Snabbmanual A3 FI

Transcription

Snabbmanual A3 FI
Sivu 2
Sivu 3
RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖÖNOTTO
1
RAKENNUSAIKAISESTA KÄYTÖSTÄ NORMAALIIN KÄYTTÖÖN
Ilmanvaihto pois päältä, Comfort sähkökattila toiminnolla.
Ilmanvaihto ja lämpöpumppu päällä.
Sähkö
Tarkista sähkökytkennät
Huoneiston tulee ollo siivottuna pölystä ennen kuin ilmanvaihto kytketään päälle.
1.1 a) Varmista että T-10:n ja comfortin välinen kytkentä on tehty erillisen pikaohjeen mukaan.
Pikaohje löytyy esim. www.ilto.fi
b) tai irroita poistopuhaltimen pistoke ohjainpaneelin takaa ja tee tarpeelliset suojaukset.
VAROITUS !
4.1 Tarkista että kohta 1.1 on tehty a) rivin mukaan.
4.2 Kytke T-10 Pistoke pistorasiaan.
TARKISTA että MOLEMMAT puhaltimet käyvät. Jos ei, palaa kohtaan 4.1
1.2 Irroita T-10:n pistoke pistorasiasta.
4.3 Palauta kohdassa 1.3 tehdyt toimenpiteet alkuperäisiksi.
1.3 Siirrä poistoilma anturi(4) laitteen ulkopuolelle
muuten, varaajan hukkalämpö saa automatiikan uskomaan, että talo on lämmin.
Jos laite on sijoitettu kylmään tilaan, on käytettävä erillistä huoneanturia joka sijoitetaan
lämmitettävään tilaan. Eli mitataan sieltä missä lämmitetään. Katso asennusohje sivu 7
4.4 Palauta kohdassa 3.2 tehdyt muutokset alkuperäisiksi. Huom! Kompressori AUTO asentoon.
VAROITUS ! Kompressoria EI saa laittaa Päälle-asentoon.
4.5 Kuittaa Kylmäainevajaus-hälytys seuraavasti.
2
Vesi
Tarkista että putkikytkennät on tehty oikein ja että laite on min. 10mm irti kaikista pinnoista.
2.1
2.2
2.3
2.4
Avaa syöttöventtiili (38). Kyseessä on kierukka-varaaja joten vettä menee vain muutama litra.
Avaa täyttöventtiilli(29). Kattilavaraajaan mahtuu noin 200 litraa.
Päästä ilma ulos varaajan alla olevasta ilmausventiilistä(30), 3/8" Ballofix, etummainen.
Jatka täyttöä kunnes painemittari(33) näyttää n. 1 bar. Sulje täyttöventtiili.
2.5 Ilmaa lämmöjakopiiri huolella. Lisää tarvittaessa vettä täyttöventtiillistä.
Paina "Esc" Kerran.
Paina MOLEMMAT nuolet saman aikaisesti n. 4 sek.
Paina "nuoli alas" kymmenen kertaa.
Näytössä rivillä 2 teksti : Hälyt.kylmäainevaje
Paina "Enter"
Paina "nuoli alas" kerran
Näytössä rivillä 3: numero 1 muuttuu 0:ksi
Paina "Enter"
4.6 Tarkistetaan toiminnat seuraavasti.
2.6 Ilmaa tuloilmakoneen patteri / putket
Mene TESTIVALIKON INFO NÄYTTÖÖN. Kts tarvittaessa ohje sivulta 2. kohdasta 3.2
2.7 Varmista että kiertovesipumppu(26)käy ja ILMAA se. Toistetaan tarvittaessa.
Kompressori käynnistyy noin 30 min sisällä, EDELLYTTÄEN että joko käyttövesi
tai rakennus tarvitsee lämmitystä.
3
Asetukset ja seuranta.
Kytke kone päälle(35)
3.1 Tarkista että puhaltimet EIVÄT käy
Jos käyvät palaa kohtaan 1
3.2 Aseta kompressori käyttökieltoon ohjainpaneelista(3).Lisäohje s.4
3.3 Muuta lämmitys tapa tarvittaessa. Lattialämmitys on oletus. ( kts. Ohjekirja tarvittaessa)
3.4 Aseta haluttu sisälämpö. Lisäohje s.4
Suositus max. 3 astetta korkeampi, kuin vallitseva lämpötila. ( koskee lattialämmitystä )
3.5 Varmista että lämmönjakopiiri kiertää.
Huom! Vaihtoventiili(25) pitää kierron varaajasäiliössä kunnes käyttövesi lämmennyt
asetettuun arvoon. ( Tehdas asetus on 55°C )
3.6 Tarkista että vesivuotoja ei ole.
Huonelämpötila näkyy INFO NÄYTÖSSÄ A-lämpötilana.
Käyttöveden lämpötila näkyy INFO NÄYTÖSSÄ B-lämpötilana
Jäteilman lämpötila näkyy INFO NÄYTÖSSÄ C-lämpötilana
Lämmitysveden paluulämpötila näkyy INFO NÄYTÖSSÄ D-lämpötilana
Huom! D-arvo voi nousta jopa 60 asteeseen, kun käyttöveden lämmitys on päällä.
