3 - Jyty Kuopio ry

Comments

Transcription

3 - Jyty Kuopio ry
Kuva Tapio Aalto
SYKSYN TOIMINTAA
Jytyn liittokokous on yksi tämän vuoden toiminnan painopisteitä. Yhdistyksen
kevätkokouksen valitsemina edustajina kokoukseen osallistuvat Juha Hujanen, Päivi Elovirta, Leila Räsänen ja allekirjoittanut. Kokoukseen osallistuu yhteensä noin 300-400 yhdistysten valitsemaa edustajaa. Liittokokous
pidetään Finlandia-talolla Helsingissä 7.-9.11.2012.
Liittokokous käyttää ylintä päätösvaltaa liitossa ja kokoontuu joka neljäs vuosi.
Kokouksessa asetetaan mm. seuraavalle nelivuotiskaudelle toiminnalliset ja
ohjelmalliset tavoitteet sekä käsitellään aloitteet. Valtuusto on liittokokousten
välillä liiton ylin päättävä elin. Liittohallitus toimeenpanee näiden antamia
tehtäviä ja toimisto tekee arkipäivän työn.
Liittokokouksessa valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi liiton ja liittovaltuuston puheenjohtajat, valtuusto ja liittohallitus sekä heille kullekin
kaksi varajäsentä sekä tilintarkastajat. Liittokokouksen yhteydessä on myös
Jytyn työttömyyskassan kokous, jossa jokaisella jäsenellä on äänioikeus.
Kokouksessa valitaan Jytyn työttömyyskassan puheenjohtaja ja hallituksen
edustajat varajäsenineen.
Liittokokouksessa päätetään myös liiton sääntömuutoksista.
Liittohallituksen esittämät sääntömuutokset liittokokoukselle:
Keskusjärjestöjäsenyydestä päättäminen liittokokoukselta liittovaltuustolle
Perustelut
• järjestökentän jatkuva muutos, päätöksenteon nopeuttaminen, nykytekniikka mahdollistaa jäsenistön mielipiteen nopean kartoituksen.
Liittokokouksen korvaaminen laajennetulla valtuustolla
Perustelut
• liittokokouksen kustannukset ovat suuret liitolle ja yhdistyksille
• liittokokous on kankea päätöksentekoelin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
• muutos vahvistaisi alueiden ja vaalipiirien kokousten merkitystä
• tuo yhdistyksille mahdollisuuden tehdä ”liittokokoustasoisia” aloitteita
vuosittain
• mahdollistaa yksityiskohtaisemman keskustelun kaikista asioista
• säästyvät kustannukset käytetään valtakunnallisten jäsentapaamisten ja
puheenjohtajapäivien järjestämiseen.
Yhtenäinen jäsenmaksuperuste
• Tällä hetkellä on käytössä kaksi jäsenmaksuperustetta. Lisääntyvässä
määrin liiton sopimusalueilla ei tunneta varsinaisen palkan käsitettä
• Jatkossa liitossa olisi yhtenäinen ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan
sidottu jäsenmaksuperuste
• Laajentuneen jäsenmaksupohjan johdosta jäsenmaksua laskettaisiin vastaavalla määrällä. (kustannusneutraali)
• Liiton osuus jäsenmaksusta laskisi kaikkien osalta.
Perustelut
• Jäsenistön tasavertainen kohtelu
• Vertailukelpoisuus muihin liittoihin nähden
• Muutoksen vaikutukset jäsenmaksun määrään liikkuvat - 0,50 €/kk) ja +
1,70 €/kk välillä vuositasolla.
Siirtyminen liittoperintään
Perustelut
• Liittoperintä on tehokasta ja se vähentää rästiläisistä johtuvia kustannuksia
• Liittoperintä auttaa pitämään jäsenrekisterin paremmin ajan tasalla
• Vapauttaa yhdistyksissä resursseja muihin tehtäviin
• Vähentää rahastonhoitajien työtaakkaa
• Helpottaa työnantajien jäsenmaksuperintää ja lisää jäsenmaksutilitysten
oikeellisuutta.
Ennen liittokokousta järjestetään Itä-Suomen alueen aluekokous, jossa
valitaan ehdokkaat valtuustoon/hallitukseen esitettäväksi liittokokouksen
hyväksyttäväksi. Jyty Kuopion ehdokas liittohallituksen jäseneksi on Juha
Hujanen. Lisäksi esitämme Tiina Tertsunen-Bergiä Jytyn työttömyyskassan hallituksen jäseneksi. Päivi Elovirta on ehdokkaamme Itä-Suomen
nuorisovastaavaksi, Kati Haapakangas aluehallituksen jäseneksi ja Aija
Torsti varajäseneksi. Toivotaan onnea ja menestystä ehdokkaillemme!
Syksyllä valitaan myös pääluottamusmies ja luottamusmiehet seuraavaksi
nelivuotiskaudeksi. Ehdokasasettelu on syyskuussa, josta tarkempaa tietoa
tässä lehdessä ja kotisivuilla.
Kiitos luottamusmiehet ja muut aktiivit
Lämmin kiitos luottamusmiehille ja muille aktiiveille, joiden aktiivikausi Jytyssä päättyy vuodenvaihteessa. Olette tehneet arvokasta työtä jäsenten ja
yhdistyksen hyväksi.
