1 I HOPEASOMPA 2011 Lopputulokset 12.3.2011 Vapaa hiihtotapa

Transcription

1 I HOPEASOMPA 2011 Lopputulokset 12.3.2011 Vapaa hiihtotapa
I
HOPEASOMPA 2011
Vuokatti
Lopputulokset
12.3.2011
Vapaa hiihtotapa
Tuomarineuvosto
TD
TD assistentti
Kilpailun Johtaja
Radan tiedot 3 km
HD
MC
TC
Pertti Törmi
Riikka Sirviö
Antti Jokela
Radan tiedot 5 km
25 m
18 m
84 m
Sää
HD
MC
TC
Lumi
Aurinkoinen Uusi lumi
32 m
24 m
123 m
Lämpötila klo 11 °C
Ilma
Lumi
-1 °C
-3 °C
1
HOPEASOMPA - LOPPUKILPAILU, VUOKATTI 12.3.2011 - Tulokset
M13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
36
37
38
39
40
41
41
43
44
45
46
47
48
48
50
50
52
118
109
119
113
110
95
112
120
117
74
84
66
76
92
88
56
102
65
116
96
64
57
105
106
69
97
123
104
40
122
85
60
75
29
9
52
108
34
111
89
15
68
67
42
86
14
121
46
94
6
36
99
Lassi Vuorinen
Lauri Mannila
Santeri Pirneskoski
Joonas Salmela
Rasmus Saarenpää
Remi Lindholm
Topi Vertanen
Matias Lehtonen
Lassi Vaahtio
Verneri Poikonen
Elmeri Toivanen
Lennart Paananen
Jonas Granlund
Roope Varjus
Oskari Raussi
Roope Mikkonen
Wille Fagerholm
Leo Uusimäki
Aku Muje
Elias Haapakoski
Oskari Hanhioja
Jonathan Storskrubb
Tuomas Heikkilä
Matias Lantta
Markus Erkkilä
Niko Holmström
Henri Erkkilä
Joni Hemminki
Joona Nisula
Tommi Härkönen
Samuli Nio
Atte Rasi
Teemu Eerola
Aaro Lampinen
Mika Huotari
Linus Hansén
Benjamin Sundqvist
Veikko Maaninka
Akseli Kuusimaa
Saku Jokela
Kasperi Nieminen
Mark Lindström
Joni Mäkelä
Matti Suutari
Konsta Eskelinen
Felix Forsgård
Tuomas Pyhäjärvi
Hannes Holmback
Juha-Matti Mannila
Jesse Rutanen
Miro Karppanen
Antti Huusko
Perniön Urheilijat
Saloisten Reipas
Karihaaran Visa
Ruoveden Pirkat
Haapajärven Kiilat
Loviisan Tor
Saarijärven Pullistus
Imatran Urheilijat
Ulvilan Ura
Äänekosken Huima
Kouvolan Hiihtoseura
Pihtiputaan Tuisku
IF Minken
Ulvilan Ura
Keuruun Kisailijat
Pihtiputaan Tuisku
Espoon Hiihtoseura
Vantaan Hiihtoseura
Liperin Hiihtoseura
Warkauden Urheilijat
Ylöjärven Urheilijat
IF Minken
Keravan Urheilijat
Mikkelin Hiihtäjät
Kannuksen Ura
Iin Hiihtoseura
Vantaan Hiihtoseura
Seinäjoen Hiihtoseura
Teuvan Rivakka
Paltamon Urheilijat
Vihdin Viesti
Pihtiputaan Tuisku
Pirkkalan Hiihtäjät
Keravan Urheilijat
Vantaan Hiihtoseura
SK Åsen
IF Minken
Kempeleen Kiri
Vehkalahden Veikot
Halsuan Toivo
Paltamon Urheilijat
IF Sibbo-Vargarna
Alajärven Ankkurit
Vehkalahden Veikot
Joutsenon Kullervo
IF Minken
Ounasvaaran Hiihtoseura
IF Femman
Karihaaran Visa
Seinäjoen Hiihtoseura
Kiteen Urheilijat
Ristijärven Pyry
27097973
27507654
30142200
30302626
32311686
32716184
28923981
32754094
29617403
30303010
30979240
33832818
31979980
27591644
30950638
29843219
29481480
30435865
32122422
34455171
30828676
29510021
30316764
30158647
31350460
30037218
27426366
29421055
31085861
29714157
30154722
32824393
30865561
30998522
33767970
29606155
31344722
40006504
29685697
30027396
30058378
31883254
29028607
29012859
30550588
31253347
28539333
30936665
31211156
31885540
29071120
34606917
8.28,7
8.36,2
8.46,4
8.47,1
8.58,8
8.59,8
9.03,1
9.04,2
9.08,2
9.16,9
9.17,2
9.20,5
9.24,0
9.25,8
9.27,9
9.30,1
9.32,9
9.33,3
9.34,5
9.35,4
9.35,5
9.36,3
9.36,3
9.38,3
9.39,0
9.40,1
9.40,3
9.41,9
9.43,3
9.43,8
9.44,1
9.45,3
9.45,3
9.46,1
9.46,3
9.48,6
9.48,8
9.49,2
9.49,7
9.50,7
9.52,7
9.52,7
9.52,8
9.53,8
9.54,6
9.55,9
9.56,8
9.57,9
9.57,9
9.58,4
9.58,4
9.58,5
+0,0
+7,5
+17,7
+18,4
+30,1
+31,1
+34,4
+35,5
+39,5
+48,2
+48,5
+51,8
+55,3
+57,1
+59,2
+1.01,4
+1.04,2
+1.04,6
+1.05,8
+1.06,7
+1.06,8
+1.07,6
+1.07,6
+1.09,6
+1.10,3
+1.11,4
+1.11,6
+1.13,2
+1.14,6
+1.15,1
+1.15,4
+1.16,6
+1.16,6
+1.17,4
+1.17,6
+1.19,9
+1.20,1
+1.20,5
+1.21,0
+1.22,0
+1.24,0
+1.24,0
+1.24,1
+1.25,1
+1.25,9
+1.27,2
+1.28,1
+1.29,2
+1.29,2
+1.29,7
+1.29,7
+1.29,8
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
65
66
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
61
78
30
87
73
107
31
77
38
79
12
82
70
45
51
100
28
49
55
47
101
50
44
81
25
16
20
10
35
71
43
54
80
24
53
83
98
62
37
115
23
114
7
41
32
22
39
27
19
26
72
48
59
17
58
63
21
5
Juho Salmela
Tuomo Tolonen
Joona Mäkelä
Aukusti Jääskeläinen
Naveen Kohtaniemi
Juuso Tossavainen
Sampo Seppä
Ville Parantainen
Aukusti Kakko
Tuukka Mäkinen
Joni Kangas
Antti Parkkila
Riku Saksa
Matias Mehtälä
Kimmo Hyvärinen
Leevi Hetta
Onni Puutio
Otto Kaario
Eetu Alila
Riku Suontakanen
Teemu Taipale
Miika Juusola
Felix Nässi
Eetu Alajärvi
Valtteri Heikkinen
Antti Tuorila
Eero Lapila
Markus Hakala
Eetu Luoma
Linus Ljung
Arttu Pajunen
Niilo Mäntylä
Erno Kantanen
Petteri Laurèn
Aki Uusimäki
Mikko Haverinen
Jesse Nieminen
Juho Lakanen
Aaron Bondfolk
Eetu Haikola
Jaromir Hopearuoho
Eetu Härkönen
Alvari Oila
Juho Nikula
Didrik Lillas
Atte Hollmen
Pekka Ylimäki
William Irva
Sakari Hyöki
Onni Rintala
Jarno Vuohijoki
Jere Kivikko
Juho Tuominen
Konsta Vottonen
Samuli Kosunen
Samu Pylvänäinen
Janne Kleemola
Sami Palin
Haapajärven Kiilat
Joensuun Kataja
Toholammin Urheilijat
Rajamäen Kehitys
Ykspihlajan Reima
Rautavaaran Raiku
Alajärven Ankkurit
Pakilan Veto
Oulun Hiihtoseura
Lauttakylän Luja
Oulaisten Huima
Limingan Niittomiehet
Teuvan Rivakka
Muuramen Urheilijat
Keminsuun Kisa
Ounasvaaran Hiihtoseura
Lohtajan Veikot
Huhtasuon Hiihto 2000
Haapaveden Urheilijat
Reisjärven Pilke
Paimion Urheilijat
Kalajoen Junkkarit
Pakilan Veto
Keminsuun Kisa
Vehkalahden Veikot
Himangan Urheilijat
Liedon Luja
Himangan Urheilijat
Toholammin Urheilijat
IF Brahe
Kangasniemen Kalske
Valkeakosken Haka
Juvan Urheilijat
Oulunsalon Vasama
Aavasaksan Kisa
Kuhmo-Ski
Juankosken Kuohu
Perhon Kiri
Lauttakylän Luja
Jalasjärven Jalas
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Asikkalan Raikas
Espoon Hiihtoseura
Alavieskan Viri
IF Minken
Pöytyän Urheilijat
Nivalan Urheilijat
Aavasaksan Kisa
Valkeakosken Haka
Kankaantaan Kisa
Pöytyän Urheilijat
Anjalan Liitto
Kankaanpään Urheilijat
Liperin Hiihtoseura
Raision Kuula
Anjalan Liitto
Kangasalan Kisa
Janakkalan Jana
30117109
30490237
31240978
30551778
34520488
31927657
32154856
31215440
34418192
28969990
29628612
29397370
31086077
28505516
30155048
31330286
32365412
40055715
29003994
31946913
30730722
30264010
40010335
31335812
30784121
33324753
30256837
30050842
31240253
30526347
29069352
28915711
29437502
28536006
27583283
30834424
30413379
30856101
28969741
28499253
32907799
32348853
30327096
40068472
29643671
30046429
31399803
27451328
30117141
30031311
30455560
26408440
32030190
29607730
40065793
34447574
30430226
30209279
9.59,7
10.00,5
10.00,9
10.01,3
10.01,7
10.03,5
10.05,5
10.05,7
10.06,2
10.06,4
10.07,1
10.07,1
10.09,4
10.09,9
10.09,9
10.10,7
10.12,7
10.13,4
10.13,9
10.14,4
10.17,4
10.17,8
10.18,8
10.19,2
10.19,3
10.19,5
10.19,5
10.20,3
10.22,3
10.23,3
10.23,5
10.25,2
10.25,9
10.29,4
10.29,6
10.29,9
10.30,3
10.32,8
10.32,9
10.33,4
10.39,4
10.39,5
10.39,7
10.42,7
10.44,7
10.50,2
10.50,8
10.52,9
10.53,0
10.53,9
11.02,4
11.02,7
11.03,1
11.06,9
11.09,5
11.17,7
11.23,6
11.39,7
+1.31,0
+1.31,8
+1.32,2
+1.32,6
