VGA Grido (Longjia LJ50QT-H) brugermanual

Comments

Transcription

VGA Grido (Longjia LJ50QT-H) brugermanual
VEJLEDNING
FOR MONTERING AF MOTORENHED
Elektrisk tilslutning
DK
EKSTERN MOTOR
TEMPO
Eltilslutning / 230V
Tilslutning til motor
Elektrisk tilslutning af motorenheden af typen GA01 S35
- Find placeringen af rummet til elektrisk tilslutning, anbragt over sugeenheden,
inde i skorstenen
- Fjern skruerne for at åbne låget til rummet
- Slut de tre ledninger, der kommer fra motorenheden til tilslutningen, (A) anbragt
internt i rummet.
- Luk låget og stram skruerne igen.
- Tilslut emhætten til elnettet.
Forholdsregler ved brug
Den opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til udledning af røg fra apparater
forsynet med energi, der ikke er elektrisk.
Overhold alle regler fra de lokale, ansvarshavende myndigheder, hvad angår tekniske
krav og sikkerhed under udledning af røg.
Ved tilslutning af emhætten til motoren skal man anvende en godkendt elledning af typen
H05 VVF (3x0,75) af samme type, som den elledning, emhætten leveres med.
0804
Monteringsanvisning
VEJLEDNING
FOR MONTERING AF MOTORENHED
VEJLEDNING
FOR MONTERING AF MOTORENHED
Indvendig montering på loft eller væg
Udvendig montering på væg
Sugende emhætte
Blå
Gul/grøn
Sugende emhætte
NEJ ! Skal ikke benyttes !
Placeres den eksterne motor indvendig,
afmonteres den formonterede metalkappe
under motoren, og flyttes modsat, idet
den fastgøres med de samme skruer i de
forlavede skruehuller.
Motoren skal monteres med aftræksrør ud
i det fri.
Gul/grøn
* Loftmonteret
Max. hastighed
Min. hastighed
Kapacitet
(m3/t)*
1000
380
Blå
* Udvendig
Tryk
(Pa)
630
280
Omdrejninger
(o/m)
2580
1050
Strøm
(V og Hz)
230V ~ 50Hz
230V ~ 50Hz
Forbrug
(Watt)
190
85
Max. hastighed
Min. hastighed
monteret
Kapacitet
(m3/t)*
1000
380
Tryk
(Pa)
630
280
Omdrejninger
(o/m)
2580
1050
Strøm
(V og Hz)
230V ~ 50Hz
230V ~ 50Hz
Forbrug
(Watt)
190
85