Avaa XVI Kangasniemi Rallin osanottajaluettelo tästä!

Transcription

Avaa XVI Kangasniemi Rallin osanottajaluettelo tästä!
I
M
E
I
N
S
A
G
N
A
K
I
V
X
4
1
0
2
.
2
.
8
I
L
L
RA
O
L
E
T
T
E
U
L
A
J
A
T
T
O
N
A
S
O
tulla.fi
www.tulla.fi
www.tulla.fi
www.
Kuva:
Kangasniemen
Kunnallislehti
tulla.fi
OHJEISTUSTA:
VÄRI TÄSSÄ: C22M29Y20K26
OLTAVA SELLAINEN HARMAA, JOKA EROTTUU PAIDASTA! JOS NÄYTTÄÄ ETTÄ TÄMÄ EI EROTU, TUMMENNETTAVA!
www.
PTA-PUTKI OY
F-CUP
II-OSAKILPAILU
Luonnon puolesta, yhteistyöllä.
tulla.fi
www.
Puh. 040 554 9412 | www.stt-rakennus.fi
AL-KANGASNIEMI RY
tulla.fi
www-al-kanganiemi.com
tulla.fi
www.
PISTETILANTEET ENNEN KANGASNIEMI-RALLIA
YLEINEN
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Joonas Kolehmainen
Tero Salminen
Timo Ruoppa
Jaska Nuorala
Samuli Nevä
Jari-Matti Tiilikka
Jouko Karhumäki
Riku Nikkinen
Petri Vihervuori
Jari Koskinen
Henri Tuomisto
Janne Lindberg
Anders Anttila
Marko Makiainen
Jussi Ihalainen
Harri Mieskolainen
Toni Kuosmanen
Mikko Kilpiä
Janne Palmu
Veli-Pekka Huuska
Olli Lavikainen
Sami Sundell
Mikko Miettinen
Edgar Wirtanen
Jukka Riuttanen
Joonas Kosloff
Sami Pienmunne
Pentti Kopalainen
Teemu Kiiski
Timo Bäck
TerUA
LopUA
LuuUA
KangUA
PaiUA
EPUA
LopUA
MäntsMK
OriUA
HyUA
KeurUA
TerUA
AnkUA
LamUA
KotkaUA
PiekUA
MikUA
LprRT
KSAU
LemUA
EspooUA
EspooUA
KongUA
E-TMK/UA
RiiUA
AL-Kniemi
LuuUA
HämUA
V-SUA
LapUA
SENIORIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kari Kytölä
Lasse Hirvijärvi
Markku Laakso
Ari Saxberg
Mika Rantasalo
Timo Mäki
Petri Reunanen
Jari Piirainen
Markku Tuoriniemi
Antero Sakselin
Juha Kinnunen
Risto Föhr
Ville Jauhiainen
Timo Puhakka
Jyrki Sorjasaari
Arto Sirpoma
Leif Österholm
Tauno Rantala
Markku Niiranen
Heikki Thil
Ismo Nikkilä
Petri Virtanen
Sari Lääti
Eero Haarjärvi
Jorma Isotalo
Ilmo Lario
OrSUA
EPUA
RiiUA
ALTI
RaisUA
RaisUA
PaiUA
KySUA
UAU
SaloUA
NilUA
IisUA
NilUA
AnkUA
RaisUA
HausUA
E-TMK/UA
EurUA
NilUA
LRT
PaiUA
NaSU
HamUA
TamUA
HyUA
HyUA
2 • Osanottajaluettelo
YHT
RII
25,5
22
21
18,5
15
15
14
14
11
10
8,5
8
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
25,5
22
21
18,5
15
15
14
14
11
10
8,5
8
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
YHT
RII
24
23,5
20
19
16,5
14,5
13
12
11
9
7,5
7
5
4
4
3,5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
24
23,5
20
19
16,5
14,5
13
12
11
9
7,5
7
5
4
4
3,5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
A-JUNIORIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tomi Kunttu
Erkki Lepola
Tuomas Lehto
Sami Jokinen
Petri Mäki
Mika Salomaa
Mats Eriksson
Riku Alanko
Iiro Kokko
Tero Kulmala
Petri Koskinen
LuuUA
RiiUA
OriUA
LappajUA
NokUA
RiiUA
SiAK
SaloUA
FCA
LemUA
LopUA
B-JUNIORIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kalle Rantanen
Jerry Mikkola
Petri Koskinen
Lauri Mäkelä
Ville Haakanen
Juha Hämäläinen
Teppo Keskitalo
Henri Jääskeläinen
Sami Jämsen
Markus Manninen
Jukka Virtanen
Joni Meronen
Patric Öhman
Jarno Sundström
Teemu Mäkel
Mika Martikainen
OriUA
FoSUA
LaihUA
NokUA
SaloUA
UUA
RiiUA
RiiUA
PihtUA
UUA
LopUA
XON
UAU
TapUA
KotkaUA
UAU
YHT
RII
23
20
17
15,5
15
13
11
11
8
2
1
23
20
17
15,5
15
13
11
11
8
2
1
YHT
RII
24
23
20
18,5
14
13
12
11
9
8
6
6
4
3
2
1
24
23
20
18,5
14
13
12
11
9
8
6
6
4
3
2
1
alli
18.1. 39. Riihimäki-r
i-ralli
8.2. 16. Kangasniem
iralli
1.3. VaIUA IV Talv
7.6. Raisio Ralli
23.8. KaakkoisRalli
20.9. JariPekka Ralli
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI-RALLI, TOIMIHENKILÖT
Tuomariston puheenjohtaja
Timo Rintakoski
Riihimäki
Tuomarit
Arto Heino
Hyvinkää
Ismo Kortesoja
Lapua
Tuomariston sihteeri
Katri Reponen
Mikkeli
AKK:n turvallisuustarkkailija Markus Silfvast
Kokkola
AKK:n pääkatsastaja
Harri Nykänen
Hyvinkää
Kilpailun johtaja
Pentti Kangas Reittijohtaja
Arto Rautiainen
Turvajohtaja
Tomi Siikanen
Ratamestari
Timo Juntunen / Teemu Väisänen
Kilpailun sihteeri
Marika Hurme / Taina Laitinen
Kilpailutoimisto
Tuija Leskinen / Anne Rautiainen
Turvallisuuspäällikkö
Janne Savolainen / Jose Hannula
Markkinointi
Tiina Kosloff / Kari Nuutinen
Lehdistöpäällikkö / Lehdistökeskus
Sami Kolsi
Viesti / VIRVE
Mikko Friman
Johtokeskus
Janne Kankkunen / Tuomo Halmeslahti / Mika Häyhänen
Katsastuspäällikkö
Jarmo Laitinen
Tulokset / Tuloslaskenta
Hanna Paappanen / Tenab – Tangram
Ajanotto
Tuire Pietarinen / Jysuma
Huolto- / Taukoalueet
Tuomo Laitinen / Sami Junni
Kalustopäällikkö
Jesse Pajunen / Jyrki Kortekallio
Kalusto Harri Pajunen / Iiro Okker
Lähettäjä
Heli Halttunen
Puffetti
Kerttu Tyrväinen / Pirjo Lahikainen
Kilpailun lääkäri
Timo Savolainen
Kilpailun poliisi
Toni Reinikainen
Selvitysryhmän puh.johtaja
Veikko Laitinen
Kuulutus
Tapio Leppämäki
Lipunmyynti KaPa-51 / Elmeri Linnera
Liikenteenohjaus
KaPa-51 Salibandyakatemia / LC-Kangasniemi
VIP –bussi / VIP-emännät
Tapio Romo / Taru Juntunen / Tiina Kosloff
Kilpailijoiden yhteyshenkilö Pekka Tähtinen / Pertti Kärhä
8.2.2014
Osanottajaluettelo••33
Osanottajaluettelo
Huippuvälineet vapaa-aikaan!
