Tour de France Pro Centennial, suomi.pdf

Transcription

Tour de France Pro Centennial, suomi.pdf
KÄYTTÖOPAS
UK
08457089009
www.iconsupport.eu
[email protected]
ICON health & Fitness Ltd
c/o HI Group PLC
Express way
Castleford
WF10 5QJ
United Kingdom
Huomio!
Lue kaikki ohjeet huolella
ennen käyttöä. Säilytä tämä
ohje tulevaisuutta varten.
1
SISÄLLYSLUETTELO
VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN .............................................................................................2
TÄRKEITÄ TURVATOIMENPITEITÄ...............................................................................................3
HUOMIOITAVAA ENNEN KÄYTTÖÄ ..............................................................................................4
OSIEN TUNNISTAMINEN ...............................................................................................................5
KOKOAMINEN.................................................................................................................................6
KUNTOPYÖRÄN KÄYTTÖ ............................................................................................................11
KUNTOPYÖRÄN OMINAISUUDET...............................................................................................12
KONSOLIN TOIMINNOT ...............................................................................................................15
HUOLTO JA ONGELMATILANTEIDEN RATKAISU......................................................................27
OSALISTA .....................................................................................................................................29
OSIEN ERITTELY..........................................................................................................................31
VARAOSIEN TILAAMINEN............................................................................................................32
KIERRÄTYS...................................................................................................................................32
VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN
2
TÄRKEITÄ TURVATOIMENPITEITÄ
VAROITUS: Välttääksesi palo-, sähköisku- tai onnettomuus, lue kaikki turvatoimenpiteet ja ohjeet tästä
käyttöoppaasta sekä kuntopyörästä, ennen kuin alat käyttämään laitetta. ICON ei vastaa tuotteen käytöstä
johtuneista henkilö- tai omaisuusvahingoista.
1. Laitteen omistaja on vastuussa siitä, että laitetta käyttävät henkilöt ovat saaneet tarvittavan tiedon ja
ohjeistuksen laitteen käytöstä.
2. Ennen harjoittelun aloittamista, tarkista terveydentilasi lääkäriltä. Tämä varoitus on erityisen tärkeä,
jos olet yli 35-vuotias tai sinulla on terveysongelmia.
3. Käytä kuntopyörää vain sen käyttötarkoitukseen.
4. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Älä käytä tätä tuotetta kaupallisessa, vuokra- tai
opetustarkoituksessa.
5. Käytä laitetta vain sisätiloissa ja vältä pölyisiä ja kosteita tiloja. Älä käytä laitetta autotallissa tai
katetulla sisäpihalla tai veden läheisyydessä.
6. Aseta kuntopyörä tasaiselle alustalle. Varaa vapaata tilaa laitteen ympärille 0,6 m. Laitteen alle
kannattaa laittaa matto, estääksesi lattiaa vahingoittumasta.
7. Tarkasta ja kiristä kaikki osat laitteesta säännöllisesti. Korvaa rikkinäiset osat laitteesta välittömästi.
8. Pidä alle 12-vuotiaat lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota.
9. Laite tulee yhdistää vain maadoitettuun pistorasiaan.
10. Älä itse korjaa virtajohtoa, äläkä yhdistä sitä huonokuntoiseen pistokkeeseen. Pidä virtajohto pois
kuumilta pinnoilta, äläkä käytä jatkojohtoa.
11. Älä käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla tai jos virtajohto on vahingoittunut.
12. VAARA: Irrota aina virtajohto ja kytke virta pois, kun et käytä laitetta tai puhdistat sen. Muut kuin
tässä manuaalissa näytetyt asennukset tulisi suorittaa vain alan ammattilaisen puolesta.
13. Käytä tarkoituksenmukaisia harjoitusvaatteita laitteen käytön aikana. Älä käytä löysiä vaatteita
käyttäessäsi laitetta mahdollisen tarrautumisvaaran takia. Käytä aina urheiluun tarkoitettuja
jalkineita suojataksesi jalkojasi.
14. Laitetta eivät voi käyttää yli 160 kg painavat henkilöt.
15. Ole varovainen asentaessasi ja irrottaessa kuntopyörää.
16. Pidä selkäsi aina suorassa harjoitellessasi.
17. Yliharjoittelu saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Jos tunnet olosi heikoksi,
pyörryt tai sinua sattuu, lopeta harjoittelu välittömästi ja rauhoitu.
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
3
HUOMIOITAVAA ENNEN KÄYTTÖÄ
Onnittelut, että valitsit mullistavan tuotteemme PROFORM LE TOUR DE FRANCE -kuntopyörän,
joka on täysin erilainen kuin mikään tavallinen kuntopyörä. Wi-Fi valmiudella kuntopyörän konsoli
automaattisesti stimuloi oikeaa tieympäristöä sekä muita innovatiivisia ominaisuuksia. LE TOUR
DE FRANCE kuntopyörä on suunniteltu siten, että voit nauttia ulkona pyöräilyn tunteesta
sisätiloissa.
Lue tämä ohje tarkasti ennen kuin käytät kuntopyörää. Jos sinulla on kysyttävää luettuasi tämän,
ole hyvä ja katso kansilehti. Ota tuotteen mallin sarjanumero ylös, ennen kuin otat yhteyttä.
Ohjekirjan kansilehdellä on ilmoitettu sarjanumerotarran sijainti.
Ennen kuin luet eteenpäin, tutustu alla olevaan kuvaan ja laitteen osiin.
4
OSIEN TUNNISTAMINEN
Helpottaaksesi kokoamisessa tarvittavia osien tunnistamista, tutustu alla oleviin pienosien kuviin.
Kuvien alla olevat numerot ovat samat kuin myöhemmin tulevassa osalistassa ohjeen
loppupuolella. Avainnumeroa seuraava numero kertoo kokoamiseen tarvittavien osien määrän.
Huom. Jos osa ei ole osapussissa, katso onko se esiasennettu. Ylimääräisiä osia voi kuulua
pakkaukseen.
5
KOKOAMINEN
Laitteen kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Aseta laite tasaiselle alustalle ja poista kaikki
pakkausmateriaalit. Älä tuhoa pakkausmateriaaleja ennen kuin olet koonnut laitteen. Laitteen
kokoamiseen tarvitset ristipääruuvimeisselin. Kokoaminen voi olla helpompaa, mikäli sinulla on
käytössä myös valikoima jakoavaimia. Älä käytä sähkötyökaluja, jotta laitteen osat eivät vaurioidu.
1. Mene osoitteeseen iconsupport.eu ja
rekisteröi tuotteesi. Näin saat aktivoitua
takuun, säästät aikaa, mikäli sinun täytyy
ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja me
pystymme ottamaan sinuun yhteyttä
mahdollisten päivitysten tai tarjousten osalta.
2. Irroita kuvassa näkyvä kuljetustuki ja hävitä
se, mikäli etutuessa (22) on ylimääräisiä
kuljetuksessa olleita ruuveja irrota nekin.
Asenna etutuki (22) pohjaan (1) kahdella M10
x 58mm ruuvilla (74).
6
3. Mikäli tasapainottajassa (23) on vielä
ylimääräisiä kuljetuksessa käytettyjä ruuveja,
poista ne.
Kiinnitä tasapainottaja (23) pohjaan (1)
kahdella M10 x 58mm (74) ruuvilla.
