tukaj

Comments

Transcription

tukaj
Predračun :
Športni kulturni in plesni klub V.I.P.
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
260290802015
Datum : 16.3.2015
Valuta : 04.8.2015
Kraj izdaje : Ljubljana
Na podlagi vašega povpraševanja vam nudimo:
Št.
Opis
1 Organiziranje srečanj
6. Poletni kamp
Količina Enota
1 1
Cena brez
Davek
DDV
189,00
Cena z DDV
Znesek
189,00
189,00
0%
189,00
0,00
189,00
189,00
Znesek brez DDV skupaj
DDV skupaj
Znesek z DDV skupaj
Z besedo EUR: stodevetinosemdeset 00/100
Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 260290802015
DDV ni obračunan na osnovi 5. in 12. točke 42. člena Zakona o davku na dodatno vrednost (ZDDV-1).
Svojo obveznost poravnajte v 8 dneh, na naš poslovni račun številka: 6100 0000 7862 682 pri Delavski hranilnici d.d.
Direktor
Edi Činej
VIPevents d.o.o., p.p.3757, Stegne 11, Ljubljana, Matična št.: 6729045000, TRR:6100 0000 7862 682,
Telefon: 040600006, E-pošta: [email protected], Identifikacijska številka: SI90759532
Register društev Upravne enote Nova Gorica
Stran:
1
od
1