Käyttöohje Pulsar-kellolle, jonka kaliiperi on: VD50

Transcription

Käyttöohje Pulsar-kellolle, jonka kaliiperi on: VD50
(5)
PULSAR
Cal. VD50
Käyttöohje
OMINAISUUDET
Aika/kalenteri
• Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimet
• Päiväyksen numeronäyttö
Sekuntikello
• Ajanotto 60 minuuttiin asti 1/10 sekunnin tarkkuudella.
KELLON NÄYTTÖ JA NUPPI/PAINIKKEET
Sekuntikellon 1710 sekunnin osoitin
Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin
Sekuntikellon minuuttiosoitin
Nuppi
Sekuntiosoitin
Päiväys
Sekuntikellon sekuntiosoitin
Nupin toiminta
a: normaali asento
b: ensimmäinen naksahdus
c: toinen naksahdus
MALLIT JOISSA ON RUUVIKIERTEINEN NUPPI
Nupin avaaminen
1. Käännä nuppia vastapäivään, kunnes se irtoaa kierteistä.
2. Vedä nuppi ulos.
Nupin lukitseminen
1. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon.
2. Käännä nuppia myötäpäivään painaen sitä samalla kevyesti,
kunnes se lukkiutuu.
SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN SÄÄTÖ
• Tarkista ennen ajan asettamista, että sekuntikellon osoittimet ovat ”0” asennossa, kun sekuntikello on nollattu.
Katso sekuntikellon nollaamista koskevia lisätietoja kohdasta ”SEKUNTIKELLO”.
* Jos jokin sekuntikellon osoittimista ei palaudu ”0” asentoon, kun sekuntikello nollataan, nollaa osoittimien asennot
suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
Nuppi Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen asti.
Sekuntikellon 1/10 sekunnin
osoitin
Paina A-painiketta toistuvasti palauttaaksesi sekuntikellon 1/10 sekunnin
osoittimen ”0” asentoon.
Paina B-painiketta toistuvasti palauttaaksesi sekuntikellon sekunti- ja tuntiosoittimet ”0” asentoon.
Sekuntikellon
minuuttiosoitin
Sekuntikellon
sekuntiosoitin
Nuppi Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
1
(5)
KELLONAJAN/KALENTERIN
ASETUS
Minuuttiosoitin
Sekuntiosoitin
Tuntiosoitin
Päiväys
Nuppi
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy
edellisen päivän päiväys.
2. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on 12-asennossa.
3. Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi päiväys.
4. Säädä tunti- ja minuuttiosoittimet kääntämällä nuppia.
5. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon kuullessasi aikamerkin.
SEKUNTIKELLO
• Sekuntikellolla voit mitata aikaa 60 minuuttiin asti 1/10 sekunnin tarkkuudella.
• Sekuntikellon osoittimien liike ei ole riippuvainen kellon keskiosoittimien liikkeestä.
• Tarkista ennen sekuntikellon käyttöä, että nuppi on normaalissa asennossa ja sekuntikellon osoittimet ”0” asennossa.
* Jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu ”0” asentoon, kun sekuntikello nollataan, suorita toimenpiteet kohdasta
”SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN SÄÄTÖ”.
Sekuntikellon 1/10 sekuntien osoitin
Sekuntikellon minuuttiosoitin
Käynnistys/pysäytys/käynnistys
Sekuntikellon sekuntiosoitin
Nollaus
Normaali ajanotto
Käynnistys
Pysäytys
Nollaus
Kokonaisajan mittaus
Käynnistys
Pysäytys
Käynnistys
Pysäytys
Nollaus
Sekuntikellon 1/10 sekunnin osoittimen liike
• Ajanoton ylittäessä 1 minuutin, sekuntikellon 1/10 sekunnin osoitin pysyy ”0”asennossa sekuntikellon mitatessa
aikaa.
• Kun ajanotto pysäytetään, osoitin siirtyy näyttämään kuluneita 1/10 sekunteja.
KELLON KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
Sekuntikellon osoittimien säätö
• Sekuntikellon minuuttiosoitin liikkuu sekuntikellon sekuntiosoitinta vastaavalla tavalla.
• Sekuntikellon osoittimien liike nopeutuu pitämällä vastaavia painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
2
(5)
Kellonajan/kalenterin asetus
• Päiväys on säädettävä manuaalisesti kuukauden ensimmäisenä päivänä aina 30-päiväisen kuukauden ja helmikuun
jälkeen.
