KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais

Transcription

KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 1/7
KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
HINNASTO 2015
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 2/7
PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT KUNNILLE 1.1. 2015 ALKAEN
Erityishoitopalvelut, vuorokausihinnat
luokka 1
luokka 2
luokka 3
luokka 4
luokka 5
luokka 6 (hinta määräytyy avustajien määrän mukaan)
179 €
204 €
284 €
418 €
592 €
771 €
Kuntalaskutus erityishoitopalvelujen asiakkaiden poissaolopäivien osalta,
palveluista laskutetaan kuntaa 21 päivän osalta/kk sairaalahoitoja lukuunottamatta.
Asumispalvelut, yksikkökohtaiset vuorokausihinnat:
Asumisvalmennusyksikkö
Auranlaakso
Hanhenpuisto
Juhala
luokka 1
luokka 2
luokka 3
luokka 4
Kaarina
Kuunari
Männistö
luokka 1
luokka 2
luokka 4
Naskarla
luokka 1
luokka 2
luokka 4
Pajukuja
Pajukuja (kahden oven periaatteella)
Palomäki II
Rieskalähde
luokka 1
luokka 2
luokka 4
Sateenkaari
luokka 1
luokka 2
luokka 4
Strandvik
189 €
287 €
287 €
71 €
96 €
175 €
442 €
140 €
189 €
71 €
96 €
442 €
71 €
96 €
442 €
183 €
150 €
287 €
71 €
96 €
442 €
71 €
96 €
442 €
175 €
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 3/7
Teollisuustie
luokka 1
luokka 2
luokka 4
Verkaranta 1 krs.
luokka 1
luokka 2
luokka 4
Verkaranta 2 ja 3 krs.
Suunnitellut yksiköt:
Paimio asumisyksikkö Koskela
(Aran hakukierroksella 2013)
Paaskunta
(päätös helmikuussa 2014)
Paaskunta (kahden oven periaatteella)
71 €
96 €
442 €
71 €
96 €
442 €
150 €
175 €
175 €
150 €
Kuntalaskutus asumispalveluiden asiakkaiden poissaolopäivien osalta
palveluista laskutetaan 21 päivän osalta/kk, lukuun ottamatta kun asiakas siirtyy
esimerkiksi akuutisti/kriisitilanteessa PKKRIISI yksikköön tai muuhun KTO:n kuntouttavaan
lyhytaikaisyksikköön väliaikaisesti.
Erityisneuvola, konsultaatio- ja käyntihinnat
luokka 1
luokka 2
luokka 3
luokka 4
luokka 5
57 €
91 €
160 €
243 €
312 €
Jatko-opetus, päivähinnat
luokka 1
luokka 2 (sisältää avustajan työpanosta)
100 €
191 €
Valintapäivät jatko-opetuksessa
(sis. tilapäismajoitus 10 € ja ruokailut)
18,82 €
Kuntalaskutus jatko-opetuksen asiakkaiden poissaolopäivien osalta
palveluista laskutetaan erityishuolto-ohjelman mukaisesti.
Päivähoito, päivähinnat
luokka 1
luokka 2
luokka 3
28 €
71 €
182 €
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 4/7
Avotyönohjaus/työvalmennus
Työ- ja päivätoiminta, päivähinnat
-työ- tai päivätoiminta
-työ- tai päivätoiminta, oma avustaja
35 €/päivä
69 €
120€
Kuntalaskutus työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden poissaolopäivien (karenssi 21 pv)
palveluista laskutetaan erityishuolto-ohjelman mukaisesti lukuun ottamatta asiakkaan
siirtyessä kriisi sijoituksena PKKRIISI yksikköön tai muuhun KTO.n lyhytaikaisyksikköön
väliaikaisesti.
Erityisperhetyön aikaperusteiset hinnat
neuvottelukäynti
luokka 1 alle 6 h
luokka 2 6 – alle 16 h
luokka 3 16 – 24 h
160 €
275 €
450 €
650 €
Autismikuntoutus
neuvottelukäynti (tilanteen kartoitus)
autismiohjauskäynti
160 €
240 €
Neuropsykiatrinen valmennus
160 €/ohjauskäynti
(sisältää verkoston kanssa tehtävän työskentelyn, suunnitteluajan, käynnin sekä matkat)
ASIAKASMAKSUT
Lyhytaikaisen kuntoutuksen asiakasmaksut:
Alle 16-vuotiaat, tutkimus- ja kuntoutushoito (asiakasmaksulaki 6b §)
Yli 16-vuotiaat, tutkimus- ja kuntoutushoito (asiakasmaksulaki 6b §)
11,30 €/vrk⃰
13,20 €/vrk*
⃰ Maksu peritään jokaiselta läsnäolopäivältä, myös tulo- ja lähtöpäivältä, lukuun ottamatta
lähtöpäivää jos siirtyy toiseen laitokseen.