Mukavaa syksyn alkua!
Anja Komulainen
puheenjohtaja
[email protected]
017 185 403, 044 718 5403
Kyllikki Nissinen
SÄÄLILLÄ ON JUURENSA RAKKAUDESSA
Eva on 17-vuotias, ensimmäisessä piikuuspaikassaan oleva tytön hupakko. Vaatimattoman kodin kasvattina hän haaveilee paremmasta tulevaisuudesta ja tietysti unelmiensa prinssistä, joka tuon kaiken toteuttaisi.
Ystävätär saa houkuteltua Evan Helsinkiin, missä kuluu kolme vuotta
herrasperheen piikana. Koti-ikävä kuitenkin pakottaa Evan palaamaan
kotikaupunkiinsa, missä hän saa työpaikan vanhassa kahvilassa, ensin
juoksutyttönä ja myöhemmin tarjoilijana. Asiakkaaksi ilmestynyt tyylikkäästi pukeutunut nuori mies, jolla on syvän siniset silmät ja valloittava
hymy, saa Evan vakuuttuneeksi, että tässä on hänen unelmiensa prinssi.
Kahdeksan onnellista vuotta, Hanneksella on oma liike, ja perheeseen
on syntynyt pieni tyttö. Kaikki hyvin, vai onko sittenkään. Mikä saa Hanneksen lopettamaan
liikkeensä ja muuttamaan toiselle paikkakunnalle? Eva ottaa siitä selvää ja ikävä totuus
paljastuu. Mutta Eva ei lannistu, vaan päättää selviytyä. Syttyy talvisota ja jatkosota, lopulta
tulee rauha. Koko aikana Eva ei ole kuullut mitään Hanneksesta, kunnes eräänä päivänä
posti tuo kirjeen tuntemattomalta mieheltä... Kirja kertoo keskisuomalaisen pikkukaupungin
elämästä 1920-luvulta 1950-luvulle. Lukija saa seurata, kuinka nuoresta naisesta kasvaa
useiden pettymysten ja monenlaisten vaikeuksien kautta vahva nainen, joka vankkumattomasti puolustaa kotiaan ja lapsensa tulevaisuutta.
Kirjan hinta 20 € (+ postikulut 3 €).
Kirjaa voi tilata: puh. 040-778 8124, sähköisesti: [email protected]
YKSI AJANJAKSO PÄÄTTYY
Kuva Tapio Aalto
Kuluva vuosi päättyy pian. Vuoden vaihteessa päättyy myös kaksi vuotta
kestänyt pääluottamusmiehen tehtäväni.
Alkuaikoina en välttynyt kommelluksista. Joskus olin väärässä paikassa
väärään aikaan. Onneksi toiset pääluottamusmiehet pitivät minut ajan tasalla.
Perhepäivähoitajien luottamusmiehenä...
Luottamusmiesurani alkoi jo 1990 luvulla, kun minut valittiin perhepäivähoitajien luottamusmieheksi. Toimin silloin itsekin perhepäivähoitajana. Perhepäivähoitajien työaika oli silloin 86,30 tuntia kahdessa viikossa, emmehän
kuuluneet työaikalain piiriin. Nykyisin perhepäivähoitajan työaika on 40 tuntia
viikossa. Työajassa on tultu jo lähemmäksi KVTES:n työaikamääräyksiä.
Perhepäivähoitajat pääsivät työaikalain piiriin 1.1.2011. Käytännössä se
toteutui 1.8.2011 uuden päivähoidon toimintakauden alettua.
Perhepäivähoitajien palkkausta on muutettu useita kertoja. Tällä hetkellä se
on sidottu kaupungin hoitajalta ostamiin hoitopaikkoihin. Hoitajaa kohti voi
olla enintään neljä hoitopaikkaa. Hoitopaikka on hinnoiteltu niin, että ensimmäisestä maksetaan suurempi palkka kuin kolmesta seuraavasta paikasta.
... ja sitten varapääluottamusmiehenä
Työn vaativuuden arviointia alettiin kehittää jo 1990 luvun loppupuolella,
silloinen pääluottamusmies Antero Forsman oli sen alkuunpanija. Hän
ajoi sen käyttöön ottamista voimakkaasti. Virallisesti TVA otettiin käyttöön
kaupungissa vuonna 2005.
Palvelualueuudistuksen myötä TVA arviointeja tehdään koko ajan. Myös
henkilöstön tehtävänkuvauksia on tarkasteltu, koska henkilöstön tehtävät
ovat muutoksen myötä jonkin verran muuttuneet. Myös nimikemuutoksia
on tullut uudistuksen myötä. Olemme käyneet paikallisneuvotteluja Kuopion
kaupungin kanssa erilaisista epäkohdista. Esimerkiksi palvelualueuudistuksen
myötä samassa työpaikassa samaa työtä tekevillä henkilöillä on erilaisia
työaikoja. Nämä yhdenmukaistamiset jatkuvat varmasti vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Jytyn luottamusmiesvaalit
Tänä syksynä on Jytyn luottamusmiesvaalit. Vaaleilla valitaan pääluottamusmies ja alueluottamusmiehet. Uusien luottamusmiesten astuttua tehtäviinsä,
päättyvät nämä työt. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja vaihteleva. Olen
oppinut tuntemaan eri yhteistyötahoja, joiden kanssa olemme neuvotelleet.
