Final State Merit List of PGM - CET 2011 Declared on 26/02

Transcription

Final State Merit List of PGM - CET 2011 Declared on 26/02
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 1 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1
102227
302874
1
2
201607
307069
2
3
103168
300475
3
4
301567
305481
5
103086
6
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
ASWANI YASHANT JAI KISHAN
251
75.88
72.62
81.27
14/03/1985
THUBE YOGESH SADASHIV
248
68.00
67.00
69.45
01/10/1985
JOSHI SAURABH ANANT
247
72.45
68.69
77.27
02/12/1987
4
KHISTI ROHIT SHRIRAM
247
71.10
68.85
72.00
23/01/1987
300459
5
KANSAL YAMINI ARUN
247
69.47
66.46
72.36
11/04/1987
301295
305130
6
BEEDKAR AMEY ARUN
247
64.94
66.31
66.72
17/01/1986
7
401268
303554
7
DESHMUKH SHRUTI MAHESHRAO
246
71.02
68.15
73.81
25/11/1986
8
100399
301388
8
MISTRY KUNAL ARVINDBHAI
246
70.29
67.31
73.63
02/08/1986
9
102233
301430
9
UDARE AMAR RAMESH
245
73.51
69.38
77.27
07/05/1988
10
201205
307210
10
KUMAR DHIRAJ
245
72.45
69.92
74.73
24/09/1986
11
200839
309033
11
SINGH GURKIRAT CHAMKAUR
245
69.10
64.00
77.45
31/05/1987
12
102771
301507
12
SHETH HARSH RAJESH
245
68.65
67.00
70.55
26/10/1986
13
102633
300741
13
SHARMA NIKHIL RAVINDRA
245
66.86
64.92
72.00
17/01/1987
14
100020
301532
14
KAKADIYA KETAN AMARSIBHAI
245
66.29
64.15
69.09
28/03/1985
15
300850
305447
15
KABRA NIKITA LALITKUMAR
244
75.35
71.46
81.27
21/02/1987
16
102092
302094
16
AGARWAL RISHI ANIL
244
72.32
69.77
73.82
26/09/1987
17
200762
307800
17
MOHITE ANIKET BALASAHEB
244
71.59
67.38
77.64
23/08/1987
18
200989
307494
18
KALRA SAHILDEEP DEEPAK
244
70.04
69.38
72.73
13/10/1986
19
201523
307440
19
KHAVTE ROHAN KIRAN
244
64.04
59.69
68.00
24/04/1987
20
300512
305295
20
PAWAR DILIP JAMBUWANT
244
62.20
60.92
62.00
12/05/1987
21
102341
302790
21
LAKHANI AZHAR AZIZUDDIN
243
69.18
65.23
71.81
05/02/1987
22
101543
301935
22
KOLI KUSHAL WAYUNANDAN
243
65.84
64.00
62.36
09/09/1985
23
103181
300036
23
SHARMA GARIMA KARAN
242
72.98
70.38
77.64
01/07/1986
24
102149
300470
24
VERMA NIDHI KUMARI KUBERNATH
242
71.43
68.31
73.82
23/10/1986
25
101272
300966
25
PATIL MANOJKUMAR MADHUKAR
242
71.31
68.92
72.18
04/12/1985
26
101448
300807
26
242
71.02
69.77
74.72
09/07/1987
27
102644
300620
27
69.55
65.23
74.72
25/05/1986
102570
300038
28
KHAN MOHAMMAD TAUSEEF MOHAMMAD
TAUQUIR
MODI MALAV ANAND
242
28
241
75.14
71.08
78.91
25/02/1986
29
201596
307428
29
BENDALE SANDEEP DNYANDEO
241
73.74
71.76
75.45
24/05/1988
30
103111
300979
30
RANWAKA ABHINAV ANIL
241
72.69
70.62
77.09
05/11/1987
31
100077
302727
31
BHAVE NEHA VINAYKUMAR
241
71.35
69.77
75.82
17/04/1987
32
100862
300035
32
BANSAL ASHANK RAJ KUMAR
241
71.31
69.31
76.36
30/12/1986
33
102293
300114
33
AGRAWAL PRITAM RAJKUMAR
241
68.37
66.62
72.54
08/04/1986
34
201133
309079
34
PATIL SARIKA BAPUSO
241
68.16
67.46
70.72
01/09/1985
35
301981
305683
35
SHRIRANGWAR SAMEER SURESHRAO
241
66.33
62.31
68.55
25/03/1986
36
200101
307796
36
DARADE POONAM SHANTARAM
241
65.63
63.77
66.90
28/09/1985
37
100459
301738
37
NIYOGI DEVAYANI MADHAV
240
77.18
75.54
81.45
26/07/1987
OBC-1
OBC-2
DT(VJ)-1
OBC-3
OBC-4
SHWETA
NT3-1
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 2 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
38
101239
301478
38
39
201408
307728
39
40
103080
301160
40
41
200866
307458
41
42
401033
303160
43
200647
44
45
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
GARG ARUSHI ANUPAM KUMAR
240
74.04
71.77
79.45
19/05/1987
VELHAL RISHIKESH CHANDRASHEKHAR
240
73.63
70.31
77.45
02/11/1987
SYAL ANKIT HARASH
240
71.22
68.08
74.90
02/12/1985
OBC-6
MUNGE ANJALI MANOHAR
240
70.65
66.92
74.18
21/09/1986
42
OBC-7
KHAIRNAR HARSHAD BHAGWANT
240
68.49
65.23
73.27
07/09/1986
307595
43
OBC-8
RANE DIGVIJAY KAMALAKAR
240
66.16
64.38
71.45
01/12/1984
102613
306761
44
CHANDAK SNEHA DILIPKUMAR
239
74.82
71.15
80.54
14/12/1986
101493
302480
45
SIDDIQUI SHIBLEE SABIR
239
72.04
67.38
80.91
12/11/1986
46
300329
304930
46
BHARGAVA RISHI ASHOKKUMAR
239
70.24
66.38
73.64
20/10/1986
47
100627
300842
47
SARJARE DEOYANI SHANTILAL
239
68.86
65.23
72.00
19/09/1986
48
201247
307495
48
RATHI SAHAJ RAJEEV
239
68.69
68.62
71.81
17/06/1987
49
201010
308558
49
ABID ALI HASAN ALI
239
68.61
66.31
71.09
12/06/1986
50
101532
300905
50
OBC-9
GADDE ASHWINI BALASAHEB
239
68.49
64.46
73.63
02/12/1987
51
101091
301491
51
NT3-2
LAHANE SUMEET TATYARAO
239
67.39
66.08
71.63
15/04/1987
52
200545
307291
52
SALVI BHAVYA VIJESH
239
66.65
63.46
70.90
29/07/1985
53
300873
305322
53
SINGAL SHILPA MAHABIR PARSHAD
239
66.33
64.31
69.28
19/12/1986
54
301642
305665
54
GUPTA SAURABH SURENDER
239
66.24
65.31
69.45
29/11/1986
55
200719
307781
55
PATIL GAURAV DILIP
239
62.53
63.23
59.81
16/09/1986
56
101834
300474
56
JAIN GAURAV RAJENDRA
238
72.04
68.54
79.81
10/12/1986
57
102530
300498
57
RAMBHIA KINJAL DEEPAK
238
71.51
67.92
78.54
10/03/1987
58
101931
302451
58
PAWAR ANKUSH RAMBHAU
238
70.98
67.31
74.73
29/12/1986
59
201780
307861
59
238
69.72
67.63
70.72
08/09/1985
60
201152
307161
60
SONAMBEKAR AJINKYA ASHOK
238
68.61
67.54
72.00
07/02/1988
61
302130
306283
61
TRIVEDI MADHUKAR SANT SHARAN
238
67.96
66.00
71.27
28/01/1988
62
201396
307579
62
KULKARNI SAGAR CHANDRAKANT
238
64.49
64.23
63.63
08/07/1986
63
102477
302506
63
CHOKSI DHAVAL RAMESHCHANDRA
237
71.75
69.58
74.09
16/08/1986
64
102363
300798
64
LONDHE SHRIKANT RAMAHARI
237
71.63
66.69
78.00
18/06/1987
65
201481
308300
65
MADVARIYA MONICA ARIHANT
237
71.51
70.46
72.54
26/10/1986
66
201185
308652
66
DWIVEDI RINU MUNINDER PRASAD
237
71.51
68.32
74.90
10/06/1987
67
201453
307590
67
VORA CHAKOR SUNIL
237
69.27
66.62
73.46
20/09/1986
68
100633
300526
68
JAJOO GITESH SURESH
237
66.98
64.69
66.18
16/09/1986
69
401701
304009
69
ZANWAR ABHISHEK ARVIND
237
66.94
65.62
69.09
28/06/1985
70
401700
303604
70
MULE TUSHAR RAJENDRA
237
65.02
62.92
65.81
22/09/1985
71
201855
308998
71
SHINDE PRASHANT SADASHIV
237
64.12
60.62
66.90
27/02/1984
72
103084
302124
72
SHAH SHWETA ASHOK
237
62.33
61.62
62.07
31/08/1985
73
100887
301445
73
MANSUKHANI SASHA ANIL
236
74.24
71.00
80.00
09/10/1986
74
102228
300773
74
SHAH MEGHAV MANOJ
236
73.27
73.15
78.00
14/11/1987
OBC-5
SC-1
OBC-10
OBC-11
V MANJUNATH L VENKATESWARAN
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 3 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
75
301429
305452
75
76
102406
300558
76
77
102253
301827
77
78
201672
307057
78
79
101488
300242
79
80
103273
301922
81
100790
82
102543
83
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PRATIKSHA SINGH
236
72.04
69.54
77.45
08/04/1986
SRIDHAR SUNDARAM
236
71.55
71.85
72.90
14/03/1988
236
71.14
68.77
76.54
21/12/1986
236
71.10
68.54
74.54
23/03/1985
JAIN ARIHANT DHARAM CHAND
236
71.02
67.54
75.45
15/07/1985
80
SHAH VIVEK KISHOR
236
70.61
67.38
75.45
13/09/1987
300476
81
DANGE PRASAD SUDHIR
236
70.49
67.38
73.81
25/04/1988
306758
82
SHAH SONAM PRAKASH
236
69.76
66.23
72.00
26/09/1986
300662
305754
83
VEKHANDE CHETAN CHANDRAKANT
236
69.67
67.62
71.63
08/04/1986
84
103130
301292
84
GUPTA VIKAS BACHELAL
236
69.51
68.77
72.72
28/03/1988
85
102168
301819
85
HUSSAIN SYED FARAAZ SYED SHAHZAD
236
68.46
63.74
72.91
10/07/1986
86
200145
308000
86
MITTAL SWATI SUNIL
236
68.24
63.31
73.63
31/12/1987
87
400628
304168
87
MANTRI MEETA DIPAKKUMAR
236
67.63
64.46
72.90
11/01/1987
88
400455
303540
88
UDGIRKAR SUHAS SUDHAKARRAO
236
67.35
65.62
69.63
01/08/1987
89
202131
308597
89
PATIL DNYANESH DHANRAJ
236
66.24
67.00
66.36
22/03/1985
90
400075
304222
90
DESHMUKH VIKRANT VAIJANATH
236
65.67
63.54
68.18
20/09/1986
91
101188
303286
91
SHAH ANKIT DILIPKUMAR
236
63.80
65.00
67.82
25/05/1987
92
200050
308116
92
KUMARI MADHU UPENDRA SINGH
236
62.41
60.08
62.55
16/12/1983
93
101224
301884
93
236
61.18
59.31
63.45
04/02/1987
94
401514
303824
94
NT3-3
KAGNE SWATI SHIVAJIRAO
235
73.96
70.77
75.64
22/06/1986
95
101840
301826
95
NT3-4
MUNDE KALPANA SANGRAM
235
70.86
67.69
77.80
01/05/1987
96
301586
305087
96
TIWARI ANKITA B B
235
70.57
66.62
73.45
17/06/1987
97
301990
306287
97
SILWAL JEEVAN PADAM
235
70.16
67.46
74.90
17/03/1987
98
100918
302187
98
CHAUBAL ALISHA NITIN
235
69.84
66.85
76.55
28/01/1987
99
201541
308636
99
SINGH ANUPAM KUMAR BALESHWAR
235
68.08
66.69
68.73
05/01/1985
100
103127
300878
100
PAWAR GAURAVI SHIVAJI
235
66.69
62.08
71.09
24/08/1986
101
102746
301904
101
BOHRA HUSSAIN JAKIYUDDIN
235
66.49
62.77
71.27
26/10/1985
102
400859
303139
102
KHAN SEEMA KHANAM GUL MOHAMMED
235
65.14
62.92
68.55
05/01/1983
103
300660
304917
103
235
62.65
58.92
66.36
06/08/1984
104
301919
305728
104
OBC-16
CHOUDHURY SHAKTI PRASAD PRASANTA
KUMAR
MOHAMMAD SUFIYAN ZAFAR ASKARI
235
61.71
61.69
61.27
07/11/1986
105
300378
305168
105
OBC-17
BELSARE KIRAN SUDHAKAR
235
59.63
57.15
58.36
08/09/1985
106
101233
302420
106
SAHA ARGHA ASHISH KUMAR
234
73.51
69.54
76.90
11/04/1987
107
100758
300303
107
VYAS SAMEER BHUVNESH
234
72.82
68.46
79.27
02/06/1987
108
200886
308191
108
MANE SHASHIKANT RAGHUNATH
234
72.29
69.15
75.45
21/04/1986
109
200775
307372
109
BHOITE VRUSHALI DHANANJAY
234
71.02
65.69
76.00
01/11/1985
110
201896
307417
110
PATIL SAURABH SHRINIWAS
234
70.73
68.31
73.64
10/11/1986
111
301651
306911
111
JIRAPHE RAJANI VIJAY
234
68.53
65.69
70.90
12/12/1984
OBC-12
NADAF SWALEHA NURULLA
SWEETY ARBIND KAPRY
OBC-13
OBC-14
ASHWATHY HARIDAS
OBC-15
NT2-1
OBC-18
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 4 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
112
101338
301651
112
113
400429
309934
113
114
103337
301209
114
115
200565
308598
116
401275
117
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
MISHRA VIKAS ASHOK
234
67.55
64.46
73.27
08/11/1986
NT3-5
KENDRE GOVIND MANIKRAO
234
66.94
62.77
71.63
19/09/1987
OBC-19
GADEKAR ANUP PRAVIN
234
66.90
65.46
67.81
25/11/1985
115
NENE DEVAVRAT HARIHAR
234
66.49
65.38
66.90
11/02/1986
301346
116
PATEL AMIT KARSAN
234
66.00
63.23
69.82
02/01/1985
200488
307496
117
KALE BAJARANG KALU
234
65.80
64.08
65.81
22/12/1984
118
401094
304050
118
KAHALEKAR VINIT VISHWESHWAR
234
65.67
64.77
66.72
28/11/1986
119
201002
308719
119
CHAVAN SUSHIL PANDURANG
234
65.22
63.08
65.27
07/04/1987
120
301862
305170
120
DHEWLE PRAFULL WASUDEORAO
234
64.86
62.00
66.00
03/01/1987
121
102807
300564
121
CHAUDHARI VINEET VIJAY
234
64.61
60.62
67.09
05/02/1986
122
100099
301175
122
RATHOD ANKIT GURNAM SINGH
234
63.92
62.22
68.00
15/09/1986
123
103245
302801
123
JHUNJHUNWALA PRIYA KUMARI ASHOK
234
63.59
61.46
68.36
05/02/1983
124
101628
300662
124
ANSARI SHAHID AKHTAR MD HAROON
234
61.16
57.93
61.10
05/09/1973
125
301707
304813
125
BATRA DHRUV SURESH
233
73.63
74.00
73.82
13/02/1988
126
201719
307076
126
BAFNA LALIT NEMICHAND
233
73.06
70.77
76.55
15/08/1987
127
200873
307371
127
BHALERAO SONAL SUDHIR
233
71.59
68.85
73.27
19/12/1986
128
201683
309339
128
ANSARI BASHEERUDDIN SHAMSUDDIN
233
71.35
69.54
74.36
17/11/1986
129
103482
301159
129
JHAVERI RUJUL RASHMIN
233
71.22
67.92
74.00
28/03/1986
130
301248
305458
130
DULLARWAR AMIT BABANRAO
233
68.53
64.31
72.36
09/02/1986
131
200399
309022
131
HONRAO ASMITA SIDGONDA
233
68.24
67.31
70.18
06/07/1987
132
100705
301089
132
SARAOGI ATUL SURAJ
233
68.24
64.15
74.36
02/04/1987
133
102966
300307
133
233
68.00
64.15
71.27
07/08/1985
134
301983
305413
134
DHAMPALWAR SWAPNIL RAMESH
233
67.55
63.69
73.09
31/01/1987
135
202066
307970
135
KUMAR PRASHANT GIRIJESH
233
67.06
64.15
72.18
20/12/1984
136
400204
304416
136
MITTAL ANSHUL MAHESH
233
66.04
63.92
70.18
23/09/1986
137
401337
303148
137
AHER JAGDISH BHIKA
233
65.59
65.31
67.45
01/06/1986
138
101067
301693
138
MULCHANDANI DEEPAK SRICHAND
233
65.47
63.08
72.36
23/12/1986
139
400042
303674
139
KORULKAR PRASAD SHRINIVAS
233
64.94
65.23
65.81
28/10/1985
140
103384
300703
140
SHAH RUSHANG PARESH
233
64.94
63.00
66.00
28/08/1986
141
200202
308997
141
PATIL VIJAY SAKHARAM
233
64.20
60.92
67.63
17/11/1984
142
300235
304817
142
KAMBLE AMITKUMAR WAMANRAO
233
63.76
62.23
64.36
09/12/1985
143
101204
300170
143
SOMAI RICKY HARESHLAL
233
63.27
60.62
66.36
06/04/1986
144
401196
303750
144
DAHIBHATE SHREEKANT EKNATHRAO
233
62.78
60.92
67.45
19/10/1986
145
100571
301857
145
RAJIV KUMAR VINOD KUMAR VERMA
233
61.80
59.23
68.36
04/05/1982
146
200135
307070
146
RASAL GOVIND GULABRAO
233
60.94
58.38
62.00
28/02/1987
147
102277
300494
147
PATIL YOGESH PITAMBER
232
75.06
72.15
81.45
30/09/1987
148
100148
300231
148
SINHA NEHA DIPAK
232
74.00
70.54
78.54
15/09/1984
NT2-2
NT2-3
OBC-20
OBC-21
ATAHAR JAMAL MOHD JAMAL
OBC-22
OBC-23
SC-2
OBC-24
OBC-25
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 5 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
149
200155
309883
149
TORKADI RUSHITA APPASAHEB
232
71.84
69.08
75.63
16/02/1987
150
100404
302028
150
PANCHAL BRINDA KIRTIKUMAR
232
70.86
67.46
73.27
06/06/1986
151
200318
307836
151
DESHPANDE KALYANI VIVEK
232
70.08
69.62
72.72
12/07/1988
152
202067
308206
152
AJMERE VAIBHAV CHANDRAKANT
232
69.47
64.69
74.90
12/10/1986
153
200010
303095
153
PATIL SMITA PRABHAKAR
232
69.27
66.77
69.63
08/10/1986
154
102677
301334
154
PATTANAIK RUCHIKA RAMAKANT
232
69.02
65.62
72.54
09/03/1985
155
101759
301481
155
ANSARI MD NESHAR MD SALIM
232
68.90
65.08
74.72
07/03/1985
156
101641
300052
156
DABIR PRASAD PURUSHOTTAM
232
68.65
66.31
74.00
02/03/1988
157
300887
305325
157
GUPTA PANCHMI ANIL
232
67.85
64.73
70.73
20/01/1987
158
102291
300011
158
BANSAL SAURABH YATISH KUMAR
232
66.86
65.82
68.85
02/03/1986
159
200030
308623
159
OBC-27
GADDAM NAGESH VYENKTESH
232
66.12
64.23
66.90
09/09/1986
160
401367
303857
160
OBC-28
MAHAJAN JANAKI SHRINIWAS
232
65.63
62.31
69.63
22/08/1986
161
200480
307273
161
OBC-29
JANGAM SACHIN SHANKAR
232
62.20
60.92
62.91
07/07/1985
162
201628
309185
162
INGALE GANESH VISHNUDAS
232
62.04
60.77
61.81
01/03/1981
163
101607
301088
163
BIHANI AMEYA JAWAHAR
231
72.73
70.23
76.00
13/01/1987
164
100553
302961
164
PATEL CHINTAN BABUBHAI
231
71.76
69.01
77.27
29/11/1987
165
201660
307732
165
BIRAJDAR APARNA PANDITRAO
231
71.59
67.85
75.45
14/10/1985
166
400794
303823
166
KAGNE SONALI SHIVAJI
231
71.59
66.92
76.36
13/06/1988
167
100907
302677
167
AGARWAL MAYANK SOHANLAL
231
71.35
71.69
73.63
07/11/1985
168
101975
300178
168
231
70.61
66.46
75.09
02/09/1986
169
300127
304952
169
AGRAWAL SMRITI SHIV SHANKAR
231
70.53
67.38
72.00
24/03/1985
170
103175
302370
170
SINGH MONALISA SHEKHAR
231
70.00
66.62
74.00
19/10/1988
171
102335
300902
171
TIBDEWAL PRATIK SURESHKUMAR
231
69.92
69.38
70.54
31/12/1986
172
200961
307683
172
MANE JANKIDEVI RANJITSINHA
231
69.88
68.54
70.00
13/07/1986
173
100243
302921
173
CHHEDA AKASH HARAKCHAND
231
69.47
67.46
73.81
04/03/1987
174
100572
300527
174
GUPTA ANURAAG GHANSHYAMDAS
231
69.22
65.00
72.72
11/03/1986
175
102649
302288
175
MISHRA ASHISH SANTOSH
231
69.14
63.69
73.81
05/03/1987
176
102943
301544
176
MALDAR AASIM NOOR MAHAMAD
231
68.61
65.00
74.00
27/07/1986
177
100772
301602
177
SC-3
PAWAR VINIT SHARAD
231
68.61
64.62
76.54
01/01/1988
178
301174
305267
178
OBC-30
BHANDEKAR HEENA SUDHIR
231
68.20
64.77
72.36
03/02/1988
179
400599
304418
179
KULKARNI SWAPNIL SATISH
231
68.12
68.15
67.27
23/01/1986
180
100497
300400
180
PATEL KAMLESHKUMAR GHANSHYAMBHAI
231
65.59
65.08
67.45
07/10/1985
181
302142
305540
181
OBC-31
THUTE SANDEEP RAMA
231
65.31
63.00
68.54
09/10/1984
182
102411
304501
182
OBC-32
AHER MAHESH UTTAMRAO
231
65.14
63.31
67.27
16/06/1986
183
103203
302216
183
SAWASE KIRAN VITTHALRAO
231
65.02
62.31
67.27
02/06/1986
184
103310
302705
184
CHAUDHARY PRATEEK ASHOK
231
64.37
61.38
66.73
09/02/1985
185
401304
303751
185
MUNDHE RAJU BABURAO
231
63.55
61.08
65.64
13/01/1986
OBC-26
NT3-6
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
SUBA SUNDARESAN
NT3-7
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 6 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
186
200581
306944
186
187
201887
307105
187
188
103088
300725
188
189
201370
307380
190
100584
191
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
DHOOT SANDIPKUMAR RADHESHYAM
231
60.57
61.69
60.91
09/04/1985
JAGDALE ABHIJIT BALKRISHNA
231
56.98
56.08
57.63
11/12/1985
RANE ATUL TUKARAM
230
73.02
71.54
76.90
27/08/1987
189
SHARMA SHIKSHA RAJKUMAR
230
72.33
71.46
75.81
06/10/1987
301845
190
KALE KALYANI GANESH
230
71.31
69.38
74.18
27/05/1988
102308
300840
191
POKHARNA ANKIT ASHOK
230
70.82
69.23
72.91
28/10/1986
192
100562
301841
192
RAWOOT SUHAIB MOHMAD SALEH
230
70.37
69.15
74.54
04/05/1988
193
100466
301057
193
SHANBHAG SWAPNA SATISH
230
68.86
66.49
75.27
25/05/1987
194
102237
300784
194
KAUR JASMEEN JASBIR SINGH
230
68.82
65.31
72.72
21/03/1986
195
200269
307865
195
DESHMUKH SHRIKANT BALWANTRAO
230
68.65
66.00
72.54
09/12/1986
196
101711
302769
196
SHETH RONAK KAUSHIK
230
68.57
65.38
71.45
17/12/1987
197
102829
305409
197
MADURWAR MINAL ANIL
230
68.45
66.69
68.54
04/02/1986
198
100733
301091
198
BOHRA SURESHKUMAR DINESHKUMAR
230
68.33
65.15
70.18
18/02/1985
199
101823
301129
199
KANSARIA RUCHIT HEMANT
230
67.96
63.77
73.27
05/10/1986
200
100560
300473
200
PONDE SAURABH VILAS
230
67.88
64.92
72.00
19/05/1986
201
301595
305416
201
RAJDEO RAVI NIRMALKUMAR
230
67.71
64.77
71.63
15/09/1985
202
103358
300858
202
VISPUTE BHUSHAN RAJENDRA
230
66.69
65.54
67.09
14/02/1986
203
300598
305260
203
SINGH DEEPIKA ABHAINATH
230
66.45
67.15
64.54
27/10/1985
204
401601
303842
204
MUNDHE VIJAY MADHUKAR
230
66.37
65.31
68.00
10/02/1986
205
103344
301090
205
JATHEN VINAY ASHOK
230
65.43
64.38
64.90
15/09/1985
206
100655
301864
206
DAYAMA SHRIDHAR SHRINIWAS
230
65.28
62.75
66.18
01/05/1987
207
100414
301521
207
RANDIVE SUHAS NANASAHEB
230
65.27
63.31
65.45
29/10/1984
208
200954
306316
208
KASLE SACHIN GANGADHAR
230
65.06
62.92
73.81
22/05/1984
209
400553
304191
209
KOTHARI PRITESH PARAS
230
64.69
62.23
69.09
22/03/1986
210
101854
301337
210
JAIN HITESH MAHENDRA
230
64.65
62.00
66.72
12/02/1987
211
202058
307629
211
PATIL SUDIP MADHUKAR
230
64.61
64.15
66.72
22/02/1987
212
103447
302429
212
PATIL PRACHI ARVIND
230
63.51
61.77
65.09
16/01/1986
213
302139
305187
213
DEOLE ABHISHEK ARUN
230
63.35
61.92
65.09
23/08/1985
214
401072
303712
214
KADAM MAROTI GANESHRAO
230
61.51
59.69
62.00
01/05/1984
215
300462
305423
215
KALE KRUTIKA RATNAKAR
229
74.69
69.77
80.00
17/12/1987
216
101356
301387
216
KARIA SAGAR BIPIN
229
72.94
69.15
78.73
16/09/1986
217
102825
300417
217
PUNJABI ANSHU GUL
229
72.37
70.23
74.73
02/07/1986
218
401523
303768
218
GADE SNEHAL PRAKASHCHANDRA
229
71.95
68.24
78.00
14/04/1986
219
300942
302877
219
VARYANI UMESH TULSIDAS
229
71.47
68.69
73.45
16/08/1987
220
102562
300936
220
GANDHI PRACHI SHAILESH
229
71.18
68.31
74.18
06/09/1986
221
302118
304716
221
229
71.14
67.85
76.18
05/07/1987
222
101441
300657
222
229
70.78
67.85
77.81
11/10/1987
OBC-33
OBC-34
OBC-35
NT3-8
OBC-36
OBC-37
SC-4
SNEHALATA SURESH
ANAND SUMIT SUSHIL KUMAR
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 7 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
223
301328
305324
224
201563
225
103401
226
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
223
RAJAN SUSHRUT SUNDER
229
70.73
66.54
76.00
13/01/1988
307183
224
MOHITE ANIRUDHA GANAPATRAO
229
70.73
66.46
75.45
28/04/1988
300462
225
VISARIYA BHAVIN CHUNILAL
229
70.49
66.62
74.55
22/03/1987
100646
302012
226
GANDHI AKANKSHA KRISHNAVADAN
229
70.04
67.62
73.09
11/12/1986
227
300715
306585
227
SINGHANIA RENU GHANASHYAM
229
70.04
65.77
74.90
24/01/1987
228
201745
307930
228
OBC-38
GHADAGE TANAVI TUKARAM
229
69.92
65.69
74.00
29/05/1986
229
300438
305398
229
OBC-39
GAIDHANE PRAMESH ANIRUDDHA
229
69.80
65.65
73.63
25/12/1986
230
401428
304060
230
PAMECHA YASH RAJENDRA
229
69.02
67.48
71.45
23/11/1987
231
301306
306503
231
MUNDRA SAKSHI KISHAN
229
68.94
64.23
75.27
31/01/1988
232
300159
305686
232
SHRIKHANDE AKASH NARENDRA
229
67.84
64.85
70.54
13/08/1986
233
103292
309974
233
KOTAWALA HUSSAIN SHABBIR
229
67.35
65.31
72.90
04/09/1986
234
200255
307684
234
UGRAN SHRUTI MALLAPPA
229
67.35
64.15
69.81
01/08/1986
235
100167
300102
235
CHAUDHARY ROHAN JAGAT
229
67.28
63.82
73.09
10/08/1987
236
200021
307061
236
DIXIT ANUKUL SATISH KUMAR
229
67.22
64.85
70.90
28/08/1982
237
301043
305249
237
MULTANI MANISH KISHORE
229
66.82
64.85
68.36
15/05/1986
238
100157
302443
238
MYJAWAR VASIM JAVED
229
66.49
65.00
70.18
31/01/1986
239
300362
305751
239
MADAN PRAVEEN RAMNIK
229
66.37
64.00
66.72
19/12/1986
240
102871
302130
240
MISHRA AJIT MATA PRASAD
229
66.33
66.77
69.82
28/08/1987
241
201219
307207
241
GAME PRASAD DIWAKARRAO
229
66.16
66.08
66.00
13/10/1985
242
101566
301231
242
GEEVARGHESE PRAJOB PRASAD
229
65.43
64.77
67.45
03/06/1986
243
100183
300545
243
TIWARI ROHIT PRATAP
229
65.02
62.46
65.27
03/12/1986
244
400908
308735
244
SARUK PRADIP VINAYAK
229
63.63
61.23
63.27
29/10/1985
245
103204
301258
245
SATBHAI PRANAV MUKUND
229
63.51
58.92
69.09
02/09/1984
246
200966
307162
246
SAIFEE MOHAMMED HUSAIN ALTAF HUSAIN
229
63.27
60.31
67.64
24/03/1984
247
101085
301712
247
MAHAJAN PIYUSH GOVARDHAN
229
60.16
58.47
58.72
19/08/1985
248
101259
300697
248
TRIPATHI MINAKSHI JAIPRAKASH
228
74.78
72.92
76.90
25/01/1986
249
100607
300196
249
BHASKAR KRISHNAMURTHY
228
74.49
69.69
78.36
17/08/1986
250
102037
300861
250
TATER PRIYANKA MAHENDRA
228
72.82
69.31
75.81
17/03/1987
251
103411
300769
251
APTE NEHA RAJIV
228
72.20
69.23
74.90
01/10/1986
252
102852
301256
252
PAWAR PANKAJ PUNDLIK
228
71.22
69.62
73.45
18/06/1986
253
101885
301760
253
SHETH URVI JAYESH
228
70.94
66.85
75.81
07/02/1987
254
103172
302789
254
FIDVI AL IQYAN JUZAR
228
70.61
67.92
71.81
19/06/1986
255
101679
300866
255
NEVREKAR VIRAJ VILAS
228
70.24
67.54
74.72
17/03/1986
256
400941
303556
256
SOMANI AACHAL LAXMINIVAS
228
70.20
68.46
71.81
26/05/1987
257
101166
301096
257
SHARMA PIYUSHI ASHUTOSH
228
70.08
66.26
72.90
07/11/1986
258
400336
303995
258
JADHAV SUDARSHAN DILIPRAO
228
69.71
67.23
75.27
25/06/1987
259
201585
308577
259
MAKAM SHRIKANT DATTATRAYA
228
69.55
67.69
72.90
18/10/1986
OBC-40
OBC-41
NT3-9
OBC-42
NT2-4
OBC-43
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 8 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
260
102715
300472
260
OBC-44
261
101158
301182
262
401083
304236
263
201167
264
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
EKHANDE SANKET VISHNU
228
69.51
67.08
74.90
08/11/1987
261
TANKHIWALE MEDHA RAVINDRA
228
69.35
70.31
68.55
19/02/1986
262
VEER DNYANESHWAR TUKARAM
228
69.02
67.69
70.72
20/01/1986
303120
263
BARDESKAR ROZA BEJAMA
228
68.90
64.62
73.81
02/05/1985
102031
301850
264
DEDHIA TILAK MANILAL
228
68.04
65.08
72.36
05/12/1987
265
100272
300190
265
HAMBARDE PRAMOL SHANKARRAO
228
67.84
65.77
72.72
18/02/1986
266
102498
300029
266
AGRAWAL SUMEET GOPAL
228
67.76
64.85
70.90
07/11/1985
267
300509
304931
267
PATIL SACHIN MAHADEO
228
67.76
63.23
70.55
04/04/1987
268
201091
302337
268
OBC-45
DHOBLE PAVAN SHRIRAM
228
67.35
67.23
67.45
04/04/1985
269
100048
300802
269
DT(VJ)-2
DODMANI MANISH CHIDANANDSING
228
67.10
64.92
68.90
18/09/1986
270
102734
301949
270
PUNDPAL GURUDAS SADANAND
228
66.82
63.77
69.27
18/03/1985
271
103333
302060
271
JADHAV PAVAN HANUMANTRAO
228
66.20
65.54
70.18
03/03/1988
272
201574
306943
272
HASANI RAMESH JETHANAND
228
66.16
65.92
66.36
28/06/1985
273
101374
300502
273
BOHRA MURTAZA ZOHER
228
65.89
62.98
72.18
09/10/1985
274
100143
309858
274
CHIPDE HARSHAD VIJAYKUMAR
228
65.76
62.38
70.36
01/06/1987
275
102969
300970
275
KUMAR ABHINAV SATYENDRA
228
65.10
61.54
69.63
20/06/1988
276
200824
307246
276
OBC-47
JAGDALE SUPRIYA YASHWANT
228
64.73
66.31
66.00
19/05/1985
277
301058
305334
277
OBC-48
ANSARI FARAH KAUSAR FAIYAZ AHMED
228
64.73
62.54
67.81
09/01/1986
278
200677
307708
278
TOSHNIWAL HARSHAD VISHNU
228
64.29
60.92
68.73
11/06/1986
279
401214
304010
279
PATIL SUMERU BHIMRAO
228
64.12
63.54
62.54
22/06/1986
280
401557
303605
280
MULE MRUNAL RAJENDRA
228
64.12
63.38
66.72
22/09/1985
281
300007
305207
281
KAKANI NIKHIL VINOD
228
63.96
61.69
65.81
30/08/1986
282
100461
307353
282
YADAV RAHUL BANWARI LAL
228
63.63
63.15
64.72
29/05/1985
283
101821
301403
283
DHARAMDASANI RAVI ASHOK
228
63.59
60.46
66.00
12/08/1985
284
201172
307782
284
OBC-49
NILANGE MACHCHHINDRANATH VIJAY
228
63.10
63.38
62.90
22/01/1985
285
400441
303840
285
OBC-50
MANGULKAR MAHESH SUDHAKARRAO
228
63.06
62.00
65.27
18/05/1984
286
101425
302852
286
SHAH MITUL RAJESHKUMAR
228
63.06
61.92
65.81
29/01/1986
287
100885
301936
287
MANGE MEHUL ANILKUMAR
228
62.49
61.69
60.54
02/04/1985
288
101866
301952
288
DEOSARKAR AMOL VASANTRAO
228
61.88
59.85
62.36
12/03/1985
289
200159
307085
289
SAHU MANOJ SAHDEV RAM
228
61.43
60.31
61.81
30/11/1981
290
301688
306918
290
SADHWANI VENUS NARAYAN
228
61.22
59.38
62.00
10/11/1984
291
401398
303074
291
228
60.73
56.92
67.45
05/10/1986
292
401357
302885
292
SHIVDE SONIA RAVINDRA
228
60.57
62.23
55.09
12/11/1985
293
103458
300099
293
BACHCHAN ABTA YADUNANDAN PRASAD
228
59.59
59.00
63.45
25/12/1977
294
102050
302970
294
DAMGUDE VINAYAK ANKUSH
227
74.12
69.46
77.81
22/09/1986
295
100544
300744
295
VARTAK ANUSHREE ANUP
227
73.76
69.31
79.27
03/01/1987
296
202090
307094
296
KULKARNI RUGVED VASANT
227
73.31
71.08
74.91
06/11/1987
OBC-46
NT1-1
DILIP SINGH JAGDISH SINGH
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 9 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
297
401249
303917
297
BILAGI DAKSHA MRUTYUNJAY
227
73.06
70.00
75.63
06/07/1988
298
401098
303855
298
MANE NARSING LAXMANRAO
227
71.06
66.62
76.18
01/06/1985
299
100777
300287
299
SARAOGI AKASH ASHOK
227
71.02
70.62
73.64
28/10/1986
300
102230
301759
300
SHARMA VIVEKANAND BRAHMANAND
227
70.69
67.62
75.09
07/06/1986
301
103061
300942
301
MISHRA PIYUSH SHASHIKANT
227
70.65
68.23
75.27
11/06/1986
302
101969
301380
302
SHAH JEENAM JANAK
227
70.37
67.38
76.18
14/06/1987
303
301140
305675
303
KORDE MAYURI VIJAY
227
70.12
67.23
72.72
19/01/1987
304
101327
301443
304
DOSHI PRATIK YOGESH
227
69.84
67.23
75.09
14/12/1987
305
100096
302017
305
JOSHI ABHISHEK SHRINIVAS
227
69.80
67.92
71.63
17/05/1987
306
400436
304007
306
WAKANKAR RAJENDRA JAGANNATH
227
68.98
67.08
70.54
15/05/1985
307
101173
300157
307
KHANDELWAL NIDHI KAMLESH
227
68.78
68.69
70.00
15/01/1986
308
102661
302813
308
JAIN MAHENDRAKUMAR SURESHCHANDRA
227
68.41
64.38
73.63
29/01/1986
309
200955
307627
309
IYER DIVYA KRISHNA
227
68.29
65.92
73.64
08/12/1986
310
201755
307461
310
JADHAV DEVIKA ULHASRAO
227
68.20
66.69
71.64
15/02/1987
311
201471
309342
311
PATIL VAIBHAV RAOSAHEB
227
68.16
66.08
68.54
05/07/1985
312
200239
308180
312
227
67.68
64.05
71.27
05/02/1985
313
201101
307849
313
SOMENKUMAR SINGH LAISHRAM L
MANGLEM
KATHWATESINGH
JAGDISH ASHOK
227
67.55
67.85
71.27
28/01/1987
314
302145
304759
314
RAI RANJANA GOKUL
227
67.51
64.15
69.45
25/06/1985
315
103299
301168
315
JAIN AMIT SATENDRA
227
67.02
63.77
70.72
28/06/1986
316
400734
303663
316
OBC-53
KATHAR GAJANAN MADHAVRAO
227
66.78
65.69
68.72
03/12/1986
317
400230
304160
317
NT3-10
MUNDHE RAMRAO MADHUKARRAO
227
66.69
63.69
70.72
15/05/1983
318
301320
305232
318
OBC-54
TARALE VISHAL VINAYAK
227
66.20
63.00
68.90
27/07/1986
319
400858
303743
319
KULKARNI ANUJA SHIVAJIRAO
227
66.10
64.05
64.90
07/03/1986
320
301264
304741
320
MADHURA ABHISHEK DEOPRIYAM
227
65.43
63.46
67.27
24/03/1983
321
301500
305076
321
TIWARI AMIT SHYAM
227
65.22
61.54
66.72
26/05/1984
322
401043
303578
322
227
64.96
64.05
69.27
18/08/1986
323
100620
301167
323
SHAH SAUMIL GIRISH
227
64.45
60.62
66.55
13/10/1986
324
202056
307835
324
BHIDE ANUJ ARUN
227
64.37
61.38
68.54
02/10/1987
325
100298
301396
325
KALYANKAR VIVEK BALIRAM
227
64.20
62.15
66.72
04/01/1985
326
101232
300572
326
AGARWAL VIVEKKUMAR KAMALKUMAR
227
63.51
63.69
62.36
20/06/1985
327
102509
301583
327
GAIKWAD GANESH GOVARDHAN
227
63.43
60.54
70.18
28/01/1987
328
401102
303872
328
BHOPLE LAXMIKANT ANANTRAO
227
63.39
59.85
68.18
27/07/1985
329
200357
303069
329
DESHPANDE ADITYA ANIRUDDHA
227
62.82
64.00
59.81
02/10/1985
330
401490
303693
330
BHOSALE KISHOR PRABHAKAR
227
62.78
63.00
62.72
28/02/1985
331
401685
304012
331
OBC-56
CHILWANT SHIVRAJ NARAYANRAO
227
62.33
60.23
64.36
05/03/1985
332
401031
303786
332
OBC-57
CHAUDHARI VIKAS VISHNU
227
61.55
60.23
61.63
29/03/1986
333
401277
303571
333
NT3-11
BADE ARUN SHIVAJIRAO
227
60.86
60.31
64.36
30/06/1985
OBC-51
DT(VJ)-3
OBC-52
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
AKASH SHANKAR PRASAD SINGH
OBC-55
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 10 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
334
101099
302254
334
MAGDUM ARIHANT BALASAHEB
227
58.65
58.77
62.00
01/06/1984
335
400906
303839
335
JAIN TANICA PARVEEN
226
72.97
68.93
77.81
24/08/1987
336
401227
303686
336
KHAN SHIREEN HAMEED
226
71.71
69.46
73.80
12/01/1986
337
103476
301548
337
AGHARIYA NASIMBANU AKBARALI
226
70.73
68.00
73.27
30/10/1986
338
101379
300714
338
226
69.88
66.00
75.82
23/08/1986
339
103147
301128
339
IRANI AZAD MARAZBAN
226
68.90
70.69
68.36
26/08/1986
340
100033
300977
340
TADKALKAR VARUN RAVINDRA
226
68.61
65.92
72.90
29/09/1987
341
103145
300975
341
CHACHAN SOURABH VIJAY
226
68.45
65.77
72.00
17/06/1987
342
100259
309338
342
SURWASE PAVAN PRABHAKAR
226
67.96
65.00
70.72
14/02/1986
343
200845
309009
343
AMALE VAIBHAV BABURAO
226
67.96
64.92
73.09
01/06/1987
344
103056
300098
344
VINAYAK ANKIT SUDHIR
226
67.92
65.08
68.73
05/07/1985
345
200547
307634
345
PHALAK RAJESH ANIL
226
67.71
65.54
71.45
24/04/1986
346
300913
305386
346
SHAHEEN MOSARRAT MOHAMMAD EHSANUL
226
67.71
64.08
67.09
14/05/1987
347
103149
303118
347
SHUKLA POOJA AWADESH KUMAR
226
67.51
63.85
72.54
11/07/1983
348
101262
300795
348
PARAB SANDESH VITHAL
226
67.47
65.31
68.00
17/01/1987
349
100164
300094
349
TARWADE PRITEE ARUN
226
66.90
64.31
69.63
15/06/1986
350
401421
302886
350
NAGARKAR BHUSHAN KASHINATH
226
66.61
65.77
68.72
03/04/1986
351
100418
300492
351
DHARPAWAR ROHAN RAMESHWAR
226
66.57
64.15
71.09
04/06/1986
352
102305
300265
352
KUKREJA RAVI VASUDEV
226
66.57
61.92
72.73
27/02/1987
353
300218
305303
353
AGRAWAL RAHUL RAMESHKUMAR
226
66.29
64.38
67.82
01/11/1986
354
102109
301928
354
SHAH JANIKA NARENDRA
226
66.16
63.31
70.00
14/06/1987
355
103465
302162
355
CHANDNANI SANJAY JAGDISH
226
64.41
61.92
68.18
31/05/1986
356
201218
307211
356
CHAVAN SAGAR HANUMANTRAO
226
64.37
63.62
65.28
01/06/1987
357
100704
300359
357
VERMA RAJEEV KUMAR BASANTI LAL
226
63.02
60.85
65.63
05/02/1985
358
201733
307218
358
GUPTA ACHIN BANWARI LAL
226
62.65
61.15
64.72
25/11/1985
359
201556
303150
359
OBC-61
KHAIRNAR MUKESH VASANT
226
61.96
61.00
61.81
24/03/1986
360
201007
307612
360
OBC-62
CHINCHOLKAR RAJESH GOVINDA
226
61.76
59.31
64.55
01/09/1983
361
300188
304891
361
KISHORE SHAKTI KAUSHAL KISHORE
226
56.45
55.38
56.54
05/01/1980
362
103202
301067
362
PARANJAPE AMEY DIWAKAR
225
72.94
68.77
78.90
10/04/1987
363
101497
301187
363
PATEL CHINTAN HARILAL
225
72.65
69.85
75.45
25/11/1985
364
103287
301169
364
SHAH DIMPLE PANKAJ
225
72.57
70.08
76.36
28/09/1986
365
100788
300961
365
SHAH DEVANSHI UDAY
225
72.48
69.08
79.27
28/12/1987
366
201721
307229
366
RAJPUT JITENDRA RAMSINGH
225
72.16
68.31
76.00
06/09/1984
367
100351
302422
367
KUMAT VISHAL KANTILAL
225
71.92
68.54
75.82
09/08/1985
368
100008
302147
368
LAKHANI PRIYANKA UDAY
225
71.18
69.46
73.63
25/12/1986
369
101781
300034
369
BHAGWAT ABHISHEK ARUN
225
70.78
68.23
72.36
13/05/1986
370
101244
300097
370
RAJAN RITIKA SHEKHAR
225
70.61
67.94
74.90
26/08/1985
VARSHA K K VAIDYANATHAN
OBC-58
OBC-59
OBC-60
NT1-2
SC-5
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 11 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
371
100909
302407
371
372
102250
302419
372
373
102274
301562
373
374
101231
302496
375
301054
376
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SAYYED MAHIBOOB NAJBUDDIN
225
70.29
67.92
74.36
18/06/1987
DESHPANDE SAURABH AJIT
225
69.88
65.77
74.91
24/08/1986
PATIL PRIYANKA CHANDRAKANT
225
69.67
67.00
74.36
06/09/1986
374
PRADHAN ANUJA PRAKASH
225
69.43
67.00
76.55
18/04/1987
305336
375
KANDHARI VIKRAM KISHOR
225
69.02
67.31
68.00
23/04/1985
200792
307991
376
NAIK AJIT RAMAKANT
225
69.02
65.54
73.63
09/04/1987
377
200154
309884
377
DESHMUKH PRACHI JANAKRAJ
225
68.90
67.00
71.45
23/02/1987
378
102302
300255
378
AZAD SARA SABIR
225
68.82
68.38
70.91
14/11/1987
379
201888
307821
379
ACHARYA NITISH RANJAN SARAT
225
68.45
67.85
71.27
05/05/1988
380
102604
300630
380
MISHRA ANOOP DHARMENDRA
225
68.37
64.77
69.45
01/06/1985
381
400591
304157
381
KAPADIA SAURABH RAMESH
225
67.96
63.69
73.63
28/04/1986
382
103241
301376
382
67.39
66.23
67.81
11/05/1986
101582
302871
383
TIWARI DHIRENDRA KUMAR
TRIBHUVANNATH
YADAV DEEPTI ATTAR SINGH
225
383
225
67.22
63.85
71.63
01/11/1986
384
401027
304056
384
HANGE UMESH SAMPATRAO
225
67.18
64.62
69.81
11/05/1988
385
100469
301105
385
MODKHARKAR SUSHIL PRAMOD
225
67.14
63.46
69.63
12/03/1985
386
100127
301308
386
ANAND DIPANKAR KESHAV
225
67.10
63.77
71.09
06/07/1985
387
102802
300072
387
225
67.06
63.15
72.18
18/04/1983
388
400935
303675
388
OBC-64
JADHAV SAPTESH MADHUKAR
225
66.98
66.85
65.82
07/05/1986
389
200774
307540
389
DT(VJ)-4
PATIL AKHIL RAMESH
225
66.86
63.46
70.18
20/05/1985
390
200414
308563
390
SC-6
BANSODE AMIT AMRUT
225
66.82
65.31
69.63
12/12/1984
391
100189
300511
391
NT2-5
BANDGAR LAXMI VISHNU
225
66.73
65.54
68.91
23/01/1986
392
100821
300510
392
OBC-65
ENAGANDULA RUPESH GYANESHWAR
225
66.73
64.38
69.45
23/11/1985
393
200904
309364
393
DHOOT ABHIJEET RAMKISHOR
225
66.29
64.69
68.18
13/09/1985
394
200980
308648
394
PATIL SWATI GOPINATH
225
66.20
63.85
69.09
15/09/1987
395
200772
306032
395
PANPALIA NIKHIL GIRIDHAR
225
66.16
62.85
68.90
08/09/1987
396
201997
307524
396
FIRKE VIKRANT PRABHAKAR
225
65.92
62.69
69.81
11/09/1986
397
103452
300164
397
SINGH PALLAV NARAYAN RAJ NARAYAN
225
65.35
63.85
67.45
18/07/1982
398
201193
300062
398
SAHU UMESH SITA PRASAD
225
64.94
62.00
68.55
01/07/1984
399
201345
309006
399
MANE MAHESHKUMAR DARYAPPA
225
64.86
62.00
66.18
13/04/1987
400
300966
304970
400
KASHIKAR ANUJA SUNIL
225
64.69
62.38
62.90
24/03/1986
401
201677
309024
401
CHOUDHARI PRIYANKA ANIL
225
64.33
60.77
65.45
07/07/1986
402
200057
307337
402
OBC-67
TIRUKE RAVIRAJ DNYANOBA
225
64.33
60.62
68.00
29/04/1987
403
300474
305994
403
NT2-6
KALE SAURABH YASHWANT
225
64.33
60.08
68.00
05/03/1986
404
200324
307575
404
BHARGAVA PRABHAT GHANSHYAM
225
63.96
63.08
66.18
06/11/1986
405
200602
308583
405
JADHAV JIVAN SHIVAJIRAO
225
62.82
60.38
64.72
01/07/1984
406
200510
307079
406
KUMAR NARENDRA CHANDRIKA
225
61.55
59.85
63.81
05/02/1984
407
103012
302134
407
NAIK MAYURESH PRAMOD
224
73.47
71.62
77.45
04/12/1987
OBC-63
NT3-12
CHANCHAL KUMAR KULANAND ROY
OBC-66
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 12 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
408
400411
303918
408
HIPPALGAONKAR AMRUTA VINOD
224
72.53
68.38
77.81
11/06/1988
409
100408
300710
409
KANVINDE PURVA RAVINDRA
224
72.49
68.62
79.27
25/01/1988
410
101790
301476
410
JHAWAR PRERNA GHANSHYAM DAS
224
72.41
71.23
76.36
24/10/1986
411
200066
307341
411
ATHAVALE VRUSHALI DEEPAK
224
71.47
68.82
77.45
29/10/1986
412
301466
305302
412
JAIN HARSHWARDHAN LALIT
224
71.35
70.15
74.36
18/09/1987
413
100398
300111
413
KAUSTUBH UMESH KUMAR
224
71.31
68.62
75.27
31/08/1987
414
102540
301370
414
JHUNJHUNWALA KETAN RAMAKANT
224
71.31
67.15
76.36
30/05/1987
415
201220
307755
415
SULE AJEY ASHUTOSH
224
71.27
68.08
76.18
11/04/1984
416
201824
307340
416
DUBEY NEHA DINESH
224
71.14
69.08
73.63
17/07/1986
417
103462
302119
417
SANGLE YOGESH SHIVAJI
224
70.53
66.85
76.00
01/09/1985
418
201551
308637
418
MAHAJAN ABHISHEK SURESH
224
69.22
67.46
71.45
08/08/1986
419
101426
301640
419
JADHAV SHASHANK PRAKASH
224
68.94
67.38
75.27
06/10/1987
420
300838
307123
420
GUNJAL RAJENDRA SUDAMRAO
224
68.86
67.77
68.90
07/06/1986
421
102420
301433
421
ARORA PRIYANKA VIKRAM PAL
224
68.78
62.92
77.27
18/02/1988
422
100813
301124
422
SUGANYA SUYAMBU
224
68.69
64.85
73.45
30/05/1987
423
100141
301458
423
SHAH ANKITA GIRISH
224
68.61
63.15
75.81
22/06/1987
424
200469
309031
424
PAWAR SUNIL VILAS
224
68.33
63.38
75.09
19/07/1986
425
201507
309288
425
PATIL HARSHAL SHRIKANT
224
68.04
65.31
70.00
03/01/1986
426
101499
301701
426
DESHPANDE SWATI GHANSHYAM
224
67.96
66.62
69.63
22/05/1986
427
300401
305017
427
MARUDWAR PRASANNA PRADIPRAO
224
67.47
64.46
70.18
22/08/1985
428
300220
305513
428
KUMBHARE SONAL ARUN
224
67.43
64.38
67.63
05/01/1986
429
201354
307074
429
67.43
63.23
71.63
06/05/1987
200946
308986
430
PERUMALLA RAVI KIRAN VENKATESWARA
RAO
JAISWAL SASMIT ANIL
224
430
224
67.22
62.85
72.72
26/11/1984
431
101796
300077
431
HALADY RAO ARCHITA DINESH
224
67.06
64.85
71.64
09/07/1986
432
201611
308588
432
ASABE SHASHIKANT VITTHAL
224
66.90
65.15
70.90
26/04/1985
433
100360
301398
433
PAWAR MANGESH KUNDLIK
224
66.78
64.31
69.27
28/05/1986
434
101193
309055
434
PATIL SANDEEP GUNADHAR
224
66.33
64.23
68.91
25/09/1986
435
100027
302937
435
KHATRI JAIKISHAN MOHAN LAL
224
65.61
62.98
68.00
02/02/1984
436
201490
307186
436
OBC-70
BHAMBARE MANOJ RATNAKAR
224
65.39
62.46
68.54
25/06/1987
437
200107
307434
437
OBC-71
AUTI SUBHASH SADASHIV
224
65.31
64.00
65.09
09/06/1985
438
200226
308621
438
SATPUTE GANESHKUMAR SURESH
224
64.94
65.38
65.09
14/04/1985
439
301333
305484
439
PHAD BANKAT BHASKAR
224
64.94
64.23
64.36
02/02/1985
440
400992
304021
440
AGRAWAL SACHIN OM PRAKASH
224
64.37
65.62
67.45
20/04/1983
441
101593
300616
441
OBC-72
ALANE NARAYAN SARJERAO
224
64.20
62.23
66.36
02/10/1985
442
102072
302450
442
SC-7
WAGHAMARE SWAGAT SUBHASH
224
63.63
62.00
66.91
17/04/1985
443
400513
304093
443
SC-8
RAUT AMOL SUDAM
224
62.82
60.38
65.45
16/03/1986
444
200543
308777
444
AWATADE VAIBHAV POPAT
224
62.78
61.77
63.45
08/03/1985
NT3-13
OBC-68
OBC-69
NT3-14
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 13 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
445
200923
309127
445
OBC-73
SANGOLKAR ROHIT RAMHARI
224
62.53
61.85
63.09
25/02/1986
446
201467
307577
446
OBC-74
MALEWAR NIKHIL RAMDAS
224
62.16
60.85
62.72
07/01/1987
447
400776
310043
447
KHANDALE VIJAYKUMAR VISHWANATHRAO
224
62.16
60.00
64.72
20/01/1985
448
300780
304845
448
NAVRANGABADE SHARIK RANNU
224
61.43
63.08
61.63
25/05/1985
449
301438
305030
449
SHEIKH M AFZAL M SHAMIM
224
61.35
60.69
60.73
30/06/1984
450
201230
307234
450
DT(VJ)-5
PAWAR PURUSHOTTAM NAMDEO
224
60.16
60.54
58.54
27/02/1986
451
401075
301347
451
NT1-4
GONDHALE HARSHAL PRADEEP
224
58.86
55.54
60.54
22/06/1985
452
300973
306095
452
KOCHAR SHRUTI RAJESHKUMAR
223
74.12
71.77
76.72
25/03/1987
453
200328
308026
453
PRUTHI AASTHA RAJKUMAR
223
73.92
70.62
81.09
27/02/1988
454
103042
301018
454
MEHTA HETAL MAHENDRA
223
72.24
69.23
77.09
07/04/1987
455
102789
302843
455
PAREKH POONAM LALIT
223
72.08
68.40
76.18
15/04/1987
456
201758
308969
456
PATWARDHAN SHREYA MILIND
223
72.00
68.77
77.81
21/05/1987
457
200351
307615
457
AGRAWAL KARNIKA
223
71.55
69.54
77.09
27/09/1986
458
201999
301880
458
THAKUR PARUL RAM AYODHYA
223
71.30
66.79
74.19
14/06/1986
459
101977
302095
459
LOHIYA TANVI ANOOP
223
70.86
68.85
77.45
01/04/1987
460
301435
305643
460
YADAV SHIKHA SHIVPRASAD
223
70.29
67.54
75.27
21/10/1986
461
100026
300919
461
TAT ATUL UTTAMRAO
223
70.04
67.77
75.27
02/07/1988
462
100374
302040
462
BAPAT AARATI ANIL
223
69.92
68.38
70.55
06/02/1987
463
301302
305796
463
TIWARI NIRAJ SHRIRAM
223
69.63
65.92
73.27
07/05/1986
464
102008
300490
464
INAMDAR NEERAJ ANANT
223
68.98
65.38
70.72
16/09/1987
465
401690
303550
465
GANDHI AKSHAY RAJENDRA
223
68.94
64.62
73.27
16/01/1987
466
400704
304508
466
DARAMWAR POOJA PANDHARINATH
223
68.86
66.38
70.91
25/05/1986
467
102630
300477
467
JADHAV DIKPALSINGH JAIDIPSINGH
223
68.65
65.92
72.52
19/01/1987
468
103200
300068
468
SHARMA PUNEET KUMAR VINOD KUMAR
223
68.13
64.81
70.73
07/05/1986
469
401596
303849
469
GARG RUCHIKA DINESH KUMAR
223
67.39
64.15
70.91
30/10/1985
470
302000
305629
470
GHULE RAHUL RAMDAS
223
67.27
65.08
70.18
02/01/1987
471
101310
300404
471
MISHRA VIVEK AYODHYA
223
67.22
64.15
71.27
06/01/1988
472
102782
309040
472
CHATTERJEE AMBARISH SOUMITRA
223
67.02
64.54
70.55
05/12/1987
473
200577
307332
473
PATHAK SHRADDHA DATTATRAYA
223
66.83
66.56
68.00
18/04/1986
474
102850
308650
474
NILANGE UMAMAHESHWARI MRUTUNJAY
223
66.78
63.00
69.09
03/09/1986
475
102146
300516
475
SINGH ANIRUDDHA HARIPAL
223
66.69
65.23
68.18
02/01/1987
476
201303
307780
476
GOKHALE NIRAJA SATISH
223
66.67
63.76
68.85
06/05/1987
477
301811
305931
477
GARG GAURAV HARI GOPAL
223
66.33
62.85
70.36
14/03/1985
478
201228
307258
478
THIKEKAR MAHESH DATTATRYA
223
66.08
61.69
68.54
18/11/1985
479
301068
305642
479
MULATKAR CHETAN PRAKASHRAO
223
65.92
63.69
65.45
01/10/1985
480
301599
304707
480
DHANUKA GANESH TARACHAND
223
65.59
63.62
65.63
25/06/1985
481
300581
304788
481
SHARMA SATYADEO BRAHMDEO
223
65.51
61.85
69.45
25/07/1985
NT1-3
NT2-7
DT(VJ)-6
OBC-75
OBC-76
OBC-77
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 14 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
482
200479
308612
482
OBC-78
BAGWAN SARTAJ VALLISAHEB
223
64.94
62.77
70.36
11/07/1984
483
401486
303014
483
OBC-79
GADHE PRAVEEN EKNATH
223
64.65
61.00
69.81
04/05/1984
484
301460
308954
484
KHOT SUNIL NEMINATH
223
64.24
62.54
64.72
12/05/1987
485
100994
308994
485
RANA RANVEER SINGH MAHARANA P SINGH
223
64.16
61.85
66.90
01/04/1983
486
100188
300069
486
ASATI NAVEEN GANESH
223
64.12
61.15
67.81
08/01/1985
487
101145
300787
487
KOTHEKAR AMEY TRIMBAK
223
64.08
63.00
65.27
14/07/1986
488
201625
309019
488
KHAIRE SUHAS SHANTARAM
223
64.04
61.54
69.81
20/05/1986
489
100604
301248
489
WAGHELA MAYURBHAI MAHENDRABHAI
223
64.00
63.31
66.00
04/09/1986
490
100247
301716
490
KULKARNI APOORVA ACHYUT
223
63.18
59.69
68.00
09/10/1987
491
201144
309261
491
PATIL RUPALI SUBHASH
223
63.02
63.15
66.18
01/06/1983
492
101020
301136
492
MAHALLE VAIBHAV MANOHAR
223
62.61
59.46
63.63
16/07/1985
493
102800
302855
493
SHETH SMIT DEEPAKKUMAR
223
62.53
63.23
62.00
10/03/1986
494
103038
300467
494
KUMAR ARVIND LAXMI NARAYAN
223
62.08
61.00
62.91
17/01/1983
495
300539
305502
495
SC-9
KHOBRAGADE NIKHIL KESHAO
223
61.71
60.08
64.36
13/03/1986
496
101011
300334
496
NT2-8
CHINTALE KAILAS NARAYAN
223
60.94
60.62
63.27
21/03/1985
497
200105
309035
497
SC-10
SHRIWASTAV ROHIT RAMACHANDRA
223
60.78
59.92
61.81
03/01/1986
498
401435
303835
498
KSHIRSAGAR ARCHANA UDHAWRAO
223
59.80
60.31
60.18
14/07/1983
499
301116
304843
499
DOKRIMARE ATUL RAMDAS
223
59.80
57.85
62.72
07/06/1984
500
401111
303811
500
SHAIKH ABDUL FAHIM ABDUL RAHIM
223
59.47
59.23
59.81
21/05/1985
501
300635
305304
501
MOON MEGHAN ASHOK
223
58.20
56.31
61.09
26/07/1986
502
100795
300698
502
JAIN PRIYANKA MUKESHKUMAR
222
73.80
71.54
78.90
06/06/1987
503
201908
308117
503
AGARWAL VISHVESH ASHOKKUMAR
222
72.16
69.31
76.54
28/10/1986
504
400313
303583
504
SOMAN SHARDUL MADHAV
222
71.84
69.69
73.63
17/12/1987
505
200475
307574
505
KELKAR AJINKYA AVINASH
222
71.69
69.64
74.00
23/04/1987
506
100624
301818
506
DIGOLE AMRUTA NAMDEVRAO
222
71.59
70.77
76.00
23/12/1987
507
103117
301768
507
222
70.94
68.23
72.90
29/11/1987
508
102687
301270
508
PAREKH MAYUR JANAK
222
70.86
68.77
73.63
08/08/1986
509
200793
308058
509
KATARIA DEEPTI SUBHASH CHANDER
222
70.86
64.69
78.36
20/01/1987
510
300967
305101
510
OBC-83
BHATTI AMIT ASHOK
222
70.65
69.38
71.45
29/03/1987
511
201689
308122
511
OBC-84
JADHAV ANIL PRAKASH
222
70.08
66.85
71.81
25/08/1986
512
102143
302793
512
OBC-85
MOMIN MUBIN RAFIQ
222
69.63
67.62
71.45
20/09/1985
513
101419
301306
513
SAINI JASKARAN JASWINDER
222
69.39
65.62
73.09
11/09/1986
514
102840
300643
514
PATIL SUMEET PUNDLIK
222
68.90
65.62
71.63
29/05/1986
515
102690
300500
515
SWAROOP SHIKHA MADAN KISHORE
222
68.86
65.80
75.63
17/12/1986
516
301623
306860
516
KELKAR AMOL DEEPAK
222
68.78
65.23
73.81
18/01/1987
517
101319
301617
517
GITE JAYANT VIJAY
222
68.65
66.38
75.27
15/06/1987
518
200982
308074
518
MANUDHANE GANESH VILAS
222
68.57
65.77
74.45
10/09/1987
OBC-80
OBC-81
OBC-82
SC-11
NT3-15
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
JAYASHREE VENKATESAN
OBC-86
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 15 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
519
100703
301203
519
520
201297
307078
520
521
102766
302020
521
522
100805
302215
522
523
300555
304775
523
524
102455
301927
524
525
102453
301185
526
300432
306113
527
400924
528
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
BAJPAI ANKIT RADHAKRISHNA
222
68.37
65.77
71.45
13/02/1986
SHUKLA MANISH SANKATHA PRASAD
222
68.04
65.46
73.27
15/08/1986
PATEKAR PALLAVI VILAS
222
67.59
67.08
68.90
04/10/1985
BOLEGAVE SOMESH SHIVRAJ
222
67.06
64.23
71.81
05/04/1986
OBC-88
CHORE RAJASHREE VINAYAK
222
67.06
64.23
69.63
23/10/1986
OBC-89
PADWAL PRASAD PRAFULL
222
67.02
63.46
67.82
11/02/1986
525
SATHE SAKET MAHESH
222
66.98
66.00
70.36
12/09/1987
526
CHHAJED GAURAV MAHENDRA
222
66.53
64.92
69.09
09/11/1986
303158
527
KULKARNI GAURAV SATISH
222
66.24
64.54
70.54
19/10/1986
103087
301950
528
SHAH BHAVIK YOGESH
222
65.71
64.85
63.63
11/04/1985
529
103347
301655
529
KULKARNI CHAITANYA SUBHASH
222
65.47
62.54
65.27
18/03/1984
530
400962
303215
530
OBC-90
SONAWANE RATNADIP SHANTARAM
222
64.08
59.38
70.00
25/07/1987
531
301448
305122
531
OBC-91
KADU RAHUL SHANKARRAO
222
63.84
60.23
68.72
26/08/1986
532
400493
303632
532
SC-12
SARKATE ANKUR YEDUBA
222
63.47
61.15
66.36
03/11/1985
533
200535
309328
533
PATIL VIJAYKUMAR JAGANNATH
222
63.39
56.31
69.45
19/09/1984
534
102743
308709
534
SARODE PAVAN ASHOK
222
63.31
61.54
65.81
20/08/1985
535
401297
303876
535
KOTALWAR AMOL DEELIPRAO
222
63.31
58.46
67.46
30/03/1986
536
400233
302274
536
OBC-93
GAIKWAD APARNA VIJAY
222
63.10
63.54
61.81
12/03/1986
537
103058
303020
537
OBC-94
PATIL RUPALI SITARAM
222
63.10
63.15
63.64
29/11/1985
538
101909
301191
538
JANGALE AJIT GOVIND
222
62.86
59.69
69.45
19/03/1986
539
201542
309198
539
PATIL SANJAY JAGANNATH
222
62.57
60.08
63.81
01/05/1984
540
400601
304421
540
NT2-9
PANDHARE RAJENDRA EKNATH
222
61.96
61.69
59.81
31/05/1985
541
300867
304773
541
OBC-95
ADULKAR SATISH ARUN
222
60.41
60.69
56.54
13/10/1983
542
400444
304362
542
SHINDE AJAY SHESHERAO
222
60.00
59.31
60.00
15/01/1986
543
301399
304812
543
SAXENA HIMANSHU SUBHASH CHANDRA
222
59.67
57.62
60.91
12/07/1981
544
401032
303979
544
RATHOD SUNIL CHABURAO
222
58.24
56.15
61.63
12/07/1985
545
103440
302317
545
SHAIKH MINHAJ SADIQUE
221
74.33
70.15
77.45
25/11/1986
546
301048
305007
546
BAHEKAR ANURAG DEEPAK
221
72.86
68.69
77.64
24/03/1987
547
200477
307727
547
BADAVE ROHAN RAMESH
221
71.43
68.00
75.45
05/09/1987
548
103213
302880
548
CORREIA SABINA SEBASTIAN
221
71.27
67.38
75.09
27/01/1987
549
103301
301002
549
SRIVASTAVA TANUSHREE SATYENDRA
221
71.22
68.69
72.91
07/09/1986
550
101014
301657
550
PARIKH JEENAL SHAILESH
221
71.10
68.23
77.09
24/03/1987
551
200396
302827
551
KHAIRE NIRANJAN SHIWAJI
221
70.90
67.62
71.09
08/09/1986
552
101735
300312
552
GUPTA SHUBHRA SHEOKUMAR
221
70.86
67.46
73.82
01/07/1986
553
200265
308635
553
GANDHI SANKET DILIP
221
70.20
68.62
72.36
09/05/1987
554
102977
301421
554
WADHWA PRIYA MANOHAR
221
69.63
69.38
71.27
16/11/1986
555
201756
307667
555
ACHLERKAR PRASAD BANDOPANT
221
69.51
68.00
72.18
21/01/1986
OBC-87
OBC-92
DT(VJ)-7
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 16 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
556
301694
306028
556
557
200011
307073
557
558
201266
307321
558
559
102515
300387
560
102071
561
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
MAHATME PRAJWAL VIJAY
221
69.02
63.00
75.09
08/01/1987
MISHRA SUMANTA KUMAR RADHA RAMAN
221
68.49
67.08
71.64
10/07/1985
KARAD ABHIJEET BHAUSAHEB
221
67.92
62.31
75.09
09/05/1988
559
VISHAL VAIBHAV DURGESH KUMAR
221
67.76
66.23
68.72
09/01/1985
301143
560
VUTHA RAVIKIRAN SUBRAMANIAM
221
67.63
65.38
69.63
25/01/1986
100496
302703
561
NAWADE SHRIRAM RAGHUNATH
221
67.55
61.62
70.73
17/12/1984
562
300415
305832
562
GANVIR PRITI PRALHAD
221
67.18
66.77
68.90
31/12/1984
563
103306
301055
563
JOBANPUTRA NEHA ARVIND
221
66.82
65.15
70.54
15/08/1986
564
400361
303717
564
MOORPANI GAURAV MUKTESH
221
66.53
63.15
72.54
02/10/1986
565
102974
301416
565
DOSHI MANAN VIRENDRA
221
66.41
64.15
70.18
10/10/1985
566
300369
305666
566
AGGARWAL KAPIL SUSHIL
221
66.20
65.08
69.09
29/05/1987
567
101171
302965
567
SOLANKI JINAL ASHOK
221
65.67
63.23
70.36
10/08/1984
568
300964
305253
568
OBC-96
SAROJ DINESH RAMESHKUMAR
221
65.67
62.69
65.45
03/08/1985
569
301844
305169
569
OBC-97
JAISWAL SAGAR BHARATLAL
221
65.27
63.38
65.27
16/07/1986
570
300611
305077
570
SONI ANKIT OM PRAKASH
221
65.27
63.08
66.00
08/05/1985
571
300313
305005
571
BHOGAWAR SUSHIL DATTATRAY
221
65.27
61.62
67.81
19/05/1986
572
200438
307746
572
SINGH SANDEEP HARDIP
221
65.10
63.54
68.00
31/08/1984
573
301723
304755
573
JUNEJA MANINDER SINGH CHARAN SINGH
221
64.73
61.15
68.18
04/12/1986
574
100784
301865
574
DESHMUKH KAUSTUBH PADMAKAR
221
64.59
63.13
67.81
03/08/1986
575
100965
301299
575
OBC-98
JADHAV YATISH ANANT
221
64.24
60.62
66.72
15/09/1985
576
301301
305287
576
OBC-99
TAPRE VAIBHAV NARENDRA
221
64.04
62.54
62.72
08/09/1985
577
101651
300679
577
DHANAWADE PRAVIN BALASAHEB
221
63.96
61.69
65.81
02/06/1986
578
103238
300556
578
BIDI VARUN VINOD
221
63.47
61.23
65.09
04/03/1985
579
100285
301671
579
YADAV CHANDRASHEKHAR RAMDAVAR
221
63.43
63.08
67.27
12/05/1986
580
201712
307209
580
JADHAV SHASHIKANT ABHIMANYU
221
62.08
60.31
62.72
30/06/1986
581
400671
309670
581
SURYAWANSHI VIKRAM VILAS
221
61.80
60.23
64.36
28/05/1984
582
101876
301860
582
KUMAR RAVI RAMESH CHANDRA
221
61.63
58.54
66.36
08/02/1983
583
301281
305771
583
PATIL KALPESH SHARAD
221
60.98
59.00
62.18
05/03/1986
584
101547
301423
584
JAIN VIKAS AJIT
221
60.86
60.92
60.90
08/04/1986
585
102821
301405
585
NT3-17
PATIL KETAKI CHANDRASHEKHAR
221
60.73
59.38
62.18
22/07/1986
586
200987
307581
586
NT3-18
SANAP EKANATH TRYAMBAK
221
59.80
59.69
59.45
08/08/1980
587
401326
304036
587
OBC-101
KSHIRSAGAR LAXMIKANT KASHINATH
221
59.63
59.54
63.09
04/11/1983
588
301050
304831
588
RANJAN RAJIV RADHESHYAM BHAGAT
221
59.43
56.85
60.90
28/12/1979
589
200766
308799
589
JADHAV AMOL SURESH
221
58.73
58.54
62.00
03/06/1984
590
302015
304996
590
GARADE RAKESH BHAIYYALAL
221
57.67
55.54
55.63
20/04/1984
591
102989
300668
591
SHAH VIRTI DHIREN
220
72.20
67.69
78.72
12/10/1987
592
301369
304757
592
KALRA PANCHAM SAT PAL
220
72.08
67.62
76.54
17/01/1987
NT3-16
SC-13
OBC-100
OBC-102
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 17 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
593
300269
306796
594
300290
595
102902
596
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
593
GUPTA ROSHANI SURESH
220
72.00
68.38
78.36
05/01/1988
305098
594
LAD SONAM AJAY
220
71.59
67.15
78.36
10/10/1987
301289
595
SAMDADIYA PRIYANKA SUMTILAL
220
71.55
69.85
76.73
31/12/1986
201670
307345
596
JINDAL TARU RAMNATH
220
71.14
69.54
74.00
23/12/1983
597
100955
300030
597
SURANA AKASH DILIP
220
71.14
68.54
75.09
24/08/1986
598
301948
304940
598
SINGH AJAY KUMAR CHANDRABHAN
220
70.29
66.08
74.72
11/01/1987
599
101012
301475
599
PATEL SHIVANI LALIT
220
69.55
68.23
73.63
21/05/1987
600
401243
302584
600
RAJE AMRUT DIWAKAR
220
69.55
65.15
72.54
04/08/1986
601
102828
300711
601
MEHTA RAVI TEJRAJ
220
69.51
66.00
71.81
28/02/1986
602
401416
303759
602
ARORA SONAM VED
220
69.47
65.38
75.63
27/08/1986
603
101812
300760
603
RATH ANWESHA ARUN KUMAR
220
69.31
66.77
71.82
28/04/1985
604
100042
301438
604
DEDHIA CHINTAN JETHALAL
220
69.06
64.62
73.09
07/10/1987
605
400335
304420
605
BHOSALE MAYUR NAMDEORAO
220
68.73
66.62
70.91
18/06/1985
606
401330
303539
606
HADGAONKAR SUMIT SUDHIR
220
68.24
66.77
70.18
21/08/1987
607
103357
300804
607
DESAI BINHI HIREN
220
68.20
64.54
71.45
24/04/1988
608
200928
308571
608
SHAIKH NISAR SHABBIR
220
68.08
67.38
68.00
01/06/1984
609
301432
306905
609
BAGDIA AMITKUMAR MADHUSUDAN
220
68.00
64.15
68.90
03/01/1987
610
101046
302232
610
POKALE SHWETA NANDKUMAR
220
67.84
67.15
68.91
17/06/1986
611
102674
301199
611
PANDYA SAUMIL PRABODH
220
67.59
67.15
72.54
14/07/1987
612
101381
300442
612
OBC-104
DHANDE SACHIN KASHINATH
220
67.51
64.62
72.00
03/08/1985
613
100426
300920
613
OBC-105
PATIL AMOL EKNATH
220
67.47
63.54
72.50
11/01/1987
614
101514
300309
614
SHAH RAASHI RUBESH
220
67.22
64.38
70.18
05/09/1986
615
103214
300525
615
BHARAMBE SWAPNIL VASUDEO
220
67.14
65.23
69.09
25/01/1987
616
400448
303987
616
GOLECHHA NEHA SHANTILALJI
220
66.65
64.23
68.54
22/02/1986
617
201344
309332
617
BHOITE AMOL SHASHIKANT
220
66.61
62.62
70.54
07/06/1986
618
201332
307602
618
SC-14
PANDIT SACHIN SITARAM
220
66.57
66.77
70.18
01/03/1985
619
201068
308591
619
OBC-107
PAWASKAR SHANTARAM VINAYAK
220
66.45
65.92
66.36
15/12/1984
620
101077
300816
620
SINGH VAIBHAV SABHARAJ
220
66.41
63.15
67.63
08/05/1985
621
400807
304008
621
CHANDAK ANANDKUMAR PURUSHOTTAM
220
66.33
65.77
66.00
05/06/1985
622
301340
305790
622
BARIAR BHAVYA KRISHNA KUMAR
220
66.29
63.92
66.36
09/10/1984
623
102325
301450
623
KHAN IRAM RAIS
220
66.16
65.42
69.09
19/05/1985
624
301937
305770
624
OBC-108
INGOLE RAJAN NAMDEORAO
220
65.96
63.23
65.09
24/03/1987
625
102263
301634
625
OBC-109
SHAIKH SHAKIL SATTAR AHMED
220
65.96
62.92
68.00
18/10/1984
626
400595
304095
626
DESHPANDE SHREYAS GAJANANRAO
220
65.92
64.15
70.18
21/12/1986
627
103218
301181
627
MALPANI GARIMA SHYAMSUNDER
220
65.76
64.08
67.81
14/09/1986
628
201821
307822
628
ANAND PANKAJ SARJU
220
65.71
63.69
67.09
08/04/1986
629
201622
307208
629
BUNAGE ROHIT RADHAKISHAN
220
65.31
63.00
67.27
23/04/1985
OBC-103
OBC-106
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 18 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
630
101860
300105
630
631
101766
302929
631
632
102519
301397
632
633
102347
309077
634
202075
635
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SATHE SURUCHEE DATTATRAY
220
65.02
60.85
67.00
07/05/1986
RIJHWANI SONIYA MOHANDAS
220
64.98
62.23
68.36
07/04/1985
UKIRADE VINAYAK UMAKANT
220
64.53
65.08
64.54
06/10/1985
633
MISHRA ROHIT RAJENDRA KUMAR
220
64.37
63.15
67.45
03/08/1985
308177
634
BANERJEE ABHIRUP PARTHASARATHI
220
64.37
62.69
66.73
25/07/1988
103034
303031
635
PATIL RAHUL RAVINDRA
220
63.92
61.62
67.45
09/11/1985
636
200261
307479
636
BHASKARAN DIVYALAKSHMI SUNIL
220
63.76
62.69
65.82
09/03/1985
637
200544
307986
637
CHANDAK ANUP NARENDRA
220
63.63
62.77
65.63
07/02/1986
638
301402
305274
638
MAPARI AMOL PRALHADRAO
220
63.55
63.54
58.18
20/07/1984
639
301592
304894
639
AGRAWAL GAURAV SITARAM
220
63.55
60.31
66.00
11/04/1987
640
201419
307122
640
PAWAR NITIN HERAMB
220
63.51
62.08
65.81
07/12/1985
641
400587
304108
641
SURYAVANSHI YOGESH MAGAN
220
63.43
61.85
67.09
15/07/1984
642
200035
307414
642
KATE VAIBHAV VITTHAL
220
63.35
59.46
66.72
28/11/1985
643
401691
304216
643
SAYED RAYYAN INAYATULLAH SAYED
220
62.90
60.54
64.72
24/01/1985
644
103156
303079
644
FULPAGARE RAKESH RAMESH
220
60.41
58.77
62.00
02/02/1986
645
301453
305078
645
AGRAWAL GAGAN RAJESH
220
60.37
59.62
60.54
02/01/1985
646
401630
303512
646
PATIL PANKAJ DIGAMBERRAO
220
58.24
55.92
60.90
15/06/1984
647
301771
305174
647
SUPAHA VIVEK GANESH
220
57.39
58.85
55.81
21/08/1984
648
100682
301519
648
BANSAL DISHA SANJIV
219
77.18
74.23
81.27
28/02/1986
649
100163
301645
649
KAMDAR RUSHITA RAJESH
219
74.57
71.31
78.54
22/12/1987
650
301344
304918
650
VALI SANA AMIR
219
74.12
73.54
74.91
03/05/1985
651
400872
303878
651
NAGORI VARUN VIJENDRA
219
73.71
69.54
78.36
30/04/1988
652
201853
308231
652
DEORA HARSH AJAY
219
73.67
73.77
76.73
27/03/1988
653
101515
301812
653
JAIN PRATEEK VIJAY
219
72.90
71.08
74.90
18/02/1987
654
100282
300292
654
MISRA SUNAYANA PRADEEP KUMAR
219
71.35
68.85
74.54
02/10/1986
655
101535
302452
655
PATIL SUNIL RAGHUNATH
219
71.27
68.31
75.09
07/08/1987
656
201299
300438
656
OBC-113
SHELKE KISHOR BALKRUSHNA
219
71.22
69.69
74.90
04/06/1987
657
101492
301069
657
OBC-114
PATEL MAITREYI SHAILESH
219
70.98
67.15
72.91
24/08/1987
658
200700
307309
658
SHRIVASTAVA RITIKA ASHOK
219
70.93
67.86
75.64
19/08/1985
659
301629
304971
659
DANDE MADHURA SATISH
219
70.78
67.69
72.00
20/08/1986
660
100090
301966
660
KARVE NEHA R S
219
70.49
69.38
70.18
22/02/1986
661
101462
300408
661
MODI RAHUL DEEPAK
219
70.45
68.54
72.73
01/12/1985
662
102423
300027
662
BANG PARESH BANSILAL
219
70.04
67.23
73.45
17/12/1986
663
200627
307175
663
DESHMUKH AMIT SUDHIR
219
69.10
67.08
70.36
23/07/1986
664
101944
301237
664
KAUSHIK TIRATHRAM JAGMANDER
219
68.94
64.77
75.81
22/01/1987
665
200390
305755
665
AZIZ FAROOKH IRFAN RAHEMAN ABDUL
219
68.57
66.69
72.72
05/03/1982
666
401266
304084
666
219
68.08
67.08
70.18
27/02/1987
OBC-110
OBC-111
OBC-112
NT1-5
NT2-10
MANVEEN KAUR INDERPAL SINGH
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 19 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
667
200652
309253
667
668
301543
305314
668
669
201253
303121
669
OBC-115
670
100478
301456
670
671
301088
306079
671
672
101717
301861
673
301783
674
302147
675
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL PANKAJ BALKRISHNA
219
68.08
65.92
73.27
08/01/1986
AGARWAL MOONMOON BISHWANATH
219
67.59
65.15
72.36
05/02/1986
MAHAJAN RAJASHREE RAJENDRA
219
67.59
64.00
68.72
09/07/1986
SC-15
KHOPKAR SAMRUDDHI RAMESH
219
67.43
65.00
72.54
02/04/1987
OBC-116
GHAVGHAVE UTKARSH VIKASRAO
219
66.94
64.85
68.36
15/04/1984
672
YADAV DIPESH KUMAR SHIVRAJ
219
66.79
64.96
68.90
16/10/1984
306021
673
DHUNDELE GUNJAN RAJENDRA
219
66.78
64.15
67.45
18/05/1987
305493
674
CHANDAK NILESH BAJARANG
219
66.73
66.85
69.27
28/03/1988
302122
304803
675
SUBRAMANIAN SURABHI M SUBRAMANIAN
219
66.73
63.46
68.72
21/12/1985
676
300557
306502
676
SINGH SUYASH VINAY
219
66.57
68.46
66.18
04/04/1986
677
102015
300599
677
SAWANT SANKET SUBHASH
219
66.57
63.69
70.36
31/08/1985
678
200345
308592
678
VAIDYA HRISHIKESH SHRIKANT
219
66.45
64.15
69.81
01/06/1985
679
103169
301422
679
RAJPAL LALIT BHAGWANDAS
219
65.96
63.46
70.36
24/05/1987
680
201592
308580
680
KAMAT SHRIGANESH DAYANAND
219
65.92
60.38
68.90
30/08/1984
681
101190
300955
681
THAKKAR MAITHIL MUKESH
219
65.84
61.38
70.05
03/06/1987
682
200130
307482
682
SULAKHE RAHUL ARUN
219
65.67
65.95
65.27
17/08/1984
683
100397
301669
683
MEDHEKAR PRANALI NITIN
219
65.39
61.69
69.63
24/07/1986
684
101747
301384
684
TARSARIA KIRAN KANUBHAI
219
65.28
62.63
68.37
16/10/1984
685
101217
300508
685
VANJARI NAKUL ASHOK
219
65.27
63.85
69.09
14/06/1986
686
201852
307387
686
JOSHI OMKAR PRABODH
219
65.20
62.14
68.19
29/12/1984
687
102945
301848
687
SETTY SHARVANI RAMMURALI
219
65.02
61.38
69.09
11/04/1987
688
102625
302441
688
MANTRI MAYUR RAMAN
219
64.94
63.62
68.91
25/05/1987
689
400977
303652
689
TAUR VISHAL BALASAHEB
219
64.49
64.15
63.63
24/09/1985
690
301373
305298
690
KALYANI KANIKA RAJENDRA
219
64.33
64.00
62.36
02/02/1985
691
100825
300348
691
MAHARWAL SUNNY SURESH
219
64.16
64.31
67.45
09/03/1985
692
100515
300370
692
TIWARI ABHIJEET RAM KUMAR
219
63.88
62.00
64.45
07/01/1987
693
101801
301599
693
GANGWAL MAYUR PRADEEP
219
63.18
61.69
63.09
01/01/1986
694
401589
307707
694
JHA MUKESH JITENDRA
219
62.90
60.85
64.55
21/11/1986
695
300135
306802
695
LOKARE PRAMOD NAGORAO
219
62.45
63.62
65.27
05/05/1985
696
400508
304109
696
RATUNAVAR PAVAN PRAMOD
219
62.41
61.69
65.81
19/06/1986
697
103413
301638
697
PATIL CHETAN SUDHAKAR
219
62.24
57.38
66.54
17/03/1984
698
102970
300156
698
KUMAR RAJESH LAKSHMI P SINGH
219
61.51
59.62
67.27
06/08/1983
699
201825
307987
699
CHAKKARWAR VINAY SURESH
219
61.27
61.31
61.63
04/10/1985
700
201789
308261
700
NT2-12
PARKHE ABHILASHA ANANTRAO
219
60.00
59.38
56.90
03/04/1986
701
103264
301208
701
SC-16
MORE SANDEEP DIGAMBER
219
59.35
59.69
58.18
22/01/1985
702
200969
308330
702
KORE PRASHANT SACHCHIDANANDA
219
56.90
55.77
60.00
08/11/1986
703
103267
301459
703
SARWATE MRINAL MILIND
218
74.53
71.08
80.72
04/01/1988
NT1-6
NT3-19
NT2-11
OBC-117
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 20 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
704
101234
301654
704
NASTA AMRIT MANIK
218
71.47
71.23
77.64
06/08/1987
705
200945
308288
705
LAGVANKAR MIHIR ARVIND
218
70.94
65.31
74.91
07/02/1988
706
400190
309929
706
GAIKWAD LAXMAN VITTHAL
218
70.69
69.54
74.72
25/06/1986
707
200579
307192
707
KHANDGE ASHWINKUMAR VASANT
218
70.65
69.85
73.09
20/11/1987
708
401552
304059
708
GHAI BALVIN KAUR BACHITTAR SINGH
218
70.49
65.95
74.72
13/05/1986
709
100498
300791
709
SAYED LUBNA AKBER UZZAMAN
218
70.41
65.46
76.90
02/01/1988
710
400479
303684
710
NALAWADE NIKHIL VINOD
218
70.29
66.54
74.18
14/05/1987
711
100001
300496
711
BELGAUMWALA TASNEEM JAFFER
218
70.24
68.00
74.54
06/07/1986
712
100578
302167
712
PURANIK DEEPTI JAYKRUSHNA
218
70.24
67.54
71.63
03/06/1985
713
300905
304914
713
PATIL JAYASHREE DINKAR
218
69.80
66.23
72.09
11/10/1985
714
100204
309466
714
PAWAR ANIRUDDHA MOHANRAO
218
69.31
67.31
72.18
22/06/1987
715
300202
305404
715
MODAK KETAN JAYANT
218
68.86
65.69
68.18
18/10/1986
716
103226
302761
716
SACHANANDANI KANCHAN ASHOK
218
68.50
64.27
72.18
01/09/1986
717
301439
304784
717
OBC-118
BIJWE SHWETA PRADEEP
218
68.41
66.77
70.18
21/04/1985
718
102356
300883
718
OBC-119
PARSAWALA KHUSHBOO MUKESH
218
68.37
65.69
72.36
05/12/1986
719
200675
307158
719
ANAND RIDHI VIJAY
218
68.29
64.62
73.45
21/09/1986
720
103182
301145
720
KASBEKAR PRASAD UMESH
218
68.24
66.46
67.27
27/06/1986
721
103107
301155
721
LELE SAUDAMINI JAYANT
218
68.08
67.08
72.55
25/07/1986
722
102848
300530
722
JAYAN BEJOY E JAYAN JAYACHANDRAN
218
67.88
67.15
70.18
19/06/1987
723
100695
300172
723
PATKAR SALIL VIJAY
218
67.71
67.08
68.72
20/06/1985
724
101023
301093
724
JANI MANOJ VASUDEO
218
67.71
64.46
73.09
27/03/1983
725
102003
302399
725
BADANALE RENUKA BASWARAJ
218
67.18
62.46
73.09
11/05/1988
726
102628
301202
726
MUNI SAURABH RAJESH
218
67.02
64.00
77.54
07/09/1987
727
201779
308233
727
JADHAV GANESH MADHAVRAO
218
66.90
63.31
69.63
28/08/1984
728
300575
305861
728
CHERUKURI HARITA HARIBABU
218
66.29
64.08
66.36
23/11/1984
729
301114
305420
729
ANSARI RAHIL RAUF
218
66.08
64.08
69.81
18/01/1987
730
301234
307102
730
218
65.84
63.92
67.45
01/01/1986
731
102198
300299
731
KUMAR MISHRA SUJIT UDAY KANT
218
65.80
63.38
71.81
30/12/1979
732
100422
301170
732
MEHTA KOMAL PANKAJ
218
65.76
65.08
67.81
30/08/1986
733
102624
301598
733
GIRI VARUN VIJAY
218
65.35
65.46
63.64
14/12/1985
734
201429
308590
734
KULKARNI PRATHAMESH SHIRISH
218
65.35
64.54
64.18
28/12/1985
735
101603
302784
735
OBC-121
RANE SACHIN VASANT
218
65.14
63.38
64.72
19/06/1985
736
400994
306809
736
OBC-122
PARATI KAVITA NANDKISHOR
218
65.10
64.23
65.81
02/03/1985
737
400168
303859
737
NT3-20
DHAKNE PRAMODINI VISHNU
218
64.86
62.77
69.64
12/04/1986
738
201873
307864
738
KULKARNI NILESH VILASRAO
218
64.78
64.23
66.72
03/02/1986
739
201982
307470
739
NT1-8
VAISHNAV SACHIN BHAGAWANDAS
218
64.69
62.69
67.09
24/01/1985
740
201588
308599
740
NT2-13
NAROTE PRAVIN UTTARESHWAR
218
64.61
64.15
64.55
15/12/1984
OBC-120
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
NITIKA AJAY KUMAR
NT1-7
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 21 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
741
103110
300739
741
JETHANI MANISH MOTILAL
218
64.41
63.23
65.82
28/11/1985
742
101705
302086
742
RAJIWADE SIDDHESH RAJARAM
218
64.37
63.00
67.45
15/12/1987
743
201845
307133
743
SINGH PAWAN KUMAR DINESHWAR
218
64.37
61.46
65.45
15/01/1985
744
100860
301954
744
GARG SWATI CHATTARBHUJ
218
64.08
63.38
62.90
20/05/1986
745
400558
304156
745
SADASUKHI NRIPESH TRILOK
218
63.96
61.69
69.09
11/12/1985
746
400562
303362
746
MANDALE SUMEET VIJAY
218
63.92
62.31
62.90
30/11/1984
747
103094
300766
747
MOHAMMED MANSOOR MOOSA
218
63.67
60.77
64.90
17/09/1985
748
300241
304993
748
MAHATO MANOJ KUMAR RAMPHAL
218
63.55
61.15
64.18
25/02/1981
749
401141
304297
749
BHALERAO SUSHANK ASHOK
218
63.35
63.46
65.09
05/08/1986
750
401440
303261
750
OBC-123
DAHIVELKAR RAHUL RAVINDRA
218
63.06
62.46
64.00
01/08/1984
751
100199
301986
751
OBC-124
PATIL LOMESH DNYANESHWAR
218
61.28
61.27
60.19
26/11/1985
752
101288
302704
752
PATIL ROHIT RAMESH
218
60.78
59.15
61.82
31/10/1985
753
300376
305351
753
SINHA ROHAN KUMAR RAMESH
218
59.88
60.31
59.45
15/03/1985
754
400612
304026
754
MARDE UMAKANT MOTIRAM
218
59.47
59.38
58.18
21/09/1983
755
102711
302631
755
WAGH CHARCHILL DINAKAR
218
58.94
58.31
62.00
15/01/1985
756
101777
304995
756
SAHU EKTA GOVIND PRASAD
217
71.59
67.69
77.45
01/04/1986
757
200672
307419
757
OBC-125
ADHAV CHARLES VINOD
217
71.43
68.38
75.64
13/09/1985
758
102460
301200
758
SC-17
PATEL RONAK SANTOSH
217
70.65
68.08
76.18
02/05/1988
759
102927
300592
759
THAKUR SRINIWAS BHASKAR
217
70.53
68.62
73.45
15/07/1986
760
400348
303549
760
HARANKHEDKAR SHIVANGI JAYANT
217
70.29
68.23
71.81
31/03/1988
761
102516
301192
761
KHATRI ROHIT SATISH
217
70.16
65.85
73.09
23/08/1986
762
103414
301266
762
JADHAV NARESH TUKARAM
217
69.31
65.85
75.63
21/11/1985
763
100175
302328
763
SHIRPURE UMA KHUSHALRAO
217
69.18
66.00
73.27
15/04/1985
764
101097
301489
764
LIMAYE AMOD SURESH
217
69.06
67.08
70.72
26/09/1985
765
102244
301271
765
JAIN MIKHIL VIJAY
217
68.94
67.02
74.00
24/08/1987
766
101221
301277
766
MUNDALE VIVEK VISHWAS
217
68.86
66.85
70.90
23/11/1986
767
301553
305995
767
DHERE PRITI GUNVANT
217
68.73
64.85
70.36
25/04/1985
768
301356
305509
768
BANKAR SHRUTI DADARAO
217
68.54
66.64
70.18
06/02/1986
769
400738
304495
769
ZILE ASHVINI CHIMNAJI
217
68.41
63.89
73.50
13/05/1984
770
101202
301008
770
AGRAWAL ANUJ VIPIN
217
68.00
65.77
74.54
31/12/1987
771
102706
302733
771
SHERE SIDDHESH SANJEEV
217
67.67
65.38
68.90
26/05/1986
772
401310
307498
772
SAYED RAHIL IFTEKAR
217
67.67
64.69
68.00
06/06/1985
773
100378
302669
773
SINGH HEMANT KUMAR UGRASEN
217
67.56
64.50
71.81
21/12/1986
774
201263
308579
774
JADHAV HARSHAL RAJARAM
217
67.47
62.08
73.09
04/02/1985
775
101476
301215
775
CHHATLANI CHANDA RAMESH
217
67.14
64.46
69.45
01/06/1986
776
101096
302160
776
DAS NEHA TRILOCHAN
217
67.06
65.23
68.54
10/11/1986
777
100894
301815
777
JADHAV RUPALI BABANRAO
217
66.86
66.23
69.63
16/10/1985
OBC-126
DT(VJ)-8
PH
Name of The Candidate
Declared on 26/02/2011
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 22 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
778
300407
306131
778
OBC-127
779
101592
301339
779
780
301788
305414
780
781
200408
309036
782
100216
783
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
WANJARI SHASHANK JAGDISH
217
66.69
64.46
68.36
21/04/1985
AROLE VIDYA CHANDRAKANT
217
66.41
63.00
67.45
07/02/1986
REWADKAR MAHESH SHIVHAR
217
66.00
63.15
67.27
18/10/1985
781
SHINTRE HEMANT SUNIL
217
65.88
63.31
67.09
03/08/1986
301499
782
VERMA ANUJ ASHWANI KUMAR
217
65.67
63.92
70.91
14/01/1987
301079
306870
783
JADHAV SHAHAJI PANJABRAO
217
65.47
63.62
71.81
21/10/1987
784
201923
307082
784
CHAUHAN VISHAL ISHWAR SINGH
217
65.45
64.73
66.90
03/09/1986
785
101794
300631
785
KAMAT UMA PANDURANG
217
65.43
61.77
70.90
02/02/1987
786
100244
301713
786
QAZI HAMZA TARIQ
217
65.18
64.62
64.18
02/04/1986
787
100451
307980
787
KANTE SUGATRI CHANDRAYYA
217
65.10
63.54
66.90
10/05/1988
788
200153
307931
788
PAWALE DINESH DILIP
217
65.10
63.00
68.90
03/09/1985
789
400464
301862
789
DESHMUKH SARANG ANIL
217
65.04
63.66
67.81
14/06/1986
790
400953
303614
790
SURYAWANSHI ANANT VYANKETRAO
217
65.02
62.38
69.09
04/08/1986
791
102815
301753
791
JAIN ANKIT ANAND
217
65.02
61.92
68.00
03/12/1986
792
300702
306282
792
217
64.78
61.77
69.27
05/09/1986
793
102879
302263
793
SHETH DEEPEN SURENDRA
217
64.73
61.15
67.81
20/12/1985
794
103417
301212
794
PATIL PANKAJ DILIP
217
64.61
62.62
66.55
24/12/1986
795
201005
307282
795
KUMAR PRASOON BRAJESH
217
64.41
63.08
67.09
19/09/1985
796
300773
305950
796
RAJURKAR KETAKI BHAURAO
217
64.16
61.46
60.18
25/07/1986
797
401121
306633
797
DHORAN AMOL PRAKASH
217
64.08
63.08
68.72
04/06/1984
798
301077
305364
798
RATHI SACHIN SUBHASH
217
64.08
62.46
66.36
12/03/1987
799
401542
303613
799
OBC-132
BHARAD RAHUL VASANTRAO
217
63.71
61.23
65.63
07/05/1985
800
400584
309935
800
ST-1
THAKUR VARUN ASHOK
217
63.43
62.31
66.36
15/12/1986
801
301147
304869
801
AGRAWAL DIPTI RAJENDRAKUMAR
217
63.18
61.08
65.45
18/09/1986
802
100760
301534
802
OBC-133
ZAPARDE SAMIR RAMCHANDRA
217
62.82
62.15
63.27
10/09/1984
803
102702
301492
803
OBC-134
NIRGUDE SANKET RAMESH
217
62.61
62.00
65.64
21/08/1986
804
202006
309303
804
KORE RISHIKESH ARUN
217
62.12
59.15
64.73
28/09/1984
805
103281
300368
805
KUMAR ABHISHEK SURESHWAR
217
61.76
59.54
63.45
31/01/1984
806
400918
304100
806
WANI BALKRISHNA SUNDER
217
60.86
60.54
59.81
03/03/1986
807
102621
301590
807
OBC-135
MIRJOLKAR AMIT SURESH
217
60.81
57.38
63.54
23/07/1986
808
400950
303807
808
OBC-136
TONDARE AMOL PRABHAKAR
217
59.51
56.92
61.63
26/11/1983
809
201440
303154
809
OBC-137
NANDRE KISHOR GULABRAO
217
58.41
55.77
64.55
06/05/1984
810
101093
301596
810
OBC-138
PATIL DIPAKKUMAR VASANT
217
57.71
58.38
54.54
22/11/1985
811
102954
301447
811
GALA PRIYAL MANSUKH
216
74.20
70.85
78.00
23/09/1987
812
102742
300910
812
PATIL ANKITA ANIL
216
73.59
69.77
78.72
18/06/1987
813
101160
300836
813
SETH HARSH SATEESH
216
72.78
72.00
74.18
14/12/1987
814
103338
300684
814
KANKANI KUSUM SHYAMSUNDER
216
72.12
68.00
77.45
12/11/1986
OBC-128
NT1-9
OBC-129
ARVIND G C MAHATHA
OBC-130
OBC-131
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 23 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
815
100866
302058
815
OBC-139
816
100316
309368
816
817
103479
300648
817
818
100464
300845
819
100774
820
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
GHODEKAR PRIYANKA GOPINATH
216
72.04
69.62
78.90
28/06/1988
GOLANGADE RITU SUDHIR
216
71.18
68.77
73.27
08/09/1986
MISTRY SHAMALEE RAJENDRA
216
70.82
67.77
74.55
04/03/1988
818
MISHRA NAMITA RK
216
70.53
70.08
72.36
23/05/1985
301364
819
NANDA BIPIN PRADHANBHAI
216
70.29
66.11
73.63
08/06/1986
300762
305036
820
PALOIWAL ASHUTOSH ABHIMANYU
216
70.08
66.23
74.36
02/04/1987
821
100487
301019
821
BHILARE PRAMOD DASHRATH
216
70.00
66.23
74.00
22/09/1987
822
103342
300125
822
SALDANHA MERLIN FELIX
216
69.67
66.38
73.45
16/11/1984
823
101437
300084
823
PATANKAR KALYANI ARVIND
216
69.63
68.69
74.55
04/05/1987
824
200445
307241
824
KHALATE SHRADDHA LAXMAN
216
69.43
66.15
73.09
08/04/1987
825
102316
300063
825
GUPTA UTSAV DHANPRAKASH
216
69.31
66.49
70.36
21/02/1986
826
102958
300929
826
AGRAWAL NEHA CHANDRAPRAKASH
216
69.18
65.77
72.36
16/02/1988
827
100657
300693
827
AGRAWAL VINEET ASHOK
216
68.45
65.46
72.55
11/01/1987
828
100540
300612
828
PAMPATWAR AMOL DNYANOBA
216
68.29
65.62
71.27
22/11/1985
829
201457
307415
829
HINGMIRE MANASI SUNIL
216
68.24
67.62
68.91
21/12/1986
830
100353
300434
830
AGARWAL RICHA SHIVKUMAR
216
68.20
66.38
70.55
01/09/1986
831
301497
306814
831
RAJDEO ROMA NIRMALKUMAR
216
68.17
65.95
68.72
16/12/1986
832
301982
305217
832
LADDHAD DEEP MAHESH
216
68.08
66.15
70.54
28/03/1986
833
101273
302334
833
GOPAL SHILPA KANAKAM B
216
67.83
66.61
70.28
30/06/1986
834
103291
301194
834
BAKANE ATISH NARAYANRAO
216
67.76
64.77
70.73
24/01/1982
835
100430
300973
835
MITTAL SANCHIT HARISH
216
67.67
65.77
69.27
23/03/1987
836
201942
303155
836
KUNJIR NANA GOKUL
216
67.51
64.38
70.54
25/08/1984
837
100054
302775
837
RASHMI PRASANNAN
216
67.35
64.08
69.64
06/08/1985
838
102518
300214
838
YELURKAR NILOFAR IMAMHUSEN
216
67.31
65.85
67.45
05/05/1985
839
100632
300317
839
DAMLE AKSHAY AVINASH
216
67.18
62.46
74.73
23/10/1987
840
201387
308307
840
JAISWAL YOGESH RAMESHCHANDRA
216
67.02
62.00
72.36
01/01/1987
841
401450
303533
841
SHISODE SHITAL KHUSHALSINH
216
66.78
63.69
69.45
05/06/1985
842
102315
300833
842
RAJE PRERANA PRAVIN
216
66.61
63.31
70.36
15/04/1987
843
301820
306610
843
AGRAWAL RAHUL SUBHASH
216
66.53
65.08
66.54
27/09/1984
844
301779
306515
844
JOSHI ABHISHEK UPENDRA
216
66.53
65.00
69.09
19/03/1985
845
201084
308645
845
SC-18
ANJUTAGI SAPNA PARAMESHWAR
216
66.49
64.69
67.45
13/10/1986
846
100694
301010
846
OBC-143
SHINDE JITESH RAMESH
216
66.37
62.77
70.00
20/10/1986
847
101686
301377
847
216
66.29
65.15
66.36
11/05/1986
848
100450
300082
848
TIWARI VIRENDRA KUMAR TRIBHUVAN
NATH
PALSETIA DELNAZ DARA
216
66.24
64.08
68.73
26/05/1985
849
103095
300058
849
BHIRUD DEEPAK PRAKASH
216
66.20
63.69
71.81
30/07/1986
850
401265
303894
850
LAHANE POONAM GAMBHIRRAO
216
66.08
64.77
69.81
06/06/1987
851
101316
302157
851
GULHANE PARAG VIJAY
216
65.63
64.54
66.18
19/03/1985
OBC-140
OBC-141
OBC-142
OBC-144
OBC-145
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 24 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
852
102602
300113
852
853
300479
305209
853
854
301097
305259
854
855
101842
302553
855
856
201867
307481
856
857
103464
301284
857
858
200646
307978
858
859
101442
302168
859
860
400797
309682
860
861
100448
301584
861
862
401360
303541
863
200901
864
102328
865
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
CHOUBEY RAHUL AWADHESH
216
64.98
63.92
66.54
20/12/1985
KAPSE UPENDRAKUMAR SAHEBRAO
216
64.98
62.62
69.45
09/04/1986
GUPTA SHALINI RAMESH CHANDRA
216
64.65
63.46
67.63
02/02/1981
CHAUDHARI SUYOG GAMBHIR
216
64.65
62.46
67.81
31/05/1986
KULKARNI ARVIND BALAWANT
216
64.61
63.69
65.45
22/08/1985
KHOKLE PRADIPKUMAR DIGAMBARRAO
216
64.57
61.77
69.09
23/04/1986
PANDIT PRANJAL PADMAKAR
216
64.45
63.00
64.73
19/12/1985
PARDESHI SWARDA KARTARSING
216
64.33
63.85
64.72
02/12/1986
SHAIKH MUKHTAR NAZIR AHMED
216
64.33
62.77
67.27
30/05/1985
OBC-148
SUPE PRAJAKTA SUBHASH
216
64.24
64.31
68.18
09/08/1987
862
SC-19
GAJBHARE PRASHANT TUKARAM
216
63.55
60.46
65.63
20/06/1986
309170
863
SC-20
SHINDE SUNNY DAYARAM
216
63.47
62.15
62.36
02/01/1987
301661
864
GAUD AMITKUMAR GULABCHANDRA
216
62.78
61.85
62.73
25/11/1984
101550
303081
865
TAMBOLI GIRISH DNYANESHWAR
216
62.61
59.77
63.27
18/11/1985
866
200724
307278
866
GUPTA SIDHARTH SURINDER
216
62.41
60.92
65.82
20/09/1987
867
300429
305205
867
JAI SHRIKANT JAGDISH
216
62.16
60.31
62.00
23/01/1985
868
300900
306006
868
MEHROTRA NIKHIL AMLESH
216
62.16
59.31
64.72
13/02/1979
869
101235
300024
869
KUMAR ASHOK JAWAHAR SAH
216
61.88
59.69
66.00
05/12/1979
870
202061
308982
870
SHELKE SACHIN SHIVAJIRAO
216
61.88
58.69
62.18
06/05/1985
871
101112
301658
871
SAWARKAR RAVINDRA CHINTAMANRAO
216
61.59
60.00
64.18
09/02/1986
872
400563
303358
872
KADAM SANDIP SHIVAJIRAO
216
61.43
58.15
65.45
26/10/1986
873
301549
306045
873
SASAPARDHI GHANSHYAM BISAN
216
60.69
60.15
62.54
23/05/1986
874
201079
307266
874
PURANG AMIT KUMAR JITENDRA KUMAR
216
60.49
60.99
58.72
08/06/1986
875
102629
301245
875
OBC-152
WAGH RAHUL PRAKASH
216
59.72
58.55
62.47
02/07/1987
876
300541
305188
876
OBC-153
MAHAJAN VEDPRAKASH SUDHAKAR
216
58.82
57.54
56.90
18/09/1984
877
101258
300880
877
KULKARNI TEJAS SUHAS
216
58.41
58.46
60.00
29/04/1986
878
300328
306116
878
GOPHANE SHAILESH DNYANESHWARRAO
216
56.12
56.08
57.45
21/03/1983
879
301283
305527
879
MEHADIA PRERNA BHARATBHUSHAN
215
73.76
71.15
75.81
30/05/1987
880
100240
300086
880
215
71.71
68.46
75.82
05/06/1987
881
103407
301480
881
BINDRA CHAHVEER SINGH PARMINDER
SINGH
POLAWAR VYANKATESH GANESH
215
71.47
67.85
76.72
16/01/1987
882
103311
301312
882
215
71.35
67.00
76.00
05/07/1986
883
103148
301536
883
KUMARI ARTI SURENDRA
215
71.14
68.46
75.45
28/06/1985
884
101884
300877
884
JAIN SURABHI SUSHIL
215
70.45
67.00
74.90
14/06/1985
885
200595
307766
885
SHAH KUSHAL AJITKUMAR
215
70.37
65.62
75.45
21/06/1987
886
102862
302907
886
NAGDA NIYATI VISHANJI
215
70.24
69.00
71.36
19/06/1986
887
103151
301012
887
BALIGA RAJAT LAKSHMINARAYAN
215
69.51
67.85
72.36
22/10/1987
888
300530
305069
888
SAHAY RIMA RAKESHKUMAR
215
69.22
67.92
72.18
29/07/1985
OBC-146
OBC-147
NT3-21
DT(VJ)-9
OBC-149
OBC-150
SC-21
OBC-151
NT2-14
DIVYA MURALI
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 25 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
889
302116
305436
889
KATKAR SHRADDHA PRABHAKAR
215
68.82
64.85
74.54
13/08/1988
890
103014
300261
890
SINGH RICHA DALJEET
215
68.65
68.46
69.45
13/11/1987
891
103176
300602
891
SHAH VENISHA BHARAT
215
68.53
67.23
70.18
24/12/1985
892
102428
302698
892
DEOKAR PRERANA GOVIND
215
68.33
65.31
71.81
26/08/1986
893
101844
300187
893
KHARCHE BHUSHAN BARSU
215
68.21
66.26
68.91
25/05/1986
894
401383
303952
894
PATEL HEENA ABDUL QADIR
215
68.16
66.62
66.54
10/12/1985
895
101264
300166
895
ADITYA KSHITIJ VINDHYACHAL
215
68.12
64.08
75.45
02/09/1987
896
102254
308979
896
MADHU SUMUKH MAHADEV
215
68.00
63.23
72.73
16/09/1987
897
102476
302022
897
KUMAR DINESH PREMCHAND
215
67.84
63.92
75.82
18/03/1988
898
101237
300776
898
OBC-155
PEDNEKAR RAHI RAMESH
215
67.76
66.08
69.45
24/02/1986
899
300278
306269
899
OBC-156
PATEL POONAM BRAHM DEO SINGH
215
67.76
64.31
70.55
01/03/1981
900
300935
305478
900
OBC-157
OHRI DIMPI RAJESH KUMAR
215
67.63
66.85
67.09
14/11/1986
901
102689
301276
901
BOTHARA VIPUL PRAKASH
215
67.43
65.46
69.45
12/11/1986
902
302011
304936
902
OBC-158
WAGHULKAR RASHMI SUDHAKARRAO
215
67.35
65.69
66.00
04/11/1986
903
100563
308965
903
OBC-159
BANKAR RAHUL CHANDRAKANT
215
67.22
64.08
71.09
03/06/1987
904
100314
308682
904
PESWANI AMIT RATANLAL
215
66.86
66.92
70.72
10/10/1986
905
300081
305158
905
PARASHAR DEEPAK LAXMIKANT
215
66.82
61.31
69.82
05/04/1987
906
102865
302069
906
CHHEDA HEMAL PRAFFUL
215
66.29
63.69
69.09
01/09/1986
907
102426
300995
907
NARKHEDE NILIMA ANANDA
215
66.12
63.46
70.18
13/06/1984
908
400927
303690
908
DAMANI GOPAL RADHAKISAN
215
66.08
63.31
69.45
26/04/1986
909
300669
305490
909
JIVANANI KAPIL GOKULCHAND
215
66.04
64.69
68.00
06/10/1985
910
101682
300927
910
OBC-161
DAHAPUTE ADITYA ANAND
215
66.00
63.92
69.81
06/12/1986
911
400883
303159
911
OBC-162
KARALE PRAVIN VITTHAL
215
66.00
63.15
67.27
05/03/1987
912
101362
300941
912
KUMAR AJEET YAMUNA PRASAD
215
65.92
61.85
70.18
05/01/1985
913
401100
304091
913
SYED MAAZ HUSSAIN RAFAT
215
65.76
65.00
66.36
24/03/1983
914
300419
305533
914
JAIPURIYA RITU SANTOSH
215
65.71
65.08
66.18
17/06/1985
915
103067
301340
915
AGARWAL VINOD MEGHRAJ
215
65.61
64.54
67.82
11/04/1983
916
100649
300212
916
JANGID KIRTI MANGILAL
215
65.51
65.08
67.27
05/07/1986
917
100286
308673
917
OBC-164
GUNGE RATNAPRABHA ANIL
215
65.47
62.46
65.82
26/09/1985
918
401625
304078
918
NT1-10
GIRI HANUMANT SHRIRANG
215
65.39
62.77
70.72
02/01/1987
919
100210
302809
919
OBC-165
PATIL GAURAV ARUN
215
65.10
63.38
66.18
30/08/1985
920
401323
304053
920
PATHRIKAR RAHUL DATTATRAY
215
65.06
63.23
68.90
08/05/1987
921
102415
301409
921
KINGE PARAG JAGANNATH
215
65.02
64.00
65.09
20/11/1986
922
301557
305053
922
MAL MAHENDRAKUMAR SANTOSH
215
64.82
60.92
67.09
30/06/1987
923
201437
307324
923
SHETH SIDDHARTH KAMLESH
215
64.73
61.92
70.91
04/08/1985
924
101925
300484
924
PAWAR VIKRANT SHAMRAO
215
64.65
62.77
64.91
09/03/1985
925
301139
305570
925
KHATWAR PRITESH TEJENDRA SINGH
215
64.53
62.38
67.09
31/01/1986
OBC-154
OBC-160
OBC-163
OBC-166
OBC-167
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 26 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
926
103404
302462
926
OBC-168
927
201351
309322
928
400844
303379
929
300332
305648
929
930
401456
304018
930
931
103323
301830
931
932
100333
300147
932
933
200730
307560
933
Name of The Candidate
CET Marks
PATIL JAYESH UDAYSING
215
64.28
61.76
68.18
21/11/1982
927
DESHPANDE AMRUTA ASHOK
215
64.16
60.38
70.00
19/03/1987
928
NIGAM TARUN NARENDRA KUMAR
215
64.12
62.92
64.00
05/10/1982
OBC-169
MATHANKAR MANISH JAGDISHRAO
215
64.00
60.62
69.27
05/02/1986
NT3-22
CHATE KALPANA DAULATRAO
215
63.47
61.92
65.81
11/05/1986
JAROLI ABHISHEK KOMALSINGH
215
63.37
60.15
69.63
03/03/1987
BARTHWAL ASEEM ANOOP
215
63.31
62.38
64.54
29/11/1984
BUCHE ANIKET RAMESHRAO
215
61.80
60.38
63.09
934
401129
304175
934
21/12/1984
DALAVE KALYAN TULSHIRAM
215
61.43
59.69
61.09
935
102491
300010
935
23/07/1983
215
61.18
61.85
60.72
936
301384
305019
936
23/04/1984
SONDANKAR ADITYA VINOD
215
60.98
57.85
60.36
05/11/1985
937
400366
303608
937
938
201223
302848
938
JAISWAL VIJAY GOKULLAL
215
60.57
56.54
62.90
01/11/1982
DUBEY KAMLESH JWALA PRASAD
215
58.51
60.83
56.88
939
400327
303763
939
02/06/1975
GULGHANE SUSHANT SURESH
215
54.86
53.62
55.09
940
101548
302272
940
04/03/1986
214
72.57
69.00
78.90
941
200232
307486
941
10/11/1986
214
72.33
70.77
74.00
31/07/1986
942
101028
300031
942
943
201072
307801
943
944
101874
300863
945
102965
946
OBC-170
PH
Declared on 26/02/2011
OMPRAKASH NANGA RAM
OBC-171
OBC-172
SUPRABHA PRABHAKARAN
SHEIKH HEENA MOHAMMED USMAN
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
214
72.08
69.69
75.63
20/12/1986
SHIVCHHAND AKSHAY AMBADAS
214
71.39
71.08
74.73
11/04/1988
944
DASH SHOVNA PRABHAT
214
71.22
69.38
73.81
15/10/1986
303091
945
RATHOD PRAGNYA HEMANTKUMAR
214
71.22
68.54
76.36
09/07/1986
100929
301479
946
OBC-174
CHIRMADE PUSHPAK CHANDRAKANT
214
70.00
68.08
74.90
10/05/1987
947
301980
305548
947
OBC-175
DADHE KSHITIJ RAMESH
214
69.55
67.85
70.18
11/05/1985
948
102872
301086
948
CHANDRA PIYUSH KRISHNANDAN
214
69.22
67.23
71.09
06/03/1986
949
201111
307412
949
OBC-176
NERPAGAR SONAL SUBHASH
214
69.22
67.08
71.45
20/11/1986
950
200859
307222
950
OBC-177
VADNERE MRUNAL DEVIDAS
214
68.98
65.54
74.18
24/09/1984
951
400964
303787
951
SOMANI AMRUTA RAMANLAL
214
68.45
67.15
72.54
22/09/1985
952
101228
300071
952
SEN DEBANJAN DEBENDRANATH
214
68.16
65.38
70.91
09/05/1985
953
300289
305108
953
NANDEKAR SONAL RAMESH
214
68.04
64.77
71.27
10/12/1987
954
200115
309965
954
KALLURKAR SHWETA SATISH
214
67.85
67.79
68.72
04/01/1986
955
102101
302123
955
MANKAME POOJA RAJAN
214
67.84
66.54
70.54
27/08/1986
956
401693
303864
956
WANARE PRANITA PRADEEP
214
67.59
65.69
69.81
15/01/1985
957
103122
309046
957
PANDEY ROHIT VIJAY
214
67.51
62.92
75.63
11/09/1987
958
201098
307344
958
SHAH DHARAV SUNIL
214
67.18
64.54
67.09
26/12/1981
959
100859
301366
959
214
67.06
64.62
70.72
04/12/1986
960
200564
307843
960
GOPALKRISHNAN NITYAKALYANI TV
GOPALKRISHNAN
PATHARKAR SHRADDHA SUBHASHRAO
214
67.02
63.92
73.27
15/06/1985
961
101390
300665
961
SC-22
GAVALI VRUSHABH SOPAN
214
66.90
64.23
70.73
04/07/1986
962
301965
304986
962
OBC-179
PHAJLANI SALIM AAHMAD
214
66.73
63.23
69.45
25/09/1985
HITHA SARA SAJEEV
OBC-173
OBC-178
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 27 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
963
301836
305328
964
301258
965
301239
966
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
963
DASWANI RAVI BALDEO
214
66.37
61.69
72.90
23/10/1987
305162
964
DANDEKAR ASHWINI KESHAV
214
66.16
64.23
67.81
25/10/1985
304954
965
SINGLA SAPNA SHIVJI LAL
214
66.04
66.31
64.36
02/02/1986
100582
302076
966
SANE SAYALI SANJEEV
214
66.04
63.77
70.18
10/03/1986
967
102901
300458
967
AGARWAL MOHIT VINOD
214
66.04
63.62
67.81
10/10/1986
968
300540
305173
968
KOMAWAR ANAND ASHOK
214
66.04
61.77
69.27
20/12/1985
969
200746
307072
969
KOLHE PRASAD CHHABAN
214
65.92
65.38
64.90
15/01/1986
970
302051
305601
970
THAKUR NITIN BALAWANTSINGH
214
65.80
61.69
68.18
13/05/1986
971
101809
302127
971
YADAV ADITYA SHIVAJI
214
65.76
63.15
69.82
24/05/1986
972
300627
305400
972
JABADE DHANANJAY SUDHAKARRAO
214
65.51
62.08
66.36
25/05/1985
973
101678
300736
973
MADAAN VARUN SUBHASH CHANDER
214
65.35
63.00
65.82
11/03/1987
974
401205
303895
974
JUJGAR AMRUTA SHANKAR
214
65.18
63.62
66.18
25/05/1987
975
201771
308681
975
PAWAR SHIVASHAKTI DATTATRAY
214
65.16
62.90
67.81
16/12/1983
976
103146
300049
976
TIKEYKAR VISHAKHA SUNIL
214
65.14
64.54
63.27
24/04/1985
977
100275
300548
977
SURVE KETAKI MOTIRAM
214
64.94
64.69
63.27
02/11/1985
978
400582
309933
978
SC-23
BHAGAT PRAVIN ROHIDASRAO
214
64.73
63.31
67.27
13/12/1985
979
401258
302565
979
OBC-182
BAVISKAR MAHESH MUKUND
214
64.33
62.46
64.90
29/08/1984
980
200460
307860
980
DT(VJ)-10
CHAKOR ROHIT DINESH
214
63.84
62.85
65.30
23/04/1986
981
100711
301146
981
OBC-183
MULLA MAZHARKHAN DASTAGIRKHAN
214
63.84
59.62
67.82
04/09/1986
982
100423
302785
982
DAVE HARDIK DEEPAK
214
63.76
59.85
65.45
12/09/1985
983
103040
301425
983
PATHAK AMEYA RAMCHANDRA
214
63.55
63.92
69.45
12/02/1986
984
200846
308614
984
CHINCHOLI ABHIJEET KASHINATH
214
63.31
60.23
65.27
08/07/1986
985
200616
307081
985
AGARWAL TUSHAR VIJAY
214
63.06
62.69
63.45
22/08/1984
986
401664
304011
986
DESHMUKH PRADEEP SHIVAJIRAO
214
62.94
60.23
65.27
01/02/1984
987
201865
308619
987
DT(VJ)-11
POREDI AMIT SUBHASH
214
62.78
59.92
63.45
27/12/1985
988
102175
301282
988
OBC-184
KALE YOSEPH BHAGWANT
214
62.61
59.77
63.45
06/07/1986
989
300449
304830
989
SC-24
KHOBRAGADE DEEPA SHYAM
214
62.24
58.00
66.00
22/11/1985
990
101776
300953
990
KUMAR AMIT KAMAL KRISHNA
214
61.92
61.23
66.36
15/02/1982
991
400360
303959
991
JADHAV PARAMESHWAR BABURAO
214
61.92
60.38
63.45
25/03/1984
992
301257
305234
992
BAGAL RAHUL PRAKASH
214
61.84
58.69
59.27
15/01/1985
993
201177
309098
993
BHOSALE ABHAYSINH UTTAMRAO
214
61.51
59.46
62.00
07/05/1986
994
401306
303780
994
SADHU DEEPAK SURYAKANT
214
60.73
58.69
63.63
18/07/1986
995
200053
307647
995
DHAPSE SHRIHARI RANGNATH
214
60.49
56.92
63.63
04/01/1984
996
201886
307702
996
DHASE ROHAN RATNAKAR
214
59.76
57.77
62.00
25/06/1986
997
401628
303611
997
PAGAR VIKRANT SAYAJI
214
59.47
57.00
61.63
27/04/1983
998
201058
307662
998
CHOUHAN LALIT KUMAR RANGRAJ
214
59.22
59.38
57.81
30/11/1982
999
301923
305450
999
MALLOJWAR SUNIL RAMLU
214
59.06
58.08
59.63
19/08/1985
OBC-180
OBC-181
OBC-185
OBC-186
ST-2
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 28 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1000
301874
305696
1,000
NT2-15
JARANDE RITESHKUMAR SHANKARRAO
214
58.53
56.31
57.27
24/05/1984
1001
102500
302834
1,001
NT1-11
GIRI KISHOR LAXMAN
214
58.20
58.31
54.90
24/08/1984
1002
300069
305117
1,002
RASTOGI PULKIT SUSHIL
213
73.88
70.15
78.18
30/08/1987
1003
102141
302158
1,003
MEHTA JAY ASHWIN
213
71.59
68.31
77.45
14/03/1988
1004
103251
300968
1,004
DEDHIA AMI RAMNIK
213
71.39
68.77
76.36
14/11/1986
1005
101546
301734
1,005
FASAHTAY ABIDA ABDUL LATIF
213
71.14
67.15
78.18
27/04/1987
1006
301798
304729
1,006
BAHETI ANKITA HARISH
213
70.94
68.15
72.72
21/11/1987
1007
100126
300289
1,007
CHAWLA LATIKA JAGDISH CHAWLA
213
70.53
67.77
72.72
04/06/1986
1008
102364
301415
1,008
BALDWA VARSHA MAHESH
213
70.00
68.00
74.54
11/07/1986
1009
101056
300366
1,009
MEHTA CHINTAN NILESH
213
70.00
67.92
71.81
25/01/1985
1010
301319
304776
1,010
WAKODE SNEHA NARASINH
213
70.00
65.62
73.81
08/02/1987
1011
101335
300331
1,011
MALVIYA KIRAN JAGDISH
213
69.96
65.54
76.18
15/02/1984
1012
102201
302219
1,012
KHAN ZOHAIB ABDUL WADOOD
213
69.59
66.85
73.81
06/11/1987
1013
103236
301132
1,013
SANKHE RICHA SURESH
213
69.55
64.12
77.81
22/04/1988
1014
102812
300168
1,014
GARG SANDEEP SARJUPRASAD
213
69.39
64.54
74.36
21/09/1986
1015
102318
300216
1,015
FALERA RUCHITA CLARA MICHAEL
213
69.27
66.46
74.18
01/07/1986
1016
301593
304721
1,016
PANSE SHWETA KISHOR
213
69.18
63.62
75.45
14/05/1986
1017
102697
300547
1,017
PATIL SNEHAL MANOHAR
213
68.90
67.08
72.54
12/01/1986
1018
301199
306594
1,018
LANDE SURABHI ASHOK
213
68.82
67.08
70.36
03/08/1986
1019
201632
307062
1,019
CHANDAK DIVYA RAJENDRA
213
68.73
68.77
68.54
24/09/1984
1020
102784
300376
1,020
NALGE SWAPNIL SURESH
213
68.69
67.62
67.63
14/09/1984
1021
103016
300958
1,021
MEHRA MEHA SATYENDRA
213
68.53
64.69
73.64
04/02/1986
1022
200837
308641
1,022
SINGH RASHMI RAVINDRA PRATAP
213
68.08
66.77
71.81
07/12/1985
1023
101917
300943
1,023
JETAJI NAZMUDDIN JAINUDDIN
213
67.92
65.15
72.18
29/09/1986
1024
400353
303953
1,024
SURYAWANSHI ASHAY RAJNIKANT
213
67.55
65.00
71.27
09/04/1984
1025
301530
305667
1,025
GUPTA DIVYA ATUL
213
67.55
64.85
69.45
30/07/1986
1026
201207
308239
1,026
OSWAL MONA SHIRISH
213
67.39
67.31
66.36
15/11/1987
1027
300677
304745
1,027
MOTWANI GIRISH NANAK
213
67.36
64.12
70.72
19/06/1987
1028
101560
300506
1,028
213
67.18
67.15
70.54
26/07/1985
1029
401415
304022
1,029
MITTAL DEEPALI VINOD
213
67.18
66.77
70.73
02/04/1982
1030
300268
305417
1,030
DHARMADHIKARI AMBRISH SANJAY
213
67.18
66.23
70.90
30/07/1986
1031
400606
304405
1,031
TONDARE ASHUTOSH ANTAPPA
213
67.02
66.31
64.54
10/04/1985
1032
301758
305869
1,032
SAWARKAR SUSHRUT MAHENDRA
213
66.86
65.15
66.72
30/05/1986
1033
202011
309351
1,033
PATIL NITIN NARAYAN
213
66.69
65.46
66.36
29/05/1985
1034
101782
302549
1,034
CHANDAK SACHET VIJAY