4. Katso ohessa olevaa kuvaa. Käytä
esimerkiksi muovipussia suojataksesi kätesi
likaantumiselta ja lisää vähän mukana
tulevaa rasvaa tolpan (3) molemmille
puolille.
Kiinnitä penkin tolppa (3) kuten kuvassa.
Löysää säätönuppia (47) ja kiinnitä sitten
istuintolppa (3) kehykseen (2).
Liikuta penkin tolppaa (3) ylös tai alas
haluttuun asentoon. Laita säätönuppi (47)
tolpasta löytyvään säätöreikään ja kiristä
nuppi. Varmista että nuppi on varmasti kiinni
säätöreiässä.
7
5. Vinkki: Voit kiinnittää oman istuimen
halutessasi. Löysää penkin metalliosaa (ei näy
kuvassa) satulan alla ja irrota satula. Kiinnitä
sitten oma satulasi ja kiristä penkin
kiinnitysosa.
Säädä satulan pidike (4) kuten kuvassa.
Löystytä M8x15mm ruuvi (115) ja liu’uta
satulan pidike (4) penkin varteen (3). Liu’uta se
haluttuun asentoon ja kiristä ruuvi.
Kiinnitä sitten M4 prikka (54) ja suojus (91)
satulan pidikkeeseen (4) M4x14mm ruuvilla
(117).
6. Pyydä toista henkilöä kannattelemaan
kädensijan tankoa (6) lähellä kehystä (2).
Löydät pitkän johdon tangon (6) alapuolelta.
Sido tämä johto pääjohtoon (68). Seuraavaksi,
kun löydät samanlaisen pitkän johdon tangon
kannattimesta (105) vedä johtoa ylöspäin
kunnes pääjohto on sisäänmenoaukossa.
Katso piirros. Vedä pitkän johdon loppupää
kunnes pääjohto (68) on vedetty tangon (105)
läpi. Avaa sitten pitkän johdon solmu ja poista
se.
Huomio: Varo jättämästä johtoa (68)
puristuksiin. Löysää ruuvia (47) ja laita
kädensijan tanko (6) kehykseen (2). Liikuta
sitä haluttuun asentoon ja kiristä ruuvi (47).
8
7. Aseta ohjaustanko (7) kuten kuvassa
näkyy.
Kun toinen henkilö kannattelee
ohjaustankoa (7) lähellä tolppaa (105), sido
merkitty pää rautalangasta oikeaan
jatkojohtoon (107). Vedä sitten rautalangan
toinen pää niin, että jatkojohto on ohjattu
tangon läpi. Avaa sitten solmu ja poista
rautalanka.
Vedä vasemmanpuoleinen jatkojohto (108)
tangon (105) läpi samalla tavalla.
8. Vältä johtojen jäämistä puristuksiin!
Kannattele kädensijaa (7) tangon (105)
päässä ja kierrä sitä haluttuun asentoon;
varmista, että ohjaustanko on keskitetty.
Kiinnitä kädensija (7) puristimella (28) ja
neljällä M6 x 16mm ruuvilla (110); aloita
kiinnittämään kaikkia ruuveja ja kiristä ne
lopuksi.
9. Kun toinen henkilö kannattelee konsolia
(9) lähellä tankoa (105) kiinnitä konsolin
johdot pääjohtoon (68) ja jatkojohtoihin (107,
108). Yhdistä konsolin johto “L” jatkojohtoon
“L” ja konsolinjohto “R” jatkojohtoon “R”.
Kiinnitä yli jäänyt johto konsoliin (9).
9
10. Huolehdi, että johdot eivät jää puristuksiin.
Kiinnitä konsoli (9) kädensijan kannattimeen
(105) neljällä M4x12mm ruuvilla (111).
11. Kiinnitä tarjotin (8) kehykseen (2) kahdella
M4 x 10mm ruuvilla (116).
12. Voit halutessasi kiinnittää omat polkimet.
Tunnista oikea poljin (62). Käyttämällä
mukana tulevaa jakoavainta kiristä oikea poljin
(62) tiukasti myötäpäivään oikeanpuoleiseen
peltivipuun (64).
Kiinnitä myös vasen poljin (ei kuvassa)
vastapäivään vasempaan peltivipuun (ei
kuvassa).
13. Kun olet koonnut pyörän, tarkista että kaikki osat ovat oikeilla paikoillaan ja toimivat
asianmukaisesti. Tarkista myös, että osat ovat kunnolla kiinnitetty ennen kuin aloitat pyörän
käytön. Huomio: Ylimääräisiä osia saattaa olla mukana pakkauksessa. Aseta matto kuntopyörän
alle suojataksesi lattiaa.
10
KUNTOPYÖRÄN KÄYTTÖ
KUINKA ASETAT VIRTAJOHDON PISTOKKEESEEN
Tämän tuotteen pitää olla maadoitettu. Jos laite rikkoontuu, maadoitus vähentää sähköiskun
riskiä. Tämän tuotteen virtajohto on suunniteltu maadoitettuun pistokkeeseen. Tärkeää: Jos
virtajohto on vahingoittunut, korvaa se uudella, valmistajan suosittelemalla johdolla.
VAARA! Väärin yhdistetty laite saattaa vaikuttaa nostavasti sähköiskun riskiä. Jos epäilet onko
laite kunnolla maadoitettu, pyydä ammattilaista tarkistamaan se. Jos alkuperäiset osat eivät toimi
kunnolla, anna ammattilaisen asentaa ne. Älä yritä muokata laitteen mukana tullutta virtajohtoa –
mikäli se ei sovi pistokkeeseen, käänny ammattilaisen puoleen, joka asentaa oikean pistokkeen.
Seuraa seuraavia ohjeita asettaaksesi
virtajohdon pistokkeeseen.
1. Kiinnitä virtajohto vastaanottimeen
kuntopyörässä.
2. Kiinnitä virtajohto pistorasiaan, joka on
kunnolla asennettu ja maadoitettu kaikkien
paikallisten ohjeistuksien mukaan.
11
KUNTOPYÖRÄN OMINAISUUDET
WATTIEN MITTAUS
Jokainen kuntopyörä on suunniteltu mittaamaan harjoituksesi tehon ja pystyt seuraamaan sitä
suoraan konsolista. Seuraamalla harjoituksesi tehokkuutta, pystyt varmistamaan, että haastat
itseäsi tarpeeksi ja kehityt.
KALLISTUSJÄRJESTELMÄ
Kuntopyöräsi voi kallistua jopa 20 prosenttia simuloidakseen maastoa. Kun luot karttoja
harjoitusratoihisi osoitteessa iFit.com (katso ohjeet alkaen sivulta 14), pyöräsi mukailee
automaattisesti harjoitusreittiesi maastoa.
KÄSIVAIHTEET
Pyörä antaa sinun vaihtaa vaihteita, juuri kuten tekisit maastopyörällä ajaessasi. Oikean ja
vasemman kädensijan vaihteet vaikuttavat etu- ja takaosan vaihtajiin, jotka voit määrittää
vastaamaan maastopyöräsi asetuksia. (Katso lisäohjeita sivulta 14).
POLKEMINEN
Pyörässäsi on monia eri toimintoja, jotka auttavat sinua kehittämään oikean polkemistavan;
Vapaaratas (Freewheel) – Tämä kuntopyörä jäljittelee maastopyörää, kiinteän spinningpyörän
sijasta. Myös polkimet toimivat kuten maastopyörässä, eli ajaessa sinun ei tarvitse välttämättä
polkea koko aikaa.