Ensi vuoden kesällä alkaa sitten ansaittu vapaa-aikani eli jään eläkkeelle.
Toivon tuleville luottamusmiehille onnistumisia ja jaksamista tulevassa,
vaativassa ja antoisassa tehtävässä.
Hyvää jatkoa kaikille jäsenille
Leila Räsänen
varapääluottamusmies
ELOKUVALIPPUJA MYYNNISSÄ
Elokuvalipun voi ostaa yhdistykseltä hintaan 7 € / kpl.
Lippujen normaalihinnat ovat 9,50 - 12,50 €.
UIMALIPPUJA
Kuopion kaupungin uimahalleihin á 3 €
Tilaukset
Anneli Salminen 044 761 1595, [email protected]
Syssäys 3/2012. Ilmestymispäivä 14.9.2012
Taitto Tapio Aalto | Kansikuva Anna Liisa Kananen/Tapio Aalto
Painopaikka Kuopion Liikekirjapaino Oy, Kuopio 2012
Kotisivuiltamme www.jytykuopio.fi löydät aina viimeisimmät tiedotteet, ilmoitukset ja muut ajankohtaiset asiat.
Siilinjärvellä 7.9.12
Kirje Jyty Kuopion jäsenille
Syksy on saapunut jälleen Kuopioon ja sen ympäristöön.
Pimenevien iltojen syke saa kaipaamaan pieniä lepattavia valoja ympärillä ja toisen ihmisen seuraa. Me täällä
Jytyn nuorisovastaavien tiimissä olemmekin päättäneet
kutsua sinut lämminhenkiselle pruuville maistelemaan
makuja maailmalta viinin muodossa. Maistelupruuvi
järjestetään perjantaina 5.10.2012 Olut- ja viiniravintola
Maljassa, osoitteessa Kauppakatu 29, 70100 Kuopio.
Tilaisuus alkaa kello 20.00 ja pyydämmekin sitovan ilmoittautumisesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
jytykuopio.fi 21.9.12 mennessä. Pruuviin mahtuu 40
nopeinta ilmoittautunutta.
Pruuvissa kerrotaan viinin valmistuksesta sen historiasta ja viinin maistelusta. Viinikoulussa maistellaan 5 eri
viiniä. Omavastuu on 10€.
Haluamme tutustua kaikkiin Jyty Kuopion jäseniin ja
erityisesti nuoria Jytyläisiä kaivataan mukaan illanviettoon. Mikä onkaan parempi tapa tutustua kuin kokoontua joukolla yhteen? Voit edelleen ideoida kanssamme
tulevia yhteisiä tapaamisia laittamalla sähköpostia
ILMOITTAUTUMINEN
palautelaatikkoon osoitteeseen [email protected]
ja vastaamme kaikkiin palautetta antaneisiin. Otamme
ideoitasi mielellämme vastaan!
Syksyisin terveisin,
Jytyn nuorisovastaavatiimi
Haluatko olla aitiopaikalla, askeleen edellä muita?
Uusi toimija, tule rohkeasti mukaan järjestötoimintaan ja ehdokkaaksi
syksyn luottamusmiesvaalissa.
Edunvalvonta lisää ymmärrystä työelämästä.
Luottamusmiehenä saat koulutuksen tehtävään.
Jytyn luottamusmiesvaali kaudelle 2013 – 2016 on käynnistynyt.
EHDOKASASETTELU
• Kuopion kaupunki
Valitaan Jytyn päätoiminen pääluottamusmies, 7 alueluottamusmiestä sekä
varaluottamusmiehet.
Pääluottamusmiehen vaali käydään koko kaupunkia koskien. Ehdotuksia
voivat tehdä kaikki Kuopion kaupungin palveluksessa olevat Jytyn jäsenet.
Alueellisten luottamusmiesten vaali käydään alueittain. Aluejako ja kuluvan
kauden luottamusmiesten nimet ovat ohessa. Ehdotuksia voivat tehdä ko.
alueen Jytyn jäsenet.
EHDOKASASETTELU
• Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä
• Kuopion konservatorio
• Kuhilas Oy
• Jätekukko Oy
• Kuopion Matkailupalvelu Oy (toimikausi alkaa 1.10.2012)
• Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiö
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle sekä Kuopion Matkailupalvelu
Oy:lle sekä Kuhilas Oy:lle valitaan pääluottamusmies sekä luottamusmies.
Kuopion Konservatoriolle, Jätekukko Oy:lle sekä Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiö Oy:lle valitaan luottamusmies sekä varaluottamusmies. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki edellä mainittujen työnantajien palveluksessa
olevat Jyty jäsenet. Kuluvan kauden luottamusmiesten nimet ovat ohessa.
