Kutsu Suomen agilitymaajoukkueen karsintakilpailuun 21.

Comments

Transcription

Kutsu Suomen agilitymaajoukkueen karsintakilpailuun 21.
Kutsu Suomen agilitymaajoukkueen
karsintakilpailuun 21.-22.7.2012
Suomen agilitymaajoukkueen karsintakilpailu järjestetään ATTareenalla Liedossa 21.-22.7.2012. Kilpailun johtavana
ylituomarina toimii Ritva Herrala ja arvostelevina tuomareina
Pertti Siimes sekä Kari Jalonen. Avustavina tuomareina
toimivat Tuija Kokkonen ja Heidi Viitaniemi.
Ilmoittautuminen kisapaikalla
Ilmoittautuminen, rokotustodistusten ja tunnistusmerkintöjen tarkistus (pistokokein) sekä
kilpailukirjojen luovutus tapahtuu ilmoittautumispisteessä lauantaina 21.7.2012 ohjaajan
sukunimen mukaan alla olevan aikataulun mukaisesti.
säkäluokka ilmoittaudu viimeistään klo: koiria numerot
Luokka
Minit
Medit
Maksit
Aika
7.00 – 7.45
8.00 – 9.30
8.00 – 11.15
Numerot
1 – 106
107 – 209
210 – 329
Ilmoittautuminen on mahdollista ennakkoon ATT-areenalla myös jo perjantaina 20.7.2012
klo 16.00 – 20.00 välisenä aikana.
Samaa kilpailunumeroa käytetään koko viikonlopun ajan ja numero pysyy samana
käännetyistä lähtöjärjestyksistä huolimatta. Yksi ilmoittautuminen riittää koko viikonloppuna
eli sunnuntaina ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Mahdolliset keskeytykset pyydämme
kuitenkin ilmoittamaan vastaavalle koetoimitsijalle.
Kilpailuun osallistuvien koirien on oltava rokotettu ja tunnistemerkitty Kennelliiton sääntöjen
mukaisesti.
Lähtöjärjestys
Lauantain lähtöjärjestys on sekä ensimmäisellä että toisella radalla kilpailunumeron
mukainen, sunnuntaina lähtöjärjestys on kolmannella ja neljännellä radalla käänteinen
lauantain yhteistulosten perusteella ja viimeisellä radalla käänteinen ensimmäisen neljän
radan yhteistuloksen perusteella. Lisäksi (myös käännetyissä järjestyksissä) otetaan
huomioon saman ohjaajan useampi koira, joiden starttien väliin jätetään noin 10 koiraa.
Maajoukkueen karsintakilpailussa tulee mahdollisen hylkäyksen tullessa poistua radalta
välittömästi suorinta tietä tiukasta aikataulusta johtuen. Tämä koskee kaikkia ratoja.
Kisojen aikataulu
La 21.7.2012
Su 22.7.2012
HyppyrataR1
Minit
8:00
Agilityrata R3
Minit
8:00
Pertti Siimes
Medit
Heti ed. loputtua
Pertti Siimes
Medit
heti ed. loputtua
Maksit
heti ed. loputtua
Maksit
heti ed. loputtua
AgilityrataR2
Minit
heti ed. loputtua
HyppyrataR4
Minit
heti ed. loputtua
Kari Jalonen
Medit
heti ed. loputtua
Kari Jalonen
Medit
heti ed. loputtua
Maksit
heti ed. loputtua
Maksit
heti ed. loputtua
Agilityrata R5
Minit
heti ed. loputtua
Siimes / Jalonen
Medit
heti ed. loputtua
Maksit
heti ed. loputtua
Kilpailukirjojen palautus
Kilpailukirjat palautetaan sekä lauantaina että sunnuntaina kunkin kokoluokan viimeisen
kilpailuluokan jälkeen. Kilpailukirjan voi noutaa ilmoittautumispisteestä numeroliiviä vastaan.
Poisjäännit
Kilpailumaksun palauttamiseen oikeuttavat poisjäännit tulee ilmoittaa ennen kisaa
vastaavalle koetoimitsijalle Marja-Liisa Lindellille [email protected], puh.
050 358 9122 tai viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla.
