easypell-20

Comments

Transcription

easypell-20
Lægesekretærsymposium
2011
Aalborg Sygehus
Torsdag
17. november
Auditoriet
Medicinerhus
Sponsorer
AALBORG LÆGESEKRETÆRKLUB
PATIENT ADMINISTRATION
KOMMUNIKATION
PATIENT ADMINISTRATION
KOMMUNIKATION
Symposiegruppen består af følgende lægesekretærer:
Lone Bang Kjøller
Bitte Nygaard
Jette Orlien
Lise Tordrup Elkjær
Britta Lund Dalgaard
Dorte Folkersen
Elisabeth Knorr
Elisabeth Vive Kristoffersen
Ann Naundrup Christensen
Sussi Vestergaard
Mette Elgaard Fersztand
Læs mere om Lægesekretærsymposium på:
www.laegesekretaersymposium.rn.dk
PROGRAM
Tid
Sted
Torsdag 17. november 2011
8.00-8.30
Ankomst - Kaffe/te og 1/1 rundstykke
8.30-8.45
Velkomst v/symposiegruppen med præsentation af program
Velkomst v/Cheflæge Morten Noreng
8.45-9.15
Patientforløbet i Adipositasklinikken
Klinisk diætist Lonneke Hjermitslev
Adipositasklinikken
Endokrinologisk Afdeling/CET
9.15-10.00
Hvad sker der med prøven på Patologisk Institut?
Overlæge Astrid Petersen
Patologisk Institut
10.00-10.30
Den kliniske IT-arbejdsplads 2013
IT-afdelingschef Lise Wormstrup
Koncern IT
10.30-10.45
Pause med frugt
10.45-11.30
Familieambulatoriet
Overlæge Margrethe Møller
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
11.30-12.00
Et lederspireforløb
Lægesekretær Tina Kirkegaard Knudsen
Onkologisk Afdeling
12.00-12.40
Frokost
12.40-13.10
Akut- og Traumecenter – struktur, organisation og kultur
Ledende overlæge Jørn M. Møller/Oversygeplejerske Lone Nørgaard
Akut- og Traumecenter
13.10-13.50
Læge i krigszonen
Overlæge Søren Thomsen
Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling
13.50-14.10
Pause med kaffe/te og kage
14.10-14.45
Knoglerekonstruktion og benforlængelse vha. Ilizarovteknik
og Fitbonemetode
Specialistsygeplejerske Susanne Jølck
Ortopædkirurgisk Afdeling
14.45-15.30
Hvad laver en præst egentlig her i huset?
Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen
15.30-15.40
Kirsten-prisen v/bedømmelseskomitéen
15.40-15-45
Tak for i dag v/symposiegruppen
Auditoriet, Medicinerhuset, Aalborg Sygehus
Pris
Gratis for ansatte ved Aalborg Sygehus
Tilmelding
Afdelingsvis med angivelse af antal deltagere på [email protected]
rn.dk efter aftale med nærmeste leder.
Tilmelding er først bindende og endelig efter
tilbagemelding fra symposiegruppen medio oktober
Frist
Mandag d. 3. oktober 2011
Kontakt
Symposiegruppen – [email protected]
Hvem synes du skal have årets Kirsten-pris?
Send dit forslag til [email protected] senest 3. oktober 2011
Kriterier for at modtage Kirsten-prisen er:
Prismodtageren, som ikke nødvendigvis er en lægesekretær, er en person med
stort engagement og fokus på udvikling og nytænkning af sekretærfaget generelt
eller andre aspekter, der har afgørende betydning for lægesekretærer. En kollega,
som fortjener et skulderklap.
Læs mere på www.laegesekretaersymposium.rn.dk under Kirsten-prisen.