Vauhtipyörä (Flywheel) – Vauhtipyörässä on oikea inertia, kannustaakseen sinua käyttämään
oikeaa polkemistapaa ja polkemaan vaivattomasti.
KUINKA SÄÄTÄÄ KUNTOPYÖRÄN ERI OSIA
Kuntopyörä voidaan säätää samanlaiseksi kuin maastopyöräsi, jotta se takaa kunnon harjoituksen
lihaksillesi. Huomaa: Tee muutoksia pienissä asteissa ja kokeile sitten polkea kuntopyörällä, jotta
näet ovatko säädöt sopivat.
KUINKA SÄÄTÄÄ PENKIN KULMA
Voit säätää penkin kulmaa mukavammaksi. Voit myös säätää sitä
eteen- tai taaksepäin, jotta yletyt sopivasti kädensijoihin.
Säätääksesi penkkiä, löysää kiinnitysnuppia penkin alla muutama
kierros. Siirrä sitten satula haluamaasi asentoon ja kiristä
kiinnitysnuppi. Huomaa, että voit myös ottaa penkin pois ja laittaa
oman penkkisi tilalle.
12
KUINKA SÄÄTÄÄ PENKINALUS
Säätääksesi istuinalusen asentoa, löysää säätöruuvia, siirrä istuin
haluamaasi paikkaan ja kiristä ruuvi.
KUINKA SÄÄTÄÄ PENKIN VARTTA
Tehokas harjoitus edellyttää, että penkki on oikealla korkeudella. Kun
poljet, polvessasi tulisi olla pieni kulma, kun poljin on alimmassa asennossa. Säätääksesi penkin
korkeutta, löysää säätöruuvia, liikuta vartta ylös tai alaspäin ja kiristä sitten ruuvi uudelleen.
KUINKA SÄÄTÄÄ KÄDENSIJAN KULMAA
Saadaksesi kädensijan samaan asentoon kuin maastopyörässäsi, löysää ruuvia, käännä
kädensija haluttuun asentoon ja kiristä ruuvi.
KUINKA SÄÄTÄÄ KÄDENSIJAN KORKEUS
Säätääksesi kädensijan korkeutta löysää säätöruuvia, liikuta kädensijan
tankoa ylös tai alaspäin ja kiristä ruuvi.
KUINKA SÄÄTÄÄ KÄDENSIJAN ALUSTA
Säätääksesi alustan asentoa löysää ruuveja, liikuta alustaa eteen tai
taaksepäin ja kiristä sitten ruuvit.
PYÖRÄN TASAPAINOTUS
Jos pyörä on lievästi epätasapainossa käytön aikana, käännä toista tai
molempia tasapainotus nuppeja niin, että liike loppuu.
KUINKA KÄYTTÄÄ POLKIMIA
Käyttääksesi polkimia, laita kenkäsi pidikkeisiin ja vedä hihnoista.
Säätääksesi hihnoja, pidä nappeja painettuna ja säädä hihnat haluttuun
asentoon. Huomaa: voit kiinnittää omat polkimesi, jos haluat.
KUINKA KÄYTTÄÄ IPAD TELINETTÄ
TÄRKEÄÄ: iPad – teline on suunniteltu vain täysikokosta iPadille. Älä
laita iPad miniä tai muita elektronisia laitteita tai esineitä iPad telineeseen.
Laita iPad pohja edellä sille tarkoitettuun telineeseen. Varmista että se
on hyvin paikoillaan. Varmista, että iPad on kiinnitetty tukevasti iPad telineeseen.
13
TEE HARJOITUSTAVOITTEISTASI TODELLISUUTTA OSOITTEESSA IFIT.COM
Uudella iFit -valmiilla kuntopyörälläsi voit käyttää toimintojen valikoimaa osoitteessa ifit.com jotta
saat toteutettua harjoitustavoitteesi:
-
Harjoittele missäpäin maailmaa tahansa Google Mapsin avulla.
Lataa harjoitusohjelmia, jotka ovat suunniteltu auttamaan sinua henkilökohtaisten
tavoitteiden saavuttamisessa.
Mittaa onnistumistasi kilpailemalla toisia iFit käyttäjiä vastaan.
Lataa harjoitustuloksesi iFit cloudiin ja merkitse saavutuksesi.
Aseta kalori-, aika-, matka- tai wattitavoitteesi.
Katso korkealaatuisia videoita simuloiduista harjoituksista.
Valitse ja lataa painonpudotus harjoituksia.
Mene osoitteeseen www.iFit.com lukeaksesi lisää.
14
KONSOLIN TOIMINNOT
Konsolin toiminnot on suunniteltu tekemään harjoitustasi tehokkaampaa ja nautinnollisempaa.
Käyttäessäsi manuaalitilaa voit muuttaa kallistusta ja vaihteita vain napin painalluksella. Kun
harjoittelet, konsoli näyttää sinulle koko ajan palautetta voimankäytöstä ja polkemistahdista.
Harjoitellessasi voit tehdä intervalleja ja mitata suoritustasi lyhyellä aikavälillä. Konsoli nauhoittaa
ja tallentaa tuloksesi jokaisesta intervallista. Voit myös mitata sykkeesi käyttämällä valinnaista
sykemittaria.
Konsoli tarjoaa myös Le Tour de France- harjoituksia, joissa pyörän kallistus muuttuu
automaattisesti vastaamaan kilpailun oikeaa ympäristöä. Voit vaihtaa vaihteita pitääksesi
polkemistahdin sopivana itsellesi.
Konsoli tarjoaa uuden iFit Live teknologian, jonka avulla konsolisi voi kommunikoida langattoman
verkkosi kanssa. iFit Liven avulla voit ladata harjoituksia, luoda omia harjoitusohjelmia, tallettaa
omat tuloksesi ja pääset käsiksi moniin muihin ominaisuuksiin. Katso lisäinformaatiota
www.iFit.com.
Voit jopa liittää MP3 – tai CD soittimesi konsolin äänentoistojärjestelmään ja kuunnella suosikki
musiikkiasi tai äänikirjoja, kun liikut.
Käynnistääksesi virran, katso tämä sivu. Kosketusnäytön käyttö, katso sivu 16. Konsolin
asentaminen, katso sivu 16.
KUINKA KÄYNNISTÄÄ LAITE
Tärkeää: Jos pyörä on ollut kylmässä, anna sen lämmetä huoneenlämmössä ennen virran
kytkemistä. Muuten konsolin näyttö tai muut elektroniset osat saattavat
vaurioitua.
Kiinnitä virtajohto (sivu 11). Paina virtakytkintä, joka on laitteen kehyksessä
lähellä virtajohtoa.
Näyttöön tulee valo ja se on valmis käytettäväksi.
Huomio: Kun käynnistät virran ensimmäisen kerran, vastustasot saattavat kalibroitua
automaattisesti. Pyörä liikkuu ylös ja alaspäin, ja kun se pysähtyy, kalibroituminen on valmis.
Tärkeää: Jos pyörä ei kalibroidu automaattisesti, katso kohta 4 sivulta 24 ja manuaalisesti kalibroi
pyörä.