Toritie 2, Kangasniemi, puh. 040 157 0157, www.puulasport.fi
Valoa joka lähtöön
4 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
1. Joonas Kolehmainen,TerUA
Tatu Koskinen,LopUA
Tatu Koskinen
Toyota Starlet
fy1
2. Tero Salminen,LopUA
Pasi Törmä,RiiUA
Rallybaron Oy
Volvo 240
FY3
3. Timo Ruoppa,LuuUA
Jaakko Tenhonen,NoorUA/MK
Timo Ruoppa
Toyota Starlet
fy1
4. Jaska Nuorala,KangUA
Anssi Tammi,KangUA
Rallybaron Oy
Volvo 240
FY3
5. Samuli Nevä,PaiUA
Juha Kivimäki,YlöUA
Samuli Nevä
Toyota Corolla 1600 GT
fy1
6. Jari-Matti Tiilikka,EPUA
Ossi Häkki,AL-Härmä
Jari-Matti Tiilikka
Honda Civic Type R (EP3)
Fy2
7. Jouko Karhumäki,LopUA
Lotta Karhumäki,LopUA
Jouko Karhumäki
VW Golf GTI 16V 2.0
Fy2
8. Riku Nikkinen,MäntsMK
Juha Laaksonen,MäntsMK
Riku Nikkinen
Ford Escort RS 2000
Fy2
9. Petri Vihervuori,OriUA
Jarno Mannertie,OriUA
Petri Vihervuori
Ford Escort RS 2000
Fy2
10. Jari Koskinen,HyUA
Antti Uusimäki,LopUA
Jari Koskinen
Fy2
Honda Integra Type R (DC2
11. Henri Tuomisto,KeurUA
Jukka Rasi,KeurUA
Henri Tuomisto
Opel Astra GSi 16V
Fy2
12. Anders Anttila,AnkUA
Mikko Kautto,TerUA
Anders Anttila
Toyota Corolla 1600 GT
fy1
13. Marko Makiainen,LamUA
Petri Kolehmainen,LamUA
Petri Kolehmainen
Volvo 240
FY3
14. Jussi Ihalainen,KotkaUA
Juha Ihalainen,KotkaUA
Jussi Ihalainen
Ford Escort RS 2000
Fy2
15. Harri Mieskolainen,PiekUA
Aki Maaranen,MikUA
Pentti Ovaska
BMW M3
FY3
16. Toni Kuosmanen,MikUA
Marko Kiiliäinen,MikUA
Toni Kuosmanen
Ford Escort RS 2000
Fy2
17. Mikko Kilpiä,LprRT
Marko Lyijynen,LprRT
Mikko Kilpiä
Ford Escort RS 2000
Fy2
18. Janne Palmu,KSAU
Atte Palmu,KSAU
Atte Palmu
Ford Focus
Fy2
19. Veli-Pekka Huuska,LemUA
Rami Ihantola,LemUA
Veli-Pekka Huuska
Volvo 240
FY3
20. Olli Lavikainen,EspooUA
Joni Kohtaniemi,LahUA
Olli Lavikainen
Volvo 240
FY3
8.2.2014
Lähtöaika
klo 11:01
Osanottajaluettelo••55
Osanottajaluettelo
KYLLÄ ONNISTUU!
KANGASNIEMI, Keskustie 2, puh. (015) 433 000.
Avoinna ark. klo 9-17, la klo 9-13.
www.expert.fi
Kaikki kodin LVI-työt
• Lämpö- ja vesijohtotyöt
• Ilmanvaihtotyöt • Maalämpöpumput
• Hanat ja kylpyhuonekalusteet
PTA-PUTKI OY • Avoinna ma–pe klo 7.00–15.30
Kirkkoniementie 15, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi
6 • Osanottajaluettelo
f
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
21. Sami Sundell,EspooUA
Juha Kunttu,EspooUA
Sami Sundell
Honda Civic Type R (EP3)
Fy2
22. Mikko Miettinen,KongUA
Juha Sällinen,KongUA
Mikko Miettinen
Ford Escort RS 2000
Fy2
23. Edgar Wirtanen,E-TMK/UA
Jonas Lunden,RUFAK
Jonas Lunden
Opel Astra GSi 16V
Fy2
24. Jukka Riuttanen,RiiUA
Petri Tuhkanen,RiiUA
Petri Tuhkanen
Opel Kadett GSi 16V
Fy2
25. Joonas Kosloff,AL-Kangasniemi
Artturi Kosloff,AL-Kangasniemi
Joonas Kosloff
Opel Astra GSi 16V
Fy2
26. Sami Pienmunne,LuuUA
Jani Laari,LuuUA
Sami Pienmunne
Ford Escort RS 2000
Fy2
27. Pentti Kopalainen,HämUA
Teemu Aho,HämUA
Teemu Aho
Ford Escort RS 2000
Fy2
28. Teemu Kiiski,V-SUA
Terttu Pasanen,HyUA
Terttu Pasanen
Opel Astra GSi 16V
Fy2
29. Otto Lahti,PaiUA
Kimmo Forsström,KSAU
Otto Lahti
Toyota Corolla 1600 GT
fy1
30. Jari Koski,AL-Härmä
Jukka-Pekka Vistinmäki,AL-Härmä
Jari Koski
Toyota Corolla 1600 GT
fy1
31. Matti Nikander,RiiUA
Mikko Kukkonen,RiiUA
Mikko Kukkonen
BMW 325i (E36)
FY3
32. Jere Rekola,LahUA
Tero Jäntti,LahUA
Tero Jäntti
FY3
Mercedes Benz 190 E 2.3-1
33. Mikko Lehti,THU-TEAM
Toni Jalava,THU-TEAM RY
Mikko Lehti
Opel Astra GSi 16V
Fy2
34. Topi Tulla,AL-Kangasniemi
Rauno Penttonen,AL-Kangasniemi
Topi Tulla
Honda Civic Type R
Fy2
35. Petteri Salminen,RiiUA
Anssi Jantunen,RiiUA
Petteri Salminen
Toyota Starlet
fy1
36. Mika Krouvi,HamUA
Pasi Kurko,HamUA
Pasi Kurko
Toyota Starlet
fy1
37. Ville Hatanmaa,VUA
Tomas Nikus,PokyUA
Ville Hatanmaa
BMW M3
FY3
38. Eerik Pietarinen,UAU
Hannu Pietarinen,UAU
Eerik Pietarinen
BMW M3 (E36)
FY3
39. Tommi Huhtala,VitikanUA
Jani Koskinen,VitikanUA
Tommi Huhtala
Ford Escort RS 2000
Fy2
40. Tuomo Wirman,OriUA
Esa Vanhala,OriUA
Tuomo Wirman
Ford Escort RS 2000
Fy2
8.2.2014
Osanottajaluettelo••77
Osanottajaluettelo
Tullan palvelevat perheyritykset
Luonnon puolesta, yhteistyöllä!
