Danskundervisning - Fyrtøjet af H.C. Andersen.pdf

Comments

Transcription

Danskundervisning - Fyrtøjet af H.C. Andersen.pdf
Et boligkvarter i Rødovre,
nybyggeri
A
B
F
Et boligkvarter i Rødovre
Bygherre:
Rødovre Boligselskab
(område A og F)
Rødovre almennyttige
Boligselskab V/DAB
(område B)
År:
2004-2005
Arkitekter:
DOMUS arkitekter a/s
JWH Arkitekter MAA
Ingeniør:
COWI A/S
Landskab:
GBL aps
Nybyggeriet indeholder 114 boliger fordelt på 8 boligblokke,
hvoraf der i :
Område A bygges 2 og 3 rumsboliger.
Område B bygges 3 og 4 rumsboliger, ungdomshandicapog ældreboliger samt 4 rums familieboliger (rækkehuse).
Område F bygges bofælleskaber for psykisk handicappede.
Der bebygges samlet 10.213 m2 bruttoareal.
Område A og B opføres som etagehuse med stueetagen hævet
ca. ½ etage over terræn.
Rækkehusene i område B opføres med stueetagen i niveau med
terræn. Område F har karakterer som 2 storvillaer med stueetagen i niveau med terræn.
Entrepriseform : Hovedentreprise
Entreprenørfirmaet
Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18
2600 Glostrup
www.einarkornerup.dk
[email protected]
Tlf. 43 26 56 11
Fax 43 26 56 00
Hovedentreprenør:
Entreprenørfirmaet
Einar Kornerup A/S
Entreprisesum:
110 mill. dkr. excl. moms
Referenceblad :
Et boligkvarter i Rødovre
Et boligkvarter i Rødovre,
Bygherre:
nybyggeri
Rødovre Boligselskab
Repræsentant : Egon Bartens
Rødovre Almennyttige Boligselskab V/DAB
Repræsentant : Bent Ferro Frandsen
Arkitekter:
DOMUS arkitekter a/s
Repræsentant : Henrik Nielsen
JWH Arkitekter MAA
Repræsentant : Hans Jørgen Westerhart
Ingeniør:
COWI A/S
Repræsentant : Claus Nyvang Kristensen
Landskab:
GBL aps
Repræsentant : Torben Gade
Hovedentreprenør: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Repræsentant : Direktør Mogens Elsman
Repræsentant : Entrepriseleder Michael Lynge-Svendsen
Entreprenørfirmaet
Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18
2600 Glostrup
www.einarkornerup.dk
[email protected]
Tlf. 43 26 56 11
Fax 43 26 56 00
Referenceblad :
Et boligkvarter i Rødovre

Similar documents