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican vaali järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
LUOTTAMUSMIEHET 2009 - 2012
Kuopion kaupunki
I varapääluottamusmies II varapääluottamusmies
Leila RäsänenEila Helminen
050 561 4850
[email protected]
LuottamusmiesVaraluottamusmies
kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion Energia, P-S pelastuslaitos, tilakeskus
Anja KomulainenJaana Huttunen
[email protected]@kuopio.fi
017 185 403, 044 718 5403
044 718 5042
kasvun ja oppimisen palvelualue, nuorisopalvelut
Ulla Vuori
[email protected]
017 182 675
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Paula PitkänenPäivi Kuikka
[email protected]@kuopio.fi
017 182 321
017 182 318
vetovoimaisuuden palvelualue, konsernipalvelu, kasvun ja oppimisen palvelualue
Eila Helminen
[email protected]
044 718 4132
kasvun ja oppimisen palvelualue/ päivähoitonimikkeet
Leila Räsänen
[email protected]
044 561 4850
perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueet/ toimistonimikkeet, muut nimikkeet
Arja Lahtinen
[email protected]
044 717 5916
perusturvan palvelualue/ kotihoito- ja hoivayksikkö, sosiaalityö
Leena Jääskeläinen
[email protected]
LUOTTAMUSMIEHET 2009 - 2012
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä
Anitta MiettinenPirjo Parviainen
[email protected]@savonia.fi
044 785 6291
044 785 6417
Kuopion konservatorio
Pirjo PeltoniemiEulalia Kaivola
[email protected]@kuopio.fi
044 727 9207
044 7181 236
Kuhilas Oy
pääluottamusmies
Aija Torsti
[email protected]
017 218 105
Jätekukko Oy
Anna Kivilampi
[email protected]
044 368 0174
Kuopion Matkailupalvelu Oy
pääluottamusmiesluottamusmies
Minna Halme
Mari Kokolahti
[email protected]@kuopio.fi
044 7185 310
044 7182 589
Liikelaitoskuntayhtymä Servica
luottamusmies
Satu Poussa
044 426 0671
[email protected]
Kuopion seudun Päihdepalvelusäätiö
luottamusmies
Arja Leppänen
044 718 1419
[email protected]
Ehdotukset suostumuksineen kaikista luottamusmiehistä 27.9.2012 mennessä osoitteella:
Jyty Kuopio ry, Vaalitoimikunta, Hapelähteenkatu 36, 70110 KUOPIO
Ehdotukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus (lomakkeen
kääntöpuolella).
EHDOTUS LUOTTAMUSMIEHESTÄ
Ehdotan/ehdotamme Jytyn
Pääluottamusmieheksi
(ehdokkaan nimi)
Luottamusmieheksi
Varaluottamusmieheksi
Päiväys
Allekirjoitus/allekirjoitukset
Ehdotuksen tekijän yhteystiedot
SUOSTUMUS EHDOKKAAKSI JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n LUOTTAMUSMIESVAALISSA VUONNA 2012.
Suostun ehdokkaaksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n
luottamusmiesvaalissa syksyllä 2012 toimikaudeksi 1.1.2013 – 31.12.2016
Työnantaja
Toimipaikka
Luottamusmiehen toimialue
Päiväys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Osoite ja muut yhteystiedot
Tervetuloa tutustumaan Kuopion
korttelimuseon näyttelyyn – vanhaa
kuopiolaista puutalokortteliasumista.
Opastettu kierros ennen syyskokouksen alkua klo 17. Yhdistys tarjoaa
kahvin ja suolaisen kahvileivän.
Ilmoittaudu opastetulle kierrokselle
13.11. mennessä Anneli Salminen [email protected], 044 761 1595.
Yhdistyksen sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 28.11.2012 klo 18.00 osoitteessa
Kuopion korttelimuseo, Kirkkokatu 22
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2013
• hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimikuntien, tilintarkastajan ja
muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot sekä matkakustannusten
korvausperusteet vuodelle 2013
• vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2013
• vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
• valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden
varajäsenet
• valitaan tilintarkastajat
• nimetään edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on
• mahdolliset aloitteet
• muut kokoukselle esitetyt asiat, yhdistyslaki 24 §.
Tervetuloa!
Hallitus
HALLITUKSEN KOKOONPANO 2012
Puheenjohtaja
Anja Komulainen
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
Erovuoroiset hallituksen jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Tarja HärmäAnnukka Huttunen Kuopion kaupunki,Kuopion kaupunki,
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
perusturvan palvelualue
Eila Helminen
Mervi Kauhanen
Kuopion kaupunki,Kuopion kaupunki,
kasvun ja oppimisen palvelualue
kasvun ja oppimisen palvelualue
Juha Hujanen
Tapio Aalto
Kuopion kaupunki,yksityissektori
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Jaana HuttunenSeija Kettu-Kirjavainen
Kuopion kaupunki,Kuopion kaupunki,
kaupunkiympäristön palvelualue
kasvun ja oppimisen palvelualue
Anna Liisa Kananen
Pirkko Ursin
Kuopion kaupunki,
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Jatkavat hallituksen jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Tuula AntikainenPirkko Seppänen
Kuhilas OyKuhilas Oy
Päivi Elovirta
Arja Lahtinen
Kuopion kaupunki,Kuopion kaupunki,
kasvun oppimisen palvelualue
terveydenhuollon palvelualue
Kati HaapakangasAili Heiskanen
Kuopion kaupunki,Kuopion kaupunki,
perusturvan palvelualue
perusturvan palvelualue
Virpi LempinenElsa Kukkonen
Kuopion kaupunki,Kuopion kaupunki,
kasvun ja oppimisen palvelualue
kasvun ja oppimisen palvelualue
Leena TukiainenAila Kankkunen
liikelaitoskuntayhtymä Servica
liikelaitoskuntayhtymä Servica
Varsinainen tilintarkastaja Varatilintarkastaja
HTM Jyrki Salmi Tilintarkastusyhtiö HSG Oy
HTM Katja Heikkinen
HYVINVOINTITOIMIKUNTA
NAISTEN
HEMMOTTELUILTA
Tavaratalo Sokos
keskiviikko 24.10.2012 klo 17.15
Kokoontuminen kahvila Pressoon,
jossa osallistujille tarjotaan kahvit ja
suolainen kahvileipä.