Lue lisää osoitteesta tulla.fi.
Viihtyisät vuokramökit
järven rannalla!
Lemmenkallio
Tullan tilalla on tarjottu mökkimajoitusta
jo 40 vuoden ajan, vuokrattavissa on
kaksi viihtyisää mökkiä. Lemmenkallio
on hyvin varusteltu huvila jopa 10
henkilölle. Munaniemi on viihtyisä
piilopirtti pienemmälle porukalle.
Tullan tila, Tiiholantie 545, 51200 Kangasniemi
Varaukset: Matti Tulla, puh. 0400 655 692, [email protected]
Täyden palvelun ympäristötalo:
LAPASKANKAAN
JÄTEASEMA
Vastaanottoajat:
ti klo 8-12, pe klo 13-17
Sepäntie 10, Kangasniemi
Ota yhteyttä:
0400 655 692 (Matti Tulla),
0400 678 243 (toimisto)
8 • Osanottajaluettelo
Käsintehdyt Tulitarina-kynttilät
tuovat tunnelmaa kotiisi
ympäri vuoden!
Tmi Tuula Tulla / Tulitarina
Keskustie 9, 51200 Kangasniemi
Puh. 0400 655 088
www.tulitarina.fi, [email protected]
Katso jätteiden
lajitteluohjeet netistä!
tulla.fi
www.
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
41. Juha Rytkönen,SuonUA
Ville Mikkola,AMM
Arp-Motorsport Oy
Opel Astra GSi 16V
Fy2
42. Lasse Lahikainen,AL-Kangasniemi
Petteri Manninen,AL-Kangasniemi
Petteri Manninen
Honda Civic Type R (EP3)
Fy2
43. Mikko Kortesuo,NokUA
Pasi Kortesuo,NokUA
Mikko Kortesuo
Ford Escort
Fy2
44. Jari Huuhka,OriUA
Joni Tähtinen,MhMK
Jari Huuhka
BMW M3
FY3
45. Jari Kalmi,HyUA
Janne Saarelainen,HyUA
Jari Kalmi
BMW M3
FY3
46. Tomi Mäkinen,LievUA
Markus Möttönen,Toivakka AUK
Tomi Mäkinen
Volvo 240
FY3
47. Petri Sivunen,RiiUA
Joni-Petteri Virtanen,RiiUA
Petri Sivunen
BMW M3 (E36)
FY3
48. Sami Melanen,ESRC
Jani Sipilä,ESRC
Sami Melanen
Toyota Corolla 1600 GT
fy1
49. Pasi Valkonen,LahUA
Jani Kopra,LahUA
Päijät-Hämeen Autohuolto
Toyota Starlet
fy1
50. Sami Sarjula,AL-Kangasniemi
Sami Lahdenpää,LohUA
Sami Sarjula
VW Polo 16V 1.4
fy1
51. Sami Grönthal,NuUA
Juha Forsström,HyUA
Sami Grönthal
BMW 320i (E36)
Fy2
52. Toni Kuortti,OriUA
Jouni Niutanen,POPPOO
Toni Kuortti
Opel Ascona B
Fy2
53. Matti Manerus,KonnMK/UA
Heidi Saari,KonnMK/UA
Matti Manerus
Opel Kadett GSi 16V
Fy2
54. Jussi Halmela,IKA-UA
Juha Kapanen,IKA-UA
Juha Kapanen
Ford Sierra RS Cosworth
Fy2
55. Marko Häkkinen,MikUA
Ari Peuha,MikUA
Marko Häkkinen
BMW 325i
FY3
56. Kalle Berg,PaiUA
Marko Rintanen,PaiUA
Marko Rintanen
BMW M3 (E36)
FY3
57. Petter Sutinen,NilUA
Markku Repo,TEAM-SONKAJ.
Markku Repo
BMW M3
FY3
58. Kari Kytölä,OrSUA
Jorma Laakso,HyUA
Kari Kytölä
BMW M3 (E36)
FS6
59. Lasse Hirvijärvi,EPUA
Tero Mäntykoski,EPUA
Lasse Hirvijärvi
BMW M3
FS6
60. Markku Laakso,LamUA
Ossi Lehtonen,RiiUA
Markku Laakso
VW Golf GTI
Fs5
8.2.2014
Osanottajaluettelo••99
Osanottajaluettelo
TEBOIL KANGASNIEMI
Avoinna ma-pe 06-22, la 07-22, su 08-22
PYSYVÄSTI EDULLINEN
AGRIMARKET
TERVETULOA!
Teollisuustie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 010 768 5080
10 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
61. Ari Saxberg,ALTI
Pekka Leppälä,HankUA
Saxberg Ari
Toyota Corolla 1600 GT
fs4
62. Mika Rantasalo,RaisUA
Tero Rönnemaa,RaisUA
Mika Rantasalo
Opel Kadett GSi 16V
Fs5
63. Timo Mäki,RaisUA
Janek Aaviste,RaisUA
Janek Aaviste
Toyota Corolla 1600 GT
fs4
64. Petri Reunanen,PaiUA
Henna Haavisto,PaiUA
Petri Reunanen
BMW 325i
FS6
65. Jari Piirainen,KySUA
Veijo Tapanainen,KySUA
Jamracing.Net
BMW 325i (E36)
FS6
66. Markku Tuoriniemi,UAU
Petri Pehkonen,UAU
Petri Pehkonen
BMW M3
FS6
67. Antero Sakselin,SaloUA
Raimo Salminen,AL-Myrskylä
Raimo Salminen
Toyota Starlet
fs4
68. Juha Kinnunen,NilUA
Janne Hötti,KUA
Juha Kinnunen
BMW M3 (E36)
FS6
69. Risto Föhr,IisUA
Hannu Hartikainen,NilUA
Hannu Hartikainen
BMW M3
FS6
70. Ville Jauhianen,NilUA
Tapio Nirkkonen,KorUA/MK
Ville Jauhiainen
Ford Escort RS 2000
Fs5
71. Timo Puhakka,AnkUA
Jukka Koso,ValUA
Timo Puhakka
BMW 325i (E36)
FS6
72. Jyrki Sorjasaari,RaisUA
Juha-Pekka Raessuo,RaisUA
Raessuo Juha-Pekka
Fiat 131 Racing
Fs5
73. Leif Österholm,E-TMK/UA
Dan Nordström,E-TMK/UA
Leif Österholm
Toyota Starlet
fs4
74. Markku Niiranen,NilUA
Juha Korhonen,NilUA
Markku Niiranen
BMW 325i
FS6
75. Heikki Thil,Leppävirta RT
Jonne Luotonen,LMM
Heikki Thil
BMW M3
FS6
76. Sari Lääti,HamUA
Jari Nukarinen,HamUA
Sari Lääti
Opel Ascona B
Fs5
77. Eero Haarjärvi,TamUA
Liisa Haarjärvi,TamUA
Liisa Haarjärvi
BMW M3
FS6
78. Jorma Isotalo,HyUA
Ville Hyttinen,NuUA
Jorma Isotalo
Ford Escort RS 2000
Fs5
79. Ilmo Lario,HyUA
Kaisa Sistonen,ESRC
Ilmo Lario
Toyota Corolla 1600 GT
fs4
80. Juha-Pekka Jokela,FFKK
Matti Haanpää,OriUA
Juha-Pekka Jokela
Honda Civic Type R (EP3)
Fs5
8.2.2014
Osanottajaluettelo••11
11
Osanottajaluettelo
O
l
e
mme
sie
l
l
ä missä
asiak
k
aat
k
in.
Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremmin
osaamme auttaa heitä. Tunnemme paikallisen elämänmenon,
tiedämme mihin pitää varautua ja mistä löytyy mahdollisuuksia.
Me LähiTapiolassa tarjoamme paikallista ja henkilökohtaista
raha-asioiden ja vakuuttamisen asiantuntijapalvelua.
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.
Taksipalvelua 24/7
yhdestä numerosta!
KANGASNIEMEN
TAKSI
015 106 444
Toimisto Kangasniemellä:
Asematie 1
Puh. (014) 574 3000.
Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj,
LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
Kangasniemen Taksit ry
kangasniementaksit.net
Viilulevyt ja
keittiökalusteet
VIILUKOLMIO
OY
Viilukolmio Oy
Sepäntie 1, Kangasniemi
Puh. (015) 432 221
www.viilukolmio.fi
myynti@viilukolmio.fi
12 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
81. Kai Mäkelä,SäkUA
Veli-Matti Ollonqvist,SäkUA
Kai Mäkelä
Toyota Corolla 1600 GT
Fs5
82. Veini Kämppi,PertUA
Sami Latvanen,PertUA
Kämppi Veini
BMW M3 (E36)
FS6
83. Juhani Vuori,SomUA
Eero Närvänen,SomUA
Juhani Vuori
BMW M3 (E36)
FS6
84. Ari Nousiainen,LapinlAU
Rauno Hurskainen,LamUA
Ari Nousiainen
Honda Integra Type R
Fs5
85. Jouni Ruohonen,EurUA
Sami Muntila,KySUA
Jouni Ruohonen
Ford Escort RS 2000
Fs5
86. Tarmo Latvanen,PertUA
Jani Latvanen,PertUA
Tarmo Latvanen
BMW 325i (E36)
FS6
87. Marko Tähkä,MäntsMK
Jukka Tähkä,Leppävirta RT
Jukka Tähkä
BMW 325i (E36)
FS6
88. Stig Österholm,E-TMK/UA
Leif Sjölund,E-TMK/UA
Stig Österholm
BMW M3
FS6
89. Mats Ingman,VUA
Jouni Saarijärvi,LaihUA
Mats Ingman
BMW M3
FS6
90. Timo Rossi,YkUa
Teemu Rajasto,RaisUA
Timo Rossi
Opel Astra GSi 16V
Fs5
91. Pekka Ripatti,HAU
Jani Hokkanen,HAU
Pekka Ripatti
Toyota Corolla 1600 GT
fs4
92. Ilpo Saari,KannMK/UA
Eija Saari,KannMK/UA
Ilpo Saari
Volvo 242
FS6
93. Jouni Takaneva,PR-Rac
Mika Tuomi,RiiUA
Rallyaddict
Ford Escort RS
Fs5
94. Juha Louhesto,TamUA
Joni Louhesto,LMM
Juha Louhesto
Ford Escort RS 2000
Fs5
95. Jouni Salonen,LopUA
Ari-Pekka Salonen,LopUA
Jouni Salonen
Nissan Micra 1.3 S
fs4
96. Ossi Huotilainen,LopUA
Pasi Levonoja,KangUA
Pasi Levonoja
Ford Escort RS 2000
Fs5
97. Ilkka Tykkä,NuUA
Jyrki Hämäläinen,SiAk
Ilkka Tykkä
BMW M3
FS6
98. Juhani Räkköläinen,P-HUA
Tuukka Räkköläinen,P-HUA
Juhani Räkköläinen
BMW 325i
FS6
99. Heikki Saarinen,HyUA
Kari Saarinen,RiiUA
Heikki Saarinen
Opel Astra GSi 16V
Fs5
Jarmo Moisanen
BMW 325i (E36)
FS6
100. Jarmo Moisanen,PaMK/UA
Esa Karjalainen,Kaj-UA
8.2.2014
Osanottajaluettelo••13
13
Osanottajaluettelo
Monipuolinen
askartelu-, lahjaja lankakauppa.
Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi • Puh. 045 260 4855 • www.sinilila.fi
Avoinna ma-pe klo 10-17, la klo 10-13, TERVETULOA!
