Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikat.pdf - Oulun 4H

Transcription

Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikat.pdf - Oulun 4H
Lapin Ammattiopisto
Oulun 4H-yhdistys, Ylikiimingin toimisto
Ylikiimingin retkeily- ja
taukopaikat
Tehnyt: Luonto- ja ympäristöalan opiskelija Emmi Wathén
Tämä on tehty oppilastyönä yhdessä Ylikiimingin 4H:n toimiston kanssa. Tämä sisältää
esittelyt Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikoista sekä niistä tehdyn tietoisuuden
kartoittamiskyselyn vastaukset. Sisältää myös kartan kohteista.
Sisällysluettelo:
Sisällysluettelo:............................................................................................................................................................. 1
Esittely .......................................................................................................................................................................... 2
Kartta ............................................................................................................................................................................ 3
Inninkoski I., Ylivuotto, Ylikiiminki, Oulu .................................................................................................................. 4
Inninkoski II., Ylivuotto, Ylikiiminki, Oulu................................................................................................................. 5
Jokikokonkoski, Jokikokko, Ylikiiminki, Oulu ............................................................................................................ 6
Myllykoski, Alavuotto, Ylikiiminki, Oulu ................................................................................................................... 7
Myllykota, Vepsä, Ylikiiminki, Oulu ........................................................................................................................... 8
Rekelän törmä, Rekikylä, Ylikiiminki, Oulu ................................................................................................................ 9
Tervalammen kota, Karahka, Ylikiiminki, Oulu ........................................................................................................ 10
Vaaralammen kota, Jokikokko, Ylikiiminki, Oulu ..................................................................................................... 11
Vaarin tupa, Vähä-Vuotto, Ylikiiminki, Oulu ............................................................................................................ 12
Tervasaukion nuotiopaikka, Kirkonkylä, Ylikiiminki, Oulu ...................................................................................... 13
Pylkönahon nuotiopaikka, Kirkonkylä, Ylikiiminki, Oulu......................................................................................... 14
Vepsän koulun laavu, Vepsä, Ylikiiminki, Oulu ........................................................................................................ 15
Jyrkkäkosken luontoreitti, Kirkonkylä-Jokela, Ylikiiminki, Oulu ............................................................................. 16
Vepsänjärven luontopolku, Vepsä, Ylikiiminki, Oulu ............................................................................................... 17
Kivijärven kinttupolku, Sotka - Ylivuotto, Utajärvi-Ylikiiminki, Oulu ..................................................................... 17
Hirvisuon lintutorni, Hirvisuo, Ylikiiminki, Oulu ...................................................................................................... 18
Häikiöniemen luontopolku, Hirvisuo, Ylikiiminki, Oulu ........................................................................................... 18
Jolosjärven lintutorni, Jolos, Ylikiiminki, Oulu ......................................................................................................... 19
Ylikiiminkiläisille tehdyn kyselyn vastausraportti: .................................................................................................... 20
Kyselyn tulokset kohteittain: ...................................................................................................................................... 21
Lähteet: ....................................................................................................................................................................... 27
1
Esittely
Tämän Oulun Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikoista kertovan selvityksen on tehnyt luonto- ja
ympäristöalan opiskelija Lapin Ammattiopistosta Rovaniemeltä. Tuotos sisältää tarkat kuvaukset eri
kohteista kuvineen. Voit syventyä Ylikiimingin läpi virtaavan Kiiminkijoen varsilla sijaitseviin useisiin
eri laavuihin sekä ympäri pitäjää sijaitseviin kotiin, nuotiopaikkoihin, luontopolkuihin sekä lintutorneihin.
Loppuosassa voit myös tarkastella ylikiiminkiläisille tehdyn kyselyn tulosraporttia heidän
tietämyksestään kyseisistä kohteista. Pitäjässä on yhteensä 20 eri retkeily- ja taukopaikkaa.
2
3
Kartta
Inninkoski I., Ylivuotto, Ylikiiminki, Oulu
Inninkoski I. on retkeily- ja kalastuspaikka Oulun
Ylikiimingissä, kauniin Kiiminkijoen varrella Ylivuoton kylässä.
Kohteessa on:
•
•
•
•
•
•
laavu
puucee
nuotiopaikka
halkoliiteri
pöytä + penkit
infotaulu Kiiminkijoesta
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda
omat puut mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä sotke
paikkoja, näin me kaikki voimme nauttia
Inninkosken upeasta ympäristöstä!
