Voimassa oleva palveluhinnasto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Transcription

Voimassa oleva palveluhinnasto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
Palveluhinnasto
KARDIOLOGIAN JA SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN PALVELUT
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSASIAKKAAT
www.sydankeskus.fi
Hinnasto voimassa 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.
Käsitteitä:
- Elektiivinen: ennalta suunniteltu, potilaalle lääketieteellisin perustein kiireettömästi
tehtävä toimenpide.
- Kiireellinen: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein samalla sairaalajaksolla
tehtävä toimenpide.
- Päivystys: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein välittömästi tehtävä toimenpide.
KARDIOLOGISET TOIMENPITEET
Huomioitavaa:
- Toimenpide voidaan tehdä joko polikliinisesti tai sairaalapotilaalle, hoitopäivät veloitetaan vuodeosastohoidon
kustannusluokkien mukaan.
- Hinnastossa mainitut lisät laskutetaan tarvittaessa erikseen (ks. lisien tuotekuvaukset).
- Hinnat sisältävät myös niihin liittyvät lääke-, laboratorio-, kuvantamis- tms. palvelut sekä anestesian.
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
Sisällön määrittely
Sepelvaltimoiden tutkimukset ja toimenpiteet
71001
71005
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus
(koronaariangiografia)
1 030 Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. Hinta sisältää tutkimuk-
Sepelvaltimoiden pallolaajennus (PCI)
2 499 Sepelvaltimoiden pallolaajennustoimenpide. Hinta sisältää
sen ja tarvittavan perusvälineistön.
toimenpiteen (PCI) ja tarvittavan perusvälineistön, kuten
sepelvaltimoon asetettavat metallistentit (lääkestentit
veloitetaan erikseen, ks. erikoistarvikelisät).
71011
Sepelvaltimoiden pallolaajennus sisältäen
-varjoainekuvauksen (angio+PCI)
2 748 Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja sen yhteydessä välittömästi tehtävä pallolaajennustoimenpide. Sisältää tutki­
muksen, toimenpiteen ja tarvittavan perusvälineistön,
kuten sepelvaltimoon asetettavat metallistentit (lääke­
stentit veloitetaan erikseen, ks. erikoistarvikelisät).
Varjoainekuvauksen ja/tai pallolaajennuksen erikoistarvikelisät
Veloitetaan tarvittaessa varjoainekuvauksen ja/tai pallolaajennuksen lisäksi lääketieteellisin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).
MSIP7
Lääkeainestentti
(aik. VL_E)
MSIP8
500 Kappalehinta. Veloitetaan käytön mukaan erikseen
(lääketieteellisin perustein).
Angio/PCI erikoistarvikepaketti
(aik. VL_D)
1 150 Erikoistarvikepaketin hinta sisältää sepelvaltimoiden
varjoainekuvauksessa ja/tai pallolaajennuksessa mahdolli­
sesti käytettävät kaikki erikoistarvikkeet, esim. IVUS, OCT,
Rotablator, painevaijeri, pallopumppu, sydämen sisäinen
ultraäänikatetri.
Elektrofysiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
71023
71021
Kammioperäisen rytmihäiriön
invasiivinen tutkimus
1 705 Vakavan kammioperäisen rytmihäiriön invasiivinen tutkimus
Elektrofysiologinen perustutkimus
3 143 Rytmihäiriön invasiivinen elektrofysiologinen tutkimus,
(ns. kammiostimulaatio), esim. rytmihäiriötahdistimen
tarpeen arvio. Hinta sisältää tutkimuksen ja välineistön.
esim. supraventrikulaarisen rytmihäiriön (SVT, WPW)
selvittely. Hinta sisältää tutkimuksen ja välineistön.
71022
*
Rytmihäiriön tavanomainen katetri­
ablaatio sisältäen elektrofysiologisen
tutkimuksen
4 857 Rytmihäiriön tavanomainen invasiivinen ablaatiohoito
sisältäen tutkimuksen ja toimenpiteen, esim. SVT, WPW,
AVNRT, FLUTTER. Hinta sisältää tutkimuksen, tavan­
omaisen ablaatiotoimenpiteen ja välineistön.
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
71024
Rytmihäiriön vaativa katetriablaatio
sisältäen elektrofysiologisen tutkimuksen
Hinta*
Sisällön määrittely
8 331 Rytmihäiriön vaativa ablaatio sisältäen tutkimuksen ja
toimenpiteen, esim. eteisvärinän ablaatio, vaativa synnyn­
näisen sydänvian ablaatio, vaativa kammiotakykardian
ablaatio. Vaativissa toimenpiteissä käytetään aina 3Dkuvantamista (Carto, Ensite) ja/tai magneettinavigointia
(Stereotaxis). Samalla kertaa tehdystä vaativasta ja
tavanomaisesta ablaatiosta, esim. flimmer- ja flutterablaatiot, veloitetaan lisäksi vaativuuslisä D.