Osallistumismaksu palautetaan, jos koira tai ohjaaja sairastuu tai loukkaantuu. Todistukset ja
tilitiedot maksujen palauttamista varten tulee lähettää viimeistään keskiviikkona 25.7.2012
osoitteella: Marja-Liisa Lindell, Haaganrinne 2, 02580 Siuntio.
Juoksuiset nartut
Kaikilla radoilla juoksuiset nartut starttaavat kilpailunumeronsa mukaisilla paikoilla.
Juoksuaikaisten narttukoirien tulee olla niille osoitetussa paikassa kaikki ratasuorituksien
väliset ajat. Koiran juoksu tarkistetaan ennen ensimmäistä starttia/seuraavaa starttia (jos
ohjaaja on todennut juoksun alkaneen kisapäivien aikana). Ilmoita koirasi juoksusta ennen
kisoja ja kisojen aikana vastaavalle koetoimitsijalle.
Turistikoirat
Kilpailualueella (halli ja sen piha-alue) olevien koirien on oltava todistettavasti Kennelliiton
rokotusmääräysten mukaisesti rokotettuja. Määräys koskee myös pentuja.
Turistikoiria ei saa tuoda sisälle halliin.
Kilpailupaikka, lähtöalue ja rataan tutustumiset
Kilpailun mahdollisimman nopean läpiviennin varmistamiseksi lähtöalueella on odotusalue,
jossa seuraavat kolme (3) koirakkoa MM-kilpailujen tapaan odottavat vuoroaan.
Odotusalueella ei enää saa leikkiä leluilla tai palkita koiraa makupaloilla. Hihnan revittäminen
koiralla tulkitaan lelulla leikkimiseksi. Tuomari voi evätä koirakon lähtöluvan, jos koiraa
leikitetään odotusalueella.
Kilpailijan on jätettävä odotusalueen ulkopuolelle kaikki sellaiset tavarat, myös
vaatekappaleet, joita hän ei radalla tarvitse. Kilpailijan on oltava ehdottomasti omalla
vuorollaan odotusalueella jonossa tiukasta aikataulusta johtuen.
Muiden kuin kilpailevien koirien tuominen halliin ei ole sallittua. Koirien tuominen sisälle
muuten kuin kilpailusuoritukseen ei ole sallittua.
Rataan tutustumisissa saa olla vain kyseessä olevan tutustumiserän koirien ohjaajat. Rataan
tutustumisissa on kilpailijalla oltava ehdottomasti siihen tutustumiserään kuuluvan koiran
numeroliivi yllään siten, että numero on selkeästi näkyvissä.
Kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden ei kilpailupäivien aikana ole lupa käyttää muita kuin
järjestäjän kilpailupaikalle antamia lämmittelyesteitä ja kilpailussa käytettäviä esteitä.
Hallin käyttöön liittyviä ohjeita
Keinonurmen vioittumisen vuoksi kilpailuhallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on yli 5mm
metalliset nastat tai piikit. Myöskään tassusuihkeiden käyttö ei ole sallittua samasta syystä.
Mahdolliset kyselyt aiheesta ATT-areena Oy / Marja Karjalainen [email protected]
p 040 738 9240.
Koirien antidoping
Maajoukkueen karsintakilpailussa noudatetaan koirien osalta Kennelliiton
antidopingsääntöä. Antidopingsäännön mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen
kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai
valmisteilla on kielletty. Koiran karvapeitteen ja kirsun käsittely väriaineilla sekä karvan
käsittely aineilla, jotka vaikuttavat karvan laatuun tai karvapeitteen muotoon on kiellettyä.
Koiran suorituskykyyn ennen koiratapahtumaa tai sen aikana ei saa vaikuttaa tai pyrkiä
vaikuttamaan minkään kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla. Koirasta
otetuista veri-, virtsa-, karva- tai muista näytteistä ei koiratapahtuman aikana saa löytyä
lainkaan elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä (nollaraja).
Ihmisten antidoping
Ohjaaja ei saa osallistua kilpailuun kielletyn aineen vaikutuksen alaisena. Maajoukkueen
karsintakilpailussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Tiedot kielletyistä doping-aineista ja -menetelmistä
löytyvät ADT:n vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”.
Lisätietoja www.antidoping.fi.