Tärkeää: Konsoli tarjoaa näytön demo-tilan, joka on suunniteltu käytettäväksi jos pyörä on näytillä
kaupassa. Jos demo-tila on päällä, konsolin valo ei sammu ja näyttö ei tyhjene, kun lopetat
harjoituksen. Sammuttaaksesi demo-tilan, katso kohta 8 sivulta 22.
15
KUINKA KÄYTTÄÄ KOSKETUSNÄYTTÖÄ
Konsolissa on värillinen kosketusnäyttö. Seuraavat ohjeet auttavat sinua tabletin käytössä:
-
Konsoli toimii kuten muut tabletit. Voit liu’uttaa tai näpäyttää sormellasi ruutua liikuttaaksesi
kuvia, kuten harjoitusten kuvauksia. Et kuitenkaan voi tarkentaa lähelle tai kauas
liu’uttamalla sormiasi ruudulla.
-
Kirjoittaaksesi tekstilaatikkoon, kosketa laatikkoa, jotta saat näppäimistön esiin. Jos haluat
käyttää numeroita tai muita merkkejä, paina ?123 näppäintä. Nähdäksesi lisää merkkejä,
paina Alt-näppäintä ja paina sitä uudelleen palataksesi numerovalikkoon. Palataksesi
kirjainnäppäimistöön, paina ABC-näppäintä. Käyttääksesi isoja kirjaimia, paina ylöspäin
osoittavaa nuolta tai mikäli haluat kirjoittaa jatkuvasti isoilla kirjaimilla, paina nuolta
kahdesti. Jotta palaat takaisin pieniin kirjaimiin, paina nuolta kolmannen kerran. Jotta saat
poistettua viimeisimmän kirjaimen, paina näppäintä jossa on taaksepäin osoittava nuoli ja
X.
-
Käytä näitä näppäimiä navigoidaksesi tabletilla. Paina kotinäppäintä päästäksesi päävalikkoon. Paina keskimmäistä
näppäintä päästäksesi asetuksiin (sivu 22) ja oikeanpuoleista
näppäintä päästäksesi edelliselle sivulle.
-
Jos oikeiden näppäinten koskettaminen on mielestäsi vaikeaa, katson näytön kalibrointi
sivulta 24.
KUINKA KONSOLI ALUSTETAAN
Alusta konsoli ennen ensimäistä käyttökertaa.
1. Yhdistä langattomaan verkkoon
Käyttääksesi Internet selainta, joitakin konsolin ominaisuuksia ja ladataksesi iFit harjoituksia, konsoli pitää
olla yhdistettynä Internetiin. Yhdistääksesi konsoli langattomaan verkkoon, katso sivu 25.
2. Tarkista päivitykset.
Katso kohta 1 sivulta 22 ja kohta 2 sivulta 24 ja valitse huoltotila. Katso sitten sivu 24, ja tarkista päivitykset.
3. Luo iFit tili.
Luodaksesi iFit Live tilin tai haluat lisätietoa, mene tietokoneellasi tai älypuhelimellasi osoitteeseen
www.iFit.com. Seuraa ohjeita kirjautuksesi sisään. Jos sinulla on aktivointikoodi, valitse ’’code activation’’.
Konsoli on nyt valmis ja voit aloittaa harjoituksen. Seuraavat sivut selittävät eri harjoitusohjelmat ja muut
konsolin ominaisuudet.
Manuaalitila, sivu 17. Le tour de France -ohjelma, sivu 19. Tavoiteohjelma, sivu 20. IFit-ohjelma, sivu 21.
Asetukset tila, sivu 22. Huoltotila, sivu 24. Langaton Internet-yhteys, sivu 25. Äänentoisto, sivu 26. Internetselain, sivu 26.
Huomaa: Jos näytössä on muovi, poista se.
Näyttö voi näyttää nopeuden maileissa tai kilometreissä. Valitaksesi näyttötavan katso sivu 23.
16
KUINKA KÄYTTÄÄ MANUAALI TILAA
1. Kosketa näyttöä tai ala polkemaan.
Käynnistääksesi laitteen katso sivu 15.
2. Valitse päävalikko.
Kun konsoli käynnistyy, päävalikko tulee esiin. Paina koti näppäintä näytön alareunassa
palataksesi valikkoon missä vaiheessa tahansa.
Paina Start-näppäintä aloittaaksesi manuaalisen harjoituksen.
3. Vaihda kallistusta.
Pitääksesi tasaisen polkemistahdin, vaihda kallistusta painamalla ’’Grade increase’’ ja ’’decrease’’
näppäimiä konsolissa.
Voit vaihtaa kallistusta myös painamalla vaihtonäppäimiä. Lisätäksesi kulmaa, paina
oikeanpuoleisia näppäimiä, vähentääksesi kallistusta paina vasemmanpuoleisia näppäimiä
käsivaihteissa. Huomio: Kun olet painanut näppäintä, menee hetki ennen kuin kuntopyörä säätyy
valittuun kallistukseen. Kuulet moottorin äänen kun kallistustaso vaihtuu, tämä on normaalia.
4. Vaihda vaihteita halutessasi.
Voit valita pyörän jäljittelevän maastopyörääsi. Valitaksesi tämän, katso sivu 22.
Huomaa: pyörä vain simuloi vaihteita, ne eivät ole oikeita vaihteita.
Vaihda vaihteita painamalla näppäimiä käsivaihteissa. Huomaa: kun vaihdat vaihdetta, kestää
hetki ennen kuin pyörä saavuttaa valitun vaihteen. Välttääksesi vahinkoa, älä vedä vaihteita tai
purista niitä.
Oikeanpuoleisella käsivaihteella voit säätää takavaihdetta. Paina etummaista näppäintä
lisätäksesi vastusta; paina takimmaista näppäintä vähentääksesi vastusta. Vasemmanpuoleisella
vaihteella voit säätää etuvaihdetta. Paina etummaista näppäintä vähentääksesi vastusta; paina
takimmaista näppäin lisätäksesi vastusta. Parhaillaan valittuna olevat vaihteet tulevat näkymään
ruutuun.
5. Seuraa edistymistäsi
Konsoli tarjoaa monia näyttötiloja. Riippuen minkä harjoituksen valitset, näet näytössä
harjoitukseen liittyvää tietoa.
Valitaksesi halutun näyttötilan, näpäytä näyttöä. Voit myös näpäyttää punaisia laatikoita näytössä
nähdäksesi lisää harjoitusinfoa. Jos haluat, säädä äänenvoimakkuutta lisäys- ja
vähennysnäppäimillä.
Pysäyttääksesi harjoituksen, lopeta polkeminen tai paina takaisin- tai kotinäppäintä. Jatkaaksesi,
paina Resume näppäintä. Lopettaaksesi harjoituksen, paina End workout -näppäintä. Sen jälkeen
yhteenveto ilmestyy näyttöön. Finish näppäimellä voit palata takaisin päävalikkoon tai voit joko
tallentaa tai julkaista harjoituksesi tulokset.
17
6. Intervalliharjoittelu
Harjoituksen aikana voit käyttää intervallinäyttöä mitataksesi suorituksesi lyhyinä intervalleina.
Valitaksesi intervalliharjoituksen, klikkaa sitä sormellasi.
Aloittaaksesi intervallin, paina Start. Lopettaaksesi intervallin, paina Lap. Voit valita niin paljon
intervalleja kuin haluat harjoitukseesi.