4
Inninkoski II., Ylivuotto, Ylikiiminki, Oulu
Inninkoski II. on retkeily- ja kalastuspaikka kauniin
Kiiminkijoen Inninkosken törmällä Oulun Ylikiimingin
Ylivuoton kylässä. Se on toinen Inninkosken laavuista ja sijaitsee
metsän siimeksessä, n. 400 metrin päässä Inninkoski I:stä.
Kohteessa on:
•
•
•
laavu
nuotiopaikka
puucee
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta
tuoda omat puut mukanansa.
Pidetään paikka puhtaana, niin me kaikki voimme
nauttia Inninkosken upeasta ympäristöstä!
5
Jokikokonkoski, Jokikokko, Ylikiiminki,
Oulu
Jokikokonkosken laavu on kalastus- ja retkeilypaikka Kiiminkijoen törmällä Oulun Ylikiimingin
Jokikokon kylässä. Itse laavu sijaitsee n. 100 metrin päässä kohteen P-paikasta. Paikan läheisyydessä on
infotaulu sekä puucee. Muut kohteen rakennukset ovat laavun ympäristössä.
Kohteessa on:
•
•
•
•



laavu
nuotiopaikka
puucee
pukukopit
halkoliiteri
laituri
infotaulu
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda omat
puut mukanansa.
Pidetään paikka puhtaana, niin me kaikki voimme nauttia
Jokikokonkosken upeasta ympäristöstä!
6
Myllykoski, Alavuotto, Ylikiiminki, Oulu
Myllykosken laavu on kalastus- ja retkeilypaikka
Kiiminkijoen törmällä Oulun Ylikiimingin Alavuoton kylässä.
Kohteessa on:
•
•
•
•
laavu
nuotiopaikka
puucee
infotaulu
Hyvien retkeilytapojen mukaan on
kohteliasta tuoda omat puut mukanansa.
Pidetään paikka puhtaana, niin me kaikki
voimme nauttia Myllykosken upeasta
ympäristöstä!
7
Myllykota, Vepsä, Ylikiiminki, Oulu
Myllykota on virkistys- ja taukopaikka kauniin Vepsänjärven
törmällä Oulun Ylikiimingin Vepsän kylässä.
Kohteessa on kota jonne mahtuu n. 10 henkeä.
Piha-alueella on myös:
•
puucee
•
halkoliiteri
•
pöytä + penkit
Lähistöltä lähtee Vepsän luontopolku (n. 8km).
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda omat puut mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä sotke paikkoja, näin me kaikki
voimme nauttia Myllykodan kauniista ympäristöstä!
8
Rekelän törmä, Rekikylä, Ylikiiminki, Oulu
Rekelän törmä on retkeily- ja virkistyspaikka Oulun Ylikiimingissä kauniin
Kiiminkijoen varrella.
Kohteessa on kota, jonne mahtuu n. 30
henkeä.
Piha-alueella on myös:
•
puucee
•
nuotiopaikka
•
pukukopit
•
halkoliiteri
•
pöytä + penkit
•
laituri
•
lentopallokenttä
pihapiirissä on myös rantasauna, jonka
voi vuokrata käyttöön kylätoimikunnalta.
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda omat puut
mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä sotke paikkoja, näin me
kaikki voimme nauttia Rekelän törmän kauniista ympäristöstä!
9
Tervalammen kota, Karahka, Ylikiiminki, Oulu
Tervalammen kota on kalastus- ja taukopaikka kauniin Tervalammen rannalla Oulun Ylikiimingin
Karahkan kylässä. Kodan käyttöoikeus on lähinnä kalastusluvan Tervalammelle hankkineille.
Kohteessa on kota, jonne mahtuu n. 15 henkeä.
Alueella on myös:
•
puucee
•
nuotiopaikka

infotaulu
•
halkoliiteri
•
pöytä + penkit

pitkokset lammen ympäri
Hyvien retkeilytapojen mukaan on
kohteliasta tuoda omat puut mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko
emmekä sotke paikkoja, näin me kaikki
voimme nauttia Tervalammen kauniista
ympäristöstä!
10
Vaaralammen kota, Jokikokko, Ylikiiminki, Oulu
Vaaralammen kota on kalastus- ja taukopaikka kauniin
Vaaralammen rannalla Oulun Ylikiimingin Jokikokon kylässä.