213
66.45
64.00
71.09
02/12/1986
1035
101177
301149
1,035
KADREKAR SWAPNEEL PRAKASHRAO
213
66.41
64.92
70.54
10/04/1987
1036
102924
302854
1,036
SHAH HIREN DHANVANTRAI
213
66.24
65.23
64.90
14/08/1985
OBC-187
NT3-23
OBC-188
NT1-12
OBC-189
OBC-190
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
SANA MOHAMMED FAROOQUE
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 29 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1037
101309
301144
1,037
1038
401235
303070
1,038
1039
200342
307561
1,039
1040
400468
304141
1041
201854
1042
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
AHMAD RAFEY A RAHMAN TASNEEM
213
66.24
62.31
70.18
20/10/1985
OBC-191
PATIL PRASHANT PANDHARINATH
213
65.84
62.38
69.27
22/07/1987
NT2-16
WAYKULE PRAVIN YASHWANT
213
65.67
64.85
66.72
30/07/1985
1,040
UNNY SACHIN MUKUNDAN
213
65.31
63.85
64.36
23/02/1986
307268
1,041
PAWAR SNEHALATA PRAKASH
213
64.94
60.85
66.90
07/01/1986
400442
303682
1,042
OBC-192
SAWALE VISHAL MADHUKAR
213
64.82
65.08
67.63
19/07/1986
1043
100255
302765
1,043
OBC-193
PATIL DIPALI RAVINDRA
213
64.67
62.37
64.54
15/09/1985
1044
300844
306022
1,044
ASSUDANI ASHISH VEERENDRAKUMAR
213
64.65
62.85
67.27
16/01/1987
1045
401461
303510
1,045
HADIYA JAYESH NARAYAN
213
64.61
63.77
66.18
16/03/1985
1046
200423
307316
1,046
PATIL SANDIP PRAMOD
213
64.45
59.92
69.63
14/10/1985
1047
100636
309004
1,047
KHALWADEKAR AMBAR UDAY
213
64.37
62.00
72.00
04/01/1988
1048
300856
305997
1,048
SHARMA RAJ RAMCHANDRA
213
63.96
62.38
65.63
05/01/1987
1049
101867
301104
1,049
RANE PRIYANKA BABURAO
213
63.84
63.82
64.00
30/10/1985
1050
401181
303048
1,050
GHUNAWAT JAYPALSING RAMDHAN
213
63.84
60.38
66.90
07/10/1987
1051
101155
300192
1,051
WAGHMARE SUNIL MARUTI
213
63.31
60.85
66.18
05/05/1985
1052
200268
307064
1,052
SC-25
SATPUTE CHANDRAKANT DNYANOBA
213
63.14
62.08
63.81
25/11/1985
1053
102418
300048
1,053
62.90
57.69
68.55
16/11/1986
400895
303921
1,054
NT2-17
JAMMULLA PATRO KARTIKESHWAR
JAGANNADHAM
SULE PRASAD MADHAVRAO
213
1054
213
62.86
61.31
67.09
04/07/1986
1055
401502
303523
1,055
PATIL DEEPAK GANPATRAO
213
62.73
61.85
64.90
25/11/1985
1056
401283
303068
1,056
POPURI PAVANKUMAR SATYANARAYANA
213
62.65
61.46
64.00
05/07/1986
1057
300871
305276
1,057
PATRE VIVEK NAMDEORAO
213
62.61
60.62
62.36
12/01/1986
1058
102376
300593
1,058
CHAUDHARI BHUSHAN VISHWAS
213
62.33
60.77
62.54
07/02/1986
1059
400514
304182
1,059
GADIYA AKSHAY DHARAMCHAND
213
62.29
62.31
62.91
16/12/1986
1060
101902
300988
1,060
213
62.04
60.77
65.09
20/08/1982
1061
200813
306920
1,061
AVINASH PRIYA RANJAN SHRINARAYAN
SINGH
SHELAKE MANOHAR KASHINATH
213
62.00
61.54
64.00
27/07/1984
1062
300924
305787
1,062
KHAN ZAHIDULLAH KALIMULLAH
213
61.67
58.31
65.09
03/10/1983
1063
401406
303946
1,063
NT2-18
KAKADE BAPUSAHEB LAXMAN
213
61.43
63.85
60.72
14/04/1983
1064
400909
303555
1,064
NT2-19
MANE SUWARNA BALASAHEB
213
61.02
62.00
61.45
15/05/1985
1065
301378
305016
1,065
OBC-196
IKHAR SUSHANTKUMAR MADHUKAR
213
60.08
58.92
65.27
16/07/1985
1066
100867
301386
1,066
T RAVISHANKER TLN SAIBABA
213
59.88
59.92
61.45
16/06/1986
1067
201513
307058
1,067
RAJNISH RAJESH KUMAR KRISHNA N YADAV
213
59.80
58.55
61.27
01/02/1983
1068
102295
300132
1,068
RANJANA PRABHA SURENDRA
213
59.63
59.46
58.18
17/06/1985
1069
100831
302135
1,069
ROHRA GULSHAN HARI
213
59.63
55.46
57.27
16/05/1986
1070
201544
308671
1,070
MASTUD RAHUL NAWANATH
213
59.59
59.64
59.62
16/06/1980
1071
100559
309056
1,071
SINGH NEERAJ KAMLESH
213
58.94
57.38
60.90
05/04/1986
1072
100019
301727
1,072
KUMAR SANJEEV MAHENDRA PD SINGH
213
58.29
57.00
59.81
01/03/1977
1073
201067
307364
1,073
PATHAK ASHOK RAMRAO
213
58.09
58.02
58.18
25/07/1985
OBC-194
DT(VJ)-12
OBC-195
SC-26
OBC-197
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 30 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1074
103469
301745
1,074
MANE DHANSHREE DEEPAK
212
72.61
67.46
75.81
30/10/1986
1075
101420
302023
1,075
TAYAL RUCHI ARUN
212
71.71
72.69
72.00
30/07/1985
1076
101904
311383
1,076
JADHAV KSHITIJ SHARAD
212
71.27
67.92
74.72
31/12/1985
1077
401599
303838
1,077
PANDEY SIDDHARTH RAGHAWA
212
71.06
67.40
75.81
20/04/1987
1078
100714
309000
1,078
KALE AJINKYA AJEY
212
70.98
67.85
76.72
29/11/1986
1079
301119
304780
1,079
SUBHEDAR KETAKI SHASHANK
212
69.84
69.92
72.00
19/09/1987
1080
102030
301077
1,080
DESAI ANU MOHAN
212
69.55
66.11
72.66
19/12/1985
1081
102371
300406
1,081
INAMDAR NEHA RAVINDRA
212
69.35
68.69
69.81
18/11/1986
1082
101630
300956
1,082
TRIVEDI SOUMIL PRAKASH
212
69.35
68.00
72.36
14/08/1986
1083
102586
300450
1,083
THAKKAR SHYAM SURESH
212
69.31
65.82
72.95
11/05/1988
1084
102397
300792
1,084
DASGUPTA SUDIPTO DEBAL
212
69.14
67.92
70.73
31/08/1987
1085
100201
307571
1,085
GUPTA ANSHUL RAM TIRATH
212
68.73
69.46
70.72
16/10/1985
1086
102931
302715
1,086
CHOPDE AMIT NARENDRA
212
68.57
63.85
71.09
15/03/1986
1087
400526
303810
1,087
POULKAR CHANDRAKANT BALIRAM
212
68.37
66.08
70.73
10/05/1985
1088
201581
307837
1,088
NESARGI ADITYA MILIND
212
68.12
65.46
70.00
01/11/1985
1089
400199
303580
1,089
BAJAJ AMRUTA ASHOKJI
212
68.11
68.12
69.23
06/05/1987
1090
400607
303993
1,090
BACHEWAR PARAJI ASHOKRAO
212
68.08
64.85
71.27
30/09/1986
1091
301825
304978
1,091
LADKE AMRUTA BABARAO
212
67.96
66.69
67.27
06/08/1985
1092
201373
307314
1,092
GORE SNEHA PRASHANT
212
67.80
63.15
72.54
28/02/1987
1093
300945
304902
1,093
KSHIRSAGAR MRUNAL VINOD
212
67.76
66.69
64.36
27/03/1987
1094
102087
300393
1,094
SOLSE SNEHA NAGNATH
212
67.67
64.92
72.36
30/07/1987
1095
300327
305104
1,095
MULMULE KASTURI PRADEEP
212
67.67
64.15
68.55
13/08/1987
1096
101072
300855
1,096
GOUR VIJAYENDRASINGH PRATAPSINGH
212
67.31
65.85
68.36
07/07/1984
1097
102696
302159
1,097
ATRE ROHIT RAJEEV
212
67.02
64.00
70.00
21/09/1986
1098
301403
306861
1,098
MANWANI SUNNY PRAKASHLAL
212
66.50
60.99
71.09
01/12/1986
1099
300103
305778
1,099
RAUT RUSHIKESH KRUSHNARAO
212
66.37
64.23
67.27
11/07/1982
1100
200245
307083
1,100
SINGH PANKAJ KUMAR ARUN KUMAR
212
66.20
63.31
69.45
21/06/1983
1101
102578
302432
1,101
RAJU SNEHA RAJU
212
66.00
63.15
69.09
21/05/1986
1102
200189
308553
1,102
KINIKAR VIJAY PRAKASH
212
65.92
63.77
70.36
15/10/1983
1103
101016
300337
1,103
VERMA TANVI YOGENDRA PRASAD
212
65.76
63.00
69.27
15/06/1986
1104
301131
304919
1,104
DUDANI ARUN RAMESHKUMAR
212
65.47
63.46
67.82
31/07/1985
1105
102210
302368
1,105
ST-3
GAVIT HEENA VIJAYKUMAR
212
65.39
66.85
68.90
28/06/1987
1106
202009
308962
1,106
OBC-201
LINGAYAT NITIN SITARAM
212
65.39
63.23
68.18
22/06/1985
1107
400162
309976
1,107
JADHAV NEHA DILIPRAO
212
65.22
63.77
66.18
22/10/1986
1108
400434
303720
1,108
OBC-202
ICHE ADITI HIRALAL
212
65.10
61.54
68.72
12/03/1986
1109
400070
301345
1,109
OBC-203
PHALE GAURAV RAMESH
212
64.90
61.69
69.09
18/09/1983
1110
301951
304785
1,110
SHEKHAR S SHUBHRANSHU S SASHANK
212
64.88
62.37
67.63
02/10/1984
OBC-198
OBC-199
OBC-200
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 31 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1111
102684
301382
1,111
WARPE BHUSHAN MALHARI
212
64.86
61.31
69.45
13/09/1985
1112
401418
303601
1,112
64.82
61.23
70.18
01/12/1984
100661
301586
1,113
KHAN SHAKEEB MOHAMMAD SHER
MOHAMMAD
DESHPANDE PRIYA SANJAY
212
1113
212
64.61
63.38
63.81
13/04/1985
1114
103472
300218
1,114
BAHIR VISHAL NANDKUMAR
212
64.57
62.69
68.36
16/06/1987
1115
102979
302756
1,115
NAVALE SHWETAMBARI SHASHIKUMAR
212
64.49
64.62
65.27
01/08/1985
1116
301015
304932
1,116
SADAVARTE ASHWIN VINOD
212
64.49
63.00
64.73
12/03/1987
1117
200478
307265
1,117
OBC-205
SABALE DIPALI DIGAMBAR
212
64.29
62.54
68.18
15/05/1985
1118
100125
301843
1,118
OBC-206
BHARAMBE SUYOG ANIL
212
64.29
61.92
68.90
28/02/1987
1119
102270
301668
1,119
SC-27
CHAVAN BABASAHEB DADA
212
63.84
61.31
69.45
19/10/1985
1120
102860
300355
1,120
BHATT MITUL CHAITAN
212
63.80
62.92
69.09
29/07/1987
1121
401171
303621
1,121
SURANA ANUJ PARAS
212
63.76
62.54
68.18
08/04/1983
1122
102368
300793
1,122
MATHIAS DELINA AMBROSE
212
63.63
62.69
63.63
27/10/1984
1123
102382
300294
1,123
RUPARELIA SUDEEP HARESH
212
63.43
61.08
62.90
09/07/1986
1124
400030
304359
1,124
ANDHALKAR BHAGYASHREE SIDDHESHWAR
212
63.13
60.31
65.63
25/02/1987
1125
101405
308992
1,125
212
63.10
60.54
66.00
25/09/1981
1126
101317
308564
1,126
PATIL SANDESH BALKRISHNA
212
63.06
62.92
64.00
19/04/1986
1127
401252
303699
1,127
KUMAR RAJESH ASHOK
212
63.02
62.92
67.09
31/12/1982
1128
400634
303860
1,128
SHAIKH KAZIRA KAUSER SHAIKH HAYDER
212
62.94
59.85
65.09
19/11/1985
1129
201868
308633
1,129
KAMBLE KUNDAN SANDIPAN
212
62.82
63.92
62.18
04/08/1985
1130
201531
307791
1,130
RAKA NEHA RAJESH
212
62.73
61.15
65.45
15/06/1987
1131
201724
303113
1,131
PATIL SUDESH SUBHASHRAO
212
62.69
64.85
65.45
22/03/1985
1132
401218
303893
1,132
MOTE POOJA SHIVAJIRAO
212
62.53
61.62
64.00
05/09/1985
1133
201361
308963
1,133
CHAVAN BHUPENDRA MADAN
212
62.00
60.85
68.18
08/05/1985
1134
400202
303668
1,134
GUNDAWAR RUPESH PRAKASHRAO
212
61.51
60.31
61.45
02/11/1985
1135
401602
304170
1,135
NEEL NANDKUMAR PANDHRINATH
212
61.27
59.31
62.54
21/04/1985
1136
401104
304076
1,136
DT(VJ)-14
RATHOD PARMESHWAR GOPINATH
212
60.98
59.85
65.09
15/07/1982
1137
401623
309191
1,137
SC-29
NANDEDKAR KIRAN UTTAMRAO
212
60.65
59.31
61.45
03/05/1985
1138
400476
304043
1,138
SHAH HARSHAL JAIKUMAR
212
60.65
56.00
64.00
01/09/1986
1139
301316
305192
1,139
TATHE KALPANA PUNDLIKRAO
212
60.53
60.15
59.63
14/03/1985
1140
101342
300067
1,140
SAH SANTOSH KUMAR PRAKASH
212
60.24
58.77
62.72
25/03/1979
1141
302103
304988
1,141
JHA RAGHUNATH SURENDRA
212
60.20
57.31
63.45
13/07/1984
1142
300979
305823
1,142
NT2-20
THOTE AMITKUMAR RAMESHRAO
212
60.00
57.54
59.81
26/12/1984
1143
301121
305774
1,143
NT3-25
AKHADE NITIN PRABHAKAR
212
59.59
56.69
61.09
20/10/1984
1144
103119
300340
1,144
NT2-21
KARGAR RANJEET MAHASHETTI
212
59.47
59.85
60.90
29/02/1984
1145
301838
305291
1,145
OBC-209
BHOYAR NITIN PURUSHOTTAM
212
59.47
59.69
55.81
10/07/1984
1146
300425
305492
1,146
NENWANI DEEPAK RAMCHAND
212
59.27
54.66
60.18
29/09/1986
1147
201744
307333
1,147
NARKHEDE TUSHAR AJIT
212
58.90
58.08
59.00
29/06/1985
OBC-204
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
RAJNISH KUMAR KRISHNADEO SHARMA
OBC-207
SC-28
OBC-208
DT(VJ)-13
NT3-24
OBC-210
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 32 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1148
102536
301664
1,148
1149
301372
304728
1150
100437
301493
1151
102466
1152
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
MADANE RAJENDRA BHIMRAO
212
58.16
57.54
59.82
01/07/1985
1,149
DESHMUKH RASHMI SHARAD
211
75.76
72.62
80.73
09/06/1987
1,150
DAHODWALA ARVA ZUZER
211
72.53
70.31
75.81
08/08/1986
302055
1,151
MERCHANT CHANDNI NISAR
211
71.96
70.38
76.90
25/05/1986
300608
304824
1,152
VERMA MITUSHA RAKESH
211
71.27
66.54
77.27
23/03/1988
1153
103059
302321
1,153
PATEL SHAILA RAJKUMAR
211
70.78
67.62
72.36
04/10/1986
1154
101350
301547
1,154
GOLWALA ZAINAB MOHAMMEDI
211
68.90
66.38
73.81
17/11/1986
1155
301487
304743
1,155
CHOUDALWAR PIYUSH PRAMOD
211
68.82
64.46
73.63
02/07/1987
1156
102246
301427
1,156
SAWADATKAR MADHURI SUDHAKAR
211
68.61
66.31
71.27
15/01/1985
1157
100973
300585
1,157
BHALSING AKSHAY NAMDEO
211
68.37
66.62
73.09
01/05/1988
1158
400602
308793
1,158
BOROLE BHUSHAN PRAKASH
211
68.20
65.46
72.90
12/07/1984
1159
302078
306001
1,159
RANKA RENU PUKHRAJ
211
67.80
66.23
71.27
02/04/1986
1160
100206
302783
1,160
211
67.71
65.00
67.09
28/12/1983
1161
400244
304498
1,161
VISHWAKARMA MAYASHANKAR
BALDEOPRASAD
ARYA LIMA ABHAY
211
67.55
68.15
65.81
29/08/1986
1162
100993
300362
1,162
AGARWAL SAMARTH SAJJAN
211
67.55
61.46
74.18
06/04/1987
1163
200049
308566
1,163
INAMDAR ARIZWASEEM SHAHAJAHAN
211
67.14
66.46
68.90
14/04/1985
1164
100483
301252
1,164
MALHOTRA SHIKHA ANIL
211
67.02
62.85
73.27
08/04/1987
1165
102573
300353
1,165
KADAM JAGRUTI GAJANAN
211
66.98
64.31
68.72
23/06/1986
1166
301767
305892
1,166
KAKU MAYUR VINAYKUMAR
211
66.98
63.38
70.54
26/11/1986
1167
102151
300117
1,167
AFONSO MACNOL JOSE
211
66.90
65.46
71.27
13/01/1985
1168
102505
300509
1,168
LONDHE PRADNYA JAGANNATH
211
66.61
64.77
67.64
16/11/1986
1169
102332
300240
1,169
JENA SOUMYA RANJAN UDAYANATH
211
66.61
63.77
70.91
18/03/1985
1170
102391
300377
1,170
MANTRI PIYUSH PRAKASH
211
66.57
62.54
72.18
04/04/1985
1171
301840
304897
1,171
LALL SUJATA SURINDER PAUL
211
66.49
65.08
68.18
15/06/1985
1172
102537
302701
1,172
KALEY VISHAL RAMESHWAR
211
66.33
66.92
66.36
28/03/1985
1173
103239
302156
1,173
JOSHI NACHIKET MILIND
211
66.00
62.62
70.72
04/08/1987
1174
301784
306036
1,174
RANKA SHWETA KUMUDKISHOR
211
65.71
62.23
68.72
10/03/1986
1175
101895
302778
1,175
BHADIYA JAGDISH JAWAHERLAL
211
65.27
64.31
67.09
04/06/1986
1176
100252
300859
1,176
BHOLE CHANDAN VASUDEO
211
65.27
63.38
67.27
21/06/1985
1177
301229
305896
1,177
CHATTERJEE ABHISHEK MALAY
211
65.02
62.69
65.45
10/01/1987
1178
100386
300520
1,178
KSHIRSAGAR MADHAVI VIDYABHOOSHAN
211
64.78
65.62
63.45
19/12/1984
1179
100171
301917
1,179
SHARMA GAURAV SATYADEO
211
64.78
63.77
66.72
01/03/1986
1180
101865
302582
1,180
OBC-217
PATLE SAURABH RAMESH
211
64.78
62.54
71.09
22/01/1985
1181
300634
304819
1,181
OBC-218
AMBARE BHUSHAN MOHANRAO
211
64.61
62.23
68.54
03/10/1984
1182
101913
300489
1,182
JHA PALLAVI VIBHASHKUMAR
211
64.45
60.00
71.63
12/08/1987
1183
100073
302005
1,183
SAVLA CHAITALI BHAGWANJI
211
64.08
65.08
64.72
17/01/1986
1184
100372
300629
1,184
GUPTA ANURAG BRIJMOHAN
211
64.04
62.77
66.36
14/03/1984
NT2-22
OBC-211
OBC-212
OBC-213
OBC-214
SC-30
OBC-215
OBC-216
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 33 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1185
201802
307276
1,185
PATIL SAVITA DHONDIRAM
211
63.92
61.69
65.09
19/03/1986
1186
101382
302591
1,186
SONI KRUNAL CHAMPAKLAL
211
63.80
64.23
65.81
09/06/1986
1187
400974
303817
1,187
211
63.80
60.92
65.63
05/01/1985
1188
101610
301560
1,188
SC-31
SYED JAWWAD ALI HASHMI
KAZIMALIHASHMI
GAJBHIYE KOMALCHAND WASUDEO
211
63.71
65.31
61.45
24/05/1985
1189
202124
307127
1,189
SC-32
BOBADE SONAL RAVINDRA
211
63.67
62.69
64.91
17/02/1987
1190
103317
302561
1,190
GUJARAN RASHMI DAYANAND
211
63.66
62.60
65.45
22/04/1985
1191
300855
305285
1,191
GANDHI GOVIND JUGAL KISHOR
211
63.63
58.77
67.09
02/11/1984
1192
100071
300279
1,192
HONRAO UTTARESHWAR VISHWANATH
211
63.54
60.53
64.54
16/09/1985
1193
301224
305445
1,193
TAGALPALLEWAR AMEYA ARUN
211
63.43
61.62
63.27
26/08/1984
1194
100315
300006
1,194
JAIN ANURAG JITENDRA KUMAR
211
63.36
63.09
65.14
17/02/1984
1195
300015
305482
1,195
LAMBE SANDIP DEEPAK
211
63.35
61.69
60.54
12/02/1987
1196
102486
301113
1,196
SHAH RACHANA BHARAT
211
62.82
61.38
64.55
12/11/1985
1197
401361
303525
1,197
MALU ANAND NANDKISHORE
211
62.69
61.15
64.72
09/07/1986
1198
201042
307264
1,198
OBC-219
KAVATHE SHWETA PRAMOD
211
62.37
60.85
61.81
14/09/1985
1199
201709
308754
1,199
OBC-220
PANDAD ANAND DNYANESHWAR
211
61.92
59.54
60.91
19/08/1982
1200
100089
302668
1,200
NT1-13
BHISE VIKAS DAYANAND
211
61.43
61.46
61.36
17/03/1986
1201
301974
306188
1,201
NT2-23
GADHEKAR MADHURI SADASHIV
211
61.27
59.77
63.81
02/04/1986
1202
100203
301867
1,202
SWETA KUMARI MADHU GUPTA
211
61.18
61.15
63.09
16/11/1982
1203
201088
309013
1,203
CHAUDHARI SATISH ARUN
211
60.94
58.69
61.27
28/07/1983
1204
100684
300361
1,204
GUPTA NITIN MURARI
211
60.86
59.08
64.36
18/07/1984
1205
102982
300767
1,205
BADGUJAR SANDIP SHRIRAM
211
60.86
57.54
66.90
30/03/1984
1206
101685
300356
1,206
SINGH ABHISHEK KUMAR KRISHNA
211
60.69
55.85
65.63
05/02/1984
1207
400577
304400
1,207
SHARMA GAURAV MURLIDHAR
211
60.16
57.46
63.09
16/06/1987
1208
300835
305342
1,208
SHARMA OMPRAKASH PARSHURAM
211
60.12
58.46
58.36
01/03/1984
1209
201962
307323
1,209
PHULARI RAVINDRA BHIMASHANKAR
211
60.08
59.08
61.27
19/06/1987
1210
200312
307254
1,210
MADKE ANJALI NAGNATH
211
59.80
57.00
61.09
21/01/1987
1211
101813
301859
1,211
211
59.10
56.00
63.27
29/12/1979
1212
401037
309904
1,212
SAYYAD TAJMUL SAYYADUSMAN
211
58.94
57.15
62.18
02/05/1984
1213
301655
305345
1,213
JAIN AYUSH ABHAY
211
58.61
57.08
58.54
21/05/1985
1214
201312
307098
1,214
211
58.49
59.54
58.36
07/10/1978
1215
201617
308958
1,215
MUNDKAR CHANDRASHEKHAR BHAGWAN
211
57.80
58.15
59.27
01/07/1985
1216
102768
301897
1,216
BENJAMIN BERNARD BRIAN PANGIRAS
211
55.67
56.00
57.81
12/07/1985
1217
201641
309415
1,217
WALZADE PRIYANKA SUNIL
210
74.86
74.46
77.09
13/04/1988
1218
100117
300918
1,218
MODY MUKTI BHARAT
210
72.24
70.53
76.36
03/03/1988
1219
301076
304792
1,219
KUMAR JAYANT DHIRENDRA
210
71.14
65.31
77.27
08/12/1986
1220
401130
303522
1,220
SHOLAPURKAR MOHIT SHARAD
210
71.06
69.85
72.54
28/02/1985
1221
300819
304827
1,221
RANJAN PALLAVI RANJAN KUMAR
210
70.82
65.00
76.18
01/01/1987
OBC-221
OBC-222
OBC-223
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
SANTOSH KUMAR UPENDRA PRASAD
RAKESH KUMAR KAILASH P SINGH
NT2-24
OBC-224
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 34 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1222
100745
301274
1,222
1223
103221
301466
1,223
1224
100416
301444
1,224
1225
300949
306778
1226
200391
1227
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
DEDHIA NIRALI ZAVERCHAND
210
69.55
67.08
74.36
21/11/1987
RANE PANKAJ KAMALAKAR
210
69.43
65.85
74.36
28/09/1985
DADARWALA DIMPLE DINESH
210
69.43
65.00
74.36
28/04/1985
1,225
KHADE MANJIRI GUNWANTRAO
210
69.35
67.31
71.09
10/03/1986
307329
1,226
GARG PRASHANT RAJ KUMAR
210
69.18
66.69
70.54
03/11/1986
300247
305956
1,227
ASLAM AYESHA MOMAMMAD ASLAM
210
68.86
66.08
72.00
13/04/1987
1228
300640
304939
1,228
LICHADE VINAYA MANOHAR
210
68.37
67.23
72.36
28/05/1987
1229
100668
300256
1,229
PHERWANI RUCHI GOPAL
210
68.37
65.34
73.45
31/12/1985
1230
400337
304246
1,230
KAKANI ROHIT RAMESHCHANDRA
210
68.37
64.00
73.45
01/06/1987
1231
102417
301574
1,231
PANDEY SHWETA SARVESH
210
68.12
65.69
71.45
30/08/1986
1232
400072
304226
1,232
BHABAT ANJALI BHAURAO
210
68.04
66.23
68.54
23/11/1985
1233
102869
300499
1,233
DOSHI CHINTAN AJAY
210
67.55
65.54
74.18
07/10/1987
1234
201041
308781
1,234
CHAMARIYA SUMIT GOPAL
210
66.98
65.46
71.45
22/08/1985
1235
100610
308658
1,235
SAGVEKAR YATIN CHANDRAKANT
210
66.41
64.31
71.27
10/09/1986
1236
103412
302973
1,236
JADHAV AKSHAY MANMOHAN
210
66.16
61.62
70.00
24/03/1986
1237
102853
300868
1,237
OBC-227
LOKHANDE ARCHANA JAGDISH
210
66.12
65.00
70.00
27/01/1985
1238
103409
307126
1,238
OBC-228
PATIL CHETNA ASHOK
210
65.55
63.85
66.54
30/09/1985
1239
103144
301708
1,239
IRANI KOUROSH SHAPOOR
210
65.43
57.69
72.73
06/01/1985
1240
101424
300161
1,240
SHAH VIRAJ MINESH
210
65.31
63.38
65.63
14/12/1986
1241
400930
303722
1,241
OBC-229
PATIL RAHUL BHIMRAO
210
65.31
63.23
68.18
22/12/1985
1242
100997
300871
1,242
OBC-230
PATIL DEVENDRA MARUTI
210
64.65
61.92
67.09
15/03/1985
1243
301760
305025
1,243
SC-33
SONDOULE AMAN UPENDRA
210
64.49
62.46
68.72
07/05/1986
1244
300037
305678
1,244
SC-34
GAJBHIYE SHWETA KAILASH
210
64.33
62.92
66.90
02/01/1986
1245
200170
303004
1,245
OBC-231
HIRE ROHANKUMAR CHANDRAKANT
210
64.29
61.62
65.09
11/02/1985
1246
301405
305952
1,246
NT2-25
GORDE SUCHETA ARUN
210
64.12
61.85
64.18
06/04/1986
1247
103136
301628
1,247
GOYAL NAVEEN NATHU RAM
210
64.08
61.92
67.27
24/07/1983
1248
200883
309010
1,248
GADRE KETAN PRATAP
210
64.00
60.38
66.91
13/01/1987
1249
300292
306803
1,249
CHAUHAN RAJAN VINOD
210
63.96
63.23
62.18
17/09/1985
1250
103290
301432
1,250
BIRLA VARSHA HITENDRANATH
210
63.92
61.62
68.90
13/08/1986
1251
103457
301797
1,251
SAKPAL VAISHALI KRISHNA
210
63.92
60.92
67.63
27/09/1985
1252
400961
304092
1,252
JOGDAND AMOL ANKUSHRAO
210
63.76
61.62
67.63
06/06/1984
1253
300727
304987
1,253
62.69
60.62
67.81
12/06/1986
101621
301484
1,254
KHAN MOHD ZAHEDULLAH MOHD
ZABIHULLAH
SISODIA YOGESH CHANDRAKANT
210
1254
210
62.61
59.92
65.45
12/12/1985
1255
101890
300241
1,255
VERMA ABHINAY SHYAM LAL
210
62.41
60.00
62.18
03/06/1984
1256
300101
305850
1,256
SHAIKH MUSADDIQ AHMED IQBAL AHMED
210
62.37
61.23
62.54
05/08/1985
1257
101189
302145
1,257
SHIRSATH GANESH RAMESH
210
62.24
61.76
59.09
08/06/1985
1258
400180
304507
1,258
DARAMWAR PREETI PANDHARINATH
210
62.08
59.85
65.45
25/05/1986
OBC-225
OBC-226
SC-35
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 35 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1259
400242
303873
1260
100029
1261
300021
1262
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
1,259
GORE VISHAL VITHALRAO
210
61.92
60.31
62.90
27/03/1986
302014
1,260
PASSI ANURAG MUKESH
210
61.47
60.62
65.45
01/09/1983
305406
1,261
PANDEY SAGAR MADAN
210
61.14
58.85
58.36
02/06/1983
201254
308960
1,262
RATHOD ARVIND EKNATH
210
60.69
57.62
63.09
14/05/1983
1263
300423
305516
1,263
JAMDAR MANDAR PARIMAL
210
60.29
59.31
62.54
29/10/1985
1264
101868
301246
1,264
OBC-232
KARIMUNGI RAHUL NIJGUNEPPA
210
59.97
58.79
63.62
27/08/1987
1265
200531
307060
1,265
OBC-233
SHINDE ABHIMANYU TEJRAO
210
59.84
57.15
62.72
01/01/1987
1266
201890
308276
1,266
NT2-26
NARUTE SUNIL SUBHASH
210
59.63
59.54
61.27
05/01/1986
1267
201504
307067
1,267
OBC-234
PARE NITIN RAOSAHEB
210
58.73
59.62
58.36
04/04/1983
1268
101907
301559
1,268
OBC-235
JUNNARKAR SWATI GOPINATH
209
71.59
69.62
75.45
12/10/1986
1269
200884
308773
1,269
KHANAPURE SHUBHADA SHASHIKANT
209
70.08
68.31
71.82
09/09/1984
1270
302135
305443
1,270
DUBEWAR SHRADDHA WAMAN
209
69.22
66.54
70.36
17/06/1986
1271
101491
301455
1,271
SHAIKH AYESHA FARHEEN KHAISER AHMED
209
69.10
67.46
72.18
20/12/1985
1272
101186
300259
1,272
AGRAWAL KALYANI NARAYAN HARI
209
68.57
64.92
70.90
05/08/1987
1273
400462
300285
1,273
OBC-237
HIREMATH PRACHI MADAN
209
68.49
65.85
72.00
26/10/1984
1274
101707
300017
1,274
OBC-238
PATIL AMIT RAVINDRA
209
68.24
67.08
68.90
09/08/1985
1275
301153
306123
1,275
GANDHI SWARUP SOHAN
209
67.71
64.15
71.81
11/07/1986
1276
100209
302662
1,276
SHETTY NEHA KARUNAKAR
209
67.43
65.62
69.09
25/05/1986
1277
103004
301446
1,277
SHINGADA AAKASH KIRIT
209
67.35
62.62
73.82
06/08/1987
1278
103445
303017
1,278
ADIGA PRAMOD CHAKRAPANI
209
67.22
68.15
67.64
28/09/1987
1279
400001
303005
1,279
OBC-239
SONAWANE RAHUL VASANTRAO
209
67.10
66.08
68.18
21/11/1984
1280
201666
303239
1,280
OBC-240
PATIL DIPALI MURALIDHAR
209
66.86
65.46
68.90
26/10/1984
1281
100799
302780
1,281
OBC-241
RASAL YOGESH PRAKASH
209
66.86
65.08
68.36
12/12/1985
1282
401375
308228
1,282
SAYYED NIKHAT ANJUM HAMID
209
66.73
65.77
70.18
03/06/1983
1283
201154
307916
1,283
GAUTAM MANUSHREE SHIV
209
66.65
63.15
72.72
10/03/1986
1284
301547
304992
1,284
CHINDHALORE ASHISH SHALIKRAM
209
66.49
62.62
71.27
19/01/1986
1285
100365
301541
1,285
QUADRI AAMER RAFI
209
66.29
63.38
72.90
07/06/1985
1286
300996
305972
1,286
WADIKHAYE ROHIT RAMESH
209
66.29
61.77
71.82
12/01/1987
1287
102873
302176
1,287
SARAF ADITI ASHOK
209
66.16
65.46
67.09
11/04/1987
1288
400689
304522
1,288
DUA DEVENDER PRADEEP
209
65.76
63.00
70.72
09/12/1986
1289
300058
306787
1,289
DAS TAPOSHI BRINDABAN
209
65.55
66.15
66.54
29/10/1984
1290
200161
309103
1,290
SONVALKAR PUNAM DINKAR
209
65.47
62.92
70.90
16/03/1987
1291
301717
305727
1,291
OBC-243
YEDE JITENDRA TEJRAM
209
65.14
63.23
71.45
30/04/1986
1292
102745
302815
1,292
NT2-27
BANDGAR SEEMA BABASAHEB
209
64.98
63.54
66.00
30/05/1987
1293
300937
306101
1,293
OBC-244
IHARE NIKHIL HARIBHAU
209
64.86
64.38
63.45
01/06/1985
1294
102290
301198
1,294
PARDIWALA KAVITA PRAFUL
209
64.86
63.54
68.00
23/08/1984
1295
400329
304429
1,295
PALLOD KAPIL GANESHLAL
209
64.78
60.54
67.45
09/09/1985
DT(VJ)-15
OBC-236
OBC-242
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 36 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1296
100256
302217
1,296
1297
300475
304761
1,297
1298
103217
300088
1,298
1299
100182
301981
1,299
1300
200816
307614
1301
100645
1302
1303
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
BOLEGAVE VYANKATESH SHIVRAJ
209
64.49
60.08
69.64
20/12/1984
MOHABEY ANKUSH VINAY
209
64.24
62.62
67.27
22/04/1987
M NIKHIL PRADEEP
209
64.08
62.61
68.57
03/01/1987
THAKARE RAHUL MANOHAR
209
63.92
60.23
67.27
15/09/1986
1,300
BABEL PARESH PRAVIN
209
63.88
63.23
63.27
31/10/1987
300501
1,301
KUMAR PRAVEEN DAYANAND PRASAD
209
63.80
63.08
68.54
25/01/1986
103092
301569
1,302
NT3-26
GHULE AMOL BHIMRAO
209
63.76
61.69
66.72
10/02/1986
101674
311420
1,303
SC-36
MAKESHWAR SNEHAL RAJDATTA
209
63.51
61.00
67.09
15/01/1987
1304
200171
308205
1,304
BAJI PARIJAT PRAMOD
209
63.39
59.92
68.72
01/05/1986
1305
101278
300457
1,305
SHAH ABHISHEK MUKESHKUMAR
209
63.14
63.62
62.18
24/09/1986
1306
301638
306781
1,306
OBC-247
RAUT ANKUSH NANDKISHOR
209
63.14
60.46
65.45
30/06/1985
1307
300428
305976
1,307
SC-37
TIPLE NISHIKANT VISHNU
209
62.98
57.92
70.73
13/10/1986
1308
300330
304851
1,308
OBC-248
BHEDODKAR SWAPNIL GULABRAO
209
62.82
60.69
65.09
30/07/1985
1309
102703
300821
1,309
GUPTA DINESH KUMAR SURESH V
209
62.76
59.54
68.54
08/07/1985
1310
100945
300281
1,310
VALSANGE ASHISH PRABHULING
209
62.68
60.92
63.63
04/02/1985
1311
201102
308594
1,311
OBC-249
SARODE RAHUL JAGANNATH
209
62.65
62.85
63.09
01/03/1986
1312
101479
301666
1,312
NT1-14
WADILE UMESH SHANTILAL
209
62.57
62.54
65.27
06/06/1986
1313
100123
302757
1,313
OBC-250
BONDE VIVEK TUKARAM
209
62.49
61.92
67.81
20/03/1985
1314
200109
307979
1,314
KANSE ROHIT KUMAR BHAGAJI
209
62.37
59.46
64.72
14/12/1984
1315
201061
309027
1,315
SHARMA GOVIND NARAYAN SHIV KUMAR
209
62.20
59.77
65.09
11/07/1985
1316
100886
300243
1,316
KUMAR NIRAJ AKHILESH
209
62.12
61.00
65.27
27/08/1982
1317
201534
307840
1,317
OBC-251
KULAT PRASAD KISAN
209
61.80
57.77
68.18
05/06/1985
1318
100017
301504
1,318
NT3-27
GHULE PRASHANT MAHADEV
209
61.59
60.69
65.63
01/01/1987
1319
100803
300974
1,319
BANSAL SAMEER RAJ
209
61.43
60.23
62.91
20/12/1986
1320
401271
309667
1,320
DT(VJ)-16
PAWAR ANIL NAMDEO
209
61.31
59.46
64.18
19/05/1988
1321
101504
300864
1,321
SC-38
NIKAM VIVEK VILAS
209
61.27
60.31
60.54
05/05/1986
1322
201552
308955
1,322
OBC-252
PATIL SANDEEP KISHOR
209
59.88
58.00
59.45
22/10/1985
1323
201170
307432
1,323
DT(VJ)-17
CHAVHAN GOPAL GULABRAO
209
59.76
58.85
58.18
05/04/1983
1324
100622
307351
1,324
KUMAWAT RAMA RAM POONA RAM
209
59.59
58.31
61.64
12/07/1983
1325
300253
306611
1,325
MOLKE SWAPNIL BALABHAU
209
59.06
57.62
63.63
26/11/1983
1326
401296
311391
1,326
SINGHAI SOHIL CHAKRESH
209
59.06
56.54
64.72
05/01/1987
1327
301571
304794
1,327
SC-40
HIREKHAN NILESH RAMESH
209
59.02
56.23
58.72
06/03/1987
1328
301748
305677
1,328
OBC-253
KALE VISHAL SOPANRAO
209
58.98
56.00
58.73
14/06/1985
1329
200335
307235
1,329
ST-4
KUWAR AJAY KARMA
209
58.29
57.38
62.54
21/03/1987
1330
401003
303779
1,330
DHOKIKAR GAJANAN DIGAMBARRAO
209
57.88
56.54
59.45
08/09/1983
1331
400564
303361
1,331
OBC-254
KAPADNIS KAPIL PRAKASH
209
57.22
55.54
54.90
15/05/1985
1332
401430
303526
1,332
DT(VJ)-18
CHAVAN SANJAY SUKA
209
56.94
57.69
59.27
04/06/1981
OBC-245
OBC-246
SC-39
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 37 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1333
100389
301329
1,333
LAHOTI CHANDAN RASHMIKANT
208
72.57
70.15
77.27
02/03/1987
1334
100927
303586
1,334
PATWARDHAN VRUSHALI VISHWAS
208
72.53
71.00
75.45
29/01/1986
1335
200252
307665
1,335
SHELAR TEJASHREE CHANDRAKANT
208
71.31
69.38
74.18
10/03/1987
1336
301149
306784
1,336
KARANJKAR ANKUR SHARAD
208
70.86
70.46
74.72
16/09/1987
1337
102547
300070
1,337
NARAYAN SINGH BASANT BINOD SINGH
208
70.69
67.77
74.00
01/04/1984
1338
201645
307281
1,338
KAUSHIK RICHA OM KUMAR
208
69.63
68.62
70.90
12/10/1985
1339
103001
300820
1,339
DATTA SHRAVANI UTTPAL
208
69.51
66.62
71.81
09/06/1982
1340
201085
307385
1,340
RAO BHAWNA RAVINDER SINGH
208
69.51
66.08
72.55
17/07/1986
1341
201470
308202
1,341
DESHMUKH SWAPNIL DATTATRAY
208
69.43
64.31
74.18
30/12/1986
1342
101743
301637
1,342
SINGH RUPESH KUNJBIHARI
208
68.98
66.46
73.81
18/02/1985
1343
101740
300302
1,343
PRASAD RUPESH UMESH PRASAD
208
68.98
64.77
74.54
13/04/1984
1344
201333
307664
1,344
OBC-255
PATEL MEHUL SUDAM
208
68.90
65.08
72.00
25/06/1986
1345
100230
302791
1,345
OBC-256
BARHATE MAYUR VINOD
208
68.41
65.15
68.18
22/12/1986
1346
200211
307413
1,346
OBC-257
KHARADE VISHAL GORKSHANATH
208
68.37
65.85
71.64
18/10/1985
1347
100196
302444
1,347
JAMADAR PARVEZIKBAL ILAHI
208
68.29
63.66
74.00
09/02/1985
1348
103028
301390
1,348
MODI SWETA BIMAL KUMAR
208
68.08
64.92
72.18
24/11/1984
1349
100101
300391
1,349
MOMIN RAHEELA SHIREEN NISAR AHMED
208
68.00
66.85
73.00
26/02/1988
1350
300811
305200
1,350
RATHI GUNJAN ANILKUMAR
208
67.92
64.15
70.90
10/11/1986
1351
103279
300569
1,351
OBC-259
BAVASKAR SNEHAL HEMKANT
208
67.85
65.65
72.91
11/11/1986
1352
101947
300732
1,352
SC-41
WAGHMARE RESHMA VASANT
208
67.76
65.85
68.72
01/03/1985
1353
102930
307084
1,353
208
67.76
65.31
69.82
10/09/1987
1354
201294
307652
1,354
KHATRI GAYATRI NAGINDAS
208
67.63
65.92
69.81
16/10/1983
1355
401681
304005
1,355
THORAT JAYASHRI PANDURANG
208
67.63
65.15
70.00
13/06/1987
1356
400334
303626
1,356
CHITTORA KULDEEP RAJENDRA PRASAD
208
67.55
65.38
70.73
25/12/1986
1357
301521
304787
1,357
PAHUJA SOURABH BHIM
208
67.52
65.73
69.45
16/11/1985
1358
101882
311439
1,358
TIWARI AJEET RAMAMANI
208
67.47
65.38
68.54
10/07/1986
1359
100195
300904
1,359
DAHYALKAR AMOL ASARAM
208
67.06
63.97
70.36
27/12/1985
1360
200498
306869
1,360
OBC-261
BORKAR MANGESH KESHAVRAO
208
66.69
61.92
71.63
21/04/1987
1361
400173
303574
1,361
OBC-262
MOGAL SHWETA SARJERAO
208
66.49
64.00
71.45
11/08/1986
1362
200425
309424
1,362
POKARNEKAR SUSHAMA TUKARAM
208
66.49
63.77
70.18
11/06/1984
1363
200857
308674
1,363
SHUKLA MEGHA ANAND
208
66.45
66.85
66.00
04/12/1983
1364
100442
302241
1,364
RANE PRIYANKA RAMKRISHNA
208
66.41
62.54
69.09
18/05/1987
1365
101757
300839
1,365
DESAI CHINTAN VINOD
208
66.04
65.08
66.36
09/12/1986
1366
102522
301451
1,366
KHAN SHAISTA RAIS ALAM
208
65.67
64.38
71.64
18/11/1983
1367
301220
305160
1,367
NEMADE NEHA LAXMIKANT
208
65.63
63.54
62.36
14/02/1985
1368
200731
309398
1,368
PATIL SUNIL JAKAPPA
208
65.12
61.22
68.18
05/06/1987
1369
301830
305438
1,369
YADAV RITU RAMASHANKAR
208
64.92
61.37
69.81
03/01/1987
NT1-15
OBC-258
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
P S K CHAITANYA P N S BOSE
OBC-260
SC-42
OBC-263
NT2-28
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 38 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
1370
200098
309895
1,370
1371
401334
304058
1,371
1372
301778
306291
1,372
OBC-264
1373
102222
300916
1,373
1374
101034
301087
1,374
1375
102875
301253
1,375
1376
300366
305340
1,376
1377
201123
308620
1,377
1378
200976
303157
1379
301657
1380
Name of The Candidate
CET Marks
SHAIKH SHOAIB YUNUS
208
64.90
60.46
71.45
03/10/1986
PAWDE GANESH BALASAHEB
208
64.86
65.00
66.00
05/11/1985
KHADSE PAWAN ARUN
208
64.78
63.46
67.27
09/11/1984
NT1-16
BHAGWAT SUYOG NARAYAN
208
64.57
60.92
69.45
13/02/1988
OBC-265
KHAIRNAR POONAM SUBHASH
208
64.53
61.77
67.81
04/10/1986
GUPTA ANKIT OMPRAKASH
208
64.24
62.00
64.36
18/12/1986
OBC-266
MAHAJAN SUMIT HARIRAM
208
64.24
61.85
64.90
28/03/1985
OBC-267
DHAGE ATUL DYANDEO
208
64.20
63.15
67.27
13/05/1985
1,378
OBC-268
SAINDANE AVINASH DINKAR
208
64.08
62.38
67.45
02/06/1986
305649
1,379
OBC-269
NANDANWAR AVINASH SHRIDHARRAO
208
64.08
61.23
65.45
03/09/1986
401150
303870
1,380
AGHADE SUNITA MACHINDRA
208
63.96
61.85
68.18
11/02/1985
1381
300983
305542
1,381
GULHANE AMOL VIJAY
208
63.92
60.15
69.09
08/06/1984
1382
401320
304358
1,382
JAIN SNEHA SUBHASH
208
63.76
62.08
66.00
16/02/1987
1383
101061
300595
1,383
KOTHARE SOHAIL NRUPAL
208
63.47
61.31
64.00
16/02/1986
1384
400495
303624
1,384
BHOLANE KULDEEP RAMKRUSHAN
208
63.35
60.23
67.45
24/01/1986
1385
102235
300667
1,385
KULKARNI NAMRATA VIJAY
208
63.29
59.69
62.00
28/11/1985
1386
100601
301938
1,386
GUPTA MANISH KUMAR JAGDISH PRASAD
208
62.98
60.31
68.00
08/11/1979
1387
401162
303596
1,387
ROHE DNYANESHWAR RAM
208
62.69
58.46
65.09
08/09/1984
1388
300963
305201
1,388
OBC-272
GHAOGHAVE SONAL MADHUKAR
208
62.45
59.31
64.73
30/08/1985
1389
201778
307668
1,389
OBC-273
KADARKAR KALPAK SHIRISH
208
62.37
61.69
64.72
04/07/1985
1390
102864
301630
1,390
CHAWHAN ANAGHA NARENDRA
208
62.33
61.15
62.72
24/05/1985
1391
301072
305164
1,391
OBC-274
WANJARI RAHUL PARASRAM
208
61.43
59.00
62.90
06/01/1986
1392
401057
304075
1,392
OBC-275
WATME RAMESH KASHINATH
208
61.39
60.46
63.81
06/05/1984
1393
102134
302868
1,393
OBC-276
CHAUDRI SHARANNYA SURESH
208
61.31
62.00
63.81
04/11/1985
1394
302023
305166
1,394
OBC-277
RAHANGDALE VINAY PRAMODKUMAR
208
61.27
59.77
59.63
12/09/1986
1395
100824
301558
1,395
SAWANT SANIL SHIVAJI
208
61.02
59.46
63.81
06/11/1984
1396
300685
305507
1,396
KUSNENIWAR PALLAVI RAMESH
208
60.90
59.54
60.73
28/05/1987
1397
200278
309570
1,397
PATIL KUNAL APPASAHEB
208
60.49
60.23
58.72
03/10/1984
1398
101720
301465
1,398
DT(VJ)-19
PAWAR DINESH TUKARAM
208
60.29
60.23
62.36
10/09/1984
1399
102544
302894
1,399
OBC-278
DESALE SHITAL SHRAVAN
208
59.80
57.86
62.18
03/09/1983
1400
101027
301545
1,400
TOMAR LAXMIKANT RAMKUMAR SINGH
208
58.65
59.46
57.82
22/01/1983
1401
400731
304490
1,401
GUDDHE ASHWINI NAGORAO
208
58.61
57.54
59.27
07/05/1985
1402
300123
304892
1,402
PRASAD SHATRUGHAN RAM EKWAL MAHTO
208
58.04
56.69
59.45
01/03/1977
1403
400626
303607
1,403
OBC-279
DHOLE SANDIP RAMESHRAO
208
57.31
56.54
59.09
17/11/1983
1404
301179
305644
1,404
NT2-30
YADAV SHRADDHA SHIVPRASAD
208
55.67
54.62
52.91
12/05/1984
1405
400517
304281
1,405
NT2-31
SHINDHIKUMTE DEEPA DIGAMBERRAO
208
55.39
56.77
52.72
01/05/1984
1406
201117
307972
1,406
WAGH YOGESH KIRTIKANT
208
54.98
54.92
55.09
15/05/1985
OBC-270
OBC-271
NT2-29
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 39 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
1407
102668
300220
1,407
NATU BHAGYASHRI SUNIL
207
72.73
70.08
76.72
28/08/1987
1408
101184
302291
1,408
BUDDHADEV PAKHADI HASMUKH
207
72.37
70.92
75.64
29/08/1986
1409
300961
302699
1,409
207
71.43
70.62
76.91
27/03/1988
1410
100142
302290
1,410
SHAH MIHIR SANJAY
207
71.43
70.38
74.73
25/03/1986
1411
200541
308097
1,411
GALA NEHA MAHENDRA
207
71.02
67.69
74.72
18/04/1987
1412
100878
301460
1,412
SAWARDEKAR SWAPNA BAL
207
70.08
66.54
76.54
12/07/1987
1413
201863
309440
1,413
GANDHI SURAJ RAJKUMAR
207
69.71
67.00
71.82
22/11/1986
1414
300985
305940
1,414
RAUT ARSHISH DHANRAJ
207
69.71
66.23
72.36
25/07/1986
1415
201649
307124
1,415
KANDURWAR NIKHIL RAVINDRA
207
69.67
65.69
71.81
27/11/1985
1416
103135
301866
1,416
CHAUDHARY PRANITA PRAKASH
207
69.55
67.15
76.36
03/06/1988
1417
103013
302251
1,417
YADWADKAR SHRIRANG SHRIPAD
207
69.51
67.54
74.54
14/03/1988
1418
301363
306567
1,418
WARE SANDHYA SHANTARAM
207
69.47
67.00
68.54
20/10/1986
1419
100034
301946
1,419
SHAIKH SALMAN TEHRAN
207
69.27
67.69
70.72
25/02/1987
1420
103104
301119
1,420
RAUT SHRIKANT CHANDRAKANT
207
68.98
66.92
71.82
17/12/1986
1421
301895
305491
1,421
TAKALKAR KEDAR SUBHASH
207
68.82
67.38
71.45
08/12/1986
1422
102561
301488
1,422
SAWANT ABHIJEET DHARMAJI
207
68.82
66.77
70.73
12/01/1985
1423
101585
300921
1,423
NARKHEDE GIRISH DNYANDEO
207
68.82
66.38
73.45
25/05/1988
1424
101574
300232
1,424
JAIN CHETANKUMAR DHARAMCHAND
207
68.45
65.38
71.45
07/05/1986
1425
400995
303848
1,425
GUPTA PINKY BABU LAL
207
67.80
65.54
69.82
15/07/1985
1426
301290
306641
1,426
GULHANE RUCHA HARISH
207
67.80
65.54
69.63
05/12/1986
1427
201422
308560
1,427
BIRAJADAR SANTOSH NAGANATH
207
67.27
64.38
71.45
01/06/1986
1428
302136
304903
1,428
OBC-283
GORE AKRUTI PUNDLIK
207
67.22
66.54
65.09
28/06/1985
1429
201257
307941
1,429
OBC-284
PATIL NAHUSH DILIP
207
67.10
62.92
72.90
16/01/1986
1430
101297
300306
1,430
207
66.98
63.77
72.00
05/04/1985
1431
101053
301660
1,431
SHAH DARSHIL ATUL
207
66.90
64.54
70.00
06/01/1987
1432
103372
301428
1,432
DT(VJ)-20
RAWAL ANUPRITA AJAY
207
66.82
64.08
70.18
14/08/1986
1433
400325
303728
1,433
OBC-285
AMBADEKAR SAURABH KISHOR
207
66.57
66.23
65.60
10/05/1986
1434
200299
307109
1,434
TAMBOLI NINAD CHANDRAKANT
207
66.53
63.08
72.90
06/12/1986
1435
103253
302605
1,435
BANSAL ROSY PARSHOTTAM DASS
207
66.50
64.61
68.28
15/08/1986
1436
103225
301148
1,436
BHAGAT VIVEK PUNDLIK
207
66.33
64.38
69.27
17/05/1984
1437
103428
302484
1,437
DAULTANI DEEPESH GURDAYAL
207
66.00
66.00
63.09
29/09/1985
1438
201125
307610
1,438
NT2-32
HAKE YUVRAJ TULSHIRAM
207
65.55
65.08
66.36
03/03/1986
1439
300031
305246
1,439
OBC-287
KATRE PRATIBHA BALKRISHNA
207
65.39
64.23
66.91
16/08/1985
1440
300817
306119
1,440
LADDA PRAVIN KACHRULAL
207
64.98
60.77
71.63
21/05/1987
1441
102304
301470
1,441
POPHALE RAHUL NANDKISHOR
207
64.82
61.46
68.91
23/06/1987
1442
201036
307171
1,442
SC-45
MANE PRASAD BHIMASEN
207
64.45
63.69
61.81
29/10/1985
1443
301578
305270
1,443
OBC-288
DHUWADHAPARE PRAVIN KUMAR
GANGADHAR
207
64.41
62.85
63.45
26/06/1986
SHARADA SUNDARAMURTHY
SC-43
SC-44
OBC-280
NT3-28
OBC-281
OBC-282
MOHD HAMID SHAFIQUE AHMED
OBC-286
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 40 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1444
400572
304447
1,444
1445
400784
304394
1,445
1446
300230
305128
1,446
1447
201920
307310
1,447
1448
100394
300857
1,448
1449
103363
302129
1450
102166
1451
200187
1452
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL SONUSING PANDURANG
207
64.37
63.46
66.18
30/10/1984
MUNDADA NEHA MADHUSUDAN
207
64.33
60.31
68.18
03/06/1986
KINGE BHUSHANKUMAR BHAGWAN
207
64.33
60.08
68.36
20/09/1985
RATHOD MITALIBEN VIJAYSINH
207
64.25
64.53
72.00
31/03/1988
DEVRE DIPAK PURUSHOTTAM
207
64.08
60.69
67.45
13/03/1986
1,449
THORAT ANUP VILAS
207
64.00
62.08
66.36
02/03/1986
302760
1,450
PALYEKAR ADESH HANUMANT
207
63.80
63.38
66.18
22/01/1986
309051
1,451
JAGDALE MANOJ MARUTI
207
63.76
60.92
65.45
14/10/1985
300652
306858
1,452
SAYANI KUNAL HARSHAD
207
63.67
61.38
65.64
09/09/1985
1453
301243
305165
1,453
KARALE YOGESH SARANGDHAR
207
63.67
59.23
66.54
29/12/1983
1454
400594
303688
1,454
URGUNDE ATUL MALIKARJUN
207
63.63
62.62
64.54
02/06/1985
1455
201120
307784
1,455
OBC-292
KALE GAUTAM BHAUSAHEB
207
63.43
61.54
64.54
15/08/1985
1456
100233
301176
1,455.1
SC-45.1
SAWAKARE YOGESH MADHUKAR
207
63.23
60.76
66.90
07/05/1985
1457
301330
304760
1,456
ST-5
YELME GAJANAN HARIBHAU
207
63.02
61.69
63.64
17/09/1986
1458
300008
304849
1,457
OBC-293
SHEJOL SUMIT RAMESHWAR
207
63.02
60.62
64.36
29/05/1986
1459
300232
300270
1,458
JAI BHAGWAN SATPAL
207
62.86
62.62
66.00
26/07/1984
1460
201039
307326
1,459
LADE VAIBHAV VITTHAL
207
62.69
61.69
63.81
12/07/1986
1461
101025
301205
1,460
PATIL KIRAN VASANTRAO
207
62.69
60.31
63.00
28/06/1984
1462
302046
306324
1,461
207
62.61
61.85
66.00
08/03/1984
1463
302134
306961
1,462
OBC-294
PARADKAR DEEPAK DADA
207
62.57
61.00
63.45
13/07/1983
1464
300637
306138
1,463
NT1-17
GIRI SAURABH VIJAY
207
62.53
63.31
67.45
29/04/1985
1465
401288
303229
1,464
OBC-295
207
62.44
62.15
62.72
14/05/1982
1466
300092
305369
1,466
BAJAJ ANKIT DILIP
207
62.24
60.00
62.90
02/02/1986
1467
301473
306773
1,467
CHETWANI MANISH PRAKASH
207
62.20
58.77
67.64
27/08/1987
1468
200597
305983
1,468
VERMA ABHIJIT PRAFULLA
207
62.12
64.77
57.45
09/07/1984
1469
300390
306541
1,469
SAHARAN DEEPAK BIRBAL SINGH
207
62.08
60.85
61.09
18/07/1984
1470
401669
304044
1,470
NAIK RAVIRAJ RAJAN
207
62.00
60.38
61.45
15/07/1986
1471
103113
300986
1,471
VISHAL JAYANT DHARMENDRA
207
61.96
60.08
59.09
05/01/1983
1472
103425
311498
1,472
KAPOOR ASHUTOSH SHANKER LAL
207
61.80
61.38
65.64
02/01/1983
1473
201132
309047
1,473
BARPHE SHAILESH SHIVAJI
207
61.31
59.00
63.45
11/12/1985
1474
103468
301578
1,474
207
61.27
60.54
62.09
26/02/1985
1475
200702
307271
1,475
OBC-297
CHAUDHARI GAJANAN RAMESH
207
61.22
59.08
59.27
02/03/1985
1476
400172
303082
1,476
DT(VJ)-22
THOKE PALLAVI BHAGATSING
207
61.18
60.53
62.90
28/08/1984
1477
400565
304210
1,477
OBC-298
DAWANE DHANASHREE VISHNUPANT
207
61.06
61.31
61.81
08/07/1983
1478
202049
308622
1,478
MAHAJAN ULLAHAS VIJAYKUMAR
207
60.86
58.38
62.36
15/05/1985
1479
101830
300341
1,479
SINGH UMESH PRATAP ANANT BAHADUR
207
60.78
60.31
61.45
05/05/1984
1480
301016
305034
1,480
PILAWAN ANANT SAKHARAM
207
60.37
58.85
60.72
11/01/1986
DT(VJ)-21
OBC-289
OBC-290
OBC-291
SC-46
PRABHAT RANJAN CHANDRIKA LAL
OBC-296
NT1-18
SC-48
SHAMEEL FAISAL IFTEKHAR AHMED
ABDUL KARIM WAJAHUL QAMAR
SC-49
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 41 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1481
100004
302772
1,481
1482
301400
306322
1,482
1483
401028
304015
1,483
1484
200326
307438
1,484
1485
201366
308238
1,485
1486
400414
304311
1,486
1487
301673
305609
1,487
1488
301726
305327
1,488
1489
400236
303734
1,489
1490
400368
304113
1,490
1491
200152
309358
1492
101307
1493
300049
1494
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
207
60.33
60.15
60.18
15/07/1984
207
60.20
59.85
61.45
03/05/1984
207
60.16
57.85
64.55
11/05/1987
PILANIYA HARIRAM NANURAM
207
60.00
59.62
61.82
15/06/1983
OBC-300
BHIVASKAR SHRIPAL CHANDAPPA
207
59.92
61.54
60.91
07/02/1986
SC-51
TUPLONDHE NILESH NIVRUTTI
207
59.39
56.54
63.09
04/09/1984
RATHI SUSHIL SUNDARLAL
207
58.98
57.31
58.54
30/12/1985
PISE HARSHAL NUTANRAO
207
57.71
55.38
61.81
03/07/1984
BHATAMBRE RAHUL MANMATHAPPA
207
56.90
57.38
53.81
07/05/1984
PATIL VIBHAVARI VINAYAK
206
70.94
68.46
74.36
20/04/1987
1,491
BORDE MANDAR DEEPAK
206
70.73
70.15
72.72
11/03/1987
302414
1,492
JAIN SOURABH SANTOSH KUMAR
206
69.59
65.46
74.91
24/08/1987
306553
1,493
DARDA AKANKSHA ANIL
206
69.35
68.15
72.00
22/07/1987
201130
309365
1,494
JAJUNDA MOHINI HIRALAL
206
69.31
65.38
73.63
25/02/1986
1495
101933
309447
1,495
MHASKAR PRIYANKA MOHAN
206
69.27
65.85
71.63
16/06/1986
1496
100452
300112
1,496
PRASAD ANKIT MANISHANKAR
206
69.06
69.92
72.36
12/03/1988
1497
401148
304097
1,497
HARIT SMITA SUBODH
206
68.98
65.54
72.36
11/05/1987
1498
101644
301813
1,498
BANSODE SWAPNALI SHAMRAO
206
68.86
69.00
71.81
28/04/1986
1499
301936
305714
1,499
JAIN ASTHA LABH CHAND
206
68.69
65.31
71.45
17/12/1986
1500
102699
301156
1,500
TEJUJA DIVYA HIRANAND
206
68.29
66.31
73.09
25/04/1987
1501
301332
305039
1,501
AGRAWAL KANHAIYA PURUSHOTTAM
206
68.00
65.23
72.18
05/07/1988
1502
100974
300007
1,502
PANDEY ABHA UMA SHANKAR DEO
206
67.94
66.42
67.08
01/07/1985
1503
300653
304943
1,503
MUTHREJA DEEPAK ISHWARDAS
206
67.88
67.31
66.91
13/12/1985
1504
102088
300514
1,504
JHA KARUNA GIRISH KUMAR
206
67.55
67.00
68.54
13/01/1984
1505
101722
301930
1,505
FANGARI RAVISH GULAM MOHAMMED
206
67.47
65.08
70.73
01/11/1986
1506
102303
300432
1,506
SHAH KRUTI SATISH
206
67.35
66.31
70.54
09/03/1987
1507
102424
302554
1,507
OBC-304
PATIL CHETAN YUVRAJ
206
67.18
64.46
72.18
09/05/1986
1508
401645
308688
1,508
OBC-305
BHAVSAR CHAITALI NANDKISHOR
206
67.14
64.46
70.54
22/02/1988
1509
400832
304048
1,509
MOHAMMAD ABDUL SANA WAHEED
206
66.98
66.23
70.00
13/08/1986
1510
200404
307289
1,510
TITAR PRITAM RAMCHANDRA
206
66.37
66.15
68.36
23/02/1985
1511
101877
301174
1,511
NIGAM RASHMI ARUN
206
66.37
65.77
70.00
01/10/1980
1512
201126
307783
1,512
RAJPUT ISHA YOGRAJ
206
66.12
64.15
68.91
24/06/1986
1513
102664
301717
1,513
GADOYA MILLONI UCHITKUMAR
206
66.10
64.58
69.09
12/10/1985
1514
100742
300579
1,514
MISTRY PARZAN BAJI
206
66.08
63.92
69.27
21/01/1987
1515
201663
308801
1,515
DESHMUKH ASHVINI VIJAYSINH
206
65.96
63.62
70.90
25/04/1986
1516
301437
305131
1,516
SANGAL ANKUR PAWAN KUMAR
206
65.71
64.69
68.36
10/12/1985
1517
102114
308679
1,517
MOGRA GAURAV DILIP
206
65.71
63.62
69.09
21/10/1988
OBC-299
WANI PIYUSH BHALCHANDRA
SC-50
WANJARI PRANAV TUKADU
SANJEEV KUMAR SHRINARAYAN LAL
OBC-301
OBC-302
OBC-303
SC-52
NT2-33
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 42 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
1518
100954
301650
1,518
1519
100465
309671
1,519
1520
102184
301585
1,520
1521
200364
307087
1,521
1522
202078
303227
1,522
1523
102899
300330
1,523
1524
201734
307988
1,524
1525
401489
304034
1,525
OBC-308
1526
400826
303644
1,526
OBC-309
1527
201295
308305
1528
102580
1529
1530
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
RUPNAWAR PRANITA BHAGWANT
206
65.63
63.62
68.90
07/10/1986
SOLANKE RAMCHANDRA BAPURAO
206
65.55
62.08
71.45
05/10/1984
KINGE KIRTI VINAYAK
206
65.51
64.92
71.63
18/12/1986
KUMBHAR DINESH PRABHAKAR
206
65.43
65.38
67.27
11/03/1986
PATIL SAURABH SHESHRAO
206
65.39
62.15
68.54
14/05/1985
SHAH HARICK BHARATKUMAR
206
65.08
62.12
66.95
20/09/1987
SINGH ABHAY AJAY KUMAR VERMA
206
64.86
61.31
73.09
29/11/1983
SARODE ABHIJEET SHASHIKANT
206
64.53
63.08
68.73
17/03/1985
BARHATE BALASAHEB PANDIT
206
63.96
62.46
64.54
26/09/1984
1,527
PAWAR TRUPTI HARI
206
63.51
61.31
66.36
12/11/1985
302875
1,528
FULADI ROHAN CHANDRAKANT
206
63.06
58.31
68.00
19/03/1986
100391
302449
1,529
BHUJADE HARISH VASANTRAO
206
62.73
61.08
66.90
21/11/1986
102615
300818
1,530
PILLAI ARUNKUMAR RAVI
206
62.65
60.08
62.72
05/07/1985
1531
102475
301698
1,531
OBC-310
CHAUDHARY GAURAV ASHOK
206
62.45
59.54
66.00
23/10/1985
1532
401292
303919
1,532
NT1-19
SURVASE RAVINDRA MAHADEV
206
62.33
60.15
67.27
21/07/1988
1533
300747
305647
1,533
SC-53
WANKHEDE KRUNAL UDEBHAN
206
61.80
60.08
64.54
30/09/1986
1534
103240
300104
1,534
SHARMA JYOTI SITARAM
206
61.55
61.08
62.00
22/05/1985
1535
300119
306925
1,535
OBC-311
DHOKANE ASHWIN DEVIDAS
206
61.47
59.62
62.00
19/03/1984
1536
300795
305191
1,536
OBC-312
UPWANSHI MANISH KUMAR HARINARAYAN
206
61.43
58.38
64.36
04/09/1986
1537
100009
302346
1,537
TULLE RAHUL VILAS
206
61.39
58.77
65.09
18/03/1987
1538
400228
303748
1,538
AVHAD ABHAY SAHEBRAO
206
61.14
60.31
58.36
08/09/1983
1539
101958
307352
1,539
YADAV ANIL LAXMI NARAYAN
206
60.98
59.08
63.09
10/05/1984
1540
400438
304426
1,540
GADEWAR SHVETA BHIMASHANKAR
206
60.94
59.54
60.90
12/04/1986
1541
300543
305559
1,541
SHRIBHATE SAPTESH RAMESHCHANDRA
206
60.86
58.00
63.27
11/01/1986
1542
100401
300884
1,542
SINGH HARSH PRAKASH
206
60.82
58.69
63.45
05/10/1983
1543
300832
305929
1,543
NT1-20
CHAVAN DINANATH BALANATH
206
60.29
59.54
60.18
31/07/1986
1544
101824
301206
1,544
SC-54
BORHADE RAHUL KESHAV
206
60.00
57.08
63.63
29/07/1985
1545
401667
303664
1,545
OBC-314
JUJGAR SUYOG MANOHARRAO
206
59.88
58.62
60.54
24/02/1986
1546
100551
302620
1,546
BHOSALE PRAVIN RANGANATH
206
59.80
58.54
61.64
03/07/1985
1547
201532
307121
1,547
KHAIRNAR SANTOSH SURYABHAN
206
59.10
55.77
60.00
02/10/1985
1548
401018
304064
1,548
NT2-35
MADANE NITEEN BABARAO
206
58.53
58.31
60.72
01/05/1984
1549
102288
311405
1,549
SC-55
KAMBLE AVINASH MADHUKAR
206
57.76
56.46
58.36
09/01/1986
1550
103316
302954
1,550
KENKRE NIMISH VINAYAK
206
55.80
57.00
53.09
02/06/1985
1551
302166
305872
1,551
DIXIT ABHISHEK KIRTI
205
71.71
68.85
74.72
17/08/1987
1552
401620
303590
1,552
HUSSAIN SANA YASMIN MD MOZAHIR
205
70.65
69.54
74.18
26/07/1987
1553
302068
305103
1,553
GOVERDHAN NIVEDITA ANAND
205
70.57
67.38
73.81
22/06/1987
1554
401528
303920
1,554
TAKSALI SHRADDHA SURESH
205
69.18
66.54
70.00
03/02/1987
NT2-34
OBC-306
OBC-307
ST-6
NT3-29
OBC-313
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 43 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1555
400146
304542
1,555
1556
300771
304720
1557
101299
301496
1558
100122
301808
1,558
1559
401023
303854
1,559
1560
101857
300646
1,560
1561
103399
300237
1562
300447
305146
1563
101551
1564
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
AHERKAR REKHA YESHVANT
205
68.33
66.00
74.18
01/06/1988
1,556
SURI LAKSHMI ANANDINI S V NARASIMHAM
205
68.04
64.46
73.81
06/04/1988
1,557
BUDANIA RITU JAIPALSINGH
205
68.00
66.77
71.63
05/10/1985
CHAKOR PRIYANKA ACHYUT
205
67.80
66.31
72.36
16/06/1987
MANOORKAR SNEHAL BALAJIRAO
205
67.80
66.23
70.91
22/01/1988
KUTE NANDINI NIVRUTTI
205
67.71
66.08
70.55
24/08/1987
1,561
MULGUND SUNITA SHIVANAND
205
67.59
65.08
67.82
19/02/1984
1,562
SADANI PRACHEE PRAKASH
205
67.55
64.62
70.00
04/01/1986
301134
1,563
GAWDE SAIPRASAD VASUDEO
205
67.39
64.18
72.19
01/07/1986
401529
303858
1,564
205
67.22
66.15
67.27
16/04/1986
1565
401086
303588
1,565
QAZI JAWERIA AMBER QAZI MOHD
AMIRUDDIN
GARG
VIKAS SURESH KUMAR
205
67.20
63.51
71.81
15/09/1988
1566
102947
300365
1,566
JAIN NEHA YASHWANT KUMAR
205
67.10
65.54
68.72
24/05/1985
1567
101423
301173
1,567
KAKDE AVINASH SAHEBARAV
205
66.98
66.46
72.00
15/06/1987
1568
101601
300103
1,568
DT(VJ)-23
RATHOD DIPALI GANESH
205
66.94
66.62
66.54
17/03/1985
1569
301493
305519
1,569
OBC-315
KSHIRSAGAR SARANG NARESH
205
66.82
66.46
61.27
17/06/1986
1570
101315
300626
1,570
NAIKWADI AVINASH GORAKH
205
66.65
62.77
68.90
26/06/1986
1571
103244
301070
1,571
PANDAV AMOL ANANTRAO
205
66.61
64.23
74.00
01/06/1987
1572
201981
307918
1,572
OBC-316
BHONDE PIYUSHA RAMDAS
205
66.57
65.62
66.72
22/04/1986
1573
100588
301004
1,573
OBC-317
PATIL AMIT SATISH
205
66.49
63.77
70.54
25/10/1986
1574
100884
301064
1,574
OBC-318
GUJARATHI ATUL MADHAVSA
205
66.29
66.92
70.00
03/09/1987
1575
301136
305615
1,575
AHLUWALIA RAHUL LALIT
205
66.29
66.54
68.36
01/11/1986
1576
200522
307501
1,576
OBC-319
ATTAR FARHANA IQBAL
205
66.04
67.85
74.18
18/05/1985
1577
401559
303778
1,577
DT(VJ)-24
DEDWAL ASHWINI KACHARU
205
66.04
61.77
71.09
24/08/1986
1578
100030
301161
1,578
205
65.84
62.77
69.09
24/03/1986
1579
400881
304237
1,579
LOMTE SONALI PRATAPRAO
205
65.76
64.08
65.09
12/05/1985
1580
101455
301094
1,580
CHAUDHARI VAIBHAV YASHWANT
205
65.63
63.31
70.72
02/11/1985
1581
102950
300173
1,581
PANDEY RAHUL DEVENDRA MANI
205
65.27
61.46
71.09
23/01/1986
1582
101615
300700
1,582
RANGARI SNEHAL TULARAM
205
65.24
64.27
67.27
24/04/1986
1583
101170
300519
1,583
KHAROSEKAR ADITI UMAKANT
205
64.61
66.85
64.18
21/09/1985
1584
300035
306760
1,584
SHRAWGI SONAM SATISH
205
64.53
63.31
64.18
22/02/1985
1585
200917
308601
1,585
BIRANJE AMIT DATTATRAY
205
64.49
62.15
65.63
11/03/1985
1586
201236
309298
1,586
PATIL DHANANJAY MANSING
205
64.37
61.46
66.72
09/05/1985
1587
103383
300213
1,587
OBC-321
KAWALI KAWALI PRIYANKA J JAYWANT D
205
64.29
62.54
65.63
26/11/1985
1588
301327
306832
1,588
SC-57
PATTEBAHADUR RAJESH SHRIPAT
205
63.92
63.77
69.70
11/06/1984
1589
100697
302242
1,589
SHUKLA YOGESHKUMAR RADHESHYAM
205
63.90
62.98
67.00
30/12/1983
1590
202003
307552
1,590
LOHANA MEHUL ARUN
205
63.71
61.38
68.54
15/02/1987
1591
101828
302239
1,591
BADGIRE SWATI ANGADRAO
205
63.66
63.74
65.27
05/05/1986
NT1-21
NT3-30
NT3-31
AMAR PREM AMARENDRA KUMAR
OBC-320
SC-56
OBC-322
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 44 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
1592
200887
307798
1,592
1593
100205
301882
1,593
1594
301570
305725
1,594
SC-58
1595
200755
307649
1,595
1596
201968
307785
1597
401588
1598
1599
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PARDE MAMTA DATTATRAYA
205
63.59
63.00
62.54
26/01/1984
KABRE RACHANA MAHENDRA
205
63.46
63.51
66.36
21/03/1985
LOHAKARE AKASH CHOKHOBA
205
63.18
60.08
69.45
16/10/1987
OBC-323
CHAUDHARI BHUSHAN SUBHASH
205
62.98
60.38
67.27
19/01/1985
1,596
SC-59
SALVE BHARAT ASARAM
205
62.82
61.54
64.36
27/07/1985
304014
1,597
NT2-36
DAL DNYANESHWAR PANDURANG
205
62.69
62.08
66.72
10/03/1982
201699
308985
1,598
OBC-324
KARALE ASHOK BHAUSAHEB
205
62.45
59.62
64.72
21/05/1985
300675
305958
1,599
SC-60
SHINGADE RAMAN GANGADHAR
205
62.41
59.15
66.36
17/05/1987
1600
300752
305882
1,600
OBC-325
GOTPHODE SMITA ASHOK
205
62.12
61.23
60.18
15/07/1985
1601
300858
306077
1,601
OBC-326
PUNDE HRISHIKESH VIJAYRAO
205
61.80
62.62
62.00
12/09/1985
1602
101472
301021
1,602
MIRJI SHARAYU RAJENDRA
205
61.80
59.54
64.00
21/06/1985
1603
201637
307485
1,603
AGRAWAL RAKHI SHYAMSUNDER
205
61.67
59.46
67.09
07/08/1985
1604
100092
300403
1,604
GUPTA RAHUL KUMAR RAJESH KUMAR
205
61.51
59.15
65.27
11/02/1986
1605
103164
302203
1,605
VHORA PARESH SANJAY
205
61.43
60.46
61.64
07/11/1984
1606
400823
309898
1,606
MUNDE DEEPAK ASHOK
205
61.35
58.54
66.00
12/05/1984
1607
201764
307954
1,607
NAGANE RAHUL KESHAV
205
61.27
60.62
60.00
10/10/1985
1608
102360
301533
1,608
KASAR AMITA ASHOKKUMAR
205
61.18
61.38
66.90
06/05/1982
1609
100061
300740
1,609
RATURI VIJAY PARSHURAM
205
60.90
57.85
63.64
12/06/1986
1610
400333
304428
1,610
OSTWAL KARAN INDRA
205
60.86
60.62
64.54
29/05/1986
1611
201570
307745
1,611
SAWHNEY HARBANDNA GURPRIT SINGH
205
60.37
56.85
68.00
11/12/1987
1612
302097
306149
1,612
GARAD NETAJI SHIVAJI
205
60.12
59.54
61.09
27/12/1985
1613
401677
303639
1,613
AGRAWAL PANKAJ SITARAM
205
59.67
59.08
60.72
02/10/1984
1614
201278
309313
1,614
SHETE JAGANNATH SHRIKANT
205
59.63
59.85
57.45
22/10/1984
1615
100121
301592
1,615
SC-61
GHOLAPE DEEPAK BALAWANT
205
58.78
57.31
59.10
23/10/1984
1616
400344
303609
1,616
OBC-328
DUKARE SANDIP RAJARAM
205
58.69
57.00
64.54
03/11/1983
1617
202001
308666
1,617
NT2-37
KOKATE MINAKSHI SACHIDANAND
205
58.35
58.39
61.27
13/05/1982
1618
101562
307928
1,618
SINGH SHAMBHU KUMAR RAGHUNATH
205
55.24
55.95
53.81
22/07/1979
1619
200055
307055
1,619
GANGAKHEDKAR GAURI RAMAN
204
72.90
70.77
75.09
29/03/1987
1620
101357
300560
1,620
SHAH RUSHABH JITENDRA
204
70.82
65.54
77.09
23/09/1987
1621
301152
305266
1,621
RATHI NEHA CHANDRASHEKHAR
204
70.69
66.00
78.00
01/03/1987
1622
101366
300332
1,622
KAMAT PRANOTI SUDHIR
204
70.41
66.62
74.18
02/12/1987
1623
201443
307549
1,623
GUJARATHI CHINTAN SUBHASH
204
70.37
68.46
72.55
19/07/1986
1624
201073
307657
1,624
KUMAR ANAND SHARAD
204
70.08
67.92
74.36
15/02/1986
1625
102967
300410
1,625
SONAWANE NIKITA JAGANNATH
204
69.31
66.38
73.63
09/07/1988
1626
200062
307838
1,626
TANEJA NIKHIL NARESH
204
69.14
70.08
73.81
28/12/1986
1627
201836
309042
1,627
KOLHE KAILASH MAROTRAO
204
68.65
66.31
73.09
27/06/1987
1628
102275
301106
1,628
SINGH NIKHIL ASHOK
204
68.57
65.00
73.45
08/12/1986
NT3-32
OBC-327
OBC-329
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 45 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1629
101432
302786
1,629
1630
101107
301247
1631
301775
306142
1632
401099
1633
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
BHANGALE SAURABH VIJAY
204
68.08
64.85
70.00
20/08/1984
1,630
CHAKSOTA HARSHIT RAMESH
204
67.39
67.45
70.00
22/08/1987
1,631
AJMERA SUMIT BHAGCHAND
204
66.82
64.00
70.18
03/07/1985
303708
1,632
GUPTA MEGHA BHAWANI SHANKAR
204
66.78
64.92
70.72
14/02/1986
202071
307786
1,633
KAPADNIS NILESH RAMDAS
204
66.04
64.85
66.00
17/04/1985
1634
102139
300118
1,634
CHAHAR MAMTA RAKESH KUMAR
204
65.96
63.92
67.27
09/11/1982
1635
301577
305199
1,635
GURUNULE AMIT ARUN
204
65.96
63.00
67.81
23/06/1985
1636
102413
300469
1,636
THORVE SWAPNIL MANAJI
204
65.88
63.23
69.64
11/11/1986
1637
200166
307097
1,637
DHAKA SUSHMA DILIP
204
65.80
64.08
69.45
04/12/1981
1638
200091
307621
1,638
AWATARE POONAM CHANDRASHEKHAR
204
65.71
63.31
68.18
04/02/1985
1639
201634
308098
1,639
PHADNIS ROHIT KIRAN
204
65.63
64.46
63.81
17/06/1986
1640
300719
305712
1,640
JAIN ANUBHAV UMESH CHAND
204
65.47
64.15
66.54
29/05/1987
1641
101691
300300
1,641
CHAUDHARI UMESH DNYANDEO
204
65.43
62.00
69.09
11/02/1984
1642
401512
303049
1,642
LATURKAR AMIT MOHAN
204
64.45
61.38
68.90
19/04/1986
1643
102777
301056
1,643
DHARESHWAR SHASHANK SUDARSHAN
204
64.41
63.54
64.90
24/04/1986
1644
100007
300737
1,644
SHAH RAJESH HARAKCHAND
204
64.33
62.62
62.72
29/06/1985
1645
101848
302869
1,645
RONGE CHANDRASHEKHAR ANANTRAO
204
64.24
61.08
65.27
03/02/1987
1646
401244
303509
1,646
BIRAJDAR NIRAJ BASWARAJ
204
64.00
61.15
68.00
23/03/1987
1647
103293
302764
1,647
SC-62
KAMBLE VINAY CHANDRAKANT
204
63.90
61.76
66.36
09/11/1985
1648
101183
302915
1,648
OBC-335
SUTAR ROSHAN FAKIRCHAND
204
63.84
61.92
62.18
05/01/1987
1649
101713
306900
1,649
KHATOD AMBRISH VASANT
204
63.71
60.31
68.91
12/02/1986
1650
400525
303775
1,650
EMEKAR VRUSHALI MADHAVRAO
204
63.59
63.46
64.18
11/09/1986
1651
200474
308661
1,651
SHARMA SUNITA OM PRAKASH
204
63.43
63.46
68.18
22/04/1987
1652
401707
304427
1,652
LOHE GEETA SUBHASH
204
63.43
61.08
66.36
30/04/1985
1653
102416
301034
1,653
DWIVEDI SMRITI SUDHANSHU
204
63.14
60.31
65.82
08/08/1987
1654
301542
305223
1,654
BHOYAR ASIT JAGESHWAR
204
62.90
59.92
66.54
29/06/1985
1655
200992
307233
1,655
MANDGE JYOTI SITARAM
204
62.41
61.38
64.91
03/02/1984
1656
300672
306768
1,656
MAHAJAN NAMRATA SHRIDHAR
204
62.41
59.62
69.45
14/09/1987
1657
401531
304169
1,657
KADAM DILIP NAMDEV
204
62.20
61.77
59.81
15/06/1986
1658
100425
303172
1,658
SC-64
WANKHEDKAR HARSHAD RAVINDRA
204
61.96
60.46
62.00
03/12/1985
1659
202069
309037
1,659
NT3-33
KHADE GANESH RAGHUNATH
204
61.88
59.38
65.45
28/04/1986
1660
102156
302622
1,660
NT1-22
NARWANE GANESH SURESHRAO
204
61.84
61.08
62.73
20/03/1984
1661
300222
305584
1,661
SC-65
CHAURE MAYUR TIRTHRAJ
204
61.71
58.46
66.72
18/01/1987
1662
101080
301230
1,662
MENON RAHUL RADHAKRISHNAN
204
61.55
59.77
64.36
20/10/1984
1663
301143
304708
1,663
DESHMUKH SONAL SHRINIVAS
204
61.39
59.85
62.18
24/10/1984
1664
102164
300788
1,664
NT1-23
MOHITE AMIT VILAS
204
61.02
59.92
64.72
17/07/1986
1665
400868
303641
1,665
DT(VJ)-25
MAHER GANESH TARACHAND
204
60.94
61.62
59.81
23/07/1984
OBC-330
OBC-331
OBC-332
OBC-333
OBC-334
OBC-336
SC-63
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 46 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1666
101815
302535
1,666
1667
100078
300338
1668
100868
300720
1669
102585
306945
1,669
1670
100462
306939
1,670
1671
100712
302516
1,671
1672
100154
301629
1,672
1673
301640
306779
1,673
1674
200828
307660
1,674
1675
302140
305288
1,675
1676
300190
305222
1,676
1677
201022
308665
1,677
1678
302006
305054
1,678
1679
200327
308005
1,679
1680
102272
302557
1,680
1681
202097
307825
1682
401674
1683
202073
1684
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
NT3-34
KARAD GAYATRI MUKUND
204
60.90
61.46
56.18
19/11/1985
1,667
NT2-38
WALEKAR RAHUL TUKARAM
204
60.49
59.69
63.09
21/03/1985
1,668
OBC-337
MADHAVI ASMITA MURLEEDHAR
204
60.45
60.15
60.00
30/03/1985
SADAWARTE MANDAR KRISHNAKUMAR
204
60.29
60.69
61.09
05/07/1985
KADRI SYED SAAD SYED IQBAL
204
60.29
59.69
60.18
04/09/1984
JAIN RACHIT RABINDRA
204
60.24
58.69
62.18
19/01/1985
GARG ARUN NARANJAN LAL
204
60.24
58.31
61.09
24/07/1984
CHINCHOLE AMOL RAMESHRAO
204
60.04
60.15
61.53
21/06/1984
CHOUDHARY VIJAY KHIVE SINGH
204
60.04
59.00
60.54
01/07/1983
SOMALKAR MANISH BHAURAO
204
59.88
56.15
63.27
09/11/1984
BORA AMIT SHANTILAL
204
59.59
60.62
56.72
17/04/1984
SARJE DATTATRAY BABURAO
204
59.47
57.23
63.45
28/08/1986
BHANDARI SHREEGOPAL OMPRAKASHJI
204
59.43
57.31
58.16
12/10/1985
SHINDE SWAPNIL KESHAVRAO
204
59.19
57.79
65.27
24/09/1987
OBC-342
BHANGALE KHILCHAND DILIP
204
58.73
59.31
58.00
03/04/1986
1,681
OBC-343
BIHADE ASHWINKUMAR SUBHASHRAO
204
58.69
56.62
65.27
05/09/1985
303887
1,682
SC-66
WATODE BHASKAR KHOBRAJI
204
58.41
58.31
60.36
23/01/1983
308988
1,683
SC-67
KAMBLE GORAKH VILAS
204
58.24
54.69
64.18
07/07/1983
301552
306827
1,684
SC-68
KHADE PRASHANT WASUDEVRAO
204
55.67
56.15
53.82
17/10/1985
1685
102047
302603
1,685
MEHRA KAMNA DEEPAK
203
71.88
71.31
74.54
14/10/1987
1686
301817
305521
1,686
MUKHERJEE SUNIRMAL SHYAMAL
203
71.88
67.62
77.27
28/04/1987
1687
100509
301391
1,687
SINGH ADITI SHASHIKANT
203
70.73
66.77
76.18
05/11/1984
1688
101205
302024
1,688
KHANNA SMRITI UMESH
203
70.24
68.00
74.36
05/12/1987
1689
401581
304071
1,689
CHAVAN KIRAN RAMCHANDRA
203
69.55
68.46
71.81
19/12/1983
1690
301508
305418
1,690
BANSAL SAHIL GHANSHYAM
203
68.53
63.54
73.64
26/02/1986
1691
101250
300095
1,691
SC-69
KASHIDE ROHINI BHIMRAO
203
68.29
66.00
72.72
09/05/1987
1692
300340
305792
1,692
OBC-345
KOLKHEDE MINAL VINOD
203
68.12
65.15
69.63
20/04/1987
1693
300153
304702
1,693
CHOPRA SURABHI NEMI
203
67.80
64.77
74.72
10/05/1987
1694
102538
302050
1,694
ARSIWALA ZAINAB HAKIM
203
67.76
65.31
68.72
25/12/1985
1695
101081
300020
1,695
KESARI MRUNAL VIJAY
203
67.63
62.54
74.73
17/09/1987
1696
400801
309708
1,696
OBC-346
SHAIKH JUNAID ATHAR ABDUL SAMAD
203
67.59
66.15
69.82
25/07/1986
1697
400800
309730
1,697
OBC-347
GUJRATHI CHANCHAL CHANDRAKANT
203
67.55
65.62
66.18
13/07/1986
1698
401090
303719
1,698
DUMNE PRAVIN BALASAHEB
203
67.39
65.23
70.18
10/06/1985
1699
200432
308649
1,699
PUTTA SHILPA DAYANAND
203
67.31
64.46
71.45
21/04/1986
1700
101195
302174
1,700
CHANDEL RITTU SURJIT
203
67.31
64.46
68.36
08/06/1986
1701
103303
301023
1,701
GOYAL AJAY SUBHASH
203
67.14
65.94
70.76
24/08/1986
1702
200898
307204
1,702
VERMA ADITYA JAGDISH PRASAD
203
66.90
66.31
70.18
18/12/1986
OBC-338
OBC-339
OBC-340
OBC-341
OBC-344
OBC-348
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 47 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1703
201138
307077
1,703
PRAKASH SWATI
203
66.53
64.38
70.73
13/01/1987
1704
201827
308094
1,704
SETHI VRUNDA KISHANCHANDRA
203
66.49
64.92
69.45
15/08/1986
1705
401632
303371
1,705
BAHEGAVANKAR MAYURI MADHUSUDAN
203
66.30
65.34
66.18
08/06/1987
1706
201255
307670
1,706
KOLHE MANASI DILIP
203
66.29
65.08
71.81
07/09/1986
1707
400937
304082
1,707
DOSHI TEJAL SHANTILAL
203
66.08
64.54
70.18
18/06/1985
1708
302024
305155
1,708
JAIN NEHA YASHPAL
203
66.04
63.62
68.91
26/10/1985
1709
400878
303553
1,709
SHINGADE POONAM PRAKASH
203
65.84
64.38
66.90
24/01/1987
1710
200428
307632
1,710
AGRAWAL SIDDHARTH SANTOSH
203
65.71
61.46
69.45
12/03/1985
1711
300212
305980
1,711
FERWANI PANKAJ MOHANDAS
203
65.67
63.62
67.09
07/09/1986
1712
100062
301059
1,712
OGURI MANASA VEERAIAH
203
65.63
62.69
69.27
10/07/1987
1713
103079
301635
1,713
203
65.59
62.92
69.27
04/06/1985
1714
201319
309329
1,714
MURUMKAR MOHAMMED FURQAN
MOHAMMED
HASAN
MORE RAVINDRA
ADHIKRAO
203
65.51
61.22
69.09
17/12/1983
1715
102909
301953
1,715
SWAMI AANANDITA RAVEENDRA
203
65.39
65.92
64.18
05/09/1986
1716
200410
307112
1,716
POKHARKAR ASHISH GOVIND
203
65.39
63.62
66.72
15/07/1986
1717
101295
302888
1,717
GUPTA RACHNA RAJENDRA
203
65.39
62.54
67.09
27/09/1984
1718
400638
304051
1,718
GAIKWAD RAJKUMAR WAMANRAO
203
65.31
63.69
68.72
14/06/1987
1719
400029
303707
1,719
MANTRI PRIYANKA KAILASH CHANDRA
203
65.18
63.77
68.36
08/07/1986
1720
300300
304990
1,720
OBC-351
MAHANKAR PARAG WAMANRAO
203
65.18
60.92
69.81
16/10/1986
1721
300853
305867
1,721
OBC-352
KEDAR RICHA SHARAD
203
64.82
60.85
69.27
01/05/1987
1722
101736
300415
1,722
NT2-39
LENDE RAHUL RAMNATH
203
64.53
61.23
70.00
06/11/1987
1723
401149
302883
1,723
OBC-353
PATIL SUDARSHAN NARAYAN
203
63.96
61.46
66.00
08/06/1985
1724
301181
305344
1,724
PATUKALE DAIDIPYA AVINASH
203
63.80
61.54
64.36
05/04/1985
1725
401697
303877
1,725
BHARUKA ANUJ DILIP
203
63.67
61.08
64.90
03/04/1987
1726
103242
301211
1,726
OBC-354
SAHANE PUSHPENDRAKUMAR JAGANNATH
203
63.59
60.54
66.72
09/06/1986
1727
200795
307765
1,727
OBC-355
BHAGWAT KIRAN GOPINATH
203
63.55
62.23
63.27
22/10/1983
1728
201199
307407
1,728
GADE NARAYAN BAPURAO
203
63.51
61.08
64.73
09/03/1985
1729
201237
307322
1,729
TAMKHANE KIRAN SHAMRAO
203
63.43
64.08
64.90
13/02/1984
1730
200242
308551
1,730
PATNE SHAILESH SHYAMLING
203
63.35
61.62
64.36
25/10/1983
1731
101832
301593
1,731
JANSARI MAHESH RAVIKUMAR
203
63.27
61.85
61.63
08/03/1984
1732
300043
305690
1,732
SINGH SHOBHIT RAVINDRA
203
63.22
62.92
62.18
09/04/1983
1733
100561
301418
1,733
GAWANDE MOHAN MURLIDHAR
203
63.06
61.00
65.10
07/08/1985
1734
400912
304288
1,734
WANGE RUSHIKESH UMAKANT
203
62.90
61.46
64.36
01/01/1987
1735
102494
303992
1,735
DETHE ASHOK RAOSAHEB
203
62.45
62.08
63.45
22/05/1986
1736
100503
301934
1,736
BHANUSHALI SURESH DAYARAM
203
62.33
63.38
60.72
10/06/1985
1737
300566
306278
1,737
KUMAR SHUBHRANSHU AWADHESH
203
61.80
60.77
62.72
05/07/1981
1738
301090
305835
1,738
BUTE BHASKAR DAYALAL
203
61.76
60.77
62.90
29/10/1984
1739
400378
304228
1,739
SOMANI EESHWAR MURLIDHAR
203
61.47
60.00
59.82
24/05/1978
OBC-349
OBC-350
NT1-24
SC-70
OBC-356
OBC-357
OBC-358
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 48 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1740
100006
300874
1,740
1741
100838
301196
1,741
1742
300599
304711
1,742
1743
200894
308568
1744
200012
1745
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
KHATRI BHAVIN MAHESH
203
61.39
56.31
66.90
01/01/1987
NT2-40
JAMDADE KSHITIJ PRAKASH
203
61.06
61.08
63.81
25/06/1984
NT2-41
CHIDE PRATIK MOHANRAO
203
60.85
59.69
63.45
31/01/1984
1,743
NT3-35
SANAP PRADIP ZUMBARRAO
203
60.78
60.00
62.55
19/02/1983
307551
1,744
OBC-359
KHANDADE VISHNUDAS DNYANOBA
203
60.69
59.92
63.27
15/04/1986
100699
303147
1,745
SC-71
VATKAR PRATIK RAMCHANDRA
203
60.41
59.00
63.27
16/04/1987
1746
302057
305326
1,746
OBC-360
SAKODE MANISHA AMRUTRAO
203
60.33
59.00
58.00
17/09/1985
1747
100228
300185
1,747
SRIVASTAVA AMIT ASHUTOSH
203
59.80
57.46
62.73
14/12/1980
1748
200876
309344
1,748
OBC-361
BAGWAN JAVED MUNWAR
203
59.76
59.38
63.27
15/09/1985
1749
102790
301141
1,749
OBC-362
TAYDE PRAVIN MADHUKAR
203
59.71
59.00
58.54
21/03/1985
1750
102271
300553
1,750
SC-72
KAMBLE TEJASWI DAMU
203
58.78
59.31
59.10
28/09/1984
1751
400487
309859
1,751
PALLOD SAURABH GOVIND
203
57.51
55.00
60.54
09/05/1986
1752
101070
302718
1,752
THAKUR MAITHILI DINESH
202
72.98
68.38
79.82
28/04/1988
1753
200080
307416
1,753
DANI SANKET SATISH
202
70.73
67.46
74.00
15/12/1985
1754
100970
301739
1,754
MEHTA ANUJ PRADIP
202
69.22
68.92
69.45
07/03/1986
1755
101765
300044
1,755
ASADI GHANIUZZOHA ANWARUZZOHA
202
68.98
64.62
74.18
23/02/1985
1756
102504
300980
1,756
AVHAD VALMIK NAVNATH
202
68.94
66.15
70.72
13/09/1986
1757
100717
301523
1,757
RATHORE SHIVANI S S
202
68.69
66.92
70.36
14/01/1985
1758
100905
301631
1,758
VEMPATI V S N JYOTHI V S MURTY
202
68.53
66.00
69.09
08/11/1986
1759
301142
305661
1,759
BHURARIA DIVITA RAMESH
202
68.33
66.38
71.81
06/08/1986
1760
300255
305820
1,760
RATHORE ARCHANA JAINARAYAN
202
67.76
64.85
70.54
09/02/1987
1761
102307
311378
1,761
BHAGAT ADITI VITHALRAO
202
67.60
64.66
74.54
23/12/1987
1762
100529
300481
1,762
KALE ADITYA PRABHAKAR
202
67.03
65.80
70.00
13/09/1987
1763
101041
300039
1,763
GAJBHIYE SANJOG SHANKAR
202
66.90
62.00
72.54
23/12/1987
1764
301509
305415
1,764
SEJPAL NEKEE NAVIN
202
66.86
63.85
72.00
17/07/1986
1765
102425
301227
1,765
MAHAJAN DEVYANI SHASHANK
202
66.57
63.62
68.72
26/07/1986
1766
101092
300379
1,766
DODA DIMPLE HAREE
202
66.33
65.62
74.18
15/04/1988
1767
102321
302003
1,767
SOLANKI SONAM VINOD
202
66.29
65.46
67.82
05/12/1985
1768
401324
303257
1,768
NT1-25
PATIL DARSHANA GOPAL
202
66.12
64.85
69.81
28/06/1986
1769
201583
308245
1,769
NT3-37
GHUGE PRIYANKA SITARAM
202
65.76
64.69
65.45
14/10/1985
1770
100770
300056
1,770
KABRA RAHUL KISHOR
202
65.59
63.62
68.54
20/03/1986
1771
100371
301005
1,771
KESARIA RUCHIR NATVARLAL
202
65.37
62.60
65.27
09/09/1986
1772
100681
301994
1,772
SHEWALE VIJAY PANDURANG
202
65.31
65.62
63.09
12/10/1986
1773
100771
300586
1,773
KARNIK NEHA DINESH
202
65.27
65.62
68.18
22/12/1985
1774
201736
307460
1,774
HINGOLIKAR DIPTI SHIVDAS
202
65.22
64.00
68.00
23/04/1984
1775
201934
307580
1,775
HAMBIR TEJAS DEEPAK
202
65.22
63.38
65.45
16/10/1984
1776
101798
301295
1,776
BARVE PANDURANG SURESH
202
65.06
60.92
69.45
01/01/1985
OBC-363
NT3-36
SC-73
OBC-364
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 49 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1777
101496
301325
1,777
1778
202098
309320
1,778
1779
200963
307533
1,779
1780
102935
300987
1,780
1781
301957
304922
1,781
1782
103319
300301
1,782
1783
100971
300394
1,783
1784
100992
301998
1,784
1785
301855
305151
1786
102108
1787
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
202
65.02
63.38
64.54
02/06/1985
JADHAV JYOTI PANDURANG
202
64.20
62.46
66.18
21/03/1986
HARSHE PRADNYA ULHAS
202
63.55
60.54
66.91
21/04/1986
202
63.43
63.38
63.46
18/11/1979
JAISWAL PURVA RAJESH
202
63.43
62.85
64.00
19/02/1986
RAI DHARMENDRA KUMAR SHIV BACHAN
202
63.39
61.08
66.18
25/01/1985
SHELKE SHEETAL ANIRUDDHA
202
63.35
60.61
68.00
15/03/1986
GHOLAP GAYATRI SHASHIKANT
202
63.31
61.31
62.00
05/04/1984
1,785
YADAV PRIYANKA SURESH
202
63.27
61.38
67.27
06/05/1984
302235
1,786
UPADHYAY AWANEESH MAHESHWARANAND
202
63.22
63.69
65.27
02/04/1985
301863
305434
1,787
202
63.18
61.08
64.18
01/07/1979
1788
300406
304758
1,788
MOTWANI GANESH KESHAVRAO
202
63.18
59.69
68.00
17/11/1985
1789
103450
301439
1,789
GAIDHANE BHUPENDRA REWANAND
202
63.18
59.62
66.91
20/07/1986
1790
300377
305252
1,790
GUPTA ANURAG RAM LAKHAN
202
62.86
61.69
62.18
31/08/1984
1791
201782
309353
1,791
CHANDWANI LALIT KISHORE
202
62.82
62.15
68.36
08/08/1985
1792
100716
301138
1,792
DESHMUKH VISHWAJIT RAVINDRA
202
62.78
63.46
61.63
29/11/1985
1793
301832
306088
1,793
PERKA SHRIKANT ANJAIAH
202
62.69
61.08
62.54
15/08/1984
1794
301470
304921
1,794
BHAGWATKAR HITENDRA MAHENDRA
202
62.61
63.38
58.54
21/06/1985
1795
300482
305161
1,795
MULEY PRAJAKTA KISHOR
202
62.33
60.85
59.00
19/06/1986
1796
400958
304176
1,796
TAMBARE SHANKAR BHAGWANRAO
202
62.29
60.85
66.72
31/01/1985
1797
301132
304816
1,797
DESHMUKH ANIKET SHRINIVAS
202
62.16
58.46
62.00
12/01/1986
1798
400022
307679
1,798
61.92
61.54
62.72
19/06/1984
300556
304983
1,799
CHINCHOLIKAR KULK RAKESH
CHANDRAKANT
DONGARE VINAYAK NAMDEORAO
202
1799
202
61.76
59.00
64.90
30/12/1986
1800
400347
304183
1,800
202
61.67
60.00
59.26
26/06/1984
1801
300427
306772
1,801
JAGDAMBE SHRIBALKRISHNARAO
SHESHRAO
CHETWANI ROSHANI PRAKASH
202
61.67
57.69
64.18
31/03/1984
1802
102059
302373
1,802
SHAIKH TARANA SUFIYAN
202
61.50
61.53
62.90
15/11/1983
1803
200067
307463
1,803
SC-75
MHASKE YUVRAJ VASANTRAO
202
61.39
58.92
65.45
09/08/1985
1804
301100
305780
1,804
OBC-369
BAGHELE AARTI CHUNNILAL
202
61.22
60.62
61.27
12/02/1981
1805
400121
309874
1,805
MATULE SOMNATH MALLIKARJUN
202
60.73
59.69
63.63
05/06/1984
1806
200933
307480
1,806
SC-76
KHAIRNAR VAIBHAV SURESH
202
60.49
59.77
59.27
23/10/1986
1807
302100
305510
1,807
OBC-370
DEULKAR SHWETA ASHOK
202
60.29
57.85
61.81
14/03/1985
1808
300584
306524
1,808
NT2-42
SHRIRAMWAR VIJAYALAXMI SURESH
202
60.04
61.77
58.54
13/09/1983
1809
400913
304047
1,809
PAWAR AVINASH PRALHADRAO
202
59.96
55.69
65.45
25/06/1985
1810
101872
300676
1,810
KALE PATIL SIMA BALASO
202
59.84
58.62
65.63
28/11/1986
1811
201378
307411
1,811
SONDANKAR PRACHI DEEPAK
202
59.67
60.31
58.54
27/09/1985
1812
300953
305449
1,812
UPLANCHIWAR BHUSHAN MORESHWAR
202
59.59
58.08
60.00
27/06/1985
1813
301787
305672
1,813
KORE MARUTI RAMRAO
202
58.94
58.92
56.54
10/06/1985
OBC-365
MOHAMMED SIDDIQUE JAWEED AKHTER
NANDAN RAMESH P SHARMA
OBC-366
OBC-367
MOHD ARIF AHAMADALI
OBC-368
SC-74
NT2-43
NT2-44
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 50 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1814
400885
303537
1,814
1815
301237
305857
1816
400132
303803
1817
300411
1818
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
MUNDE RAJIV MANIK
202
58.90
60.15
59.09
29/09/1982
1,815
SOHI SANDEEP JAGJIT SINGH
202
57.96
56.08
61.20
11/10/1982
1,816
KOKATE RAVIKANT SHRIKISHAN
202
56.65
54.38
58.00
05/05/1986
304927
1,817
SANDHU GURRAJ SINGH TARA SINGH
202
56.12
53.31
58.90
29/04/1985
103232
301771
1,818
CHUG NIKETA RAJINDER
201
71.02
69.38
74.54
23/12/1987
1819
100136
300915
1,819
NIGAM GAURAV SHARAD
201
70.29
65.23
77.45
20/11/1986
1820
100900
301792
1,820
SINGH SAKSHI BHARAT
201
70.04
67.23
70.36
29/04/1983
1821
100287
300959
1,821
KEWALRAMANI NAMRATA MURLI
201
69.96
66.15
74.36
11/06/1987
1822
103233
300026
1,822
RATH SEEMA GOVINDA CHANDRA
201
69.55
67.23
76.00
10/03/1987
1823
101109
301152
1,823
BONGULWAR CHAITALI VISHWESHWAR
201
69.51
67.08
72.36
26/04/1986
1824
101108
300028
1,824
BIDWAI ROHAN NANDKUMAR
201
68.29
67.69
70.00
18/06/1987
1825
301677
304947
1,825
DEWANG BHAKTI BHARATBHUSHAN
201
67.18
62.69
71.64
03/03/1985
1826
301900
305733
1,826
KA LOVIN WILSON
201
67.10
66.31
66.18
30/04/1987
1827
201820
308664
1,827
SHRIRAM NIKHIL GOVARDHAN
201
66.98
64.69
68.72
29/10/1986
1828
103375
300005
1,828
BHARGAVA PRERNA PRADEEP
201
66.72
65.76
67.90
29/10/1985
1829
301299
305567
1,829
OBC-373
TATTE SHRADDHA PANDURANGPANT
201
66.49
63.08
68.90
07/05/1987
1830
100177
301606
1,830
OBC-374
CHOPADE BHUSHAN ROHIDAS
201
66.33
64.08
70.73
20/07/1986
1831
100548
302244
1,831
KHARB SUMAN KUMARI RAJVIR SINGH
201
66.24
65.92
66.91
13/12/1983
1832
400988
303782
1,832
NAIKAL SUJIT DADASAHEB
201
65.55
62.54
67.63
03/06/1983
1833
101523
300194
1,833
SHINDE PRASAD GAJANANRAO
201
65.39
63.54
71.27
01/07/1986
1834
300200
305514
1,834
KHANDELWAL RESHU RAVI
201
65.39
62.69
69.45
03/04/1986
1835
102206
302616
1,835
SHINDE SNEHA SANJAY
201
65.31
63.08
71.27
21/12/1986
1836
103102
302749
1,836
PAI ALAKNANDA CHANDRASHEKAR
201
65.08
62.60
71.27
19/06/1985
1837
300829
304928
1,837
KUMAR ROHIT NARENDRA
201
65.06
62.08
64.91
22/05/1985
1838
103072
300632
1,838
SAVANT KSHITIJA BHAGAVAN
201
64.65
62.92
65.09
04/01/1986
1839
201738
307846
1,839
KALSEKAR NEHA SUNIL
201
64.61
61.85
66.90
22/10/1985
1840
200823
308134
1,840
WANJUL SANDEEP SHIVAJI
201
64.53
64.08
68.36
09/07/1984
1841
102083
300197
1,841
KOPPIKAR RAHUL GAUTAM
201
64.29
62.69
67.09
21/07/1985
1842
101618
301260
1,842
DEORE BHUSHAN MANOHAR
201
64.12
63.54
66.36
27/01/1987
1843
400732
304515
1,843
KALANI SARIKA RAMGOPAL
201
63.94
63.13
63.45
04/06/1986
1844
401399
303997
1,844
AGGARWAL SUMIT SURESH CHAND
201
63.92
62.92
67.27
11/12/1983
1845
300024
305794
1,845
SHATALWAR ADITI PRAFULL
201
63.84
60.00
64.36
30/09/1985
1846
100946
309264
1,846
DEMBRA SURESH LACHHMANDAS
201
63.78
62.21
67.09
21/07/1983
1847
200078
309938
1,847
NT3-39
DIGOLE DNYANESHWAR NATHRAO
201
63.76
61.85
64.72
10/11/1984
1848
401272
303016
1,848
NT1-27
GOSAVI MAHESH SAHEBRAOGIRI
201
63.31
62.23
63.27
25/04/1985
1849
100512
301048
1,849
AGRAWAL NIKHIL PADAM
201
63.27
58.62
69.63
08/01/1983
1850
102142
302798
1,850
PRABHU VISHAL MAHESH
201
63.22
60.85
64.36
29/01/1988
NT3-38
NT1-26
OBC-371
OBC-372
OBC-375
OBC-376
ST-7
OBC-377
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 51 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1851
101151
302053
1,851
GARG PRIYANKA SHIVNARAYAN
201
63.06
62.85
59.64
23/04/1986
1852
200947
308586
1,852
KULKARNI DHANASHRI GOVIND
201
63.06
61.31
65.09
10/06/1984
1853
102994
302236
1,853
SURWASE SUPRIYA SHIVAJI
201
62.73
59.92
65.27
07/03/1987
1854
400201
303809
1,854
SATHE DHIRAJ SAYAJI
201
62.61
61.69
63.81
25/02/1986
1855
102672
302947
1,855
OBC-378
VAIVADE SNEHA JAYAWANT
201
62.45
59.46
65.82
20/01/1986
1856
101591
301557
1,856
OBC-379
SARODE SUNIL SATYAKUMAR
201
62.33
62.46
62.90
11/05/1987
1857
301781
308025
1,857
PRASAD SAMBHU SINGASAN
201
62.24
61.08
61.63
21/09/1978
1858
300145
305444
1,858
FISKE NARENDRA GOVINDAPPA
201
62.16
60.85
60.36
24/06/1985
1859
400843
303714
1,859
WARKAD GIRISH BALWANT
201
61.88
58.38
62.36
02/05/1986
1860
300821
305446
1,860
OBC-381
DESHMUKH ABHIJEET BABURAO
201
61.67
58.46
61.09
14/12/1984
1861
401209
303673
1,861
NT2-45
DEOKATE SANDEEP BHAGAWAN
201
60.98
59.62
58.72
23/07/1986
1862
401156
304061
1,862
NT1-28
PURI PRANESH DEELIP
201
60.94
59.23
64.72
18/10/1987
1863
400267
309677
1,863
NT1-29
KHANDARKAR GANESH LAXMAN
201
60.49
57.92
62.90
24/04/1985
1864
200163
307562
1,864
SC-77
RAJGURU VIKRAM ASHOK
201
60.41
59.54
64.18
31/05/1986
1865
101914
302776
1,865
TUPKAR NIRAG AMARNATH
201
60.16
59.15
60.73
23/11/1985
1866
202060
307635
1,866
RANE PRAPHULL RAMCHANDRA
201
60.12
60.00
59.63
20/08/1985
1867
200833
308989
1,867
KORE SHIVANAND MARUTI
201
60.00
59.23
60.00
05/06/1985
1868
400445
304363
1,868
OBC-383
SHIRURE VIJAYKUMAR SHRIDHARRAO
201
59.76
58.92
59.82
24/06/1985
1869
102205
302089
1,869
SC-78
BHATKAR DEELIP PANDIT
201
59.27
57.85
60.00
16/05/1985
1870
100842
301726
1,870
201
59.27
57.23
63.27
20/03/1978
1871
300602
304840
1,871
MUFKALWAR ABHISHEK ANIL
201
59.22
57.00
59.45
21/02/1985
1872
301768
305651
1,872
OBC-384
LENDE VAIBHAV PRALHAD
201
58.66
60.15
56.54
25/12/1983
1873
400573
303357
1,873
OBC-385
SIRSAMKAR VIJAY JANARDHANRAO
201
58.49
58.46
57.09
10/12/1984
1874
400033
303623
1,874
PATIL SANDEEP PRAKASHRAO
201
58.46
58.02
60.18
18/02/1984
1875
101383
302403
1,875
ST-8
WANKHEDE PRASAD RAJARAM
201
57.67
56.08
60.18
06/01/1987
1876
100766
301714
1,876
SC-79
GAWAI SANJIT TUKARAM
201
57.55
57.69
56.36
10/05/1986
1877
300442
304727
1,877
BHAVE NEHA SUDHIR
200
73.76
71.69
75.81
26/12/1986
1878
100947
307356
1,878
JAKHARIA KUNAL KISHOR
200
70.16
66.46
75.63
10/11/1987
1879
300173
305713
1,879
SURANA SHRUTI DHARAMRAJ
200
70.12
67.38
74.36
12/09/1986
1880
103307
302349
1,880
OBC-386
DUKRE JAGDISH PANDHARINATH
200
68.94
65.00
72.73
25/09/1986
1881
200958
309279
1,881
OBC-387
200
67.85
63.82
76.18
02/12/1987
1882
102727
300529
1,882
TAMBOLI MOHAMMADMOINUDDIN
SAHEBLAL
BAGDI ANUPAM BASANT
200
67.71
65.15
69.81
05/07/1986
1883
103161
300829
1,883
NANAVATI ANAND MURARI
200
67.63
65.15
71.45
20/12/1987
1884
301735
305373
1,884
VERMA GOPAL KRISHAN
200
67.47
66.54
69.63
12/11/1982
1885
103408
301102
1,885
KATARE SAGAR SHIVANAND
200
67.43
63.38
68.18
25/08/1985
1886
100336
302180
1,886
ARORA HIMANSHU RAJENDRAKUMAR
200
67.31
67.85
71.63
01/10/1983
1887
301135
304929
1,887
DWIVEDI GUNJA LAKSHMI KANT
200
67.31
65.46
66.00
04/03/1986
OBC-380
OBC-382
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
AJAI KUMAR HIRALAL
OBC-388
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 52 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1888
102414
300358
1,888
BIRLA KHUSHBOO KISHAN
200
67.27
65.23
70.36
11/05/1984
1889
200193
307666
1,889
NARKAR MADHURA RATNAKAR
200
67.24
67.48
67.27
25/04/1985
1890
301042
306198
1,890
ANEY RENUKA CHANDRAKANT
200
67.10
63.28
69.27
11/07/1985
1891
401537
309857
1,891
SWAMI SHUBHANGI VEERBHADRA
200
67.02
64.38
70.54
06/06/1986
1892
102073
302469
1,892
PHANSALKAR AMEY SHREERAM
200
66.82
65.08
71.09
17/03/1986
1893
103353
300080
1,893
TAMBOLI NAVEED ABDUL SATTAR
200
66.82
64.92
70.00
21/06/1986
1894
102065
301216
1,894
VIDEKAR CHETAN KISHOR
200
66.73
65.00
67.09
09/05/1986
1895
201214
307681
1,895
GUPTA ANKAN BHARAT B
200
66.57
65.08
69.27
19/02/1987
1896
101762
302464
1,896
DESHMUKH MANAS NITIN
200
66.54
63.44
72.36
18/10/1986
1897
100110
300726
1,897
200
66.53
64.38
70.54
28/11/1986
1898
301419
304786
1,898
WADHWA SAMITA SHRAVANKUMAR
200
66.45
65.85
65.64
05/01/1986
1899
301868
306899
1,899
OBC-391
CHANDGE ABOLI SUDHIR
200
66.16
63.38
68.90
10/08/1986
1900
101371
301207
1,900
SC-80
GAIKWAD VISHAL LAXMANRAO
200
66.12
64.23
68.18
07/02/1986
1901
102616
300990
1,901
BHALE VIKRANT VINOD
200
66.12
63.08
68.18
10/06/1988
1902
103096
301095
1,902
CHHAJED PUNIT SURESHKUMAR
200
65.76
64.46
70.36
30/05/1985
1903
301266
305456
1,903
DHAGE AASHISH RAMESH
200
65.14
61.46
67.45
10/08/1985
1904
400317
304128
1,904
POLE RACHANA PRADEEPKUMAR
200
65.12
65.04
67.27
16/02/1985
1905
100602
302133
1,905
JAIN MILLU FATEHLAL
200
65.10
62.54
67.81
11/10/1985
1906
400189
303830
1,906
PATHAK MAHESH PANDURANG
200
65.02
63.23
64.90
12/08/1985
1907
102313
300122
1,907
SHENOY NISHA NITHYANAND
200
65.02
63.08
64.18
12/02/1986
1908
301118
305084
1,908
JAIN GUNJAR KAILASH CHANDRA
200
64.78
61.46
65.45
20/08/1986
1909
200526
309114
1,909
KHANDAGALE PRASHANT PANDHARINATH
200
64.53
64.23
66.54
26/01/1985
1910
401312
304250
1,910
NAGURE KIRANKUMAR JOSEPH
200
64.08
61.38
65.81
22/11/1983
1911
201568
307508
1,911
SIRSAT GAJANAN MADHUKAR
200
63.84
60.38
68.73
04/08/1983
1912
401184
303098
1,912
RAOLANI NARESH KRUSHNALAL
200
63.63
60.23
67.27
13/09/1983
1913
400882
303752
1,913
SHINDE AMOL DATTARAO
200
63.51
61.54
64.36
30/06/1985
1914
102113
311371
1,914
SURANA SWEETY BABULAL
200
63.27
62.23
62.36
29/09/1985
1915
201708
307290
1,915
SONKUSARE SAURABH CHINTAMANI
200
63.18
62.15
66.36
25/03/1986
1916
401067
304099
1,916
DESHMUKH KEDAR RAMAKANT
200
63.10
59.38
65.63
23/08/1986
1917
401165
303653
1,917
PAWAR CHARUDATTA MANOHAR
200
63.06
63.77
61.63
05/06/1984
1918
401006
303861
1,918
MASARE MONIKA SURYAKANT
200
62.86
62.15
64.72
09/01/1986
1919
401479
303801
1,919
DESHPANDE AMRISH ANANTRAO
200
62.86
60.62
64.72
10/05/1985
1920
101636
302583
1,920
CHAVAN NAMITA GANGARAM
200
62.65
61.15
66.18
14/01/1987
1921
300899
304964
1,921
KALAMKAR ACHYUT MADHAV
200
62.57
61.31
64.36
14/08/1986
1922
301878
305185
1,922
PATIL AMOL ANNASAHEB
200
62.37
60.38
63.50
25/01/1985
1923
400152
304471
1,923
OBC-395
GANJEWAR NIRANJAN VYANKATRAO
200
62.33
60.92
64.73
12/11/1984
1924
301892
305282
1,924
NT3-40
CHATE KRANTI TUKARAM
200
62.29
60.92
64.18
01/05/1985
OBC-389
OBC-390
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
ROSHINI SHEKHAR
OBC-392
OBC-393
OBC-394
DT(VJ)-26
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 53 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
1925
201459
308570
1,925
Name of The Candidate
CET Marks
PATIL SUVARNA GAJANAN
200
62.08
61.62
60.72
06/03/1987
1926
301484
305726
1,926
1927
101748
300661
1,927
OBC-396
SHINDE SHIVRAJ VITTHALRAO
200
62.00
60.46
61.63
10/05/1986
NIRGUDE RAHUL KESHAV
200
61.84
59.69
62.55
1928
300249
305541
1,928
OBC-397
22/11/1984
FATING PRASANHA MANOHAR
200
61.67
60.00
64.90
1929
300450
305144
1,929
21/06/1985
JAISWAL ANANDKUMAR RADHEYSHYAM
200
61.59
58.00
68.00
1930
401463
303891
1,930
19/10/1978
SC-81
DHAWALE RAJESHRI NIVRUTIRAO
200
61.35
60.54
65.09
17/06/1986
1931
301159
305946
1932
400593
304431
1,931
OBC-398
KUTE PRAKASH KESHAORAO
200
61.18
59.46
58.18
06/10/1983
1,932
SC-82
SONTODE RAHUL SANGRAM
200
61.10
57.00
65.09
1933
103248
300154
1,933
05/04/1983
200
61.02
59.69
63.45
01/01/1978
1,934
PANKAJ SHAILESH KUMAR KRISHNA PD
YADAV
LADDHA PRATEEK JUGALKISHORE
1934
201140
307115
200
60.33
62.00
62.90
1935
201731
02/10/1985
309345
1,935
SAVANT SACHIN HARIDAS
200
60.29
60.38
64.54
05/06/1985
1936
1937
200097
309915
1,936
PAWALE POONAM PRATAPRAO
200
60.29
57.69
60.00
31/05/1986
102973
301401
1,937
CHAUDHARI PIYUSH ASHOK
200
60.16
61.31
57.45
29/03/1985
1938
401048
303711
1,938
KADAM MADHAV SHRIDHARRAO
200
60.08
60.62
59.81
10/06/1983
1939
201624
307240
1,939
MANDLIK HANUMANT RANGNATH
200
59.92
59.08
59.27
12/07/1986
1940
100616
302978
1,940
PARULKAR POOJA PRAKASH
200
59.76
59.08
61.45
13/07/1985
1941
101428
300731
1,941
NT2-47
GHURDE PRAVISH GANGADHAR
200
59.55
59.15
59.27
21/03/1986
1942
100730
308643
1,942
NT2-48
ADULKAR DARSHAN GANGARAM
200
59.27
57.46
60.72
10/07/1985
1943
100395
302797
1,943
OBC-400
PATIL VISHWADEEP SUDAM
200
59.22
58.00
59.45
25/07/1984
1944
301175
306589
1,944
NT1-30
GIRI SACHIN SUBHASH
200
58.82
57.92
57.64
17/05/1984
1945
301249
305189
1,945
BAID NEHA RAJENDRA
200
57.31
55.38
57.08
18/02/1985
1946
300763
305138
1,946
SONARE AMOL RAJESHRAO
200
54.40
53.21
56.00
11/05/1979
1947
200938
307107
1,947
BEKE NISHITA NANDAKUMAR
199
74.33
72.46
76.18
03/12/1987
1948
101897
302347
1,948
CHAUHAN ASHMIKA PRADEEP
199
73.18
73.00
76.72
27/11/1987
1949
301075
305097
1,949
RAUT SNEHAL RAMESH
199
71.59
67.62
77.09
19/06/1986
1950
300165
304833
1,950
GOYAL ISHA RAMESH KUMAR
199
71.10
68.08
73.82
08/09/1986
1951
201647
307639
1,951
HEGDE PRATEEK CHANDRAPRAKASH
199
70.73
66.92
75.63
16/03/1988
1952
400691
304526
1,952
GUPTA SHILPA ASHOK KUMAR
199
70.16
69.38
71.27
11/09/1984
1953
100743
301573
1,953
KHANDKAR OMKAR NAGESH
199
69.84
69.08
71.64
28/06/1983
1954
400717
304572
1,954
ANSARI AFROZ FATEMA ABDUL HADI
199
69.84
67.31
73.45
02/05/1988
1955
300770
306281
1,955
GUPTA ISHAN NARESH KUMAR
199
69.84
66.62
76.00
12/11/1987
1956
102319
301189
1,956
NICHAT PRACHI BHAURAO
199
69.76
67.54
70.54
09/10/1986
1957
100708
301353
1,957
AERON RUCHIR RAJIV
199
69.27
65.85
73.45
19/11/1987
1958
301128
305575
1,958
KINKAR JIWAN SHRIRAM
199
68.90
67.69
74.90
16/02/1987
1959
101855
300991
1,959
DESHMUKH SUJIT ABHAYKUMAR
199
68.90
66.08
75.81
22/12/1986
1960
101124
302627
1,960
BHADRA MITAL HARIRAM
199
68.57
67.38
70.18
02/09/1986
1961
400424
304437
1,961
KOLE VISHAL JANARDHAN
199
68.33
65.77
72.36
01/02/1988
NT2-46
OBC-399
SC-83
OBC-401
OBC-402
OBC-403
OBC-404
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 54 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1962
400630
304115
1,962
JADHAV ASHA DATTATRAYE
199
67.92
66.77
72.36
04/05/1987
1963
102018
302211
1,963
SHAIKH WASIYEEULLAH ZAFARULLA
199
67.88
65.62
71.27
09/10/1985
1964
301049
306565
1,964
ZAWAR ABHINAV BHAGWAN
199
67.76
65.23
69.45
30/03/1987
1965
102817
300938
1,965
BHOSALE MANDAR RAJARAM
199
67.47
64.08
71.45
28/01/1986
1966
400652
304524
1,966
SINGH VIJAIENDRE CHUNNI LAL
199
67.14
65.62
68.00
12/09/1981
1967
100872
302960
1,967
DUBEY DHARMENDRA VIJAYKUMAR
199
67.10
64.31
69.64
09/03/1987
1968
400005
309878
1,968
SONAWANE PARAG LAXMIKANT
199
66.61
64.85
70.00
31/10/1986
1969
200706
308011
1,969
DESAI ALISHA DIPAN
199
66.12
68.85
62.18
15/05/1987
1970
101930
301221
1,970
PHADTARE DEEPALI RAJENDRA
199
65.39
63.31
68.36
23/11/1985
1971
201016
307694
1,971
NT3-41
BADE YOGESH PRALHAD
199
65.31
63.46
67.27
01/06/1986
1972
301494
305537
1,972
OBC-406
PARWATE JAYANT CHHAGAN
199
65.22
65.00
66.00
05/07/1984
1973
301646
305538
1,973
PRASAD RASHMI RAMANUJ
199
65.22
63.69
68.50
02/02/1983
1974
101744
300704
1,974
SHINDE NIKHIL NAGO
199
65.08
62.14
65.81
11/06/1987
1975
400013
304483
1,975
BIRADAR SHARAD BHARAT
199
65.02
64.92
68.72
01/06/1986
1976
201787
309269
1,976
BHABAD SACHIN SUBHASH
199
64.16
61.15
69.09
07/08/1986
1977
201901
309272
1,977
KULKARNI NEHA RAJIV
199
64.08
63.08
62.36
01/03/1986
1978
201539
308017
1,978
DESHMUKH ONKAR KISHOR
199
63.96
62.23
67.09
14/09/1984
1979
101541
300297
1,979
KAUSHAL NIDHI SURINDER MOHAN
199
63.84
63.23
63.45
16/01/1985
1980
102402
300257
1,980
KHANDELWAL ANUJ MOHANLAL
199
63.70
62.06
66.00
30/10/1985
1981
301112
305357
1,981
SC-85
GAJBHIYE SONAL FULCHAND
199
63.51
62.62
65.81
28/07/1986
1982
201248
307842
1,982
SC-86
GAIKWAD ARSHAJ SHASHIKANT
199
63.43
63.00
62.55
23/08/1985
1983
101247
302618
1,983
PAL ANIL MOLAIRAM
199
63.27
62.00
64.36
06/05/1984
1984
301207
304737
1,984
KOTECHA RITESH RAMESHCHAND
199
63.18
60.46
65.63
23/10/1985
1985
300765
305029
1,985
SC-87
BHOYAR PRITISH ARVIND
199
62.29
62.15
57.63
02/04/1987
1986
401136
303380
1,986
DT(VJ)-27
JADHAV AMOL NARAYAN
199
62.08
58.77
63.81
04/09/1984
1987
200915
307608
1,987
SHARMA PRITIBALA RAJENDRAPRASAD
199
61.99
58.32
63.81
17/06/1986
1988
301519
305383
1,988
MALVIYA PRASHANT BHARAT
199
61.96
59.69
61.45
13/07/1986
1989
200941
308306
1,989
DOSHI SURAJ JAWAHIR
199
61.92
59.54
66.90
24/10/1985
1990
100846
300574
1,990
MIRGAL SIDDHI DILIP
199
61.88
60.92
67.63
05/05/1988
1991
202074
309430
1,991
PATIL GAJENDRA NARAYAN
199
61.84
58.62
67.09
06/08/1982
1992
100613
301078
1,992
199
61.71
61.46
61.27
31/01/1985
1993
401457
304081
1,993
SATPUTE CHETAN SHANTIPRASAD
199
61.71
58.77
60.36
22/11/1984
1994
401593
303794
1,994
PATIL RAJASHRI VILASRAO
199
61.51
61.62
59.63
22/06/1986
1995
302163
305048
1,995
MULEY SHAILESH SHIVAJI
199
61.47
63.85
59.09
20/10/1983
1996
300720
306980
1,996
KHAN YOUSUF SHABBIR
199
61.39
61.15
61.27
14/11/1984
1997
201902
308110
1,997
SC-88
AHIRE SAHEBRAO RAJENDRA
199
61.27
60.54
59.27
10/07/1985
1998
101018
308657
1,998
OBC-410
PATIL DHIRENDRA VIKRAM
199
61.10
60.77
62.00
13/12/1985
SC-84
OBC-405
OBC-407
NT3-42
NT1-31
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
SUDHA ARUMUGAM
OBC-408
OBC-409
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 55 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
1999
301977
305592
1,999
2000
400677
309967
2,000
2001
301873
305395
2,001
2002
201096
307342
2,002
2003
301029
305855
2,003
2004
400258
304518
2005
401030
2006
302096
2007
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
JAILKHANI SHEETU MAHARAJ
199
61.02
58.93
64.18
24/08/1985
SAYED ATIKH AHMED SHAFIK AHMED
199
60.86
57.92
68.55
06/01/1983
RINAIT AVINASH TARACHANDJI
199
60.86
57.92
60.54
02/10/1985
ANBHULE SACHIN GIRIDHAR
199
60.57
61.69
61.09
19/07/1987
OBC-412
BELE SWAPNIL SURESHRAO
199
60.08
59.85
60.36
28/06/1984
2,004
OBC-413
THAKUR MADHAV SAMPATI
199
60.08
57.62
62.18
28/02/1985
303594
2,005
DT(VJ)-28
JADHAV RAMESH GORAKANATH
199
60.08
56.54
64.72
19/04/1984
305422
2,006
NT2-49
DHAWALE BHUPENDRA ANANTA
199
60.00
57.08
58.90
15/02/1985
200015
308774
2,007
JADHAV DHIRAJ RAMDAS
199
59.88
57.08
58.00
16/07/1985
2008
200249
307814
2,008
SC-89
KAMBLE MAYUR ANIL
199
59.63
60.31
58.90
27/09/1985
2009
401699
303883
2,009
NT2-50
TUPPEKAR BALAJI GANGADHAR
199
59.63
57.92
61.27
27/02/1986
2010
100650
302876
2,010
SC-90
ZANKE RAJESHWARI BABURAO
199
59.51
57.69
62.00
10/10/1985
2011
301676
306172
2,011
OBC-414
RAKHADE AMOL ARUN
199
59.22
57.46
62.90
30/10/1985
2012
301286
304842
2,012
NT3-43
JAYBHAYE DEVENDRA RAMRAO
199
58.94
57.23
61.09
10/08/1983
2013
301704
305598
2,013
SAHU SUGATHA PRAFFULA KUMAR