Pukeutumisen vartti
- vinkkejä syyspukeutumiseen, mukana pukeutumisneuvojat
- mahdollisuus varata aika pukeutumisneuvojalle.
Kauneusneuvojan vartti
- vinkit syysihonhoitoon ja meikin
tekoon.
Illan ostoksista 10 %:n alennus.
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä
Anneli Salminen [email protected], 044 761 1595.
On taas aika tilata
Jytyn taskukalenteri!
Hinta 5 €/kalenteri.
Ennakkotilaukset:
Anneli Salminen [email protected], 044 761 1595.
JYTYN LIITTOHALLITUS ON KILPAILUTTANUT
LIITON VAKUUTUKSET.
UUSI VAKUUTUSKAUSI ASTUU VOIMAAN 1.1.2013.
If Liittovakuutus
1.1.2013 alkaen (matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus)
• Vakuutettuina alle 68-vuotiaat työssäkäyvät jäsenet (=työvoimajäsenet)
• Voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta
• Kun jäsenyys päättyy, vakuutusturva päättyy välittömästi
• Tieto vakuutuksesta Jytyn jäsenkortissa – matkalle mukaan!
If Liittovakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
• Voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana
• Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta on voimassa Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvalla matkalla korkeintaan 12 kk Turvat
tapaturman aiheuttamien
• hoitokulujen varalta 5 461 €
• pysyvän haitan varalta 28 677 €
Ei korvaa:
• urheiluliiton tai -seuran järjestämissä otteluissa tai harjoituksissa
• riskialttiit urheilulajit
If Liittovakuutus
Vapaa-ajan matkustajavakuutus Matkustajaturva
• Vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkat
• Matkan kesto enintään 45 vrk
• Matkasairauden tai -tapaturman aiheuttamia kuluja ilman ylärajaa
• Matkan peruuntumis- ja keskeytymiskuluja
• Kotiinkuljetuskustannukset Suomeen
• Mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset
• Hoitokulut ilman ylärajaa
• Pysyvä haitta 10 000 €
• Kuolemantapauskorvaus 2 000 €
MITÄ LIITTOVAKUUTUKSEN JÄLKEEN?
Tapaturmaturva
• Ifin yksilöllistä tapaturmaturvaa pitää hakea viimeistään 69-vuotiaana
(turvat päättyvät 80-vuotiaana)
• Terveysselvitys vaaditaan kaiken ikäisiltä
Matkustajaturva
• Ifin yksilöllinen Jatkuva Matkavakuutus pitää ostaa viimeistään 69-vuotiaana (voimassa 75-vuotiaaksi)
• Terveysselvitys vaaditaan, jos vakuutettu eläkkeellä
• Ifin määräaikainen matkavakuutus myönnetään kaikenikäisille
• Terveysselvitys ainoastaan, jos matkan kesto on yli 45 vrk
IF KORVAUSPALVELU
www.if.fi
• If Kansio
• nettilomakkeilla
Puhelimitse 010 19 18 18
• Henkilövahingot klo 9–18
• Auto- ja omaisuusvahingot klo 8–18
Konttorit eivät käsittele vahinkoja.
Kattavat tiedot jäsenetuvakuutuksistasi löydät osoitteesta www.if.fi/jyty.
KOULUTUKSIIN JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMISEN
PERUUTUSEHDOT
Yhdistys noudattaa koulutustilaisuuksiin osallistumisessa Jytyliiton peruutusehtoja. Koulutukseen tai tapahtumaan ilmoittautuneen on peruttava
osallistumisensa, jos hän ei pääse tulemaan tilaisuuteen. Jos osallistuja
jää kokonaan tulematta eikä ilmoita siitä, peritään koulutuksen tai tapahtuman hinta ilmoittautuneelta.
Muissa tapahtumissa noudatetaan peruutusehtoa, joka ilmoitetaan tapahtumakohtaisesti. Yleensä peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan
sakkomaksu.
Hyvinvointijaksot 1askel
Hyvinvointijaksot - elämänhallintaa ja elämyksiä
Palkansaajalomajärjestöt yhteistyössä liikunnan ja terveyden edistämisen
asiantuntijoiden kanssa ovat kehittäneet ja uudistaneet työikäisille suunnattua kuntoremonttia viimeisen vuoden aikana. Työ on nyt ohi ja 1askel
korvaa aiemmin järjestetyn kuntoremontti- ja perhekuntolomatoiminnan.
Ryhmämuotoisia 1askel hyvinvointijaksoja työikäisille aikuisille järjestetään
ympäri Suomea lähes 30 eri kohteessa.
