andre skatter
Skatteregulering
Årets resultat
Minoritetsaktionærers andel
21
BALANCE I TDKK
Afslutningsdato
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
Offentliggørelsesdato
2014-04-12
2013-04-30
2012-05-07
2011-06-06
2010-05-27
12
12
12
12
12
503
664
494
806
1.025
503
664
494
806
1.025
5.368
4.312
2.093
827
460
0
15
Antal måneder
Goodwill
Udviklingsprojekter
Patent og andre rettigheder
421
Øvrige immaterielle aktiver
Immaterielle anlægsaktiver
421
Grunde og bygninger
Driftsmidler
Anlæg uden opførelse
Øvrige materielle aktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser
Anlægsværdipapirer
Lang tilgodehavende i koncern
Andre tilgodehavender
Egne aktier
Øvrige finansielle aktiver
Finansielle anlægsaktiver
5.368
4.312
2.093
827
475
Anlægsaktiver
6.292
4.976
2.587
1.633
1.500
34.059
38.750
29.000
24.282
17.501
2.319
1.417
2.399
3.557
2.406
Andre tilgodehavender
1.866
1.706
1.416
481
1.196
Periodeafgrænsninger
337
1.546
143
150
176
17.285
23.843
14.628
4.253
10.347
Omsætningsaktiver
55.866
67.262
47.586
32.724
31.626
Aktiver i alt
62.158
72.238
50.173
34.357
33.126
500
22
500
500
500
500
4.037
3.817
1.613
Overført resultat
30.421
29.221
21.813
17.982
16.804
Forventet udbytte
2.500
11.000
5.000
0
1.500
Varebeholdninger
Igangværende arbejde
Ejendomme til salg
Varedebitorer
Kort tilgodehavende i koncern
Tilgodehavende fra ejer mv.
Værdipapirer
Likvide midler
Andre omsætningsaktiver
Selskabskapital
Opskrivningshenlæg
Andre tilgodehavender
1.866
1.706
1.416
481
1.196
Periodeafgrænsninger
337
1.546
143
150
176
17.285
23.843
14.628
4.253
10.347
Omsætningsaktiver
55.866
67.262
47.586
32.724
31.626
Aktiver i alt
62.158
72.238
50.173
34.357
33.126
500
500
500
500
500
4.037
3.817
1.613
Overført resultat
30.421
29.221
21.813
17.982
16.804
Forventet udbytte
2.500
11.000
5.000
0
1.500
Værdipapirer
Likvide midler
Andre omsætningsaktiver
Selskabskapital
Opskrivningshenlæg
Øvrige reserver
418
Overkurs ved emission
Egenkapital før minoritetsinteresser
37.458
44.538
28.926
18.900
18.804
37.458
44.538
28.926
18.900
18.804
0
4
Minoritetsaktionærers andel
Egenkapital
Udskudt skat
Pensioner
Øvrige hensættelser
0
72
588
Hensættelse
0
72
4
588
1.800
917
485
192
0
21.369
25.456
19.355
14.009
12.106
1.530
1.327
1.335
1.251
1.628
Kortfristet gæld
24.699
27.700
21.175
15.452
13.734
Passiver i alt
62.157
23
72.238
50.173
34.356
33.126
False
False
False
False
False
Ansvarlig lånekapital med ubetinget
tilbagetrædelseserklæring
Ansvarlig lånekapital uden ubetinget
tilbagetrædelseserklæring
Ansvarlig lånekapital
Lang gæld til realkreditinstitutter
Lang bankgæld
Lang gæld til koncern
Lang gæld til ejer mv.
Øvrig lang gæld
Langfristet gæld
Kort gæld til realkreditinstitutter
Kort bankgæld
Kort gæld til koncern
Kort gæld til ejer mv.
Varekreditorer
Selskabsskat
Udbytte
Forudbetalinger
Aconto igangværende arbejde
Anden gæld
Periodeafgrænsninger
Øvrig kort gæld
Offentlig ejendomsvurdering
Vurderingsdato
Revisionsanmærkning
Forudbetalinger
Aconto igangværende arbejde
Anden gæld
1.530
1.327
1.335
1.251
1.628
Kortfristet gæld
24.699
27.700
21.175
15.452
13.734
Passiver i alt
62.157
72.238
50.173
34.356
33.126
False
False
False
False
False
Periodeafgrænsninger
Øvrig kort gæld
Offentlig ejendomsvurdering
Vurderingsdato
Revisionsanmærkning
24
AFSLUTNING
Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Vi
hjælper din virksomhed med at finde nye kunder og med at analysere de eksisterende på hele det nordiske
marked. Det betyder flere handler og færre tab.
Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på tlf.
3673 8184 eller e-mail [email protected]
25