Karsintamenetelmä 2012
Maajoukkueen karsintakilpailu on kahden päivän mittainen. Lauantaina järjestetään kaksi
rataa (hyppy- ja agilityrata) ja sunnuntaina kolme rataa (kaksi agilityrataa ja yksi hyppyrata).
Lauantailta pääsee jatkoon maksimissaan 44 koirakkoa/kokoluokka siten, että varmasti
jatkoon pääsee agilityradan 22 parhaalla nollatuloksella ja hyppyradan 22 parhaalla
nollatuloksella. Jos agilityradalta jatkoon pääsevistä nollatuloksen tehneistä koirakoista joku
on saanut jatkopaikan myös hyppyradalta, siirtyy ko. paikka seuraavalle agilityradalla
nollatuloksen tehneelle koirakolle. Jos agilityradalla ei ole tehty riittävästi nollatuloksia,
siirtyvät jatkopaikat hyppyradalla nollatuloksen tehneille koirakoille. Jos nollatuloksella
jatkoon menijöitä ei löydy yhteensä 44 koirakkoa, täytetään loput jatkopaikat agilityradan
tuloksista paremmuusjärjestyksessä aina tulokseen 5.00 saakka (ei enää 5.01). Jos
vieläkään ei ole 44 jatkoon menevää koirakkoa selvillä, täytetään loput jatkopaikat
hyppyradan tuloksista paremmuusjärjestyksessä aina tulokseen 5.00 saakka. Näin tehdään
aina 10.00, 15.00, 20.00 jne portain, agilityrata ensin huomioiden, kunnes 44 jatkoon
menevää koirakkoa on selvillä.
Ihanneaika vaihtelee kullakin radalla aikaisempien vuosien tapaan. Jokaisessa
kokoluokassa on oma ihanneaikansa kullekin radalle. Ihanneaika määritellään ns. 15 %:n
säännön mukaan, jossa nopeimman nollan suoritusaika kerrotaan kertoimella 1,15 =
ihanneaika kyseiseen kokoluokkaan.
Pisteitä voi saada vain nollatuloksella (0,00). Jokaiselta radalta nopeimman nollatuloksen
tehnyt saa 50 pistettä. Muiden nollatuloksen tehneiden pistemäärä suhteutetaan voittajan
aikaan. Jokainen hävitty sekunti on -10 pistettä. Aikaero voittajaan määritellään 1/100
sekuntin tarkkuudella eli 0,1 pisteen tarkkuudella. Esimerkki: voittajan aika 40,00 (=50p) ja
toiseksi tulleen aika 40,50 (=45p) ja neljännentoista aika 44,01 (=9,9p).
Koirakko ei hylkäänny karsintakilpailussa, vaikka se tekisi useampia hylättyjä suorituksia.
Kahdella hylätyllä suorituksella ei voi kuitenkaan päästä jatkoon lauantailta.
Koirakon lopullinen sijoitus maajoukkueen karsintakilpailussa määräytyy kaikilta viideltä (5)
radalta saatujen pisteiden perusteella. Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Samaan
pistemäärään päätyneet koirakot saavat saman sijoituksen kuitenkin siten, että lopulliset
sijoitukset sijoista 1-7 selvitetään uusintaradalla (finaalirata). Mikäli viimeisen radan jälkeen
seitsemää koirakkoa ei voida hylkäysten vuoksi sijoittaa, uusintaradalle (finaalin viimeinen
rata) pääsevät kaikki viimeisellä radalla hylkääntyneet koirakot puuttuvien sijoitusten 1-7
selvittämiseksi.
Ajo-ohjeet ATT-areenalle
ATT-areenan osoite on Luolakalliontie 10, Lieto. Katso lisää
http://atturku.net/site/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=52.
GPS-koordinaatit: 60-27-50.6N 022-25-55.5E
Turun Ohikulkutieltä (E18) tullessa nouse ramppia oikealle ”Tuulissuo”. Jatka Tuulissuon
suuntaan n. 200m ja käänny oikealle Tuulissuontielle ja aja 1 km kunnes näet ATT-areenan
ja ulkokentän vasemmalla.