Tavoitteena parempi arki
1askel-jaksojen tavoitteena on tukea elämänhallintaa, työssäjaksamista sekä
terveyttä ja toimintakykyä. Jakson aikana osallistujille tehdään kuntotestejä,
pidetään tietoiskuja, keskustellaan ja liikutaan.
Kaikessa tekemisessä ajatellaan loppuelämää, ei vain viikon pituista jaksoa.
Parhaimmillaan jaksolta löytyy kotiin viemisiksi intoa edistää omaa terveyttä
ja hyvinvointia.
1askel perhejaksot myös haussa
PHT:n 1askel tuoteperheen toinen jäsen on hyvinvointijaksot lapsiperheille.
Perhejaksot ovat kodin ulkopuolella järjestettäviä ryhmämuotoisia liikuntapainotteisia ja virikkeellisiä jaksoja, joiden aikana annetaan sekä lapsille että
aikuisille mahdollisuus uusien harrastusten löytämiseen.
Jaksoja on haettavissa parissakymmenessä kohteessa eri puolilla Suomea.
Aiemmin vastaavat jaksot ovat olleet perhekuntolomia.
PHT:n järjestämät 1askel hyvinvointijaksot löydät osoitteesta www.pht.fi.
LIITTYMINEN JYTYN JÄSENEKSI
JÄSEN
ASIAT KUNTOON
• Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi
voi liittyä helposti sähköisellä liittymislomakkeella www.jytyliitto.fi > Liity
• Liittymislomakkeen voi myös tilata yhdistykseltä [email protected]
• Uusi jäsen ja jäsenyyttä suositellut saavat yhdistykseltä lahjan.
Tuotteina mm. Muumimuki, Iittalan kynttilälyhty, Finnkinon elokuvaliput.
PIDÄ YLLÄ JÄSENYYTESI
Ilmoita muutoksesta
muistathan ilmoittaa yhdistykselle/liitolle, kun
• jäät eläkkeelle
• jäät palkattomalle vapaalle tai työttömäksi
• jäsenlaji määrittelee, minkälaista jäsenmaksua jäsenen tulee maksaa
• jäsenlaji määrittelee myös maksaako liitto jäsenestä työttömyyskassalle ja STTK:lle
jäsenmaksua.
Oikeat jäsentiedot tärkeät
• liiton jäsenrekisteritietojen perusteella voimme kohdistaa informaatiota oikealle
kohderyhmälle sekä saamme sopimusneuvottelujen pohjaksi tietoa työnantajan
tai sopimusalan henkilömääristä
• jäsenenä voi tarkastella ja päivittää tietojasi liiton sähköisessä asiointijärjestelmässä, Jässärissä.
Nettikassa palvelee
Jytyn työttömyyskassa palvelee myös sähköisesti www.jytyliitto.fi > Nettikassa.
Jäsenmaksu
Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit
vakuutuksen myös työttömyyden ja lomautuksen varalle. Jäsenmaksu on 1,4 %
varsinaisesta palkasta.
• tarkista jokaisesta palkkalaskelmasta, että jäsenmaksu on peritty
• jos maksat jäsenmaksun itse, pyydä yhdistykseltä tili- ja viitenumero sekä maksuohjeet.
Jos et saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta
• ilmoita yhdistykselle, jos jäät vähintään kuukaudeksi ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta
• jäsenmaksu on 8 €/kk
• ilmoituksen voi tehdä myös netissä www. jytyliitto.fi > Ota yhteyttä > Ilmoita
muutoksesta > Ilmoita palkattomasta ajasta.
Työpaikan vaihto
• vaihtaessasi työnantajaa tai siirtyessäsi palvelualueelta toiselle, toimita palkanlaskijallesi valtakirja jäsenmaksun perimiseksi
• muuttaessasi työhön toiselle paikkakunnalle vaihda jäsenyytesi sillä paikkakunnalla toimivaan yhdistykseen.
Ryhdyt yrittäjäksi
• selvitä pikaisesti liittyminen yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Näin varmistat
turvasi myös tulevaisuudessa.
Eläkkeelle
• ilmoita yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle
• halutessasi voit jatkaa jäsenyyttä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsenenä)
• jäsenmaksu on 13€ vuodessa
• yhdistys lähettää kerran vuodessa jäsenmaksulaskun.
Jokaisen jäsenen on itse pidettävä jäsenyytensä kunnossa ja huolehdittava
jäsenmaksujen suorittamisesta.
Yhdistyksen jäsenasioita hoitaa Anneli Salminen
[email protected], puh. 044 7611 595.
www.jytyliitto.fi
PÄIVITÄ OMAT JÄSENTIETOSI JÄSSÄRISSÄ
Jässärissä voit tarkistaa ja päivittää
liiton jäsenrekisterissä olevat jäsentietosi. Käymällä Jässärissä päivittämässä
sähköpostiosoitteesi, voit varmistua
jäsenyyteen ja jäsenetuihin liittyvän
viestinnän tavoittavan myös sinut.
Jässäriin pääset Jytyn internet-sivuilla
olevan linkin kautta.
Jytyseniorit ry Itä-Suomen aluekerho
JYTYSENIORIT TOIMIVAT
1
Tänä syksynä tapaamme Kuopion kaupunginteatterissa.