199
58.04
58.00
57.81
25/03/1985
2014
200411
308956
2,014
MUNDKAR VILAS SAMPATRAO
199
57.63
57.54
55.81
12/05/1984
2015
300337
305133
2,015
199
57.59
58.31
56.36
27/01/1982
2016
201436
307534
2,016
SHAIKH SAMEER AIJAZ
199
57.53
55.21
59.75
12/07/1979
2017
301597
304945
2,017
GAUR LOVY DUSHYANT
198
73.40
73.02
75.71
19/07/1986
2018
201151
307125
2,018
SHIVKAR RAJNI RAJENDRA
198
73.02
70.54
75.81
26/05/1987
2019
202039
307163
2,019
BHIDE PUSHKAR PARAG
198
71.88
70.46
73.27
02/05/1987
2020
101283
300316
2,020
PUROHIT SANTOSH RAMAKANT
198
71.35
65.77
76.18
24/11/1982
2021
300794
304888
2,021
JAKATI NANDINI NARSINHA
198
70.69
69.15
70.90
02/11/1987
2022
300891
305134
2,022
198
70.49
67.15
76.18
10/10/1985
2023
200870
307339
2,023
VISHANDASANI JOGESH KUMAR
GOVINDRAM
FADNIS DEVENDRA PRAKASH
198
69.88
66.77
73.63
23/05/1987
2024
101021
301081
2,024
KAUR AMRITA HARVINDERPALSINGH
198
69.67
68.08
69.27
04/06/1987
2025
100176
301888
2,025
DEORAH UPASANA OMPRAKASH
198
69.55
67.69
72.00
24/06/1985
2026
103093
302771
2,026
PATIL DHAVAL KRISHNA
198
69.18
66.38
72.18
23/12/1984
2027
202086
307093
2,027
PANDE NIVEDITA VISHNU
198
68.82
66.77
71.81
16/05/1987
2028
101650
301097
2,028
OBC-415
PANCHAL BHAVIK UTTAM
198
68.24
66.23
73.27
11/07/1987
2029
102511
301361
2,029
OBC-416
DUDHE MONALI PANDHARINATH
198
67.96
64.08
72.72
08/09/1987
2030
100914
302340
2,030
SHINDE GOURISH PRAKASH
198
67.40
64.35
70.90
05/08/1985
2031
102512
301228
2,031
SHAIKH PERVEZ SHAKIL
198
67.35
64.77
69.81
31/08/1985
2032
103229
301923
2,032
SINGHAL ASHISH MAHENDRA
198
67.31
65.54
69.81
12/10/1988
2033
101050
300846
2,033
RALLI MEGHA NARESH
198
67.02
64.62
73.45
03/11/1986
2034
102450
300248
2,034
BHARDWAJ SHOBHIT SUBHASH
198
66.86
65.31
66.90
27/05/1985
2035
201533
307588
2,035
INGALE PRAMOD SHALIGRAM
198
66.82
62.62
71.81
21/11/1987
OBC-411
NT2-51
GOVIND PRASAD DINESH CHAND
SC-91
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 56 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2036
102638
301262
2,036
MAJITHIA VIDHI DEVENDRA
198
66.53
64.38
69.63
24/12/1985
2037
400080
309887
2,037
KALE SANDEEP SAMPATRAO
198
66.16
64.54
69.45
11/09/1987
2038
400367
304112
2,038
JAJU JYOTSNA BHAGIRATH
198
66.00
64.77
67.63
26/03/1987
2039
201053
307215
2,039
THOTE PALLAVI JANGONDA
198
65.55
64.85
66.00
29/05/1986
2040
100727
302099
2,040
TAYSHETE RAJASHRI SURYAKANT
198
65.55
62.54
66.72
21/11/1985
2041
101905
309374
2,041
PATIL TANAJI CHANDAR
198
65.45
61.30
70.54
02/10/1986
2042
301744
306907
2,042
MANTRI GOURAV SHIVPRAKASH
198
64.82
61.69
69.27
27/10/1987
2043
100493
300227
2,043
SAYYED MOHMAD IMRAN MALANG
198
64.73
64.23
66.72
27/08/1987
2044
103189
301677
2,044
JADHAV VINAYAK LAXMAN
198
64.53
63.23
70.18
28/06/1983
2045
300533
304895
2,045
LAKHE RACHANA RAVINDRA
198
63.96
60.38
66.36
17/06/1986
2046
400290
303383
2,046
SHUKLA SHIVAM DINESH CHANDRA
198
63.76
60.77
70.54
29/03/1986
2047
100306
302743
2,047
RAICHURA SHWETA DINESH
198
63.71
64.00
66.18
05/01/1986
2048
102707
300223
2,048
OBC-418
DEOTE NITIN PRABHAKAR
198
63.67
62.00
67.81
23/05/1986
2049
302012
305791
2,049
OBC-419
CHOUDHARI SHWETA ARUNRAO
198
63.63
60.77
67.09
23/09/1985
2050
302033
305440
2,050
MUNDRA MAHAVIR RAGHUNATH
198
63.51
60.08
68.54
25/12/1986
2051
100283
300533
2,051
PANDA JITENDRA KAILASH
198
63.31
64.54
65.63
08/06/1987
2052
101990
302361
2,052
ALI HUMAIRA AMJAD
198
63.31
60.77
70.72
21/11/1985
2053
102725
301873
2,053
SAVE MANJEET PRAKASH
198
63.02
62.00
63.27
28/05/1985
2054
400604
304042
2,054
PARSEWAR BALAJI MADHUKARRAO
198
63.02
61.31
62.72
20/02/1983
2055
400246
304497
2,055
OBC-421
BHAYEKAR PALLAVI DINESHRAO
198
62.94
60.92
64.54
19/10/1985
2056
101524
300930
2,056
OBC-422
VADNERE BHUSHAN PRAKASH
198
62.90
60.77
69.81
19/11/1986
2057
201604
307080
2,057
JINDAL NAVODHYA KUMAR VINOD KUMAR
198
62.82
60.62
61.63
17/07/1986
2058
401578
303650
2,058
TAMBE AARTI BALIRAM
198
62.78
60.00
67.09
09/08/1986
2059
200219
307391
2,059
OBC-423
DORKAR SHUBHANGI HARIBHAU
198
62.57
59.69
65.63
26/01/1987
2060
200634
303123
2,060
OBC-424
WALKE TEJAS BHASKARRAO
198
62.37
60.08
63.45
26/01/1986
2061
102281
301037
2,061
PAWAR SHRADDHA ANKUSH
198
62.37
58.92
63.45
17/10/1984
2062
200110
307688
2,062
PURNAYE ARATI PURUSHOTTAM
198
62.20
60.77
62.72
28/11/1986
2063
401035
303638
2,063
PATIL NANDKUMAR NARAYAN
198
62.20
58.62
63.09
12/05/1985
2064
301145
306897
2,064
CHOPADE RAHUL RAJARAM
198
62.16
59.23
64.36
29/07/1983
2065
100302
301249
2,065
RANA MEENAKSHI GANDHERV SINGH
198
62.07
60.35
66.90
26/04/1985
2066
400678
303986
2,066
NT3-44
KENDRE DIPAK TUKARAM
198
61.47
60.85
65.09
11/11/1984
2067
200048
308615
2,067
OBC-427
RAUT MANGESH BHAGWAN
198
61.31
59.92
63.09
20/07/1985
2068
300737
305679
2,068
SC-93
POTHARE AMIT NARAYAN
198
61.18
61.15
60.91
20/05/1985
2069
401424
303563
2,069
DT(VJ)-29
JADHAV SANDIP BHIMRAO
198
61.02
60.23
60.55
06/08/1984
2070
400690
304525
2,070
PARASHER ALKA BRIJ MOHAN
198
60.98
60.46
63.81
14/03/1985
2071
300358
306130
2,071
OBC-428
YENDE AKASH SUBHASHRAO
198
60.94
58.54
57.63
24/05/1986
2072
200007
308071
2,072
OBC-429
BHOLE MILIND GIRISH
198
60.82
59.15
59.81
17/11/1984
OBC-417
SC-92
OBC-420
OBC-425
OBC-426
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 57 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2073
301296
306325
2,073
2074
401168
303620
2075
103191
302750
2076
100139
2077
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
BOBADE ROHAN KISHOR
198
60.41
56.62
61.27
01/03/1986
2,074
SUKASE SACHIN SAMPATRAO
198
60.08
60.85
60.72
25/10/1983
2,075
BHATIA PREETI YUDHISTERLAL
198
60.00
57.31
60.18
01/09/1981
300926
2,076
MAIYYAR AMOL RAJENDRASINGH
198
59.88
57.23
60.18
12/08/1984
200298
307472
2,077
OBC-431
BANSODE VISHAL SHIVAJI
198
59.76
61.46
61.27
09/03/1986
2078
201062
307456
2,078
SC-94
GAVALI ABHIJIT SHANKARRAO
198
59.51
59.15
57.27
13/11/1984
2079
300490
307737
2,079
GAUHAR KAMAL UDDIN CHAND RASHID ALI
198
59.35
56.62
62.18
05/02/1982
2080
102507
302644
2,080
SHUKLA KETANKUMAR GULABCHAND
198
59.31
58.31
61.27
04/08/1984
2081
201271
308552
2,081
RENAKE PRASHANT SUDHAKAR
198
59.27
57.77
61.45
10/09/1983
2082
401501
303529
2,082
CHATE NISHA JAGANNATHRAO
198
58.94
58.23
59.09
28/05/1982
2083
400605
304106
2,083
SHINDE AMOL RAOSAHEB
198
58.69
54.46
62.91
16/06/1984
2084
401026
303725
2,084
ST-9
BULE SUNIL MARUTI
198
58.65
57.46
60.00
17/05/1985
2085
200674
307457
2,085
SC-95
GHOLAP SAMEER SUNIL
198
58.45
58.92
56.36
08/08/1984
2086
401446
303933
2,086
OBC-432
VIDHATE BHUSHAN RAMRAO
198
58.45
55.38
60.72
10/09/1984
2087
201307
308183
2,087
NT2-52
KARANDE GOURISH MARUTIRAO
198
58.37
59.00
57.45
05/01/1983
2088
102670
302001
2,088
NAIR PARVATI RAMACHANDRAN
198
58.29
57.85
59.27
13/09/1983
2089
201662
303011
2,089
OBC-433
198
57.39
59.15
57.27
10/02/1986
2090
301138
305058
2,090
DT(VJ)-30
GADEKAR SANDIP UTTAMRAO
198
57.06
55.85
64.18
25/01/1985
2091
301211
305824
2,091
DT(VJ)-31
RATHOD YOGEERAJ ATMARAM
198
56.24
56.77
57.81
03/05/1983
2092
301388
306323
2,092
SINGH SANTOSH KUMAR HIT NARAYAN
198
55.55
54.77
56.18
05/09/1976
2093
401698
302675
2,093
OSTWAL SAPNA VASANT
197
76.53
74.79
79.80
16/08/1987
2094
401696
303740
2,094
75.51
70.31
82.00
21/08/1987
102147
300876
2,095
HASHMI SYED IMDAD HUSAIN SYED ATHAR
HUSAIN
WAGLE PRANJALI BALKRISHNA
197
2095
197
72.78
69.15
78.18
16/01/1987
2096
100039
300897
2,096
SAVALE SMRUTI SURESH
197
70.90
65.69
78.00
11/05/1987
2097
100549
300407
2,097
CHANCHLANI KARAN KARTAR
197
70.04
67.69
73.82
13/11/1984
2098
102938
303041
2,098
GADE ABHINAV CHANDRAKANT
197
70.04
66.08
73.63
16/07/1987
2099
201359
309310
2,099
MANE VISHNU ABHIMANYU
197
69.92
66.54
71.63
04/03/1988
2100
103048
301925
2,100
GOYAL ROHIT YOGENDRA
197
69.84
66.15
74.18
19/08/1988
2101
201241
308689
2,101
NIKAM UJJWALA DILIP
197
68.98
67.77
66.18
10/08/1987
2102
301492
306205
2,102
BANSAL SEEMA SURESHKUMAR
197
68.94
66.00
74.00
01/01/1985
2103
100667
309003
2,103
JAIN PUNEET ASHOK
197
68.78
65.00
74.90
18/11/1987
2104
100400
302856
2,104
GUPTA AYUSHI GOPAL DAS
197
68.69
65.46
75.00
26/03/1986
2105
300210
305057
2,105
ADWANI SAMEER DAYAL
197
68.57
64.54
72.90
09/12/1987
2106
101522
300135
2,106
AROSKAR KHYATI AVINASH
197
67.96
66.38
72.54
04/10/1984
2107
102172
301636
2,107
PAWAR PRIYANKA BALARAM
197
67.51
65.69
69.81
19/10/1985
2108
302022
304896
2,108
CHAUDHARY ANKUR FATEH CHAND
197
67.43
63.23
71.82
30/12/1986
2109
301093
305211
2,109
DESHKAR TEJASWINI SURESHRAO
197
67.27
61.92
73.09
23/12/1986
OBC-430
NT3-45
PH
Declared on 26/02/2011
FIRDAUS JAHAN JAMEEL AHMED
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 58 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2110
201076
307319
2,110
2111
400761
306516
2112
401536
304316
2113
201946
307108
2114
101461
2115
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
OBC-434
THANAGE RAVI KACHARU
197
67.10
64.08
73.27
18/10/1987
2,111
OBC-435
DHANOKAR PRADNYA SUBHASH
197
66.90
64.00
69.27
17/02/1984
2,112
NT1-32
KUMAVAT GAYATRI ISHWAR
197
66.65
65.23
68.36
12/04/1988
2,113
NAYAK VIKASH DANDAPANI
197
66.61
66.15
68.36
01/06/1985
309551
2,114
PILLAI RAJIT REMANAN
197
66.49
62.92
69.09
31/01/1987
300502
304982
2,115
GAUTAM NEELAM SIDDHARTHA
197
66.08
63.15
69.81
16/07/1986
2116
101926
301522
2,116
KHAN FARHEEN NAJMUDDIN
197
65.96
65.00
71.09
27/12/1982
2117
100808
300193
2,117
JADHAV AJAY BABASAHEB
197
65.71
65.31
65.82
06/08/1987
2118
201837
307476
2,118
NIKAM RAHUL MADHUKAR
197
65.71
64.15
64.00
18/06/1987
2119
200220
309305
2,119
GHATGE VARSHA GANGADHAR
197
65.71
63.31
67.81
06/07/1986
2120
201175
303865
2,120
CHHATWANI JAYA THAKUR
197
65.69
63.74
67.43
24/11/1984
2121
302048
306646
2,121
SC-97
SOMKUWAR TUSHAR SURESH
197
65.59
61.77
70.54
18/01/1987
2122
200472
308555
2,122
ST-10
SHINDE AMIT BHARAT
197
65.22
66.15
68.36
25/10/1985
2123
300104
304701
2,123
RAHANGDALE HINA DILIPSINGH
197
65.14
64.54
63.63
24/08/1984
2124
400446
303980
2,124
SURYAWANSHI SURAJ RAJENDRA
197
65.10
62.23
69.27
28/08/1988
2125
101921
301309
2,125
DESWAL VIKRAM SINGH RAMESH CHANDER
197
64.90
62.54
70.73
06/02/1985
2126
200650
307272
2,126
JAIN MAHESH NARENDRA
197
64.53
62.85
64.73
01/12/1985
2127
102053
300108
2,127
KULKARNI MEDHINEE RAJENDRA
197
64.51
63.59
66.36
09/08/1985
2128
300331
306797
2,128
DESHMUKH SHUBHANGI CHANDRASHEKHAR
197
64.37
62.46
65.09
20/10/1984
2129
102458
302751
2,129
PUNAMIYA ADITYA RAVINDRA
197
64.29
63.85
63.45
10/04/1986
2130
100789
302105
2,130
KHARODIA SUMAYYABANU MOHMEDSAEED
197
64.24
63.00
69.45
15/12/1983
2131
301212
305699
2,131
NT1-33
GADEKAR KANCHAN SURESH
197
64.12
62.15
65.81
23/10/1986
2132
102231
302054
2,132
OBC-436
PATIL SWAPNEEL NILKANTH
197
64.04
64.23
66.00
02/11/1985
2133
100003
309032
2,133
OBC-437
THORAT VAIBHAV KHANDU
197
64.04
62.15
67.45
15/05/1986
2134
400875
303910
2,134
SC-98
SHELKE SONALI PURUSHOTTAM
197
63.88
63.62
62.73
09/01/1986
2135
102078
300937
2,135
BORKAR RACHANA RADHAKRISHNA
197
63.88
62.31
64.72
22/07/1987
2136
301774
305178
2,136
ST-11
KOKODE SHRUTEE RAMLAL
197
63.84
63.77
63.27
22/06/1986
2137
301979
305318
2,137
OBC-438
PARDHI POOJA PREMSINGH
197
63.80
61.38
62.72
08/09/1983
2138
300878
306859
2,138
GOENKA ABHISHEK SUBHASH
197
63.59
61.08
69.27
07/07/1987
2139
400253
304493
2,139
SC-99
SWAMI SHASHIKANT SHANKAR
197
63.51
62.54
65.27
07/10/1987
2140
400352
309920
2,140
SC-100
SURYAWANSHI NITIN VISHWANATH
197
63.31
60.46
68.36
09/08/1984
2141
201311
307065
2,141
OBC-439
JAMDADE YUGA MOHAN
197
63.27
61.38
64.18
14/07/1987
2142
401278
303631
2,142
PHASGE GAJANAN DEVIDASRAO
197
63.18
63.31
64.18
10/07/1984
2143
301115
305641
2,143
AMBEKAR MANDAR JAYANT
197
63.10
61.00
61.45
23/09/1984
2144
100739
302077
2,144
TIWARI RUCHI RAJENDRA
197
63.02
60.85
62.36
17/08/1984
2145
300994
305180
2,145
LAHANE PRERNA JAYWANT
197
62.86
62.46
65.09
08/04/1985
2146
100689
300367
2,146
KUMAR RAJIVE PREMNATH
197
62.86
60.92
66.72
25/12/1982
SC-96
OBC-440
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 59 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2147
400443
303677
2,147
2148
101964
302252
2149
400600
304419
2150
102946
301683
2,150
2151
400439
304415
2,151
2152
201000
308716
2,152
2153
103160
301291
2154
101088
301244
2155
102577
302892
2,155
2156
101268
307625
2157
301036
2158
2159
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SONONE KANCHAN KISHANRAO
197
62.69
63.85
63.27
31/01/1985
2,148
CHOUGULE JOTIBA RAVAJI
197
62.45
60.92
61.82
30/01/1985
2,149
LOMTE AMIT AGATRAO
197
62.37
60.08
62.54
23/10/1983
UMARE GIRISH MAHADEO
197
62.33
61.62
63.27
26/05/1984
NAKHATE RAVINDRA VISHNUPANT
197
62.20
60.77
63.09
13/08/1984
WAGHAMARE SONALI BHIMRAO
197
62.20
60.08
63.63
03/06/1983
2,153
JONDHALE MANOJ BAJIRAO
197
62.00
59.46
65.27
28/01/1986
2,154
BHANGDE HARDIK NAVIN
197
61.83
57.94
66.00
15/01/1987
BHAMARE PRAMOD DILIPKUMAR
197
61.67
60.62
60.72
29/08/1985
2,156
PATIL KETAKI KISHOR
197
61.55
59.69
62.18
13/12/1986
305852
2,157
ASIA PRIYANKA DWARKA
197
61.47
58.92
63.09
19/08/1985
302112
305591
2,158
OBC-442
SHAHEEN ARA SHAHID ALI
197
61.43
60.46
62.90
15/06/1985
401465
303947
2,159
NT3-46
KENDRE JAIDEEP SHRIDHAR
197
61.27
59.77
64.37
29/11/1984
2160
302017
305459
2,160
OBC-443
THAKARE RASIKA RAVINDRA
197
60.90
59.77
62.00
09/05/1986
2161
102116
300946
2,161
RANJAN AMIT GIRANAND YADAV
197
60.73
60.08
60.00
11/02/1983
2162
300718
306533
2,162
BHAVSAR PRABHASH HARIHAR PRASAD
197
60.57
58.77
59.63
03/05/1985
2163
301202
305659
2,163
KAGNE MAYA RAGHUNATH
197
60.57
58.31
62.90
28/03/1987
2164
301996
305319
2,164
SACHDEVA HONEY ANIL KUMAR
197
60.33
57.77
61.63
13/08/1985
2165
400465
303606
2,165
KHADE AMOL BABANRAO
197
60.08
58.00
62.36
03/05/1982
2166
102192
302222
2,166
JAGTAP JYOTI ABAJIRAO
197
59.92
59.69
56.00
18/06/1986
2167
300408
305320
2,167
TYAGI PREETI PURUSHOTTAM LAL
197
59.59
57.69
56.54
20/09/1984
2168
400322
304442
2,168
SONAWANE SUJITKUMAR BABURAO
197
59.35
58.38
60.54
19/07/1983
2169
201545
307709
2,169
HANDA ABHISHEK ASHWANI
197
59.23
61.38
58.54
11/12/1985
2170
301633
305815
2,170
KAWALE SNEHAL VASANT
197
59.06
57.08
63.27
13/04/1987
2171
401240
304223
2,171
SHINDE CHANDRAKANT PRAKASHRAO
197
59.02
61.23
56.36
02/07/1983
2172
400431
304387
2,172
JAGTAP NIKHIL SUBHASH
197
58.57
57.08
62.36
20/06/1985
2173
300206
305239
2,173
LICHADE SHAILESH BALIRAM
197
58.41
57.23
60.36
18/02/1984
2174
201916
308746
2,174
SONMALI MUKESH JAGANNATH
197
57.80
57.92
53.45
28/05/1986
2175
100328
301948
2,175
MANE RUSHIKESH RAGHUNATH
197
57.39
55.54
58.72
18/06/1986
2176
301425
305740
2,176
KHAPLI VIVEK VINAYKUMAR
197
57.14
55.77
58.54
22/02/1985
2177
102118
300640
2,177
SADHRIA RAJESH KOHANLAL
197
56.00
53.69
57.81
22/08/1985
2178
200953
307653
2,178
197
55.43
56.54
52.00
13/03/1984
2179
102459
302011
2,179
196
72.61
72.23
74.36
26/04/1987
2180
100554
300076
2,180
196
72.29
71.23
75.81
03/04/1987
2181
202114
307409
2,181
196
71.02
68.93
77.63
25/11/1986
2182
103017
300465
2,182
196
70.37
67.08
72.00
30/08/1984
2183
301924
304875
2,183
196
70.08
68.08
72.54
21/06/1986
OBC-441
SC-101
SC-102
SC-103
NT3-47
OBC-444
OBC-445
OBC-446
OBC-447
SC-104
SETU PRAKASH SUNIL KUMAR SINGH
PARIKH CHIRAG JAGDISH
DIVYA GOPAL
NIPHADKAR MANAMITA MANOHAR
V R PURUSHOTHAM V RAMACHANDRAN
KASAT NEHA RAVINDRA
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 60 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2184
201211
308236
2,184
2185
201784
309067
2,185
2186
103336
300819
2,186
2187
300347
305388
2188
102251
2189
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
KADDU DEEPANJALI JAYAGHOSH
196
69.71
65.77
73.45
07/10/1985
SHAH BHAVIK BHARAT
196
69.19
66.85
72.76
24/11/1987
196
68.82
67.92
72.36
18/06/1985
2,187
BAKSHI FARHANA TAHSEEN KHALEEL
AHMED
KARANDIKAR SMITA SHRIRAM
196
68.69
66.23
70.00
20/10/1986
301766
2,188
ANANTWAR DEEPTI LAXMIKANT
196
68.37
65.69
72.54
18/05/1987
100429
301508
2,189
DAVARI RAHUL VITTHAL
196
68.37
64.69
71.64
30/05/1987
2190
201967
307760
2,190
JOG PRIYANKA PRAMOD
196
67.80
62.85
72.36
04/02/1987
2191
103055
302590
2,191
KANNA SANDHYARANI MAHADEV
196
67.67
65.69
70.00
10/02/1986
2192
401284
304083
2,192
BANSAL TRIPTI BALWINDER
196
67.36
65.50
68.18
29/05/1987
2193
101903
300402
2,193
MINNI KHUSHBOO ARVIND
196
67.35
65.46
73.09
17/12/1987
2194
300551
305671
2,194
BELURKAR RUCHITA BHANUDAS
196
67.35
65.08
68.00
24/03/1982
2195
400257
304474
2,195
PATHAK VIPUL VILAS
196
67.22
65.00
68.18
18/06/1988
2196
400339
304139
2,196
BARI ADITYA SHRIRANG
196
66.98
64.62
70.36
19/09/1987
2197
102607
301101
2,197
PHAPALE RAHUL GOVIND
196
66.78
64.46
69.64
10/04/1985
2198
103188
301229
2,198
NT1-34
SURANDASHE PRATIK PRAKASH
196
66.65
64.85
70.00
06/01/1987
2199
100968
308602
2,199
196
66.57
66.62
67.63
07/03/1986
2200
401274
304000
2,200
OBC-450
PEHALAJANI JITENDRA KUMAR KISHAN
CHAND
MANE SHIVRAJ UTTAM
196
66.49
62.31
74.18
09/08/1985
2201
102191
307151
2,201
OBC-451
JADHAV NAMRATA KIRAN
196
66.41
64.46
69.27
26/02/1987
2202
400972
303600
2,202
196
66.24
62.77
71.63
25/08/1983
2203
100347
301811
2,203
NT2-53
KHAN SHOEB MOHAMMAD SHER
MOHAMMAD
BANDGAR RUPALI DATTATRAYA
196
66.12
64.15
71.27
17/06/1986
2204
301715
304867
2,204
PHABYANI JYOTI POPATLAL
196
65.55
65.77
64.00
18/08/1986
2205
102961
301690
2,205
PARIKH SUCHITA SHAILESH
196
65.51
64.12
65.09
18/03/1985
2206
401390
303863
2,206
MAHAJAN SHEETAL UMASHANKAR
196
65.47
64.08
66.90
16/10/1985
2207
301853
306039
2,207
SURKAR PRASHANT VASANTRAO
196
65.43
63.46
68.36
25/04/1985
2208
301158
305960
2,208
TIWARI ASHLESH RAJKUMAR
196
65.31
62.15
66.90
16/01/1987
2209
400574
304445
2,209
KHARE RAJEEV BALASAHEB
196
65.22
66.00
68.18
03/05/1987
2210
400179
304224
2,210
PATANGANKAR JYESHTHARAJ VIDYASAGAR
196
64.98
63.77
66.36
22/01/1987
2211
100439
300293
2,211
DIXIT HRUDINI TARANG
196
64.82
63.08
70.54
25/07/1987
2212
200615
307624
2,212
OBC-453
PAGDHUNE AVINASH RAMESHRAO
196
64.82
61.69
70.90
08/03/1985
2213
301269
304744
2,213
OBC-454
JAISWAL SANI SATISH
196
64.73
62.23
71.63
11/02/1987
2214
400401
303598
2,214
GUPTA HIMANSHU RAMBABU
196
64.73
60.54
69.82
25/05/1986
2215
102204
301051
2,215
TRIVEDI TANYA ANIL
196
64.65
62.54
67.09
31/12/1985
2216
100431
302788
2,216
DONGRE HARSHWARDHAN PRADEEP
196
64.61
61.23
68.00
16/10/1986
2217
301322
305156
2,217
BANG NIDHI OMPRAKASH
196
64.53
63.74
70.72
08/09/1987
2218
200129
308627
2,218
OBC-455
CHAUGULE RAJESH BALASAHEB
196
64.45
63.08
67.09
17/06/1984
2219
200203
307348
2,219
NT2-54
GORE GEETA BALASAHEB
196
64.24
64.00
67.27
15/04/1987
2220
200279
307239
2,220
SC-105
TONAPE SACHIN DIGAMBAR
196
64.00
64.77
65.09
05/10/1985
OBC-448
OBC-449
OBC-452
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 61 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
2221
103427
308996
2,221
2222
100352
301594
2,222
2223
300175
304979
2,223
OBC-457
2224
301917
306056
2,224
SC-106
2225
102978
300971
2,225
2226
103438
300591
2,226
2227
300108
304796
2,227
2228
102268
301302
2,228
2229
201527
307144
2,229
2230
100874
301719
2,230
2231
401574
303818
2,231
2232
400996
303715
2,232
2233
101083
301720
2,233
2234
200854
307921
2,234
2235
202057
308556
2236
401615
2237
2238
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL DEVASHRI UDAY
196
63.84
62.92
64.00
15/05/1985
CHASKAR AVINASH KONDAJI
196
63.84
61.23
66.72
14/10/1985
CHANDANKHEDE ABHIJIT RAVINDRA
196
63.76
60.77
65.63
17/09/1985
RAMTEKE TRUPTI DIWAN
196
63.71
63.15
61.09
21/02/1981
DASH DEBASMITA GOBINDA CHANDRA
196
63.63
64.38
66.73
09/06/1986
OBC-458
KOLTE AARTI NANDKISHOR
196
63.35
61.15
64.90
21/10/1984
SC-107
SATARDEY RITESH SURESH
196
63.18
62.08
63.81
19/05/1986
BATTULA RAJESH ANANDRAO
196
63.06
59.54
68.90
31/08/1984
NT2-55
MANE AVINASH MARUTIRAO
196
63.02
63.62
66.00
18/02/1986
OBC-459
AGALAWE DEEPAK BALKRISHNA
196
63.02
59.85
65.45
01/02/1987
196
62.94
60.62
65.63
21/02/1985
DT(VJ)-32
LODHI AZHER AHMED KHAN IRFAN AHMED
KHAN
CHAVAN AASHISH RAMESH
196
62.86
64.38
57.27
22/05/1984
PURKAYASTHA ANOOP ALOK
196
62.82
64.15
68.72
28/03/1984
NT2-56
BARKADE JYOTI CHANDRAKANT
196
62.72
59.62
65.09
07/11/1985
2,235
NT3-48
DAUND MUKTESH KAKASAHEB
196
62.65
62.62
66.36
15/08/1986
303793
2,236
NT2-57
NIKALE VIJAY SHALIGRAM
196
62.64
63.82
66.90
22/10/1985
201702
307149
2,237
OBC-460
JAWALE PRACHI SUNIL
196
62.41
61.22
62.00
31/01/1986
300025
305218
2,238
KABRA KHUSHABU RAMESHWARJI
196
62.37
61.54
59.63
25/07/1986
2239
300744
306821
2,239
PAWAR KSHITIJ KISAN
196
62.24
62.23
62.55
27/08/1983
2240
300170
305363
2,240
RATHI SURAJ GOVARDHAN
196
62.20
60.31
64.91
17/09/1986
2241
400575
303924
2,241
KHAN HIJAB AKHTAR MASOOD AKHTAR
196
62.16
61.46
64.36
14/11/1982
2242
200102
310005
2,242
PANCHAL POURNIMA BALAJIRAO
196
62.12
62.85
61.09
17/12/1985
2243
401318
302564
2,243
GUGALE SHRENIK ANIL
196
62.08
60.85
61.09
11/08/1984
2244
401040
303765
2,244
NARKHEDE PIYUSH PRAKASH
196
61.88
59.46
67.63
03/10/1987
2245
401152
304251
2,245
PATIL SHAILESH RAMESH
196
61.71
63.00
61.63
12/04/1985
2246
100040
300350
2,246
CHHAJED RAHUL MULCHAND
196
61.63
62.06
60.18
05/05/1985
2247
200970
307593
2,247
OBC-463
SARANG NANDKISHOR VISHWANATH
196
61.51
61.62
62.00
01/05/1984
2248
400016
304455
2,248
OBC-464
GOHEL TEJASH DEVENDRA
196
61.47
59.69
61.09
28/03/1985
2249
201316
308112
2,249
MULE KANCHAN ANNARAO
196
61.43
59.08
62.72
01/06/1986
2250
100290
301046
2,250
YAMBEM DINAKUMAR SARATCHANDRA
196
61.31
59.46
58.91
18/03/1984
2251
201741
307130
2,251
CHITARI ABHIJIT GAJANAN
196
61.18
60.69
58.90
08/05/1984
2252
102283
300573
2,252
SABLE HEMANT RAMBHAU
196
61.14
61.31
65.27
01/06/1985
2253
301913
305900
2,253
BIJPURIYA ANURAG DHANRAJ
196
61.06
60.62
62.18
05/08/1982
2254
200781
308120
2,254
OBC-465
VIDHATE SHEETAL DNYANESH
196
61.02
60.85
62.00
06/09/1985
2255
201587
307269
2,255
OBC-466
PATIL PRASHANT HARI
196
60.85
60.08
59.63
30/07/1984
2256
300707
306770
2,256
KELA HARISH PREMRATAN
196
60.73
60.38
59.45
18/10/1984
2257
100097
309075
2,257
196
60.73
58.38
62.73
01/03/1981
OBC-456
PH-1
OBC-461
OBC-462
SC-108
ANIL KUMAR VIJAY SAH
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 62 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2258
201397
307335
2,258
2259
300394
305626
2,259
2260
302160
306777
2,260
2261
400466
305279
2,261
2262
400437
303984
2,262
2263
400034
303569
2,263
2264
401403
303551
2,264
2265
400670
309651
2,265
2266
102131
301595
2,266
2267
103099
302691
2268
200360
2269
2270
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SUPEKAR NITIN SUBHASH
196
60.61
57.31
64.90
09/06/1984
TAMGADGE LALIT VISHVANATH
196
60.53
58.77
63.27
04/09/1985
MARUDWAR PIYUSH PRADEEPRAO
196
60.45
60.00
63.09
30/11/1987
HUDEKAR RAMESHWAR BHAGAJI
196
60.45
59.00
61.09
03/08/1984
NATHE ASAVARI SHIVAJI
196
60.37
59.23
58.90
06/04/1984
SC-110
DHOKE PRASHANT RAMESHRAO
196
60.33
59.31
65.10
17/01/1983
SC-111
AMBHORE ANITA GOPALRAO
196
60.29
58.46
65.63
08/10/1986
PATIL SANDIP VIKRAMRAO
196
60.24
57.23
65.81
03/06/1984
THUBE HARSHAL RADHAKRISHNA
196
59.39
60.46
56.18
27/05/1985
2,267
RAI MADHU ANANDIPRASAD
196
59.39
57.54
59.27
18/05/1985
304457
2,268
NARDELE VIDYA VISHWANATH
196
59.31
59.92
58.72
22/08/1984
200806
308693
2,269
TORGALLI UMESH SHAMBHURAJ
196
59.14
59.54
60.90
22/02/1984
400942
304171
2,270
ST-12
SARKELWAD PRAMOD SHANKARRAO
196
59.02
58.54
60.72
08/10/1985
2271
400781
303847
2,271
NT2-58
KOLHE YUVRAJ DNYANOBA
196
58.73
58.15
58.54
11/07/1984
2272
102761
301315
2,272
OBC-469
196
58.45
57.92
59.45
14/04/1985
2273
301360
304844
2,273
NT3-49
JAYBHAYE NILESH KESHAVRAO
196
58.33
55.92
58.18
27/07/1985
2274
201267
308691
2,274
KAVADGAVE NAGNATH MALLIKARJUN
196
58.16
55.77
61.45
04/02/1986
2275
401561
303584
2,275
PALASKAR NACHIKET MADHUKARRAO
196
57.24
56.21
57.33
23/12/1978
2276
401124
303694
2,276
PATIL AVINASH BHIMARAO
196
56.65
56.31
58.90
20/07/1984
2277
102972
302873
2,277
DONGARE RAHUL DATTATRAY
196
56.16
53.62
59.45
04/04/1984
2278
301256
307736
2,278
KUMAR SANJAY GAYA RAM
196
55.02
55.62
55.27
01/01/1981
2279
202045
308141
2,279
BASU HIMIKA DURJOY KUMAR
195
76.20
73.69
81.09
07/03/1986
2280
101789
303193
2,280
LOYAL ANUSHREE MUKANDA RAM
195
71.22
67.46
77.63
15/11/1986
2281
100748
301058
2,281
MUDALIAR KAVITHA THIRUNAVUKARASU
195
71.18
68.00
73.09
24/10/1986
2282
200435
308319
2,282
SHENVI SNEHAL SHRIKANT
195
70.98
66.85
75.27
14/02/1983
2283
200727
307901
2,283
TAMHANE AJITEY UTTAM
195
70.53
67.46
75.09
13/10/1984
2284
300828
304730
2,284
MURKEY BHAKTI HEMANT
195
70.45
66.69
72.00
02/12/1987
2285
102779
301158
2,285
GARJE ASHOK BHIMRAO
195
70.08
70.69
74.00
15/01/1988
2286
100388
300954
2,286
CHAUDHARY PRIYANKA BHIM SINGH
195
68.90
65.77
72.55
13/03/1983
2287
200322
307054
2,287
PARALIKAR APOORVA VASUDEO
195
68.73
67.38
72.90
26/06/1986
2288
400192
309945
2,288
PATKI YOGINEE SATISHRAO
195
68.73
65.46
75.63
10/07/1988
2289
200370
309099
2,289
THAKARE ROHIT RAMAKANT
195
68.69
63.62
76.90
11/02/1988
2290
102029
311385
2,290
BHUTKA SUNILKUMAR DEVABHAI
195
68.58
64.20
75.63
20/02/1988
2291
102000
302383
2,291
CHURI OMKAR NARAYAN
195
68.57
66.92
68.91
13/01/1985
2292
301719
306794
2,292
CHANDANKHEDE UDAY JAIBHIM
195
68.53
65.00
72.36
17/04/1987
2293
103162
301955
2,293
MANIAR MITI MUKESH
195
68.00
65.15
73.45
30/08/1987
2294
200493
307729
2,294
SOLANKE KIRTI SUDHAKARRAO
195
67.92
64.23
71.27
08/05/1984
SC-109
OBC-467
OBC-468
NT3-50
OBC-470
NT3-51
OBC-471
SC-112
MOHAMMED SHOEB IQBAL AHMED
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 63 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2295
401193
303651
2,295
2296
301896
305083
2297
200848
307164
2298
102380
2299
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
REDEWAD NAGNATH KERBA
195
67.51
65.54
69.45
08/03/1986
2,296
SINGAL ATUL PAWAN
195
67.51
64.23
71.30
08/01/1987
2,297
GHAISAS CHINMAY DILIP
195
67.44
63.44
74.36
26/05/1987
301553
2,298
SOOD GEETIKA ARUN
195
67.10
66.77
67.46
20/10/1984
301172
306555
2,299
GORE NILESHA WAMANRAO
195
67.02
64.85
67.45
17/07/1986
2300
101954
300774
2,300
GOPANI PRATIK BHUPENDRA
195
67.02
63.23
72.73
15/12/1987
2301
100938
301235
2,301
VIMADALAL SONAM MRUNAL
195
66.98
66.00
71.27
07/01/1987
2302
103481
301842
2,302
PATIL MOHINI LAXMINARAYAN
195
66.94
65.85
68.18
19/01/1987
2303
101039
301222
2,303
AGRAWAL HARSHAL NANDLAL
195
66.37
63.23
69.09
09/12/1987
2304
102130
300794
2,304
GUNDEWAR TEJAS VIVEK
195
66.08
62.15
69.45
25/02/1987
2305
201525
309251
2,305
HARSHE DEVAVRAT GURUDAS
195
65.96
63.92
68.00
09/05/1986
2306
301565
306846
2,306
CHAUGULE MADHURA BHALCHANDRA
195
65.33
63.05
69.63
15/02/1987
2307
100652
302515
2,307
SANGHVI NEHA SANATKUMAR
195
65.18
64.00
65.82
19/09/1985
2308
102606
300865
2,308
ST-14
PATHAVE HARI SHIVARAM
195
64.41
62.69
66.18
14/08/1986
2309
100270
301659
2,309
OBC-474
SALI AKASH PRAMOD
195
63.92
62.31
68.72
19/10/1985
2310
200609
308140
2,310
OBC-475
KSHIRSAGAR KETAN RAVINDRA
195
63.88
60.08
66.90
27/07/1986
2311
201538
309100
2,311
OBC-476
PATIL PARESH DILIP
195
63.84
60.46
69.63
01/10/1986
2312
201115
307818
2,312
OBC-477
PATIL PRIYANKA BHARAT
195
63.76
62.77
67.09
06/11/1985
2313
201658
307720
2,313
OBC-478
JAWALE SANDEEP GANGADHAR
195
63.59
62.46
68.00
20/10/1983
2314
201426
309194
2,314
KHAVATE PRIYANKA DILIP
195
63.59
61.46
63.63
08/05/1987
2315
300463
305356
2,315
OBC-479
INGOLE SHRADDHA OMPRAKASH
195
63.27
64.15
62.18
31/05/1985
2316
102729
300644
2,316
OBC-480
CHAUDHARI HEMANT KADU
195
62.82
58.77
63.63
25/01/1986
2317
400315
303565
2,317
MULEY KSHITIJA PRAKASH
195
62.82
58.62
69.27
01/04/1987
2318
400239
304523
2,318
SHARMA PRIYANKA RAJESH KUMAR
195
62.49
58.92
63.63
06/10/1984
2319
300501
306268
2,319
JAIN ROHAN RAJESH
195
62.41
59.69
65.27
21/07/1985
2320
201930
307541
2,320
OBC-481
KUMBHAR SHRINIVAS SAMPATRAO
195
62.29
61.54
62.36
14/08/1984
2321
401220
303612
2,321
OBC-482
PAWAR AKSHAY VIJAY
195
62.24
60.46
64.72
31/05/1983
2322
301933
304799
2,322
OBC-483
GOTE SHRIKANT RAJVILAS
195
62.12
60.00
62.18
29/06/1985
2323
401024
304098
2,323
GUJARATHI GAURAV PARAMANAND
195
62.00
59.92
66.54
06/06/1986
2324
301488
305673
2,324
BANSOD GANESH BABARAO
195
61.88
61.00
68.36
30/06/1983
2325
200063
307393
2,325
KHALDE VISHAKHA YADWENDRA
195
61.80
60.38
63.27
24/12/1984
2326
201093
307985
2,326
HOLEY BHOOSHAN DNYANESHWAR
195
61.76
63.23
59.45
21/07/1985
2327
100990
300352
2,327
NAG RAMVILAS BABULAL
195
61.71
58.63
66.72
20/10/1985
2328
201543
307606
2,328
195
61.55
59.23
64.00
24/12/1985
2329
400450
304172
2,329
BAHETI SANKET SHYAMSUNDERJI
195
61.55
58.54
64.72
22/02/1986
2330
100194
302796
2,330
PAL NEERAJSINGH ASHOKPAL
195
61.51
61.38
65.44
03/04/1986
2331
200739
308964
2,331
PARMAR MUKESH BHARAT
195
61.31
59.69
62.18
06/12/1985
ST-13
OBC-472
OBC-473
SC-113
OBC-484
SUMIT SAURABH ISHWAR CHAND LAL
SC-114
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 64 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2332
101733
300233
2,332
2333
101229
302202
2,333
2334
202125
307563
2,334
2335
401353
303903
2336
103252
2337
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
MAHESHWARI PRITISH OM PRAKASH
195
61.22
60.23
61.82
28/06/1986
OBC-485
PAWAR MOHANISH RAMESH
195
60.94
59.15
59.63
24/09/1984
NT2-59
DEOKATE MAHESH VYANKATRAO
195
60.73
60.54
61.82
27/09/1985
2,335
JOSHI SHRIKANT HEMANT
195
60.24
59.69
61.45
12/04/1984
301879
2,336
MURKEY NIKHIL SURESH
195
60.20
57.63
62.90
16/11/1986
200600
307468
2,337
PATIL SHRIGANESH VASUDEO
195
60.08
59.00
60.36
12/01/1985
2338
401010
303511
2,338
TOMKE ROHAN DNYANOBA
195
60.04
59.69
62.00
17/02/1987
2339
101052
302985
2,339
JAN IMRAN GHULAM MOHD WANI
195
59.92
58.23
67.00
13/12/1983
2340
200800
307346
2,340
MD MD HABIBUR RAHMAN MD DAUD
195
59.43
59.62
58.19
18/05/1978
2341
100669
302659
2,341
JAMDADE SHRIKANT SURESH
195
59.10
57.08
65.63
12/12/1983
2342
100254
302753
2,342
PATIL SONAL SHRIPATI
195
58.98
58.15
61.09
10/05/1985
2343
300889
306124
2,343
OBC-486
DHONGE OMPRAKASH PANDHARI
195
58.90
57.23
59.27
27/12/1984
2344
200750
307675
2,344
ST-15
DESHMUKH JITENDRA UTTAM
195
58.82
58.23
61.45
12/02/1983
2345
301162
304847
2,345
SC-116
UKEY ASHISH VILAS
195
58.24
55.15
62.00
09/06/1985
2346
201819
308770
2,346
PARDESHI AMITA MUNNILAL
195
58.16
54.85
61.09
09/06/1983
2347
302144
305129
2,347
OBC-487
DURGE VIVEK LAXMANRAO
195
57.39
58.08
59.45
14/03/1985
2348
301534
305512
2,348
OBC-488
MAHAJAN NEHA MORESHWAR
195
55.67
55.77
55.81
16/06/1985
2349
401412
303797
2,349
OBC-489
PHEPALE KISHOR GULABRAO
195
55.18
55.08
58.00
29/10/1986
2350
401432
304198
2,350
DT(VJ)-33
RAJPUT UDAYSING BHARATSING
195
55.16
57.02
53.09
14/09/1984
2351
102343
302844
2,351
SHAH PRACHI ONIL
194
73.96
70.76
76.36
06/09/1986
2352
301503
305658
2,352
TOPIWALA FATEMA SHABBIR HUSSAIN
194
72.12
70.54
75.09
16/09/1986
2353
200661
309443
2,353
CHOUGULE SNEHAL DHANYAKUMAR
194
71.35
69.08
73.45
25/07/1987
2354
101318
301257
2,354
DESHPANDE AKSHAY VINAYKUMAR
194
70.37
68.08
76.90
14/05/1988
2355
101973
302552
2,355
TIWARI RAJESH SHYAMNARAYAN
194
69.92
64.54
75.09
28/12/1987
2356
200659
309041
2,356
METHA HEMANGI RAJENDRA
194
69.35
65.77
71.64
17/06/1988
2357
202043
307092
2,357
SURBHI SNEHI INDUBHUSHAN
194
68.94
66.62
73.63
18/10/1987
2358
102336
300847
2,358
GUPTA PARUL BHARATBHUSHAN
194
68.86
66.62
74.00
30/12/1986
2359
201774
309377
2,359
NALANG YOGITA MARUTIRAO
194
68.82
64.77
70.72
02/02/1987
2360
101094
301033
2,360
SHAH JISHMI KISHORE
194
68.45
61.69
74.91
29/01/1987
2361
103434
300695
2,361
AHUJA ASHISH ARJUN
194
68.24
65.92
74.36
28/04/1988
2362
301070
304734
2,362
BILALA RISHAB RAJKUMAR
194
68.12
65.23
71.27
01/05/1987
2363
102421
301543
2,363
KHOT WASIM YUNUS
194
67.71
65.62
72.36
29/05/1986
2364
101724
302161
2,364
KULKARNI GAURAV VIDYADHAR
194
67.51
64.46
69.09
11/04/1986
2365
100294
301969
2,365
194
67.43
63.69
72.00
08/02/1986
2366
200509
307932
2,366
JALIMINCHE JYOTI NAGAPPA
194
67.18
63.62
70.00
08/05/1986
2367
101347
300360
2,367
ARADHANA APARNA DHIREN
194
66.94
62.77
68.36
04/09/1985
2368
102949
302799
2,368
DSOUZA HOLLIS HENRY
194
66.90
62.00
72.54
09/02/1983
SC-115
NT1-35
OBC-490
PARTIKSHA DHARAM PAL
OBC-491
OBC-492
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 65 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2369
300805
305688
2,369
TAORI NAMRATA JUGALKISHOR
194
66.65
65.08
67.45
29/12/1986
2370
101700
301151
2,370
HUSAIN NIDA AKHTER
194
66.61
62.38
70.36
17/12/1986
2371
100193
302859
2,371
PANDROWALA AMBREEN ABDULWAHAB
194
66.16
65.46
68.90
21/01/1986
2372
100174
301711
2,372
BHATTACHARYA SAYANTAN SUBRAIA
194
66.16
64.92
66.18
05/09/1985
2373
100833
302800
2,373
GUPTA SHALINI RAM BABU
194
66.16
64.54
70.18
29/04/1985
2374
200937
307131
2,374
NILKANTH KSHIPRA VIDYADHAR
194
65.76
66.54
66.50
22/10/1986
2375
103258
303064
2,375
KADAM CHANDRATEJ CHANDRAKANT
194
65.71
60.85
72.00
24/01/1988
2376
301588
305606
2,376
BHOKARE HIMANGI RAMESH
194
65.51
61.46
71.63
22/02/1985
2377
100778
302624
2,377
GHADIGAONKAR DEEPAK SHANTARAM
194
65.35
62.23
69.45
10/04/1987
2378
101784
302131
2,378
DOSHI KUNAL MANGESH
194
65.18
65.15
68.54
08/12/1987
2379
100156
304502
2,379
KALYANPAD POONAM NAMDEV
194
64.94
64.46
65.27
27/10/1985
2380
401137
303941
2,380
AGRAWAL OM SUBHASH
194
64.82
63.62
67.63
14/10/1987
2381
100840
301085
2,381
SALI PRIYANKA AKHILESH
194
64.49
60.62
68.00
12/11/1985
2382
101453
301375
2,382
KOTKAR PRIYA PRABHAKAR
194
64.39
63.15
68.36
21/02/1985
2383
400934
303871
2,383
AMBEKAR ADITI SANJAY
194
64.33
63.85
68.72
01/10/1986
2384
101647
302307
2,384
VORA DEEP MAHESH
194
64.16
61.62
67.64
02/03/1987
2385
300038
305256
2,385
BILAWANE SACHIN KASHIRAM
194
63.84
61.92
64.54
23/09/1984
2386
101843
302366
2,386
SAWANT CHAITANYA RANJIT
194
63.84
61.15
67.45
29/08/1986
2387
401573
304024
2,387
GHANTE RAHUL JIVANRAO
194
63.59
62.85
62.36
24/06/1984
2388
102910
300713
2,388
MATTA NAMRATA KAMAL
194
63.51
59.77
68.90
13/03/1985
2389
201691
307104
2,389
KUMRAH NATASHA MAHENDRA
194
63.47
62.31
68.18
01/06/1987
2390
102814
300383
2,390
JAIN SWATI BHARAT
194
62.98
61.92
64.36
27/03/1986
2391
400433
303923
2,391
VYAS SAGAR DILIP
194
62.94
60.69
64.18
01/07/1985
2392
103326
301184
2,392
VAJIFAKER KAITAV JAYANTILAL
194
62.61
63.15
65.27
21/02/1986
2393
101853
300705
2,393
DESHMUKH VIKRANT DIGAMBER
194
62.56
60.61
67.09
18/12/1984
2394
300375
304870
2,394
BANG SACHI ASHOKKUMAR
194
62.53
58.69
65.09
07/05/1986
2395
301193
305125
2,395
SC-117
WAGHMARE ROSHANI RAMRAO
194
62.49
60.00
66.36
02/11/1984
2396
100638
301490
2,396
OBC-496
PARYANI ROHIT JAIPAL
194
62.41
65.46
62.18
22/08/1985
2397
102012
301464
2,397
OBC-497
PATIL KUNDAN VISHWANATH
194
62.37
60.23
64.72
30/05/1986
2398
400299
309656
2,398
SC-118
LAHANE CHANDRAKANT GUNAJI
194
62.24
59.85
66.55
15/03/1987
2399
400785
303687
2,399
KHAN AATIF RASHID AB RASHID KHAN
194
62.20
60.85
61.45
26/08/1985
2400
200462
307626
2,400
OBC-498
PATIL KUNAL DILIPRAO
194
62.20
59.15
63.63
22/03/1986
2401
401279
304049
2,401
NT2-60
TUPDIKAR PRIYANKA YADAVRAO
194
62.00
59.31
63.81
10/02/1985
2402
201980
301939
2,402
MISHRA CHANDRA KIRAN SHAMBHU NATH
194
61.88
59.85
66.18
23/10/1980
2403
100881
300728
2,403
GANOHI KALPESH JAINEDRAKUMAR
194
61.67
59.92
64.54
25/10/1986
2404
102770
302779
2,404
CHANDRE MUKESH BHAVSING
194
61.39
60.77
61.81
10/05/1984
2405
300480
300984
2,405
SINGH RANDHIR LALAN PRASAD
194
61.27
58.69
61.27
22/09/1980
OBC-493
ST-16
OBC-494
OBC-495
SC-119
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 66 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2406
103150
301047
2,406
2407
101489
301837
2,407
2408
400324
303970
2,408
2409
103223
301307
2410
200072
2411
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
KUMAR RAJU SHIVJI PRASAD
194
61.27
58.46
62.36
12/10/1978
PATIL SANDIP DATTATRAY
194
61.14
57.92
61.45
25/09/1984
GANDAGULE ANGAD RAJENDRA
194
61.06
62.92
59.81
15/06/1985
2,409
SINGH KULDEEP JOG SINGH
194
60.78
59.23
61.63
30/09/1982
307631
2,410
PAWAR MONALI BHIWAJI
194
60.57
60.15
64.18
04/09/1986
301671
305011
2,411
NT1-36
PITTALWAR PRASHIL PRAKASH
194
60.16
60.38
61.09
25/03/1984
2412
300333
305006
2,412
NT1-37
BILEWAR UMESH BABULAL
194
60.04
59.62
58.72
10/10/1984
2413
400009
303967
2,413
ST-17
SHILEDAR KRANTI RANJIT
194
59.96
59.92
58.90
11/06/1985
2414
301107
306000
2,414
OBC-500
BISEN ANOOP SHRAVAN
194
59.96
58.38
59.45
13/12/1984
2415
201404
308569
2,415
SC-120
YELPALE MAKARAND MOHAN
194
59.18
60.62
56.00
08/01/1987
2416
301826
304925
2,416
SAINI ANIL KUMAR GHASHI LAL
194
59.14
56.46
60.00
16/07/1981
2417
100035
301238
2,417
NAIR CHITRA ARAVINDAKSHAN
194
58.49
59.31
60.18
19/03/1984
2418
102177
301646
2,418
NT1-38
PARDESHI RISHIKESH VIPIN
194
58.45
57.69
59.27
05/10/1982
2419
201183
307824
2,419
SC-121
PATOLE VAIBHAV VISHWANATH
194
58.24
57.08
57.63
24/10/1983
2420
201477
308589
2,420
JAGATAP KEDAR PANDURANG
194
58.00
56.77
58.90
12/01/1985
2421
200196
308582
2,421
SARDA PRAVIN MURLIDHAR
194
57.84
57.38
56.54
20/06/1985
2422
401287
304238
2,422
SALUNKE NANDKUMAR MANIKRAO
194
57.55
58.38
55.63
10/05/1984
2423
100648
301980
2,423
SC-122
AIWALE AMIT BABASAHEB
194
57.22
57.54
56.18
30/10/1986
2424
301582
304908
2,424
SC-123
RAHULGADE PRIYESH KRUSHNAJI
194
56.90
57.31
57.63
10/02/1982
2425
400319
303360
2,425
OBC-501
AKARTE DINESH SURESH
194
56.69
55.62
56.54
01/06/1986
2426
102431
311407
2,426
SHAH VISHANK ARUN
193
72.98
68.85
79.09
22/07/1987
2427
101384
307459
2,427
MAHESHWARI ABHILASHA SURESH
193
71.53
72.61
73.42
07/12/1986
2428
200673
307091
2,428
193
71.10
69.62
76.73
29/12/1987
2429
102881
300536
2,429
DESAI JIGAR VINAY
193
70.65
69.23
76.54
26/11/1987
2430
101578
309395
2,430
SC-124
CHIPLUNKAR BHAGYASHRI GANESH
193
70.53
68.69
73.09
25/08/1988
2431
401025
304301
2,431
OBC-502
BAGUL CHETANA PRAKASH
193
69.47
66.62
73.09
07/01/1987
2432
101036
301264
2,432
SINGH HARSHITA OMPRAKASH
193
68.65
65.69
72.36
01/09/1986
2433
102496
300841
2,433
KAMBLE SMURTI GORAKHNATH
193
68.33
66.77
72.00
04/08/1986
2434
101501
302228
2,434
UTIKAR DEEPTI VISHWANATH
193
68.33
66.54
69.81
23/03/1983
2435
102830
301304
2,435
SHINDE RAUNAK YESHWANT
193
67.55
63.54
72.73
26/09/1986
2436
101730
302141
2,436
DEDHIYA CHARMY PRABODH
193
67.27
65.15
71.09
17/10/1986
2437
301056
305703
2,437
SONI NIDHI PARMOD KUMAR
193
67.18
64.62
71.50
06/07/1986
2438
101769
307327
2,438
HUSSAIN SYED IMRAN SYED MAQSOOD
193
67.18
64.00
70.36
05/06/1981
2439
201489
307642
2,439
BORADE KUNAL CHANDRAKANT
193
66.78
64.08
72.18
10/11/1987
2440
401520
303642
2,440
PAWAR SHARAD BHAUSAHEB
193
66.37
65.15
69.27
02/06/1986
2441
102693
301084
2,441
BHARDWAJ AKSHAY RAKESH MOHAN
193
66.20
63.77
71.45
31/12/1986
2442
301625
305453
2,442
BHUTADA SHARWARI JUGALKISHOR
193
66.20
63.00
67.27
11/06/1987
OBC-499
SUJAY SRINIVAS
SC-125
SC-126
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 67 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2443
300616
305112
2,443
2444
400284
303246
2,444
2445
200333
308617
2,445
2446
100296
301512
2447
102202
2448
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
RAJURKAR SOURABH BABAN
193
66.16
65.62
66.00
09/11/1987
BIRLA RAHUL SANJAY
193
66.16
60.77
73.64
18/08/1988
GHUGE ANITA SAHEBRAO
193
65.76
62.15
69.09
01/04/1985
2,446
MEHTA CHINMAY PRAMODKUMAR
193
65.65
64.27
69.27
12/08/1987
301032
2,447
CHOUGULE AMIT KUMAR ASHOK
193
65.55
62.23
70.00
08/04/1986
400849
304308
2,448
SC-127
HINGOLE ANAND NARAYAN
193
65.51
65.38
71.09
05/05/1975
2449
301652
305100
2,449
OBC-504
GULHANE RAGINI VIJAY
193
65.43
63.15
69.81
07/06/1986
2450
302146
304893
2,450
AGRAWAL PARAG SHYAM
193
65.35
63.00
65.63
20/05/1986
2451
200524
309283
2,451
DHARMADHIKARI AMIT RAVINDRA
193
65.27
62.85
68.36
29/03/1987
2452
200382
301686
2,452
OBC-505
CHAUDHARI SONAL GHANASHYAM
193
65.18
65.46
68.00
28/03/1987
2453
300648
305935
2,453
SC-128
KATOLE NILESH TULSIRAM
193
65.10
62.92
68.00
02/06/1985
2454
102407
301722
2,454
OBC-506
JADHAV KIRAN BHAGAWAN
193
65.06
60.69
68.54
04/03/1987
2455
200738
309304
2,455
OBC-507
BHAGWAT AMRUTA AJIT
193
64.82
61.92
64.18
10/05/1986
2456
300869
304717
2,456
MANDADI MOUNICA KRISHNA REDDY
193
64.61
62.00
68.73
01/04/1988
2457
103432
301461
2,457
KABRE ROHIT SANTOSH
193
64.57
61.31
70.18
01/09/1986
2458
101695
300229
2,458
OBC-508
MAHAJAN ATUL RAMKRISHNA
193
64.49
62.77
66.55
31/07/1986
2459
102366
301399
2,459
NT2-61
KARANDE VIJAY RAGHUNATH
193
64.41
64.62
68.36
15/08/1985
2460
200325
307179
2,460
SINGH SUNIL KUMAR RAVINDER KUMAR
193
64.29
62.08
66.90
08/09/1985
2461
400403
304221
2,461
KADAM MINAKSHEE LIMBAJIRAO
193
64.24
61.62
67.63
29/07/1986
2462
300032
305646
2,462
BHAWARE BHUSHAN DHANRAJ
193
64.20
61.15
66.36
28/05/1986
2463
100279
300945
2,463
AGARWAL AAKASH B K
193
64.20
60.85
67.81
27/09/1986
2464
200209
308207
2,464
KOTE SHRIKANT SUBHASH
193
64.08
63.54
65.45
08/09/1986
2465
103050
301706
2,465
MANTA CHANDRAKALA NEELAKANTH
193
64.08
59.85
69.82
30/12/1984
2466
200173
308790
2,466
JAMBAGI MILIND MALLIKARJUN
193
63.96
60.46
63.64
29/05/1985
2467
102554
301301
2,467
OBC-510
SHIMPI SUJATA SHRIRAM
193
63.76
64.54
61.27
13/12/1985
2468
100798
302128
2,468
OBC-511
CHAMANKAR NIKHIL SURESH
193
63.59
61.54
66.00
13/02/1986
2469
301368
305695
2,469
OBC-512
ATKARI PANKAJ ATMARAM
193
63.59
60.54
70.00
26/11/1983
2470
102301
302035
2,470
ANGANE ESHA YESHWANT
193
63.22
62.54
64.90
22/08/1984
2471
202127
307170
2,471
SC-130
WAKCHAURE SANTOSH UTTAM
193
63.10
63.46
67.45
16/09/1983
2472
401407
309882
2,472
SC-131
MATHPATI SHAILESH MADHAVRAO
193
62.94
61.54
68.00
05/01/1981
2473
201264
307489
2,473
NT3-53
BANGAR VIDYA KANTILAL
193
62.90
60.38
65.63
09/03/1987
2474
300928
305090
2,474
BAID ANAND RAVINDRA
193
62.78
62.38
61.09
09/11/1986
2475
201805
308607
2,475
OBC-513
193
62.78
59.46
67.27
09/02/1987
2476
101804
300419
2,476
DT(VJ)-34
KHAN MOHAMMAD HANIF MOHAMMAD
SALIM
PAWAR MANISHA KARTARSING
193
62.49
62.00
64.00
18/05/1985
2477
102261
300828
2,477
BHARTI SUJIT SHAILESH KUMAR
193
62.45
62.69
64.72
06/12/1981
2478
200075
308618
2,478
OBC-514
BEDREKAR MOHIN SHAIKHMUKTAR
193
62.45
61.08
63.09
17/02/1984
2479
200054
307673
2,479
SC-132
PARDESHI KIRTI GOVIND
193
62.41
60.54
62.36
11/03/1986
OBC-503
NT3-52
SC-129
OBC-509
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 68 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2480
200698
308987
2,480
NT2-62
BEHERE VIVEK SHIVAJIRAO
193
62.37
59.92
68.91
03/07/1984
2481
302025
305848
2,481
SC-133
MAHALE DIPALI EKNATH
193
62.24
62.92
61.45
18/03/1985
2482
300701
306811
2,482
BIYANI SHWETA SATYANARAYAN
193
62.24
58.32
65.09
07/06/1986
2483
400973
304080
2,483
MORGE ASHA SURESHRAO
193
62.20
59.69
65.63
08/07/1985
2484
201959
308736
2,484
GORE HEMANTKUMAR SHIVAJI
193
61.76
61.00
66.72
19/05/1982
2485
102409
300872
2,485
KUMAR VINAY BHARAT PRASAD
193
61.67
58.69
65.82
06/08/1982
2486
300282
306835
2,486
AGRAWAL CHETAN ASHOK
193
61.63
59.00
64.36
10/10/1984
2487
101199
301042
2,487
KUMAR SUSHIL BADRI MAHTO
193
61.55
61.54
60.55
15/10/1979
2488
102090
301789
2,488
OBC-515
SALI DEEPTI DEEPAK
193
61.47
59.46
65.45
21/10/1983
2489
301540
306752
2,489
OBC-516
KHEDKAR BHUSHAN UDDHAVRAO
193
61.35
60.77
62.18
07/08/1984
2490
300412
306514
2,490
KESHWANI JITENDRA UTTAMCHAND
193
61.27
58.69
65.63
28/02/1984
2491
200852
308573
2,491
SC-134
BHORE AMOL RAGHUNATH
193
61.18
59.77
59.81
27/08/1985
2492
301616
305918
2,492
OBC-517
MANKAR NISHIKANT NANDLAL
193
61.02
55.08
66.54
22/03/1984
2493
400214
309697
2,493
NT1-40
AKULWAR PRASHANT SURYAKANT
193
60.94
59.62
64.55
09/06/1987
2494
201931
307633
2,494
VERMA SANJEEV HARILAL
193
60.69
59.54
64.18
08/10/1985
2495
102524
300280
2,495
WAGHMARE NILAM NAMDEO
193
60.53
61.00
62.73
06/05/1985
2496
102320
302897
2,496
MEHTA SONY BHASKAR
193
60.37
58.62
60.90
06/11/1984
2497
200182
309026
2,497
DHYANI ANUJ PURAN CHANDER
193
59.93
57.06
67.09
25/08/1984
2498
103115
300085
2,498
GUPTA RAVIKANT BIJAY KUMAR
193
59.71
58.15
60.72
16/07/1983
2499
101758
302389
2,499
SHUKLA SUNILKUMAR SHIVRAM
193
59.47
57.00
60.55
01/05/1985
2500
200200
308600
2,500
NT2-63
SHRIRAME GANESH UTTAM
193
59.39
55.77
62.90
05/07/1985
2501
400291
303552
2,501
KARAN SINGH AJIT SINGH
193
58.94
57.85
60.00
24/07/1978
2502
100944
302893
2,502
OBC-518
GHULE RAVINDRA SHRIRAM
193
58.65
58.77
54.45
24/06/1985
2503
101360
302324
2,503
SC-136
DHANTOLE LALIT MADAN
193
58.54
57.86
58.90
10/02/1984
2504
300981
305572
2,504
NT1-41
KHANDARE ASHISH GAJANAN
193
56.90
57.85
55.27
18/09/1985
2505
102528
301919
2,505
SC-137
SHENDE ABHAY KUSHOBA
192
71.84
69.00
76.90
16/05/1987
2506
103442
301700
2,506
DHARAMDASANI MEGHA AMAR
192
71.47
71.08
74.18
02/09/1986
2507
401445
303744
2,507
BANSAL GUNJAN SHARAD
192
70.45
69.38
70.90
04/10/1987
2508
100928
300948
2,508
GOTUR AMRITA JAGDISH
192
69.22
68.38
70.90
09/11/1987
2509
300154
304885
2,509
KUTHE DIVYANGEE VIJAY
192
69.22
65.38
74.90
19/10/1987
2510
302178
304878
2,510
SOMANI MADHURI RADHESHYAM
192
68.98
66.31
70.54
09/06/1988
2511
300293
306771
2,511
AGRAWAL SHIKHA ASHOK
192
67.14
65.08
67.27
23/07/1986
2512
300334
305913
2,512
OBC-519
BOKDE SHITAL MANOHARRAO
192
66.86
63.62
68.72
11/05/1985
2513
200645
308022
2,513
NT1-42
GOSAVI SHITAL SUBHASH
192
66.75
65.42
68.00
02/02/1987
2514
200583
308970
2,514
SHINGAVI LEENA RAJENDRA
192
66.57
60.00
75.82
11/04/1986
2515
103230
301497
2,515
BUDANIA RAJANI JAIPALSINGH
192
66.37
67.54
70.36
18/02/1984
2516
200533
307763
2,516
AMBEKAR ROHIT SHRIKANT
192
66.12
64.23
71.27
01/01/1987
NT1-39
SC-135
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 69 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2517
100308
300808
2,517
2518
200606
308012
2,518
2519
100075
300015
2,519
2520
300251
305959
2,520
2521
201094
309015
2522
201017
2523
2524
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
SINGH PREETI RISHI PAL
192
66.04
65.85
68.00
10/09/1987
FULADI SWAPNIL NILESH
192
65.96
64.69
68.00
09/10/1985
RAJASTH JAYA JAIRAJ
192
65.84
65.69
67.63
10/08/1984
BELE ABHIJEET SUDHAKARRAO
192
65.43
62.92
71.27
27/05/1986
2,521
BHURAT NEETA DEEPAK
192
65.39
63.77
67.63
17/04/1987
307312
2,522
EKBOTE GAYATRI GAJANAN
192
65.18
64.08
69.27
19/05/1987
300012
304955
2,523
SALPEKAR KAJAL PRAMOD
192
65.18
63.92
64.55
10/12/1980
100875
311386
2,524
RATHOD SANJAY LALSING
192
65.18
61.92
68.18
21/07/1982
2525
101277
300342
2,525
SINGH RASHMI SHRIYA JANARDAN PRASAD
192
65.02
64.54
66.60
08/09/1982
2526
100276
309919
2,526
NT2-64
THAVARE MONIKA GANPAT
192
64.57
64.00
63.81
11/12/1985
2527
102922
301031
2,527
OBC-522
AUTI ONKAR BALASAHEB
192
64.41
62.85
67.27
07/07/1988
2528
401393
304032
2,528
OBC-523
PAHUNE ANUPKUMAR BHAURAO
192
64.37
62.46
65.27
07/07/1987
2529
200164
307396
2,529
TAKEY PRITIBALA UTTAMRAO
192
64.33
63.69
65.63
02/01/1985
2530
301520
305966
2,530
KAROTKAR SAGAR AJAYRAO
192
64.08
63.23
65.63
28/07/1987
2531
103070
300119
2,531
SHARMA SHWETA DIVJENDER DEV
192
63.62
61.30
69.82
02/08/1985
2532
301945
305890
2,532
MATE AMRAPALI ISHWAR
192
63.59
62.23
64.36
26/02/1985
2533
100640
301793
2,533
AIL MANISHA MANMOHAN
192
63.51
63.69
64.54
03/08/1984
2534
102312
302821
2,534
PARAYACADE JOSEPHSANAL BERNARD
192
63.51
62.08
65.27
19/10/1978
2535
102153
311489
2,535
KATYAL SACHIN MOTILAL
192
63.44
59.87
68.50
23/09/1976
2536
101470
300523
2,536
SATODIYA MOHIT HEMATBHAI
192
63.22
59.70
64.95
29/01/1986
2537
100250
302823
2,537
RAJPUT SHWETA ASHOKSING
192
63.10
62.54
64.36
28/08/1985
2538
301812
304765
2,538
JAIN SHANU NARENDRAKUMAR
192
63.06
62.29
62.00
07/09/1985
2539
300527
305202
2,539
SC-139
BANSOD VAIBHAV ASHOK
192
61.88
60.77
62.18
17/03/1986
2540
100438
300487
2,540
NT1-43
SHISODE KAVITA DEEPAK
192
61.59
59.85
64.36
30/11/1985
2541
301215
304731
2,541
DUBE SIDDHARTH ARUN
192
61.51
59.15
63.64
09/05/1986
2542
401303
303701
2,542
SYED AZHAR ALI SHOUKAT ALI
192
61.43
55.38
62.91
30/01/1985
2543
101447
301791
2,543
OBC-525
YADAV SACHIN PHOOLCHAND
192
61.27
59.08
62.55
24/09/1983
2544
101598
301061
2,544
NT3-54
GARJE YOGESH ASHRUBA
192
61.18
58.15
66.54
23/02/1987
2545
101149
302804
2,545
ZOTA JIGAR VASANTLAL
192
61.10
56.95
68.00
16/11/1987
2546
201994
307518
2,546
RAJBHOJ ASHWIN ARVIND
192
61.06
58.08
59.09
12/07/1986
2547
400071
304045
2,547
BARBIND SARANG RENUKADASRAO
192
61.02
59.92
61.09
30/10/1985
2548
101773
301100
2,548
OBC-526
KOLI MANOJ NARAYAN
192
61.02
58.55
62.00
23/09/1984
2549
101701
303171
2,549
SC-141
SARKATE PRATIBHA SHESHRAO
192
60.82
61.23
64.18
23/07/1987
2550
401500
303527
2,550
PATEL SAGAR SATISH
192
60.45
60.31
62.54
11/05/1982
2551
400865
303935
2,551
SUSKAR PRAFULLAKUMAR LAXMANRAO
192
60.37
59.00
60.55
24/11/1984
2552
300259
305856
2,552
OBC-527
BANOKAR PRIYANKA RAMESH
192
60.24
58.00
62.00
15/11/1983
2553
202010
307491
2,553
OBC-528
PAVASKAR JAHIN NASIR
192
60.16
59.38
62.00
17/07/1986
OBC-520
OBC-521
DT(VJ)-35
OBC-524
SC-138
DT(VJ)-36
SC-140
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 70 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2554
202085
307206
2,554
OBC-529
CHAUDHARI MILIND SOPAN
192
60.00
56.95
60.36
05/03/1985
2555
102836
300922
2,555
OBC-530
PATIL MAYURESH SUPADA
192
59.96
57.23
63.27
19/12/1986
2556
101741
302408
2,556
KADAM BALAJI AMBADASRAO
192
59.88
57.25
58.36
03/07/1983
2557
102452
300770
2,557
MAKWANA KIRAN RAMESH
192
59.80
59.31
58.00
21/02/1986
2558
401527
303785
2,558
JAWALE RAMESH MAHADEV
192
59.80
59.31
54.55
05/12/1984
2559
200783
309307
2,559
BHOSALE RUPESH ASHOK
192
59.47
59.38
58.36
30/10/1984
2560
101368
302101
2,560
PATIL SAMADHAN GOVIND
192
59.39
58.46
62.36
24/05/1983
2561
401468
303784
2,561
JADHAV PRAVIN BHAGWANRAO
192
59.06
59.31
58.36
10/09/1984
2562
300216
304811
2,562
SC-143
DIVEKAR SACHIN SANTOSH
192
58.12
57.62
61.63
02/09/1982
2563
300641
306632
2,563
NT2-65
KASHYAP SACHIN DINESH
192
58.08
58.46
60.19
27/07/1982
2564
101594
300623
2,564
NT2-66
KHOMANE SWAPNIL HIRAKANT
192
57.80
55.46
59.26
31/05/1986
2565
300497
305505
2,565
SC-144
MESHRAM SUSHIL DASHRATH
192
57.35
52.77
62.54
21/11/1981
2566
400359
304340
2,566
OBC-532
PATODEKAR PRAKASH BALASAHEB
192
57.06
57.08
58.72
07/09/1984
2567
102135
302296
2,567
GANDHI SHWETA PRAKASH
191
69.92
67.38
74.54
03/01/1987
2568
102324
300900
2,568
SURI HARPREET SINGH JATINDER P SINGH
191
69.59
68.38
71.27
23/11/1984
2569
201222
309419
2,569
KUTE SUPRIYA UDDHAVRAO
191
69.10
68.38
71.45
16/02/1987
2570
101187
301317
2,570
ANTHAPPAN SHRADHA DOLFY
191
69.06
66.31
69.64
06/05/1986
2571
102234
300715
2,571
MEHTA RASHI SANJAY
191
69.06
65.69
70.99
25/06/1986
2572
201358
307473
2,572
HARSHEY KAUSTUBH BALWANT BALWANT
191
68.98
69.85
71.09
23/10/1986
2573
401294
302566
2,573
CHOPADE NINAD SOPAN
191
68.37
67.54
72.54
22/12/1984
2574
101633
301395
2,574
PAWAR PRUTHVIRAJ SHANKARRAO
191
67.71
64.62
69.81
08/05/1986
2575
302111
305206
2,575
KAWALE MEGHA ASHOKRAO
191
66.98
65.69
67.45
14/03/1987
2576
202110
307748
2,576
BRIJWASI RUTIKA RATAN
191
66.45
66.38
69.09
09/10/1987
2577
103246
301729
2,577
JAIN DARSHANA ASHOKKUMAR
191
65.59
64.85
64.72
23/12/1984
2578
201795
308644
2,578
KOLEKAR ANAGHA SUBHASH
191
65.10
63.38
68.18
01/11/1985
2579
201878
307844
2,579
MIDHA NEHA R K
191
64.90
61.77
66.50
01/03/1988
2580
100906
300790
2,580
HARIA DHAWAL DHIRAJ
191
64.86
61.08
71.27
13/09/1986
2581
101298
300296
2,581
RAZA RAHI MASOOM ABRAR ALAM
191
64.82
63.85
68.54
15/09/1985
2582
202040
307975
2,582
OBC-534
THOPTE AMIT SAMPATRAO
191
64.61
62.31
68.36
19/11/1987
2583
302110
305281
2,583
NT3-55
CHATE MEENAKSHI TUKARAM
191
64.49
62.38
69.09
02/01/1987
2584
201141
308609
2,584
NT2-68
GALATE LATA BASAWANNA
191
64.04
64.31
64.90
12/10/1985
2585
103265
300435
2,585
DOSHI RIDDHI DIPAK
191
63.88
60.53
68.90
14/04/1987
2586
100318
302560
2,586
DUBEY VIPINKUMAR PANNALAL
191
63.84
64.46
61.45
03/10/1985
2587
201891
307420
2,587
KANT SWATI VILAS
191
63.80
63.77
68.00
07/01/1984
2588
400357
303998
2,588
NT2-69
SHELKE DNYANESHWAR BALASAHEB
191
63.67
64.15
63.63
10/11/1987
2589
102145
302792
2,589
SC-145
PAWAR SAMADHAN SURESH
191
63.55
63.46
68.00
14/01/1986
2590
301890
305203
2,590
OBC-535
BAWAGE VRUSHALI SHYAM
191
63.31
61.31
61.64
03/04/1986
SC-142
OBC-531
OBC-533
NT2-67
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 71 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2591
301978
304868
2,591
2592
102094
302491
2,592
2593
400404
303351
2,593
2594
102712
301614
2,594
2595
300668
305837
2,595
2596
100533
301728
2,596
2597
200701
308951
2,597
2598
401167
303726
2,598
2599
102158
301858
2,599
2600
200512
307578
2,600
2601
200297
308578
2,601
2602
102197
300263
2603
103212
302575
2604
103054
2605
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PHABYANI RUKMANI POPATLAL
191
63.10
64.00
60.90
28/06/1985
OBC-536
YELDARKAR RUTUJA DEVENDRA
191
63.06
63.46
62.72
23/04/1985
SC-146
NIKAM SHAILESH BHAGINATH
191
63.02
62.00
62.36
28/10/1987
BIJAPURE HIDAYTULLAH RAHIMATULLAH
191
62.98
58.46
66.72
25/08/1983
OBC-537
LOKHANDE SAGAR SUBHASH
191
62.78
61.85
60.00
11/12/1984
SC-147
PALGAMKAR JYOTSHNA BHARAT
191
62.73
62.00
63.82
03/04/1986
BHAT ASHWANI AVTARKRISHAN
191
62.61
59.46
64.72
02/02/1986
BENDALE YOGESH BALKRISHNA
191
62.08
60.15
66.00
20/12/1984
KUMAR RAHUL JAI PRAKASH SINGH
191
62.04
61.92
64.00
10/12/1981
OBC-539
ADSUL NITIN MARUTI
191
62.04
60.38
62.72
18/06/1986
OBC-540
AKUDE NIKHIL VILAS
191
62.00
60.69
64.00
16/04/1987
2,602
SHARMA MANISH NARENDRA KUMAR
191
61.59
59.62
65.45
06/09/1985
2,603
SHAIKH ABDULLAH MOHAMMED HANEEF
191
61.51
60.54
67.63
11/03/1983
302063
2,604
SHAH KARAN HETAL
191
61.51
59.77
62.73
17/07/1985
301964
305636
2,605
UBALE SHRISH VILASRAO
191
61.47
59.38
64.55
20/04/1986
2606
200281
307059
2,606
RANJAN RAHUL NARENDRA
191
61.35
63.08
61.45
01/07/1986
2607
401308
303640
2,607
BADGE GANESH SHIVMURTI
191
61.14
61.85
62.18
04/10/1984
2608
201156
308286
2,608
MOHITE AMRUTA ARJUN
191
61.02
62.92
58.36
24/09/1985
2609
101800
301779
2,609
PRASAD SUNNY NAGENDRA
191
60.77
58.02
62.72
23/10/1985
2610
300437
304808
2,610
WAGHMODE AVINASH HARISHCHANDRA
191
60.65
58.92
61.09
02/10/1984
2611
201083
307384
2,611
LADDHA VARUN RAJENDRA
191
60.41
60.15
67.82
24/06/1987
2612
101974
308993
2,612
JAIN VIPIN KUMAR NIRMAL KUMAR
191
60.41
57.31
64.72
02/09/1982
2613
201362
308287
2,613
GARUD AJITA PRAKASH
191
60.12
58.46
59.64
25/06/1984
2614
400413
303957
2,614
BANSODE KISANRAO NARAYANRAO
191
60.12
58.38
63.45
06/11/1984
2615
200253
308225
2,615
SATRAS KISHOR BABAJI
191
60.08
58.62
59.27
16/12/1984
2616
100942
302768
2,616
SHETH HETAJ KAUSHIK
191
59.88
58.23
61.63
05/02/1985
2617
102120
300571
2,617
SHARMA RAHUL MATAPRASAD
191
59.84
59.46
60.36
07/08/1986
2618
101793
300395
2,618
DOKE TUSHAR TUKARAM
191
59.76
59.54
61.64
30/04/1987
2619
101134
305092
2,619
CHHATTANI NAVIN CHANDERLAL
191
59.55
59.00
59.45
25/10/1985
2620
201485
307469
2,620
JADHAV MUKUNDRAJ DINKAR
191
59.39
58.08
59.64
02/01/1985
2621
301167
305858
2,621
SOHI NAVDEEP JAGJIT SINGH
191
59.18
58.08
60.18
30/06/1984
2622
301297
304801
2,622
DT(VJ)-38
ADE AMOL RAJARAM
191
59.14
56.92
56.18
17/02/1983
2623
300654
304800
2,623
OBC-542
GHUTE SHRIKRISHNA RAGHUNATHRAO
191
59.14
56.69
59.45
23/08/1986
2624
401637
303988
2,624
NT2-71
KAKDE ANIL NAMDEORAO
191
58.69
57.23
57.27
07/09/1985
2625
300468
305719
2,625
SC-149
DAKHANE JAYSHREE BHASKAR
191
58.33
56.23
61.63
07/09/1983
2626
401497
303716
2,626
OBC-543
NINAL NITIN SUBHASHRAO
191
58.04
59.62
55.63
27/12/1985
2627
200321
308576
2,627
SAKHARE PRITAM MOHANLAL
191
58.00
55.92
60.18
28/04/1984
OBC-538
DT(VJ)-37
NT2-70
SC-148
OBC-541
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 72 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2628
100393
300680
2,628
OBC-544
PATIL VAIBHAV DAMODAR
191
57.55
56.23
59.09
05/01/1985
2629
301911
305822
2,629
OBC-545
AMLE DNYANESH BALKRISHNA
191
56.53
57.31
57.27
20/07/1984
2630
300421
304957
2,630
SC-150
INGOLE SACHIN SUKHADEORAO
191
56.24
53.46
60.00
01/10/1980
2631
300134
307739
2,631
GANESH NITIN BRAJENDRA
191
55.47
53.38
56.54
14/03/1978
2632
300274
305044
2,632
JADHAO MILIND PANDURANG
191
55.10
54.92
55.09
20/06/1983
2633
103125
300837
2,633
MOKASHI POOJA PRASHANT
190
71.67
71.69
71.27
07/01/1988
2634
200759
307308
2,634
BUTTEPATIL YOGINI JAYPRAKASH
190
70.90
69.38
71.27
20/12/1987
2635
101617
300696
2,635
SHAH RITU SHAILESH
190
70.12
66.31
76.00
08/03/1988
2636
201801
308193
2,636
CHAURE SNEHAL SARANG
190
69.43
70.08
73.63
21/05/1987
2637
102454
300397
2,637
GUPTA YASHASHREE LALIT
190
69.06
66.38
74.18
14/11/1985
2638
101538
300822
2,638
VAISHNAV POOJA DEVKISHAN
190
68.94
66.15
71.27
29/09/1985
2639
100320
300675
2,639
JOSHI SONAM CHANDRASHEKHAR
190
68.82
66.38
72.36
15/04/1986
2640
100731
300440
2,640
PAWAR AMOL PANDURANG
190
68.57
63.31
71.81
29/08/1985
2641
201674
307362
2,641
CHAUDHARY KAPIL RAJBIR
190
68.45
68.69
71.27
06/07/1986
2642
102189
301179
2,642
SHAH DHWANI ANIL
190
68.04
67.77
70.00
27/01/1987
2643
301034
304798
2,643
SINGH ANJULATA RAMJANAM
190
67.51
66.08
67.44
02/01/1984
2644
100953
301746
2,644
SANGOI DHRUMIN RAJENDRA
190
67.27
65.69
70.54
04/09/1987
2645
301610
304965
2,645
RAUT BHAIRAVI SURESH
190
67.22
65.54
71.09
19/04/1987
2646
400825
303755
2,646
GOKLANI MAYUR SURESHLAL
190
66.33
64.31
66.36
29/04/1986
2647
202042
301495
2,647
AGRAWAL NAMITA PRAVEEN
190
66.29
62.85
71.09
14/09/1986
2648
100715
301795
2,648
YADAV SACHINKUMAR SATYARAM
190
66.20
64.46
67.81
16/01/1985
2649
101978
301236
2,649
KADAM MAHESH SURYAKANT
190
66.08
64.85
69.09
18/12/1986
2650
400824
303067
2,650
KULKARNI SHRISWAROOP SHRIPRAKASH
190
65.96
64.31
66.54
23/05/1986
2651
301653
305020
2,651
SC-153
NISWADE NEHA ABHIMANYU
190
65.80
65.77
69.27
03/06/1986
2652
100056
302803
2,652
ST-18
CHAURE KOMAL DEVIDAS
190
65.80
65.15
68.36
09/10/1986
2653
301307
305500
2,653
BOTHRA ADITYA RAVINDRA
190
65.71
64.20
66.18
28/11/1986
2654
300503
305517
2,654
LAKHANI SHAHEEN BADRUDDIN
190
65.63
62.92
64.36
15/12/1985
2655
102685
309354
2,655
HALGALE MOHASIN JAKIRHUSAIN
190
65.59
61.69
69.81
26/09/1986
2656
200865
309406
2,656
OBC-547
BHARAMBE ATUL GAJENDRA
190
65.39
64.46
64.54
06/11/1986
2657
100152
301009
2,657
OBC-548
ZOPE AMIT RAMESH
190
65.06
62.77
69.27
14/12/1986
2658
400507
304135
2,658
PATIL AJAYKUMAR VISHWANATH
190
65.02
64.46
65.63
31/05/1986
2659
201635
309262
2,659
ATTAR SHIRIN BASHIR
190
64.90
63.85
64.72
29/07/1983
2660
102780
301911
2,660
CHADHA MANDEEP TINDERPAL
190
64.82
62.69
63.81
11/03/1986
2661
100618
302045
2,661
OBC-549
JADIA CHINTAN PRAMOD
190
64.82
61.92
70.72
25/04/1987
2662
103268
302273
2,662
SC-154
PATIL AJINKY ASHOK
190
64.57
65.23
68.72
06/02/1987
2663
102813
301783
2,663
PERI SOWMYA P V R MURTHY
190
64.53
62.77
68.18
16/09/1987
2664
302064
304968
2,664
ARORA SONIA SURINDER
190
64.45
63.08
64.36
16/02/1985
SC-151
NT3-56
OBC-546
SC-152
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 73 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2665
301326
305775
2,665
MADURWAR NIKHIL RAMMOHAN
190
63.96
60.46
66.72
26/09/1984
2666
100155
307899
2,666
AGRAWAL UMANG SUDHIR
190
63.80
61.38
66.90
15/06/1987
2667
101197
301121
2,667
DWIVEDI GIRIWAR BRHMADEV
190
63.71
61.46
66.36
24/10/1984
2668
200497
307944
2,668
GAIKWAD PRASHANT PRABHAKAR
190
63.63
60.54
68.54
06/12/1986
2669
200273
307806
2,669
SHAIKH SUHAIL RAFIQ
190
63.35
60.62
70.90
29/05/1984
2670
302154
305757
2,670
SC-156
MODAK UTKARSH GOVARDHAN
190
63.31
62.77
65.27
02/10/1984
2671
301877
306042
2,671
SC-157
BARSAGADE ASHWINKUMAR KANHAIYALAL
190
63.27
59.38
68.90
24/06/1982
2672
300473
305742
2,672
SC-158
KHADSE AMOL DADARAO
190
62.98
60.23
64.72
24/09/1985
2673
201578
309270
2,673
SALUNKHE UMESH ATMARAM
190
62.78
62.00
63.81
14/07/1984
2674
100761
301891
2,674
RANE ANUJA UDAY
190
62.69
59.69
61.27
21/10/1983
2675
101154
301542
2,675
SHINGADE VAIBHAV MOHAN
190
62.41
60.54
64.18
30/10/1985
2676
100961
302562
2,676
PANDEY SAKET RAJNARAYAN
190
62.37
63.85
61.82
25/01/1985
2677
103369
300552
2,677
KOKANE PRIYANKA TRIMBAK
190
62.16
63.92
60.72
14/11/1986
2678
301685
305115
2,678
RATHI SAURABH NANDKISHOR
190
62.16
59.00
63.45
30/04/1986
2679
100852
300655
2,679
VIDHATE SWAPNIL SHIVAJI
190
62.04
61.92
65.27
17/06/1987
2680
200625
300755
2,680
190
62.04
61.69
64.36
27/10/1984
2681
101465
300090
2,681
KOLI SIDDHI PRABHAKAR
190
61.88
61.54
63.45
27/08/1983
2682
102546
301007
2,682
AGARWAL ANKUSH VIPIN
190
61.67
61.23
63.45
01/01/1985
2683
400184
309700
2,683
BUDRUKKAR AMIT PADMAKAR
190
61.35
58.31
66.00
29/05/1986
2684
401273
303656
2,684
OBC-552
JANGLE SACHIN HARISH
190
61.27
59.62
62.18
14/10/1986
2685
300544
305826
2,685
SC-159
BAGDE RAHUL SURESH
190
61.14
58.00
62.18
05/06/1982
2686
401179
303806
2,686
ADHAV SACHIN GULABRAO
190
61.06
60.15
61.81
20/03/1985
2687
401055
303831
2,687
OBC-553
BANTE NIKHIL NARAYAN
190
60.94
60.46
59.45
16/07/1985
2688
202121
308559
2,688
SC-160
HALASAWADEKAR NIMISH RAVINDRA
190
60.86
60.08
61.09
12/12/1985
2689
200926
307950
2,689
SC-161
OHOL MADHUBALA ANTVAN
190
60.69
59.85
62.18
15/12/1983
2690
101055
302596
2,690
VERMA GAUTAM DWARIKA PRASAD
190
60.53
62.31
61.81
29/01/1986
2691
200830
307437
2,691
60.53
59.77
60.36
08/02/1981
101265
302034
2,692
NT2-74
KUMARI ARCHANA KUMARI ARCHANA ARUN
KUMAR
GAVATESINGH
MANDAR VILAS
190
2692
190
60.29
60.46
58.36
19/07/1985
2693
300671
306270
2,693
DT(VJ)-39
SOLANKE VIJAY PRABHAKAR
190
60.12
57.77
60.73
09/02/1985
2694
100670
301582
2,694
OBC-554
BAHEKAR RAHUL DIGAMBAR
190
59.84
59.92
61.09
09/07/1986
2695
401289
309669
2,695
OBC-555
KATARE DIPAK TUKARAM
190
59.55
60.00
57.45
06/11/1987
2696
200485
308267
2,696
OBC-556
BULBULE VISHNU SHIVAJIRAO
190
59.55
58.54
59.33
25/03/1986
2697
301349
306753
2,697
LAKHOTIA AKSHAY NAVALKISHOR
190
59.51
59.77
58.72
01/02/1985
2698
300700
304950
2,698
AGRAWAL RAKESH KUMAR BISHESAR
190
59.27
57.46
63.27
29/12/1979
2699
401449
303916
2,699
KHARPAS VIJAYA SHIVAJI
190
58.82
60.00
57.27
05/10/1984
2700
400316
304094
2,700
PAIKE NILROHIT BHALCHANDRA
190
58.29
56.62
62.90
10/10/1986
2701
102775
301251
2,701
PRADNYAKAR NAYANKUMAR VIJAY
190
58.29
55.23
61.81
24/07/1983
SC-155
NT2-72
NT2-73
OBC-550
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
PUSHKAR UDAY SINGH
OBC-551
OBC-557
SC-162
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 74 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2702
400410
303672
2,702
2703
400195
303649
2,703
2704
301267
305233
2,704
2705
400902
303796
2706
301669
2707
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
MAGDUM AYUDHA KUMAR
190
58.08
56.00
57.27
26/07/1987
SC-163
JAWALE PALLAVI MADHUKAR
190
58.04
56.77
59.45
05/09/1985
OBC-558
PATIL OM PARSHURAM
190
58.04
54.54
60.36
30/08/1985
2,705
SC-164
TAYADE SANDIP HARIBHAU
190
57.89
56.11
56.18
20/08/1986
304810
2,706
OBC-559
POHARKAR SAURABH HARIBHAU
190
57.80
55.08
61.82
10/10/1984
401267
303781
2,707
OBC-560
RASVE ASHOK TULSIDAS
190
57.76
57.23
59.63
06/01/1986
2708
200871
307929
2,708
AGRAWAL CHETNA LILY NATH
190
57.44
56.29
60.00
29/03/1979
2709
300136
306225
2,709
BHAGAT PRANJALEE NAWNATH
190
57.35
57.85
58.00
24/07/1986
2710
401499
303628
2,710
TAWAR SANDEEP UDDHAVRAO
190
57.35
54.85
60.90
29/07/1983
2711
301124
305263
2,711
SC-166
DONGRE DHIRAJ PRABHAKARRAO
190
57.30
56.56
56.11
21/12/1976
2712
302028
305535
2,712
NT2-75
PADOLE TRISHUL ONKARRAO
190
57.27
55.15
55.81
07/08/1985
2713
201201
308626
2,713
OBC-561
GUPTA NILIMA JAWAHAR
190
57.06
57.23
60.00
08/04/1983
2714
301396
306292
2,714
POONIA KULDEEP KASHI RAM
190
56.94
56.23
60.18
14/02/1982
2715
102112
301517
2,715
SC-167
KHAIRMODE SAURABH SURESH
190
56.29
57.46
57.45
10/10/1985
2716
401498
303837
2,716
ST-19
GARUD BALKRISHNA PANDIT
190
55.14
54.54
56.72
22/06/1986
2717
100861
300625
2,717
SAMANT ROHIT ANANT
189
69.14
65.08
74.72
14/12/1986
2718
102194
308980
2,718
KIRANE AKHILESH GUNAVANT
189
68.57
66.38
73.64
28/03/1988
2719
100346
301680
2,719
DESHMUKH ROSHANI ASHOK
189
68.50
67.10
70.18
10/10/1985
2720
100215
301620
2,720
MORE SHRADDHA DATTARAM
189
68.29
66.49
73.27
21/10/1985
2721
100063
300666
2,721
SHAH BHAVYA YATIN
189
68.16
64.38
74.18
01/10/1987
2722
100922
301378
2,722
PAWAR PALLAVI GANPAT
189
66.41
63.85
71.30
13/11/1987
2723
200973
307359
2,723
JAIN NIDHI PRAVEEN
189
66.24
63.38
70.55
11/09/1986
2724
103388
300800
2,724
VELIS GIRISH BHARAT
189
66.20
62.38
67.81
28/08/1986
2725
101544
300999
2,725
GEORGE SAUMYA BABU
189
65.92
64.00
68.90
20/06/1985
2726
300418
305608
2,726
SHARMA NIKHIL RAMESH
189
65.88
64.92
66.18
17/12/1984
2727
400266
309663
2,727
LANDGE MANOJ SUDHIR
189
65.84
62.08
67.27
19/02/1986
2728
401302
304040
2,728
ROJEKAR MOHIT VIJAY
189
64.86
61.77
68.90
20/02/1984
2729
101451
301613
2,729
SOLANKI RONAK PRADEEP
189
64.67
61.45
68.18
08/09/1986
2730
300548
306825
2,730
SAWANT SATISH RAMKISAN
189
64.45
63.46
68.54
15/09/1984
2731
102351
302996
2,731
AGRAWAL AMIT NARAYAN
189
64.41
62.38
68.18
13/02/1984
2732
100815
300652
2,732
SHARMA POOJA KHYALIRAM
189
64.08
66.69
63.09
29/05/1985
2733
101475
300246
2,733
ALI MOHAMMAD ARIF MOHAMMAD RAMZAN
189
63.97
60.73
68.00
05/05/1987
2734
301504
305718
2,734
MOHALE SANDIP ASHOK
189
63.63
60.54
62.90
17/03/1987
2735
102330
301899
2,735
189
63.55
64.00
61.09
31/01/1983
2736
401059
303381
2,736
AHMAD NAZIA TAHSEEN MOHD AQUEEL
AHMAD
SAINI BHUPENDRA HEM CHAND
189
63.47
60.23
67.27
20/11/1982
2737
103010
301761
2,737
GADKARI RAHUL RAJEEV
189
63.18
61.77
66.72
03/01/1987
2738
100614
300503
2,738
MUNDHE MAYUR BABASAHEB
189
63.14
61.00
64.91
21/01/1986
SC-165
NT2-76
SC-168
OBC-562
PH-2
OBC-563
OBC-564
OBC-565
NT3-57
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 75 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2739
202044
302229
2,739
2740
100339
307056
2,740
2741
201478
307445
2,741
2742
201746
307334
2743
300094
2744
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL PRANISHA PRADEEP
189
62.98
63.38
64.36
09/06/1984
KUMARI AMRITA VED PRAKASH
189
62.45
61.77
65.00
17/09/1981
NARE RAJESH NARAYAN
189
62.29
60.31
63.27
03/05/1985
2,742
TULJAPURE ANAND NAVNATH
189
62.08
61.62
60.54
05/11/1984
306160
2,743
KHAN FAREHA FATEMA ZIA ULHASAN
189
62.00
59.62
62.36
05/09/1986
201770
308282
2,744
MISHRA PRAMOD KUMAR RAVINDRA
189
61.84
58.77
64.72
15/03/1982
2745
301095
305759
2,745
SC-169
MEHSARE PRANAY SURESH
189
61.50
57.71
63.45
18/08/1986
2746
200244
307734
2,746
OBC-566
PATIL SAURABH VANJI
189
61.43
61.23
60.00
04/08/1985
2747
401595
302638
2,747
DHAPPADHULE RAHUL MAHENDAR
189
61.31
58.85
63.45
05/05/1985
2748
103077
301639
2,748
OBC-567
PATIL KAPIL LOTANRAO
189
61.10
58.15
64.18
07/04/1984
2749
301255
305876
2,749
OBC-568
ZOTING SONALI ASHOKRAO
189
60.94
59.54
62.18
02/08/1985
2750
201676
307418
2,750
OBC-569
ATTAR JUBERAHAMAD RAJJAK
189
60.90
59.77
59.45
25/07/1986
2751
101819
301392
2,751
MITTAL SHELLY PRADIP KUMAR
189
60.82
60.85
62.90
05/05/1986
2752
302056
305579
2,752
SRIVASTAVA KUNAL UGRASEN
189
60.82
58.77
60.00
22/04/1984
2753
101861
300963
2,753
MESHRAM PRAVIN VITHOBA
189
60.61
58.54
65.09
05/11/1985
2754
201974
307607
2,754
MISHRA ANSHUMALI RAMP RAKASH
189
60.53
60.62
62.73
18/03/1986
2755
103143
301619
2,755
ST-20
CHAUDHARI LEENA VIJAY
189
60.28
59.47
63.09
02/10/1985
2756
200516
307338
2,756
SC-170
AHIRE DIPAK SUDAM
189
60.24
61.62
61.27
24/04/1987
2757
400933
307706
2,757
PATEL BHAVESH THAKARSIBHAI
189
59.88
57.23
63.45
08/05/1985
2758
401598
303886
2,758
BAWASKAR AMRUTA SHARADRAO
189
59.71
58.69
57.63
05/08/1986
2759
101227
300613
2,759
BADE PRASHANT NANASAHEB
189
59.22
57.38
62.36
01/03/1986
2760
301810
305750
2,760
GANGWANI RACHNA WASUDEO
189
58.94
58.85
58.72
12/08/1984
2761
401021
303846
2,761
OBC-570
KARRE ASHWINKUMAR JEEVAN
189
58.29
57.38
56.36
19/10/1985
2762
200574
308195
2,762
DT(VJ)-40
JADHAV KISHOR BAPUJI
189
58.04
60.38
58.54
03/06/1982
2763
300591
308717
2,763
DT(VJ)-41
RATHOD VINOD VASANT
189
57.76
55.77
58.54
06/08/1984
2764
400240
303658
2,764
NT3-59
BODKE OMPRAKASH LAXAMANRAO
189
56.29
56.34
55.63
30/12/1984
2765
101019
302918
2,765
OBC-571
THORAT UMESH BHIMRAO
189
55.63
54.15
55.63
11/02/1984
2766
200113
307311
2,766
188
72.69
70.46
79.63
04/11/1984
2767
100390
300236
2,767
MULGUND RAVI SHIVANAND
188
72.33
68.08
75.09
20/03/1986
2768
102480
301968
2,768
YADAV MAMTA KULDEEP
188
70.53
68.31
74.55
24/07/1986
2769
102521
300824
2,769
SINGH SHWETA SURESH
188
70.53
68.08
76.18
25/04/1987
2770
101831
300976
2,770
DHOOT ABHISHEK VIJAY
188
70.45
67.85
74.00
12/04/1987
2771
201384
308037
2,771
SAWANT TANVI RAJENDRA
188
69.50
68.36
70.38
04/03/1987
2772
101345
300413
2,772
AMIN MARGI VILASCHANDRA
188
68.61
63.59
73.82
05/12/1985
2773
400528
304073
2,773
BANSODE SHALAKA ARUN
188
68.37
65.31
74.36
27/06/1988
2774
100768
300051
2,774
GARABADI MOHANRAO DUKHISHYAM
188
68.20
64.92
73.27
27/05/1986
2775
300774
304767
2,775
RANDIVE MAKARAND ARUN
188
68.04
65.85
69.63
29/01/1986
NT2-77
NT1-44
NT3-58
SANDEEP KUMAR VISHWAKARMA
SC-171
OBC-572
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 76 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2776
100271
300001
2,776
2777
300845
305210
2,777
2778
300726
306906
2,778
2779
300807
306044
2,779
2780
200812
308196
2,780
2781
302030
305524
2,781
2782
102084
301204
2,782
2783
400840
303899
2,783
2784
102956
301744
2,784
2785
102096
301080
2786
101643
2787
2788
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATEL RICHA SHASHIKANT
188
67.80
65.46
71.09
18/10/1987
BOTHALE AKANKSHA ANIL
188
67.47
64.85
74.54
17/12/1986
MOTARWAR NARENDRA ARVIND
188
67.35
63.77
70.91
26/11/1987
CHANDEL ANURAGSINGH BHAGWANSINGH
188
67.31
64.46
71.09
30/11/1985
KANAME SADHANA NAGNATH
188
66.29
64.08
70.00
29/02/1984
BHOSALE RUPESH SUBHASH
188
66.08
62.15
69.36
23/06/1987
BASLE MHEBOOBAALAM VILLAYATAHEMD
188
66.04
62.75
67.09
11/06/1986
SALUNKE MEENAKSHI GANPATRAO
188
66.00
62.92
68.18
30/06/1984
MORE MANOJ DAMODAR
188
65.88
65.69
64.90
27/01/1986
2,785
RANGWALA MURTUZA GULAMABBAS
188
65.80
64.23
67.81
18/02/1985
300856
2,786
GARG NIDHI RAJAN
188
65.76
64.38
63.82
04/04/1986
100621
300764
2,787
SARKAR SONALIKA KANU
188
65.71
64.62
68.00
05/11/1985
101060
300670
2,788
ZAVERI ANISHA JAYESH
188
65.59
63.69
67.63
28/03/1987
2789
100281
302281
2,789
MHAPANKAR KUNAL ULHAS
188
65.47
64.69
65.81
22/09/1981
2790
101927
307283
2,790
CHOUDHARY UMESH KUMAR KESHARAM
188
65.08
63.82
68.18
23/07/1985
2791
103354
311490
2,791
SINGH SHWETA RADHESHYAM
188
65.02
59.54
71.63
20/07/1983
2792
302014
305432
2,792
YADAV NIVEDITA SATYANARAYAN P
188
64.98
63.69
67.09
07/01/1985
2793
100737
300275
2,793
SHAH ALOK DHIREN
188
64.82
63.23
66.90
25/06/1987
2794
300130
306556
2,794
SC-172
MANWATKAR ABHILASHA ARVIND
188
64.82
60.92
69.63
13/08/1988
2795
100044
301011
2,795
OBC-576
TAMBE PARAG CHANDRAKANT
188
64.61
61.46
69.45
07/05/1988
2796
102541
301224
2,796
OBC-577
SATPUTE ASHWINI NAMDEO
188
64.33
64.08
66.00
03/04/1984
2797
201561
309016
2,797
CHOUGULE SWATI NEMGONDA
188
63.82
63.66
66.72
18/03/1985
2798
301785
305080
2,798
ARORA MRINAL HARISH
188
63.71
60.31
67.09
28/07/1987
2799
401476
303985
2,799
MAHALE SWATI ASHOKRAO
188
63.67
61.23
64.18
25/08/1984
2800
101040
301117
2,800
DHEKNE ANIRUDDHA MOHAN
188
63.59
61.85
66.54
01/09/1983
2801
103053
300384
2,801
RANJAN AMIT BISHNU DAYAL
188
63.59
60.92
64.90
11/05/1982
2802
103410
308765
2,802
PHAD SWATI VASANTRAO
188
63.43
61.92
61.09
12/12/1984
2803
400460
304152
2,803
KHAN SANAULLAH ARSALLAN
188
63.10
60.31
68.54
25/07/1985
2804
400269
303746
2,804
DESHPANDE RANDHIR NAGNATHRAO
188
63.02
63.15
64.00
06/04/1985
2805
401125
303770
2,805
WANI PARAG SUBODH
188
62.82
61.30
65.81
30/10/1986
2806
100292
300554
2,806
SC-173
GAIKWAD SACHIN JAGANNATH
188
62.65
60.38
67.09
11/04/1984
2807
400440
304423
2,807
ST-21
DHUM RADHESHAM SHANKARRAO
188
62.12
60.46
63.81
19/08/1984
2808
301650
305240
2,808
QURESHI NAFEES JAVED MOHD AVES
188
61.88
58.02
65.63
15/08/1986
2809
300068
305167
2,809
GONDSE BHOOSHAN UTTAMRAO
188
61.76
59.92
64.54
04/07/1984
2810
100340
300043
2,810
KAMAT AMIT MAHENDRA
188
61.71
58.85
65.04
07/02/1986
2811
300341
306163
2,811
NEREKAR JITENDRA RAMESHPANT
188
61.67
59.77
60.54
10/08/1984
2812
200502
303581
2,812
AMRULE VIJATA NARAYAN
188
61.31
60.54
65.00
16/02/1986
OBC-573
OBC-574
OBC-575
NT1-45
OBC-578
NT3-60
NT2-78
OBC-579
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 77 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2813
200421
307569
2,813
2814
200841
307267
2,814
2815
301644
306766
2,815
2816
300706
300271
2,816
2817
300001
304783
2,817
2818
401116
303562
2819
400789
2820
400967
2821
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
VAIDYA VISHAL KALIDAS
188
61.27
58.46
61.27
25/03/1985
MAJALEKAR RATNAKAR RAVSAHEB
188
61.14
62.08
58.18
14/01/1986
CHAVAN UJWALA SITARAM
188
61.10
59.16
60.18
10/01/1985
BHOWMIK ANIRBAN MADAN
188
60.57
60.85
60.73
14/11/1985
SC-174
KHADATKAR ASHWINI SHRAWAN
188
60.45
61.62
64.54
05/04/1986
2,818
OBC-580
SANT SANJITKUMAR MORESHWAR
188
60.45
60.00
61.45
09/05/1985
309715
2,819
NT2-79
NARWATE VITTHAL PRALHADRAO
188
60.20
59.00
65.45
01/07/1983
303575
2,820
ST-22
MUTTEPWAR MANOHAR PRABHAKARRAO
188
60.00
58.38
63.09
10/05/1982
101666
300605
2,821
DT(VJ)-43
RAJPUT ANURADHA BHAGWANRAO
188
59.95
60.31
60.00
12/09/1984
2822
101063
300654
2,822
SC-175
WAKCHAURE KIRAN RANGANATH
188
59.88
58.69
62.18
01/07/1987
2823
300354
305329
2,823
OBC-581
BAGADE SHRIKANT SHRIKRISHNA
188
59.80
58.92
55.82
24/10/1983
2824
301478
305093
2,824
GANWANI KAPIL LAXMICHAND
188
59.59
57.92
60.00
21/12/1983
2825
200940
309401
2,825
PATIL SWATI LALASAHEB
188
59.39
57.54
61.27
16/12/1985
2826
301039
305557
2,826
OBC-582
PATIL HARSHAL SURENDRA
188
59.31
57.46
58.54
27/12/1986
2827
300040
305810
2,827
OBC-583
SHELKE GAJANAN PRAKASH
188
59.22
58.31
57.63
30/09/1985
2828
102839
301725
2,828
SINGH RAKESH KUMAR MADAN MOHAN
188
59.22
57.62
60.54
31/01/1985
2829
301180
306513
2,829
NT1-46
WANI CHANDAN PANDURANG
188
59.06
57.38
62.18
12/10/1982
2830
201917
308605
2,830
OBC-584
PALASHIKAR SAMRUDDHI GOPAL
188
58.90
58.23
61.81
06/11/1982
2831
400506
303683
2,831
OBC-585
GORE SANTOSH ANANDRAO
188
58.73
58.62
56.36
18/10/1984
2832
200567
308208
2,832
OBC-586
KORADE ABHIJIT BHAUSAHEB
188
58.61
59.62
58.36
13/05/1987
2833
201600
307336
2,833
OBC-587
PATIL RAHUL NILKANTH
188
58.53
58.62
60.00
23/08/1986
2834
400038
303812
2,834
OBC-588
CHOUDHARY YESAN ABDULRAHMAN
188
58.49
58.00
59.45
05/06/1986
2835
201694
307129
2,835
NT2-80
LAVATE MADHAV POPAT
188
58.45
59.62
60.34
02/03/1984
2836
301371
305177
2,836
OBC-589
KAPSE ATUL KESHAORAO
188
57.63
58.38
58.54
20/10/1985
2837
201159
308961
2,837
OBC-590
PATIL NITIN MUKUND
188
57.43
56.54
55.45
06/05/1985
2838
401546
303568
2,838
BIRADAR BALAJI SHIVAJI
188
57.35
57.69
60.72
22/04/1983
2839
301641
304839
2,839
KUMAR MRITYUNJAY HARISHANKAR SINGH
188
56.98
55.15
59.81
03/12/1982
2840
103386
301971
2,840
DT(VJ)-44
RATHOD VINOD LAXMANRAO
188
56.94
57.23
58.36
02/08/1984
2841
400901
303003
2,841
SC-176
AHIRE LALIT DILIP
188
56.82
57.38
56.54
15/07/1985
2842
201189
308669
2,842
OBC-591
KAMBLE RIZWAN ALLAUDDIN
188
56.81
54.86
56.25
05/06/1980
2843
101937
300221
2,843
NATU DHANASHRI SUNIL
187
70.86
68.62
76.36
28/08/1987
2844
102596
301326
2,844
SC-177
MANE YOGESH VITTHAL
187
70.33
67.23
73.81
02/01/1987
2845
102245
300208
2,845
ST-23
RUSHNAIWALA FAIZAAN MOHD ILYAS
187
69.80
66.31
75.27
18/05/1988
2846
100892
300848
2,846
KINRA VARTIKA MAHINDER
187
69.71
67.08
72.18
18/12/1986
2847
300888
305691
2,847
SHARMA PRIYANKA CHETANPRAKASH
187
69.63
69.38
68.36
05/06/1985
2848
102806
300989
2,848
CHAPOLIKAR GAURI RAMRAO
187
68.57
67.46
71.63
23/05/1988
2849
401682
303800
2,849
MASLEKAR SANJIVANI DEEPAK
187
68.33
65.15
70.72
03/11/1986
DT(VJ)-42
PH-3
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 78 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2850
202054
307990
2,850
2851
400297
303908
2852
200233
307103
2853
200943
2854
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SONAWANE PRACHI PRALHADRAO
187
68.20
65.69
71.45
11/06/1987
2,851
MULAY SANKET DATTATRAYA
187
67.92
65.76
68.57
24/07/1987
2,852
KULKARNI ANUJA VIJAY
187
67.76
64.00
70.72
13/09/1986
307711
2,853
KHOKHER SWATI MADAN PAL SINGH
187
67.33
65.67
71.63
26/07/1983
401017
301332
2,854
JAIN KANCHAN VINOD
187
67.31
64.23
70.36
11/02/1987
2855
103371
301437
2,855
CHAUDHARI TUSHAR SANTOSH
187
66.41
64.77
67.27
25/03/1986
2856
102410
300559
2,856
RAMBHIA MANSI RAMESH
187
66.04
65.46
68.00
02/07/1987
2857
102844
302824
2,857
OBC-594
THAKARE AKSHAYA SHIVCHARAN
187
65.80
62.31
68.54
02/12/1984
2858
300632
306202
2,858
OBC-595
BHOYAR VAIBHAV HANUMANT
187
65.73
61.76
71.09
27/05/1987
2859
101500
300290
2,859
BAGANI PRAMA AVANISH
187
65.71
65.62
66.72
11/08/1986
2860
103345
301601
2,860
SC-178
BAGADE VIJETA KISHOR
187
65.67
61.54
69.09
14/04/1986
2861
300620
305002
2,861
SC-179
SHELKE SACHIN GORAKHNATH
187
65.59
61.62
69.45
15/07/1984
2862
301772
305479
2,862
OBC-596
DHORE AKSHAY DEVENDRA
187
65.55
63.15
69.81
11/03/1988
2863
201473
307519
2,863
GUPTA ALOK SATISH KUMAR
187
65.18
62.54
64.72
21/09/1986
2864
200277
307284
2,864
187
65.02
67.15
63.27
30/08/1986
2865
201178
307285
2,865
SHAIKH RAEES JANMOHAMMED
187
64.69
63.54
65.09
03/03/1987
2866
300779
306037
2,866
UMATHE AMRITA PRAMOD
187
64.41
60.54
64.90
24/08/1985
2867
200951
308090
2,867
PURANIK GURURAJ NANDKUMAR
187
64.12
63.77
63.09
19/10/1986
2868
401583
303597
2,868
KATORE GAJANAN VISHWANATHRAO
187
64.12
62.69
63.63
26/09/1985
2869
201329
308690
2,869
PATIL BHUSHAN BHARAT
187
64.04
64.85
63.27
23/07/1987
2870
201410
307217
2,870
DAVE RITU SATISH
187
64.04
61.77
66.73
29/11/1986
2871
400298
304245
2,871
GORE DEEPAK NARAYANRAO
187
63.43
58.92
68.00
05/03/1986
2872
102600
300596
2,872
MISTRY BIJAL ASHOK KUMAR
187
63.40
60.41
67.45
02/01/1988
2873
400579
304341
2,873
OBC-597
KATHAR SUSHIL SHRIRAM
187
63.39
62.38
63.45
26/12/1986
2874
300911
305495
2,874
OBC-598
AHALE PRANALI SURENDRA
187
63.39
61.23
67.81
02/11/1986
2875
102292
300729
2,875
NT3-62
SANGLE RAVI BALKRISHNA
187
63.27
63.46
62.36
15/10/1985
2876
300076
305640
2,876
OBC-599
RUDRAKAR RAHUL PUNDLIKRAO
187
63.10
62.00
63.63
18/06/1985
2877
100484
301747
2,877
OBC-600
PATIL SWATI MADHUKAR
187
62.98
61.92
65.09
09/03/1986
2878
200696
307997
2,878
OBC-601
CHIPURE PRAMOD DNYANOBA
187
62.90
61.15
67.27
25/03/1984
2879
400037
303052
2,879
BANGERA DIVYA RAMANAND
187
62.65
59.31
67.09
09/11/1986
2880
202047
307730
2,880
LIMBAPURE AMAR MURLIDHAR
187
62.57
57.69
66.36
15/04/1985
2881
300316
305998
2,881
OBC-602
WAGHMARE MANDAR KISHOR
187
62.45
60.77
64.54
19/01/1987
2882
400457
303524
2,882
NT2-81
BANDGAR ABHIJIT LIMBRAJ
187
62.41
60.62
63.63
01/12/1985
2883
102552
301214
2,883
OBC-603
187
62.37
58.46
64.54
30/04/1985
2884
201806
307761
2,884
OBC-604
PATEL ROHEET BANSIDHAR
187
62.00
61.77
64.36
23/08/1986
2885
200611
307973
2,885
SC-180
GAIKWAD PRIYA YASHWANT
187
61.84
62.44
62.54
13/06/1985
2886
201499
307296
2,886
KUMAR AGRAWAL MOHIT MUKESH KUMAR
187
61.75
58.18
65.63
20/09/1983
OBC-592
OBC-593
VATSALA DEV BASANT SHARMA
NT3-61
SAUD AHMAD DR ABDULH AMEED
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 79 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2887
400426
303922
2,887
OBC-605
WAYCHAL ABHIJEET DATTATRAY
187
61.67
59.69
62.54
08/11/1985
2888
202102
309020
2,888
SC-181
CHANDANSHIVE ABHIJIT UTTAM
187
61.63
61.85
63.63
18/02/1986
2889
101581
302746
2,889
OBC-606
MAHAJAN RUPALI PRAMOD
187
60.90
59.47
62.18
21/05/1986
2890
100112
309023
2,890
PAL NEETA GOVIND
187
60.73
57.38
62.00
18/09/1984
2891
301637
305779
2,891
UMATE SAMEET SUBHASH
187
60.65
59.69
61.63
22/07/1987
2892
400694
304588
2,892
NITHARWAL MOHAN LAL SHANKAR LAL
187
60.65
58.85
62.00
11/10/1982
2893
103460
300557
2,893
DUMBRE CHETAN RAVINDRA
187
60.61
61.00
58.36
18/01/1986
2894
301346
304742
2,894
NARAYANE VEENA KAMALAKAR
187
60.53
61.15
62.36
26/06/1981
2895
300734
305814
2,895
RAJA BHARAT VIJAY
187
60.37
56.31
62.91
09/10/1980
2896
400145
304565
2,896
KUMBARWAR MANISHA MADHUKAR
187
60.24
57.54
62.90
23/08/1982
2897
301963
305411
2,897
AGRAWAL ANUP RAMRATAN
187
60.04
60.54
60.73
20/04/1983
2898
201750
300455
2,898
187
60.03
57.88
61.61
30/03/1983
2899
401639
303913
2,899
YELIKAR NITIN AVINASH
187
59.96
58.77
59.45
16/06/1987
2900
400674
309692
2,900
KADAM BHAGWAT UDDHAVRAO
187
59.92
57.23
62.72
11/05/1987
2901
101655
300609
2,901
SINGH UDAYPRATAP VIRENDRA
187
59.76
58.77
59.63
27/04/1985
2902
300335
305739
2,902
SC-183
SURYAWANSHI MILIND MADHAORAO
187
59.59
58.31
61.18
18/02/1984
2903
200433
307090
2,903
NT2-82
PISE SHAGUN VITTHAL
187
59.47
59.23
58.72
01/08/1985
2904
300531
305333
2,904
NT1-47
SONUNE SWAPNIL PRAMOD
187
59.35
58.08
60.90
18/08/1986
2905
103400
301323
2,905
187
59.31
56.85
61.63
11/10/1985
2906
401354
308792
2,906
MEMANE SANTOSH SHIVRAM
187
59.18
60.77
59.64
19/03/1985
2907
201066
307100
2,907
YADAV RAKESH KUMAR LAKSHMAN GOPE
187
59.18
58.38
60.00
15/01/1983
2908
301654
305811
2,908
ST-25
DHADSE PRAVIN ANAND
187
59.06
56.31
60.72
04/08/1987
2909
301334
305289
2,909
OBC-608
ZOPATE SAGAR WAMANRAO
187
58.94
58.46
58.54
20/04/1985
2910
401495
304004
2,910
PATIL NILIMA CHANDRAKANT
187
58.41
58.62
59.63
16/09/1980
2911
102942
302555
2,911
OBC-609
SALUNKHE RAKESH RAMESH
187
58.29
58.31
54.72
03/04/1984
2912
202094
307349
2,912
NT2-83
BHONDAVE RAOSAHEB SONAJI
187
57.96
57.38
59.81
28/06/1985
2913
102564
301778
2,913
187
57.72
56.87
57.45
12/10/1985
2914
102121
309137
2,914
DT(VJ)-45
RATHOD AVINASH BHARAT
187
57.47
55.62
63.81
01/12/1986
2915
300465
305389
2,915
SC-184
SONDAWLE RUPESH KAWADU
187
57.10
56.00
58.36
27/09/1984
2916
300017
306320
2,916
PANJIYAR RAM PRAKASH OM PRAKASH
187
56.94
55.77
59.27
12/12/1978
2917
401206
303904
2,917
ST-26
GADEWAD NITIN SHIVAJI
187
56.94
54.69
59.81
20/06/1985
2918
200975
307446
2,918
DT(VJ)-46
RATHOD RAHUL GOVINDRAO
187
56.73
54.00
57.81
06/08/1985
2919
102681
302902
2,919
BENIWAL RANJANA BAGTARAM
187
55.71
54.00
57.45
12/12/1986
2920
100421
302538
2,920
SHAIKH FALAHUNISA SALAHUDDIN
186
71.51
68.38
78.54
08/11/1986
2921
100698
302537
2,921
JADHAV NEHA SHAILENDRA
186
69.27
68.17
73.82
18/02/1987
2922
201349
309005
2,922
SAWANT VRUSHALI JOTIRAM
186
68.82
65.69
74.90
25/09/1986
2923
101966
301854
2,923
AMBOLI SIDDHARTH MADHABKUMAR
186
68.20
64.46
71.81
09/12/1986
OBC-607
SC-182
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
SNEH PRABHAKAR KEDAR SINHA
MOHAMMED AAMIR MOHAMMED MUSLIM
ST-24
SANJEEV SHIVASHANKARAN
OBC-610
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 80 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2924
100637
301360
2,924
2925
301422
305212
2926
101529
300867
2927
103275
302016
2,927
2928
301069
309286
2,928
2929
102912
300251
2,929
2930
300448
305937
2,930
2931
101875
302541
2,931
2932
101998
302955
2933
301498
2934
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
GURAV SHARAD SHIVAJI
186
68.08
65.08
71.50
05/04/1987
2,925
SINHA AYUSHI RAVI KUMAR
186
67.67
66.54
67.81
27/10/1986
2,926
AGARWAL SHRUTI MOHANLAL
186
67.59
66.08
70.54
23/08/1986
OBC-612
SHETYE SIDDHI ASHOK
186
67.35
66.15
66.73
03/02/1986
DT(VJ)-47
KECHE ASHISH MUNNA
186
67.10
64.62
73.27
10/11/1987
GURSALE AKSHAY ABHAY
186
66.57
63.69
68.54
19/01/1988
DESHMUKH SWAPNIL NARAYAN
186
66.49
62.38
70.36
05/07/1987
CHATE SOMESHWAR VYENKATRAO
186
66.00
66.92
70.18
30/04/1983
2,932
SUNDHARAN SHIMI SUNDHARAN
186
66.00
64.38
70.90
20/02/1985
304889
2,933
PARDHI PRIYANKA HEMRAJ
186
65.76
63.69
66.00
04/02/1986
300205
305457
2,934
NT2-84
KAWANE UJWALA PANJABRAO
186
65.55
64.08
64.73
05/07/1986
2935
100963
307395
2,935
OBC-613
JADHAV PREETI DINESHRAO
186
65.35
66.38
71.00
23/11/1985
2936
301430
306058
2,936
KESHARWANI VARTIKA SHRINIWAS
186
65.27
64.23
66.18
17/01/1986
2937
101000
300687
2,937
SUDKE AMOL YASHWANT
186
65.14
64.54
67.82
24/03/1987
2938
300596
305245
2,938
186
65.06
63.46
65.45
22/05/1985
2939
100331
302858
2,939
SHAIKH FIRDAUS NAUSHEEN
BASHIRAHMED
MEHTA
ANUSHREE VIPUL
186
64.45
61.85
66.72
15/11/1986
2940
102013
302770
2,940
ROHRA JAGDISH ASHOK
186
64.39
58.93
70.36
27/02/1985
2941
301441
309267
2,941
OBC-614
MASKE MAHENDRA MOTIRAM
186
64.37
63.69
65.09
22/12/1986
2942
400425
304436
2,942
OBC-615
GAIKWAD UTPAL SHIVRAM
186
64.37
62.85
68.54
12/06/1987
2943
100327
300381
2,943
186
64.33
62.15
67.27
10/02/1981
2944
100792
301261
2,944
NT1-48
KUMAR SINGH KUNAL SATISH CHANDRA
SINGH
PACHANGE ANUP DILIP
186
64.29
61.15
68.90
25/10/1985
2945
102755
302653
2,945
OBC-616
PATIL VIVEK ANANT
186
64.27
61.85
69.27
18/12/1985
2946
401402
304254
2,946
SHINDE SHUBHANGI UDDHAVRAO
186
64.16
62.00
69.45
27/11/1984
2947
101196
311399
2,947
BOWALEKAR SNEHA SHARAD
186
64.15
61.68
67.09
10/03/1985
2948
102928
302528
2,948
CASTELLINO ASHISH NORMAN
186
64.12
62.08
68.18
19/05/1983
2949
101996
301538
2,949
KALEPATIL SNEHAL BALASAHEB
186
64.08
61.38
66.90
19/07/1986
2950
301794
305893
2,950
CHIRANIYA SURAJ DAGDULAL
186
63.92
61.69
64.72
18/05/1987
2951
101240
309058
2,951
CHUGH ANISH DEEPAK
186
63.67
60.08
66.36
13/03/1988
2952
301909
305898
2,952
OBC-617
MATRE PRITI RAJENDRA
186
63.43
62.15
65.09
04/06/1985
2953
300886
304750
2,953
OBC-618
WANJARI AMOL THANPAL
186
63.35
61.46
66.18
12/12/1986
2954
101293
308999
2,954
PATKI SARANG SANTOSH
186
63.35
59.08
69.45
25/12/1987
2955
100754
302227
2,955
SHAH SHREYANSKUMAR DINESHCHANDRA
186
63.31
60.54
65.82
08/10/1984
2956
401597
309861
2,956
OBC-619
GHORPADE REENA PRAKASH
186
63.17
60.53
69.81
09/06/1985
2957
400804
303013
2,957
OBC-620
PATIL SONAL SHAMAKANT
186
62.65
62.23
62.00
12/04/1982
2958
302162
304733
2,958
DEWANGAN BHAGWATIPRASAD SUNDERLAL
186
62.49
60.38
64.18
04/01/1985
2959
101838
301540
2,959
GADE PRITAM SAKHARAM
186
61.84
59.08
66.50
07/10/1986
2960
103441
302895
2,960
BUDHRAJA RIA RAJIV
186
61.76
58.92
64.00
04/04/1986
OBC-611
NT3-63
NT2-85
NT2-86
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 81 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2961
100750
302787
2,961
2962
102563
303099
2,962
2963
400516
304417
2,963
2964
102925
300073
2965
100665
2966
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
AGARWAL DEEPTI VINOD
186
61.71
60.23
62.54
05/05/1986
MORE MONIKA MANSARAM
186
61.63
60.77
57.09
12/10/1985
PATIL SHRIDHAN ANAND
186
61.51
60.85
60.36
06/01/1986
2,964
SANGWAN PRADEEP B S
186
61.31
60.31
61.81
18/02/1985
301782
2,965
JACOB SIBU BABY
186
61.27
58.46
62.73
06/06/1986
100663
301724
2,966
CHAWATHE PRIYANK RAMESH
186
61.14
59.00
62.90
12/01/1987
2967
400755
303530
2,967
MUNGHATE ANAND MANSARAM
186
60.82
60.46
60.91
24/07/1986
2968
401572
301293
2,968
KATHURIA HARJEETSINGH MANJEETSINGH
186
60.73
61.00
60.36
31/08/1986
2969
201935
302073
2,969
SHUKLA PANKAJ KRISHNAKANT
186
60.69
57.08
68.18
13/06/1987
2970
201648
308707
2,970
PORE SHOBHA NAMDEO
186
60.57
58.69
62.36
09/07/1986
2971
301934
306289
2,971
SHROFF HARDIK GIRISH
186
60.33
57.38
64.90
19/08/1983
2972
301099
306762
2,972
RATHI ARPIT SURESHCHANDRA
186
60.20
57.62
61.09
07/02/1986
2973
100457
301863
2,973
TAKWALE ANUPAM BHANUDAS
186
60.08
58.38
64.00
30/06/1986
2974
400103
304102
2,974
SOLANKE GIRISH DNYANDEO
186
59.67
57.85
62.36
06/10/1986
2975
301129
305689
2,975
PATIL SUSHANT ANIL
186
59.63
58.69
63.27
03/10/1987
2976
201119
307550
2,976
ATHALYE SACHIN CHANDRAKANT
186
59.59
59.38
61.09
06/11/1986
2977
102085
300444
2,977
SC-186
WAGHMARE RUPALI VASANTRAO
186
59.51
58.69
64.00
08/08/1986
2978
401516
303187
2,978
OBC-622
PATIL RAJASHRI SUBHASH
186
59.51
58.17
60.36
27/06/1985
2979
401481
304185
2,979
OBC-623
MUSANDE RAJNIKANT KISHANRAO
186
59.51
57.46
62.00
24/06/1984
2980
401404
303966
2,980
DT(VJ)-49
RAJPUT SACHIN DHONDIRAMSINGH
186
59.43
59.38
58.18
28/08/1984
2981
200238
309451
2,981
RENDALE SACHIN CHANDRAKANT
186
59.39
57.08
59.82
16/06/1985
2982
400116
304153
2,982
SAYYAD SOHAIL TAREKH
186
59.31
57.08
62.54
18/07/1986
2983
301581
306279
2,983
NT3-64
SALWE NILESH ASHOK
186
59.14
57.85
59.27
04/03/1985
2984
202051
309276
2,984
SC-187
PAIKRAO YOGESH MADHAVRAO
186
58.98
56.46
59.63
26/06/1985
2985
400270
309725
2,985
BHALERAO RAJESH DNYANESHWAR
186
58.65
58.54
57.81
01/06/1984
2986
200620
308258
2,986
OBC-624
DIWATE SUNIL UMAKANT
186
58.65
56.46
62.18
08/01/1985
2987
302034
305399
2,987
SC-188
INGLE SHARAD PRABHAKARRAO
186
58.65
55.92
58.36
11/04/1984
2988
300532
305680
2,988
NAKHATE SANDIP SURESH
186
58.61
58.69
59.82
02/11/1984
2989
200529
308616
2,989
SUTAR BASAVARAJ BRAHMANAND
186
58.16
58.54
56.36
21/08/1984
2990
101407
302832
2,990
RAGI JASVINDERPAL SINGH JASPAL SINGH
186
58.16
55.46
62.18
08/08/1984
2991
400092
303762
2,991
KALKE HARSHADA VIJAY
186
58.12
58.77
56.90
04/03/1985
2992
100583
300186
2,992
PATHAK ABHIMANYU ARJUN
186
58.00