+1.33,0
+1.34,8
+1.36,8
+1.37,0
+1.37,5
+1.37,7
+1.38,4
+1.38,4
+1.40,7
+1.41,2
+1.41,2
+1.42,0
+1.44,0
+1.44,7
+1.45,2
+1.45,7
+1.48,7
+1.49,1
+1.50,1
+1.50,5
+1.50,6
+1.50,8
+1.50,8
+1.51,6
+1.53,6
+1.54,6
+1.54,8
+1.56,5
+1.57,2
+2.00,7
+2.00,9
+2.01,2
+2.01,6
+2.04,1
+2.04,2
+2.04,7
+2.10,7
+2.10,8
+2.11,0
+2.14,0
+2.16,0
+2.21,5
+2.22,1
+2.24,2
+2.24,3
+2.25,2
+2.33,7
+2.34,0
+2.34,4
+2.38,2
+2.40,8
+2.49,0
+2.54,9
+3.11,0
111 33
8
11
13
18
90
91
93
103
Veikko Kaurila
Jarkko Hietaoja
Tuomas Autio
Jimi Lång
Valtteri Pätäri
Jussi Tolonen
Viljami Pätäri
Juho Heikkinen
Nicolas Jenkins
Kirkkonummen Hiihtoseura
Honkajoen Seudun Urheilijat
Ähtärin Urheilijat
Kankaanpään Urheilijat
Kouvolan Hiihtoseura
Joensuun Kataja
Kouvolan Hiihtoseura
Pirkkalan Hiihtäjät
Asikkalan Raikas
31986122
32011494
31950129
32011384
31028187
30490266
31028190
31988670
32317813
13.23,9
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+4.55,2
Klaara Leponiemi
Sanni Pihl
Sofia Pitkänen
Josefina Sundman
Elina Hämäläinen
Linnea Henriksson
Eveliina Pyykkö
Emelie Svenlin
Emmi Lämsä
Maria Nousiainen
Saana Suorsa
Miila Ahopelto
Sonja Eskelinen
Ida-Marie Cederberg
Isabella Surakka
Janika Niskanen
Katri Mäkelä
Eveliina Piippo
Alina Heikkilä
Heidi Hamari
Ylva Sjölund
Roosa Niemi
Elli Holappa
Hanna Jumisko
Essi Lievonen
Niina Mäkipelto
Riikka Martola
Henna Mettalo
Riina Tainio
Laura Kotila
Pinja Pylkkänen
Jonna Juva
Laura Kukkonen
Emmi Heino
Elsa-Edith Loisa
Saana Lahdelma
Ella-Sofia Metsävainio
Pinja Karhunen
Eveliina Korva
Salla Voutilainen
Meri Hanska
Erika Luukkanen
Lycke Karlsson
Henna Pulkkinen
Ira Töyrylä
Pihla Kankaanpää
Viialan Viri
Vehkalahden Veikot
Sotkamon Jymy
IK Trissan
Kymin Koskenpojat
Loviisan Tor
Liperin Hiihtoseura
IK Kronan
Alatornion Pirkat
Leppävirran Viri
Ounasvaaran Hiihtoseura
Seinäjoen Hiihtoseura
Pakilan Veto
Pargas IF
Ylöjärven Ryhti
Alatornion Pirkat
Imatran Urheilijat
Pirkkalan Hiihtäjät
Ounasvaaran Hiihtoseura
Ounasvaaran Hiihtoseura
Österby Sportklubb
Jämin Jänne
Nastolan Naseva
Posion Pyrintö
Hollolan Urheilijat -46
Järviseudun Hiihtoseura
Teuvan Rivakka
Lempäälän Kisa
Eura-Kauttuan Urheilijat
Ounasvaaran Hiihtoseura
Sulkavan Urheilijat -41
Perniön Urheilijat
Oulun Hiihtoseura
Vihdin Viesti
Nastolan Naseva
Mikkelin Hiihtäjät
Oulun Hiihtoseura
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Kuusamon Erä-Veikot
Maaningan Mahti
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Imatran Urheilijat
IF Femman
Karihaaran Visa
Heinolan Isku
Lauttakylän Luja
30975189
29633089
30051922
30933066
30784134
32926521
32451355
31333623
32159592
30179684
31901301
27419690
29048344
32085718
31905349
29989597
30944929
31962803
31956356
30798560
30283347
29044746
32040423
31169253
30892440
33003582
31086158
28531496
28945561
24115722
33835860
31010483
29388295
31126335
27493616
30158605
31282033
32729605
30837748
29025529
32985290
30186774
32760871
30966570
27574276
29079494
9.07,4
9.14,5
9.14,8
9.15,9
9.18,8
9.32,2
9.32,7
9.33,2
9.33,3
9.33,8
9.37,8
9.41,2
9.44,5
9.46,1
9.49,9
9.52,2
9.53,9
9.55,1
9.55,5
9.56,7
9.57,8
10.02,2
10.03,0
10.03,2
10.03,2
10.03,3
10.06,9
10.07,7
10.08,1
10.08,8
10.09,5
10.09,9
10.10,0
10.10,6
10.10,8
10.12,1
10.12,3
10.13,3
10.14,6
10.16,0
10.16,7
10.18,3
10.25,3
10.27,7
10.27,8
10.29,1
+0,0
+7,1
+7,4
+8,5
+11,4
+24,8
+25,3
+25,8
+25,9
+26,4
+30,4
+33,8
+37,1
+38,7
+42,5
+44,8
+46,5
+47,7
+48,1
+49,3
+50,4
+54,8
+55,6
+55,8
+55,8
+55,9
+59,5
+1.00,3
+1.00,7
+1.01,4
+1.02,1
+1.02,5
+1.02,6
+1.03,2
+1.03,4
+1.04,7
+1.04,9
+1.05,9
+1.07,2
+1.08,6
+1.09,3
+1.10,9
+1.17,9
+1.20,3
+1.20,4
+1.21,7
N13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
235
218
236
241
237
167
226
207
240
209
201
227
242
181
196
215
232
180
132
211
165
228
222
137
244
194
175
213
210
238
243
229
233
230
141
212
220
163
203
234
131
225
151
204
176
202
47
48
49
50
51
52
53
54
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
223
172
208
128
191
217
192
160
189
159
221
162
133
214
199
231
164
200
178
186
190
206
177
182
154
239
155
142
198
169
130
140
145
174
150
161
153
166
148
216
219
179
138
193
158
168
187
146
185
147
156
224
139
205
170
188
171
129
Roosa Lindfors
Kaipolan Vire
Lina Karlsson
IF Femman
Suvi Arvela
Vehmaan Kiisto
Emma Halla-Aho
Himangan Urheilijat
Emma Jyrkinen
Taipalsaaren Kisa
Tiia Ruotsalainen
Pakilan Veto
Milla Viisanen
Rajamäen Kehitys
Elina Pyhäjärvi
Ounasvaaran Hiihtoseura
Jonna Hiltunen
IF Brahe
Milla Nurmi
Ulvilan Ura
Laura Nurminen
Mäntsälän Urheilijat
Sofia Isolauri
Vehmaan Kiisto
Bettina Törnvall
Joutsan Pommi
Elisa Parkkinen
Pyhäjärven Pohti
Sofia Raininko
Paimion Urheilijat
Venla Poikkimäki
Sievin Sisu
Siiri Silvasti
Kontiolahden Urheilijat
Iina Kovalainen
Kalajoen Junkkarit
Laura Männistö
Oulaisten Huima
Janina Seppälä
Ylöjärven Ryhti
Maiju Kovanen
Laukaan Urheilijat
Ella Immonen
Nastolan Naseva
Johanna Juntunen
Iin Yritys
Jenni Honkanen
Nastolan Naseva
Elina Läspä
Nivalan Urheilijat
Miina Palonen
Viitasaaren Viesti
Julia Koivisto
Evijärven Urheilijat
Netta Nikkanen
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Aino Laamanen
Warkauden Urheilijat
Jonna Niemi
Pellon Ponsi
Anna Repo
Parikkalan Urheilijat
Pinja Nivalainen
Rajamäen Kehitys
Roosa-Maija RaatikainenViitasaaren Viesti
Pinja Buller
Metsä-Veikot 85
Eerika Takala
Kannuksen Ura
Emma Hirvonen
Laukaan Urheilijat
Pauliina Ojanen
Ylöjärven Ryhti
Erika Similä
Oulun Hiihtoseura
Liisa Välikangas
Haapajärven Kiilat
Laura Laakkonen
Lieksan Hiihtoseura
Iida Kimpimäki
Seinäjoen Hiihtoseura
Aino Lehmusaho
Puijon Hiihtoseura
Emma Meriläinen
Jyväskylän hiihtoseura
Salla Heiskanen
Sonkajärven Pahka
Linda Huhtala
Pöytyän Urheilijat
Sonia Juutilainen
Imatran Urheilijat
Pauliina Salovaara
Ilmajoen Kisailijat
Aino Raappana
Haapajärven Kiilat
Sanni Kaattari
Haapajärven Kiilat
Sophia Rovio
Imatran Urheilijat
Veera Könönen
Tohmajärven Urheilijat
Eerika Karjalainen
Kuhmo-Ski
Janika Niemenmaa
Virtain Urheilijat
Iina Rautasalo
Joensuun Kataja
Annika Mäkelä
Kangasalan Kisa
Taru Teivaala
Ylöjärven Urheilijat
Riikka Pihlajamaa
Ylivieskan Kuula
Erika Heikkilä
Pusulan Urheilijat -58
30988817
32760868
34496677
32869662
40065645
29417519
32147083
29047921
33035738
27520709
30047716
33882907
29636125
31222527
33209360
34544752
34560079
30893986
34583454
30925980
31942483
28227946
30056118
28551515
32690462
33885797
30925977
28998660
33855455
28863601
30865914
29495696
32804478
31831222
31980898
32260229
31029063
33659680
33319470
29979468
29052864
30943069
30807600
30041903
31890108
30186680
27561784
32950885
32950678
30945009
33681852
31864956
31413271
33868112
31846505
31881049
32003871
30154573
10.31,7
10.32,2
10.32,6
10.33,2
10.33,7
10.33,8
10.36,4
10.37,1
10.37,1
10.39,4
10.41,5
10.42,1
10.45,7
10.48,2
10.49,9
10.50,9
10.51,1
10.51,4
10.53,2
10.54,1
10.54,7
10.55,2
10.55,9
10.56,1
10.57,4
11.00,7
11.00,9
11.02,7
11.05,2
11.05,7
11.07,6
11.08,1
11.09,4
11.09,5