Omaishoidon vapaan aikaiset palvelut
11,30 €/24 h
Tutkimus- ja kuntoutushoito kerryttää maksukattoa. Kun asiakkaan maksukatto on täynnä,
asiakasmaksua ei tutkimus- ja kuntoutushoidon osalta peritä.
Omaishoidon vapaat eivät kerrytä maksukattoa.
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 5/7
ASIAKASMAKSUT ASUMISPALVELUISSA
Soveltamisala
Kuntayhtymän toimialaan kuuluvista avohuollon erityishuoltopalveluista perittävät vuokrat,
maksut ja korvaukset.
Osittaisen ylläpidon maksut
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) mukaan annettujen palvelujen
yhteydessä järjestetystä osittaisesta ylläpidosta peritään 16 vuotta täyttäneeltä henkilöltä
ylläpidon, laadun ja laajuuden huomioon ottaen seuraavien perusteiden mukaiset maksut:
1) Vuokrat asumisyksiköissä
Auranlaakson asumisyksikkö
Hanhenpuiston asumisyksikkö
Juhalan asumisyksikkö
Kaarinan asumisyksikkö
Kuunari asumisyksikkö
Männistön asumisyksikkö
Naskarlan asumisyksikkö
yksiö
kaksio
Paaskunnan asumisyksikkö
Pajukujan asumisyksikkö
Palomäen asumisyksikkö
Peimarin asumisvalmennusyksikkö
Sateenkaaren asumisyksikkö
Strandvikin asumisyksikkö
Teollisuustien asumisyksikkö
yksiö
kaksio
Verkarannan asumisyksikkö
467 €/kk
467 €/kk
203 €/kk
203 €/kk
531 €/kk
203 €/kk
240 €/kk
311 €/kk
531 €/kk
467 €/kk
467 €/kk
203 €/kk
203 €/kk
467 €/kk
240 €/kk
311 €/kk
467 €/kk
Jatko-opetus, asumisharjoittelu,
(sis.vuokra+vesi+sähkö kaksio osuus
311 € jaetaan asukkaiden kesken)
181,80€/kk
Tilapäismajoitus (sis. sähkön ja veden)
10,00 €/vrk
Sähkömaksu henkilöltä
Vesimaksu henkilöltä
14,30 €/kk
12,00 €/kk
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 6/7
2) Ateriamaksut (asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta)
1.1. – 31.3.2015 ajalla
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa
aamiainen
1,20 €/kerta
lounas tai päivällinen
2,24 €/kerta
välipala, iltapala, kahvi/tee
0,45 €/kerta
3) Ateriamaksut 1.4.2015 alkaen
aamiainen
lounas
päivällinen
välipala/iltapala
4) Muu ylläpitomaksu, asukaskohtaisesti
pyykki
15€
sauna
10€
yleiskulut
20€
henkilökohtainen hygienia
8€
2,68 €/kerta
5,35 €/kerta
4,28 €/kerta
1,61 €/kerta
0 – 53 €/kk
Asiakasta laskutetaan muusta ylläpidosta sen kuukauden loppuun, milloin asiakas lähtee tai
on poissa esim. sairaalassa tai lomalla. Vuokra, vesi- ja sähkömaksu peritään
vuokrasopimuksen mukaisesti.
Soveltamisohjeet
Tarkempia ohjeita maksujen soveltamisesta antaa tarvittaessa hallitus.
Hallitus 9.12.2014, LIITE 1
HINNASTO 2015
Hallitus 28.1.2015, LIITE 1
HINNASTO 2015, korjattu
21.1.2015 | Sivu 7/7
Muut maksut
Henkilökunnan ateriahinta 6,20 €
salaatti
4,00 €
(verottajan hyväksymä alin veroton luontaisedun arvo)
Vierasateriahinta
8,20 €
Strandvikin vierasmökit (henkilökunta, omaiset, KTO:n yksiköt)
saunalla
50 €/vrk
suihkulla
40 €/vrk
Rikkoutuneesta tai hävinneestä omaisuudesta laskutetaan mökin vuokraajaa
erillisellä laskulla.
Voimaantulo
Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2015 paitsi vuokrien osalta 1.4.2015.