Definition på diakoni Kirkens sociale arbejde med fokus på styrkelse

Comments

Transcription

Definition på diakoni Kirkens sociale arbejde med fokus på styrkelse
Kulturaftale / Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig
DK
Vores grænseregion har fået en Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Kulturaftalen løber 4
år fra 1. januar - 31. december 2016. Kulturaftalen blev underskrevet ved en storstilet
ceremoni på Schifffahrtsmuseum d. 10. april 2013, hvor 120 gæster deltog. Heriblandt flere
prominente gæster som Kulturminister Marianne Jelved og Minister for Jutits, Kultur og
Europa Anke Spoorendonk. En højtidelig dag hvor en historisk aftale blev underskrevet, som
samler kulturkræfterne på tværs af den dansk-tyske grænse, på tværs af kommunerne
Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, kredsene Nordfriesland og Schleswig-Flensburg,
Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Kulturministeriet i Danmark og Ministerium for Justits,
Kultur og Europa. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles
identitet på tværs af den dansk-tyske grænse. Der skal gøres en indsats for at styrke
følgende områder:
Indsatsområder
 Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion
Sønderjylland-Schleswig

Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum

Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og
geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
På længere sigt er visionen:
Vi vil med kulturen som mødested skabe en grænseoverskridende kulturregion, som med
afsæt i mangfoldigheden og rummeligheden i regionen styrker de kulturelle kompetencer og
bidrager til interkulturel dialog. Vi vil være rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa.
Finansiering 2013 - 2016:
Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg: 6,2 mio. kr. / 835.583 Euro
Kredsene Nordfriesland og Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg: 3,7 mio. kr. / 500.000
Euro
Region Syddanmark: 1,25 mio. kr. / 167.919 Euro
Ministerium for Justits, Kultur og Europa i Schleswig-Holstein: 745.000 kr. /100.000 Euro
Kulturministeriet i Danmark: 5,95 mio. kr. / 800.000 Euro
DE
Die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig ist unterzeichnet. Am 10. April wurde sie bei
einer offiziellen Zeremonie im Flensburger Schifffahrtsmuseum besiegelt. Daran nahmen
rund 120 Gäste teil, unter ihnen Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein, und die dänische Kulturministerin Marianne Jelved. An
diesem historischen Tag wurde die Kultur im deutsch-dänischen Grenzland „offiziell
gebündelt“. Die Kulturvereinbarung der regionalen Partner, das sind die Kreise Nordfriesland
und Schleswig Flensburg, die Stadt Flensburg und die Kommunen Aabenraa, Haderslev,
Sønderborg und Tønder sowie die überregionalen Region Syddanmark und dem dänischen
Kulturministerium sowie mit Unterstützung des schleswig-holsteinischen Ministeriums für
Justiz, Kultur und Europa, stärkt den gemeinsamen Kulturraum und die gemeinsame
Identität über Grenzen hinweg. Der Zeitraum für die Vereinbarung wurde auf den 1. Januar
2013 bis zum 31. Dezember 2016 festgelegt.
Handlungsfelder:



Die interkulturellen Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der
Kulturregion Sønderjylland-Schleswig fördern
Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig stärken und als gemeinsamen Kulturraum
etablieren.
Talentförderung bei Kindern und Jugendlichen über kulturelle, soziale und geographische
Grenzen hinweg.
Visionen:
”Unsere Vision ist, dass wir mit der Kultur im Mittelpunkt eine grenzüberschreitende
Kulturregion schaffen, die durch ihre Vielfalt die kulturelle Intelligenz fördert und zu einem
interkulturellem Dialog beiträgt“, so der Vorsitzende der Kulturvereinbarung SønderjyllandSchleswig Povl Kylling Petersen. Außerdem sehe man sich als Vorzeigemodell für
internationale Kulturvereinbarungen in Europa.
Finanzierung 2013 - 2016:
Aabenraa, Tønder, Haderslev und Sønderborg: 835.583 Euro / 6,2 mio. kr.
Kreise Nordfriesland und Schleswig Flensburg, Stadt Flensburg: 500.000 Euro / 3,7 mio. kr.
Region Syddanmark: 167.919 Euro / 1,25 mio. kr.
Ministerium für Justiz, Kultur und Europa in Schleswig-Holstein: 100.000 Euro / 745.000 kr.
Dänisches Kulturministerium: 800.000 Euro/ 5,95 mio. kr.

Similar documents