B740 - citizen.fi.

Transcription

B740 - citizen.fi.
Muistin ja osoittimien nollaus
ALL RESET
Kellon näyttö voi joskus mennä
sekaisin tai pysähtyä kokonaan
voimakkaan iskun, ison
magneettikentän tai staattisen
sähköpulssin johdosta. Myös
lentomatkalla ilmanpaineen nopeasti
vaihdellessa voi kellon
sukellustoiminto lukkiutua päälle, eikä
se palaudu normaaliksi koneen
laskeuduttuakaan. Silloin kellon muisti
on nollattava ja käynnistettävä
uudestaan.
Hoito-ohjeita
Huuhdo kellonkuori sukelluksen
jälkeen puhtaaksi vesijohtovedellä ja
kuivaa pehmeällä kangaspalalla. Älä
käytä puhdistamisessa bensiiniä tai
alkoholia jotka vaurioittavat kellon
tiivisteitä. Älä myöskään painepesuria
tai ilmanpaineletkua, jotka voivat
rikkoa kellon kyljessä olevan
painesensorin. Älä saata kelloasi
alttiiksi isoille iskuille, voimakkaalle
tärinälle tai magneettikentille
(sähkömoottorit ja hitsauslaitteet). Älä
jätä kelloa yksin suoraan kuumaan
auringonvaloon tai pitkäksi aikaa
pakkaseen.
Kierrä kellon osoitinasetusnuppi auki
ja vedä se ulos 2-asentoon. Paina A
ja B napit pohjaan yhtä aikaa ja
Asiallinen käsittely ja huolellinen hoito
vapauta ne. Isoviisari värähtää
lisäävät
kellosi käyttöikää
nollauksen merkiksi. Ison punaisen
huomattavasti.
viisarin ja sen alla olevan pikkuviisarin
tulisi nyt olla tarkalleen ylhäällä 0kohdalla. Jos ne eivät ole, siirrä
osoittimet kohdalleen pyörittämällä
osoittimia yhtäaikaisesti eteenpäin B
napilla tai taaksepäin A napilla. Sen
jälkeen voit asettaa kellon 24h-, tuntija minuuttiosoittimet sekä päivyrin
uudestaan oikeaan aikaan nuppia
kiertämällä. Paina osoitinasetusnuppi
alas ja muista kiertää se tiivisti kiinni
asetuksen jälkeen.
Nyt kello käynnistyy näyttämään
kellonaikaa, mutta isoviisari näyttää
negatiivista NG akun varaustilaa,
vaikka akussa olisikin riittävästi
varavirtaa. Kello mittaa silloin
muistissaan akun varaustilaa ja
ilmoittaa noin tunnin kuluttua oikean
näkymän isolla viisarilla LV-1 tai LV-2.
NG-näytön aikana kelloa ei voi käyttä
syvyysmittarina.
Citizen-kellojen maahantuoja:
Saurum Osakeyhtiö
Eco-Drive
AQUALAND CHRONO
Malli ref. BJ-2***,
Koneisto cal. B74*
Käyttöohje
Toimintojen valinta
Kellonaika ja kalenteri näkyvät
jatkuvasti isoilla osoittimilla, pienellä
24-h viisarilla 6 ja päivyriruudussa 7 .
Pinnalla kuivana
 Kellonaika ja kalenteri
Kun kello on pinnalla kuivana ja painat
A nappia 2sek vaihtuu kello joko
kello- tai ajanottotoiminalle
Kellotoiminassa iso punainen viisari
näyttää akun varaustilaa LV2-LV1 tai
NG ja pieni viisari 1 on punaisella
sektorilla DV. Kelloasennossa
syvyysmittari käynnistyy
automaattisesti kun vesisensori E
tunnistaa kosteuden
Citizen Eco-Drive Aqualand Chrono  Ajanotto CHRONO
sukeltajankellossa on kello, ajanotto, Ajanotossa iso punainen viisari on klo
syvyysmittari ja maksimisyvyys12:n kohdalla. Kellon syvyysmittari ei
muisti. Isot tunti- ja minuuttitoimi tässä asennossa.
