Aalborg Badminton Ring ABR – Aalborg Badminton Ring afholder

Transcription

Aalborg Badminton Ring ABR – Aalborg Badminton Ring afholder
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Endelig indkaldelse senes d. 13 februar 2013
Onsdag den 27. februar 2013
kl. 19.30 i Beboerhuset
Lystrup d. 10. februar 2013
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisorer
A.
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand
Per Ole Overgaard
Næstformand Lars Elgaard
Kasserer
Niels B Clausen
Sekretær
Sune Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Thea Clemson Andersen
B.
C.
D.
Bestyrelsessuppleanter
Suppleant
Suppleant
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg (villig til genvalg)
På valg (villig til genvalg)
Ikke på valg
Nyvalg
Nyvalg
Revisorer
Otto Andreasen (nr. 64)
Knud Kristiansen
Ikke på valg
På valg
Revisorsuppleanter
Rasmus Vinge
Ikke på valg
7. Eventuelt
Samtidig vil vi gerne opfordre alle beboere i Elleparken der endnu ikke har sendt deres e-mail til kasserer
Niels B. Clausen [email protected] om at gøre dette, da vi arbejder på at der for fremtiden vil blive sendt
nyhedsbreve, indkaldelser, referater mm. ud via e-mail.
For at undgå misforståelser vil vi gerne bede jer skrive jeres adresse i e-mailen.
Der vil ved starten af generalforsamlingen blive serveret kaffe og brød.
Vel mødt!
Bestyrelsen

Similar documents