Lomake satotutkimus 2015 Paperi

Transcription

Lomake satotutkimus 2015 Paperi
SATOTUTKIMUS 2015
Anna tiedot verkkopalvelussa:
http://stat.luke.fi/satotutkimus
Tilatunnus
Salasana
Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisina ja niitä
käytetään ainoastaan tilastotarkoituksiin.
Korjaa mahdolliset esitäyttötiedoissa olevat virheet ja
merkitse puuttuvat tiedot.
Tiedustelu on tila/yrityskohtainen. Jos viljelijä on
vaihtunut, uusi viljelijä täyttää lomakkeen.
VILJAN SATOTIEDOT
1a. Kuivavilja
Vain kuivana
korjatun viljan tiedot.
Tuorevilja kohtaan 1b.
Kylvöala
ha
Kuivan viljasadon
korjuuala
ha
Esitäytetty
tukihakemuksen
Kylvöalasta
tiedoilla.
vähennetään
(Kuiva- ja tuorevilja) täysin tuhoutunut ala.
Tuorevilja kohtaan 1b.
Kuivatun sadon
kokonaismäärä
kg
Kosteus
kuivauksen
jälkeen
%
Syysvehnä
Kevätvehnä
Ruis
Mallasohra
Muu ohra
Kaura
Seoskasvusto (vain viljaa)
Seoskasvusto
(valkuaiskasvi+vilja)
1b. Tuorevilja
Vain tuoreena korjatun
viljan tiedot.
Tuoresäilövilja Ohra
Puimalla korjatut, tuoreena
säilötyt jyvät.
Tuoreviljan
korjuuala
ha
Tuoresadon
kokonaismäärä
kg
Kuiva-aine
%
Kosteus
%
Kaura
Vehnä
Seoskasvusto
(vain viljaa)
Seoskasvusto
(valkuaiskasvi+vilja)
Kokoviljasäilörehu
Ohra
Tähkimisen
jälkeen
niittämällä
korjattu
viljakasvusto
(tähkä ja korsi).
Kaura
Vehnä
Seoskasvusto
(vain viljaa)
Seoskasvusto
(valkuaiskasvi+vilja)
1c. Vihantavilja
Vain säilörehuksi korjattu,
ei laidun- tai niittorehuna
korjattua vihantaviljaa.
Vihantavilja
Kylvöala
ha
Korjuuala
ha
Esitäytetty
tukihakemuksen
tiedoilla.
Kylvöalasta
vähennetään
laidun- ja niittorehuala.
Sadon
kokonaismäärä
kg
Kuiva-aine
%
MUIDEN VILJELYKASVIEN SATOTIEDOT
Viljelykasvi
Viljelyala
ha
Korjuuala,
ha
Sadon
kokonaismäärä
kg
Esitäytetty
Kylvöalasta
tukihakemuksen vähennetään
tiedoilla.
täysin
tuhoutunut ala.
Kosteus
%
2. Valkuaiskasvit
Ruoka- ja rehuherne
(Kuivana korjattu)
Härkäpapu
3. Öljykasvit
Kevätrypsi
Kevätrapsi 3)
Syysrypsi ja -rapsi 3)
Öljypellava 3)
4. Kumina 3)
1)
2)
1)
2)
5. Sokerijuurikas 3)
6. Timoteinsiemen 3)
7. Ruokohelpi 3)
1) Esitäytetty vuoden 2014 tukihakemuksen tiedoilla.
2) Korjuuala sisältää vain korjatun viljelyalan: ei sisällä alaa, jolta satoa korjataan tulevina vuosina.
3) Ei koske luomusatotutkimusta.
VILJAN VARASTOMÄÄRÄ 1.7.2015
Mukaan lasketaan 1.7.2015 tilan omistuksessa ollut viljamäärä. Myös tilan ulkopuoliset varastot sekä kauppaan/teollisuuteen
myyty vilja, joka oli 1.7. tilan varastoissa, lasketaan mukaan.
Mukaan ei lasketa tuoresäilöviljaa, kokoviljasäilörehua eikä seosviljana korjattua viljaa.
Varastossa viljaa
Kaura
kg
Ohra
kg
Vehnä
kg
Ruis
kg
1.7.2015
SYKSYN 2015 SYYSKYLVÖALAT JA SUORAKYLVÖALAT
Tilan peltoalasta on kylvetty
syksyllä 2015:
Syysvehnä
(sisältää myös spelttivehnän)
Syysruis
Syysrypsi ja -rapsi
Kylvöala
ha
Josta suorakylvöala
ha
Kylvö tehty edeltävän kasvin sänkeen.
PERUNAN SATOTIEDOT SEKÄ VARASTOMÄÄRÄ 15.10.2015
Vain omaan käyttöön viljeltyä perunaa ei tarvitse ilmoittaa.
koskee vain ruokaperunan varastotutkimukseen osallistuvia tiloja.