osoittimet sekä pieni 24-tuntiosoitin
näyttävät jatkuvasti vuorokaudenSukellus vedessä DIVE
aikaa. Sukellustoiminnassa iso
 Syvyysmittari ja syvyysmuisti
keskiosoitin toimii syvyysmittarin
Kun kello on aikatoiminassa ja lähdet
viisarina 1 - 50m. Pinnalla ajanottosukeltamaan, tunnistaa vesisensori
toiminassa iso keskisekuntiosoitin ja kosteuden ja iso punainen viisari
pieni minuuttilaskija näyttävät
siirtyy 0 m kohdalle valmiina
tuloksen 1sek … 50min. Kellotaulun näyttämään sukellussyvyyttä. Kello
ympärillä on kierrettävä
palaa normaalitoimintaan muutaman
muistirengas. Vesisuojaus on
minuutin kuluttua, ellet ole sukeltanut
testattu 200 m vedensyvyyttä
yli yhden metrin syvyyteen
vastaavassa paineessa.
vedenpinnan alle. Kun olet yli 1 m
Rannekkeessa on ohjeellinen
syvyydessä, lukkiuttuu kello
US.NAVY (m/1993) turvallisen
sukelluskäyttöön ja et voi enää
nousunopeuden taulukko. Kello
vahingossa siirtää ajanottoa päälle.
toimii valon voimalla ja lataa samalla Syvyysmittari ja maksimisyvyysmuisti
varavoimaa akkuun. Käyntivara
toimivat automaattisesti koko
täydellä akulla jopa 2 kk. Ei
sukelluksen ajan, kunnes palaat
paristonvaihtoja
jälleen pintaan alle 1 metrin syvyyteen.
Ajan asetus
Osoittimien asetus
Kierrä kellon osoitinasetusnuppi auki
asentoon 0 ja vedä nuppi ylös
siirtoasentoon 2. Aseta osoittimet
aikaan, huomaa myös 24h viisari.
Kalenteri
Vedä nuppi väliasentoon 1. Kierrä
oikea päivämäärä näkyviin nupilla.
Älä siirrä päivyriä klo 21:00 – 01:00
välillä, koska päivyrikoneisto on juuri
silloin siirtämässä seuraavaa päivää
näkyviin. Paina nuppi alas ja kierrä
nuppi tiiviisti kiinni. Älä koskaan avaa
kierrelukittua nuppia märkänä.
Kellon painesensori D on
rekisteröinnyt tämän lähtötason
ilmanpaineen nyt pintakorkeudeksi
0,0 m. Kello alkaa näyttää jatkuvaa
sukellussyvyyttä yli 1 metrin
syvyydestä lähtien automaattisesti.
Älä milloinkaan avaa kellon
kierrenuppia tai paina muita nappeja
kuin max-syvyysnappia B sukelluksen
aikana vedenpinnan alla.
Syvyysmittarin tarkkuuteen
vaikuttavat mm. veden lämpötila,
sukelluskohteen korkeudella olevat
ilmanpaineen vaihtelut ja
meriveden/järviveden ominaispaino.
Eco-Drice kellon taulu on myös iso
valokenno. Kello toimii valon voimalla ja
lataa samalla varavirtaa akkuun. Täysin
ladatulla akulla kello käy täysin
pimeässäkin jopa 2 kuukautta.
o
o
Mittari on kalibroitu +10 C…+40 C
lämpötilaan, alle +4000 m
korkeudella olevaan sukelluskohteeseen, meriveden ominaisAjanotto CHRONO
painolle 1,025. Makeassa vedessä
Sekuntimittari mittaa aikaa max 49min syntyvä syvyysvirhe on n. 2,5 %.
59sek, 1sek tarkkuudella. 50 minuutin Esimerkiksi 20 metrin syvyyslukema
kohdalla ajanotto pysähtyy ja nollautuu kellossa on todellisuudessa 1,025 x
automaattisesti.
20 m = 20,5 metrin syvyys makeassa
Paina kellotoiminnan aikana A nappia vedessä.
