Unterrichts- material

Transcription

Unterrichts- material
ÅRSKALENDER 2013
JANUAR:






Vinteraktiviteter på legepladsen samt bål og snitteri.
Ture med egen bus f.x. til skøjtebane.
Hvis frost: skøjteaften på legepladsen for børn og
forældre.
Knytning.
Film fredag d. 25.
Børnefødselsdag for januar-børn torsdag d. 31. januar.
FEBRUAR:









Legepladsaktiviteter, forhåbentlig med masser af is og sne.
Fastelavnsris med klippet pynt.
Masker.
Fastelavn/tøndeslagning fredag d. 8.
Vinterferieaktiviteter i uge 7: Ture i vinterlandsskabet, teater og andre spændende ting valgt
ud fra børnefremmødet.
Reparation af pilehegn på legepladsen.
Hårspændeværksted for 1. klasse.
Film fredag d. 22.
Børnefødselsdag for februar-børn torsdag d. 28.
MARTS:








Arilds Tidende udgives uge 10.
Perleskåleværksted for 3. klasse.
Indbydelse til - og besøg af de kommende børn
og deres børnehaver.
Akvarelmaling for 2. klasse.
Disco-aften med spisning og dans / leg for 2. +
3. klasserne torsdag d. 14.
Børnefødselsdag for marts-børn torsdag d. 21.
Film fredag d. 22. (sæsonens sidste)
Påskeferie / LUKKET fra d. 23. marts til d. 2. april
APRIL:





Fritidshjemmet fylder 44 år d. 1. april. Dette fejres efter skoletid fredag d. 5. april med gaver
til fritidshjemmet, lagkage til børnene og fælleslege.
Velkomstbreve udsendes til de kommende nye børn. Besøg af børn og forældre til
indskrivning.
Vi laver ikke faste beskæftigelsestilbud, da en stor del ferie
afvikles blandt personalet.
Der satses meget på udelege.
Fødselsdag for april-børn torsdag d. 25.
MAJ:








1. maj henstilles til, at børnene så vidt det er muligt, holdes hjemme.
Der starter nye børn og der afsættes fast personale til indkøring hele måneden i alle
formiddagstimerne.
Små-ture for de nye børn om formiddagen.
Isspisning under kastanjetræet, når det " får lys på" (springer ud).
Vi inviterer os selv på besøg i de omkringliggende klubber, hvor vores 3. klasser skal
indmeldes efter ferien.
Fødselsdag for maj-børn torsdag d. 30.
Fredag d. 31. holdes "afskedsaften" for alle 3. klasserne, som udmeldes pr. august. Vi tager i
Bowlehal og derefter på restaurant. Der er i år 16
børn der skal tages afsked med.
Sommeraktiviteter på legepladsen.
JUNI:




Onsdag d. 5. juni (Grundlovsdag) LUKKET.
Fortsat indkøring og ture med førskolebørnene.
Sommeraktiviteter på legepladsen.
Fødselsdag for juni-børn torsdag d. 27.
JULI:




Fra uge 27 starter sommerferien.
Ture og hjemlig hygge.
Heldagsture i tidsrummet fra kl. 10 - 16.30.
Ferieafvikling blandt børn og personale.
AUGUST:







Fortsætter med ferieture.
Fortsat ferieafvikling.
Skolerne starter uge 33.
For de nye skolebørn i 0. klasse,
fejres første skoledag med
kagemænd/kagekoner, kaffe og
kakao efter skoletid sammen med
forældrene.
Der samtænkes med Husum
skoles 0. klasse den første
skoleuge samt Korsager skole d.
1. skoledag.
Der klargøres boder, forplejning
m.m.m. til den årlige HØSTFEST,
som afholdes fredag d. 23.
august. Festen starter med spisning, derefter åbner boderne, der hygges og danses. Også de
"tvangsudmeldte" familier inviteres.
Fødselsdag for august-børn torsdag d. 29.
SEPTEMBER:





Arilds Tidende udgives uge 37.
Pyjamas-fest med overnatning på fritidshjemmet for 3. klasserne d. 6.+7. med morgenmad.
Emneuge: "Rend & Hop". Leg og bevægelse sættes i fokus. Hele institutionene samles om
dette emne hver dag efter skoletid i uge 38. (Vi deltager i projekt "Vi cykler jorden rundt".
Hvis dette ikke arrangeres, cykler vi mosen rundt så mange gange som muligt og tæller
kilometerne sammen for alle ture).
Opstart af tilvalg
Fødselsdag for september-børn. torsdag d. 26.
OKTOBER:








Forældremøde tirsdag d. 1. oktober kl. 17- 19 med børnepasning.
"Bag for en sag".
Syning af huer for 3. klasserne i uge 41 - 43.
Efterårsferie med div. aktiviteter og ture i uge 42.
"Gamle" børn (udmeldt sommeren 13 efter endt 3. klasse) inviteres på besøg.
Div. organiserede beskæftigelsestilbud / tilvalg for forskellige aldersgrupper/klassetrin starter
op uge 41. Følgende aktiviteter / færdigheder tilgodeses: maling, papir, pap, klip,
formmateriale så som ler, gips, fimo, træ, metal, garn og tekstil.
Film starter for vintersæsonen den sidste fredag i måneden til og med marts måned. Vi ser
film fra kl. 14 - 16. Denne måneds film vises fredag d. 25.
Fødselsdag for oktober-børn torsdag d. 31.
NOVEMBER:





Div. beskæftigelsestilbud fortsætter.
Fra uge 43 laves julegaver. Nogle er ens på alle
stuer, andre er aldersopdelt.
Evt. Lucia-forberedelse fra uge 48.
Fødselsdag for november-børn torsdag d. 28.
Film fredag d. 29.
DECEMBER:







Arilds Tidende udgives uge 49.
Der arbejdes videre med julegaver.
Jule-spiseaften med bankospil for børn og forældre i uge
50.
Evt. Lucia-optog på plejehjemmet Bystævneparken.
Fødselsdag for december-børn torsdag d. 19.
Juleafslutning for børnene med ris a la mande, juletræ, julemand, julesange og lege. Dato
fastsættes når vi kender skolernes ferieplan. Evt. fred.d. 20Fritidshjemmet holder LUKKET fra lørdag d. 21.12.13 til torsdag d. 2.1.2014.

Similar documents