Konsoli nauhoittaa dataa kaikista intervalleista, joita voit tarkastella milloin vain harjoituksesi
aikana. Näytössä näet listan kaikista nauhoituksista. Rullaa näyttöä nähdäksesi halutun intervallin
tiedot.
7. Sykemittarin käyttö ja sykkeen mittaus
Voit käyttää sykemittaria mitataksesi sykkeesi. Lisätietoa sivulla 26. Huomaa: Konsoli toimii ANT+
ja BLE-mittareiden kanssa.
8. Kun olet lopettanut harjoituksen, irrota virtajohto.
Kun lopetat harjoituksen, paina virtakytkintä ja irrota virtajohto. Tärkeää: jos et tee tätä,
elektroniset osat saattavat kulua ennenaikaisesti.
18
LE TOUR DE FRANCE – HARJOITUKSEN KÄYTTÖ
1. Aloita polkeminen tai paina näyttöä aktivoidaksesi konsolin. Katso kuinka kytkeä virta sivulta 15.
2. Valitse menu, katso kohta 2 sivulta 17.
3. Valitse Le Tour de France – harjoitus.
Paina pyöräilijä painiketta ja harjoitusvalikko tulee näyttöön. Valitse sitten Le Tour de France ohjelma ja siitä haluttu harjoitus. Huomaa: saatat joutua rullaamaan näyttöä nähdäksesi kaikki
ohjelmat. Valitse sitten haluttu harjoitusohjelma. Näyttö näyttää harjoituksen nimen, keston ja
matkan. Näyttö näyttää myös arvioidun kalorimäärän, joita kulutat ohjelman aikana.
4. Aloita harjoitus.
Paina Start. Harjoituksessa on lämmittelysegmentti, jonka voit ohittaa painamalla Skip näppäintä.
Vaihtoehdot lämmittelysegmentille löydät sivulta 23.
Jokainen harjoitus on jaettu segmentteihin. Yhteen segmenttiin on ohjelmoitu yksi vastustaso.
Huomio: Sama vastustaso saattaa olla peräkkäisillä segmenteillä.
Näyttö näyttää sinulle kartan ja näytöllä näkyvä merkki näyttää edistyksesi. Kosketa näppäimiä
näytöllä valitaksesi halutun kartta vaihtoehdon. Profiili näyttää edistyksesi. Nähdäksesi tietoa
profiilista kosketa tai liu’uta sormeasi näytöllä.
Kun kallistus muuttuu, polkimien vastus muuttuu automaattisesti. Pidä tasainen polkemistahti
vaihtamalla vaihteita painamalla lisää ja vähennä näppäimiä.
Huomaa: Voit manuaalisesti yliajaa kallistuksen asetukset painamalla Grade näppäimiä.
Palataksesi ohjelmaan, paina follow workout näppäintä.
Huomaa: Kalorinkulutus on vain arvio siitä, mitä tulet kuluttamaan harjoituksen aikana. Oikea luku
riippuu mm. painostasi. Polkemisnopeutesi vaikuttaa siihen, paljonko kaloreita kulutat.
Pysäyttääksesi harjoituksen, lopeta polkeminen tai paina takaisin- tai koti-näppäintä. Jatkaaksesi,
paina resume näppäintä. Lopettaaksesi harjoituksen, paina End workout näppäintä.
Harjoitus jatkuu tällä tavoin kunnes viimeinen segmentti loppuu. Sen jälkeen yhteenveto ilmestyy
näyttöön. Finish näppäimellä voit palata takaisin päävalikkoon, tai voit joko tallentaa tai julkaista
harjoituksesi tulokset.
5. Seuraa harjoitustasi näytöstä, sivu 17.
6. Tee intervalleja halutessasi, sivu 18.
7. Sykemittarin käyttö ja sykkeen mittaus, sivu 18.
7. Kun olet valmis, irrota johto, sivu 18.
19
SET-A-GOAL HARJOITUKSEN KÄYTTÖ
1. Aloita polkeminen tai painamalla näyttöä. Katso kuinka kytkeä virta sivulta 15.
2. Valitse menu, katso kohta 2 sivulta 17.
3. Valitse set a goal -harjoitus
Paina set-a-goal näppäintä. Asettaaksesi tavoitteen harjoitukselle, paina näppäintä halutulle
tavoitteelle. Sitten paina lisää ja vähennä näppäimiä asettaaksesi tavoitteen ja valitaksesi muut
asetukset. Näytössä näkyy harjoituksen kesto ja matka ja arvioitu kalorinkulutus.
4. Aloita harjoitus
Harjoituksessa saattaa olla lämmittelysegmentti, mutta voit ohittaa sen painamalla Skip näppäintä.
Valitaksesi asetukset tälle segmentille, katso sivu 23.
Paina Start aloittaaksesi. Ohjelma toimii samalla tavoin kuin manuaalitila (sivu 17).
Huomaa: Voit manuaalisesti yliajaa kallistuksen asetukset painamalla Grade näppäimiä.
Palataksesi ohjelmaan, paina follow workout näppäintä.
Ohjelma jatkuu kunnes saavutat tavoitteesi. Yhteenveto ilmestyy näyttöön, voit tallentaa tai
julkaista sen tai painaa finish näppäintä palataksesi päävalikkoon.
Huomaa: Kalorinkulutus on vain arvio mitä tulet kuluttamaan harjoituksen aikana. Oikea luku
riippuu mm. painostasi. Polkemisnopeutesi vaikuttaa siihen, paljonko kaloreita kulutat.
5. Seuraa harjoitustasi näytöstä, sivu 17.
6. Tee intervalleja halutessasi, sivu 18.
7. Sykemittarin käyttö ja sykkeen mittaus, sivu 18.
8. Kun olet valmis, irrota johto, katso sivu 18.
20
iFit -HARJOITUKSEN KÄYTTÖ
Huomio: Käyttääksesi tätä, sinulla täytyy olla pääsy langattomaan verkkoon (katso sivu 25.) iFit jäsenyys
vaaditaan.
1. Aloita polkeminen tai kosketa näyttöä. Katso kuinka kytkeä virta sivulta 15.
2. Valitse päävalikko, katso kohta 2 sivulta 17.
3. Kirjaudu iFit tiliisi.
Jos et ole jo tehnyt niin, paina Login näppäintä. Syötä näyttöön käyttäjänimesi ja salasanasi ja paina Login
näppäintä. Huomaa: salasanan ja käyttäjänimen on oltava oikein pieniä ja isoja kirjaimia myöten.
Vaihtaaksesi käyttäjää iFit tilissä paina käyttäjä näppäintä näytössä. Jos useampia kuin yksi käyttäjä on
rekisteröityneenä tähän tiliin, näet listan käyttäjistä. Valitse haluamasi käyttäjä.
4. Valitse iFit -harjoitus.
Ladataksesi iFit harjoitus aikatauluusi, valitse Map, Train, Video tai Lose Wt nappia. Huomaa: saatat
päästä käsiksi myös demo harjoituksiin, vaikka et olisi kirjautuneena sisään.
Jos haluat kilpailla kilpailussa, jonka olet aikaisemmin ladannut paina Compete näppäintä. Nähdäksesi
historian, paina Track näppäintä. Käyttääksesi set-a-goal ohjelmaa paina set a goal näppäintä. (sivu 20)
Ennen kuin harjoitukset latautuvat, sinun täytyy lisätä ne aikatauluusi osoitteessa iFit.com
Lisäinformaatiota varten mene osoitteeseen www.iFit.com
Kun valitset iFit live harjoituksen, näyttö näyttää sinulle harjoituksen nimen, keston ja matkan. Näet myös
arvioidun kaloreiden kulutuksen ja kartan tai profiilin harjoituksesta. Jos valitset kilpailun, näyttö aloittaa
lähtölaskennan kilpailun alkuun.
