Kertaviisumiohjeet

Comments

Transcription

Kertaviisumiohjeet
Eerikinkatu 20
20100 Turku
Kertaviisumin anominen
Tarvittavat asiakirjat (tarkemmat ohjeet klikkaamalla)
❏
❏
❏
❏
❏
Viisumianomus
Passivalokuva
Matkavakuutustodistus
Passi
Lisädokumentit alaikäisille
Viisumianomus
Allekirjoitetun viisumianomuksen mikä on täytetty ja tulostettu osoitteessa h
​ttps://visa.kdmid.ru/​
.
Matkan tarkoitus kertaviisumeissa on turisti. Alla ohje sähköiseen ohjelmaan:
Sähköinen anomus kysyy pakollisena tietona kutsuvaa organisaatiota sekä referenssi- ja kutsun
numeroa. Jos haet viisumia omalla kutsulla, löydät tiedot ko. kutsusta. Muutoin voit soittaa
toimistoomme ja pyytää ko. tiedot.
Anomuksen jättöpaikka on Visa application centre Turku ja jättöpäivä on suurin piirtein se päivä,
jolloin anomus tulee meille.
Mahdollista anomuksen muokkausta varten ( perimme 3 € ), tarvitsemme anomuksen
turvakysymyksen ja sen vastauksen. Tai voit käyttää turvakysymyksen vastauksena sanaa
”nevatours1”.
Jos anomuksen täyttö ei onnistu, muunnamme huolellisesti täytetyn käsin täytettävän
kaavakkeen sähköiseen muotoon 3 €:n toimistokuluja vastaan. Käsintäytettävä lomake löytyy
nettisivuiltamme.
© Turun Neva Tours 2015
www.nevatours.fi
Passivalokuva
Yhden virallisen passivalokuvan vaalealla taustalla. Huom! Kuva saa olla enintään 6kk vanha.
Matkavakuutustodistus
Matkavakuutustodistuksen kopion, kopio vakuutuskortista ei käy. Todistuksesta tulee ilmetä aika,
jolle viisumia anotaan ja hakijan nimi. Lisäksi todistuksessa tulee olla vakuutusyhtiön leima taikka
heidän edustajansa allekirjoitus ja nimenselvennys, tai virkailijan tiedot.
Passi
Alkuperäisen passin. Passin kuoria ei kannata lähettää, koska ne voivat vahingossa jäädä
konsulaattiin. Tarkistathan, että passisi on ehjä ja voimassa 6 kuukautta viisumin päätymisen
jälkeen.
Lisädokumentit alaikäisille
Jos alaikäiselle anotaan viisumia yksin, tarvitaan kopio mukana matkustavan vanhemman
viisumista tai Venäjän passista, tai vanhempien allekirjoittama lupalappu, josta ilmenee kenen
kanssa lapsi matkustaa.
Kertaviisumin käsittelyaika on 7-8 kalenteripäivää + postituspäivät.
Toimitusajat saattavat pidentyä Venäjän juhlapyhien, konsulaatin päätösten tai sesongin vuoksi.
Venäjän viranomaiset päättävät viime kädessä viisumin myöntämisestä.
Viisumien hinnat löydätte ​
täältä​
.
© Turun Neva Tours 2015
www.nevatours.fi