11.09,8
11.10,4
11.10,9
11.11,5
11.12,2
11.12,5
11.19,3
11.26,2
11.29,5
11.30,7
11.31,6
11.32,4
11.34,3
11.34,7
11.34,9
11.36,8
11.37,9
11.42,2
11.44,6
11.45,2
11.47,2
11.47,8
11.54,5
11.57,0
+1.24,3
+1.24,8
+1.25,2
+1.25,8
+1.26,3
+1.26,4
+1.29,0
+1.29,7
+1.29,7
+1.32,0
+1.34,1
+1.34,7
+1.38,3
+1.40,8
+1.42,5
+1.43,5
+1.43,7
+1.44,0
+1.45,8
+1.46,7
+1.47,3
+1.47,8
+1.48,5
+1.48,7
+1.50,0
+1.53,3
+1.53,5
+1.55,3
+1.57,8
+1.58,3
+2.00,2
+2.00,7
+2.02,0
+2.02,1
+2.02,4
+2.03,0
+2.03,5
+2.04,1
+2.04,8
+2.05,1
+2.11,9
+2.18,8
+2.22,1
+2.23,3
+2.24,2
+2.25,0
+2.26,9
+2.27,3
+2.27,5
+2.29,4
+2.30,5
+2.34,8
+2.37,2
+2.37,8
+2.39,8
+2.40,4
+2.47,1
+2.49,6
105
106
107
108
109
135
149
144
152
195
134
136
143
157
173
183
184
197
Elli Kärkkäinen
Mikkelin Hiihtäjät
Aino-Amalia Raatikainen Viitasaaren Viesti
Tiina Huttunen
Vieremän Koitto
Maria Kaihola
Mikkelin Hiihtäjät
Riina Huotari
Kuhmo-Ski
Sara Niva
Laitasaaren Veto
Susanna Ojala
Jalasjärven Jalas
Veera Klemettinen
Muuramen Urheilijat
Annika Savolainen
Lauttakylän Luja
Eveliina Huhtilainen
Kiteen Urheilijat
Emmi Hakomäki
Tampereen Pyrintö
Pernilla Häggkvist
IK Falken
Elin Forsgård
IF Minken
354
359
363
353
349
352
301
337
345
361
344
294
366
317
335
339
343
340
351
320
367
326
360
293
338
270
356
350
333
358
357
347
325
276
365
364
342
282
323
309
355
255
Wilma Vinkanharju
Julia Haukilehto
Vilma Nissinen
Anni Alakoski
Mari Järvi
Ronja Kainberg
Jenny Fellman
Jatta Leskinen
Milla Välkky
Sara Simonen
Milla Rajala
Essi Heikka
Sanni Alatalo
Alexandra Enlund
Fanny Storvall
Inka Koljonen
Oona Virkkunen
Maiju Luokkala
Sanni Oksanen
Milka Ahonen
Sara Koppinen
Veera Lautala
Nelli Heikkinen
Tuuli Suutari
Essi Holkonen
Emilia Riitaoja
Alisa Laitinen
Veera Valta
Tytti Jaatinen
Salla Loukusa
Tiia Niemelä
Milla Kiminkinen
Sanna-Mari Purola
Vera Taivassalo
Jonna Niskanen
Laura Setälä
Saila Myllymäki
Santra Säde
Elina Kukkonen
Lotta Pulkkinen
Ilona Saastamoinen
Inka Remesaho
31975751
32804465
30169801
30158346
31116390
31990778
28903448
32002584
30141890
31932956
34492875
31866145
30563177
11.58,0
12.02,7
12.10,7
12.33,0
14.04,7
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+2.50,6
+2.55,3
+3.03,3
+3.25,6
+4.57,3
30879625
31235307
32880298
40010737
32507652
28929817
32155570
29024999
29436765
30047910
31777357
27430381
28996374
30985713
29416798
27475621
31013299
30700189
29577695
30368026
30297692
31034728
32891902
27554681
31087212
31331777
33795120
29433580
30211746
30216330
31081661
31233082
28980076
28902960
29989885
29665196
34469976
30155187
31776617
28530390
29820740
29385764
8.41,8
9.05,0
9.05,6
9.09,7
9.14,4
9.25,0
9.32,4
9.34,7
9.36,4
9.36,4
9.36,5
9.38,8
9.39,3
9.40,5
9.41,7
9.43,0
9.46,5
9.46,9
9.48,2
9.48,6
9.49,6
9.49,9
9.52,0
9.52,9
9.53,0
9.53,4
9.54,0
9.55,3
9.56,8
9.57,5
10.00,4
10.01,6
10.01,7
10.01,8
10.02,6
10.03,4
10.03,5
10.03,7
10.04,9
10.05,3
10.07,5
10.09,7
+0,0
+23,2
+23,8
+27,9
+32,6
+43,2
+50,6
+52,9
+54,6
+54,6
+54,7
+57,0
+57,5
+58,7
+59,9
+1.01,2
+1.04,7
+1.05,1
+1.06,4
+1.06,8
+1.07,8
+1.08,1
+1.10,2
+1.11,1
+1.11,2
+1.11,6
+1.12,2
+1.13,5
+1.15,0
+1.15,7
+1.18,6
+1.19,8
+1.19,9
+1.20,0
+1.20,8
+1.21,6
+1.21,7
+1.21,9
+1.23,1
+1.23,5
+1.25,7
+1.27,9
N14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Hyvinkään Hiihtäjät
Järviseudun Hiihtoseura
Hyrynsalmen Isku
Reisjärven Pilke
Kouvolan Hiihtoseura
SK Åsen
IF Åland
Espoon Hiihtoseura
Alavieskan Viri
Ounasvaaran Hiihtoseura
Lapuan Virkiä
Aavasaksan Kisa
Ylöjärven Urheilijat
IF Femman
IK Kronan
Punkalaitumen Kunto
Maaningan Mahti
Lappeen Riento
Perniön Urheilijat
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Espoon Hiihtoseura
Lappeen Riento
Joutsan Pommi
Anjalan Liitto
Ruoveden Pirkat
Jämin Jänne
Mikkelin Hiihtäjät
Maaningan Mahti
Juuan Jänne
Kuivasjärven Aura
Keuruun Kisailijat
Huhtasuon Hiihto 2000
Järviseudun Hiihtoseura
Saarijärven Pullistus
Alatornion Pirkat
Noormarkun Nopsa
Lahden Hiihtoseura
Kontiolahden Urheilijat
Liperin Hiihtoseura
Karihaaran Visa
Liperin Hiihtoseura
Toholammin Urheilijat
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
81
82
83
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
321
346
287
313
315
362
254
336
341
306
281
314
348
334
280
277
274
324
260
329
258
266
268
299
330
273
271
318
308
291
284
312
332
327
288
331
296
316
249
272
278
305
252
289
302
328
261
292
275
265
303
259
262
322
264
290
298
307
Riina Kotilainen
Kristiina Käkisalo
Oona Eerola
Jutta Pulkkinen
Venla Haunia
Anni Ahonen
Rita Rajala
Ilona Mynttinen
Maria Hiivala
Iida Hakamaa
Taika Nummi
Erika Reijonen
Matilda Lammi
Emilia Välikangas
Jenna Vähähyyppä
Henna Uusitalo
Rebecca Paxal
Jasmin Koivunen
Marjut Hyyppä
Roosa Hyvärinen
Emmi Rajala
Peppi Mälkiä
Niina Kauppinen
Juliaana Näsi
Taru-Inka Pelttari
Reetta Hallila
Piia Gärdström
Pauliina Oikarinen
Julia Hiltunen
Iiris Harjuntausta
Linda Siekkinen
Sanni Lamberg
Venla Leutonen
Susanna Lintunen
Pauliina Pitkänen
Noora Sinkkonen
Venla Myller
Johanna Muhonen
Riina Sorsa
Miina Juntunen
Reetta Toivonen
Veera Torvinen
Nelli Nousiainen
Krista Leskinen
Veera Salonen
Susanna Pihlajamaa
Saana Palovaara
Jenni Orjala
Emilia Pulkkinen
Suvi Hakkarainen
Tuulia Timo
Vilma Ylilauri
Aurora Näsi
Iina Husu
Minttu Ojala
Sara Tuomisto
Aino Tapio
Elina Rauma
Pielaveden Sampo
Paltamon Urheilijat
Ähtärin Urheilijat
Karihaaran Visa
Honkajoen Seudun Urheilijat
Imatran Urheilijat
Noormarkun Nopsa
Kouvolan Hiihtoseura
Haukiputaan Veikot
Ylöjärven Ryhti
Espoon Hiihtoseura
Ounasvaaran Hiihtoseura
Karihaaran Visa
Kemijärven Urheilijat
Kälviän Tarmo
Espoon Hiihtoseura
IF Femman
Espoon Hiihtoseura
Himangan Urheilijat
Nastolan Naseva
Tampereen Pyrintö
Hollolan Nasta
Huhtasuon Hiihto 2000
Oulun Hiihtoseura
Pöytyän Urheilijat
Kangasalan Kisa
Mikkelin Hiihtäjät
Paltamon Urheilijat
IF Brahe
Ylöjärven Ryhti
Huhtasuon Hiihto 2000
Kangasalan Kisa
Rajamäen Kehitys
Sulkavan Tarmo
Pirkkalan Hiihtäjät
Juvan Urheilijat
Kouvolan Hiihtoseura
Vihdin Viesti
Enon Kisa-Pojat
Kuhmo-Ski
Sysmän Sisu
Puijon Hiihtoseura
Mikkelin Hiihtäjät
Pakilan Veto
Ylöjärven Urheilijat
Ylivieskan Kuula
Ranuan Peura
Lohtajan Veikot
Haapajärven Kiilat
Kiteen Urheilijat
Vimpelin Hiihtoseura
Limingan Niittomiehet
Oulun Hiihtoseura
Miehikkälän Vilkas
Kemijärven Urheilijat
Espoon Hiihtoseura
IF Sibbo-Vargarna
Kaustisen Pohjan-Veikot
29455542
28636524
30195655
28530387
29024821
28014939
29065482
32925098
30301546
31829412
29033906
27549832
29384587
29437890
27592038
27037506
31010962
29024588
31070957
29957626
31866310
31484284
30983142
32110081
31854759
33344885
34239423
32903942
33035754
40002037
30818107
30578706
31052797
32021882
31829496
30135479
31176738
31968357
34479843
31116374
33257765
40068697
29047332
32165476
30829141
32001938
31950941
29385913
30866298
30825912
29446519
30157732
32110104
27430844
30159141
27579909
40069421
30539596
10.11,4
10.11,5
10.12,3
10.13,8
10.14,6
10.15,2
10.15,7
10.15,8
10.15,9