“Meitä on moneksi, mutta jokaisella on arvonsa ihmisenä”
Perinteisellä KUOPION YHTEISKOULUN näyttämöllä
esitetään
Aapelin SIUNATTU HULLUUS LA 20.10.12 KLO 14
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 24.9. mennessä
Raija Laitinen, 0405661119
2
3
PIKKUJOULUN merkeissä juhlimme yhdessä toisten
Jytykuopiolaisten kanssa la 1.12 ravintola UUDESSA
ATLAKSESSA. Varaan meille pöydän - joukolla mukaan!
Lisätiedot toisaalla Syssäyksessä.
Vuorotellen Aluekerhot hoitavat Jytyseniorit ry:n vuosikokouksen. Tänä vuonna kokoonnutaan Häme - Keski-Suomen aluekerhon järjestämässä VUOSIKOKOUKSESSA
6.-7.9.12 JYVÄSKYLÄSSÄ.
Kokouksen lisäksi tarjolla on myös kulttuuria ja viihdettä.
Vuosittain jäsenkirjeellä tiedotetaan tapahtumasta.
Iloista syksyä, tapaamisiin
Raija Laitinen
040 566 1119
Palkitse yhdistysaktiivi
– ehdota Vuoden Välkkyä
Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto TJS jakaa joka syksy Vuoden
Välkky -palkinnon sellaisesta ideasta tai toimintamuodosta, joka
on edesauttanut ammattiyhdistyksen kehittymistä ja vaikuttavuutta. Kyseessä voi olla esimerkiksi yhdistyksen luottamustoimisten ja aktiivien
motivoiminen ja jaksamisen kehittäminen tai jäsenten työssä jaksamiseen
ja työpaikan epäkohtien korjaamiseen vaikuttaminen.
Palkinnon kautta halutaan tuoda esiin ja toisaalta ennakoida toimihenkilökenttään liittyviä ilmiöitä, tarpeita ja toiveita. Palkinnon välityksellä halutaan
myös tiedottaa ja kierrättää uusia ideoita ja toimintamalleja.
Palkittuja aiheita ovat olleet mm. ammattiliittotietoutta lisäävä Ay Racing
-seurapeli, tiettävästi maailman ensimmäinen akateeminen valituskuoro ja
liiton jäsenten ammattieettisten ohjeiden työstäminen ja niiden jalkauttaminen kentälle. Viime vuonna palkinnon saivat opettajien pääkaupunkiseudun
alueyhdistyksen perustajat.
Ehdota Välkyn saajaa!
Tunnetko Sinä jonkun/joitakuita, joka ansaitsisi tulla palkituksi oivaltavasta ja
uutta luovasta tavastaan tehdä yhdistystoimintaa? Huomaatko, että jonkun
ihmisen tai ryhmän vaikutus tuntuu laajalti hänen omassa työyhteisössään
ja kenties vielä laajemmin muuallakin?
Tee oma ehdotuksesi palkinnon saajaksi! Lähetä ehdotus perusteluineen
kulttuurisihteeri Inka Ukkolalle 30.9.2012 mennessä, [email protected] tai TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki.
Palkinnon myöntää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto, jonka jäseniä ovat
Akava ja STTK.
LÄÄKÄRISSÄ ULKOMAILLA
Kerron kuinka helppoa voi lääkärissä käynti ulkomailla olla, kun on Jytyn
matkavakuutuskortti ja passi mukana.
Olimme Turkissa lomamatkalla kesäkuussa. Tunsin jo illalla kihelmöintiä
silmissä ja aamulla silmät olivat ihan turvoksissa ja punaisina. Silmätulehdus
on minulle, allergisena ihmisenä, tuttu juttu, joten en hätääntynyt vaan käytin
mukanani olevia silmätippoja, joita saa apteekista ilman reseptiä. Samalla
sanoin miehelle, että kyllä se menee ohi puoleenpäivään mennessä, jos ei
mene niin sitten lähdetään lääkäriin. Mies siihen suivaantuneena, että nyt
ei kyllä odoteta vaan lähdetään heti lääkäriin.
Siitä sitten soittamaan oppaalle, että mitenkä sinne lääkäriin mennään
täällä Turkinmaassa. Opas siihen, että eläpäs huolehdi, sinut tullaan hakemaan tohtori Boran vastaanotolle autolla, otat vaan passin ja vakuutuskortin
(eli siis Jytyn jäsenkortin) mukaan vastaanotolle. Opas oli jo aikaisemmin
kertonut, että tohtori Bora osaa puhua suomenkieltä ja viettää osan talviajasta Suomessa.
Kyyti tuli hakemaan viidentoista minuutin kuluttua. Samasta hotellista
tuli mukaan vielä tanskalainen mies tulkin kanssa, valitteli jalkavaivojaan,
oli ilmeisesti polttanut jalkaterät auringossa, sitä se liika aurinko teettää.
Ajeltiin Ismeleristä pikkuautolla Marmarikseen. Kuljettajana toimi tohtori
Boran vastaanotolla olevan apteekin farmaseuttimies. Vastaanotolla oli
helppo asioida. Vastaanottovirkailijana oli suomalainen Sirpa, joten minun
paperiasiani sujuivat hyvin. Mukana olleella tanskalaismiehelle ei sen sijaan
ollut passia eikä vakuutuspapereita mukana, joten hän joutuisi ilmeisesti
maksamaan kelpo summan lääkärinhoidosta.
