Uponor-lattiaviilennys

Transcription

Uponor-lattiaviilennys
Uponor-lattiaviilennys
Maalämmöstä enemmän hyötyä lattiaviilennyksellä
Maalämmöstä saadaan täysi hyöty vasta, kun se
otetaan lämmityksen lisäksi käyttöön myös rakennuksen viilennyksessä. Uponor-lattialämmitys on
samalla lattiaviilennys. Sen avulla rakennus viilennetään sekä energiataloudellisesti että asumismukavuus varmistaen. Viilennysominaisuus saadaan käyttöön myös vanhoissa maalämpötaloissa,
joissa on Uponor-lattialämmitys.
Arkkitehtisuunnittelulla ja auringonsuojaratkaisuilla
voidaan rajoittaa asunnon liiallista lämpenemistä. Yksinään nekään eivät riitä, koska täydellistä suojausta ei
voida toteuttaa.
Rakennuksen viilennystarvetta kasvattavat:
•rakennusten parantunut ilmanpitävyys ja eristys
Viilennystarve vaihtelee huonekohtaisesti, joten yhdestä
pisteestä tapahtuva jäähdytys tai ilmanvaihdon kautta
tuotava viilennys ei ole tarkoituksenmukaista. Käyttämällä Uponor-lattialämmitystä viilennyksessä saadaan
lattialämmitysjärjestelmän termostaateilla säädettyä
myös viilennys huonekohtaisesti.
•ikkunapinta-alan kasvu
Maalämpötaloissa viilennys säästää energiaa
•rakennusten sijainti aurinkoisella paikalla.
Maalämpöä hyödyntävissä rakennuksissa viilennyksen
energianlähde on valmiina. Myös vaakasuuntaisten keräinten kapasiteetti on riittävä, koska syötettävän veden
lämpötila lattiassa on vain 17 oC. Viilentämällä voidaan
jopa säästää energiaa. Kun liikalämpö huonetiloista
siirretään maalämmön keruupiiriin, myös lämpöpumpun
hyötysuhde paranee. Mikäli energianlähteenä on vaakakeräin, maaperän lämmityskapasiteetin palautuminen on
nopeampaa.
Rakennuksen eri huoneiden viilennystarve vaihtelee. Uponorlattiaviilennystä voidaan säätää huonekohtaisesti.
Uponor-lattiaviilennys hyödyntää ilmaista maalämpöenergiaa.
Kierron jälkeen lämmennyttä liuosta ei ohjata suoraan takaisin
maalämpökaivoon, vaan sitä hyödynnetään vielä käyttöveden
lämmityksessä. Siksi Uponor-ratkaisulla voidaan pienentää
energiakustannuksia.
2
Lämpötilakerrostuma
18
20
22
24
26
[°C]
Huonetila viilenee tasaisesti koko oleskeluvyöhykkeellä. Lattian
pintalämpötila pysyy lattiaviilennyksessä miellyttävänä eikä
alita 20 oC.
Lattiaviilennyksen teho
Lattian rakenne, putkien asennusväli sekä lämpötilaero
huoneen ja lattiapinnan välillä vaikuttaa järjestelmästä
saatavaan viilennystehoon.
Betonirakenne
Syöttövesi 17 C
Paluuvesi 20 oC
o
Laatta
Parketti 14 mm
40 W/m2
24 W/m2
Lämmönluovutuslevy Laatta (sis. 13 mm EK kipsi)
Syöttövesi 17 oC
Paluuvesi 20 oC
20 W/m2
Parketti 14 mm
19 W/m2
Viilennystä ilman viileyttä
Suuren lattiapinta-alan ansiosta energia levittyy laajalle
alueelle. Huoneen ja lattiapinnan lämpötilaero voidaan
pitää pienenä, eikä lattiaa tarvitse viilentää epämiellyttävän kylmäksi. Ihminen kokee sisälämpötilan miellyttävänä, kun se on talvella 21–23 oC ja kesällä 23,5–25,5 oC.
3
Pumppuryhmä EPG 6
Viilennys voidaan ottaa käyttöön, kun maalämpöjärjestelmään lisätään EPG 6 -pumppuryhmä. Pumppuryhmä
on pitkälle esivalmistettuna kätevä asentaa. Tilantarve
on pieni, joten viilennyksen käyttöönotto vanhoissakin
maalämpöä hyödyntävissä Uponor- ja Wirsbo-lattialämmitystaloissa onnistuu. Pumppuryhmä hyödyntää
maaperästä saatavaa ilmaista kylmyyttä ja toimii lattiaviilennysjärjestelmän kylmänlähteenä.