JM-Worx
• Hitsaus- ja sorvaustyöt
* hitsaus- ja sorvaustyöt
•
Maanrakennus- ja lumityöt
* auto- ja pienkonehuollot
*maanrakennus- ja lumityöt
Käyntiosoite: Pajatie 8
Tiedustelut puh. 040-515 1729
JM-Worx, Joutsanmaantie 166, 51200 KANGASNIEMI
[email protected]
Käyntiosoite: Pajatie 8
Tiedustelut: puh. 040 515 1729
Postiosoite: Joutsanmaantie 166, 51200 Kangasniemi
[email protected]
14 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
101. Harri Kasurinen,RaisUA
Mika Kortesuo,PR-Rac
Harri Kasurinen
Opel Astra GSi 16V
Fs5
102. Tomi Kunttu,LuuUA
Toni Kuhanen,MikUA
Tomi Kunttu
VW Golf GTI
Fa8
103. Erkki Lepola,RiiUA
Antti Nordström,RiiUA
Erkki Lepola
Honda Civic Type R (EP3)
Fa8
104. Tuomas Lehto,OriUA
Timo Nieminen,OriUA
Tuomas Lehto
Ford Escort RS 2000
Fa8
105. Sami Jokinen,LappajUA
Martti Lähdesmäki,AL-Härmä
Mika Haukka
Ford Escort RS 2000
Fa8
106. Petri Mäki,NokUA
Pasi Kalliomäki,UUA
Petri Mäki
BMW M3
FA9
107. Mika Salomaa,RiiUA
Jouni Räsänen,RDT
Mika Salomaa
BMW 325i (E36)
FA9
108. Mats Eriksson,SiAk
Egil Eriksson,SiAk
Egil Eriksson
BMW 325i (E36)
FA9
109. Riku Alanko,SaloUA
Niko Alanko,SaloUA
Riku Alanko
Toyota Starlet
fa7
110. Iiro Kokko,FCA
Timo Waltari,RauUA
Timo Waltari
BMW 325i (E36)
FA9
111. Tero Kulmala,LemUA
Sami Tiitta,EspooUA
Tero Kulmala
Toyota Starlet
fa7
112. Mikko Tallgren,ValUA
Jukka Pasenius,ValUA
Mikko Tallgren
Opel Astra GSi 16V
Fa8
113. Antti Hakulinen,RUA
Toni Himanen,Juvan UA
Antti Hakulinen
Renault Clio Sport
Fa8
114. Ari-Matti Rikkinen,LprRT
Antti Nousiainen,LahUA
Ari-Matti Rikkinen
Ford Escort RS 2000
Fa8
115. Tommi Laaksonen,JämSUA
Arttu Flyktman,JämSUA
Säiliö-Ja Teräsrak. Jämsä FA9
BMW M3
116. Joni Hiipakka,Jurvan UA
Juha-Mikael Hannula,Jurvan UA
Juha-Mikael Hannula
BMW M3 (E36)
FA9
117. Petri Soini,Jurvan UA
Pasi Penttilä,Jurvan UA
Petri Soini
BMW M3 (E36)
FA9
118. Raimo Kovanen,KongUA
Jarno Häkkinen,LMM
Raimo Kovanen
Toyota Corolla FX-GT
fa7
119. Jarno Oksanen,AL-Kangasniemi
Tiia Oksanen,AL-Kangasniemi
Jarno Oksanen
Toyota Corolla 1600 GT
fa7
120. Janne Paulanto,HyUA
Jukka Vajavaara,HyUA
Janne Paulanto
Toyota Starlet
fa7
8.2.2014
Osanottajaluettelo••15
15
Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
121. Tero Ihalainen,Toivakka AUK
Ari-Pekka Siekkinen,HankUA
Tero Ihalainen
Toyota Corolla 1600 GT
fa7
122. Tony Kiviniemi,AL-Myrskylä
Miso Kallio,OriUA
Tony Kiviniemi
Toyota Starlet
fa7
123. Lasse Martikainen,MikUA
Ville Vauhkonen,MikUA
Lasse Martikainen
Toyota Starlet
fa7
124. Juha-Pekka Suuronen,HankUA
Ilpo Karvonen,HankUA
Ilpo Karvonen
Toyota Corolla 1600 GT
fa7
125. Aki Parviainen,NilUA
Heikki Parviainen,NilUA
Heikki Parviainen
Opel Astra GSi 16V
Fa8
126. Kari Mäkinen,LemUA
Kimmo Mäkinen,LemUA
Kimmo Mäkinen
Opel Kadett GSi 16V
Fa8
127. Mika Öhman,HyUA
Mika Keinänen,HyUA
Mika Keinänen
Opel Ascona B
Fa8
128. Miikka Lahtinen,JouSUA
Mikko Halinen,JouSUA
Lahtinen Miikka
Seat Ibiza GTI 2.0 16V
Fa8
129. Timo Hintsala,KorUA/MK
Jarkko Sääskilahti,LMM
Timo Hintsala
BMW 325i (E36)
FA9
130. Jari Lempiäinen,MikUA
Pasi Valtonen,MikUA
Jari Lempiäinen
Volvo 240
FA9
131. Kalle Rantanen,OriUA
Jarkko Kohtaniemi,LahUA
Kalle Rantanen
Toyota Corolla 1600 GT
Fb11
132. Jerry Mikkola,FoSUA
Jasse Mikkola,FoSUA
Jasse Mikkola
Toyota Corolla 1600 GT
fb10
133. Petri Koskinen,LaihUA
Martti Männistö,LaihUA
Petri Koskinen
VW Golf GTI 16V
Fb11
134. Lauri Mäkelä,NokUA
Mika Rantala,NokUA
Lauri Mäkelä
Opel Kadett E GSi 2.0
Fb11
135. Ville Haakanen,SaloUA
Kalle Perkonoja,PaiUA
Ville Haakanen
Toyota Corolla 1600 GT
fb10
136. Juha Hämäläinen,UUA
Joonas Koivisto,UUA
Juha Hämäläinen
Volvo 240
FB12
137. Teppo Keskitalo,RiiUA
Tero Keskitalo,RiiUA
Teppo Keskitalo
Opel Ascona B
Fb11
138. Henri Jääskeläinen,RiiUA
Joonas Rantanen,HausUA
Joonas Rantanen
Ford Escort RS 2000
Fb11
139. Sami Jämsen,PihtUA
Mika Mölsä,LemUA
Mika Mölsä
Toyota Starlet
fb10
140. Markus Manninen,UUA
Ville Mannisenmäki,UUA
Markus Manninen
Ford Escort RS 2000
Fb11
16 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
Tervetuloa ostoksille!
Aina edulliset hinnat ja juuri
sinulle sopivimmat valikoimat!
Kangasniemi,
palvelemme
ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–21
Otto Mannisentie 10, 51200 Kangasniemi
- painelaitteet suunnittelee ja valmistaa
Mimet Oy • www.mimet.fi
Metsäkonetyö
Reinikainen Oy
15.3.2014
I
TOIVAKKA-RALLI
WWW.TOIVAKKAAUK.FI
www.al-kangasniemi.com
8.2.2014
KANGASNIEMEN
KENKÄKULMA
Keskustie 3 • (015) 431 169
HIERONTAA
VYÖHYKETERAPIAA
LAILLISTETTU HIEROJA
SIRKKA-LIISA PYNNÖNEN
040 536 6951
Otto Mannisen tie 5 (pihan puolelta)
Osanottajaluettelo • 17
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
141. Jukka Virtanen,LopUA
Jyri Tuomi,RiiUA
Jukka Virtanen
Ford Escort RS 2000
Fb11
142. Joni Meronen,XON SC
Janne Mäihäniemi,XON SC
Joni Meronen
BMW 325i (E36)
FB12
143. Patric Öhman,UAU
Aki Sparre,VMF
Patric Öhman
Opel Astra GSi 16V
Fb11
144. Jarno Sundström,TapUA
Harri Suomi,TapUA
Jarno Sundström
Opel Kadett GSi 16V
Fb11
145. Teemu Mäkelä,KotkaUA
Mika Lassila,ImUA
Teemu Mäkelä
BMW 325i (E36)
FB12
146. Mika Martikainen,UAU
Tero Kujamäki,UAU
Mika Martikainen
BMW 325i (E36)
FB12
147. Keijo Pullinen,TerUA
Tomi Hoppania,LamUA
Keijo Pullinen
Toyota Corolla 1600 GT
fb10
148. Teemu Kuusinen,ALTI
Jukka Kivelä,UuUA
Teemu Kuusinen
Toyota Starlet
fb10
149. Antti Suutarinen,JoeUA
Mikko Turunen,JoeUA
Antti Suutarinen
Toyota Starlet
fb10
150. Aleksi Kopalainen,HämUA
Sami Saari,TamUA
Aleksi Kopalainen
Toyota Starlet
fb10
151. Iiro Aalto,LohUA
Heikki Kyrönlahti,AL-Kangasniemi
Iiro Aalto
Toyota Starlet
fb10
152. Matias Weck,TerUA
Lari Weck,RiiUA
Matias Weck
Sunbeam Avenger 1600 GT
fb10
153. Harri Reinikainen,AL-Kangasniemi
Rauno Pietarinen,AL-Kangasniemi
Harri Reinikainen
Ford Fiesta ST
Fb11
154. Jari Tanttu,AL-Kangasniemi
Jukka Pylvänäinen,AL-Kangasniemi
Jari Tanttu
VW Golf GTI 16V 2.0
Fb11
155. Toni Koskela,HyUA
Miikka Jauhiainen,HyUA
Toni Koskela
Opel Astra GSi 16V
Fb11
156. Jami Halonen,LvUA
Jori Halonen,LvUA
Jami Halonen
Ford Escort RS 2000
Fb11
157. Tero Hänninen,HankUA
Antti Rissanen,HankUA
Antti Rissanen
Opel Astra GSi 16V
Fb11
158. Heini Mäkelä,OrSUA
Jarkko Hirvonen,OriUA
Jarkko Hirvonen
Opel Astra GSi 16V
Fb11
159. Risto Rantanen,ESRC
Mika Ahonen,ESRC
Risto Rantanen
BMW 325i (E36)
FB12
160. Esa Puupponen,LievUA
Taija Puupponen,LievUA
Esa Puupponen
BMW 325i
FB12
18 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
Impasentie 136, 51200 Kangasniemi
www.veljeksethokkanen.fi
[email protected]
Ennakkomarkkinoinnissa!