Jos lähestyt Turkua Hämeenlinnan suunnalta (10-tie), käänny Nesteen kulmalta
Tuulissuon suuntaan Loukinaistentielle ja jatka hiukan yli 2km ja grillikioskin jälkeen käänny
vasemmalle Tuulissuontielle ja aja 1 km.
Parkkipaikoista löydät kartan osoitteesta http://atturku.net/site/.
Kisapaikalla sijoittuminen
Kilpailuhalliin sisälle ei voi tuoda koirahäkkejä eikä telttoja. Kilpailijoille on varattu alueita
ulkokentältä ja lähistöltä, jonne saa pystyttää teltan. Teltan max. koko on 2.5x3 m tai
vähintään kolmen (3) kilpailijan yhteiskäytössä max. 4x4m. Teltta-alueille on merkitty
korttelit, joiden sisään teltat tulee sijoittaa. Lisäopastusta on kisapaikalla. Telttojen tuominen
alueelle on sallittua perjantaina kello 16-20 ja lauantaina kello 6 alkaen. Muualle kuin teltoille
tarkoitetulle alueelle pystytetyt teltat ja häkit tullaan poistamaan. Teltta-alueelle ei järjestä
erillistä vartiointia.
Teltta-alueen ahtauden vuoksi ja siellä oleskelevien koirien rauhan kunnioittamiseksi koiran
leikittäminen ja erityisesti lelujen heittely koiralle on teltta-alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä kielletty.
Juoksuisille nartuille on oma erillinen alueensa, muistathan ilmoittautuessasi kertoa koiran
juoksusta.
Huolehdithan omalta osaltasi alueen siisteydestä. Roskat ja koirien jätökset tulee toimittaa
roskasäkkeihin. Kerääthän kaikki koirien jätökset pois kisa-alueelta ja läheisten teiden
varsilta. Kakkapusseja saa infosta.
Sähköpaikkojen vuokraus ATT-areenalla:
ATT-areena Oy vuokraa sähköpaikkoja asuntovaunuille ja asuntoautoille koko viikonlopuksi
á 40€. Maksu sisältää suihkutilojen käytön kisapäivien aikana. Kun paikkoja on rajoitetusti
(vain 10 kpl), on ne jo kaikki ehditty varata.
Karsintakisan yhteystiedot
Vastaava koetoimitsija: Marja-Liisa Lindell [email protected] puh 050 358
9122
Tiedottaja: Kati Kollanen [email protected] puh 045 114 9391
Joukkueenjohtaja: Seppo Savikko [email protected] puh 0400 480 475
Ajo-ohjeet kilpailupaikalle:
http://atturku.net/site/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=52
Maajoukkuekarsintojen kotisivut http://www.agilityliitto.fi/wordpress/?page_id=27
Toivotamme kaikille mukavia kisapäiviä ja menestystä!
Maajoukkueiden valinta
Maajoukkueen kokoonpano MM-kisoissa
Suomen Agilityliitto esittää Suomen Kennelliitolle karsintojen perusteella MMedustusjoukkueeseen koirakkoa seuraavasti:
Joukkuekilpailuun neljän (4) parhaan joukkoon sijoittuneet koirakot. Samalla ohjaajalla saa
kuitenkin olla vain yksi (1) koira joukkuekilpailussa kokoluokkaa kohti. Jos karsinnoissa
samalla ohjaajalla tulee samassa kokoluokassa neljän parhaan joukkoon useampi kuin yksi
koira, niin valituksi tulee vain yksi niistä. Muut joukkueeseen valittavat koirat ovat
järjestyksessä seuraavat toisten ohjaajien koirat. Joukkueeseen ilmoitetaan varakoirakoita 12 kpl / kokoluokka.
Yksilökilpailuun karsintojen kolmen (3) parhaan joukkoon sijoittuneet koirakot. Hallitsevilla
yksilömaailmanmestareilla on oikeus osallistua yksilökilpailuun.
Edustusjoukkueen kokoonpanon vahvistaa Kennelliitto ilmoittaessaan joukkueen
kisajärjestäjälle FCI:lle. Kennelliiton hallitus voi evätä edustustehtävän henkilöltä, jonka
toiminta ei ole aina ollut nuhteetonta tai henkilöä epäillään Kennelliiton sääntöjen 9. §:ssä
mainituista teoista. Lisäksi valitun koiran pitää olla syntynyt ja asua maassa, jota edustaa.
