SLOVENIA NATIONALLY IMPORTANT OFFICALS/POLICY

Comments

Transcription

SLOVENIA NATIONALLY IMPORTANT OFFICALS/POLICY
SLOVENIA
NATIONALLY IMPORTANT OFFICALS/POLICY MAKERS/experts adult
education, social work, active ageing
Aleš Kenda Ales. Ministry of Work, Family and Social Affairs
[email protected]
Magda Zupančič, Ministry of Work, Family and Social Affairs
Magda. [email protected] si
Prof. Dr. Srna Mandič Center or Welfare Studies, Instiute for Szocial Sciences ,
Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
e-mail: [email protected]
Mrs. Naša Bucik, Mnistry of Science, Culture, Education and Sports,
Nataš[email protected] gov. si
Prof. Dr. Sonja Kump Faculty of Arts, University of Ljubljana
[email protected]
Prof. Dr. Sabina Jelenc Krašovec Faculty of Arts, University of Ljubljana
[email protected]
Prof. Dr. Vlado Dimovski Faculty of Economics, University of Ljubljana
[email protected]
Dr. Jana Žnidaršič, Faculty of Economics, University of Ljubljana
[email protected]
Ema Perme, Ministry of Scicence, Cultiure,Education and Sports
[email protected]
Katja Dovžak, Director of the Adult Education Department, Ministry of Science.
Culture and Education
[email protected]
Prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje
[email protected]
Dušan Kidrič, UMAR
[email protected]
Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije,
[email protected]
Dr. Boris Dular, Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
[email protected]
Mag. Cvetka Žirovnik, RTV Slovenija
[email protected]
Prof. Emeritus Dr. Ana Krajnc Slovenian Third Age University
[email protected]
Peter Pogačar, Kapitalska družba.
[email protected]
Dr. Nevenka Bogataj, Slovenian Institute for Adult Education,
[email protected]>
Borka Kucler, Slovenian Institute for Adult Education
[email protected]
Alenka Zgonik, Delo, [email protected]
Tomaž Banovec , Slovenian Federation of Pensioners ,
[email protected]