Tahdistintoimenpiteet
71031
71032
71034
7106A
7106B
7106C
71061
71062
Pysyvän tahdistimen asennus tai
vaihto (SSIR)
3 197 Pysyvän sydämen tahdistimen asennus tai vaihto.
Pysyvän fysiologisen tahdistimen asennus
tai vaihto (DDDR)
4 186 Pysyvän sydämen fysiologisen tahdistimen asennus tai
Pysyvän biventrikulaarisen
tahdistimen asennus tai vaihto
8 775 Pysyvän sydämen biventrikulaarisen tahdistimen asennus
Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön ja laitteen
(lääketieteellisin perustein valittava).
vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön ja laitteen
(lääketieteellisin perustein valittava).
tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön ja
laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).
Pysyvän yhden johdon rytmihäiriö­
tahdistimen asennus tai vaihto
12 360 Pysyvän sydämen yhden johdon rytmihäiriötahdistimen
Pysyvän fysiologisen rytmihäiriö­
tahdistimen asennus tai vaihto
15 842 Pysyvän sydämen fysiologisen rytmihäiriötahdistimen
Pysyvän biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen asennus tai vaihto
19 271 Pysyvän sydämen biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen
Pysyvän tahdistinlaitteiston korjaus tai
muu vastaava toimenpide
Pysyvän rytmihäiriötahdistimen testaus
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön
ja laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön
ja laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön
ja laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).
2 525 Pysyvän sydämen tahdistinlaitteiston korjaus- tai muu
vastaava toimenpide. Hinta sisältää toimenpiteen ja
tarvittavan välineistön.
387 Rytmihäiriötahdistimen toiminnan testaus. Hinta sisältää
toimenpiteen ja välineistön (huom. sis. myös anestesian).
71064
Rytmivalvurin asennus
2 457 Rytmivalvurin asennus. Hinta sisältää toimenpiteen,
välineistön ja laitteen.
71065
Tahdistinjohtojen poisto
5 572 Tahdistinjohtojen poistotoimenpide. Hinta sisältää
toimenpiteen ja välineistön.
Muut kardiologiset toimenpiteet
71052
71041
Toimenpidesalissa tehtävä pieni
kardio­loginen toimenpide
Sydänkatetrointi
599 Toimenpidesalissa tehtävä pieni kardiologinen toimenpide,
esim. tahdistintaskun korjaus. Hinta sisältää toimenpiteen
ja tarvittavan välineistön.
1 328 Sydänkatetrointi, esim. hankitun läppävian tai synnynnäi­sen
sydänvian selvittely. Sisältää oikean puolen katetroinnin,
vasemman puolen tutkimuksen varjoainekuvauksineen
sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen.
Hinta sisältää toimenpiteen ja välineistön.
71051
Sydänlihasbiopsia
1 693 Sydänlihasbiopsia, tavallinen aihe sydänsiirron selvittely
ja seuranta tai harvinaisen sydänsairauden syyn selvittely.
Hinta sisältää toimenpiteen ja välineistön (huom. myös
patologian lausunnon).
71054
Eteisväliseinäaukon perkutaaninen sulku
7 610 Eteisväliseinäaukon perkutaaninen sulku. Hinta sisältää
toimenpiteen, välineistön ja laitteen.
*
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
71056
Läpän pallolaajennushoito
Hinta*
Sisällön määrittely
5 348 Ahtautuneen sydämen aortta- tai hiippaläpän laajentaminen
transfemoraalisesti pallolaajennuksella. Hinta sisältää toimenpiteen ja välineistön.
71055
Läpän korjaus perkutaanisesti
29 890 Aortta- tai hiippaläpän korjaus perkutaanisesti. Hinta sisältää
toimenpiteen, välineistön ja tarvittavan keinoläppäproteesin.
KARDIOLOGIAN TOIMENPIDELISÄT
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
Sisällön määrittely
Kiireellisyys- ja päivystyslisät
Veloitetaan tarvittaessa kardiologisen tutkimuksen ja/tai toimenpiteen lisäksi alla mainituin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).