5. Aloita harjoitus, katso kohta 4 sivulta 19.
Joissakin harjoituksissa ohjaajan ääni voi ohjata sinut harjoituksen läpi. Katso kuinka käyttää äänentoistoa,
sivu 26.
Huomaa: Voit manuaalisesti yliajaa kallistuksen asetukset painamalla Grade näppäimiä. Palataksesi
ohjelmaan, paina follow workout näppäintä.
6. Seuraa edistymistäsi, katso kohta 5 sivulta 17.
Näyttö saattaa näyttää sinulle kartan maastosta jossa olet menossa. Valitse näytön näppäimillä haluamasi
näyttövaihtoehto. Kilpailutilanteessa näet kilpailijoiden nopeuden ja heidän ajamansa matkan. Näet myös
kuinka monta sekuntia sinua edellä tai jäljessä he ovat.
7. Tee intervalleja halutessasi sivu 18.
8. Sykemittarin käyttö ja sykkeen mittaus, sivu 18.
9. Kun olet valmis, irroita johto, sivu 18.
Lisätietoa varten mene osoitteeseen www.iFit.com.
21
ASETUKSET -TILAN KÄYTTÖ
1. Valitse päävalikko. Käynnistä konsoli ja valitse päävalikko (sivu 17). Paina sitten vaihde-näppäintä sivun
alareunassa, valitaksesi asetukset -tilan. Voit myös painaa keskus näppäintä konsolissa päästäksesi
päävalikkoon.
2. Valitse equipment settings mode.
Päävalikosta paina equipment settings näppäintä. Huomaa: voit joutua rullaamaan näyttöä nähdäksesi
kaikki vaihtoehdot.
3. Ota tai poista käytöstä automaattinen kirjautuminen.
Voit valita asetuksista, että konsolisi kirjautuu automaattisesti sisään iFit tiliisi, kun käynnistät konsolin. Tätä
suositellaan yksityisomistajille, joilla on pyörä ainoastaan omassa käytössään.
Jos otat toiminnon pois käytöstä tai laitat sen käyttöön, paina Auto relogin näppäintä, sitten paina enable tai
disable valintaruutua. Paina sitten takaisin näppäintä.
4. Ota tai poista käytöstä automaattiset päivitykset.
Paina ensin Auto update näppäintä. Valitse sitten enable tai disable valintaruutu. Paina sitten takaisin
näppäintä ruudussa. Huomaa: Valitaksesi ajan automaattisille päivityksille, katso kohta 14.
5. Ota tai poista käytöstä internet selain.
Paina ensin Browser näppäintä. Valitse sitten enable tai disable valintaruutu. Paina sitten takaisin
näppäintä ruudussa.
6. Valitse aika lepotilalle.
Konsolissa on lepotila mahdollisuus; jos mitään nappeja ei ole painettu tai polkimia käytetty tietyn ajan
kuluessa, konsoli sammuu. Valitaksesi ajan, jonka konsoli odottaa ennen sammumista paina ensin
Cadence timeout näppäintä. Valitse sitten enable tai disable ruutu. Paina sitten takaisin näppäintä
ruudussa.
7. Valitse vaihdeominaisuudet.
Vaihdeominaisuudet voidaan asettaa simuloimaan maastopyörän vaihteita. Valitaksesi etuosan
ominaisuuden paina ensin Choose Front Gears näppäintä. Valitse sitten haluamasi vaihtoehto pyörästä.
Paina sitten palaa näppäintä näytössä.
Valitaksesi takaosan ominaisuuden paina ensin Choose Rear Gears näppäintä ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto pyörästä. Paina sitten palaa näppäintä näytössä. Tärkeää: Jos haluat lisätietoa vaihteiden
ominaisuuksista, tutustu maastopyöräily kirjallisuuteen tai muuhun tietolähteeseen.
8. Laita demotila päälle tai pois päältä.
Konsoli tarjoaa demotilan, joka on suunniteltu käytettäväksi, jos pyörä on näytillä kaupassa. Kun demotila
on päällä, näytössä näkyy demo esitys. Kääntääksesi sen pois päältä, paina Demo mode näppäintä, ja
valitse sitten On tai Off valintaruutu. Paina sitten edellinen näppäintä.
22
9. Piilota tai näytä vaihdenäppäimet.
Konsolissa on mahdollista piilottaa vaihdenäppäimet jotta voidaan estää
asiattomia käyttäjiä pääsemästä asetuksiin. Piilottaaksesi tai näyttääksesi
näppäimet, paina Hide settings näppäintä ja klikkaa haluamaasi valintaruutua.
Seuraa sitten näytön ohjeita. Tärkeää: Jotta pääset asetuksiin, kun näppäimet
ovat piilotettuna, piirrä neliö myötäpäivään näyttöön.
10. Valitse kieli.
Valitaksesi kielen, paina Language näppäintä ja valitse haluamasi kieli. Seuraa sitten näytön ohjeita.
Huomaa: tämä toiminto ei välttämättä ole saatavilla.
11. Salasanan käyttö
Konsolissa on mahdollista asettaa lapsilukko, joka estää asiattomia käyttäjiä käyttämästä pyörää.
Ottaaksesi tai poistaaksesi salasanan käytöstä paina Passcode näppäintä. Ottaaksesi sen käyttöön, paina
Enable valintaruutua. Syötä sitten neljä merkkiä pitkä salasana. Paina Save näppäintä ottaaksesi sen
käyttöön. Paina Cancel näppäintä palataksesi asetuksiin ilman, että otat salasanaa käyttöön. Jos haluat
poistaa jo olemassa olevan salasanan käytöstä, klikkaa Disable valintaruutua. Paina sitten takaisin
näppäintä näytössä. Huomaa: Kun salasana on käytössä, konsoli pyytää sinua säännöllisesti syöttämään
salasanan. Konsoli pysyy lukittuna kunnes oikea salasana on syötetty. Tärkeää: Jos unohdat salasanan,
syötä seuraava salasana avataksesi konsolin: 1985.
12. Katunäkymän käyttö
Jossain harjoituksissa näytössä saattaa näkyä kartta. Ottaaksesi sen käyttöön tai pois käytöstä, paina
Street View näppäintä. Klikkaa sitten Enable tai Disable valintaruutua. Paina sitten takaisin näppäintä.
13. Aikavyöhyke
Valitaksesi aikavyöhykkeen, paina Timezone näppäintä ja valitse haluamasi aikavyöhyke. Paina sitten
takaisin näppäintä.
14. Päivitysaika
Ottaaksesi päivitysajan käyttöön, tai pois käytöstä paina Update Time näppäintä. Klikkaa sitten valittua
aikaa. Paina sitten takaisin näppäintä. Kun valitset päivitysajan, sinun täytyy myös sallia automaattiset
päivitykset (kohta 4). Tärkeää: Sinun täytyy siltikin ottaa virtajohto irti pyörästä käytön jälkeen. Aseta aika
siihen aikaan kun normaalisti käytät pyörää ja pystyt irrottamaan johdon päivityksen jälkeen.
