Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina

Transcription

Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
FI
JOHDANTO
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä
opaskirjanen
tulevaa tarvetta varten.
Asennus- ja Huoltooppaissa on hyödyllistä
tietoa
pesukoneesi
asentamisesta ja sen
huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta
pesua var ten, vaatteiden
tuotemerkkien selitykset ja
vinkkejä
sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- ROSKALOUKKU
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
39
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
TAKUU ........................................................................................ 41
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 42
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ........................ 43
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 44
FUZZY LOGIC - JOUSTAVA AUTOMAATTINENELEKTRONINEN SUORITUSKYKY ........................................... 45
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 45
VALITSIMET JA KYTKIMET ....................................................... 46
OHJELMATAULUKKO ................................................................. 49
40
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
A
2.
Säilytä takuulomakkeen A-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman ostokuitin kanssa.
SERVICE
41
TEKNISET TIEDOT
CTS 120
Kapasiteetti, kuiva pyykki ...................................................... kg.
Jännite ..................................................................................... V.
Moottorin pesuteho ................................................................. W.
Moottorin linkousteho .............................................................. W.
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ................................. W.
Vastuksen teho ....................................................................... W.
Maksimi kulutus ...................................................................... W.
Virtasulakkeen amppeerimäärä .............................................. A.
Tarvittava vedenpaine ......................................................... MPa
Linkouksen kierrosnopeus ...................................... r.p.m./min
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) .................................................. l.
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/5 kg. .............................. kWh
Energiankulutusluokka ................................................................
42
5
230
125
400
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1200
45
0,95
A
RUMMUN AVAAMINEN
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen
jälkeen rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
3.
Avaa rummunluukku D. Avaa rummunluukku C. Pane
pyykki koneeseen.
4.
Laske rummunluukku C alas.
Laske rummunluukku D alas siten, että sen uurteet ovat
täsmälleen ulomman rummunluukun C kiinnittimien
kohdalla, ja anna rummunluukkujen sulkeutua vapaasti.
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
5.
Varmista, että molemmat rummunluukut ovat kunnolla
kiinnittyneinä ja suljettuja.
HUOM!
RUMPU ON SULJETTAVA VAROVASTI PYYKIN JA
KONEEN VAURIOITUMISEN VÄLTTÄMISEKSI.
2
MINUUTTIA
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
PESUKONEEN
KANSI
2.
Aseta käsi rummunluukulle D. Paina rummunluukkua C
siten, että molemmat rummunluukut, C ja D, avautuvat
kiinnityksestään.
43
HUOM! ERITYINEN
TURVALAITE ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
PESUAINEEN ANNOSTELU
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (5 kilolle).
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu valkaisuaineelle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineelle. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(valkaisuaine)
SUOSITELTU
Huomio: JOS HALUAT VALITA ESIPESUN SISÄLTÄVÄN OHJELMAN,
SUOSITTELEMME JAUHEMAISEN PESUAINEEN KÄYTTÖÄ.
44
FUZZY LOGIC - JOUSTAVA AUTOMAATTINEN-ELEKTRONINEN
SUORITUSKYKY
Tässä pesukoneessa on automaattisesti kaikki pesuvaiheet käsittelevä elektroninen
järjestelmä, jonka tarkoituksena on saavuttaa poikkeuksellisen loistavia pesutuloksia
säästäen samalla huomattavasti aikaa ja rahaa.
Kun ohjelma on valittu, pesukone sovittaa siihen parhaalla mahdollisella tavalla
seuraavat perusasiat huomioiden pyykin määrän ja tekstiilien tyypin:
- veden määrä ja energian kulutus
- pesuohjelman kesto
- rummun kierrosten rytmi
- huuhteluiden tehokkuus
Lisäksi pesukone:
- huomioi vaahdon ilmestymisen ja lisää tarpeen tullen huuhteluveden määrää
- säännöstelee linkouksen nopeutta riippuen pyykin asettautumisesta koneessa
estäen näin mekaanisen epätasapainon mahdollisen syntymisen.
ESIMERKKI PESUOHJELMAN VALITSEMISESTA PUUVILLALLE 60°
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAKSIMITÄYTTÖMÄÄRÄ
(5 KG)*
PUOLITÄYTTÖMÄÄRÄ
ALHAINEN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
ETU VERRATTUNA 5 KG:N
