Majanrakennuskilpailu 2014 Säännöt 1. Kilpailun aihe ja järjestäjä

Transcription

Majanrakennuskilpailu 2014 Säännöt 1. Kilpailun aihe ja järjestäjä
Majanrakennuskilpailu 2014
Säännöt
1. Kilpailun aihe ja järjestäjä
Lapset äänessä – valtakunnallinen majanrakennuskilpailu 2014 järjestää alle 16
-vuotiaille lapsille ja lapsiryhmille majanrakennuskilpailun 1.6. - 31.10.2014.
Kilpailun tavoite on edistää lasten osallisuutta ja tietoutta lasten oikeuksista
mukavan toiminnan avulla ja tutustuttaa lapset jokamiehen oikeuksiin sekä
luonnossa toimimiseen.
2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailu on tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille ja lapsiryhmille.
3. Osallistuminen kilpailuun
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä majasta 1-3 valokuvaa. Kuvata tulee vain majaa, ilman ihmisiä.
Mukaan liitetään:
-
Majan nimi
Majaan tai sen rakentamiseen liittyvä tarina
Jos halutaan osallistua kilpailuun, laitetaan mukaan lähettäjän yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero)
Julkaistavien kuvien yhteydessä julkaistaan majan nimi ja tarina, ei henkilö- tai yhteystietoja. Kilpailuun
osallistutaan lähettämällä tiedot ja kuvat majoista nettisivujen osallistumislomakkeella osoitteessa
http://www.majanrakennus.fi/osallistu-kilpailuun/. Osallistujan on hyvä kuvien lähettämisen jälkeen
tarkistaa, että lähetetyt kuvat lisätään nettisivuille muutaman päivän kuluessa osallistumisesta.
4. Voittajien valinta
Voittajien valintaan osallistutaan äänestämällä omaa suosikkiaan kilpailun nettisivuilla (majanrakennus.fi).
Äänestysaika alkaa kilpailun päätyttyä ja äänestys on kaikille avoin. Äänestystulosten perusteella valitaan
kymmenen finalistia ja lisäksi tuomarit voivat nostaa finaaliin henkilökohtaisia suosikkejaan. Tuomarit
valitsevat voittajat finalistien joukossa. Tuomaristo koostuu taustajärjestöjen valitsemista edustajista ja
siihen kutsutaan myös lasten ja nuorten edustus. Voittaja julkaistaan kilpailusivustolla lasten oikeuksien
päivänä 20.11.2014.
5. Majan rakentamisessa huomioitavat asiat
Kilpailuun osallistuvan lapsen vanhempien tai toimintaa ohjaavan aikuisen tulee olla tietoinen lapsen
osallistumisesta kilpailuun. Työkalujen käytössä tulee pyytää aikuiselta lupa ja tarvittaessa pyytää aikuista
auttamaan. Ulos rakennettava maja tulee rakentaa luonnonmateriaaleista ja luontoa kunnioittaen. Majan
voi rakentaa myös sisälle. Katso jokamiehenoikeudet sivuilta www.ymparisto.fi.
Majanrakennuskilpailuun osallistuva maja voi olla tehty ennen kilpailun alkua eikä aikuisten osallistuminen
majan rakentamiseen estä osallistumista kilpailuun. Kuitenkin on toivottavaa, että lasten kädenjälki näkyisi
selvästi osallistuvissa majoissa.
6. Vastuukysymys vahinkotapauksissa
Kilpailun järjestäjän vastuu
Majanrakennuskilpailu 2014
Säännöt
Kilpailun järjestäjä ei vastaa majojen rakentamisen aikana tapahtuneista henkilö- tai aineellisista
vahingoista. Kilpailun järjestäjän vastuu rajoittuu kilpailukuvien lataamiseen majanrakennuskilpailun sivuille
ja kilpailusivun ylläpitämiseen.
Osallistujan vastuu
Kilpailuun osallistumisen ehtona on, että kilpailuun osallistuvat lapset kertovat majanrakennuksesta ja
kilpailusta vanhemmilleen tai jollekin aikuiselle. Majojen rakentaminen tulee tapahtua aikuisen valvonnassa
ja aikuisen vastuulla.
Osallistujan vastuu kuvista
Lähettämällä kuvan osallistuja antaa kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista kuvan majanrakennuskilpailun
sivuilla, muissa kilpailuun liittyvissä foorumeissa ja hanketta toteuttavien järjestöjen julkaisuissa. Kuvan
lähettäjä vastaa itseään ja kuvaa koskevien tietojen oikeellisuudesta. Yksityisyyden suojan takia emme
julkaise kuvia, joissa on tunnistettavia ihmisiä. Tutustu kuvausvinkkeihin osoitteessa www.majanrakennus.fi
7. Palkinnot
Kilpailun tarkoitus on kannustaa lapsia mukavaan yhdessä tekemiseen, ja edistää lasten osallisuutta.
Tuomariston valitsemat voittajat palkitaan.
Maja saa olla tekijänsä näköinen - luovuus on valttia majanrakennuksessa!