A
B
C
Kiireellisyyslisä A
(samalla sairaalajaksolla toteutettava
hoito)
688 Lääketieteellisin perustein potilaan hoito on suunniteltava
Päivystyslisä B
(välittömästi toteutettava hoito
klo 8.00–21.00)
986 Lääketieteellisin perustein potilaan hoito on suunniteltava
Päivystyslisä C
(välittömästi toteutettava hoito
klo 21.00–8.00)
1 484 Lääketieteellisin perustein potilaan hoito on suunniteltava
ja toteutettava samalla sairaalajaksolla. Perusteena hoidon
vaikutukset suunniteltuun toimintaan ja potilaan vaativampi hoitoisuus. Esim. sepelvaltimotautikohtauksen
ilman ST-nousua tapahtuva kiireinen invasiivinen selvittely
ja hoito.
- Em. perustein toteutetusta hoidosta laskutetaan kiireellisyyslisä A kaikkien potilaiden hoidon osalta riippumatta
siitä, onko hoito annettu päivä- tai päivystysaikana.
- Perustana kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset.
ja toteutettava välittömästi, esim. ST-nousuinfarktin
päivystyksenä tehty varjoainekuvaus ja mahdollinen pallolaajennushoito tai muu vastaava äkillinen, henkeä uhkaava
tilanne.
- Em. perustein toteutetusta hoidosta peritään päivystys­
lisä B kaikkien potilaiden hoidon osalta klo 8.00–21.00
välisenä aikana.
- Perustana kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset.
ja toteutettava välittömästi, esim. ST-nousuinfarktin
päivystyksenä tehty varjoainekuvaus ja mahdollinen pallolaajennushoito tai muu vastaava äkillinen, henkeä uhkaava
tilanne.
- Em. perustein toteutetusta hoidosta peritään päivystys­
lisä C kaikkien potilaiden hoidon osalta klo 21.00–8.00
välisenä aikana.
- Perustana kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset.
Vaativuuslisät
Lisätään tarvittaessa kardiologisiin toimenpidepaketteihin alla määritellyin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).
D
Vaativuuslisä D
757 Veloitetaan tarvittaessa kardiologisen tutkimus- ja/tai
toimenpidehinnan lisäksi poikkeuksellisen vaativasta ja
pitkäkestoista toimenpiteestä, esim. flimmer- ja flutterablaatio samalla kertaa.
*
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGISET TOIMENPITEET
Huomioitavaa:
- Teho- ja vuodeosastohoito veloitetaan vuodeosastohoidon kustannusluokkien mukaan. - Sydänkirurgisissa 720-alkuiset tuotekoodit ja yleisthoraxkirurgiassa 7SK-alkuiset tuotekoodit
tarkoittavat elektiivisiä toimenpidehintoja.
- Sydänkirurgiassa 72K-alkuiset tuotekoodit tarkoittavat kiireellisisä toimenpidehintoja.
- Sydänkirurgiassa 72P-alkuiset tuotekoodit ja yleisthoraxkirurgiassa 7SP-alkuiset tuotekoodit tarkoittavat
päivystystoimenpidehintoja.
- Hinnat sisältävät myös niihin liittyvät lääke-, laboratorio-, kuvantamis- tms. palvelut sekä anestesian.
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
Sisällön määrittely
Sydänkirurgiset toimenpiteet
720SV
72KSV
72PSV
Sepelvaltimoiden ohitus-, sydämen väliseinän korjaus- tai rytmihäiriöleikkaus
4 951 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus (yhden tai useamman
7 427 suonen), sydämen väliseinän korjausleikkaus (ASD, VSD)
14 854 tai rytmihäiriöleikkaus sydänkeuhkokoneen kanssa tai ilman.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
72002
72K02
72P02
Läppäleikkaus
5 480 Läppäleikkaus joko käyttämällä tekoläppää tai korjaamalla
8 768 ko. läppä (plastia).
16 440 Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
72003
72K03
72P03
Sepelvaltimoiden ohitus- tai läppä­
leikkaus sisältäen lisätoimenpiteen
5 743 Ohitus- tai läppäleikkaus sisältäen lisätoimenpiteen,
9 763 esim. ohitus- ja läppäleikkaus, tuplaläppäleikkaus tai muu
17 229 rinnak­kaistoimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
72011
72K11
72P11
Muu sydänkirurginen leikkaus
7 840 Muu sydän- tai thoraxin leikkaus, esim. thorakaaliaortan
15 680 leikkaus, infarktin komplikaatioleikkaus (esim. VSR),
23 520 aortta­läpän korjaus transapikaalisesti, myöhäisuusinta­
leikkaus tai muu vastaava leikkaus.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
Rintaelinkirurgiset toimenpiteet
7SK02
7SP02
Toimenpidebronkoskopia, diagnostinen
mediastinoskopia, mediastinotomia tai
trakeostomia
1 659 Toimenpidebronkoskopia, diagnostinen mediastinoskopia,
3 318 mediastinotomia tai trakeostomia.
