Myyntiesite Savopelto.pdf

Transcription

Myyntiesite Savopelto.pdf
KESKI-SUOMEN
ULOSOTTOVIRASTO
PL 52, Vapaudenkatu 54
40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin 02956 26740, Telekopio 02956 26799
MYYNTIESITE
11.03.2015
Sähköposti [email protected]
TONTTI LAUKAAN KESKUSTASSA
Myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä
ajalla 13.3.-10.4.2015 klo 12.00
Esittely
Tiedustelut
Omatoiminen tutustuminen
kihlakunnanulosottomies Eleonoora Rautiainen, puh. 02956 26776 tai 050 3003937
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Kaupunginosa tai kylä
Osoite
Laukaa
Kirkonkylä
Luhtarannankatu
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Käyttötarkoitus
Maasto
Ranta
Kunnallistekniikka
410-409-94-3
Savopelto
n. 0,1039 ha
pientalotontti
tasaista peltomaata
rannan läheisyydessä
Alueella on kunnallistekniikka. Ostaja vastaa vesihuoltolaitoksen vesi- ja
MYYNTIESITE
1
jätevesiliittymän liittymis-, perus- ja käyttömaksuista, liittymismaksu ko tontille tällä
hetkellä 5387 €. Rakennettavia rakennuksia ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ne on
liitetty kunnan vesijohto-ja viemäriverkostoon.
Kaavatilanne ja kaavatiedot Asemakaava/Kylmäniemi. Myytävä kiinteistö on osa korttelin 674 ohjeellisen tonttijaon
mukaista tonttia no 2. Erillispientalojen korttelialue AO. Rakennusoikeus 300 krsm²
Kiinteistöllä sijaitsevat
ei rakennuksia
rakennukset
Muut tiedot
Kunnalla on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisten
yhdyskuntateknisten laitteiden ja 163 §:n vähäisten laitteiden sijoittamiseen alueella.
Muuta
Lähialueen palvelut
Laukaan kirkonkylän palvelut
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset tehdään ulosmitatun kiinteistön nettihuutokaupassa osoitteessa
www.huutokaupat.com ajalla 13.3.-10.4.2015 klo 12 tai kolme minuuttia viimeisen
hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman
tarjouksen.
Vähimmäiskorotus
200,00 €
Alin hyväksyttävä tarjous
Tarjousta ei hyväksytä, jos se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan
paikkakunnalla.
Maksuehdot
- käsiraha
- maksuaika
Korkeimman tarjouksen tehneen on kahden vuorokauden kuluessa tarjouksen
hyväksymisestä suoritettava käsirahana 5000 € Keski-Suomen ulosottoviraston tilille.
Loppukauppahinnalle ostaja saa pyynnöstä maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Koko
kauppahinnalle on tällöin maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti korkoa.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus kauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen
viikon määräajassa. Valitusosoitus liitetään ulosottomiehen myyntipäätökseen.
Juhani Haapamäki
johtava kihlakunnanvouti
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
karttaote
kaavatiedot
MYYNTIESITE
2
MYYNTIESITE
3
MYYNTIESITE
4

Similar documents