Kodan käyttöoikeus on lähinnä kalastusluvan Vaaralammelle hankkineille.
Kohteessa on kota jonne mahtuu
n. 15 henkeä.
Alueella on myös:
•
•
•
•
•
•
puucee
nuotiopaikka
infotaulu
halkoliiteri
pöytä + penkit
pitkokset lammen ympäri
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda omat puut
mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä sotke paikkoja, näin me
kaikki voimme nauttia Vaaralammen kauniista ympäristöstä!
11
Vaarin tupa, Vähä-Vuotto, Ylikiiminki, Oulu
Vaarin tupa on kalastus- ja taukopaikka kauniin Vuotonjärven rannalla Oulun Ylikiimingin Vähä-Vuoton
kylässä.
Kohteessa on kota jonne mahtuu n. 10 henkeä.
Alueella on myös:
•
puucee
•
laavu
•
halkoliiteri
•
nuotiopaikka
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda
omat puut mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä sotke
paikkoja, näin me kaikki voimme nauttia Vaarin
tuvan kauniista ympäristöstä!
12
Tervasaukion nuotiopaikka, Kirkonkylä, Ylikiiminki, Oulu
Tervasaukion nuotiopaikka sijaitsee kauniin Kiiminkijoen törmällä Ylikiimingin keskustan ja kirkon
välimaastossa. Käytetään useimmiten pitäjän eri kesätapahtumissa.
Kohteessa on:


nuotiopaikka
puucee
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta
tuoda omat puut mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä
sotke paikkoja, näin me kaikki voimme nauttia
Tervasaukion kauniista ympäristöstä!
13
Pylkönahon nuotiopaikka, Kirkonkylä, Ylikiiminki, Oulu
Pylkönahon nuotiopaikka sijaitsee Pylkönahon
urheilukeskuksen pihassa, päärakennuksen vieressä.
Nuotiopaikan vierestä lähtee talvisin erinomaiset
hiihtoladut sekä kesäisin pururadat. Myös
Jyrkkäkosken luontoreitti lähtee kyseisen paikan
läheisyydestä. Päärakennuksen voi vuokrata käyttöön
Ylikiimingin 4H:lta.
Kohteessa on:




nuotiopaikka
puucee
halkoliiteri
ulkoilureittien opaskyltit
Hyvien retkeilytapojen mukaan on kohteliasta tuoda omat puut
mukanansa.
Muistammehan myös ettemme riko emmekä sotke paikkoja, näin me kaikki voimme nauttia Pylkönahon
virkistävästä ympäristöstä!
14
Vepsän koulun laavu, Vepsä, Ylikiiminki, Oulu
Vepsän koulun laavu sijaitsee kauniin Vepsänjärven rantatörmällä lakkautetun Vepsän kyläkoulun
rantapihalla.
Kohteessa on:



laavu
pöytä ja penkit
nuotiopaikka laavun sisällä
Hyvien retkeilytapojen mukaan on
kohteliasta tuoda omat puut mukanansa.
15
Jyrkkäkosken luontoreitti, Kirkonkylä-Jokela, Ylikiiminki, Oulu
Jyrkkäkosken luontoreitti lähtee Pylkönahon urheilukeskuksen
pihasta. Reitin kokonaispituus on n. 8km. Reitti lähtee pururataa
pitkin ja haarautuu reitin vierestä omalle erilliselle polulle, jossa
on puihin maalattuja opasmerkkejä. Reitin varrella on opaste- sekä
välimatkakylttejä. Reitille voi myös oikaista HutunahontieHiivasontien kautta. Reitillä on osittain pitkoksia ja se päättyy
Vepsänjoen ylittävään riippusiltaan. Ennen riippusiltaa on
nuotiopaikka, jossa voi tehdä tulet.
Kohteessa on:
 nuotiopaikka
 riippusilta joen yli
Nuotiopaikan käyttäjän on tuotava omat nuotiopuut mukanansa,
sillä kohteessa ei ole omaa halkoliiteriä.
16
Vepsänjärven luontopolku, Vepsä, Ylikiiminki, Oulu
Vepsänjärven luontopolku lähtee Vepsä-Tervahaarantien jälkeen Laiskalantien päästä ja se kiertää
Vepsänjärven ja tulee Puolangantielle ja tämän matkan pituus on n. 4 km. Puolangantietä pitkin VepsäTervahaarantien risteykseen on n.3 km. Kokonaisuudessaan tämä Vepsänjärven kiertävä luontopolku on
n. 7 km pitkä. Luontopolku on osittain pitkostettu ja siellä on myös levähdyspaikka, jossa on pöytä ja
penkit.