7SK03
7SP03
Tähystämällä tai avoimesti tehtävä pieni
rintaontelotoimenpide
3 915 Keuhkobiopsia, ilmarinnan hoito, keuhkon kiilaresektio,
7 830 hemothoraxin evakuaatio, empyeema tai muu vastaava
tähystämällä tai avoimesti tehtävä pieni rintaontelo­
toimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
*
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
7SK12
7SP12
6 270 Hoitosuositusten mukainen syöpäkirurgia sisältäen imu12 539 solmukedissektion, sternotomiahaavan myöhäiskorjaus tai
Rintaontelon tai välikarsinan avoin laaja
toimenpide
Sisällön määrittely
muu vastaava rintaontelon tai välikarsinan avoin laaja
toimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
7SK10
7SP10
Tähystämällä tehtävä laaja rintaontelon
tai välikarsinan toimenpide
7 055 Mediastinumtuumori, perikardiumkysta, syöpäkirurgia tai
14 110 muu vastaava tähystämällä tehtävä rintaontelon tai väli­
karsinan laaja toimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. sydän- ja
rintaelinkirurgian erikoistarvikelisät).
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
Sisällön määrittely
Sydän- ja rintaelinkirurgisten toimenpiteiden erikoistarvikelisät (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta)
M7IP1
Erikoistarvikelisä SIP1
M7IP2
Erikoistarvikelisä SIP2
630 Mm. läppärengas, Goretex -paikka tai muu vastaava.
1 400 Mm. bioläppä, bronkiaali- tai trakea -stentti, useita stapler
-saumoja tai muu vastaava.
M7IP3
Erikoistarvikelisä SIP3
1 900 Mm. mekaaninen läppä, mekaaninen conduit-läppä, miniinvasiivisen mitraalikirurgian tarvikesetti tai muu vastaava.
M7IP4
Erikoistarvikelisä SIP4
2 860 Mm. ablaatiokatetrointisetti, robottikirurgian (da Vinci)
tarvikesetti tai muu vastaava.
M7IP5
Erikoistarvikelisä SIP5
4 840 Mm. biologinen conduit -läppä, sydämen apupumpun
käyttösetti (ECMO) tai muu vastaava.
M7IP6
*
Erikoistarvikelisä SIP6
22 050 Transapikaalisesti asetettava keinoläppä (TAVI).
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
VUODEOSASTOHOITO
Huomioitavaa:
- Vuodeosastohoito kattaa TAYS Sydänkeskuksessa (kustannusluokat 3–6) ja Taysin Sairaanhoidon
palvelualueella (kustannusluokka 7) toteutettavan hoidon.
- Hinnat sisältävät myös niihin liittyvät lääkkeet sekä laboratorio-, kuvantamis- tms.
osastolla toteutettavat tutkimukset.
HOITOPÄIVÄT
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
Sisällön määrittely
Teho-, valvonta- ja vuodeosastohoitopäivät
3
Kustannusluokka 3
508 Erikoishoitoa vaativa sydän- tai muu vastaava potilas.
Yleisin kustannusluokka kardiologisen vuodeosaston
D- ja E-moduleissa sekä sydän- ja rintaelinkirurgisella
vuodeosastolla hoidettaville potilaille.
4
Kustannusluokka 4
964 Valvontahoitoa vaativa kardiologinen, sydän- tai muu
kirurginen tai vastaava potilas. Sydänvalvonnan ns.
B-modulin tasoinen hoito (esim. sydäninfarktin hoito,
postoperatiivinen sydänkirurginen potilas).
5
Kustannusluokka 5
1 769 Erityisen vaativa kardiologinen, sydän- tai muu kirurginen
tai vastaava potilas, joka tarvitsee vaativaa valvontaa tai
hoitoa. Sydänvalvonnan ns. A-modulin tasoinen hoito
(esim. invasiivinen hemodynaaminen monitorointi tai
muu vastaava).
6
Kustannusluokka 6
2 639 Leikkauksen jälkeinen tehohoito ja muu tehohoito­­­potilaan
hoito Sydänkeskuksen teho-osastolla (SYTE).
Tehohoitopäivä ei sisällä leikkaustoimenpiteitä.
7
Kustannusluokka 7
3 867 Tehohoitopotilaan hoito Taysin Sairaanhoidon palvelu­
alueen teho-osastolla (TEHO). Tehohoitopäivä voi sisältää
Taysin Sairaanhoidon palvelualueen suorittamia pieniä
leikkaustoimenpiteitä.
