aktivne počitnice v rc vogu prijavnica

Comments

Transcription

aktivne počitnice v rc vogu prijavnica
AKTIVNE POČITNICE V RC VOGU
PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK OTROKA:___________________________________________________________
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA (ulica, kraj, poštna številka):
_________________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: __________________________________________________________________
GSM:___ _________________________________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________
Ime in priimek starša:_______________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča starša:____________________________________________________
Datum rojstva starša:________________________________________________________________
____________________________________________________
IZJAVA
Spodaj podpisani____________________________________(velike tiskane črke) dovoljujem udeležbo
hčerke / sina______________________________ programa Aktivno preživljanje počitnic v RC VOGU
v terminu od 10.8.-14.8.2015 / 17.8.-21.8.2015 (obkroži termin).
Kraj in datum:
___________________________
Podpis zakonitega zastopnika:
________________________
Prijavnico izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Rok za oddajo prijavnice je 7.8.2015.