Kyseessä ei silloin ole lattialämmityksen paluulämpötila, joten tilanne on normaali.
TÄRKEÄÄ
C-lämpötilan tulee laskea reilusti, jopa pakkasen puolelle kompressorin käydessä.
C-lämpötila EI SAA laskea alle -20°C. Näin tulee käymään, jos poistopuhallin ei toimi.
Palaa tarvittaessa kohtaan 4.1.
VAROITUS !
Sammuta kone jos C-lämpötila pitkään alle -20 astetta, kompressori saattaa vaurioitua.
Soita huolto/nevonta 040 501259 tai 02 2105111
Sivu 4
Sivu 1
ILPO COMFORT PIKAOHJE
OHJEITA KÄYTTÖVALIKOSTA
Tässä kuvataan tarpeellisimmat valikot, jotta päästään alkuun.
Tutustu ohjekirjaan, josta muutkin valikot ja säätömahdollisuudet selviävät.
3.2
Näyttö (voi hieman vaihdella)
Mitä painetaan
Kompressori käyttökieltoon
***Normaalikäyttö***
Huonelämpöt
20 °C
Esc
Lämpöpumppu
0 W
( Tarvittaessa )
Asetukset
Esc
Saman aikaisesti n.4 sek
R01000 I10001 P 0
A00000000000000 F100
A 21.00°C
C 22,23°C
B 24.00°C
D 24,25°C
Kompressorinohjaus
MODE
Auto
TAAJUUS
0.0 Hz
Seur
Muuta
Enter
3.4
KOMPRESSORI OHJAUS
MODE
Auto
TAAJUUS
0.0 Hz
Seur
Muuta
Selityksiä ja vihjeitä
Normaalisti tämä näyttö
on, kun käynnistetään.
TÄMÄ ON TESTIVALIKON INFO NÄYTTÖ.
R-kirjaimen jälkeiset numerot kertovat:
Ensim. 0 = Kompr. OFF ja 1 = ON
Toinen 0 = Läm.kierto ja 1 = Käytövesi
Muut S-vastus 0 = OFF ja 1 = ON
A:n jälkeiset on mahdollisia hälytyksiä.
P:n jälkeen kompr. "nopeus"
F:n jälkeen puh. nop. jos 1.1 tekemättä.
( Tarvittaessa )
Nyt valitaan nuolilla Autotekstin paikalle Pois
Hyväksytään vielä Enterillä
Enter
Enter-painike
Valitse/hyväksy
Esc-painike
Lopeta tai hylkää
uusi asetusarvo
Kompressorin merkkivalo
Kiinteä valo = Kompr. Käy
Vilkuva valo = Sulatus
Lisälämmityksen merkkivalo
Kiinteä valo = Vastus päällä
1 Varaajasäiliö
Hälytyksen merkkivalo
Vilkkuva valo = Hälytys
13
20
8
4
21
14
4 Poistoilma anturi
6
5 Paluuvesi anturi
15
6 Höyrystin anturi
12
7 Käyttövesi anturi
10 Kompressori
13 Höyrystin
VIHJE !
Selaamalla valikkoa alaspäin
löydät muita käyttöasetuksia.
VAROITUS !
Yölämpötilan tiputus EI SAA olla 0,0°C
14 Lauhdutin
Muuta tarvittaessa nuolinäppäimillä haluttun.
Hyväksytään vielä Enterillä.
19
9
11
22
5
3
23
1
18 Ylilämpösuoja
7
31
19 Poisto puhallin
21 Ilmansuodatin
17
25 Vaihtoventtiili
2
26 Kiertovesipumppu
27 Paisuntasäiliö
28 Tyhjennysventtiili
29 Täyttöventtiili
VIHJE !
Kylmäainevaajaus-hälytys tulee jonkin ajan kuluttua. Näyttöön tulevat tekstit Varoitus vika
ja Asetukset virhe! SE ON TÄYSIN NORMAALIA. Tästä ei tarvitse soittaa huoltoon.
10
17 Lisälämmitysvastus
24 Poistovesisuppilo
** Asetukset
**
Huonelämpötila
Arvo:
20.0 °C
Valm
+ Tall.
Näyttö
3 Ohjauspaneeli
** Normaalikäyttö **
Huonelämpöt 20,5 °C
Lämpöpumppu
0 W
Asetukset
** Asetukset
**
Huonelämpötila
Arvo:
20.0 °C
Valm Edel Seur Muuta
Nuoli-painikkeet
Selaa valikoissa
ja muuta arvoja
Merkkivalo
Kiinteä valo = Laite päällä
Sisälämpötilan asetus
Esc
Tämä pikaohje Ei korvaa ohjekirjaa, mutta on tarkoitettu helpottamaan käyttöönottoa ja
vähentämään puhelinruuhkaa neuvontaan ja sitä kautta helpottamaan tavoitettavuutta.
30 Säiliön ilmausventtiili
33 Painemittari
18
38
24
27
35 Päävirtakytkin
36 Anturien kytkentärasia
38 Syöttö venttiili
Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, 20780 Kaarina | Puh. (02) 210 5111, faksi (02) 210 5150 | [email protected] | www.ilto.fi
26
25
28
30
33
32
36
29
35
34