Myynti on alkanut!
Oma koti
ydinkeskustasta
läheltä palveluja.
Keskustie 10, Kangasniemi
“Nevarin” asunnot tarjoaa hyviä asumisvaihtoehtoja lähellä palveluja.
Hissillisessä kerrostalossa ja viihtyisän pihapiirin rivitaloissa on tarjolla
erikokoisia kodikkaita vaihtoehtoja. Asunnoissa on vesikiertoinen
lattialämmitys ja Lto. Oma varasto ja terassi tai lasitettu parveke.
KYSY LISÄÄ:
Puh. 040 554 9412
www.stt-rakennus.fi
Puh. 040 554 9412 | www.stt-rakennus.fi
8.2.2014
Osanottajaluettelo • 19
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
161. Joonas Soilu,JouSUA
Kimmo Halttunen,JouSUA
Joonas Soilu
BMW M3
FB12
162. Jari Toropainen,UUA
Timo Saikka,HämUA
Jari Toropainen
BMW 325i (E36/2)
FB12
163. Ari Mäkinen,LievUA
Petri Laitinen,LievUA
Petri Laitinen
BMW 325i (E36)
FB12
164. Elina Valtaala,KuortUA
Asko Sairanen,AlavUA
Elina Valtaala
Toyota Altezza RS200
2w13
165. Jani Pylvänäinen,AL-Kangasniemi
Marko Takkinen,PiekUA
Jani Pylvänäinen
BMW 325i (E36)
2w13
166. Rauno Jaakkola,JouSUA
Pentti Myllylä,FoSUA
Rauno Jaakkola
Opel Kadett GSi 16V
2w13
167. Simo Viipuri,LprUA
Jussi Lemettilä,HamUA
Simo Viipuri
BMW 325i (E36)
2w13
168. Kimmo Arkko,AL-Kangasniemi
Riku Hämäläinen,HankUA
Kimmo Arkko
Suzuki Swift Sport
2w13
169. Henri Laitinen,AL-Kangasniemi
Ida Suhonen,AL-Kangasniemi
Henri Laitinen
VW Polo 16V 1.4
2w13
170. Kari Kaistinen,ValUA
Jari Hannula,AnkUA
Kari Kaistinen
Mini One
2w13
171. Kim Seppänen,LamUA
Tapio Järvinen,TerUA
Kim Seppänen
BMW 316 Compact
2w13
172. Perttu Seppänen,AL-Kangasniemi
Veijo Seppänen,AL-Kangasniemi
Perttu Seppänen
Toyota Corolla 1600 GT
2w13
173. Arttu Seppänen,AL-Kangasniemi
Timo Ursin,AL-Kangasniemi
Arttu Seppänen
Toyota Starlet
2w13
174. Pentti Porko,SaloUA
Matti Alanko,SaloUA
Pentti Porko
BMW 325i
2w13
175. Petri Kujamäki,HyUA
Pasi Kujamäki,UAU
Pasi Kujamäki
BMW 325i (E36)
2w13
176. Jukka-Pekka Tanttu,AL-Kangasniemi
Jarno Reinikainen,AL-Kangasniemi
Jukka-Pekka Tanttu
VW Golf GTI 16V
2w13
177. Iiro Janhonen,AL-Kangasniemi
Pasi Pulliainen,AL-Kangasniemi
Iiro Janhonen
VW Golf GTI 16V
2w13
178. Janne Koskinen,ParkUA
Joni Seilo,ParkUA
Janne Koskinen
Opel Astra GSi 16V
2w13
179. Topi Luhtinen,PiekUA
Toni Pehkonen,KUA
Topi Luhtinen
Honda Integra Type R
2w13
180. Valtteri Kauhanen,Leppävirta RT
Henri Pitkänen,Leppävirta RT
Henri Pitkänen
Opel Kadett E GSi 16V
2w13
20 • Osanottajaluettelo
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
XVI KANGASNIEMI-RALLI
Otto Mannisen
tie 11-13
Kangasniemi
Pauliina Kauppinen
Taina Laitinen
Puh. 040 824 1842 • www.kauneusadelia.fi
f
Asematie 6
Kangasniemi
Puh. 015 431 060
www.kalustekuvaja.fi
Avoinna
ark. 9-17,
la 9-13
PIZZERIA - KEBAB
Otto Mannisen tie 1-3
51200 Kangasniemi
015 431 200
Eränetti
www.eranetti.fi
PP-ELECTRO KY
Monipuolista sähköalan
asiantuntemusta:
•
•
•
•
•
•
•
•
sähkö- ja teleurakointi
ilmalämpöpumput
kodinkone- ja kylmälaitehuollot
antenniasennukset
murto- ja paloilmoitinjärjestelmät
aurinkosähköasennukset
tarvikemyynti
kodinkone- ja valaisinmyynti
Tervetuloa tutustumaan tuoteja palveluvalikoimaamme!
Mikkelintie 21, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 505 0041, www.reissupannu.fi
KIINTEISTÖNHOITO- JA TALONMIESPALVELUT
Kangasniemen
Kiinteistöpalvelu Oy
0400 998 440 www.kangasniemenkiinteistopalvelu.fi
[email protected]
Laadulla ja sydämellä
kotimaista luomu- ja lähiruokaa.
HILIMAN PUOTI
Keskustie 22, 51200 Kangasniemi, puh. 010 321 2221
www.hilimanpuoti.fi Hilima palvelee: arkisin 9-17, lauantaisin 9-13
Keskustie 4, Kangasniemi
Puh 0400 433 063, 0400 715 346
www.anjankauneuspiste.fi
Avoinna:
ma-pe 9-17
la 9-13
Mitsubishi Electric
FH-sarjan
ilmalämpöpumput
Suomalaisten kotien suursuosikki.