• Älä aseta päiväystä 21:00 - 01:00 välisenä aikana, koska päiväys ei vaihdu oikein. Jos päiväys on välttämättä muutettava
juuri kyseisenä aikana, säädä aika ensin kyseisen aikajakson ulkopuolelle, aseta päiväys ja säädä sitten oikea aika.
• Älä paina mitään painiketta nupin ollessa ulosvedettynä toiseen naksahduskohtaan, sillä tämä siirtää sekuntikellon
osoittimia.
• Tarkista, että AM/PM-asetus (aamu-/iltapäivä) on oikea säätäessäsi tuntiosoitinta. Kello on suunniteltu siten, että päivämäärä vaihtuu kerran 24 tunnissa.
* Säädä osoittimet 12-asennon ohi voidaksesi määrittää, onko kello asetettu AM tai PM jaksoa varten. Päiväys vaihtuu,
jos kello on asetettu AM-jaksoa varten. Muussa tapauksessa kellon asetus on PM.
• Asettaessasi minuuttiosoitinta, säädä osoitin ensin 4-5 minuuttia eteenpäin haluamastasi ajasta ja sitten takaisin tarkkaan minuuttilukuun.
Sekuntikello
• A-painiketta voi käyttää toistuvasti sekuntikellon käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.
PARISTON VAIHTO
Pariston kestoikä: n. 2 vuotta
Pariston tyyppi: SEIKO SR92SW
• Pariston kestoikä on ilmoitettua lyhyempi, jos sekuntikelloa käytetään yli 2 tuntia päivässä.
• Koska paristo on asennettu jo tehtaalla kellon toimintojen ja suorituskyvyn tarkistamiseksi, sen todellinen kestoikä
voi olla ilmoitettua lyhyempi.
• Toimintaongelman välttämiseksi, muista vaihtaa loppuunkäytetty paristo uuteen mahdollisimman pian.
• Toimita kello valtuutetulle PULSAR-kellosepälle pariston vaihtoa varten.
Pariston kestoikäilmaisin
Kun paristosta alkaa loppua virta, sekuntiosoitin liikkuu kahden sekunnin välein normaalin yhden sekunnin sijasta.
Tässä tapauksessa paristo on vaihdettava uuteen mahdollisimman pian.
* Kellon käyntitarkkuus säilyy kuitenkin, vaikka sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.
Toimenpiteet paristovaihdon jälkeen
Palauta sekuntikellon osoittimet ”0” asentoon suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet, kun kelloon on vaihdettu uusi
paristo, tai, jos jokin osoittimista liikkuu väärällä tavalla.
Nuppi
ja
Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia.
* Sekuntikellon osoitin siirtyy vastapäivään ja palaa kohtaan, jossa se aikaisemmin oli.
Paina A-painiketta toistuvasti säätääksesi sekuntikellon 1/10 sekuntien osoittimen ”0” asentoon.
Paina B-painiketta toistuvasti säätääksesi sekuntikellon sekunti- ja minuuttiosoittimet ”0” asentoon.
Nuppi
Aseta aika kääntämällä nuppia.
Nuppi
Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon.
Huom!
• Sekuntikellon minuuttiosoitin liikkuu sekuntikellon sekuntiosoitinta vastaavalla tavalla.
• Sekuntikellon osoittimien liike nopeutuu pitämällä vastaavia painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
3
(5)
Varoitus
• Älä poista paristoa kellosta.
• Jos paristo on jostain syystä poistettava, pidä se poissa pienten lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys
lääkäriin, jos lapsi on niellyt pariston.
• Älä koskaan oikosulje, peukaloi tai kuumenna paristoa tai altista sitä tulelle. Paristo saattaa räjähtää, kuumeta
tai syttyä tuleen.
Vaara
• Tätä paristoa ei voi uudelleenladata. Älä yritä ladata sitä sillä paristo voi alkaa vuotamaan tai vahingoittuu muulla
tavalla.
KELLON LAADUN SÄILYTTÄMINEN
VESITIIVIYS
• Ei-vesitiivis
Kello ei ole vesitiivis ellei sen takakuoressa ole ”WATER RESISTANCE” merkintää. Varo kastelemasta kelloa
sillä vesi vahingoittaa sen toimintoja. Jos kello on kastunut, suositamme sen toimittamista valtuutetulle
Pulsar-kellosepälle tarkistusta varten.