15. Mittayksikkö
Paina US/metric näppäintä nähdäksesi mittayksikön. Valitse sitten valintaruutu haluamallesi mittayksikölle.
Paina sitten takaisin -näppäintä.
16. Lämmittelysegmentti
Kun valitset harjoituksen, se voi alkaa lämmittelysegmentillä. Valitaksesi ajan sille tai poistaaksesi sen
käytöstä, paina Warm up time näppäintä ja valitse haluamasi vaihtoehto. Paina sitten takaisin -näppäintä.
17. Poistuminen
Poistuaksesi asetuksista, paina edellinen -näppäintä.
23
HUOLTOTILANKÄYTTÖ
1. Valitse asetukset, sivu 22.
2. Valitse huoltotila.
Asetusten päävalikosta kosketa Maintenance-näppäintä. Huoltotilasta näet tietoa konsolista ja
langattomasta Internet-yhteydestä.
3. Päivitä konsolin ohjelmisto.
Tarkista säännöllisesti ohjelmiston päivitykset. Huoltotilasta valitse laitteiston päivitykset. Paina
Enter näppäintä ladataksesi viimeisimmät päivitykset. Tärkeää: Välttääksesi vahingoittamasta
pyörää, älä sulje virtaa sillä välin kun ohjelmistoa päivitetään.
Näytöstä näet päivityksen edistymisen. Kun päivitys on valmis, konsoli käynnistyy uudelleen. Jos
se ei tee niin, paina virta katkaisinta off-asentoon ja odota muutamia sekunteja ennen kuin painat
sen takaisin on-asentoon. Saattaa mennä muutama minuutti ennen kuin konsoli on valmis
käyttöön.
Huomaa: Joskus konsoli saattaa toimia eri tavoin päivityksen jälkeen, nämä päivitykset ovat
tarkoitettu parantamaan harjoituksiasi.
4. Kalibroi kallistus.
Huoltotilasta, valitse kalibroi kallistus. Paina sitten Enter näppäintä kalibroidaksesi kallistuksen
kuntopyörässä. Pyörä liikkuu automaattisesti ylimpään mahdolliseen asentoon, laskeutuu
alimpaan mahdolliseen asentoon ja palaa aloitusasentoon. Tämä kalibroi kallistusasetukset.
Tärkeää: Pidä lemmikit, jalat ja muut pois pyörän lähettyviltä kun se kalibroituu.
Kun pyörä on valmis, paina takaisin näppäintä.
5. Kalibroi näyttö.
Jos näyttö ei toimi oikein ja sinun on vaikea painaa näppäimiä. Valitse silloin Calibrate screen
näppäintä ja pieni kohde ilmestyy näyttöön. Käytä pyyhekumia tai muuta pientä esinettä ja kosketa
sillä kohteen keskelle ja sitten loppuja kohteita. Muutaman sekunnin kuluttua konsoli poistuu
kalibrointi tilasta. Huomaa: tämä toiminto ei välttämättä ole saatavilla.
6. Katso tekniset tiedot.
Huoltotilasta valitse Machine Info. Kun olet valmis, paina takaisin -näppäintä.
7. Löydä avainkoodit.
Tämä toiminto on tarkoitettu asentavien teknikkojen käyttöön.
8. Anna IP-osoite.
Jos Internet-yhteytesi ei automaattisesti löydä IP-osoitetta, paina Custom IP -näppäintä
syöttääksesi sen. Huomaa: tämä toiminto ei välttämättä ole saatavilla.
9. Poistu huoltotilasta, painamalla edellinen -näppäintä.
24
LANGATON INTERNET-YHTEYS
Konsolissa on langattoman verkkoyhteyden mahdollisuus. Huomaa: Sinulla täytyy olla oma
verkkoyhteys käytössäsi sekä 802.11 g/b/n lähetin, jossa SSID lähetys on käytettävissä (salattuja
verkkoja ei tueta).
1. Valitse menu, sivu 22.
2. Valitse langaton verkko-tila.
Paina Network Setup näppäintä. Huomaa: voit myös painaa langattoman yhteyden symbolia
näytön alaosassa päästäksesi langaton verkko-tilaa.
3. Löydä WiFi.
Varmista että WiFi valintaruutu on valittuna. Jos siinä ei ole vihreää merkkiä, paina WiFi valikkoa
kerran ja odota muutama sekunti. Konsoli etsii sinulle langattomat verkot.
4. Asenna ja hallinnoi yhteyksiä.
Kun WiFi on päällä, näet listan yhteyksistä. Huomaa: saattaa kulua monta sekuntia ennen listan
näkymistä. Varmista, että vihreä ruksi on myös ’’network notification’’ kohdassa, jotta konsoli
ilmoittaa sinulle, kun mahdollinen langaton verkko on löydetty.
Kun näet listan, paina haluamaasi verkkoa. Huomaa: Sinun täytyy tietää verkkosi nimi. Jos
verkossa on salasana, sinun täytyy tietää myös se.
Informaatio laatikko kysyy, jos haluat yhdistää verkkoon. Paina Connection näppäintä
yhdistääksesi tai Cancel näppäintä palataksesi listaan. Jos verkolla on salasana, syötä se sille
tarkoitettuun tilaan. Jotta näet salasanan kun kirjoitat sitä, klikkaa show password -valintaruutua.
Näppäimistön käyttö, katso sivu 16.
Konsoli ilmoittaa sinulle, kun se on yhdistetty verkkoon.
Jos haluat kirjautua ulos Internet yhteydestä, valitse verkko ja paina forget.
Jos sinulla on ongelmia, tarkista oikeinkirjoitus. Salasanat ovat tarkkoja myös kirjainkoosta.
Huomaa: iFit tukee salattuja ja salaamattomia (WEP, WPA ja WPA2) koodeja. Laajakaistayhteys
on suositeltavaa; nopeus riippuu yhteyden nopeudesta.
Lisätietoa saat osoitteesta www.support.ifit.com
5. Poistu, paina edellinen näppäintä.
25
KUINKA KÄYTTÄ ÄÄNENTOISTOA
Soittaaksesi musiikkia tai kuunnellaksesi äänikirjoja konsolin äänijärjestelmän kautta, sinun täytyy
liittää MP3- tai CD-soittimesi konsolin liitäntään. Varmista, että äänijohto on liitetty kunnolla (ei
mukana).
Paina sitten MP3- tai CD- soittimen PLAY-painiketta. Säädä äänenvoimakkuus soittimesta tai
konsolin näppäimistä. Jos soittimesi jumiutuu, laita se lattialle tai muulle tasaiselle alustalle
ennemmin kuin konsolin päälle.
KUINKA KÄYTTÄÄ INTERNETSELAINTA
Huomaa: kun käytät Internet-selainta, sinulla täytyy olla pääsy langattomaan verkkoon. Avataksesi
selaimen, paina maapallon kuvaa ruudun alareunassa. Valitse sitten verkkosivu.
Navigoidaksesi selaimessa, paina back, refresh ja forward näppäimiä näytössä. Poistuaksesi,
paina Return näppäintä.
Käyttääksesi näppäimistöä, katso sivu 16.
Antaaksesi eri osoitteen URL ikkunaan, liu’uta sormeasi näytössä alaspäin, jotta ikkuna tulee
näkyviin. Kosketa sitten ikkunaa, anna osoite ja paina GO. Huomaa: kun käytät selainta, vain
kallistus, vaihde ja äänenvoimakkuusnapit toimivat.