Uutuusmalli on suunniteltu Suomen ankariin
olosuhteisiin ja Sinulle, jolle kelpaa vain paras.
Se on markkinoiden hiljaisin ja ennen kaikkea
tehokkain.
Otto Mannisen tie 8, 51200 Kangasniemi
Puh. 0207 983 480
www.pp-electro.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
8.2.2014
PP-ELECTRO KY
Osanottajaluettelo • 21
Otto Mannisen tie 8, Kangasniemi
Puh. 0207 983 480 • www.pp-electro.fi
Avoinna ma-pe klo 9-17, la klo 9-13, Tervetuloa!
XVI KANGASNIEMI RALLI
8.2.2014 AL-Kangasniemi
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä
no
ohjaajat
KILPAILUUN HYVÄKSYTYT
ilmoittaja
auto
29.01.14
SIVU 1(10)
lähtö 11:01
r/l
181. Petri Harjula,AL-Kangasniemi
Pasi Lahikainen,AL-Kangasniemi
Petri Harjula
Subaru Impreza WRX
4w14
182. Ismo Suurtalo,HamUA
Timo Holanti,HamUA
Ismo Suurtalo
Mitsubishi Lancer E6
4w14
183. Timo Markkanen,PiekUA
Veikko Kanninen,MäntsMK
Timo Markkanen
Subaru Impreza WRX Sti
4w14
Määräaikaan mennessä ilmoittautui 183 kilpailijaparia
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
11
29
17
kilpailijaparia
kilpailijaparia
kilpailijaparia
Luokka 10
Luokka 11
Luokka 12
9
15
9
kilpailijaparia
kilpailijaparia
kilpailijaparia
Luokka 4
Luokka 5
Luokka 6
7
16
21
kilpailijaparia
kilpailijaparia
kilpailijaparia
Luokka 13
Luokka 14
17
3
kilpailijaparia
kilpailijaparia
Luokka 7
Luokka 8
Luokka 9
9
11
9
22 • Osanottajaluettelo
kilpailijaparia
kilpailijaparia
kilpailijaparia
Kilpailuun hyväksyttiin
183 kilpailijaparia.
XVI KANGASNIEMI-RALLI
PELHANE OY
KONESAUMAKATOT
PELTIKATOT
TIILIKATOT
LISTOITUKSET
SADEVESIJÄRJESTELMÄT
KATTOTURVATUOTTEET
Värillinen tunnus:
sininen: C100,M65 (Pantone 301)
vihreä C100, Y100 (Pantone 355)
www.pelhane.fi
Putket ja
ät
m
l
e
t
s
e
j
r
ä
j
i
s
jäteve
a!
t
l
a
a
t
h
e
t
y
s
y
-k
Mustavalkeassa tunnuksessa:
muu täysin mustaa, M-kirjain 50% musta
Hyvin pienessä koossa selkeyden vuoksi kaikki mustaa.
Rotomon Oy
Rakennus- ja peltitöiden
ammattilaiset palveluksessasi!
Hallitie 26, 51200
Kangasniemi
Myynti:
0443 544 084 ja
0440 343 350,
[email protected]
rotomon.fi
8.2.2014
Tilavia paritaloja Simolan alueelle!
Lue lisää nettisivuiltamme!
Meiltä myös
laituriponttonit!
Puh. 040 7546 181
[email protected]
www.rpjp.fi
f
facebook.com/
rpjpkangasniemi
Osanottajaluettelo • 23
Tule herkuttelemaan
LIHAMUREKKEELLA tai
LOHIKIUSAUKSELLA!
Hermoratahieronta
Hermoratahieronta auttaa
lihasvaivoihin, särky- ja kiputiloihin
sekä useimpiin kroonisiin sairauksiin
Tiedustelut ja ajanvaraukset:
Buza Oy / Tanja B.
Puh. 044 916 4952
(Jos en vastaa, soitan takaisin Teille
mahdollisimman pian)
RALLILOUNAS
8 EUROA
Lounaskahvila
Käyntiosoite:
Keskustie 6 (sisäpiha)
51200 Kangasniemi
Avoinna sopimuksen mukaan.
Tervetuloa hermoratahierontaan!
Asematie 1, puh. 040 702 5866
www.mikt.fi
Rallipäivänä 8.2. palvelemme klo 8-16.
Autoyhtymä Arkko Ky
040 589 3777
Katsastus
alkaen
34 €
Teollisuustie 1, 51200 Kangasniemi
Puh. 0400 767 112 • kangasniemenkatsastus.com
24 • Osanottajaluettelo
Ajan voit varata
kätevästi netistä!
XVI KANGASNIEMI-RALLI
Mukana
elämän
eri käänteissä.
www.osuuspankki.fi
metallirakenteet
leikkaus, sahaus,
särmäys
hitsaukset, myös
ruostumaton ja alumiini
metallimyynti
8.2.2014
Osanottajaluettelo • 25
RALLIPÄIVÄN
TANKKAUKSIIN:
Runsas noutopöytä
Scanburger
Varraskebab
Pizzat
Mehevät leikkeet
Tuhdit pihvit
Tuoreet sämpylät ja kahvileivät
Shell
Kangasniemi
Pieksämäentie 2 • Puh. (015) 432 890
[email protected]
26 • Osanottajaluettelo
Ma-pe 6-21, la 8-21, su 9-21.
Keittiö palvelee klo 10 alk.
ja se suljetaan 1 h ennen
sulkemisaikaa.
Lounaspöytä:
ma-pe klo 10-16 ja
la-su klo 11-16.
XVI KANGASNIEMI-RALLI
Kangasniemen Kiinteistönvälitys
ja Isännöintipalvelu LKV Oy [A]
Keskustie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 0207 639 440
www.asuntoverkko.com/kangasniemi
RAKENNUSPELTITYÖN AMMATTILAINEN!
Puh. (015) 432 700, 0400 555 304
[email protected], www.kangasniemenpeltityo.fi
8.2.2014
Osanottajaluettelo • 27
Puulan Putki
Talotekniikan taitaja.
Meiltä kaikki lvi-alan työt
uudis-ja saneerauskohteisiin.
+ maalämpöjärjestelmät
+ puu-, hake- ja pellettilämmitykset
+ syöpymättömät komposiitti- ja rst-putkistot
+ tarvikemyynti
Keskustie 18, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 040 0151 693, 050 411 7164
www.lvineuvonen.com
Liikkuvat lihatiskit
palvelevat lähelläsi!
Lihamestarin myymälä
palvelee Lastutiellä.
Avoinna ark. 10-16.30, la 10-13.
.Valikoimassa
täyslihamakkaroita,
palvituotteita, leikkeleitä,
tuoretta viljapossua
ja nautaa! Tule tutustumaan!
Myyntiautossa runsas
valikoima viljapossun ja
naudan tuorelihaa
sekä Aromilihan jalosteita!
Seuraa ilmoittelua,
niin tiedät, missä ja milloin
tavataan!
0400 872 461
Lastutie 3, 1 km Shelliltä JKL suuntaan.
www.aromiliha.fi • 0400 771 833
28 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
Berner Pultti Oy on pientarvikkeiden ja työkalujen erikoisliike.