10.18,4
10.19,3
10.19,6
10.19,8
10.19,9
10.20,8
10.21,7
10.23,1
10.24,9
10.26,5
10.27,3
10.28,0
10.30,1
10.30,9
10.33,1
10.33,2
10.34,2
10.34,8
10.35,2
10.36,8
10.38,8
10.39,8
10.40,2
10.40,4
10.42,3
10.47,1
10.48,1
10.51,1
10.51,1
10.52,0
10.54,4
10.55,0
10.55,0
10.55,7
10.57,0
10.57,1
10.57,8
11.00,6
11.01,3
11.03,2
11.03,8
11.05,2
11.05,7
11.09,2
11.09,9
11.12,4
11.12,8
11.17,6
11.19,6
+1.29,6
+1.29,7
+1.30,5
+1.32,0
+1.32,8
+1.33,4
+1.33,9
+1.34,0
+1.34,1
+1.36,6
+1.37,5
+1.37,8
+1.38,0
+1.38,1
+1.39,0
+1.39,9
+1.41,3
+1.43,1
+1.44,7
+1.45,5
+1.46,2
+1.48,3
+1.49,1
+1.51,3
+1.51,4
+1.52,4
+1.53,0
+1.53,4
+1.55,0
+1.57,0
+1.58,0
+1.58,4
+1.58,6
+2.00,5
+2.05,3
+2.06,3
+2.09,3
+2.09,3
+2.10,2
+2.12,6
+2.13,2
+2.13,2
+2.13,9
+2.15,2
+2.15,3
+2.16,0
+2.18,8
+2.19,5
+2.21,4
+2.22,0
+2.23,4
+2.23,9
+2.27,4
+2.28,1
+2.30,6
+2.31,0
+2.35,8
+2.37,8
101
102
103
104
105
106
107
108
253
286
285
250
279
256
269
283
251
257
263
267
295
297
300
304
310
311
319
Riikka Kirjavainen
Elina Nuuttila
Mira Puska
Aino Toivonen
Emilia Setälä
Roosa Kilpeläinen
Kaisa Hämäläinen
Pinja Varis
Soile Koponen
Ella-Maria Himanka
Ilona Mannonen
Roosa Siekkinen
Marena Jääskö
Heidi Karjalainen
Eerika Mutka
Catharina Höglund
Emilie Björkenheim
Sofia Bäckström
Sanna Buller
Juuan Jänne
Hollolan Urheilijat -46
Seinäjoen Hiihtoseura
Paltamon Urheilijat
Lauttakylän Luja
Nurmeksen Sepot
Tohmajärven Urheilijat
Pyhäjärven Pohti
Leppävirran Viri
Kalajoen Junkkarit
Warkauden Urheilijat
Metsä-Veikot 85
Aavasaksan Urheilijat
Kiteen Urheilijat
Kannuksen Ura
IF Sibbo-Vargarna
Kyrön Voima
IF Sibbo-Vargarna
Metsä-Veikot 85
33833464
29415692
27933752
29714063
30944398
27481204
31089074
29426487
28947624
29066915
31269535
31837776
29667631
31067083
40068120
40009260
30469624
32037850
25959479
11.19,9
11.21,3
11.29,0
11.29,4
11.31,4
11.53,2
11.58,4
12.04,4
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+2.38,1
+2.39,5
+2.47,2
+2.47,6
+2.49,6
+3.11,4
+3.16,6
+3.22,6
504
494
501
491
497
493
477
469
466
488
468
455
451
502
486
496
479
471
416
478
458
437
461
400
503
474
487
492
483
490
425
467
480
413
472
393
Turo Sipilä
Ville Nissinen
Oskari Heinikoski
Aleksi Parttimaa
Hugo Villför
Kalle Määttä
Tommi Huostila
Valtteri Saukkonen
Tuukka Invenius
Eero Vuollet
Olli Ojanaho
Juuso Metsi
Valtteri Markkila
Eero Aittolampi
Frans Vainikka
Antti Korkalainen
Jonas Nordström
Jukka-Pekka Peltomaa
Emil Lönnström
Juho-Petteri Hongisto
Verneri Sievänen
Mikael Virtanen
Kasper Lönnbäck
Juuso Mylläri
Lassi Vuorela
Markus Nikander
Lauri Vaahto
Joona Koljonen
Jaakko Pääkkölä
Valtteri Niskanen
Joonas Salminen
Antti Mansikka
Eetu Hartikainen
Joonas Mäkelä
Johannes Tuominen
Pontus Agnesbäck
Keravan Urheilijat
Ulvilan Ura
Karihaaran Visa
Paimion Urheilijat
IF Femman
Oulun Hiihtoseura
Lammin Säkiä
Leppävirran Viri
Leppävirran Viri
Posion Pyrintö
Ounasvaaran Hiihtoseura
Imatran Urheilijat
Vaasan Hiihtäjät
Ähtärin Urheilijat
Hollolan Urheilijat -46
Rautavaaran Raiku
Borgå Akilles
Tammelan Ryske
Borgå Akilles
Jalasjärven Jalas
Kuhmo-Ski
Karinaisten Kunto
IF Minken
Teuvan Rivakka
Anjalan Liitto
Lohjan Louhi
Pakilan Veto
Keuruun Kisailijat
Kuivasjärven Aura
Lempäälän Kisa
Lapin Veikot
Imatran Urheilijat
Puolangan Ryhti
Alajärven Ankkurit
Paimion Urheilijat
Vörå IF
28978114
29981362
29384574
30128376
29575338
31160883
29671643
32088618
30220258
27585511
24183699
28951050
30145139
30195147
28949703
28944274
30267143
28890111
28977979
34468304
27566242
29047277
28518325
29514221
30006883
33716002
28656740
34424830
27302053
30045035
27561603
28951982
29666975
28921776
30128745
30387214
12.41,3
13.08,1
13.12,0
13.18,7
13.19,4
13.24,9
13.25,9
13.31,5
13.32,7
13.38,3
13.42,3
13.43,5
13.44,2
13.45,0
13.46,5
13.48,4
13.50,4
13.56,1
13.57,9
14.00,4
14.02,3
14.03,9
14.06,8
14.11,2
14.12,9
14.14,4
14.14,6
14.14,6
14.15,5
14.16,9
14.18,5
14.20,2
14.22,5
14.25,9
14.26,7
14.29,5
+0,0
+26,8
+30,7
+37,4
+38,1
+43,6
+44,6
+50,2
+51,4
+57,0
+1.01,0
+1.02,2
+1.02,9
+1.03,7
+1.05,2
+1.07,1
+1.09,1
+1.14,8
+1.16,6
+1.19,1
+1.21,0
+1.22,6
+1.25,5
+1.29,9
+1.31,6
+1.33,1
+1.33,3
+1.33,3
+1.34,2
+1.35,6
+1.37,2
+1.38,9
+1.41,2
+1.44,6
+1.45,4
+1.48,2
M14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
448
470
499
462
398
473
404
384
484
500
476
394
456
405
449
465
463
391
464
383
436
414
485
453
443
417
441
481
428
407
415
475
399
424
421
397
376
457
410
377
438
426
418
420
452
419
482
446
403
412
447
444
430
434
387
450
489
382
Riku Hakala
Tomi Sipilä
Jari Turtiainen
Aleksi Härkönen
Jussi Rinta-Pukka
Janne Autio
Benjamin Tulonen
Risto Kataja
Eemeli Huhta-Koivisto
Tuomas Jeskanen
Hannu Lakkapää
Aapo Erkkilä
Juha Rokkonen
Eevert Toivonen
Jaakko Ruth
Konsta Turkia
Oskari Lehtonen
Aki-Petteri Piiparinen
Arttu Mettalo
Tuomas Mattola
Roope Sainio
Antero Torssonen
Juuso Hämäläinen
Paavo Hakanen
Jesper Jussila
Veli-Petteri Liedes
Ville Hyttinen
Aatu Mäkelä
Vili Seppälä
Patrik Ahola
Tuomas Rahja
Juho Neuvonen
Ilkka Sysimäki
Samuli Sulisalo
Sampo Saarela
Anton Storvall
Aku Hietaharju
Janne Alanenpää
Tuomas Säteri
Tapani Tuoresjärvi
Benjamin Holmgren
Teemu Hartman
Paulus Sulkula
Eetu Ikäheimonen
Tuomas Oikarinen
Matias Salonen
Valtteri Sillanpää
Arsi Harjuntausta
Santeri Schildt
Robin Damlin
Lauri Varis
Aleksi Natukka
Joona Koponen
Riku Matilainen
Jere Anturaniemi
Leo Kurkela
Henrik Rökman
Aaro Puttonen
Toholammin Urheilijat
Alavieskan Viri
Savonlinnan Hiihtoseura
Pudasjärven Urheilijat
Jalasjärven Jalas
Kannonkosken Kiho
IK Trissan
Tampereen Pyrintö
Espoon Hiihtoseura
Joensuun Kataja
Aavasaksan Kisa
Saloisten Reipas
Lieksan Hiihtoseura
Pirkkalan Hiihtäjät
Muuramen Urheilijat
Vehkalahden Veikot
Rajamäen Kehitys
Lieksan Hiihtoseura
Lempäälän Kisa
Pihtiputaan Tuisku
Imatran Urheilijat
Ilomantsin Urheilijat
Vehkalahden Veikot
Raision Kuula
IF Sibbo-Vargarna
Vaasan Hiihtäjät
Maaningan Mahti
Liperin Hiihtoseura
Ylöjärven Ryhti
Haapajärven Kiilat
Kalajoen Junkkarit
Mikkelin Hiihtäjät
Huhtasuon Hiihto 2000
Lapin Veikot
Nastolan Naseva
IK Kronan
Ilmajoen Kisailijat
Aavasaksan Urheilijat
Keravan Urheilijat
Hollolan Urheilijat -46
IF Sibbo-Vargarna
Huhtasuon Hiihto 2000
Muuramen Urheilijat
Rantasalmen Urheilijat
Ounasvaaran Hiihtoseura
Sysmän Sisu
Noormarkun Nopsa
Kangasalan Kisa
Huhtasuon Hiihto 2000
Vörå IF
Pielaveden Sampo
Oriveden Ponnistus
Tampereen Yritys
Huhtasuon Hiihto 2000
IF Femman
Espoon Hiihtoseura
Pyhäjärven Pohti
Ristiinan Urheilijat
28900988
32071405
30363827
33179364
27551121
27853887
32061321
30531057
27434183
30488443
31393249
30892204
33895305
30233614
31289926
29629909
32083260
27006126
22560887
30836516
30860786
29066821
30153011
30507942
30755655
28977597
30163182
32073432
30925993
28817754
30937114
30134124
30809569
27563957
31072214
29416772
27432680
27420333
28897279
27573976
30309069
28558068
28910486
29679454
29009600
29660272
27554665
32970849
29569849
24178853
30231988
28798611
27842144
28844882
28434917
29033883