Opastuskyltit luontopolulle löytyvät Puolangantien ja Laiskalantien varresta.
Kivijärven kinttupolku, Sotka - Ylivuotto, Utajärvi-Ylikiiminki, Oulu
Kivijärven kinttupolku on noin 25 km pitkä erämaavaellusreitti. Reitti lähtee Utajärven Sotkan kylästä
Kivijärven kautta Oulun Ylikiimingin Ylivuotolle. Reitti menee osittain metsäautoteitä sekä vanhoja
kulkureittejä pitkin.
Reitin vaikeakulkuisimmilla paikoilla on pitkospuut. Reittiä voit kulkea seuraamalla maastoon merkittyjä
valkeita maalauksia sekä reittipaaluja. Jos et halua kulkea koko matkaa, voit lähteä Ylikiimingistä
Vepsältä Kivijärventien päässä sijaitsevan Kivijärven Porokämpän vierestä, jolloin reittisi pituus on enää
n. 8 km.
17
Hirvisuon lintutorni, Hirvisuo, Ylikiiminki, Oulu
Hirvisuon lintutorni sijaitsee Ylikiimingissä Hirvisuon
soidensuojelualueella. Lintutornille lähtee pitkospuut Kuusamontien
varressa olevalta P-paikalta, jossa on infotaulu
Hirvisuosta, puucee ja nuotiopaikka. Lintutornissa ei
ole katosta.
Kohteessa on:

penkit ja pöytä
Häikiöniemen luontopolku, Hirvisuo, Ylikiiminki, Oulu
Häikiöniemen luontopolulle pääsee Kuusamontien varressa
olevalta P-paikalta, josta lähtee opastekyltit luontopolulle. Luontopolku
on n. 1 km pitkä ja kiertelee pitkin Hirvisuota. Reitti menee
suurimmaksi osaksi pitkospuita pitkin ja reitin varrella on alueen
erilaisista ötököistä kertovia infolaatikoita. Tästä syystä polusta
käytetään myös nimitystä Häikiöniemen ötökkäpolku.
18
Jolosjärven lintutorni, Jolos, Ylikiiminki, Oulu
Jolosjärven lintutorni sijaitsee Ylikiimingin Joloksen kylässä, aivan Jolosjärven tuntumassa. Kohteessa on
katto ja sisällä on avoimet ikkuna-aukot. Alueella on myös puucee.
Kohteessa on lintutornin lisäksi:

puucee
19
Ylikiiminkiläisille tehdyn kyselyn vastausraportti:
Tahdoin ottaa selvää ylikiiminkiläisten omasta tietoisuudesta pitäjän mahdollisista retkeily- ja
taukopaikoista. Tein kyselylomakkeen, johon listasin tietämäni retkeily- ja taukopaikat sekä lintutornit.
Lomakkeessa kysyttiin missä paikassa he ovat käyneet ja missä eivät, sekä mistä he eivät ole koskaan
kuulleetkaan. Siinä kysyttiin mitä mieltä he ovat paikan yleisilmeestä asteikolla: huono, tyydyttävä tai
erinomainen. Jaoin näitä lomakkeita suoraan paikallisille ihmisille ja he palauttivat lomakkeet
vastauksineen. Myös Ylikiimingin kirjastossa sekä asukastuvalla oli omat kyselylomakkeet
vastauslaatikkoineen. Kysely tehtiin n. 2 kuukauden aikana ja kuka tahansa ylikiiminkiläinen pystyi
vastaamaan kyselyyn.
Kyselyyn vastasi 40 ylikiiminkiläistä.
Yleisesti katsottuna näyttää siltä, että ihmiset eivät tiedä paikallisia retkeily- ja taukopaikkoja. Useaan
otteeseen tuli toiveita, että kohteita olisi hyvä esitellä vaikkapa Ylikiimingin omassa puhelinluettelossa,
Ykilookissa. Heikohkoon tietämykseen voidaan osasyyksi myös lukea se, että näitä kohteita ei
mainosteta internetissä, joka olisi hyvä tiedon välittäjä. Usealla kohteella ei ole kunnon opasteita, mikä on
varmasti vaikuttanut heikkoon tuntemukseen.
