Samsung Electronics kiihdyttämään suomalaisia startuppeja

Comments

Transcription

Samsung Electronics kiihdyttämään suomalaisia startuppeja
2.2.2015 klo 10:00
Samsung Electronics kiihdyttämään suomalaisia startuppeja
KANSALLINEN TERVEYSTEKNOLOGIAN YRITYSKIIHDYTTÄMÖ PÄÄKAUPUNKISEUDULLE
Uusi terveysteknologiaan keskittyvä yrityskiihdyttämö aloittaa toimintansa pääkaupunkiseudulla.
Yrityskehitysammattilaisten perustama Vertical -kiihdyttämö on saanut pääkumppanikseen maailman
suurimman kulutuselektroniikkavalmistajan Samsung Electronicsin. Yrityskiihdyttämö aloittaa toimintansa
Espoon Otaniemessä, josta sen on suunniteltu laajenevan Helsingin Meilahden ja Viikin kampuksille.
Alkava yritystoiminta on monella tavalla panostuksen kohteena laman kourista irti pyristelevässä Suomessa.
Terveysteknologia on identifioitu yhdeksi selkeäksi kasvualueeksi, lisäpanostuksen kohteeksi ja sitä kautta uuden
yrittäjyyden ja työllisyyden lähteeksi. Kolmen ministeriön (TEM, STM ja OKM), Tekesin ja Suomen Akatemian viime
toukokuussa julkistama kansallisen terveysalan kasvustrategian toteutus etenee lukuisin rinnakkaisin toimenpitein.
Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston maanantaina julkaisema selvitys laittaa lisävauhtia alan kehitykseen.
“Suomi on jo nyt yksi kymmenestä maasta maailmassa, jotka vievät enemmän terveysteknologiaa kuin tuovat. Alan
kotimainen liikevaihto on nyt 3 miljardia euroa vuosittain ja meillä on tavoitteena kasvattaa tätä vientiä merkittävästi
tulevina vuosina alalle perustettavien uusien innovatiivisten yritysten ja jo maailmanlaajuisesti menestyneiden yritysten
kuten Samsung kanssa avoimen innovaation hengessä yhteistyössä,” sanoo Vertical -kiihdyttämön vetäjä Pekka Sivonen.
“Tulemme toimimaan hyvin tiiviissä yhteistyössä Helsingin, Espoon ja muiden Tekesin rahoittamien Innovatiiviset Kaupungit
(INKA)-ohjelman toimijoiden kanssa ja siten nyt aloittamamme toiminta on luonteeltaan kansallista, mutta kansainväliseen
liiketoimintaan tähtäävää. Toimintamme nojaa vahvasti kaksi ja puoli vuotta sitten perustamaamme nuorten
terveysteknologiayritysten HealthSPA-klusteriin, johon kuuluu yli 200 yritystä.”
”Samsungille yhteistyö pohjoismaisten teknologiayritysten kanssa on tuottanut jo merkittäviä tuloksia. Nyt meillä on
mahdollisuus hakea näitä tuloksia systemaattisesti myös terveysteknologian ja älykkäitä laitteita hyödyntävän elämän
toteuttamiseksi yhteistyössä Espoossa sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehitysyksikkömme kanssa. Firstbeat-yhtiön innovaatiot
sydämen pulssin mittaamiseksi on hyvä esimerkki teknologiasta jota Samsung Electronics on lisensioinut Suomesta ja
liittänyt osaksi maailmanlaajuisesti myynnissä oleviin älyrannekkeisiin, älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin”, sanoo Samsung
Electronics Nordicin varatoimitusjohtaja Marko Nurmela. ”Kumppanuutemme Vertical kiihdyttämön kanssa tukee
täydellisesti yritysvastuu-strategiaamme Nuorten Innovaattoreiden tukemiseksi. Näemme terveysteknologian ja älykkään
elämän innovaatioiden olevan todella mielenkiintoinen toimintakenttä nuorille yrittäjille ja yrityksille Suomessa ja muualla
Pohjoismaissa,” Nurmela jatkaa.
Suomessa meneillään olevan terveysalan kokonaisuudistus, terveelliset elämäntavat ja puhdas ravinto yhdistettynä
korkeaan mobiili- ja ohjelmisto-osaamiseen ovat kokonaisuus, joka kiinnostaa useita kansainvälisiä toimijoita. Vertical kiihdyttämö tulee julkistamaan vuoden 2015 aikana useita kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia, joista maailman suurin
kulutuselektroniikkavalmistaja Samsung on ensimmäinen.
“Helsingin kaupungille maan johtavana yliopisto- ja sairaalakeskittymänä terveysteknologia-alan alkavat yritykset tuovat
luonnollisesti lisäpotentiaalia uuteen yritystoimintaan ja uusiin työpaikkoihin. Haluamme luoda pääkaupunkiseudusta
solmukohdan, jossa terveysteknologian maailmanluokan toimijat kohtaavat avoimen innovaation hengessä innovatiiviset
startupit. Yhdessä alan toimijat luovat teknologiaa ja tuotteita jotka mullistavat ihmisten tapaa hoitaa terveyttä ja
hyvinvointiaan ympäri maailmaa,” toteaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.
[email protected] // www.vertical.vc
“Espoolle mukanaolo terveysteknologian kiihdyttämöyhteistyössä antaa mahdollisuuden kehittää ja ottaa käyttöön uutta
teknologiaa siten että se on kehitetty yhdessä loppuasiakkaan eli espoolaisten terveydenhuollon asiakkaiden kanssa”,
määrittelee Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso. “Olemme halukkaita avaamaan terveydenhuollon
järjestelmää ja prosesseja sovitusti niin että uusille terveysteknologian yrityksille syntyy koemarkkina, ja sitä kautta
referenssejä kansainväliseen vientiin.”
“Helsingin yliopistolla on pitkä perinne korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvasta startup-toiminnasta, johon ollaan juuri
parhaillaan tekemässä merkittäviä lisäpanostuksia. Helsingin yliopiston kaikkien kampusten laaja-alainen life science–
alueen osaaminen sekä erityisesti Meilahden voimakkaasti lähivuosina HUS:n kanssa kehittyvä lääketieteen alan keskittymä
Academic Medical Center Helsinki luovat todella hedelmällisen maaperän uuden yrittäjyyden synnyttämiselle ja
jatkojalostamiselle." Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen määrittelee. “Helsingin
yliopisto haluaa olla kiinteä osa koko maatamme uudistavaa startup-liikettä ja edesauttaa kehitystä, jossa meillä koulutetut
osaajat löytävät kumppaneikseen teknologian, liiketoiminnan, markkinoinnin ja rahoituksen osaajia perustaakseen uusia
menestystarinoita.”
"EIT Helsinki on ollut alusta saakka mukana niin HealthSpa:n kuin Vertical-kiihdyttämön synnyttämisessä. Eurooppalaisen
verkostomme yksi keskeisistä painopisteistä on terveyden ja hyvinvoinnin teknologiset innovaatiot. Tuemme jo tällä hetkellä
start-upien kasvua ja yhteistyömme Vertical-kiihdyttämön kanssa on tähän erinomainen jatke. Meidän roolimme on kytkeä
Vertical eurooppalaiseen verkostoomme Englannissa, Espanjassa, Hollannissa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja
Unkarissa ja näin auttaa kiihdyttämön yrityksiä kansainväliseen kasvuun, " toteaa Marko Turpeinen, Euroopan innovaatioja teknologiainstituutin EIT ICT Labs Helsingin vetäjä.