31997357
30569935
14.33,1
14.34,3
14.34,6
14.34,8
14.34,9
14.35,0
14.37,5
14.37,8
14.38,2
14.39,4
14.39,8
14.41,3
14.42,4
14.42,6
14.42,7
14.43,7
14.44,9
14.48,0
14.50,3
14.50,8
14.51,2
14.55,6
14.55,7
14.57,0
15.00,3
15.00,5
15.01,3
15.02,9
15.04,6
15.05,1
15.07,0
15.07,0
15.08,2
15.11,1
15.12,7
15.13,6
15.13,7
15.15,7
15.16,5
15.16,7
15.17,5
15.17,7
15.18,3
15.19,1
15.20,3
15.20,4
15.21,3
15.23,7
15.25,3
15.26,2
15.28,8
15.30,7
15.33,2
15.33,7
15.36,2
15.36,6
15.38,5
15.45,5
+1.51,8
+1.53,0
+1.53,3
+1.53,5
+1.53,6
+1.53,7
+1.56,2
+1.56,5
+1.56,9
+1.58,1
+1.58,5
+2.00,0
+2.01,1
+2.01,3
+2.01,4
+2.02,4
+2.03,6
+2.06,7
+2.09,0
+2.09,5
+2.09,9
+2.14,3
+2.14,4
+2.15,7
+2.19,0
+2.19,2
+2.20,0
+2.21,6
+2.23,3
+2.23,8
+2.25,7
+2.25,7
+2.26,9
+2.29,8
+2.31,4
+2.32,3
+2.32,4
+2.34,4
+2.35,2
+2.35,4
+2.36,2
+2.36,4
+2.37,0
+2.37,8
+2.39,0
+2.39,1
+2.40,0
+2.42,4
+2.44,0
+2.44,9
+2.47,5
+2.49,4
+2.51,9
+2.52,4
+2.54,9
+2.55,3
+2.57,2
+3.04,2
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
429
409
431
386
408
422
375
439
440
372
374
390
385
395
381
435
401
454
373
396
432
411
433
380
460
442
427
378
379
388
389
392
402
406
423
445
459
495
498
Vili Mustonen
Alex Liljeström
Atte Toivanen
Ville Happonen
Lucas Westin
Karri Roivas
Eemil Uitto
Kasperi Leponiemi
Joona Parjanen
Niklas Pulli
Jesper Lindahl
Valtteri Vakkila
Pyry Mustonen
Iiro Kuusela
Niko Paavola
Jarno Mäkelä
Taneli Härkönen
Santeri Mikkonen
Jani Mäkinen
Oskari Koskinen
Santeri Hirvonen
Fredrik Forsell
Arttu Valkama
Severi Valkamo
Jori Ala-Aho
Petteri Hallila
Vili Kaunisto
Johan Grundvall
Väinö Pääkkölä
Okko Kettunen
Eetu Korpela
Joose Lindroos
Jere Sivonen
Roope Haapakangas
Tero Koivula
Markus Jousmäki
Verneri Suhonen
Aaro Näätänen
Joni Vimpari
Pirkkalan Hiihtäjät
Espoon Hiihtoseura
Tampereen Pyrintö
Metsä-Veikot 85
IF Minken
Liperin Hiihtoseura
Hollolan Urheilijat -46
Viialan Viri
Liedon Luja
Kaipolan Vire
Borgå Akilles
Nastolan Naseva
Pirkkalan Hiihtäjät
Nastolan Naseva
Kalajoen Junkkarit
Heinolan Isku
Pudasjärven Urheilijat
Sulkavan Urheilijat -41
Himangan Urheilijat
Keuruun Kisailijat
Siilinjärven Hiihtoseura
IK Falken
Tampereen Hiihtoseura
Tampereen Hiihtoseura
Noormarkun Nopsa
Kangasalan Kisa
Vammalan Seudun Voima
IK Kronan
Sieppijärven Sisu
Vehkalahden Veikot
Kaipolan Vire
Imatran Urheilijat
Ilomantsin Urheilijat
Pyhäjärven Pohti
Pudasjärven Urheilijat
Ähtärin Urheilijat
Hollolan Urheilijat -46
Imatran Urheilijat
Kajaanin Hiihtäjät
30470587
30237225
29958337
30226210
29502848
30115143
30893850
30975215
30452055
27889194
33504764
29683259
33839442
32874440
30894040
33737751
33943338
29593019
30581502
40079548
25997897
24217141
30122097
27082991
27420773
25652323
29957480
29414897
29614163
29630024
31407546
30379743
27253733
28482147
29606579
30968073
29667929
28951157
32898277
15.47,4
15.48,6
15.52,7
15.55,9
15.57,0
15.57,1
16.02,5
16.06,0
16.08,7
16.09,7
16.15,3
16.15,5
16.16,1
16.17,2
16.19,7
16.25,8
16.26,6
16.33,6
16.44,7
16.48,2
16.49,8
17.10,4
17.26,4
17.39,7
17.44,6
17.47,9
17.57,6
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+3.06,1
+3.07,3
+3.11,4
+3.14,6
+3.15,7
+3.15,8
+3.21,2
+3.24,7
+3.27,4
+3.28,4
+3.34,0
+3.34,2
+3.34,8
+3.35,9
+3.38,4
+3.44,5
+3.45,3
+3.52,3
+4.03,4
+4.06,9
+4.08,5
+4.29,1
+4.45,1
+4.58,4
+5.03,3
+5.06,6
+5.16,3
609
605
594
613
581
599
614
591
516
570
607
596
612
587
579
580
Johanna Matintalo
Jasmi Joensuu
Tiina Kivikko
Titta Kuorelahti
Iida Sirviö
Pia Vähäkuopus
Lotta Kirvesmies
Linda Ojalainen
Vilma Kukkonen
Amanda Backman
Alexandra Strandvall
Hanna Kiri
Vilma Jylhä
Ida-Maria Ankkuri
Jennifer Klemets
Anni Haavisto
Pöytyän Urheilijat
Seinäjoen Hiihtoseura
Lahden Hiihtoseura
Äänekosken Huima
Sotkamon Jymy
Oulun Hiihtoseura
Hollolan Urheilijat -46
Imatran Urheilijat
Oulun Hiihtoseura
IF Femman
IK Kronan
Vehkalahden Veikot
Juvan Urheilijat
Seinäjoen Hiihtoseura
IF Femman
Ylöjärven Ryhti
30046461
28897392
26232535
27478521
29588451
31015365
27471395
30187553
28950161
31024615
27554746
30504123
27454516
27416499
29587216
30134137
13.45,0
13.46,9
14.29,4
14.37,3
14.42,8
14.43,0
14.45,4
14.45,6
14.49,0
14.50,2
14.55,4
14.57,7
14.58,4
14.59,0
14.59,5
15.03,3
+0,0
+1,9
+44,4
+52,3
+57,8
+58,0
+1.00,4
+1.00,6
+1.04,0
+1.05,2
+1.10,4
+1.12,7
+1.13,4
+1.14,0
+1.14,5
+1.18,3
N15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
21
22
23
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
585
597
584
602
572
582
545
558
569
601
566
556
539
550
553
554
541
546
571
511
608
589
606
610
586
521
532
574
598
592
557
530
575
576
535
520
568
583
551
600
512
573
510
560
552
577
537
565
526
603
533
564
562
543
538
555
593
514
Roosa Juuska
Anne Pitkänen
Emilia Kulhelm
Karoliina Ukskoski
Ida Räty
Anni Kaipainen
Julia Häger
Carita Luukkanen
Kaisa Poutanen
Johanna Pykäläinen
Petra Viirumäki
Elin Lövdal
Noora Räisänen
Linda Vahela
Teija Heiskanen
Senni Vuolle
Hanna Loukusa
Sanni Junttola
Emma Lankinen
Jessi Haapala
Netta Tuhkanen
Saana Peltola
Laura Saastamoinen
Janina Simonen
Emmi-Juulia Hirviniemi
Jutta Keränen
Liisa Sassi-Päkkilä
Aija Söyrinki
Jessika Rolig
Eevi Sormunen
Anni Hakala
Siiri Moisio
Viivi Kuosmanen
Milja Rova
Anniina Salovaara
Heli Luoma
Jenni Komulainen
Saara Koskimies
Hilla Uusimäki
Sanna Mäki
Marianna Haataja
Ella Haunia
Saana Ukkonen
Mira Martola
Amanda Sjölund
Anniina Vuorinen
Krista Vohlakari
Iina Turkki
Mari Heiskanen
Hanna Hynynen
Satu Kähkönen
Roosa-Maaria Leskelä
Veera Partanen
Salla Laine
Heidi Pennanen
Katariina Kätkä
Liinu Hämäläinen
Pauliina Roivanen
Haapaveden Urheilijat
Punkalaitumen Kunto
Kaipolan Vire
Perhon Kiri
Pakilan Veto
Juvan Urheilijat
IF Minken
Imatran Urheilijat
Lahden Hiihtoseura
Liperin Hiihtoseura
Järviseudun Hiihtoseura
IF Femman
Saloisten Reipas
Lauttakylän Luja
Sonkajärven Pahka
Seinäjoen Hiihtoseura
Oulun Hiihtoseura
Limingan Niittomiehet
Imatran Urheilijat
Teuvan Rivakka
Imatran Urheilijat
Kaustisen Pohjan-Veikot
Sotkamon Jymy
Ounasvaaran Hiihtoseura
Pakilan Veto
Hyrynsalmen Isku
Iin Hiihtoseura
Oulun Hiihtoseura
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Puijon Hiihtoseura
Seinäjoen Hiihtoseura
Puijon Hiihtoseura
Maaningan Mahti
Inarin Yritys
Ilmajoen Kisailijat
Pakilan Veto
Sotkamon Jymy
Lieksan Hiihtoseura
Vantaan Hiihtoseura
Vantaan Hiihtoseura
Kuusamon Erä-Veikot
Vammalan Seudun Voima
Kuivasjärven Aura
Teuvan Rivakka
IF Brahe
Valkeakosken Haka
Kuusamon Erä-Veikot
Jämsänkosken Ilves
Sonkajärven Pahka
Siilinjärven Hiihtoseura
Siilinjärven Hiihtoseura
Haapajärven Kiilat
Haapaveden Urheilijat
Pakilan Veto
Vieremän Koitto
Oulaisten Taru
Kymin Koskenpojat
Ruoveden Pirkat
27453805
27531947
29436516
33697930
27551370
27480328
28990671
30186758
33740337
28893820
29579486
30159769
27700464
30141913
27442544
27110494
27490813
26370112
29970234
30198869
29446975
27536078
27561124
30047907
31977144
29816217
32706220
31018061
30991095
30265624
27434219
30016501
28661450
32135590
27556061