5) Omalla tilalla viljellyn kauppakelpoisen perunan varastomäärä 15.10.2015.
Mukaan lasketaan sekä tilan omassa varastossa että tilan ulkopuolella vuokravarastossa oleva perunamäärä.
Mukaan ei lasketa omassa varastossa olevaa muilta viljelijöiltä ostettua tai muiden tuottamaa vuokravarastoitua perunamäärää.
4) Kysymys
Istutusala
ha
Korjuuala
ha
Esitäytetty
tukihakemuksen
tiedoilla.
Istutusalasta
vähennetään
täysin
tuhoutunut ala.
Sadon
kokonaismäärä
kg
Sadosta
myyty 15.10.
mennessä 4)
kg
Varastossa
15.10. 4) 5)
kg
Ruokaperuna
Ruokateollisuusperuna
Varhaisperuna
Tärkkelysperuna
Muu peruna
Siemenkäyttö
REHUNURMEN SATOTIEDOT
Rehunurmiala sisältää kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmen 1. sadon korjuualan.
Kokonaissato sisältää kaikkien korjuukertojen sadon.
Mukaan lasketaan myös pystyyn ostettu rehunurmiala ja -sato.
Mukaan ei lasketa laidun-, kesanto-, luonnonhoitopelto-, viherlannoitus- ja suojavyöhykenurmea. Mukaan ei lasketa myöskään
pystyyn myytyä nurmea eikä tänä vuonna suojaviljan kanssa kylvettyä rehunurmea, joka kuuluu vilja-alaan.
Rehunurmi
Korjuuala
1. sadosta
ha
Kokonaissato
kaikilta
korjuukerroilta
kg
Kuivaheinä
Säilörehu, tuoresäilötty
Säilörehu, esikuivattu
Niittorehu
Ala yhteensä (1. sato)
Rehunurmiala yhteensä, ha
(Esitäytetty tukihakemuksen
tiedoilla.)
Kiitos vastaamisesta.
Tutustu Luken tilastopalveluun stat.luke.fi
Kuiva-aine
%
MUUNTOTAULUKOT
Näitä muuntotaulukon arvoja voi käyttää sadon muuntamisessa kiloiksi, jos vastaavia tietoja ei ole käytettävissä
tilan omasta sadosta.
Keskimääräisiä hehtolitra- ja kuutiopainoja
Hehtolitrapaino
(kg/hl)
Siemenet
Tuoresäilövilja
(murske / litiste- tai
jyväsäilötty vilja)
1 m3 kiloina
(kg/m3)
Mallasohra
Muu ohra (rehu)
Kaura
Vehnä
Ruis
Peruna
Rypsi/rapsi
Herne
Kumina
Härkäpapu
Timotei
68
64
54
80
76
65
65
70
45
80
50
680
640
540
800
760
650
650
700
450
800
500
Ohra
Kaura
Vehnä
61
51
67
610
510
670
Muuntosuhteita:
1 hehtolitra (hl) = 100 litraa
1 hehtolitra (hl) = 0,1 kuutiota (m3)
1 kuutio (m3) = 1 000 litraa = 10 hehtolitraa
Esimerkki:
10 m3 kauraa painaa 10 * 540 kg = 5 400 kg
Nurmirehujen tilavuuspainoja (kuutiopainoja)
Painot ovat ohjeellisia. Paino vaihtelee rehun kosteuden mukaan.
Alla olevia keskimääräisiä lukuja voi käyttää, jos oman sadon tilavuuspainoja ei ole tiedossa.
Kuivaheinä
- Irtoheinä kasassa
- Kovapaalattu
Paalin paino
- Pyöröpaalattu
Paalin paino
Säilörehu
Kuormassa
Tornissa, laakasäilössä
Pyöröpaalattu
Paalin paino
60 kg/m3
120 kg/m3
10 kg
130 kg/m3
200 kg; paalin halkaisija 120 cm eli 1,4 m3
290 kg; paalin halkaisija 150 cm eli 2,1 m3
420 kg; paalin halkaisija 180 cm eli 3,0 m3
250 kg/m3
800 kg/m3
500 kg/m3
650-750 kg; paalin halkaisija 120 cm eli 1,4 m3
Keskimääräisiä nurmi- ja vihantarehujen kuiva-ainepitoisuuksia
Kuiva-aine
%
Nurmi- ja
vihantarehut
Säilörehu, tuore
Säilörehu, esikuivattu
Säilörehu, esikuivattu pyöröpaalissa
Vihantavilja, kaura
Kokoviljasäilörehu, ohra
Kokoviljasäilörehu, kaura
Kokoviljasäilörehu, vehnä
22 - 25
25 - 40
35 - 40
22
35
23
41