Odottelimme siinä tohtori Boraa jonkin aikaa. Samalla lueskelin melko
uutta Me naiset -lehteä, joten aika sujui ihan mukavasti. Kohta tohtori Bora
saapuikin ja otti ensimmäisenä vastaanotolle tanskalaismiehen ja me jatkoimme odottelua mieheni kanssa. Sitten tuli minun vuoroni. Mies tuli mukaan
vastaanottohuoneeseen henkiseksi tueksi. Tohtori oli mukava iso mies,
tumma, noin viisissäkymmenissä oleva, tukevahko ja karvainen turkkilaisen
näköinen mussukka. Ensimmäiseksi hän pyysi minua pitkälleen huoneessa
olevalle sairaalasängylle. Ei Suomessa silmätulehduksessa viedä heti sängylle, ihmettelin mielessäni. Tohtori alkoi haastattelemaan minun vaivastani.
Muun muassa hän kysyi selvällä suomen kielellä: oliko aamulla ryhmä, ryhmä. No sitten hoksasin ja sanoin, että tarkoititte kai rähmä. Meille maistui
nauru, kun mieheni kertoi, mitä ryhmä tarkoittaa suomen kielellä. Nauroimme, että ei todellakaan aamulla ollut ryhmä vaan rähmä.
Sitten selvisi miksi minun piti maata sairaalasängyllä. Tohtori Bora tiputti
silmiini kaksia erilaisia tippoja. Sammutti valot, ja niin istuimme pimeässä
huoneessa noin kymmenen minuuttia, jotta lääke alkaisi heti vaikuttaa. Samalla tohtori kertoi, että omistaa Suomessa noin 200 puuta ja asuu Suomessa
ollessaan asuntoautossa omalla tontillaan (jossa siis nämä puut ovat). Hän
kertoi, että rakastaa pakkasta ja ääri olosuhteita eli joko kuumaa lämpöä
tai tosi kylmää pakkasilmaa. Hän vie joka talvi turkkilaisen henkilökuntansa
asuntoautolla Leville lomalle. Hän työskentelee Turkkilaisen vastaanottonsa
lisäksi talviaikana Karibian risteilylaivoilla ja oleskelee myös Usa:ssa metsäpalstallaan talvipakkasessa (en muista ihan tarkkaan missä päin). Lääke
alkoi nopeasti vaikuttamaan ja pääsin odotushuoneseen takaisin, jossa minua
odottivat valmiina silmätipat ja allergialääkkeet. Sain opastusta itseltään
tohtori Boralta lääkkeiden käytöstä. Lisäksi sain mukaani reseptin.
Mitään rahaa ei vaihdettu, täytin vain Kelan korvaushakemuslomakkeen
ja se oli siinä. Tanskalaismies joutui maksamaan aimo summan Turkkilaisia
liiroja tiskiin lääkärissä käynnistään. Hän saa korvauksen omalta vakuutusyhtiöltään Tanskasta myöhemmin. Loppuhuipennuksena meidät vietiin
takaisin hotelliin ja kuljettajana ollut farmaseutti soitti meille ”Poika saunoo”
-kappaletta. Lääkärissäkäynnistä jäi hyvä mieli ja vaiva alkoi heti parantua,
joten loma ei ollut pilalla pikku silmätulehduksen vuoksi. Kannattaa olla
Jytyn jäsen.
Tohtori Bora puhuu hyvää suomen kieltä. Hauska tarina, jonka hän kertoi
vielä vastaanotolla meille: Eräs vanhempi rouvashenkilö haki myös apua
silmätulehdukseen. Tohtori Bora antoi hänelle ohjeita: laittakaa aamulla
silmiin kaksi tippuria ja illalla kaksi tippuria. Arvannette, että rouva oli kauhuissaan lääkärin sanoista.
Kiitos Jytylle matkavakuutuksesta
Erja Hyvärinen
etuuskäsittelijä
Kuopion peruspalvelualueen aikuissosiaalityö
Ruska nousee päivä päivältä syyskuussa öiden viiletessä soilta tunturiin.
Kauneimmillaan värinäytelmä on syyskuun puolivälin aikoihin, joskus kuun
lopulla. Ensilumi muuttaa kaiken valkoiseksi, yleensä lokakuussa.
Lähde ihailemaan ruskan paloa lapin luonnossa jyt eikun nyt ja majoitu Jytyn
tasokkaissa kero 1&2 loma-asunnoissa jäsenetuhintaan.
Ajalla 7.9. - 15.12. voimassa seuraavat jäsenhinnat
• viikot 399 euroa
• viikonloppu 199 euroa
• lisävuorokausi 70 euroa (ei myydä yksittäisiä vuokrauksia vain lisävuorokausina)
Lisätietoja loma-asunnoista http://jytyliitto.fi/Sivu/2745
Varauksia otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.
Puhelin 0207 630 820.
Liiton loma-asuntoja löytyy myös Tahkovuorelta
Tahkolla voimassa oheinen supertarjous Jytyn jäsenille.
Tahkonpellon loma-asunnot ajalla 31.8.-31.10. (vkot 35-44)
• viikot 295 €
• viikonloppu pe-su 165 €
• lisävuorokausi 50 €
Lisätietoa loma-asunnoista http://jytyliitto.fi/Sivu/3397