29480779
29044513
26453615
31497556
32962721
30837670
21537808
27583500
31086161
26761569
29004427
29476974
27571949
29003635
31862712
29030543
27470464
31789455
27500389
30380839
29498949
30784370
32032347
15.03,3
15.05,6
15.09,7
15.12,5
15.18,3
15.19,0
15.19,3
15.19,3
15.20,6
15.22,8
15.23,1
15.23,2
15.26,0
15.26,7
15.26,9
15.27,5
15.28,2
15.31,1
15.31,3
15.31,4
15.34,1
15.34,6
15.35,0
15.37,5
15.40,1
15.40,2
15.41,4
15.41,6
15.43,0
15.43,6
15.45,2
15.50,9
15.51,3
15.53,2
15.56,9
15.58,6
15.58,8
16.00,8
16.04,6
16.05,2
16.06,0
16.07,3
16.08,7
16.13,8
16.15,5
16.16,4
16.18,2
16.21,4
16.22,6
16.29,1
16.29,6
16.30,2
16.30,3
16.32,1
16.33,0
16.33,5
16.36,5
16.42,3
+1.18,3
+1.20,6
+1.24,7
+1.27,5
+1.33,3
+1.34,0
+1.34,3
+1.34,3
+1.35,6
+1.37,8
+1.38,1
+1.38,2
+1.41,0
+1.41,7
+1.41,9
+1.42,5
+1.43,2
+1.46,1
+1.46,3
+1.46,4
+1.49,1
+1.49,6
+1.50,0
+1.52,5
+1.55,1
+1.55,2
+1.56,4
+1.56,6
+1.58,0
+1.58,6
+2.00,2
+2.05,9
+2.06,3
+2.08,2
+2.11,9
+2.13,6
+2.13,8
+2.15,8
+2.19,6
+2.20,2
+2.21,0
+2.22,3
+2.23,7
+2.28,8
+2.30,5
+2.31,4
+2.33,2
+2.36,4
+2.37,6
+2.44,1
+2.44,6
+2.45,2
+2.45,3
+2.47,1
+2.48,0
+2.48,5
+2.51,5
+2.57,3
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
559
518
604
563
525
542
522
595
548
527
531
547
567
578
529
536
549
524
561
611
509
513
515
517
519
523
528
534
540
544
588
590
Jessika Pikkarainen
Emmi Paukku
Anniina Saarela
Chevelle Ekström
Rebecca Ljung
Esteri Hakamäki
Meikku Rinta-Jouppi
Roosa Leino
Saila Berg
Heta Berg
Sonja Julkunen
Henna Lammi
Ira Karppinen
Mari Anttila
Eeva Niemi
Elsa Niemi
Riina Topi
Elina Immonen
Elina Koskinen
Linnea Jääskeläinen
Jenna Kanko
Noora Pursiainen
Elin Sjölund
Mirka Kuha
Jutta Ilmonen
Anu Alanko
Janica Mäkinen
Jaana Repo
Nea Rasi
Annika Tuoresjärvi
Birgitta Törmänen
Roosa Marjaniemi
Kuhmo-Ski
Pihtiputaan Tuisku
Aavasaksan Kisa
IF Femman
IF Brahe
Jämin Jänne
Tampereen Pyrintö
Naantalin Löyly
Kajaanin Hiihtäjät
Kajaanin Hiihtäjät
Pirkkalan Hiihtäjät
Kauhajoen Karhu
Lieksan Hiihtoseura
Pöytyän Urheilijat
Hollolan Urheilijat -46
Hollolan Urheilijat -46
Vehmaan Kiisto
Nastolan Naseva
Nastolan Naseva
Rajamäen Kehitys
Kontiolahden Urheilijat
Maaningan Mahti
Österby Sportklubb
Pihtiputaan Tuisku
Joutsan Pommi
Ylistaron Kilpa-Veljet
Kankaantaan Kisa
Parikkalan Urheilijat
Pihtiputaan Tuisku
Hollolan Urheilijat -46
Ounasvaaran Hiihtoseura
Noormarkun Nopsa
31864969
30169018
27648089
29574494
30944990
27445541
27550834
32695687
27424533
27424546
31952525
30146073
30819818
27420935
29499595
29472871
32077153
26127255
31044365
31015543
30629189
27536955
29525744
30169021
28901738
31014638
29682425
27817768
32540538
27571619
30498077
29636659
16.43,0
16.46,3
16.49,3
16.49,4
16.50,9
16.53,0
16.55,2
16.59,6
17.11,0
17.16,9
17.34,0
17.40,6
17.50,7
17.54,8
18.11,3
18.20,3
18.52,2
19.11,5
DNF
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+2.58,0
+3.01,3
+3.04,3
+3.04,4
+3.05,9
+3.08,0
+3.10,2
+3.14,6
+3.26,0
+3.31,9
+3.49,0
+3.55,6
+4.05,7
+4.09,8
+4.26,3
+4.35,3
+5.07,2
+5.26,5
703
700
716
694
701
676
710
705
646
707
709
697
668
691
637
715
683
704
696
633
712
666
682
Lauri Lepistö
Lauri Gummerus
Vesa Raussi
Marco-Tapio Niemi
Lauri Pyhäjärvi
Tuukka Mäkelä
Juuso Haarala
Aapo Ahonen
Erik Raitala
Aleksi Husso
Juho Muhonen
Ilari Nissinen
Valtteri Rantala
Joonas Kannosto
Markus Vuorela
Rasmus Peltola
Tuomas Nurkkala
Juuso Kivilähde
Toomas Ristola
Conny Sjöholm
Lassi Juhanoja
Jani Sarkkinen
Ville Kokkonen
Kouvolan Hiihtoseura
Nivalan Urheilijat
Vihdin Viesti
Tampereen Yritys
Ounasvaaran Hiihtoseura
Joensuun Kataja
Gamlakarleby IF
Imatran Urheilijat
Noormarkun Nopsa
Maaningan Mahti
Ähtärin Urheilijat
Joensuun Kataja
Orimattilan Jymy
Kankaanpään Urheilijat
Jämin Jänne
Huhtasuon Hiihto 2000
Alavieskan Viri
Noormarkun Nopsa
Kouvolan Hiihtoseura
Pargas IF
Paimion Urheilijat
Oulunsalon Vasama
Hämeenlinnan Hiihtoseura
29021028
27429321
34477492
27518533
22954833
24196835
28527329
28014913
24216087
29560903
29654848
26784342
27544138
27472404
28576312
27533974
27519590
27466944
29913437
27561386
29418068
28958422
29527234
12.06,0
12.39,8
12.41,2
12.55,1
13.11,2
13.12,6
13.13,1
13.17,3
13.17,4
13.18,3
13.19,0
13.20,0
13.21,7
13.31,7
13.32,5
13.33,0
13.33,3
13.34,9
13.35,9
13.37,6
13.41,0
13.43,6
13.44,2
+0,0
+33,8
+35,2
+49,1
+1.05,2
+1.06,6
+1.07,1
+1.11,3
+1.11,4
+1.12,3
+1.13,0
+1.14,0
+1.15,7
+1.25,7
+1.26,5
+1.27,0
+1.27,3
+1.28,9
+1.29,9
+1.31,6
+1.35,0
+1.37,6
+1.38,2
M15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
653
678
657
684
711
695
717
689
714
680
643
718
708
675
690
670
693
647
649
672
650
663
641
671
713
665
658
673
624
629
687
660
659
677
674
623
706
702
667
631
625
688
692
632
636
621
662
698
626
622
630
656
634
648
644
638
669
679
Anssi Koirikivi
Haapajärven Kiilat
Antti Saikko
Lappeen Riento
Valtteri Niemi
Jämin Jänne
Reko Leppäsalmi
Muuramen Urheilijat
Jussi Rytky
Haapaveden Urheilijat
Elmo Eskelinen
Joutsenon Kullervo
Topi Taimisto
Hollolan Urheilijat -46
Ville Karasti
Posion Pyrintö
Timi Haikka
Viialan Viri
Jonatan Lindqvist
Porin Seudun Hiihtäjät
Eero Luoma-Aho
Pyhäjärven Pohti
Max Enbuske
Keminsuun Kisa
Sami Roos
Mikkelin Hiihtäjät
Tuomas Hooli
Pakilan Veto
Simon Lund
IF Femman
Aku Ojala
Kalajoen Junkkarit
Elmer Loisa
Nastolan Naseva
Ekku Salmensaari
IF Sibbo-Vargarna
Tuukka Gröhn
Joensuun Kataja
Markku Bergman
Ounasvaaran Hiihtoseura
Juho Siipo
Kalajoen Junkkarit
Jussi Karkkulainen
Kiteen Urheilijat
Antti Rauma
Kaustisen Pohjan-Veikot
Antti Savolainen
Pöytyän Urheilijat
Anssi Hakulinen
Kiteen Urheilijat
André Norrén
IF Femman
Robin Lind
IK Falken
Samuli Ervasti
Kuusamon Erä-Veikot
Juhana Hyytinen
Kangasalan Kisa
Arttu Lähdekorpi
Valkeakosken Haka
Oskari Joukas
Pöytyän Urheilijat
Juuso Nieminen
Juankosken Kuohu
Erik Rosin
Pargas IF
Eetu Lahtela
Kaipolan Vire
Ville-Petteri Peittola
Sotkamon Jymy
Jonatan Klemets
IF Femman
Matias Heinonen
Espoon Hiihtoseura
Erkki Huotari
Kuhmo-Ski
Antti Salonen
Ylöjärven Urheilijat
Kalle Lehtinen
Kankaanpään Urheilijat
Teemu Kokkonen
Imatran Urheilijat
Niko Kumpulainen
Suonenjoen Vasama
Tommi Tyni
Metsä-Veikot 85
Miika Heikkilä
Espoon Hiihtoseura
Ove Niemistö
IF Femman
Toni Hållfast
IF Länken
Pauli Mäkelä
Toholammin Urheilijat
Tuomo Kaurila
Kirkkonummen Hiihtoseura
Jooseppi Kalliokoski
Perhon Kiri
Taneli Julku
Pakilan Veto
Aleksi Lehmusaho
Puijon Hiihtoseura
Artturi Oila
Espoon Hiihtoseura
Tuomas Tiura
Ylöjärven Ryhti
Jani-Markus MannerkorpiKarttulan Urheilijat
Sauli Pietikäinen
Kouvolan Hiihtoseura
Ville Uusimäki
Aavasaksan Kisa
Jonne Maunu
Keminsuun Kisa
Riku Kuitunen
Joutsan Pommi
27469213
27563009
29044733
27498763
26930057
28528959
27862713
29556425
24440549
24235880
31126173
27426528
24202842
34398801
27493519
27524307
27494220
29510681
28490281
24182506
30895434
27473649
28497462
27561373
27430750
24215813
29676046
33795751
40068278
29644560
27965872
29576531
27545784
29797394
28929697
29587261
27442997
28958655
30829112