Tuontitapauksissa koiran on ollut oltava rekisteröitynä Suomen Kennelliiton rekisterissä 12
kk ennen MM-kilpailua.
Joukkueeseen valittavan koirakon ohjaajan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen (myös
perhejäsenyys riittää).
Maajoukkueen kokoonpano PM-kisoissa
Suomen Agilityliitto esittää Suomen Kennelliitolle karsintojen perusteella PMedustusjoukkueeseen koirakoita seuraavasti:
PM-joukkueeseen pääsee kustakin kokoluokasta neljän (4) parhaan joukkoon sijoittuneet
koirakot. Samalla ohjaajalla saa olla useampi koira samassa kokoluokassa. Lisäksi
puolustavat PMyksilömestarit pääsevät PM-yksilökilpailuun mukaan, jos he eivät pääse
karsinnoista joukkueeseen.
MM-ja PM-kisoihin lähtevien on ilmoitettava heti karsintakilpailun jälkeen seuraavat
asiat:
1. Koiran paino lentohäkin kanssa
2. Lentohäkin mitat
3. Avustajan mukaantulo MM- ja PM- kilpailuihin sekä leireille
4. Mahdolliset ruoka-aineallergiat
5. Kennelliiton jäsennumero (Koiramme –lehden osoitetarrassa).
Nämä tiedot on ilmoitettava SAGIn toimihenkilöille heti karsintakilpailun jälkeen, jotta
maajoukkueen kokoonpano saadaan ilmoitettua arvokilpailuihin ja kilpailumatkojen lento- ja
majoitusvaraukset sekä leirien järjestelyt saadaan tehdyiksi heti karsintakilpailua seuraavana
maanantaina.
Tiedoksi valitulle maajoukkueelle
Maajoukkueeseen valituille koirakoille järjestetään kaksi maajoukkueleiriä: 11.-12.8.2012
Lempäälässä ja 31.8.-2.9.2012 Liedossa. Leirit ovat MM-joukkueeseen valituille sekä
varakoirille ilmaisia. Lisäksi leireille saa kukin joukkueeseen valituksi tullut ottaa omalla
kustannuksellaan mukaan yhden henkilökohtaisen avustajan.
Lisäksi SAGI varaa maajoukkueen jäsenille paikan SAGIn valmennustiimistä (TopTeam),
johon maajoukkueen jäsenet voivat halutessaan hakea. Valmennukseen osallistumisesta ja
leirityksistä veloitetaan erikseen määriteltävä omavastuuosuus.
Maajoukkueen jäsenet tulevat solmimaan Suomen Agilityliiton kanssa urheilijasopimuksen,
jossa sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä agilityn maajoukkueen
toiminnassa.
MM-kilpailut käydään 4.-7.10.2012 Liberecissä, Tsekeissä. Matkaan on tarkoitus lähteä 2.3.10.2012 ja paluu on 8.10.2012, tarkemmat lentoaikataulut selviävät myöhemmin. Koirakot
tullaan todennäköisesti lennättämään Helsingistä Prahaan/Berliiniin, josta on muutaman
tunnin automatka Libereciin. Tuomareina MM-kilpailuissa toimivat Jirina Mácková Tsekeistä
ja Kees Stoel Alankomaista. Lisää informaatiota MM-kilpailuista löytyy niiden nettisivuilta
http://agility2012.cz/en/news/.
PM-kilpailut käydään tämän hetkisen tiedon mukaan Bjerken raviradalla Oslossa 19.8.2012.
Tuomarina kilpailussa toimii Kees Stoel Alankomaista. Näillä näkymin matka tulla
suorittamaan lentäen siten, että lähtö on 17.8.2012 ja paluu 19.8.2012.
MM- ja PM-kisamatkalle saa kukin joukkueeseen valituksi tullut ottaa omalla
kustannuksellaan mukaan yhden henkilökohtaisen avustajan.
Joukkueenjohtajaksi MM- ja PM-kisamatkoille on valittu Seppo Savikko ja
(eläin)fysioterapeutiksi Riina Kellman. Maajoukkueen päävalmentajana toimii Juha Orenius.