55.77
64.90
19/12/1979
2993
301190
304890
2,993
186
57.96
56.62
60.54
31/08/1980
2994
401145
303643
2,994
NT1-50
KUMAR GUPTA NARENDRA VISHNU RAM
SAH
BHASKAR RAVIKUMAR BHAGOJI
186
57.67
58.00
55.45
15/09/1985
2995
400194
303670
2,995
SC-189
KAMBLE SHANTIBHUSHAN KASHINATH
186
57.51
59.46
57.27
06/02/1985
2996
100801
307924
2,996
186
57.43
56.48
57.63
01/03/1978
2997
301658
304999
2,997
186
57.22
57.08
54.36
25/11/1983
NT1-49
SC-185
OBC-621
DT(VJ)-48
OBC-625
PH
Declared on 26/02/2011
SHAMBHUKUMAR SHIV NARAYAN YADAV
SC-190
WAGHMARE HEMANT KARTIK
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 82 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
2998
400175
303805
2,998
2999
100982
300589
2,999
3000
300044
305248
3,000
3001
301236
305004
3002
201444
3003
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
ADMANE CHETAN SUNDARRAO
186
57.18
57.08
57.27
05/03/1985
ST-27
PADVI NAMRATA VASANT
186
56.99
58.78
58.54
25/05/1986
SC-191
KHOBRAGADE PRIYA GULAB
186
56.65
54.69
60.00
15/05/1985
3,001
SC-192
KOKANE ABHIJEET GANGARAM
186
56.57
56.62
61.45
22/11/1984
307687
3,002
SC-193
GAIKWAD PRABODHAN PRAKASH
186
56.04
55.00
57.27
22/09/1983
103309
300716
3,003
NT2-87
PATIL SHUBHANGI SHIVAJI
186
55.88
54.77
60.90
24/10/1984
3004
101780
302766
3,004
SC-194
KASBE SANDEEP BHANUDAS
186
55.85
55.80
54.54
22/06/1984
3005
101934
302901
3,005
SC-195
KAMBLE VAIBHAV BALU
186
55.10
53.85
61.27
20/09/1984
3006
300071
302993
3,006
185
70.04
66.23
75.82
01/12/1987
3007
101340
300357
3,007
VIJAYVARGIYA MAYANK CHANDRASHEKHAR
185
69.31
64.66
77.64
30/04/1987
3008
100149
301060
3,008
BIDARAHALLI SUGUNA DHEERENDRA
185
68.90
66.23
74.18
17/07/1986
3009
102695
301265
3,009
MANGLUNIA ASHMI SHYAM
3010
400695
303538
3,010
3011
200442
307184
3,011
3012
101939
300844
3,012
3013
200434
307146
3014
101140
3015
301037
3016
REVATHY KRISHNAMURTHY
185
68.82
65.69
72.73
27/05/1986
ANISH PAUL GREGORY
185
68.37
66.31
67.09
11/09/1986
OBC-626
RODE SUPRIYA SHAHAJI
185
67.43
64.77
72.90
25/12/1986
OBC-627
ROTHE SHRUTI RAJENDRA
185
67.39
65.00
72.00
27/08/1987
3,013
DUGAD MAHAVIR SANTOSH
185
66.90
65.69
69.45
07/08/1986
301967
3,014
KRIPLANI DIMPLE KANHAIYALAL
185
66.90
65.54
71.27
29/07/1986
306060
3,015
TIWARI SAURABH SURENDRA
185
66.43
65.54
68.36
19/04/1981
301173
305339
3,016
NAIR PRITI BALKRISHNAN
185
66.12
62.38
69.27
01/03/1985
3017
300923
305470
3,017
KADHAO ASHVINI VISHNUJI
185
65.55
63.85
67.81
01/05/1987
3018
200849
307185
3,018
URADE KANCHAN VIJAY
185
65.27
63.69
64.72
26/12/1986
3019
400700
304589
3,019
TEWARI VERTIKA SUSHIL
185
64.94
64.46
69.63
22/04/1983
3020
200653
307803
3,020
WAGH PARESH PRABHAKAR
185
64.82
64.15
64.72
07/10/1985
3021
102173
302539
3,021
KHARDENAVIS SUPRIYA JAYANT
185
64.69
59.38
70.00
29/10/1986
3022
100052
301142
3,022
PARAB SAGAR DATTARAM
185
64.29
60.08
66.00
29/09/1986
3023
103324
302007
3,023
WARRIER SIDDHARTH RAMKUMAR
185
64.00
62.00
67.27
22/02/1988
3024
301074
306537
3,024
GATTANI RAMKISHOR VIJAYKISHOR
185
63.84
63.77
65.81
12/01/1987
3025
401225
303804
3,025
TATHE SANTOSH SHIVAJIRAO
185
63.80
62.23
67.09
18/09/1983
3026
300894
305504
3,026
OBC-628
BAWANKAR PRITAM MADHUKAR
185
63.43
62.38
62.18
27/07/1986
3027
400531
304114
3,027
DT(VJ)-50
JADHAV SHEKHAR AJABSINGH
185
63.02
59.69
68.18
04/03/1986
3028
101329
302164
3,028
ACHLERKAR RAHUL RAJA
185
62.98
61.38
64.36
02/08/1985
3029
101413
300513
3,029
SC-196
POWAR ABHIJIT SAMPATRAO
185
62.53
61.23
66.18
25/09/1986
3030
100158
301137
3,030
OBC-629
THOSAR MAYUR ARUN
185
62.20
61.77
60.36
23/08/1986
3031
200022
307136
3,031
DT(VJ)-51
RAJPUT PRIYA RUPSING
185
62.16
61.15
66.36
05/09/1987
3032
201181
308255
3,032
NAWALE SACHIN DINKAR
185
62.04
62.00
67.09
08/01/1984
3033
400847
303827
3,033
NT3-65
BHANGE DIPAK BHIMRAO
185
61.92
61.77
60.00
11/06/1985
3034
201949
307554
3,034
OBC-630
CHAUDHARI MUKESH KAILAS
185
61.88
61.23
64.00
04/11/1987
NT2-88
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 83 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3035
400736
304494
3,035
3036
103339
302341
3,036
3037
201971
308995
3,037
3038
401309
303211
3039
401363
3040
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
INAMDAR DATTATRAY VITHALRAO
185
61.76
61.08
64.00
21/06/1987
OBC-631
KHANDE TEJAL ABASAHEB
185
61.67
58.69
55.45
07/09/1986
OBC-632
DEODHE SHASHIKANT CHANDRABHAN
185
61.63
57.85
64.73
11/06/1984
3,038
SC-197
ARSULE NITEEN NATHU
185
61.35
58.77
64.36
22/05/1986
304346
3,039
NT2-89
PANSARE GANESHKUMAR GORAKSHNATH
185
61.35
58.46
63.45
17/05/1985
301003
305142
3,040
OBC-633
KURALKAR RAVINDRA NUTANCHANDRA
185
61.27
59.38
65.09
23/06/1985
3041
300346
305204
3,041
OBC-634
KHADE AMIT RUPRAO
185
61.14
59.62
63.27
24/10/1985
3042
200809
307620
3,042
OBC-635
CHAUDHARI HITENDRA RAMESH
185
61.02
57.69
64.91
10/09/1985
3043
401400
303528
3,043
OBC-636
BADUKALE NILESH MANIKRAO
185
60.57
60.23
64.36
20/10/1982
3044
400196
304323
3,044
ASHTEKAR AMOL ANILRAO
185
60.53
59.46
63.45
10/06/1986
3045
100981
301283
3,045
BOLKE MANISHA SHANTARAM
185
60.53
59.08
63.09
14/03/1987
3046
401195
303996
3,046
SACHAN ROHIT OMPRAKASH
185
60.29
61.15
60.54
30/06/1981
3047
100816
300619
3,047
185
60.29
59.92
56.90
13/06/1977
3048
300075
305235
3,048
ST-29
KHAN MOHAMMAD KHALID WAHID NOOR
KHAN
SHERKAR NITIN DNYANESHWAR
185
60.29
57.62
61.45
29/12/1986
3049
401189
303718
3,049
NT3-66
BADE RAHUL BUVASAHEB
185
60.24
60.31
62.18
29/08/1986
3050
300080
304736
3,050
JAIN BHUPESH PRAKASHCHAND
185
60.12
58.38
62.00
10/01/1986
3051
401386
303697
3,051
PATIL YOGESH BALASO
185
59.71
57.46
63.27
17/06/1986
3052
201812
308230
3,052
KHARDIKAR ONKAR PRADIP
185
59.67
58.77
59.27
24/02/1985
3053
301856
304998
3,053
KARMAKAR SHIBANAND NEPAL
185
59.63
56.31
64.36
04/02/1986
3054
301999
306841
3,054
185
59.43
57.92
62.54
24/12/1984
3055
401533
303542
3,055
BIYABANI NAUSHAD HUSAIN
SAJJADHUSAIN
JADHAV
RAHUL MANCHAKRAO
185
59.27
57.85
60.00
18/04/1986
3056
103365
302999
3,056
SHARMA PALLAVI BANSHIDHAR
185
59.19
56.34
65.20
04/08/1983
3057
103449
300917
3,057
OBC-637
KOLTE ANKUSH SUBHASH
185
58.82
59.15
62.18
08/11/1984
3058
400159
309701
3,058
SC-198
JOGDAND PRERANA DHONDIRAM
185
58.69
57.77
62.55
12/02/1987
3059
201992
307140
3,059
NT3-67
GUTTE GIRISH PRAKASHRAO
185
58.41
57.69
57.27
21/06/1984
3060
401370
303874
3,060
NATHANI AKSHAY SHAMLAL
185
58.41
56.15
62.36
19/06/1987
3061
201963
307887
3,061
PARIKH RUTVIK HARISH
3062
100888
309076
3,062
3063
300789
306067
3,063
3064
301201
306115
3,064
3065
100463
302194
3,065
3066
300018
304994
3,066
3067
301462
305242
3,067
3068
103283
307883
3069
300317
3070
3071
ST-28
NT2-90
185
58.16
55.46
64.00
24/01/1987
SUMIT KUMAR SURESH PRASAD
185
57.43
56.92
55.64
01/03/1983
HAKE ASHVINKUMAR GANESHRAO
185
57.43
55.54
57.45
15/11/1984
185
57.14
57.23
56.70
03/12/1979
P CHACKO SUSAN P M
185
56.78
55.15
58.00
25/08/1984
ST-30
WETE NITIN NANAJI
185
53.80
52.69
52.18
07/09/1983
ST-31
ATRAM VIVEK SHAMRAO
185
53.71
53.23
52.90
05/02/1983
3,068
DE SUDIPTD SUDARSAN
184
69.67
65.57
76.54
21/12/1987
306816
3,069
PIMPARKAR SURABHI PRAKASH
184
68.94
67.38
75.45
20/03/1987
101033
301501
3,070
PANDEY MINAL DURGAPRASAD
184
68.05
63.44
74.00
07/04/1988
103036
300637
3,071
184
67.92
66.67
70.47
13/05/1983
NT2-91
DHANANJAY KUMAR HARI LAL GUPTA
SUJATA ROHTAS
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 84 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3072
200668
307656
3,072
3073
201591
309059
3,073
3074
101580
309044
3,074
3075
400580
304360
3076
100476
3077
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
TIWARI SAURABH
184
67.88
66.00
70.90
31/01/1985
KHADKE MONA PRAVIN
184
67.47
64.23
72.72
20/06/1988
KHANDELWAL PRERNA SHYAM BABOO
184
67.39
64.69
71.81
12/08/1986
3,075
SYEDA MUNEZA NAUSHEEN MOHAMMED ALI
184
67.39
63.31
73.45
24/03/1985
301900
3,076
GIDWANI HITESH VINOD
184
67.19
65.94
68.66
06/08/1986
300901
305136
3,077
YADAV PANKAJ MAHESH
184
66.90
65.15
69.81
04/10/1987
3078
100957
302224
3,078
AKALI NISHA RAJRATTANSINGH
184
66.34
63.59
70.90
29/08/1986
3079
300722
305419
3,079
PARKHE ADITI MOHAN
184
65.47
62.54
69.81
25/01/1986
3080
200025
308701
3,080
KALE SHYAM BHAURAO
184
65.43
63.23
67.27
22/11/1987
3081
400631
304111
3,081
OBC-639
MALWADKAR DEEPALI SHANKARRAO
184
65.39
63.92
67.09
07/03/1987
3082
100492
300928
3,082
SC-199
BHAGAT RAHUL SIDHARTHA
184
65.39
63.46
70.90
05/12/1984
3083
201655
301218
3,083
OBC-640
KAHANE KAUSTUBH JAYKUMAR
184
65.27
63.15
72.18
18/12/1986
3084
200523
303010
3,084
SHAH ANIKET KAMALESH
184
65.22
62.69
70.00
26/08/1987
3085
300982
305362
3,085
CHIKHALE CHAITANYA BABAN
184
64.98
62.31
64.90
14/04/1986
3086
300498
304941
3,086
GUPTA PRERNA DILIPKUMAR
184
64.86
65.31
65.64
28/07/1982
3087
101737
300754
3,087
M ANANTHI K MUTHUSAMY
184
64.82
61.92
66.55
19/10/1984
3088
102723
301740
3,088
CHAVAN DINAR MADAN
184
64.73
63.46
68.00
23/02/1988
3089
401517
303617
3,089
QUADRISYEDA AZKA ZAHRA ABDULGAFFAR
184
64.45
63.38
64.18
24/11/1986
3090
301282
305070
3,090
KANUNGO SNEHAL RAMESH
184
64.33
63.92
63.27
29/07/1986
3091
103437
300757
3,091
BAROT NAKUL NAVINCHANDRA
184
64.33
63.08
68.90
05/11/1986
3092
301594
305618
3,092
OBC-642
RAUT VAIBHAV KISHORE
184
64.20
65.08
63.81
18/07/1986
3093
201765
307212
3,093
NT1-51
DABHOLKAR SWAPNIL SANJAY
184
64.04
65.11
65.63
29/05/1985
3094
301959
305106
3,094
OBC-643
DHOBLE SHASHIKANT VITHOBAJI
184
63.88
59.08
66.00
25/01/1986
3095
103393
301383
3,095
PANDEY AJAYKUMAR RAGHUNATH
184
63.67
60.92
65.09
05/07/1985
3096
200907
307832
3,096
NAHAR AMIT BHAGCHAND
184
63.55
61.15
70.00
20/12/1986
3097
200532
307880
3,097
PATIL MAHESH UTTAMRAO
184
63.47
60.15
66.90
23/03/1986
3098
102846
302986
3,098
YADAV BRIJESHKUMAR MUNILAL
184
63.35
60.77
66.54
25/07/1982
3099
100521
302773
3,099
BHOSALE RAHUL ANAND
184
63.02
59.38
66.90
31/08/1984
3100
201204
308976
3,100
SC-200
PAGARE ASHWINI SATISH
184
62.94
61.62
65.81
31/05/1985
3101
102653
300674
3,101
OBC-645
DAHAKE VANDANA TUKARAM
184
62.73
61.54
66.00
07/10/1984
3102
102747
302364
3,102
CHORAGHE ROHAN PANDHARINATH
184
62.57
59.23
64.90
10/06/1987
3103
400480
304052
3,103
OBC-646
CHAVHAN SNEHAL VITTHAL
184
62.49
62.15
66.90
15/05/1986
3104
400453
304174
3,104
NT3-68
GHUGE SACHIN VYANKATRAO
184
62.33
59.46
64.00
04/02/1985
3105
101194
301410
3,105
SAKHARE ADITYA BAJIRAO
184
62.24
59.77
64.55
09/06/1987
3106
300572
305554
3,106
TAORI PRITESH KACHARULAL
184
62.04
60.62
65.27
07/06/1985
3107
301600
305311
3,107
SC-201
DUPHARE MALANAND GULABRAO
184
61.92
58.46
65.09
13/09/1983
3108
301409
305431
3,108
OBC-647
JADHAL GUNWANT MAHADEO
184
61.71
59.31
62.72
13/11/1983
OBC-638
OBC-641
OBC-644
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 85 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
3109
302020
305676
3,109
3110
401263
303655
3111
101938
302391
3112
102634
301381
3,112
3113
103159
301514
3,113
Name of The Candidate
CET Marks
OBC-648
DALAL SHRIKANT KAILAS
184
61.59
60.62
60.36
16/09/1986
3,110
OBC-649
PATIL PRAFULLA MADHUKAR
184
61.31
61.92
59.27
11/04/1985
3,111
OBC-650
BHOLE YATIN SUNIL
184
61.27
59.00
66.54
17/04/1987
MORE SHRADDHA VILAS
184
61.10
60.54
62.72
29/11/1985
TAMBAVEKAR SUNIL EKNATH
184
61.06
60.15
58.54
3114
102849
300160
3,114
27/09/1985
KULKARNI PRANAV CHANDRAKANT
184
60.98
61.31
60.18
01/11/1985
3115
302083
306782
3,115
OBC-652
3116
101935
306902
3,116
OBC-653
CHOUDHARI CHANDRASHEKHAR
MADHUKAR
BADMERA MUKESH MANOHAR
184
60.98
58.69
62.18
16/05/1985
184
60.98
57.69
64.00
3117
102154
300688
03/10/1983
3,117
PAWAR ANITA BHIMRAO
184
60.90
61.15
62.36
3118
100623
09/12/1985
301180
3,118
CHAVAN DIPALI TANAJIRAO
184
60.86
59.00
61.82
3119
06/02/1985
100237
301983
3,119
RANVIR SACHIN TUKARAM
184
60.86
57.85
66.98
01/01/1988
3120
200077
309969
3,120
PATIL SUNIL CHANDRASHEKHAR
184
60.82
59.31
59.45
08/06/1985
3121
201301
308204
3,121
SC-203
KAMBLE NIKHIL PRABHAKAR
184
60.61
60.38
62.18
10/01/1986
3122
301339
305184
3,122
OBC-654
TURKAR SHRUTI WAMAN
184
60.33
58.46
62.18
10/03/1986
3123
401423
303733
3,123
PATEL PRANJAL ANIL
184
60.12
56.31
63.09
25/12/1985
3124
401315
303875
3,124
ABDAGIRE NAGESH VITHALRAO
184
59.71
57.08
60.18
15/04/1986
3125
200670
307961
3,125
JADHAV SWAPNIL SUBHASH
184
59.63
59.38
57.63
24/04/1986
3126
400283
309937
3,126
HOLKUNDE AJIT ASHOK
184
59.63
57.15
59.09
14/12/1984
3127
102805
302209
3,127
NT3-69
JAYBHAY SHIVAPRASAD DHONDIBA
184
59.02
57.69
64.36
04/03/1984
3128
100690
300153
3,128
SC-204
RAJMANE ABHISHEK HANAMANT
184
58.98
57.38
57.82
06/03/1986
3129
201206
307691
3,129
POTEY SAMEER VYANKATESH
184
58.82
54.69
61.27
08/08/1985
3130
400662
304533
3,130
NT2-92
WAGRE SNEHALI SAKHARAM
184
58.78
58.54
56.36
01/07/1986
3131
401127
303518
3,131
SC-205
INGALE ABHIJEET SUDHAKARRAO
184
58.57
58.77
59.45
13/06/1984
3132
301591
305454
3,132
DT(VJ)-52
RATHOD DEONA RUNDAN
184
58.20
55.38
56.90
12/09/1985
3133
400666
304456
3,133
OBC-656
GUNDARE RAVI PRALHADRAO
184
57.51
56.08
59.27
01/12/1984
3134
200449
309007
3,134
LOMATE SHAHAJI BHARATRAO
184
57.18
56.23
56.18
11/02/1986
3135
200825
308310
3,135
JADHAV RAJIV JOHARSING
184
57.14
55.54
58.72
05/11/1983
3136
103260
300363
3,136
184
56.98
54.23
57.27
17/12/1982
3137
201849
309078
3,137
SUMAN SHUBHENDU KUMAR KAMESHWAR
SINGH
GIRI GORAKH NATH RAJESHWAR
184
56.45
57.16
58.00
01/01/1977
3138
201323
308274
3,138
PATEL UTKRANT MUKESHBHAI
184
56.41
56.77
55.45
13/04/1986
3139
201520
308631
3,139
ST-32
WARTHA PRAMOD VASANT
184
56.29
58.15
53.45
20/01/1987
3140
202106
308237
3,140
SC-206
GHOLAP TEJAS JAGANNATH
184
56.16
52.46
60.90
06/10/1984
3141
302088
306133
3,141
OBC-657
GAWALI ROHAN ARUNRAO
184
56.08
56.00
56.90
02/03/1985
3142
301837
304778
3,142
SINGHANIA NIDHI MAHENDRA
183
72.41
70.23
73.45
12/04/1988
3143
201877
307516
3,143
PARASHAR KHUSHBOO D K
183
71.59
68.00
75.45
23/12/1987
3144
101771
302709
3,144
TIWARI RAJANSHU SADASHIV PREM
183
70.61
67.79
71.81
21/10/1984
3145
100102
302517
3,145
GUMBER RAMNIKA IQBAL SINGH
183
69.76
68.15
74.20
30/06/1987
OBC-651
SC-202
OBC-655
DT(VJ)-53
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 86 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
3146
101734
300561
3,146
3147
102105
301887
3,147
3148
300506
305982
3,148
OBC-658
3149
201019
308146
3,149
OBC-659
3150
102822
302057
3151
301886
3152
3153
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
CHOUDHARY NITIN ASHOK KUMAR
183
69.56
67.82
71.90
16/07/1986
DAVE NAHID NASIR
183
68.45
69.54
67.09
22/12/1987
JAISWAL PRATIKSHA SHARADCHANDRA
183
68.45
64.69
74.72
13/10/1987
CHAVHAN PALLAVI PANDITRAO
183
68.41
64.23
71.63
12/04/1986
3,150
KARANJE PRIYANKA NITYANAND
183
68.16
67.31
73.64
11/02/1987
305018
3,151
SONDANKAR DIVYAJA VINOD
183
68.00
64.46
70.90
24/01/1988
300912
304972
3,152
BIRTHARE SAURABH VISHWANATH
183
67.14
65.62
66.90
29/10/1984
100332
300066
3,153
AGARWAL MEGHA KRISHAN C SHEKHAR
183
67.02
67.08
68.00
07/03/1984
3154
401047
303777
3,154
DESHPANDE PREETI UDAY
183
66.98
62.54
69.63
11/01/1988
3155
400968
303753
3,155
YADAV NISHA ANURAG
183
66.82
65.54
70.20
15/08/1985
3156
102856
300123
3,156
OBC-660
GUJRATHI AMRISH DATTATRAY
183
66.41
63.38
69.09
21/09/1985
3157
300152
306554
3,157
OBC-661
DWIDMUTHE PRIYANKA VILASRAO
183
66.29
65.69
65.63
04/08/1985
3158
200981
307874
3,158
OBC-662
CHAUDHARI PRACHI DINKAR
183
66.20
64.46
69.45
27/09/1983
3159
102064
300409
3,159
SIDDIQUEE NABILAH ABDUL HAQUE
183
66.20
62.54
72.54
01/04/1985
3160
301398
305293
3,160
MOHAN SNEHA KRISHNA
183
66.04
62.69
64.90
20/02/1985
3161
102880
300778
3,161
PAREEK VIBHAY VIPIN KUMAR
183
65.96
67.15
63.45
25/09/1983
3162
102232
300264
3,162
SONI RAVISHKUMAR BHAGWANDAS
183
65.84
62.69
69.27
02/04/1987
3163
300486
304807
3,163
HIWANJ RAHUL RAJENDRA
183
65.63
65.15
63.27
17/03/1986
3164
100725
301886
3,164
DUBEY ABHILASH JANARDANPRASAD
183
65.59
63.32
68.72
12/11/1984
3165
201773
307390
3,165
ACHAWALE MANISHA UMAKANT
183
65.51
63.62
67.27
05/06/1986
3166
401176
303976
3,166
GADGE GAURI NARENDRA
183
65.33
62.29
66.72
19/02/1984
3167
101048
300460
3,167
JAIN DHIRAJ LAXMILAL
183
65.27
60.85
70.36
09/01/1986
3168
100120
300106
3,168
SARDANA SAMARTH RAJKUMAR
183
65.22
62.92
67.45
10/11/1986
3169
101082
302748
3,169
SAVALIA RAHUL ARVINDBHAI
183
65.14
63.77
61.63
01/02/1986
3170
101557
300423
3,170
PATEL VISHALBHAI KANTILAL
183
64.86
64.92
64.72
01/04/1987
3171
200648
307381
3,171
TILLU NEHA SUDHIR
183
64.86
62.38
69.63
29/09/1986
3172
101606
309553
3,172
PALANDE BHAKTI HEMANT
183
64.82
61.31
68.00
13/08/1983
3173
401213
303531
3,173
SAINI KOPAL KULWANT
183
64.78
61.23
70.91
23/02/1987
3174
101113
302311
3,174
MAMNOON FATIMA YAHYABHAI
183
64.69
62.54
69.45
23/12/1987
3175
101200
300887
3,175
VIRA LAKIN DINESH
183
64.53
64.85
68.00
15/08/1987
3176
202082
307948
3,176
VEER ABHIMANYU ASHOK
183
64.49
61.23
64.54
27/07/1986
3177
401388
302882
3,177
MEHTA SUMEETKAUR TARVINDERSINGH
183
64.33
63.15
62.36
29/05/1986
3178
300545
300272
3,178
CHANDA ANSHUMAN BIPLAB KUMAR
183
63.71
60.23
66.54
31/12/1981
3179
400923
300336
3,179
DURGE YASHWANT LINGAJI
183
63.63
60.54
66.36
29/05/1984
3180
201296
307548
3,180
KAMTANE RAJESH ASHOK
183
63.51
59.46
65.81
06/06/1985
3181
101709
301752
3,181
LAD SONALI PRAKASH
183
63.43
62.00
65.81
04/07/1986
3182
400061
309899
3,182
SYED WASEEM YOUSUF
183
63.35
62.08
66.90
22/05/1984
PH-4
OBC-663
SC-207
SC-208
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 87 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3183
301223
304809
3,183
JANGIR ANJU KESHAR DEV
183
63.10
61.92
65.64
25/09/1984
3184
400838
303382
3,184
BANSAL RAJESH VED PRAKASH
183
63.10
60.38
68.36
26/04/1983
3185
102010
300978
3,185
JADHAO SWATI AJITRAO
183
63.06
61.31
63.27
03/01/1986
3186
300562
304723
3,186
MESHRAM SWATI SHYAM
183
63.06
59.31
64.54
30/11/1985
3187
201273
307249
3,187
YADAV ASHU ROTASH
183
63.02
63.08
63.81
22/04/1982
3188
200068
308715
3,188
PAREKAR NAGESH MADHAV
183
63.02
62.38
62.90
17/06/1984
3189
201013
307075
3,189
GUPTA GARIMA
183
62.90
61.92
64.91
19/09/1985
3190
300638
306968
3,190
JAYBHAYE ANUPAMA VILASRAO
183
62.69
64.00
64.72
12/06/1985
3191
300673
305576
3,191
ALI MOHAMMED NISAR
183
62.53
59.77
66.73
26/01/1983
3192
100213
302729
3,192
SRIVASTAVA VINIT KUMAR PREM NARAYAN
183
62.41
60.15
65.81
21/11/1984
3193
201730
307515
3,193
WANDRE ARTI SHRIKANT
183
62.37
61.77
64.00
17/01/1984
3194
101029
300777
3,194
REGE GAUTAM MADHAV
183
62.20
61.54
62.18
25/09/1985
3195
301329
304850
3,195
OBC-665
BHUGAONKAR ROSHAN MOHAN
183
61.43
60.00
59.81
01/06/1985
3196
302042
304789
3,196
SC-210
GONDANE SWATI SAKHARAM
183
61.22
57.62
62.54
17/08/1985
3197
201136
308322
3,197
OBC-666
KHOLAMKAR AMOL RAMESH
183
61.06
58.92
66.90
08/09/1984
3198
301137
305354
3,198
LAL HIMANSHU KASHMIRLAL
183
61.02
59.08
61.45
01/11/1985
3199
401636
302574
3,199
JADHAV GANESH MADHUKAR
183
61.02
58.54
65.09
23/09/1984
3200
201536
307172
3,200
NT1-53
NAGARE KETAK MAHENDRA
183
60.90
62.77
59.45
29/09/1985
3201
200860
307135
3,201
OBC-667
INGALE ASHWINI PARSHRAM
183
60.65
58.23
61.09
03/05/1987
3202
300568
306505
3,202
OBC-668
HEDAOO SANDEEP SHANKAR
183
60.61
57.92
60.00
14/05/1986
3203
200896
307347
3,203
IQBAL MD MOZAFFAR MD MUSLIM
183
60.53
59.54
62.00
14/12/1982
3204
100179
301319
3,204
ZAMBARE SACHIN BHAUSAHEB
183
60.37
60.23
66.37
17/02/1986
3205
102439
303167
3,205
PANDITA NAVEEN DURGANATH
183
60.16
60.00
62.18
20/03/1986
3206
301391
305370
3,206
183
59.92
57.23
58.72
12/03/1986
3207
100724
300177
3,207
BHANGADIYA RUPESHKUMAR
RAMESHCHAND
MATHUR TANMAY SUNIL
183
59.51
59.38
60.18
07/04/1986
3208
400254
304459
3,208
PINGALKAR VISHAL NANDKISHOR
183
59.39
57.62
58.90
11/06/1985
3209
101289
302048
3,209
SINGH AMIT PRAKASH RAJENDRA D N
183
59.22
59.31
58.54
17/08/1978
3210
200417
308076
3,210
LENDE PRAMOD BALKRUSHNA
183
58.94
53.82
62.72
09/02/1986
3211
300434
306530
3,211
KULSANGE PUNAM MAROTRAO
183
58.90
57.54
59.63
26/02/1986
3212
103285
300396
3,212
MAURYA NITESH RAMBAHADUR
183
58.90
56.92
60.01
23/09/1985
3213
401349
303802
3,213
PATHADE RAMESHWAR BABANRAO
183
58.45
57.38
58.18
11/12/1984
3214
201235
308981
3,214
OBC-669
CHAUDHARI UMESH RAMESH
183
58.29
55.69
62.18
06/10/1982
3215
401566
303615
3,215
OBC-670
KHANDAGALE AMOL ARUN
183
58.20
56.85
59.63
17/09/1986
3216
101778
300873
3,216
PRASAD SACHCHIDANAND UDAYNARAYAN
183
57.92
56.85
61.45
02/12/1978
3217
200395
309868
3,217
PATIL CHETAN ASHOKRAO
183
57.71
56.23
59.45
26/10/1987
3218
202109
307622
3,218
KATE SARIKA PRAKASH
183
57.63
58.54
55.63
01/06/1983
3219
101213
303001
3,219
RANE NIKHIL RAMESH
183
57.22
56.77
58.90
30/03/1986
SC-209
OBC-664
NT3-70
NT1-52
ST-33
OBC-671
OBC-672
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 88 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3220
401163
304339
3,220
3221
400705
304563
3,221
3222
200957
307066
3,222
3223
200558
308952
3,223
3224
301539
305773
3,224
3225
101198
301847
3,225
3226
300644
304967
3,226
3227
400384
303799
3,227
3228
101536
300040
3229
200175
3230
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
DOLAS TUKARAM RAMBHAU
183
57.19
57.29
55.50
01/06/1974
NT2-93
BHETE DEEPA BALIRAM
183
56.82
55.69
60.54
28/12/1983
SC-211
CHAVAN SACHIN JANRAO
183
56.61
57.38
57.63
07/11/1985
SC-212
THORAT MAHADEV MANIK
183
56.45
55.38
54.91
01/06/1985
RUIKAR RAHUL SHIVAJIRAO
183
56.08
55.00
53.27
27/07/1986
OBC-673
BHARAMBE PANKAJ ONKAR
183
54.24
52.92
55.27
27/03/1986
OBC-674
JIBHKATE CHARUSHREE EKNATHRAO
182
74.04
70.69
79.81
03/12/1984
SACHDEO RUTUJA RAJKUMAR
182
71.59
70.08
73.27
26/11/1987
3,228
JALNAPURKAR ISHA RAJEEV
182
69.31
67.15
72.00
03/04/1986
304740
3,229
UPPAPALLI SHALOMITH CHRISTDAS
182
69.22
68.15
70.72
09/05/1984
102894
300422
3,230
BAJORIA PRIYANKA SANDEEP
182
69.18
67.77
70.18
28/08/1986
3231
101144
309124
3,231
YADAV SANDEEP SAIRAM KUNJBIHARI
182
68.98
66.08
73.64
13/12/1986
3232
100105
310019
3,232
KANDGIRE DEHUTI NARAYAN
182
68.94
66.34
73.81
12/03/1985
3233
401668
303216
3,233
AGRAWAL PAYAL BALMUKUND
182
68.33
65.77
71.27
23/01/1981
3234
102152
300964
3,234
HASE ANIKET NIWRUTTI
182
68.08
65.54
71.09
30/01/1985
3235
200651
309456
3,235
PATIL HARSHA BALGONDA
182
67.88
66.15
71.81
06/03/1988
3236
100659
301279
3,236
PATEL CHAITALI NITIN
182
67.39
65.85
69.81
02/02/1987
3237
100380
300582
3,237
OBC-676
SURVE PRIYANKA SURESH
182
67.06
65.54
68.54
28/11/1986
3238
103024
300691
3,238
OBC-677
SAVE SUSHRUT NITIN
182
66.86
67.00
67.82
13/09/1986
3239
300302
305236
3,239
182
66.57
66.15
67.63
17/04/1988
3240
103374
311400
3,240
SIDDIQUE KHWAJA AMINODDIN KHWAJA
MOINODDIN
DAFAL
DEEPALI BALASAHEB
182
66.30
65.34
69.45
18/04/1985
3241
102162
300803
3,241
KATARIA KETAN KARSANDAS
182
66.24
64.77
67.09
06/10/1985
3242
400028
303879
3,242
KULKARNI AMAR INDRAKUMAR
182
66.20
66.00
66.72
21/02/1988
3243
301618
304790
3,243
JHA SUDHIRKUMAR SATYANARAYAN
182
65.67
62.46
70.00
05/02/1984
3244
101485
301330
3,244
NARAYANKAR ATUL SARDAR
182
65.47
61.31
71.81
20/11/1987
3245
200660
308684
3,245
NERLEKAR POONAM JAYANT
182
65.22
64.31
63.81
25/08/1984
3246
400592
304262
3,246
OBC-678
BILLARI SNEHA UTTAMRAO
182
65.06
62.62
71.27
22/09/1986
3247
200431
307221
3,247
NT2-94
POKALE YOGESH JAGANNATH
182
64.98
64.69
70.36
05/07/1983
3248
102652
300050
3,248
NT2-95
KUYATE PRASHANT SUKALAL
182
64.98
62.69
70.72
19/11/1984
3249
400537
304118
3,249
CHAVAN PALLAVI RAMESHRAO
182
64.82
62.92
65.27
22/04/1985
3250
400470
304126
3,250
DINDE YOGITA TRIMBAK
182
64.78
64.77
62.00
31/03/1986
3251
200207
308685
3,251
SATPUTE LAXMAN DAGDU
182
64.65
65.77
64.00
07/09/1984
3252
201776
307238
3,252
ST-34
SONAWANE CHANDRASHEKHAR SAHEBRAO
182
64.53
63.77
66.72
19/11/1986
3253
103047
300055
3,253
OBC-679
BHIRUD BHUSHAN BALKRISHNA
182
64.20
63.54
68.00
16/05/1984
3254
201310
309467
3,254
PETHE SAHIL KIRAN
182
64.20
61.92
66.90
28/06/1988
3255
200383
308723
3,255
HASIJA SHWETA PRAKASH
182
64.11
60.76
70.90
20/03/1986
3256
102049
300008
3,256
SHARMA AMARCHAND GIRDHARILAL
182
64.00
64.46
66.18
26/09/1981
OBC-675
SC-213
NT2-96
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 89 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3257
200590
308739
3,257
3258
300880
305571
3259
300802
305874
3260
102841
3261
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
182
63.84
63.62
65.27
17/07/1986
3,258
SAACHE MOHAMMED SHAHID ABDUL
GAFOOR
MISHRA VIKASH KUMAR RAM AYODHYA
182
63.84
61.15
68.54
07/05/1981
3,259
MASHRANI KETAN SURESH
182
63.55
63.38
64.36
21/04/1988
300463
3,260
DARIRA AMIT PRAKASH
182
63.55
63.23
67.81
04/03/1984
300144
305194
3,261
YERNE AMOL VITTHAL
182
63.43
63.08
64.54
22/03/1985
3262
400590
304386
3,262
SHIRKE DIGVIJAY RAJENDRA
182
63.43
61.85
63.09
26/10/1985
3263
101460
300606
3,263
OBC-682
BOMBE ABHIJEET PRADEEP
182
63.39
60.85
66.72
18/06/1986
3264
201418
307263
3,264
SC-214
PAWAR PRATIBHA PANDURANG
182
63.10
65.69
68.72
30/04/1985
3265
201828
307315
3,265
POKHARNIKAR SMITA SHIVAJI
182
63.06
62.23
63.09
21/06/1986
3266
101676
300266
3,266
BHALERAO GIRISH LAXMAN
182
63.06
60.54
63.09
02/05/1986
3267
103332
302995
3,267
KUMARI POONAM VIJAY
182
62.98
61.08
64.54
25/09/1985
3268
201424
309490
3,268
KADAM MOUSAMI RAMESH
182
62.97
60.38
65.09
02/05/1985
3269
200044
309379
3,269
ALWEKAR PRIYANKA NITIN
182
62.69
60.92
65.09
19/03/1987
3270
102738
301539
3,270
PAITHANE KUNAL VISHWAS
182
62.53
61.69
66.90
09/04/1987
3271
101802
301502
3,271
FUNDE AVINASH MAHADEO
182
62.49
61.46
65.09
08/07/1986
3272
102783
309080
3,272
MAHAMUNKAR NUTAN PRATAP
182
62.45
59.54
68.36
15/06/1987
3273
100976
302906
3,273
PATEL DAXESH SHIVABHAI
182
62.24
61.23
62.54
01/09/1985
3274
101414
300717
3,274
182
62.24
60.00
63.27
30/05/1987
3275
101995
311462
3,275
KHICHAR MOOL CHAND BHAGIRATH MAL
182
62.12
61.54
63.80
05/06/1983
3276
401496
308139
3,276
HOLANI PRATIKSHA MAHENDRA KUMAR
182
62.03
60.23
66.36
27/08/1987
3277
301122
305859
3,277
SC-215
BHONGADE MEGHA BALKRISHNA
182
61.55
60.92
59.81
26/11/1983
3278
400251
303862
3,278
SC-216
PANSHEWDIKAR HARSHOLHAS NAMDEV
182
61.47
62.77
59.81
28/05/1986
3279
100172
301524
3,279
JAGTAP SANTOSH DNYANDEO
182
61.47
62.15
59.27
15/10/1984
3280
100178
301626
3,280
APPALWAR AVANTI HEMANT
182
61.31
60.92
63.09
14/01/1987
3281
300435
305819
3,281
HARJANI MULCHAND JAYANDMAL
182
61.06
57.85
63.09
11/07/1984
3282
201192
307545
3,282
SC-217
BANSODE JYOTI BALASAHEB
182
60.98
59.46
67.09
01/04/1988
3283
200734
307331
3,283
OBC-683
MAHAJAN NILESH HILAL
182
60.65
60.31
60.36
04/11/1986
3284
201735
309331
3,284
SC-218
WASNIK SUMIT GHANSHYAM
182
60.45
58.93
61.45
11/07/1985
3285
401663
303393
3,285
JAIN JYOTI DHANENDRA
182
60.31
59.59
58.91
21/11/1982
3286
401229
303727
3,286
NATH AMOL DILEEP
182
59.96
58.69
61.45
05/01/1985
3287
200902
309458
3,287
GAVHANE PRADIP NETAJI
182
59.80
57.85
62.90
27/01/1986
3288
400917
304055
3,288
INGOLE ANUP PRABHAKAR
182
59.80
57.85
61.27
26/02/1985
3289
300893
305376
3,289
KUMAR DHIRAJ BIRENDRA P SINGH
182
59.71
58.77
60.90
09/04/1983
3290
200032
303124
3,290
YEOLE PIYUSH BHALCHANDRA
182
59.67
59.46
60.00
14/06/1985
3291
102298
300908
3,291
BENARE SNEHA SHARAD
182
59.51
56.69
63.09
20/07/1986
3292
400725
303754
3,292
YADAV NIDHI RAJBAHADUR SINGH
182
58.90
58.54
58.72
15/08/1986
3293
201815
309439
3,293
PATIL ARCHANA VILAS
182
58.65
58.69
59.45
03/04/1985
OBC-680
OBC-681
NT3-71
AJAY SUBRAMANIAN
SC-219
PH-5
OBC-684
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 90 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3294
102648
300869
3,294
3295
101704
302774
3,295
3296
101210
300881
3,296
3297
302005
305894
3298
201054
3299
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
MAHTO SANTOSH KUMAR SHIV NARAYAN
182
58.65
58.23
56.00
01/03/1978
DT(VJ)-54
AMLE BHUSHAN BANDU
182
58.65
55.69
61.27
02/05/1985
OBC-685
BHANGALE TEJAL RAVINDRA
182
58.50
55.88
64.90
08/08/1987
3,297
SC-220
DHULDHULE SUMEDH HARDAS
182
58.49
57.46
57.09
10/03/1987
307497
3,298
NT3-72
JADHAVAR KISHOR VITTHAL
182
58.24
59.00
57.45
21/06/1985
300106
306237
3,299
SC-221
RAIPURE RAJESH BHAVIKDAS
182
57.96
56.69
61.45
19/07/1981
3300
201993
308557
3,300
OBC-686
JAGTAP SACHIN DATTATRAY
182
57.89
57.85
58.73
12/11/1982
3301
300174
305593
3,301
SC-222
TAMGADGE SUKESHINI MAHENDRAPAL
182
57.76
56.79
57.95
17/05/1985
3302
301017
305549
3,302
SC-223
BADGE ROHIT PARAS
182
57.67
58.00
57.45
25/10/1984
3303
301605
305767
3,303
OBC-687
BOBDE GIRISH VITHALRAO
182
57.59
56.23
57.45
25/07/1985
3304
102551
301313
3,304
OBC-688
182
57.47
56.31
57.63
15/06/1983
3305
400567
303365
3,305
SC-224
YADAV KRISHNA ANSIRAM
182
56.94
56.23
58.55
10/06/1982
3306
102867
301682
3,306
ST-35
LATHAD WAMAN PANDURANG
182
56.41
56.18
57.40
20/06/1984
3307
101152
300952
3,307
SINGH YOGENDRA YUG RAJ
182
55.96
55.77
56.73
16/07/1982
3308
101422
300466
3,308
DHANUMALI SAMEER RAJARAM
182
55.89
54.25
56.72
19/04/1981
3309
202007
307169
3,309
UMBARE RAHUL BHAGWAN
182
55.80
53.54
59.81
15/08/1984
3310
201705
307152
3,310
SHARMA PARUL H D
181
73.10
69.54
76.91
18/02/1987
3311
300614
304961
3,311
BHANDARKAR NEHA PURUSHOTTAM
181
70.98
70.15
71.63
09/02/1987
3312
400952
303737
3,312
DESHMUKH SANGHAMITRA KESHAV
181
70.00
65.38
73.45
27/10/1987
3313
100138
302310
3,313
PIMPALE PALLAVI MOHANRAO
181
69.10
68.54
71.27
15/11/1987
3314
100424
300532
3,314
COLACO SYLVIA MICHAEL
181
68.08
66.62
69.27
02/11/1986
3315
103195
309281
3,315
OBC-690
PITALE DEVDATT LAXMAN
181
68.05
63.66
73.45
15/04/1988
3316
103123
303032
3,316
OBC-691
DASHPUTE VAISHALI POPAT
181
68.00
65.08
71.45
12/11/1987
3317
201839
307399
3,317
OBC-692
GADEKAR NILAM JYOTIRAM
181
67.71
63.38
75.09
12/08/1987
3318
300520
307154
3,318
VERMA PRABHA ASHOKKUMAR
181
67.55
64.54
70.73
03/02/1984
3319
102643
301342
3,319
WANI MRUNALINI DILIP
181
67.31
64.46
71.63
21/05/1987
3320
101438
301944
3,320
MISHRA VINAY RAVINDRA
181
67.06
64.69
72.55
10/08/1983
3321
201986
307203
3,321
ZADOKAR VARSHA VITTHALRAO
181
66.94
64.85
68.72
27/11/1984
3322
401472
304204
3,322
AUGUSTYA PRIYANK ANIL
181
66.69
66.31
67.63
03/03/1985
3323
201420
308323
3,323
SHAIKH YAMIN SALIM
181
66.61
63.15
70.54
22/06/1985
3324
103030
300996
3,324
TEWANI ROHAN KAMLESH
181
66.49
64.62
65.45
24/04/1986
3325
100084
302435
3,325
SHAH SONAM MAHENDRA
181
66.24
64.92
70.91
08/01/1988
3326
100482
300134
3,326
JAIN NIMESH VINODKUMAR
181
66.24
63.92
68.73
03/12/1986
3327
100064
304923
3,327
VASHIST RUCHI ASHOK
181
66.04
65.54
66.91
14/05/1984
3328
301315
304956
3,328
DHANDE SHUBHANGI BHARAT
181
65.96
65.31
65.45
14/05/1986
3329
102857
300535
3,329
MEHTA NEEL SAJAN
181
65.88
66.54
68.90
07/10/1986
3330
300169
306521
3,330
SHRIVASTAV MANISH CHHOTELAL
181
65.51
65.08
63.45
25/12/1983
OBC-689
NT1-54
OBC-693
ZAHID AKHTAR HAFIZ GULAM RABBANI
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 91 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3331
400860
306795
3,331
3332
200996
307252
3333
301803
305702
3334
300207
3335
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL ABHIJIT ANIL
181
65.43
62.62
70.72
22/05/1987
3,332
KATE PRACHI SUDHIR
181
65.22
60.77
68.00
08/11/1985
3,333
GUPTA GAURAV RAMNARESH
181
64.90
61.15
70.18
02/11/1986
306106
3,334
KUMAR ANIL HARISH CHANDRA
181
64.78
64.92
67.27
20/10/1985
400144
304486
3,335
OBC-694
PENDKAR PRITEE GOPALRAO
181
64.69
64.08
65.27
02/05/1987
3336
100495
301907
3,336
OBC-695
MESTRY VIDULA MADHUKAR
181
64.65
62.23
66.54
13/10/1984
3337
103180
302811
3,337
NT3-73
GHULE SONAL SHRIMANT
181
64.49
61.38
65.27
05/11/1986
3338
100525
300140
3,338
181
64.37
63.08
67.63
03/02/1980
3339
200714
307908
3,339
PALIWAL VINIT ASHOK
181
64.24
62.62
66.18
07/06/1987
3340
102791
301839
3,340
YADAV SHASHIBALA JAYNARAYAN
181
64.24
62.23
63.64
17/11/1986
3341
301533
304719
3,341
PATHAK KETKI WASUDEO
181
64.08
61.77
67.45
09/10/1987
3342
101863
300993
3,342
KALELKAR RADHIKA RAVINDRA
181
64.08
59.92
68.00
25/09/1984
3343
401692
300016
3,343
PATANKAR RITVIJ RAMPRASAD
181
63.84
61.00
65.45
28/10/1985
3344
100685
301338
3,344
KALUSKAR VIRAJ JAGADISH
181
63.55
61.00
65.63
18/07/1986
3345
101365
301052
3,345
MATHAI SUSAN OLIVER
181
63.43
62.46
69.09
09/10/1987
3346
102929
301406
3,346
NISHAR CHINTAN CHANDRAKANT
181
63.39
61.85
66.00
07/10/1987
3347
101302
300447
3,347
MORE KRUTIKA KISHOR
181
63.14
63.77
63.09
04/12/1987
3348
301284
304762
3,348
CHANDRA KUMAR VIKRAM SURESH
181
63.13
62.85
63.27
10/01/1981
3349
300665
305534
3,349
NT1-55
SONONE AVINASH GOVINDRAO
181
62.98
60.31
63.64
28/10/1985
3350
300246
306215
3,350
SC-225
POHEKAR PRIYANKA PRAKASH
181
62.86
60.38
60.90
17/04/1986
3351
201740
308721
3,351
SONKUSRE MANOJ HARIDAS
181
62.82
60.92
67.09
15/11/1987
3352
400870
303564
3,352
HAJARE SHIVKUMAR LAXMIKANT
181
62.69
60.62
62.54
15/06/1985
3353
100018
301776
3,353
THAKUR KRUTIKA JANARDAN
181
62.65
61.54
64.90
11/07/1987
3354
401280
304006
3,354
PATIL VIKRAM NETAJIRAO
181
62.65
60.85
67.27
24/08/1985
3355
102422
301414
3,355
BADLANI VINI LAXMAN
181
62.61
61.08
67.63
08/06/1986
3356
300065
305296
3,356
THAWANI MANASI VIJAY
181
62.61
59.62
63.64
28/04/1985
3357
200697
309017
3,357
MURKUTE AMIT SHIDHESHWAR
181
62.53
58.62
66.18
17/09/1985
3358
400452
304129
3,358
OBC-697
TARALKAR SNEHA NARAYAN
181
62.45
62.15
64.18
18/10/1986
3359
101952
311467
3,359
OBC-698
BHONGLE JAYA KASHINATH
181
62.16
62.15
62.72
07/12/1983
3360
103142
301210
3,360
SC-226
DABHI PRIYANKA BHARATKUMAR
181
61.96
60.15
67.45
24/04/1986
3361
401429
303975
3,361
RATHI ABHISHEK VIJAYKUMAR
181
61.84
61.08
62.36
10/02/1987
3362
200317
307137
3,362
OBC-699
GHANAWAT MEGHANA NAMDEO
181
61.80
60.00
62.55
05/03/1987
3363
100537
301855
3,363
OBC-700
ZAPARDE NIMISHA NARENDRA
181
61.22
59.69
60.36
25/08/1985
3364
200309
308006
3,364
SALUNKE BALAJI VISHNUDAS
181
61.22
57.79
66.90
16/01/1987
3365
101416
301898
3,365
DARADE PRIYANKA DILIP
181
61.10
60.46
60.36
02/09/1986
3366
200092
308978
3,366
KHARE SHWETA HARIPRAKASH
181
61.06
59.92
58.72
05/07/1986
3367
401397
302708
3,367
KANAWADE RAHUL CHANDRABHAN
181
60.86
59.00
58.90
23/04/1986
DT(VJ)-55
MOHAMMED TARIK MOHAMMED AKBAR
DT(VJ)-56
OBC-696
NT3-74
OBC-701
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 92 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3368
300041
304854
3,368
SINGH PARVEEN KUMAR INDRAJEET
181
60.82
60.15
59.81
15/10/1980
3369
100251
301035
3,369
THAR SHRUTI RAJENDRA
181
60.77
59.00
65.81
05/10/1987
3370
100764
301831
3,370
RAJPUROHIT JITESH RAJENDRASINGH
181
60.65
61.46
62.36
14/07/1986
3371
101563
311448
3,371
DESALE SNEHAL PANDURANG
181
60.57
60.92
62.36
16/08/1985
3372
201021
308638
3,372
PATIL RAHUL RAJARAM
181
60.08
58.69
61.64
07/02/1987
3373
101398
301591
3,373
AJGAONKAR SAYALI UDAY
181
60.00
57.08
62.00
20/10/1985
3374
302058
305045
3,374
SINGH RAKESH DARAB
181
59.92
55.85
60.18
15/10/1981
3375
101505
301807
3,375
KSHIRSAGAR PRANJALI SHIVAJI
181
59.59
58.46
59.09
01/12/1984
3376
100069
300635
3,376
KHAN AQUIB PARVEZ AHMED
181
59.22
58.54
61.81
11/07/1986
3377
300046
304820
3,377
KUMAR MUKESH BACHCHA
181
58.98
57.69
62.90
15/05/1981
3378
300837
305060
3,378
TAKE BHUSHAN BABARAO
181
58.45
57.08
60.36
19/10/1985
3379
100186
300064
3,379
RANJAN RAJEEV DHANPAT MAHTO
181
58.16
57.08
58.00
23/11/1982
3380
401114
304241
3,380
DT(VJ)-57
RAJPUT RANJEETSING ASHOKSING
181
57.92
58.08
59.09
17/07/1983
3381
102592
301275
3,381
ST-36
KHADE KISHORE YESHWANT
181
57.67
56.69
58.00
09/09/1985
3382
400157
309674
3,382
SC-227
GHATGE AVINASH ASARAM
181
57.63
57.54
55.63
07/08/1982
3383
300239
304739
3,383
PATHAK PRAVIN KUMAR ACHYUTANAND
181
57.59
58.85
59.27
16/08/1985
3384
102870
300480
3,384
JADHAV PRIYANKA HABBUSING
181
57.55
57.69
55.45
14/02/1985
3385
100635
300401
3,385
SINGH RASHESH RAJNARAYAN
181
56.98
55.54
60.18
01/10/1982
3386
400386
304046
3,386
GAIKWAD PRASHANT DNYANOBA
181
56.57
55.00
60.54
25/04/1986
3387
401365
303376
3,387
MAJED KHAN RAJJAK KHAN
181
56.16
56.77
58.00
09/05/1981
3388
102093
302218
3,388
UBALE VISHAL MUNJAJIRAO
181
55.96
55.69
55.81
04/05/1985
3389
201857
307900
3,389
FIRODIYA PRAJAKTA SHANTILAL
180
72.41
69.08
77.27
07/04/1982
3390
200511
309412
3,390
NAWALE NIKHIL BIBHISHAN
180
70.90
70.23
74.00
22/11/1987
3391
201856
307483
3,391
MAHAJAN ANURADHA VILAS
180
69.92
65.31
74.36
11/05/1986
3392
400087
309928
3,392
PILGULWAR GAJANAN SHRIRAM
180
69.67
68.85
72.72
19/07/1988
3393
100059
300750
3,393
MANJARIKAR MAHESHKUMAR SHIVALING
180
69.06
66.38
70.72
02/09/1984
3394
300691
305251
3,394
TAMBE RITUJA VILAS
180
68.57
66.23
72.54
26/09/1986
3395
300320
305023
3,395
GADE ASMITA DILIP
180
68.24
63.69
71.81
10/01/1988
3396
103103
300244
3,396
MEHTA WINNIE PRADIP
180
68.08
65.85
69.81
11/05/1986
3397
401488
306972
3,397
DHADVE RAJSHREE UTTAMRAO
180
68.01
66.34
67.27
29/03/1986
3398
103418
302635
3,398
SAHA RAHUL KANHAIYA
180
67.96
67.62
70.99
09/02/1984
3399
102297
309125
3,399
YADAV JYOTI PRADEEP
180
67.88
63.69
74.91
08/08/1988
3400
103187
300692
3,400
DSILVA MIZELLE MACKINNON
180
67.39
68.23
68.91
14/01/1988
3401
100723
300797
3,401
DIXIT MAYURESH HARISH
180
66.65
65.15
68.00
13/05/1988
3402
201804
309274
3,402
VANJARI JAYANT SHIVAJI
180
66.08
64.54
68.73
11/04/1987
3403
301912
306649
3,403
CHHABRA KOMAL KULDEEP SINGH
180
65.96
62.00
67.27
06/12/1985
3404
201368
308001
3,404
KARANDE SNEHAL KAILAS
180
65.67
62.08
69.81
20/07/1987
OBC-702
OBC-703
DT(VJ)-58
SC-228
PH-6
SC-229
OBC-704
SC-230
NT3-75
SC-231
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 93 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3405
103352
300944
3,405
HANSPAL SWARAJ NAVPREET
180
65.59
60.77
69.81
30/12/1986
3406
102212
300515
3,406
PATEL BHARGAV ARJUNBHAI
180
65.47
64.77
64.18
29/07/1985
3407
200888
309292
3,407
AGRAWAL SANKET DILIP
180
65.22
60.00
70.18
18/12/1987
3408
300133
306526
3,408
UMALKAR MAYURESH RAJIV
180
65.18
63.54
69.63
27/11/1987
3409
400976
303850
3,409
JADHAV SHRUTI ALHAD
180
64.94
63.85
66.54
11/06/1986
3410
101106
300765
3,410
RANE ANUPAMA JAYPRAKASH
180
64.94
61.62
68.18
07/12/1983
3411
102337
302259
3,411
PANCHAL PRATIK KIRAN
180
64.90
62.92
65.45
22/10/1984
3412
201589
307733
3,412
PATIL CHETAN KASHINATH
180
64.86
63.46
68.18
03/06/1984
3413
300126
305830
3,413
CHHATTANI KUNAL LAKHMICHAND
180
64.29
59.77
69.09
26/02/1988
3414
102394
302865
3,414
KHAN MOHAMID AFROZ
180
63.96
64.15
64.00
30/08/1985
3415
201176
308971
3,415
KESARKHANE MILIND MAHADEV
180
63.71
64.46
62.36
16/09/1984
3416
100932
301436
3,416
ST-37
VIRNAK MITHILA ARVIND
180
63.43
62.15
65.81
02/09/1987
3417
200971
309048
3,417
OBC-706
PATIL SWAPNIL SOMAJI
180
63.35
60.31
68.72
29/07/1986
3418
300972
306862
3,418
OBC-707
THETE PRAJKTA ASHOK
180
63.06
60.46
63.09
20/04/1985
3419
200331
309860
3,419
OBC-708
SARKATE SARIKA ATMARAM
180
62.98
61.46
66.50
31/12/1985
3420
400637
304568
3,420
FAHMI HUSNA SEEMAB MD YOUNUS
180
62.94
62.54
60.18
10/09/1982
3421
102933
300517
3,421
KAMAL MRINAL KAMALAPRASAD SINGH
180
62.90
63.08
65.45
04/10/1987
3422
400321
304446
3,422
JADHAV YOGESH LALCHAND
180
62.86
61.08
64.72
07/10/1985
3423
200919
307512
3,423
KULKARNI TUSHAR HEMAN
180
62.65
64.15
62.00
25/09/1987
3424
100435
300686
3,424
OBC-709
BHANGALE SHITAL BHAGWAT
180
62.65
62.82
66.00
05/05/1986
3425
300732
304848
3,425
DT(VJ)-59
RATHOD ASHWINI AVINASH
180
62.65
61.46
63.81
01/03/1987
3426
300971
305171
3,426
PANSEY NACHIKET KAILASH
180
62.31
62.85
63.14
10/02/1986
3427
101558
300133
3,427
SC-234
DESHBHRATAR ROHIT RAMESH
180
62.29
60.85
64.36
02/03/1984
3428
102110
301417
3,428
OBC-710
GUPTA RAHUL HARIVANSH
180
61.67
58.31
65.09
23/09/1986
3429
101836
302417
3,429
OBC-711
THAKUR SANKET SUBHASH
180
61.59
60.31
64.54
10/03/1986
3430
401648
302163
3,430
LAUL ABHISHEK SANJAY
180
61.55
59.38
65.27
07/02/1988
3431
301901
305037
3,431
DWIVEDI RAJESHKUMAR GHANSHYAM
180
61.51
61.31
61.45
11/03/1984
3432
401307
303513
3,432
GUSHINGE MOHAN CHAGANLAL
180
61.47
60.08
65.09
10/02/1985
3433
201747
307143
3,433
PATIL AKASH PRAKASH
180
61.35
58.69
66.90
29/09/1985
3434
201277
308957
3,434
JADHAV YOGESH PRAKASH
180
61.14
58.08
62.36
07/11/1985
3435
103421
300346
3,435
KUMAR SHANTNU AJAY
180
60.90
58.46
62.72
01/03/1983
3436
101254
300203
3,436
GUPTA ANKIT ASHOK
180
60.82
61.92
60.54
22/08/1985
3437
200508
308654
3,437
PRABHAT PEEYUSH ARVIND
180
60.53
58.40
61.09
04/04/1986
3438
201342
307096
3,438
SINGH RAVI RAMGOPAL
180
60.41
61.54
58.55
24/08/1982
3439
100057
301241
3,439
SINGH SANDESH BHARAT
180
60.41
59.69
59.09
17/07/1984
3440
200476
307911
3,440
ST-39
KEDARI VINOD TANHAJI
180
60.08
58.23
60.00
05/03/1986
3441
202004
307774
3,441
NT2-97
GADEKAR DINESH ABHIMANYU
180
59.88
59.77
57.09
15/01/1986
SC-232
OBC-705
SC-233
ST-38
DT(VJ)-60
NT1-56
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 94 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3442
301966
305226
3,442
NT1-57
BHARATI SANGITA MANOHAR
180
59.51
59.62
57.63
17/06/1982
3443
300461
305613
3,443
OBC-712
KHERDE PIYUSH MADHUKAR
180
59.35
58.08
60.00
08/03/1985
3444
301454
305526
3,444
NT1-58
NASRE ASHISH HARIRAM
180
59.31
60.46
59.45
29/01/1988
3445
400215
309864
3,445
SARDA SWAPNILKUMAR LAXMINARAYAN
180
59.31
58.77
59.09
15/06/1982
3446
200844
307425
3,446
DT(VJ)-61
NAIK NEHA PRATAPSING
180
58.78
58.62
57.81
06/02/1986
3447
201439
307858
3,447
SC-235
WAGH SACHINKUMAR MAHARU
180
58.73
56.23
61.63
05/04/1986
3448
201074
307976
3,448
58.50
57.63
60.36
03/05/1986
200045
307793
3,449
MOHAMED SAGEER HASHIM MOHAMED
SAGEER
MANSURI SANOBER SHAFI
180
3449
180
57.80
58.00
61.82
23/06/1983
3450
300892
305001
3,450
SC-236
NANDESHWAR MANISH BHIMRAO
180
57.55
58.00
55.27
21/06/1983
3451
401571
303915
3,451
SC-237
BUKTARE NALANDA VITHALRAO
180
57.51
55.69
58.00
10/05/1985
3452
102595
303146
3,452
BAGAL GAJANAN SHRIRANG
180
57.51
55.54
60.36
02/02/1986
3453
200847
308581
3,453
DT(VJ)-62
CHAVAN SACHIN BALASO
180
56.86
56.08
59.63
05/04/1984
3454
200721
309030
3,454
SC-238
KHADE SAGAR KASHINATH
180
56.82
56.23
62.00
10/09/1979
3455
400461
300286
3,455
SC-239
RAJURKAR PAWAN ONKAR
180
56.65
55.77
55.27
16/05/1985
3456
401513
303619
3,456
PUNGLE ANIL SAHEBRAO
180
56.50
56.79
59.09
11/10/1981
3457
400400
304212
3,457
BHOJANE RANJIT ABASAHEB
180
56.45
54.62
62.00
23/06/1982
3458
301066
305496
3,458
HATTE SUJIT SUBHASH
180
56.29
54.62
55.45
09/06/1986
3459
201961
307630
3,459
179
72.82
66.69
79.45
24/11/1984
3460
103170
309511
3,460
BANADAR SEEMAB DASTAGIR
179
72.65
69.69
79.63
29/09/1983
3461
200426
307952
3,461
YARDI TANVI UDAY
179
69.59
64.77
76.18
16/08/1986
3462
100262
301442
3,462
MAHARSHI RAVI RAM RATAN
179
69.18
67.31
72.00
27/12/1984
3463
301972
305639
3,463
HASHMI GULRUKH MOHD SAMIULLAH
179
68.94
64.77
74.18
17/10/1985
3464
100995
300851
3,464
PATIL ATUL CHANDRAKANT
179
68.08
66.31
71.27
20/02/1988
3465
300128
305021
3,465
DEOSARKAR PRATIKSHA DILIPRAO
179
68.08
62.92
73.82
29/06/1986
3466
200013
308651
3,466
OBC-714
PHADTARE SWATI MARUTI
179
67.35
64.62
70.72
10/06/1988
3467
201958
307398
3,467
SC-241
GOTE NEELAM KEWAL
179
66.82
63.46
71.64
24/08/1986
3468
100383
301092
3,468
SIKARIYA KUSUM KAMAL
179
66.65
64.62
68.36
01/02/1988
3469
102675
301255
3,469
PATWARI RAHUL SATISH
179
66.57
65.23
68.90
04/12/1985
3470
200936
308694
3,470
CHOPADE MAHESH NARSINGRAO
179
66.29
63.69
69.45
31/10/1987
3471
200913
307890
3,471
DHEPE RUCHA VINAYAK
179
65.85
62.82
71.27
11/10/1986
3472
401223
303071
3,472
GHORPADE KAPIL RAVASO
179
65.80
64.23
65.45
14/07/1986
3473
101918
300453
3,473
BAJAJ PANKAJ SATYANARAYAN
179
65.69
64.42
69.80
18/04/1985
3474
302137
306025
3,474
OBC-715
BANPURKAR ASHISHKUMAR MORESHWAR
179
65.10
62.77
66.00
28/12/1986
3475
300903
306506
3,475
OBC-716
KHARKATE GANESH KASHINATHRAO
179
64.90
62.38
66.90
04/06/1985
3476
101456
302563
3,476
GAWDE NIKHIL MOHAN
179
64.82
62.00
67.27
17/10/1985
3477
200150
308610
3,477
REVADKAR AYSHWARYA DILIP
179
64.73
63.46
67.09
08/06/1986
3478
100876
302981
3,478
KURUP RADHIKA RAVINDRAN
179
64.73
62.77
69.27
03/05/1985
SC-240
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
GAURAV KUMAR ARVIND KUMAR
OBC-713
NT2-98
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 95 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
3479
200550
309101
3,479
3480
400519
303977
3,480
3481
200267
308699
3,481
SC-242
3482
100536
300158
3,482
OBC-717
3483
103480
303018
3,483
3484
301753
306588
3,484
3485
201226
307960
3486
401484
303911
3487
200192
309014
3488
401619
3489
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
NAIK POOJA SURESH
179
64.57
66.23
66.73
23/04/1986
KULKARNI MAYURI ANANT
179
64.33
60.46
67.45
06/02/1987
KHANDARE SHUBHADA OMPRAKASH
179
64.24
62.31
67.09
11/07/1988
LOKHANDE VAIBHAV SHIVRAM
179
64.12
62.92
64.36
21/04/1985
KORANNE MANDAR SHARADCHANDRA
179
64.00
62.46
62.55
25/11/1986
SC-243
KHARTADE HARSHWARDHAN KHUSHALRAO
179
63.51
63.00
64.90
04/06/1984
3,485
NT1-59
VARMA NARENDRA PRAMODSINGH
179
63.39
65.00
57.09
26/09/1984
3,486
DT(VJ)-63
CHAVAN BHARATI PRITHVIRAJ
179
62.90
62.31
63.45
15/03/1985
3,487
SURYAWANSHI PRIYANKA TANAJIRAO
179
62.44
59.24
66.72
31/05/1986
303085
3,488
JAIN SONAL RAJMAL
179
62.24
61.15
60.18
13/02/1985
300657
304732
3,489
JAIN HIMANSHU ROOPCHAND
179
62.24
59.92
62.90
30/06/1984
3490
201014
307378
3,490
YADAV SWAPNA PRAKASH
179
62.16
59.85
67.09
20/04/1987
3491
401203
303696
3,491
LAVTE AJINKYA SHANKARRAO
179
62.12
60.69
59.63
26/05/1985
3492
301730
305597
3,492
RATHI AMITKUMAR SURESH
179
61.96
60.85
63.27
05/09/1984
3493
201692
309540
3,493
BHORE DATTATRAY VITTHAL
179
61.92
59.54
66.00
05/06/1984
3494
400914
303892
3,494
OBC-718
RAKHONDE SUSHAMA VIJAYKUMAR
179
61.84
61.54
61.27
22/11/1985
3495
201785
308554
3,495
SC-244
GADE PRAMOD RAJARAM
179
61.63
61.08
62.90
14/09/1984
3496
401142
304039
3,496
KALE PRIYANKA BHAUSAHEB
179
61.22
58.08
63.81
05/01/1986
3497
300443
305669
3,497
JAIN ABHASH SHRI SWRAJ
179
61.14
59.54
62.00
04/02/1985
3498
400555
304354
3,498
KULKARNI KAPIL SUNDERKANTRAO
179
61.10
62.08
63.09
08/10/1985
3499
100025
303100
3,499
GHODAKE APARNA BAPU
179
60.65
62.23
62.54
08/11/1986
3500
101495
300390
3,500
KOKATE DIPTI ASHOK
179
60.57
60.92
57.82
24/06/1986
3501
400589
304383
3,501
GIDHWANI RAKESH NANAKRAM
179
60.53
58.77
62.00
05/01/1985
3502
301263
306047
3,502
SOLANKE GOPALSING NAMDEOSING
179
60.41
60.38
62.54
02/04/1983
3503
400349
304117
3,503
CHAVAN PRIYANKA SURYAKANT
179
60.24
59.46
61.09
29/03/1985
3504
401381
303844
3,504
SHINDE PRAMOD RANOJI
179
59.67
58.54
60.90
04/07/1984
3505
400320
304448
3,505
SC-246
DEVKARE PRASHANT HARIPANDIT
179
59.67
56.38
63.82
17/02/1987
3506
400472
303756
3,506
SC-247
TAYADE AKSHAY VIJAYKUMAR
179
59.18
57.31
62.36
04/04/1986
3507
300221
305335
3,507
OBC-719
LOHAKPURE VISHESH RAMESHWAR
179
58.98
57.54
64.00
16/01/1987
3508
200520
308680
3,508
PATAKI CHETAN MADHAV
179
58.98
57.54
59.81
09/01/1985
3509
100488
302479
3,509
NT2-100
PARDESHI SUREKHA DONGAR
179
58.90
60.23
65.60
07/10/1984
3510
300090
306579
3,510
OBC-720
KADU MAYUR VINAYAK
179
58.37
58.77
56.54
25/05/1986
3511
301196
305485
3,511
OBC-721
SHINDE JITENDRA NARAYAN
179
58.37
57.38
58.00
19/04/1985
3512
101597
303119
3,512
ST-41
THAKUR POONAM SHRIRAM
179
58.33
58.15
57.45
11/11/1986
3513
400250
304509
3,513
ST-42
TOTWAD KARNVEER SHESHRAO
179
58.24
56.92
58.54
01/01/1981
3514
301681
306830
3,514
SC-248
PATIL KAMLESH PANDHARI
179
57.92
58.46
58.72
16/05/1983
3515
102063
301568
3,515
ST-43
BENDHARI JITENDRA LAXMAN
179
57.76
55.62
55.45
21/03/1984
NT2-99
SC-245
ST-40
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 96 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3516
100367
300083
3,516
OBC-722
MAHAJAN NILESH TOTARAM
179
57.47
54.92
58.72
01/08/1983
3517
301538
306609
3,517
SC-249
WANKHADE PRAVIN RAMDAS
179
56.94
55.15
59.45
13/12/1984
3518
401117
303249
3,518
SC-250
AJALKAR SOURBH SHANKAR
179
56.69
56.23
53.45
28/12/1983
3519
401695
303789
3,519
SC-251
SURWADE AJAY PARASHARAM
179
56.54
56.41
53.45
05/03/1986
3520
101806
303184
3,520
ST-44
BORKAR ASHWINEE ANIL
179
56.46
54.35
60.54
10/05/1986
3521
301411
304991
3,521
DT(VJ)-64
RATHOD BIPIN BHIMRAO
179
55.71
52.62
54.90
05/03/1986
3522
300469
305569
3,522
SC-252
KAMBLE SADANAND DASHRATH
179
55.47
54.69
56.36
21/06/1985
3523
100358
302904
3,523
OBC-723
SULAKSHANE YOGITA DILIP
178
71.51
68.02
73.81
10/09/1986
3524
401553
303926
3,524
CHAVAN SUYASH YESHWANTRAO
178
71.22
68.47
76.18
24/12/1987
3525
301279
305257
3,525
OBC-724
DAHATONDE SWEETY BALRAM
178
69.59
67.00
72.18
04/07/1988
3526
201918
307490
3,526
OBC-725
TILEKAR PRIYANKA KAILAS
178
68.24
63.85
71.09
19/05/1987
3527
200311
307165
3,527
MISHRA SOMYA PRABHAT
178
68.16
67.08
69.81
14/07/1986
3528
103091
301183
3,528
VARADE DEEPAK BHANUDAS
178
68.08
65.77
70.00
03/10/1986
3529
100679
309129
3,529
TIWARI RASHIKA MOOL CHANDRA
178
67.89
66.18
72.18
18/05/1985
3530
100901
300896
3,530
DESHPANDE VAIBHAV SHAMKANT
178
67.55
63.54
72.36
08/08/1986
3531
101394
301098
3,531
CHHAWCHHARIA RITIKA ANOOP
178
67.17
64.21
74.00
09/02/1988
3532
302152
306061
3,532
OBC-727
KORDE SNEHAL PRABHAKARRAO
178
66.65
63.77
69.82
25/10/1987
3533
301706
306789
3,533
OBC-728
KHAWALE RASHMI GANGADHARRAO
178
66.16
64.23
63.63
20/03/1986
3534
201743
309372
3,534
BAKALE NILESH BALKRISHNA
178
66.04
65.15
68.36
05/08/1987
3535
102610
300392
3,535
SHEWALE ROHINI PRABHAKARRAO
178
65.02
62.69
70.36
25/05/1987
3536
201599
307787
3,536
OBC-729
JAGTAP ASHWINI SHIVRAM
178
64.90
62.23
68.00
06/07/1984
3537
102941
302899
3,537
SC-253
MODAK RASHMI SANJAY
178
64.90
61.23
70.00
10/03/1985
3538
101811
303276
3,538
OBC-730
PAWAR NILESH BHAGWAN
178
64.73
62.77
67.00
02/06/1982
3539
200778
307587
3,539
NIVANGUNE KUNDAN SHIVAJI
178
64.61
63.77
66.00
15/05/1984
3540
101483
303036
3,540
PATIL AJITKUMAR SHIVAJI
178
64.41
65.69
61.45
28/05/1988
3541
102236
301109
3,541
NARODE ABOLI ARUN
178
64.22
62.30
64.09
19/09/1986
3542
400511
303881
3,542
RAI SHANKAR KULDIP
178
64.04
59.31
69.09
24/11/1987
3543
101410
302096
3,543
TRIPATHI ANUJA VIJAY NARAIN
178
63.78
62.52
66.91
13/08/1985
3544
100323
300304
3,544
S A IDREES S A AQBAL
178
63.76
62.62
63.45
01/07/1987
3545
103178
300386
3,545
TYAGI GAURAV SATISH
178
63.54
62.69
66.73
06/08/1986
3546
100335
301632
3,546
AGARWAL SAMIR RADHESHYAM
178
63.47
62.23
66.18
18/03/1983
3547
103308
300843
3,547
SONAWANE VIKRAM GANPATRAO
178
63.47
61.77
68.00
01/05/1987
3548
200338
307160
3,548
SHAH SWAPNIL SHARAD
178
63.39
63.23
64.72
19/01/1987
3549
401236
303507
3,549
VYAVAHARE SAMEER SUDHAKAR
178
63.27
63.38
64.72
22/09/1987
3550
100257
300180
3,550
SOLANKI HEMA CHANDRAKANT
178
63.22
61.92
62.90
29/04/1985
3551
201367
307167
3,551
TAMASKAR DHIRAJ DEWAPPA
178
62.78
58.92
69.45
23/06/1986
3552
300299
305637
3,552
DAGAR VIKAS KARAM CHAND
178
62.69
60.69
66.36
10/11/1983
OBC-726
OBC-731
OBC-732
OBC-733
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 97 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3553
201322
307804
3,553
OBC-734
GUND SANDEEP RAMBHAU
178
62.45
60.77
64.36
01/02/1985
3554
301517
304774
3,554
OBC-735
CHOUDHARY RAVI NARAYAN
178
62.41
58.69
65.45
21/04/1985
3555
201080
309417
3,555
SC-254
KAMBLE AMRUTA NANDKUMAR
178
62.37
62.00
67.27
08/08/1986
3556
400423
304438
3,556
OBC-736
KOTHALKAR SWAPNIL SHANKAR
178
62.37
61.54
65.27
25/12/1987
3557
100440
301297
3,557
BEHAL KUNAL SUNIL
178
62.32
60.85
66.18
14/07/1985
3558
200840
309386
3,558
MASOJI VINAYA RAJENDRA
178
62.16
59.77
67.27
29/10/1985
3559
301502
305313
3,559
MOHITE RACHANA RAMRAO
178
62.04
61.15
61.09
24/12/1985
3560
201198
307453
3,560
SHINAGARE ABHIJEET TANAJI
178
61.80
59.46
64.55
08/05/1986
3561
200732
307618
3,561
KHANDARE KANCHAN PANDURANG
178
61.71
61.85
60.72
19/06/1983
3562
100295
308574
3,562
PATWAL RAJEEV PREMSINGH
178
61.59
61.69
58.36
28/07/1985
3563
101408
300733
3,563
CHAUDHARI AKASH GOVINDA
178
61.59
60.77
62.73
13/01/1984
3564
300067
305674
3,564
NAXANE ABHAYKUMAR NATHUJI
178
61.03
59.89
57.33
03/05/1978
3565
301908
304913
3,565
MEHTA ASHUTOSH SATISH
178
60.90
56.54
64.36
21/05/1986
3566
202012
303055
3,566
SURANA ANAND PUKHRAJ
178
60.61
60.69
61.27
13/03/1987
3567
400903
304345
3,567
SATPUTE MAYUR LAXMIKANTSA
178
60.37
60.08
58.36
30/06/1985
3568
301449
305772
3,568
JOSHI NEHA AVINASH
178
60.20
59.92
61.27
13/02/1985
3569
401295
303816
3,569
SHAIKH AJAZ SIRAJUDDIN
178
59.96
58.85
59.09
30/10/1983
3570
301596
305813
3,570
SC-256
RODGE VINAYAK NARAYAN
178
59.96
56.08
64.90
22/04/1985
3571
100050
300546
3,571
OBC-738
PATIL SACHIN PRABHAKAR
178
59.84
56.23
63.82
08/12/1986
3572
400668
304623
3,572
KHADKIKAR GAJANAN DEORAO
178
59.67
59.77
63.63
20/05/1983
3573
102510
301991
3,573
RATHI HEMANGI MAHENDRA
178
59.35
56.18
62.18
08/01/1985
3574
300181
305343
3,574
SC-257
SIRSAT ANKUSH MANMOHAN
178
59.18
56.69
62.36
05/10/1984
3575
102395
301327
3,575
SC-258
DASWADIKAR KSHITIJA CHANDRAKANT
178
58.78
58.38
59.45
04/06/1985
3576
400477
303808
3,576
OBC-739
BHUSARE AMOL BALASAHEB
178
58.20
55.38
61.09
25/06/1985
3577
300864
306538
3,577
SOLANKI AVDHESH SINGH DIWAN SINGH
178
58.17
58.70
59.64
01/07/1983
3578
300550
305035
3,578
KARN AJIT KUMAR RAJENDRA LAL DAS
178
58.12
57.62
56.72
31/07/1980
3579
100911
302115
3,579
MASKE SONALI RAMRAO
178
57.96
57.77
62.36
12/11/1983
3580
102539
300171
3,580
PANDEY ANKUR KRIPA SHANKAR
178
57.92
57.38
57.45
18/09/1982
3581
400510
304239
3,581
ST-45
BODHGIRE SACHIN BAPURAO
178
57.71
58.77
58.00
15/03/1985
3582
300085
305625
3,582
SC-259
TOTADE SNEHAL PUNDLIK
178
57.59
55.23
60.18
12/09/1983
3583
101073
300969
3,583
GUPTA ROHIT HARISH CHANDRA
178
57.51
57.38
60.91
25/09/1983
3584
202030
307999
3,584
SC-260
GEJAGE MILIND SHIVAJI
178
57.22
55.15
62.00
31/12/1984
3585
201991
303152
3,585
ST-46
PAWAR DINESH SITARAM
178
56.98
55.54
59.82
25/03/1987
3586
103379
300151
3,586
DESHMUKH DEEPAK TATYARAO
178
56.65
55.23
56.54
15/01/1985
3587
301742
305544
3,587
JAJULWAR MAHESH BABARAO
178
56.65
54.77
59.45
28/10/1984
3588
301358
306638
3,588
GUPTA NARENDRA SHAMSUNDER
178
54.45
53.77
55.45
23/12/1979
3589
102404
309376
3,589
SINGH TANU BHARAT
177
69.92
68.40
72.18
30/01/1988
SC-255
OBC-737
NT2-101
NT1-60
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 98 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
3590
300244
305360
3,590
BHASIN SUSHAN SINGH MAHINDER SINGH
177
69.31
67.15
73.09
22/11/1987
3591
201927
307525
3,591
DANDAWATE KANCHAN SANJAY
177
68.04
64.00
72.90
09/03/1987
3592
102843
300594
3,592
BHUVA DHARMIK DILIP
177
67.47
64.85
73.45
02/09/1987
3593
102359
300389
3,593
177
67.18
63.23
70.72
21/03/1983
3594
101791
302523
3,594
GANGRADE SHARADKUMAR MOHANKUMAR
177
67.18
63.15
72.00
07/04/1982
3595
301020
306337
3,595
MORE BALKRISHNA MAROTRAO
177
67.14
64.85
72.00
15/11/1984
3596
103166
301424
3,596
JADHAV VISHAL MANOHAR
177
66.94
64.69
70.36
24/09/1986
3597
100159
302663
3,597
TIWARI MANSI R K
177
66.61
63.54
68.36
10/07/1982
3598
200573
307968
3,598
DT(VJ)-65
RATHOD BHAIYASAHEB BHIMRAO
177
66.37
66.08
66.55
01/06/1986
3599
200216
307464
3,599
OBC-740
PATEL EBRAHIM AHMED
177
66.24
64.15
66.54
14/06/1986
3600
100082
300478
3,600
DT(VJ)-66
NAIK PALLAVI MOTIRAM
177
66.00
65.15
65.81
04/07/1987
3601
102176
302068
3,601
AGARWAL KRITIKA NIRENDRA
177
65.84
62.08
69.09
04/04/1986
3602
101249
302833
3,602
OBC-741
SHAIKH VASEEM ANWAR
177
65.76
64.85
63.27
18/05/1986
3603
300364
305391
3,603
NT3-76
CHATE AKASH RATNAKAR
177
65.71
62.62
68.90
29/06/1986
3604
101333
304503
3,604
MANNIKAR VIKRANT ARUN
177
65.71
61.92
68.36
07/06/1988
3605
102863
300504
3,605
NT1-61
PAWAR SACHIN SURYAKANT
177
65.67
63.62
67.45
10/02/1986
3606
200194
308315
3,606
NT1-62
JADHAV KIRAN RAMBHAU
177
65.47
63.15
70.72
07/09/1985
3607
103370
301016
3,607
OBC-742
PATIL PRATIK YASHAVANT
177
65.16
64.12
65.82
12/11/1987
3608
103446
303042
3,608
SC-262
SALUNKHE NITESH RAMESH
177
64.98
63.46
71.45
28/10/1987
3609
100580
300888
3,609
SYED IMRAN SULTAN
177
64.94
60.08
65.81
28/01/1986
3610
102895
302297
3,610
OBC-743
TALWADEKAR SHREERAJ LALEET
177
64.92
59.54
71.09
19/07/1986
3611
100043
301794
3,611
NT2-102
ADULKAR DEEPANJALI GANGARAM
177
64.57
61.77
67.64
13/08/1987
3612
400664
304492
3,612
KARNEWAR YOGINI KISHOR
177
64.49
62.54
68.00
23/05/1983
3613
101575
300042
3,613
PATKAR HRISHIKESH PADMAKAR
177
64.08
62.69
66.00
25/02/1986
3614
101841
301063
3,614
NAIR RAHUL BHARATHAN
177
64.00
61.92
68.90
31/07/1987
3615
301711
305930
3,615
SINGH SARANSH SINGH CHANDRASHEKHAR
177
63.76
59.08
68.18
24/02/1985
3616
102195
301878
3,616
JOSHI SHREYA RATNAKARD
177
63.55
59.46
68.72
28/12/1985
3617
101463
307850
3,617
DOSHI DISHA SHAILESH
177
63.47
61.38
67.27
17/10/1986
3618
302157
304826
3,618
OBC-744
BHAMARE BHAVNA DILIP
177
63.43
61.38
67.45
23/11/1987
3619
100701
301770
3,619
OBC-745
BHAT ASHWINI SHAHAJI
177
63.10
60.62
62.00
09/10/1983
3620
102717
301721
3,620
OBC-746
YESALE SAGAR TUKARAM
177
62.98
58.38
68.36
11/01/1986
3621
101658
300136
3,621
MANEK SAHIL VIRENDRA
177
62.61
61.77
64.18
30/08/1985
3622
300011
304769
3,622
OBC-747
PODEY ASHISH CHANDRASHEKHAR
177
62.61
61.08
59.09
02/11/1984
3623
101627
300131
3,623
OBC-748
GHONGATE GANESH DATTATRAYA
177
62.61
60.31
64.18
09/09/1982
3624
301303
305694
3,624
NT2-103
BHAGADE PRIYANKA HEMANTRAO
177
62.49
59.85
63.45
04/06/1986
3625
102991
302136
3,625
NAGPAL LEENA RADHEY KRISHAN
177
62.24
59.92
60.90
05/07/1983
3626
103325
300891
3,626
SAWANT JAGDISH MOHAN
177
62.00
60.54
64.90
19/11/1983
PRIYA MATHEW
SC-261
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 99 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3627
301491
305047
3,627
3628
102219
302264
3629
100579
301788
3630
200889
3631
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
GIRI SHYAM RATAN
177
61.67
60.15
61.27
25/06/1984
3,628
SINGH PRIYANKA ANILKUMAR
177
61.47
59.15
63.45
27/05/1984
3,629
KHAIRA AKASH RAJESH
177
61.43
61.69
61.63
02/04/1985
308147
3,630
TIKME DHANASHREE HERAMB
177
61.43
59.85
65.63
07/11/1986
400108
309900
3,631
MOMIN SAYED KASHIF MUSTAFA
177
61.39
59.69
65.63
22/07/1982
3632
202065
307166
3,632
SHINDE PRIYA GAJENDRA
177
61.35
59.31
62.36
19/03/1983
3633
101396
300706
3,633
3634
401061
304344
3,634
3635
201797
308738
3,635
3636
201001
307962
3,636
3637
300045
304924
3638
301603
3639
401535
3640
NT1-63
OBC-749
177
61.27
60.08
64.18
31/10/1984
DESHMANE SHUBHANGI VITTHALRAO
177
61.27
59.46
63.81
23/06/1987
YADAV SACHIN SHRIHARI
177
61.10
60.08
62.18
14/04/1985
OBC-751
BARAVKAR DADASO SAKHARAM
177
60.61
58.00
64.00
05/10/1985
3,637
SC-263
SHENDE PRITI SHRIRAMJI
177
60.41
59.23
63.63
02/09/1984
304797
3,638
OBC-752
DAROI AMOL ANANDRAO
177
60.33
56.08
63.09
28/08/1984
304079
3,639
SHENDARKAR ASHWINI DNYANDEORAO
177
60.32
60.38
62.72
03/05/1986
301217
305684
3,640
NAMDEO NARENDRA NATH DURGA PRASAD
177
60.20
58.46
58.54
21/09/1983
3641
201200
303268
3,641
KUDALE ABHIJIT DASHRATH
177
60.08
59.08
62.36
20/02/1985
3642
100014
300150
3,642
DALAVI AMOL PANDURANG
177
59.88
61.00
58.00
28/03/1986
3643
301904
301718
3,643
DARBASTWAR SANDEEP HANMANTRAO
177
59.88
59.69
62.91
26/01/1984
3644
102926
301147
3,644
MOHD SHAREQ AHMED MOHD SHAFI
177
59.71
58.54
59.09
23/02/1985
3645
101694
301038
3,645
RANA DILEEP BHIMSINGH
177
59.67
61.77
57.09
10/05/1983
3646
102061
300152
3,646
GAIKAR ROHIT RAMESH
177
59.27
56.00
62.54
19/04/1985
3647
200788
308756
3,647
KOLHAL BABASAHEB ARJUN
177
59.22
59.38
56.90
02/01/1984
3648
301035
305110
3,648
JANBADE CHETAN VIJAY
177
59.06
53.97
62.54
14/04/1983
3649
200227
307200
3,649
WARDHANE SNEHA SHYAM
177
58.69
58.23
61.63
13/12/1985
3650
102180
302831
3,650
ANWAR SHADAB MOHAMMED KHURSHID
177
58.53
56.07
61.33
26/11/1979
3651
301701
306548
3,651
KOLHE VIRENDRA SHANKARRAO
177
58.45
58.00
59.45
21/01/1983
3652
101587
301656
3,652
KUMAR ASHWANI BRIJNANDAN PRASAD
177
58.24
56.69
60.18
29/02/1980
3653
301063
305003
3,653
SC-265
DHABARDE CHAITANYA MOTIRAM
177
58.08
56.38
59.81
07/02/1984
3654
400023
304309
3,654
ST-47
TOTEWAD DATTATRAY SAHEBRAO
177
57.96
59.23
60.36
11/06/1984
3655
301342
305195
3,655
177
57.96
55.85
63.63
28/11/1986
3656
100299
301290
3,656
ANSARI MOHAMMAD ASAD ANSARUL
HAQUE
PATIL AMAR VILAS
177
57.80
54.92
65.63
22/09/1983
3657
200671
307721
3,657
NT3-77
SANAP SACHIN RAGHUNATH
177
57.67
57.15
55.81
28/04/1986
3658
401211
304287
3,658
SC-266
GAIKWAD NILESH NARENDRA
177
57.18
56.34
57.27
15/07/1984
3659
400963
303144
3,659
SC-267
AHIRE MAHESH SHIVAJI
177
56.98
58.00
56.90
14/02/1987
3660
400252
304528
3,660
SC-268
TUPE PRAMOD PRALHAD
177
56.00
56.15
57.45
01/07/1987
3661
301752
305361
3,661
GUPTA ARUSHI PRIYAPUNJ
176
73.80
70.69
79.27
28/12/1987
3662
202076
309554
3,662
PATIL JYOTI SADASHIV
176
72.73
69.15
76.90
03/06/1985
3663
300466
305230
3,663
LAD NEHA LALIT
176
71.67
66.31
78.72
19/08/1987
RAVI KUMAR RAM KRISHNA SINGH
OBC-750
OBC-753
OBC-754
OBC-755
SC-264
OBC-756
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 100 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
3664
102095
302602
3,664
3665
300784
305563
3,665
3666
201841
303201
3,666
SC-269
3667
201608
307902
3,667
OBC-758
3668
300161
304825
3669
102572
3670
3671
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL PRIYANKA GAYABHU
176
70.94
68.92
73.63
21/03/1987
AGRAWAL MADHUPRITA SURESH KUMAR
176
68.98
65.31
73.63
20/10/1987
KAKADE PRAVIN RAGHUNATH
176
68.73
69.15
72.00
29/08/1983
TAMHANE AMEY UTTAM
176
68.08
65.31
72.00
13/10/1984
3,668
KUMARI MUGDHA SANJIV
176
67.84
64.23
74.90
19/01/1988
300633
3,669
MANKAME MANSI RAJAN
176
67.63
64.54
69.09
27/07/1984
401460
303666
3,670
CHHAJED AJIT GAUTAM
176
67.43
65.77
69.27
13/03/1987
100931
300563
3,671
MAHALE RAHULKUMAR SHANKARRAO
176
67.31
64.77
70.54
25/07/1987
3672
101810
302200
3,672
PATIL PRIYANKA SHIVAJIRAO
176
67.22
63.62
70.72
10/05/1988
3673
100083
302385
3,673
KHANDEKAR NEHA MOHAN
176
67.06
65.46
68.54
15/06/1985
3674
102842
300742
3,674
SHERE DEVIKA SUBHASH
176
66.98
64.20
71.09
29/09/1987
3675
100170
301419
3,675
PATIL SUNIL PRAKASH
176
66.87
64.50
71.10
26/02/1987
3676
200832
309273
3,676
KESARKAR KISHOR HINDURAO
176
66.78
64.38
68.73
13/08/1986
3677
301321
305472
3,677
CHAHARE VINOD WASUDEORAO
176
66.69
64.77
68.90
07/10/1986
3678
101583
301022
3,678
KEDIA RUCHIKA PAWAN
176
66.54
63.97
71.10
29/03/1986
3679
401160
303825
3,679
REDDY KALYANI G VENKATESHVER
176
66.37
64.31
68.18
20/12/1987
3680
201987
307544
3,680
NORENJ SHERON MANUEL
176
66.16
63.23
68.18
29/03/1987
3681
301218
305359
3,681
ST-48
GEDAM NEHA TARUN
176
66.00
63.85
70.00
24/05/1986
3682
200133
307555
3,682
NT3-78
BUDHAWANT UTKARSH MADHUKAR
176
66.00
60.69
71.81
26/10/1983
3683
300307
304866
3,683
OBC-762
MAHAJAN ASHWINI ASHOKRAO
176
65.92
62.54
65.63
16/03/1986
3684
100041
301546
3,684
AMBEKAR ANAND ANIL
176
65.76
63.23
66.18
15/03/1986
3685
100076
302719
3,685
OBC-763
BENDALE KANCHAN VINAYAK
176
65.67
63.23
71.09
13/02/1984
3686
102241
311435
3,686
OBC-764
SARAVANKAR SAMEER SUHAS
176
65.59
64.00
71.81
01/03/1983
3687
301988
305213
3,687
NT2-104
MAHAJAN SHITAL MORESHWARRAO
176
65.51
62.92
68.55
30/11/1986
3688
401120
303767
3,688
OBC-765
MAITRE MADAN PRAKASH
176
65.06
63.08
68.90
26/10/1986
3689
400213
309668
3,689
OBC-766
PATIL VINAY KRUSHNA
176
64.86
62.62
65.27
17/04/1987
3690
301636
305027
3,690
SINGH NISHA GOPAL
176
64.86
62.38
68.18
05/05/1985
3691
100552
302837
3,691
BAGADIA JIMISH DEEPAK
176
64.78
59.31
72.54
02/10/1987
3692
200416
308973
3,692
SHAH NEEL JAYESH
176
64.69
64.92
66.54
17/02/1988
3693
300156
304714
3,693
GANGAVATI GEETA PRAMOD
176
64.69
61.08
66.18
11/11/1986
3694
300155
305182
3,694
SHENDE SHIVANI MADAN
176
64.49
64.23
62.00
28/09/1986
3695
300710
306774
3,695
SHAH APEKSHA PRAMOD
176
64.49
62.38
64.00
25/03/1987
3696
103361
301709
3,696
GUPTA PAYAL PAWAN
176
64.16
60.69
69.63
28/01/1988
3697
100111
302338
3,697
DOKE AMEY DNYANESHWAR
176
63.80
61.08
67.09
19/08/1986
3698
102495
300163
3,698
MANDLIK KUNAL ASHOK
176
63.63
63.23
63.81
22/05/1985
3699
301569
304977
3,699
SHARMA SARITA JUGAL KISHOR
176
63.59
62.54
64.73
15/01/1984
3700
200389
307379
3,700
GOSAVI RAKHI ASHOK
176
63.18
61.77
65.27
07/08/1987
OBC-757
OBC-759
OBC-760
OBC-761
SC-270
ST-49
NT1-64
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 101 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3701
200452
307713
3,701
3702
400015
304484
3,702
3703
102344
300159
3,703
3704
200978
307678
3705
100752
3706
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
KULKARNI HIMANEE RAVINDRA
176
63.06
62.08
69.27
26/09/1987
JALKOTE SHRISHAIL KUMAR PANDIT
176
62.61
62.54
65.63
29/12/1987
LOKHANDE PRASAD SHIVRAM
176
62.61
59.62
65.09
17/02/1984
3,704
HARISCHANDRE MANJUSHRI BHANUDAS
176
62.57
60.46
62.36
21/03/1986
300650
3,705
VAZE VARADA SUHAS
176
62.37
60.92
64.18
17/08/1987
301101
304735
3,706
MOHABEY ABHINAV CHANDRA SHEKHAR
176
61.80
60.23
63.09
23/07/1985
3707
100118
311419
3,707
DT(VJ)-67
PAWAR BHIMRAW RUPSINGH
176
61.76
59.92
63.81
02/05/1984
3708
301993
305842
3,708
OBC-768
WATANE SHWETA MANOHAR
176
61.55
59.92
61.27
21/05/1986
3709
301171
305109
3,709
OBC-769
DATIR SHITAL ASHOK
176
61.51
59.54
60.72
14/10/1985
3710
100925
300144
3,710
OBC-770
KURWE MAHESH SUDHAKAR
176
61.39
60.08
66.36
14/04/1981
3711
102709
301829
3,711
CHENDKE PANKAJ PADMANABH
176
61.26
59.85
62.72
20/02/1986
3712
101825
301581
3,712
NT2-105
YADAV RAVI MANOHAR
176
61.14
61.54
63.63
09/01/1987
3713
200308
307771
3,713
SC-271
BADEKAR AMOL BALIRAM
176
61.14
59.69
63.09
22/12/1986
3714
101214
300441
3,714
SC-272
PAWAR PRASHANT BABURAO
176
61.14
58.54
63.81
08/12/1985
3715
300266
304748
3,715
SINGH HARI CHHOTE LAL
176
61.14
56.79
65.10
10/12/1986
3716
102123
302494
3,716
OBC-771
RAUT SUVIDHA SHARAD
176
61.02
60.62
64.36
17/05/1982
3717
300404
305026
3,717
SC-273
NAIK SNEHAL MOTILAL
176
61.02
59.08
62.00
01/01/1984
3718
102226
301239
3,718
NT1-65
PARIPELLEY RUCHITA LACHIAH
176
60.88
58.07
65.00
20/12/1977
3719
301170
305877
3,719
OBC-772
KHURANA RITESH KISHOR
176
60.69
59.38
60.90
08/09/1984
3720
101163
301870
3,720
176
60.41
62.15
58.94
02/08/1978
3721
101363
308712
3,721
PATIL KISHOR VASANTRAO
176
60.29
58.69
59.45
30/08/1986
3722
100765
308572
3,722
BANDAGI GOKUL HIRACHAND
176
60.00
60.31
60.72
26/06/1986
3723
401070
304296
3,723
DESHMUKH GAJANAN KISHOR
176
60.00
58.46
62.00
24/10/1984
3724
400940
304161
3,724
OBC-774
SURAMWAD GORAKHNATH VITTHALRAO
176
59.55
58.46
61.45
01/07/1984
3725
300400
304911
3,725
SC-274
FULZELE PARAG PRABHAKAR
176
59.43
57.85
63.45
07/09/1985
3726
401065
303747
3,726
NT3-79
GARJE MAHESH UTTAMRAO
176
59.43
57.31
62.90
10/06/1984
3727
301518
304710
3,727
NT3-80
MUNDHE GAJENDRAKUMAR TUKARAM
176
59.35
57.92
59.45
17/09/1985
3728
103377
302944
3,728
ST-50
MUTHE MRIDULA MANOHAR
176
59.14
58.62
60.54
01/01/1987
3729
301261
306901
3,729
ST-51
MORE MANOJ NARAYAN
176
59.10
60.77
56.36
17/05/1985
3730
300535
305936
3,730
SC-275
PIMPALE PRESHIT RAJESHWAR
176
59.02
58.85
60.36
26/04/1985
3731
201822
308243
3,731
ST-52
RAUT YUVRAJ RAJARAM
176
58.69
54.92
63.63
22/10/1982
3732
300301
305812
3,732
SC-276
GAJBE SANDEEP PAIKU
176
58.53
59.38
58.54
30/05/1984
3733
200521
308724
3,733
ST-53
SABLE YOGINEE EKNATH
176
58.08
57.38
60.72
01/07/1985
3734
100226
300075
3,734
KUMAR SANJEEV HARIHAR SINGH
176
57.71
56.38
61.09
28/02/1985
3735
300507
306048
3,735
OBC-775
KOHADE RAJESH MADHUKAR
176
57.55
56.31
59.45
06/10/1983
3736
100785
302754
3,736
NT2-106
GAVADE RUPALI AMANNA
176
57.51
59.62
56.36
15/07/1985
3737
101256
303948
3,737
SHARMA SHWETA ANAND PRAKASH
176
57.38
57.79
55.25
02/02/1976
OBC-767
RAVISHANKAR BHUBNESHWAR THAKUR
OBC-773
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 102 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3738
401420
303543
3,738
NT2-107
DODE PRAMOD SURYAKANTRAO
176
56.24
54.08
54.72
03/11/1985
3739
103210
301178
3,739
ST-54
LONDHE NILESH BHAIRAVNATH
176
56.04
55.54
58.54
18/06/1985
3740
400435
304382
3,740
NT1-66
CHHALLARE CHETAN MOHANLAL
176
55.96
56.08
54.72
20/11/1985
3741
400503
304380
3,741
HASURE SATYASHEEL YADAVRAO
176
55.39
54.38
55.81
22/08/1985
3742
401122
304181
3,742
ST-55
BONDLE GIRIDHAR MADHAVRAO
176
55.10
55.69
55.81
30/01/1987
3743
300257
305623
3,743
SC-277
MESHRAM PRASHANT PANDURANG
176
53.67
53.23
52.00
18/07/1983
3744
200643
308250
3,744
DANDEKAR SHRIGURUDAS PURUSHOTTAM
175
70.02
66.97
71.81
11/02/1982
3745
103066
300768
3,745
KAMAT SIDDHESH PRASAD
175
68.98
66.15
70.54
08/12/1986
3746
101667
302052
3,746
KUMAR SACHIN KUMAR MOTI LAL
175
68.45
65.46
73.63
30/06/1986
3747
201911
307435
3,747
KOUL DEEPAK ASHOKKRISHAN
175
67.85
66.18
69.09
13/07/1985
3748
200082
309926
3,748
MAHESHWARI SAGAR GANESHPRASAD
175
67.47
64.69
71.45
29/03/1986
3749
101191
302248
3,749
OBC-776
TANDEL KIRTI YESHWANT
175
67.14
64.15
69.27
17/07/1985
3750
300564
305910
3,750
OBC-777
VARGE YOGESH DINKARRAO
175
66.78
63.92
67.81
18/09/1986
3751
102296
302152
3,751
JATHAR SWAPNIL SUDHAKAR
175
66.45
63.69
71.27
13/05/1986
3752
301111
304726
3,752
CHAND ALOK ANIL
175
66.29
62.92
67.45
11/10/1987
3753
401005
303161
3,753
UGHADE DEEPIKA PRAKASH
175
65.88
63.85
68.00
21/10/1986
3754
400702
304480
3,754
MAHAJAN VANDANA VILASRAO
175
65.43
65.62
64.90
15/06/1987
3755
301155
306519
3,755
GULHANE DEEPTI VIJAY
175
65.06
64.23
68.00
18/05/1983
3756
103276
302430
3,756
GHADGEPATIL SHRUTI SAHEBRAO
175
65.04
63.44
67.81
22/09/1985
3757
201800
307277
3,757
CHOUDHARY RAHUL CHANDRA SINGH
175
64.57
65.38
63.82
15/01/1987
3758
102579
300319
3,758
CHATTERJEE DEBOLINA CHANDRASEKHAR
175
64.41
63.38
68.36
16/08/1983
3759
300852
306604
3,759
LOHIYA NEHA NAVARANG
175
64.31
61.53
66.72
27/07/1985
3760
400583
304197
3,760
KADAM VIJAY DATTATRAY
175
64.20
60.69
66.36
26/06/1986
3761
400209
304513
3,761
VAISHYA HARSHADA PRAVINBHAI
175
64.16
64.85
68.73
21/05/1988
3762
200768
307717
3,762
SALUNKHE ROHAN RAMCHANDRA
175
63.76
60.46
67.45
25/12/1986
3763
102556
302839
3,763
KHODKE RITESH SUBHASH
175
63.38
61.38
68.54
11/02/1983
3764
200251
307969
3,764
KUMAR SANJEEV
175
63.35
62.23
67.81
30/06/1986
3765
101047
302231
3,765
175
63.31
61.92
66.54
16/07/1987
3766
101770
301303
3,766
OBC-781
PATKAR ROMESH VIJAY
175
63.22
58.63
68.91
15/03/1987
3767
300990
305766
3,767
OBC-782
CHAVAN PRASHANT RAGHUNATH
175
62.73
60.92
62.18
02/03/1985
3768
101385
300783
3,768
OBC-783
PHIRKE YOGESH HARIBHAU
175
62.37
60.92
69.27
30/08/1987
3769
200638
307943
3,769
OBC-784
MULLA SADIQ YUNUS
175
62.37
60.31
63.82
06/02/1986
3770
100280
300651
3,770
OBC-785
PATIL NIKHIL AVINASH
175
62.29
59.31
64.72
03/04/1986
3771
400603
304424
3,771
OBC-786
KALE GAURAV ARUN
175
62.24
62.62
61.09
17/08/1985
3772
300968
304958
3,772
OBC-787
BAITULE MINAKSHI PRABHAKARRAO
175
62.08
60.92
63.27
12/08/1980
3773
401051
303795
3,773
NAGNURWAR VANDANA RAJESHWAR
175
61.80
62.69
62.00
02/06/1985
3774
200151
308072
3,774
YELNE VIJAYKUMAR MAROTRAO
175
61.80
61.46
66.00
09/12/1987
SC-278
OBC-778
OBC-779
OBC-780
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
AVINASH PRAKASH
ST-56
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 103 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
3775
201830
303072
3,775
3776
101787
301799
3,776
3777
101068
301454
3,777
Name of The Candidate
CET Marks
JOSHI CHINMAY SANJAY
175
61.63
61.00
58.90
10/11/1986
JAISWAL CHANDRASHEKHAR
HARISCHANDRA
AMRUTHA VISHWANATHAN
175
61.63
60.15
63.09
22/10/1984
175
61.30
59.94
62.91
3778
301531
305731
3,778
01/12/1986
SC-279
SONARKHAN SANDESH DEVIDAS
175
61.27
61.85
62.54
3779
301357
305441
3,779
26/05/1985
OBC-789
SATHAWANE AMOL MANMOHANJI
175
61.10
58.92
64.18
3780
102601
301494
3,780
15/03/1987
GAWDE MAYUR RAMAKANT
175
61.06
58.85
64.72
25/12/1983
3781
101517
301331
3,781
3782
301931
304763
3,782
OBC-790
SINGH RAM PRAVESH RAVINDRA SINGH
175
60.98
56.31
68.90
02/01/1984
MAHAJAN PALLAVI DNYANESHWAR
175
60.49
61.77
57.09
3783
401417
303942
3,783
28/11/1985
SC-280
JADHAV SUKESHINI CHINTAMANRAO
175
60.45
59.62
65.09
3784
300861
304898
01/01/1984
3,784
SC-281
CHAVAN PAVAN PANJABRAO
175
60.37
60.46
61.45
3785
401015
24/01/1982
303657
3,785
NT3-81
MUNDE MANISHA PANDITRAO
175
60.29
60.31
58.91
29/07/1986
3786
3787
102682
301468
3,786
ARORA AMIT BRIJ LAL
175
60.04
56.54
63.09
15/09/1983
103037
300165
3,787
SC-282
NAGARALE VIVEKKUMAR ASHOK
175
59.76
60.77
56.54
28/08/1983
3788
400225
310034
3,788
OBC-791
PATIL AMOL SHIVSHANKAR
175
59.14
62.00
58.18
17/12/1982
3789
401652
304074
3,789
WANKHEDE KRISHNA RAOSAHEB
175
58.98
58.15
56.90
05/05/1984
3790
300761
304705
3,790
JADHAO MANISH RAMDHAN
175
58.74
56.15
62.54
18/05/1986
3791
102605
301802
3,791
GOTECHA DHAVAL SHIRISH
175
58.66
59.39
63.09
26/12/1986
3792
201831
308974
3,792
PATIL DEEPAK ARVIND
175
58.61
58.46
57.09
18/11/1984
3793
300733
304846
3,793
PACHPOR HARSHAL SUBHASHRAO
175
58.57
55.38
60.00
20/09/1986
3794
201148
309008
3,794
PATIL SHRENIK BAPUSO
175
58.37
57.54
59.09
29/05/1986
3795
400728
304306
3,795
VIBHUTE NILESH DEEPAKRAO
175
58.29
58.08
56.00
08/06/1985
3796
400611
304025
3,796
KHUPSARE ROHAN JAYSHANKAR
175
58.24
58.08
59.09
17/10/1985
3797
401073
303868
3,797
MANE MUKESH SUBRAO
175
58.24
55.77
61.81
11/01/1987
3798
100693
302964
3,798
VILLKHOO RAVNEET RAMINDER
175
57.93
56.49
61.09
08/11/1985
3799
200861
309094
3,799
NIKAM SACHIN NAMDEO
175
57.84
57.92
60.18
26/02/1986
3800
101291
301977
3,800
NERKAR GAURAV ASHOK
175
57.71
57.69
59.27
03/12/1985
3801
300414
305321
3,801
WASADE BHUSHAN SHRIRAM
175
57.67
56.92
57.81
07/04/1983
3802
300492
305150
3,802
YADAV SEEMA ANAND
175
57.58
56.55
61.27
01/12/1981
3803
400877
303790
3,803
ALANE JYOTSNA SHRIPATRAO
175
57.47
56.77
57.45
04/10/1984
3804
200052
308051
3,804
KULKARNI GANESH VILAS
175
57.22
55.15
62.72
14/04/1982
3805
301123
305220
3,805
DAGA RAHUL GHANSHYAMDAS
175
56.90
56.54
56.18
27/04/1981
3806
300322
304836
3,806
ST-57
ATRAM JITESH SHRIRAM
175
56.78
56.08
56.72
24/06/1986
3807
400027
303866
3,807
OBC-794
SHEWALE CHETANA KHANDU
175
56.73
56.77
58.72
02/06/1986
3808
201455
307778
3,808
NT2-108
KHATAKE PRATIMA DINKAR
175
56.65
56.08
57.63
08/06/1987
3809
102387
301044
3,809
KUMARI BANDANA KHAGENDRA PD SINGH
175
56.53
56.85
53.81
02/12/1978
3810
301865
305126
3,810
INGLE GUNJAN MANOHAR
175
56.04
56.31
54.00
23/07/1986
3811
100428
302666
3,811
SHINDE NILESH SHIVAJIRAO
175
55.69
53.82
56.54
25/11/1984
OBC-788
DT(VJ)-68
NT1-67
OBC-792
SC-283
OBC-793
SC-284
SC-285
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 104 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3812
301628
305148
3,812
SHINDE APARAJITA DEVENDRA
174
72.57
66.46
78.00
02/09/1987
3813
102285
303706
3,813
SHARMA NEHA DHRUVA
174
70.41
69.08
70.36
22/06/1983
3814
100407
301335
3,814
PATKAR RUPASHREE ANANT
174
69.84
64.05
77.81
05/10/1986
3815
200790
308584
3,815
KELGAONKAR ANUP NAGESH
174
68.73
63.69
74.18
07/07/1987
3816
201528
308642
3,816
INGOLE SEEMA VASANTRAO
174
68.49
67.46
68.00
15/03/1986
3817
400073
303545
3,817
DHANKHAR PRIYANKA KARAN SINGH
174
68.13
65.65
71.45
26/02/1987
3818
102897
302066
3,818
JATHAR ADVAIT HEMANT
174
67.22
64.23
70.18
06/11/1987
3819
200350
304562
3,819
GORE SHRADHA KRASHNAKANT
174
67.18
66.62
67.45
14/06/1986
3820
101135
302262
3,820
GANDHI HARSHITA RAMESH
174
66.98
63.46
71.27
29/11/1987
3821
100956
301780
3,821
YADAV VIJAYKUMAR SATYANARAIN
174
66.57
65.77
65.45
10/09/1986
3822
300537
306981
3,822
KHAN HIDAYATULLA REHMATULLA
174
66.41
66.92
71.81
08/12/1981
3823
102531
309265
3,823
RAGHAVAN SRINIKET MOHAN
174
66.10
64.50
70.54
23/08/1987
3824
201840
308659
3,824
SALUNKE SAYALI VILAS
174
65.88
62.54
70.18
06/04/1987
3825
100917
301072
3,825
INGALE SHAILENDRA VASANT
174
65.80
62.69
69.81
29/09/1985
3826
101331
301186
3,826
PANCHAL VISHAL BHAGWANDAS
174
65.59
64.62
66.54
27/03/1985
3827
100910
300723
3,827
KOYANDE PRIYANKA MAHESH
174
65.35
63.15
68.73
02/08/1986
3828
103423
302794
3,828
SAXENA SWATI PAVANKUMAR
174
65.27
62.46
68.00
05/08/1985
3829
102284
301220
3,829
BUDHRANI GIRISH SHANKARLAL
174
65.06
63.69
70.00
12/04/1988
3830
100053
303007
3,830
GOSAVI DEVEN SHRIKANT
174
65.06
62.38
69.27
29/10/1987
3831
300004
300719
3,831
MANCHANDA SHWETA PRADEEP
174
64.57
62.15
71.45
23/12/1984
3832
102260
307177
3,832
CHAKRABORTY SUGATO ASHIM
174
64.53
61.15
66.00
08/02/1984
3833
302143
305410
3,833
MADURWAR NEHA ANIL
174
64.29
60.77
63.81
10/02/1988
3834
200882
309306
3,834
MANADE VIVEK VILAS
174
64.27
63.31
63.27
07/05/1984
3835
401343
303086
3,835
PAWAR MINAL MADHUKAR
174
64.16
62.46
66.54
22/08/1985
3836
300242
306602
3,836
KUMAR LALIT KISHAN CHANDAK
174
63.76
61.62
66.72
21/06/1986
3837
100523
300169
3,837
THOMBARE AJITKUMAR APPASAHEB
174
63.51
62.46
64.73
01/08/1987
3838
201131
307442
3,838
DESHMUKH VIDYA RAMESH
174
63.46
61.83
64.00
23/08/1983
3839
101406
302360
3,839
SINGH MUKESH BHUAL
174
63.31
61.85
62.54
03/06/1985
3840
401062
303680
3,840
DONGRE RAHUL TUKARAM
174
63.27
61.69
65.27
15/02/1985
3841
400709
304485
3,841
BHALERAO JAGDISH SHIVAJIRAO
174
63.22
60.92
67.45
19/05/1986
3842
103101
309081
3,842
RAI PUJA AJAY
174
63.18
60.23
68.54
20/06/1986
3843
101608
301814
3,843
PATIL JYOTI RAMCHANDRA
174
63.14
61.69
63.18
30/11/1984
3844
101215
307226
3,844
SINGH DHANANJAY KUMAR JAIPRAKASH
174
62.82
63.54
64.36
10/11/1980
3845
400722
304460
3,845
NATHANI JEETENDRA HEMANTKUMAR
174
62.82
61.15
64.72
26/11/1983
3846
400505
303969
3,846
BHAKKAD PRITESH JAIPRAKASH
174
62.65
61.15
67.27
29/11/1983
3847
201227
307654
3,847
SHARMA ILA NARENDRADEV
174
62.45
61.85
64.18
16/03/1986
3848
100267
301001
3,848
VORA PRIYANKA HARSHAVARDHAN
174
62.33
61.31
65.81
05/09/1986
OBC-795
OBC-796
OBC-797
NT2-109
OBC-798
SC-286
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 105 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
3849
101588
302181
3,849
MISHRA DEBASIS JAYADEV
174
62.20
63.00
61.64
31/07/1986
3850
102294
300278
3,850
KUMAR JITEN ASHOK
174
62.12
60.23
66.91
07/02/1984
3851
103312
300398
3,851
SHAH PRATIK VIJAY
174
62.08
61.31
62.91
28/02/1983
3852
201851
307288
3,852
DATE ADITYA GIRISH
174
61.95
60.23
63.09
30/10/1987
3853
101251
301140
3,853
LOHIRE MAKARAND SHANKAR
174
61.67
59.92
61.81
05/06/1987
3854
101540
300763
3,854
OBC-799
SAKORE SUDHA RAMNATH
174
61.63
60.38
63.27
19/04/1986
3855
200618
308108
3,855
NT2-110
SHENDAGE VITTHAL JAGANNATH
174
61.18
59.08
64.18
01/03/1984
3856
200822
307386
3,856
SC-287
VAIRAGAD CHARUSHILA SUBHASH
174
61.14
59.38
64.90
27/06/1986
3857
101579
300405
3,857
174
60.98
62.00
58.36
29/03/1986
3858
401477
303271
3,858
OBC-800
SHARMA ABHINAV KUMAR SURENDER
KUMAR
SHINKAR CHETAN ANIL
174
60.90
57.38
60.72
07/05/1986
3859
301033
305442
3,859
SC-288
BHALERAO ASHVIN VITTHALRAO
174
60.82
60.54
58.54
09/04/1986
3860
101176
301111
3,860
KUMAR HARISHANKAR DASHRATH
174
60.78
59.85
63.63
01/01/1981
3861
201565
307443
3,861
OBC-801
BHAGAT NUPUR KUNWARSINGH
174
60.69
59.85
62.00
17/01/1985
3862
400373
309681
3,862
OBC-802
HASHMI SYED AZHAR SYED MOOSA
174
60.53
59.38
62.54
01/06/1987
3863
302133
304832
3,863
SC-289
PATIL ANUJ DASHRATH
174
60.20
60.00
60.18
29/03/1984
3864
100934
311372
3,864
CHOUDHARY ABDUL RAHMAN MOHD SAFAT
174
59.92
58.40
62.00
01/10/1983
3865
200329
307113
3,865
AJMANI NANCY SURINDERPAL
174
59.71
55.62
63.45
19/04/1981
3866
201529
303051
3,866
OBC-803
NIKUMBH SMRUTI SUBHASH
174
59.27
58.31
61.09
18/02/1987
3867
300988
305292
3,867
OBC-804
VAIDYA YUGANTI PRABHAKAR
174
59.27
57.15
62.00
19/04/1984
3868
301747
305000
3,868
OBC-805
BHAJAN TOSHAN RAVINDRA
174
59.22
59.08
57.81
02/08/1984
3869
401348
303836
3,869
SC-290
GHORPADE VISHAL VISHWANATH
174
59.02
56.46
62.00
27/11/1985
3870
201680
309134
3,870
SC-291
BHADADE ARATI ANKUSHRAO
174
58.99
57.56
65.27
10/05/1987
3871
100303
301672
3,871
OBC-806
BIRANGAL PRAVIN MACCHINDRA
174
58.86
60.08
60.18
03/06/1985
3872
300766
305424
3,872
SC-292
PATIL SACHIN WASUDEORAO
174
58.78
58.38
56.54
07/10/1985
3873
100166
300538
3,873
DT(VJ)-69
SALUNKE INDIRA ARJUN
174
58.54
57.48
64.72
23/05/1985
3874
400893
309854
3,874
OBC-807
SAYYAD MOHAMMAD ABDULSATTAR
174
58.45
57.31
59.81
17/10/1986
3875
301270
304802
3,875
SC-293
SHENDE TRUPTI MANOHAR
174
57.51
57.31
59.63
03/05/1983
3876
300273
305059
3,876
NT2-111
PARKHE GAJANAN MAHADEO
174
57.35
56.85
57.63
29/01/1985
3877
200258
308016
3,877
MEHTA SHIVPRAKASH BHUVANESHWAR
174
56.82
53.66
62.54
20/06/1985
3878
201726
307436
3,878
OJHA GIRISH CHANDRA JAGAT NARAYAN
174
56.69
56.31
54.18
01/01/1983
3879
100676
301166
3,879
SC-294
SABALE RUPALI MOHAN
174
56.24
56.15
56.72
03/11/1985
3880
200797
307507
3,880
SC-295
SAKHARE SUSHIL DAMU
174
56.00
55.00
57.27
07/10/1984
3881
103121
300238
3,881
KHAN ZAINUL ABEDIN JAVED AHMED
174
55.80
55.31
55.63
03/10/1984
3882
103085
303045
3,882
PATHAN TAUSIF KHAN FEROZ KHAN
174
55.22
53.54
58.54
20/07/1985
3883
102353
309469
3,883
MAJETHIA NIKHIL KANTILAL
173
70.78
70.77
72.36
11/06/1987
3884
100787
301367
3,884
NAIR NANDU S GOPAKUMAR
173
70.67
70.29
72.09
15/02/1986
3885
201892
307301
3,885
MUNDE KSHITIJ KUMAR
173
69.88
65.85
74.91
22/02/1988
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 106 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
PH
3886
201052
307455
3,886
3887
100740
301240
3,887
3888
200965
307756
3,888
SAHU PREETY SWAROOP CHARAN
3889
103415
302924
3,889
3890
101071
302198
3891
401704
3892
3893
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
173
68.98
67.77
67.99
16/10/1986
173
68.94
67.38
73.81
06/02/1984
173
68.82
68.62
70.73
06/02/1987
FADIA MITHILA MANISH
173
68.57
66.23
69.27
07/08/1986
3,890
MANGESHIKAR NIRZARI TUSHAR
173
68.49
70.46
69.63
23/11/1987
303702
3,891
VERMA NITISHA SHEKHAR
173
68.41
64.38
73.82
30/03/1987
300467
304823
3,892
AGRAWAL APURVA SHIV KUMAR
173
68.29
65.23
71.82
07/11/1986
200459
307363
3,893
MONGA EMMA TARSEM
173
67.47
67.92
68.91
27/08/1987
3894
101450
300664
3,894
SHETH MEET CHETAN
173
67.35
65.38
67.63
20/04/1986
3895
201979
309449
3,895
INAMDAR ASIF SAYYADSHAFIK
173
66.94
64.31
69.45
27/09/1986
3896
301289
305783
3,896
KULKARNI MITHILESH KIRAN
173
66.73
64.31
70.18
04/06/1987
3897
201629
307401
3,897
SHIVGAN SHRADDHA MAHADEO
173
66.45
61.77
72.54
07/05/1988
3898
101626
307531
3,898
KARWA ANKEETA RAJENDRA
173
66.33
66.08
73.10
01/06/1988
3899
401095
303771
3,899
PAWAL PRIYA KANTRAO
173
65.92
62.69
67.82
07/10/1985
3900
201943
307813
3,900
PRASAD RATNA RAMANUJ
173
65.67
64.69
67.09
02/02/1981
3901
401653
303698
3,901
ROPLEKAR KEDAR SATISH
173
65.51
63.92
68.36
06/07/1987
3902
200346
307699
3,902
GUPTA NANDITA ASHOK
173
65.22
62.69
66.73
11/10/1983
3903
200798
303108
3,903
PANBUDE SUSHIL NATTHUJI
173
65.02
62.15
70.54
20/10/1987
3904
100144
302082
3,904
SAWANT ANKITA DEEPAK
173
64.78
62.15
68.90
26/08/1986
3905
101624
301371
3,905
KUSHTE HASTA NITIN
173
64.69
62.08
65.27
22/02/1986
3906
201808
307527
3,906
GAVADE SMITA BALASAHEB
173
64.45
62.46
66.18
30/04/1986
3907
101699
301269
3,907
OBC-810
SAPKAL TOSHIT PRAMOD
173
64.33
64.85
66.36
20/11/1986
3908
101271
300893
3,908
SC-297
CHAVAN TRUPTI SURYAKANT
173
64.33
64.62
65.27
30/06/1985
3909
400521
303625
3,909
JAIN VAIBHAV BHARATBHUSHAN
173
64.12
61.08
67.09
27/02/1986
3910
102016
301219
3,910
SINGH RAMSINGH RAJMANI
173
64.00
64.08
64.90
16/02/1986
3911
101486
301049
3,911
PRIYANKA NAWAL KISHOR
173
64.00
62.06
67.81
07/07/1984
3912
102441
301503
3,912
JONDHALE NAVNATH BHANUDAS
173
63.89
62.42
66.38
26/03/1985
3913
400502
304392
3,913
PATIL DATTATRYA BALASAHEB
173
63.84
62.31
64.36
16/06/1988
3914
100191
301201
3,914
PATIL GAURAV VINOD
173
63.71
61.92
67.09
29/09/1987
3915
301663
304934
3,915
MALAN SUGANDHNA RENO
173
63.51
61.23
67.45
01/11/1985
3916
201798
309319
3,916
THORAT SWATI SAMANTRAO
173
63.47
61.62
66.36
22/11/1985
3917
202129
307521
3,917
SINGH DIVYA SHEO BACHAN
173
63.27
64.69
62.36
03/09/1985
3918
100513
301571
3,918
KUMAR SUSHANT JAGDISH PRASAD
173
63.18
60.31
69.09
01/03/1983
3919
300926
305022
3,919
PAWAR BHAWANA KAILASH CHANDRA
173
63.18
59.62
68.91
09/05/1986
3920
301117
305041
3,920
OBC-812
CHOPADE SUNIL RAMDHAN
173
63.18
57.92
71.27
16/01/1987
3921
300010
305573
3,921
SC-299
BORASI MANISH LEELADHAR
173
63.14
62.69
66.18
14/12/1984
3922
200984
307909
3,922
PAWAR SAMEER SURYAKANT
173
63.06
61.92
64.54
23/03/1987
JOSHI PRASANNA PRAMOD
RANJANA JAYARAMAN
OBC-808
SC-296
OBC-809
OBC-811
SC-298
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 107 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3923
102657
301975
3,923
3924
300352
306208
3,924
3925
302049
304747
3,925
3926
300518
306134
3927
400597
3928
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
JAYARAM ASWATHI MV JAYARAM
173
62.97
63.27
62.66
22/04/1987
BHENDEKAR SHRIKANT VASANTRAO
173
62.90
62.31
64.72
11/05/1985
SAINI ABHISHEK OMPRAKASH
173
62.85
59.69
70.18
03/09/1987
3,926
NIMJE DIPTI ASHOK
173
62.12
62.15
65.63
18/01/1986
304413
3,927
DHAKA JAI PRAKASH JAGAN SINGH
173
62.12
60.00
63.27
04/08/1980
103027
300110
3,928
THAKUR MANJARI MUSAFIR
173
62.04
61.69
62.18
24/04/1980
3929
200972
309130
3,929
SAURABH KUMAR ANAND
173
62.00
57.77
70.18
22/07/1983
3930
200831
308095
3,930
RATHOD YOGESH SHAHU
173
61.96
59.46
62.54
09/07/1985
3931
401686
303599
3,931
BANSAL AKHIL DINESH
173
61.76
58.85
67.09
21/10/1985
3932
401085
304038
3,932
NT2-112
SATPUTE PARIKSHIT NANDKUMAR
173
61.63
59.54
62.36
25/05/1986
3933
100631
301139
3,933
ST-58
RAJBHAR RAHUL KANHAYALAL
173
61.43
59.31
66.54
13/09/1987
3934
300326
305668
3,934
BHANDARI BAIBHAV KUNDAN SINGH
173
61.22
59.77
61.81
25/12/1986
3935
102889
301075
3,935
ST-59
RAJGADKAR BHARATI GANPAT
173
61.14
61.15
60.00
23/06/1986
3936
103461
300992
3,936
OBC-813
RAJPUT PINKESH SHASHIKANT
173
61.06
58.46
65.81
27/02/1986
3937
101984
302478
3,937
SRIVASTAVA ASHISH ARUN
173
60.98
59.00
67.27
14/10/1983
3938
102039
300183
3,938
BAJPAI PALLAV DURGA PRASAD
173
60.41
59.23
67.63
04/12/1982
3939
301675
305503
3,939
OBC-814
BAWANKAR BHUSHAN SUBHASHCHANDRA
173
60.33
57.31
62.18
23/03/1987
3940
401455
304033
3,940
NT2-113
DERNASE NAGORAO PRABHAKAR
173
60.20
60.15
60.36
20/03/1983
3941
401101
304177
3,941
SC-300
PARSODE RAHUL BHIMRAO
173
60.20
59.08
61.63
03/12/1984
3942
100984
302767
3,942
SINGH ANU SHARDA
173
60.16
57.10
64.18
02/01/1986
3943
300785
306258
3,943
WARATKAR VAIBHAV BHAIYYAJI
173
60.08
59.15
63.45
22/08/1981
3944
100368
302467
3,944
MEUHANI RAZAALI KASIM
173
59.88
56.54
59.09
01/04/1985
3945
100680
302826
3,945
CHANDAN AMIT PRABODHKUMAR
173
59.84
60.08
59.81
03/09/1985
3946
302172
305802
3,946
MAHAJAN HARSHAL MURLIDHAR
173
59.67
59.62
57.27
13/03/1987
3947
200663
307703
3,947
DUDHAT VAIBHAV LAXMIKANTRAO
173
59.18
58.54
60.91
09/01/1986
3948
400040
304271
3,948
OBC-817
PATIL MRUDUL SANJAY
173
59.18
58.46
59.90
25/11/1986
3949
301953
305875
3,949
NT2-114
KHUJE PRAFUL UDHAO
173
59.14
60.15
58.90
04/10/1984
3950
301881
306125
3,950
NT2-115
NIKHADE PRAVIN WAMANRAO
173
59.06
59.08
57.63
08/10/1984
3951
401011
303199
3,951
NT1-68
BARWAL AJINKYA RAJESH
173
58.94
58.69
60.00
22/06/1987
3952
302090
300388
3,952
TIWARI RASHI B N CHAUDHARI
173
58.78
59.23
61.09
29/10/1983
3953
200515
306755
3,953
OBC-818
CHAUDHARY RAHUL RAMESH
173
58.69
58.77
58.54
16/06/1985
3954
401351
309664
3,954
SC-301
BHALERAO PRADEEP SHRIMANT
173
58.33
56.85
59.81
01/09/1984
3955
200858
309580
3,955
KHOT CHANDRAKANT JIJASAHEB
173
57.57
58.00
55.22
20/07/1975
3956
102266
302282
3,956
SABLE SANJAY JORSING
173
57.22
58.62
59.63
06/10/1981
3957
300424
306080
3,957
KUMARI SMITA UPENDRA MAHTO
173
56.61
56.08
58.18
01/03/1977
3958
100975
301699
3,958
APTE SARANG SHRIKRISHNA
173
56.33
56.31
58.72
26/06/1986
3959
201579
307984
3,959
DHANGAR SRINIWAS BASANNA
173
56.24
55.08
59.81
07/03/1985
NT3-82
DT(VJ)-70
OBC-815
OBC-816
DT(VJ)-71
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 108 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
3960
400763
309658
3,960
3961
102845
301474
3,961
3962
301276
305916
3,962
OBC-819
3963
400007
303595
3,963
3964
301559
305244
3,964
3965
102474
300701
3966
100417
3967
102098
3968
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
GARUD ANIRUDDHA PANDHARINATH
173
55.96
57.23
57.27
13/07/1984
RADIA SHEETAL BHARAT
173
55.35
54.54
57.16
19/10/1983
YEOLE RAKESH DHANRAJ
173
55.35
52.08
61.82
11/04/1984
SC-302
SHINGOLIKAR SAKET KONDIBA
173
55.14
56.08
52.54
25/04/1985
ST-61
SOLANKE SHITAL PRATAPSING
173
54.69
56.31
54.72
10/08/1985
3,965
GAUTAM PARUL NAND BIHARI
172
72.80
69.01
80.00
02/09/1986
302151
3,966
MEHTA ARYA SUHAS
172
72.29
69.54
75.27
27/11/1987
302269
3,967
PATIL VIJAYSHREE SIDDHARTH
172
70.73
68.92
73.45
28/09/1987
300120
305079
3,968
CHANDAK MADHUSHREE PREMRATAN
172
69.76
65.62
73.64
23/07/1987
3969
400945
303080
3,969
DESHWALI SWATI RADHESHYAM
172
68.29
65.15
73.45
02/12/1984
3970
101822
300018
3,970
VERMA SHILPA N C VERMA
172
68.13
64.81
73.82
23/02/1984
3971
401255
303243
3,971