32963649
30438118
32171897
30217313
24192965
29455076
28967219
29526659
26429335
27970249
31919636
30793015
29955194
31351883
27505229
40055925
27583898
28948380
27924512
13.47,6
13.48,9
13.50,3
13.56,7
13.59,7
14.00,6
14.04,5
14.04,8
14.05,2
14.05,3
14.05,5
14.05,7
14.06,6
14.06,7
14.06,9
14.07,3
14.10,3
14.11,6
14.12,8
14.12,8
14.13,5
14.14,4
14.15,8
14.16,0
14.17,3
14.18,0
14.22,3
14.22,9
14.24,7
14.26,0
14.29,4
14.29,6
14.31,7
14.33,5
14.35,1
14.36,8
14.39,3
14.41,5
14.41,7
14.41,8
14.44,8
14.45,3
14.46,0
14.52,6
14.55,4
14.57,5
14.58,3
14.59,5
15.04,3
15.04,7
15.10,5
15.14,2
15.20,6
15.30,2
15.31,4
15.33,6
15.34,7
15.36,8
+1.41,6
+1.42,9
+1.44,3
+1.50,7
+1.53,7
+1.54,6
+1.58,5
+1.58,8
+1.59,2
+1.59,3
+1.59,5
+1.59,7
+2.00,6
+2.00,7
+2.00,9
+2.01,3
+2.04,3
+2.05,6
+2.06,8
+2.06,8
+2.07,5
+2.08,4
+2.09,8
+2.10,0
+2.11,3
+2.12,0
+2.16,3
+2.16,9
+2.18,7
+2.20,0
+2.23,4
+2.23,6
+2.25,7
+2.27,5
+2.29,1
+2.30,8
+2.33,3
+2.35,5
+2.35,7
+2.35,8
+2.38,8
+2.39,3
+2.40,0
+2.46,6
+2.49,4
+2.51,5
+2.52,3
+2.53,5
+2.58,3
+2.58,7
+3.04,5
+3.08,2
+3.14,6
+3.24,2
+3.25,4
+3.27,6
+3.28,7
+3.30,8
82
83
84
85
86
87
88
89
90
619
664
685
661
654
686
627
635
652
620
628
639
640
642
645
651
655
681
699
Lauri Hyöki
Oskari Nivala
Arttu Rutanen
Oliver Nässi
Aleksi Terhelä
Aleksi Pulkkinen
Juha-Matti Lähteenmäki
Aku Heiskanen
Niilo Tarvainen
Jiri-Pekka Rissanen
Lauri Koski
Samuli Schroderus
Simon Berglund
Eero Kukkonen
Tero Seppälä
Santeri Schroderus
Ville-Veikko Olli
Valdemar Sandell
Elmeri Karjalainen
Valkeakosken Haka
Kalajoen Junkkarit
Seinäjoen Hiihtoseura
Pakilan Veto
Vehmaan Kiisto
Karihaaran Visa
Ulvilan Ura
Jäppilän Urheilijat
Karttulan Urheilijat
Sonkajärven Pahka
Gamlakarleby IF
Oulun Hiihtoseura
IF Länken
Oulunsalon Vasama
Haapajärven Kiilat
Oulun Hiihtoseura
Eurajoen Veikot
IF Sibbo-Vargarna
Kuhmo-Ski
30117167
27521957
31885537
33033154
34414730
29384532
30818288
30409147
27575819
29386271
27600344
29429028
30383069
27466119
27564367
31068804
29047853
27556980
27462333
15.46,7
15.49,3
15.51,1
16.01,3
16.08,3
16.30,8
16.37,2
16.39,2
17.34,4
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+3.40,7
+3.43,3
+3.45,1
+3.55,3
+4.02,3
+4.24,8
+4.31,2
+4.33,2
+5.28,4
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
808
793
776
798
765
780
797
754
785
774
791
789
805
770
792
768
762
804
743
790
799
766
807
728
739
761
786
801
726
802
744
783
806
803
788
763
Jennie Lindvall
Katariina Lonka
Milma Ainasoja
Venla Lehtonen
Nelli Pihl
Sanni Nokelainen
Emilia Myllykoski
Jenny Ingman
Nea Katajala
Johanna Niskakoski
Maiju Luoto
Anna-Kaisa Saari
Vilma Meriö
Jonna Rask
Auli Kiskola
Jenni Nokelainen
Laura Ala-Aho
Susanna Siekkinen
Saana Kankaanpää
Erika Granqvist
Mira Haapalainen
Emma Hakamaa
Jonna Juntunen
Selja Harjuntausta
Annastiina Latvanen
Reetta Hyvärinen
Elina Hooli
Sanni Vuorinen
Maija-Leena Peltomaa
Mari Jääskelä
Suvi Oikarinen
Petra Virkkunen
Erika Jänkä
Hillevi Maksimainen
Eeva Linnainmaa
Helmi Juntunen
IK Kronan
Vehkalahden Veikot
Imatran Urheilijat
Imatran Urheilijat
Vehkalahden Veikot
Noormarkun Nopsa
Noormarkun Nopsa
IF Sibbo-Vargarna
Kymin Koskenpojat
Reisjärven Pilke
Ilomantsin Urheilijat
Ylivieskan Kuula
Huhtasuon Hiihto 2000
Pargas IF
Lammin Säkiä
Ähtärin Urheilijat
Noormarkun Nopsa
Metsä-Veikot 85
Lauttakylän Luja
SK Åsen
Maaningan Mahti
Ylöjärven Ryhti
Kajaanin Hiihtäjät
Ylöjärven Ryhti
Viialan Viri
Riistaveden Urheilijat
Pakilan Veto
Jalasjärven Jalas
Tammelan Ryske
Alavieskan Viri
Ounasvaaran Hiihtoseura
Maaningan Mahti
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Liperin Hiihtoseura
Ylöjärven Urheilijat
Kuhmo-Ski
22428644
32882759
31914822
30944864
29562312
28829166
28402949
27451454
27468405
29067011
26567530
26762416
24181057
27547630
28490388
28644095
28403087
30217177
27766071
30050606
27434882
31049315
33072979
31047809
28624002
27432622
29990272
28499211
28897114
32850765
29009590
29059155
30008577
27505708
30126653
31116387
13.49,5
13.51,6
14.01,9
14.01,9
14.09,4
14.26,1
14.29,9
14.31,1
14.32,6
14.38,9
14.41,8
14.48,0
14.55,5
14.58,3
14.59,0
15.00,3
15.01,6
15.01,7
15.02,6
15.04,2
15.04,3
15.12,4
15.15,6
15.16,2
15.17,9
15.22,1
15.22,1
15.23,1
15.23,6
15.24,7
15.27,4
15.29,9
15.32,4
15.32,8
15.35,2
15.35,4
+0,0
+2,1
+12,4
+12,4
+19,9
+36,6
+40,4
+41,6
+43,1
+49,4
+52,3
+58,5
+1.06,0
+1.08,8
+1.09,5
+1.10,8
+1.12,1
+1.12,2
+1.13,1
+1.14,7
+1.14,8
+1.22,9
+1.26,1
+1.26,7
+1.28,4
+1.32,6
+1.32,6
+1.33,6
+1.34,1
+1.35,2
+1.37,9
+1.40,4
+1.42,9
+1.43,3
+1.45,7
+1.45,9
N16
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
777
729
794
759
771
784
782
772
737
735
787
751
800
753
755
773
738
724
727
779
809
764
733
750
775
760
725
769
730
748
757
723
749
736
747
796
731
742
778
741
740
758
732
734
745
746
752
756
767
781
795
Jasmin Mukkala
Kurikan Ryhti
Katariina Käkisalo
Paltamon Urheilijat
Janina Virta
Inarin Yritys
Terhi Heiskanen
Sonkajärven Pahka
Veera Lassheikki
Aavasaksan Kisa
Sofia Manninen
Ounasvaaran Hiihtoseura
Jenni Ahtonen
Kuhmo-Ski
Saara Salmela
Pakilan Veto
Ellinor Sundqvist
IF Minken
Jonna Ojanen
Ylöjärven Ryhti
Sofia Ervasti
Kuusamon Erä-Veikot
Henna-Mari Luksua
Posion Pyrintö
Reetta Pirneskoski
Karihaaran Visa
Maria Kataja
Tampereen Pyrintö
Heini Marjala
Himangan Urheilijat
Jonna Kariniemi
Ounasvaaran Hiihtoseura
Sara Löytynoja
Sievin Sisu
Nea Nikkanen
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Emma-Kaisa KieleväinenKinnulan Kimmot
Anna Laurio
Keuruun Kisailijat
Venla Heikkilä
Keravan Urheilijat
Jenni Hilden
Huhtasuon Hiihto 2000
Veera Happonen
Metsä-Veikot 85
Moona Haapala
Ounasvaaran Hiihtoseura
Viivi Lehtonen
Joutsan Pommi
Milla Kinnunen
Lappeen Riento
Pauliina Siekkinen
Kempeleen Kiri
Elina Moilanen
Metsä-Veikot 85
Annika Salonen
Noormarkun Nopsa
Mirjam Remes
Oulunsalon Vasama
Elina Salmio
Noormarkun Nopsa
Roosa Hämäläinen
Kokkolan Veikot
Jasmin Tuominen
Nastolan Naseva
Annika Uitto
Hollolan Urheilijat -46
Essi Partanen
Sonkajärven Pahka
Tiina Mäkinen
Raision Kuula
Katriina Laeste
Kankaantaan Kisa
Henrietta Bondfolk
Lauttakylän Luja
Juulianna Oja
Pellon Ponsi
Alice Vidjeskog
SK Åsen
Iida Lallukka
Kymin Koskenpojat
Anni Haunia
Honkajoen Seudun Urheilijat
Eveliina Sarismala
Ylöjärven Ryhti
Hilppa Lauranto
Espoon Hiihtoseura
Johanna Juhola
Kalajoen Junkkarit
Suvi Lahtonen
Ylöjärven Ryhti
Tanja Kellokumpu
Tupoksen Tuisku
Heidi Widjeskog
SK Åsen
Paula Turunen
Valtimon Vasama
Jenni Ilmonen
Joutsan Pommi
Elina Haavikko
Pakilan Veto
912
913
903
910
Lauri Vuorinen
Edvard Sundman
Olli Vertanen
Joni Mäki
28987134
29714128
32135422
27434950
27968769
27510447
28930974
30119822
32004032
31029050
30048841
27496752
27537404
29970014
31899536
24620961
29047714
28453163
28904052
30968549
30047732
27430527
28482862
29418259
29636264
29003790
32880269
27513062
29079504
27545506
27564723
28661227
29069488
30232796
27024784
27829183
28947048
25666636
27526240
30540996
30011917
29024863
27832277
