Vuokrasopimuksen irtisanominen PDF

Comments

Transcription

Vuokrasopimuksen irtisanominen PDF
Tyhjennä lomake
Tulosta lomake
VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
VUOKRAUSKOHDE
As Oy:n / Kiinteistöyhtiön nimi
Huoneistotyyppi
Osoite
Huoneiston numero
Pinta-ala
Kerros
Oma arvio huoneiston kunnosta
m²
Siisti / kunnossa
Maaliremontin tarpeessa
Remontoitava
Lisätietoa
VUOKRANANTAJA
Nimi
Puhelin
Osoite
VUOKRALAINEN/VUOKRALAISET
Nimi
Puhelin
Nimi
Puhelin
IRTISANOMINEN
Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana vuokranantajan edustaja on
vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Irtisanominen on toimitettava todisteellisesti.
Päättymispäivä
Muuttopäivä
UUSI OSOITE
Uusi osoite
IRTISANOMISEN SYY
Omistusasunnon hankinta
Paikkakunnalta muutto
Vuokran suuruus
Hankala työmatka
Asunnon epäkäytännöllinen pohjaratkaisu
Asunnon heikko varustetaso
Asunnon huono kunto
Postinumero
Postitoimipaikka
Ruokakunnan koon muutos
Häiritsevät naapurit
Muu häiriökäyttäytyminen talossa
Alueen huono maine
Alueen heikko palveluntarjonta
Alueen turvattomuus
Muu, mikä?
VAKUUSMAKSUN PALAUTTAMINEN
Vakuusmaksu palautetaan noin 1 kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä.
Pankki
Tilinumero
Tilin omistaja
ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika
Vuokralainen / vuokralaiset
Nimenselvennys
IRTISANOMISILMOITUKSEN TIEDOKSISAANTI
Olen tänään vastaanottanut tämän irtisanomisilmoituksen
Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimenselvennys