41 YLEINEN TOIMI TALOUSTOIMI SALLAN KUNNAN

Transcription

41 YLEINEN TOIMI TALOUSTOIMI SALLAN KUNNAN
SALLAN KUNNAN YHTEYSTIEDOT
YLEINEN TOIMI
Johtava lomittaja
Vuokko Salminen ............... 040-7396229
- lomituspalvelupyynnöt
Kunnanviraston aukiolo
klo 08.00 – 15.15
Telefax ........................................ 016 - 832 021
Sähköposti: [email protected]
[email protected]
Johtava lomittaja
Henna Moilanen . ................ 0400-268580
- lomituspalvelupyynnöt
Kunnanjohtaja
Erkki Parkkinen ................... 0400-393 987
Työllistettyjen palkat ja
palvelukeskus.......................... 040-5077234
Hallinto- ja kehittämisjohtaja
Pekka Huhtala ...................... 040- 8489 915
- palkka-asiamies
- potilasasiamies
- kunnanhallituksen ja –valtuuston päätökset
Työllisyyskoordinaattori
Aini Iivari ................................. 040-6527231
- työllisyyspalvelut
Toimistosihteeri
Anne Jaakonsaari................ 040-8612147
- kirjaamo
- arkisto
- kunnan ilmoitustaulu
Toimistosihteeri
Katariina Kivelä ................... 040-5072341
Toimistosihteeri
Raija Virkkula . ...................... 040-5058163
- kassapalvelut
- kopiointipalvelut
- kokoustilojen varaus
- yleishallinnon laskutus
- yleinen neuvonta
Toimistosihteeri
Briitta Hautaniemi ............. 040-7523019
- kaavoitus
Yl. edunvalvoja
Teija Peltoperä ..................... 040- 5081 338
- edunvalvonta asiat
Löytöeläintarha
Maija Ahola ............................ 040-5898446
Tiermakantie 10
TALOUSTOIMI
Talous- ja elinkeinojohtaja
Kirsi Kangas ........................... 0400-271286
Toimistosihteeri
Pirjo Tallqvist ....................... 040-5077084
- ostoreskontra
- myyntireskontra
- kirjanpito
Toimistosihteeri
Merja Eteläaho ..................... 040-5081240
- kirjanpito
Maaseutupäällikkö
Erkki Vuorela . ....................... 040- 5951 354
Toimistosihteeri
Sinikka Heikkinen .............. 040-5081456
- palkanlaskenta
Lomituspäällikkö
Tanja Aska .............................. 040- 5081 563
- lomituspalveluasiat
- lomituspalveluiden laskutus
Toimistosihteeri
Outi Mukkala ....................... 040-5063068
- palkanlaskenta
- eläkeasiamies
41
PALVELUKESKUS ................. 040-5077234
- työsuunnittelu
- työllistettyjen palkat
- kesätyöntekijät
Etuuskäsittelijä
Tuija Kantola .......................... 040-5194085
- Perustoimeentulo
- Välitystilit
IT-päällikkö
Marko Saariniemi ............... 040-5356472
Perhetyöntekijä
Tuija Vuorela .......................... 040-5627035
- Perhetyö
IT-tukihenkilö
Jari Konttaniemi . ................ 040-5081721
Päihdetyöntekijä
Päihdetyö . ............................... 040-6312318
Elinkeinokoordinaattori
Mikko Niemelä ....................... 040-6418517
Kotihoidon ohjaaja
Aila Raatikka - Metsänen . 0400-127 268
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sos. - ja terv.johtaja ............. 040- 8360821
Hoitotyönjohtaja
Riitta Iivari-Rantanen . ...... 040-6418762
Johtava sosiaalityöntekijälastenvalvoja
Riitta Kostamo . ..................... 040-5198911
- Lastenvalvojan tehtävät
- Lastensuojelu
- Toimeentulotuki asiakkaat L - Ö
- Kuntouttava työtoiminta
- Päihdetyö
Sosiaalityöntekijä
Anne Säynäjäkangas ......... 040-8205067
- Lastensuojelu
- Vammaispalvelu
- Toimeentulotuki asiakkaat A – K
- Kuntouttava työtoiminta
Toimistosihteeri
Johanna Koivuniemi .......... 040-5573121
- Laskutus: - palveluasuntojen vuokrat
- ateriapalvelu
- päivätoiminta
- vanhus- ja vammaispalvelu
- kotihoito
Kotipalveluauto
Seppo Tolvanen ...................... 040-5689798
Koti-tukipalvelut . ................... 040-7657630
Kotipalvelu/Ruuhenranta ... 040-5251275
0400-237827
Kotipalvelu/Kirkonkylä 1 . ... 040-7408418
Kotipalvelu/Kirkonkylä 2 . ... 040-5251276
Kotipalvelu/Kirkonkylä 3 . ... 040-5251271
Sairaanhoitaja/Kylä ............... 040-6310879
Kotipalvelu/Palvelutalo ....... 040-5251274
Tukipalveluasunnot Museotie 6 – 8
- Asunnot G – H . ................... 040-5251274
040-5191034
- Asunnot I – J .......................... 0400-232039
040-8364875
Pohjois-Salla
Terveydenhoitaja
Tuija Vähäsaari ...................... 0400-142864
Sinikka Heikkilä ................... 0400-232042
Länsi – Salla
Terveydenhoitaja
Tuija Laurila ............................ 0400-158563
Airi Seppälä ............................ 0400-158671
Etelä – Salla
Terveydenhoitaja
Arja Pöyliö ............................... 0400-158569
Airi Tuuliainen ....................... 0400-127264
42
Kotisairaanhoito
Marja - L Arola ...................... 040-6735911
Anniina Kivelä ....................... 040-6310879
PALVELUKOTI/Vastaava sairaanhoitaja
Annukka Marjala ................. 040-6473436
- Palvelukodin lähiesimies tehtävät
Palvelukoti
Rauni Mikkola . ...................... 016-3327201
-Kuuloasiain yhdyshenkilö
KAMMI ........................................ 016-3327201
KIEPPI .......................................... 016-3327205
VANHAINKOTI HOPEAHARJU
Vanhustyönjohtaja
Terttu Hannula ...................... 040-5251 279
Aska Riikka . ............................ 040-5251 278
vast. sh.
Kotihoidon
kiertävä yökkö .........................
Hoivaosasto LAAVU . .............
Palveluasunto JOTOS . ..........
Palveluasunto KIEKERÖ .......
SIULA,
vanhainkodin intervalli . ......
Keittiö/Hopeaharju ...............
Sallan Toimintakeskus ..........
Kotikulta . ...................................
Kotikulta
Seija Kunnari ..........................
Kinttalakoti ...............................
Kullerokoti . ...............................
040-5193878
016-3327234
016-3327233
016-3327231
016-3327203
040-5193707
040-5184503
0400-158512
040-5183952
040-1801473
040-5193017
040-6307815
040-7061638
Hoitokoti Hilla
Anna-Maija Särkelä ............ 040-6306683
0400-959863
TERVEYSKESKUS
Vastaanotto ajanvaraus
Päivystys ja ensiapu
Ajanvar. klo 8.00 -15.30
arkisin . ....................................... Ei kiireellinen hoidontarve
klo 09.00 – 11.00 arkisin ..... Resepti ym. asiat
klo 13.30 – 15.00 arkisin ..... Vastaanottopalvelut
osastonhoitaja . ...................... 040-5210028
040-5210028
040-5210028
040-5210028
Arki-iltaisin klo 16 jälkeen ja
viikonloppuisin
Sairaala Lapponia . ................ 020 690 870
Tk:n Vuodeosasto................... 040- 8276 557
040-519 9055
Vuodeosasto
osastonhoitaja . ...................... 040-519 9470
Johtava lääkäri ....................... 040-5210028
Toimistosihteeri
Salla Hautajärvi ................... 040-5273417
- potilastietojärjestelmä
- Atk/it
- kuntalaskutus
- vapaakortit
- pitkäaikaishoidon maksun ja
kotipalvelumaksun määrittely
- KantaArkisto asiat
Terveyskeskusavustaja
Liisa Tuohimaa ..................... 040-520 7390
- laskutus
Ajanvaraus laboratorioon
klo 12-14.................................... 040- 5242 815
Kuntoutus . ............................... 040-5208624
Veteraanikuntoutus/
Ft Sanna Aatsinki ................ 040-5101685
Röntgen .................................... 040-5243084
43
HAMMASHOITOLA
Ajantilaus
Ti ja To klo 13 - 14 .................... 040-5198 945
Särkypäivystys
Ma - Pe klo 7.15 – 8.00. ......... 040-5198 945
Viikonloppuisin ja arkipyhinä:
Lapin läänin kuntien
yhteispäivystys
klo 9.30 – 12.00 ....................... 010 6338330
Jakelukeittiö/Tk ..................... 040-5208733
-Hopeaharju
KIINTEISTÖNHOITO . ............. 0400-137143
- Terveyskeskus
-. Palvelukoti
- Kinttala
- Palveluasunnot
- Kinttalakoti
-. Poropuisto
- Vanha kunnanvirasto
- Hopeaharju
NEUVOLA
Th Tuija Vähäsaari
Puhelintunnit
Ma ja Pe klo 8 - 9 .................... 0400-142 864
- Äitiysneuvola
- Perhesuunnitteluneuvola
TEKNISEN TOIMEN PALVELUT
Th Tuija Laurila
- Diabetespkl.
ajanvarauksella ..................... 0400-158 563
Puhelintunnit Ma, Ti, To ja Pe klo 8 – 9
- Hoitotarvikejakelu Ma ja To klo 8 - 10
Th Arja Pöyliö ......................... 0400-158 569
- Kotisairaanhoito
- Muistihoitaja
Puhelintunnit Ma ja Pe klo 8 - 9
Th Miia Kivelä . ........................ 040-5350619
- Lastenneuvola
- Kouluterveydenhuolto To
Th Ritva Mattila . .................... 040-5251 270
- kouluterveydenhuolto Ma – Ke
Terveyskeskusavustaja
Riitta Salla ................................ 040-5245021
TYÖTERVEYSHUOLTO
Th Sini-Tuulia
Kellokumpu ............................. 040-5251273
Työterveyshoitaja . .................. 040-8360822
Puhelin vastaanottoaika Ma ja Pe klo 8 - 9
MIELENTERVEYSTOIMISTO
Sairaanhoitaja . ......................... 0400-121 842
Mth Erja Konttaniemi ......... 0400-241 223
TEKNINEN TOIMI/hallinto
Tekninen johtaja
Olli Aatsinki ............................ 040-5642 435
Toimistosihteeri
Anneli Vaarala ....................... 040-5081287
Rakennusmestari
Ari Kivelä .................................. 0400-391 521
- kunnallistekniikka
- kaava- ja yksityistiet
- puistot ja yleiset alueet
Rakennusmestari
Ismo Seppälä . ........................ 0400-245 279
- talonrakennus
Toimistosihteeri
Eija Peltoperä . ....................... 040-5081483
- teknisen toimen laskutus
Sähkömestari
Kyösti Kangas ........................ 0400-245 297
Mittaustyönjohtaja
Jouko Piisilä . .......................... 040-7035 813
- kartat
Rakennustarkastaja
Erkki Yrjänheikki ................. 0400-245 296
- rakennusvalvonta
- maankäyttö- ja kaavoitus
Toimistosihteeri
Briitta Hautaniemi .............. 040-7523019
- rakennusvalvonta
Toimistosihteeri
44
Mervi Soukka . ....................... 040-5070136
- rakennusvalvonta
- korjausavustus
Ympäristösihteeri
Lahja Alajeesiö . .................... 040-8205 454
Suunnittelija(Liikenne/reitit)
Vesa Haataja . ......................... 040-5617459
Eläinlääkärit
Virve Korhonen . ................... 040-8478969
Kaisa Jääskeläinen .............. 040-8203093
Ravintohuolto
Ruokapalvelupäällikkö
Oili Hourula . ........................... 040-7539825
Kunnanviraston kahvio. ....... 040-5192651
ma-ke klo 08:00 – 15:00
to klo 08:00 – 14:15
pe klo 08:00 – 14:00
Kiinteistöhuolto
Kiinteistötyönjohtaja
Asko Viitanen . ....................... 040-5643247
Hoitotoimenyksikkö ............. 0400-137143
Keskusta kiinteistönhoito ... 0400-322463
- kunnanvirasto - Liinaharju
- Paloasema
-. Notkotie (kunta)
- Kirjasto
-. Petäjämaantie
- Sallatex
- Rajakievari
- Kalustaja
- Museo
- Kempura
- Asema
- Sallansuu
Koulukeskuksen
kiinteistöhuolto ..................... 040-5642673
- yläkoulu
-. Toimintakeskus
- alakoulu
- Hoitokoti Hilla
- lukio
- yläaste asunnot - Koulutushalli
- ala-aste asunnot .- Kelloselkä koulu+
asunnot
- Kotikulta
- Kursu koulu+asunnot
- Hautajärvi koulu+asunnot
- Ki Oy Sallan Rintamamiehet
Siivoustyönjohtaja
Eija Junttila ............................. 0400-138324
Sallan Aluelämpö Oy
Toimitusjohtaja ....................... Käyttöpäällikk .......................... Lämpölaitos . ............................ Vesilaitos .................................... Toimisto . .................................... Sallan hiihtokeskus/
Kaunisharju Oy . ...................... Toimitusjohtaja ....................... Vuokraamo ............................... Matkailu info/
matkalle Sallaan ry ................ Sallan Vuokratalot Oy
Toimitusjohtaja
Eija Poikela ..............................
Kiinteistönhoito ...................... Hoitotoimenyksikkö ............. 0400-674400
0400-391515
0400-353871
0400-391515
040-5193824
016-837711
040-5414197
040-5770645
0400-269838
040-5274229
040-5726904
0400-137143
Paloasema
yleinen hätänumero ............. 112
Palopääll. vss.ohj.
Juha Kunnari .......................... 0201 311340
0400- 322 458
Päivystäjä . ................................. 040- 7549 662
Puutarhuri.................................. 040-6349996
SIVISTYSTOIMEN PALVELUT
SIVISTYSTOIMI/HALLINTO
Sivistystoimenjohtaja
Marja Myllykangas.............. 040 848 8519
Toimistosihteeri
Tuula Rissanen ...................... 040 586 4959
Toimistosihteeri/palkat
Sinikka Heikkinen ............... 040 508 1456
VARHAISKASVATUS
Tennontien päiväkoti, Tennontie 14
Päivähoidonjohtaja
Paula Virkkula ....................... 040 519 2689
Esikoulu ...................................... 040 516 7889
Kuukkelit .................................... 040 026 8619
Pikku-Kuukkelit........................ 040 648 2312
Tiitiäiset /Vuorohoito
...................................... 040 021 8151
45
Kursun ryhmäperhepäivähoito ................................. 040 752 0983
Jakelukeittiö (ma ja to
klo 10-15 pe klo 10-13) ........ 040 516 8503
KOULUKESKUS, Kuusamontie 65
Toimistosihteeri
Virpi Ulkuniemi . ................... 040 519 3035
Toimistosihteeri (kirjasto, koulu)
Suvi Seppälä . ......................... 040 680 4019
Opettajainhuone. ................... 040 508 2023
PERUSOPETUS
Kirkonkylän koulun johtaja 1-6 lk.
Jenni Tervo .............................. 040 595 3430
Erityisopetus 1-6 lk.
Sari Sipola . .............................. 040 519 3822
Koulunkäynninohj. 1-6 lk. . . 0400 292 804
Aamu- ja iltapäivätoiminta. 040 740 7821
Sallatunturin koulun johtaja 7-9 lk.
Outi Kettunen ........................ 0400 292 794
Erityisopetus 7-9lk. ja lukio
Tuija Ikäläinen . .................... 040 752 1074
Opinto-ohj. Henna Kivelä . 040 519 1013
Koulukuraattori
Tarja Alaste ............................. 040 184 9404
Kotitalousopettaja
Sanna Malmivaara .............. 040 508 1899
Teknisen työn opettaja
Hannu Korhonen ................. 040 508 2279
Koulunkäynninohj. 7-9 lk. . 0400 292 798
SALLAN LUKIO
Sallan lukion johtaja
Leena Hautajärvi.................. 040 029 2796
Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Sirkka Takkunen. .................. 040 1257035
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ma-ke
Ritva Mattila ........................... 040 525 1270
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto to
Miia Kivelä ............................... 040 535 0619
Kiinteistöpalvelut.................... 040 564 2673
Kouluruokala Kahveli ........... 040 519 3095
Siistijät ........................................ 040 507 0416
VAPAA SIVISTYSTYÖ
(kansalaisopisto ja Pedasofia)
Rehtori
Marja Myllykangas ............ 040 848 8519
Tekstiilityönopettaja
Pirjo Santala .......................... 040 835 2057
Liikunnanohjaaja
Sami Soppela ........................ 040 021 8182
Kielten kurssit, maahanmuuttajakoulutus
Leena Hautajärvi ................ 040 029 2796
Liikunnan kurssit
Petteri Salmijärvi ................ 040 556 7252
Taito- ja taideaineet ja yht.kun.aineet
Nina Sipola.............................. 040 559 6035
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI
Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja
Petteri Salmijärvi ................ 040 556 7252
Liikuntakeskus, Sallatunturi Eraustie 5
Martti Mattila . ...................... 040 051 0310
Jäähalli/liikuntapaikat
Martti Leinonen . ................. 040 703 5816
Keilahalli, Teollisuustie 5 .... 040 013 7657
Nuorisotilat, Sallansuu, Sallantie 4
Jukka Tervo ............................ 040 039 7725
Kirpputori/Välikäsi
Myllytie 1................................... 040 735 9319
Nuorten työpaja, Teollisuustie 5
Tarmo Laine ........................... 040 531 0747
Etsivä nuorisotyö
Pasi Niskala ............................ 040 735 9268
KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI,
MUSEO
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Nina Sipola ............................. 040 559 6035
Kirjasto, Postipolku 5 ........... 040 831 8006
Kirjastoauto ............................. 040 821 2876
Kulttuuritoimi/toimistosihteeri
Maria Tennilä ........................ 040 025 6711
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Savukoskentie 12
Elina Jokela ............................ 040 579 0762
Jarkko Sipola ........................ 040 647 7262
46