”Aalto-yliopiston innovaatioekosysteemi on viime vuosina synnyttänyt satoja digitalisaatioon ja ohjelmisto-osaamiseen
perustuvia menestystarinoita. MIT:n toteuttamassa vertailussa Aalto-yliopiston Startup toiminta asettuu maailman
terävimpään kärkeen. Nyt käynnistyvä terveysteknologian kiihdyttämö yhdistää yrittäjyysosaamisemme ainutlaatuisella
tavalla vahvaan terveysteknologioiden ja lääketieteen osaamiseen. Tavoitteena on synnyttää kymmeniä uusia yrityksiä Aalto
Health Factory, Startup Sauna, Aalto Venture Program ja AppCampus -kokemusten pohjalta" toteaa Aaltoyliopiston tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori Tuija Pulkkinen.
“Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu mm. sosiaali- ja terveydenhoidon, tekniikan ja kulttuurin aloilla. Siksi
meillä on parhaat edellytykset kouluttaa hyvinvointiteknologian asiantuntijoita ja kehittäjiä sekä tuottaa käytännössä
testattuja, toimivia ratkaisuja yhteiskuntaan. Kaikkia osaajia tarvitaan tulevaisuuden terveysteknologiaa kehittävissä
yrityksissä ja näemme paljon yhteistyömahdollisuuksia Vertical-yrityskiihdyttämön kanssa. Haluamme yhteistyön kautta
tarjota opiskelijoillemme paitsi työmahdollisuuksia uusissa yrityksissä myös mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi,” määrittelee
Metropolian rehtori Riitta Konkola yhteistyön tavoitteita.
”Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka koko Uudenmaan kattavassa
toiminnassa yrittäjyyden edistäminen ja työelämälähtöisyys on keskeisessä asemassa. Meille yhteistyö yrityskiihdyttämön
kanssa tuo uusia mahdollisuuksia toteuttaa kansallista innovaatiotoimintaa private-public –ympäristössä syntyvien uusien
start-upien kanssa. Yhteistyö tukee sitä vahvaa ja pitkäjänteistä toimintaa mitä Laureassa on tehty sosiaali- ja terveysalan
innovaatiotoiminnassa, tutkimuksessa sekä opetuksessa. Yhteistyön kautta Laurean opiskelijat saavat yhä paremmat tiedot
ja taidot tulevaisuutta varten.”, Laurean tutkimuksesta, kehityksestä ja innovaatioista vastaava vararehtori Kyösti
Väkeväinen sanoo.
[email protected] // www.vertical.vc
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen
määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, tableteista, kameroista, kodinkoneista, tulostimista, LTEjärjestelmistä, lääketieteellisistä laitteista ja puolijohteista. Älykoti- ja Digital Health -ratkaisumme ovat osoitus siitä, että
olemme myös johtava toimija esineiden internet -tuotealueella. Palveluksessamme on 307 000 työntekijää 84 maassa.
Lisätietoja www.samsung.com/fi ja virallisessa blogissamme: http://global.samsungtomorrow.com.
Terveysteknologiaan ja älykkääseen elämään keskittyvä Vertical-yrityskiihdyttämö toimii yrittäjävetoisesti kokeneiden
ammattilaisten vetämänä. Kahdesti vuodessa vedettävään 4-6 kuukauden kiihdyttämö-ohjelmaan valitaan kerrallaan 15
aikaisen vaiheen yritystä terveysteknologian, hyvinvoinnin, biotieteen ja ravitsemuksen aloilta. Kiihdyttämö tarjoaa
yrityksille kehitysympäristön, toimitilat, kansainvälisen tason valmennusohjelman, järjestää rahoitusta ja tarjoaa apua ja
yhteyksiä markkinointiin ja tuotteiden kansainväliseen levitykseen yhteistyössä ohjelman partnereiden kanssa.
Lisätietoja:
Pekka Sivonen +358 45 895 0966 email: [email protected]
Marko Nurmela +46 706 144664 email: [email protected]
Tomi Mäkelä, Academic Medical Center Helsinki, +358 50 528 6128 email: [email protected]
Olemme median tavattavana tänään maanantaina 2.2.2015 klo 14:00 alkaen
Samsung Experience Storessa
Citycenter, Kaivokatu 8 Helsingin keskustassa.
[email protected] // www.vertical.vc

Similar documents