Rudolf Kladnik Fizika za srednješolce 1 Gibanje, sila, snov - GO-TEL

Transcription

Rudolf Kladnik Fizika za srednješolce 1 Gibanje, sila, snov - GO-TEL
Rudolf Kladnik
Fizika za srednješolce 1
Gibanje, sila, snov
Sila, Navor dvojice sil naloga 4
Naloga
Daljša ročica klešč meri 20 cm, krajša 4cm. Na koncu daljše ročice pritiskamo s silo 200N. S kolikšno
silo pritiska krajša ročica?
20 cm
4 cm
Rešitev
Pri tej nalogi, je navor na levi strani enak navoru na desni strani. Imamo dve ročici, ter eno silo,
izračunati pa moramo še drugo silo.
Naloge se lotimo tako:
a) Nastavimo za izračun sile
b) Računamo silo
a) Nastavimo enačbo za izračun sile:
Navor zapišemo kot:
Dobimo enačbo:
b) Vstavljamo posamezne čase in računamo pot:
Delimo enačbo z
Vstavimo podatke
Izračunali smo velikost sile s katero pritiska
krajša ročica

Similar documents