20
Kyselyn tulokset kohteittain:
Ylikiimingissä Hirvisuon
soidensuojelualueella sijaitsevat
Hirvisuon lintutorni, sekä suolla menevä
Häikiöniemen luontopolku ovat vielä
monelle ylikiiminkiläiselle aivan uusia
paikkoja.
Kyselyyn vastanneista vain 17,50 %
kertoi käyneensä kyseisessä paikassa.
Kyselyssä kysyttiin myös kävijöiden
mielipidettä paikan yleisilmeestä ja
Hirvisuon lintutorni sekä Häikiöniemen
luontopolku saivat kävijöiltä hyvät
arvostelut. Kohteita luonnehdittiin
pääosin erinomaisiksi, mutta kohteen
pitkospuut kaipaisivat kunnostusta.
Kauniin Kiiminkijoen varrella sijaitseva
Inninkoski I. on retkeily- ja
kalastuspaikka. Paikka näyttää olevan
tuttu suurimalle osalle ylikiiminkiläisistä.
Paikka saakin kehuja maisemallisesta
sijainnista sekä alueen hyvästä
varustelusta.
Inninkoski II. on toinen Inninkosken
laavuista ja sijaitsee metsän siimeksessä,
n. 400 metrin päässä Inninkoski I:stä.
Kohde onkin sijaintinsa puolesta hieman
tuntemattomampi ja kyselyyn
vastanneista vain 32,50 % kertoi
käyneensä paikassa. Kohteessa käyneet
luonnehtivat paikkaa yleisilmeeltään
hyväksi. Alueen pienimuotoinen
kunnostaminen olisi tarpeen.
21
Jokikokonkosken laavu sijaitsee
Kiiminkijoen törmällä, alavuotontien
varressa ja onkin sijaintinsa vuoksi
monelle ylikiiminkiläiselle tuttu. Itse
laavu sijaitsee n. 100 metrin päässä
kohteen P-paikasta. Kyselyn mukaan
47,50 % on käynyt kohteessa.
Yleisilmeeltään kohde saa kyselyn
arvosteluksi hyvän. Paikka voisi olla
hieman viihtyisämpikin.
Jolosjärven lintutorni sijaitsee Ylikiimingin
Joloksen kylässä, aivan Jolosjärven
tuntumassa. Vaikka kohde on jo useita
vuosia sitten valmistunut, näyttänee se
kuitenkin olevan ylikiiminkiläisille lähes
täysin tuntematon. Kyselyyn vastanneista
vain 10 % sanoo käyneensä paikassa.
Paikalle käyneiden mielestä kohde vaatii
alueen siistimistä ja puucee pitäisi sijoittaa
uudelleen paremmalle paikalle. Törkyinen
ilme hieman vähentää paikan arvoa.
Jyrkkäkosken luontoreitti lähtee Pylkönahon
urheilukeskuksen pihasta ja päättyy Vepsänjoen
ylittävään riippusiltaan. Jyrkkäkoski on pienelle
osalle ylikiiminkiläisistä tuttu paikka. 27,50 %
sanoo käyneensä paikassa. Jyrkkäkoski saa
kyselyyn vastanneilta hyvän arvosanan,
vaikkakin kohde kaipaa heidän mielestään
lisäopasteita ja tulipaikka kohennusta.
22
Kivijärven kinttupolku on noin 25 km
pitkä erämaavaellusreitti. Reitti lähtee
Utajärven Sotkan kylästä Kivijärven
kautta Oulun Ylikiimingin Ylivuotolle.
Kinttupolku on sanallisesti monelle tuttu,
mutta alle puolet kyselyyn vastanneista
kertoi kävelleensä reittiä pitkin, 37,50 %
näin on tehnyt. Reitti saa vastaajilta
huonot arvostelut. Pitkospuut vaativat
uusimista ja reitin kokonaisilmeessä on
parantamisen varaa.
Myllykosken laavu Ylikiimingin
Alavuoton kylässä Kiiminkijoen törmällä
ei ole vielä edes puolenkaan Ylikiimingin
tietoisuudessa. Kyselyyn vastaajista vain
45 % kertoi käyneensä Myllykoskella.
Kohteessa käyneet luonnehtivat paikkaa
yleisilmeeltään siistiksi ja tarpeet
täyttäväksi. Maisemallisesti Myllykoski
laavuineen on upea paikka.
