Razpis - Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Comments

Transcription

Razpis - Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ulica 14/a
2000 Maribor
Telefon:02 23 50 010
Fax: 02 23 50 021
www. ssgt-mb.si
e-pošta: [email protected]
Razpis
potrjevanja in preverjanja znanja za pridobitev NPK , ki bo 3. 3. 2015 za:
-
pomočnik/pomočnica kuharja
pomočnik/pomočnica natakarja
vodja cateringa
vinski svetovalec/vinska svetovalka
turistični animator/turistična animatorka
turistični informator/turistična informatorka
dietni kuhar/dietna kuharica
Postopek za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji
Za pričetek postopka preverjanja in potrjevanja je potrebno oddati prijavo in osebno zbirno mapo oz.
portfolio.
Vašo osebna zbirna mapa naj vsebuje:
 spričevalo – original in kopijo,
 življenjepis Europass,
 dokument, iz katerega je razvidna morebitna sprememba priimka,
 zdravniško potrdilo, da ste sposobni opravljati takšno delo (potrdilo vam lahko izda osebni
zdravnik ali pa opravite zdravniški pregled),
 dokazila:
- delovne izkušnje (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčna pisma, izjava
delodajalca...),
- dokazila o usposabljanjih (potrdila o udeležbi, spričevala, diplome, certifikat...),
- reference (referenčno pismo strank, delodajalca...), fotografije izdelkov ipd.
Rok za oddajo prijave v postopek in druge dokumentacije je 3. 2. 2015.
Prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja (prijava v postopek) izpolnjeno in podpisano oddajte
pri vodji izobraževanja odraslih v času uradnih ur ali pošljite na naslov Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor s pripisom " Prijava NPK"
Uradne ure:
Vsak torek od 13:30 do 15:00 ali po predhodnem dogovoru na [email protected] .
Po prijavi v postopek pridobitve NPK vam bo svetovalec v pomoč pri pripravi vašega portfolija (zbirne
mape).
Komisija za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jo določi Državni izpitni center, bo po pregledu osebnih
zbirnih map odločila, ali bo kandidatu potrdila osebno zbirno mapo kot ustrezno za pridobitev
certifikata za NPK oziroma bo kandidata razporedila na praktično preverjanje.
Mladinska ulica 14/a
2000 Maribor
Telefon:02 23 50 010
Fax: 02 23 50 021
www. ssgt-mb.si
e-pošta: [email protected]
O terminu praktičnega preverjanja boste obveščeni po pregledu osebnih zbirnih map, ki bo
predvidoma 3. 3. 2015 na SŠGT Maribor.
Cena preverjanja in potrjevanja NPK:
Za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev certifikata na podlagi osebne zbirne mape, cena
potrjevanja znaša 92,00 EUR.
Za kandidate, ki bodo opravljali tudi praktično preverjanje, je cena 156,00 EUR.
Prvi del, to je 92,00 EUR, se plača ob oddaji prijavnice, najkasneje do 3. 2. 2015. Drugi del, to je 64,00
EUR, se plača pred udeležbo praktičnega preverjanja.
Podatki za
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ul. 14 A
2000 Maribor
TRR: SI56011006030701784
BIC banke: BSLJSI2X
Sklic: SI00 760100
Koda namena: MSVC