Berner Pultti palvelee asiakkaitaan jo 13 paikkakunnalla. Näitä
ovat, Helsinki, Hämeenlinna, Iisalmi, Jyväskylä, Kuopio, Lahti,
Mikkeli, Oulu, Pieksämäki, Pori, Tampere, Turku ja Varkaus.
Tallikatu 3-5, 76100 PIEKSÄMÄKI
WWW.BERNER-PULTTI.COM
harvel
www.harvel.fi
Rakennetaan yhdessä tulevaisuutta
8.2.2014
Osanottajaluettelo • 29
Toimisto- ja valokuvaustarvikkeet
AP-SYSTEMS
Asematie 6, KANGASNIEMI
0400 844 923, 015-433 360, www.ap-systems.fi
Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen
KAIKKI HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT:
• Arkut ja uurnat
• Muistotilaisuudet
omasta varastosta • Ohjelmalehtiset,
• Kuljetuspalvelut
lehti-ilmoitukset
• Adressit
• LISÄTIETOJA
NETTISIVUILLAMME!
• Hautakivet
Otto Mannisen tie 1-3 | Puh. (015) 432 23
www.beckerintienhammas.com
HOVI
®
PORTAAT
Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky
TÄYDEN PALVELUN
PITOPALVELU!
Tilaa meiltä
maukkaat ruoat
ja leivonnaiset
arkeen ja juhliin!
HOVINIKKARIT OY
Nikkarintie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 020 719 1700
[email protected]
www.hovinikkarit.fi
Koivukuja 2 • Puh. 0400 573 045
www.janetti.fi/sirpa
Rallin menossa mukana!
“Sadekelillä ja päivänpaisteella.
Lumella, jäällä ja sohjossa.
Turvallisuutta kaikille teille.
Me tunnemme renkaat ja olemme lähellä.”
Teollisuustie 9, 51200 Kangasniemi, puh. 045 887 9011
Avoinna ark. 7-17, la 7-12
30 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
HIRSITALO
ONKO NÄLÄKÄ VAE JANOTTAAKO!
TULE MEELLE, HELEPOTTAA
EVULLISESTI:
Savuton, hyvän kotiruoan ja palvelun lounaspaikka
keskiolutoikeuksin Kauneimman Kunnan keskustassa.
Tervetuloa!
Elintarvikekioskista:
• Irjan maukkaat kotileivonnaiset
• Pikkulämpimät
• Maidot, makkarat, makeiset
• Muut elintarvikkeet
• Oluet, ym. ym.
Keskustie 1, puh. (015) 431 137
TOIVEIDENNE MUKAISET
RAKENNUKSET
HÖYLÄ- TAI
LAMELLIHIRRESTÄ!
www.puulahirsitalo.com
KANGASNIEMEN
HUVILAVEISTÄMÖ OY
Sepäntie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 020 793 1830
Tilitoimisto, jolla on
tyytyväiset asiakkaat!
Tyylikäs uuden ajan
ovimallisto - Kielo
Puu-Le Oy
Hallitie 12
Kangasniemi
Puh. (015) 433 303, www.puule.fi
8.2.2014
ASIANTUNTEVA JA YKSILÖLLINEN
PALVELU ON VALTTIMME!
• Kirjanpito ja tilinpäätökset
• Veroilmoitukset, verosuunnittelu
• Yritysten perustamisasiakirjat
• Palkanlaskenta, laskutus ym.
Tietomylly Oy
Kankaistentie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 768 4201
[email protected] | tietomylly.fi
Osanottajaluettelo • 31
Majoitus
ovimallit
www.hahle.com
Leppäniemen
Lomakartanossa
40 €/hlö
Hinta sisältää aamupalan,
lakanat ja saunan • yöpyminen
vapaan käytön.
2-5 hlö huoneissa
• ei autotalleja
Varaukset ajoissa,
0400 290 765
Leppäniemen Lomakartano
Telkonlahdentie 103, 51200 Kangasniemi
lomak@mbnet.fi • www.leppaniemi.tk
kun laatu ratkaisee,
ovet Sinulle valmistaa
51200 Kangasniemi
kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi
Rallimiehetkin asioivat
Kangasniemen Rautiassa!
Rallimiehen välineet
saat tietenkin Rautiasta!
KANGASNIEMI
Joutsantie 22
KANGASNIEMI
puh. 040 3101 400
Avoinna ma–pe 7-17, la 8-14
[email protected]
www.rautia.fi/kangasniemi
32 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
AL KANGASNIEMI
NETISSÄ:
VAHINKOTARKASTUS
JARMO LAITINEN TMI
Puh. 0400 154 520
www.al-kangasniemi.com
Lue kisapäivän tunnelmat
Facebookista ja Twitteristä!
Monipuolinen vaatekauppa keskellä kylää!
Keskustie 3, puh. 015 431 755
f
m
o
c
.
a
k
MYRÄKKÄ
2014
k
yra
m
LA 15.2. KLO 10-14 Kangasniemen kunnantalolla
:
edot
i
t
ä
s
i
l
e
Lu
f
Pitää paikat puhtaana.
www.mitos.fi
VELJEKSET
KOSLOFF KY
8.2.2014
Osanottajaluettelo • 33
p
a
a
t
ino
i
a
P RaPeMa
Kankaistentie 4
Kangasniemi
Rauno 0400 485 733
Marjo 040 507 2716
Avoinna sopimuksen
mukaan
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tekstiilit
Tiimiasut
Peliasut
Seura-asut
Mainoskyltit
Tarrat
Teippaukset
Painatukset
Brodeeraukset
[email protected] - www.paitapaino.net
Kaikki aurinkolasit
vähintään -20%
Aurinkolasit omilla
voimakkuuksilla
alk.
79 € (norm 129 €)
Monitehoisena
alk.
179 € (norm 249 €)
Etu voimassa 14.3.2014 saakka.
Ma-pe 10-17
Otto Mannisen tie 1-3 • Kangasniemi • Puh. (015) 433 220 • www.optiplusoptikko.fi
34 • Osanottajaluettelo
XVI KANGASNIEMI-RALLI
8.2.2014
Osanottajaluettelo • 35
Nyt myös varastossa hyvä valikoima
moottoriurheilu aiheisia palkintoja
PALKINNOT
LAHJAESINEET
VIIRIT
KAIVERRUKSET
XVI KANGANIEMI-RALLIN
JÄRJESTELYTOIMIKUNTA
KIITTÄÄ:
NAUTINNOLLISIA RALLIHETKIÄ!
Tervetuloa jatkossakin AL Kangasniemen
järjestämiin tapahtumiin!
www.al-kangasniemi.com
Katso tulokset ja muut tiedot rallin nettisivuilta!
Tuoreimmat rallin käänteet päivitämme
Facebookiin ja Twitteriin!
f
Kuva: Kangasniemen Kunnallislehti
• Kilpailijoita ja heidän huoltojaan
• Kilpailumme katsojia
• Tiedotusvälineitä
• Toimitsijoita
• Yhteistyökumppaneita
• Tiehoitokuntia ja maanomistajia