GANGURDE VIKAS RANGANATH
172
67.92
61.69
76.18
13/03/1986
3972
102764
300351
3,972
MOUDGIL ASHISH ROMESH
172
67.71
63.38
70.00
07/10/1986
3973
103126
300448
3,973
DESHMANE AKSHYA NAMDEO
172
67.27
65.92
72.72
24/05/1987
3974
100192
300659
3,974
MORE SANGHARSH SUNIL
172
67.10
63.85
71.27
15/03/1987
3975
102882
302499
3,975
DHALL GAGAN VIJAY
172
66.37
64.38
71.27
07/08/1985
3976
300528
306928
3,976
GUPTA SAGAR RAJENDRA
172
66.24
63.54
67.27
23/03/1987
3977
400057
309927
3,977
MANE PRASHANT SADASHIV
172
66.04
61.15
73.81
23/02/1987
3978
100109
301164
3,978
KENJALE ROHIT RAJENDRA
172
65.71
65.08
68.18
10/05/1986
3979
201627
308740
3,979
BAHIRWADE GANESH KISAN
172
65.43
62.38
66.91
15/08/1985
3980
102306
300600
3,980
SHAH RAHUL NARESHKUMAR
172
65.35
64.15
67.09
24/10/1987
3981
101880
302693
3,981
OBC-821
SONJE PIYUSH MUKUND
172
65.33
63.15
71.27
06/06/1987
3982
100058
302654
3,982
OBC-822
JAGTAP VARUNA SANJEEV
172
65.22
61.46
66.90
28/11/1985
3983
301958
305258
3,983
KURAWAR RUPALI RAMRAO
172
65.14
61.69
68.72
25/03/1986
3984
101549
300245
3,984
SHAH PRACHI VIREN
172
65.06
63.69
66.72
06/08/1986
3985
103419
302329
3,985
GOVINDWAR ANKUSH PRAMOD
172
64.53
63.46
67.82
02/05/1985
3986
102798
302623
3,986
LAGDIVE PRASHANT MAROTIRAO
172
64.49
62.69
66.72
24/07/1987
3987
102918
302322
3,987
MERCHANT ZAHIRABBAS IMTIYAZ
172
64.37
61.54
68.54
08/05/1986
3988
100477
307354
3,988
AGRAWAL SWATI PARMANAND
172
64.12
63.23
63.64
03/05/1986
3989
400765
309673
3,989
SHINDE VILAS DATTATRAYA
172
63.84
62.69
66.72
10/06/1984
3990
301880
306043
3,990
AGRAWAL DEEPTI DEEPAK
172
63.76
59.69
64.90
23/03/1983
3991
200290
307532
3,991
HARSHE GAYATRI ULHAS
172
63.71
62.08
64.00
10/01/1983
3992
100100
300217
3,992
KULKARNI VISHAL LAXMIKANT
172
63.51
59.54
66.18
18/05/1987
3993
101218
302278
3,993
SC-303
DHOTE VARSHA MADHUKAR
172
62.86
58.01
70.73
29/09/1982
3994
103049
300830
3,994
SC-304
MANE SHUBHANGI SHIVAJI
172
62.78
58.62
66.72
11/05/1987
3995
100161
300452
3,995
MATHUR HARSH JAYANT
172
62.61
62.79
65.71
16/10/1986
3996
300646
305806
3,996
CHAUBEY PRIYANKA PURUSHOTTAM
172
62.57
60.46
62.90
28/06/1986
ST-60
OBC-820
NT1-69
OBC-823
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 109 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
3997
200301
307053
3,997
3998
201075
308278
3,998
3999
103228
311416
3,999
4000
201463
307671
4,000
4001
102762
300188
4002
200422
4003
4004
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SRIVASTAVA KHUSHBOO KAUSHAL KUMAR
172
62.53
61.69
65.63
20/02/1985
JADHAV RAVINDRA BHASKAR
172
62.45
61.54
63.63
09/12/1984
BADADE NITIN RAJKUMAR
172
62.41
57.85
65.27
23/01/1986
OBC-825
TALELE YASHASHRI JANKIRAM
172
62.08
60.62
62.54
08/10/1986
4,001
OBC-826
PATIL POONAM MADHUKAR
172
61.96
61.08
62.90
13/07/1986
308702
4,002
OBC-827
HANJAGE BASAVRAJ PRABHAKAR
172
61.92
59.62
65.27
05/03/1985
401442
303629
4,003
HARAN BALAJI SATVARAO
172
61.92
59.15
64.90
26/04/1985
201401
303111
4,004
SC-305
PAKHARE KIMAYA JAGADEO
172
61.79
62.29
61.45
25/12/1986
4005
200437
308176
4,005
OBC-828
SAHU APARNA RAMCHANDRA
172
61.63
60.77
60.54
05/08/1985
4006
301848
305630
4,006
BANNORE NIRAJ RAJENDRA
172
61.63
59.85
64.18
25/08/1986
4007
300522
305724
4,007
BANSAL MANISHA DINESH
172
61.59
61.62
62.00
06/09/1983
4008
300617
306656
4,008
NAIGUDE SHRIKANT DATTATRAY
172
61.55
59.15
65.60
09/07/1987
4009
301804
305038
4,009
DHONGADE BHIMANAND AKRASHI
172
61.27
59.00
61.81
20/11/1983
4010
101223
302038
4,010
PATIL SAYALI KIRAN
172
61.22
59.85
61.63
27/06/1985
4011
400207
304586
4,011
DHOKADE LAXMAN ANKUSHRAO
172
60.94
60.31
61.09
01/05/1985
4012
201231
307236
4,012
SC-307
SWAMI AKASH SHIVSHANKAR
172
60.86
59.31
62.72
07/02/1986
4013
301073
305785
4,013
OBC-829
CHANDEKAR NEHA NARENDRA
172
60.78
58.15
64.72
19/03/1986
4014
301702
305532
4,014
NT2-116
ROKADE CHAKOR MAKRAND
172
60.57
60.77
61.09
12/06/1985
4015
301458
308797
4,015
SHUKLA MAYANKKUMAR BRAHMDIN
172
60.49
59.00
61.27
03/04/1982
4016
301051
304973
4,016
WAGHMARE SHRADHA VIJAY
172
60.41
60.15
58.36
04/12/1985
4017
300030
305707
4,017
PILLAY GANESH DILIPKUMAR
172
60.00
58.85
59.63
01/12/1985
4018
302035
305043
4,018
TYAGI PURU S C
172
59.86
57.66
63.64
10/09/1985
4019
201051
308593
4,019
OBC-830
SAMBHARAM SUDEEP NAGNATH
172
59.76
61.46
57.45
20/04/1984
4020
100015
311393
4,020
NT3-83
AVHAD YOGESH MARUTI
172
59.76
56.95
62.90
01/08/1982
4021
401341
303679
4,021
SHINDE MAHESH SURYABHANRAO
172
59.59
60.00
59.63
07/10/1984
4022
201720
308260
4,022
CHINNALA SAISUDHA MADHUSUDAN
172
59.55
57.62
60.72
23/01/1985
4023
300686
306227
4,023
SC-309
SATPUTE TRUPTI DHARMAVIJAY
172
59.51
58.62
60.36
12/02/1984
4024
102437
300512
4,024
ST-62
PIRKAD ARJUN ALU
172
59.43
56.85
60.36
25/07/1986
4025
103174
303212
4,025
ST-63
THAKUR RAJESH YADAV
172
59.27
59.38
59.45
01/10/1985
4026
301126
305682
4,026
OBC-831
JUMLEY ASHISH VASANT
172
59.22
57.69
62.00
26/07/1982
4027
400533
304089
4,027
DT(VJ)-72
JADHAV UMESH BALIRAM
172
59.18
57.54
62.36
01/05/1985
4028
301622
305367
4,028
RATHI GOPAL RADHESHYAM
172
59.14
57.31
56.54
27/06/1986
4029
300405
305390
4,029
NT1-70
NIMBALKAR VAISHALI JANARDHAN
172
59.02
60.77
62.00
27/08/1983
4030
201609
309113
4,030
OBC-832
GUNDRE RAMKISHAN BAPURAO
172
59.02
59.31
58.45
16/06/1984
4031
302008
304791
4,031
ST-64
MADAVI ANOOP PURUSHOTTAM
172
58.90
58.08
61.64
10/05/1986
4032
100924
300456
4,032
NT1-71
PATIL ROOPALI BALKRISHNA
172
58.78
59.15
62.36
14/06/1985
4033
102923
311444
4,033
BANE CHINMAY ANANT
172
58.65
58.31
55.27
11/10/1984
OBC-824
SC-306
SC-308
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 110 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4034
400831
303096
4,034
OBC-833
LANJUDKAR SHRIKANT VINAYAK
172
58.45
58.38
57.81
16/11/1982
4035
301985
306580
4,035
SC-310
BHURKUNDE RAJESH BABARAO
172
58.45
56.23
58.54
10/06/1985
4036
400524
304166
4,036
OBC-834
SHAIKH FASEEHUDDIN SAKHAODDIN
172
58.37
58.24
61.09
05/02/1986
4037
200610
308628
4,037
SC-311
GHATAGE ASHISH BAPUSO
172
58.29
57.38
63.09
05/12/1983
4038
300920
306040
4,038
PATIL AMOL VISHVANATH
172
58.29
57.23
59.27
23/12/1984
4039
101330
300707
4,039
CHAWDA MITESH SHANTILAL
172
58.24
58.31
58.72
20/10/1984
4040
301401
305241
4,040
SC-312
KARWADE PRAVIN VASANTRAO
172
58.16
58.38
56.54
29/09/1983
4041
201124
307313
4,041
NT2-117
DAMAKALE VINAYAK MRUGENDRA
172
58.12
56.23
59.09
07/07/1983
4042
102732
300488
4,042
SC-313
BHOSALE PANKAJ PRAVIN
172
58.05
55.57
57.09
14/07/1986
4043
101207
300002
4,043
SINGH RAHUL KAMESHWAR
172
58.04
58.85
57.27
15/12/1985
4044
300954
305247
4,044
PANDE VARSHA RAMESH
172
57.92
56.38
55.45
27/09/1984
4045
200807
308639
4,045
PATIL ABHIJEET GULABRAO
172
57.27
60.54
54.54
23/11/1986
4046
400111
309936
4,046
SAKHARE SUPRIYA BAJIRAO
172
57.06
55.38
58.36
11/01/1985
4047
300066
304985
4,047
NT3-84
KENDRE VIJAYKUMAR MANOHARRAO
172
56.98
54.08
57.81
18/12/1985
4048
301343
304771
4,048
NT1-72
SAKINLAWAR PANKAJ WASUDEO
172
56.86
56.38
54.54
05/02/1986
4049
400874
303902
4,049
SC-314
NARWADE PRITY PANDHRINATH
172
56.78
56.08
53.63
07/12/1985
4050
300760
306754
4,050
SC-315
TOBRE VISHAL BHIMRAO
172
56.61
54.46
59.63
01/05/1986
4051
201983
308632
4,051
SANGLE SHRIKANT NAVNATH
172
55.18
54.85
55.09
05/01/1986
4052
101349
300738
4,052
KACHGUNDE GANESH KHANDBARAO
172
54.69
55.15
52.90
12/05/1984
4053
100550
300198
4,053
KULKARNI NAYNISH ABHAY
171
71.14
70.54
73.63
28/04/1983
4054
101412
300960
4,054
AGRAWAL ASTHA SHEKHAR
171
68.98
68.00
74.91
20/12/1987
4055
300656
305008
4,055
GUPTA CHARU SHIV LAL
171
68.69
66.85
71.82
03/10/1987
4056
101242
301972
4,056
MOVDAWALLA MAYAV JEHANGIR
171
68.53
66.61
70.00
18/05/1986
4057
100051
311406
4,057
GADREY MAKARAND MUKUND
171
68.53
66.54
71.64
22/01/1988
4058
201807
307951
4,058
DHALWADE SAYALI GANPAT
171
67.80
65.85
74.18
01/05/1987
4059
102700
301687
4,059
AHUJA PRIYANKA GYANCHAND
171
67.53
66.42
69.04
06/09/1986
4060
300791
306640
4,060
GAHERWAR ANUPRIYA VIJAYSINGH
171
67.51
62.77
72.00
01/11/1987
4061
301309
305341
4,061
HEDA SONAM SANJAYJI
171
67.39
65.31
72.00
25/02/1988
4062
101664
301172
4,062
KHAN MOHAMMAD UNZER MOHD UMAR
171
66.86
62.62
71.81
16/12/1985
4063
302072
305954
4,063
ASWANI RESHMA CHANDRAPRAKASH
171
66.65
64.85
68.90
20/11/1985
4064
200458
309357
4,064
SHAIKH IRPHAN SHAMSHUDDIN
171
66.37
63.92
73.81
30/07/1987
4065
401694
303703
4,065
SAHAY BHAWANA BALWANT
171
66.20
61.69
70.00
13/02/1986
4066
401603
303821
4,066
DONGALIKAR VRUSHALI BHALCHANDRA
171
65.88
64.23
67.45
01/07/1988
4067
300164
305216
4,067
BERLIA RAHUL ASHOK
171
65.51
65.54
68.36
15/04/1986
4068
201285
307603
4,068
OBC-836
SHIRSATH PRIYANKA KASHINATH
171
65.43
63.23
70.36
14/11/1987
4069
201491
309450
4,069
OBC-837
ATTAR TAUSIF GULAM MOHAMAD
171
65.22
62.85
70.90
14/07/1987
4070
201112
309416
4,070
YADAV RUBY JAYKUMAR
171
64.82
65.08
66.18
22/01/1987
NT2-118
NT2-119
OBC-835
DT(VJ)-73
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 111 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4071
401567
303954
4072
101613
4073
400609
4074
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
4,071
BAMB HARSHAL BABULAL
171
64.78
61.85
68.36
27/01/1986
301453
4,072
TOPIA SHABIHA YUNUS
171
64.49
62.46
65.45
27/11/1985
304412
4,073
DESHMUKH SANDEEP PADMAKARRAO
171
64.37
61.23
65.45
27/06/1985
101136
301477
4,074
GUPTA ALAKNANDA KRISHNACHANDRA
171
64.24
64.08
66.72
12/10/1986
4075
400542
304549
4,075
GADE MAHESH VISHWANATH
171
64.20
61.46
65.45
22/06/1985
4076
102831
302493
4,076
SHAH KRUPESH DAMJI
171
64.16
61.69
68.54
10/02/1987
4077
102837
301736
4,077
KULSHRESHTHA ANSHUL PARMOD
171
63.71
60.46
70.18
12/07/1987
4078
101721
300215
4,078
PAWAR SUMEET GANSING
171
63.67
61.31
69.45
02/11/1984
4079
200877
308244
4,079
ALURE VIKAS VILAS
171
63.55
62.00
66.18
16/01/1987
4080
301392
306078
4,080
GARGE SAILI SANJAY
171
63.47
65.00
62.00
27/09/1985
4081
102884
311382
4,081
OBC-838
RUDRA SATISH RAMCHANDRA
171
63.10
60.62
68.18
02/05/1986
4082
201077
307779
4,082
SC-316
SHINDE SIDDHARTH PRAKASH
171
63.02
59.69
68.54
14/11/1983
4083
101280
302353
4,083
SC-317
DETHE VAIBHAV RAHUL
171
62.98
63.62
67.27
09/12/1984
4084
301764
306590
4,084
OBC-839
BHAD SUNIL MOTIRAM
171
62.90
64.92
62.54
10/11/1983
4085
301765
306112
4,085
KESARWANI BHUMIKA DINESH
171
62.90
61.69
62.00
15/07/1980
4086
401331
304292
4,086
SC-318
UNAWANE SANTOSH BHAGWANRAO
171
62.73
62.15
62.54
17/06/1985
4087
400326
304402
4,087
OBC-840
HONMUTE RANJANA PRAKASH
171
62.73
60.31
64.90
25/11/1985
4088
301876
305494
4,088
OBC-841
KHAPARDE ASHVINI NANASAHEB
171
62.69
60.85
63.27
20/04/1985
4089
400147
304541
4,089
NT2-120
THAWARE PRADNYA PRABHAKAR
171
62.61
62.92
64.90
21/06/1988
4090
300372
306650
4,090
GUPTA SONAM ANIL
171
62.53
61.77
64.00
10/07/1985
4091
301555
304966
4,091
PANDE BAGESHREE NILKANTH
171
62.49
60.31
62.18
11/03/1984
4092
201487
307686
4,092
KUMAR MANJIT PREM
171
62.24
59.46
68.54
31/12/1983
4093
102975
301803
4,093
RASTOGI LOVEENA KRISHNA
171
62.20
61.92
63.81
30/01/1984
4094
300839
306833
4,094
INAMDAR MOHDKHALID ABDULWAHEED
171
62.08
61.00
66.54
30/11/1982
4095
201615
308768
4,095
SAMALE ANUJA AMBADASRAO
171
61.71
59.92
62.90
09/11/1986
4096
101380
301615
4,096
171
61.67
57.31
66.18
14/04/1985
4097
400999
303884
4,097
GULAJKAR SUPRIYA RAMESHRAO
171
61.59
58.46
64.18
13/10/1986
4098
102731
301844
4,098
DEORE KUNAL SHIVAJI
171
61.44
60.47
64.00
08/09/1985
4099
101122
302404
4,099
PATIL SANDIP RATAN
171
61.35
58.31
66.36
26/06/1987
4100
401188
303723
4,100
ST-65
GONDAKE SACHIN MAHADU
171
61.35
58.08
61.81
20/05/1986
4101
100940
301735
4,101
OBC-842
JAWALE KIRAN SURESH
171
61.10
60.85
62.36
23/11/1983
4102
201826
307199
4,102
TYAGI ASHISH YASHDEV
171
60.98
60.23
64.91
09/06/1985
4103
401453
303851
4,103
DEVERSHI AJAY DILIP
171
60.94
59.23
61.27
08/01/1986
4104
102501
302984
4,104
171
60.82
58.46
64.18
19/05/1986
4105
401115
304273
4,105
OBC-843
AHMED BAND JAMSHEED GHULAM MOHD
BAND
PATIL VAIBHAV DILIPRAO
171
60.61
59.77
62.18
17/03/1986
4106
101352
301408
4,106
SC-320
RAUT KAPIL UTTAMRAO
171
60.33
57.08
63.63
29/06/1987
4107
401333
303724
4,107
NT2-121
KHOT SUNIL ANNAPPA
171
60.24
59.69
60.36
03/06/1987
DT(VJ)-74
PH
Declared on 26/02/2011
ANIL CHACKO
SC-319
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 112 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4108
302108
305227
4,108
4109
101946
303168
4110
101098
302132
4111
300995
305498
4,111
4112
201921
307343
4113
400518
4114
4115
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
KUTHE SUMIT GANESHCHANDRA
171
60.08
56.69
62.54
25/05/1986
4,109
SINGH JIGYASU SUBHASH
171
60.04
61.23
61.09
12/04/1983
4,110
JAIN ABHISHEK HIRALAL
171
60.04
59.69
61.45
24/12/1984
OBC-845
DALVI AMIT ATMARAM
171
59.96
60.23
59.63
01/02/1987
4,112
DT(VJ)-75
DESHMUKH HITENDRASINH RANVIRSINH
171
59.92
58.08
63.63
06/11/1985
303815
4,113
OBC-846
171
59.88
56.77
62.55
24/07/1985
201560
309579
4,114
CHOUGALE SAMPATRAO RAGHUNATH
171
59.69
59.07
61.75
06/06/1975
101051
302292
4,115
LAKHANI AAMIT AJIT
171
59.51
57.62
59.45
28/12/1986
4116
200819
307556
4,116
OBC-847
GHADGE AJIT MACHHINDRA
171
59.43
59.92
57.27
14/11/1984
4117
400046
309678
4,117
NT2-122
KHADKE RUKMINI SADASHIV
171
59.14
60.38
60.18
08/06/1984
4118
201678
307231
4,118
NT1-73
BAWA SWAPNIL DILIP
171
59.14
59.54
59.45
11/04/1987
4119
400536
303822
4,119
OBC-848
GUNDRE ROHAN SATISH
171
59.14
59.46
60.72
11/09/1986
4120
101393
307357
4,120
ARORA LOKESH SATYA NARAYAN
171
59.06
57.69
60.18
02/07/1986
4121
102434
302065
4,121
GOHIL RACHANA MAHESH
171
58.82
56.85
62.36
13/05/1987
4122
302010
306577
4,122
DT(VJ)-76
JADHAO NILESH RAMDAS
171
58.61
57.15
62.00
13/04/1987
4123
400216
309911
4,123
OBC-849
GAWRE VIJAYALAXMI VISHWANATH
171
58.37
58.77
57.27
08/05/1985
4124
400588
304385
4,124
BOTHE PRASHANT VILAS
171
58.24
57.23
59.63
20/09/1986
4125
301191
305734
4,125
SHEGAONKAR NISHANT VIJAY
171
58.08
54.92
60.18
29/09/1984
4126
200366
308240
4,126
BOKIL CHAITANYA VIVEK
171
57.80
57.00
56.90
11/12/1985
4127
200381
307294
4,127
PATIL ROHAN MOHAN
171
57.27
57.54
55.81
02/04/1986
4128
100880
300445
4,128
JUNAIDI ABDULHAFEEZ A GAFOOR
171
57.14
55.08
59.63
13/05/1986
4129
302054
306810
4,129
KHANDARE ASHWIN MANOHAR
171
56.94
57.23
55.18
25/09/1985
4130
101174
311476
4,130
JADHAV AVADHOOT VIJAYSINGH
171
54.29
55.85
54.36
02/05/1986
4131
201147
308132
4,131
SALASTEKAR NINAD VIKAS
170
71.43
69.31
75.09
15/04/1987
4132
101971
302323
4,132
DHINGRA ISHA SURINDER
170
71.02
69.62
76.54
06/08/1987
4133
102838
300333
4,133
170
68.57
64.85
74.00
30/04/1987
4134
102835
301618
4,134
SC-323
VARSHNEY AJITESH PRAKASH GYAN
PRAKASH
SURYAVANSHI MONICA ANIL
170
67.10
65.23
69.27
08/05/1986
4135
101037
300046
4,135
SC-324
GAJBHIYE PAYAL PRAKASH
170
66.90
65.69
68.36
20/02/1987
4136
102728
300291
4,136
TAHILIANI PRERANA SUSHIL
170
65.96
64.54
66.00
17/11/1986
4137
200862
300425
4,137
PATIL MAITREYI CHANDRAKANT
170
65.18
65.23
65.27
22/12/1985
4138
101519
301992
4,138
GARG NEHA VED PRAKASH
170
65.16
63.00
66.36
26/10/1984
4139
200587
307764
4,139
LAKHOTIA NARAYAN SHYAMSUNDAR
170
64.72
63.74
65.81
25/05/1987
4140
201425
308253
4,140
OBC-851
MORE SONALI RAMAKANT
170
64.65
64.00
63.45
11/03/1986
4141
101075
301435
4,141
OBC-852
WADKE VIDYA ARUNKUMAR
170
64.20
61.77
68.36
05/12/1987
4142
200712
309110
4,142
MUJAWAR IMRAN MAHAMADISAK
170
64.08
59.08
73.27
17/06/1984
4143
102609
302190
4,143
KORDE BHASKAR SADANAND
170
63.88
63.54
69.27
25/05/1986
4144
201372
308275
4,144
KARMARKAR ANUP ARUN
170
63.55
60.85
66.55
09/05/1985
OBC-844
SC-321
SC-322
OBC-850
ST-66
SHAZIYA FARHEEN ABDUL LATEEF
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 113 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4145
103269
301074
4,145
SC-325
HIRE SWATI SURESH
170
63.47
62.85
66.54
06/04/1986
4146
101968
300743
4,146
OBC-853
CHAUDHARI URMI SARANG
170
63.27
63.00
64.00
20/04/1987
4147
200563
307153
4,147
RAJGURU MONALISHA BALABHADRA
170
62.82
59.54
67.27
16/01/1986
4148
201461
300437
4,148
OBC-854
MUJAWAR KAUSER HASAN
170
62.49
62.85
58.54
13/05/1987
4149
301850
306882
4,149
NT3-85
DHUNDALE SHARADA RAMAKANT
170
62.29
62.08
66.36
09/02/1983
4150
400077
309727
4,150
PAWAR UJWALA PANDITRAO
170
62.20
61.98
60.54
20/05/1983
4151
201823
307392
4,151
GUNJAL ROOPALI HARIBHAU
170
62.08
58.08
70.18
05/09/1987
4152
201763
307441
4,152
BHATLAWANDE ATUL BIBHISHAN
170
62.00
62.31
64.00
28/10/1983
4153
102215
301411
4,153
JADHAV PRASHANT SHIVAJI
170
61.51
59.08
66.54
13/06/1987
4154
103475
302188
4,154
KHATU GAURAVI VIBHAS
170
61.47
60.08
65.82
29/05/1986
4155
103015
300947
4,155
GOTUR APARNA JAGDISH
170
61.18
58.31
68.00
13/04/1986
4156
200722
307139
4,156
PATIL PARIKSHIT PRAKASH
170
61.10
59.54
65.81
10/12/1985
4157
201392
302253
4,157
KOUL AVINASH SHIBAN JEE
170
60.61
58.62
61.45
26/02/1985
4158
100539
301294
4,158
RATHI ANANDKUMAR MURLIDHARJI
170
60.20
59.23
61.27
15/02/1986
4159
100542
300712
4,159
PATEL HARSH MANGALDAS
170
60.16
58.77
60.90
16/08/1985
4160
101467
301561
4,160
SC-326
MOON SUYOG SANTOSH
170
60.16
58.23
60.00
06/12/1981
4161
102936
302488
4,161
SC-327
SONAWANE ALPA SURESH
170
60.12
60.92
59.81
18/12/1983
4162
103008
302049
4,162
DWIVEDI ANIL KUMAR SUBHASH CHANDRA
170
60.04
61.31
60.00
04/01/1976
4163
400819
309872
4,163
PATIL SUDHIR HARIRAM
170
59.88
59.54
64.54
12/06/1987
4164
201464
307051
4,164
PATIL SMITA SHIVAJIRAO
170
59.84
58.31
61.63
05/09/1987
4165
100511
309577
4,165
MANE SMITA ULHAS
170
59.84
57.79
58.90
30/08/1985
4166
400369
309685
4,166
BARGIR VAJIR SHADULSAB
170
59.55
61.23
60.18
10/01/1980
4167
100227
300349
4,167
RAJOTIA SANDEEP SHRIPRAKASH
170
59.51
59.38
60.90
21/12/1981
4168
301285
304989
4,168
NT1-74
GONDANE MANOJ GULABRAO
170
59.51
56.46
61.45
18/02/1986
4169
201292
307086
4,169
NT3-86
GHUGE RAHUL MARUTI
170
58.94
58.08
55.81
26/08/1984
4170
100677
300724
4,170
PATIL ABHIJEET RAVINDRA
170
58.86
55.31
61.09
13/01/1985
4171
101898
301467
4,171
SC-328
TAYADE YOGESH RAMESHKANT
170
58.73
59.15
58.55
12/05/1984
4172
301268
305067
4,172
SC-329
KHANDARE AVISHKAR SHYAM
170
58.57
58.77
59.63
03/08/1984
4173
401140
303944
4,173
OBC-858
PATIL ABHISHEK VINAYAK
170
58.45
58.31
59.63
16/09/1987
4174
200665
309111
4,174
ST-67
DATE ASHOK VITHAL
170
58.20
57.92
58.00
04/03/1981
4175
300172
306129
4,175
ST-68
KURSANGE SHUBHANGI NARAYAN
170
58.08
59.85
56.18
14/08/1985
4176
201809
307599
4,176
SC-330
KSHIRSAGAR RESHMA AJINATH
170
57.96
57.23
59.09
15/04/1987
4177
101670
300722
4,177
PILLAI KARTHIK PIRAMANAYAGAM
170
57.96
56.31
59.81
28/09/1984
4178
300226
304906
4,178
SC-331
MUNJAMKAR PRASHANT NILKANTH
170
57.80
57.31
59.09
26/02/1984
4179
300549
305300
4,179
DT(VJ)-77
CHAVHAN PRAFULLKUMAR BADRIPRASAD
170
57.63
56.31
58.54
13/07/1986
4180
302061
305825
4,180
OBC-859
CHOPDE NITIN PUNJAJI
170
57.35
58.69
55.27
13/09/1983
4181
103402
308695
4,181
OBC-860
SAKHARE SACHIN BHARATHARI
170
56.98
55.00
55.27
15/02/1981
OBC-855
OBC-856
OBC-857
NT2-123
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 114 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4182
201601
307777
4,182
4183
401508
306517
4,183
4184
103313
302781
4,184
4185
301828
305884
4186
200492
4187
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
MIRGANE SARIKA ANIL
170
56.86
56.54
55.81
08/01/1986
OBC-861
CHANGADE VINAYAK SHIVAJI
170
56.73
54.92
60.54
12/12/1984
SC-332
KAMAT VIKAS VIJAYKUMAR
170
56.69
56.46
58.00
28/08/1982
4,185
OBC-862
170
56.46
57.94
55.09
29/11/1984
308647
4,186
SC-333
MOHAMMAD SHOEB ZAHID M TAUHEEDUL
HAQUE
JANRAO SMIT UTTAM
170
54.65
54.85
56.18
11/03/1987
100246
300269
4,187
169
71.42
68.55
74.90
27/09/1986
4188
100738
302427
4,188
PATIL LEENA LAXMAN
169
68.49
66.54
71.63
24/11/1985
4189
200371
307467
4,189
MAGAR PANKAJ KONDIRAM
169
68.45
66.85
71.64
03/06/1981
4190
200782
308215
4,190
KALAMADE TARANNUM IMAMSAHEB
169
68.41
66.54
69.63
22/11/1986
4191
200100
307697
4,191
PARVATIKAR MITALI MADHUSUDAN
169
67.88
65.38
72.18
27/09/1987
4192
100355
302093
4,192
PALKAR AMIT HARISHCHANDRA
169
67.55
64.77
71.27
05/10/1987
4193
101846
311431
4,193
DADHICH VIKAS GOVERDHAN
169
67.18
64.31
70.72
28/10/1986
4194
400203
303900
4,194
169
67.03
64.20
71.45
15/08/1985
4195
101599
301774
4,195
SEKHSARIA SAKSHI SUNIL
169
67.02
67.94
67.45
09/01/1988
4196
301428
306855
4,196
RATHI NIKHIL PRADEEP
169
66.82
62.54
72.00
05/06/1987
4197
102062
300555
4,197
SHENDE ANKITA SHASHIKANT
169
66.08
62.46
69.81
19/07/1987
4198
103105
307851
4,198
CHATIM MILAN NARESH
169
65.31
59.77
71.09
06/02/1987
4199
300309
305568
4,199
169
65.02
63.08
69.81
06/07/1986
4200
102079
300642
4,200
DESAI TANVI SATISHCHANDRA
169
64.98
60.38
72.73
14/02/1986
4201
301161
306147
4,201
MEHTA MEGHA RAMSHANKAR
169
64.86
62.85
67.27
07/03/1985
4202
200288
309280
4,202
AGRAWAL PURVESH PURSHOTTAM
169
64.80
62.44
69.27
12/02/1988
4203
201435
307430
4,203
PACHARANE VARSHA BABAN
169
64.78
64.38
64.90
07/12/1984
4204
102637
302520
4,204
169
64.61
63.15
66.90
20/05/1985
4205
200921
309492
4,205
PATIL SAGAR PANDURANG
169
64.53
64.23
66.72
11/04/1987
4206
301353
306655
4,206
NAGARGOJE ANITA KASHINATH
169
64.02
62.06
66.36
28/08/1987
4207
400623
304158
4,207
DESHMUKH VAISHALI VIJAY
169
64.00
62.38
66.55
11/09/1987
4208
301928
305949
4,208
YADAV PREETI OMPRAKASH
169
63.80
61.54
63.45
19/05/1986
4209
400920
303090
4,209
SHAH ANKUR PRADEEP
169
63.67
60.00
68.36
16/05/1987
4210
200455
309384
4,210
DT(VJ)-78
MADANE GAURI RMCHANDRA
169
63.58
61.15
64.18
07/12/1986
4211
201897
307382
4,211
OBC-865
SONWANE TEJASWINI DASHARATH
169
63.55
59.77
67.27
16/04/1984
4212
200717
309034
4,212
SC-335
KAMBLE KALINDI GAUTAMIPUTRA
169
63.47
60.46
68.18
31/07/1984
4213
101738
301286
4,213
SC-336
NIKUMBHA VIVEK PARMANAND
169
63.35
62.69
66.00
06/10/1985
4214
301705
306788
4,214
MUNDHADA SAPANA GOVINDLALJI
169
63.31
61.15
64.36
18/09/1984
4215
100366
306880
4,215
DT(VJ)-79
PAWAR SANTOSH NARAYAN
169
63.14
64.38
60.72
28/06/1987
4216
102719
301434
4,216
SC-337
NIKAM SNEHAL CHANGO
169
63.14
63.54
66.18
07/06/1988
4217
100985
300771
4,217
SC-338
DABBA SARITA GANGAIAH
169
63.10
64.69
63.81
18/08/1984
4218
102656
301902
4,218
SHAH TANVI JATIN
169
62.69
60.85
67.09
09/06/1987
LAKSHMI N V N S VENKATESH
OBC-863
SC-334
AFSHAN KAUSAR MOHD KALIMUDDIN
NT2-124
OBC-864
SABHEEN BUSHRA MOHTASHIM ALAM
RICHA UMESH
NT3-87
NT2-125
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 115 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
4219
101526
300107
4,219
4220
301436
306302
4,220
SC-339
4221
300597
304876
4,221
SC-340
4222
201811
308292
4,222
4223
100455
302125
4,223
4224
102119
301723
4,224
4225
301927
305798
4,225
4226
301338
305849
4,226
4227
201421
309335
4,227
4228
300213
306033
4,228
4229
102904
300801
4,229
4230
100660
303078
4,230
OBC-868
4231
400792
303960
4,231
ST-69
4232
400427
304434
4233
401426
4234
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
169
62.57
60.77
64.18
11/06/1984
BORKAR UJWALATAI DHARMDAS
169
62.08
63.54
62.90
22/09/1983
WASNIK SHWETA KISHOR
169
61.96
61.08
63.27
23/08/1986
BHALEKAR PRASHANT SUDHAKAR
169
61.96
60.62
65.27
28/11/1985
BRAHME NAYAN SURESH
169
61.80
60.92
60.72
08/05/1985
MATKARI PUSHKAR PRAKASH
169
61.80
59.85
60.72
24/01/1985
JUMADE PRASHIL PRAKASHRAO
169
61.63
57.85
63.27
08/07/1986
SHEIKH RIZWAN AHMAD ABDUL AHAD
169
61.18
60.08
62.00
22/07/1985
SC-342
CHAHANDE SAURABH RISHI
169
61.06
56.54
64.18
04/02/1987
OBC-867
SABALE PARAG RAMDASRAO
169
60.86
60.23
60.36
13/07/1986
NAIK SAGAR SAKHARAM
169
60.82
61.08
63.27
06/06/1987
BHAVSAR ABHIJEET ANIL
169
60.78
57.85
64.54
06/06/1985
JAGAMWAR SHARADCHANDRA MOHAN
169
60.73
60.23
63.81
03/12/1984
4,232
KARALE BHANUDAS SAMBHAJIRAO
169
60.65
58.08
63.81
07/08/1983
303516
4,233
PATHAK CHETAN PADMAKAR
169
60.49
58.08
63.45
26/01/1988
401543
303841
4,234
SC-343
JAWE NILESH SURESH
169
60.37
58.08
64.90
01/11/1986
4235
102140
300772
4,235
SC-344
NANAWARE SANDEEP SOPAN
169
60.12
57.62
64.18
04/04/1986
4236
101261
300621
4,236
NT1-75
GIRI DEEPAK RAMGIR
169
60.12
55.23
65.82
28/02/1987
4237
102527
302302
4,237
DESHMUKH MONALI PRAKASH
169
60.04
60.85
56.00
07/02/1985
4238
300813
305172
4,238
PURI AVINASH ARUNRAO
169
59.92
60.54
64.18
06/11/1985
4239
100920
309355
4,239
CHAKRABORTY ANIRBAN ASHOK
169
59.80
58.46
61.27
18/11/1986
4240
401526
301217
4,240
MALU MUKESH RAMESHCHANDRA
169
59.76
59.54
63.27
30/06/1987
4241
102403
300047
4,241
SC-345
BHAGAT SAGAR BHIMRAO
169
59.71
56.85
63.81
24/12/1985
4242
100741
301996
4,242
SC-346
WATHORE SANDEEP NIRGUNRAO
169
59.71
56.23
63.63
10/07/1986
4243
201097
307648
4,243
OBC-869
MOHOKAR NIKHIL NAMDEO
169
59.39
55.69
62.55
26/02/1986
4244
100850
300461
4,244
JAIN SWATI SANJIVA
169
59.31
59.38
59.27
06/05/1986
4245
103397
300636
4,245
OBC-870
MANSURI BISMILLA BILAL
169
58.53
58.69
60.36
18/03/1986
4246
200705
309011
4,246
OBC-871
MOMIN SHOAIB SIRAJ
169
58.41
55.62
58.36
05/10/1985
4247
102262
302255
4,247
YADAV AKASH SANSAR JEET SINGH
169
58.28
57.76
58.19
25/09/1984
4248
102340
302437
4,248
MODI TEJASH PRAKASH
169
58.00
56.85
57.45
28/02/1986
4249
302148
305545
4,249
DHURWE VINA BALIRAM
169
57.88
55.31
59.09
25/05/1985
4250
301667
306309
4,250
TADGHARE JITENDRA MAHENDRA
169
57.55
56.77
56.00
30/07/1983
4251
401545
303700
4,251
SC-347
RANVIR RAHUL PANDURANG
169
57.28
55.50
60.72
31/05/1983
4252
201932
308121
4,252
OBC-872
NICHAT PRASHANT KESHAVRAO
169
57.27
54.08
58.72
11/04/1980
4253
101139
302579
4,253
SC-348
JADHAV MANSI ARUN
169
57.02
55.62
62.36
30/07/1984
4254
102663
301550
4,254
SC-349
TAPASE SUSHANT SHRIKANT
169
56.86
55.08
56.36
13/05/1983
4255
201314
308718
4,255
KHAMKAR VIKAS SOMNATH
169
56.29
55.62
57.81
03/02/1985
JOGITHA
SC-341
OBC-866
NT1-76
ST-70
PH-7
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 116 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
4256
300383
305843
4,256
SC-350
4257
200005
308298
4,257
NT2-126
4258
101928
300935
4,258
NT1-77
4259
200596
307089
4,259
4260
300529
305111
4261
401377
4262
4263
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
WASUKAR ARCHANA LAHANU
169
56.20
55.15
58.54
29/01/1986
KANKHARE SONALI BHIMRAO
169
56.12
58.00
52.90
04/10/1984
JOSHI HARSHAL JAYPRAKASH
169
56.12
55.15
55.27
01/09/1985
ST-71
KARALE VISHAL RAGHUNATH
169
55.43
55.77
54.72
30/01/1986
4,260
ST-72
KOWE SUWARNA BABURAO
169
54.73
54.08
55.45
09/08/1984
303012
4,261
OBC-873
PATIL VAISHALI SHAMKANT
169
52.66
52.36
53.37
31/12/1979
103106
302802
4,262
MEHTA PURVA RANJIT
168
70.25
68.12
72.76
30/10/1986
200604
309107
4,263
YADAV APARNA HEMRAJ
168
70.24
68.54
73.45
30/10/1987
4264
102911
307716
4,264
SAINANI KANCHAN RAMESH
168
69.51
68.00
75.63
16/09/1987
4265
102117
301605
4,265
SHETTY DEEPA DAYANAND
168
69.35
65.77
73.45
15/11/1987
4266
103021
300550
4,266
THAKUR PRAJAKTA YESHWANT
168
68.82
64.85
73.09
11/04/1987
4267
101482
309426
4,267
PATIL VISHAL MARUTI
168
68.45
66.15
70.90
28/07/1986
4268
202005
307712
4,268
KHOKHER ANJALI M P SINGH
168
67.94
67.05
69.81
23/03/1982
4269
101024
302271
4,269
RAJPURKAR SAMRUDDHI DILIP
168
67.59
65.92
69.09
18/09/1986
4270
202072
301901
4,270
KUMTHEKAR ANAND AJIT
168
67.06
65.70
69.23
12/04/1986
4271
100289
301462
4,271
KUMARI RUMA RAJENDRA PRASAD
168
67.02
64.00
71.63
11/01/1981
4272
101421
300282
4,272
GAITONDE MITHILA DILIP
168
67.02
63.15
70.00
14/02/1987
4273
100896
300671
4,273
VORA DEEPIKA PRADEEP
168
66.94
68.08
66.18
16/01/1987
4274
100214
300274
4,274
NAIR DIVYA RADHAKRISHNAN
168
66.90
64.38
71.81
14/01/1988
4275
102797
300288
4,275
AJMERA DIMPY HITESH
168
66.73
68.38
67.27
13/11/1987
4276
300997
306872
4,276
GUGALIA PRANJAL MAHENDRA
168
66.20
65.38
71.27
17/01/1988
4277
200234
309340
4,277
MANDHARE AMIT MOHAN
168
66.08
62.08
67.64
26/11/1985
4278
102282
300677
4,278
SREEDHAR ASWATI SREEDHARAN
168
65.06
65.31
67.82
03/07/1987
4279
101659
300427
4,279
CHITTE ROOPAM SHRIRAM
168
64.73
63.92
62.67
19/11/1987
4280
102279
302466
4,280
KHAN SABAHKHANUM INAYAT
168
63.84
61.92
64.54
24/04/1984
4281
201379
307638
4,281
OBC-875
NEHETE ANUJ VILAS
168
63.67
60.08
65.81
07/03/1988
4282
200491
307292
4,282
OBC-876
JEDHE VINAYAK MADHUKAR
168
63.67
59.38
67.81
12/09/1986
4283
101031
308656
4,283
SC-352
KATKE PRIYANKA SHIVRAM
168
63.63
62.00
65.45
11/12/1987
4284
200967
307377
4,284
OBC-877
CHATTAR KANCHAN BHAUSAHEB
168
62.98
64.00
61.27
22/12/1986
4285
102532
300570
4,285
OBC-878
AJGAONKAR RATAN BHIVAJI
168
62.93
61.68
65.09
19/01/1985
4286
101692
300486
4,286
NT1-78
MANDAPE SAMEER SHRIKANT
168
62.86
60.46
68.18
27/07/1986
4287
401261
303814
4,287
OBC-879
62.86
59.62
64.36
09/07/1987
201594
307462
4,288
OBC-880
SHAIKH SHAREQUE TOUSEEF ABDUL
LATEEF
KUMBHAR PRASHANT PRAKASH
168
4288
168
62.61
59.23
64.72
25/07/1986
4289
100382
300228
4,289
DT(VJ)-80
DEORE NITIN SUBHASH
168
62.33
59.62
67.64
29/12/1986
4290
101887
303035
4,290
SC-353
DANGE ANUP DIGAMBAR
168
62.33
59.62
66.54
04/05/1988
4291
302073
306636
4,291
OBC-881
PATIL MANISH RAMESH
168
62.28
60.46
66.00
03/09/1986
4292
201922
307181
4,292
NT1-79
KALE JYOTI SAHEBRAO
168
62.24
62.92
61.81
08/04/1986
OBC-874
SC-351
PH-8
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 117 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
4293
301813
306241
4,293
4294
300114
306145
4,294
4295
201684
302889
4,295
4296
300820
306331
4,296
4297
200679
307431
4,297
4298
201409
307449
4,298
4299
200270
307704
4,299
4300
301377
306578
4,300
DT(VJ)-81
4301
400484
304472
4,301
4302
200566
307643
4,302
4303
102666
301641
4,303
4304
300472
305066
4,304
4305
400779
308106
4,305
4306
200212
308089
4307
201450
4308
PH
Name of The Candidate
Declared on 26/02/2011
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SINGH ABHISHEK JAIPRAKASH
168
61.71
58.54
65.46
08/12/1986
KESARE LEKHARAJ VIJAY
168
61.63
58.15
60.90
11/07/1984
MAHISHI AMRUTA SANJAY
168
61.59
59.92
64.90
03/03/1985
BIHADE KAPIL PRALHADRAO
168
61.55
62.08
58.72
21/12/1983
VARMA SAPNA BRIJKISHOR
168
61.47
58.92
66.00
01/06/1987
BANGAR KUSHAL DAIVAVAN
168
61.47
58.62
63.45
22/07/1986
JOSHI NIKHIL SADANAND
168
61.18
60.38
63.27
18/09/1984
CHAUVHAN NILESH UKANDA
168
61.14
57.77
63.27
14/08/1986
ST-73
WAKADKAR UTTAM VAIJANATH
168
61.02
61.15
60.90
09/06/1987
OBC-884
BHOYAR SWAPNIL PRAKASH
168
60.78
58.23
61.45
08/06/1987
SHETYE SUYOG SHARAD
168
60.53
59.69
58.73
04/04/1985
PRASAD MANISH AWADHESH
168
60.45
58.31
61.09
19/08/1983
DERE TEJASHREE POPATRAO
168
60.37
59.23
59.63
27/07/1985
4,306
JADHAV AMRUTA SHIVAJIRAO
168
60.37
59.08
62.73
26/10/1986
308049
4,307
ROHRA JITESH MOHANLAL
168
60.29
55.85
64.54
11/03/1986
301440
305091
4,308
ST-74
SOLANKE RASHMI SUSHIL
168
60.04
61.62
60.54
08/12/1987
4309
103420
302599
4,309
SC-354
AHIRE VAISHALI PRAKASH
168
59.71
59.54
57.45
14/04/1986
4310
300960
305991
4,310
SC-355
GONDANE SACHIN RAMESH
168
59.39
58.38
61.27
01/05/1986
4311
201047
308629
4,311
SC-356
OHAL SURAJ POPAT
168
59.31
58.77
59.81
31/10/1985
4312
102035
301099
4,312
OBC-886
DHANDE NIKHIL ARUN
168
59.06
57.62
58.90
02/06/1985
4313
401362
303044
4,313
MORE SANDEEP SHYAMRAO
168
58.90
56.46
64.00
10/05/1984
4314
300605
306087
4,314
SC-357
DAHAKE VARUN UTTAMRAO
168
58.73
57.54
58.00
18/06/1985
4315
200542
308653
4,315
SC-358
KHARE SANCHIT ABHIMANYU
168
58.57
56.69
57.09
09/07/1987
4316
201732
307789
4,316
OBC-887
NIBRAD VRUSHALI VASANT
168
58.45
58.31
58.18
07/09/1984
4317
201290
309091
4,317
PATIL ABHIJIT DNYANDEO
168
58.41
56.00
60.73
18/04/1985
4318
102317
301696
4,318
BRAMHANE SURAJ DEVIDAS
168
58.37
59.46
58.00
19/11/1983
4319
400632
303695
4,319
WAGH SHARAD YASHWANTRAO
168
57.96
56.62
58.36
19/10/1982
4320
200042
307071
4,320
NT3-89
MORALE VISHNUDAS VITHALRAO
168
57.88
57.92
59.45
22/05/1985
4321
103197
302630
4,321
OBC-888
KOLKHEDE VAIBHAV PRABHAKAR
168
57.80
56.69
59.45
19/05/1984
4322
200908
308634
4,322
DT(VJ)-82
SHINDHE PRAVEEN SHANKARRAO
168
57.55
57.31
54.72
09/09/1986
4323
400987
304054
4,323
SC-360
BANSODE ANUP SHRAVAN
168
57.39
55.65
59.27
07/08/1984
4324
401131
303905
4,324
BHAGAS AMOL VINAYAKRAO
168
57.22
58.69
55.45
10/02/1985
4325
400490
309921
4,325
SURYAWANSHI JAYA VISHWANATH
168
57.10
56.15
60.00
12/06/1982
4326
301254
304862
4,326
168
56.78
54.15
55.45
10/04/1985
4327
200448
307710
4,327
SADAFALE ANUP ASHOK
168
56.57
54.69
58.54
19/05/1986
4328
300389
306288
4,328
KUMAR SANDEEP KASTURI LAL
168
56.20
55.00
58.54
16/07/1976
4329
100249
300195
4,329
SONONE PRAMIT DEVIDAS
168
55.59
56.23
55.09
05/06/1984
OBC-882
OBC-883
NT3-88
OBC-885
SC-359
SC-361
VIVEKANAND AWADH BIHARI
SC-362
SC-363
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 118 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4330
400726
304491
4,330
SC-364
PANSHEWDIKAR PRADNYESH NAMDEV
168
55.51
53.92
59.09
04/01/1985
4331
101635
301351
4,331
SC-365
JAISWAR SUSHMA SIDDHARTH
168
55.37
53.27
59.83
12/03/1975
4332
101518
302606
4,332
DESAI SHIVANG KIRIT
167
73.02
70.54
75.63
12/04/1988
4333
200334
309455
4,333
PUROHIT GAUTAM SANJAY
167
71.71
68.31
74.72
23/06/1987
4334
301523
305720
4,334
KHATKHEDKAR SHRUTI CHANDRASHEKHAR
167
70.45
68.15
74.18
03/07/1986
4335
102132
301737
4,335
JOSHI SHEFALI VINOD
167
69.92
68.38
75.45
09/10/1986
4336
201059
309309
4,336
MAHAJAN RAHUL SURENDRA
167
68.45
65.92
70.72
29/05/1987
4337
101147
302686
4,337
DARADE SHREEYASH AMBADAS
167
67.96
62.31
76.55
10/07/1988
4338
200924
307611
4,338
SARASWAT ADITI RAJENDRA
167
67.60
68.32
70.18
29/07/1987
4339
102981
301379
4,339
PATADIA SIDDHI RAJESH
167
67.47
65.46
71.45
04/12/1986
4340
100656
300464
4,340
MHATRE SIDDHESH SUNIL
167
67.10
66.92
70.00
25/02/1987
4341
302087
304861
4,341
SAKHALE SNEHAL ANANT
167
66.82
64.54
70.00
16/04/1985
4342
400105
309954
4,342
OBC-889
DEOSARKAR DEVANAND BHIMRAO
167
66.73
63.62
69.27
02/02/1987
4343
301870
304974
4,343
SC-366
BHANGE PALLAVI HANSRAJ
167
66.69
64.46
67.81
08/08/1985
4344
100032
301471
4,344
SHAH CHAHNA NITIN
167
66.54
65.44
66.72
19/09/1986
4345
200758
309465
4,345
PHALKE SHARAYU PANDHARINATH
167
66.33
64.23
70.00
06/07/1987
4346
100574
301431
4,346
BAJAJ POONAM RADHESHYAMJI
167
65.67
63.77
68.36
04/04/1988
4347
102622
300656
4,347
JETHWANI PRAMOD JAWAHARLAL
167
65.59
63.46
71.27
22/04/1986
4348
100786
302374
4,348
THAIVALAPPIL AMRITA RAJENDRAN
167
64.67
64.20
67.09
23/10/1983
4349
300306
305147
4,349
BAGDE PRITI SHRIRAM
167
64.61
61.15
67.81
16/02/1985
4350
102582
302896
4,350
GARG RICHA AKHILESH
167
64.41
61.77
66.18
06/11/1985
4351
101559
302747
4,351
SHINDE GANESH JALINDER
167
64.24
61.69
66.36
27/11/1984
4352
200429
307959
4,352
TRIPATHI MANASVIN SATYA VRAT
167
64.20
65.85
64.72
01/09/1985
4353
103109
301933
4,353
GANDHI UPPAL VIPUL
167
64.12
61.77
67.63
18/03/1986
4354
100979
301355
4,354
GUPTA PRACHI LAXMI NARAIN
167
64.03
64.24
61.90
21/07/1984
4355
400488
309856
4,355
TAMBARE SHUBHANGI VIKRAM
167
63.84
62.31
65.45
17/09/1985
4356
401427
303233
4,356
SARAF ROMA RAJESH
167
63.43
62.60
66.72
26/02/1988
4357
201038
307659
4,357
DESHPANDE VAIBHAV ANAND
167
63.36
63.45
64.57
21/01/1986
4358
300460
305009
4,358
JAJU GOPAL OMPRAKASH
167
63.35
62.23
64.18
06/04/1986
4359
301271
306301
4,359
WANKHEDE SANDEEP NANDKISHOR
167
63.06
61.38
66.72
07/07/1983
4360
101527
300252
4,360
TIWARI HEMANT OM PRAKASH
167
62.33
60.08
62.90
15/08/1983
4361
400617
304137
4,361
CHAVAN VINOD RAMHARI
167
62.33
59.85
63.64
17/01/1985
4362
100755
307641
4,362
BHOMIA DEVESH NARESH
167
62.33
58.46
67.09
28/02/1987
4363
103474
300622
4,363
VELAPURKAR YOGESH BASAVRAJ
167
62.20
61.54
61.09
07/11/1985
4364
101625
302051
4,364
KALME SAYALI OMPRAKASH
167
62.16
61.54
64.00
21/10/1985
4365
101997
303008
4,365
GAIKWAD PRIYANKA VILAS
167
62.16
59.00
64.00
31/07/1987
4366
300124
306109
4,366
UPADHYAY NITIN RAMRAJ
167
62.04
60.62
65.09
04/04/1985
NT3-90
SC-367
SC-368
OBC-890
OBC-891
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 119 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
4367
400264
309660
4,367
4368
201173
308091
4,368
4369
400249
304521
4,369
OBC-892
4370
201107
303281
4,370
ST-75
4371
400645
303912
4372
301620
4373
4374
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PURI ANANT BHALCHANDRA
167
61.88
60.69
64.54
10/02/1983
PATIL NACHIKET PRADEEP
167
61.71
57.77
64.54
03/03/1987
167
61.43
63.08
59.27
28/04/1986
SALUNKE JAYASHREE JAGANNATH
167
61.36
60.92
63.27
11/05/1986
4,371
CHAVARE AMOL VANKETRAO
167
61.27
58.38
62.00
12/08/1984
305085
4,372
AHUJA RAVI PRAKASH
167
61.14
59.92
61.27
20/04/1985
101328
300201
4,373
MUNSHI ABDUL MUZIL ABDUL AZIZ
167
61.02
58.08
63.09
24/06/1986
102654
301715
4,374
SC-369
PAWAR NITIN PANDURANG
167
60.90
59.54
63.27
16/10/1987
4375
301971
305366
4,375
OBC-893
BANAIT RAHUL BABARAO
167
60.82
58.15
62.18
23/02/1986
4376
102199
300786
4,376
OBC-894
NEMADE MITESH JANARDHAN
167
60.61
59.46
65.45
01/10/1986
4377
101121
300889
4,377
ST-76
PATORKAR ANITA CHHOTELAL
167
60.45
59.92
64.90
26/06/1986
4378
302101
305528
4,378
ST-77
PURAM NITIN NATHUJI
167
60.24
58.38
61.45
27/07/1985
4379
202081
307216
4,379
SC-370
BAGADE SUYOG SAMBHAJI
167
59.88
58.77
65.64
05/06/1987
4380
401355
304258
4,380
OBC-895
BANGALE SRIDEVI PANDURANGRAO
167
59.76
57.00
60.54
16/12/1985
4381
102041
301374
4,381
DT(VJ)-83
PARDESHI KIRANBAI KARTARSING
167
59.71
58.85
62.36
31/01/1981
4382
202017
307111
4,382
BHARDWAJ SAURABH BRIJ KISHORE
167
59.71
56.77
62.54
22/05/1984
4383
201430
307375
4,383
SC-371
KASABE GAURI HARI
167
59.63
61.62
58.00
04/02/1987
4384
200875
307176
4,384
OBC-896
JADHAV AMRUTA BAPURAO
167
59.47
58.92
64.00
17/03/1985
4385
100518
301071
4,385
SC-372
KAPURE NITIN LAXMAN
167
59.31
58.00
60.90
10/01/1986
4386
401170
303508
4,386
BHAKKAD ABHIJEET NANDKISHOR
167
59.22
58.62
61.82
05/03/1987
4387
100504
301796
4,387
MISTRY TEJAL RAMESH
167
59.18
61.54
57.09
29/09/1985
4388
201872
307829
4,388
GAIKWAD SWAROOP APPASAHEB
167
59.18
58.00
62.00
26/11/1984
4389
201197
307141
4,389
DEORE NITIN VISHWAS
167
59.02
59.77
60.00
27/01/1986
4390
201442
307422
4,390
BHALERAO SHREYAS VIJAY
167
58.73
59.46
58.36
25/06/1987
4391
103314
301915
4,391
GADKARI RUPALI VASANT
167
58.49
58.08
60.00
18/11/1985
4392
300516
307735
4,392
KHAN MD AFSAR ALAM MD ZAKARIYA
167
58.49
57.54
60.00
15/01/1978
4393
100446
300209
4,393
NT2-127
BAGUL KOMAL EKNATH
167
58.45
59.23
55.45
14/05/1986
4394
200655
309348
4,394
ST-78
SABALE PRAVIN RAMBHAU
167
58.45
57.69
58.72
03/10/1986
4395
301300
305803
4,395
SC-374
BHALADHARE SONALI NILKANTH
167
58.45
57.15
60.37
08/11/1983
4396
300500
306582
4,396
NT1-81
BAWANE RUPESH PANDURANG
167
58.45
56.77
62.90
27/07/1983
4397
101418
300660
4,397
OBC-898
BORSE DINESH DNYANESHWAR
167
58.37
57.18
59.09
03/08/1985
4398
302016
305985
4,398
167
56.73
53.77
58.72
10/10/1983
4399
401570
303122
4,399
OBC-899
NARKHEDE PRANITA MOTIRAM
167
56.69
55.46
58.90
28/05/1985
4400
302013
306182
4,400
DT(VJ)-84
PAWAR YOGESH SUBHASH
167
56.24
54.00
57.09
02/05/1982
4401
400929
303982
4,401
DT(VJ)-85
JADHAV ABHAY NAMDEORAO
167
55.92
53.15
60.72
23/12/1985
4402
200285
307559
4,402
OBC-900
BADGIRE KRISHNA SUDHAKAR
167
55.88
56.00
51.81
07/09/1985
4403
202028
308725
4,403
SC-375
VAIRAGAD PANKAJ SUBHASH
167
55.61
55.57
54.00
20/12/1982
NT1-80
OBC-897
SC-373
ANSARI NISHAT F M A JAMEEL
ABID ALI AHMED ALI
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 120 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
4404
301834
304738
4,404
OBC-901
4405
400802
309873
4,405
SC-376
4406
300846
305497
4,406
OBC-902
4407
300005
305888
4,407
4408
302168
305654
4409
400770
4410
4411
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SAHU RAHULKUMAR RAMJIPRASAD
167
55.43
56.54
55.43
05/05/1986
BODKE SACHIN DASHRATH
167
55.38
55.21
53.87
03/12/1978
DAWAR AJAY KISHOR
167
55.31
54.92
54.72
27/02/1983
OBC-903
CHAKOLE PARIKSHIT PRABHAKAR
167
54.94
52.92
57.27
18/09/1985
4,408
SC-377
NALE SACHIN KAWDUJI
167
54.45
52.54
56.57
26/10/1981
309705
4,409
SC-378
GHANGHAV BALASAHEB BHAGUJI
167
53.55
53.85
51.81
25/07/1983
102558
309448
4,410
NEMLEKAR SAUMITRA SHANKAR
166
72.82
73.23
77.09
26/12/1987
102920
309308
4,411
PATIL AMIT TUKARAM
166
72.69
72.46
77.27
25/07/1983
4412
300208
305229
4,412
VYAS PRAVEENA GHANSHYAM
166
72.10
69.35
76.54
02/12/1982
4413
102396
302384
4,413
DOSHI SHREYANSH DINESH
166
70.04
68.92
72.55
11/08/1987
4414
101452
302613
4,414
DESAI AJINKYA SHRINIVAS
166
68.08
66.62
69.82
19/12/1986
4415
401579
308990
4,415
MULANI SHAHIN YUSUF
166
67.22
63.31
68.91
22/11/1981
4416
102280
300344
4,416
MOHARANA BRUTTENDU BANKIM
166
66.82
64.62
72.00
20/06/1986
4417
102163
302312
4,417
PARATE SONALI DINANATH
166
66.04
64.62
70.18
07/04/1986
4418
201948
309021
4,418
YADAV CHITRESH RAJESH
166
65.80
65.38
69.27
19/09/1987
4419
101589
311517
4,419
SC-379
SHARDHUL SHRADHA VISHWAS
166
65.33
62.60
72.00
21/12/1986
4420
202100
307989
4,420
NT1-82
DARADARE SHOBHA JAGANNATH
166
65.10
62.31
70.90
08/10/1986
4421
401139
304029
4,421
MANTRI TUSHAR HARGOVIND
166
64.98
64.15
64.90
29/03/1986
4422
301568
306543
4,422
JAIN APOORV ASHOK
166
64.98
63.38
67.45
04/09/1986
4423
201874
309143
4,423
VEKARIYA MAYANK ARAVINDBHAI
166
64.65
65.31
65.81
22/04/1988
4424
201686
300860
4,424
GUPTA BHAVNA RAKESH KUMAR
166
64.49
62.92
66.54
29/03/1987
4425
202024
308752
4,425
CHITKUL SWAPNIL BHASKER
166
64.49
61.77
68.36
29/08/1983
4426
101879
301506
4,426
GOGATE HRITA VASANT
166
64.33
58.38
70.18
07/10/1986
4427
100630
302850
4,427
FAZALBHOY ZEESHANALI TEHRIR
166
64.08
61.23
69.45
18/06/1986
4428
101348
302378
4,428
TOLANI AVINASH DAMODAR
166
63.55
61.85
72.18
19/07/1987
4429
400469
304127
4,429
DESHMUKH AARTI VASANT
166
63.43
60.85
62.73
04/08/1984
4430
102179
303033
4,430
NT3-91
KARAD SWATI DASHRATH
166
63.39
61.69
66.18
29/07/1987
4431
301692
305437
4,431
SC-380
JADHAV DIPASHRI BHAURAO
166
63.39
60.31
68.90
10/02/1986
4432
100070
301816
4,432
MULEY MRUNAL KISHOR
166
63.22
63.38
61.63
13/07/1985
4433
100231
301157
4,433
OBC-906
SETH PRATHAMESH ASHOK
166
63.15
60.92
70.72
03/07/1987
4434
100634
302714
4,434
OBC-907
MAHAJAN SWETAL DILIP
166
63.02
62.85
64.18
21/09/1985
4435
102618
301987
4,435
SC-381
JAYKARE SWAPNIL CHUDAMAN
166
63.02
59.77
65.27
24/10/1985
4436
400566
304268
4,436
QAZI ARIFUDDIN RIYAZUDDIN
166
62.86
62.54
65.27
19/05/1986
4437
101066
301225
4,437
TAMBOLI SAGAR YUNUS
166
62.69
60.15
65.27
13/10/1986
4438
400540
304571
4,438
166
62.69
59.38
63.63
10/05/1986
4439
103478
302084
4,439
PANDEY SHEELA OMPRAKASH
166
62.45
60.54
67.45
25/04/1987
4440
201713
307452
4,440
BARHATE AMRUTA ASHOKRAO
166
62.20
60.08
65.27
29/05/1985
OBC-904
OBC-905
OBC-908
PH-9
MALEEHA KAUSER SYED WASEQUE ALI
OBC-909
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 121 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4441
400685
304560
4,441
4442
200167
307937
4,442
4443
200570
309291
4,443
4444
102883
311422
4445
400265
4446
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
AJGARE SACHIN MADHUKAR
166
62.16
61.31
63.64
20/10/1985
SC-382
KHOBRAGADE SHRUTI BALKRUSHNA
166
62.00
60.38
62.36
05/04/1986
OBC-910
SONAWANE TUSHAR LILADHAR
166
61.92
59.08
64.90
30/11/1986
4,444
NARWADE SWATI SURYABHAN
166
61.80
61.08
64.91
01/12/1982
309657
4,445
DESHPANDE GAJENDRA DATTATRAY
166
61.43
59.69
61.63
09/03/1986
300288
305745
4,446
OBC-911
THAKRE MAKRAND MANOHARRAO
166
61.43
58.46
61.09
10/02/1987
4447
103327
300497
4,447
SC-383
JADHAV SWAPNALI YASHWANT
166
61.27
60.54
62.36
29/05/1985
4448
301081
309380
4,448
SINGH MANEESH MATBAR
166
61.18
58.00
63.09
04/02/1986
4449
102553
300997
4,449
KOKANI VIJAY RAJPUT
166
60.90
59.15
61.45
12/10/1986
4450
300958
304853
4,450
SHAIKH ZAHID PARVEZ ABDUL KARIM
166
60.86
59.08
61.27
30/10/1983
4451
103406
309117
4,451
KARANGUTKAR ANJANEY PARASHURAM
166
60.69
58.31
65.45
30/06/1986
4452
200019
309268
4,452
KADAM ANNASAHEB RAMCHANDRA
166
60.69
57.69
64.00
15/06/1986
4453
102185
301567
4,453
ST-80
BENDHARI MANISHA LAXMAN
166
60.24
58.92
59.27
21/08/1986
4454
102718
303136
4,454
ST-81
DALAVI HEMRAJ KASHINATH
166
60.00
61.23
59.81
27/07/1984
4455
100687
302483
4,455
SC-384
ARU VRUSHALI NIVRUTTI
166
59.63
56.38
64.00
08/10/1984
4456
300876
305501
4,456
SC-385
TIPLE NITIN GOVIND
166
59.51
57.38
62.72
11/04/1986
4457
300565
305939
4,457
SC-386
RAUT PRANJALI DHANRAJ
166
59.31
62.08
59.27
20/01/1983
4458
101351
307696
4,458
SC-387
WANKHEDE SUMIT SUKHADEO
166
59.22
58.69
62.54
29/10/1983
4459
200868
307646
4,459
NT1-83
SATHE SANDIP KAUTIK
166
59.22
58.62
62.54
11/02/1986
4460
101994
301079
4,460
BISHT TASNEEM VIKRAMSINGH
166
59.10
58.92
60.54
05/03/1985
4461
400133
304019
4,461
SC-388
DAWANE SHYAM GOVINDRAO
166
58.98
58.77
56.72
15/06/1984
4462
200348
308697
4,462
SC-389
GAIKWAD MAYUR MILIND
166
58.73
58.77
54.45
01/07/1985
4463
300577
305996
4,463
NT2-128
MULGIR SHIVAJI DNYANOBA
166
58.57
56.00
58.72
06/05/1986
4464
100744
302487
4,464
OBC-913
INGALE HEMANGI DASHARATH
166
57.80
58.54
55.45
03/03/1985
4465
300639
306889
4,465
JAMADAR DHEERAJ PRAKASH
166
57.76
56.92
59.45
09/07/1984
4466
101043
300934
4,466
OBC-914
DHAKULKAR SHUBHANGI SAHADEV
166
57.51
56.69
62.18
06/10/1982
4467
200769
307191
4,467
SC-390
NAGRALE UMESH MADHUKAR
166
57.02
56.38
60.90
14/06/1987
4468
200400
307493
4,468
SC-391
MIRAJKAR SWAPNIL CHANDRAKANT
166
56.94
58.92
55.27
31/03/1986
4469
200763
307528
4,469
SC-392
BARVE VAIBHAV SAIDAS
166
56.78
55.69
56.18
13/06/1986
4470
401173
304162
4,470
NT2-129
KESALE MAHESH BABURAO
166
55.47
55.15
58.18
12/09/1984
4471
400647
304604
4,471
NT2-130
PAWAR BAPURAO KAMAJI
166
55.31
53.86
55.05
13/06/1975
4472
400887
303616
4,472
KHIYANI RAKESH ASHOK
166
55.18
54.77
56.90
24/04/1986
4473
103262
302257
4,473
NETARE MEHUL DEEPAK
166
54.69
54.15
56.36
14/10/1982
4474
302113
306272
4,474
GUPTA PARUL NARENDER BHAGWAN
166
54.33
53.69
53.63
18/08/1980
4475
201380
307651
4,475
JOSHI VINEET PRAMOD
165
72.12
65.92
78.18
18/10/1987
4476
100952
309312
4,476
APTE VRISHALI YASHVANT
165
68.33
66.54
73.45
12/10/1987
4477
301019
304859
4,477
DHULE SHUBHANGINI ARJUN
165
68.29
64.08
75.27
25/01/1986
ST-79
OBC-912
PH-10
SC-393
SC-394
PH-11
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 122 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4478
301831
305603
4,478
4479
100590
301916
4,479
4480
200855
307400
4,480
4481
201030
300421
4482
300177
4483
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
BAJPAI SURABHI ANILKUMAR
165
68.13
64.27
72.90
17/07/1987
DESHMUKH PRERANA MARTANDRAO
165
67.47
65.46
69.80
22/08/1982
NAIK NAMRATA DILIP
165
67.10
64.46
73.09
20/02/1987
4,481
JAIN ABINAV MUKESH
165
66.94
63.08
72.55
27/01/1988
305737
4,482
SANGLODKAR UDAY ARUN
165
66.00
64.58
66.54
14/10/1986
200694
307410
4,483
MANGLA DEEPTI NARESH
165
65.33
61.76
71.33
28/06/1987
4484
200874
308013
4,484
RATHI HARSHAL SHRIKANT
165
65.27
62.77
72.00
20/05/1987
4485
102028
302189
4,485
PATIL VISHAL UTTAMRAO
165
65.14
60.31
71.63
01/02/1981
4486
400218
309959
4,486
MANDHANE NAVAL DWARKADAS
165
64.94
61.38
70.18
14/01/1987
4487
103274
302106
4,487
SHARMA MANISH SURYAPAL
165
64.73
61.62
67.63
29/05/1986
4488
102964
302457
4,488
PATIL YAJUVENDRA CHANDRAKANT
165
64.33
62.85
67.81
23/03/1984
4489
301062
304752
4,489
OBC-915
SUPARE MADHULIKA SAHEBRAO
165
64.20
63.69
64.18
26/03/1985
4490
102506
300624
4,490
NT2-131
CHAWAT YOGESH GANESH
165
64.12
58.08
70.91
10/08/1986
4491
103343
302835
4,491
SC-395
PATIL MILIND VISHWAS
165
63.54
60.69
67.09
17/11/1984
4492
301446
305655
4,492
BURLAWAR AKSHAY VIJAYRAO
165
63.47
60.92
68.00
22/04/1987
4493
302077
306135
4,493
OBC-916
BISEN POSANLAL KARULAL
165
63.27
62.15
66.36
10/12/1982
4494
300910
305730
4,494
OBC-917
AMBATKAR SAURABH SHRIKANT
165
63.10
60.77
67.09
25/05/1983
4495
100098
302744
4,495
SC-396
TENPE ROHIT SANGHAPAL
165
63.06
61.69
66.00
25/12/1985
4496
101660
302388
4,496
NT1-84
SOMWANSHI PRIYANKA SHRIKRISHNA
165
63.02
62.31
63.45
19/06/1985
4497
200031
307636
4,497
OBC-918
DHARIYA SAURABH SANTOSH
165
62.98
59.23
67.27
01/11/1985
4498
101346
300748
4,498
SC-397
MOKAL SMITA JAGANNATH
165
62.94
62.77
65.63
08/05/1984
4499
401576
303994
4,499
PATIL PRIYA HIMMATRAO
165
62.94
62.08
61.09
04/03/1985
4500
400076
304551
4,500
KHAN NAZIA ARAM MOHD MUJTABAKHAN
165
62.90
61.69
62.90
23/07/1985
4501
302085
305163
4,501
BALKI ANKUSH NARAYAN
165
62.90
60.23
66.18
24/09/1986
4502
301177
306260
4,502
SYED ARSHIYA TABASSUM SHAHIDULLAH
165
62.90
59.38
64.99
27/05/1985
4503
103453
301979
4,503
YADAV SANJAYKUMAR RAMCHANDRA
165
62.86
60.00
64.36
16/05/1983
4504
301903
305137
4,504
JAISWAL AMIT SURESH KUMAR
165
62.78
60.46
67.81
11/06/1986
4505
301584
305741
4,505
GOVERDHAN SURABHI SATISH
165
62.41
61.91
63.81
06/07/1986
4506
100468
309136
4,506
CHALAK AJIT RAJSHEKHAR
165
62.24
60.54
66.00
07/04/1988
4507
100301
301932
4,507
THAKAR KISHORI BIPIN
165
62.20
60.38
66.00
04/05/1987
4508
300279
305290
4,508
OBC-920
JAMBHULKAR PRAKASH KUNDLIK
165
62.12
60.31
62.91
02/06/1985
4509
101150
302179
4,509
SC-399
JAGTAP PRAJYOT RAJAN
165
62.04
63.23
65.09
17/04/1984
4510
300413
305451
4,510
SC-400
RAMTEKE SUSHMA SHANKAR
165
61.88
60.31
62.05
13/08/1983
4511
200217
309053
4,511
SC-401
KAMBLE KAVITA SAHADEV
165
61.84
60.15
62.00
17/10/1985
4512
101157
307572
4,512
SHARMA NIDHI KALICHARAN
165
61.76
61.15
64.54
28/09/1983
4513
102174
302908
4,513
MANE SUSHRUT CHANDRAKANT
165
61.71
56.56
66.00
14/08/1985
4514
201203
309108
4,514
HAKE PRASAD DASHARATH
165
61.31
61.23
60.55
21/05/1987
ST-82
OBC-919
SC-398
NT2-132
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 123 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4515
102854
301153
4,515
4516
200918
307811
4,516
4517
300619
305380
4,517
4518
300262
305862
4519
300667
4520
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SAVE SNEHA LALIT
165
61.27
59.77
62.00
06/12/1985
PAWAR SANJAY KISAN
165
61.14
59.77
58.18
23/09/1983
ZODPE NISHA SUDHIR
165
60.78
59.92
62.18
10/01/1987
4,518
VARKEY BABITA P ABRAHAM
165
60.61
60.46
60.54
07/02/1981
304768
4,519
SINGH BHANUPRATAP SUBHASHKUMAR
165
60.53
61.69
58.18
06/09/1984
302129
305121
4,520
OBC-922
PORE ANANT PRAKASH
165
59.96
58.85
61.63
17/09/1986
4521
102352
302891
4,521
SC-402
CHAVAN MITESH SURESH
165
59.22
58.69
60.72
22/12/1986
4522
201106
307565
4,522
OBC-923
MAHAJAN MUKESH PRAKASH
165
59.22
58.62
62.90
25/12/1983
4523
301639
305620
4,523
OBC-924
GATHE SUMIT VIJAY
165
59.22
58.15
58.90
24/07/1986
4524
301598
305264
4,524
ROY SOUMYADEB SIBAPRASAD
165
59.18
56.69
60.40
19/07/1985
4525
100921
301015
4,525
BALSANE RUJUTA SUBHASH
165
58.82
58.23
60.54
19/04/1985
4526
200162
307568
4,526
DOSHI VIRAG PRITAMKUMAR
165
58.37
56.15
61.81
29/05/1986
4527
301660
304920
4,527
SARKAR RUMITA PRABIR
165
58.16
56.54
58.55
22/04/1986
4528
300373
306126
4,528
BAKAMWAR SWAPNIL ISHWAR
165
58.08
57.69
56.54
01/02/1986
4529
201905
307227
4,529
165
57.84
59.15
59.63
28/02/1985
4530
100180
302959
4,530
DESAI SHAILESH SAMBHAJI
165
57.67
57.15
56.36
12/03/1985
4531
101312
302421
4,531
BASAPURE ROHIT RAMESH
165
56.90
55.77
59.27
03/04/1987
4532
400733
304516
4,532
RAWALE SHILPA NAGORAO
165
56.69
55.77
57.09
22/04/1985
4533
400959
303989
4,533
NT3-92
GITTE RAVI SHYAMSUNDER
165
56.61
58.15
54.36
11/05/1985
4534
100904
302819
4,534
NT2-133
PATIL RAVINDRAA SHIVAJI
165
56.50
56.55
60.03
13/06/1982
4535
202014
308178
4,535
NT2-134
TORAWE SACHIN NAMDEV
165
56.49
55.15
57.09
19/04/1982
4536
300753
305175
4,536
ST-84
PANDHARE MANISH LAXMANRAO
165
54.24
52.31
56.00
01/11/1984
4537
102499
309300
4,537
NT3-93
GUTHE AVINASH ASHOK
164
71.18
68.92
75.45
07/12/1987
4538
100338
301564
4,538
KAKKAR DEEPTI AJAY
164
67.80
65.69
74.00
14/10/1986
4539
100145
300121
4,539
JOHN REJO POTHEN
164
67.68
64.12
73.45
25/04/1984
4540
200826
307205
4,540
BHOSURE PANDIT KALURAM
164
67.39
63.54
72.73
16/07/1985
4541
201168
307174
4,541
GHALSASI POOJA RAMCHANDRA
164
67.27
67.62
66.00
18/01/1987
4542
102138
302031
4,542
164
67.27
64.46
68.90
30/05/1986
4543
201816
307539
4,543
TATIYA HARISH SURESH
164
67.18
63.00
71.09
15/09/1987
4544
200910
309082
4,544
DEVHARE DEEPA PRAMOD
164
65.84
63.46
67.45
03/07/1988
4545
103398
300838
4,545
DALVI RUCHA HAILY
164
65.43
64.15
67.63
30/03/1987
4546
400512
309446
4,546
RATHOD RAHUL NARAYANRAO
164
65.33
64.12
69.45
30/10/1986
4547
301260
306064
4,547
JAIN VASUNDHARA PRAVEEN
164
65.31
63.54
67.27
24/04/1988
4548
201619
307977
4,548
PRABHU AKSHAY VEDANGA
164
64.65
65.31
66.00
13/09/1987
4549
400153
304481
4,549
OBC-927
ANANTKAWALAS SUHAS SAMBHAJI
164
64.24
60.85
68.36
16/03/1988
4550
200589
308703
4,550
SC-404
KAMBLE SANTOSH SOUDAGAR
164
64.24
60.54
67.81
17/06/1988
4551
300452
305912
4,551
OBC-928
CHIRDE UJWAL NARAYANRAO
164
64.16
61.08
65.45
12/03/1988
OBC-921
DT(VJ)-86
SC-403
OBC-925
MOHD SHAHID MOHD SHAMIM
ST-83
DANIEL ARUN SAJI
OBC-926
DT(VJ)-87
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 124 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4552
102781
301909
4,552
4553
300818
305190
4,553
4554
301561
305152
4,554
4555
201182
308595
4,555
4556
101746
300577
4,556
4557
100814
300972
4,557
4558
102827
301362
4,558
4559
301210
305301
4,559
4560
102820
309302
4561
200060
4562
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
SUSKAR VIPUL VILASRAO
164
64.00
60.15
68.90
26/06/1986
WANJARI MILIND CHANDRASHEKHAR
164
63.80
64.15
64.72
27/08/1987
KOTPALLIWAR SWADHA ASHWINIKUMAR
164
63.76
62.08
65.45
21/08/1986
OBC-930
TAMBOLI ASIR AMIN
164
63.47
62.62
65.45
05/10/1987
OBC-931
TELI RAKHEE SATYAVIJAY
164
63.39
62.85
62.00
16/08/1985
KABRA RAMANUJ VENUGOPAL
164
63.10
60.38
66.73
14/08/1987
OBC-932
MADASWAR SWATI VISHVAMBHAR
164
63.10
58.54
63.81
24/07/1985
SC-405
PATIL RITESH VASISTHA
164
62.73
61.69
65.27
23/05/1986
4,560
OBC-933
JADHAV SWAPNIL ASHOKRAO
164
62.73
61.23
63.45
28/06/1987
307596
4,561
ST-85
PAWARA AVINASH SHIVAJI
164
62.73
59.54
67.09
01/06/1988
100402
303179
4,562
GHORI TABASSUMFIRDOS ANWARKHAN
164
62.69
63.54
62.90
02/12/1986
4563
400827
310035
4,563
PATIL PRIYANKA SHARAD
164
62.58
61.85
61.27
20/11/1984
4564
201768
308744
4,564
KADAM SWAPNALI BALASAHEB
164
62.37
60.85
67.09
13/06/1987
4565
102419
301785
4,565
SHAIKH MUZAMMIL SHIRAZ SALEEM AHMED
164
62.04
61.00
66.00
19/12/1982
4566
101654
301913
4,566
HENDGE RAMCHANDRA DATTATRAY
164
62.04
60.62
65.81
01/08/1985
4567
100268
311483
4,567
SINHA SHWETA ARJUN PRASAD
164
61.71
59.16
64.36
07/03/1979
4568
301421
305701
4,568
KUMAR DEEPAK ASHOK
164
61.47
58.77
66.18
16/02/1986
4569
400491
309914
4,569
SAKOLKAR SHALMALI VILAS
164
61.43
63.00
60.90
02/11/1986
4570
300078
304777
4,570
MOMIN ABDUL WAHEED ABDUL SHAFIQUE
164
61.43
62.69
60.36
17/06/1985
4571
201286
307300
4,571
MENDKE ROHIT GANAPATRAO
164
61.02
60.85
62.55
03/11/1986
4572
301511
309381
4,572
DIXIT PRERANA PRADEEP
164
60.86
58.92
60.00
12/01/1986
4573
102258
302059
4,573
ST-86
INGLE ASHWINI ASHOK
164
60.73
60.77
60.55
28/04/1986
4574
100359
300653
4,574
OBC-937
BHALERAO SAURABH SUBHASH
164
60.65
60.15
62.72
31/10/1985
4575
100187
301400
4,575
CHOUDHARY MOINUDDIN NIZAMUDDIN
164
60.57
58.38
64.72
03/06/1985
4576
101792
308630
4,576
SAJJAN SHETTY JYOTI CHANBASSAPPA
164
60.33
59.77
62.72
10/03/1987
4577
100964
302365
4,577
PATIL ROHAN UJWAL
164
60.20
58.69
60.72
11/03/1986
4578
301893
306073
4,578
OBC-938
KHARCHE VISHWAS PRAKASH
164
60.04
59.46
57.27
28/06/1985
4579
300806
305511
4,579
OBC-939
DAHE SWATI VIJAYRAO
164
59.96
59.23
58.00
15/05/1985
4580
200314
309558
4,580
KILLEDAR SNEHAL SATAPPA
164
59.96
57.85
61.45
29/01/1986
4581
301968
306536
4,581
SYED TAOSEF GAFFAR
164
59.96
57.38
63.45
12/11/1985
4582
301969
306983
4,582
WETE ANIRUDDHA SADASHIV
164
59.84
58.54
65.09
07/04/1984
4583
300074
305477
4,583
GADHWAL MANEESH BANWARI LAL
164
59.80
58.00
62.36
20/07/1984
4584
400932
303591
4,584
MORE ABHIJEET SHRIRAM
164
59.67
59.08
61.45
15/09/1987
4585
102523
301751
4,585
NT3-94
SANGALE AARTI RAGHUNATH
164
59.63
56.62
65.63
11/01/1985
4586
201240
307134
4,586
OBC-941
PATIL HARSHAL ANIL
164
59.47
57.15
61.09
18/04/1986
4587
103128
300611
4,587
SC-406
NIKAM SIDDHARTH UTTAM
164
59.47
54.50
59.63
18/04/1987
4588
100208
300424
4,588
SC-407
KHANDEKAR ANILKUMAR BAPUSAHEB
164
58.41
57.62
61.64
10/07/1987
OBC-929
OBC-934
OBC-935
OBC-936
PH-12
OBC-940
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 125 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4589
302131
305809
4,589
4590
102011
300045
4,590
4591
300593
304852
4,591
4592
401485
304232
4593
301875
4594
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SAOJI CHETAN PANKAJ
164
58.24
57.54
59.45
17/02/1986
OBC-942
RASKAR VIVEK DNYANDEO
164
57.96
58.38
57.27
01/08/1986
SC-408
WAHANE PRAVINKUMAR ASHOK
164
57.89
57.33
58.00
25/06/1985
4,592
SC-409
BEKTE VIJAY ARJUN
164
57.31
58.31
53.63
27/05/1984
306255
4,593
NT2-135
BITE NILESH RAMCHANDRA
164
57.27
58.31
55.81
03/07/1986
200420
309373
4,594
SC-410
MANE PRASHANT SHIVAJI
164
57.27
56.85
58.36
23/07/1984
4595
101888
301025
4,595
ST-87
KHULAT MINAKSHI KAMALAKAR
164
57.20
55.57
60.90
06/07/1987
4596
101143
301341
4,596
NT3-95
SANGALE SHARDA SUKHADEV
164
57.18
55.54
59.09
09/01/1986
4597
200439
309186
4,597
SC-411
KHADE PARVAT KASHINATH
164
56.78
56.85
55.27
22/07/1981
4598
201395
308003
4,598
OBC-943
THANKA EDISON I DAVID D ISSAC
164
56.69
55.46
58.54
18/04/1985
4599
301987
305127
4,599
OBC-944
KHERDE ABHIJIT NARESH
164
56.57
55.23
57.81
01/06/1983
4600
301791
306313
4,600
SC-412
MESHRAM DIPANKAR CHANDRABHAN
164
56.16
56.31
55.81
17/08/1981
4601
400948
303931
4,601
ST-88
GARUD SACHIN HARIHARRAO
164
54.57
55.62
56.18
29/04/1985
4602
201564
307938
4,602
TATED MANALI PRADEEP
163
69.31
66.34
73.27
16/10/1985
4603
102886
302225
4,603
HALDIPURKAR TANVI SUHAS
163
69.06
70.08
67.09
08/02/1987
4604
102776
309474
4,604
KAPADIA TAHA RIYAZHUSAIN
163
68.98
68.46
69.81
13/02/1986
4605
200248
309470
4,605
GUPTA NEHA SANJIVKUMAR
163
68.86
67.08
73.27
01/01/1987
4606
100297
301876
4,606
GOKHALE ASHWINI KRISHNA
163
67.39
67.38
64.36
11/10/1986
4607
302003
306173
4,607
SHAIKH UZMA HAMID
163
67.22
65.69
69.45
07/08/1983
4608
100245
300850
4,608
MUNGI ASHUTOSH UDAY
163
66.69
62.92
71.09
21/04/1987
4609
103387
301000
4,609
GUMBER RITU PARAMJEET SINGH
163
65.92
63.54
73.09
07/03/1987
4610
102264
302139
4,610
GUNJOTIKAR ADITYA RAJENDRA
163
65.88
65.23
73.27
24/11/1987
4611
102004
302284
4,611
PANCHAL ALPES LOMESH
163
65.88
62.46
63.81
10/11/1985
4612
400062
309925
4,612
NANEKAR VINAYAK HANUMANT
163
65.67
63.77
70.54
21/10/1986
4613
102046
301250
4,613
SALIAN NIHARIKA NITIN
163
65.63
63.08
71.82
02/08/1987
4614
300456
305033
4,614
DESHKAR SMITA TULSHIRAM
163
65.59
60.85
70.90
04/01/1987
4615
201326
309259
4,615
RANADE ROHIT RANJIT
163
65.35
60.31
70.36
07/10/1986
4616
301251
305868
4,616
JAGTAP RASIKA DINESH
163
64.53
64.15
67.09
16/10/1986
4617
103381
301288
4,617
163
64.53
63.38
65.45
01/05/1986
4618
201829
307543
4,618
SC-413
GAWALI RITESH NAMDEO
163
64.49
59.92
71.27
15/04/1987
4619
301664
305181
4,619
SC-414
MESHRAM DEEPLAXMI CHITRANJAN
163
64.45
63.31
66.00
16/08/1984
4620
300034
306639
4,620
GUPTA TEENA VINOD
163
64.37
63.08
64.18
30/07/1984
4621
200210
308249
4,621
163
64.24
62.38
67.09
12/06/1982
4622
300952
306055
4,622
DHARIWAL RIPU DAMAN SINGH BHAGWAN
SINGH
CHANDAK DNYANESHWAR SHANKARLAL
163
64.20
64.85
63.45
02/07/1983
4623
301026
305135
4,623
SONI SAMEER LALLU RAM
163
64.16
61.08
68.00
13/01/1987
4624
301797
309068
4,624
RAJPUT GOURI CHANDRAPALSING
163
64.08
63.23
63.63
22/07/1984
4625
102851
302633
4,625
KAWATHEKAR NILESH SUBHASHARAO
163
63.92
60.77
66.73
17/07/1986
OBC-945
OBC-946
SENTHIL KUMAR SELVARAJU
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 126 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
PH
4626
200909
308198
4,626
4627
201653
309029
4,627
4628
301666
305599
4,628
DALIA PRIYANKA OMPRAKASH
4629
301670
305238
4,629
4630
400544
309688
4631
400571
4632
4633
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
163
63.31
62.62
64.18
24/11/1986
163
63.06
59.00
68.00
21/06/1986
163
62.65
63.31
62.72
05/03/1984
KHAN NOMAN QUADEER AHMED
163
62.65
58.77
68.90
15/06/1986
4,630
BIRADAR MANISHA VISHWANATH
163
62.61
61.69
63.45
24/05/1988
303713
4,631
PAWAR RAJESH BALARAM
163
61.88
59.08
67.45
14/07/1984
102993
300578
4,632
SHAH JHARA JHAVERCHAND
163
61.84
58.69
63.27
01/01/1987
103366
301116
4,633
YADAV SHEETAL SURESH
163
61.67
60.38
64.90
23/09/1986
4634
100691
300608
4,634
DHENGLE YAMINI SHANKAR
163
61.63
61.62
62.90
25/07/1988
4635
200747
307913
4,635
MIRZA MISBAAH MEHDI
163
61.59
61.62
64.18
01/12/1986
4636
102665
309293
4,636
OBC-948
PATIL YATISH SUNIL
163
61.59
58.85
65.45
26/01/1987
4637
102484
301707
4,637
ST-90
BENDE ANUP SURESHRAO
163
61.51
59.08
65.27
01/03/1988
4638
300670
305508
4,638
SHIVANKAR APOORVA VINAYAK
163
61.38
60.84
56.72
11/04/1985
4639
201569
307318
4,639
GAJBHIYE SACHIN KUMAR PANCHAM
163
61.10
58.62
65.09
24/07/1986
4640
102248
300933
4,640
CHINDARKAR HIMANSHU PRAKASH
163
60.90
59.46
64.36
04/04/1987
4641
300708
306251
4,641
SC-416
TEMBHURNE ANISHA MORESHWAR
163
60.65
59.54
57.63
07/02/1985
4642
200482
308235
4,642
OBC-949
KURANKAR SHIVAJI JAGDEO
163
60.61
57.08
65.27
26/04/1984
4643
301537
305520
4,643
NT1-85
WANKHADE ANKUSH DEVIDAS
163
60.57
60.08
57.64
26/03/1986
4644
100804
302392
4,644
OBC-950
KANTAKATLE AMOL VITTHALRAO
163
60.53
58.23
64.00
19/06/1985
4645
302044
304746
4,645
OBC-951
JAISWAL PRIYESH BASANTKUMAR
163
60.53
57.85
66.72
15/12/1986
4646
100530
300091
4,646
MAURYA DEEPAK GYAN
163
60.45
59.85
60.00
05/02/1984
4647
302128
305928
4,647
ST-91
SHINDE SHIVPRASAD NARAYANRAO
163
60.20
61.23
61.45
14/04/1987
4648
301485
305860
4,648
SC-417
RAMTEKE SHRUTI TULSHIRAM
163
60.08
60.00
57.27
29/05/1984
4649
100387
311446
4,649
ST-92
SOYAM VISHAL CHARANDAS
163
59.88
58.09
65.45
09/06/1987
4650
401660
303262
4,650
OBC-952
DEWANG KAPIL SHARAD
163
59.84
60.46
58.55
16/05/1984
4651
400102
309870
4,651
BIYANI PADMAVATI RAMESHCHANDRA
163
59.84
58.09
65.45
01/10/1985
4652
102804
300373
4,652
SC-418
ADANGALE SHWETA SUBHASH
163
59.71
58.15
60.36
27/03/1987
4653
300099
305176
4,653
OBC-953
DUDHE BHUSHAN GUNVANTRAO
163
59.67
58.38
60.72
14/11/1985
4654
101862
300329
4,654
PANDEY ROHAN RAJENDRA
163
59.40
59.00
53.45
19/08/1985
4655
100853
302777
4,655
OBC-954
PATIL PARAG PARSHURAM
163
59.37
60.18
55.81
20/02/1987
4656
200347
307447
4,656
NT2-136
LAKADE ROHAN TANAJI
163
59.27
59.15
59.27
12/02/1986
4657
401646
304001
4,657
SYED SYEDASANA SYED ATHAR HUSAIN
163
58.65
57.15
61.81
18/05/1985
4658
101639
302647
4,658
OBC-955
KARPE TULSIDAS KANTILAL
163
58.54
55.69
61.09
03/02/1983
4659
400261
304600
4,659
SC-419
DUDHMALE MANISHA NAGORAO
163
58.53
58.79
57.87
23/06/1979
4660
301769
306285
4,660
GOEL AMIT MAKHAN LAL
163
58.49
58.38
57.63
01/01/1982
4661
301480
304901
4,661
YESANKAR VISHAL SOPAN
163
58.12
55.15
58.36
27/06/1986
4662
201008
307132
4,662
163
57.94
58.01
57.63
31/08/1983
OBC-947
PATIL MONALI ANANDRAO
JALAJ KUMAR RATHI TRILOK CHAND
ST-89
SC-415
SC-420
ABHAY KUMAR
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 127 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4663
201045
307819
4,663
4664
201283
308751
4665
200121
309893
4666
200631
4667
Category Merit
Name of The Candidate
CET Marks
OBC-956
SHENDE SHITAL UTTAM
163
57.67
56.38
59.09
28/04/1985
4,664
NT1-86
WAGHMODE SURESH AMBUDAS
163
57.55
58.23
55.45
01/06/1984
4,665
NT1-87
GIRI SWATI OMPRAKASH
163
57.22
55.15
59.09
25/05/1987
308604
4,666
SC-421
KAWALE SUCHITA NARAYAN
163
57.09
56.50
59.00
17/04/1980
103473
303258
4,667
NT1-88
MORE JAYASHRI NANA
163
56.82
57.15
55.45
19/02/1986
4668
300277
304834
4,668
DT(VJ)-88
CHAVAN VIJAY ATMARAM
163
56.08
57.62
54.18
09/03/1984
4669
101545
302495
4,669
OBC-957
MAHAJAN PRAJAKTA SHARADCHANDRA
163
55.51
54.81
53.45
05/03/1986
4670
201143
309347
4,670
SC-422
ADSULE PRITAM BALKRISHNA
163
54.69
55.31
53.81
29/07/1986
4671
401329
303845
4,671
OBC-958
BIRAJDAR VIVEKANAND VENKATRAO
163
54.65
56.23
52.54
06/04/1984
4672
401285
303710
4,672
GHARPURE KETAKI VIVEK
162
72.69
69.46
77.81
19/08/1987
4673
201703
307715
4,673
AGRAWAL MEGHA NARENDER NATH
162
67.93
64.73
71.45
08/09/1987
4674
300056
305660
4,674
DHOK RAJESHREE SUSHIL
162
67.84
68.23
66.90
26/02/1987
4675
101726
300426
4,675
POUDWAL YASHASREE ARUN
162
67.59
64.31
73.82
02/12/1986
4676
200388
307106
4,676
GORE RUJUTA ARUN
162
67.51
63.62
71.64
21/08/1987
4677
103060
302351
4,677
SAWANT KAUSTUBH AJIT
162
67.35
66.08
69.63
17/07/1985
4678
401577
303546
4,678
PAL ANISA PRADIP
162
65.85
60.53
72.36
23/10/1986
4679
301359
306569
4,679
PURANIK RUCHA NARAYAN
162
65.71
62.69
68.90
26/03/1987
4680
101760
300862
4,680
DOSHI HARSHIT PRAFUL
162
65.63
65.23
67.09
15/01/1987
4681
401644
303882
4,681
NT2-137
SAKHARE RAJESHWAR BALAJI
162
65.10
63.08
68.36
28/02/1987
4682
102968
300524
4,682
OBC-960
REWATKAR SUDHANSHU SHARADKUMAR
162
64.82
61.92
66.91
09/05/1986
4683
201704
309434
4,683
NITTURKAR ABHISHEK RAVINDRA
162
64.69
63.31
65.45
28/11/1984
4684
200740
307894
4,684
KHANNA VIRAJ VIJAY
162
64.69
60.62
70.36
09/02/1985
4685
301695
305082
4,685
PARDHI RASHMI DINDAYAL
162
64.20
63.23
64.36
06/06/1986
4686
102735
301232
4,686
GUPTA BRIJNANDAN MITTHURAM
162
64.16
62.08
64.72
05/05/1985
4687
102182
300189
4,687
HIRE DEVENDRA KRISHNA
162
64.04
62.85
64.90
20/12/1985
4688
302079
306534
4,688
BHARGAVA SHASHIKANT SATYAPRAKASH
162
63.78
60.15
70.36
29/11/1987
4689
201698
303647
4,689
GADEKAR NINAD JAYANT
162
63.10
62.38
66.36
30/10/1986
4690
300039
305588
4,690
VERMA AMIT VIJAYKISHOR
162
63.06
59.31
66.54
15/12/1987
4691
200006
307526
4,691
JOSHI KUNAL SADANAND
162
62.98
60.38
62.90
16/09/1987
4692
401359
303832
4,692
KHAN TAHURA SULTANA SHAKEEL AHMED
162
62.90
59.15
64.54
11/12/1981
4693
300758
307827
4,693
KALUSE VITTHAL SHRIRAM
162
62.73
59.69
66.00
30/12/1983
4694
301690
305374
4,694
MUKHERJEE RISHIKESH NATH SURENDRA
162
62.41
60.54
65.63
05/02/1983
4695
100094
300313
4,695
MISHRA PRAFULL BRAJPRASAD
162
62.40
60.46
62.72
04/09/1985
4696
103394
303000
4,696
SHARMA PREETI BANSHIDHAR
162
62.36
58.55
69.45
16/10/1986
4697
400771
309707
4,697
162
62.24
59.69
64.36
28/04/1982
4698
400926
306958
4,698
KARNAWAT RUSHABHKUMAR
KISHORKUMAR
PRADHAN
SUMEET GAJANAN
162
62.04
58.77
69.27
20/01/1985
4699
101653
302183
4,699
BAGRECHA NIPUN RAJESH
162
62.00
59.69
66.00
07/07/1987
OBC-959
OBC-961
SC-423
NT3-96
OBC-962
PH
Declared on 26/02/2011
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 128 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4700
200968
309409
4,700
4701
200642
309371
4,701
4702
201524
307640
4,702
4703
101301
302818
4,703
4704
103075
300385
4705
101912
4706
4707
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SHINDE VAIBHAV DILIP
162
61.80
58.15
64.55
01/08/1986
SC-424
KAMBLE RATINAND MOHAN
162
61.67
59.08
65.09
04/08/1979
OBC-963
PATIL MONISH NIMBA
162
61.59
59.77
66.90
18/10/1987
NT3-97
DHATRAK KAVERI SANDESH
162
61.51
59.23
65.81
12/03/1986
4,704
OM ANKIT HARI PALI
162
61.43
60.08
61.27
03/02/1984
309862
4,705
JUNEDI MEHRAJ ABDULGAFOOR
162
61.39
59.08
66.36
15/03/1987
201547
307142
4,706
KOKATE SARANG RAVINDRA
162
61.27
61.00
59.82
11/12/1985
300433
306127
4,707
KOTHARI SANDEEP RAMAN
162
60.73
60.23
61.63
01/06/1981
4708
201510
303156
4,708
NT1-89
PAWAR YOGESH KANTILAL
162
60.73
59.31
61.45
25/08/1985
4709
300384
306507
4,709
NT3-98
KUTE RAVINDRA MAROTRAO
162
60.61
58.77
59.45
03/01/1986
4710
103173
301974
4,710
DOSHI DARSHAN KIRAN
162
60.53
60.48
62.07
17/10/1986
4711
103165
302527
4,711
SHAH KEYUR JAYANT
162
60.37
59.23
60.18
10/09/1985
4712
103193
301784
4,712
RAUL NAMRATA MANMOHAN
162
60.29
60.85
63.64
02/07/1983
4713
101564
302143
4,713
JADHAV BABASAHEB SUKHDEO
162
60.29
58.92
62.00
20/01/1983
4714
200481
308722
4,714
SC-425
BANASODE SUNIL BHAIRU
162
60.08
59.62
62.73
07/12/1986
4715
200378
308167
4,715
SC-426
SAKNURE MEGHA BAPUSAHEB
162
59.59
61.23
58.54
21/05/1985
4716
101852
302428
4,716
SC-427
MUNESHWAR SHUBHANGI BHIMRAO
162
59.22
60.23
60.72
06/12/1984
4717
101243
301790
4,717
ADHIKARI SUMAN SHYAM
162
59.10
60.31
60.54
19/11/1982
4718
301350
306005
4,718
SHAHARE SNEHAL SUDHIR
162
58.61
56.77
58.54
10/07/1987
4719
201598
308182
4,719
SHINDE VIRAJ ASHOK
162
58.53
56.85
53.45
08/12/1985
4720
200879
309121
4,720
YADAV JAGDISH PRASAD RAMGOPAL
162
58.45
56.69
60.54
07/04/1983
4721
101339
300092
4,721
OBC-965
BORGAONKAR CHAITALI ANAND
162
58.45
56.31
60.72
29/06/1986
4722
200131
308953
4,722
ST-93
THAKUR DINESH JAYVANT
162
58.37
57.85
61.63
09/07/1985
4723
301975
305113
4,723
OBC-966
SONTAKKE SANKET SURESH
162
58.00
57.31
56.54
26/09/1986
4724
400447
304077
4,724
ST-94
BOLLEWAR SHRIKANT BHUMANNA
162
57.88
58.46
58.72
02/06/1986
4725
200393
310010
4,725
NT2-138
GADADE VARSHA GOVINDRAO
162
57.84
57.00
59.00
09/06/1983
4726
100832
302846
4,726
162
57.54
55.40
58.05
12/09/1974
4727
401260
303015
4,727
ST-95
BAGUL PRASHANT SHANTILAL
162
57.52
55.11
60.36
24/10/1984
4728
100991
302090
4,728
OBC-967
CHAUDHARI MANOJ SURESH
162
57.27
56.77
55.63
05/02/1985
4729
101697
300544
4,729
PATIL ABHIJIT VISHNUPANT
162
57.14
57.46
57.81
03/01/1987
4730
100589
302350
4,730
BHOPALE SHWETA ARUN
162
57.14
56.00
57.45
06/10/1984
4731
300570
308798
4,731
PANDEY JETENDRA KUMAR SHARDA PRASAD
162
57.06
56.23
58.18
12/01/1981
4732
201287
305051
4,732
DUBEY KHUSHBOO SATANAND
162
56.94
56.23
55.09
07/03/1986
4733
400014
304356
4,733
BADAAM ASIM MOHSIN
162
56.69
55.31
58.72
12/08/1983
4734
301465
305578
4,734
SC-428
DAHAKE TUSHAR MUKHIRAM
162
56.45
56.69
57.09
12/06/1983
4735
202080
309325
4,735
DT(VJ)-89
BODARE SUDHIR SUBHASH
162
56.10
55.04
60.00
27/09/1983
4736
201669
308161
4,736
SC-429
SHEDGE MEGHNA ANIL
162
56.08
55.62
56.36
21/07/1984
OBC-964
RINKU GOVI
OBC-968
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 129 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4737
301709
306501
4,737
ST-96
MADAVI NITIKA MANIKRAO
162
56.00
56.62
56.72
31/08/1984
4738
201511
307616
4,738
ST-97
PACHPUTE ARCHANA KHANDERAO
162
55.84
55.23
55.81
10/01/1983
4739
302071
304709
4,739
DT(VJ)-90
RAJPUT PRIYANKA RAMESHSING
162
55.35
55.54
56.00
10/07/1985
4740
301621
305221
4,740
DAGA ROHIT GHANSHYAMDAS
162
54.86
55.54
55.27
20/09/1983
4741
200157
307257
4,741
SABALE JYOTI DATTATRAYA
162
54.86
54.15
57.45
20/10/1985
4742
100036
300175
4,742
MAMTORA JAYESH BHAGWANDAS
162
53.02
52.31
51.09
03/02/1981
4743
301739
305561
4,743
JOHARI MAYURI VILASCHANDRA
161
69.39
66.15
71.45
17/05/1987
4744
100200
302952
4,744
RUMANE NIGAR SALIM
161
68.20
64.62
73.27
31/03/1987
4745
201882
307661
4,745
DASH BIBHUDATTA
161
67.80
64.54
73.82
16/03/1987
4746
100508
302614
4,746
REGE TANVI ANIL
161
67.35
64.38
69.82
06/04/1987
4747
100996
301066
4,747
SHAH VISHAL BHUPESH
161
66.78
62.77
70.54
08/11/1987
4748
102987
302975
4,748
BINDLISH RIDHIMA PRAMOD KUMAR
161
66.33
63.59
69.45
18/07/1987
4749
100361
300295
4,749
SABERWAL AKANKSHA AJAY
161
66.29
66.77
65.45
15/08/1985
4750
102309
302087
4,750
HONAVAR PRIYANKA UDAY
161
66.24
64.69
67.63
13/12/1984
4751
100232
302371
4,751
PATIL SHREYAS SHRIKANT
161
66.08
62.92
72.90
25/10/1986
4752
201497
309063
4,752
UPADHYE GAURAV RAM
161
66.08
62.54
69.64
14/01/1988
4753
100720
300528
4,753
65.35
62.67
70.18
11/07/1984
202118
307693
4,754
CHOUDHARY PRANAV KUMAR
CHAKRAVARTY
AROTE ANKUSH RAMNATH
161
4754
161
65.22
62.23
70.54
12/02/1987
4755
102917
300298
4,755
JOHAR RUQAIYAH FAKHRUDDIN
161
65.12
63.08
64.90
22/09/1984
4756
301367
305866
4,756
PALIWAL SONAL UMASHANKAR
161
64.90
62.08
67.27
22/07/1986
4757
102432
300343
4,757
KADAM MANJUSHA ANIL
161
64.27
62.37
65.63
25/12/1986
4758
202013
308158
4,758
SHIVANGI CHETAN NARSINGH
161
64.00
61.31
70.54
08/01/1987
4759
300420
305650
4,759
THAKKAR SAPANA PRADEEP
161
63.92
62.33
64.33
23/11/1979
4760
201232
307530
4,760
SC-431
HOTKAR SHILPA TUBAJIRAO
161
63.84
61.45
66.55
07/03/1987
4761
200507
308714
4,761
OBC-971
CHAVAN SHANTANU BANSILAL
161
63.43
63.77
59.27
11/12/1983
4762
200024
309403
4,762
SC-432
VHATKAR PRIYANKA PRAKASH
161
62.78
64.15
62.00
21/09/1986
4763
200074
307304
4,763
AKALE PALLAVI SHAMKANT
161
62.73
60.77
65.81
17/11/1986
4764
200748
309135
4,764
GAWADE GAYATRI CHANDRASHEKHAR
161
62.61
59.46
62.90
30/08/1984
4765
201862
308143
4,765
VAIDYA MIHIR MOHAN
161
62.61
58.38
69.81
07/08/1986
4766
101911
300870
4,766
BHOLE MAKARAND BHAGWAN
161
62.60
57.56
69.45
04/09/1986
4767
301562
306765
4,767
CHARKHA TUSHAR KAMALKISHOR
161
62.45
60.38
64.54
12/02/1985
4768
300494
306141
4,768
GHORPADE RANDHIR SHANKARRAO
161
62.37
59.00
66.00
01/10/1985
4769
101209
300033
4,769
SURYAWANSHI SHRIKANT SUDAM
161
62.33
60.77
64.90
29/05/1985
4770
101512
300495
4,770
SC-435
VEER SACHIN SURYABHAN
161
62.24
59.15
63.45
13/10/1986
4771
102456
300983
4,771
NT1-90
SAYYED TARIQUE ANWAR FAROOQUE
161
61.80
60.62
61.82
29/03/1986
4772
401548
303962
4,772
SC-436
SHINGNE SUBHASH LIMBAJI
161
61.51
59.15
63.45
15/01/1986
4773
401410
303813
4,773
OBC-972
LOHARE IRFANMIYA REHAMTULLA
161
60.86
58.92
65.81
14/06/1987
ST-98
OBC-969
OBC-970
SC-430
NT2-139
SC-433
SC-434
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 130 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4774
103300
301749
4,774
SC-437
JADHAV PRADNYA SUSHIL
161
60.82
57.08
64.18
12/04/1983
4775
201889
307536
4,775
OBC-973
CHAUDHARI SHRIKANT RAMAKANT
161
60.78
61.69
60.54
16/05/1987
4776
101141
300541
4,776
SHINDE NEHA RAGHUNATH
161
60.69
58.62
58.00
14/07/1984
4777
400310
304338
4,777
KERHALKAR RAVI ARUNRAO
161
60.45
60.15
65.09
17/07/1984
4778
300825
305589
4,778
NT2-140
SUSHIR RUPALI RAMDAS
161
60.41
60.23
60.18
14/02/1986
4779
101449
302542
4,779
NT3-99
JAYBHAYE AMOL PRALHADRAO
161
60.29
60.69
61.63
23/03/1983
4780
201078
307471
4,780
DHEKANE SHRIKANT CHANDRAKANT
161
60.29
59.69
60.18
12/01/1986
4781
301643
305094
4,781
DESHMUKH SHWETA VINODRAO
161
60.24
57.38
65.63
17/02/1987
4782
103454
300143
4,782
KHANDELWAL RITVIK SANJAY
161
59.49
59.69
61.82
17/10/1986
4783
200890
307374
4,783
GORWADKAR ARTI SUNIL
161
58.61
56.85
61.81
20/05/1987
4784
401658
303557
4,784
SARGAR SHEETAL KAKA
161
58.57
59.31
57.64
11/06/1983
4785
401633
307063
4,785
PAWAR NILESH ASHOK
161
58.37
59.54
58.55
24/03/1986
4786
401640
303023
4,786
OBC-975
NAVALE KUNAL TUSHAR
161
57.59
56.23
58.90
26/11/1984
4787
201701
307674
4,787
SC-438
GHODAKE ASHWINI PRAKASH
161
57.55
57.77
58.54
25/10/1985
4788
201186
308677
4,788
SC-439
GAIKWAD NISHA SURESH
161
57.40
58.40
56.54
03/03/1984
4789
300647
306066
4,789
SC-440
SHINDE KIRAN KISHANRAO
161
57.27
56.23
59.09
15/02/1982
4790
200489
307373
4,790
OBC-976
MEHETRE ASHWINI TANAJIRAO
161
57.18
55.23
59.09
30/05/1986
4791
300860
304838
4,791
SC-441
WANKHADE PRABODH ANANT
161
56.94
56.92
60.00
18/02/1985
4792
201933
303021
4,792
OBC-977
CHAVAN MEGHANA JAYVANTRAO
161
56.53
54.31
58.90
08/06/1984
4793
201913
307878
4,793
SANCHETI MAHESH ASHOK
161
56.37
54.77
61.27
30/08/1987
4794
200254
309327
4,794
DT(VJ)-91
CHAVHAN SUSHEN SHANTARAM
161
55.93
54.27
58.72
14/10/1985
4795
201046
307232
4,795
ST-99
GAVIT SWAPNIL SHANKAR
161
55.71
56.85
56.72
13/07/1987
4796
400651
304606
4,796
SC-442
BHALERAO MUKTPAL MAROTRAO
161
55.71
55.38
58.54
18/06/1980
4797
301601
304880
4,797
ST-100
SOLANKE SHUBHANGI PUNDLIK
161
55.67
57.15
54.54
11/03/1986
4798
200633
308043
4,798
YARDI RUTA NANDAN
160
71.18
67.62
75.09
08/10/1987
4799
100202
300380
4,799
SHARMA ASHWINI NARENDRA
160
66.41
65.54
69.81
27/06/1987
4800
102983
302140
4,800
KOTICHA RAJ BHARAT
160
66.04
62.54
73.09
24/10/1987
4801
100827
300507
4,801
THILAK PRATIBHA SASEENDRANATH
160
65.67
63.54
68.90
30/10/1986
4802
100322
309479
4,802
SHAH VINIT JAYENDRA
160
65.59
64.62
67.45
06/12/1987
4803
102238
302249
4,803
SHETTY VINITA BHOJA
160
65.39
61.85
70.36
09/12/1984
4804
200729
307841
4,804
UGALE SWAPNAL SHAHAJIRAO
160
65.14
64.92
69.63
05/02/1987
4805
100184
309346
4,805
DESAI JABBAR VALISHA
160
64.86
60.85
70.18
28/07/1985
4806
301682
305738
4,806
BANDAWAR MRUNAL SATISH
160
64.69
62.85
67.45
18/11/1987
4807
301331
306573
4,807
SHENDE SWATI SURESHRAO
160
64.49
63.46
69.81
19/01/1987
4808
102724
300505
4,808
PATIL SHEKHAR SUBHASCHANDRA
160
64.16
63.15
63.09
15/02/1985
4809
401687
303043
4,809
DESHMUKH UTKARSHA RAMAKANT
160
63.96
61.38
67.27
24/01/1987
4810
100642
306923
4,810
CHATURVEDI PRIYANKA MOHANBABU
160
63.80
63.13
68.18
21/11/1985
OBC-974
NT2-141
OBC-978
OBC-979
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 131 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4811
102704
301045
4,811
4812
300600
305844
4,812
4813
301731
305715
4,813
4814
200361
309271
4815
101058
4816
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
KUMARI ARADHANA RAMSHARAN PD SING
160
63.51
60.61
65.63
05/04/1984
KHANGAR PALLAVI ASHOK
160
63.14
61.00
62.72
06/06/1986
RANWADKAR ISHA JAYANT
160
62.98
62.15
66.54
11/05/1986
4,814
PATIL AMIT BHASKARRAO
160
62.86
58.92
68.18
19/09/1985
301163
4,815
GAWAND KALPESH VIJAY
160
62.73
60.31
64.00
19/05/1988
401012
304322
4,816
KULKARNI ANANT VINAYAK
160
62.61
60.23
64.00
01/04/1986
4817
101510
300849
4,817
MESHRAM HIMALI ABHIMANYU
160
62.57
61.00
65.81
27/04/1987
4818
101138
300923
4,818
CHANDORKAR SHEETAL JAYPRAKASH
160
62.11
60.18
65.52
18/11/1987
4819
200372
309695
4,819
PATIL SMITA VIJAY
160
61.76
60.69
64.36
29/08/1984
4820
400107
309949
4,820
OBC-981
JAWALEKAR ROSHAN GAJANANRAO
160
61.71
60.00
66.36
18/09/1985
4821
302086
305566
4,821
SC-444
KUTTARMARE SHITAL MAHENDRA
160
61.55
58.85
66.54
10/03/1986
4822
301757
306030
4,822
OBC-982
GAHANE SHILPA TEJRAM
160
61.35
62.31
58.36
16/06/1986
4823
200843
307922
4,823
SHRADHA SHRUTI SHYAMA PRASAD
160
61.35
60.92
62.72
21/04/1985
4824
400178
303945
4,824
OBC-983
SAGAR KIRAN BHAGWANRAO
160
61.27
58.31
61.81
16/05/1987
4825
301922
305198
4,825
OBC-984
SHINDE HARSHAL RAMDAS
160
61.02
56.31
69.09
10/06/1986
4826
300052
305141
4,826
INAMDAR ANUPAM PRADIP
160
60.98
57.38
61.45
11/10/1985
4827
200283
307672
4,827
ST-101
DAKHURE SARITA DEVRAO
160
60.69
61.85
57.27
14/06/1986
4828
301864
305531
4,828
OBC-985
ZURMURE SANDIP ASHOK
160
60.57
61.31
61.09
13/06/1985
4829
101856
300581
4,829
ST-102
FULSE GAYATRI MANOHAR
160
60.57
57.92
63.81
10/01/1987
4830
100313
302075
4,830
PANDYA NIDHI BHARAT
160
60.16
60.00
60.18
03/03/1986
4831
401058
303843
4,831
THORAT PRAVIN ASHROBA
160
59.63
60.46
59.45
15/09/1984
4832
301382
305068
4,832
UTTARWAR POOJA RAMDAS
160
59.43
56.77
62.90
05/08/1986
4833
100628
303145
4,833
PAREKH KALPESH MANOHAR
160
59.27
58.85
58.90
10/03/1987
4834
103422
300730
4,834
KUMAR SANTOSH SARYUG PD YADAV
160
59.15
55.11
64.00
06/01/1979
4835
201213
308242
4,835
ST-103
CHAVAN VILAS SHANTILAL
160
59.10
56.54
64.18
07/06/1983
4836
400012
303745
4,836
SC-446
BHINGARDEO ALKA VITHALRAO
160
59.06
58.00
59.45
08/03/1986
4837
400405
304439
4,837
ST-104
KAMBLE NILESH UTTAMRAO
160
58.69
56.77
60.36
27/09/1988
4838
301455
304764
4,838
HARNE ANUPRITA SHRIKRISHNA
160
58.45
56.69
57.09
28/08/1985
4839
101665
301463
4,839
OBC-986
PATIL VISHAL BALKRISHNA
160
58.04
56.23
59.27
31/01/1985
4840
200630
307619
4,840
ST-105
GEDAM SUWARNA BHIMRAO
160
57.96
59.69
55.45
14/05/1985
4841
300062
305854
4,841
KOMBATTULA VARUN G K GOKHALE
160
57.92
55.85
59.45
21/06/1986
4842
400581
303934
4,842
NT1-91
KUTWAL DIGVIJAY PRADEEP
160
57.84
58.38
53.63
27/04/1984
4843
401411
303130
4,843
ST-106
VALVI AMOL MOHANSING
160
57.71
56.62
59.63
20/02/1986
4844
200576
309295
4,844
CHOUDHARY SUNIL POKARAM
160
57.71
55.69
60.18
12/05/1986
4845
101542
307863
4,845
BHOGE AMIT RAMESH
160
57.51
57.15
57.81
09/02/1983
4846
103114
302111
4,846
AGGARWAL PRATIK PREM
160
57.14
57.00
60.54
18/11/1986
4847
400409
303665
4,847
KHARAT PRAKASH BHIMRAO
160
56.61
55.62
57.09
15/06/1980
OBC-980
SC-443
SC-445
SC-447
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 132 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4848
200185
308203
4,848
4849
400830
303521
4,849
4850
201626
308561
4,850
4851
302075
306002
4,851
4852
202038
303240
4,852
4853
400743
304470
4,853
4854
400627
304134
4855
102859
308018
4856
400247
4857
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SURVE RAHUL ASHOK
160
56.57
55.15
60.54
26/09/1985
MUNDE SHEETAL MADHAV
160
56.20
58.62
54.18
05/04/1984
SHINDE SAURABH SURESH
160
55.80
55.92
56.18
07/10/1985
MITTAL SHIVAM OM
159
69.47
66.46
72.10
13/02/1987
OBC-987
ABAK BHAGYASHRI AMBARNATH
159
68.16
66.31
72.25
14/02/1988
OBC-988
PATEL SHABEENA ANJUM TAHER AHMED
159
68.04
66.46
69.64
19/08/1986
4,854
PAWAR PRIYA VASANTRAO
159
67.84
64.54
70.91
09/06/1987
4,855
MARELLA SHIVAJI M S V K RAJU
159
67.67
64.23
70.00
02/04/1984
304466
4,856
159
67.59
64.92
70.54
11/04/1988
100793
300120
4,857
SHAIKH ARSHIYA KHATOON MOHD
MOHIUDDIN
NOTAY MANINDER KAUR HARMANMOHAN
159
67.31
67.08
69.45
09/11/1982
4858
201272
307402
4,858
SINGH SUKHADA KASHINATH
BUWA
159
66.98
63.46
74.00
16/08/1987
4859
401147
303890
4,859
TAMBOLI TUSHAR JAYANT
159
65.84
62.15
66.90
16/10/1986
4860
300263
306143
4,860
AGRAWAL CHETAN GOPAL
159
65.63
62.15
68.18
08/01/1987
4861
400772
309891
4,861
BHALCHANDRA DEVASHRI SHRIDHAR
159
65.24
63.66
66.72
17/09/1986
4862
101275
300618
4,862
INGOLE PRITISH DILIPRAO
159
65.06
63.62
72.18
24/09/1987
4863
301770
306090
4,863
KUMAR VISHAL SHYAMLAL
159
64.57
61.08
67.45
23/01/1988
4864
201521
307995
4,864
PATIL DIPTI HANUMANTRAO
159
64.51
63.74
69.81
12/01/1985
4865
301490
300454
4,865
GUTGUTIA ANKIT SUDARSHAN
159
64.39
63.88
64.00
23/05/1987
4866
201328
309330
4,866
KADAM DIGVIJAY APPASAHEB
159
64.37
62.37
65.63
22/02/1987
4867
102932
300627
4,867
NALAVADE AMEYA GAJANAN
159
64.37
59.46
68.73
19/04/1986
4868
100068
301824
4,868
SHAH NEERAJ APOORVA
159
64.28
61.39
67.52
03/02/1986
4869
301184
306769
4,869
RATHOD MAMTA SHALIGRAM
159
64.24
63.00
63.63
03/04/1987
4870
400851
304035
4,870
BHALERAO ABHISHEK UMESH
159
64.20
63.85
66.36
01/12/1987
4871
100471
301068
4,871
JAIN AMIT KISHANLAL
159
64.08
59.62
69.09
03/09/1987
4872
300381
306104
4,872
MASRAM ANKITA DEVIDAS
159
63.27
62.31
67.27
30/04/1987
4873
101805
300025
4,873
ABHYANKAR SAURABH KIRAN
159
62.82
59.31
64.54
27/08/1986
4874
101900
301836
4,874
PATIL REVATI NAMDEV
159
62.29
61.62
66.00
17/09/1985
4875
301031
305736
4,875
SINGH PAWAN PARASNATH
159
62.20
62.15
61.81
17/01/1988
4876
102278
301393
4,876
MAHAJAN VIDUR HARSH
159
62.16
62.15
61.63
14/09/1986
4877
301476
304962
4,877
SURYAVANSHI GARIMA CHHATENDRA
159
62.16
59.85
59.63
03/09/1982
4878
102256
301268
4,878
JADHAV SWAPNIL SHAHAJI
159
62.08
60.85
62.36
04/06/1985
4879
300110
305917
4,879
NT1-93
BADGE AMOL GULABRAO
159
62.04
60.92
66.90
28/07/1983
4880
300962
305909
4,880
SC-448
TIRPUDE VIDHEY SHRIRAM
159
61.92
61.38
62.54
17/03/1986
4881
301467
305250
4,881
PAMPATTIWAR PRACHI DILIP
159
61.88
61.23
61.27
23/07/1985
4882
102811
301556
4,882
SC-449
BIRHADE JITENDRA SURESH
159
61.43
60.00
64.54
25/06/1986
4883
100581
301130
4,883
DT(VJ)-93
DOBHAL MAHENDRA GULABCHAND
159
61.39
60.77
63.45
11/12/1984
4884
400619
304138
4,884
NT1-94
BADHALE SHAILENDRA PRAKASH
159
61.31
58.23
61.45
07/06/1987
NT3-100
NT1-92
OBC-989
DT(VJ)-92
ST-107
OBC-990
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 133 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4885
100854
301750
4,885
4886
201605
308168
4887
102750
302923
4888
200619
4889
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
CHAVAN UMA RAMCHANDRA
159
61.14
55.08
67.27
12/04/1984
4,886
BIRRU FLORENCE DANIEL
159
60.90
64.15
60.00
26/11/1985
4,887
PAMNANI SHIKHA NARESH
159
60.82
57.15
65.04
13/05/1986
308314
4,888
ARNAV ARJIT DHIRENDRA
159
60.81
60.85
60.38
29/07/1985
200085
307178
4,889
GUPTA NAVEEN SIYARAM
159
60.78
60.31
61.09
01/07/1982
4890
201352
307117
4,890
SETH ROSHANEE SANJAY
159
60.73
59.46
60.00
26/07/1985
4891
100702
300347
4,891
VASHISTHA SHAILENDRA KUNJ BIHARI
159
60.41
61.38
62.54
08/01/1985
4892
301512
305433
4,892
OJHA ANKIT SHREE VALLABH
159
60.41
59.00
62.00
29/01/1984
4893
103039
300009
4,893
MUDGAL SNEHA RAGHUNATH
159
60.24
61.92
60.00
30/01/1985
4894
400421
303368
4,894
ITKE KAILASH RANGNATHAPPA
159
59.88
60.69
56.00
30/06/1985
4895
301208
306510
4,895
NT2-142
BHIVATE MANOJ RAMCHANDRA
159
59.76
59.92
58.36
04/08/1985
4896
400556
303501
4,896
SC-451
SAWATKAR GITESH UPENDRA
159
59.71
60.08
62.18
02/08/1985
4897
300915
305840
4,897
OBC-991
GHAGRE MAHENDRA ONKAR
159
59.63
58.31
63.09
03/08/1981
4898
400532
304072
4,898
KUDALE RAJASHRI LAXMANRAO
159
58.37
58.46
58.54
03/05/1985
4899
301046
306177
4,899
GAIDHANI SANJAY NAMDEO
159
58.29
55.46
60.18
21/07/1986
4900
201978
307522
4,900
YADAV CHARU N K
159
57.71
60.54
56.00
02/09/1985
4901
103340
300224
4,901
BHARTI RASHMI SHARDENDU ALOK
159
57.51
58.54
58.18
15/09/1979
4902
301501
306801
4,902
NT2-143
KAKANDIKAR SANDEEP BALASAHEB
159
57.18
56.15
56.72
18/06/1984
4903
400729
304504
4,903
SC-452
KAMBLE RAHUL PUNDLIKRAO
159
57.14
55.00
60.00
02/05/1984
4904
300890
311471
4,904
NT2-144
NANGARE VIKRAMSINH CHHAGANRAO
159
56.82
55.92
58.73
10/12/1980
4905
302115
305015
4,905
DT(VJ)-95
ADE SUDHIR SHYAM
159
56.24
55.08
56.54
22/12/1981
4906
201970
308966
4,906
ST-108
MAMDE RAHUL DASHRATH
159
55.71
58.00
53.63
01/08/1985
4907
200695
307609
4,907
JULURI SRINIVAS SESHAGIRI RAO
159
55.28
53.57
57.25
15/06/1974
4908
400041
303372
4,908
PORE KAPIL ASHOKRAO
159
55.16
54.05
58.54
30/06/1986
4909
201586
308983
4,909
CHOUGULE AMIT PRAKASH
159
55.06
54.46
53.45
31/01/1984
4910
401670
303963
4,910
BANSODE SAURABH ARUN
159
54.33
55.00
52.00
30/06/1982
4911
200402
309396
4,911
KHATAKALLE SACHIN VISHWANATH
158
71.39
69.62
74.00
07/09/1985
4912
401311
303704
4,912
CHOUDHARY SANGEETA MADHAV
158
70.16
65.77
75.45
22/12/1986
4913
103100
302061
4,913
MADAN AKANSHI GURMINDER
158
69.63
65.85
73.64
03/10/1986
4914
102809
300834
4,914
KALKUNDRE RUPALI SHIVAJI
158
69.35
66.92
73.81
25/09/1986
4915
400656
304557
4,915
158
68.37
64.92
72.72
08/06/1987
4916
401703
303092
4,916
MEHTA SNEHA RAJENDRA
158
68.12
64.85
72.54
18/02/1985
4917
300694
305747
4,917
KUMAR PRIYANKA DILIP
158
68.04
65.46
72.72
07/10/1986
4918
301416
303572
4,918
MILLER JOY SANGKUNGA
158
67.35
65.77
68.36
17/10/1985
4919
100869
306891
4,919
BAKRE TEJASHREE MAHADEO
158
67.35
63.85
72.91
05/04/1988
4920
200560
309054
4,920
JOSHI PRACHI ANANT
158
67.02
65.62
69.63
09/02/1987
4921
201239
309266
4,921
PAWAR ABHIMANRAO MANIKRAO
158
66.82
65.31
70.91
26/03/1988
SC-450
DT(VJ)-94
OBC-992
SC-453
SABURA SHIREEN MOHAMMED YOUNUS
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 134 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4922
400803
309890
4,922
4923
400527
304145
4,923
4924
101474
300683
4,924
4925
400829
303548
4,925
4926
301219
306868
4,926
4927
200922
308317
4,927
4928
100261
302681
4,928
4929
300775
305474
4,929
4930
100933
309485
4,930
4931
100916
302149
4932
302021
4933
4934
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
KULKARNI POOJA UDAYRAO
158
66.73
65.77
70.00
27/05/1987
GHODKE ASHWINI NIVRUTTI
158
66.41
65.15
68.00
16/12/1985
SHAH HARSHIT ANANTRAI
158
66.08
67.15
65.27
17/10/1987
SINGH JYOTIKA BRIJENDRA PAL
158
65.61
61.83
71.27
11/04/1987
FARID MATAF MOHD SHAFEE
158
65.55
63.54
68.90
06/01/1987
OBC-994
SHEMBEKAR SACHIN WASUDEORAO
158
65.06
59.38
72.00
25/08/1986
OBC-995
CHAUDHARI PARAG NARENDRA
158
64.86
62.85
68.90
22/05/1986
AKOJWAR GAYATRI KISHOR
158
64.82
62.23
66.72
31/01/1983
OBC-996
CHAUDHARI POONAM NARENDRA
158
64.61
62.31
69.45
20/05/1986
4,931
SC-455
MATE SHUBHANGI CHANDRABHAN
158
64.57
63.92
66.54
05/07/1987
305487
4,932
OBC-997
BHAD MRUNAL DHARMADAS
158
64.53
63.77
67.81
02/10/1986
400795
309711
4,933
NT3-101
NEHARKAR NANDKUMAR SADASHIV
158
64.04
64.92
65.63
10/06/1984
400640
304594
4,934
GAUSHAL USHA SURESH
158
64.00
62.08
64.36
15/10/1984
4935
201171
309438
4,935
OBC-998
CHAUDHARI AMIT SUBHASH
158
63.63
62.77
64.54
05/01/1987
4936
100615
300895
4,936
NT2-145
DEOKATE MILIN NANASAHEB
158
63.51
64.23
67.09
16/12/1986
4937
102019
301413
4,937
SIDDIQUE SHAYAZ ALI ASHIQ ALI
158
63.51
61.46
65.63
09/11/1986
4938
100420
301832
4,938
JATAL SUPRIYA SOPANRAO
158
63.06
64.46
63.09
07/06/1988
4939
102990
301840
4,939
PAWAR KOMAL CHANNAPPA
158
62.86
61.54
68.72
19/01/1988
4940
201775
309256
4,940
PATIL VIVEK VASANT
158
62.65
60.31
67.09
17/01/1985
4941
300258
309457
4,941
OBC-999
WADHAI MRUNALINI BAKARAM
158
62.61
60.46
63.27
01/07/1987
4942
101100
301871
4,942
DT(VJ)-97
PARDESHI PRITAM JAGANSINGH
158
62.52
61.70
61.63
09/03/1987
4943
200863
309301
4,943
SC-456
MANE MANDAR VISHWAS
158
62.49
60.15
64.18
01/09/1984
4944
101729
301321
4,944
SHAIKH AFTABALI HASANALI
158
62.33
62.08
63.82
04/02/1986
4945
101192
301518
4,945
PATIL KOUSTUBH VIJAY
158
61.92
60.00
62.36
08/04/1985
4946
300623
306786
4,946
BHANDARI KRISHNAGOPAL SHIVPRAKASHJI
158
61.80
59.69
67.09
12/11/1987
4947
103282
300634
4,947