32708503
27453371
26631563
30145935
29067202
30858808
26136149
28661489
15.36,1
15.37,6
15.43,9
16.01,6
16.04,9
16.08,7
16.10,4
16.13,6
16.14,0
16.18,4
16.18,6
16.21,0
16.22,7
16.25,3
16.30,4
16.33,2
16.34,9
16.36,3
16.38,8
16.39,7
16.39,7
16.44,2
16.50,6
16.51,0
16.56,2
16.57,7
16.59,5
17.00,5
17.07,3
17.13,3
17.20,4
17.22,2
17.30,9
17.32,5
17.34,1
17.36,9
17.45,3
17.52,5
17.58,5
19.01,4
DNF
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+1.46,6
+1.48,1
+1.54,4
+2.12,1
+2.15,4
+2.19,2
+2.20,9
+2.24,1
+2.24,5
+2.28,9
+2.29,1
+2.31,5
+2.33,2
+2.35,8
+2.40,9
+2.43,7
+2.45,4
+2.46,8
+2.49,3
+2.50,2
+2.50,2
+2.54,7
+3.01,1
+3.01,5
+3.06,7
+3.08,2
+3.10,0
+3.11,0
+3.17,8
+3.23,8
+3.30,9
+3.32,7
+3.41,4
+3.43,0
+3.44,6
+3.47,4
+3.55,8
+4.03,0
+4.09,0
+5.11,9
25329216
30126491
25381102
22631729
20.08,5
20.54,9
20.58,4
21.01,1
+0,0
+46,4
+49,9
+52,6
M16
1
2
3
4
Perniön Urheilijat
IK Trissan
Saarijärven Pullistus
Vaasan Hiihtäjät
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
898
895
905
899
897
904
909
877
886
851
889
883
830
843
848
887
875
906
863
822
878
815
831
911
901
896
881
864
865
867
866
900
842
856
891
854
840
855
874
849
884
868
876
827
836
847
817
894
833
850
882
816
829
828
872
871
832
823
Waltteri Vinkanharju
Antti Pellinen
Markus Hietanen
Ville Happonen
Teemu Huhtala
Akseli Vuorinen
Atte Serguskin
Janne Hakulinen
Tuukka Ahopelto
Mikko Huotari
Iiro-Mikko Harju
Henri Lumiaho
Wiljam Fors
Anton Purho
Juuso Heiskanen
Tobias Wik
Joni-Petteri Kanerva
Joonas Huttunen
Mikko Kaskinen
Juho Marjaniemi
Ville Kotro
Jani Voutilainen
Aleksi Huntus
Henri Kujala
Valtteri Veikkola
Juho Mikkonen
Eero Sampolahti
Juho Rönkkö
Juho Pienimäki
Lasse Peltoniemi
Tuukka Teivaala
Jyri Takanen
Matti Korhonen
Tuomas Salonen
Jussi Sorvisto
Teemu Risto
Pyry Rantalainen
Tuomas Natukka
Eetu Heiniluoma
Valtteri Vallittu
Tommi Vainio
Tuukka Jussila
Ilkka Mattila
Arto Niiranen
Anton Sulkula
Sebastian Fröberg
Kim Lillfors
Juho Ukkola
Fredrik Ahtola
Sakari Saarela
Joni Juva
Eetu Takala
Antti Pohjonen
Jori Uusitalo
Roope Reponen
Anssi Huostila
Olli Erkkilä
Tero Korhonen
Hyvinkään Hiihtäjät
Imatran Urheilijat
Ounasvaaran Hiihtoseura
Kiteen Urheilijat
Oulun Hiihtoseura
Valkeakosken Haka
Vantaan Hiihtoseura
Kiteen Urheilijat
Seinäjoen Hiihtoseura
Hollolan Urheilijat -46
Hyvinkään Hiihtäjät
Oulun Hiihtoseura
SK Åsen
Vehkalahden Veikot
Puijon Hiihtoseura
IF Minken
Kymin Koskenpojat
Vieremän Koitto
Imatran Urheilijat
Noormarkun Nopsa
Muuramen Urheilijat
Liperin Hiihtoseura
Kaustisen Pohjan-Veikot
Nivalan Urheilijat
Lammin Säkiä
Sulkavan Urheilijat -41
Noormarkun Nopsa
Vieremän Koitto
Kyrön Voima
Kokkolan Veikot
Ylöjärven Urheilijat
Vehkalahden Veikot
Limingan Niittomiehet
Hollolan Urheilijat -46
Ylivieskan Kuula
Siilinjärven Hiihtoseura
Nastolan Naseva
Oriveden Ponnistus
IF Länken
Kaipolan Vire
Hämeenlinnan Hiihtoseura
Kittilän Kotaveikot
Espoon Hiihtoseura
Liperin Hiihtoseura
Muuramen Urheilijat
Pargas IF
Gamlakarleby IF
Siilinjärven Hiihtoseura
IK Trissan
Nastolan Naseva
Perniön Urheilijat
Kannuksen Ura
Perhon Kiri
Espoon Hiihtoseura
Kiteen Urheilijat
Lammin Säkiä
Ylöjärven Ryhti
Vieremän Koitto
29619430
28847274
21612341
27436013
24365860
27881820
24104597
29738829
21288432
28551560
29508897
27492659
28989530
22943491
31834274
27596160
24189305
30144017
27471751
24198448
24104623
28041258
29044461
28571605
23603701
29007178
27566501
28519793
30988286
23845815
30685136
25673315
30158139
25657946
23317042
26965255
28257479
26763130
26325992
27689873
23559745
27452958
26611282
28041423
28504520
27428584
26587293
27583762
23812576
31072227
30137163
30168598
27970430
29046184
31031585
21674745
29558180
30041330
21.07,1
21.09,2
21.11,8
21.21,7
21.23,7
21.31,1
21.44,7
21.49,3
21.55,0
22.02,0
22.02,3
22.03,1
22.14,4
22.14,9
22.22,5
22.23,7
22.24,2
22.32,4
22.34,0
22.35,2
22.36,9
22.39,4
22.42,1
22.43,3
22.43,6
22.44,7
22.45,0
22.46,3
22.51,9
22.57,1
22.58,1
23.04,0
23.05,5
23.07,1
23.10,2
23.19,8
23.19,9
23.22,5
23.23,5
23.29,3
23.29,4
23.36,1
23.37,4
23.37,6
23.38,6
23.39,8
23.39,9
23.44,9
23.47,9
23.50,0
23.51,0
23.52,4
23.58,8
24.00,0
24.01,6
24.02,7
24.04,8
24.08,8
+58,6
+1.00,7
+1.03,3
+1.13,2
+1.15,2
+1.22,6
+1.36,2
+1.40,8
+1.46,5
+1.53,5
+1.53,8
+1.54,6
+2.05,9
+2.06,4
+2.14,0
+2.15,2
+2.15,7
+2.23,9
+2.25,5
+2.26,7
+2.28,4
+2.30,9
+2.33,6
+2.34,8
+2.35,1
+2.36,2
+2.36,5
+2.37,8
+2.43,4
+2.48,6
+2.49,6
+2.55,5
+2.57,0
+2.58,6
+3.01,7
+3.11,3
+3.11,4
+3.14,0
+3.15,0
+3.20,8
+3.20,9
+3.27,6
+3.28,9
+3.29,1
+3.30,1
+3.31,3
+3.31,4
+3.36,4
+3.39,4
+3.41,5
+3.42,5
+3.43,9
+3.50,3
+3.51,5
+3.53,1
+3.54,2
+3.56,3
+4.00,3
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
853
834
888
885
841
869
837
862
852
857
839
907
892
818
859
825
860
879
835
819
838
858
844
821
861
814
902
820
824
826
845
846
870
873
880
890
893
908
Timo Heinonen
Mikko Soukko
Joona Husu
Arno Hämäläinen
Otto Lönnbäck
Miika Kiminkinen
Lari-Antti Rissanen
Anders Häggkvist
Ilkka Hantula
Joni Pulkkinen
Joni Salmi
Mikko Jäärni
Miko Miettinen
Hannes Rautiainen
Joona Tuononen
Vili Fagerström
Matti Linna
Jussi Simonen
Ville Rautiainen
Eero Tuimala
Ville Oksanen
Mikko Kauppila
Toni Rautiainen
Teemu Siukola
Joni Palin
Robin Carp
Mikko Loukkaanhuhta
Tuomas Luukkonen
Olli-Aapeli Salmijärvi
Juho Sinkkonen
Petteri Valtonen
Aleksi Luhtanen
Samuli Koskinen
Henri Koivisto
Lauri Huotari
Joakim Väärälä
Timo Kurkela
Valtteri Sievänen
Nastolan Naseva
Viljakkalan Urheilijat -45
Miehikkälän Vilkas
Ounasvaaran Hiihtoseura
IF Minken
Huhtasuon Hiihto 2000
Sonkajärven Pahka
IK Falken
Vantaan Hiihtoseura
Vaasan Hiihtäjät
Ylöjärven Ryhti
Simon Kiri
Joutsenon Kullervo
Siilinjärven Hiihtoseura
Rajamäen Kehitys
Ylöjärven Urheilijat
Haapaveden Urheilijat
Sulkavan Urheilijat -41
Puijon Hiihtoseura
Huhtasuon Hiihto 2000
Joutsan Pommi
Ylöjärven Ryhti
Viljakkalan Urheilijat -45
Ylöjärven Ryhti
Janakkalan Jana
Vörå IF
Kankaanpään Urheilijat
Sonkajärven Pahka
Lammin Säkiä
Imatran Urheilijat
Viialan Viri
Vantaan Hiihtoseura
Pöytyän Urheilijat
Honkajoen Seudun Urheilijat
Hollolan Urheilijat -46
Keminsuun Kisa
Espoon Hiihtoseura
Kuhmo-Ski
32834150
24998376
27672550
21714113
28496379
28893794
29386297
28402130
27445499
24224163
29005361
24104199
27506150
28531564
28413967
30828650
27490266
29044759
31055202
27575424
27129980
24575126
26902674
29732647
30209266
30504246
27496422
29661132
23173095
28951830
23578124
27492701
30858523
27465990
27746541
27587522
29033896
27559806
24.09,6
24.09,9
24.11,8
24.13,5
24.21,4
24.24,1
24.25,2
24.33,5
24.38,4
24.41,6
24.44,0
24.47,4
24.56,5
24.56,7
24.58,8
25.05,1
25.29,2
25.42,2
25.51,2
26.01,1
26.03,0
26.04,1
26.12,3
26.55,1
27.11,8
DNF
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
+4.01,1
+4.01,4
+4.03,3
+4.05,0
+4.12,9
+4.15,6
+4.16,7
+4.25,0
+4.29,9
+4.33,1
+4.35,5
+4.38,9
+4.48,0
+4.48,2
+4.50,3
+4.56,6
+5.20,7
+5.33,7
+5.42,7
+5.52,6
+5.54,5
+5.55,6
+6.03,8
+6.46,6
+7.03,3