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä maasta vientiä varten
Koirien rokotusmääräyksiä on yhtenäistetty siten, että rokotukset ovat voimassa
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Lisäksi rokotustodistuksesta (rokotuskirja tai
lemmikkieläinpassi), tulee näkyä koiran viralliset tunnistetiedot. Uudet määräykset tulivat
voimaan 1.7.2010. Keskeisenä muutoksena määräyksissä on koiran virallisten
tunnistetietojen merkitseminen rokotustodistukseen. Vastaisuudessa koiran omistajan ja
eläinlääkärin tulee huomioida, että pelkästään koiran kutsumanimellä annettuja todistuksia ei
1.7.2010 alkaen enää hyväksytä virallisissa näyttelyissä, kokeissa tai muissa tapahtumissa,
joihin rokotustodistus vaaditaan.
Lisäksi eläinlääkärin tulee kirjoittaa rokotustodistukseen koiralle annetun rokotteen
valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.
Raivotautirokotuksen kohdalla on tarkennettu, milloin rokotus on voimassa vain vuoden.
Tunnistusmerkintä: Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla
tatuoinnilla. Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai
FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella.
Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun
lukemiseen tarvittava laite mukanaan. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen
raivotautirokotuksen antamista.
Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee
tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 14 vrk (kahden viikon varoaika). Ensimmäinen
tehosterokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotustodistus on
annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu uusintana annetun tehosterokotuksen
viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 3 vuotta.
Raivotautirokotus (rabies): Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen
standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden
antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään. Rokotus on
annettava vähintään 21 vrk ennen vientiä. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n
varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä.
Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa
rokotustodistuksessa.
Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän
lemmikkieläinpassiin.
Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat raivotautirokotteet ovat voimassa rokotteesta
riippuen kaksi tai kolme vuotta, jos rokotus on annettu yli vuoden ikäiselle eläimelle.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut,
tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa (kahden viikon
varoaika).
Käsittely ekinokokkoosia vastaan
Suomeen tuotavan koiran täytyy olla käsitelty ekinokokkoosia vastaan. Myös alle kolmen
kuukauden ikäiset pennut sekä mm. Ruotsista ja Norjasta Suomeen tulevat koirat pitää
lääkitä ennen niiden saapumista maahan. Suomen ulkopuolisen maan eläinlääkäri merkitsee
annetun lääkkeen lemmikkieläinpassiin.
Lääkitys on asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, koiralle
hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Se annetaan Suomen
ulkopuolisessa maassa 1-5 vrk ennen maahantuloa. Lääkettä ei siis voi antaa enää rajalla
juuri ennen rajan ylitystä. Aikaisemmassa lainsäädännössä ollut kohta, että lemmikkiä ei
tarvitse lääkitä, jos se tulee takaisin Suomeen oltuaan ulkomailla alle 24 h, on poistunut.
Vaihtoehtoisesti EU-maista tai niihin verrattavista maista tuotaessa, jotka ovat ilmoittaneet
käyttävänsä passia, koira voi käyttää 28 vrk:n sääntöä. Lemmikki pitää lääkitä ennen matkaa
vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa
maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan
kuin edestakaisin matkustelua kestää. Viimeinen loislääkitys tulee tehdä Suomessa
matkustelun päätyttyä. Jos lääkityksessä pidetään pidempi tauko, lääkitysohjelma täytyy
aloittaa alusta. Ekinokokkiloinen kehittyy tartuntavaaralliseksi vasta 28 vuorokautta sen
jälkeen, kun koira on saanut tartunnan ja siten toistuvan säännöllisen loislääkityksen
tarkoituksena on estää loisen kehittyminen lisääntymiskykyiseksi.
Jos koira käyttää 28 vrk:n sääntöä, siitä merkitään maininta lemmikkieläinpassiin
ekinokokkikäsittely-kohtaan. Maininta kirjataan suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi.
Merkintöjä 28 vrk:n säännön käyttämisestä voi alkaa merkitä passiin vuoden alusta lähtien.
Jos passin sivut tulevat täyteen, koiralle myönnetään uusi passi. Matkoilla kannattaa
kuljettaa mukana sekä uutta että vanhaa passia.

Similar documents