Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto Ry 013

Transcription

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto Ry 013
HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN
AMMATTIOSASTO RY 013
OSASTO-OPAS 2015
Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää
E-Mail: [email protected]
TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja ja
opintosihteeri
Sami Lindgren
( sopimusala 013 )
Sihteeri ja tiedotussihteeri
Teemu Kuusinen
(sopimusala 013)
Kalattomankatu 11 as. 2
05820 Hyvinkää
GSM 040-5154378
sähköposti: [email protected]
Visantie 11
05400 Jokela
GSM 040-8410829
sähköposti: [email protected]
Taloudenhoitaja
ja varapuheenjohtaja
Timo Suikkanen
( sopimusala 013 )
Välenojankatu 11 A 3
05880 Hyvinkää
GSM 050-3397436
sähköposti: [email protected]
HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET
Harri Saarelainen
( sopimusala 013 )
Kumpulantie 26
11130 Riihimäki
GSM 050-490 9788
sähköposti: [email protected]
Pasi Lapinlehto
( sopimusala 005 )
Hakalankaari 5 D 28
05460 Hyvinkää
GSM 040-4164770
[email protected]
Mika Vallius
( sopimusala 005 )
Sienestäjänkatu 3 A 2
11130 Riihimäki
GSM 040-7047832
sähköposti: [email protected]
Pekka Stenroos
(sopimusala 013)
Parikkaankatu 20
05820 Hyvinkää
GSM 045-6710398
sähköposti: [email protected]
Jani Sipilä
(sopimusala 013)
Sipusaarentie 35 B 19
11120 Riihimäki
GSM 0400-466136
sähköposti: [email protected]
Matti Pohjasniemi
(sopimusala 005)
Oikotie 27
12100 Oitti
GSM 040-5196108
sähköposti: [email protected]
HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Jari Pohjasniemi
(sopimusala 013)
Imarrekuja 4
05460 Hyvinkää
GSM 050-3272100
[email protected]
Ari Kähkönen
(sopimusala 005)
Pohjoinen puistokatu 6 A 10
05800 Hyvinkää
GSM 050-67593
sähköposti: [email protected]
Anssi Lehikoinen
(sopimusala 013)
Päivälänkatu 24 A
05830 Hyvinkää
GSM 040-7692614
sähköposti: [email protected]
HALLITUS
Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Osaston
hallituksen kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kunkin
kuukauden toisena keskiviikkona klo 17.00 osaston toimitilassa. Kesä-,
heinä- ja elokuussa hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa.
Kokouspäivien osalta muutokset ovat mahdollisia.
JÄSENTIETOA
Olet Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry:n 013 jäsen. Osaston
kautta olet Sähköliiton ja SAK:n jäsen.
JAOSTOT, NIIDEN JÄSENET JA KOOLLEKUTSUJAT
Eläkeläisten jaosto
Jäsenet:
Esko Kauppinen
Ari Karjalainen
Sakari Salminen
(koollekutsuja)
Koulutusjaosto
Jäsenet:
Teemu Kuusinen
Anssi Lehikoinen
(koollekutsuja)
katso sihteeri
(koollekutsuja)
katso sihteeri
(koollekutsuja)
katso hallituksen jäsenet
Nuorisojaosto
Jäsenet:
Teemu Kuusinen
Anssi Lehikoinen
Kim Laukkanen
Vapaa-ajanjaosto
Jäsenet:
Harri Saarelainen
Jani Sipilä
Talotekniikkajaosto
Jäsenet:
Pasi Lapinlehto
Matti Pohjasniemi
Mika Vallius
(koollekutsuja)
katso hallituksen jäsenet
Jaostot järjestävät toimialaansa kuuluvaa toimintaa
Jaostot ja osaston toimihenkilöt ottavat mielellään toimintaan
liittyviä ehdotuksia vastaan jäseniltä.
OSASTON MYÖNTÄMIÄ JÄSENETUJA
Osasto tukee kaikkea koulutusta, joka liittyy ammattiyhdistystoimintaan.
Osaston tuki koulutustoiminnalle eri tapauksissa on seuraava:
-
-
Viikonloppukursseilta maksetaan 20 €/päivä.
Arkisin järjestettäviltä järjestökursseilta, joista syntyy ansionmenetystä
maksetaan liiton kurssistipendin ja päivärahan lisäksi 50 €/päivä.
Arkisin järjestettäviltä ja ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä kursseilta, joista
ei synny ansionmenetystä maksetaan 20 €/päivä
Pysyväispäätöksissä mainituista ja hallituksen tuen piiriin vahvistamista
seminaareista maksetaan 20 €/päivä
Yli viikon kestävän koulutuksen korvaamisesta päättää tapauskohtaisesti
hallitus.
Koulutukseen liittyvät matkakulut korvataan liiton koulutusohjesäännön
mukaisesti, jos niitä ei makseta jonkin muun tahon toimesta. Muut matkakulut
korvataan tapauskohtaisesti hallituksen päätöksellä.
Hallituksen tuen piiriin hyväksymien harrastekurssien kurssituki on 10
€/päivä.
Jäsenen tulee toimittaa henkilötiedot, kurssin nimi, ajankohta ja paikka osastolle
mahdollista kurssipäivärahaa tai ansionmenetyskorvausta varten.
Kurssiasioissa kannattaa kääntyä opintosihteerin puoleen.
Osasto tukee palkansaajalehtien tilaajia 25 eurolla. Tuen myöntämisen
edellytyksenä on, että kyse on vuositilauksesta. Etu voidaan käyttää
kollektiivisesti työhuonekunnissa tai osaston toimistoa koskien, lehtitalon kanssa
sopien.
-
liiton lomapaikka Kaarniemen Ammattiosaston kertaluonteinen tuki 2015:
o
ammattiosasto maksaa jäsenen ensimmäisen vuorokauden majoitusmaksun
Kaarniemen perhehuoneissa ja mökeissä (yksi huone tai yksi mökki)
TAI
o
yhden asuntovaunupaikan vuokraajalle korvataan 7 ensimmäistä
vuorokautta (maksimissaan 42€).

etu on saatavissa maksutositetta vastaan hallituksen kokouksessa.

o
etu maksetaan kahdellekymmenelleviidelle (25) ensimmäiselle
hallitus pidättää oikeuden muutoksiin
TAPAHTUMAMUISTIO 2015
-
Sähköliiton Voltti-päivät järjestetään tänä vuonna 8.- 9.8.2015 Oulussa.
Lisätietoja asiasta saat seuraamalla kotisivuja, Facebookia sekä Vasaman
ilmoittelua.
Kevät- ja syyskokouksesta sekä muista tapahtumista tiedotetaan
Vasamassa, Aamupostissa, osaston kotisivulla, sekä Facebookissa.




osaston kotisivuosoite on: http://osasto013.sahkoliitto.fi/
osaston sähköpostiosoite on: [email protected]l.com
osastolla on myös Facebook -ryhmä nimellä: Hyvinkään sähköalojen
ammattiosasto, johon kaikki jäsenet voivat halutessaan liittyä. Liittyessäsi
olet aina ajan tasalla osaston toiminnasta ja tulevista tapahtumista.
Jos haluat tietoja osaston ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi
ilmoita sähköpostiosoitteesi osaston sähköpostiin:
[email protected]