Myllykota on virkistys- ja taukopaikka kauniin
Vepsänjärven törmällä Oulun Ylikiimingin
Vepsän kylässä. Paikkana kohde on vielä
tuntematon monelle, ja kyselyyn vastanneista
40 % sanoo käyneensä Myllykodalla. Arvioksi
se saa kyselyyn vastanneilta erinomaisen, alue
on siisti ja käyttötarkoituksen mukainen.
23
Pylkönahon nuotiopaikka sijaitsee Pylkönahon
urheilukeskuksen pihassa, päärakennuksen
vieressä. Kohde on suurimmalle osalle
ylikiiminkiläisistä tuttu, sillä jopa 80 %
kyselyyn vastanneista sanoo käyneensä
Pylkönaholla. Kohteen tunnettavuus johtunee
myös sen näkyvästä sijainnista Puolangantien
varressa. Paikka saa vastaajilta
yleisarvosanaksi hyvän, vaikkakin on
viihtyvyydeltään hieman karu. Reittejä
kehutaan monipuolisiksi, mutta silta kaipaisi
hieman kunnostusta.
Rekelän törmä on retkeily- ja virkistyspaikka Oulun
Ylikiimingissä kauniin Kiiminkijoen varrella. Tämä
paikka saa kyselyyn vastanneilta erinomaiset arviot.
Kohteessa ei ole moitteen sijaa. Paikka ei ole vielä
kovin tunnettu, sillä vai 42, 50 % vastanneista
kertoi käyneensä paikassa.
Tervalammen kota on kalastus- ja
taukopaikka Oulun Ylikiimingin Karahkan
kylässä. Kodan käyttöoikeus on lähinnä
kalastusluvan Tervalammelle hankkineille.
Paikkana Tervalammen kota on tuttu yli
puolelle kyselyyn vastanneista. Kohde kaipaa
vastanneiden mukaan kuitenkin kunnostusta.
Pitkospuut lammen ympäri ovat erittäin
huonot ja nuotiopaikka vaatii kohennusta.
24
Vaaralammen kota on kalastus- ja taukopaikka
kauniin Vaaralammen rannalla, Oulun
Ylikiimingin Jokikokon kylässä. Kodan
käyttöoikeus on lähinnä kalastusluvan
Vaaralammelle hankkineille. Kota on tuttu yli
puolelle kyselyyn vastanneista, 60 % vastaajista
sanoi käyneensä siellä. Vaaralammen kota on
ympäristöltään todella kaunis ja saakin
erinomaiset arvostelut vastaajilta. Kohteeseen
toivottiin hieman isompaa kotaa.
Tervasaukion nuotiopaikka sijaitsee Kiiminkijoen
törmällä Ylikiimingin keskustan ja kirkon välimaastossa.
Sitä käytetään useimmiten pitäjän eri kesätapahtumissa,
ja tästä johtuneekin paikan suuri tunnettavuus. Kyselyyn
vastanneista jopa 80 % kertoo käyneensä Tervasaukiolla.
Paikan yleisilme saa kehnot arvostelut, sillä nuotiopaikka
on todella vaatimaton ja karu.
Vaarin tupa sijaitsee Vuotonjärven rannalla, Oulun
Ylikiimingin Vähä-Vuoton kylässä. Paikka on
vielä tuntematon suurimmalle osalle, sillä vain 10
% kyselyyn vastanneista kertoo käyneensä siellä.
Vaarin Tupa saa kehut sijainnista, mutta opasteet
kohteelle saisi olla paremmat.
25
Vepsän koulun laavu sijaitsee kauniin
Vepsänjärven rantatörmällä lakkautetun Vepsän
kyläkoulun rantapihalla. Laavu ei ole tunnettu
kaikkien keskuudessa, sillä vain 42,50 %
kyselyyn vastanneista sanoo käyneensä siellä.
Paikkaa luonnehditaan hyväksi, vaikkakin joskus
se on hieman sotkuinen.
Vepsänjärven luontopolku on suosittu lähinnä
kyläläisten keskuudessa. Siitä kertoo lukemat
että vain 17, 50 % kyselyyn vastanneista
ylikiiminkiläisistä on kiertänyt sen. Polkua
kuvataan mukavaksi, mutta valitettavasti
pitkospuiden kunto vaatii uusimista.
Yleisilmeeltään polku on hyvä.
26
Lähteet:
Kuvat ja teksti: Emmi Wathén
27