• Vesitiivis (3 baaria)
Kello on suunniteltu vesitiiviiksi 3 baariin asti, jos sen takakuoreen on kaiverrettu ”WATER RESISTANCE”
merkintä. Kello kestää tällöin vesiroiskeita tai sadetta, mutta sitä ei voi käyttää sukellettaessa.
• Vesitiivis (5 baaria)*
Jos kellon takakuoressa on ”WATER RESISTANCE 5 BAR” merkintä, se on suunniteltu ja valmistettu
kestämään enintään 5 baarin vesipainetta. Kello soveltuu uintiin, purjehdukseen ja suihkun ottamiseen.
• Vesitiivis (10 baaria/15 baaria/20 baaria)*
Jos kellon takakuoressa on ”WATER RESISTANCE ”10 BAR”, ”15 BAR” tai ”20 BAR” merkintä, se on
suunniteltu ja valmistettu kestämään jopa 10 baaria/15 baaria/20 baaria. Kelloa voi pitää kylvettäessä ja pintasukellettaessa, mutta ei seoskaasuilla sukeltamiseen. Suositamme PULSAR-sukeltajakelloa seoskaasuilla
sukeltamista varten.
• Tarkista, että nuppi on työnnetty normaaliasentoon ennen kuin käytät 5, 10, 15 tai 20 baarin vesitiiviyden omaavaa
kelloa vedessä. Älä käytä nuppia kellon ollessa märkä tai vedessä. Jos kello on altistunut suolaiselle merivedelle, huuhtele se makealla vedellä ja kuivaa hyvin.
• Huomioi seuraava ottaessasi suihkun, kun ranteessasi on 10, 15 tai 20 baarin vesitiivis kello.
- Älä käytä nuppia kellon ollessa märkä vedestä tai saippuasta.
- Kello saattaa edistää tai jätättää hieman, jos sitä pidetään lämpimässä vedessä. Kellon käyntitarkkuus palautuu kuutenkin kellon lämpötilan normalisoituessa.
Huom!
Paineistus baareissa on testi ja se ei vastaa todellista sukellussyvyyttä, koska uintiliikkeillä on taipumus lisätä painetta
tietyssä syvyydessä. Varovaisuutta on noudatettava myös veteen sukellettaessa.
Lämpötilat
Kellon käyntitarkkuus on vakaa 5°C - 35!C välisessä lämpötilassa. Yli 50°C lämpötilat voivat aiheuttaa paristovuodon tai lyhentää pariston kestoikää. Älä jätä kelloa erittäin matalaan lämpötilaan (alle -5°C) pitkäksi aikaa
sillä kylmyys voi aiheuttaa ajan edistämistä tai jätättämistä. Käyntitarkkuus palautuu kuitenkin kellon lämpötilan normalisoituessa.
Kellon kuoren ja rannekkeen hoito
Kellon kuoren tai rannekkeen ruostumisen estämiseksi, pyyhi ne säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
4
(5)
Iskut ja tärinä
Kevyet aktiviteetit eivät vaikuta kelloon. Varo kuitenkin pudottamasta kelloa tai altistamasta sitä iskuille sillä
tämä vahingoittaa sitä.
Kemikaalit
Älä altista kelloa liuotinaineille, elohopealle, kosmeettisille sumutteille, puhdistusaineille, liimoille tai maaleille.
Muussa tapauksessa kellon kuori, ranneke jne. voi värjäytyä, heikentyä tai vahingoittua.
Magnetismi
Voimakas magnetismi vaikuttaa kelloon toimintaan haitallisesti. Pidä kello etäällä magneettisista esineistä.
Säännölliset tarkistukset
Suositamme kellon tarkistamista 2-3 vuoden välein. Toimita kello valtuutetulle PULSAR-kellosepälle varmistuaksesi, että kuori, nuppi, painikkeet ja tiiviste on kunnossa.
Kellon takakuoren suojakalvo
Jos kellon takakuoreen on liimattu suojakalvo ja/tai tarramerkki, muista irrottaa nämä ennen kellon käyttöä.
Perkko Oy, 09-4780500. C. A.
5

Similar documents