Muistisairaiden miesten ryhmätoiminnan kehittäminen

Transcription

Muistisairaiden miesten ryhmätoiminnan kehittäminen
Vantaan kaupunki, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhusten
avopalvelut, Päivätoiminta, Hakunilan päivätoimintakeskus
Muistisairaiden miesten
ryhmätoiminnan kehittäminen
päivätoiminnassa
Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää työtä. Päivätoiminnassa
tuetaan muistisairaiden toimintakykyä sekä tarjotaan
mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, osallisuuteen ja
yhteisöllisyyteen. Hakunilan päivätoimintakeskuksen asiakkaat
ovat suurelta osin naisia. Ryhmätoiminnassa ei välttämättä
huomioida toimintaa miesten näkökulmasta.
Mielekästä ja
yksilöllistä
ryhmätoimintaa
muistisairaille miehille
Uusien
työtapojen
löytäminen
• Alkuhaastattelut ryhmään osallistuville miehille
• Tutustutaan aikaisempiin tutkimuksiin muistisairaiden
ryhmätoiminnasta
• Ryhmään osallistujat otetaan mukaan suunnitteluun
• Olemassa olevien voimavarojen tukeminen
• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
• Tutustumiskäynnit muistisairaiden ryhmätoimintaan
• Kirjallisuuskatsaus ja teknologian hyväksi käyttö
• Uusien työmenetelmien kokeilu Hakunilan päivätoimintakeskuksessa ja niistä saatujen kokemusten
jakaminen
Alku- ja loppukartoituksen mittareina
käytämme mm. elämänkaari haastattelua, timed up and go mittaria ja ADCS-ADL -haastattelua.
Jokaisen ryhmätoiminnan jälkeen on
palautekeskustelu osallistujien kanssa.
Ohjaajat pitävät ryhmätoiminnasta
päiväkirjaa.
Kehittämishankkeen päätyttyä
Vantaan kaupunki tarjoaa
asiakaslähtöistä ja
suunnitelmallista
päivätoimintaa myös
muistisairaille miehille.
Lisätietoja
Vantaan vanhus- ja vammaispalvelut
Yhdyshenkilö Sointu Mutkala 050 303 1126