2sek. Kello siirtyy ajanottoon ja iso
punainen sekuntiosoitin sekä sen alla Yli 50m syvyydessä viisari pysähtyy
oleva pieni minuuttilaskija pyörivät 0- punaiselle OVER merkille B kunnes
kohdalle.
jälleen palaat matalammalle.
B
Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy
napilla. Kello ei näytä väliaikoja.
Kun painat nappia B, tulee tämän
Pysäytyksen jälkeen ajanoton tulos
sukelluksen maksimisyvyys näkyviin
ja palaat takaisin sukellusnäyttöön
nollautuu A napilla valmiiksi uutta
ajanottoa varten. Ajanotto ei toimi
painamalla uudestaan nappia B .
sukellustoiminna aikana.
Painesensori mittaa syvyyden 1sek
Kello palaa normaalitoimintaan
välein 1m tarkkuudella. Kun palaat
automaattisesti 3min kuluttua, jos
takaisin pintaan alle 1m syvyyteen,
ajanotto on käyttämättömänä ja
pysähtyy sukellusajanotto ja
nollattuna.
maksimisyvyys rekisteröityy muistiin.
Jos kuitenkin jatkat sukellusta yli
Sukelluskäyttö DIVE
metrin syvyyteen, 10 minuutin sisällä
Kun olet pinnalla ja olet lähdössä
pintaannoususta, jatkuu tämä sama
sukeltamaan, kasta kello veteen.
sukellustapahtuma edelleen.
Syvyysmittarin iso punainen viisari
Maksimisyvyyden saat muistista
siirtyy näyttämään lukemaa 0,0 m ja näkyviin B napilla. Uusi sukellus
on valmiina sukellukseen.
nollaa muistin automaattisesti.
Eco-Drive akun varaus
Muista antaa kellollesi
valohoitoa riittävän
kirkkaassa valossa
tarpeeksi usein.
Varoitusmerkit
Eco-Drive kello ilmoittaa akun
heikosta varauksesta
varoitusmerkeillä ja jos kello on välillä
pysähtynyt, näkyy pysähdysmerkki.
Kun kello käy tavallista aikaa, näyttää
iso 2 osoitin akun varaustilaa klo 11
kohdalla seuraavasti:
LEVEL-2 akussa riittävä
LV2
virtataso myös sukeltamiseen
LEVEL-1 akun varaustaso
LV1
heikko. 1 tunnin sukellus
mahdollinen.
NEGATIVE akussa ei riitä
NG
virtaa sukelluskäyttöön.
Varo hehkulamppua ja liian kuumaa
halogeenilamppua. Kello vaurioituu yli
o
+60 C lämmössä.
Ennen uuden kellon käyttönottoa, tai
jos kello on ollut laatikossa pidemmän
aikaa, täytyy akkuun saada täysi lataus.
Valokenno lataa akkua tavallisella
huonevalolla ja pilvisellä
päivänvalollakin, mutta paras tulos
täyteen lataamisessa saavutetaan
kun kelloa pidetään :
! 18 tuntia suoraan pöytälampun alla
20cm etäisyydellä, 30W
loistevaloputkella.
! 3 tuntia kohtisuorassa kirkkaassa
auringonvalossa.
Kun käytät kelloa, anna sille valoa !
! Älä pimitä kellotaulua hihan sisään.
! Kun irroitat kellon ranteestasi, jätä se
taulu ylöspäin latautumaan valoisalle
ikkunalaudalle tai pöydälle lampun alle.
! Et voi ladata akkua liikaa, sillä
valokennossa on ylilatauksen esto.
Osoitin 5 siirtyy
2-2-2sek askelin tai
1-1-2sek askelin
! Valomerkki
2-2-2sek askeleet = akku tarvitsee
latausta, käyntivaraa enää noin 2
päivää. Ei sukelluksia, ei ajanottoa.
! Pysähdysmerkki
1-1-2sek askeleet = kello pysähtynyt
välillä, aseta osoittimet uudelleen
aikaan.