Underviser med flair for teknologi/design søges på SKAMLING

Comments

Transcription

Underviser med flair for teknologi/design søges på SKAMLING
Fraværsopfølgning på Lærdansk Aarhus
Lærdansk Aarhus har fastlagt nye retningslinier for fraværsopfølgning. Dette har også betydning for dig som kursist, der måske i
en kortere eller længere periode er fraværende fra undervisningen på dit hold.
Den daglige mødeprotokol
I undervisningen føres der dagligt protokol over fremmøde og fravær. Når
du har haft fravær tre undervisningsgange i træk, sender din lærer
automatisk en SMS til dig (en mail, hvis vi ikke har dit mobilnummer),
hvor vi vil bede dig melde tilbage til skolen om, hvorvidt du er stoppet,
holder pause eller ønsker at fortsætte din danskundervisning.
Du kan undgå denne SMS/mail, hvis du i forvejen har informeret din lærer
om årsagen til dit fravær, da læreren vil registrere dette i vores system.
Hvis du ikke melder tilbage til Lærdansk i løbet af en uge efter at have
modtaget SMS/mail fra din lærer, vil du automatisk blive meldt ud som
kursist på skolen (på grund af krav fra kommunen).
Tilbagemelding til skolen skal ske på enten tlf. 87 32 54 00 eller på mail til
[email protected]
Konsekvens af udmelding
Er du blevet udmeldt skal du igen henvende dig på kommunen for at få
en ny henvisning.
Lærdansk kan først genoptage dig som kursist, når vi har modtaget en ny
henvisning.
Når en lærer har fravær
Når din lærer bliver syg eller forhindret i at undervise, bliver dette altid
skrevet på Info-skærmen i receptionen, hvor du også kan se, hvad du
og dit hold skal. Som udgangspunkt betyder det, at holdet skal møde i
Multicenteret, hvor lærer-teamet står klar til at sætte holdet i gang med
studierelevante opgaver. Lærer-teamet i Multicenteret registrerer også
fremmøde og fravær.
Hvis du skifter
mobilnummer
eller
mailadresse
Da vi bruger dit
mobilnummer og
din mailadresse,
når vi skal
kontakte dig, har
vi behov for at
mobilnummer og
mailadresser altid
er opdateret.
Skifter du
mobilnummer
eller mailadresse vil vi
bede dig om,
enten at give
besked til din
lærer eller i
administrationen.
Lærdansk Aarhus, Paludan Müllers Vej 82, 8200 Aarhus, +45 8732 5400, laerdansk.dk/aarhus, [email protected]