1_2 oeko_udfordringer.pdf

Comments

Transcription

1_2 oeko_udfordringer.pdf
Velkommen til
Medicinsk Afdeling
Afdelingsledelsen:
Led. oversgpl. Malou Frische
Led. overlæge Peter Gjersøe
Helsingør Hospital 2007 - 2012
• Juni 2007 Hospitalsplan Region Hovedstaden
• Januar 2008 Helsingør Hospital selvstændig
• Maj 2010 Akutmodtagelsen = AMA fusion med
Skadestue
• Februar 2011 Reumatologisk Afdeling flytter ind
• April 2011 hjemtages udefunktioner til Hillerød
Hospital
• Jan 2012 fusionerer Direktioner i Planlægningsområde NORD
• HOPP 2020 på vej til Nyt Hospital i Nordsjælland
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Nøgletal
• Optageområde, kommunerne:
•
•
•
Helsingør
Fredensborg
Hørsholm
• 125.000 borgere
• Ca. 100 praktiserende læger
• 70 senge
• 200 medarbejdere
2011:
•
•
•
8600 indlæggelser
19.000 ambulante besøg
21.000 skadestuekontakter
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Hospitalsdirektionen
Hospitalsdirektør
Vicedirektør
Direktionssekretariatet
Fysioterapiafdelingen
Ledende fysioterapeut
Reumatologisk Afdeling
Ledende overlæge
Ledende oversygeplejerske
Ambulatorium
Medicinsk Afdeling
Ledende overlæge
Ledende oversygeplejerske
Sekretariat og
Kvalitetsorganisation
Sengeafsnit 42
Lungemedicin
Sengeafsnit 43
Serviceafdelingen
Servicechef
Team 1
Team 23
Teknisk Afdeling
Daglig leder
Forsyning
Drift
Team 4
Gastromedicin/endokrinologi
Sengeafsnit 33
Kardiologii
Team psykiatri
Dagafsnittet
Akutmodtagelsen
Ambulatorier
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Afsnit 42: 18 senge
• Afsnitsledelse:
• Overlæge Pernille Vedel
• Afdelingssygeplejerske Nina Bendik-Poulsen (SSS barsel)
• Speciale: Lungemedicin
• Primært patienter med KOL, astma, C. pulm.
• Almen medicinske patienter
• Afsnittet har en tæt kontakt til primær sektor, da det er
kroniske pt. med gentagne indlæggelser
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Afsnit 43: 18 senge
• Afsnitsledelse:
• Overlæge Camilla Nøjgaard
• Afdelingssygeplejerske Helle Hauge Sørensen
• Speciale: Gastromedicin, endokrinologi
•
•
•
•
•
DM TI & II
Anæmi og cancer udredning
Ulcus sgd., leversgd., inflammatorisk tarmsgd., forgiftninger
Hjertesgd og hypertension
Almen medicinske patienter
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Afsnit 33: 20 senge
•Afsnitsledelse:
• Overlæge Jens Larsen
• Afdelingssygeplejerske Carsten Ilsøe
•Speciale: Akut Kardiologi
• Primært akutte og instabile kardiologiske patienter
• Iskæmisk hjertesgd
• Arytmi
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Dagafsnittet
• Afsnitsledelse:
•
•
Overlæge Esben B Jacobsen
Afdelingssygeplejerske Karina Søholt
• Speciale: Alle medicinske specialer
•
•
•
•
Accelereret diagnostik (cancerpakker)
Subakut vurdering fremfor indlæggelse
Medvirke til opfølgning ved hurtige udskrivelser
Hyppig kontrol i begrænset periode
• Andre funktioner:
•
•
•
•
Gastromedicinsk & hepatologisk ambulatorium
AK ambulatorium
Endoskopi
Diagnostik
- Punkturer og biopsier
- Ergometri
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Ambulatorier
• Fælles ledelse afdelingssygeplejerske Karina Søholt
• Fagligt ansvarlige er de enkelte specialer: lungemedicin, kardiologi,
endokrinologi
• Patienterne kommer til specialerelevante sygeplejersker og læger
• Diætister: servicerer alle afsnit i Medicinsk Afdeling
• Andet:
• Forskningsenhed
• Rygestopklinik
• Patientskoler
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
AKUTKLINIKKEN
• 2010 fusion Skadestue – AMA
• 2011 renoveret
• 2012 nyt navn: Akutklinikken med Skadeklinik, Visitations- og Observationsafsnit
Akutklinikken
• Består af en række funktionsområder hvor der udføres forskellige
opgaver i det akutte patientforløb:
•
•
•
•
•
Ambulanceankomst ved Akutklinikken
Luge, visitation og ydre triage: Registrering, prioritering
Visitationsafsnit, , afklaring, undersøgelses- og behandlingsrum
Senge i Observationsafsnit: indlagte akutte medicinske patienter
Skadestueområde, fast track og behandler sygeplejersker
Ort. kir. Skadestue
• Telefon- og video konf
• Back-up og supervision
• Fast læge, konsulenthold og medicinsk FV/MV
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
Akutmodtagelsen ombygning
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012
SLUT
Introduktion Med Afd HLH
Marts 2012

Similar documents