TÄYTTÖMÄÄRÄÄN
ETU VERRATTUNA 5 KG:N
TÄYTTÖMÄÄRÄÄN
NOIN
NOIN
ENERGIA
kWh
0,95
5%
30%
PESUAIKA
MIN.
134
20%
30%
45
20%
50%
VETTÄ
LITRAA
Ohjelman vaatima aika on ARVIOITU aika.
OHJELMAN VALINTA
OHJELMAA VALITESSASI VARMISTA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE EI
OLE ALASPAINETTUNA.
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita
ohjelmataulukosta.
• Valitse haluamasi pesulämpötila lämpötilavalitsimesta.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
45
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
CTS 120
Ohjelmanvalitsin ..........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen nopeuden vaihtelu-painike 1200/600 .......................
D
Tehohuuhtelupainike ...................................................................
E
Käynnistys/pysäytys-kytkin. ........................................................
H
Merkkipiste .................................................................................
p
46
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
Tällä valitsimella voidaan valita haluttu pesuohjelma.
Valitsinta kierretään, kunnes ohjelma (numero tai merkki)
on merkkipisteen (p) kohdalla.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone
painikkeesta Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa
haluamallasi tavalla ja paina kone uudelleen käyntiin.
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan.
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua
suositeltua maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
D.
LINKOUKSEN NOPEUDEN VAIHTELU-PAINIKE 1200/600
Tätä painiketta painamalla viimeisen huuhtelun jälken
tapahtuva linkous suoritetaan 600 kierroksella minuutissa
normaalin 1200 r.p.m. nopeuden sijasta.
HUOMAUTUS: Sekakuiduille, synteettisille ja aroille
kuiduille tarkoitetuissa pesuohjelmissa linkous tapahtuu aina
600 r.p.m. nopeudella.
47
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
E. 5 X HUUHTELU –KYTKIN
5 x huuhtelu–kytkimellä on mahdollista valita
erikoishuuhteluvaihe. Runsaampi vesimäärä ja toiminto,
jossa rumpu pyörii vuorotellen vedellä täyttyen ja vedestä
tyhjentyen sekä suorittaa välilinkouksia, takaavat
täydellisen huuhtelun eri tekstiileille.
Tämä kytkin on suunniteltu erityisesti niille ihmisille,
joiden herkälle iholle pienikin määrä valkaisuainetta
sisältävää pesuainetta saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai
allergiaa.Tämän kytkimen käyttö on suositeltavaa
myös pestäessä lastenvaatteita tai erittäin likaista
pyykkiä, joka vaatii puhdistuakseen enemmän
valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Se sopii myös
hyvin tekstiileille, joiden kuituihin jää helposti
valkaisuainetta sisältävää pesuainetta.
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
48
OHJELMATAULUKKO
PUUVILLA
32
Kylmästä
50ºC:een
•
Kylmästä
90ºC:een
Kylmästä
90ºC:een
Kylmästä
60ºC:een
Kylmästä
40ºC:een
•
32´
SYVÄPESU & ESIPESU
5
170
1
SYVÄPESU
5
140
2
KESTÄVÄT VÄRIT
5
134
3
ARAT VÄRIT
3,5
82
4
VALKAISUAINE
Orgaaniset tahrat
—
54
—
VOIMAKKAAT HUUHTELUT
—
30
—
VOIMAKAS LINKOUS
—
7
—
SEKOITTEET
2
95
5
KIRJOPYYKKI
2
86
6
TEKOKUIDUT
2
72
7
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
43
—
4
HIENOPESU
1,5
63
VILLA-WOOLMARK-MERKKI
1
54
*
TEKOKUIDUT
LÄMPÖTILAN
VALITSIN
Cº
2
32 minuutin pikaohjelma
PIKAOHJELMA
HELLÄVARAINEN LINKOUS
ARAT TEKST-IILIT
MAKSIMITTÄYTTÖMÄÄRÄ
Kg
ARVIOITU
KESTOAIKA
(min.)
OHJELMANVALITSIN.
OHJELMA
TEKSTIILITYYPPI
CTS 120
Kylmästä
60ºC:een
Kylmästä
50ºC:een
Kylmästä
40ºC:een
PESUAINEEN
KÄYTTÖ
I
KYTKIN
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
•
•
•
—
Kylmästä
40ºC:een
Kylmästä
9
40ºC:een
Kylmästä
10
30ºC:een
8
KÄSINPESU
1,5
48
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
34
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
4
—
TYHJENNYS
Veden poisto
—
—
—
•
•
•
Ohjelma
, Normin EN 60456 mukaan.
Ohjelman vaatima aika on ARVIOITU aika.
*
Jokaisen ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pidempiä
ja takaavat näin tehokkaamman pesun. Valitse jälkimmäiset
ohjelmat, jos pyykki ei ole kovin likaista tai kyseessä on erityisen
arka tekstiili.
49
HUOMIOITAVAA
1.Jos kyseessä on erityisen likainen pyykki, on suositeltavaa vähentää pyykin määrää
niin, että maksimitäyttömäärä on 3 kg.
2.PUUVILLALLE tarkoitettujen ohjelmien 1-2 yhteydessä voidaan suorittaa
automaattinen valkaisu lisäämällä valkaisuainetta kaukaloon
.
3. Pesukone on rakennettu niin, että se käyttää automaattisesti huuhteluainetta viimeisen
huuhtelun yhteydessä kaikissa pesuohjelmissa.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
32 minuutin pikaohjelmalla voidaan käydä 32 minuutissa läpi
täydellinen pesuohjelma korkeintaan 2 kg:le pyykkiä
50°C:ssa.
Pesuainetta on tällöin pantava pesuainekaukaloon (kaukalon
osasto I), ja pesuaineen maksimimäärä on noin 1/4
suositellusta määrästä (korkeintaan 35 g.).
32 minuutin pikaohjelmaa voidaan käyttää myös esipesuna,
jos kyseessä on erityisen likainen pyykki. Tämän jälkeen
valitaan haluttu pääohjelma.
50

Similar documents