TAWARE NILESH DAMODAR
158
61.71
61.00
58.54
29/04/1985
4948
200262
308785
4,948
HIWARALE SAINATH PRALHADRAO
158
61.43
60.08
63.27
10/05/1986
4949
200490
307891
4,949
MATTU NEHA VIRENDRA KUMAR
158
61.38
57.79
67.27
11/07/1986
4950
301482
304960
4,950
BOBADE MAMATA NANAJI
158
61.27
59.85
61.09
21/08/1985
4951
102952
300449
4,951
NIMBHORKAR PRACHI SHRIRAM
158
61.22
61.69
64.18
19/08/1987
4952
100433
302002
4,952
OBC-1001
GUPTA SUKHDEO SATYANARAYAN
158
61.22
61.31
59.09
29/06/1984
4953
100809
301429
4,953
ST-109
TAMBEKAR PRITAM CHANDRAKANT
158
61.14
60.85
63.81
21/05/1988
4954
102311
302745
4,954
KACHERI RAMEEZ RAJA SHAMSHUDDIN
158
60.82
58.00
66.72
15/11/1987
4955
102276
301695
4,955
TOLIA DHVANIT HARESH
158
60.45
58.69
62.54
20/07/1986
4956
101612
302838
4,956
NT3-102
DHAKANE OM HARIBHAU
158
60.29
59.38
63.64
25/02/1988
4957
201593
309460
4,957
SC-457
GAWALI SWATI RAMCHANDRA
158
60.04
56.62
62.36
20/12/1983
4958
100857
302369
4,958
SHAIKH SARFARAZ ARZOO SHAHID AHMED
158
60.00
59.92
60.55
05/06/1986
SC-454
OBC-993
DT(VJ)-96
OBC-1000
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 135 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4959
201515
309260
4,959
4960
401087
304313
4,960
4961
101839
300468
4,961
4962
301889
305753
4,962
4963
300588
300780
4,963
4964
401281
304461
4,964
4965
100791
301053
4966
102159
301516
4967
102980
301154
4,967
4968
301447
306217
4,968
4969
201893
309336
4,969
4970
300827
305352
4,970
4971
301854
306164
4,971
4972
201386
307068
4973
100023
4974
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATIL VISHAL RAMESH
158
60.00
56.69
63.27
30/05/1983
BODKHE SHAHAJI UDDHAVRAO
158
59.92
59.46
63.09
18/06/1987
ABRAHAM ARUN ALEX
158
59.88
57.15
59.81
24/08/1984
VEKHANDE KETAN CHANDRAKANT
158
59.59
56.46
64.18
08/04/1986
TIWARY GAURAV BASUDEO
158
59.43
59.85
64.90
30/01/1982
KAWALE DEEPAK NAGNATHRAO
158
59.06
57.69
57.45
15/06/1984
4,965
NAIK PARESH PRAMOD
158
58.65
58.69
61.45
02/02/1987
4,966
DHARASKAR PRADHNYA RAJIV
158
58.61
58.08
59.45
13/10/1985
ST-110
CHOUDHARI SWAROOP YALLAPPA
158
58.49
56.15
63.27
16/04/1986
SC-459
SARDAR RAHUL NAMDEORAO
158
58.45
57.69
61.09
11/02/1984
JADHAV YOGESH UTTAM
158
58.33
55.23
58.90
15/06/1986
SC-460
KOKNE MANISH LAXMAN
158
58.29
58.38
54.54
12/09/1984
OBC-1004
KALBHOR JAGADISH MADHUKAR
158
58.29
55.95
61.27
13/12/1986
4,972
SC-461
SURYAWANSHI SANTOSHKUMAR GOPALRAO
158
58.16
58.23
57.60
24/09/1985
302822
4,973
SC-462
DHIWAR SHRIKANT BAJIRAO
158
58.12
60.31
55.82
16/03/1984
301544
305049
4,974
OBC-1005
GOWARDIPE PRAVIN SAINIKRAO
158
58.04
56.92
57.09
26/09/1983
4975
300291
305273
4,975
ST-111
VARTHI MAHENDRA KRUSHNRAO
158
57.96
57.23
59.45
27/10/1985
4976
400708
303667
4,976
YADAV PRASAD MANIKRAO
158
57.51
56.31
57.82
08/12/1987
4977
201614
307477
4,977
OBC-1006
KATKHADE RAHUL JAGANNATH
158
57.51
56.23
56.90
11/05/1985
4978
400683
304579
4,978
ST-112
MANTAWAR PRIYANKA VITHALRAO
158
57.47
56.23
58.36
16/06/1985
4979
400079
309666
4,979
NT1-95
PARIPELLI KIRAN RAMESH
158
57.31
57.31
57.63
29/11/1985
4980
400415
304310
4,980
INDE RAHUL DATTATRAY
158
57.14
54.38
58.90
11/08/1983
4981
100912
302256
4,981
NT1-96
TATKARE SACHIN KASHINATH
158
56.49
57.08
55.63
14/09/1982
4982
400673
309672
4,982
SC-463
KORDE SURENDRA PRALHAD
158
56.45
56.62
59.09
21/08/1983
4983
400836
303630
4,983
HARAN GAJANAN SATVARAO
158
56.45
56.23
59.27
01/06/1983
4984
201664
307754
4,984
DT(VJ)-98
SHAH NAVED YUSUF
158
56.37
55.62
56.54
12/07/1984
4985
300281
305657
4,985
OBC-1007
PAWAR RATI HEMANT
158
56.12
56.69
56.00
22/10/1983
4986
201879
308062
4,986
ST-113
JAMADAR PRAVIN MARUTI
158
55.96
56.08
57.27
25/03/1985
4987
300815
305600
4,987
SC-464
WASEKAR SNEHA ASHOKRAO
158
55.14
54.69
56.00
30/08/1986
4988
401611
303869
4,988
NT1-97
DHOLE TUSHAR YADAWARAO
158
54.45
54.46
55.63
17/09/1986
4989
102916
301978
4,989
KURUP SOUMYA SHREEKUMAR
157
69.27
64.38
74.72
19/08/1987
4990
102383
302303
4,990
CHAVAN KOMAL RAMPRASAD
157
68.13
66.18
71.45
01/06/1986
4991
102220
309375
4,991
RUPAREL SAMEER MULRAJ
157
67.64
65.80
71.09
05/10/1987
4992
201317
307150
4,992
KAMTANE SUSHIL SURESH
157
67.10
61.92
71.27
01/02/1983
4993
101005
301125
4,993
SHRIYAN PRAJNA PURSHOTTAM
157
66.98
64.69
68.36
21/04/1986
4994
100653
300222
4,994
GODBHARLE SANTOSH BABURAO
157
66.86
64.31
69.45
27/07/1987
4995
400549
309952
4,995
DESHPANDE NIKHIL SANJAY
157
66.61
65.38
69.27
10/10/1987
OBC-1002
OBC-1003
SC-458
DT(VJ)-99
OBC-1008
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 136 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
4996
300585
306229
4,996
4997
301125
306904
4,997
4998
302055
305907
4,998
4999
102372
300371
4,999
5000
401217
303739
5,000
5001
400234
304269
5,001
5002
103215
303039
5,002
5003
400381
304379
5004
101668
5005
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
LADDHA SANKET JAGDISH
157
66.53
62.31
69.45
13/04/1988
GHOPE PRITI ASHOK
157
65.85
66.26
69.63
01/04/1987
PATHAK NAKUL VINOD
157
65.80
63.69
69.81
10/03/1988
MULE SUHAS RAMCHANDRA
157
65.06
61.15
70.18
21/10/1984
OBC-1009
CHEPURE NAYANA HANMANTRAO
157
64.86
64.31
67.81
10/08/1987
OBC-1010
GANORKAR SHWETA DATTAKUMAR
157
64.84
63.05
69.09
03/12/1987
PANDIT SUDARSHAN
SHRIVATSAKAUSTUBHAMANT
KANSAL HARSHIT ANIL
157
64.69
63.08
66.54
21/08/1986
5,003
157
64.33
62.85
64.90
18/04/1986
300853
5,004
CHAVAN PRAVIN TUKARAM
157
64.20
62.54
69.27
22/09/1986
400474
304122
5,005
MHASE RICHA BAPUSAHEB
157
63.71
61.08
71.09
01/06/1988
5006
102955
300003
5,006
PATHAK DIPALI AMRUT
157
62.58
62.55
63.28
13/11/1985
5007
101814
301440
5,007
BANSODE VAISHALI BHIMRAO
157
62.53
63.38
65.27
11/06/1986
5008
102329
301834
5,008
SINGH RANJEETA HARSHNARAYAN
157
62.24
61.15
64.90
25/08/1987
5009
101698
300906
5,009
TALELE DEEPTI PUNDLIK
157
62.04
59.46
63.81
11/12/1986
5010
300019
306231
5,010
PARSWANI KAMLESH CHETANDAS
157
61.88
59.62
62.00
01/04/1985
5011
400285
302934
5,011
PHILIP SAPNA
157
61.67
60.38
59.45
18/03/1984
5012
400818
309905
5,012
MUSANE GEETA VENKATRAO
157
61.38
60.64
59.75
22/05/1978
5013
401384
304291
5,013
BENDRE VISHAL GANGARAM
157
61.31
60.77
63.27
20/12/1983
5014
201519
307405
5,014
NT2-146
KHATAKE SNEHAL NIVRUTTI
157
61.31
58.31
65.45
01/03/1988
5015
300655
305977
5,015
SC-467
NAIK SHILPA HARSHAWARDHAN
157
61.06
59.54
63.09
12/03/1988
5016
301991
306201
5,016
DT(VJ)-100
CHAVHAN NILESH BABUSING
157
60.90
59.54
64.36
04/12/1984
5017
100848
300967
5,017
OBC-1013
SUTAR SUDHIR ANANT
157
60.69
61.31
61.27
12/06/1985
5018
102077
302476
5,018
PATIL SHAILENDRA BAPURAO
157
60.62
59.39
59.75
02/02/1979
5019
400489
303585
5,019
MISHRA INDIRA SUSHIL
157
60.61
58.15
63.81
18/06/1980
5020
200880
307724
5,020
DT(VJ)-101
PATIL SHITAL SOMSING
157
60.49
61.08
63.27
20/01/1986
5021
102448
300879
5,021
SC-468
DHADKE VINIT RAMESH
157
60.24
58.38
62.90
22/04/1987
5022
101236
302617
5,022
SC-469
VARGAONKAR SUVARNA MAHENDRA
157
59.35
59.85
64.00
22/01/1988
5023
101687
302223
5,023
PHATAK PRACHI SHEKHAR
157
59.28
58.55
58.76
23/07/1985
5024
201762
309018
5,024
OBC-1014
POTDAR PRALHAD SURESHRAO
157
59.27
56.85
61.45
20/05/1985
5025
400235
303355
5,025
OBC-1015
DODE PRANIL ASHOK
157
59.10
57.31
62.00
08/02/1987
5026
200468
307566
5,026
SC-470
RAUT VIJAY KRISHNARAO
157
59.02
56.54
62.91
12/07/1988
5027
200607
308185
5,027
58.92
57.60
62.36
28/04/1985
400910
303856
5,028
SC-471
AHLUWALIA PRITPAL SINGH GURUCHARAN
SINGH
KOKATE ASHISH SHRIRAM
157
5028
157
58.20
58.08
56.18
27/07/1985
5029
200424
307397
5,029
SC-472
MANE ASTIK BIBHISHAN
157
58.12
58.62
58.90
03/09/1985
5030
103259
301193
5,030
MANEKAR ANAGHA ARVIND
157
57.80
58.77
57.82
12/03/1985
5031
300478
305064
5,031
SALVE MAHENDRAKUMAR MILIND
157
57.80
56.31
56.00
21/05/1985
5032
302105
305052
5,032
JAJOO NIKHIL RAJENDRA
157
57.80
56.08
56.18
15/02/1986
SC-465
OBC-1011
SC-466
OBC-1012
SC-473
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 137 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5033
300642
305705
5,033
SC-474
WANKHEDE SANDEEP MADHUKAR
157
57.80
55.54
58.36
27/07/1981
5034
201494
308575
5,034
OBC-1016
MALI KIRAN ARUN
157
57.76
56.46
61.81
15/06/1986
5035
102808
302976
5,035
GALA HIREN SUNDERJI
157
57.72
55.95
61.81
15/03/1984
5036
400873
303061
5,036
DT(VJ)-102
PATIL CHETAN RAVINDRA
157
57.67
57.08
61.81
08/01/1987
5037
202055
307700
5,037
ST-114
THAKUR DEEPALI NARENDRA
157
57.35
58.08
56.18
12/10/1984
5038
301888
306535
5,038
OBC-1017
BHONGADE SMIT VINOD
157
56.86
54.69
55.27
06/10/1986
5039
200964
307805
5,039
SC-475
MORE SWAPNIL ARUN
157
56.63
54.58
56.36
29/05/1984
5040
200754
307936
5,040
KUMAR ANIL MOHAN
157
56.26
55.57
58.00
05/11/1984
5041
300454
304837
5,041
SHIVNITWAR SACHIN KISAN
157
55.96
54.31
56.54
22/02/1984
5042
200667
307330
5,042
SUMAN ANJALI LALIT KUMAR SINGH
157
55.76
56.08
54.18
01/01/1982
5043
102769
302108
5,043
MADAVI VAISHNAVI RAMDAS
157
55.51
54.85
54.54
25/01/1983
5044
100599
300940
5,044
KUMAR RAJEEV YAMUNA PRASAD
157
55.47
54.46
57.27
05/05/1983
5045
200817
308753
5,045
OBC-1019
KAIRAMKONDA SUPRIYA RAMKRISHNA
157
55.45
54.73
56.50
06/05/1979
5046
400137
303269
5,046
NT1-98
INGLE SANJAY HARI
157
55.06
54.23
56.18
19/09/1980
5047
300252
305237
5,047
SC-476
BHAGWAT TUSHAR MEGHSHYAM
157
54.53
53.23
54.36
08/07/1984
5048
300236
306545
5,048
AGGARWAL GEET ARUN KUMAR
156
69.47
65.62
74.90
15/06/1986
5049
301648
305975
5,049
OBC-1020
VRKUDE SONIA PUNDLIKRAO
156
68.41
64.15
72.00
14/01/1984
5050
301233
304935
5,050
NT1-99
GIRI AMRUTA SURENDRA
156
68.08
62.92
77.09
19/10/1987
5051
102900
300669
5,051
ZAVERI RACHANA JAYESH
156
67.92
66.62
70.55
28/03/1987
5052
103020
301912
5,052
PUNTAMBEKAR SHWETA SUNIL
156
67.39
64.31
72.36
05/11/1987
5053
400271
303384
5,053
UKADGAONKAR AJEYA NANDKUMAR
156
66.63
62.14
69.64
12/05/1987
5054
100520
302144
5,054
GHULE SIDDHARTH SHIVAJIRAO
156
66.08
63.92
68.36
03/11/1985
5055
300343
304864
5,055
MAHESHWARI MEETA VINOD KUMAR
156
66.04
62.77
69.81
25/03/1987
5056
400031
303936
5,056
AGHAV PRAKASH ANNA
156
66.00
64.54
70.00
03/06/1986
5057
103035
302425
5,057
SHAH HARDIK RAJESH
156
66.00
62.69
69.81
23/08/1987
5058
100710
309548
5,058
PATIL DINESH AMRUT
156
65.73
62.69
68.18
22/03/1987
5059
400222
310020
5,059
PATRIKE SWAPNA BASWANAPPA
156
65.55
64.38
68.72
02/06/1988
5060
302098
305099
5,060
SC-477
SANGOLKAR MADHVI NARENDRA
156
65.39
63.08
68.72
28/10/1986
5061
201794
309402
5,061
OBC-1022
GADE AVINASH PARASHRAM
156
64.45
60.46
70.36
05/05/1987
5062
102107
309504
5,062
CHAVAN SUSHANT UDAY
156
63.88
64.00
66.36
20/04/1987
5063
100908
301363
5,063
OBC-1023
PULLEWAR SWATI NARAYANRAO
156
63.76
60.38
68.00
17/01/1987
5064
200271
307451
5,064
OBC-1024
LANDGE AMRUTA SATISH
156
63.55
62.85
66.18
04/08/1986
5065
401364
303735
5,065
DT(VJ)-103
GUNJAL LAXMICHHAYA ANNASAHEB
156
63.27
61.46
67.45
14/11/1985
5066
301806
306174
5,066
TRIKANDE KAUSTUBH SADANAND
156
63.18
62.31
62.72
07/05/1981
5067
400397
304401
5,067
BADJATE HARSHAL MAHAVIR
156
62.86
62.00
64.36
08/07/1985
5068
201597
307299
5,068
SATAV SAGARIKA SHASHIKANT
156
62.61
61.00
64.54
07/11/1986
5069
302167
306240
5,069
DHANORKAR ASHISH NATTHUJI
156
62.61
59.15
69.09
30/03/1986
OBC-1018
ST-115
NT3-103
NT3-104
OBC-1021
OBC-1025
PH
Declared on 26/02/2011
PH-13
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 138 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5070
200585
307503
5,070
5071
201817
308169
5,071
5072
101688
302155
5,072
5073
102445
302536
5,073
5074
300089
306234
5,074
5075
100734
301014
5,075
5076
301169
305914
5077
101435
300753
5078
100278
5079
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
AHER ASHUTOSH BABAJI
156
62.53
62.00
64.00
03/07/1986
SC-478
HIRAVE ABHIJIT BABURAO
156
62.37
61.38
67.27
25/10/1980
ST-116
KODGIRKAR VISHAL DASHRATH
156
62.36
59.54
66.99
08/07/1987
DEPAL VINI NARENDRA KUMAR
156
62.24
62.15
66.00
12/02/1988
NT2-147
YADAV SAGAR SHYAMLAL
156
62.08
60.00
64.90
13/07/1986
OBC-1026
PATIL PARAS NANA
156
62.07
58.93
67.09
24/12/1986
5,076
RAMCHANDANI VINODKUMAR KISHOR
156
62.00
59.54
63.27
11/07/1985
5,077
BAGADIA AAYUSHI SHASHIKANT
156
61.71
62.77
63.81
24/05/1988
301110
5,078
DESAI PRIYANKA JAYANT
156
61.67
60.61
63.14
21/01/1987
101845
300323
5,079
WANKHEDE PRANITA TEJAB
156
60.98
60.69
63.45
26/08/1986
5080
301713
306114
5,080
VITALKAR SAURABH DUSHYANT
156
60.33
59.23
62.18
23/02/1986
5081
201245
304202
5,081
NT2-148
PANDIT BHAGYASHRI SARANGDHAR
156
60.12
56.72
64.90
11/09/1985
5082
101827
300641
5,082
OBC-1027
SURYAWANSHI SWAPNIL HIMMATRAO
156
60.08
57.08
62.54
05/09/1985
5083
102503
302070
5,083
SC-480
SHIRSAT AMAR BHAGWAN
156
59.92
57.39
66.00
18/06/1982
5084
400160
309853
5,084
OBC-1028
LADKE PANKAJ GIRIDHAR
156
59.92
57.18
66.18
07/02/1987
5085
300712
304916
5,085
BHARTIYA ASHUTOSH ABHINANDAN
156
59.88
56.62
63.45
16/02/1980
5086
400990
304248
5,086
ONKARI AMRUTA SOMAPPA
156
59.84
58.38
63.45
24/10/1985
5087
401439
304203
5,087
MUNDE BALIRAM PANDURANG
156
59.80
55.88
66.90
15/06/1985
5088
301352
305670
5,088
BANSAL GARIMA ANIL
156
59.63
59.46
62.00
20/10/1985
5089
100625
302841
5,089
ST-117
VALAVI ANISHA SHIVALAL
156
59.59
58.23
62.36
26/06/1983
5090
400833
303971
5,090
OBC-1029
WANGE SHRUTI HARISCHANDRA
156
59.39
57.77
60.55
17/02/1985
5091
301816
305095
5,091
ST-118
KANGALE VINANTI MOTIRAM
156
59.39
56.23
64.18
10/12/1986
5092
102388
303137
5,092
BORGAONKAR SAURABH PRAMOD
156
59.31
57.23
61.82
10/10/1985
5093
202021
307591
5,093
SALUNKE CHARUSHA SHANKAR
156
59.18
59.62
62.54
23/01/1984
5094
200899
308562
5,094
PADWAL SUMIT DATTATRAY
156
59.18
58.23
59.27
25/07/1986
5095
202018
308020
5,095
JADHAV KUNAL BABASAHEB
156
59.06
58.92
57.45
11/02/1984
5096
201313
309487
5,096
PUJARI SUDEEP NARAYAN
156
58.94
59.62
59.27
22/05/1987
5097
201717
307613
5,097
SC-481
SALE SHILPA ASHOKKUMAR
156
58.94
59.46
60.18
05/06/1985
5098
300848
306989
5,098
OBC-1030
TOPLE SAURABH SUDHAKAR
156
58.78
55.57
63.63
16/11/1986
5099
101434
302173
5,099
SC-482
GHARDE VISHAL GHANSHYAM
156
58.49
58.46
57.45
17/02/1985
5100
401237
303514
5,100
SC-483
MASKE SACHIN BHIMRAO
156
58.24
58.54
61.09
15/11/1985
5101
301843
306153
5,101
OBC-1031
JAISWAL ASHWIN ASHOK
156
57.95
57.22
53.00
25/07/1978
5102
200096
307869
5,102
SHAIKH SHIFA AKIL
156
57.76
59.92
53.45
22/10/1986
5103
101663
300566
5,103
PATIL PRIYANKA DEELIP
156
57.59
56.92
59.81
21/09/1985
5104
101260
301924
5,104
DUGAD PRAFULLA BALCHAND
156
56.90
53.38
56.18
13/08/1983
5105
301071
306819
5,105
PANDE AMIT ASHOK
156
56.82
55.92
58.55
28/01/1985
5106
102060
301809
5,106
KULKARNI POOJA GANESH
156
56.78
55.77
56.18
18/04/1987
SC-479
NT3-105
DT(VJ)-104
DT(VJ)-105
PH-14
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 139 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5107
200562
307128
5,107
OBC-1032
PENTEWAR GANESH SATYADEO
156
56.72
56.36
57.37
13/08/1974
5108
300116
306818
5,108
DT(VJ)-106
SHAHA FIROJ ATAULLAHA
156
56.69
56.08
59.09
06/08/1984
5109
200282
308565
5,109
SC-484
GAYDHANKER PRASANNA SHRAVAN
156
56.24
56.69
56.91
08/12/1983
5110
201786
307974
5,110
GULAVANI GOURI AVADHUT
155
73.67
71.46
76.00
28/08/1982
5111
301374
306091
5,111
POPHALI PRIYANKA AVINASH
155
72.53
70.24
77.09
07/03/1986
5112
102679
311491
5,112
JHAVERI SIMONE SHAILESH
155
70.37
68.00
72.73
13/04/1987
5113
201514
307253
5,113
KUMAR AJI RAVEENDRAN
155
70.04
69.62
73.27
21/07/1983
5114
102385
302379
5,114
HARJANI RITIKA RAJKUMAR
155
67.92
65.85
71.81
03/04/1988
5115
400024
303820
5,115
FAROOQUI AMENA MOHAMMED YOUNUS
155
67.31
65.00
70.54
07/07/1986
5116
100432
302381
5,116
GUPTA PRAMOD RAJENDRA PRASAD
155
66.94
63.54
72.36
13/04/1987
5117
300977
305581
5,117
SATHE HARSHAL SHRIRAM
155
65.63
64.43
64.18
29/12/1987
5118
400546
309998
5,118
KOMULWAR VIJAYKUMAR GANGADHARRAO
155
65.39
62.54
70.90
26/12/1986
5119
100830
302983
5,119
THAKKAR KRUNAL MAHENDRA
155
64.98
63.69
67.81
03/05/1987
5120
200487
307406
5,120
OBC-1034
BHANGALE NUPUR PRAMOD
155
64.94
60.85
72.00
28/08/1987
5121
301241
305460
5,121
OBC-1035
DHONDGE HEMRAJ VISHVAS
155
64.57
63.77
67.27
14/05/1987
5122
100489
300311
5,122
OBC-1036
VIRARKAR MAYUR KUNDAN
155
64.43
60.84
67.09
26/05/1985
5123
202034
307148
5,123
SARAF NEHA RAMESH
155
64.37
63.85
63.63
03/04/1984
5124
301387
305580
5,124
GAWADE KANCHAN GULAB
155
64.33
63.00
68.91
28/07/1987
5125
100600
300702
5,125
JAISWAL VIKAS RAMESH
155
64.15
61.68
69.45
15/06/1986
5126
400596
304312
5,126
BHANDARI AARTI VARDHAMAN
155
64.08
62.14
62.18
24/11/1985
5127
400109
309880
5,127
CHOUDHARI SHYAM SAMBHAJI
155
63.96
62.15
67.45
25/06/1984
5128
102753
302963
5,128
SHINDE CHETAN PRALHADRAO
155
63.31
59.00
67.64
01/12/1987
5129
302151
305306
5,129
KANDALKAR VIJAYA SAGAR
155
62.86
60.92
63.63
02/10/1987
5130
100427
302716
5,130
DHURANDHAR VIKRANT SUSHIL
155
62.83
58.60
69.27
03/04/1987
5131
100093
300149
5,131
DHANUKA SHASHANKA RAJENDRA PRASAD
155
62.72
63.96
60.21
19/04/1985
5132
300974
306020
5,132
ROY SOUMIK SATYA PRASANNA
155
62.04
60.38
63.63
26/12/1981
5133
401177
304123
5,133
RAJPUT PRITI KAPURCHAND
155
62.00
62.15
64.72
03/09/1982
5134
301766
306107
5,134
MITTAL SIDDHARTH RAJKUMAR
155
61.92
62.38
64.72
16/10/1987
5135
300824
306139
5,135
KUMAR RITESH SURESH PRASAD
155
61.84
59.15
67.45
05/02/1984
5136
100591
300982
5,136
JAIN BHAVNA KAILASH
155
61.80
60.31
64.90
22/10/1985
5137
400614
303761
5,137
OBC-1038
POTPELWAR ABHINAND AUDAMBER
155
61.67
59.69
64.36
09/08/1985
5138
102588
302911
5,138
DT(VJ)-108
JADHAV PREMSAGAR TOPAJI
155
61.27
58.31
63.63
21/06/1985
5139
201861
309343
5,139
OBC-1039
BAGAD PARAG ANIL
155
60.98
57.31
66.91
23/04/1987
5140
300228
305621
5,140
SC-485
MADKEY MADHAVI VIJAY KUMAR
155
60.90
61.38
59.27
27/03/1984
5141
200744
309182
5,141
OBC-1040
PATIL RASHMI ATMARAM
155
60.86
59.85
64.18
24/04/1982
5142
300511
304712
5,142
OBC-1041
BODHEY NILESH DEORAO
155
60.45
58.62
59.09
23/06/1986
5143
401594
304085
5,143
GUMTE ESHWAR NARAYANRAO
155
60.29
58.62
62.18
25/06/1986
OBC-1033
OBC-1037
DT(VJ)-107
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 140 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5144
300157
306031
5,144
5145
400140
304070
5,145
5146
401082
303731
5,146
5147
101609
302304
5,147
5148
301627
302758
5149
100409
5150
5151
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PATHAN SAROSHKHAN DAULATKHAN
155
60.20
57.46
66.00
22/05/1987
THAKUR SWAPNA ANGAD
155
60.08
57.62
63.81
09/10/1985
PATIL RAM ASHOK
155
60.00
59.62
60.55
02/05/1986
SC-486
KIRDAK SUMEDH SHRIRAM
155
59.67
57.85
62.55
21/11/1983
5,148
SC-487
KHADE HARSHAL MILIND
155
59.31
61.38
59.09
27/01/1986
309923
5,149
SC-488
SAWALKAR SHWETA MAROTI
155
59.18
59.15
61.45
01/07/1986
400200
303662
5,150
SC-489
SHENDE PRASHILA PRABHUDAS
155
59.02
57.00
60.72
10/06/1983
401174
303519
5,151
ADHANE NITIN JAGANNATH
155
58.98
57.23
62.00
08/06/1987
5152
300036
305139
5,152
OBC-1042
RAUT SAMEER PRABHAKARRAO
155
58.94
56.69
60.00
17/09/1985
5153
300187
304975
5,153
OBC-1043
WARJUKAR PRAJAKTA RAMESH
155
58.69
54.00
60.36
30/08/1986
5154
100470
310042
5,154
NT3-106
MUNDE MANISHA TRYAMBAKRAO
155
58.65
57.31
60.72
19/12/1981
5155
201549
307157
5,155
KUNDRA DHRUV NAYAN SURINDER NATH
155
58.41
56.54
55.81
17/05/1986
5156
300885
306216
5,156
PATIL PRAMOD SHIVAJIRAO
155
57.96
58.31
59.09
08/03/1984
5157
400998
306866
5,157
TAUR PRADIP MUNJABA
155
57.63
56.62
61.27
08/07/1986
5158
300357
304544
5,158
KHAKARE SACHIN OMPRAKASH
155
57.63
56.46
59.45
08/03/1984
5159
300663
304904
5,159
NT2-149
YADAV SEEMA PRAKASH
155
57.35
57.15
56.36
01/07/1983
5160
401016
304213
5,160
ST-120
BURKULE SHIVSHANKAR VISHVANATH
155
57.18
54.92
58.18
28/02/1982
5161
100341
300485
5,161
OBC-1044
KALE VIPUL SHANTILAL
155
57.02
54.08
60.36
06/03/1987
5162
101763
300789
5,162
NT1-100
DORKAR PRASHANT SHRIMANT
155
56.90
55.46
58.18
06/07/1984
5163
401344
304357
5,163
SC-490
JADHAV JYOTI SURYABHAN
155
56.57
56.54
58.90
09/12/1984
5164
200539
309333
5,164
GANDHI SIDDHANT SHIRISH
155
55.92
56.23
56.91
20/10/1986
5165
101683
301576
5,165
SC-491
BORADE TUSHAR GOVIND
155
55.84
56.26
54.36
18/02/1985
5166
301186
306531
5,166
NT1-101
HATKAR ASHWINI SUBHASH
155
54.49
53.82
54.18
10/04/1983
5167
100967
302501
5,167
MISHRA RASHMI MURLI DHAR
154
68.49
63.62
75.45
06/03/1987
5168
200376
307193
5,168
KULKARNI AMEYA MADHAV
154
67.88
67.00
70.18
06/07/1987
5169
201260
307692
5,169
PRABHUNE ANAGHA SUDHAKAR
154
66.98
65.69
68.00
10/01/1987
5170
400407
304450
5,170
PAWAR SATISH HARIKISAN
154
66.91
60.69
74.00
03/12/1984
5171
300969
306853
5,171
OBC-1045
BHISE MAYURI PRAMOD
154
66.24
63.46
71.63
18/08/1987
5172
102635
302230
5,172
NT2-150
BHISE SARIKA NAMDEV
154
66.04
64.62
71.81
22/12/1983
5173
300788
305024
5,173
RAUT NAMITA NANDKUMAR
154
66.04
63.69
68.72
24/02/1987
5174
200988
309454
5,174
OBC-1046
ANANTKAR SHITAL BHARAT
154
65.96
65.62
67.09
15/04/1987
5175
400083
309896
5,175
OBC-1047
KOTWADE KRASHNADAS ANGADRAO
154
65.76
63.23
67.09
01/01/1985
5176
101779
301195
5,176
SC-492
BODADE PRAWIN JAGAN
154
65.35
63.00
66.00
04/10/1985
5177
200751
309385
5,177
OBC-1048
JATHAR PRASAD PRALHAD
154
65.06
63.69
66.18
08/11/1977
5178
102398
302250
5,178
AMBEKAR MONIKA PRAMOD
154
64.98
63.38
65.81
26/09/1986
5179
200603
307404
5,179
OBC-1049
154
64.82
61.62
71.64
27/07/1987
5180
202059
307881
5,180
OBC-1050
ANSARI TABASSUM PARVEEN MAQBOOL
AHMED
PATIL DEEPAK SHRIRAM
154
64.37
62.62
68.72
16/03/1985
ST-119
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 141 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5181
102716
301648
5,181
JARIWALA RONAK AMITKUMAR
154
64.00
64.38
65.10
15/04/1987
5182
401166
303773
5,182
MANTRI ANKIT ASHOKKUMARJI
154
63.80
64.00
67.63
15/03/1988
5183
300491
306151
5,183
KUMAR MEENAKSHI BHUWAN
154
63.76
61.31
66.54
27/01/1986
5184
200867
309115
5,184
SHINDE SHITAL BABANRAO
154
63.63
61.23
66.18
11/06/1987
5185
301198
305377
5,185
PRAKASH SHIV CHANDRIKA MISTRI
154
63.43
59.92
67.63
25/02/1984
5186
300513
306592
5,186
SC-494
SUTE SUPRIYA KRUSHNAJI
154
63.35
60.69
70.00
14/09/1985
5187
200094
303019
5,187
OBC-1051
MAHAJAN SHEETAL SHIVRAM
154
63.27
63.69
66.54
07/03/1987
5188
400618
304136
5,188
KIRDE DATTATRAYA ACHYUTRAO
154
63.22
59.85
64.90
01/01/1984
5189
201174
307583
5,189
KUMAR NITIN ASHOK KUMAR MARU
154
62.86
61.21
64.09
31/12/1983
5190
301587
306307
5,190
SAXENA KHUSHBOO DINESH
154
62.57
60.77
65.63
22/12/1983
5191
100005
302210
5,191
NT2-151
DHEKANE AMIT VASUDEO
154
62.53
60.85
64.73
15/12/1985
5192
300308
306053
5,192
OBC-1052
KADOO PRIYANKA VIJAY
154
62.45
60.38
69.27
09/12/1984
5193
201347
307474
5,193
DURGE RAJKUMAR BHIVSEN
154
61.84
58.46
66.00
16/01/1986
5194
102115
301278
5,194
KARADKAR ABHISHEK ANIL
154
61.71
59.92
63.27
07/05/1987
5195
201423
309432
5,195
JADHAV MAYURI BALASAHEB
154
61.55
60.46
61.45
10/07/1984
5196
400350
304020
5,196
GOYAL SONAM SATISH
154
61.35
62.00
60.00
20/06/1986
5197
102963
302611
5,197
CHAUDHARI POORTI ANIL
154
61.22
59.15
63.82
27/11/1986
5198
102257
302755
5,198
DUKARE YOGESH BALASAHEB
154
61.18
61.92
62.36
16/12/1984
5199
300083
305992
5,199
UMAP RAHUL VASANTRAO
154
61.14
56.15
66.72
22/04/1986
5200
102626
302097
5,200
DAFAL SACHIN BALASAHEB
154
61.06
61.30
61.45
05/02/1983
5201
400798
309736
5,201
NT1-102
154
61.02
58.54
63.63
05/01/1984
5202
201049
307682
5,202
ST-121
UBHE SMITA BHAU
154
60.90
62.38
60.18
25/04/1986
5203
102826
301805
5,203
DT(VJ)-109
PATIL SUPRIYA KOMALSINGH
154
60.69
60.31
62.72
23/03/1987
5204
200540
307882
5,204
OBC-1055
PATIL PALLAVI ARVIND
154
60.61
59.62
57.27
08/03/1985
5205
102757
300762
5,205
SINGH HIMANI YASHPAL SINGH
154
60.45
59.15
60.54
03/01/1981
5206
401276
303386
5,206
NT1-103
BAIRAGI JAYDEEP MANIK
154
60.08
58.85
63.64
18/10/1980
5207
200636
307949
5,207
SC-496
KAMBLE HARSHADA DILEEP
154
60.00
59.46
60.72
07/03/1982
5208
100160
300443
5,208
ST-122
NANAWARE SAGAR SUBHASH
154
59.80
60.77
60.18
07/04/1986
5209
102367
301817
5,209
SC-497
PATIL SHUBHANGI VITTHALRAO
154
59.63
59.54
63.45
25/12/1984
5210
201799
309254
5,210
ST-123
WALKE PRASHANT KHOBAJI
154
59.59
59.69
60.72
21/12/1985
5211
200994
308209
5,211
KADU NIKHIL POPATRAO
154
59.59
57.08
62.72
01/10/1985
5212
101433
300267
5,212
MAHTO PRAKASH ANAND
154
59.47
59.16
61.18
26/07/1982
5213
200343
309892
5,213
154
59.39
57.46
64.18
01/09/1984
5214
301691
307251
5,214
SHIVALE HIRALAL JAYSHING
154
59.35
58.77
61.63
01/06/1981
5215
300365
305183
5,215
SHAH HEMAL NAVIN
154
59.27
54.92
62.00
20/12/1986
5216
102479
301828
5,216
DEMDE RAKESH BHAGWAN
154
59.15
55.57
64.36
22/05/1987
5217
101153
302004
5,217
SHINDE MOUSHMI MANOHAR
154
59.02
57.62
61.27
20/07/1983
SC-493
SC-495
OBC-1053
OBC-1054
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
KALEEM AKHTAR R MOHD ABDUL AZEEM
NAZMA PARVEEN M A TOYEB
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 142 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
5218
102405
307558
5,218
5219
400292
303965
5,219
5220
401346
303054
5,220
DT(VJ)-111
5221
201766
308252
5,221
5222
400737
303622
5,222
5223
401071
303783
5,223
5224
301245
305427
5,224
5225
301606
305280
5,225
5226
103155
311466
5,226
5227
300870
305633
5,227
5228
103443
300994
5229
301091
5230
400991
5231
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
PARDESHI RAJLAXMI JAYSING
154
58.86
59.92
58.05
04/10/1982
GUDADE RAJESH BHAUSAHEB
154
58.86
58.54
58.72
23/01/1987
PATIL CHETAN BHARATSING
154
58.45
58.54
59.27
24/11/1985
NT3-107
MISAL GANESH BABASAHEB
154
58.29
58.08
56.18
15/10/1983
OBC-1056
KAKDE ASARAM SHAMRAO
154
58.29
56.38
61.27
27/03/1983
LONDHE AMOL BALKRISHNA
154
58.12
57.00
60.36
23/03/1985
GUPTA SHEETAL ANILKUMARJI
154
58.08
56.77
59.45
28/07/1985
AMBEDKAR SANDEEP VASANTRAO
154
57.96
55.08
64.54
12/06/1982
KUNAL KUMAR HARI NARAIN GUPTA
154
57.84
57.38
63.63
01/06/1982
CHAMBHARE RESHMA SHRIHARI
154
57.59
59.23
54.00
21/01/1986
5,228
GUPTA RAJESHKUMAR JAWAHARLAL
154
57.59
56.00
58.00
30/04/1973
304781
5,229
NANDANWAR POONAM SUBHASHCHANDRA
154
57.43
58.31
59.81
30/05/1987
303925
5,230
SOMWANSHI SHITAL NATTHU
154
57.43
55.92
58.90
11/12/1983
401562
300335
5,231
DT(VJ)-112
DHOTRE DEEPAK PRAKASH
154
56.73
57.15
56.90
17/05/1985
5232
300906
305947
5,232
SC-499
BHOWATE ASHWENDU VIJAYKUMAR
154
56.57
54.77
58.36
22/04/1984
5233
400954
303062
5,233
OBC-1057
PATIL VISHAL VISHNU
154
55.92
55.08
58.36
06/03/1987
5234
400217
304027
5,234
DEOSARKAR SHIVANAND AMBADASRAO
154
55.27
57.54
52.00
10/07/1985
5235
302070
305046
5,235
DT(VJ)-113
RATHOD SANDEEP GANPAT
154
55.14
54.00
57.63
22/02/1982
5236
300980
305834
5,236
OBC-1058
MASKI RAHUL PRABHAKAR
154
54.65
54.08
54.36
12/06/1986
5237
301684
305455
5,237
OBC-1059
154
54.45
53.15
55.63
13/07/1985
5238
101201
300699
5,238
YARRA SHRUTI SRIHARI RAO
153
69.06
66.31
73.27
31/05/1988
5239
102720
307637
5,239
PANDEY REETESH RAJENDRA
153
68.08
64.62
70.91
26/12/1987
5240
201769
307903
5,240
OBC-1060
INGLE VIKRANT AKRUR
153
68.00
64.15
72.00
14/06/1987
5241
201671
309050
5,241
NT2-152
BEHERE NILAM SHIVAJIRAO
153
67.02
63.92
70.00
23/06/1988
5242
201960
308234
5,242
PATIL MANASI ARUN
153
66.45
63.77
70.73
28/10/1986
5243
400863
304321
5,243
SALVE PRAKASH UTTAMRAO
153
65.59
63.00
68.72
17/06/1986
5244
102348
302568
5,244
HEERO ATTAMSINGH SARVANSINGH
153
65.18
64.46
67.63
28/05/1983
5245
100672
301781
5,245
YADAV SUNIL JAGDISH
153
64.86
62.38
72.54
10/10/1986
5246
102381
301357
5,246
SHARMA ASTHA SHAILESH
153
64.83
63.39
66.29
18/04/1984
5247
301469
305157
5,247
GOLHAR MAYURI KESHAO
153
64.78
64.54
67.27
31/08/1987
5248
200814
307845
5,248
NT1-105
SURYAWANSHI NAMRATA GOVIND
153
64.69
64.85
63.09
29/06/1985
5249
400598
304069
5,249
153
64.24
60.69
68.90
28/06/1986
5250
103298
301914
5,250
DT(VJ)-114
GAIKWAD ANKITA RAJENDRA
153
64.04
62.23
67.63
05/07/1988
5251
101869
300023
5,251
ARVIND KUMAR RAJKISHOR
153
63.88
63.00
66.36
03/12/1982
5252
102976
302903
5,252
MISHRA PRAGYA K L MISHRA
153
63.76
61.69
67.82
06/12/1988
5253
103196
302927
5,253
HEDA SHRUTI ASHOK
153
63.59
60.85
66.90
10/10/1987
5254
401222
303593
5,254
SIDDIQUI SHEHLA RAEES
153
63.51
61.77
68.18
10/05/1987
DT(VJ)-110
SC-498
NT1-104
SC-500
SABA TABASSUM JALIL AHMAD
SAMEERA NUSRAT QUADEER KHAN
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 143 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5255
102639
301869
5,255
BHARDWAJ HEMENDRA KRISHAN CHANDER
153
62.94
61.08
65.63
11/09/1985
5256
201803
307488
5,256
SANCHETI POONAM VIJAY
153
62.65
59.77
66.54
20/11/1988
5257
401587
303930
5,257
NALWADE RUSHIKESH SHARADRAO
153
62.53
62.46
61.09
06/07/1985
5258
301698
305086
5,258
NIRAJ NAVIN JTENDRA
153
62.29
60.69
65.81
25/11/1982
5259
100037
302717
5,259
SRIVASTAVA PRASOON RAJENDRA PRASAD
153
62.20
61.61
64.54
15/03/1982
5260
301845
306018
5,260
KHANDAIT SNEHAL HARISHCHANDRA
153
61.96
61.38
63.45
27/06/1986
5261
102763
301054
5,261
NAIK KUNAL PRAMOD
153
61.84
62.46
63.64
12/08/1985
5262
101533
300369
5,262
PATIDAR VIJAY RAJARAM
153
61.43
58.85
62.54
10/02/1986
5263
200948
303066
5,263
SURYAWANSHI PAVAN DAGA
153
61.35
60.23
62.91
07/06/1986
5264
101084
302154
5,264
VYAS ROSHANI VIRAL
153
61.17
59.70
59.42
06/03/1986
5265
401657
303618
5,265
OBC-1062
MALI SNEHALATA BALASAHEB
153
61.10
58.46
60.00
01/06/1986
5266
102877
301937
5,266
NT1-107
PHULSUNGE SNEHA DILIP
153
60.98
57.69
66.18
22/12/1987
5267
100835
301973
5,267
SC-501
POTE MANSI MADHUSUDAN
153
60.90
58.77
68.00
18/04/1987
5268
200872
309199
5,268
SC-502
SHINDE ANIKET AJINATH
153
60.57
57.77
65.81
11/09/1987
5269
202032
307573
5,269
KUMAR SINGH RAJNISH RAMA SHANKAR
153
60.53
61.00
61.81
07/02/1982
5270
102346
301372
5,270
DAVDA KANISHKA NAVIN
153
60.33
60.08
58.91
11/09/1986
5271
300713
304793
5,271
OBC-1063
MANAPURE SUHAS BABURAO
153
60.28
59.01
63.09
19/05/1987
5272
300822
305530
5,272
DT(VJ)-115
KALE KUNAL SURESHRAO
153
60.16
57.62
62.03
25/06/1986
5273
102239
300628
5,273
SC-503
KHERALIYA JITENDRA RAGHUVIR
153
60.00
59.77
61.09
25/06/1986
5274
401401
304284
5,274
ASKAND SNEHAL JAGNNATH
153
59.88
59.62
60.72
07/05/1987
5275
401584
303506
5,275
GUDSURKAR GOPAL ARVIND
153
59.39
56.38
63.63
09/12/1986
5276
300176
305426
5,276
DT(VJ)-116
PADWAL PURAN DHARMSING
153
59.35
57.85
63.09
04/05/1983
5277
201027
309410
5,277
OBC-1064
MAHAMUNI MAHESH MAHADEO
153
59.10
56.69
64.90
15/07/1982
5278
300505
305799
5,278
OBC-1065
DHANDE PRERNA JAYANT
153
58.98
59.54
59.09
10/12/1982
5279
200853
308741
5,279
SC-504
GAIKWAD KISHOR SARJERAO
153
58.94
57.46
59.63
01/06/1986
5280
201028
309160
5,280
SC-505
GAIKWAD SEEMA RAM
153
58.90
57.85
65.81
29/05/1987
5281
102487
300823
5,281
NT2-153
TANDALE ANANT BALKRISHNA
153
58.41
58.08
59.82
09/09/1985
5282
200453
308246
5,282
153
58.12
56.15
64.18
25/08/1981
5283
301226
305547
5,283
KOKODE SNEHAL BHAURAO
153
57.76
57.23
59.09
03/09/1986
5284
302158
305558
5,284
DESHMUKH SUNIL SURESH
153
57.71
55.15
58.54
25/11/1983
5285
301160
304704
5,285
SC-506
SAKHARE NAGSEN ASHOK
153
57.39
54.92
56.36
15/08/1986
5286
401671
303896
5,286
ST-125
153
57.18
60.31
54.90
27/02/1986
5287
400370
309675
5,287
ST-126
MAGHADE DNYANESHWAR PANDURANG
153
56.69
56.77
55.63
16/05/1984
5288
400616
303197
5,288
ST-127
PATALE PRITI JAISING
153
55.96
56.92
54.36
02/02/1987
5289
201127
307912
5,289
ST-128
BAVISKAR MAYUR GOKUL
153
55.88
56.23
56.73
21/09/1987
5290
200838
308587
5,290
ST-129
GAIKWAD SHRIKANT SUDHAKAR
153
55.84
57.08
56.36
26/10/1986
5291
300385
305105
5,291
ST-130
MADAVI SHEETAL KASHINATH
153
55.63
57.23
52.36
25/07/1986
NT1-106
OBC-1061
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
PRIYANKA KUMARI HARI SHARAN SINGH
ST-124
AMREEN FATIMA MD MUMTAZUDDIN
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 144 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5292
101590
301673
5,292
SC-507
MANE AMRUT ASHOK
153
55.55
54.08
57.09
06/06/1985
5293
101311
311508
5,293
ST-131
VASAVE KAPIL VIJAYSING
153
55.18
56.00
54.00
24/06/1983
5294
400621
304120
5,294
SC-508
SURYAWANSHI VISHAL YADAVRAO
153
54.82
54.77
55.27
30/03/1985
5295
100890
300827
5,295
KUMAR AMIT CHANDRAMA D SINGH
153
54.78
54.23
56.72
14/12/1978
5296
100700
302205
5,296
SUTHAR JITENDRA KUMAR MITHALAL
153
54.37
54.46
53.27
30/06/1982
5297
101110
302331
5,297
YESHWANTE JAGIR DEEPAK
152
67.67
62.54
76.90
18/05/1987
5298
401580
303504
5,298
DHOKTE NINAD SUNIL
152
66.65
63.46
70.00
25/02/1987
5299
100169
301165
5,299
PATIL NIKHIL ARUN
152
66.33
62.85
68.72
02/09/1987
5300
101622
302470
5,300
SHELAKE SUDARSHAN NANDKUMAR
152
65.92
65.69
66.54
24/07/1986
5301
201082
309444
5,301
PARKHI MAYUR VILAS
152
65.43
64.38
68.00
24/08/1986
5302
101786
300451
5,302
SABBARWAL SHAGUN NAVEEN
152
65.33
62.85
68.66
07/02/1987
5303
100002
302433
5,303
NT1-108
JADHAV VISHAL BAPU
152
64.72
62.60
68.18
31/08/1984
5304
100811
302083
5,304
OBC-1066
VORA BHAVNABEN AMRUTLAL
152
63.84
61.92
67.45
06/11/1986
5305
201498
310014
5,305
TONDARE SWETA BABURAO
152
63.80
59.77
66.00
08/07/1986
5306
200341
309680
5,306
NALPE VIJAY CHANGDEORAO
152
63.76
64.00
64.72
10/06/1985
5307
202108
309390
5,307
BOKIL SOURABH SUDHIR
152
63.51
57.46
69.45
23/02/1987
5308
400718
304540
5,308
DT(VJ)-117
PAWAR MANISH NAMDEO
152
63.18
61.23
67.81
24/11/1987
5309
100592
302468
5,309
OBC-1067
PATIL RAJENDRA VASANT
152
62.65
63.31
68.90
14/01/1980
5310
201654
309057
5,310
OBC-1068
BHAT VISHAL SADHU
152
62.53
59.08
66.72
28/11/1985
5311
300735
305145
5,311
OBC-1069
SHARNAGAT SWETA DEVENDRA
152
62.49
62.08
58.72
01/04/1986
5312
102089
302972
5,312
NT3-108
SANGALE ABHIJIT LAXMAN
152
62.41
61.31
65.27
05/12/1986
5313
200640
309514
5,313
MARKAD SWAPNIL BALARAM
152
62.20
60.85
62.00
04/05/1986
5314
103083
300155
5,314
SAMPAT NEHA KRISHNAKUMAR
152
62.08
62.38
66.00
12/06/1984
5315
400578
303592
5,315
OBC-1070
CHIDRE SWATI ASHOK
152
62.00
61.77
66.72
10/06/1988
5316
301010
306645
5,316
SC-510
KHOBRAGADE ANUP PRAKASH
152
61.92
61.77
65.45
12/06/1986
5317
400610
304414
5,317
OBC-1071
MAHAJAN PRASHANT SHANTARAM
152
61.84
60.23
63.82
29/01/1986
5318
101294
300584
5,318
SINGH SIDDHARTH PANKAJ KUMAR
152
61.84
58.92
66.72
19/05/1986
5319
301047
305693
5,319
OBC-1072
ANJANKAR SANDEEP DEEPAK
152
61.67
59.00
61.81
12/05/1986
5320
100277
300146
5,320
OBC-1073
SHAIKH SANA FAZLUR REHMAN
152
61.54
57.18
65.27
04/08/1985
5321
400138
304121
5,321
OBC-1074
WANKHADE VIKRAM RAJENDRA
152
61.31
61.31
62.72
27/11/1986
5322
101703
311428
5,322
OBC-1075
RAKHUNDE SHARAD PRAKASH
152
60.12
59.38
62.90
21/08/1983
5323
401666
303826
5,323
OBC-1076
BODKHE SANDIP PUNJAJI
152
60.12
58.62
64.18
19/10/1983
5324
200752
308771
5,324
OBC-1077
KALE SWAPNAGANDHA ANNASAHEB
152
60.00
58.69
62.00
04/05/1987
5325
103116
302482
5,325
BACHHAV NILESH DADAJI
152
59.96
57.92
60.54
31/05/1982
5326
201788
303094
5,326
OBC-1078
PATIL MANISHA PRAKASH
152
59.76
59.23
63.63
13/12/1987
5327
202019
308125
5,327
SC-511
KAMBLE SWAPNA YASHAWANT
152
59.71
61.31
56.90
04/02/1984
5328
401210
304329
5,328
NT3-109
DARADE VILAS SHIVAJI
152
59.55
59.15
59.09
24/11/1984
SC-509
NT2-154
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 145 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Category Merit
5329
300787
305986
5,329
5330
400036
304260
5,330
5331
300233
306896
5,331
SC-512
5332
102128
303029
5,332
5333
200742
308130
5334
301083
5335
5336
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SHEIKH JAVED GANI
152
59.14
57.77
61.63
26/04/1981
ADKINE BABHANAJI DATTARAO
152
59.10
57.77
61.81
03/07/1987
KAMBLE PALLAVI JANRAO
152
58.94
56.62
58.54
13/11/1985
OBC-1079
DALAL NILAM KAILAS
152
58.90
60.00
57.09
27/01/1984
5,333
NT3-110
MORALE VAIBHAV MANIKRAO
152
58.82
57.18
64.00
13/06/1986
306027
5,334
OBC-1080
GUJARKAR KIRTI SUBHASH
152
58.78
59.62
58.54
29/11/1986
300803
305565
5,335
SC-513
DHOPATE SUSHAMA MADHUKAR
152
58.65
58.15
57.27
11/09/1986
401342
303192
5,336
ANSARI FAISAL AHSAN
152
58.61
57.31
60.55
26/06/1981
5337
102803
300124
5,337
ST-132
RAUT PRAKASH BHIKA
152
58.50
56.18
62.18
16/12/1984
5338
101506
300617
5,338
DT(VJ)-118
PAWAR ASHOK BHAGWAN
152
58.29
56.00
59.27
05/03/1983
5339
400939
303880
5,339
OBC-1081
TIKAR CHETANKUMAR RAMESH
152
58.16
56.03
61.27
27/12/1985
5340
300999
306008
5,340
SINGH MITHILESH KUMAR YOGENDRA
152
58.12
56.38
60.54
21/10/1980
5341
401509
309855
5,341
ST-133
ADHAO JAISHRI KISANRAO
152
57.31
57.18
58.54
26/07/1984
5342
100434
301296
5,342
NT2-155
KALE SAMIR JAGANNATH
152
56.61
56.31
54.72
05/04/1985
5343
202022
308640
5,343
PRASAD SATISH SHIVASHREY
152
56.22
55.88
57.64
22/03/1976
5344
201847
309391
5,344
NT2-156
BHISE BALAJI ASHOK
152
56.20
53.85
63.09
02/06/1987
5345
101118
302006
5,345
SC-514
DHUMAL MONIKA BHAGWAN
152
56.04
55.54
55.27
20/06/1984
5346
300841
305833
5,346
ST-134
NAITAM DEVENDRA NAMDEORAO
152
54.00
53.00
53.63
20/09/1986
5347
101986
302207
5,347
GIRI SHANKAR VIDYA C P GIRI SHANKAR
151
71.10
69.62
75.45
24/04/1987
5348
300197
304981
5,348
JAJOO SHRUTI SUHAS
151
70.12
68.54
70.90
07/02/1988
5349
201432
309452
5,349
SHAH HEENA PRADIP
151
69.59
65.92
73.81
18/07/1988
5350
100342
309472
5,350
SHENOI ARJUN SURESH
151
68.53
68.77
68.91
10/06/1988
5351
102171
302513
5,351
SADADEKAR AVINASH SHRIDHAR
151
68.53
67.31
68.00
19/11/1983
5352
101130
302009
5,352
PURI NADISHA RAJESH
151
67.88
66.15
70.00
30/07/1987
5353
102740
301918
5,353
BULSARA SHAHZAD SAROSH
151
67.88
64.38
70.91
11/07/1982
5354
100307
302672
5,354
PABREKAR SHRADDHA ASHOK
151
66.73
64.46
70.18
04/09/1986
5355
300353
304566
5,355
DAGDIYA KIRTI SURESHCHANDRA
151
66.69
66.38
67.45
18/11/1985
5356
103003
302545
5,356
JESWANI KUMUD DAYAL
151
66.14
66.03
70.72
02/05/1987
5357
200986
307600
5,357
CHATTERJEE ABHIK
151
64.78
62.08
70.00
15/04/1987
5358
101326
301943
5,358
BAGUL KUNAL ASHOK
151
64.20
62.23
69.64
23/10/1986
5359
301824
306871
5,359
RANADE PUSHKAR RAVINDRA
151
63.96
62.38
68.36
26/11/1987
5360
301732
305692
5,360
SARODE SHARAYU ARVIND
151
63.71
60.31
68.72
21/10/1986
5361
100943
300604
5,361
SINGHAL SACHIN SUNIL
151
63.31
61.15
65.45
08/08/1987
5362
103163
301469
5,362
THAKKAR VIRAL PRADIPKUMAR
151
62.73
62.38
64.36
09/11/1984
5363
401480
304028
5,363
151
62.69
60.38
65.09
14/04/1983
5364
201340
307886
5,364
SAKORE DEEPIKA NANABHAU
151
62.61
61.00
66.72
22/08/1986
5365
400163
309897
5,365
KHODKE PARMESHWAR SUDHAKARRAO
151
62.61
59.77
64.54
05/05/1985
SC-515
OBC-1082
OBC-1083
AYESHA KAUSER MOHD KALIMUDDIN
OBC-1084
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 146 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5366
100377
300239
5,366
BHATTACHARYA MALLIKA SHIBEN
151
62.49
59.92
67.64
14/06/1988
5367
400693
304534
5,367
BHOSKAR SHRIKANT LAXMIKANT
151
62.37
60.15
63.09
10/07/1986
5368
401448
303828
5,368
NAIR ANITA M BALAKRISHNAN
151
62.33
58.77
67.63
14/10/1986
5369
100260
303009
5,369
PAUL KUMARDEEP BARUNKUMAR
151
62.29
59.54
65.09
08/10/1986
5370
302018
305663
5,370
151
62.24
60.46
64.91
23/05/1986
5371
300582
306574
5,371
KHURANA SUKHNEET KAUR RAVINDER
SINGH
DHANDE UJWALA NANARAO
151
62.20
60.77
65.27
16/09/1987
5372
400658
304567
5,372
KANTHE SANDEEP SHANTKUMAR
151
62.16
63.46
63.63
26/12/1987
5373
301408
306991
5,373
PANPALIYA AMOL PAWAN
151
61.75
59.31
63.45
21/01/1987
5374
400379
303772
5,374
SARWADE PRAMOD DATTATRAY
151
61.67
61.00
63.09
04/12/1987
5375
101343
302481
5,375
MATE POURAVI HARISHCHANDRA
151
61.51
59.31
65.81
20/03/1983
5376
101891
300479
5,376
ST-135
TALPADE YOGITA MANGALDAS
151
61.47
61.00
61.09
19/06/1987
5377
200471
307542
5,377
NT2-157
KHADE RAHUL SHANKAR
151
61.39
60.31
64.36
28/08/1986
5378
101062
301223
5,378
SAHOO PRIYADARSHINI PITABAS
151
61.14
59.85
66.72
08/08/1985
5379
101951
300096
5,379
SINHA SARVODAYAI RAMESH
151
61.10
60.46
63.81
18/02/1985
5380
201029
309139
5,380
SADALAGE VIDHYABHUSHAN DEVAGONDA
151
60.98
58.69
64.72
20/07/1984
5381
400154
304465
5,381
SC-516
NARWADE SNEHAL CHANDRAKANT
151
60.90
60.62
62.54
21/06/1987
5382
103140
302213
5,382
SC-517
GAWALI SANTOSH SHIVAJI
151
60.82
57.54
65.28
15/11/1985
5383
200263
309072
5,383
KUMAR DHRUV SUKHDEO
151
60.45
57.38
64.90
18/01/1984
5384
400273
309888
5,384
CHOUDHARY ANUBHUTI UDAY
151
60.16
60.46
61.81
26/09/1986
5385
100713
300543
5,385
OBC-1086
RANE GAURI DEELIP
151
60.12
60.23
61.27
12/06/1986
5386
400059
309968
5,386
DT(VJ)-119
RAJPUT SUNIL SITARAM
151
59.59
59.85
61.82
01/04/1986
5387
401338
303128
5,387
OBC-1087
JADHAV OMKUMAR SHANKAR
151
59.51
59.23
59.28
02/07/1985
5388
100242
300471
5,388
GANGAWAT LAXMI GHANSHYAM
151
59.35
59.85
60.36
06/09/1986
5389
102655
304500
5,389
CHAUDHARI SHRIKANT UDDHAVRAO
151
59.35
58.46
60.90
13/04/1987
5390
202025
308585
5,390
BAPAT CHAITANYA SUDHIR
151
59.18
57.69
59.81
12/03/1986
5391
201142
308596
5,391
CHAVAN PRIYANKA NAMDEO
151
58.90
59.31
61.27
28/07/1986
5392
400545
309988
5,392
KHOSE SHRIKANT HARIDAS
151
58.65
57.46
62.72
22/05/1986
5393
400346
304104
5,393
NT2-158
KAREWAR RUPA SUDHAKARRAO
151
58.45
58.85
59.63
01/02/1987
5394
201518
307197
5,394
OBC-1089
BOKAN RAJU RAMESHWAR
151
58.41
59.38
57.27
25/05/1983
5395
401613
303056
5,395
OBC-1090
MAHAJAN SACHIN RAVINDRA
151
58.37
56.77
62.00
28/11/1987
5396
101313
301552
5,396
ST-136
GAWARI PRADIP NIVRUTTI
151
57.77
57.02
62.00
23/05/1987
5397
301108
305899
5,397
SC-518
DHAWALE SHREYASH CHUNILAL
151
57.28
56.85
58.36
12/12/1984
5398
100845
301667
5,398
SC-519
AIWALE AMOL SAHADEO
151
57.22
59.15
56.00
08/06/1986
5399
300664
306938
5,399
OBC-1091
RAKHADE CHHAGAN WAMANRAO
151
57.14
57.92
58.55
03/01/1988
5400
400735
304527
5,400
SC-520
SHAHARE RAJIV SHAMRAO
151
56.90
57.38
57.81
05/08/1984
5401
102583
301065
5,401
SC-521
GAIKWAD SAGAR SURESH
151
56.71
56.72
57.45
17/11/1984
5402
301733
305299
5,402
NT1-109
KOTTEWAR PIYUSH PRADEEP
151
56.61
55.15
57.09
14/12/1985
OBC-1085
OBC-1088
DT(VJ)-120
PH-15
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 147 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5403
200568
307795
5,403
ST-137
VALVI KRISHNAKUMAR KANTILAL
151
56.45
53.38
57.09
16/08/1984
5404
201304
308720
5,404
SC-522
OHAL SUPRIYA SHRIMANT
151
56.37
56.08
59.09
02/12/1983
5405
301579
306581
5,405
SC-523
DEOTALE SUMEDH KASHINATH
151
56.16
56.15
55.81
27/10/1985
5406
301809
305839
5,406
151
55.43
54.62
56.72
14/07/1981
5407
200041
307190
5,407
SC-524
THAKUR SANTOSH BAHADUR RAJDEO
SINGH
KAMBLE VINITKUMAR SHRIRANG
151
55.31
55.92
56.90
23/06/1986
5408
400633
303991
5,408
DT(VJ)-121
SHEVGAN PAVAN SARDARSING
151
54.76
54.43
51.63
02/06/1983
5409
102502
302193
5,409
DESAI ERIKA KETAN
150
72.45
71.92
76.00
05/03/1987
5410
100841
301604
5,410
MISRA KANAK VINOD
150
69.18
65.15
74.36
21/04/1988
5411
300759
306246
5,411
OBC-1092
POTE PRASHANT GAJANANRAO
150
68.29
66.38
74.36
10/01/1988
5412
301615
305515
5,412
OBC-1093
GULHANE ALKESH DIPAK
150
67.14
65.08
65.27
02/06/1986
5413
200213
309284
5,413
GANDHI KAUSTUBH MAHENDRA
150
66.94
62.46
72.72
02/01/1988
5414
103403
300032
5,414
PATIL KARISHMA RAJENDRA
150
66.53
64.62
71.45
10/05/1988
5415
102660
302604
5,415
KHADPE TANMAY UTTAM
150
66.04
63.85
64.90
07/04/1985
5416
202096
307194
5,416
JOSHI SAYALI DILIP
150
65.88
61.46
69.09
06/08/1987
5417
401153
308727
5,417
NT3-111
TANDALE PALLAVI GOVARDHANRAO
150
65.84
64.15
68.72
07/02/1987
5418
200106
309436
5,418
SC-525
BADGE VIJAY LOKNATH
150
65.71
64.15
66.00
18/08/1987
5419
301746
305865
5,419
KOTHARI PRATIK PRADIP
150
65.71
63.08
66.54
26/04/1987
5420
101672
300345
5,420
MAHESHWARI NIDHI ANAND
150
65.59
64.00
69.27
05/11/1986
5421
400418
303369
5,421
KOLHE SANGHAMITRA MADHAVARAO
150
65.06
63.85
64.90
08/01/1986
5422
100505
301947
5,422
ALI NAZIA SHAHEEN MOHAMMED
150
64.45
61.77
68.18
01/06/1984
5423
102187
302867
5,423
SHIVADE DEVIPRASAD CHANDRAKANT
150
64.33
61.38
73.27
01/06/1984
5424
100528
300875
5,424
YADAV NAVIN KUMAR MURLIDHAR
150
64.00
60.15
69.63
18/04/1987
5425
300162
305197
5,425
GULHANE SACHIN VIJAY
150
63.84
62.00
67.09
04/09/1985
5426
100692
301316
5,426
GUPTA VIKAS SANKATA
150
63.66
61.83
70.00
14/06/1986
5427
300168
305662
5,427
OBC-1096
INGOLE BHARATI ARUN
150
63.55
61.77
68.36
22/03/1987
5428
301703
305816
5,428
OBC-1097
KORDE PARESH ANIL
150
63.43
60.38
65.09
17/06/1986
5429
100543
302762
5,429
SHAH BHAVINI UPENDRA
150
63.27
65.08
64.36
28/05/1983
5430
301693
305638
5,430
JADHAO NILESH RAKHAMAJI
150
63.22
62.38
69.27
29/03/1983
5431
102650
300364
5,431
PREM PRASHANT HEMANT KUMAR
150
63.06
58.92
66.72
12/10/1986
5432
102471
302646
5,432
150
62.73
57.15
64.91
21/11/1986
5433
301678
306094
5,433
MOHAMMAD ASLAAN MOHD ABDUL
WAHEED
DHANDE CHETANA SHAMSUNDAR
150
62.49
60.00
64.72
25/05/1985
5434
103359
300022
5,434
LAKHANPAL GARIMA RAJESH
150
62.45
59.92
64.00
22/06/1988
5435
100475
301806
5,435
PAKHARE NITINKUMAR RAMRAO
150
62.45
59.85
68.91
03/08/1986
5436
200995
308034
5,436
DHANDA MALLIKA ANOOP
150
62.20
63.23
57.45
24/01/1987
5437
200737
307623
5,437
ATTARDE VIREN BHASKAR
150
62.08
56.54
70.72
14/12/1986
5438
400229
303633
5,438
RUNWAL SHREYAS SATISH
150
61.92
62.62
59.27
17/08/1986
5439
101431
301131
5,439
BORSE RAKESH TUKARAM
150
61.80
59.46
64.00
01/01/1985
OBC-1094
SC-526
NT1-110
OBC-1095
OBC-1098
OBC-1099
NT3-112
OBC-1100
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 148 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5440
200076
307242
5,440
SC-527
KAYAPAK AVANTIKA KISHANRAO
150
61.67
62.69
60.90
09/05/1986
5441
302063
306966
5,441
OBC-1101
DHUDE AMOL SUDHAKARRAO
150
61.67
61.08
62.55
27/04/1986
5442
101745
302941
5,442
PATEL BHAVINKUMAR BHAVANBHAI
150
61.67
59.31
67.27
26/02/1984
5443
201137
307946
5,443
BHOSALE ANIRUDDHA VITTHAL
150
61.18
59.77
62.36
24/02/1986
5444
401443
303929
5,444
AWACHAR RAVINDRAKUMAR MURLIDHAR
150
60.78
59.54
65.82
17/05/1987
5445
102560
300903
5,445
PATIL VIDYAVATI YESHWANT
150
60.78
59.38
64.72
30/07/1986
5446
401004
309704
5,446
NT3-113
MUNDE SIDDHESHWAR RAMRAO
150
60.37
59.46
58.00
01/01/1982
5447
400852
303097
5,447
OBC-1103
KOLTE PARAG GANGADHAR
150
60.37
59.00
61.09
24/04/1985
5448
101477
301616
5,448
SINGH MUGDHA PARN DUTT
150
60.29
60.31
60.90
02/05/1985
5449
101988
306820
5,449
GUPTA ANKUSH DHANI RAM
150
59.96
59.77
63.45
17/11/1984
5450
400867
306759
5,450
PATIL VAIJAYANTI VISHWASRAO
150
59.96
57.54
64.90
30/05/1986
5451
102125
300260
5,451
BIRLA VIKAS PRAVINCHANDRA
150
59.84
58.77
61.63
15/12/1986
5452
102819
302943
5,452
MENDHI ASHISH ANIL
150
59.43
57.40
59.27
16/06/1983
5453
102144
302957
5,453
NT2-159
KURUNDKAR SHITAL DATTATRAYA
150
59.14
55.69
65.81
03/06/1985
5454
100066
300898
5,454
ST-138
THAKUR DATTATRAY VILAS
150
59.10
57.38
64.00
01/10/1987
5455
400198
304023
5,455
DUBBE SHUBHANGI HARIBHAU
150
58.98
56.92
60.73
01/01/1985
5456
201643
307939
5,456
OBC-1105
JEJURKAR SHRITEJ ASHOK
150
58.90
57.00
60.36
07/10/1986
5457
301751
306117
5,457
DT(VJ)-122
150
58.86
57.38
58.90
31/03/1982
5458
201659
308056
5,458
MUNDADA SANKET RAMESH
150
58.65
57.62
58.72
07/06/1984
5459
400522
303950
5,459
KOKANE YASHWANT PUNDLIK
150
58.61
56.77
61.82
20/07/1986
5460
100779
301135
5,460
SONAR ASHISH KARAMCHANDRA
150
58.49
57.38
61.45
28/07/1987
5461
301187
305536
5,461
OBC-1106
JANE SUBODHKUMAR DILIP
150
58.41
55.62
60.90
02/04/1986
5462
400341
304146
5,462
NT1-111
GIRI JYOTI DEEPAKRAO
150
58.37
58.00
57.63
09/08/1985
5463
400351
309676
5,463
NT3-114
MUNDE GANESH UTTAM
150
58.12
58.15
61.45
04/11/1982
5464
102345
301171
5,464
SC-528
VARALE TEJSWINI VIJAY
150
58.04
58.85
59.63
26/10/1984
5465
300107
306219
5,465
AGRAWAL SAURABH PRAMOD
150
58.00
56.92
55.46
01/08/1985
5466
400665
304477
5,466
SC-529
JADHAV SACHIN VITHALRAO
150
57.84
54.31
61.45
17/11/1983
5467
202099
307893
5,467
NT2-161
DOMBALE SUKHADA RAGHUNATH
150
57.63
57.77
58.72
03/11/1984
5468
300842
305275
5,468
ST-139
RAJGADKAR PRAVIN GANGADHAR
150
57.63
56.77
58.36
30/08/1985
5469
300171
306829
5,469
SC-530
CHAYAN LALITKUMAR RAMDAS
150
57.51
54.92
61.27
21/04/1985
5470
401454
303125
5,470
OBC-1107
PATIL PRASHANT SADASHIV
150
57.47
55.77
60.00
13/05/1986
5471
101899
301356
5,471
SHARMA SHAILESH PREMNARAYAN
150
57.31
57.69
56.54
07/06/1980
5472
103429
302085
5,472
MUKHERJEE ANUNDYA DIPTENDU
150
57.10
57.70
59.27
04/03/1980
5473
101321
301050
5,473
150
56.29
57.54
55.45
05/08/1978
5474
102676
300805
5,474
ST-140
NARAYAN BASHISHTH NARESH PRASAD
SINGH
PATEL MUKESH RAMESHBHAI
150
56.20
56.46
59.45
02/08/1985
5475
100674
309441
5,475
OBC-1108
ACHAREKAR MAHENDRA MOHAN
150
56.20
55.23
58.54
12/11/1985
5476
401550
304163
5,476
SC-531
KORSALE MAHADEV ASHRUBA
150
55.14
54.54
58.54
06/01/1983
OBC-1102
OBC-1104
NT2-160
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
NILOFAR YASMIN MOHD R QURAISHI
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 149 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5477
103026
301041
5,477
5478
401491
309289
5,478
5479
102861
302033
5,479
5480
301192
306631
5,480
5481
102906
302650
5482
200138
5483
5484
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
SINGH ABHISHEK RAM SAHAY
150
54.37
54.38
54.18
05/05/1985
NAROD RAVINDRA BHUMANNA
150
54.33
54.38
53.45
21/11/1986
TIWARI PREETI SURENDRA
150
54.29
55.00
53.63
03/08/1985
SC-532
GAIKWAD RITA VIJAYRAO
149
63.22
62.46
61.81
15/03/1987
5,481
SC-533
SAWANT ARUNDHATI RAMESH
149
63.14
64.43
66.00
05/07/1984
309539
5,482
OBC-1109
BADHE PIYUSH BARASU
149
62.53
62.85
64.72
18/02/1987
200553
309404
5,483
SC-534
KADAM SAGAR BALASAHEB
149
61.67
61.77
60.91
11/01/1988
400142
304570
5,484
OBC-1110
KALE SEEMATAI SHANKARRAO
149
61.59
61.31
61.45
17/05/1985
5485
201465
307421
5,485
NT2-162
GHODASKAR MINAL MADHUKARRAO
149
61.09
60.85
63.81
30/06/1986
5486
401257
304214
5,486
DT(VJ)-123
PAWAR VIJAY RATANSING
149
60.69
59.31
64.90
05/06/1979
5487
300978
306192
5,487
OBC-1111
PATANKAR KETAN TULSHIRAM
149
59.63
55.69
63.63
20/05/1988
5488
301194
305071
5,488
DT(VJ)-124
RATHOD PRACHALA GOVIND
149
58.90
58.08
56.90
05/06/1984
5489
302123
305102
5,489
NT1-112
DASARWAR SAMEER ANANT
149
58.41
55.46
61.09
30/09/1986
5490
102427
302472
5,490
ST-142
DESHMUKH JAYASHREE RAMESH
149
58.00
56.15
62.90
29/09/1982
5491
302004
306909
5,491
OBC-1112
KHOLE BHUSHAN WAMANRAO
149
57.93
58.70
58.18
20/10/1986
5492
300772
305010
5,492
ST-143
SOLANKE NILESH SHANKAR
149
57.88
54.27
61.45
11/04/1986
5493
200172
307935
5,493
ST-144
MENDAKE ASHOK VITTHALRAO
149
57.22
56.69
55.63
15/11/1984
5494
200666
307940
5,494
SC-535
VATKAR RAJNISH PRABHAKAR
149
57.18
56.38
58.00
13/03/1986
5495
200380
309092
5,495
NT2-163
PATIL PRADIP GUNDA
149
56.98
54.85
58.00
02/02/1986
5496
400979
303721
5,496
OBC-1113
PATIL NISHAD YASHAWANT
149
56.90
56.15
58.18
22/07/1986
5497
302031
306183
5,497
NT1-113
KANTHE DURGAKUMAR ANJAYYA
149
56.37
55.46
56.72
23/10/1983
5498
101959
300174
5,498
SC-536
NARINGREKAR SONALI GANGADHAR
149
56.14
55.67
56.16
19/04/1977
5499
201636
307168
5,499
OBC-1114
GUPTA NILESH JAWAHAR
149
55.96
55.62
56.18
06/03/1987
5500
400365
304147
5,500
SC-537
AWASARMAL SWAPNIL KISHOR
149
55.10
53.92
56.90
26/04/1983
5501
401651
303610
5,501
SC-538
SHINDE KAVITA AUDUMBAR
149
55.06
53.85
57.81
28/10/1983
5502
301563
306206
5,502
SC-539
RANGARI SUMITRA VITTHAL
149
54.65
53.85
55.45
10/11/1980
5503
103471
302732
5,503
NT2-164
HALNOR MANGESH MACHHINDRA
148
66.67
63.13
72.00
31/10/1986
5504
100558
300262
5,504
OBC-1115
HIWALE SONALI GORAKHNATH
148
65.96
64.31
71.60
25/07/1986
5505
300628
304856
5,505
SC-540
KAMBLE MADHAVI MILIND
148
65.59
65.08
67.27
02/11/1987
5506
100253
308660
5,506
OBC-1116
PATIL PALLAVI SURESH
148
63.96
63.08
63.27
11/09/1984
5507
300267
305605
5,507
SC-541
MESHRAM NARJOHAN NARESH
148
63.88
61.23
69.81
11/06/1987
5508
200377
307854
5,508
NT2-165
RUPNAWAR PRIYANKA BAJIRAO
148
63.84
63.31
69.45
02/06/1987
5509
301861
306597
5,509
DT(VJ)-125
RATHOD BHARTI BABUSING
148
63.51
62.85
64.90
26/06/1985
5510
100288
300411
5,510
OBC-1117
WANI SARITA SURYAKANT
148
61.96
60.23
64.73
12/06/1986
5511
301800
305401
5,511
SC-542
CHANDEKAR SWAPNIL DEVIDAS
148
61.84
60.62
66.00
28/03/1985
5512
100364
300939
5,512
DT(VJ)-126
PATIL ABHIJIT RAJENDRA
148
61.76
60.08
64.36
19/05/1986
5513
301067
306315
5,513
SC-543
SOMKUWAR SUCHITRA KISHORE
148
61.47
56.85
64.72
07/12/1985
ST-141
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 150 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
5514
200026
308201
5,514
OBC-1118
PATIL SHASHIKANT SHANTARAM
148
60.82
57.63
62.72
23/05/1986
5515
102034
303294
5,515
OBC-1119
PAGAR PARAG POPAT
148
60.45
61.61
61.09
31/05/1980
5516
201567
308109
5,516
ST-145
DAMSE MEGHNA LAXMAN
148
60.16
61.69
61.81
15/09/1986
5517
200527
308044
5,517
ST-146
AHIRE PRATIMA BHAGWAN
148
60.04
59.16
61.81
17/03/1987
5518
301059
305348
5,518
OBC-1120
CHANDEKAR PRIYANKA VISHNUPANT
148
60.04
57.85
62.91
28/08/1984
5519
200932
307187
5,519
OBC-1121
148
59.84
58.15
62.18
01/07/1986
5520
300129
306166
5,520
OBC-1122
BHUMBAR HARSHAL PRABHAKAR
148
59.51
55.04
63.45
31/05/1987
5521
300138
304453
5,521
SC-544
BHADARGE SHRADDHA SUDHIR
148
59.47
62.00
60.18
14/09/1987
5522
101444
303116
5,522
OBC-1123
NEMADE KISHOR BHALCHANDRA
148
59.31
57.46
61.81
05/03/1985
5523
400966
304235
5,523
OBC-1124
RAUT GAJANAN GUNAJIRAO
148
59.14
58.62
59.80
31/07/1985
5524
300339
305685
5,524
OBC-1125
WANJARI PRABHAKAR KUNDLIK
148
59.02
56.23
58.00
01/02/1986
5525
100311
300721
5,525
OBC-1126
ANSARI LUBNA ABDUL AHAD
148
58.78
59.31
58.00
05/12/1985
5526
103329
300590
5,526
NT1-114
BUDJADE GAYATRI SATISH
148
58.24
59.69
56.36
22/10/1985
5527
401378
303515
5,527
ST-147
MAGHADE KONDBA SHAMRAO
148
57.88
58.85
56.18
15/05/1985
5528
400100
309889
5,528
OBC-1127
RAGHUTE LATESH BHAGWAT
148
57.71
56.62
60.00
08/08/1985
5529
401192
304294
5,529
NT2-166
DESHMUKH BABASAHEB ANNASAHEB
148
57.39
55.23
59.63
03/01/1987
5530
400499
304366
5,530
SC-545
KAWALE CHHAYA KASHINATH
148
57.33
56.38
63.09
24/08/1985
5531
200386
307830
5,531
OBC-1128
PAGAR VISHALKUMAR MADHUKAR
148
57.27
55.38
57.45
19/12/1983
5532
103081
300912
5,532
NT2-167
PATIL MAHESH POPATRAO
148
57.18
57.23
59.81
10/09/1986
5533
201011
306973
5,533
DT(VJ)-127
RATHOD SHIVAJI SHANKARRAO
148
57.10
56.15
57.45
10/06/1981
5534
200528
307567
5,534
SC-546
KHARAT SUMIT BABASAHEB
148
56.53
56.46
55.45
05/01/1988
5535
200349
307504
5,535
SC-547
THOKAL PRAVIN CHHABURAO
148
56.37
56.92
56.18
03/05/1983
5536
101714
300493
5,536
ST-148
BHANGARE SANDESH VITTHALRAO
148
55.22
55.77
51.63
18/10/1985
5537
101279
301500
5,537
ST-149
DEVRAJ NILESH ASHOK
148
54.45
53.54
56.90
08/08/1985
5538
200058
308733
5,538
OBC-1129
BHANDARE VISHNUPANT SANDIPAN
148
52.94
51.54
54.18
26/01/1981
5539
301389
305911
5,539
OBC-1130
THAKARE RUPESH GOPAL
147
65.96
64.31
66.18
28/03/1986
5540
100415
300892
5,540
SC-548
SURVADE VRUSHALI PRAKASH
147
65.59
64.31
70.18
20/04/1987
5541
300636
306583
5,541
OBC-1131
DHANORKAR MANOJ ANANT
147
65.55
63.85
66.18
31/12/1987
5542
100644
302396
5,542
OBC-1132
ALGERI RASHMI PADMAKAR
147
64.49
62.31
68.00
12/04/1986
5543
200128
308711
5,543
OBC-1133
LANGOTE PRITI SAMBHAJI
147
64.41
60.92
66.54
18/10/1986
5544
201269
309087
5,544
NT2-168
NISHANDAR TUSHAR BHIMRAO
147
64.33
61.85
69.27
25/06/1988
5545
201327
300689
5,545
OBC-1134
JADHAV SNEHAL SURESH
147
64.29
61.46
64.73
05/07/1986
5546
300561
305846
5,546
OBC-1135
DORLIKAR GAURAV RAMESHRAO
147
62.16
60.69
61.27
23/04/1987
5547
400358
303981
5,547
OBC-1136
VEDPATHAK MANOJ UMESH
147
61.63
61.23
62.00
15/06/1987
5548
301956
305756
5,548
OBC-1137
WARADE VIVEK ASHOK
147
61.51
61.69
62.36
23/08/1985
5549
102598
300115
5,549
OBC-1138
PATIL ASHUTOSH PURUSHOTTAM
147
61.14
61.46
66.54
16/06/1985
5550
301380
305506
5,550
OBC-1139
JARILE DIPALI PANDURANG
147
60.86
59.15
61.81
13/01/1986
M JAVED IQBAL M JALEEL
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 151 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
5551
102590
301649
5,551
SC-549
JADHAV SUPESH ANANDRAO
147
60.78
57.85
66.54
07/07/1986
5552
101212
302739
5,552
ST-150
KAMBLE NIKHIL UTTAMRAO
147
60.49
59.31
60.73
18/07/1986
5553
102005
302830
5,553
SC-550
SABALE VIGHNAHARTA VIJAY
147
59.92
59.46
61.09
07/05/1984
5554
202084
307617
5,554
NT1-115
MESHRAM KIRAN VITHOBA
147
59.84
58.38
63.63
16/12/1982
5555
400223
303897
5,555
OBC-1140
KONDRALLU MAMTA SONAJI
147
59.35
57.33
61.09
11/10/1984
5556
301602
305061
5,556
NT1-116
GOSAVI NILESH MADAN
147
59.31
57.46
64.54
21/12/1987
5557
101893
301300
5,557
DT(VJ)-128
CHAVHAN VINOD BABULAL
147
58.57
57.46
60.36
19/12/1983
5558
300580
304857
5,558
OBC-1141
ADMANE PALLAVI DNYANESHWAR
147
58.12
54.00
61.63
01/08/1986
5559
200373
309060
5,559
ST-151
BHOJANE VIDYA RAMNATH
147
57.39
56.38
64.18
09/10/1987
5560
300166
305879
5,560
OBC-1142
LENDE TRUPTI GANESHRAO
147
57.27
58.08
55.27
06/06/1984
5561
400021
309686
5,561
ST-152
KOTHULE SHANKAR DATTARAO
147
56.94
55.62
56.00
05/10/1986
5562
100405
301505
5,562
NT3-115
KARAD AMIT DHONDIRAM
147
56.65
57.69
54.00
26/01/1985
5563
102581
300962
5,563
OBC-1143
PAWAR GAURAV BHALCHANDRA
147
56.57
57.15
56.72
16/10/1985
5564
102068
302313
5,564
ST-153
GODE NIKHIL RAJU
147
56.57
56.23
58.18
31/10/1984
5565
400296
303059
5,565
OBC-1144
PATIL PUSHPARAJ NILKANTH
147
56.24
55.54
58.54
05/03/1988
5566
201118
307853
5,566
NT1-117
GIRI SURAJ BALAJI
147
56.08
55.50
58.18
26/02/1985
5567
201976
303189
5,567
ST-154
DHARNE KALPAK PRABHAKAR
147
55.59
55.77
56.18
06/07/1986
5568
301949
305096
5,568
ST-155
ATRAM DEVISHRI PUNDLIK
147
55.43
56.31
51.09
06/05/1986
5569
300538
306917
5,569
SC-551
NITHAAL RAJRATNA GHANSHYAM
147
55.27
55.31
54.72
05/05/1982
5570
300409
305889
5,570
SC-552
SHAMBHARKAR SHWETA BHAVIKDAS
147
55.22
52.62
58.54
05/04/1984
5571
100217
301633
5,571
DT(VJ)-129
RAJPUT RUPALI RAJENDRASING
147
54.82
54.92
55.27
27/03/1983
5572
202107
309352
5,572
SC-553
MANE ARVIND ASHOKRAO
147
53.88
53.54
55.63
29/09/1984
5573
301920
306959
5,573
ST-156
CHAPE ASHISH MADHUKAR
146
68.65
63.77
74.72
10/06/1988
5574
301443
304805
5,574
OBC-1145
PANDEY PARAG RAM
146
67.14
62.38
71.27
19/06/1983
5575
300488
306815
5,575
OBC-1146
NIKAM SNEHA GULABRAO
146
66.38
65.50
68.00
22/01/1987
5576
201651
307376
5,576
OBC-1147
JORWEKAR SHRADDHA PRATAPRAO
146
65.43
61.08
74.18
18/10/1987
5577
103284
301549
5,577
SC-554
RANKHAMBE HARSHALI BHARAT
146
64.19
63.97
66.00
28/06/1987
5578
101101
302969
5,578
SC-555
SONAWANE ANUPAM ASHOK
146
63.67
60.85
67.82
23/05/1985
5579
301096
304806
5,579
OBC-1148
NISAL ROSHAN KESHAVRAOJI
146
63.59
60.31
66.36
26/05/1987
5580
100595
302782
5,580
OBC-1149
PATIL SIDDHESH PRAKASH
146
62.64
61.98
64.54
09/11/1986
5581
300868
305461
5,581
OBC-1150
BOBDE SWAPNIL VIJAY
146
62.61
59.38
64.90
05/05/1987
5582
401374
304349
5,582
NT1-118
BAN SURESH VITTHALRAO
146
62.41
63.23
64.18
10/05/1984
5583
300689
306162
5,583
SC-556
DHOLE ANANDKUMAR MADHAVRAO
146
62.29
60.31
67.81
21/07/1986
5584
102646
301017
5,584
ST-157
SURYAWANSHI SACHIN ANANDA
146
60.16
58.02
65.45
28/12/1987
5585
401493
303939
5,585
NT2-169
SID SANJAY NAMDEV
146
60.12
59.23
61.45
20/07/1986
5586
302120
306185
5,586
OBC-1151
BONDRE AMOL GOWARDHAN
146
59.96
57.23
57.45
30/03/1984
5587
200430
309089
5,587
NT1-119
HATTALAGE VANDANA GUNDA
146
59.80
57.92
64.54
20/09/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 152 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5588
201814
308285
5,588
5589
300323
304706
5590
101577
302979
5591
300470
5592
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
OBC-1152
NAPHADE MANOJ EKNATH
146
59.71
59.62
58.55
10/03/1982
5,589
ST-158
DANDEKAR GAURAV VIKAS
146
59.35
55.62
60.18
04/08/1986
5,590
SC-557
KONDVILKAR ASHWINI CHANDRAMOHAN
146
58.65
55.38
63.81
22/04/1983
305469
5,591
OBC-1153
PODE HEMANT LAXMANRAO
146
58.57
55.69
59.81
01/09/1986
102014
302825
5,592
ST-159
SAPKALE BHAVANA BALKRISHNA
146
58.49
59.08
60.90
21/02/1986
5593
301027
305309
5,593
ST-160
KODAPE HIMANI DWARKAPRASAD
146
57.84
56.92
58.00
11/03/1987
5594
400376
304378
5,594
OBC-1154
BURSE YOGITA SATISH
146
57.80
56.00
59.63
14/04/1982
5595
101803
302477
5,595
SC-558
AHIRE NITEEN SUBHASH
146
57.63
56.46
58.36
04/08/1982
5596
200246
303141
5,596
OBC-1155
SHINDE MILIND MARTAND
146
57.51
55.69
59.09
17/07/1985
5597
101399
300639
5,597
NT1-120
SATOTE CHETAN MAHADEO
146
57.14
56.54
55.27
07/04/1987
5598
201243
307726
5,598
SC-559
BHALSHANKAR RUPALI SUKHADEO
146
56.78
57.23
56.36
09/11/1982
5599
300984
305063
5,599
NT3-116
SALVE SACHIN VINAYAKRAO
146
56.45
55.15
56.36
13/08/1985
5600
102355
301763
5,600
ST-161
SHAKIL SUBOOR AHMED
146
56.37
57.31
56.72
03/05/1986
5601
301204
304915
5,601
OBC-1156
DESHMUKH AKSHAY ARVIND
146
55.43
53.54
54.54
25/05/1986
5602
400554
304355
5,602
OBC-1157
SONWANE VISHWAMBHAR GURULING
146
54.24
54.62
54.36
01/07/1984
5603
201486
307307
5,603
SC-560
THORAT SANDESH GORAKH
146
52.31
53.07
52.00
06/11/1978
5604
200230
307799
5,604
OBC-1158
LOKHANDE NILIMA ATMARAM
145
65.43
63.15
68.18
08/04/1986
5605
200223
307403
5,605
OBC-1159
CHITRAKAR SNEHA AJAYRAO
145
65.10
59.77
73.27
10/02/1988
5606
100586
307155
5,606
NT3-117
BIKKAD VASANT SANDIPAN
145
64.94
64.23
68.18
05/05/1984
5607
201956
303181
5,607
OBC-1160
PATIL KALPITA ANIL
145
64.08
63.15
64.18
14/03/1988
5608
103222
302862
5,608
SC-561
KAMBLE ANUPAM ARVIND
145
63.76
61.92
64.18
12/07/1985
5609
400224
310012
5,609
SC-562
MAHAVARAKAR VARSHA NARSINGRAO
145
62.82
61.15
64.36
03/06/1987
5610
301545
305881
5,610
SC-563
KHOBRAGADE ANSHUMAN VASANT
145
62.49
60.08
61.40
17/08/1985
5611
100647
301988
5,611
OBC-1161
TANDEL ABHIJIT ANANT
145
62.35
59.00
66.36
25/06/1982
5612
200084
310013
5,612
OBC-1162
BHIKANE DEVIKA BHARAT
145
61.63
61.00
63.09
23/05/1987
5613
300830
305208
5,613
OBC-1163
KURHATKAR SUJATA SUDHAKAR
145
61.41
61.78
58.55
04/06/1978
5614
200683
309095
5,614
ST-162
JOSHI MAYUR UMA
145
60.94
61.92
64.18
24/05/1987
5615
400396
303937
5,615
NT2-170
HEGADE SHRIKANT TUKARAM
145
60.90
58.85
62.90
06/07/1987
5616
400482
304559
5,616
SC-564
MUNESHWAR VAISHALI NARAYANRAO
145
60.57
58.23
67.09
24/07/1981
5617
400750
304629
5,617
NT3-118
MUNDE KESHAV ANIL
145
60.24
61.00
62.90
05/06/1981
5618
200942
308222
5,618
NT2-171
JEDGE RAHUL ROHIDAS
145
59.02
56.34
60.36
11/06/1985
5619
300590
306828
5,619
OBC-1164
DESHMUKH SUSHIL DILIPRAO
145
58.94
58.46
63.82
01/10/1982
5620
400226
303570
5,620
DT(VJ)-130
SHEVGAN JYOTI VIJAYSING
145
58.78
57.23
60.72
12/09/1985
5621
301168
305283
5,621
SC-565
RAMTEKE NITIN DNYANESHWAR
145
58.78
54.31
61.81
23/04/1985
5622
200713
307546
5,622
OBC-1165
PADGHAN AMIT ACHYUTRAO
145
58.04
58.38
59.64
09/06/1985
5623
400256
304530
5,623
OBC-1166
ABDUL ABDUL SAMI ABDUL MAJEED
145
57.35
56.46
58.72
28/07/1984
5624
300875
305529
5,624
ST-163
YELKE VISHAL RAMDAS
145
57.18
55.85
57.81
17/03/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 153 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
5625
201484
307998
5,625
SC-566
JADHAV SHRIKANT SURESH
145
57.12
57.86
57.75
08/02/1980
5626
103435
301062
5,626
SC-567
KAKADE ASHUTOSH ASHOK
145
56.94
55.46
58.18
14/02/1985
5627
200757
308157
5,627
SC-568
KAMBLE SUJATA VYANKAT
145
56.86
57.62
56.18
20/07/1982
5628
102392
300162
5,628
OBC-1167
MANDGE SHRIKANT ASHOK
145
56.82
57.69
60.54
22/01/1983
5629
300586
306751
5,629
OBC-1168
GHODKI SARANG GAJANAN
145
56.41
54.23
59.81
21/04/1986
5630
301157
306575
5,630
SC-569
MESHRAM SHAILA BHAKTRAJ
145
56.24
55.00
56.36
04/07/1983
5631
300587
306839
5,631
OBC-1169
WAKODE TRUPTI ASHOK
145
56.12
55.54
55.09
09/10/1985
5632
400139
303502
5,632
OBC-1170
MITKARE SARIKA PRADEEP
145
56.02
56.56
55.81
24/12/1984
5633
200206
307270
5,633
ST-164
MAHALE DINKAR LAXMAN
145
55.59
56.38
52.54
11/09/1984
5634
100079
301767
5,634
SC-570
ZALTE NITIN RAMESH
145
54.51
54.58
54.36
11/04/1985
5635
400377
304302
5,635
DT(VJ)-131
PAWAR SACHIN MOHAN
145
54.20
53.15
55.81
02/05/1984
5636
300797
306140
5,636
OBC-1171
CHAUDHARI NAYAN LAXMAN
144
65.43
63.15
70.18
19/10/1987
5637
400892
303129
5,637
OBC-1172
SURVASE ADITI CHANDRAKANT
144
65.18
62.46
67.27
22/11/1986
5638
201858
309183
5,638
OBC-1173
BANSODE SUSHANT SHIVAJI
144
64.61
64.23
70.36
02/03/1985
5639
101586
301743
5,639
NT2-172
TADKE DNYANESH SHIVAJI
144
64.61
60.77
69.81
20/08/1986
5640
300690
306584
5,640
OBC-1174
BORIKAR MAHESH YOGESH
144
63.67
61.46
65.45
08/05/1987
5641
100556
302233
5,641
NT3-119
MUNDHE PALLAVI ABHAY
144
63.67
61.08
65.45
28/01/1986
5642
101397
300890
5,642
SC-571
KOSE SANHITA MADHUKAR
144
63.18
59.69
69.27
26/06/1986
5643
201584
307910
5,643
OBC-1175
CHANDANSHIV NAMRATA BHANUDAS
144
62.78
59.00
67.81
17/07/1987
5644
101940
309413
5,644
SC-572
JADHAV SHEEFALI SHAILESHCHANDRA
144
62.65
62.46
65.45
22/05/1986
5645
102099
301551
5,645
OBC-1176
SASWADE KALPESH CHANDRAKANT
144
62.61
61.38
67.09
25/09/1986
5646
300956
306508
5,646
OBC-1177
KOLHE GUNJAN RAMESHRAO
144
61.35
60.31
61.63
04/01/1986
5647
300223
305219
5,647
SC-573
WASNIK SAMRUDDHI DADARAO
144
61.31
62.62
60.18
04/01/1987
5648
103209
300894
5,648
NT2-173
GHAGARE SANTOSH PANDURANG
144
60.24
60.85
62.54
17/04/1988
5649
400981
303290
5,649
OBC-1178
KALOKHE VIKRANT SANJAY
144
59.92
57.77
66.72
28/05/1981
5650
200177
310029
5,650
SC-574
RANDIVE SACHITANAND NARSING
144
59.71
58.31
58.90
13/02/1982
5651
300459
306593
5,651
ST-165
SALAM JAYSHREE LAXMANRAO
144
59.63
59.23
58.36
04/07/1986
5652
201842
308708
5,652
NT1-121
LONDHE ARATI ANANTRAO
144
59.59
59.62
57.63
11/10/1985
5653
200195
309875
5,653
DT(VJ)-132
NAVANDIKAR KRANTIKUMAR MADHAVRAO
144
59.55
58.69
63.82
05/01/1988
5654
300678
305769
5,654
OBC-1179
MUTTAWAR ABHIJEET SANTOSH
144
59.47
60.62
56.54
30/06/1985
5655
103177
302643
5,655
ST-166
GHADGE NEELESH TANAJI
144
59.27
61.00
56.00
08/02/1985
5656
100895
301350
5,656
SC-575
SHINDE NITIN SURESH
144
58.45
57.85
58.90
27/04/1986
5657
201251
308624
5,657
SC-576
KHADE PRADIP BHOJAJI
144
58.24
55.54
61.45
15/01/1985
5658
300023
306035
5,658
SC-577
PATIL PANKAJ SURESH
144
58.12
55.85
62.00
04/01/1981
5659
301007
305062
5,659
NT1-122
SURJUSE PANKAJ NAMDEORAO
144
57.92
56.23
60.00
06/07/1984
5660
301604
308706
5,660
SC-578
BHAWATKAR MINAL JAIDEORAO
144
57.73
57.72
56.54
23/02/1985
5661
401093
303602
5,661
SC-579
HATKAR SANDHYA NARAYANRAO
144
57.39
54.77
59.81
04/04/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 154 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5662
400208
304587
5,662
OBC-1180
GUJALWAR SATISH VENKATRAO
144
56.69
55.23
57.09
07/12/1984
5663
301514
305107
5,663
ST-167
SALAM HINATAI SHESHRAO
144
56.16
54.23
56.90
03/01/1987
5664
200103
307388
5,664
NT3-120
SANGLE SNEHAL SHYAMSUNDER
144
55.51
56.31
54.00
01/07/1987
5665
301700
305269
5,665
OBC-1181
GAIKWAD SATISH DAYARAMJI
144
54.65
54.69
53.27
16/06/1985
5666
301725
305653
5,666
SC-580
NANDESHWAR SWETA ANNAJI
143
64.45
61.85
70.90
24/06/1983
5667
100818
306898
5,667
OBC-1182
CHANDGE MOKSHADA SUDHIRRAO
143
64.00
63.77
63.09
08/09/1984
5668
200339
307915
5,668
OBC-1183
PAWAR PRANJAL PRADEEP
143
63.22
59.38
65.63
04/02/1985
5669
102043
302656
5,669
SC-581
GAWALI SAGAR SUDHAKAR
143
62.61
58.85
66.91
30/08/1982
5670
400097
303730
5,670
SC-582
JYOTIPURKAR AJEET PADMAKARRAO
143
62.08
57.46
74.36
11/07/1984
5671
401504
304636
5,671
NT2-174
BARDE NITIN MANOHAR
143
61.63
58.54
66.54
03/06/1986
5672
400342
304002
5,672
OBC-1184
MOOSA SHAJIYA SARWAR ABDUL SHAKOOR
143
61.59
62.46
63.63
05/05/1986
5673
201114
307645
5,673
OBC-1185
RAUT SNEHA VIJAY
143
61.38
59.69
63.27
28/10/1985
5674
200703
307658
5,674
NT2-175
THOMBARE PRIYANKA CHANDRAKANT
143
60.73
59.69
65.63
11/05/1987
5675
101402
304030
5,675
OBC-1186
MUTHE MAHESH BHAUSAHEB
143
60.57
57.92
62.90
13/10/1985
5676
401372
304101
5,676
OBC-1187
POSANE ANUJA RAJENDRA
143
59.88
58.77
59.64
04/05/1985
5677
300801
305760
5,677
OBC-1188
JAISWAL CHETAN AJAY
143
59.80
60.53
60.54
03/08/1986
5678
102481
302201
5,678
ST-168
PAWAR HARSHA PANDURANG
143
59.35
56.31
66.18
19/09/1987
5679
301337
306169
5,679
SC-583
KHOBRAGADE VIDHYA DHNYANESHWAR
143
59.18
58.31
60.00
05/10/1985
5680
300440
305984
5,680
SC-584
DURGE SHILPA MAROTI
143
59.06
59.92
63.27
05/09/1986
5681
401290
304219
5,681
OBC-1189
RAIMULE MADHUR NIVRUTTI
143
59.02
55.65
60.90
15/08/1986
5682
401020
308567
5,682
SC-585
MANE MAHESHKUMAR LAXMAN
143
58.86
58.08
57.63
18/11/1979
5683
101631
302610
5,683
OBC-1190
TALEKAR NANDA NARAYANRAO
143
58.82
61.62
59.09
16/08/1980
5684
201554
309712
5,684
NT3-121
CHOURE DASHARATH ACHYUTRAO
143
58.29
56.77
60.90
10/02/1986
5685
201711
307237
5,685
OBC-1191
MAKODE PRIYA JAGANNATH
143
58.00
58.23
60.36
06/10/1985
5686
301412
305587
5,686
KUMAR MAHTO SUBODH RAM PRAGASH
143
57.50
56.54
56.36
12/12/1984
5687
200931
307433
5,687
OBC-1192
NARWADE ASHISH HANWANTRAO
143
57.47
56.64
56.90
31/12/1985
5688
401356
303990
5,688
NT1-123
BHARTI GANESH PRABHAKARRAO
143
57.27
55.85
60.36
03/10/1985
5689
101114
302283
5,689
ST-169
SUREWAD PRADNYA BALIRAM
143
56.78
60.00
54.72
19/09/1984
5690
400278
310008
5,690
NT3-122
DHAKNE VARSHA RAMESHRAO
143
56.67
55.42
60.72
21/06/1986
5691
202083
309290
5,691
ST-170
ATRAM RAVINDRA SURYABHAN
143
56.61
56.54
57.27
08/09/1986
5692
301341
306979
5,692
OBC-1193
INGLE NITIN JANIKRAO
143
56.00
54.77
53.81
01/09/1984
5693
301393
306596
5,693
OBC-1194
CHOPDE NARENDRA BHASKARRAO
143
55.65
54.73
58.18
18/02/1982
5694
100472
300899
5,694
OBC-1195
MOMIN AYAZ AHMAD MOHD SHAFIQUE
143
55.51
56.60
54.33
16/04/1975
5695
100626
302185
5,695
DT(VJ)-133
RATHOD MAYA VITHAL
143
55.35
54.80
58.91
28/09/1983
5696
400432
304384
5,696
OBC-1196
BAHEKAR INDRAJEET LAXMAN
143
55.27
54.23
56.54
26/10/1983
5697
300260
306161
5,697
OBC-1197
WANKHEDE AMOL MORESHWAR
142
63.76
60.31
65.81
12/01/1984
5698
300986
306254
5,698
OBC-1198
DEVHARE MANGESH BHASKARRAO
142
63.76
60.23
67.81
17/05/1986
PH-16
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 155 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5699
300248
305323
5,699
5700
201108
309116
5701
101767
302950
5702
301061
5703
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
OBC-1199
TAJNE RUCHA RAVIKANT
142
63.27
62.23
61.81
22/11/1986
5,700
OBC-1200
PAWAR VAIBHAV BHASKAR
142
63.18
57.69
70.36
02/06/1988
5,701
OBC-1201
CHAUDHARI PRAFULLA MADHUKAR
142
62.98
60.62
65.63
19/11/1984
305596
5,702
OBC-1202
DHAGE RAJESH SURESHRAO
142
62.04
60.15
65.63
25/04/1986
300959
306930
5,703
OBC-1203
BODKHE MAHESH VIJAY
142
61.51
59.85
61.63
21/02/1987
5704
101646
302301
5,704
NT3-123
SANAP SANDIP DINKAR
142
60.89
59.39
64.00
15/09/1984
5705
103208
301702
5,705
DT(VJ)-134
KUSALKAR MINAL VASANT
142
60.11
58.59
63.09
03/09/1986
5706
401060
304240
5,706
ST-171
JATALE VINAYAK VISHWANATH
142
59.92
59.15
61.09
31/07/1986
5707
102218
309164
5,707
SC-586
CHANDANSHIVE VISHAL BHIKAJI
142
59.88
58.85
63.63
08/11/1983
5708
301689
305716
5,708
OBC-1204
WARADE MEENAL MURLIDHAR
142
59.71
59.31
60.18
18/11/1986
5709
400568
304444
5,709
OBC-1205
BHATANGLIKAR PREETI PRAKASHRAO
142
59.71
58.38
60.18
07/12/1987
5710
300196
305710
5,710
OBC-1206
TEMBHARE VENENDRA DEBILAL
142
59.51
59.00
63.09
25/06/1987
5711
201012
308123
5,711
OBC-1207
BHAWAR VRUSHALI AMBADAS
142
59.18
57.69
59.27
19/05/1984
5712
103190
302900
5,712
OBC-1208
PAWAR SUDARSHAN SURENDRA
142
58.24
54.77
60.90
28/04/1984
5713
103321
301013
5,713
OBC-1209
PATIL SWAPNIL VIJAY
142
58.01
55.27
60.18
20/09/1985
5714
101274
302600
5,714
DT(VJ)-135
SHAH NEELIMA ABDAL
142
57.59
57.69
57.63
08/07/1985
5715
301259
306963
5,715
DT(VJ)-136
CHAVHAN SHITAL SHRICHAND
142
57.31
56.92
58.72
09/09/1985
5716
201603
303203
5,716
ST-172
NAIK VINOD ARJUN
142
56.98
57.54
57.45
04/08/1980
5717
102485
302114
5,717
ST-173
GABHALE SANJAY DHAVALA
142
56.90
57.62
57.63
22/06/1987
5718
100274
301402
5,718
SC-587
SATDEVE VIVEKKUMAR GANESH
142
56.90
56.85
56.00
28/06/1984
5719
301445
305307
5,719
SC-588
JAMBULKAR REENA RAVINDRA
142
56.49
52.77
55.81
22/03/1985
5720
300146
306885
5,720
ST-174
JUMNAKE SNEHAL FAKIRA
142
56.45
55.38
58.90
19/08/1986
5721
201087
303208
5,721
ST-175
VALAVI VANDANA DHAKU
142
56.16
56.62
56.54
02/07/1984
5722
200178
308984
5,722
NT2-176
KOLEKAR KIRTEE BHIMRAO
142
55.59
52.62
57.81
23/06/1986
5723
101645
302814
5,723
ST-176
MAHALE JAYESH YASHAVANT
142
54.86
54.92
55.45
11/10/1986
5724
200205
309494
5,724
SC-589
KAMBLE AMIT ARJUN
142
54.16
54.92
53.09
12/06/1983
5725
201216
303267
5,725
OBC-1210
MANKAR CHANDRAVADAN ASHOK
142
53.51
53.69
53.45
01/06/1983
5726
200903
307884
5,726
OBC-1211
SHETE HARSHADA RAM
141
68.78
67.15
72.90
01/06/1987
5727
201081
307444
5,727
ST-177
TORASAKAR SAGAR MOHAN
141
65.14
61.23
66.91
12/07/1986
5728
100879
302260
5,728
NT2-177
KALE ASHVINI KAKA
141
64.73
62.23
71.27
24/03/1988
5729
201988
307423
5,729
SC-590
HIVALE NITIN SUKADEV
141
63.71
61.15
65.81
31/01/1984
5730
300743
306105
5,730
NT3-124
JAYBHAYE ASHWINI VILAS
141
63.18
62.77
66.72
01/01/1987
5731
400845
303940
5,731
OBC-1212
ATTARDE DHEERAJ SOMANATH
141
63.14
61.38
63.45
21/12/1987
5732
401314
303689
5,732
OBC-1213
KHARAT NIKHIL ASHOK
141
62.53
61.54
64.72
23/12/1985
5733
102358
303037
5,733
OBC-1214
AHER NILESH SHIVRAM
141
62.04
61.08
64.00
26/05/1987
5734
302089
305805
5,734
DT(VJ)-137
RATHOD JAGDISH MURLIDHAR
141
61.87
65.60
52.88
18/10/1972
5735
102514
302029
5,735
SC-591
PARIHAR KETANKUMAR JAGANNATH
141
61.84
61.77
64.00
22/11/1981
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 156 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5736
301526
305393
5,736
OBC-1215
SHAHARE AMIT DAMODHAR
141
61.02
59.15
59.63
04/12/1980
5737
102027
301213
5,737
OBC-1216
KARAMBALE OMKAR NARAYAN
141
60.94
59.46
64.18
27/05/1986
5738
201412
309104
5,738
NT1-124
CHOUGULE RAMATIRTH VIVEKANAND
141
60.90
61.54
64.72
03/08/1981
5739
102259
302409
5,739
SC-592
CHAUHAN KHUSHBOO HARESH
141
60.86
59.69
66.18
22/12/1987
5740
301885
306635
5,740
SC-593
WANKHADE SANDEEP PARACHAND
141
59.43
57.77
61.81
11/01/1982
5741
102721
302221
5,741
OBC-1217
KALASKAR NITIN DHONDIBARAO
141
59.27
57.62
58.54
25/07/1986
5742
201667
307255
5,742
NT1-125
SHINDE SANGRAM RAMCHANDRA
141
59.19
60.46
57.82
09/06/1985
5743
102733
311459
5,743
SC-594
ZENDE MAYURI WAMAN
141
59.18
58.23
59.64
11/07/1986
5744
200810
303093
5,744
ST-178
GANGURDE NITA JAISINGH
141
59.18
57.46
62.00
03/11/1986
5745
200009
303153
5,745
NT1-126
LOHAR VAISHALI RAMESH
141
59.02
58.15
61.82
27/02/1985
5746
300571
305254
5,746
ST-179
YUNATI MONICA SURESH
141
58.98
58.54
58.54
10/12/1984
5747
101373
302336
5,747
SC-595
RAUT NITIN RAMESH
141
58.82
58.85
57.45
06/06/1984
5748
400721
304489
5,748
ST-180
GOVINDWAR SONAL HANMANTRAO
141
58.69
61.23
57.27
28/05/1987
5749
101137
301126
5,749
SC-596
KAMBLE ROHIT SHRIRANG
141
58.53
58.31
57.09
09/05/1985
5750
201020
309088
5,750
OBC-1218
MALVADE SUPRIYA SURYAKANT
141
58.20
57.08
58.54
16/11/1983
5751
400727
304499
5,751
ST-181
PUPALWAD APARNA SUDAM
141
58.16
57.08
59.45
17/06/1984
5752
400318
304277
5,752
ST-182
SHINDE SAPANA NARAYANRAO
141
57.97
56.95
57.45
05/05/1983
5753
102730
300230
5,753
OBC-1219
MAGAR KIRANKUMAR VASANTRAO
141
57.88
56.23
60.00
06/10/1985
5754
103296
302639
5,754
SC-597
ALONE PRADNYA GAJANAN
141
57.67
57.08
58.18
14/10/1981
5755
300776
306013
5,755
SC-598
WANKAR ARVIND GHANSHAM
141
57.47
56.77
57.81
27/12/1983
5756
401624
303791
5,756
ST-183
UPPOD SAVITA RAMESHRAO
141
57.39
56.85
58.90
14/10/1984
5757
202111
303186
5,757
ST-184
VASAVE ASHWINI BAPU
141
56.98
56.31
59.27
08/04/1985
5758
400904
303234
5,758
OBC-1220
GANGURDE PAVANRAJ VASANTRAO
141
55.69
55.04
59.63
11/08/1983
5759
401396
304290
5,759
OBC-1221
PHALAK SONAL NILKANTHA
141
55.06
53.62
60.18
04/12/1982
5760
103367
301597
5,760
SC-599
WAKLE SATISH ANSHIRAM
141
54.41
53.38
54.18
17/01/1983
5761
101906
300138
5,761
SC-600
PAWAR VAIBHAV TANAJI
141
53.94
53.36
53.81
15/03/1982
5762
400106
310003
5,762
OBC-1222
GAIKWAD PRASAD PARASHURAM
140
67.76
65.31
73.81
12/01/1988
5763
301012
306791
5,763
OBC-1223
GOTE PANKAJ BHAGAWAN
140
65.63
62.00
72.55
08/08/1986
5764
401688
306764
5,764
OBC-1224
RAJGURU AMOL TRYAMBAKRAO
140
63.71
61.31
66.18
29/12/1985
5765
401185
302138
5,765
NT3-125
SANGLE AVINASH LAXMANRAO
140
62.49
61.92
64.00
15/08/1982
5766
201495
307502
5,766
OBC-1225
DOKE PRADNYA DASHARATH
140
62.16
60.23
67.09
16/12/1987
5767
101943
301040
5,767
140
60.98
60.15
64.90
24/12/1985
5768
301721
305114
5,768
OBC-1226
BHAWALKAR PRANAY RAMBHAU
140
60.53
59.85
63.27
07/12/1985
5769
101367
300037
5,769
OBC-1227
MOMIN SALIM AHMAD ABDUR RAZZAQUE
140
59.47
58.08
57.63
13/10/1985
5770
301280
305316
5,770
OBC-1228
BARANGE HARSHIT KISHORILAL
140
58.45
57.92
59.45
03/09/1980
5771
301222
305074
5,771
SC-601
SURYAWANSHI HARSHALATA ARVIND
140
58.41
58.15
59.63
24/03/1983
5772
100234
301348
5,772
ST-185
JOPALE PRADIP BABANRAO
140
58.29
57.15
60.18
21/07/1981
PH-17
Name of The Candidate
RUBIA BANO LIYAQAT ALI
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 157 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Name of The Candidate
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
5773
200991
309359
5,773
NT1-127
BHOI KEDAR SUNIL
140
58.04
56.00
61.45
06/05/1987
5774
300111
303709
5,774
OBC-1229
SHINGNE RANJANA CHANDRAKANT
140
57.10
55.92
59.09
17/07/1980
5775
400650
304605
5,775
ST-186
THAKUR GANESH PANDURANGRAO
140
56.57
55.77
58.54
05/12/1980
5776
300115
306876
5,776
SC-602
DIGHADE SHASHIKANT RAMDAS
140
56.53
54.69
56.55
25/01/1982
5777
301477
306598
5,777
OBC-1230
TIKHE SUBODH ASHOK
140
56.49
55.62
59.27
22/09/1984
5778
100951
300537
5,778
ST-187
PADVI MAYA VIRSING
140
56.42
55.80
60.18
01/03/1985
5779
301394
305999
5,779
SC-603
KAMBLE AMOL BHAGYAWAN
140
56.08
55.77
57.27
26/04/1987
5780
200225
309133
5,780
SC-604
AWASARMOL SUMIT SAHEBRAO
140
55.43
55.19
58.72
17/01/1987
5781
200403
307424
5,781
ST-188
NAIK RAJESH DONGARSING
140
55.18
55.92
54.18
24/05/1982
5782
201389
307478
5,782
SC-605
PADWEKAR RINA VISHWANATH
140
52.69
50.77
55.09
30/12/1980
5783
300992
306317
5,783
NT3-126
BODKHE SHEETAL CHANDRAHAS
139
68.45
67.85
75.45
02/05/1988
5784
101999
300886
5,784
OBC-1231
PATIL SHRUTI SUBHASH
139
66.45
63.15
68.54
30/01/1986
5785
301431
306595
5,785
OBC-1232
LANDE SAURABH ASHOK
139
64.86
63.62
64.72
03/08/1986
5786
301427
306799
5,786
OBC-1233
JAISWAL SHRIYESH SUBHASH
139
64.69
59.38
71.27
14/10/1986
5787
100392
302402
5,787
NT2-178
ASKAR AMOL RAMESH
139
64.35
59.39
72.18
11/12/1986
5788
400338
304167
5,788
DT(VJ)-138
CHARWANDE NEETA MADANSINGH
139
63.47
62.15
65.81
28/09/1986
5789
301899
304770
5,789
OBC-1234
TARALE PRIYANKA RAMESH
139
62.61
63.85
61.63
31/01/1986
5790
102959
300565
5,790
OBC-1235
TAPIYAWALA KRUTI BHARATKUMAR
139
62.24
62.15
62.72
26/06/1987
5791
200773
308279
5,791
SC-606
GAIKWAD ARTI VISHWAS
139
61.63
59.54
63.63
04/06/1987
5792
103124
302872
5,792
OBC-1236
PATIL SUSHIL DEVIDAS
139
61.47
59.15
63.09
21/04/1986
5793
201955
308606
5,793
NT2-179
ANUSE ANAND MANSING
139
60.73
61.77
59.09
16/04/1985
5794
201315
307919
5,794
OBC-1237
SAHU SONY ASHOK
139
60.24
57.85
63.09
18/05/1982
5795
100545
311482
5,795
SC-607
WAGHMARE SONAL BRAMHADEO
139
60.16
59.92
62.54
10/10/1982
5796
300633
304905
5,796
SC-608
MESHRAM SUPRIYA MUKUNDA
139
60.08
57.46
59.45
07/05/1985
5797
301230
305971
5,797
OBC-1238
AWANDKAR DEEPALI PRALHADRAO
139
60.04
58.54
60.54
09/01/1985
5798
102722
301689
5,798
SC-609
BHONGADE MANGALA DADARAO
139
59.51
57.62
60.00
09/09/1980
5799
400659
304576
5,799
ST-189
DUDULE CHARUSHILA NAMDEORAO
139
59.43
60.00
61.09
18/03/1987
5800
200911
303958
5,800
SC-610
BHALERAO AMOL DANIEL
139
58.53
57.15
57.82
09/12/1984
5801
103005
300638
5,801
OBC-1239
KHADKE VISHWESH VISHWANATH
139
58.49
55.46
62.18
10/11/1984
5802
300957
306076
5,802
SC-611
GANJRE SHITAL DEORAO
139
58.32
58.61
55.88
28/11/1977
5803
100796
300321
5,803
ST-190
SUPE SMITA DEORAM
139
58.25
58.78
58.36
17/06/1985
5804
401316
309513
5,804
DT(VJ)-139
RAJPUT GANESH HARISHCHANDRA
139
57.96
57.77
53.81
07/03/1984
5805
103349
301118
5,805
OBC-1240
KUMBHAR ARVIND VITTHAL
139
57.43
58.15
60.54
07/08/1985
5806
101178
300649
5,806
SC-612
JADKAR SACHIN SHIVAJI
139
57.43
54.46
61.81
25/02/1984
5807
301293
305758
5,807
ST-191
KUMRE ROHAN NATTHUJI
139
56.98
56.08
54.36
24/04/1986
5808
101896
301322
5,808
OBC-1241
SHAIKH ATIF MUGHNI
139
56.94
56.31
57.09
15/06/1982
5809
201767
308115
5,809
SC-613
ZILE UMESH MADHAVRAO
139
56.86
57.54
56.94
29/06/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 158 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5810
400520
303637
5,810
SC-614
PUNDGE SUSHILKUMAR NARAYANRAO
139
56.53
55.69
58.36
10/10/1983
5811
201256
307788
5,811
OBC-1242
SARODE KOMAL DEVIDAS
139
55.69
55.38
56.18
04/11/1985
5812
400711
304505
5,812
ST-192
SHINGARWAD SHRIKANT SHANKARRAO
139
55.63
55.08
55.63
04/06/1985
5813
102568
301825
5,813
SC-615
MAGAR RAJANI DILIP
139
55.51
55.34
54.18
13/05/1984
5814
101829
301510
5,814
ST-193
TADAVI TAHER AHAMAD
139
55.39
54.77
58.90
29/06/1985
5815
200519
306856
5,815
SC-616
GONDANE SHIRISH RENURAO
139
53.88
52.31
52.91
06/05/1986
5816
300325
306805
5,816
OBC-1243
SIRASKAR RAHUL SHRIKRISHNA
138
65.10
63.31
66.72
20/01/1987
5817
400237
304103
5,817
OBC-1244
PANCHAL SUVARNA SUDHAKAR
138
64.12
62.54
67.45
13/01/1988
5818
401434
309939
5,818
SC-617
KUBDE DEEPAK ASHOK
138
63.88
61.85
68.72
27/07/1987
5819
103328
301311
5,819
OBC-1245
MUKUND YOGESHWAR SURESHRAO
138
63.67
60.92
68.36
27/09/1986
5820
201258
308692
5,820
OBC-1246
RAWAT VISHAL UMA SHANKER
138
62.93
62.37
61.27
07/04/1983
5821
101531
302909
5,821
SC-618
SADAFULE MANOJ BANSILAL
138
62.36
61.23
66.54
08/06/1983
5822
301962
306798
5,822
OBC-1247
JAISWAL SIDDHIKA SUBHASH
138
62.08
60.46
65.09
02/01/1985
5823
100013
301122
5,823
SC-619
SHIRSAT GAURAV BHIMRAO
138
61.80
58.70
63.63
20/09/1983
5824
201910
308152
5,824
OBC-1248
KHAIRNAR SAVITA NIVRUTTI
138
61.67
60.46
65.63
13/07/1984
5825
301883
304858
5,825
OBC-1249
SAYARE POONAM CHANDRAKANT
138
61.59
60.38
60.90
03/11/1986
5826
301635
306257
5,826
OBC-1250
ATKARI VIDYA RAMRAO
138
61.55
57.93
63.09
12/05/1984
5827
300583
305310
5,827
OBC-1251
MAHULE SANJAYKUMAR KHEMLAL
138
61.51
59.46
65.63
14/11/1984
5828
102354
302808
5,828
NT2-180
CHAUDHARI SANGITA SUPADU
138
61.47
61.08
62.72
05/01/1985
5829
200165
308119
5,829
OBC-1252
GUJAR SACHIN VITTHAL
138
60.98
61.08
60.90
27/10/1986
5830
301507
306957
5,830
OBC-1253
BAND PURVA PRAMOD
138
60.94
58.38
64.18
29/11/1985
5831
401198
303127
5,831
OBC-1254
SONAR DHANRAJ SUHAS
138
60.86
62.00
57.45
13/06/1987
5832
300271
304142
5,832
DT(VJ)-140
RATHOD KISAN VISHWANATH
138
60.73
58.85
61.63
06/04/1983
5833
301103
306954
5,833
NT2-181
JANKAR JAYSHRI SADASHIV
138
60.33
59.85
61.45
09/08/1985
5834
301915
306159
5,834
OBC-1255
CHIKHALE VIKRANT NANASAHEB
138
59.80
56.92
60.90
29/04/1986
5835
101443
301003
5,835
SC-620
NIKUMBHE ANAND DAULAT
138
59.47
59.46
63.27
16/12/1986
5836
301006
306982
5,836
OBC-1256
KOLHE RUTUJA SUDHIR
138
59.39
60.08
58.18
27/03/1983
5837
103286
302306
5,837
SC-621
KALE CHANDRAHAS DAMODAR
138
59.06
57.31
62.90
09/06/1985
5838
400363
304173
5,838
OBC-1257
EKSHINGE ANILKUMAR DEVIDASRAO
138
58.57
58.54
62.54
25/09/1986
5839
301376
305382
5,839
OBC-1258
JAISWAL KULHARSH BHUSHANKUMAR
138
58.57
56.69
57.82
15/09/1985
5840
301617
306038
5,840
NT1-128
MESHRAM KRUSHNAKUMAR GANPATJI
138
58.53
55.92
60.18
21/09/1984
5841
400211
309679
5,841
SC-622
PAIKRAO KESHAV KUNDLIK
138
58.37
57.31
59.27
14/04/1982
5842
201234
307247
5,842
NT2-182
DHANGAR HARISH VISHWAS
138
58.37
57.00
59.45
24/11/1983
5843
200818
309187
5,843
SC-623
KAMBLE ROOPALI VITTHAL
138
58.12
57.85
60.36
10/05/1985
5844
103266
302275
5,844
SC-624
HOKE VISHALCHANDRA UTTAM
138
57.80
57.40
59.45
04/04/1985
5845
201363
308093
5,845
NT1-129
RAUL ANAGHA VIJAY
138
57.38
58.64
55.87
06/01/1977
5846
300683
306242
5,846
SC-625
WASNIK VIKALP VIJAY
138
57.18
56.23
55.45
18/11/1986
PH-18
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 159 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5847
200979
308667
5,847
OBC-1259
MOMIN NILOFER NIYAMAT
138
57.14
57.38
55.21
09/06/1984
5848
400766
309687
5,848
OBC-1260
TATHE GANESH RAMESHRAO
138
57.06
56.77
58.36
18/09/1985
5849
101257
301765
5,849
OBC-1261
CHEVLE HRISHIKESH NARAYAN
138
56.78
56.23
56.18
24/01/1984
5850
401551
304249
5,850
NT1-130
BHARTI SHIVAJI DATTATRAYA
138
56.57
55.46
59.81
16/06/1984
5851
400985
300882
5,851
OBC-1262
ANSARI NAZIYA SHAKEEL
138
56.45
56.46
56.90
25/01/1981
5852
400866
301344
5,852
OBC-1263
KOLAMBE NIKHIL SUDHIR
138
56.41
56.00
56.36
04/03/1985
5853
401089
303566
5,853
NT3-127
GHUGE VISHNU RATAN
138
56.37
55.69
55.63
09/08/1981
5854
300812
305807
5,854
ST-194
KODAPE KIRAN RAMDAS
138
56.29
58.38
56.00
30/12/1982
5855
101454
301441
5,855
SC-626
WAGHMARE ANAND SHRAWAN
138
56.16
56.54
55.45
21/06/1984
5856
301323
304984
5,856
SC-627
MESHRAM HARSHDEEP HANWAT
138
56.16
54.54
58.18
07/04/1985
5857
201393
308676
5,857
NT2-183
KALE PRATHAMESH ARUNKUMAR
138
56.10
57.02
57.45
12/08/1981
5858
100569
311387
5,858
ST-195
PADVI BHUPENDRA ASHOK
138
55.84
56.62
51.81
27/06/1983
5859
100403
302648
5,859
DT(VJ)-141
MAGAR BHAVANA KOMALSINGH
138
54.45
53.54
54.36
19/08/1984
5860
200735
308073
5,860
ST-196
DADEWAR ABHAYCHANDRA ANANTRAM
138
53.19
51.93
56.00
23/06/1975
5861
102517
301150
5,861
ST-197
SALUNKE MANISHA HIRALAL
138
51.31
57.08
52.90
13/04/1984
5862
300487
306193
5,862
OBC-1264
BANDEBUCHE SNEHA RAMESH
137
70.00
66.69
74.00
28/06/1986
5863
200623
308264
5,863
NT3-128
SANGALE PREETAM MADHUKAR
137
69.84
66.23
73.09
05/10/1986
5864
202091
307325
5,864
OBC-1265
SAYED MAHEVISH RASHID
137
69.59
66.69
74.72
20/01/1987
5865
102594
300601
5,865
OBC-1266
HILALPURE SUNIL PRALHADRAO
137
66.49
63.54
71.09
10/05/1987
5866
103138
301748
5,866
SC-628
MANKAR SHILPA JAYANTRAO
137
64.78
63.54
64.18
13/09/1987
5867
300198
304550
5,867
OBC-1267
TAK YOGITA MADHUKARRAO
137
64.16
64.62
64.72
30/05/1986
5868
300348
306244
5,868
OBC-1268
RAUT ROSHANI PRABHAKARRAO
137
63.35
61.15
65.82
14/06/1984
5869
301444
306892
5,869
OBC-1269
FAYE ABHISHEK ANIL
137
62.33
64.62
62.00
30/05/1988
5870
300854
305473
5,870
SC-629
UKEY ASHWINI KESHAO
137
62.29
62.69
61.27
20/11/1983
5871
102433
303226
5,871
OBC-1270
SONAR AMIT ARVIND
137
62.16
59.77
64.72
19/02/1985
5872
400340
304143
5,872
OBC-1271
KATKAR AMOL RAMBHAU
137
62.08
58.85
65.09
24/06/1987
5873
100936
304031
5,873
OBC-1272
SALUNKE PRAMOD GORAKSHANATH
137
61.71
59.69
65.45
08/01/1986
5874
300693
306097
5,874
OBC-1273
SHENDRE SNEHA DILIP
137
61.51
59.23
57.81
25/04/1986
5875
100454
301030
5,875
OBC-1274
SONAWANE ABHIJIT RAJENDRA
137
61.42
58.47
63.81
24/03/1987
5876
103019
303025
5,876
OBC-1275
PATIL BHUPESH PRAKASH
137
61.10
60.38
61.09
25/06/1983
5877
200332
308662
5,877
NT2-184
PANDHARE SUHAS MADHUKAR
137
61.02
64.08
56.18
29/01/1986
5878
400454
303788
5,878
JADHAV ARUNA RAMESHRAO
137
60.98
59.85
62.72
01/08/1986
5879
301354
306178
5,879
NT3-129
WARHADE AMOL MADAN
137
60.61
58.77
61.64
04/12/1984
5880
401661
303798
5,880
OBC-1276
MAHAJAN ASHWINI RAVINDRA
137
60.12
58.00
63.09
21/04/1987
5881
300457
305711
5,881
OBC-1277
WARPE SWATI LAXMAN
137
59.80
58.31
56.90
26/10/1986
5882
103201
301703
5,882
OBC-1278
RANGE BHUSHAN DNYANOBA
137
58.86
59.46
60.07
09/03/1983
5883
300016
305611
5,883
ST-198
MALDONGARE SAVITA BHAURAO
137
58.86
58.92
60.36
01/04/1984
PH-19
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 160 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
5884
400374
309941
5,884
NT2-185
KARDILE SHRADDHA DATTATRAYA
137
58.86
56.72
64.00
29/12/1987
5885
102986
302913
5,885
NT2-186
GAIKWAD SACHIN DHANAJI
137
58.21
59.39
61.45
25/09/1984
5886
301585
306662
5,886
SC-630
RAMTEKE SUSHAMA MANGALDAS
137
58.20
57.62
58.90
11/02/1983
5887
400541
304547
5,887
SC-631
GAJBHIYE SUHAS SHRIRAM
137
57.96
56.85
57.82
03/09/1986
5888
300908
306813
5,888
OBC-1279
GONDCHAWAR ABHIJIT HARIDAS
137
57.92
57.23
58.36
21/02/1983
5889
103295
303582
5,889
DT(VJ)-142
GAUTAM PRACHI ASHOK
137
57.80
57.23
58.90
15/05/1987
5890
300096
305845
5,890
DT(VJ)-143
RATHOD PRANJALI UTTAMRAO
137
57.55
57.46
59.27
09/06/1986
5891
400408
304432
5,891
OBC-1280
137
57.47
55.25
62.36
23/03/1981
5892
200087
303228
5,892
OBC-1281
VANGAL VANGAL GAJANAND V
SWAYAMPRAKASH
FIRAKE ABHISHEK YUVARAJ
137
57.43
56.15
58.91
11/04/1986
5893
301163
304835
5,893
SC-632
KHANDARE MANGESH MANOHAR
137
57.31
57.54
57.63
19/03/1985
5894
301905
306262
5,894
OBC-1282
NICHAT PRITAMKUMAR VIRESHWAR
137
57.14
55.00
60.72
28/02/1985
5895
401282
303047
5,895
OBC-1283
NAGOTE ANIKET GOPAL
137
57.02
55.85
57.27
05/09/1985
5896
201950
307156
5,896
ST-199
GAGARE RAHUL DULA
137
56.71
55.50
56.36
28/08/1984
5897
102009
301509
5,897
SC-633
GALPHADE YOGESH PANDURANG
137
56.45
53.85
51.00
10/05/1985
5898
300189
304725
5,898
SC-634
DUDHE NITIN SUKHDEO
137
56.00
55.00
56.36
05/08/1985
5899
101409
311509
5,899
ST-200
VASAVE PANKAJ RAMSING
137
55.89
55.07
55.66
11/01/1975
5900
200720
307564
5,900
OBC-1284
GHANWAT SHRIKANT PANDURANG
137
55.51
55.31
56.36