*
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
AVOHOITO
Huomioitavaa:
Avohoito kattaa kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian käynnit ja konsultaatiot.
AVOHOITOKÄYNNIT
Tuotekoodi/ Nimi
Kust.luokka
Hinta*
Sisällön määrittely
Avohoitokäynnit ja konsultaatiot
2
Kustannusluokka 2
55 Kardio-Internet-konsultaatio (esim. EKG-konsultaatio,
muu kardiologinen konsultaatio: vasteaika 4 tuntia klo 7–15),
puhelinkonsultaatio. Holter-tutkimuksen analysoinnista
ja lausunnosta Kardion kautta veloitetaan lisäksi
Vaativuuslisä H.
3
Kustannusluokka 3
90 Paperikonsultaatio (pyyntö ja vastaus kirjeitse), lähete­
konsultaatio (perehtyminen potilaan taustatietoihin ja
vastaus), erityisasiantuntijan lyhytkestoinen käynti (esim.
hoitaja-, sydänkuntoutusohjaaja-, sydänfysioterapeutti-,
ryhmäohjaus- tai pre-käynti), tahdistinpotilaan etäkontrolli
(poliklinikkakäynnin korvaava).
4
Kustannusluokka 4
116 Erityisasiantuntijan vastaanotto- tai muu vastaava käynti.
Tahdistinpoliklinikan käynti. Sisältää tavanomaisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia (esim. EKG, röntgen).
5
Kustannusluokka 5
232 Erityisasiantuntijan vaativa vastaanotto- tai muu vastaava
käynti. Kardiologinen käynti sisältäen sydämen ultraäänitutkimuksen. Vaativa sydän- ja rintaelinkirurgisen potilaan
arviointi. Sydän- ja rintaelinkirurgin käynti sisältäen pienen
toimenpiteen (esim. pleurapunktio).
6
Kustannusluokka 6
481 Erityisasiantuntijoiden suorittama vaativa moniammatillinen
arviointi. Esim. potilaan hoitoa koskeva arviointi erillisessä
kokouksessa kardiologin, sydän- ja rintaelinkirurgin, sydänanestesiologin ja/tai muiden erikoisalojen asiantuntijoiden
toimesta.
Avohoitokäyntien vaativuuslisät
Veloitetaan tarvittaessa avohoitokäyntien ja konsultaatioiden lisäksi alla määritellyin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).
H
Vaativuuslisä H
97 Kardion kautta lähetetyn Holter-tutkimuksen analysointi
ja lausunto.
I
Vaativuuslisä I
195 Avohoitokäyntiin liittyvä erikoistutkimus tai toimenpide,
esim. ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikututkimus,
kolmiulotteinen sydämen kaikututkimus, oikovirtaustutki­
mus, sydämen sähköinen rytminsiirto, Holter tai perus­
rasitustesti. Thorax-kirurgin tekemä puudutusta vaativa
toimenpide, esim. pleuradreenin asettaminen. Yö potilashotellissa (lääketieteellisin perustein) liittyen erityisasiantuntijan käyntiin ja välittömään invasiiviseen hoitoon.
J
Vaativuuslisä J
490 Kallis erikoistutkimus, esim. CT, MRI, angiologinen selvitys,
kaulasuonten dopplertutkimus, sydämen perfuusiotutki­mus,
isotooppitutkimus keuhkon tai medistinumin maligni­­teetin levinneisyyden kartoittamiseksi. Thoraxin alueen
implantin, dreenin tai katetrin asennus sisältäen imulaati­kon,
asennuksen ja jälkihoito-ohjeet. Muualla kuin leikkaussalissa
tehtävä toimenpidebronkoskopia.
K
Vaativuuslisä K
1 952 Laaja kallis erikoistutkimus tai useita kalliita erikois­
tutkimuksia, esim. PET-CT.
*
Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan TAYS Sydänkeskuksen palveluista.
TAYS Sydänkeskus, PALVELUHINNASTO
Tiedustelut:
Kardiologia:
Ylilääkäri Vesa Virtanen
puh. 03 311 64139 tai 050 300 6228
Sydän- ja rintaelinkirurgia:
Ylilääkäri Matti Tarkka
puh. 03 311 66378 tai 050 062 8508
Sydänanestesia ja tehohoito:
Ylilääkäri Timo Porkkala
puh. 03 311 64887 tai 050 302 7040
Laskutus:
Talousjohtaja Aki Haukilahti
puh. 050 526 5466
Hinnasto voimassa 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.
www.sydankeskus.fi