SPÆNDVIDDETABEL KERTO S – TUNGT TAG

Transcription

SPÆNDVIDDETABEL KERTO S – TUNGT TAG
Transportens Innovationsnetværk
inviterer til netværksmøde om
TID & STED
1. september 2010
13.00 – 17.00
DRIVLINIE-TEKNOLOGI TIL TUNGE KØRETØJER
HERUNDER BÆREDYGTIGE BRÆNDSTOFFER, HYBRIDISERING SAMT
EFTERBEHANDLING AF UDSTØDNINGSGASSER
Transporterhvervet står overfor en række udfordringer med øgede krav til
effektivitet, miljø og klimapåvirkning. Alternative bæredygtige brændstoffer er på
vej ind i erhvervets dagligdag ligesom eftermontering af filtersystemer
nødvendiggøres af nye emissionskrav og miljøzoner. Hybride drivlinier baner vejen
for et markant skridt i den rigtige retning, hvad angår energieffektivitet, støj og
kørekomfort, men erfaring med teknologien mangler.
Vi stiller skarpt på de nye teknologier – skal din virksomhed med frem?
PROGRAM
13:00
Scania Danmark
Industribuen 19
2635 Ishøj
TILMELDING
Deltagelse er gratis,
men tilmelding er
nødvendigt, på grund af
begrænset antal
pladser. Tilmelding sker
via www.tinv.dk
under ’kommende
konferencer’
- senest fredag d.27.
august 2010.
Velkomst
[DI Transport, Michael Svane]
13:15
Introduktion til Transportens Innovationsnetværk (TINV)
[TINV, Lars Overgaard]
13:30
Bæredygtige brændstoffer:
Biogas, Biodiesel, Bioetanol samt grønne syntetiske brændstoffer
[Teknologisk Institut, Kim Winther]
13:50
Efterbehandling – hvad kræves hvor og hvornår, tilgængelige
filtersystemer og udfordringer
[Dinex, Lars Larsen]
14:10
14:30
Pause
15:00
Status for Center for Grøn Transports puljemidler
[Trafikstyrelsen, Center for Grøn Transport, Niels-Anders Nielsen]
Udrulning af hybridkøretøjer
[Volvo Buses, Edward Jobson]
15:50
Praktisk
Christian Gravesen
TINV
[email protected]
Tlf. 7020 2783
Introduktion til Hybridisering – Hvilke systemer egner sig til hvad?
[TINV, Lars Overgaard]
15:20
YDERLIGERE
INFORMATION
Eftermontering af udstødningsfiltre på tunge køretøjer
[SCANIA Biler, Poul Egtved]
16:20
Paneldebat m. indlægsholdere
16:40
Networking m. vand og snacks
17:00
Slut
Fagligt
Lars Overgaard TINV
[email protected]
Tlf. 7020 1295
BAGGRUND
ARRANGØR
Transportens innovationsnetværk har otte forskellige aktivitetsområder, hvor
aktivitet A3: ”køretøjsteknologi, inkl. bæredygtige brændstoffer”, er et bredt
område med stor opmærksomhed. Indenfor denne aktivitet vil der blive arrangeret
en række møder med forskellige temaer, ligesom der vil blive støttet op omkring
projekt initialisering, hvor muligt.
Anvendelsen af forskellige biobrændstoffer i forskellige blandingsforhold giver nye
udfordringer for transporterhvervet. Hvilke brændstoffer er bæredygtige? Hvordan
distribueres og opbevares? Hvordan påvirkes de nye brændstoffer af
temperaturforhold? Hvilke motorer er kompatible med hvilke brændstoffer og i
hvilke blandingsforhold?
Anvendelse af forskellige efterbehandlingssystemer til rensning af
udstødningsgasser fra tunge køretøjer nødvendiggøres af nye emissionskrav,
miljøzoner og andre regulatoriske tiltag. Hvilken teknologi dækker bedst behovet?
Hvordan optimeres driftsomkostningerne blandt andet gennem optimal servicering?
Producenterne af tunge køretøjer er på vej med nye drivlinjer, hvor bl.a.
hybridteknologi kommer til at spille en væsentlig rolle, hvad angår optimering af
køretøjernes energieffektivitet, støjniveau, kørekomfort mm. Introduktionen af
stærkstrøm i køretøjerne vil stille nye krav til alle involverede parter, heriblandt
serviceværksteder og redningstjeneste.
MÅLGRUPPE
Alle med professionel interesse for drivlinie-teknologi til tunge køretøjer, herunder
bæredygtige brændstoffer, hybridisering samt efterbehandling af
udstødningsgasser. Aktører som er involverede i drift af busser og lastbiler,
vognmænd, trafikselskaber, renovationsselskaber, speditører m.fl.
Transportens
Innovationsnetværk
(TINV) er et samarbejde
mellem Teknologisk
Institut, FORCE
technology, DTU
transport, DTU
management, Syddansk Universitet,
Europas Maritime
Udviklingscenter og
Transport Økonomisk
Forening. TINV skal øge
muligheden for at
samle aktørerne i
transport-kæderne på
tværs af faggrænser og
domæner, skabe ny
synergi, identificere
behov for nye
teknologier og initiere
innovations- og
udviklingsprojekter
TINV er støttet af Rådet
for Teknologi og
Innovation under
Forsknings- og
Innovationsstyrelsen.
Kontakt
[email protected]
www.tinv.dk