02/06/1986
5901
100891
302597
5,901
OBC-1285
CHIMBALKAR PRITI VIJAY
137
55.22
52.38
58.18
29/06/1981
5902
201336
308778
5,902
ST-201
DHADAWAD RAVINDRA SHRAVAN
137
55.10
56.92
52.36
23/05/1983
5903
300515
306014
5,903
SC-635
ZILATE SARJU RAGHUNATH
137
54.90
55.54
52.72
09/10/1982
5904
400331
303603
5,904
SC-636
KAMBLE ARVIND NAMDEORAO
137
54.78
55.31
56.72
01/07/1982
5905
101648
302968
5,905
SC-637
TAYADE SATEYAY GAUTAMRAO
137
54.16
53.77
55.27
29/08/1982
5906
100129
301853
5,906
OBC-1286
PATIL NIVEDITA PRAKASH
136
63.14
61.46
65.23
25/01/1987
5907
301944
304822
5,907
OBC-1287
KAWARE ALKATAI CHHAGANLAL
136
63.06
63.23
66.72
28/07/1986
5908
300697
305384
5,908
OBC-1288
CHINDHALORE SWAPNIL GANESH
136
62.78
60.08
63.09
25/01/1986
5909
301884
305396
5,909
SC-638
RANGARI PRADHNYA PRABHUDAS
136
62.53
62.00
62.18
05/03/1986
5910
302026
305012
5,910
OBC-1289
MAHURE SHIVANI VINAY
136
62.29
59.69
65.27
11/11/1986
5911
102213
302184
5,911
SC-639
BOBADE AMIT ABASAHEB
136
61.54
60.06
66.00
23/06/1984
5912
300573
306232
5,912
SC-640
KASARE SNEHAL MANOHAR
136
61.47
59.46
63.27
20/05/1984
5913
200503
307655
5,913
OBC-1290
GURSALE AMEY RAMAKANT
136
60.29
60.38
60.72
10/01/1982
5914
400780
309903
5,914
OBC-1291
FALEGAONKAR PARVATI RAMCHANDRA
136
60.24
57.69
66.18
07/04/1986
5915
201493
308326
5,915
OBC-1292
MALVIYA PARUL KAILASH
136
60.20
59.77
65.63
06/09/1987
5916
301866
305499
5,916
OBC-1293
NAGPURKAR ASHISH SHRIRAM
136
60.12
58.62
59.81
28/03/1984
5917
101359
300663
5,917
NT2-187
KANNOR CHANDRASHEKHAR LAXMAN
136
59.96
58.92
62.36
25/11/1985
5918
100021
301112
5,918
NT3-130
DARADE BHUMESH GOVIND
136
59.67
58.38
60.91
15/09/1985
5919
301796
306644
5,919
SC-641
CHOUDHARI YOGESH KHUSHALDAS
136
59.55
60.46
58.90
06/05/1986
5920
100181
309912
5,920
ST-202
PALEKAR PRANITA BABURAO
136
59.51
59.15
61.45
17/06/1987
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 161 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5921
401319
305698
5,921
5922
401549
308748
5923
300919
305744
5924
300203
5925
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
OBC-1294
THOTE PRANAV PRAKASH
136
59.14
57.77
63.45
05/11/1986
5,922
ST-203
WALKE VIJAY DATTATRAY
136
58.41
59.62
58.54
24/05/1985
5,923
NT2-188
NAWALKAR PARAG RAMESH
136
58.12
55.77
61.09
12/05/1985
309851
5,924
SC-642
CHANDANE SUSHMA AGATRAO
136
57.92
57.31
59.27
20/08/1985
300790
306019
5,925
OBC-1295
RAHAMATKAR SHILPA SURENDRA
136
57.81
56.89
56.88
06/07/1976
5926
100923
301875
5,926
ST-204
VALVI MITESH ARJUN
136
56.82
56.69
58.00
22/04/1983
5927
200353
307862
5,927
OBC-1296
MALI SARANG SUDHIRKUMAR
136
56.73
56.08
58.00
30/10/1982
5928
200069
309151
5,928
SC-643
JAGTAP GAYATRI JAYASING
136
56.49
56.85
57.45
10/09/1985
5929
201752
309043
5,929
DT(VJ)-144
PAWAR PRAKASH AMBADAS
136
56.33
55.69
54.90
20/09/1982
5930
100091
302100
5,930
OBC-1297
GOTMARE RUHEE KESHAV
136
55.88
56.92
56.54
04/01/1987
5931
200374
308007
5,931
DT(VJ)-145
NAIK SMITA DILIP
136
55.31
54.38
55.82
04/11/1984
5932
201535
307876
5,932
SC-644
CHAVAN SAGAR RAMNATH
136
54.98
54.54
56.00
16/05/1986
5933
301795
306171
5,933
ST-205
BOMBLE SUNIL NAWSAJI
136
54.65
54.38
56.91
02/12/1983
5934
100948
304192
5,934
SC-645
JADHAV UDAYKUMAR GOPINATH
136
53.34
50.50
56.37
07/04/1978
5935
100185
302615
5,935
OBC-1298
PATIL UMESH KAMLAKAR
135
65.93
62.67
70.91
12/10/1987
5936
400143
304590
5,936
OBC-1299
MACHEWAR RAJESHWAR DHONDIBA
135
65.93
61.87
73.66
01/07/1977
5937
102694
302206
5,937
OBC-1300
KAPSE SANDIP VASANTRAO
135
63.39
59.00
69.27
22/03/1987
5938
302119
306845
5,938
SC-646
KAMBLE SHUBHANGI RAMRAO
135
62.64
60.99
68.72
29/09/1986
5939
302047
304877
5,939
OBC-1301
HATWAR PRANJALI VIJAYRAO
135
62.61
57.54
67.45
07/11/1986
5940
101849
300354
5,940
SC-647
HANDE TEJSWITA RAJPAL
135
62.49
60.31
67.27
29/01/1987
5941
401248
304330
5,941
NT3-131
DHAKANE BABASAHEB SHRIMANT
135
61.96
59.77
62.72
12/04/1984
5942
100325
302898
5,942
SC-648
CHARANIA JIGISHA GIRISH
135
61.71
60.92
67.09
06/06/1985
5943
100897
302720
5,943
SC-649
GANGAWANE VAIBHAV SOPAN
135
61.47
60.46
64.18
15/04/1983
5944
103090
311452
5,944
ST-206
VALVI PRAMOD GORJI
135
60.77
59.08
61.09
08/07/1980
5945
200039
307744
5,945
SC-650
AGAWANE SHUBHANGI UTTAM
135
60.45
60.77
59.63
23/09/1983
5946
301032
306572
5,946
NT2-189
PANGUL MANOJ GOVINDRAO
135
60.45
60.54
58.05
10/07/1986
5947
101785
301162
5,947
SC-651
SONAWANE TUSHAR ANIRUDHA
135
60.16
57.77
62.36
08/11/1984
5948
400416
303364
5,948
NT3-132
KADPE VALMIK BALIRAM
135
59.55
60.15
58.00
09/06/1985
5949
401563
303378
5,949
NT2-190
CHAVAN VILAS DATTATRAYA
135
59.39
56.85
60.72
08/01/1984
5950
102178
309557
5,950
OBC-1302
PATANKAR NIKIT KIRAN
135
59.39
56.70
62.54
09/11/1980
5951
202122
307589
5,951
NT2-191
GALNIMBKAR KISHORKUMAR JAYRAM
135
58.14
57.88
58.54
01/06/1986
5952
301345
305243
5,952
SC-652
SHAMBHARKAR MARTINA SUKHADEO
135
58.08
56.54
57.09
05/07/1986
5953
302045
306511
5,953
OBC-1303
GADEKAR VISHNU ATMARAM
135
58.04
56.64
57.09
18/02/1986
5954
102642
300603
5,954
NT1-131
WADEKAR VISHAL ASHOK
135
57.63
57.62
57.45
20/02/1986
5955
300658
306571
5,955
ST-207
KELKAR SONALI MAHESHRAO
135
57.59
58.46
56.90
12/08/1985
5956
401138
304063
5,956
NT2-192
SHRIRAME SUSHMA ARJUNRAO
135
57.51
56.92
55.27
16/03/1987
5957
200791
308175
5,957
OBC-1304
ATTARDE RUPALI RAVINDRA
135
57.18
58.00
57.81
05/10/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 162 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
5958
101611
300678
5,958
5959
400915
303544
5960
100568
301333
5961
300026
5962
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
SC-653
KAMBLE KUMAR JAGDISH
135
57.14
54.69
58.18
26/10/1983
5,959
ST-208
KHAN AREFANAZIYA AZAM SHAH
135
56.90
56.54
55.81
26/06/1982
5,960
SC-654
POTE DHANANJAY SAMPATRAO
135
56.86
56.69
56.72
26/08/1985
306187
5,961
OBC-1305
MHASKE SAGAR VIVEK
135
56.69
56.23
56.72
11/03/1986
401081
304193
5,962
OBC-1306
VARMA SHYAMSUNDER GHANSHYAM
135
56.20
55.08
60.90
24/05/1985
5963
400539
304482
5,963
ST-209
AITWAR GAJANAN RAMREDDY
135
55.76
54.38
54.00
20/02/1978
5964
300851
305040
5,964
OBC-1307
BHELE SWAPNIL ASHOK
135
55.14
52.46
60.18
19/05/1986
5965
300371
304818
5,965
SC-655
KAMBLE NITIN HIRALAL
135
54.94
53.92
53.63
20/08/1985
5966
102469
302634
5,966
SC-656
LOKARE YOGESH RAMDAS
135
54.51
54.89
53.27
25/11/1983
5967
101003
303028
5,967
SC-657
GAWAI RAJSHRI BHIMRAO
135
54.12
54.15
53.45
17/08/1984
5968
103433
301881
5,968
SC-658
MORE PRATHAMESH MADHUKAR
134
63.82
63.82
68.90
15/09/1984
5969
101159
302486
5,969
SC-659
KAKADE AMOL SHAM
134
63.18
61.31
66.90
16/07/1987
5970
102759
301108
5,970
OBC-1308
PATIL SWATI EKNATH
134
63.10
63.36
62.90
30/06/1985
5971
100882
300925
5,971
SC-660
PAGARE UJWALA MANOHAR
134
62.90
61.38
64.90
04/01/1981
5972
300237
305072
5,972
SC-661
SHEMAR HIMANI GOPAL KRISHAN
134
62.82
62.46
66.90
15/11/1985
5973
202053
309093
5,973
NT3-133
DOIFODE SHANTINATH SHAHDEO
134
62.37
60.38
65.81
05/06/1985
5974
201225
307320
5,974
SC-662
BHOYAR ABHISHEK PURUSHOTTAM
134
61.43
57.38
63.82
02/05/1988
5975
400392
304404
5,975
NT3-134
KAKAD AMOL LIMBAJI
134
61.27
57.46
65.81
02/09/1986
5976
102082
301989
5,976
OBC-1309
CHEWLE ADITYA VINAYAK
134
60.90
58.92
64.18
26/01/1982
5977
302036
306238
5,977
OBC-1310
WANKHEDE AMIT MAROTRAO
134
60.45
58.62
61.81
03/04/1987
5978
400245
311472
5,978
OBC-1311
MANDUMLE RAVINDRA DNYANOBA
134
60.20
60.15
63.45
28/03/1981
5979
201065
303219
5,979
OBC-1312
PAWAR SUHAS SHIVAJIRAO
134
60.20
59.15
63.27
29/06/1987
5980
301882
306780
5,980
OBC-1313
GULHANE SONALI MADHUKARRAO
134
60.00
60.38
57.27
23/11/1985
5981
300916
304959
5,981
OBC-1314
GHUNAGE RUCHA SUDHAKAR
134
59.67
62.38
58.54
05/08/1985
5982
103294
302117
5,982
NT1-132
LAD JAYASHREE ARUN
134
59.43
59.31
59.45
18/07/1982
5983
102497
301368
5,983
NT2-193
KOKARE PRAMOD MANIKRAO
134
59.39
57.31
62.36
22/08/1985
5984
201092
307465
5,984
OBC-1315
LADE VIVEK RAMCHANDRA
134
59.31
57.08
63.63
26/07/1980
5985
300716
305970
5,985
OBC-1316
JAISWAL SHAILESH ARUNKUMAR
134
59.27
59.31
59.81
05/06/1983
5986
103459
302039
5,986
OBC-1317
MAHAJAN GAYATRI SHARAD
134
59.15
55.95
62.72
05/07/1985
5987
400475
304090
5,987
DT(VJ)-146
JADHAV KAVITA BALIRAM
134
59.06
59.46
60.00
01/04/1984
5988
400473
304124
5,988
SC-663
BAVASKAR RUPALI VITTHAL
134
58.57
57.54
60.00
24/11/1986
5989
201938
308068
5,989
ST-210
PAWAR PRAVIN RAMDAS
134
58.16
56.31
60.36
23/06/1986
5990
201488
309025
5,990
SC-664
BAGATE DHAMMAPAL SHESHRAO
134
58.12
57.08
62.18
10/06/1985
5991
100165
300339
5,991
NT2-194
VYAWAHARE SACHIN SUBHASHRAO
134
58.04
56.77
59.45
05/02/1985
5992
400622
304154
5,992
NT1-133
134
57.80
57.46
56.36
17/06/1986
5993
300402
305853
5,993
DT(VJ)-147
RAZZAQUI RIZWAN AMER MOHD ABDUL
AZEEM
TAWAR VISHALSINGH BHABUTSINGH
134
57.51
56.08
57.09
29/08/1984
5994
103000
302795
5,994
SC-665
GAIKWAD MAHENDRA MAHADU
134
57.43
56.31
59.09
12/02/1986
PH-20
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 163 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
5995
301550
306605
5,995
OBC-1318
BHANGALE PRATIKSHA RAMESHRAO
134
57.14
56.46
56.90
02/10/1986
5996
400775
309947
5,996
OBC-1319
GARUD TUSHAR DHONDIRAM
134
57.10
55.77
59.45
10/05/1987
5997
200613
307302
5,997
NT2-195
PATIL ABHIJEET JAGANNATH
134
56.33
54.46
60.00
14/10/1985
5998
400635
303676
5,998
DT(VJ)-148
RATHOD VIKAS MADAN
134
55.96
56.54
57.09
14/06/1985
5999
100130
311505
5,999
NT2-196
KHANDARE PRAVIN ASHOK
134
55.22
55.69
54.18
23/02/1984
6000
401175
303560
6,000
OBC-1320
134
55.22
54.54
60.90
11/05/1984
6001
201537
309350
6,001
NT2-197
WALEKAR SUSHANT SUBHASH
134
54.82
53.15
58.18
15/11/1984
6002
100500
302626
6,002
ST-211
UNDE HIMANGI MAHADEO
133
65.28
64.27
65.81
15/10/1987
6003
200944
309429
6,003
NT2-198
KHANDALE MADHUSHREE SUBHASH
133
64.78
63.54
70.00
14/11/1987
6004
100133
305704
6,004
NT2-199
YADAV DEEPAK GULABCHAND
133
64.29
62.77
70.72
13/03/1986
6005
301998
305261
6,005
OBC-1321
HIWARKAR MONALI PRAKASH
133
64.04
59.62
67.09
11/07/1986
6006
301021
305746
6,006
SC-666
MESHRAM ARCHANA AVINASH
133
63.55
62.69
67.09
09/10/1981
6007
400082
309906
6,007
OBC-1322
GUNIKAR ANIL WAMANRAO
133
62.16
59.92
64.54
15/03/1984
6008
103256
302694
6,008
OBC-1323
TARTE SAGAR JEEVANKUMAR
133
61.73
58.69
71.09
12/01/1988
6009
401298
303757
6,009
OBC-1324
PANCHAL TIRUPATI SHANKARRAO
133
61.67
58.46
64.54
25/04/1986
6010
301182
306551
6,010
SC-667
BHAGWAT NIKHIL PURUSHOTTAM
133
61.59
59.62
62.18
29/09/1984
6011
200064
307628
6,011
DT(VJ)-149
JADHAV AMARNATH SHIVALAL
133
60.24
58.85
64.36
12/11/1986
6012
102548
302234
6,012
OBC-1325
GAWADE SMITA SUDAM
133
60.16
61.15
60.36
02/08/1986
6013
400280
310033
6,013
SC-668
PHULWARE RAVI HARI
133
60.00
60.77
57.09
27/05/1984
6014
200736
309326
6,014
SC-669
WATHARKAR ATUL PAPA DINESHKUMAR
133
59.51
58.17
60.72
17/07/1986
6015
301004
306096
6,015
SC-670
GHOLPE MITHUN PURUSHOTTAM
133
59.31
57.46
54.72
08/03/1985
6016
200359
304510
6,016
SC-671
PALSIKAR AMRUTA SAMBHAJI
133
58.20
57.92
60.00
14/11/1987
6017
400471
304105
6,017
SC-672
GAIKWAD PRADNYA SARJERAO
133
57.88
56.85
59.81
17/09/1987
6018
301576
304722
6,018
SC-673
BANSOD ABHIJEET YOGENDRA
133
57.71
58.00
57.81
19/10/1985
6019
300234
306651
6,019
NT3-135
NAGARGOJE PRAVIN PRABHAKAR
133
57.63
58.15
57.27
05/06/1982
6020
401385
303833
6,020
NT3-136
GOLHAR ABHAY ASHOK
133
57.51
54.15
60.72
26/05/1986
6021
100847
302578
6,021
OBC-1326
SONTAKKE SONALI RATILAL
133
57.43
59.23
59.09
07/03/1984
6022
201602
309367
6,022
SC-674
JADHAV CHARUSHILA DATTA
133
57.02
55.69
58.36
11/07/1985
6023
400141
304583
6,023
SC-675
MODAK SHITAL NAMDEO
133
56.49
53.46
60.18
12/08/1983
6024
301479
306525
6,024
ST-212
KANNAKE SMITA RAMBHAU
133
55.88
56.15
57.45
01/11/1984
6025
301499
306274
6,025
SC-676
SHENDE RAHUL DADARAO
133
55.80
54.62
56.73
14/05/1984
6026
301351
305891
6,026
SC-677
BAGADE ASHWINI PUNDLIK
133
55.73
52.90
55.45
30/12/1983
6027
100222
301691
6,027
DT(VJ)-150
BABHALE BIPIN BHIMRAO
133
55.39
56.23
54.18
04/11/1984
6028
200214
307762
6,028
ST-213
WAGH VILAS VIJAYSING
133
55.18
55.77
55.27
25/05/1987
6029
400263
309659
6,029
ST-214
DASARE SUNIL UTTAMRAO
133
55.18
54.77
58.18
20/12/1981
6030
301227
305953
6,030
SC-678
BANSOD SHASHANK HEMANT
133
54.95
53.92
59.10
17/09/1986
6031
400655
304475
6,031
DT(VJ)-151
PAWAR SURESH SHYAMRAO
133
54.86
55.54
55.09
29/08/1984
MOHD ZAFAR IQBAL MOHD GOUSE
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 164 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6032
401126
303505
6,032
ST-215
KOMTI HEMLATA VITTHALRAO
133
54.24
53.00
55.27
05/09/1982
6033
102075
303297
6,033
OBC-1327
SONAR ATUL RAMDAS
132
65.39
63.91
68.36
25/12/1983
6034
201414
308335
6,034
OBC-1328
SAYYED MOHSIN PEERPASHA
132
63.88
59.31
68.00
23/10/1984
6035
302053
306207
6,035
OBC-1329
CHANDANKHEDE ASHWINI ANILRAO
132
62.69
59.85
65.81
12/06/1984
6036
400613
304062
6,036
OBC-1330
LAKHPATRE SHIVPRASAD BALAJIRAO
132
62.00
61.00
63.09
17/02/1986
6037
101511
302707
6,037
SC-679
SURYAWANSHI ARCHANA ARUN
132
62.00
60.92
66.03
31/03/1983
6038
401226
303254
6,038
SC-680
DAMODARE MEENA ARUN
132
61.35
59.92
61.64
03/06/1982
6039
200186
308272
6,039
NT2-200
SADIGALE VAIBHAV SATISH
132
61.27
62.77
62.18
12/02/1984
6040
102683
311429
6,040
OBC-1331
WARKHEDE ASHISH PANDHARI
132
61.18
58.31
68.54
05/05/1981
6041
301057
304969
6,041
NT3-137
SANAP RUCHA KISHOR
132
61.14
59.77
63.63
09/04/1986
6042
301714
304772
6,042
OBC-1332
KAKAD RUTURAJ RAMESHWAR
132
60.65
58.92
59.09
04/10/1984
6043
301024
306616
6,043
NT2-201
UGHADE HARSHADA MANOHAR
132
60.61
58.77
60.00
11/09/1985
6044
200436
307095
6,044
NT2-202
PATIL AMITKUMAR MAHADEO
132
60.61
57.08
66.00
10/10/1987
6045
301814
304829
6,045
SC-681
KHIRODKAR SIMA ARJUN
132
60.41
60.62
56.18
18/05/1986
6046
301166
306615
6,046
OBC-1333
JAYSWAL CHETANKUMAR SURESHCHANDRA
132
60.37
57.69
63.27
18/10/1986
6047
300455
305968
6,047
OBC-1334
SAKURE PANKAJ MAHADEO
132
59.92
57.00
65.27
08/11/1986
6048
400805
309963
6,048
OBC-1335
SATPUTE DEVENDRA NAMDEO
132
59.67
57.62
64.36
02/06/1986
6049
101220
301990
6,049
SC-682
TURERAO PRAPHULL HANMANTRAO
132
59.43
57.77
60.73
19/09/1986
6050
401079
306914
6,050
NT2-203
REDDY VISHAL NANDKUMAR
132
59.02
59.54
61.16
10/03/1984
6051
201400
308341
6,051
NT2-204
VALEKAR SMITA SURESH
132
58.65
57.54
66.00
04/06/1985
6052
102772
309574
6,052
SC-683
KAMBLE ABHIJEET DASHARATH
132
58.29
58.24
63.81
02/04/1982
6053
102940
303135
6,053
ST-216
GHANGLE HEMANT NAMDEV
132
58.29
57.46
61.64
08/10/1985
6054
300485
306883
6,054
OBC-1336
BHONSALE LATA VASANT
132
58.24
53.92
60.72
01/03/1983
6055
200483
307196
6,055
OBC-1337
KADAM PRASHANT CHANDRABHAN
132
58.16
56.46
62.54
12/02/1986
6056
401269
310000
6,056
OBC-1338
PATEL AMIT HASMUKH
132
57.96
57.08
58.54
10/11/1985
6057
101602
300597
6,057
SC-684
WAVAL DARSHANA PANDURANG
132
57.92
56.62
60.90
03/09/1985
6058
400620
304119
6,058
SC-685
GUDADE VIKAS MOTIRAM
132
57.47
55.46
58.00
01/07/1984
6059
301740
306146
6,059
SC-686
SAHARE PRASHANT BABURAO
132
57.27
55.38
57.63
22/05/1984
6060
201318
308087
6,060
SC-687
SURVASE VISHAL RAJGOPAL
132
55.71
55.15
60.18
16/11/1983
6061
400629
304133
6,061
SC-688
WAGHMARE PRASHANT BHIMRAO
132
55.67
55.38
59.27
04/06/1983
6062
301989
305706
6,062
SC-689
ABHYANKAR UJWAL RAJKUMAR
132
55.43
54.15
55.63
19/04/1986
6063
401469
304303
6,063
ST-217
NAIK ANUP RAMRAO
132
55.31
55.38
56.54
09/04/1987
6064
400161
309981
6,064
SC-690
BODKE PRACHI SAMBHAJIRAO
132
54.86
53.69
55.45
30/01/1984
6065
301148
304887
6,065
OBC-1339
DESHMUKH SHIVANI SUBHASH
131
66.82
65.23
67.27
04/11/1987
6066
401305
305987
6,066
OBC-1340
SHAIKH ARBINA HAMID
131
66.33
63.38
68.90
01/08/1986
6067
301154
306017
6,067
DT(VJ)-152
JADHAO HARSHALKUMAR MOHAN
131
66.24
62.15
70.36
15/07/1988
6068
102603
302507
6,068
OBC-1341
GAIKWAD SWATI DATTATRAY
131
63.18
62.77
64.90
11/06/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 165 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6069
201492
308311
6,069
OBC-1342
BOTRE KETKI CHANDRAKANT
131
63.14
59.00
64.00
29/05/1985
6070
103007
300854
6,070
DT(VJ)-153
RAGHUWANSHI ROHAN PRADEEP
131
62.49
62.08
63.63
25/09/1987
6071
400275
309975
6,071
DT(VJ)-154
PAWAR ANKUSH BHAURAO
131
61.80
60.23
62.00
21/03/1982
6072
301609
306009
6,072
SC-691
NARNAWARE ANAND SUNIL
131
61.80
58.54
66.90
10/09/1985
6073
200465
303109
6,073
NT1-134
GOSAVI PUNAM ASHOK
131
61.35
62.08
63.27
29/10/1985
6074
100969
300747
6,074
SC-692
MAHAJAN VIJAYKUMAR VITTHALRAO
131
61.14
60.08
59.63
21/12/1983
6075
201355
307855
6,075
OBC-1343
BHATANGLIKAR PRASAD VIJAY
131
60.94
61.69
61.81
21/06/1985
6076
103098
309399
6,076
ST-218
PATIL REKHA BASAWANI
131
60.65
59.69
60.00
04/06/1985
6077
200525
311513
6,077
OBC-1344
GUNDLA VANDANA SATYANARAYAN
131
60.45
60.84
59.63
18/09/1982
6078
300569
306220
6,078
OBC-1345
GAURKAR ATUL JANARDHAN
131
60.41
57.92
63.09
31/07/1984
6079
103205
302456
6,079
OBC-1346
BAMBARKAR SHIRISHKUMAR SHANTARAM
131
60.04
60.23
58.54
27/03/1984
6080
201761
307429
6,080
OBC-1347
WAGHOLIKAR SUMANT DILIP
131
60.04
56.69
62.72
20/06/1986
6081
101429
302509
6,081
DT(VJ)-155
RATHOD SHILPA PRAKASH
131
59.71
58.08
65.27
25/04/1983
6082
400156
304520
6,082
SC-693
SURYAWANSHI DEEPALI NAMDEORAO
131
59.51
59.85
57.63
25/11/1985
6083
301274
305768
6,083
NT3-138
WAGH AMOL SUBHASH
131
59.18
58.08
57.82
24/08/1986
6084
201571
309435
6,084
NT1-135
BAHIRWADE KIRAN KISAN
131
58.45
58.77
58.00
02/05/1987
6085
101129
311396
6,085
SC-694
JADHAO ANAND GAUTAM
131
58.24
58.15
59.64
21/04/1985
6086
103243
302237
6,086
SC-695
WAGH POONAM RAMESH
131
58.20
58.00
61.45
12/08/1983
6087
401022
303388
6,087
SC-696
BHALERAO VINOD PATIRAM
131
58.03
57.29
56.25
16/06/1979
6088
300826
306912
6,088
SC-697
DANDI PRAVIN PANJABRAO
131
57.63
56.00
57.81
01/07/1985
6089
100103
301705
6,089
OBC-1348
BHAGAT PRIYANKA SHIVAJI
131
57.47
56.85
58.72
06/09/1986
6090
201365
307740
6,090
ST-219
KALE APEKSHA CHATURKHA
131
57.27
53.92
63.81
15/11/1985
6091
301472
304997
6,091
NT2-205
LAWANKAR ASHISH BHASKARRAO
131
56.90
54.62
53.09
10/11/1984
6092
201558
309425
6,092
SC-698
KADAM CHARULATA CHANDRAKANT
131
56.82
56.08
55.64
18/04/1985
6093
301023
305932
6,093
SC-699
WAGHMARE ABHIJEET RAVINDRA
131
56.73
57.00
56.54
24/09/1985
6094
101629
301982
6,094
NT1-136
VAISHNAV RAVISH GHANSHYAM
131
56.65
58.46
56.36
19/06/1986
6095
300975
306921
6,095
NT2-206
DATEY TANMAY PRAKASHRAO
131
56.57
58.92
56.36
26/07/1985
6096
101167
308663
6,096
DT(VJ)-156
DODAMANI SEEMA RAVINDRASINGH
131
56.20
55.31
58.90
04/02/1984
6097
100443
302056
6,097
SC-700
KANPARIA JEETENDRA VISHRAM
131
56.12
54.69
60.90
11/08/1984
6098
400255
304545
6,098
ST-220
GHODAM PRASHANT PUNDLIK
131
55.59
53.77
57.45
16/05/1982
6099
301897
306886
6,099
ST-221
CHANDEKAR PRASHANT LAXMANRAO
131
55.39
55.15
55.09
13/01/1984
6100
200552
309154
6,100
NT2-207
GOBADE SACHIN DNYANESHWAR
131
55.31
53.23
57.81
10/06/1987
6101
401077
303853
6,101
OBC-1349
KHARAT RUPALI SUDHAKAR
131
54.94
56.08
54.54
17/10/1984
6102
400876
303206
6,102
SC-701
CHOUDHARI DEVADATTA DNYANDEO
131
54.24
53.00
55.09
26/10/1984
6103
102908
301579
6,103
SC-702
BHOSALE VASUDHA ASHOK
130
67.18
63.85
69.09
17/02/1986
6104
102903
302021
6,104
OBC-1350
RANE MANALI SHASHIKANT
130
65.59
65.00
67.81
21/10/1987
6105
201791
308791
6,105
OBC-1351
TUMMA PRIYANKA NARAYAN
130
64.82
61.85
71.45
23/05/1987
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 166 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6106
201706
308734
6,106
NT3-139
SARUK BHAGYASHRI VINAYAK
130
60.86
59.54
64.00
19/11/1983
6107
401317
304149
6,107
OBC-1352
60.49
60.62
60.72
08/06/1985
400956
303909
6,108
OBC-1353
ANSARI MOHAMMED SHOEB HIMAYUN
KABEER
KHARCHE PRAJAKTA MURLIDHAR
130
6108
130
60.37
60.69
62.18
18/11/1987
6109
102310
301369
6,109
NT1-137
DHOLE KUNAL SUBHASH
130
60.00
59.15
62.00
16/12/1986
6110
401352
303088
6,110
NT1-138
MORE SONAL HIRAMAN
130
59.96
60.38
59.81
16/11/1980
6111
400084
309950
6,111
NT3-140
GHULE MAHESH VISHNU
130
59.71
58.38
59.09
01/05/1988
6112
301536
305262
6,112
SC-703
SAMBHARE VARSHA AMBADAS
130
59.43
58.15
64.18
19/11/1985
6113
202089
308059
6,113
NT1-139
SHITOLE HRUSHIKESH RAMCHANDRA
130
59.23
55.19
67.80
18/01/1983
6114
102373
300681
6,114
OBC-1354
SHIRSATH SANKALP DILIP
130
59.22
60.92
58.54
15/02/1988
6115
400451
304165
6,115
OBC-1355
SYED IMRAN AHMED NAZIR AHMED
130
58.90
59.08
63.45
27/06/1987
6116
102691
302027
6,116
NT1-140
GOSWAMI HEENA MOHANPURI
130
58.73
57.00
65.45
28/04/1985
6117
200088
309930
6,117
SC-704
KSHIRSAGAR ANURADHA RAMRAO
130
58.69
56.85
61.45
26/05/1983
6118
102569
300374
6,118
OBC-1356
KALE NISHANT ARVIND
130
58.29
57.71
61.45
24/10/1986
6119
400636
303978
6,119
OBC-1357
PANDIT HRISHIKESH ASHOK
130
58.11
56.85
60.00
05/03/1987
6120
101742
301039
6,120
SC-705
SHINDE SARITA PANDURANG
130
57.72
56.11
61.45
20/05/1986
6121
400069
309994
6,121
DT(VJ)-157
CHAVAN DEEPAK SUKA
130
56.49
55.31
60.90
16/05/1986
6122
301967
305895
6,122
DT(VJ)-158
JADHAO ARJUN MANGILAL
130
56.29
56.31
56.18
21/06/1985
6123
102760
301762
6,123
ST-222
GHODE SHILPA SHIVAJI
130
56.16
54.85
60.54
24/03/1986
6124
400026
304164
6,124
SC-706
CHITTE NITIN SHRIRAM
130
55.43
56.31
54.54
03/09/1984
6125
401054
306913
6,125
ST-223
CHAVHAN NANDKISHOR KASHINATH
130
55.43
56.08
53.81
05/04/1983
6126
301736
304841
6,126
DT(VJ)-159
PAJAI SANKET VASANT
130
55.27
55.15
54.36
04/06/1984
6127
201388
309161
6,127
ST-224
BALWANDE SHRIPAD BABRUWAN
130
54.82
54.31
56.91
18/02/1984
6128
400113
309999
6,128
ST-225
SHAHU NAGESH VIRESH
130
53.76
53.69
53.09
12/04/1985
6129
200949
309405
6,129
OBC-1358
AUTADE KIRAN MACHHINDRA
129
66.04
64.85
66.90
04/04/1988
6130
200952
307992
6,130
OBC-1359
KANDADE PRAVIN SONU
129
65.22
64.38
66.54
10/04/1984
6131
201364
309431
6,131
NT3-141
BODAKE SANDIP CHANDRABHAN
129
65.02
61.69
70.90
01/05/1987
6132
101076
302446
6,132
OBC-1360
SHAIKH SHARJEEL SALEEM
129
64.73
62.08
67.45
22/08/1983
6133
400560
303353
6,133
OBC-1361
YENGE REVANNATH RAMDAS
129
64.41
60.69
69.00
20/10/1986
6134
300211
305149
6,134
OBC-1362
KHARCHE PRIYANKA RAVINDRA
129
64.00
61.46
64.72
09/08/1985
6135
300676
306947
6,135
ST-226
DABERAO SANTOSH BALIRAM
129
62.49
62.23
64.72
08/04/1983
6136
400960
303089
6,136
DT(VJ)-160
CHAVAN SNEHAL SANGRAMSING
129
62.49
60.08
68.18
20/07/1987
6137
300143
306893
6,137
OBC-1363
DOMDE KUSHAL ARUN
129
62.16
62.69
63.09
06/01/1987
6138
103185
301610
6,138
OBC-1364
TAHSEEN QASIM ALI
129
61.43
61.92
58.91
06/11/1985
6139
301030
306822
6,139
OBC-1365
SHIRBHATE PRACHI NARESH
129
61.02
61.77
62.00
21/11/1983
6140
101755
301073
6,140
OBC-1366
KHADAPKAR VIVEK VISHWANATH
129
60.49
56.62
64.00
22/04/1985
6141
201606
308779
6,141
SC-707
BORADE PANKAJ BHARAT
129
60.12
56.85
63.64
03/07/1988
6142
400701
304184
6,142
NT3-142
CHEPTE ARUN PRALHAD
129
60.08
58.46
64.00
02/01/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 167 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6143
201610
307256
6,143
SC-708
SONAWANE ATUL BALKRISHNA
129
60.08
56.31
65.81
05/02/1987
6144
100756
303285
6,144
OBC-1367
KHAN MAHJABEEN YUNUS
129
59.88
57.08
61.63
17/07/1982
6145
302074
306328
6,145
OBC-1368
DESHMUKH PRAMOD IMDEO
129
59.84
59.38
62.00
25/05/1986
6146
200001
309427
6,146
OBC-1369
PATIL ROHIT DINESH
129
59.71
57.54
61.81
06/12/1986
6147
301213
306528
6,147
SC-709
PATIL ANJALI YADAORAO
129
59.51
57.08
65.40
26/11/1981
6148
100718
302866
6,148
ST-227
GHADGE SHASHIKANT DILIP
129
59.18
58.38
59.09
18/05/1985
6149
100038
301190
6,149
OBC-1370
KINI SNEHA BABRUWAN
129
59.10
58.38
57.81
18/11/1984
6150
100519
300914
6,150
DT(VJ)-161
CHAVAN SAMRAT DEVSING
129
58.16
57.46
57.81
25/03/1985
6151
201448
307306
6,151
OBC-1371
DESHMUKH SWETA ANIL
129
58.08
59.08
56.09
12/06/1984
6152
301228
305979
6,152
SC-710
DHAWALE TUSHAR SHANKARRAO
129
58.08
56.38
64.36
21/05/1983
6153
102369
300885
6,153
SC-711
BHOIR SUJATA VITTHAL
129
57.97
54.66
63.45
03/11/1984
6154
200303
307426
6,154
SC-712
GAIKWAD PALLAVI PRADIP
129
57.80
59.00
59.27
16/09/1983
6155
102866
303076
6,155
ST-228
PADAVI PRITAM CHHAGAN
129
57.47
56.54
60.00
14/11/1984
6156
100396
302992
6,156
SC-713
UBALE VIJAY HANAMANT
129
57.43
57.46
60.54
08/10/1981
6157
201810
307454
6,157
OBC-1372
PATIL ANITA CHINTAMAN
129
57.12
58.79
54.75
05/06/1975
6158
400496
303943
6,158
OBC-1373
ANSARI IBRAHIM MOHDABDULMUJEEB
129
57.10
57.46
55.81
02/11/1987
6159
301144
306081
6,159
DT(VJ)-162
RATHOD VIDYA SAHEBRAO
129
56.49
54.92
58.55
29/06/1981
6160
301002
305556
6,160
SC-714
PATIL PRAKASH NIRANJAN
129
55.31
54.31
58.00
16/09/1984
6161
400850
303520
6,161
NT3-143
KAYANDE SANTOSH MADHAO
129
55.10
54.77
54.36
16/06/1983
6162
100153
302080
6,162
SC-715
KATKE PRASHANT PRABHAKAR
129
54.69
55.00
56.54
17/09/1985
6163
401441
303030
6,163
OBC-1374
PATIL PRITAM ARUN
129
54.69
54.77
53.45
02/11/1983
6164
301221
306840
6,164
SC-716
GAWANDE JAGDISH HARIDAS
129
54.57
53.00
54.36
15/01/1983
6165
300659
306831
6,165
SC-717
KHANDARE JAYANT PANJABRAO
129
53.96
53.69
55.46
23/05/1981
6166
301406
305864
6,166
OBC-1375
BANGALKAR MAHENDRA MANSARAM
128
70.29
70.38
70.00
19/08/1982
6167
201954
303180
6,167
NT1-141
SATHE AKSHATA BABULAL
128
65.71
64.85
68.18
03/01/1988
6168
201306
309178
6,168
SC-718
WHATKAR ABHIJIT ANIL
128
63.92
65.08
64.72
01/10/1985
6169
400390
304318
6,169
DT(VJ)-163
TAJI SARIKA JEEVANSING
128
63.59
62.62
66.90
28/08/1988
6170
201998
307576
6,170
OBC-1376
ASWAR SWAPNIL GANESHRAO
128
63.51
61.23
62.27
19/06/1986
6171
300938
306563
6,171
OBC-1377
PAJGADE RAJKUMAR VIJAYKUMAR
128
63.25
61.38
68.00
08/06/1988
6172
400449
304179
6,172
OBC-1378
GHUGE PRACHI VIJAYKUMAR
128
61.71
59.38
65.63
14/11/1987
6173
301426
306303
6,173
OBC-1379
DURSHETWAR SHASHANK SUBHASH
128
61.63
61.38
65.63
05/02/1985
6174
100753
309128
6,174
OBC-1380
GAIKWAD SACHIN MARUTI
128
61.31
60.85
63.45
25/11/1985
6175
301541
306672
6,175
OBC-1381
RONGHE CHETAN ARVIND
128
60.78
59.31
64.18
28/10/1985
6176
300847
305789
6,176
SC-719
GHODESWAR KALYANI BHIMRAO
128
60.69
60.62
62.54
17/03/1986
6177
401473
309733
6,177
NT3-144
GARJE ASHISH BHASKARRAO
128
60.37
58.93
62.72
23/02/1986
6178
100473
301472
6,178
OBC-1382
WANI SAURABH NANDKISHOR
128
60.24
60.31
58.90
20/05/1986
6179
103152
301985
6,179
SC-720
KOLI PARESH GIRDHARLAL
128
60.24
56.69
63.27
01/04/1988
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 168 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
6180
100104
300708
6,180
6181
301457
306935
6182
401119
303671
6183
101534
6184
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
NT3-145
MANKAR SHARAD BABAN
128
60.04
59.23
61.09
11/12/1986
6,181
OBC-1383
KORDE SACHIN KUMAR EKNATHRAO
128
59.35
56.72
64.36
30/06/1980
6,182
SC-721
BHALERAO SUNANDA BHAGWANRAO
128
58.65
57.69
63.09
15/10/1982
302356
6,183
ST-229
CHAUDHARI RAJENDRA PRABHAKAR
128
58.61
57.00
60.72
01/11/1984
301305
305421
6,184
ST-230
ATRAM SOHAM ANANTRAO
128
58.37
57.62
60.55
12/06/1987
6185
103076
301764
6,185
OBC-1384
BHAVSAR JAYRAJ SMIT
128
58.24
55.15
61.63
22/04/1987
6186
300217
306295
6,186
SC-722
TAKSANDE BHARTI SURENDRA
128
58.04
58.46
61.81
29/03/1981
6187
302043
305933
6,187
ST-231
DAKHORE SHRIKRISHNA DNYANDEO
128
57.88
57.08
59.45
11/07/1981
6188
301914
304821
6,188
NT2-208
MASKE SACHIN PRABHAKAR
128
56.57
54.85
58.36
25/02/1985
6189
100919
300694
6,189
SC-723
TIKE PARAG UMESH
128
56.24
54.38
59.63
18/02/1984
6190
101182
300250
6,190
NT2-209
TAKALE SHEKHAR MARUTI
128
56.12
55.08
56.36
07/09/1984
6191
400174
303792
6,191
SC-724
GAWAI MANOJ SAKHAHARI
128
55.51
52.87
56.18
20/08/1981
6192
100055
300562
6,192
SC-725
WALWANTE RAVIRAJ DURGANAND
128
55.31
54.38
60.00
10/05/1984
6193
100095
302740
6,193
SC-726
BOBADE VARSHA RAMDAS
128
54.41
54.46
54.72
05/04/1987
6194
101105
300145
6,194
NT1-142
KHAN MOHAMMED OVES BASHARATULLAH
127
65.35
62.69
68.91
03/10/1985
6195
103355
302015
6,195
OBC-1385
SHAIKH IRFAN SHABBIR
127
63.55
63.08
61.00
20/12/1985
6196
301273
305564
6,196
SC-727
BANGADE VIVEK RAMBHAU
127
63.02
60.92
65.27
25/12/1985
6197
201468
303235
6,197
OBC-1386
PATIL VAIBHAV DATTU
127
62.53
60.31
65.27
07/09/1984
6198
301867
305013
6,198
OBC-1387
KADAM RENUKA LILADHAR
127
61.80
59.31
64.72
20/07/1986
6199
301040
306252
6,199
OBC-1388
DAKHOLE VILAS MADHUKAR
127
61.43
63.62
61.63
29/06/1981
6200
401247
303852
6,200
OBC-1389
KHARAT RAHUL SUDHAKAR
127
59.96
58.54
62.73
04/09/1986
6201
401616
303114
6,201
ST-232
SAKHARKAR NILESH SHRAVAN
127
59.92
59.62
64.90
03/12/1986
6202
100220
300273
6,202
ST-233
PARADHI SONALI HARISHCHANDRA
127
59.80
60.31
62.18
22/06/1987
6203
102357
301407
6,203
SC-728
VADHER SMEET DINESH
127
59.67
59.69
56.00
15/12/1987
6204
102111
302461
6,204
DT(VJ)-164
RATHOD AMIT VANDEO
127
59.39
60.00
60.54
09/05/1986
6205
400478
304057
6,205
DT(VJ)-165
RATHOD PRAVIN MANIKRAO
127
58.45
55.54
61.63
21/07/1986
6206
300496
306849
6,206
SC-729
SUKHADEVE SWAPNESH BHANUDAS
127
58.41
57.38
58.00
04/04/1986
6207
100877
303084
6,207
ST-234
PAWAR SUWARNA PRAKASH
127
58.41
57.23
61.27
27/06/1986
6208
102442
311461
6,208
SC-730
CHANDODE MANISHA SHANTILAL
127
58.00
57.38
60.00
03/07/1982
6209
102269
300614
6,209
ST-235
BASTE BALAJI DEVRAO
127
57.76
55.69
55.66
14/04/1985
6210
300606
305305
6,210
SC-731
NITNAVARE RASHMI KAMAL
127
57.67
57.62
58.36
06/03/1982
6211
400018
309653
6,211
SC-732
57.55
56.92
56.91
25/08/1987
100864
302348
6,212
NT3-146
DASRE DAYANAND SAGAR
HARISHCHANDRA
SANAP VIDYA ANGADRAO
127
6212
127
57.43
56.38
58.18
17/04/1982
6213
301410
305583
6,213
DT(VJ)-166
CHAVHAN ASHISH NAMDEORAO
127
57.14
56.15
59.64
06/05/1985
6214
400749
304624
6,214
SC-733
BAGATE VISHWANATH SAHEBRAO
127
57.06
56.69
60.00
10/02/1981
6215
101120
311453
6,215
ST-236
HAMAK AKASH SHANKAR
127
56.78
55.38
58.36
10/12/1985
6216
101358
301123
6,216
SC-734
SHINDE SMITA DATTATRAYA
127
55.55
54.85
54.36
31/08/1982
PH-21
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 169 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6217
103078
303077
6,217
ST-237
RAUT ASHISH MONA
127
54.63
53.33
54.60
02/09/1979
6218
100480
311394
6,218
DT(VJ)-167
PATIL ASHISH DEVISINGH
127
54.19
54.50
53.27
26/08/1983
6219
201466
309255
6,219
NT2-210
BURUNGALE NITIN SHRIRAM
127
53.88
52.69
55.27
12/04/1985
6220
300882
306150
6,220
DT(VJ)-168
JADHAO AMOL SITARAM
127
53.63
52.62
54.36
18/04/1985
6221
103380
300645
6,221
DT(VJ)-169
RATHOD NITIN VITHAL
127
53.59
53.38
55.27
27/03/1981
6222
301906
305612
6,222
SC-735
RAMTEKE UJWALA EKNATH
126
65.63
64.77
65.45
29/11/1983
6223
103074
302473
6,223
SC-736
MANE PRIYA SHRIPATI
126
65.55
64.62
67.09
29/10/1986
6224
101387
311418
6,224
OBC-1390
MATE ANKITA UTTAM
126
65.39
61.77
67.27
17/04/1983
6225
301995
305586
6,225
DT(VJ)-170
RATHOD MINAKSHI GOPICHAND
126
63.84
61.46
65.63
04/01/1984
6226
200112
307905
6,226
SC-737
KAMBLE RAVIRAJ DHONDIRAM
126
63.51
61.38
66.54
09/04/1988
6227
100855
301314
6,227
SC-738
BHAWANI VINEET UPENDRA
126
62.94
57.92
71.09
10/05/1986
6228
102378
302820
6,228
NT1-143
KALE ROHIT SHARAD
126
62.78
58.54
64.73
07/04/1987
6229
301954
306940
6,229
OBC-1391
DHARMALE DIPEEKA RAMDAS
126
62.57
62.62
62.54
23/12/1984
6230
302177
306304
6,230
SC-739
RAMTEKE JITENDRA HOMDAS
126
62.16
57.15
65.27
13/12/1983
6231
100839
302559
6,231
SC-740
CHATAULE SUNIL MUNSHIRAM
126
60.49
58.69
63.09
07/01/1981
6232
200686
308254
6,232
OBC-1392
BHUJBAL TEJAS DHARMRAJ
126
60.00
57.00
63.45
06/03/1988
6233
200384
307963
6,233
SC-741
SHAHARE SHUBHANGI YUWRAJ
126
59.06
60.23
58.36
30/09/1983
6234
300604
306245
6,234
OBC-1393
KALNE AMIT AROON
126
59.06
58.15
58.00
28/01/1987
6235
401678
302658
6,235
OBC-1394
PATIL GIRISH VASANTRAO
126
58.86
58.92
61.27
13/05/1984
6236
200588
308131
6,236
OBC-1395
KALE ASHOK DEVIDASRAO
126
58.37
56.64
59.45
29/12/1987
6237
101693
300758
6,237
ST-238
PARCHAKE VISHRUTI RAMESH
126
58.24
58.77
60.18
10/07/1985
6238
300087
305428
6,238
OBC-1396
WAGH SWAPNIL ANAND
126
58.12
57.15
59.09
27/08/1986
6239
301262
305330
6,239
NT2-211
DEVAKATE UJWAL RAMKRUSHNA
126
57.96
55.08
63.27
21/09/1983
6240
100444
302463
6,240
OBC-1397
MHATRE AKSHAY ANANT
126
57.88
56.85
61.45
16/05/1986
6241
200014
301029
6,241
ST-239
JAGTAP KOMAL BAPU
126
57.84
57.77
58.18
03/11/1985
6242
201646
308796
6,242
SC-742
BORADE SANTOSH TULSHIDAS
126
57.50
56.07
57.62
01/06/1977
6243
401096
304263
6,243
SC-743
GAWAI ANURADHA RAMESH
126
57.10
56.08
56.72
01/11/1985
6244
301741
305828
6,244
DT(VJ)-171
CHAVAN SARIKA RAMESHRAO
126
56.57
57.31
54.54
16/05/1987
6245
100611
302261
6,245
NT3-147
ANDHALE SUNIL RANGNATH
126
56.37
56.70
55.09
26/08/1982
6246
401178
302933
6,246
OBC-1398
PEKHALE PARIKSHIT VASANT
126
55.96
55.46
50.36
16/06/1985
6247
301183
305032
6,247
ST-240
DHURWE BADALKUMAR RAMESHPRASAD
126
54.90
52.69
55.81
19/12/1983
6248
401180
303898
6,248
DT(VJ)-172
MUNJAL ASHA SOPANRAO
126
54.37
55.54
51.81
20/10/1985
6249
101440
301349
6,249
NT2-212
NARWATE BHIMASHANKAR MAHADU
126
53.92
53.85
54.36
04/01/1982
6250
201270
307906
6,250
OBC-1399
TARODE SUNIL BALKRUSHNA
125
63.10
62.62
65.09
16/02/1986
6251
400888
309062
6,251
NT3-148
NAGARGOJE SANJAY RAOSAHEB
125
62.86
60.92
68.18
06/05/1986
6252
201469
307450
6,252
NT2-213
MARKAD SHREEKANT DNYANOBA
125
62.75
62.92
65.09
15/01/1984
6253
200323
308730
6,253
OBC-1400
PALLA IRPHAN BAKHTYAR
125
61.92
59.85
64.36
01/05/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 170 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6254
201095
308079
6,254
OBC-1401
NOMULWAR SMITA GANGADHARRAO
125
60.24
58.69
64.54
03/07/1987
6255
101102
302276
6,255
OBC-1402
BHOT NIKITA VILAS
125
60.12
59.08
59.27
30/07/1984
6256
301835
305708
6,256
OBC-1403
VINCHURKAR PRUTHA WAMANRAO
125
59.92
60.38
61.63
30/11/1985
6257
300186
305634
6,257
OBC-1404
MALVIYA NEHA RAGHUNANDAN
125
59.92
57.46
62.55
08/03/1987
6258
300666
306587
6,258
SC-744
MESHRAM JAYESH BHAGWAN
125
59.92
57.00
63.63
27/06/1983
6259
300113
306863
6,259
OBC-1405
DESHMUKH TAKSHAK DILIP
125
58.94
59.92
60.72
30/09/1986
6260
101126
301385
6,260
OBC-1406
SHAHANE AMIT MADAN
125
58.69
57.69
60.00
08/08/1983
6261
201434
308271
6,261
NT2-214
KOLEKAR RAHUL ABASAHEB
125
58.24
54.77
60.72
12/05/1985
6262
200601
309418
6,262
OBC-1407
PACHUMBRIKAR SANYOGITA SUHAS
125
58.00
59.62
56.36
01/01/1987
6263
401313
309389
6,263
SC-745
JUNJARE ASHWINI NAGNATH
125
58.00
57.38
56.72
10/06/1984
6264
400295
304272
6,264
OBC-1408
GUNDRE SHIVPRASAD BAPURAO
125
57.80
56.08
57.81
01/01/1986
6265
302156
306949
6,265
OBC-1409
DUDHE PRITISH KRUSHNARAO
125
57.51
56.62
60.18
24/05/1985
6266
200802
307927
6,266
ST-241
DESHMUKH ANKUSH SUDHAKAR
125
57.22
56.69
57.63
05/03/1987
6267
101007
301515
6,267
OBC-1410
BHAGAT SHARDA RAM
125
56.61
56.38
56.54
13/05/1981
6268
400509
304381
6,268
OBC-1411
BAHEKAR NILESH MADHUKAR
125
56.00
54.15
59.27
28/11/1983
6269
200718
309493
6,269
SC-746
RAJDEEP SUDHIR BHAGWAN
125
55.92
54.23
56.54
10/02/1985
6270
201613
307605
6,270
ST-242
PATIL RAHUL DILIP
125
55.27
54.77
59.45
09/12/1985
6271
201929
309287
6,271
SC-747
SOHANI AMIT NANASAHEB
125
54.67
52.21
61.45
15/05/1983
6272
300396
305196
6,272
OBC-1412
MASATWAR PRANAV VITTHAL
124
66.94
65.77
64.90
11/12/1986
6273
100999
302519
6,273
OBC-1413
DHAWALE ADITYA PRAKASH
124
64.98
60.54
72.18
01/05/1988
6274
300481
305955
6,274
SC-748
GANVIR NEELIMA MUKINDA
124
63.63
64.38
67.09
30/08/1982
6275
300073
306576
6,275
NT3-149
SANGLE RAMDAS BHAURAO
124
63.06
61.62
67.45
15/07/1986
6276
103436
303685
6,276
OBC-1414
KHARAT ABHIJIT VIJAY
124
62.94
59.23
68.36
21/06/1987
6277
103315
302116
6,277
ST-243
KOTAL MOHAMMEDALI MOHAMMEDSALIM
124
62.61
61.37
67.64
16/05/1983
6278
102758
300234
6,278
NT3-150
MUNDE SHITAL SHIVAJIRAO
124
62.08
61.23
66.18
10/11/1986
6279
100958
304882
6,279
OBC-1415
VAIDYA PALLAVI BABAN
124
61.47
59.23
64.36
08/06/1985
6280
101750
302958
6,280
OBC-1416
PATIL NIPUN HARISHCHANDRA
124
61.18
60.00
62.36
03/06/1985
6281
400304
304408
6,281
DT(VJ)-173
RATHOD ARUNA PRATAPSINGH
124
60.56
62.22
57.63
31/01/1981
6282
400091
303867
6,282
SC-749
BAVISKAR ATUL SADASHIV
124
59.80
55.00
64.54
30/04/1986
6283
300047
304884
6,283
SC-750
NAGRALE VIVEK BHAURAO
124
59.71
58.62
60.00
26/09/1985
6284
100959
309071
6,284
SC-751
BHANDARE SUJATA KRISHNA
124
59.71
57.69
63.27
28/07/1984
6285
300976
305394
6,285
ST-244
CHAVAN CHETAN PURUSHOTTAM
124
59.43
59.08
61.45
06/03/1984
6286
200534
307904
6,286
OBC-1417
DHAGE SAGAR BHARAT
124
59.35
55.54
64.54
21/12/1987
6287
200008
307852
6,287
SC-752
BHANDARE PRANALI PRABHAKAR
124
59.31
55.92
62.18
07/11/1986
6288
102462
302308
6,288
DT(VJ)-174
KHAN MUBASHSHIR MUZAMMIL
124
59.22
56.77
64.54
12/11/1984
6289
200296
309012
6,289
NT1-144
MORE VISHAL RAMESH
124
58.45
57.00
62.90
17/04/1986
6290
102350
301931
6,290
ST-245
CHAPPALWAR SACHIN SURESH
124
58.41
57.77
65.09
21/12/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 171 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Name of The Candidate
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6291
301777
306992
6,291
SC-753
MESHRAM ATUL PRALHADRAO
124
58.25
58.47
57.63
20/12/1986
6292
102436
303250
6,292
ST-246
DEORAJ PRAMOD RANGRAO
124
57.83
57.56
61.63
05/07/1984
6293
300688
305687
6,293
NT2-215
SIDGUR MEGHA SHESHRAO
124
56.49
53.92
58.36
01/12/1986
6294
301385
306199
6,294
NT2-216
TALHAN TUSHAR SUBHASH
124
56.00
54.77
58.18
11/06/1985
6295
401532
303914
6,295
ST-247
BANDAR JAYSHRI KESHAV
124
55.51
57.92
51.63
21/03/1986
6296
401113
304211
6,296
ST-248
SONTAKKE SATISH DIGAMBARRAO
124
55.35
54.92
57.45
12/02/1984
6297
201179
303174
6,297
OBC-1418
SONJE ABIJEET NAKUL
124
54.61
55.38
54.36
30/05/1983
6298
101008
302842
6,298
ST-249
VASAVE RAHUL AMRITSING
124
53.40
52.57
51.63
09/10/1980
6299
200208
308247
6,299
OBC-1419
KHADSE CHETAN WASUDEV
124
52.53
51.54
55.81
15/01/1983
6300
400090
310047
6,300
NT1-145
BHARTI SHANKAR RATAN
123
63.62
61.53
65.45
26/01/1986
6301
301823
306552
6,301
ST-250
SALAME ROHIT NATHUJI
123
62.24
60.54
63.81
12/04/1986
6302
200753
303170
6,302
NT2-217
GOTE SHRUTIKA ARJUN
123
61.88
62.15
60.36
16/06/1986
6303
301310
306878
6,303
OBC-1420
KOTHEKAR PRANALI MADHUKAR
123
61.35
59.46
64.00
17/10/1985
6304
201215
303232
6,304
ST-251
THAKUR DIPAK KADU
123
61.22
61.15
62.73
30/08/1983
6305
300757
306790
6,305
OBC-1421
MOPARI SHEETAL KESHAO
123
60.49
57.92
60.18
30/04/1985
6306
102457
303183
6,306
OBC-1422
MAHAJAN RUPALI BHAGAVAT
123
59.92
56.26
60.72
12/12/1986
6307
301164
305124
6,307
OBC-1423
BOBDE AMOL RAMESH
123
59.71
59.08
59.63
05/03/1987
6308
102203
302759
6,308
OBC-1424
ROKADE AMIT SURENDRA
123
58.94
56.92
58.55
01/12/1983
6309
301461
305967
6,309
OBC-1425
TIDKE SHRINIKET PRAMOD
123
58.86
56.38
58.91
20/09/1986
6310
201984
308755
6,310
OBC-1426
PHADTARE PRASHANT MARUTI
123
58.41
56.69
60.90
07/12/1986
6311
300314
306653
6,311
ST-252
GEDAM PALLAVI KHUSHALRAO
123
58.33
58.31
59.45
26/02/1986
6312
100987
309510
6,312
NT1-146
KAMBLE PRAMOD PRATAPRAO
123
57.92
58.85
56.72
11/12/1981
6313
300451
305271
6,313
OBC-1427
MAPARI ASHVIN PRALHAD
123
57.92
57.85
55.27
14/06/1986
6314
100535
302192
6,314
DT(VJ)-175
PATIL YOGESH SUBHASHSING
123
57.76
56.15
60.00
09/09/1987
6315
400274
309852
6,315
OBC-1428
VEDPATHAK PRITIJA RAMESHRAO
123
57.71
57.69
56.90
15/09/1985
6316
201772
307448
6,316
DT(VJ)-176
RATHOD VISHNU BABURAO
123
56.41
55.23
56.18
09/06/1985
6317
301728
305387
6,317
NT1-147
YADAV PRITI AMBADAS
123
56.22
56.44
53.55
11/04/1978
6318
400853
303648
6,318
DT(VJ)-177
JADHAV HUPESH DWARKADAS
123
56.20
55.54
60.36
03/03/1986
6319
200684
309528
6,319
NT1-148
KATKAR VINAYAK SHARAD
123
56.08
57.23
57.09
28/02/1985
6320
201353
308294
6,320
OBC-1429
THORAT NINAD NANDKUMAR
123
55.76
55.15
54.72
26/05/1985
6321
401507
303255
6,321
NT2-218
WAGH NEHA SADASHIV
123
55.39
55.08
56.55
31/07/1985
6322
400796
309714
6,322
NT3-151
MUNDHE AVINASH DNYANOBA
123
55.04
55.00
56.91
12/05/1987
6323
400550
309956
6,323
SC-754
CHONDIKAR ATUL NIVRUTIRAO
123
54.12
53.38
56.54
07/09/1983
6324
300741
306606
6,324
OBC-1430
YAWALKAR VAIBHAV CHINTAMAN
122
65.22
60.85
69.81
25/06/1987
6325
200641
303241
6,325
NT1-149
KANDARE SNEHAL RANGNATH
122
65.02
64.23
67.64
09/01/1987
6326
100291
301287
6,326
OBC-1431
KUMBHAR AMRUTA DATTATRAY
122
63.55
61.38
67.63
03/02/1987
6327
301287
305804
6,327
OBC-1432
KATWALE BHUSHAN ASHOK
122
63.10
60.54
66.55
20/09/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 172 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6328
401394
304411
6,328
OBC-1433
KHAMBAYATE AKANSHA SACHIN
122
62.24
59.85
63.81
20/10/1985
6329
400557
304327
6,329
SC-755
BHORGE MONALI TULSHIRAM
122
61.63
60.92
63.27
30/12/1987
6330
400064
309958
6,330
OBC-1434
KHARKATE SHRIKANT LAXMAN
122
61.14
58.92
63.09
12/10/1983
6331
301104
306336
6,331
OBC-1435
DHANDE OMSHIO WAMANRAO
122
61.02
58.38
63.09
09/09/1985
6332
200548
309323
6,332
OBC-1436
KSHIRSAGAR SHITAL SUSHANT
122
60.33
57.54
64.00
23/03/1986
6333
401076
306812
6,333
OBC-1437
GAWANDE GAJANAN DNYANBA
122
60.12
60.92
57.81
19/09/1985
6334
301052
306099
6,334
SC-756
KAMBLE MAYUR NAVNATHJI
122
59.88
58.54
59.27
26/10/1987
6335
100762
311425
6,335
SC-757
SONONE PANKAJ PRAKASH
122
59.43
58.62
61.46
17/07/1987
6336
301094
305652
6,336
SC-758
NANDESHWAR AMARDIP ANNA
122
59.22
58.31
58.18
30/06/1987
6337
201196
300205
6,337
ST-253
BALTE PRASAD SOPAN
122
59.10
59.54
55.09
07/01/1986
6338
401332
304234
6,338
NT3-152
SONWANE BIBHISHAN RAJABHAU
122
58.94
56.62
62.72
01/02/1985
6339
301361
305897
6,339
SC-759
KHOBRAGADE RAHUL TILAKCHAND
122
58.86
59.15
56.00
05/01/1985
6340
300361
306136
6,340
SC-760
BANSOD SWAPNIL DIGAMBER
122
58.24
58.38
56.36
23/10/1985
6341
301407
306974
6,341
NT1-150
MUNDALE HARENDRA SAHEBRAO
122
58.20
57.15
59.45
08/07/1983
6342
301133
306865
6,342
OBC-1438
NARKHEDE SACHIN LAXMAN
122
58.04
54.92
59.81
26/02/1985
6343
400692
304601
6,343
SC-761
GAISAMUDRE VIKAS SANTRAM
122
57.84
55.48
61.45
07/02/1982
6344
100596
301259
6,344
OBC-1439
NEMADE MANISH AVINASH
122
57.47
58.23
58.36
29/07/1984
6345
400744
304538
6,345
NT1-151
GADAPPA MANISHA SATTAIAH
122
56.82
57.15
61.27
11/02/1986
6346
102365
300913
6,346
DT(VJ)-178
RAJPUT PRADEEP SITARAM
122
56.73
55.85
57.27
29/09/1985
6347
401301
304369
6,347
SC-762
KHURANGALE AJITKUMAR GULABRAO
122
56.14
52.75
60.00
04/05/1985
6348
101859
302387
6,348
SC-763
BUKELIA VIRENDRA RAMNIK
122
56.00
55.69
61.27
26/10/1983
6349
301292
306223
6,349
ST-254
KAWARTI MRUNAL SUDHAKAR
122
55.88
55.62
56.90
07/06/1983
6350
400011
303083
6,350
ST-255
THAKUR PRIYANKA SUDHAKAR
122
54.80
54.50
54.90
05/02/1985
6351
102673
302243
6,351
OBC-1440
GHARAT CHETAN GANGADHAR
122
54.79
54.89
53.81
21/04/1986
6352
400279
309865
6,352
SC-764
BANSODE ABHIJEET LALASAHEB
122
53.18
52.54
52.53
06/05/1983
6353
100190
302942
6,353
ST-256
VASAVE SANDEEP JALAMSING
122
53.02
53.00
50.72
04/10/1983
6354
400399
304393
6,354
OBC-1441
MOMALE BALAJI RAGHUNATHRAO
121
63.67
61.69
63.45
25/02/1987
6355
200294
309162
6,355
SC-765
SONONE DIPTI PRAVINCHANDRA
121
63.27
62.62
66.90
18/09/1986
6356
301929
305338
6,356
NT1-152
INGLE POOJA PRAKASH
121
62.78
61.46
61.63
23/07/1987
6357
200777
308299
6,357
OBC-1442
ANOKAR ANITA TULSHIRAMJI
121
62.61
63.08
62.72
14/12/1983
6358
300180
306054
6,358
NT1-153
AKULWAR AKSHAY ANIL
121
62.16
61.38
66.00
27/07/1986
6359
200243
304368
6,359
NT2-219
NAROTE ARJUN NAMDEO
121
61.67
61.23
57.09
15/03/1984
6360
401069
304370
6,360
SC-766
THAWAL RAVINDRA MANOHAR
121
60.45
59.92
62.54
03/05/1986
6361
300178
304749
6,361
OBC-1443
WANMALI SUNAY SUDHIR
121
60.37
58.23
60.18
19/09/1986
6362
200592
307897
6,362
OBC-1444
PALAKHE SAMEER SUDHAKAR
121
59.96
58.54
56.00
24/06/1984
6363
200805
308256
6,363
ST-257
JAGADALE GANESH RAJENDRA
121
59.10
58.62
60.90
08/02/1985
6364
200555
309297
6,364
SC-767
BANSOD SHEETAL VIJAY
121
58.98
58.23
62.72
30/09/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 173 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6365
301556
309702
6,365
OBC-1445
GAWANDE SHARAYU RAMESH
121
58.73
58.54
57.64
07/12/1986
6366
100873
302724
6,366
OBC-1446
58.70
56.64
59.82
22/05/1985
202048
308145
6,367
OBC-1447
ANSARI MOHAMMAD SOHAIB
INAMURRAHIM
KUNDAP RITESH PADMARAJ
121
6367
121
58.26
57.93
57.50
27/06/1972
6368
301390
306264
6,368
OBC-1448
BHARSAKLE SHRIHARI GAJANANRAO
121
58.16
57.92
63.00
24/09/1982
6369
101287
303279
6,369
OBC-1449
RANGREZ AARIF ANJUM AB RAZZAQUE
121
58.00
59.85
58.54
09/06/1982
6370
400044
303132
6,370
NT3-153
SANGALE SWAPNIL VIJAYRAO
121
57.88
59.23
59.64
27/05/1984
6371
300750
305179
6,371
OBC-1450
MULKARWAR PRASHANT VINOD
121
57.63
56.62
54.72
30/09/1984
6372
400281
304206
6,372
OBC-1451
PRADHAN AMIT GAJANAN
121
57.47
56.62
59.27
09/07/1986
6373
301313
306195
6,373
OBC-1452
THAKARE RAM MADHUKAR
121
57.10
53.31
57.81
18/04/1986
6374
301038
306647
6,374
NT2-220
CHITALKAR SHRADDHA PANDURANG
121
57.02
56.31
57.45
02/09/1984
6375
200916
307907
6,375
OBC-1453
DEVGIRE VIKRANT DATTATRAYA
121
56.90
55.54
59.09
28/12/1985
6376
202026
309369
6,376
SC-768
SHINDE MAYUR PRAKASH
121
56.86
54.54
59.82
04/12/1987
6377
201661
309105
6,377
NT1-154
CHAUGULE GIRISHKUMAR VIVEKANAND
121
56.65
54.77
55.81
24/03/1982
6378
301941
306062
6,378
ST-258
SAYAM PRIYA DADARAO
121
56.20
57.31
56.00
24/07/1986
6379
401379
303766
6,379
ST-259
KHAN ZESHAN SAMAD
121
56.00
55.15
56.00
09/12/1984
6380
301910
306015
6,380
SC-769
MESHRAM PRASHANT PRALHAD
121
55.83
55.50
60.25
05/07/1980
6381
102686
308967
6,381
ST-260
TADAVI RAJU YAKUB
121
55.51
54.00
55.63
03/09/1982
6382
102787
300756
6,382
SC-770
GADE CHETAN CHINTAMAN
121
55.31
54.77
57.09
22/04/1982
6383
300250
305927
6,383
DT(VJ)-179
JADHAV RAJESH NAMDEV
121
55.02
54.65
52.54
18/12/1984
6384
400890
304225
6,384
SC-771
RAKSHASMARE PRIYANKA GANPATRAO
121
54.78
54.00
58.18
15/09/1984
6385
302125
305974
6,385
SC-772
PAREKAR LAXDIP MADHUKARRAO
121
54.78
53.23
55.45
30/07/1981
6386
102792
311437
6,386
NT2-221
JEDAGE PRABODHAN TANAJIRAO
121
54.65
54.62
53.27
25/05/1985
6387
201866
308039
6,387
SC-773
KAMBLE RAVIKUMAR MURLIDHAR
121
53.67
54.08
55.45
12/08/1984
6388
401128
303166
6,388
SC-774
AGALE SANDESH NARESH
121
53.10
51.38
55.09
01/09/1980
6389
103211
311510
6,389
OBC-1454
VERMA PRIYANKA KAILASH
120
65.14
63.38
62.00
06/06/1987
6390
400740
304546
6,390
SC-775
KAPSIKAR SWATI GANGADHARRAO
120
64.37
63.00
67.45
15/07/1986
6391
300519
306566
6,391
OBC-1455
THORKAR SACHIN VILASRAO
120
63.47
61.62
65.09
05/06/1986
6392
100087
303182
6,392
OBC-1456
BENDALE GAYATRI SUBHASH
120
61.10
59.39
64.54
09/11/1986
6393
300546
306873
6,393
SC-776
WANKHEDE SWAPNIL DHARAMPAL
120
60.37
58.54
64.55
18/04/1986
6394
301871
303104
6,394
SC-777
RANGARI APARNA KASHINATH
120
59.47
59.31
63.09
06/10/1986
6395
102774
300539
6,395
ST-261
GAIKWAD MADHURI SHRIKANT
120
58.75
59.46
60.18
14/06/1986
6396
400682
304548
6,396
OBC-1457
RAKHONDE SHASHIKANT HIRAKANT
120
58.65
58.77
61.27
23/03/1986
6397
100049
300781
6,397
SC-778
UMARE NILKANTH PRALHAD
120
58.65
55.38
60.18
07/07/1982
6398
100629
302294
6,398
ST-262
DHARADE JYOTI NAMDEO
120
57.69
57.25
58.91
29/10/1985
6399
102399
302696
6,399
SC-779
GAIKWAD MANORHITA NARENDRA
120
56.73
56.15
56.00
11/10/1984
6400
200002
308731
6,400
NT2-222
PATE SARITA SAMBHAJI
120
56.43
57.23
57.28
10/11/1981
6401
401675
304255
6,401
OBC-1458
KSHIRSAGAR VAIBHAV BHAGWATRAO
120
55.71
55.38
56.72
16/02/1979
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 174 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
SML
Name of The Candidate
6402
103025
300998
6,402
ST-263
GAVIT HARISHCHANDRA JAIDAS
120
55.35
55.62
54.90
21/07/1984
6403
300834
305349
6,403
SC-780
HUMANE DOSHANT SANTOSH
120
55.27
55.63
57.27
06/07/1980
6404
301109
306338
6,404
SC-781
BENDLE SAHAS SANTOSH
120
54.82
54.92
56.54
16/01/1982
6405
200486
308713
6,405
NT2-223
KOLEKAR SAMRAT HANMANT
120
53.96
52.85
54.72
24/11/1986
6406
201833
307557
6,406
ST-264
SHEKHARE YADAV MAHADEO
120
53.59
52.71
53.12
23/02/1976
6407
401106
303385
ZAREKAR SUDARSHAN NAMDEO
149
59.02
56.54
64.00
19/01/1981
6408
301722
306092
LANTEWAR SWAPNIL SUNIL
149
67.88
67.23
70.36
27/07/1986
6409
301611
305562
RATHI CHETAN PRAKASH
149
62.08
62.31
63.81
05/02/1988
6410
302052
306834
AGGARWAL NEHA ASHOK
149
65.39
63.23
68.00
17/03/1987
6411
100709
301820
INGAWALE AMEYA RAJAS DEEPAK
149
67.42
66.06
69.71
08/07/1987
6412
100412
301243
KHADILKAR AMEYA VIVEK
149
67.80
63.54
71.27
30/12/1985
6413
101883
302939
AICH SOBHAN SASANKA SEKHAR
149
63.22
62.69
63.81
10/09/1986
6414
101411
301872
QURESHI TARIQ ILYAS
149
61.80
62.08
66.36
11/06/1987
6415
101710
302047
SAVLA HONEY SATISH
149
70.16
65.77
46.90
18/09/1987
6416
102362
300482
CHANDIRAMANI VARSHA MANOHAR
149
61.63
58.78
63.09
01/08/1986
6417
100375
302380
BACHE SHEKHAR VISHNU
149
62.32
60.23
63.20
02/03/1984
6418
200962
309324
PARDESHI PRACHI CHANDRASHEKHAR
149
61.35
61.08
64.54
26/07/1987
6419
300603
304795
JAIPURIYA PARAG KISHANLAL
149
63.62
61.91
60.90
11/10/1987
6420
401530
303101
SAHAY VIPUL BALWANT
149
62.44
60.00
64.00
15/02/1983
6421
300150
305885
KUMAR SAMEER PRAMOD
149
57.23
58.00
56.50
09/02/1979
6422
400463
304003
SHAIKH SHAMAMA FARHEEN BADSHAH
149
59.14
58.92
56.90
29/04/1986
6423
101632
309083
57.35
55.31
56.72
12/03/1985
202116
307701
DUBEY SHARDANARAYAN
RAJENDRAPRASAD
SHASTRI SWETA KAMALKANT
149
6424
149
58.98
59.92
58.90
16/09/1983
6425
201371
307923
UPADHYAY SHUBHRA HARI SHANKER
149
57.88
56.23
60.18
18/06/1984
6426
200352
307776
DOKE PURWA PRAKASH
149
63.84
62.77
67.27
19/01/1988
6427
200036
309149
VATS SUMEDHA DEVENDER
149
67.22
67.38
69.09
02/08/1987
6428
200470
307663
JAIN MAYANK
149
66.04
65.77
67.63
19/01/1987
6429
300311
305308
KOTHARI RADHIKA PURUSHOTTAM
149
67.39
67.92
68.00
08/10/1983
6430
202077
309061
SUTAR SABINA NOORMAHAMAD
149
60.78
58.46
64.90
10/02/1987
6431
201374
307365
RASTOGI DIVI MUKESH
149
62.61
62.15
62.36
20/02/1986
6432
200280
307677
GANDHI ANAND CHENSUKH
149
58.82
55.54
62.18
17/02/1987
6433
201149
307439
149
56.83
56.08
59.00
12/09/1980
6434
201165
307510
JAIN ABHINAV KANAKMAL
149
63.51
65.46
61.27
18/11/1985
6435
201572
307753
MONGA ABHINAV VINOD
149
59.63
60.00
61.63
25/10/1986
6436
400355
303764
PATIL RUSHIKESH MADHAVRAO
149
55.51
54.85
52.18
01/05/1986
6437
400039
304220
DEOSALE SAMRADNYI CHARUDATTA
148
57.60
56.26
59.63
31/01/1986
6438
401007
303646
JUNAGADE PRIYAN PRADEEP
148
65.39
65.23
70.18
02/02/1985
NIKHIL KUMAR HARISHCHANDRA
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 175 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6439
301415
306523
NISHANT NIKHIL CHANDESHWAR
148
61.84
60.00
63.09
21/10/1985
6440
200079
309948
AWATE ANJALI ARUNKUMAR
148
59.59
55.77
63.81
08/11/1986
6441
301839
306851
BADLANI NARESH DAYALDAS
148
63.63
61.31
68.73
25/10/1987
6442
300592
306951
148
59.96
58.15
61.45
07/06/1986
6443
400944
304298
KHAN MEHWASH AAFAQUE RAFEEQUE
AHMAD
SONI DIPTI RAJESH
148
63.31
61.00
64.00
21/06/1985
6444
102361
301511
LAKHE SHRIDEVI MAHESHKUMAR
148
67.27
64.54
70.18
10/04/1985
6445
101284
300542
LALGUDI SHARMILI SEKAR
148
69.43
64.08
74.91
08/01/1988
6446
101469
300249
SHARMA SRIJAN LOKESH
148
59.27
61.23
56.36
16/05/1986
6447
100617
302731
MALHOTRA MAHESH VINOD
148
59.71
59.16
62.90
24/03/1986
6448
100773
301103
DHAIRYAWAN AMIT CHANDRASHEKHAR
148
61.67
57.77
64.73
06/01/1987
6449
102576
300931
VAIDYA POOJA HARISH
148
66.61
62.77
72.54
22/04/1987
6450
102024
302412
CHAUDHARY PRANSHUL PRAVIN
148
61.35
58.54
64.54
05/12/1985
6451
101128
302946
PATIL PRAVIN KAKASAHEB
148
64.31
61.37
69.27
21/03/1986
6452
200139
308232
NAGAWADE KIRAN BHUJANGRAO
148
62.24
60.77
62.72
27/07/1984
6453
100370
311380
DWIVEDI JNANENDRA BHAGWANTMANI
148
60.12
59.85
60.72
28/03/1984
6454
103089
300219
MUJUMDAR PRASANNADITYA ANANT
148
66.24
63.77
71.63
23/08/1987
6455
102066
302258
SHEDGE SHALAKA RAMCHANDRA
148
63.43
61.15
64.72
25/04/1986
6456
100522
301457
SHAH AMI NAVINCHANDRA
148
66.65
62.92
72.54
13/11/1987
6457
101774
311434
DEOGAONKAR NAMITA RAJABHAU
148
58.20
56.23
59.81
11/10/1983
6458
101417
302171
TIWARI SWAMINATH UMASHANKAR
148
54.75
54.36
54.00
18/11/1971
6459
201707
309517
ULAPE AVIRAJ YASHWANT
148
58.90
59.77
59.45
14/02/1985
6460
102736
303117
AWASTHI GAURAV SUSHILKUMAR
148
64.24
62.69
69.63
29/07/1987
6461
201502
307225
148
57.71
55.08
73.09
02/02/1987
6462
201790
308080
SHAH MUBASHAR UL ISLAM MUSHTAQ
HUSSAIN
ROHRA MOHIT MOHAN
148
59.11
58.91
62.57
20/07/1986
6463
200776
309478
SIKACHI RUTUJA RAJANIKANT
148
68.49
66.15
72.90
07/11/1986
6464
201876
308053
SINHA SWATI BINAY KUMAR
148
64.16
61.46
70.36
27/05/1986
6465
201838
309282
KODGULE ROHAN SUNIL
148
68.78
63.54
74.90
19/07/1988
6466
200582
309285
JADHAV ABHISHEK SUNIL
148
64.00
61.31
66.18
02/09/1987
6467
401582
303178
PURWAR MANISH KUMAR SOHANLAL
148
59.43
55.04
64.00
22/05/1984
6468
101038
309382
SALVI VIVEK VISHWANATH
148
62.73
60.15
70.55
12/03/1987
6469
400686
304593
UNHALE SUNIL SUDAMRAO
147
62.24
59.77
60.00
02/06/1984
6470
301087
306847
HOLANI PRIYANKA BALAPRASAD
147
64.55
62.37
69.27
23/08/1987
6471
400760
303579
KUMAR SINGH ROHIT SURESH CHAND
147
61.22
60.15
64.72
25/08/1985
6472
401409
309871
JOSHI VINOD DILIPRAO
147
60.24
56.31
64.91
01/01/1986
6473
300284
305560
DESHMUKH SAMEER SURESHRAO
147
56.43
55.31
54.54
24/02/1985
6474
401519
304205
SHELKE AVINASH ANKUSHRAO
147
60.08
61.37
60.54
04/05/1986
6475
102708
300817
KUMAR SHIV NAND
147
58.12
59.69
57.25
09/09/1983
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 176 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6476
401447
303142
CHANDAK MANSEE JAGATPAL
147
54.07
52.14
57.82
27/03/1987
6477
100662
300041
PATIL KSHITIJA RAJIV
147
59.63
59.23
56.90
05/06/1986
6478
102890
301643
KOCHAR VASUDHA NIRDOSHKUMAR
147
66.16
64.08
70.90
19/12/1983
6479
101567
302289
SHAH BINOY NIKHIL
147
70.24
69.01
70.55
23/09/1986
6480
103082
302267
NAIK SWAPNIL PRADEEP
147
60.16
57.63
65.27
22/05/1987
6481
100780
300078
BAILUR OMKAR YASHWANT
147
59.08
58.30
62.00
11/09/1986
6482
102584
302458
KUMAR ARUN RAMJEET MAHATO
147
57.20
56.56
57.45
09/12/1982
6483
101739
302593
GURIA MAITRAYEE DEBA PRASAD
147
63.34
62.38
66.18
24/04/1981
6484
102671
301527
AGRAWAL GUNJAN ANIL
147
67.35
67.08
65.45
15/10/1986
6485
102155
300810
SHETH AMOD PRAKASH
147
56.90
56.38
60.36
05/04/1983
6486
102157
300615
BAWAGE SANGMESH SHIVSHANKAR
147
59.55
55.08
64.18
17/05/1986
6487
102299
300225
KAMTALWAR SAICHARAN PRABHAKARRAO
147
66.53
64.23
69.45
01/07/1986
6488
102207
302612
KHOLE AALOK VIJAY
147
67.76
65.15
72.72
20/11/1987
6489
101661
302122
MEHTA PARAG BAKUL
147
57.55
54.31
57.80
13/01/1985
6490
100962
301941
KHAN NAZIYA NAZIR
147
57.27
56.92
58.54
23/05/1979
6491
201452
308047
GAHLAUT NEHA SUKHBIR SINGH
147
63.96
65.08
60.10
03/06/1985
6492
201881
307993
JOSHI RAJNIKANT CHANDRAKANTRAO
147
63.55
62.23
69.27
18/12/1986
6493
401515
303198
PUROHIT NITIN SHRIRAM
147
59.63
60.85
62.36
30/03/1987
6494
301513
305973
SAXENA VIVEK KESHAVSHARAN
147
59.76
57.46
60.36
06/07/1985
6495
201229
307305
DHARANGUTTI RAMPRASAD DATTATRAY
147
59.96
56.38
58.18
12/01/1988
6496
201546
309086
PATIL ARCHANA BALASO
147
59.84
56.54
61.27
19/11/1983
6497
200715
307317
BURMAN SOURAV SOUMENDRA NATH
147
60.86
58.31
65.81
04/08/1987
6498
201169
309065
PONATHIL ABHISHEK PRADEEP
147
61.35
57.15
61.45
30/01/1987
6499
100531
309001
DEODHAR AKSHAY AVINASH
147
66.61
62.77
70.90
12/04/1987
6500
201650
309387
METHEPATIL SUPRIYA SARJERAO
147
62.94
61.23
62.54
26/08/1985
6501
401108
303983
KHAN FAHED AHMED NASEER AHMED
146
63.92
61.77
65.81
01/05/1985
6502
301656
306848
DALVI NAZIA NAZIR HUSSAIN
146
67.20
63.74
73.45
07/10/1986
6503
301907
304779
SUBHEDAR GAURAV SHASHANK
146
56.73
55.54
57.45
25/09/1984
6504
401395
304017
MOHAMMAD SHOEBUDDIN NASERUDDIN
146
60.08
57.94
58.36
22/06/1984
6505
301475
306532
GUPTA SHIKHA H C
146
59.10
57.00
53.83
02/11/1984
6506
401684
304256
SHAIKH ZAKI IBRAHIM
146
59.10
57.77
61.27
15/11/1983
6507
300446
305616
MOHABEY GAURAV DHANANJAY
146
63.92
61.92
62.18
30/12/1984
6508
400017
309652
TALWAR YATIN PAVNESH
146
61.47
60.62
60.72
10/07/1984
6509
400294
309953
DESAI SANTOSH BADAKU
146
66.49
64.54
69.09
21/01/1988
6510
401706
303577
NAIKNAWARE MANISHA RAMRAO
146
63.27
61.92
62.00
30/04/1987
6511
101817
311504
SHEVDE DEEPIKA RAJEEV
146
62.57
60.08
66.00
11/10/1984
6512
101457
301242
KULKARNI SUGHOSH SHRIKANT
146
61.55
57.54
63.82
06/03/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 177 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6513
102985
311427
PARDESHI ABHIJIT RANJIT
146
60.37
58.46
63.27
10/02/1984
6514
102567
300184
CHAUHAN VIKRANT JASWANT
146
57.76
56.62
57.45
17/05/1981
6515
201947
308304
NARANG BHAVNA VINOD
146
63.92
65.46
61.50
28/09/1986
6516
101090
301234
HATHIRAMANI VARUN SHYAM
146
69.67
68.30
72.09
18/08/1986
6517
102025
301787
TOMAR SUJAI SINGH SUDHIR
146
63.92
65.23
64.18
26/11/1983
6518
201903
308270
PHADKE ASHWIN UDAY
146
67.55
65.54
70.90
14/10/1987
6519
100137
302940
AKOLE RAGHAVENDRA SUDHIR
146
59.96
60.92
61.09
22/06/1988
6520
101169
302186
SHAH HEM SHAMJIBHAI
146
67.14
62.31
71.81
15/10/1987
6521
103199
301528
DEY NIYOGI BIHAN BIVAS
146
57.96
58.77
54.72
16/07/1986
6522
100915
302436
SHAH JAYKUMAR BIPIN
146
64.49
61.23
68.73
08/03/1986
6523
102167
300382
DSOUZA JOEL BENEDICT AUSTIN
146
60.04
60.15
54.36
25/02/1984
6524
102508
300751
ANURANJANI LAVANYA GOPAL KRISHNA
146
60.16
60.15
59.45
07/03/1986
6525
102714
302010
KOTHARI RUCHITA HEMANT
146
69.39
66.69
72.18
04/08/1984
6526
100851
301535
MANDAL MANISH BASUDEO
146
56.04
52.77
60.00
27/04/1979
6527
200786
308024
JHA MEGHA GANESH NARAYAN
146
60.33
57.25
63.09
06/07/1983
6528
201753
307274
NAKAVE ARCHANA ABHIJEET
146
66.36
64.75
71.27
01/11/1983
6529
200704
307725
GUGALE SHRADHA PRAVIN
146
68.16
64.77
74.72
28/01/1987
6530
301086
305922
DATTA TRISHA SWAPAN
146
60.12
57.62
62.90
07/08/1984
6531
202070
308031
ANAND APURVA ANIL KR TRIPATHI
146
62.65
64.08
58.90
01/08/1987
6532
301572
305312
BHUSHAN NISHA SHASHI
146
59.21
55.00
57.63
03/01/1986
6533
200083
309096
JADHAV MUKUND BHARMA
146
62.53
59.69
63.63
04/11/1986
6534
200676
307747
DOSHI SHALAKA VIKAS
146
61.76
59.62
65.27
22/09/1986
6535
300684
305590
CHAHAR PRAMILA KUMARI PHOOL CHAND
146
60.98
60.38
62.00
30/06/1985
6536
200146
309907
BHADAKE MANOJKUMAR BHIMARAO
145
58.41
57.77
62.15
10/02/1987
6537
401046
303636
KHATRI PIYUSH BANDU
145
58.37
56.69
61.81
08/05/1985
6538
400129
304300
SHIRSHIKAR SANDEEP SHRIKANTRAO
145
55.55
52.77
55.63
20/06/1985
6539
301130
305118
SHARMA ANURADHA MOOL CHAND
145
55.76
56.92
56.54
14/10/1985
6540
301960
304860
SAKHALE SONAL ANANT
145
70.86
67.31
73.27
27/05/1986
6541
103018
302355
SHAH TANVI GAURANG
145
67.47
66.92
70.18
06/07/1987
6542
102181
302400
CHAUDHARI MUKUND ARJUN
145
65.51
64.38
67.81
07/04/1987
6543
102951
301644
GADA NIKITA SHANTILAL
145
67.31
64.15
72.36
30/03/1986
6544
103133
302938
YADAV RAVI RAMKISHAN
145
63.43
59.85
64.00
25/08/1985
6545
101956
300775
KADAM NIVEDITA SHANKAR
145
70.78
68.08
72.91
12/09/1985
6546
102984
302195
SINHA SAGAR PIYUSH
145
64.82
66.31
61.82
18/07/1988
6547
201926
302890
SHINDE SEEMA VIKRAM
145
66.69
64.08
70.72
21/07/1986
6548
300093
300957
TIWARI SHIKHA YOGESH
145
59.71
58.23
61.45
04/06/1983
6549
103157
302953
SHETH JIMIT RAJESH
145
61.18
60.38
64.90
26/02/1987
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 178 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6550
100458
301328
SHAIKH MATEN IRFAN
145
56.65
56.46
56.90
04/01/1983
6551
103033
301679
DEDHIA VICKY KHUSHALCHAND
145
58.53
59.62
58.55
16/03/1986
6552
101304
302498
JAIN AKSHAT PADAMCHAND
145
59.18
56.54
58.90
18/02/1983
6553
100828
301800
TILAK NEHA ARVIND
145
65.69
64.35
69.45
15/04/1987
6554
200632
308284
YADAV GAURI EKNATH
145
60.69
62.79
63.00
15/07/1978
6555
200835
308213
AHANKARI ROHIT ASHOK
145
56.20
54.31
59.30
08/06/1981
6556
101924
300322
RASHMI AMRITA ASHOK
145
65.96
61.85
68.54
29/07/1984
6557
101752
301921
DAYAMA NEERAJ NANDKISHORE
145
68.29
67.00
74.90
27/04/1984
6558
100858
302279
CHAURASIA BIKKY AWDHESH
145
61.22
60.08
64.00
03/06/1986
6559
200199
307116
JAIN VARUN SATYENDRA
145
62.61
61.77
66.18
05/03/1985
6560
200725
307198
JAGDALE SHRIKANT VINAYAK
145
57.39
56.85
58.18
13/05/1986
6561
300179
304948
JAIN URVASHI ARUN KUMAR
145
67.84
65.85
70.36
25/10/1986
6562
200621
307872
MALHOTRA SONIA
145
65.88
65.15
72.54
30/05/1987
6563
300939
304881
145
67.51
66.54
72.00
26/09/1983
6564
201262
309563
PATIL HEMANTKUMAR SADASHIV
145
60.29
56.46
63.63
18/06/1986
6565
201957
307114
LODHARI JIGNESH RAMJIBHAI
145
58.29
56.00
58.18
22/04/1984
6566
101941
309471
MATTOO BHAWNA SANJAY
145
65.71
66.00
67.27
16/06/1987
6567
201009
307505
SHUKLA ANUBHA AKHILESH
145
68.41
68.31
73.63
25/05/1986
6568
200820
307506
KUMAR NANDAN
145
62.29
60.38
67.63
30/04/1987
6569
401064
303191
ANSARY ABDUL QAYYUM ABDUL GAFFUR
145
59.39
58.85
60.37
14/01/1982
6570
102996
309275
MOOLYA PRASHANT MOHAN
145
60.65
59.23
60.36
11/02/1985
6571
400624
304132
KADAM PRAGATI SHANKARRAO
145
61.35
59.77
62.00
09/07/1987
6572
400586
304110
MARDA VINAY URF RAMAN SHANKARLAL
145
58.61
59.85
57.63
02/07/1986
6573
300417
306277
NEAZEE SABHA TALIB
144
62.16
61.62
64.18
12/09/1980
6574
400010
303760
MORE ARJUN WAMANRAO
144
57.76
58.31
56.18
23/10/1985
6575
300524
306176
KHAN SHADAB RAFAT
144
67.80
66.46
70.90
29/12/1987
6576
300195
306284
SINGH ALOK RANJAN AKHILESH KUMAR
144
62.37
59.46
64.36
26/04/1984
6577
400769
309703
RENGE NITIN JAGANNATHRAO
144
57.67
57.92
58.55
19/03/1983
6578
103183
300779
144
59.84
57.77
59.27
12/06/1986
6579
100728
303705
HANUMANTHU VISHNUPRIYA
JAGANNAYAKULU
SHARMA PREKSHA MUKESH KUMAR
144
60.37
60.69
63.81
31/10/1987
6580
103360
300176
SHAIKH ASMA SAEED
144
66.35
63.37
70.90
24/10/1982
6581
102623
302805
SINGH MANORANJAN RAMJI
144
59.92
57.08
64.36
30/05/1985
6582
101677
300226
SHAIKH TARANNUM NAZEER AHMED
144
63.46
59.24
66.90
17/08/1986
6583
102401
300735
SHAH PRIYANSHU DILIP
144
56.10
56.56
55.63
06/11/1985
6584
100223
300428
NAIK MANGAL PANJABRAO
144
56.65
57.77
56.18
12/10/1982
6585
102074
300420
RASHMI SACHCHIDANAND
144
59.39
58.15
60.90
15/05/1976
6586
103247
302438
MANDHYAN SURITA SURESH
144
71.06
70.00
76.00
05/03/1988
SWETA SHYAMSUNDAR SINHA
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 179 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6587
100812
301951
MANGLA RUCHIKA DINESH
144
58.33
58.62
61.27
09/11/1986
6588
102349
300310
KOTHIYA MAYUR RAMESHBHAI
144
65.59
60.46
71.81
24/12/1987
6589
300989
305371
CHOUDHARY AMIT HARI PRASAD
144
62.49
60.54
62.90
08/01/1983
6590
300002
305539
THAKUR ASHISHSINGH SURATSINGH
144
60.86
60.38
64.72
18/12/1985
6591
300050
305800
ROKADE SARANG NANDKISHOR
144
60.49
61.85
60.36
07/09/1986
6592
202046
307870
GAVANE MADHURA MADAN
144
64.49
61.85
70.72
21/04/1987
6593
301355
305945
NILAWAR SAURABH DEEPAK
144
55.76
53.23
56.36
19/07/1984
6594
201428
309084
MADANAIK SAMRAT SUKUMAR
144
64.69
60.54
70.00
22/10/1986
6595
300254
305595
ATHAWALE RUTUJA RAJENDRA
144
63.67
64.08
63.45
28/12/1985
6596
200319
308338
NADKAR PARVEEN DAWOOD
144
59.27
60.54
57.27
13/04/1987
6597
200637
307676
JAWALE SAGAR ANANTRAO
144
58.20
57.15
57.09
27/07/1986
6598
400277
309696
KULKARNI YOGITA LAXMIKANT
143
63.43
64.00
63.09
19/09/1979
6599
300680
306529
SATURWAR AISHWARYA NARSINGRAO
143
66.69
64.77
71.45
03/10/1986
6600
400716
304462
RAJAN PUSHPA CHAND SHERI CHAND
143
57.43
57.08
56.54
10/05/1984
6601
400170
310053
PATIL SHYAMSUNDAR KASHIRAM
143
56.75
54.14
58.00
01/07/1974
6602
300286
306867
GOYANKA SHAILESH SURESHCHANDRA
143
63.96
60.46
66.72
18/07/1982
6603
401118
303968
KHILLARE CHAITNYA DNYANESH
143
56.90
56.15
56.36
13/06/1982
6604
102461
302120
KHAN AKHTAR JAMAL SAGIR AHMED
143
62.80
59.16
68.00
31/07/1986
6605
103065
311488
GUPTA TANAY DAYAL PRASAD SAHA
143
63.47
58.62
70.00
10/09/1984
6606
101064
300685
SOOD ADITI DEVINDERPAL
143
65.18
63.92
66.91
18/10/1986
6607
101600
301883
NAIR HARIKRISHNAN RAMAKRISHNAN
143
59.92
57.38
64.00
03/06/1985
6608
103022
302107
MAGOO MANISHA OMPRAKASH
143
69.18
65.08
74.54
24/09/1987
6609
100735
302423
JOSHIRAO MRINAL SHRIKANT
143
69.92
67.46
73.64
21/08/1987
6610
101718
302676
DHERANGE PARINITA ANIL
143
68.22
66.24
71.90
06/12/1987
6611
101929
301849
KHARE GAURAV GANGAMOHAN
143
64.29
64.08
65.45
11/09/1985
6612
103112
302459
GORADIA VIRAL VIJAY
143
61.63
56.77
66.00
04/08/1983
6613
400989
302640
JADHAV AMOL RAMRAO
143
57.06
54.85
58.36
30/11/1985
6614
100241
301318
PURBEY RAHUL RAJESH KUMAR
143
60.45
58.54
65.45
06/09/1987
6615
103322
301769
SHAH PRIYANK DHIMANTKUMAR
143
61.27
59.00
64.72
12/04/1987
6616
101728
300950
SHAH KAUSTUBH ASHOK
143
63.18
60.23
65.81
05/07/1986
6617
103045
301822
RAIGURU DEVJANANI RAM SHANKAR
143
66.25
65.45
69.14
31/03/1985
6618
101116
300375
PILANI ABHISHEK PRAMOD
143
60.69
59.23
64.90
09/07/1986
6619
200451
309360
RAVI DEEPTHI K S RAVI
143
63.59
60.23
66.36
08/05/1988
6620
200310
307751
BHAGAT PRATIK CHANDER MOHAN
143
63.96
62.23
66.18
16/02/1987
6621
200289
309428
SHAH PRACHITA JASHWANT
143
63.96
62.69
66.18
16/02/1987
6622
201265
307248
143
62.29
64.23
61.45
16/01/1985
6623
102748
309423
143
59.80
58.63
59.45
17/08/1985
AKANKSHA OM PRAKASH GUPTA
THORAT SUYASHA SARJERAO
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 180 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6624
201832
308142
PANDEY DIVYA ANIL KUMAR
143
70.04
67.23
73.45
14/12/1985
6625
202130
307275
KAUSHIK SHIV SHANKER SURESH
143
56.37
56.00
61.45
24/01/1986
6626
301496
306085
PANDIT POONAMKUMARI RAMNARAYAN
143
61.96
57.15
61.63
25/02/1986
6627
300495
305920
KASHYAP AKHILESH PARMESHWAR
143
65.76
65.72
62.67
12/07/1978
6628
200095
309159
NAGANE SUHAS DAMODAR
143
58.05
57.62
58.72
07/10/1982
6629
301025
306110
SIDDIQUE AFAQUE MUMTAJ
143
59.22
60.85
62.36
26/12/1985
6630
400969
303210
PATIL SUBHA VASANT
143
57.63
58.09
58.18
23/11/1983
6631
400971
304371
SHAIKH SHAISTA PARVEEN FAROOQUE
142
71.88
69.38
74.36
12/05/1984
6632
400706
304467
HASHMI FARHA TAHSIN SYED MOHSIN ALI
142
63.02
60.85
67.27
01/10/1987
6633
401438
303964
PATHAK SARIKA PANDURANG
142
61.51
59.85
61.63
06/10/1986
6634
401347
304151
SAYYAD AJARA TABASSUM HAMID
142
65.27
64.38
69.09
29/06/1986
6635
200260
309654
BAPAT RASHMI RAMCHANDRA
142
62.69
61.23
63.45
27/04/1984
6636
301506
305993
NAGRAJ GOURI CHANDRAKANT
142
68.24
67.85
69.63
14/04/1983
6637
401444
304280
KAPSE MAYUR MACHINDRA
142
65.47
60.85
70.72
01/03/1986
6638
301755
306808
BHARTI YOGESH MANOHARLAL
142
60.29
56.92
62.72
09/05/1984
6639
400552
303576
SHIRPURKAR SHABDA GHANSHYAM
142
56.41
55.69
59.27
17/05/1986
6640
400710
304556
142
63.55
61.23
66.54
24/05/1986
6641
201190
310039
142
56.33
55.08
55.27
30/04/1982
6642
100207
301554
142
58.12
57.08
57.09
09/07/1986
6643
101881
302925
PATIL SURAJ BABASAHEB
142
54.78
53.08
56.36
12/06/1985
6644
103270
302936
SHAH KAVIN HARESH
142
58.00
59.31
58.54
19/06/1985
6645
100594
300089
MUDLIYAR KAMAL AMBU
142
55.80
56.08
54.54
16/12/1984
6646
101087
301730
DHAMNANI RENU REHANDOMAL
142
67.10
64.69
72.72
05/12/1983
6647
102242
311484
SALUNKHE SHAMBHURAJE SHIVAJI
142
58.12
55.00
60.90
01/12/1986
6648
103391
307953
NEHULKAR PRACHI NARENDRA
142
61.65
59.23
66.66
30/08/1982
6649
102680
301352
REGE SUJATA VIVEK
142
68.16
67.38
70.73
14/07/1987
6650
300849
302878
SINGH NIKITA BRAJKISHORE
142
62.45
61.23
61.44
25/06/1985
6651
103069
300690
DESAI NEERAJ AJIT
142
66.90
66.31
65.63
07/10/1986
6652
100128
301343
AGRAWAL PALAK ASHOKKUMAR
142
62.82
60.46
68.00
27/03/1986
6653
201462
307847
RAUT SUDARSHAN MANMATH
142
63.71
59.23
67.09
05/12/1987
6654
202113
309397
SHIRGAONKAR NILESH PRADIP
142
63.21
59.77
66.54
17/06/1986
6655
301680
305468
WANKAR ABHINAV DILEEP
142
62.61
62.31
64.18
15/04/1986
6656
200804
309488
SAHU ABHINAV RAKESH
142
61.84
63.54
62.72
05/04/1987
6657
101569
308611
JEGARKAL AKSHAY ADITYA
142
63.35
63.38
57.27
16/12/1985
6658
301857
306329
PARDESHI ANIL RAMSING
142
51.21
58.54
62.00
24/07/1980
6659
200575
309414
JADHAV SNEHA MAHADEV
142
60.16
58.23
61.09
13/12/1983
6660
300363
303165
SHEIKH FIROZ SHABBIR
142
64.53
64.54
66.18
06/09/1986
AYESHA ANJUM DR ABDUL AZIZ
MANDE TRUPTI HARICHANDRA
SHAMS ALAM MOHAMMED TAHIR
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 181 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6661
201700
307868
SHAIKH SAMRIN AKIL
142
66.57
64.62
71.09
16/01/1988
6662
200144
309737
SAPATE PRAMOD GOVINDRAO
141
59.76
56.31
64.90
01/05/1982
6663
400538
304041
MULAY DIPTI DNYANESHWAR
141
62.73
61.69
63.81
20/05/1987
6664
102788
301642
MISHRA SURESH RAMLOCHAN
141
60.45
59.54
62.91
09/09/1981
6665
100168
302884
ROHILLA DEEKSHA JAI B
141
59.51
57.00
63.81
17/08/1986
6666
102022
300583
VALANI SMITA SALIM
141
68.12
64.69
72.36
17/12/1986
6667
201757
308226
JAISWAR YOGENDRA RAMBRIKSH
141
59.06
60.62
61.44
19/01/1985
6668
201341
308251
BHAGWAT MAYURA VASANT
141
60.90
58.62
64.72
12/12/1983
6669
201160
307297
DATTA CHANDAN LAKSHMI KANTA
141
56.98
56.92
59.00
01/09/1980
6670
200375
307303
GOLE ANUJA ARUNRAO
141
59.92
60.46
59.45
10/10/1985
6671
200998
307834
NAZKI SAALIM SAJAD
141
63.14
61.00
65.45
16/07/1984
6672
102948
308687
JADHAV SANJIVANI SHANKAR
141
60.53
59.77
64.00
03/08/1987
6673
201458
303107
DESARDA VISHAL MEGHARAJ
141
56.73
56.23
60.54
01/05/1987
6674
201875
309097
DARUKA ADITYA VIJAY
141
66.98
61.62
70.91
09/06/1987
6675
300987
304900
BHOSLE DNYANESHWAR RAMESHRAO
141
57.76
57.92
55.82
01/06/1984
6676
201951
309468
MORE SAURABH ARUN
141
63.43
65.38
65.81
21/04/1987
6677
200484
308084
141
66.12
64.38
69.27
03/02/1982
6678
300054
306167
SARDA NISHA ASHOK
140
67.18
64.46
68.54
06/04/1983
6679
400104
309964
KABRA NILESH SURESHCHANDRA
140
61.55
59.15
66.73
09/11/1987
6680
300843
306175
SINGH SEEMA ANUGRAH
140
60.53
59.15
62.54
21/06/1985
6681
301821
305372
SINGH JAY PRAKASH SITA RAM
140
59.43
56.15
62.91
06/04/1978
6682
400880
304325
SINGH VIVEK JITENDRA
140
64.57
58.77
69.27
01/11/1987
6683
301560
304937
KHANDELWAL SANYUKTA RAJENDRAKUMAR
140
62.04
58.77
64.90
21/12/1985
6684
301110
306504
NIRWAN DILEEP SINGH BAJRANG SINGH
140
62.45
61.38
64.36
23/10/1983
6685
400314
304337
SHAIKH RAISODDIN SHAMSHODDIN
140
64.08
61.46
69.81
10/06/1982
6686
301802
306775
HARDAS GAURI VINOD
140
64.73
64.92
69.63
02/07/1986
6687
302149
305476
MANGAL VIVEK K S GUPTA
140
58.12
54.77
63.27
16/09/1986
6688
400928
309699
DESHPANDE TRUPTI VIMLAKAR
140
63.71
63.62
65.09
11/02/1987
6689
300559
304942
JAIN SUDHIR SANTOSH
140
58.57
56.54
60.90
29/09/1980
6690
401182
303938
BOCHARE ABHIJIT ARJUN
140
62.00
60.23
65.27
21/02/1987
6691
300368
306224
KHAN SHARJEEL HAFIZ
140
64.73
60.08
69.27
26/01/1986
6692
401207
303738
PATUNKAR SHRADHA SURESH
140
63.35
60.08
64.18
13/01/1987
6693
102640
311423
140
57.88
56.38
60.00
10/07/1982
6694
100329
301473
USMANI MOHAMMAD AAMIR MOHAMMAD
ANWAR
SAWANT ABHIJIT RAJARAM
140
56.69
57.00
56.18
19/07/1982
6695
100566
302966
CHOUDHARY ANKITA DEEPAK
140
65.63
64.62
67.09
26/07/1983
6696
101772
301412
MEENA RENUBALA GOPIRAM
140
66.20
63.54
71.09
27/06/1985
6697
102620
301006
KESARIA SUMEDH RAJNIKANT
140
63.56
61.15
67.61
27/07/1987
REBECCA JOHN
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 182 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6698
101723
300924
KUDTARKAR ASHWINI VILAS
140
65.80
61.31
74.72
24/02/1984
6699
102824
302665
PURANDARE NIKHIL SHREERANG
140
58.28
57.64
65.55
12/11/1977
6700
100345
311426
PAUNIKAR ABHINAY PREMNATH
140
60.57
58.85
61.46
07/06/1986
6701
100678
302735
FERNANDES SNEHA ARCHIE
140
66.53
63.08
72.72
15/10/1986
6702
201024
308772
PATIL PADMAJA LAXMANRAO
140
60.82
60.00
60.72
08/02/1987
6703
300009
305315
KATAKWAR MALLIKA SANTOSH
140
61.67
62.46
59.36
08/12/1982
6704
201742
307809
NEGALUR NATASHA VIJAY
140
67.96
68.15
63.27
07/02/1987
6705
100972
303063
PANCHOLI SAMYAK DILIP
140
62.28
61.03
65.42
29/08/1987
6706
200447
307945
JADHAV MAYUR JAYASING
140
60.82
57.69
65.82
23/07/1985
6707
200286
307723
MODI MANISHA MAHENDRA
140
56.57
54.08
58.54
17/03/1987
6708
201924
303190
PRAKASH DIVYA DEV DUTT TYAGI
140
61.75
63.31
60.72
30/04/1985
6709
400862
304130
HARE SUSHILKUMAR MAROTIRAO
139
57.84
58.00
56.90
24/04/1988
6710
200156
309979
TAPDIA RAVIKUMAR SATYANARAYAN
139
59.14
56.92
62.90
08/03/1986
6711
302102
306012
SAOJI ANIKET ASHOK
139
61.14
59.54
63.09
13/11/1985
6712
101826
302971
VISHWAKARMA CHANDAN HARILAL
139
60.85
58.24
62.18
21/05/1985
6713
103280
300059
RAJKAMAL RAMNANDAN SHARMA
139
54.98
54.62
56.18
17/08/1979
6714
101370
301537
RAJORA RASHMI RADHEYSHYAM
139
66.41
64.15
68.91
24/07/1985
6715
100575
300718
TYAGI SAMEER SUNIL
139
64.00
62.69
63.45
04/09/1984
6716
100486
302293
KESARWANI ANKUR DINANATH
139
63.88
62.92
66.36
02/11/1984
6717
201688
308263
SINHA ANIMESH PURUSHOTTAM
139
63.63
65.08
60.00
13/09/1981
6718
102103
311436
BHARTI SAPNA ARUN KUMAR SINGH
139
59.31
57.85
59.45
24/02/1983
6719
103470
300276
NANDU STUTI VIJAY
139
65.84
64.77
65.09
27/11/1987
6720
103351
302580
PARIKH RADHIKA RAKESH
139
67.14
66.69
68.36
20/05/1987
6721
103456
302110
AILANI NIKHIL RAJKUMAR
139
57.55
58.54
58.36
30/12/1986
6722
201116
308064
BEDEKAR AMEYA AVINASH
139
60.82
58.62
62.18
24/10/1987
6723
300526
304713
SINGH NIDHI SURESH PAL
139
68.24
65.23
72.36
10/06/1986
6724
201723
307925
PRAJAPATI AAKANKSHA BALDEV
139
59.83
58.46
60.54
23/12/1985
6725
101473
309505
DOSHI ADHIRATH ASHOK
139
60.65
60.08
62.00
21/01/1986
6726
200174
308608
JOSEPH JOHN MP JOSEPH
139
64.00
62.85
64.72
25/09/1985
6727
201928
307513
SAXENA ABHIJIT VIMAL V K
139
59.63
55.92
64.55
25/02/1984
6728
400219
304116
DABIR RHISHIKESH MUKUND
138
58.62
59.79
59.37
15/12/1979
6729
200394
309866
PATIL KEERTI SUNIL
138
54.12
53.36
54.12
27/06/1974
6730
400375
304286
KULKARNI GAYATRI CHINTAMAN
138
57.96
55.19
63.81
05/10/1987
6731
200148
309972
MOHAMMAD USMAN MOHD GHUDUSAB
138
61.27
60.92
63.63
07/06/1986
6732
401232
304376
AGRAWAL GIRISH ASHOKKUMAR
138
64.88
62.44
66.36
04/02/1985
6733
400815
309908
BABHALSURE SACHIN RAMESH
138
66.08
63.38
69.63
01/06/1986
6734
301799
306890
PINJARI MOHAMMED SHAHID ALLIPEERA
138
58.69
57.31
59.82
13/08/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 183 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
6735
301028
6736
6737
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
306544
GOYAL VIPUL SURENDER
138
57.22
55.46
58.54
19/06/1986
300621
305926
KUMAR PARITOSH AWADHESH
138
59.35
57.38
63.09
02/07/1985
301943
306603
MEHTA PREETAM PRAKASH
138
62.12
58.85
68.18
18/05/1987
6738
400088
310031
BIRADAR MADAN MAHADEVRAO
138
57.07
55.80
59.45
02/06/1984
6739
102449
300065
MAHTO RANJIT LAKSHMAN
138
56.41
57.54
57.63
23/04/1982
6740
100941
300191
GONARKAR SATISH BALAJI
138
63.80
62.15
67.63
05/06/1986
6741
101133
302660
SHAH HARSH HIMANSHU
138
58.82
59.15
60.00
25/08/1984
6742
102045
302598
MAYEKAR SARIKA VILAS
138
66.16
62.38
69.09
11/08/1987
6743
101675
302397
TODKAR SUPRIYA SURESH
138
67.43
64.15
72.00
23/05/1986
6744
102102
307262
JAIN VISHAL VASANT
138
61.22
58.77
65.27
18/05/1987
6745
103250
300951
TALATHI SAURABH PRADEEP
138
65.63
62.92
68.90
18/08/1987
6746
100326
302840
CHORGE SWATI PRAKASH
138
63.76
63.46
65.63
12/03/1986
6747
101115
301674
SINGH NISHITA JAGDISH
138
69.35
63.77
75.09
03/05/1988
6748
102465
300308
KUMARI PRIYANKA RAMASHRAY SINGH
138
58.37
56.87
61.45
05/08/1980
6749
102907
302586
SAVANT RHUGVIDA HEMANTKUMAR
138
67.31
63.31
70.91
03/12/1985
6750
102137
300254
SONI RITESH PURAN MAL
138
61.96
61.15
62.00
20/07/1980
6751
201377
307389
PATIL RAHUL BHARAT
138
57.14
57.23
55.45
22/05/1986
6752
200180
308655
138
60.78
61.15
58.55
02/10/1980
6753
103277
307214
CHOUDHARY HARI RAM JAGDISH PRASAD
JAT
SALUNKHE APARNA BHANUDAS
138
62.69
64.00
59.81
10/06/1986
6754
200690
308069
BADARSHAHI DINESH MADHUBHAI
138
57.67
58.62
57.27
24/09/1983
6755
201405
307553
KHAN IMRAN HABIB
138
60.86
59.54
66.00
16/07/1987
6756
302069
305617
RADKAR PRANAV PRAMOD
138
59.63
58.31
57.10
12/02/1986
6757
301120
306221
DESHMUKH AMRUTA MUKUND
138
62.20
60.92
64.90
02/12/1984
6758
300679
304926
SHARMA DHIRENDRA KUMAR MAHENDRA
138
58.98
57.10
58.45
30/10/1982
6759
300872
306850
BADLANI GUDDI DAYALDAS
137
65.84
62.62
67.64
14/08/1985
6760
302027
306619
JESWANI VIJAYKUMAR MOTIRAM
137
61.43
57.85
65.63
30/07/1987
6761
401539
303889
SYED MOINUDDIN OMAR QAISARUDDIN
137
63.41
60.08
63.27
27/12/1987
6762
300471
306926
WAYAL DNYANESHWAR TULSIRAM
137
58.53
57.85
61.81
14/10/1982
6763
400260
304473
SHENDRE NEHA SANJAY
137
59.35
57.46
59.09
12/08/1986
6764
200598
309581
PATIL HARIVITTHAL MARUTI
137
60.44
59.50
59.25
28/03/1976
6765
101525
304066
LOYA SANJOG KEDARNATH
137
61.30
60.00
60.72
28/06/1986
6766
400066
309982
SAWANT PANDURANG GANPAT
137
55.43
53.77
57.27
01/07/1984
6767
400149
304517
SHAIKH NASER MANZOOR HUSSAIN
137
59.02
57.31
63.81
05/07/1979
6768
101439
301976
AGARWAL ANSHU SHYAMLAL
137
57.00
56.18
60.00
12/11/1983
6769
102832
302326
PEDNEKAR AKSHAY SUDHIR
137
67.14
64.38
71.81
04/08/1987
6770
202050
307173
THAPA RAGINI MILAN
137
60.86
57.92
63.45
30/08/1985
6771
100960
311424
INDULKAR GAURESH GIRISH
137
65.59
60.85
71.63
17/03/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 184 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
6772
100800
301589
6773
103219
302268
6774
102054
302008
6775
101164
6776
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
137
57.14
54.69
56.54
10/06/1984
BARVE AJIT MAHESH
137
62.64
58.32
68.72
24/04/1985
MAQBOOL MASOOMA MOIZ
137
63.31
61.46
65.45
08/08/1985
302406
KAPADIA NEELKANTH SUDHIR
137
59.43
56.31
63.27
07/09/1981
102631
302702
PARENGAL ROOHIE BEERAN
137
56.58
55.86
57.09
27/05/1981
6777
100746
302064
WAGH SHAMIKA SANJAY
137
64.20
63.54
64.36
06/11/1984
6778
201483
307538
VERMA PUNAM AMARJIT
137
58.78
59.54
57.45
01/01/1984
6779
201835
307492
SHINDE AMRUTA NARENDRA
137
64.73
62.08
68.00
13/11/1986
6780
400328
304365
137
65.00
62.14
70.72
26/05/1985
6781
102252
309422
PATEL DHRUV SATISH
137
62.24
56.95
65.27
28/04/1986
6782
201308
307817
SHET SHWETHA JAGDISH
137
57.31
57.85
54.18
13/08/1986
6783
100899
309314
DEV SHWETA MANOHAR
137
64.33
64.08
63.63
20/02/1986
6784
201146
307201
DESAI AMAR NIVRUTTI
137
57.76
55.85
60.72
15/08/1985
6785
200183
307500
NEHA RAM BIHARI SINGH
137
54.29
54.96
56.18
01/08/1982
6786
301589
306311
VERMA PRAVIN RAMKUMAR
137
60.29
59.46
61.63
27/08/1983
6787
200518
309464
KETKAR ANIRUDDHA DEODATTA
137
66.24
66.15
67.09
17/09/1987
6788
300403
306144
CHANDAK SANKET NANDKISHORE
137
62.61
61.46
62.90
12/08/1987
6789
400703
304479
KARDALE JYOTI AMBADASRAO
136
59.35
59.23
59.45
30/06/1986
6790
401368
304217
136
53.96
53.46
54.54
08/06/1984
6791
400834
303758
HUSSAINI SYED ABRARULLAH SYED
FAZLULLAH
RAJHANS VAIBHAV VITTHALRAO
136
58.57
58.31
56.72
23/11/1985
6792
400504
303567
KHAN TALAT MAHEJABEEN SADAT ALI
136
55.39
55.62
57.09
09/08/1986
6793
300070
306936
DESHMUKH SANKET PRAKASH
136
62.78
62.00
64.00
14/09/1987
6794
401474
303587
CHHIPA SANDEEP SHYAM SUNDER
136
57.72
56.11
59.27
07/05/1983
6795
301858
306236
GADEWAR PRADYUMNA MADHUSUDAN
136
61.47
60.69
61.09
27/08/1984
6796
101980
306785
PANDEY VARUN RAMENDRA
136
66.57
65.85
65.81
04/01/1988
6797
400534
303547
SAXENA PRAGATI ANIL KUMAR
136
63.05
60.92
66.36
10/06/1981
6798
300547
306024
GAUR PRERNA JAYPRAKASH
136
63.18
59.92
65.63
10/01/1987
6799
102599
301970
SHRIRAMWAR NITIN VIJAY
136
59.14
57.62
58.45
14/01/1980
6800
102170
301929
PATEL DHARA MUKUND
136
59.88
61.23
63.63
05/09/1984
6801
100384
301892
RANE ANISH UDAY
136
58.21
55.50
54.90
02/04/1986
6802
100639
301896
GULLA SUMIT HRIDEY NATH
136
60.33
58.62
60.90
07/12/1985
6803
101920
301893
CHIRVI RICHEE S K
136
53.47
54.31
51.81
30/04/1984
6804
103288
302853
VYAS NIKUNJ JAYPRAKASH
136
57.11
57.25
57.09
11/09/1986
6805
100870
301267
CHOPDE SHANTANU ARUN
136
62.69
59.38
65.27
13/12/1984
6806
101989
300116
COOPER JEHAN JAMSHED
136
57.96
56.69
60.54
01/11/1984
6807
103254
302405
MOHITE RANJIT SHANKAR
136
62.65
60.23
66.90
08/03/1988
6808
100902
300093
BARANWAL GOVIND PRAFFULACHANDRA
136
57.59
55.77
59.09
06/06/1984
AHMED MOHAMMED MUSLIM
SHABTAB JAVEEDNASIR
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 185 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6809
100675
302738
PARASHAR RAMAN SURENDER
136
58.29
55.62
60.54
15/07/1986
6810
103227
301957
SHARMA ARPIT RAJENDRA
136
59.22
56.69
63.27
22/12/1985
6811
100719
302196
SHAH AKANKSHA AMIT
136
63.51
65.85
64.72
27/01/1988
6812
100926
302713
NERULKAR PRIYANKA AJIT
136
65.51
63.15
63.81
22/03/1985
6813
102211
302142
GUPTA SNEHA SANJIV
136
66.33
66.15
68.72
09/11/1986
6814
301718
305752
ALI SAOOD NISAR
136
60.24
56.31
66.00
24/11/1985
6815
300703
305277
AHMED JALALUDDIN MOINUDDIN
136
57.39
56.31
55.09
28/09/1985
6816
301527
304963
NAIK SUCHITA VIJAY
136
62.98
62.15
61.81
17/11/1985
6817
101553
305838
KOTHARI NUPOOR PRAKASH
136
61.06
58.62
64.18
22/11/1987
6818
201729
307119
YADAV TEJJSVI NARESH KUMAR
136
61.27
61.15
62.90
20/03/1986
6819
201941
308135
LONDHE VIJETA SUDAM
136
70.49
68.00
73.27
17/02/1983
6820
201188
307802
SOPAL AMRUTA RAJABHAU
136
66.73
64.31
70.90
12/07/1987
6821
300227
306083
AGRAWAL SAMTA OMKARDAS
135
66.57
67.15
68.00
17/01/1987
6822
401245
303732
JAIN ABHAY JOHARILAL
135
58.98
56.92
60.36
30/04/1987
6823
300148
306023
SHAIKH SHABNAM BADSHAH
135
59.88
57.00
62.72
28/02/1986
6824
401029
306903
MALU GEETA RAMGOPAL
135
58.36
56.20
59.09
28/05/1985
6825
301590
306527
GUNDEWAR MEENAKSHI SHRIKANT
135
63.10
62.54
65.27
27/04/1987
6826
200197
310024
GUPTE CHAITANYA PRAVIN
135
54.45
55.77
52.00
31/12/1986
6827
300711
306625
KAKAD SAGAR UDDHAO
135
55.39
55.31
54.36
04/09/1984
6828
400813
310044
MULAY PARIKSHIT ANIL
135
66.33
63.77
68.54
16/05/1987
6829
101892
302529
SHETH TEJASWINI PRAKASH
135
58.00
59.08
55.82
16/10/1985
6830
101079
300831
MISHRA RAJAN KUMAR RAM NARAYAN
135
61.76
58.15
66.73
15/07/1981
6831
102216
308613
KUMAR DEEPAK MANGAT RAI
135
64.29
62.62
69.27
23/10/1987
6832
103118
301622
GUPTA NITIN BRIJ MOHAN
135
63.02
61.69
63.81
23/02/1984
6833
102490
301254
135
59.88
57.92
60.36
01/06/1986
6834
101415
300021
SANDERWALE MOHAMADSAMEER
KHADERPASHA
KADAVANU
TONY MATHEWS
135
63.02
64.38
60.00
17/02/1986
6835
100132
311174
SHAIKH SARFARAZ YUSUF
135
61.71
60.53
62.36
23/02/1982
6836
103302
300588
VICHARE PRIYANKA SHARAD
135
65.16
61.83
72.36
12/05/1987
6837
101922
302678
JOSHI CHITANG JANAK
135
67.96
65.15
71.27
23/01/1988
6838
101010
301611
RAUT VINAY DATTATRAY
135
57.61
56.47
60.33
01/05/1976
6839
101458
301685
DIGHE SHRUTI GIRISH
135
69.59
68.15
72.90
13/12/1987
6840
201925
308220
VAISH MANSI VIPIN
135
64.45
66.08
58.72
26/03/1988
6841
100577
300181
SHUKLA RAGINI KAUSHLENDRA
135
57.63
58.23
58.18
15/08/1981
6842
103186
300580
MEENA RINOO BANWARILAL
135
57.84
56.31
60.36
05/05/1985
6843
200141
309321
MALAVI AMIT ANANDRAO
135
56.49
56.46
54.54
01/12/1985
6844
300626
305518
SHARMA KAVISH MANGTURAM
135
61.63
57.85
65.45
08/08/1984
6845
201612
307219
MALL PRADUMAN RAMASHISH
135
53.92
52.38
55.63
19/05/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 186 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6846
200466
307427
DANGEY RACHANA SHYAM
135
59.59
56.15
66.54
02/06/1982
6847
200320
309473
BAPAT POURNIMA MOHAN
135
62.33
63.31
60.72
15/11/1986
6848
201337
309317
JOSHI SHWETA SAINATH
135
57.02
54.31
64.36
16/02/1987
6849
202008
309316
KADAM KSHITIJA DHONDIRAM
135
60.00
59.23
63.27
15/11/1986
6850
101509
309550
DEVAKAR ARCHANA BABAJI
135
56.57
55.42
57.09
13/10/1984
6851
201595
307690
PATEL KIRAN VISHNUBHAI
135
59.71
56.92
60.72
16/11/1981
6852
201064
308118
K ANIL ROY
135
55.90
55.71
58.42
26/07/1964
6853
101727
309039
135
58.78
57.69
61.81
12/11/1985
6854
401538
303200
GORE SANTOSH SHANKARRAO
135
57.84
57.23
59.45
20/04/1986
6855
400714
304580
DESHPANDE SWANAND GUNWANTRAO
134
59.71
61.15
61.27
21/06/1985
6856
301065
305880
KHUSHALANI DIPIKA GURMUKH
134
65.39
63.23
67.27
23/08/1986
6857
400101
309942
PATHAN FATEMA BEGAM USMANKHAN
134
59.76
57.48
63.63
12/03/1985
6858
100445
302601
GUPTA AMRUTA ANOOP
134
61.27
63.00
61.45
15/10/1987
6859
102464
300761
MELMANE SNEHA ASHOK
134
66.16
63.85
68.72
23/10/1987
6860
100344
300809
GHATE PRAJAKTA SURESH
134
60.73
60.85
59.82
01/09/1985
6861
101285
302266
CHINCHAWADE SHREYANS BALASAHEB
134
68.45
65.23
71.81
07/10/1986
6862
101290
300182
GUPTA ANKITKUMAR DINDAYAL
134
58.45
58.77
59.81
30/08/1985
6863
102447
300142
PRASAD KAMESHWAR LALITESHWAR
134
57.39
56.69
58.09
17/07/1983
6864
100060
301133
JADHAV PAWANKUMAR NAVNATH
134
62.69
61.62
62.54
16/03/1987
6865
102333
302607
PAI URVI VINAYEK
134
64.12
63.23
66.36
18/03/1986
6866
102412
301851
LOBO REBECCA ALIA SANTANA S R
134
59.31
64.23
56.72
07/08/1986
6867
200506
308138
MEENA MANJUKUMARI DEVKARAN
134
59.11
57.86
64.18
05/01/1984
6868
201161
307866
SHINDE MAHENDRA ABASAHEB
134
60.00
57.62
63.09
19/05/1986
6869
102678
309453
KOLHAPURE VARSHA SHIVKUMAR
134
64.61
62.31
65.09
02/12/1987
6870
201195
309547
PATIL SWAPNEEL SAYAJIRAO
134
67.76
64.69
72.00
02/05/1987
6871
200302
307586
SHIKARIYA KHUSHBU DEEPAK
134
60.14
61.09
61.52
20/08/1986
6872
301522
305989
NAYAR MUSFERA ABDUL MAJEED
134
63.27
58.92
66.18
27/01/1986
6873
201665
307650
DHEKNE PRUTHU NARENDRA
134
64.98
61.38
68.90
07/09/1987
6874
201640
308046
KUMAR NIKHIL BINAY KR SINGH
134
64.57
66.15
62.00
03/08/1984
6875
300909
304751
TAORI HITESH SHARAD
134
57.67
56.15
58.90
21/08/1987
6876
300595
305522
MONDAL MOHAMMAD FIROZ AHIYA
133
63.58
60.69
61.63
08/12/1985
6877
400688
304539
133
61.02
56.46
65.09
01/03/1983
6878
400131
303729
PAMPATWAR LAXMIKANT BALAJIRAO
133
61.35
60.00
60.55
20/06/1986
6879
200240
307719
MISHRA ANJENEY DEEPAK
133
60.28
60.79
62.76
31/03/1985
6880
301808
304782
SINGH PALLAVI KALYAN
133
57.76
57.62
61.81
09/10/1986
6881
300484
304910
PAL ATUL KUMAR RAM NATH
133
56.98
55.54
58.72
13/09/1980
6882
400063
309913
DIKLE AJIT MANIKRAO
133
62.53
60.00
67.81
19/03/1988
BAMILAN R M RAMAN
MOHD ANJOOM ISLAM AHAMAD
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 187 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6883
400354
303659
BHAVTHANKAR TANMAY DILIP
133
62.20
62.08
61.45
06/07/1987
6884
400311
304186
KABRA NARESH RAMLAL
133
58.24
55.92
59.46
06/10/1985
6885
301370
306157
NAIR RADHIKA SUSHEEL
133
67.18
63.15
71.09
01/05/1986
6886
400467
303974
GAWADE NAKUL NITISH
133
61.18
59.92
64.54
07/10/1987
6887
100116
306852
SHAH SIDDHARTH VIJAY
133
62.98
61.54
62.00
14/10/1987
6888
103396
302524
TIWARI SHIRISH RAMVILAS
133
59.55
61.15
60.54
05/01/1983
6889
101949
300522
PANSARE PRIYANKA HEMANT
133
61.61
61.45
62.57
15/08/1985
6890
100016
302299
PALKAR PALLAVI PRAFUL
133
64.65
63.15
64.18
19/07/1984
6891
101573
301773
SHAH PARTHIV ATULKUMAR
133
61.10
60.46
61.09
15/12/1987
6892
101756
302503
AGRAHARI UMENDRA KRIPA SHANKAR
133
60.65
57.54
65.27
17/06/1982
6893
100565
307355
NARSANA NIYATI KIRIT
133
65.43
63.00
69.27
26/10/1987
6894
100197
300247
56.53
58.62
55.81
07/08/1986
100266
302102
PADIYAR MOHAMMED SHAHID IQBAL
AHMED
SINGH VIKAS DEVENDRANATH
133
6895
133
67.47
65.00
69.81
03/04/1987
6896
103063
302632
MANGE TULSIDAS HIRJI
133
61.02
59.62
60.18
15/01/1985
6897
101764
302265
JAGTAP RAJLAXMI RANGRAO
133
61.35
60.00
64.90
08/06/1986
6898
101916
301903
SHARMA SAGAR DIWAKAR
133
59.96
56.31
60.36
27/03/1986
6899
101035
302540
GAD HARSHAL KESHAV
133
65.10
62.15
69.27
01/09/1986
6900
101638
302046
SHETTY RAHUL RATNAKAR
133
63.71
63.92
64.73
23/10/1986
6901
101344
302916
BINJWA ABHISHAEK NARAYAN
133
59.55
59.08
60.54
30/04/1984
6902
102033
301373
CHAWLA SIMMI HARISH
133
63.88
65.31
62.36
14/10/1985
6903
100651
311480
SAFAYA ADITYA ANIL
133
68.12
70.00
69.09
10/08/1987
6904
100219
301624
VYAS UPAL DIPAK
133
62.04
63.66
59.09
07/09/1985
6905
102658
300127
DARDA MAHIMA MAHENDRA SINGH
133
58.90
58.23
58.54
18/04/1988
6906
101950
300019
AGRAWAL ADITYA SURESH
133
59.31
57.71
61.64
01/04/1984
6907
101222
302126
NAIK ANMOL ULHAS
133
71.47
70.31
78.36
09/04/1987
6908
102874
302041
WALVIR NAZIA MANZOOR
133
64.33
64.92
63.45
30/06/1985
6909
103041
300101
GOKHALE ALKA ANIL
133
65.67
63.23
68.90
21/05/1988
6910
101775
300540
JASANI MITUL YASHWANTKUMAR
133
57.18
55.69
60.36
16/03/1984
6911
200405
308197
GUPTA PALLAVI RAKESH KUMAR
133
56.53
56.85
53.81
24/02/1986
6912
200043
307857
SHARMA MANU DEVENDRA
133
58.16
58.46
60.18
25/12/1985
6913
201150
307749
NARULA VARUN CHANDER MOHAN
133
60.73
59.15
64.18
27/07/1986
6914
200593
308313
JAIN SHRADDHA PAWAN
133
56.53
57.54
57.45
26/09/1985
6915
302171
305465
DESHPANDE HARSHVARDHAN AJAY
133
66.53
64.08
70.90
24/08/1986
6916
200764
308015
AGRAWAL SUMIT SURESH
133
57.44
58.78
60.36
10/04/1985
6917