Pumppuryhmä mittaa erillisellä kosteusanturilla huoneilman suhteellista kosteutta ja säätää syöttöveden lämpötilan aina olosuhteiden mukaisesti, jolloin vaaraa kondensoitumisesta ei ole.
Vaihdin ja maakeräimen liitosputket on suositeltavaa
eristää kondenssiveden välttämiseksi.
230
360
Rp 1
80
580
Rp 1
Rp 1¼
125
Rp 1¼
Uponor DEM -säätöjärjestelmä
Pumppuryhmän ohjain toimii automaattisen Uponor DEM
-ohjausjärjestelmän osana, jolloin huonetermostaattien
tieto voidaan hyödyntää myös syöttöveden ohjauksessa
viilennyskaudella. Huonekohtaiset termostaatit ohjaavat
vuodenajasta riippumatta sekä lattialämmitystä että
-viilennystä.
4
Kosteusanturi H-56 ja antenni
• Kosteusanturi asennetaan ohjelmointioppaan mukaisesti ja sijoitetaan keskeiselle paikalle viilennettävään
tilaan.
Kytkentäkaavion mukaiseen asennukseen tarvitaan:
Uponor EPG 6 -pumppuryhmä
• Pumppuryhmä kytketään liuospiirin maasta palaavaan putkeen siten, että pumppuryhmälle meno- ja
paluuputken välissä on takaiskuventtiili, joka estää
ei-toivotun kierron keräimen ohi.
• Kosteusanturi mittaa huonetilan suhteellista kosteutta ja antaa tiedon säätimelle, jotta lattiaviilennys
toimii aina turvallisesti kastepistealueen yläpuolella.
• Pumppuryhmään kuuluu keruupiirin kiertovesipumppu, lämmönsäädin ja kolmitieventtiili 0-10V ohjauksella asennettuna.
• Antenni yhdistää kosteusanturin lämmönsäätimeen.
Uponor-rele (sisältää kotelon)
• Uponor-lämmitys-/jäähdytysrele sisältää 2-dinkotelon ja vaihtoreleen Uponor C-46 -tilatiedon
vaihtamiseksi. Releen sulkeutuva kärki kytketään
Uponor C-46 -keskusyksikön liittimiin 5 ja 6.
• Lämmönsäädin, C-46, on asennettu pumppuryhmään
siten, että kiertovesipumppu ja säätöventtiili ovat valmiiksi kytkettyinä. Muut osat kytketään järjestelmään
kaavion mukaisesti.
Moottoriventtiili
• Moottoriventtiili muuttaa asentoaan kesä- ja talvikauden valinnan mukaan. Viilennyskaudella venttiilin
suunta on viilennyksen pumppuryhmältä viilennettäviin tiloihin ja lämmityskauden alkaessa venttiilin
suunta vaihtuu lämmönlähteelle avoimeksi.
Kiertovesipumppu
• Mitoitetaan virtaaman mukaan.
Esimerkiksi Grundfos Alpha 2L 25-60 max 200 m2.
Lämmitys/viilennys
(asuintilat)
jakotukit 1-n
tilakohtainen
ohjaus lämm/viil
Kosteiden tilojen lämmitys
jakotukit 1-n
M
N
tilakohtainen
ohjaus lämm/viil
M
N
epg 6 -pumppuryhmä LVI=2025935
C-46
menovesianturi
(viilennys)
mlp paluu
P1
V1
sekoitusventtiili
kiertovesipumppu
(keruupiiri)
P2
mlp meno
V2
p2 pumppu mitoitetaan kohteen mukaan
(ei Uponor epg 6 -pumppuryhmässä)
Lämmönvaihdin viilennykselle 6 kW
sulkuventtiili
takaiskuventtiili välttämätön
(ei Uponor-toimituksessa)
asennetaan ennen keruupiirin täyttöä
maalämpökeräin
Kytkennät:
viilennys meno
lämmitys meno
viilennys/lämmitys paluu
5
Sähkökytkennät
Din-kiskoon asennettava katkaisija
• Mahtuu Uponor-relekoteloon releen viereen.
• Katkaisijaksi voidaan valita tavallinen 1-kytkin katkaisija tai se voi olla din-kiskoon asennettava (esimerkiksi Hager SB 125). Se voi sijaita samassa relekotelossa lämmitys-/jäähdytysreleen kanssa. Katkaisija
sulkee ja avaa virtapiirin releelle, kiertovesipumpulle
(P2) ja moottoriventtiilin asennon vaihdolle.
pistorasia EPG 6:lle
jatkuva jännite (ru)
Suositeltava asennustapa on kiinteä asennus kiertovesipumppua ja moottoriventtiiliä varten sekä pistorasian
kytkeminen ryhmään EPG 6 -pumppuryhmää varten.
Sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
Kytkennät
1.Asenna antenni liittimiin 1 ja 2.
2.Liitä C-46 ohjaimen liittimistä 3 ja 4 C-56
-keskusyksikön liittimiin 5 ja 6 (3 -> 5 ja 4 -> 6).
3.Liitä relekytkentä kytkentäkaavion mukaisesti
katkaisijan kautta.
moottoriventtiili
pumppu
jatkuva jännite (ru)
katkottu jännite (mu)
katkottu jännite (mu)
nolla (sin)
Hager
SB 125
Uponorrele 230V
ANTENNI (LVI=2026877)
1 2
2
1
3 4
5 6
Reset
7 8 9 10
11 12
3
µ 2A
24VAC/DC
C-55
A1
A2
1
2
4
potentiaalivapaa (vihr)
KOSTEUSANTURI H-56
(LVI=2023516)
L
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C-56-keskusyksiköt (max 3/sarja)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kuvaus lämmönjakojärjestelmän toimintaperiaatteesta (vesikiertoinen lattialämmitys/-viilennys)
Viilennyskäyttö
Järjestelmän toiminta
Kosteissa tiloissa voidaan pitää yllä mukavuuslämpöä,
vaikka muita tiloja jäähdytetään. Se onnistuu, kun
kosteat tilat ovat omalla rungolla ja jako on tehty ennen
moottoriventtiiliä.
Jos kuivat ja kosteat tilat ovat samassa piirissä, kosteita
tiloja ei lämmitetä kesäaikaan. Viilennys voidaan estää
termostaattiohjauksella.
Jos kosteat tilat ovat samalla jakotukilla kuin muut tilat,
joudutaan viilennysvettä syöttämään koko järjestelmään.
Kosteiden tilojen viilennys estetään lisäämällä kyseisiin
tiloihin huonetermostaatti ja asettamalla niihin esto
I-76-käyttöpaneelilta. Näin ehkäistään kosteiden tilojen
viilennys tai lattialaatan viilennys alueilta, joissa se
koettaisiin epämukavaksi.
T-54-termostaatti asennetaan pesutilojen ulkopuolelle.
Valuun sijoitettu ulkoinen anturi ohjaa lämmityskauden
viilennystä. Jos lattiatermostaatin lisääminen vaatii suuria muutostöitä, voidaan käyttää T-75-termostaattia
ja ohjata lämmitystä lattian sijasta huonelämpötilan
mukaan. Jatkuva kierto saadaan termostaatin maksimiasetusarvoilla.
Lämmityskäyttö
Viilennyskytkimen painaminen kiinni käynnistää viilennyksen kiertovesipumpun ja muuttaa moottoriventtiilin
asennon viilennyskäytölle. Huoneistokohtaiset säätölaitteet alkavat toimia päinvastoin kuin lämmityskaudella.
Pumppu, P1, ja sekoitusventtiili, V1, toimittavat vaihtimelle sopivan lämpöistä maaliuosta. Säädin huolehtii
huonetermostaattien ja kosteusanturin avulla kiertoveden oikeasta lämpötilasta.
Viilennystoiminto voidaan ottaa käyttöön vain, jos lattialämmitykseen on asennettu Uponor C-56 -langaton
säätöjärjestelmä. Vanhoihin järjestelmiin se voidaan
vaihtaa helposti.
Viilennyskauden asetuslämpötila on mukavuussyistä
2 oC korkeampi kuin lämmityskaudella. Termostaatti
ilmaisee lämmityksen asetuslämpötilan.
Mikäli järjestelmään liitetään ilmanvaihdon viilennys tai
esilämmitys, on noudatettava IV-kojevalmistajan ohjeita.
Asentamisessa tarvittavat tuotteet
tuote
lv i - n u m e r o
Uponor EPG 6 -pumppuryhmä
2025935
Uponor-rele
2026880
Antenni
2026877
Kosteusanturi
2023516
Uponor-moottoriventtiili
2025856
Danfoss AMZ 113
4015264
Din-kiskoon asennettava katkaisija esim. Hager SB 125
Kiertovesipumppu esim. Grundfos Alpha 2l 25-60
sähkönumero
3607106
4615238
7
5011_FI_03_2013_VCA
Uponor Suomi Oy
Lämmitys- ja käyttövesiyksikkö
PL 21
15561 Nastola
P 020 129 211 (vaihde)
F 020 129 2280
E [email protected]
Wwww.uponor.fi