Huomaa: Jos sinulla on vielä kysyttävää, mene osoitteeseen www.support.ifit.com lisätietoa
varten.
VALINNAINEN SYKEMITTARI
Halusitpa polttaa rasvaa tai kasvattaa hapenottokykyäsi, avain
harjoitteluun on pitää asianmukainen syke harjoituksen ajan.
Sykemittari auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi, mittaamalla
sykkeesi koko harjoituksesi ajan. Hankkiaksesi sykemittarin, katso
tämän ohjekirjan kansilehti.
26
HUOLTO JA ONGELMATILANTEIDEN RATKAISU
KUINKA HUOLTAA PYÖRÄÄ
Tarkista ja kiristä kaikki laitteen osat säännöllisesti. Korvaa kaikki kuluneet osat välittömästi.
Käytä nihkeää kangasta ja pientä määrää laimeaa saippuaa puhdistaaksesi laitteen.
Tärkeää: välttääksesi näytön vahingoittumista, pidä kaikki nesteet poissa sen läheisyydestä ja
pidä näyttö poissa suorasta auringonvalosta.
NÄYTÖN KALIBROINTI
Jos oikeiden kohteiden kosketus näytöllä on vaikeaa, näyttö saattaa olla väärin kalibroitu. Katso
silloin sivu 24.
HIHNAN SÄÄTÖ
Jos polkimet lipsuvat kun poljet, pitää hihna säätää. Sammuta ensin virta ja irrota virtajohto.
Kun löydät sisäänmenoaukon oikean kyljen (12) alapuolelta, kiristä säätöruuvia (39) kunnes hihna
on tiukka.
27
OHJEITA KUNTOILUUN
VAROITUS: Ennen harjoituksen aloittamista, tarkista
terveydentilasi lääkäriltä. Tämä varoitus on erityisen
tärkeä, jos olet yli 35–vuotias tai sinulla on
terveysongelmia.
sykevyöhykkeellä, joka vaatii paljon happea
pitkäaikaisesti. Harjoittele taulukon ylimmällä
sykevyöhykkeellä.
Nämä ohjeet auttavat suunnittelemaan
harjoitusohjelmasi. Tarkempia tietoja harjoittelemisesta
saat lääkäriltäsi tai voit etsiä tietoja arvostetuista alan
kirjoista. Muista, että oikea ruokavalio ja riittävä lepo
ovat keskeisiä tekijöitä tulosten saavuttamiseksi.
Mitataksesi sydämensykkeesi, kuntoile ainakin kaksi
minuuttia. Lopeta sitten harjoitus ja laita kaksi
sormeasi ranteellesi, kuten kuvassa näytetty. Ota
kuuden sekunnin ajan sydämensyke ja kerro se
kymmenellä. Jos esimerkiksi kuuden sekunnin
sykkeesi on 14, on
silloin
sydämensykkeesi
140 lyöntiä
minuutissa.
KUINKA MITATA SYDÄMENSYKKEESI
HARJOITUKSEN INTENSITEETTI
Oikealla intensiteetillä harjoitteleminen on
avainasemassa tulosten saavuttamiseksi, oli sitten
tarkoituksesi polttaa rasvaa tai vahvistaa sydän- ja
verisuonijärjestelmääsi. Voit käyttää sydämensykettäsi
ohjenuorana oikean intensiteettitason löytämiseksi.
Alla oleva taulukko näyttää suositellut syketasot
rasvanpolttamiseen ja aerobiseen harjoitteluun.
OHJEET
HARJOITTELUUN
Lämmittely – Aloita kevyellä harjoituksella ja
venyttelyllä 5–10 minuutin ajan. Lämmittely nostaa
ruumiinlämpöäsi, sykettäsi ja verenkiertoasi, ja
valmistelee sinut harjoitukseen.
Harjoitusvyöhyke – Harjoittele 20–30 minuuttia
pitämällä sykkeesi lähellä harjoitusvyöhykettäsi. (Älä
pidä sykettäsi harjoitusvyöhykkeellä 20 minuuttia
pidempään parin ensimmäisen harjoitteluviikon
aikana.) Hengitä säännöllisesti syvään harjoituksen
aikana – älä koskaan pidätä hengitystäsi.
Löytääksesi oikean intensiteettitason, katso ikäsi
taulukon alapuolelta (iät on pyöristetty lähimpään
kymmeneen vuoteen). Kolme numeroriviä
yläpuolisessa taulukossa iän yläpuolella määrittävät
”harjoitusvyöhykkeen”. Alin numero on
rasvanpolttosyke, keskimmäinen maksimaalinen syke
rasvanpolttoon ja korkein aerobinen harjoitussyke.
Jäähdyttely – Venyttele harjoituksen jälkeen 5–10
minuuttia. Venyttely auttaa lihaksiasi venymään ja
ehkäisee harjoittelun jälkeisiä ongelmia.
Rasvanpoltto – Tehokkaan rasvanpolton
saavuttaaksesi sinun tarvitsee harjoitella matalalla
intensiteettitasolla pitkään, yhtäjaksoisesti.
Harjoituksen ensiminuuteilla kehosi käyttää
hiilihydraattikaloreita energiaksi. Ensiminuuttien
jälkeen kehosi alkaa polttaa rasvaa. Jos tavoitteenasi
on polttaa rasvaa, pidä harjoitusvyöhykkeenä alinta
rasvanpolttosykettä. Maksimaaliseen rasvanpolttoon
harjoittele keskimmäisellä taulukon sykevyöhykkeellä.
HARJOITTELUN TIHEYS
Pitääksesi kuntoasi yllä tai parantaaksesi sitä,
harjoittele ainakin kolme kertaa viikossa pitämällä
vähintään päivä harjoitusten välissä. Parin kuukauden
jälkeen voit halutessasi harjoitella viidesti viikossa.
Muista, että avain menestykseen on se, että harjoittelu
on säännöllinen ja nautinnollinen osa jokapäiväistä
elämääsi.
Aerobinen harjoitus – Jos haluat vahvistaa sydän- ja
verisuonielimistöäsi, sinun pitää harjoitella aerobisella
28
OSALISTA
29
30
OSIEN ERITTELY
31
VARAOSIEN TILAAMINEN
Katso käyttöohjeen kansilehti, jos haluat tilata varaosia. Kokoa tietosi
seuraavista asioista ottaessasi yhteyttä, jotta voimme auttaa sinua:
- Tuotteen malli- ja sarjanumero (katso kansilehti)
- Tuotteen nimi (katso kansilehti)
- Avainnumero ja kuvaus osista, jotka haluat tilata (Katso OSALISTA (Part list)
ja OSIEN ERITTELY (EXPLODED DRAWING) -kuvat käyttöohjeen
loppuosasta).
KIERRÄTYS
Tuotetta ei saa viedä kunnalliselle kaatopaikalle. Luonnon säästämiseksi tuote
pitää kierrättää käyttöiän jälkeen laissa määrätyllä tavalla.
Vie tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen
alueellasi. Kierrättämällä autat säästämään
luonnonvaroja ja voimistat Euroopan
luonnonsuojelustandardeja. Jos haluat lisätietoja
kierrätyksestä, ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaan tai
paikalliseen jätteenhuoltoyritykseen.
32