Mora Inxx

Transcription

Mora Inxx
Monteringsanvisning / Installation instruction
Mora Armatur
Box 440
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.moraarmatur.com
PS 0210
PS 0157
PS 0158
PS 0159
Rev. 005 – 14.07 . MA nr 890727
Mora Inxx
a.
(2 mm)
alt 1
alt 2
52mm
Ømin 29
max 37
nv. 10 mm
b.
MA-nr 89 10 19
a.
a.
b.
d.
c.
a.
b.
(2,5 mm)
(2 mm)
10 - 12 Nm
f.
e.
a.
a.
b.
Inställning av flödesbegränsning och temperaturspärr:
Genom att kugga om temperaturring (a) regleras temperaturspärren Ju mer den vrids mot minus desto större blir
varmvattenbegränsningen.
Genom att skruva in eller ut insexskruven (b) regleras flödet.
OBS!
Huomio!
(1,5 mm)
a 1.
Virtaaman ja lämpötilan rajoittimen asetus:
Lämpötilan rajoitusta säädetään muuttamalla lämpötilan
rajoitinrenkaan (a) asentoa. Mitä enemmän sitä käännetään
miinusta kohti, sitä enemmän se rajoittaa lämpimän veden tuloa.
Virtaamaa säädetään kiertämällä kuusiokoloruuvia (b) kiinni tai
auki.
b.
OBS! Vid montering av pipen: Fastsättningsskruven
skall skruvas in till samma nivå som pipens yttre
diameter. Ej längre in (se bild a1.)
Huomio! Juoksuputken asennuksessa
huomioitava: Kiinnitysruuvi kierretään vain
juoksuputken pinnan tasolle, ei syvemmälle
(katso kuva a1)
1 (2)
Monteringsanvisning / Installation instruction
Rev. 005 – 14.07 . MA nr 890727
Mora Inxx
Mora Inxx A1
70 85 80 (120°)
70 84 76
70 85 24
13 13 30
70 84 71
För tvättställblandare
Pesuallashanat
70 84 74
70 84 73
70 85 57 (120°)
För köksblandare
Keittiöhanat
70 84 79 (120°)
70 85 81
70 85 81
70 83 01
70 84 75
120°
120°
70 84 71
13 13 31
70 84 74
70 84 73
70 83 01
70 84 80
70 84 80
70 84 80
Mora Inxx A2
Mora Inxx A5
70 84 82
70 85 96 (tvättställsbl.)
(pesuallashanat)
70 84 72
70 85 97 (köksbl. 120°)
(keittiöhanat 120°)
70 84 83
70 84 70
70 84 69
70 84 81
70 85 81
70 84 72
70 84 74
70 84 75
70 84 73
70 84 73
40 93 19
120°
70 83 01
70 84 82
70 86 33.AE
70 85 82
70 82 95
TIPS! För att lättare lossa fästmuttern för kartouchen
används demonteringsverktyg MA-nr 89 10 87
Vihje! Säätökasetin
kiinnitysmutterin irroitus käy
parhaiten MA-irroitustyökalulla
nro 891087.
2 (2)

Similar documents