301818
305821
SAKARDE APURVA SUBHASH
133
59.88
60.15
60.73
07/06/1985
6918
200224
307871
GUPTA SURENDRA KUMAR
133
59.59
58.00
62.36
25/02/1984
6919
301986
305132
BIMAL AMIT MITHILESH
133
60.57
56.85
67.63
05/08/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 188 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6920
201015
307792
PANSARE MEENAL GOVIND
133
62.93
60.99
66.00
15/09/1982
6921
200241
308672
JAGADALE GANESH SAMPATRAO
133
64.03
61.50
64.62
01/06/1980
6922
400125
303691
DAMANI ANUJA DWARKADAS
132
63.92
63.38
67.63
28/11/1987
6923
300769
306562
GOVINDWAR NIKHIL VASANTRAO
132
60.08
58.69
61.45
06/10/1986
6924
400220
309924
CHANDAK AMOL PURUSHOTTAM
132
66.20
64.38
69.45
03/06/1987
6925
400799
309731
132
56.37
56.54
56.55
15/02/1982
6926
400660
304574
MADEWAD SUNIL BALIRAM
132
57.10
56.85
59.81
04/06/1986
6927
400232
303589
DESHPANDE DEEPTI DINKAR
132
57.03
56.03
58.36
07/07/1985
6928
300998
306300
SINGH AJAY PRATAP HARPAL SINGH
132
59.54
58.72
60.55
13/05/1976
6929
301780
306290
132
59.67
59.23
64.00
09/09/1987
6930
400305
304351
VARSHNEY PRASHANT SANTOSH VARSHNEY
132
66.69
65.62
67.27
20/01/1987
6931
101620
311389
BHALLA SONAM CHANDRA MOHAN
132
64.80
61.98
68.90
12/10/1987
6932
102067
302098
WADIVKAR PRATIK PRADIP
132
62.29
60.31
68.36
27/06/1986
6933
100150
300734
MISHRA MONIKA BIJAYA
132
68.53
67.00
71.45
18/05/1987
6934
100749
302013
KAUL SUPRIYA SURESH
132
60.53
57.38
64.36
01/07/1984
6935
200556
307182
SHARMA JYOTIKA NARENDRA KUMAR
132
63.71
62.23
66.00
04/11/1985
6936
100501
300815
MALKAR NEELAM BABAJI
132
68.82
65.38
72.18
14/08/1984
6937
102209
301833
KOKATE PRIYA SHAHAJIRAO
132
60.16
61.69
62.54
04/03/1987
6938
201209
308291
PAWAR SANDESH SAMPATRAO
132
54.20
53.92
51.27
22/10/1983
6939
102390
302956
NAIK ABHIJIT ANAND
132
68.08
64.23
74.54
14/12/1986
6940
103231
302424
FARHEEN QAZIARSHIYA IQBAL
132
63.27
63.23
68.36
23/05/1987
6941
101203
300326
PAREKH PRIYANSHI PARESH
132
67.80
66.54
70.72
29/04/1988
6942
201338
309184
PHANSOPKAR DEEPTI ARUN
132
56.12
56.15
56.54
26/02/1986
6943
200494
307261
KALE PRADNYA PANDURANG
132
64.49
63.54
69.09
08/07/1986
6944
300579
306057
BHANEGAONKAR PRAFUL CHANDRAKANT
132
54.55
51.37
59.63
05/11/1985
6945
300060
305116
YADAV HITESH MAHENDRASINGH
132
68.61
65.23
71.09
17/09/1987
6946
300902
305073
SAOJI SIDDHARTHA VINAY
132
62.00
60.54
64.54
02/07/1986
6947
200201
309394
PATIL PADMAJA PANDURANG
132
68.09
65.95
75.27
15/02/1988
6948
200409
309112
CHANDWADE PARMESHWAR MANOHAR
132
58.94
60.62
55.63
09/07/1983
6949
201718
307598
BANSAL VIVEK MANOHAR
132
61.88
59.85
66.01
29/04/1987
6950
300345
304512
MULMULE AKSHATA NANDKUMAR
131
62.33
61.08
62.18
16/11/1987
6951
301580
306659
ATAL ADITYA ARUN
131
59.96
60.23
60.18
17/02/1987
6952
301312
306259
KODALI HANISH PREMKUMAR
131
62.57
61.54
66.36
01/01/1987
6953
300098
309879
PATHAN RIJWANA JILANEE
131
60.61
58.32
63.45
22/04/1986
6954
300917
306674
PAHLAJANI DINESH MOHANLAL
131
65.06
61.15
70.91
26/04/1987
6955
300225
306321
JAIN BHASKAR BHAGWAN
131
57.63
58.46
57.27
12/10/1983
6956
301451
306546
DHARMURE GAJANAN KISHANRAO
131
56.37
55.92
56.72
09/01/1982
JESUDAS A THAMBUSWAMY
PARUL SOMNATH
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 189 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
6957
300072
305375
PRAKASH ANKUR OM PRAKASH LAL
131
55.96
54.69
57.81
18/09/1983
6958
400730
304506
KADAM DEEPAK LAHUDAS
131
59.63
59.46
61.45
01/06/1982
6959
400049
309909
SHAIKH M HABEEBURRAHEMAN SK MD RAFI
131
61.84
60.62
67.27
02/07/1986
6960
400812
303654
KABADE ABHIJEET NILKANTH
131
61.63
59.77
63.09
11/07/1986
6961
102091
302951
WAGHELA KAMLESH SURESH
131
60.37
56.79
61.63
05/11/1982
6962
101576
300179
PAI VINAYAK GIRISH
131
66.06
63.94
71.52
02/09/1987
6963
100939
301449
MUKADAM NAZIA NAZIR
131
60.16
59.39
59.63
20/12/1985
6964
103158
300199
DESHMUKH SHILPA VILAS
131
64.81
62.91
64.67
13/01/1985
6965
101753
300328
THANKY RAHUL CHANDRASHEKHAR
131
62.16
62.46
64.91
01/03/1987
6966
101378
300852
KASHID PRIYANKA ARVIND
131
60.61
58.24
59.09
06/04/1987
6967
101341
301756
GUPTA AJAY GHANSHYAM
131
61.71
60.31
65.82
09/06/1982
6968
200893
308257
PANDEY SANSKAR KESHAV
131
55.77
52.52
60.72
05/07/1986
6969
100369
311408
BORADE DIPALEE BHARATRAO
131
63.22
61.38
61.27
02/06/1987
6970
200184
308070
JAIN SHWETA PREMCHAND
131
68.24
66.85
70.18
09/11/1984
6971
200538
309480
DONGARE RASHMI DEELIP
131
65.10
64.38
66.72
24/02/1987
6972
400654
309525
CHAVAN SONAL MADAN
131
70.00
65.85
76.55
24/03/1988
6973
201681
309069
THANEDAR ROHAN SHRIKANT
131
65.51
62.62
67.09
18/05/1988
6974
200122
307535
SINGH PURNIMA KUMARI BACHCHA PRASAD
131
57.02
57.54
56.10
10/10/1980
6975
200726
307888
SINGH BINDU SANTOSHKUMAR
131
56.63
56.64
58.72
24/09/1987
6976
300305
305153
PERVEZ SHIZAN SYED YUNUS
131
59.39
59.69
61.63
31/03/1986
6977
300816
306093
PADHYE MUGDHA RAJEEVA
130
63.06
61.08
66.54
25/04/1987
6978
401328
304317
KAPAHTIA RADHIKA NARINDER KUMAR
130
62.53
63.00
64.54
22/07/1987
6979
300729
304828
KHAN MUMTAZ RASHID SAHEB
130
60.49
59.46
61.81
16/09/1982
6980
401705
309698
INGLE SANDEEP UTTAMRAO
130
55.35
53.31
54.18
23/09/1985
6981
300042
306539
PAREEK DEEPAK KUMAR SITARAM
130
63.14
62.62
62.36
15/06/1985
6982
400817
309955
BIRADAR SARASWATI BHAGWANT
130
64.37
61.23
66.18
20/08/1988
6983
103129
309565
MINHAS JASLEEN KAUR JASHPAL SINGH
130
63.66
68.23
66.73
12/09/1987
6984
400747
304621
SHEIKH FARNAZ JAHAN GULAM AHMED
130
52.94
52.14
52.87
17/03/1976
6985
400099
309720
CHOURE BALWANT KISANRAO
130
61.43
58.46
65.27
10/08/1983
6986
300183
304068
ALSI RENUKA ABHIJIT
130
64.27
62.60
61.09
19/06/1986
6987
102529
300314
DHAROD MAYANK HARESH
130
63.70
62.98
63.63
06/03/1985
6988
101619
301281
TRIVEDI BHAVNA MOHAN
130
60.41
57.62
62.00
11/04/1985
6989
100826
300483
THAKUR ISHA REWAT SINGH
130
58.17
55.15
60.00
24/07/1985
6990
101754
301563
RAUT MANALI PRAMOD
130
61.88
57.54
68.73
09/09/1988
6991
103261
301526
YADAV SHESHNATH CHANDRABADAN
130
62.65
61.08
66.00
05/04/1981
6992
100736
300610
JAIN SACHINKUMAR PARASMAL
130
65.31
63.85
62.54
16/08/1984
6993
102289
302081
PEREIRA CARLSEN BERNARD HOWELL
JOAQUIM
130
63.02
59.08
65.82
22/06/1987
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 190 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
6994
103249
309045
BHARDWAJ MADHU RAKESH
130
62.78
60.08
67.64
12/04/1987
6995
100641
301920
GUPTA SIDDHARTH SWARUP
130
61.44
58.42
65.71
01/08/1987
6996
101788
302362
SINGH AKANSHA OM PRAKASH
130
58.82
55.73
64.91
19/09/1984
6997
101069
311443
PATWARI PADMANABH KAMALAKAR
130
61.96
59.00
63.09
08/01/1981
6998
102999
301856
SATHE VAIBHAV DINKAR
130
63.92
59.77
68.54
09/03/1986
6999
101967
300130
SHUKLA APARAJITA ANIL
130
63.35
61.23
66.36
19/10/1985
7000
100849
301305
SINGH AJAY SURESH PD
130
56.65
55.31
60.36
01/01/1981
7001
200530
308789
KUMAR MANOJ RADHESHYAM
130
61.55
59.08
64.00
20/07/1985
7002
300261
306824
RAJA IQRAR ISRAR
130
62.53
59.23
65.09
12/10/1987
7003
300483
304886
GOKHALE AVANTI LAXMIKANT
130
57.84
58.15
58.72
30/10/1986
7004
301686
306212
SHAIKH SHAILA HUSAIN
130
64.78
63.00
68.18
09/06/1982
7005
200450
309388
KHANNA SUPRIYA VIJAY
130
68.12
65.77
72.72
04/08/1986
7006
301001
305788
KHAN SHAHEDULLAH KALIMULLAH
130
55.71
55.46
57.27
25/12/1985
7007
202052
307773
DUBAL PRACHI SUDHIR
130
63.55
62.15
67.45
20/06/1988
7008
201331
307848
RAUT PRIYANKA MANMATH
130
69.06
68.31
74.72
11/10/1986
7009
200316
307698
RAI RAM KRISHNA NANDLAL
130
66.20
62.62
69.63
30/08/1987
7010
201302
308705
60.00
59.69
60.36
24/07/1986
300810
306806
JADHAV SANTOSHKUMAR
RAMCHANDRARAO
RANDAD RAHUL DAMODARJI
130
7011
129
60.08
58.46
60.54
04/05/1985
7012
300014
306276
MANIK SHYAM ASHOKRAO
129
55.35
54.08
56.36
19/08/1983
7013
301849
305286
MOTWANI RAVIKUMAR HARIDAS
129
58.70
58.24
56.54
28/09/1984
7014
301102
306630
POPHALI SNEHAL ANIL
129
63.47
61.46
63.27
30/09/1985
7015
400054
309978
RANKHAMB RAHUL SUBHASHRAO
129
62.49
61.31
64.54
28/10/1986
7016
101430
302226
DOSHI VIDHAN CHANDRAPRAKASH
129
59.47
59.46
59.30
21/05/1987
7017
101392
300327
DALVI ADITI VIJAY
129
61.39
61.15
62.90
25/01/1987
7018
100950
300825
RATHI DIVYA MAHENDRAKUMAR
129
64.47
63.09
68.85
07/04/1986
7019
101955
300531
AGGARWAL SUPRIYA SHIVCHARAN
129
58.37
57.79
60.00
15/02/1983
7020
101252
302998
SHAIKH SALMA ISRAIL
129
60.45
62.54
60.36
31/03/1984
7021
102559
302325
POPAT VISHAL HARSHAD
129
64.78
61.92
66.36
31/07/1986
7022
103153
302030
129
59.76
59.62
58.72
07/09/1986
7023
102322
301588
SHAIKH MOHD SULTAN HAIDER ALI
129
55.43
56.00
53.27
29/02/1984
7024
103346
300054
DUTTA RUCHI JESSICA KAMAL
129
58.82
58.85
56.72
18/05/1985
7025
103043
301804
BADAK YOGESH SARJERAO
129
59.35
55.85
60.36
04/06/1988
7026
100757
300534
TIBDEWAL ANAND ASHOK
129
63.51
64.23
62.36
14/10/1986
7027
103278
301498
GUPTA ANKIT GHANSHYAM LAL
129
63.47
62.54
66.00
19/11/1984
7028
101481
301272
KHERDE POOJA SUDHIR
129
58.57
58.85
62.00
19/11/1985
7029
103466
300965
SINGH PRADIP SHAMBHOO
129
57.43
58.00
54.00
05/12/1983
7030
101671
302367
SHUKLA DEEPAK PRAKASHCHANDRA
129
58.12
57.08
60.18
24/10/1984
DEEPTI NARAYANAN K P NARAYANAN
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 191 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7031
201472
309515
THITE ASHISH CHANDRAKANT
129
60.24
60.31
61.27
21/01/1986
7032
301078
305721
WACHASUNDAR SHACHI ARVIND
129
61.43
62.00
67.27
16/07/1986
7033
300941
305964
LALWANI DINESH LALCHAND
129
64.65
61.46
67.45
10/03/1986
7034
200685
307942
CHAUNDKAR RAHUL MARUTI
129
63.63
61.23
67.09
16/06/1986
7035
200443
307511
BAGWE SHEFALI RAJEEV
129
57.10
58.23
52.72
06/02/1987
7036
200691
308710
SURVE RUPESH UTTARESHWAR
129
61.92
58.62
69.27
01/02/1986
7037
200473
303040
ADHAV ADITYA SHIRISH
129
61.76
61.85
63.63
15/08/1987
7038
300730
305743
SEWANI NITIN SHAMBHULAL
129
61.63
61.31
63.27
22/04/1987
7039
101669
309537
SANGRAM NAZIM NAYYAR NAZIR AHMED
129
64.47
62.67
67.81
29/03/1987
7040
200885
307520
ISRANI ANJALI HARESH
129
56.08
55.62
56.36
25/05/1987
7041
400680
309877
DAS ROHIT RAJENDRA
128
64.57
62.38
68.90
28/09/1985
7042
201783
309571
CHAWARE ABHISHEK VILAS
128
60.04
59.01
58.36
13/12/1985
7043
401143
303559
PADWAL PRASENJEET SHIVAJI
128
63.35
61.31
65.45
17/02/1983
7044
400687
304458
KOLEWAD ANITA DATTATRAYA
128
61.96
65.08
60.90
05/06/1986
7045
401321
304274
CHAVAN PRADEEP MAROTIRAO
128
58.04
58.23
58.00
26/06/1985
7046
301852
305186
PATEL SHEJAL KISHORBHAI
128
60.24
59.85
59.63
07/07/1985
7047
300523
306970
JADHAV NAVNATH RAOSAHEB
128
58.24
58.77
58.73
20/09/1986
7048
201099
308248
128
59.63
57.31
66.54
01/03/1980
7049
101596
301020
GADA KIRIN DEVCHAND
128
66.69
64.69
69.45
17/09/1987
7050
101354
311514
GHALLA POOJA DINESH
128
66.54
64.20
73.64
01/11/1987
7051
201474
308033
GUPTA MANJEETA LAKHI
128
61.39
60.38
61.63
03/11/1985
7052
101002
300325
LOYALKA VRINDA VINOD
128
62.57
60.15
66.18
24/06/1987
7053
201945
302556
PATIL AARTI KALIDAS
128
63.92
61.92
65.63
16/08/1985
7054
102467
311515
CHOPDA VIVEK KANTILAL
128
65.47
60.92
70.00
28/01/1988
7055
100441
308991
BHARDWAJ ABHISHEK MUNNI LAL
128
53.84
52.38
57.64
15/08/1981
7056
100903
302153
RAI PRASHANT MAHENDRA KUMAR
128
60.14
60.00
58.85
26/05/1986
7057
102007
311485
RATHORE VIRENDER KISHAN SINGH
128
56.24
53.54
58.36
12/05/1982
7058
100379
301359
BEHARI ANKUR KRISHNA
128
56.69
54.54
60.00
04/06/1985
7059
102744
302637
CHAUDHARI KUSHAGRA RAJEEV
128
66.19
63.70
70.00
23/07/1987
7060
102056
301555
PATEL KANHARAM NARAYAN
128
60.12
58.85
60.18
23/04/1987
7061
100865
302861
JAIN CHETAN RAMESHKUMAR
128
57.71
54.62
60.36
14/02/1986
7062
100349
309315
SHELAR SIDDHI RAVINDRA
128
58.37
59.62
58.18
24/06/1986
7063
300618
305193
VYAS MALHAR TUSHAR
128
58.86
56.54
63.64
07/05/1987
7064
201238
307298
KHANDKE KOUSTUBH DILIP
128
62.45
61.38
65.45
20/03/1987
7065
201953
307517
ANAND DEBISH UPENDRA
128
62.57
59.62
65.63
03/04/1985
7066
200275
307879
SETIA ABHAY AMAR
128
64.61
63.15
66.00
01/04/1988
7067
101022
309193
JAGDALE SATISH GANPATI
128
57.22
57.31
55.27
16/09/1986
MD YASIR ARFAT MD ALIM UDDIN
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 192 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7068
200895
309516
RATHOD SACHIN PRAKASH
128
61.96
59.15
66.90
11/02/1986
7069
201416
307947
SHALIGRAM RUTIKA KIRAN
128
60.73
59.08
62.18
29/11/1986
7070
200467
309167
PATIL ATUL ATMARAM
128
57.84
55.08
61.09
21/07/1986
7071
300149
305265
MISHRA RAJESH SUBHASH
128
56.94
55.08
58.73
11/05/1986
7072
300131
305489
KHATRI VINAY DEEPAK
127
64.73
63.46
66.90
23/02/1988
7073
400127
310032
BHISE TRUPTI BALASAHEB
127
57.92
55.23
59.45
30/03/1985
7074
400719
304569
JOSHI UDAY PURUSHOTTAM
127
59.35
56.62
59.81
01/05/1985
7075
400112
309881
SATPUTE SACHIN DAGDU
127
60.16
60.15
60.00
14/10/1986
7076
400653
304575
KHAN AAYESHA MAJHAR
127
63.81
61.85
69.81
01/04/1985
7077
102778
301889
MEHTA BINOLI DILIP
127
65.67
63.85
65.81
24/09/1986
7078
102855
302330
KUMAR SUJEETKUMAR SIYARAM
127
69.31
66.18
74.00
20/05/1986
7079
102314
301625
CHOKSHI RUCHI JATIN
127
66.04
62.60
70.54
09/10/1986
7080
102756
302514
DANDEY RAHUL RAMCHANDRA
127
68.69
66.85
72.90
10/04/1986
7081
100011
300911
CHIKMURGE ANOOP VISHWANATH
127
60.33
57.62
64.36
11/02/1987
7082
401679
303143
CHANDAK ANMOL JAGATPAL
127
59.15
58.85
63.81
03/07/1984
7083
102379
302454
KHANNA VIKRAM HARISH CHANDRA
127
64.73
63.77
66.73
30/07/1985
7084
100010
300658
SOURAV UJJWAL BINOD KUMAR SINGH
127
61.95
61.45
64.72
01/03/1984
7085
101680
300315
KESHAV KUMAR BIJOY KUMAR SINGH
127
56.98
53.77
63.09
19/06/1982
7086
100319
301082
SINHA ANUBHA ANADI KUMAR
127
58.69
56.54
59.64
01/11/1985
7087
101837
300109
GHOSH APARAJITA SWARNA KANTI
127
69.80
66.69
74.73
01/05/1987
7088
101211
301280
MUKHI KUSH SHYAMLAL
127
64.49
63.46
67.63
04/01/1987
7089
101797
303259
DUSEJA KAPIL GHANSHYAMDAS
127
56.29
53.46
58.36
08/01/1987
7090
201259
307983
PATEL DIVYA CHATURLAL
127
62.69
61.00
64.36
12/02/1986
7091
400839
303115
127
69.14
67.46
72.91
26/10/1985
7092
201250
309258
MITTAL MONICA PRAMOD KUMAR
127
58.12
55.38
66.18
15/11/1985
7093
300525
304874
DESHMUKH DEEPANJALI DILIPRAO
127
64.41
65.38
64.36
15/10/1987
7094
400117
309726
JOGDAND SANDEEP TRIMBAKRAO
126
55.84
57.00
57.63
09/12/1985
7095
400675
309693
DESHMUKH VAIBHAV VILAS
126
60.90
59.08
64.36
06/05/1987
7096
400188
309983
KATRE DINESH GAUTAMRAO
126
54.61
53.00
58.72
20/10/1986
7097
301288
305577
AHMED FIROZ MD EQBAL
126
59.76
60.23
62.00
28/11/1979
7098
400212
304283
PANDEY DIVYA MARUTINANDAN
126
66.29
64.00
70.54
15/01/1987
7099
400848
304247
JADHAV RAMANAND VIJAYANAND
126
63.51
61.31
64.36
01/06/1987
7100
401291
303387
PATIL RAJKUMAR SHIVAJIRAO
126
56.82
56.54
56.90
26/01/1987
7101
400053
309971
PATIL MAHESH DILIPRAO
126
58.73
57.23
60.90
29/04/1986
7102
102229
302641
KHAN HUMA SHAFI
126
64.37
63.31
69.09
25/09/1986
7103
101241
301684
KALIKAR VISHAKHA RAJENDRA
126
69.35
66.23
75.63
17/10/1987
7104
101308
311401
KAMATH RAMAKRISHNA UMESH
126
57.14
55.38
59.63
01/06/1985
VISHAVDEEP SINGH SARWAN SINGH
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 193 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7105
101391
7106
7107
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
301852
SHROFF VRUSHALI VIKAS
126
67.76
64.62
73.09
10/05/1986
100436
301028
KALATHINGAL KABIL ABOOBACKER
126
67.35
64.54
72.00
29/04/1986
102739
300709
DESHPANDE SONAL RENUKADAS
126
63.14
64.00
64.00
12/04/1987
7108
102574
300167
BIJARNIA NANDLAL BAJRANGLAL
126
59.31
59.23
62.73
14/02/1988
7109
201246
307394
JAFRI SALMA ABUL QASIM
126
61.35
60.00
64.90
26/05/1985
7110
100722
308763
PATIL SANGMESHWAR SIDHALING
126
58.86
58.00
60.36
02/06/1985
7111
201025
309502
DABHOLE RAHUL NAMDEVRAO
126
56.53
54.00
57.63
07/10/1984
7112
102286
309383
VAIDYA ALOK ALHAD
126
60.04
57.38
65.27
23/09/1986
7113
202087
308010
KUNDRAI PRIYANKA BIJAY
126
58.33
58.69
59.81
19/11/1985
7114
201280
309489
DHULL ESHA SHAMSHER SINGH
126
57.55
56.15
62.18
09/08/1986
7115
400231
304350
PATEL MANINI DUSHYANT
125
64.23
62.21
66.36
08/08/1986
7116
103031
304543
KAUR DILPREET GURDEEP SINGH
125
55.47
55.15
54.36
26/05/1987
7117
100775
306922
MANERIKAR SANKET SUDHIR
125
62.69
62.67
62.72
09/11/1986
7118
400494
304422
BHAMRE MUGDHA DILIP
125
58.29
58.31
60.72
13/04/1985
7119
102799
301076
NAIKODI RADHESHYAM DNYANESHWAR
125
58.45
56.23
57.64
06/06/1984
7120
100248
302683
GADRE NIKHIL AJIT
125
60.29
57.85
64.00
17/06/1987
7121
100998
302512
AKOLIYA KISHORKUMAR NANDABALLABH
125
64.82
62.85
67.27
13/12/1981
7122
102608
302393
MANIK VISHAL DEVKISHEN
125
61.84
60.15
66.36
16/05/1988
7123
102126
300430
JAGTAP RAHUL SHARAD
125
59.76
61.38
61.27
05/09/1985
7124
101494
302567
MENGAR MANAS RAJENDRA
125
58.97
56.12
63.04
15/02/1987
7125
102478
302475
PATEL SUSAN RAMESH
125
62.12
61.23
62.00
31/08/1985
7126
100843
302019
KHARADE PRAMOD SUDHIR
125
58.65
56.15
58.90
18/11/1986
7127
101117
300081
JOSHEE ASHISH NARESH
125
55.88
56.31
52.90
27/02/1986
7128
103097
302343
GEHI VISHAL ARJUN
125
55.59
55.92
54.54
18/04/1987
7129
201693
300568
SANGWAN CHARAK B R
125
57.71
60.85
57.09
16/05/1985
7130
200306
308155
SUDAKE MAHESH KUMAR
125
61.59
57.77
63.27
16/06/1984
7131
200124
309155
TILVA BHAVINKUMAR MAHESHBHAI
125
60.69
60.15
66.18
28/10/1987
7132
200499
308959
SIRDESAI NIVEDITA NAGESHRAO
125
63.51
59.38
70.72
26/12/1986
7133
201391
307933
SHUBHAM SHANTANU
125
58.20
57.77
64.54
06/04/1985
7134
102468
309546
SINGH DEEPIKA RAMESH
125
66.00
66.23
68.54
14/08/1987
7135
100557
309477
TILAK AMOD MADHAV
125
58.16
57.00
62.54
16/10/1987
7136
101042
309509
GADA NIKUNJKUMAR NANALAL
125
59.63
57.54
64.00
11/03/1988
7137
201335
307934
SHAH SHREYAS RANJIT
125
62.78
61.00
64.36
16/05/1987
7138
201884
307120
JASWAL SHAMA RANJIT SINGH
125
61.88
61.15
61.10
11/10/1984
7139
400625
304140
GARAD DEVIDAS EKNATHRAO
125
58.04
56.62
57.81
06/11/1986
7140
200291
307350
KATARIYA RAHUL CHANDRAKANT
125
57.88
57.54
58.36
10/06/1986
7141
200137
307826
MALI MADHURA MILIND
125
63.06
62.85
63.64
23/10/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 194 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7142
100898
307370
AGARWAL ASHISH SHIV SWAROOP
125
60.98
59.54
62.90
22/03/1985
7143
301060
305081
SURANA RANU NEELAMCHAND
124
61.27
58.54
65.45
12/11/1985
7144
400019
309684
MUKADAM SARIKA SIDDHLING
124
56.20
56.15
54.36
02/03/1985
7145
400773
309943
HYDERI SYEDA ALIYA FATEMA M AKBAR A
124
61.42
59.92
63.45
10/03/1986
7146
300863
305214
DHOKE RUCHA GAJANAN
124
60.94
57.92
64.90
24/03/1986
7147
300904
306807
KOTHARI SHILPA VASANTRAI
124
60.61
59.15
59.64
19/02/1985
7148
400123
310006
HONRAO RAVINDRA BABURAO
124
62.98
58.77
61.63
03/03/1985
7149
100514
310007
JADHAV VIKAS VYANKATRAO
124
61.67
58.69
63.64
05/05/1985
7150
101400
304159
DESHMUKH AMREEN ANJUM ABDUL MUKIM
124
70.12
66.92
74.00
28/07/1988
7151
201268
303961
BHANDARI AKSHAY JAWAHRLAL
124
64.06
64.36
66.67
15/02/1987
7152
100585
301731
BANSAL NEHA RAKESH
124
70.61
67.62
74.73
12/09/1986
7153
102040
302197
MATHUR APAR VIPIN KUMAR
124
62.78
63.08
61.81
20/08/1986
7154
100047
301365
GANDHI MANSI RAJESH
124
57.96
58.85
57.45
08/05/1987
7155
102589
300518
VANJARIA HARSH PRAVIN
124
58.73
56.69
60.54
25/01/1986
7156
102488
302398
PATIL SAMIKSHA ASHOK
124
60.24
60.31
64.36
24/07/1987
7157
101054
300782
NERURKAR TANVI NARAYAN
124
67.80
67.08
73.09
27/09/1987
7158
101032
302671
KHAPOLIWALA JERESTYN FREDDY
124
66.59
64.66
72.18
20/04/1987
7159
102323
301962
TARALEKAR RADHA VIKAS
124
59.80
59.36
57.09
25/08/1984
7160
300118
302037
PATWARDHAN MANEESHA ANIL
124
67.88
69.38
67.46
02/07/1986
7161
103467
300014
BHALLA LAKSHAY ANIL KUMAR
124
56.36
57.52
57.52
06/05/1985
7162
102129
302987
KARNAM KRISHNA KANNAN
124
61.39
61.76
61.04
23/07/1986
7163
100988
301984
ZANJURNE AKSHAY GIRDALAL
124
65.22
62.31
70.36
04/07/1988
7164
300814
305763
KHAN DANISH SAEED
124
63.47
61.38
66.54
08/10/1985
7165
100343
309481
CHAVARKAR SNEHA PADMAKAR
124
63.10
60.23
68.72
20/06/1986
7166
200143
307383
PARMAR KRISHNA JASWANTSINH
124
64.45
60.31
70.90
10/09/1985
7167
201376
308077
DABADE ABHISHEK RAVINDRA
124
55.76
55.62
53.27
02/11/1982
7168
200927
307768
SACHDEVA RAJAT R K
124
64.78
60.85
68.90
22/11/1987
7169
200682
307718
SIKCHI SAUDAMINI OMPRAKASH
124
68.75
68.85
70.48
23/12/1986
7170
200799
307823
DESHMUKH SAMRUDDHA MUKUND
124
55.43
55.08
55.63
04/01/1986
7171
301869
306158
PATEL NIRAVKUMAR CHANDRAKANTBHAI
123
60.98
60.46
63.27
29/12/1986
7172
301375
306194
CHHABRA KARAN MANOJ
123
57.67
59.92
54.00
23/10/1986
7173
400165
309917
SONWANE MEENA ANIL
123
54.94
55.86
57.37
20/02/1972
7174
301214
306218
KAPARTIWAR KUNAL PRAMODRAO
123
60.94
59.62
62.18
07/07/1985
7175
300464
306663
SOLANKE YOGITA YOGENDRASINGH
123
62.57
62.31
62.55
26/04/1981
7176
200236
304396
GULVE PRIYANKA BAPUSAHEB
123
62.24
60.69
64.36
10/12/1985
7177
400345
303973
SANE DNYANESHWAR JAGNNATH
123
63.67
61.08
67.63
27/08/1986
7178
301041
306657
SHARMA PRAMOD KUMAR ANAND PRAKASH
123
60.61
58.46
63.45
14/08/1983
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 195 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7179
400529
305551
PATEL ZABEEUDDIN IMTIYAZUDDIN
123
56.61
57.23
57.27
29/07/1985
7180
101751
302928
SONI ANURAJ DEOKINANDAN
123
60.24
59.46
58.72
22/07/1985
7181
200654
302674
BANSAL ANUPRIYA ARUN KUMAR
123
63.58
65.76
64.00
12/09/1987
7182
401186
302741
DESHMUKH KAPIL ASHOKRAO
123
58.78
57.47
63.27
17/10/1983
7183
101464
302191
JANGID POOJA DHARMRAJ
123
69.22
65.31
73.09
23/01/1987
7184
103448
300141
GUPTA KAMLESH GANPATI
123
58.53
57.92
60.00
13/09/1975
7185
101554
302172
KUMAR PANKAJ DAMODAR
123
56.57
57.38
56.54
26/08/1983
7186
101044
311392
MANE SUSHANT SUDHAKAR
123
62.29
59.77
64.54
25/05/1982
7187
101049
302736
LAL AAYUSH RAJIV
123
60.90
58.54
65.45
07/12/1987
7188
102641
300549
MADAN APEKSHA PARVESH
123
59.14
57.08
62.72
02/01/1984
7189
100576
302300
MIRZA MIRZA RIZWAN MOHD YUSUF
123
56.86
57.92
57.81
12/12/1982
7190
100419
302997
NAYANI ZAINAB SHABBIRALI
123
69.14
66.23
73.64
19/08/1986
7191
102801
301452
SINHA DIVYA VIJAY
123
63.71
63.54
63.45
10/05/1984
7192
101142
311477
SAXENA GAURAV K B LAL
123
61.67
62.08
61.82
14/06/1983
7193
102810
311417
AGARWAL SANJAY NARESHKUMAR
123
58.16
55.08
59.63
06/08/1983
7194
202088
308728
TIKU AMRITA ANUPAM
123
66.37
66.38
63.82
01/01/1985
7195
201526
307833
SAMAD LUBNA SH ABDUL
123
63.27
62.08
66.72
17/12/1982
7196
201417
309445
AGARWAL MEENAL SUBHASH
123
59.51
57.08
60.00
10/11/1981
7197
201431
309543
SHERAKAR INAYATHASAN IBRAHIM
123
60.24
56.85
64.18
27/04/1986
7198
300749
305055
MAHAJAN SONAL VIKAS
123
58.78
57.31
59.09
14/04/1986
7199
300612
304753
CHADHA RUPALI HARISHKUMAR
123
62.94
62.92
65.09
29/06/1987
7200
200935
308042
SINGH JULI SURENDRA PRASAD
123
62.94
64.46
59.09
25/06/1986
7201
300224
305969
JAMANANI RAMAN ASHOK
122
60.29
57.31
62.90
14/06/1987
7202
400936
303503
KOLTE POONAM KAMLAKAR
122
59.39
59.38
59.81
16/01/1987
7203
200099
309997
BHINGARE GAJANAN KANTA
122
61.47
60.08
64.00
24/08/1986
7204
200086
310027
KAWALE AVINASH SHAHAJIRAO
122
59.63
56.72
61.45
17/11/1984
7205
301134
305863
SAHU MADANRAJU MISHRILAL
122
61.51
58.23
62.37
01/01/1985
7206
101059
301742
SHETH KRUPALI DEEPAK
122
67.93
66.95
69.27
05/04/1987
7207
101864
302810
SHUKLA ABHISHEK OMPRAKASH
122
54.86
55.15
53.64
01/02/1979
7208
102196
301894
ROHATGI SHAURYA PARMATMA SAROOP
122
57.80
54.77
57.81
23/06/1986
7209
301336
302595
TANDON SHUDHANSHU SHWETANSHU
122
59.76
59.38
62.72
22/09/1986
7210
100517
301420
PATTANSHETTI RAJESH CHANDRASHEKHAR
122
54.90
54.69
56.36
09/10/1983
7211
103289
300647
GADPALLIWAR ABHIJIT ASHOK
122
54.86
56.46
54.72
29/10/1983
7212
103220
302415
BATH AMRITA KAUR VIJAY SATBIR
122
65.71
62.46
70.72
18/10/1987
7213
102430
301772
DESAI CHINTAN DILIP
122
62.33
62.37
64.90
02/11/1987
7214
102393
301653
HARWANI RENUKA SACCHANAND
122
58.29
60.08
57.81
24/04/1986
7215
100949
301652
KAZI NAZIYA ASLAM
122
60.98
61.23
64.00
10/02/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 196 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7216
101480
7217
7218
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
300320
BORSE SANDIP DINKAR
122
58.90
54.62
59.45
15/04/1982
201939
307752
SACHDEVA SHEENU S K
122
57.06
57.08
60.72
11/12/1987
201060
308968
JADHAV SHARAD PRAKASH
122
57.02
56.92
58.00
15/04/1986
7219
201505
308318
OJHA ANUPAMA ASHOK KUMAR
122
56.98
58.00
55.09
05/02/1985
7220
200897
308149
PENDHARI SAURABH RAVINDRAKUMAR
122
60.49
59.38
60.00
21/04/1987
7221
201714
307368
SHARMA SNIGDHA DINESH CHAND
122
61.31
59.92
62.54
10/07/1985
7222
200629
308126
SAWANT ASMITA ANANT
122
61.50
61.76
62.48
16/04/1987
7223
400497
309662
GAIKWAD YOGITA ARUN
121
58.16
58.54
55.09
29/12/1986
7224
401042
304282
CHAVAN SNEHAL VINAYAK
121
57.14
58.62
56.90
15/04/1988
7225
201652
309573
KAKKAR VINAY VIJAY
121
57.31
57.60
58.72
12/02/1986
7226
301734
306838
KAMAL ANUPKUMAR JAYAKRISHNA
121
60.49
59.08
59.63
12/11/1986
7227
400164
309986
PANDE PRAFULL PRABHAKARRAO
121
63.02
59.15
68.72
07/05/1987
7228
101965
305088
JAGWANI SURAJ SHAMBULAL
121
63.80
60.08
68.36
30/06/1984
7229
401187
303906
DESHMUKH PRIYANKA DILIPRAO
121
58.78
57.85
62.90
22/07/1984
7230
300738
306931
SADAR ROHANKUMAR TULSHIRAM
121
58.00
55.38
57.81
05/06/1987
7231
302159
306628
AGRAWAL KOMAL GHANSHYAM
121
63.14
61.69
64.36
06/08/1988
7232
301185
306607
BHANSALI SNEHEEL PRADIPKUMAR
121
60.86
59.54
62.73
03/11/1987
7233
300613
306549
KONDAPALLI NAGINA ANJANEYULU
121
58.29
59.38
58.00
16/08/1983
7234
101206
302032
SHARMA PINKAL OM PARKASH
121
56.53
55.46
55.27
07/09/1984
7235
101146
300826
POKHARKAR AMOL ASHOK
121
63.67
62.91
65.61
27/05/1987
7236
101487
301127
SENGUPTA ARNAB TAPASH
121
65.35
64.08
63.64
28/02/1985
7237
100587
302044
MEHRA MANAM RAVI
121
68.33
64.31
72.18
04/03/1988
7238
102104
300981
JAIN ASHISH KAILASH
121
66.26
63.51
67.27
30/12/1987
7239
100321
302991
CHOUHAN SNEHAL CHAMPALAL
121
62.20
61.38
62.36
15/07/1984
7240
100706
301997
AGGRAWAL PREETI MAHESH KUMAR
121
54.12
55.43
52.62
31/07/1976
7241
102953
301107
GANDHI TANVI RAVINDRA
121
61.14
60.08
57.27
27/09/1987
7242
103051
301609
RANADIVE ASMITA ASHOK
121
67.14
63.62
72.18
20/02/1986
7243
200710
303105
KOTHARI AMIT ATUL
121
59.88
61.31
61.81
01/01/1987
7244
101325
304715
RATHI NIDHI MAHENDRAKUMAR
121
67.84
66.92
70.36
21/02/1987
7245
102086
309476
PILLAI SWATI RAJAN
121
62.08
57.77
69.63
25/01/1987
7246
300755
305942
BORA KALPESH KANTILAL
121
61.67
58.85
67.09
26/04/1987
7247
100983
309507
PANDAY DEEPIKA ARVIND
121
61.80
61.85
66.18
03/09/1987
7248
201792
308099
SINGH DEEPAK GANESH
121
62.44
61.23
67.09
01/12/1980
7249
201885
307689
GORE VRUSHALI VIJAYKUMAR
121
61.92
62.38
62.90
29/07/1981
7250
301566
305923
DATTA SHUBHRA SWAPAN
121
60.49
57.62
65.63
11/09/1986
7251
200977
307195
OSWAL SIDDARTHA NANDLAL
121
63.10
61.23
61.82
31/12/1987
7252
201309
308625
SHITOLE PRAJAKTA BALASAHEB
121
58.04
59.23
58.73
30/01/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 197 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7253
201590
309141
YADAV AMIT KUMAR YOGENDRA
121
55.76
56.15
56.72
02/03/1986
7254
300728
304953
JOGI AKASH KIRAN
121
65.35
63.00
68.54
19/12/1986
7255
201695
307714
MULE SUNITA DATTATRAY
121
59.22
59.08
61.63
21/07/1987
7256
302176
306004
MANDAL SANJAY SUPAD
121
56.37
56.00
56.00
01/01/1986
7257
301997
305466
AGRAWAL SAURABH SHAILENDRA
121
68.69
63.77
70.36
01/05/1988
7258
300793
305525
TRIVEDI SUMIT SANJAYKANT
121
60.41
58.62
63.09
24/06/1986
7259
201656
309190
KARMAKAR ARPITA ARUN
121
65.80
67.69
68.73
04/07/1984
7260
302138
305337
SHARMA PRIYANKA INDERJEET
120
62.08
60.00
66.92
21/08/1986
7261
300993
306658
GARG MANOJ KUMAR BHAGWATI PRASAD
120
61.39
60.54
62.55
01/10/1986
7262
401392
304295
ANDHALKAR NILESH REVANSIDDH
120
60.04
57.46
62.90
29/02/1988
7263
400302
304374
BACHHAO PANKAJ DINKAR
120
62.66
64.04
61.27
06/04/1987
7264
102122
308603
SHARMA AMIT KUMAR MOHAN LAL
120
60.12
60.46
62.90
04/03/1986
7265
100317
302518
RAGHU SPHURTI SHIVRAJ
120
65.80
64.92
64.90
13/03/1985
7266
100324
302199
WARTY TANVI RAJEEV
120
72.82
70.62
73.09
29/09/1987
7267
100235
302849
KHAN NAZIA ZAKEE
120
62.90
62.85
65.63
26/06/1986
7268
102688
300436
BIDAYE ROHAN RAJAN
120
67.18
63.13
72.18
17/03/1988
7269
100373
301358
RAJA MAULI VINODKUMAR
120
63.14
63.00
67.27
12/04/1984
7270
103350
302298
PARADKAR MANGESHKUMAR ANANDRAO
120
60.04
57.56
64.55
19/06/1983
7271
101078
302544
TIWARI ABHISHEK PURUSHOTTAM
120
56.82
53.79
57.27
04/08/1979
7272
102710
302860
JAIN ANKUSH KANHAIYALAL
120
63.43
60.23
65.27
18/10/1986
7273
200059
308159
MANGEDKAR SAGAR SUBHASH
120
56.53
55.69
58.54
12/08/1985
7274
200891
307994
NIMBALKAR NITIN VILAS
120
61.43
59.00
61.63
01/12/1986
7275
300140
305448
AJMIRE ABHIJIT ASHOKRAO
120
62.74
61.15
68.18
28/03/1983
7276
201324
308321
KUMAR SWETA PURUSHOTTAM
120
58.20
58.00
56.54
11/12/1980
7277
201288
309064
KHANAPURE AMOL VIJAY
120
56.41
53.77
55.81
18/05/1986
7278
102133
309562
SHAIKH KHAJA MAINODDIN AFZAL HUSEN
120
57.22
57.85
59.81
21/06/1982
7279
301235
304951
CHANIANA SUKHJEET SWARAN HARDAYAL
120
61.67
61.77
67.09
12/12/1986
7280
302109
306673
KSHIRSAGAR RAJABHAU SADASHIV
119
59.47
58.38
60.00
16/12/1986
7281
200692
309578
LAGARE AMRUTA ASHOK
119
64.07
59.54
67.63
05/12/1986
7282
300836
304909
THERE SACHIN WAMANRAO
119
54.37
53.69
58.72
10/05/1982
7283
302107
306111
SHEMLA LEENA ASHOK
119
57.76
56.23
60.18
11/10/1984
7284
400417
304443
JAKWAD SWATI SANTRAM
119
58.16
58.31
59.27
06/02/1988
7285
301608
306186
KESHWANI RESHA OM
119
61.39
59.54
64.00
27/09/1984
7286
400081
303517
JOSHI SAISHEKHAR SHRINIVAS
119
56.90
54.23
60.90
19/01/1987
7287
300304
306629
RAMTEKE DISHA JAIPRAKASH
119
61.88
60.46
62.00
27/03/1986
7288
300310
306561
KHAN SALJOOK AYAZ AHMED
119
59.22
58.31
60.54
14/09/1986
7289
401336
303681
YALGUNDEE SAGAR NAMDEO
119
57.71
54.92
63.09
21/04/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 198 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7290
400922
306881
SAWALE RITA VASANTRAO
119
56.98
58.08
57.72
28/09/1984
7291
400492
310059
MUNDHE SHITAL MAHARUDRA
119
58.78
58.77
60.18
03/08/1986
7292
401242
304266
KARAD POOJA JEEVENRAO
119
62.29
59.69
66.00
19/06/1985
7293
400921
309718
SHELKE YOGENDRA PANDURANG
119
58.82
56.69
60.90
17/08/1983
7294
300624
306793
AMBEKAR PRANJU RAJIV
119
61.51
65.38
64.90
07/01/1987
7295
400205
304603
REDDY ALAKNANDA SOPANRAO
119
59.84
59.46
61.09
02/12/1983
7296
201394
306665
TAIWADE SARIKA VITTHALRAO
119
54.61
54.02
56.91
11/01/1981
7297
301379
306836
NAGE SWAPNIL GANESHRAO
119
57.60
56.41
56.54
02/09/1986
7298
400122
309989
GORE RAHUL GANESHRAO
119
58.08
55.38
61.82
06/11/1985
7299
301529
306550
DIGHADE RAVIKIRAN SHESHRAO
119
55.76
57.00
56.18
20/01/1985
7300
300783
305435
RAJWADE CHARUTA ASHOK
119
63.92
60.85
66.18
18/11/1986
7301
401556
304364
BAJPAI PRAGYA S C
119
59.75
58.85
64.00
09/04/1983
7302
400060
310009
JADHAV GAJANAN EKANATH
119
58.37
56.95
60.91
19/09/1985
7303
100494
302930
MEHTA KAVISH ANIL
119
58.45
57.56
58.90
10/02/1987
7304
100330
302426
DESAI NIJA NITIN
119
62.41
59.08
69.27
27/12/1985
7305
102876
302667
SRIVASTAVA PRACHI RAKESH
119
59.47
57.62
64.18
09/11/1986
7306
200188
308211
CHOTHE ABHIJIT KUMAR
119
60.08
59.38
58.90
03/04/1985
7307
100729
300752
PADEKAR HIRA ANANDA
119
56.45
56.85
59.64
09/03/1983
7308
102647
300551
KHARAT PRANALI SURESH
119
58.16
57.54
58.90
20/03/1985
7309
100836
300799
ANDHARE ASHISH NAVNATH
119
62.78
58.54
66.72
05/07/1987
7310
103426
302692
ANSARI SADAF KAISAR
119
62.12
60.69
66.90
02/09/1986
7311
201274
308036
SOOD KRITI AJIT
119
63.63
63.15
63.45
23/02/1987
7312
100354
300372
SOOD SHIKHA DINESHKUMAR
119
61.02
59.62
62.72
06/01/1986
7313
100022
301233
DODEJA RUTIKA SUNIL
119
71.84
68.46
77.45
26/09/1987
7314
101570
301177
ASEGAONKAR PRASHANT TUKARAM
119
57.43
58.54
56.54
13/04/1985
7315
102208
302445
MEHTA HEMAKSHI BAKUL
119
63.92
63.15
67.45
26/07/1987
7316
103011
311441
GAIDHANI SONALI ASHOK
119
63.47
61.85
68.18
12/03/1987
7317
102698
300672
SINGH VRASHALI R K NARESH
119
57.67
59.54
57.27
20/04/1987
7318
100312
302071
GHUNKIKAR CHANDRAJEET SURESH
119
56.00
53.69
59.81
21/07/1984
7319
301089
305412
NANDGAONKAR VAIBHAV ASHOK
119
57.35
55.85
58.36
22/07/1987
7320
301242
306108
MISHRA JITENDRA BAJRANGI
119
58.45
57.62
60.00
25/05/1983
7321
201166
308150
KHIRID GAURI DILIP
119
67.31
66.31
71.64
08/08/1984
7322
300219
305915
BALGOTE SANTOSH GULABRAO
119
55.67
55.85
53.82
29/08/1980
7323
201406
307875
SHINDE APARNA BALASAHEB
119
59.39
56.46
63.81
15/09/1982
7324
200222
305582
GAWHALE RAJU DNYANDEO
119
61.43
59.00
65.09
13/05/1986
7325
201675
307224
RAY MOHITA GURU CHARAN
119
70.57
69.08
73.09
16/09/1987
7326
200678
307644
TOMAR VISHAL GAJENDRA
119
59.43
55.77
61.00
31/07/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 199 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7327
201715
308704
LOKHANDE DATTATRAYA SHRIHARI
119
62.20
60.54
64.54
21/11/1986
7328
202035
307287
GHONE SNEHAL SATISH
119
56.99
57.84
56.90
08/12/1986
7329
400855
308194
DESHMUKH MANASI NARESH
119
60.08
60.92
61.63
22/08/1984
7330
200711
308805
WAGHMODE UMA TRIMBAKRAO
119
54.72
52.71
55.75
13/06/1978
7331
200461
307856
SENGUPTA DEVIKA PRIYADARSHAN
119
56.16
56.92
52.90
14/04/1983
7332
200363
303065
WALVE SANJAY RAMDAS
119
62.00
58.00
64.54
20/06/1984
7333
201113
308162
SATHE SANDEEP PRADEEP
119
61.71
57.31
67.45
10/10/1987
7334
300393
306297
DAKHORE SANTOSH TUKARAM
119
54.12
54.54
53.81
01/04/1983
7335
301463
306074
RAJPAL AMIT NANAKRAM
119
59.06
56.31
62.36
30/11/1984
7336
301851
305594
TEMBHURNE PRANAY WASUDEO
119
56.61
57.08
54.72
05/11/1984
7337
201919
308762
BULBULE ROHIT PREMKUMAR
119
56.86
57.00
58.18
17/06/1986
7338
103179
303027
DEORE DHAIRYASHEEL SURESH
119
52.28
52.86
51.75
09/09/1976
7339
201989
303218
RAUNDAL SANDESH LAXMAN
119
55.27
53.15
59.09
13/08/1986
7340
300896
305543
VAIDYA HEMANT VITHOBA
119
56.82
55.00
55.27
15/05/1986
7341
200586
308023
WAVARE PRIYANJALI VIJAY
119
59.28
60.57
58.75
08/07/1978
7342
201139
303110
PATEL AASHUTOSH RAMAKANT
119
62.73
60.46
65.45
02/02/1987
7343
102617
309523
KHOT PARINITA ANIL
119
63.67
61.08
69.45
15/12/1987
7344
202119
307917
CHITALE MIHIR CHANDRASHEKHAR
119
57.67
59.08
58.00
21/11/1986
7345
400724
304452
RAWALKAR PRABHAVATI GANGADHARRAO
118
57.22
56.92
58.72
26/06/1984
7346
300084
306518
GARAD SATYAKALA BANKATRAO
118
56.90
56.85
57.45
22/08/1981
7347
401554
310025
BUJARE CHANDRAKANT SAYNAJI
118
63.55
59.92
67.63
27/05/1987
7348
400548
309901
118
58.90
57.46
59.63
05/06/1980
7349
100334
304187
RAUT DNYANESHWAR DINKARRAO
118
60.41
60.15
60.54
01/12/1984
7350
401414
303374
THAKUR PARIKSHIT NARAYANRAO
118
57.10
56.92
60.90
18/03/1986
7351
400608
304096
GHUMATDAR BALAJI NIVRUTTI
118
60.00
59.38
60.90
10/02/1985
7352
301729
306204
KHARODE SANDEEPKUMAR JANARDANRAO
118
64.08
64.00
64.00
02/07/1982
7353
400498
304086
JAIN ROHAN SHARAD
118
57.35
56.85
59.81
31/01/1987
7354
400051
309977
BIRADAR UMESH TANAJIRAO
118
63.18
60.38
67.09
01/05/1987
7355
401647
304299
RATHOD SUBHASH BABURAO
118
59.27
55.85
63.81
13/08/1984
7356
400393
304257
SHAIKH MOHIUDDIN FAHIMUDDIN
118
56.65
57.77
54.00
20/06/1985
7357
401689
304276
SATPUTE SAGAR ASHOK
118
55.80
55.85
57.27
16/07/1987
7358
401228
306955
KURHADE KIRANKUMAR SHRIRANGRAO
118
59.55
60.38
60.18
10/02/1984
7359
400889
304037
SHETE VISHAL CHANDRASHEKHAR
118
61.59
60.15
65.81
18/10/1986
7360
300167
305761
KHOND SACHIN BAPURAO
118
60.45
57.62
60.72
14/11/1983
7361
400986
309683
KAMBLE NAGSEN PRALHADRAO
118
55.76
55.31
54.54
09/06/1985
7362
200040
309582
GAIKWAD KSHITIJ BHANUDAS
118
55.06
55.15
58.90
04/06/1986
7363
400783
303573
MALANI POONAM ASHOK
118
58.57
57.62
63.63
11/01/1986
MOHAMMED ALI MOHAMMED A SAMI
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 200 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7364
401600
304180
SANAP TRUPTI ZUMBARRAO
118
58.04
58.15
58.54
26/11/1985
7365
400259
304558
DIVEKAR ABHIJEET SURENDRA
118
54.98
53.54
55.81
21/12/1980
7366
400187
309966
SAYYEDA ATIYA KAUSER SHABBIR AHEMAD
118
60.00
59.23
62.00
01/07/1986
7367
201673
309734
KAKADE VISHWANATH KUNDLIKRAO
118
56.06
55.71
57.75
20/06/1977
7368
103356
302333
BANERJEE ANIRBAN ARINDAM
118
59.51
57.23
62.72
19/07/1985
7369
102525
300796
RELAN PANKAJ SURINDER NATH
118
60.20
57.92
61.27
01/02/1983
7370
201900
302967
KOLEKAR DEVENDRA KAMLAKAR
118
58.37
56.62
59.81
26/04/1984
7371
102898
302109
PATEL KIKESH CHANDRAKANT
118
59.51
57.00
63.45
27/06/1987
7372
101403
301647
KUMAVAT SARVABHAVI PRABHUDAYAL
118
56.06
55.50
54.72
10/06/1985
7373
102225
302974
118
57.40
57.02
59.64
09/12/1985
7374
101706
300137
KHAN MOHD SUHAIL RAZA MOHD
NURULLAH
ZOPE
KAVITA ARUN
118
63.71
64.50
65.81
02/06/1984
7375
100236
302836
SHARMA SHRUTI KULDEEP
118
60.65
59.54
65.09
26/08/1986
7376
100797
300126
JAIN NEELAM MUKESH
118
62.29
63.62
62.00
05/12/1987
7377
400741
302990
BORSE SANTOSH VISHNU
118
62.73
59.85
64.18
19/07/1986
7378
101376
300324
KADAM DIPTI ANIRUDDHA
118
60.78
60.46
64.54
03/05/1987
7379
200231
311438
BAND YOGESH KISANRAO
118
65.27
62.08
72.00
28/08/1981
7380
100863
300148
BISANE SEEMA GOPALRAO
118
58.50
57.94
56.00
19/03/1985
7381
101870
302585
SINHA ABHISHEK AJAY KUMAR
118
54.20
54.00
57.45
06/07/1980
7382
100225
302220
RAJPUT NIKHIL GOVINDSING
118
58.94
57.31
61.81
14/12/1984
7383
103320
301572
THAKAR JAYA RAGHUNATH
118
56.90
57.15
56.72
25/03/1987
7384
101208
302919
NANDAPURKAR PRASAD PRABHAKARRAO
118
59.35
58.08
61.10
18/06/1982
7385
102377
302212
HODA SHARIQUE ANWARUL
118
57.31
57.54
56.72
10/12/1986
7386
200051
309195
TIWARI PRIYANKA RAJENDRA KUMAR
118
68.57
66.00
73.27
27/06/1986
7387
201023
309521
SALUNKHE VIKRAM SURYAKANT
118
64.41
62.77
67.27
14/03/1986
7388
301200
305028
LODHE SURYAKANT TEJRAO
118
56.29
55.38
55.09
04/06/1983
7389
201639
308050
PANCHAL VAIBHAV VASANTRAO
118
55.10
54.15
56.72
16/11/1987
7390
401084
303207
BAGUL PRAVIN PRAKASHRAO
118
56.90
54.92
57.09
05/09/1986
7391
400894
303296
LOHOKARE BHUSHAN ASHOKRAO
118
58.78
55.92
64.18
24/06/1986
7392
302127
306334
118
58.20
59.46
58.18
14/01/1981
7393
202002
308009
SHEIKH NISHAT TARANNUM S TARIQUE
HUSSAIN
SAKORE POONAM BABANRAO
118
57.80
57.54
60.90
13/08/1986
7394
200561
308794
BIRADAR PREETI BABARAO
118
61.88
60.38
62.00
20/07/1986
7395
201100
308179
PATEL DINESH KASTURBHAI
118
65.39
66.92
68.72
30/10/1981
7396
300294
306330
DEOSARKAR PRAMOD MAROTRAO
118
60.65
56.62
63.45
05/06/1987
7397
101976
303163
SIDDIQUE AAFREEN MOHD MOBIN
118
60.73
62.62
62.00
20/11/1987
7398
201914
308174
PATIL SHWETA RAJKUMAR
118
57.06
56.00
61.27
25/07/1988
7399
401547
303176
URADE CHETAN SHANKARRAO
118
56.79
54.50
63.45
30/06/1987
7400
201555
303213
RAORANE HARSHAVARDHAN DILIPRAO
118
62.52
61.45
65.45
16/07/1987
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 201 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7401
200500
7402
7403
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
308333
GADAKH AMOL DEVIDAS
118
63.14
59.85
63.27
27/05/1985
100362
307260
BHOLE PARAG CHANDRAKANT
118
60.78
59.69
60.72
02/04/1986
301045
306084
NILAPWAR PRACHI PRAMOD
118
61.18
59.38
62.90
20/05/1988
7404
103463
309363
SAGLANI BHAVIK HARSHAD
118
64.24
60.00
70.90
01/10/1987
7405
201129
307369
SOOD ADITYA SANJAY
118
58.20
58.23
56.18
22/11/1986
7406
200412
308766
KULKARNI NIMISH PRAMOD
118
61.68
60.08
66.72
31/07/1987
7407
201576
309552
ALE KARUNAKAR SHRIWANTRAO
118
55.28
54.50
58.18
02/02/1985
7408
201348
308124
PAWAR NILESH BHAGWAN
118
59.92
58.85
62.54
14/04/1983
7409
201894
309073
KATKAR SAGAR PRATAP
118
65.47
61.31
68.72
05/01/1988
7410
201716
308096
DESHPANDE ANUP PADMAKAR
118
61.88
59.08
63.63
01/02/1986
7411
200169
303202
MANTRI PALLAVI BAJRANG
118
55.66
58.43
52.87
19/12/1978
7412
101230
309482
BHANDARE SACHIN SHYAM
118
57.47
57.00
58.90
21/11/1987
7413
300344
304718
TEMBHURNE KANCHAN BABURAO
118
55.96
56.00
56.54
02/11/1983
7414
300439
305697
DESHMUKH PAWAN SANJAY
118
62.49
56.38
71.63
16/06/1987
7415
102183
309356
SINGH DEEPIKA SURESH PRATAP
118
63.18
61.31
69.09
05/11/1986
7416
200134
307815
WALVEKAR SAGAR BHIKAJI
118
59.22
57.23
61.81
22/09/1985
7417
400398
304391
61.47
59.00
67.45
16/08/1986
400093
303901
HASHMI MOHD GULAM MUKHTADIR
GAZANFAR
JADHAV SUPRIYA DNYANOBA
117
7418
117
54.49
53.46
55.09
15/12/1984
7419
300517
306792
GOKHALE BHAGYESH GANESH
117
59.22
58.46
57.27
15/06/1987
7420
301554
305056
BARETHIYA JAYANTKUMAR RAJENDRASINGH
117
56.73
56.85
54.72
11/10/1986
7421
400661
304478
SHANKARWAR VARSHA PRAKASH
117
57.80
58.08
58.36
16/06/1986
7422
200369
304630
MORE DEEPAK NIVRUTTI
117
55.02
54.62
54.36
09/06/1983
7423
400098
309721
DESHPANDE HRISHIKESH BHARATRAO
117
60.08
59.08
59.27
27/04/1984
7424
302179
305075
PADOLE LEENA BHADOO
117
56.12
54.50
58.00
19/04/1974
7425
200198
310023
KUDMATE JEEVANCHAND KHUSHALRAO
117
54.61
54.23
53.09
06/08/1984
7426
301404
305827
NAGMOTI SHUBHANGI VIKAS
117
59.31
58.15
61.45
02/04/1986
7427
301898
306239
DEOTALE RAHUL RAMKRISHNA
117
58.94
58.15
60.36
23/08/1986
7428
301064
304863
GOEL ANKITA VINOD KUMAR
117
65.18
60.77
70.36
03/06/1988
7429
400891
304529
KHILLARE SUPRIYA NIVRUTTI
117
60.12
58.77
62.90
01/07/1986
7430
301558
306547
SIDAM PRAPHULLA MAHADEORAO
117
57.18
56.31
56.18
17/07/1981
7431
400181
304561
SHAIKH SHAHBAZ JAFAR
117
57.76
57.31
57.09
17/02/1986
7432
400667
304554
117
61.22
60.85
60.90
16/04/1986
7433
102995
301531
MANWANI BHARKHA DILEEP
117
57.22
58.85
55.45
26/06/1987
7434
100603
302490
PAHWA SALONI LALIT
117
72.73
71.46
75.27
12/04/1987
7435
100239
300746
DHANGE BHAGYASHREE SIDRAM
117
58.37
58.85
58.54
06/08/1983
7436
102006
311454
MERCHANT MOHSIN MASOOMALI
117
59.47
58.85
60.00
07/09/1984
7437
101923
302072
RATHOD DEVEN VASANT
117
56.90
54.89
53.27
31/03/1984
NUZHAT AYESHA MOHAMMED SHAKER
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 202 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7438
102914
306887
THAKARE RASHMI VITTHALRAO
117
62.29
59.77
61.27
28/12/1983
7439
102200
301710
GORE BABURAO GOPALRAO
117
57.35
54.92
60.90
20/02/1985
7440
102267
302571
PATEL NIHAR VISHNUBHAI
117
58.57
58.46
59.45
10/03/1988
7441
100106
302502
SONAWANI SHRIKANT RAJKUMAR
117
61.51
58.00
67.45
01/03/1987
7442
102148
302581
MANKARI DEEPAK DIGAMBERRAO
117
59.06
57.38
61.45
16/05/1984
7443
100449
311402
PATIL AMEYA HEMANT
117
62.90
58.77
62.54
25/02/1984
7444
101369
300949
YEWALE ASHWIN ARVIND
117
61.71
58.00
64.90
30/06/1987
7445
101910
300202
SHAIKH IMRAN ABDUL JABBAR
117
56.78
55.85
57.63
10/10/1982
7446
103108
302625
DAKARE SARIKA HINDURAO
117
61.14
59.69
60.54
13/07/1985
7447
103373
301587
GAIKWAD AMOL VIJAYKUMAR
117
58.61
57.70
60.00
31/10/1981
7448
101181
302689
DEVRE ASMITA VALMIK
117
58.45
57.00
60.90
08/03/1984
7449
200108
308224
DASH KAMBUPANI DAYANIDHI
117
61.34
59.85
65.27
20/06/1983
7450
101303
300575
PATIL PRATHAMESH ABHAY
117
65.06
59.92
68.90
03/02/1984
7451
300947
304899
LANJEWAR VISHAL VITHOBAJI
117
54.57
54.62
53.63
24/02/1984
7452
201105
308336
GAIKWAD ANUJA SUDHIR
117
62.16
61.54
66.90
04/11/1981
7453
200745
309526
JAMADAR SUMAIYYA MUSAALI
117
59.71
59.62
59.64
17/06/1987
7454
301414
306154
WAGHADHARE VILAS KHUSHALAJI
117
57.71
55.62
60.72
08/03/1983
7455
200930
308780
RAUTRAO SUNANDA IRAPPA
117
55.25
55.64
55.75
11/11/1979
7456
300298
304804
TONE BADAL ASHOKRAO
117
57.55
55.62
59.09
08/08/1984
7457
101662
309538
NISHAD HEMANT KUMAR VIJAY KUMAR
117
60.53
60.31
64.18
20/01/1987
7458
200330
308745
GUPTA PRIYA SHIVKUMAR
117
56.04
55.85
54.90
15/06/1978
7459
300184
304756
MANKAR AMOL VITTHALRAO
117
56.69
55.62
58.00
18/11/1983
7460
201057
309166
117
58.53
56.92
63.45
19/05/1987
7461
201952
309049
KOLAMBE CHETAN SOPAN
117
62.00
59.92
65.27
22/12/1986
7462
200815
309408
POKHARKAR SANTOSH KISHOR
117
63.55
62.31
68.00
11/09/1987
7463
201043
309318
JAMSANDEKAR SANYOGEETA SURYAKANT
117
64.20
60.62
68.18
01/04/1986
7464
201781
308163
SHARMA JYOTI MANJUL
117
64.73
63.46
68.90
21/07/1986
7465
201202
309148
SHAHA MANDAR SURESH
117
66.73
65.46
71.27
19/10/1987
7466
100114
306879
GHORMODE SOHAM ASHOKRAO
116
57.55
56.92
60.00
05/10/1986
7467
401216
304264
GAVADE ASHWINI NAMDEO
116
53.67
54.15
53.45
10/11/1986
7468
401659
303742
KULKARNI RAGHVENDRA SHIVAJIRAO
116
54.80
53.44
56.36
07/03/1986
7469
301317
306132
KORWATE NAMITA BHARAT
116
53.84
53.38
54.18
06/12/1982
7470
100134
309984
MALI VAISHALI OMPRAKASH
116
62.86
61.23
65.09
13/03/1987
7471
301225
305430
BHARATI DIPALI DINANATH
116
55.71
55.38
57.45
10/05/1986
7472
301205
306165
GHONMODE PRANIT VITHAL
116
57.67
56.69
58.00
31/05/1987
7473
401135
303736
KALEWAD PALLAVI SUBHASH
116
64.08
62.69
65.81
02/06/1988
7474
301150
306627
VERMA ANAND MANOJ
116
61.31
60.23
66.55
16/08/1986
R AJISH KUMAR K M RAMANKUTTY
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 203 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7475
400096
304613
NARAYANKAR VIKAS KESHAV
116
60.86
60.85
61.81
14/02/1981
7476
400130
304265
WAGHMODE ANJALI VYANKATRAO
116
53.78
53.82
54.72
23/08/1983
7477
400820
309886
SWAMI SACHIN REVANSIDHA
116
62.94
59.85
66.90
01/09/1985
7478
301092
305886
GHODESWAR SANDIP DHANRAJ
116
52.53
52.31
52.91
24/06/1982
7479
400483
304573
ANSARI FIRDOUS FATEMA ABDUL HADI
116
58.29
58.23
58.54
30/06/1986
7480
301318
306915
SYED TAUSEEF ANWAR RIYAZ
116
59.06
59.30
60.72
11/05/1984
7481
400501
304389
SHAIKH MAHOMMADGAUS SHAIKH KHAJA
116
63.88
61.31
70.00
23/07/1986
7482
400547
309918
MUNDHE SANJIVANI VASANTRAO
116
58.41
56.21
58.12
11/02/1973
7483
400171
310038
MAINDARKAR VRUSHALI VIJAY
116
60.12
60.00
58.62
28/10/1980
7484
301976
305429
WATH DARSHAN ASHOK
116
58.78
56.15
62.54
04/07/1984
7485
101555
302546
116
63.90
66.64
67.82
30/12/1987
7486
101446
301026
KAMBLE VIKAS GORAKHANATH
116
59.18
58.00
61.09
01/11/1986
7487
103263
302344
CHAUHAN AYUSHI AJAY
116
58.65
58.46
63.45
27/09/1985
7488
102327
301263
SIAN ESHMEET KAUR CHARANJIT SINGH
116
66.98
64.46
69.45
27/11/1985
7489
102338
302382
DHAKNE PALLAVI VISHNU
116
61.80
59.54
64.36
30/11/1984
7490
102919
302945
116
69.22
55.77
60.54
05/08/1976
7491
103184
301777
SADAWARTE ADITYA ASHOK
116
57.14
57.23
54.54
26/09/1984
7492
100570
302531
KENE KALPESH ARUN
116
61.39
57.54
66.54
09/08/1983
7493
102997
311388
GURJAR PALLAVI SATYANARAYAN
116
63.59
65.08
65.45
15/06/1987
7494
101993
302920
WAANBAH BATISTON MANSFIELD
116
58.66
58.17
57.81
23/10/1985
7495
101712
302726
JADHAV BHAKTI DILDAR
116
54.29
53.77
57.09
26/02/1984
7496
101245
309922
WAGHMARE KOMAL VISHWANATH
116
55.80
53.64
60.18
21/10/1980
7497
102513
302245
JOSHI HITENDRA DHANANJAY
116
58.90
59.69
57.09
14/08/1985
7498
103171
302642
PANDIT SANDIP RAMESH
116
55.51
55.62
54.54
27/04/1983
7499
103006
302390
SHUKLA DHIRAJKUMAR BUDDHIRAM
116
55.35
55.31
54.18
05/06/1985
7500
100573
302375
LOKHANDE TRUPTI LAXMAN
116
59.61
57.95
61.45
23/02/1983
7501
201445
307188
SAHU KRUSHNA CHANDRA
116
55.57
54.20
59.81
20/08/1984
7502
100683
300414
CHAUDHARI RAHUL SHIVDAS
116
59.84
56.77
64.00
05/07/1987
7503
100747
301027
KALATHINGAL KAMARUNISHA ABOOBACKER
116
64.08
63.23
65.27
30/01/1983
7504
200599
308113
DHAIGUDE MAYUR SHIVAJI
116
60.37
57.54
68.54
05/11/1987
7505
200427
309500
RATHOD LALITA RAMDHAN
116
57.39
56.08
58.72
05/12/1982
7506
102223
309541
YADAV SANDEEPKUMAR CHHOTELAL
116
58.08
56.77
61.02
05/04/1987
7507
300122
305365
AKARE PRADEEP DAYARAM
116
58.24
55.00
57.81
02/07/1986
7508
300095
306029
PENDAM VIBHA BHAURAO
116
58.61
58.85
63.45
14/10/1985
7509
201427
308803
MOHOD VARSHA TARACHANDRA
116
61.67
62.31
64.72
27/09/1983
7510
201580
308086
SABALE PRAJAKTA PRALHAD
116
65.84
65.69
65.45
30/12/1984
7511
300270
304144
MATHE RUPESH VASANT
116
54.16
53.66
55.45
05/02/1985
ROHAN KRISHNAKUMAR
MOHD SAJID IRFAN MOHD YOUSUF KHAN
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 204 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7512
200644
309052
JADHAV SAGAR TRIMBAKRAO
116
57.43
57.69
61.27
19/11/1984
7513
201623
308002
PATIL MAHESH MURLIDHARRAO
116
59.84
60.92
56.36
20/06/1985
7514
101673
309475
BHATLAVANDE POOJA PRAMOD
116
62.61
62.00
64.54
25/09/1987
7515
202062
308048
KHAN ZABIH ATHAR HANEEF KHAN
116
61.22
59.08
65.81
17/05/1987
7516
200906
308760
JAGADHANE NITIN BHIMRAO
116
57.10
56.69
58.90
01/06/1982
7517
300359
305645
DHABALE RAHUL VITTHALRAO
116
64.45
61.46
68.18
20/03/1987
7518
200496
309529
SATRAS KAMLESH BABAJI
116
61.76
63.00
62.00
07/07/1988
7519
201275
308334
SHINDE RAVIRAJ MAHADEO
116
61.96
63.38
60.90
02/06/1987
7520
201446
303394
JADHAV AVINASH VASANTRAO
115
56.33
55.23
58.36
17/04/1982
7521
400925
306843
MUNDE OM JIVANRAO
115
61.71
60.62
66.36
05/06/1985
7522
400135
304377
ANSARI ABDULLAH MMATEENUDDIN
115
61.35
58.46
66.72
19/03/1987
7523
401103
304275
BADWANE SAGAR VINAYAKRAO
115
58.20
59.38
58.36
22/08/1987
7524
301668
306210
PASHINE DURGESH RAMAKANT
115
59.80
60.15
60.00
16/10/1985
7525
401146
303829
MESHRAM GIRISHA JAIDEORAO
115
61.88
60.54
64.18
19/11/1985
7526
400561
303352
KUTE NILAM SUKHADEV
115
59.84
61.23
58.18
25/05/1981
7527
401259
304208
ALI SHAID ALI MOHMMAD
115
58.12
57.69
58.90
18/06/1982
7528
301575
305732
KALE SWATI SATISH
115
67.39
65.85
70.72
15/04/1987
7529
400155
304454
GAIKWAD SHRIPAD PRAKASHRAO
115
58.53
56.00
59.09
12/10/1987
7530
401471
304441
BHOJANE SHIVAJI TUKARAM
115
54.69
55.00
54.18
13/06/1983
7531
301696
306235
PATLE PURUSHOTTAM KASHIRAM
115
57.11
59.00
53.66
22/07/1978
7532
400720
304488
PATWEGAR ASMA IBRAHIM
115
63.31
63.46
65.09
06/03/1987
7533
401373
304293
RAJPUT YOGESH HARISHCHANDRA
115
57.71
57.54
56.00
01/11/1985
7534
301275
306932
BHASKARWAR SHREESH SATISH
115
60.57
59.08
60.90
03/03/1988
7535
301994
305381
CHIKHLONDE RAKESH RAMESH
115
60.98
57.62
62.36
23/12/1984
7536
400382
303951
NAROLE SUDHIR LALMAN
115
56.82
55.85
60.00
31/03/1986
7537
301935
306964
SHRIRAMWAR RAKHI VIJAY
115
61.27
59.54
59.09
27/04/1974
7538
101502
309569
BHOSEKAR PREETI SHANTARAM
115
61.47
60.92
62.72
19/12/1980
7539
300809
306007
INGLE SNEHA VITTHAL
115
56.73
55.54
56.72
10/06/1984
7540
401013
303634
GUPTA YOGESH SATYENDRA
115
57.39
56.85
57.63
15/08/1987
7541
400394
304336
SALUNKE VINAYAK UDHAVRAO
115
55.22
54.85
54.90
06/07/1985
7542
201305
308217
BHAGAT BHUPENDRA RAMDAS
115
57.72
58.09
57.81
10/10/1982
7543
301053
302864
PORWAL NAKUL RAJENDRA
115
55.59
56.08
55.27
15/09/1984
7544
103194
300433
MUDALIAR NEHA NANDAN
115
66.00
60.46
70.00
05/11/1987
7545
100300
300079
GOSWAMI AVINASH KAPIL DEO
115
60.58
60.48
63.52
10/11/1984
7546
101179
302418
SARVAGOD MAULI VIJAY
115
57.76
57.15
55.09
16/09/1986
7547
101436
300806
ADKINE MINAKSHI BALIRAM
115
58.94
58.24
60.54
03/09/1986
7548
100263
302547
DABHOLKAR TUSHAR VIJAY
115
62.49
61.08
61.63
13/03/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 205 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7549
101702
301961
BHANDARE ROHAN RAMCHANDRA
115
56.41
54.38
61.09
11/12/1980
7550
103198
301905
SHETTY SADITA SADANAND
115
60.45
61.15
61.09
03/02/1987
7551
102833
300932
BORSE RAMA DEELIP
115
63.22
62.54
65.81
11/12/1987
7552
101322
301389
SHAH SONIK BHARAT
115
60.90
60.31
61.81
23/08/1985
7553
101623
300318
SHIRSAT KUNAL BHIMRAO
115
55.22
55.08
57.27
23/12/1983
7554
302104
305604
KUMARE PALLAVI GYANIRAM
115
55.47
53.08
56.72
20/06/1983
7555
400947
309172
MORE KUNALKUMAR MADHUKAR
115
60.86
58.46
66.36
30/09/1986
7556
201390
309158
SACHDEVA PRERNA DEVINDER
115
66.73
64.23
67.81
11/03/1986
7557
200127
309180
KADUSKAR YOJANA PRADIPKUMAR
115
69.35
65.31
76.36
26/06/1987
7558
201244
308045
AMJAD SALEEM MOHD FAIZULLAH
115
58.82
58.54
56.00
17/08/1984
7559
200628
309169
KAKADE DIPTI DILIPRAO
115
58.00
60.46
57.45
02/05/1988
7560
301750
305031
SANGOLE AYUSH MAHENDRA
115
57.06
57.46
56.36
21/06/1987
7561
201985
308732
SHEGAR MOHAN KISAN
115
56.90
56.15
59.09
01/06/1980
7562
300342
306200
INGLE NITINKUMAR BABURAO
115
56.04
54.62
59.63
04/08/1986
7563
301335
305140
KHANANDE NIPUL SHRIKRUSHNA
115
59.76
56.46
62.72
19/05/1988
7564
201553
309518
THOMBARE SATYENDRA GANPATI
115
59.43
60.77
56.18
23/09/1984
7565
201135
309560
MAHAJAN ARUNAV ANIL
115
61.92
63.15
60.05
23/05/1986
7566
200415
307996
DEOKAR SUHASINEE YASHWANT
115
67.88
65.54
72.36
29/06/1988
7567
200693
309122
BHANDARI AJINKYA BHIMRAO
115
57.02
57.77
58.54
27/01/1988
7568
101715
303277
115
59.71
58.08
61.09
05/04/1982
7569
201320
307570
KATAKWAR MITI MAHENDRA KUMAR
115
53.22
53.08
52.72
30/06/1985
7570
401575
303046
BADHE PRASHANT SAHADEO
115
57.88
56.62
60.54
20/05/1985
7571
201040
308782
DHADAWAD MAHENDRA SHRAVAN
115
56.08
55.62
56.36
21/08/1985
7572
301807
305317
SATBHAI PRAFUL EKNATH
115
54.78
53.77
56.36
04/04/1985
7573
300736
306063
SARAF SHIKHA SURESH
114
55.71
54.54
59.09
14/08/1984
7574
300209
305905
BHANGDIA ABHILASHA SATYANARAYAN
114
61.96
60.38
63.81
07/11/1986
7575
300105
306180
WAGHAMARE KALPANA JOSHIJI
114
58.90
57.85
60.55
22/01/1986
7576
300160
305908
BAGGA SONAL PRITHPALSINGH
114
63.47
61.00
65.82
13/12/1984
7577
401066
304279
SHAH ARPIT ANIL
114
55.88
53.46
57.45
01/02/1986
7578
400323
304285
DHANBHAR RITESH PRAKASH
114
59.84
57.23
63.27
10/07/1986
7579
401525
304634
SAYED IFATUN NOOR HASHAM ALI SHAMIM
114
63.22
64.92
63.27
12/06/1981
7580
400712
304469
POHARE ARUNA KONDIBARAO
114
56.61
57.62
54.54
24/04/1985
7581
300321
306987
DHOLE PRASHANT BHAGWAN
114
61.92
58.01
65.63
05/05/1982
7582
400569
304430
114
60.20
58.92
60.00
23/05/1981
7583
401564
304307
SHAIKH NAZLEE FARHEEN MOHAMMED
KALEEM
CHILKEWAR DINESH GOVINDRAO
114
58.24
56.54
59.27
27/03/1985
7584
401157
303956
MORE SHAILENDRA PRALHADRAO
114
57.51
52.92
58.54
20/05/1986
7585
200365
304464
PARIHAR HARSHALSINGH PRATAPSINGH
114
57.35
57.46
58.18
12/02/1985
IQBAL AHMAD ABDUL NABI
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 206 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7586
400681
304125
KALASKAR SWAPNIL CHANDRAKANT
114
56.41
56.23
59.45
05/07/1983
7587
300086
309902
ADKINE VAIJAYANTIMALA SAMBHAJI
114
60.08
57.92
63.27
03/04/1987
7588
400643
304591
PERGULWAR ARCHANA CHANDRAKANT
114
54.19
53.29
55.37
09/02/1980
7589
102550
302687
PACHPANDE NIKHIL VILAS
114
61.55
59.85
62.72
28/12/1986
7590
103009
302587
SHINDE VIJETA VILAS
114
64.04
64.15
64.36
05/12/1986
7591
100763
302315
PURI SACHI RAJEEV
114
56.53
59.00
57.72
25/05/1987
7592
100883
311470
ANSARI KHALID KAMAL MUKHTAR AHMED
114
58.90
55.00
62.90
15/10/1980
7593
101783
300418
SHAIKH SUHAIL SALEEM
114
63.67
58.62
68.54
26/12/1987
7594
201212
308223
ALAT SUSHANT ARJUN
114
55.80
55.23
54.54
18/09/1984
7595
200514
303949
JAWALE AMOL BHASKARRAO
114
53.96
53.54
54.00
26/11/1980
7596
102017
300901
114
61.31
62.85
64.00
30/08/1981
7597
101908
302359
PATIL PRASAD DEEPAK
114
61.47
61.77
60.90
05/05/1986
7598
103424
300673
BAGASRAWALA SAMIR IQBAL
114
62.98
63.38
64.72
21/12/1985
7599
201128
308800
KAMBLE RAHUL SHANKAR
114
57.84
57.69
58.18
14/10/1982
7600
200368
308148
THORAT SHWETA SHANKARRAO
114
58.00
59.46
58.54
24/10/1985
7601
200796
308729
BALWANDE SHRIKANT BABRUWAN
114
57.47
56.77
60.72
07/02/1986
7602
200900
307228
58.78
58.08
60.72
10/03/1985
300139
305014
MISHRA SHASHANK KUMAR AVDHESH
KUMAR
SULE MEGHA SURESH
114
7603
114
55.31
53.38
54.18
25/11/1983
7604
200446
308312
NEHRA VIJAYPAL BANWARI LAL
114
60.16
58.92
63.27
08/08/1983
7605
200313
308726
BHANDARE SHILPA VITTHAL
114
61.80
60.00
63.63
16/10/1986
7606
201843
309420
THAKUR NISHA JASWANT
114
56.29
55.27
58.00
21/03/1984
7607
201630
308757
KOLHE NILESH BALASAHEB
114
61.96
59.85
62.54
27/03/1987
7608
200779
308750
PAWAR MAYUR POPAT
114
59.51
61.62
58.73
22/07/1986
7609
400907
303222
DOLE PALLAVI PANDIT
114
61.51
60.00
66.00
17/09/1982
7610
201411
307669
KELKAR AMEY ANAND
114
60.69
59.94
63.71
30/10/1986
7611
201071
303217
PATIL HARSHAL VISHVANATH
114
55.92
56.15
54.90
11/03/1987
7612
300499
305902
GHASLE SWATI BALKRISHNA
114
53.47
53.54
53.09
22/09/1985
7613
200617
308210
PATIL JAYDEEP KISANRAO
114
56.82
55.23
54.54
15/06/1986
7614
200307
308199
JADHAO CHAITANYA BHASKARRAO
114
58.20
56.46
60.90
24/04/1986
7615
201479
308111
CHAVAN SUNIL RAJU
114
56.49
55.62
56.18
26/03/1984
7616
302067
305120
KAIKADE SACHIN RAMDAS
114
56.45
58.62
53.81
07/11/1986
7617
300380
305471
BHAJAN KUSHAL RAJU
114
59.67
58.69
59.09
27/11/1987
7618
302038
306256
MUNJEWAR CHANDRAKANT KIRAN
113
63.18
63.77
64.36
04/12/1987
7619
401702
304407
AHMED NISHAT MUMTAZ
113
61.43
62.62
61.63
09/10/1981
7620
400777
309876
NILKANTHE RAMRAO GANPATRAO
113
57.71
57.92
56.18
07/06/1985
7621
400085
309932
GADE VISHNUKANT DHONDIBA
113
63.02
61.31
67.63
21/05/1986
7622
301946
305050
WASNIK PRADIP KANTHIRAMJI
113
54.14
51.22
54.77
07/01/1976
HARSH VARDHAN HARISH KUMAR
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 207 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7623
302076
7624
7625
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
306874
PAWAR MANOJ TARASING
113
60.98
63.31
61.09
20/04/1987
301474
306280
FULE SHAILESH RAMPRASAD
113
60.65
55.08
65.63
29/09/1982
301789
305836
JADHAV JUI ASHOK
113
66.08
63.38
68.72
06/08/1987
7626
201562
309894
GIRI SHUBHANGI OMPRAKASH
113
54.08
53.85
54.90
14/06/1985
7627
400388
303741
BUJADE RAHUL SHIVNATH
113
58.94
57.71
59.27
05/01/1986
7628
301583
306568
KAMBALE ATISH GHANSHYAM
113
59.67
56.69
60.72
05/02/1987
7629
400791
309716
BANGAR USHABAI GINAYANDEO
113
59.00
58.85
58.54
25/11/1982
7630
400262
304635
RATHOD NITIN GOVINDRAO
113
54.00
53.77
53.09
03/12/1981
7631
400241
304577
VYAS PRAMOD MOTIRAM
113
54.29
54.02
52.72
15/06/1982
7632
400268
309691
GITTE RAJSHRI BALASAHEB
113
54.82
54.38
56.00
01/05/1982
7633
300350
304907
SONEWANE NIRAJ YASHWANT
113
59.47
58.54
59.82
17/06/1983
7634
300048
309869
BHUTADA PRIYA MADHUSUDANJI
113
63.88
59.62
65.63
21/07/1986
7635
302095
305622
AGRAWAL PANKAJ SURESH
113
61.92
59.31
60.18
30/05/1985
7636
301738
302917
KHANDEKAR SACHIN MOTILAL
113
56.82
56.77
57.45
03/02/1987
7637
103389
302214
JOSHI MEERA SURESH
113
65.71
66.77
68.36
14/05/1986
7638
300082
301758
GAJBHIYE BHUSHAN BHAGWAN
113
56.42
58.17
53.81
21/03/1986
7639
101165
302543
BABAR NILESH RAJARAM
113
61.06
59.38
61.45
25/05/1982
7640
100608
300832
AHIRE SHWETALI TRYAMBAK
113
60.16
57.38
63.27
30/12/1985
7641
102818
301529
KAUSHAL ANKITA BALVIR SINGH
113
61.92
62.23
62.54
13/02/1987
7642
201550
308268
ATHARE SANDIP SURESH
113
61.51
60.46
62.54
24/05/1985
7643
100564
300268
SULE RUCHA SHIRISH
113
62.37
61.37
64.00
10/10/1987
7644
102896
302043
SHAIKH MASHAF SHAMEEM
113
62.82
60.54
69.27
15/11/1986
7645
101225
302688
JADHAV RAHUL PUNDALIK
113
59.02
58.85
60.54
08/06/1987
7646
101690
302572
CHAVAN RAVINDRA SHANKARRAO
113
57.06
55.38
60.00
31/03/1982
7647
101336
302817
THAMPI BINI MOL SHAMSUDDIN MOHDT
113
62.37
64.62
62.00
01/06/1986
7648
100688
301486
AMBAVKAR PRITI SADASHIV
113
55.69
53.64
58.00
21/02/1980
7649
101269
302550
JAIN PRIYANK RAJESHKUMAR
113
59.76
56.08
65.63
14/07/1986
7650
101835
311478
SANGVIKAR PRAMOD SADASHIV
113
53.79
52.20
55.61
30/12/1975
7651
102127
301754
SHIVSHARAN HRISHIKESH DNYANESHWAR
113
58.53
59.00
57.81
23/05/1982
7652
101026
311496
PAWAR LALIT NAGORAO
113
53.20
53.54
53.60
12/05/1983
7653
103073
300682
SHINDE SHRIKANT EKNATH
113
58.53
59.23
58.36
04/02/1987
7654
202126
309152
VELAYUDHAN NILA C P
113
62.45
63.92
65.63
03/12/1987
7655
201722
309090
TAMBOLI IMRAN ABDULSATTAR
113
61.22
58.23
63.27
10/08/1986
7656
101513
309497
AGRAWAL ABHINAV VIVEK
113
66.61
64.92
70.00
15/04/1988
7657
102076
303188
CHAVAN RAJANI POPAT
113
64.29
63.15
69.81
29/12/1986
7658
400857
303169
KHARDE MANISHA GULABSING
113
56.65
55.38
59.09
19/04/1985
7659
200513
307466
BIRAJDAR GURUNATH ANDAPPA
113
55.06
51.71
54.87
01/06/1980
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 208 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7660
200999
309174
BHAVE SIDDHARTH SUHAS
113
58.29
59.38
58.90
12/07/1987
7661
300682
305488
BAWANKULE SAMEER PUNDLIK
113
58.33
56.62
62.18
16/06/1987
7662
201357
308137
PATIL JYOTI PRAKASH
113
64.69
63.15
66.72
07/09/1984
7663
301510
305553
WANKHEDE HARSHALI SUDAMRAO
113
65.22
62.85
64.00
03/03/1985
7664
202037
307604
BHUSARE RAGHUNATH YEWAJI
113
62.00
60.92
61.45
22/02/1984
7665
201056
307601
YADAV ALOK PURAN CHANDRA
113
52.49
51.92
50.54
13/12/1981
7666
200708
307202
58.04
57.31
60.91
20/06/1986
200204
308698
SATHUA MAHAPATRA GYANENDRA
JAYAKRUSHNA
GADE SANDEEP SARJERAO
113
7667
113
56.29
54.46
59.45
10/11/1985
7668
201548
308078
ROHMEHTRA MAHAK SATISH
113
58.12
56.00
62.36
26/02/1987
7669
102794
307920
BHONDVE SHRADDHA PANDURANG
113
62.29
58.92
71.27
05/12/1986
7670
200120
309459
JAISWARA DAYANIDHI RAMCHANDRA
113
61.22
58.08
63.46
12/07/1983
7671
200580
309461
KSHIRSAGAR SOHAM JAYANT
113
57.27
54.23
60.36
01/06/1987
7672
301383
304873
GOHAD GAURAV VIVEK
113
58.12
58.23
60.18
19/03/1988
7673
200340
309407
DHANGAR DIPAK VIJAY
113
59.63
59.54
58.18
12/03/1987
7674
200017
308188
BILWAL NIKITA VIJAYSING
113
56.29
54.38
61.09
10/03/1987
7675
300163
305934
YADAV NIKHIL SUNIL
113
57.06
56.69
56.18
15/06/1984
7676
201566
307088
GAWARI NITIN CHINTAMAN
113
56.26
55.65
55.82
27/04/1985
7677
401560
303635
INGLE MAHENDRA RAMCHANDRA
112
55.51
55.15
56.72
07/11/1985
7678
300059
306213
NANHE AVINASH RAGHUNATH
112
53.19
53.28
53.55
15/06/1974
7679
400753
304625
DARADE HARISH MANKRAO
112
55.67
54.69
59.27
27/05/1980
7680
302065
306976
BALI AMOL ATMARAM
112
63.71
62.92
67.45
09/07/1983
7681
300013
306275
SEN BITAN BASAV
112
56.69
54.38
60.72
06/03/1983
7682
400723
303366
PUNGALE RAMESHWAR SAHEBRAO
112
59.27
59.29
57.83
18/10/1978
7683
400814
310050
JAIN AKASH GIRISH
112
59.71
57.38
67.09
20/06/1985
7684
300097
305628
WANKHEDE BHAVESH RAGHUNATH
112
55.22
53.46
57.63
07/12/1981
7685
400649
304531
PATIL CHANDRAKANT BAPURAO
112
59.88
58.54
60.18
06/08/1984
7686
301018
304933
KECHE ROSHANI NARAYANRAO
112
54.57
54.08
56.72
27/03/1983
7687
300386
306842
KHAN MOHSIN DULLEY
112
59.71
55.85
62.36
02/07/1986
7688
103439
306960
JADHAV PRASHANT MADHUKAR
112
56.98
55.00
60.18
03/08/1981
7689
400806
309991
KULKARNI PANKAJ SURYAKANT
112
63.39
59.15
70.72
23/01/1986
7690
103064
302386
JAISAL AMITABH SHYAMKER
112
55.14
53.46
56.91
03/05/1983
7691
102793
302721
PHIRANGE MILIND MURAR
112
54.53
53.69
57.09
25/04/1982
7692
100751
309484
BHANDARE SWAPNIL BHIMRAO
112
62.90
59.85
65.45
13/06/1986
7693
103272
301197
MADAVI PRIYANKA BHIMRAO
112
57.35
56.46
60.36
01/02/1985
7694
103330
302327
MULE GANESH GANGARAM
112
62.08
59.33
65.23
17/04/1987
7695
101282
302881
PANDEY MANAV D K
112
65.43
62.77
65.63
02/08/1987
7696
100759
302931
DHAMANKAR AMIT SHIVRAJ
112
62.94
60.69
67.63
29/12/1986
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 209 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7697
101719
7698
7699
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
302471
GAWADE ANKITA KISHOR
112
58.98
60.00
61.09
17/12/1984
102773
301513
SHAIKH TANVEER PARVEZ AHMED
112
56.67
56.03
56.72
01/06/1985
102188
302372
SARKAR PURVA ROHINIKANT
112
55.67
54.77
58.36
09/01/1984
7700
300723
300587
KADAM SWAPNJL SUNIL
112
62.49
58.54
66.54
16/02/1987
7701
400045
303173
CHOUHAN JYOTI PREMSINGH
112
60.00
59.62
61.09
04/01/1983
7702
200089
309294
MAKANDAR JOHEB BABASAHEB
112
60.33
60.31
63.82
19/02/1983
7703
301710
304865
PARMESHWAR TUSHAR MOHANLAL
112
65.96
63.85
68.18
02/05/1988
7704
200056
308061
KHETADE ROHINI VISHWANATH
112
57.71
57.92
59.63
29/05/1981
7705
201944
307742
KULKARNI PRAJAKTA PRAMOD
112
58.61
55.62
59.82
08/10/1987
7706
302062
305550
KHARAT SACHIN SHANKARRAO
112
61.22
58.62
64.54
08/07/1986
7707
201037
303034
ALWANI PARESH PRAKASH
112
55.71
56.62
54.00
14/10/1985
7708
300724
305941
KOTEWAR RAJENDRA ANNAJI
112
55.76
55.23
55.09
11/08/1979
7709
200569
307859
SORTE SHARAYU RAMDAS
112
57.85
59.62
57.63
12/06/1985
7710
201460
309542
GHUGE SEEMA NAWANATH
112
63.71
61.85
67.45
20/06/1987
7711
200834
307695
KUMAR SHRINKHLA RAJ
112
55.02
57.15
50.90
30/05/1986
7712
200020
309257
TILOKCHANDANI RINKUSH RAM
112
56.59
56.03
60.00
25/07/1986
7713
400615
303776
BHISE SWATI DATTARAMJI
112
56.86
56.62
56.70
01/06/1984
7714
401050
303103
JADHAV PRAJAKTA GAJENDRASINGH
112
62.53
59.69
65.27
21/08/1985
7715
201582
308700
KAMBLE ACHALA ARUN
112
58.73
60.46
58.72
06/06/1987
7716
101017
304067
MAHESHWARI ADITYA DEVKINANDAN
111
61.02
57.63
63.09
18/08/1986
7717
301930
306308
ZADE SNEHAL PRAMOD
111
59.71
59.54
63.27
09/05/1986
7718
400243
309655
MAHAJAN AKSHAY ASHOKRAO
111
61.39
57.54
67.09
02/01/1986
7719
400679
309957
NALGE GANESH MADHAVRAO
111
61.76
57.08
66.36
18/08/1985
7720
400050
309867
KAMBLE VAIBHAV LAXMANRAO
111
56.12
55.62
58.00
22/04/1984
7721
400089
310040
JADHAV SANDIP PUNDLIK
111
57.27
56.54
58.18
19/03/1987
7722
401487
303972
BEVNALE VISHWAJIT VITTHALRAO
111
59.59
60.54
57.81
28/06/1987
7723
400739
304463
DHAVALE SANJEEV BABURAO
111
58.94
57.54
59.27
26/12/1985
7724
401224
304320
MALDODE MAHESHKUMAR RAJESHWAR
111
58.86
58.00
62.00
04/08/1986
7725
300857
306948
GULHANE GUNJAN DADARAO
111
58.82
57.31
60.00
18/07/1984
7726
400300
304199
WAGHMARE ROHAN RAMBHAU
111
57.76
56.46
53.45
29/09/1984
7727
200356
304375
BHAGAT PIYUSH VINESHWAR
111
58.54
57.63
58.55
14/04/1985
7728
401431
310021
DESHMUKH SMITA UTTAMRAO
111
59.15
56.95
62.36
07/10/1986
7729
400911
309689
MANE SWAPNALI SURESHRAO
111
56.69
57.08
55.27
07/04/1987
7730
401606
303356
VAIRAGAR SANDEEP BHAUSAHEB
111
61.02
61.38
62.73
01/10/1981
7731
301756
306666
111
60.49
58.00
61.63
26/08/1987
7732
400193
309987
TARWADE SWATI GOVINDRAO
111
66.33
66.62
67.45
29/04/1988
7733
101985
306941
LONSANE ABHIJEET RAMESHWAR
111
62.45
60.46
67.45
09/01/1985
RICHA BANWARI LAL
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 210 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7734
400118
309723
7735
100264
7736
200881
7737
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
111
55.33
53.74
59.63
16/05/1983
301801
MOHAMMED KAUSAR NAZNEEN MOHAMMED
ELIYAS
RONTALA TILAK MOHAN
111
64.00
61.54
67.45
02/11/1986
308259
PANDYA RAHULKUMAR ASHOKBHAI
111
58.16
53.85
61.64
09/06/1987
101148
311398
BADWE ANUYA SHRIKANT
111
62.11
62.97
61.90
22/05/1987
7738
100654
302548
VORA CREAMY HARSHADRAI
111
61.38
60.38
59.82
16/07/1985
7739
101332
301775
AGHARIA MAKBOOL ALI MIKDAD ALI
111
59.31
58.38
64.73
12/03/1987
7740
102020
302711
PAWAR KISHOR SHIVRAM
111
58.29
57.85
62.72
16/10/1984
7741
102892
302442
KULKARNI NAMRATA SURESH
111
63.84
63.31
65.27
03/03/1984
7742
200801
308221
111
58.57
60.08
54.72
10/01/1986
7743
100664
301874
PRIYADARSHAN GAURAV NANDKISHORE
SINGH
WALINJKAR ADITYA AVINASH
111
61.84
59.38
62.54
16/09/1983
7744
101372
302710
GORAD VIKAS DADA
111
55.16
55.04
57.81
16/12/1984
7745
102247
300378
SAPKALE NILESH MAHADEV
111
58.90
54.89
60.36
02/09/1984
7746
103234
302551
KADEL KAILASH NAMDEO
111
53.43
52.54
52.36
04/07/1984
7747
200293
308190
PRIYAMVADA RICHA PRAMOD TIWARY
111
58.04
59.08
54.00
21/07/1987
7748
200176
309147
SAVAJ PRATIK SURESHBHAI
111
62.37
63.15
64.54
15/08/1988
7749
201508
303275
VALVI KIRTI KUWARSINGH
111
54.90
56.46
54.18
14/08/1984
7750
301324
306319
DESHMUKH ANAND DINKARRAO
111
56.16
56.92
54.36
17/11/1982
7751
300754
304946
INGLE TRUPTI AJAY
111
59.22
57.15
63.27
04/03/1983
7752
401680
303224
PAWAR PARAG MADHUKAR
111
55.55
55.77
54.72
28/02/1983
7753
201621
308081
MULAY ABHIJIT BHIKAJI
111
61.31
60.69
61.81
26/06/1986
7754
103131
308767
SAWANT APEKSHA MANAJI
111
60.86
60.00
59.27
29/06/1987
7755
200892
309559
KHAIRMODE ARPITA VISHWANATH
111
62.78
62.08
65.27
17/08/1986
7756
401565
306051
JADHAO MONICA MADHUKAR
111
58.98
58.69
58.72
25/08/1986
7757
200821
307790
MORTADE MAHESH NAGESH
111
59.76
57.62
58.00
15/02/1982
7758
301188
305924
RAI PRASHANTKUMAR NARENDRAKUMAR
111
62.86
60.62
66.72
27/10/1986
7759
300272
305709
BHUJADE ASHISH RAMRATAN
111
57.67
55.62
60.00
03/11/1982
7760
300674
306068
MAHAKALE SAMEER NARENDRA
111
58.29
58.92
59.27
16/06/1986
7761
301822
305883
SHRIKHANDE NINAD NARESHCHANDRA
111
55.27
55.62
57.81
29/03/1985
7762
300057
306599
KHANDODE MOTIRAM RAMJI
110
55.10
55.92
55.09
01/01/1982
7763
300441
304949
AGARWAL PALLAVI SUNIL
110
68.73
64.46
71.63
17/08/1986
7764
401635
304305
KULKARNI RAHUL RAOSAHEB
110
60.37
60.54
56.90
03/11/1984
7765
301647
306179
GEDAM MULCHAND SHESHRAOJI
110
56.57
54.92
58.00
27/10/1978
7766
302060
306826
CHIM SMITA BHIKAJI
110
55.74
55.57
55.33
02/06/1975
7767
301661
306509
TAYADE RAMESHWAR SANDU
110
56.90
57.23
56.36
07/11/1984
7768
301687
305925
CHAUDHARY SATENDRA B S
110
58.82
55.77
61.81
29/09/1985
7769
301762
306875
PACHPOHE AMOL GAJANAN
110
55.22
55.62
54.18
23/02/1986
7770
200367
304620
MUNDADA AJAY JAYPRAKASH
110
55.80
54.23
58.54
05/05/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 211 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7771
401650
304188
BHALERAO MAYURI KISHAN
110
56.12
55.38
56.91
14/02/1987
7772
300392
305159
DESHMUKH PRIYANKA ARUN
110
57.14
57.77
56.54
22/01/1986
7773
300768
306082
TAYADE DEWANAND BHIKAJI
110
57.22
56.08
54.00
12/06/1983
7774
300297
306667
AWARDE RAMKISHAN GOVINDRAO
110
64.37
62.62
64.55
15/06/1985
7775
200228
308266
GATE HIMMATRAO BABASAHEB
110
61.10
59.77
64.36
13/07/1985
7776
102823
302500
YADAV SAURABH KAMLESH KUMAR
110
59.88
56.08
64.73
15/01/1987
7777
101962
301607
AHMED MONIZA KHURSHID
110
66.33
63.46
68.36
26/12/1984
7778
102026
302926
YADAV VISHAL VIRENDRA KUMAR
110
61.76
58.23
63.27
02/08/1985
7779
201512
308289
BAMBURDE SANDIP LAKSHMAN
110
54.53
54.87
53.83
27/06/1978
7780
100304
302661
KAMBLE SHILPA ASHOK
110
57.06
54.97
63.09
26/10/1987
7781
100696
302395
PATIL AASHNA TAIMUR
110
65.67
62.69
69.81
10/01/1986
7782
101389
302734
GAJBHE CHARUSHEELA DHANPAL
110
56.65
55.08
58.72
07/02/1984
7783
103390
301835
PARDESHI VINOD VIJAY
110
61.22
60.46
60.18
06/01/1980
7784
102868
301580
AGAVANE PRASAD MADHUKAR
110
56.49
55.85
57.45
15/01/1983
7785
101468
302752
JAIN ALPESH LALIT
110
59.02
57.54
60.36
25/02/1985
7786
201407
308303
CHANDRA MINAL RAMESH
110
62.49
64.54
59.66
27/04/1985
7787
102048
302994
MORE NILAM MAHESH
110
62.29
59.77
66.36
01/12/1986
7788
300823
304703
SAKHARE NIRANJANA ASHOK
110
56.41
53.31
57.64
24/07/1987
7789
301252
305379
GUPTA GEET VIJAYKUMAR
110
58.27
56.31
59.63
10/08/1985
7790
201906
308761
GAIKWAD KAIVALYA BHARAT
110
54.90
54.77
54.18
17/08/1983
7791
201110
308082
KHARDE ROHAN BHASKAR
110
59.92
59.15
60.54
03/09/1986
7792
101089
309536
PATIL PADMARAJ SHETYAPPA
110
61.14
59.54
61.27
01/05/1987
7793
401505
308788
PAWAR SUHAS MOHANRAO
110
60.86
60.54
58.54
03/06/1981
7794
200571
309533
KAMBLE RANJIT HINDURAO
110
66.16
65.23
71.09
24/09/1986
7795
300940
306332
BAIG MIRZANADEEM RAHIM
110
57.78
58.22
56.44
02/07/1977
7796
301649
306128
GAJBHIYE ASIM SURESH
110
57.88
57.85
58.54
16/09/1985
7797
401436
303140
KHAN MOAZZAM GULAM GHOUS
110
54.77
55.67
53.66
01/01/1974
7798
202000
309530
PATTEWAR YOGESH GANGADHAR
110
60.12
59.62
63.63
07/10/1985
7799
201456
307770
KHOJA SHOAIB MOHMMED NASIRALI
110
60.53
61.15
63.63
21/05/1987
7800
301247
304754
AGRAWAL BHARAT JAGDISH
110
71.51
66.85
74.72
27/01/1987
7801
200379
309181
MORE CHETAN SHRIRANG
110
58.82
57.08
61.27
15/10/1983
7802
201298
307892
KHARE SURAJ JAYVANT
110
57.51
59.01
53.45
14/07/1987
7803
401169
308784
KALE TEJAS TANAJI
110
56.53
55.15
59.27
27/05/1986
7804
201399
307757
BAWA RAJWINDER NIRMAL SINGH
110
61.51
61.23
66.54
26/12/1987
7805
401464
303225
JADHAV AMOL RAMANLAL
110
57.67
54.00
60.00
18/03/1983
7806
401155
307873
PHAD LAXMAN GANGADHAR
110
56.49
55.19
57.63
02/01/1987
7807
301209
305255
DATTA DEITY SISIR
110
65.43
63.62
66.91
03/12/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 212 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7808
301624
305797
GAURKAR SAGAR SHANKARRAO
110
60.57
57.69
62.18
06/04/1986
7809
301970
305906
BICHPURIYA ASHISH DHANRAJ
110
60.20
60.23
63.45
31/01/1987
7810
300315
305944
BHUTADA RAHUL KAMALKISHOR
110
53.80
52.54
54.91
21/10/1983
7811
401200
304218
SALVE VIDYASAGAR MANIKRAO
109
59.67
58.92
64.18
10/12/1983
7812
300137
305397
CHARKHE VIKAS RAMESH
109
57.22
56.38
57.45
06/04/1985
7813
300022
306800
BHATKAR SANDIP MAHADEO
109
63.88
60.85
65.64
22/09/1982
7814
201936
309572
MALAVADE SWAPNIL SHARADCHANDRA
109
56.34
54.58
53.45
15/01/1984
7815
400551
304373
ANCHAWALE PRACHI ARVIND
109
64.57
63.31
64.90
12/01/1985
7816
301940
304815
AGRAWAL ATUL GOPAL
109
58.41
53.77
60.36
07/06/1983
7817
301442
306756
SARODE DEEPIKA ANIL
109
66.41
63.92
68.18
10/09/1987
7818
301847
306560
MESHRAM ANIKET DR MALIK
109
64.37
61.92
64.36
05/11/1987
7819
301773
306877
SALVE VITTHAL SARJERAO
109
56.73
54.92
53.45
08/05/1986
7820
302094
306228
LICHADE AMOL MAHADEORAO
109
58.53
56.85
58.00
06/12/1986
7821
300687
305656
RAMPURE PAREEKSHIT PRAKASH
109
59.27
58.31
60.73
02/12/1985
7822
400788
304468
MANDVE MAYURI HAIBATRAO
109
57.39
57.31
55.45
10/10/1985
7823
300874
306065
JADHAO PRIYANKA RAJENDRA
109
58.12
59.15
58.00
12/03/1987
7824
400787
304597
BIRHADE BALASAHEB PANDHARINATH
109
59.59
57.93
61.09
05/03/1979
7825
300141
309944
KAMBLE NIKHIL RAJENDRA
109
59.27
55.38
62.00
12/05/1986
7826
400095
306934
KHEDEKAR SHIVSHANKAR PRALHADRAO
109
55.88
55.19
54.95
08/04/1985
7827
103167
302932
PRABHU NIKHIL DINESH
109
58.41
55.54
59.63
10/03/1986
7828
101539
311507
RATHOD AMARSING ANANDRAO
109
56.56
55.27
58.66
22/12/1974
7829
102988
302018
SHAIKH JUNAID SHAHABUDDIN
109
60.61
60.92
64.54
12/09/1986
7830
103224
301757
RATHOD ROHAN PRADIPKUMAR
109
53.22
52.62
54.55
04/06/1982
7831
100173
300283
DEY SUNNY KAUSHIK
109
58.57
56.46
62.36
17/07/1987
7832
200760
308029
JHA MANISH ASHOK KUMAR
109
55.39
56.92
51.63
29/08/1985
7833
301551
302170
AGGARWAL SWATI ANIL
109
66.45
61.62
71.09
17/03/1987
7834
103257
300429
MARLE AMRITA LAXMAN
109
59.10
59.31
62.91
24/07/1985
7835
102957
301577
BHANGE SHRADDHA MADHUKARRAO
109
62.53
62.00
62.54
27/06/1987
7836
103444
302949
MUKHI LUV SHYAMLAL
109
61.31
62.46
64.00
04/01/1987
7837
101123
302208
TANDON TARUN SUDHIR
109
65.55
61.69
71.09
18/04/1987
7838
100516
302314
MELWANI SAPNA GUL
109
59.47
61.77
59.45
18/02/1988
7839
102534
301676
BANERJEE ROSHNAI ROBIN
109
61.47
62.54
58.91
11/02/1987
7840
300303
305765
JIWANI RAHIL BAHADUR
109
65.88
63.85
66.36
09/09/1987
7841
200337
307759
BHARTI PARKALP RAJ KUMAR SHARMA
109
55.14
55.08
55.81
15/06/1987
7842
300100
305962
DOLASKAR ARVIND RAMDAS
109
59.18
58.31
56.18
20/05/1985
7843
201252
302148
AHUJA BHUVNA RAJEEV
109
58.20
56.00
63.63
09/11/1983
7844
201086
307820
MORE SANDIP BHAUSAHEB
109
58.24
55.23
59.45
28/10/1983
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 213 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
7845
200274
307966
PATHARE SAGAR JAGANNATH
109
63.31
59.54
65.63
05/10/1986
7846
200093
309534
THAKARE PRAVIN DNYANESHWRRAO
109
58.12
58.23
56.36
16/05/1985
7847
400430
304440
KADU ARUN VIKASRAO
109
65.35
63.23
70.72
27/08/1983
7848
301992
305948
MADAVI MAHENDRA GANPATRAO
109
53.92
51.77
54.90
20/05/1981
7849
201975
307705
BHOSALE RANJIT SANJAY
109
57.28
54.38
62.36
30/10/1986
7850
301308
305123
DHANDE NIKHIL DIWAKARAO
109
56.90
54.85
59.45
27/08/1986
7851
200517
308055
LOKHANDE DEVENDRA SHIRISH
109
56.04
55.00
56.36
27/08/1983
7852
102636
307867
VORA MANSI SUNIL
109
61.80
59.01
64.90
25/05/1987
7853
400420
310037
MISAL PRATIBHA BHASKAR
108
56.16
55.08
55.81
20/11/1985
7854
301151
306010
LIHITKAR SAURABH SURESH
108
57.88
56.15
57.09
28/10/1985
7855
400068
309993
BHONDWE SANTOSH VASANTRAO
108
58.16
58.00
58.18
15/06/1986
7856
301008
305904
CHANDAK SHAILEE ASHOK
108
62.20
62.00
66.00
03/12/1987
7857
400124
310036
RAUT PRAJWALIT SUNDERRAO
108
55.43
53.23
55.63
26/01/1985
7858
302039
306540
108
61.10
60.69
60.18
02/07/1982
7859
400793
309729
KULKARNI PRAMOD PURUSHOTTAM
108
55.25
55.93
52.87
21/04/1976
7860
300147
306654
G VENKATESH M GOPAL M SWAMI
108
61.63
59.62
60.54
24/07/1985
7861
300395
306620
KHADSE DNYANESHWAR RAMKRUSHNA
108
57.85
57.71
58.54
02/11/1978
7862
102520
302530
JOSHI NIKHIL GANESH
108
56.14
53.13
57.30
18/04/1976
7863
102165
307957
TYAGI SHASHANK YASHDEV
108
54.04
54.00
53.81
01/11/1986
7864
100309
311409
SONONE PARAG RAJENDRA
108
57.27
56.15
58.91
08/02/1985
7865
102612
302857
KAZI NAWAL NAZIR
108
56.61
55.38
60.54
09/10/1986
7866
101065
301956
AMBLIYASANA MANSURALI ROSHANALI
108
61.84
60.23
66.72
03/06/1986
7867
200743
307361
AGRAWAL POOJA MAHESH
108
63.51
63.15
66.00
17/07/1987
7868
101375
302182
MICKEY MASTER BIRABAR
108
61.39
59.00
62.18
18/08/1986
7869
201153
308216
KARHADE SHREEPAD VYANKATESH
108
58.28
55.86
58.05
25/04/1974
7870
102593
302270
PAREKH VIVASVAN BAKUL
108
55.80
55.77
54.00
30/09/1987
7871
200406
308277
INAMDAR AMIT ABDULSAHEB
108
58.14
56.42
64.00
17/02/1981
7872
102555
300129
SHETTY PRUTVI VASANTHA
108
64.12
61.62
66.54
10/11/1987
7873
100966
302577
GARTHE AMLESHWAR MAHARUDRA
108
58.65
61.00
55.08
01/07/1985
7874
100782
301036
MASTUD MAHESH RAMLING
108
57.80
58.24
57.27
07/11/1984
7875
101886
302670
MAKHECHA ANIRUDDH NIKHIL
108
56.83
55.64
59.52
20/09/1986
7876
301612
302912
NAWALE AMAR RAMDAS
108
62.37
58.78
64.36
23/12/1985
7877
101605
302453
DHARAP VAIBHAV ANIL
108
59.10
57.69
63.27
24/07/1987
7878
102331
302511
PARMAR JAYESH JAGDISH
108
62.07
58.85
66.91
29/10/1987
7879
100221
301575
AVHALE RUPESH SHIVAJI
108
65.14
62.85
64.91
22/10/1986
7880
101991
311499
MUQRI UZAIR NISAR
108
59.18
58.38
64.00
06/12/1985
7881
101074
311516
KONDAR ABHIJEET ARUN
108
57.28
55.19
59.45
15/12/1983
HARSHWARDHAN KAMESHWAR SHARMA
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 214 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7882
101180
7883
7884
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
301570
GHULE RAHUL BHIMRAO
108
64.00
60.15
64.54
11/04/1985
301195
305463
ADGUDWAR SHASHANK SHRIKANT
108
64.61
62.23
66.54
03/04/1988
401241
303270
BIBEKAR SHRADHA RATNAKAR
108
59.92
60.00
65.27
18/09/1983
7885
200614
308092
JAHAGIRDAR RASHMI SUHAS
108
65.10
67.54
62.90
26/12/1986
7886
102526
309462
GAIKWAD AMIT CHANDRASHEKHAR
108
61.80
61.00
65.45
07/06/1986
7887
201966
308063
BHALCHIM MINAL RAMRAO
108
57.22
56.15
58.90
23/05/1984
7888
401540
303112
CHIKANE SUSHANT HARI
108
56.71
55.50
61.27
15/06/1987
7889
201031
303247
BAGUL SUJATA NAMDEO
108
56.94
56.38
56.90
08/08/1981
7890
201343
309311
MASKE TEJAS TUKARAM
108
62.82
60.46
63.09
24/04/1987
7891
103430
307731
PATEL PATEL DINESH MANJIBHAI
108
66.18
64.96
69.63
03/06/1986
7892
200070
309501
POWAR PANKAJ CHANDRAKANT
108
56.49
56.54
54.54
14/03/1986
7893
202128
308683
SHINDE ABHAY ABASAHEB
108
58.78
57.00
63.81
29/05/1981
7894
300925
305355
MANJARKHEDE APARNA PRABHAKARRAO
108
55.59
55.15
53.81
16/03/1984
7895
200572
308104
SHAHI GITIKA JITENDRAKUMAR
108
56.83
57.58
58.38
07/12/1987
7896
201233
308032
PISAL HRISHIKESH KRISHNA
108
63.18
61.85
65.45
04/02/1987
7897
200413
303175
VASAVE DIPAK VAMANRAO
108
54.08
53.62
54.72
28/10/1982
7898
200842
309522
AGARWAL PRIYANKA RAVINDRA
108
63.80
60.69
68.36
13/05/1987
7899
201360
308019
SOBTI PARUL ATUL
108
59.80
59.23
63.45
21/09/1987
7900
202101
309146
DOPARE NILESH SHRIKANT
108
56.98
56.38
58.00
05/08/1983
7901
201995
307358
BANSAL VINAY VINOD KUMAR
108
54.45
55.15
54.00
17/09/1986
7902
200784
308324
NALAT ABHIJIT MANIKRAO
108
54.30
55.10
54.72
10/10/1982
7903
200985
307926
PATIL SANMEGH SARJERAO
108
60.04
57.31
66.00
01/02/1987
7904
200037
309106
KATE ATISH RAJERAM
108
59.47
57.23
61.63
28/10/1987
7905
301246
306910
YADAO ANAND DINESHRAO
107
57.11
54.05
62.90
17/01/1988
7906
400842
304487
SHAIKH RUBIYA MUKHTAR AHMED
107
58.20
57.54
59.81
22/06/1987
7907
301232
306196
107
58.73
54.85
61.27
07/10/1986
7908
301662
306854
GADGE RAJASHREE SHARASHCHANDRA
107
57.55
57.31
57.27
02/10/1986
7909
400523
304178
LODH POONAM RAMESHWARSINGH
107
63.96
62.77
65.81
22/10/1986
7910
401609
304242
WAGH PRATIMA TEJRAO
107
64.41
63.38
69.45
22/02/1987
7911
300285
306817
CHIMANKAR DHANANJAY ONKARRAO
107
54.22
52.79
56.00
23/05/1979
7912
301961
305392
BHUTE ATUL RAMDAS
107
60.65
60.06
59.00
15/01/1980
7913
400856
309951
HOLKAR SHRIKANT TATYARAO
107
58.86
58.23
64.18
28/12/1987
7914
301607
306086
SONPIMPALE BHAGYASHREE DEEPAK
107
57.59
56.85
58.18
19/08/1984
7915
201557
306884
WADATE TITIKSHA CHANDRAKANT
107
58.73
58.62
62.18
03/02/1986
7916
301011
306937
MAROTKAR MANDAR SUDHIR
107
60.69
59.08
62.36
27/01/1986
7917
300601
305965
MAHAJAN UDAY DAGADU
107
57.59
55.85
59.27
13/01/1988
7918
301105
304938
JAIN SAKETKUMAR MUKESHKUMAR
107
62.57
60.00
66.90
05/02/1985
SABIHR NAZ MOHAMMAD ILYAS
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 215 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7919
301925
306286
THAKKAR RITEEKA PRADEEP
107
55.35
53.15
56.18
26/12/1986
7920
400764
309665
PESTE SHIVRAJ NARSING
107
57.80
56.46
57.81
01/12/1985
7921
401254
304207
AHIRE PRADNYA BHARAT
107
57.10
56.92
57.65
04/06/1982
7922
400308
304390
BAGWAN ASIF FAIYAZ
107
58.53
56.31
62.90
24/04/1986
7923
300151
306181
PANDE PIYUSH MAHENDRA
107
57.31
57.54
58.54
05/07/1986
7924
301420
305871
JAMBHULKAR MOHIT KULCHANDRA
107
55.51
55.69
54.00
21/05/1983
7925
301665
306137
BINZADE GULSHAN SHYAM
107
54.33
52.77
54.90
16/08/1982
7926
301381
306558
BHAGAT SHWETA PURSHOTTAM
107
54.65
54.31
54.36
28/01/1982
7927
103206
302576
PHAD MAHESH BHANUDASRAO
107
58.12
57.85
58.73
27/12/1985
7928
102939
301600
SONESHA MADANLAL VALCHAND
107
58.16
55.92
58.54
27/05/1985
7929
100937
302042
SHAH FAAIQ SAYED
107
55.22
54.23
56.54
12/12/1982
7930
102913
302829
MOHITE NILESH VASANT
107
57.80
55.15
58.72
12/05/1986
7931
102440
301612
PATEL HARSHAD MADHU BHAI
107
56.37
56.15
58.36
23/09/1983
7932
102080
302169
NAGARE GIRIJA VITTHALRAO
107
56.37
57.85
55.45
10/04/1982
7933
102915
300835
107
60.53
60.38
61.10
09/12/1985
7934
100781
301846
QUADRI SYEDA SARVAT SYED
LIYAQATULLAH
PINGALE
PRASHANT KASHINATH
107
59.39
58.54
60.72
17/11/1985
7935
102265
302358
KHOT KETANKUMAR PRAKASH
107
62.12
59.46
64.72
26/09/1986
7936
300061
305546
WARKEY HEMANTKUMAR KANHAIYA
107
57.16
56.86
59.00
21/02/1978
7937
201109
309192
GOSAVI PRASHANT DILIP
107
55.43
56.15
55.45
15/08/1986
7938
200116
309189
SAKEKAR GAJANAN SHRIPAD
107
63.63
63.31
67.81
28/09/1980
7939
201048
308127
NAWALE SNEHAL SOMANATH
107
59.96
57.08
66.18
27/05/1985
7940
202041
309532
JADHAV INDRANEEL ASHOK
107
63.43
63.92
65.27
03/04/1987
7941
302029
305602
AGRAWAL AVANI RAMESH
107
62.65
57.92
67.27
05/06/1984
7942
200354
308041
GREWAL JAGVIR KAUR GURCHARAN SINGH
107
61.35
64.54
58.18
19/01/1986
7943
200990
307243
PATIL SONALI VIKRAM
107
55.59
55.08
54.90
08/04/1985
7944
200456
309120
BASTAVADE MAYURI SUBHASH
107
60.16
57.00
62.36
21/02/1987
7945
102435
308775
WADANE SWATI JARASANDH
107
58.98
58.15
62.18
13/01/1985
7946
200639
309531
JADHAV YOGITA ASHOK
107
63.80
62.23
65.64
03/04/1987
7947
201996
309085
HUBALE MAHANANDA MADHUKAR
107
55.92
55.62
58.72
19/08/1983
7948
201870
309483
SABALE MAHESH ROHIDAS
107
55.76
54.54
57.27
25/07/1986
7949
201915
309156
SADAKALE PANDHARINATH GAMA
107
55.92
55.85
55.63
24/02/1983
7950
201026
309361
GUDHE MAHENDRA ANANTRAO
107
62.45
59.00
65.81
24/08/1987
7951
200716
307794
KHOBRAGADE SHILPA ONKAR
107
62.73
59.38
67.09
11/11/1983
7952
201644
309144
107
63.59
65.15
66.36
19/10/1987
7953
401262
303274
BASABOINA SUDHA MADHURI CHANDRA
SEKHAR
JAYBHAYE VAISHALI KAILASRAO
107
54.47
54.35
52.90
14/03/1985
7954
200016
307797
AGAM YOGESH SURESH
107
57.02
54.62
57.45
18/11/1984
7955
103376
308972
MEHTA MIT ABHAYKUMAR
107
61.14
61.62
64.91
12/09/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 216 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
7956
200934
7957
7958
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
307685
JANGAM SAHIR ARVIND
107
56.00
56.31
52.72
02/10/1986
200767
303535
BAKSI MAINAK RANJAN SANKAR RANJAN
107
59.84
58.15
65.81
05/11/1983
200140
307769
GUPTA NIRAJ SATISH
107
58.29
55.08
62.36
11/10/1987
7959
103044
309545
PINGALE AMRUTA MOHAN
107
61.71
61.62
65.27
26/01/1986
7960
201501
309165
GANDHI NEHA ASHOK KUMAR
107
63.63
65.69
64.90
31/12/1985
7961
301841
305786
SHAMBHARKAR SWATI BABURAO
107
59.10
56.62
60.72
25/03/1985
7962
200149
308165
PATRIKE GIRISH BASAVANAPPA
107
56.98
58.38
55.27
04/03/1987
7963
300553
305901
KATOLE ASHWINI RAMCHANDRA
107
56.16
57.38
54.36
21/05/1986
7964
301894
305632
GEDAM SMITA NAMDEO
107
55.88
53.38
59.27
01/07/1984
7965
401339
303087
PAWAR KALPANA DILIP
107
57.18
55.69
60.00
18/03/1986
7966
401215
303661
GHUGE ROHAN SUDAM
106
54.12
52.85
53.63
19/08/1984
7967
400364
304189
SARODE SHIVDAS PANDURANG
106
58.04
57.69
59.45
29/01/1986
7968
102542
310002
JAMADAR AMJADALI NAVAB
106
58.78
57.85
58.54
12/04/1987
7969
400289
303373
BHAMRE SHRUTI DILIP
106
57.55
56.62
60.72
27/06/1987
7970
400148
304592
PAWAR SUNITA NAMDEO
106
59.86
61.00
55.33
26/05/1976
7971
400406
304331
KHAN NASER AHMED
106
56.00
55.69
55.63
12/07/1984
7972
400058
309962
PATIL PRANITA PRAKASH
106
59.10
55.69
62.00
09/01/1987
7973
200117
310052
GOMSALE PRITHVIRAJ MADAN
106
58.29
55.65
63.63
01/05/1986
7974
300296
306559
SHENDRE POOJA ASHOK
106
59.47
56.77
63.09
28/08/1985
7975
302032
306962
TAUR SHRINIVAS PRAKASHRAO
106
59.71
60.54
58.72
01/05/1987
7976
300238
306120
SHENDE DAULAT VITTHAL
106
58.82
58.38
61.45
20/06/1984
7977
400387
304332
GHODKE MOHAMMAD SUBHAN
106
54.53
53.85
52.00
04/11/1984
7978
400248
304511
SHETE SUPRIYA BHUJANGRAO
106
61.55
59.31
65.63
28/08/1987
7979
302114
306052
RAIKWAR KETKI RAMESH
106
56.24
54.77
59.45
10/02/1986
7980
301418
306767
GAWANDE YOGESH BABANRAO
106
55.10
54.31
54.90
23/10/1982
7981
300088
306512
PARCHAKE NITESH NANAJI
106
56.04
54.92
59.81
26/04/1986
7982
400287
304324
SHINDE KUNAL ASHOK
106
57.80
57.23
60.72
16/11/1986
7983
101948
301525
KADAM ANIRUDDHA BHIKAJI
106
54.41
57.00
53.09
22/11/1985
7984
102944
301963
SINGH NITINKUMAR BABBAN
106
58.73
58.08
60.54
30/07/1982
7985
100406
301670
SURVE ANAND YASHAWANT
106
54.12
53.62
57.27
27/01/1984
7986
102962
311502
PATHAK AMBARISH CHANDRAKANT
106
55.27
54.00
55.82
17/06/1986
7987
101386
302982
ACHARYA MIHIR MUKESH
106
62.04
59.31
64.36
30/10/1986
7988
102051
311440
WANKHADE PRACHI PANDIT
106
61.71
62.38
63.81
30/10/1986
7989
103335
302118
PATIL PRATIKSHA DHIRENDRAKUMAR
106
60.41
61.31
63.09
03/11/1986
7990
102535
301786
GIRI HEMANT KUMAR TRIBHUWAN
106
61.31
61.15
61.45
16/09/1984
7991
102493
311375
CHINTHAKINDI RAKESH VIJAYPRASAD
106
64.41
60.23
68.72
06/08/1982
7992
100506
300785
PIMPALE SONALI ASHOKKUMAR
106
58.90
57.02
63.09
05/06/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 217 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
7993
102300
300446
DESAI AJIT RAOSAHEB
106
54.57
55.38
54.18
15/04/1986
7994
101820
302363
NARAYANKAR KAMLESH SADHU
106
58.78
55.31
63.45
22/03/1983
7995
100822
300745
CHOKHANI LEENA OMPRAKASH
106
64.33
63.77
65.27
09/02/1984
7996
300643
302594
SINGH RAKHEE SHIV KUMAR
106
61.06
60.62
64.18
19/08/1986
7997
103368
300759
PANCHAL KASHISH RAJENDRAKUMAR
106
60.90
61.23
62.54
10/02/1987
7998
102384
302319
JADHAV NEHA YADAO
106
60.89
59.85
60.36
12/04/1986
7999
200669
308281
JAMDHADE SUJIT SHIVAJI
106
59.43
55.08
62.72
01/11/1986
8000
101901
301675
RAUAL ABID ASHIQ
106
56.82
57.08
58.90
01/08/1986
8001
101057
302948
ARORA MANPRIYA LAKHVINDER SINGH
106
59.55
58.08
69.27
24/08/1986
8002
201003
308171
PAHUJA NATASHA KISHORE
106
55.92
55.23
59.27
14/05/1987
8003
301916
305921
NIMJE SHALVIN HEMANT
106
61.47
60.08
66.90
12/03/1987
8004
101552
306261
KAZMI IMTEYAZ HUSAIN KAZIM ALI
106
57.41
55.67
56.33
29/08/1979
8005
200723
309442
GROVER NIHARIKA RAMESH
106
61.35
61.54
63.27
26/11/1986
8006
401638
303060
PATIL PARAG YASHAVANT
106
56.53
57.08
55.81
07/06/1987
8007
200266
309138
NIRMALE PRACHEE HARISHCHANDRA
106
58.65
60.54
56.36
01/10/1987
8008
200305
303282
SONAWANE KARTIK BAPURAO
106
53.91
52.93
55.12
02/10/1979
8009
301505
304766
NAKADE ARVIND RAMCHANDRA
106
52.39
52.78
53.25
18/10/1962
8010
101972
309535
KASHYAP OM PRAKASH SUKHLAL
106
59.43
57.94
62.18
24/01/1983
8011
201973
307529
TRYAMBAKE SANGITA SUDHAKAR
106
62.41
61.54
68.36
03/09/1987
8012
201413
308783
MORE DINESH PURUSHOTTAM
106
55.22
54.38
58.54
01/05/1984
8013
201158
309544
YENDE SANDIP SADASHIV
106
60.29
59.23
62.00
17/11/1987
8014
401451
303214
LADHE PUNAM GOVIND
106
65.02
62.15
67.81
07/12/1985
8015
200284
309109
PATIL AJAY APPASAHEB
106
57.27
57.85
56.90
17/11/1986
8016
200997
308057
SINGH MAYANK KRISHNA KUMAR
106
59.55
57.00
62.00
15/12/1984
8017
201006
309421
DAMAN RIPU BRAHAM BHUSHAN
106
59.30
56.78
60.01
02/01/1986
8018
200276
308764
DEOKAR VIKAS BHIMRAO
106
52.90
53.08
51.81
20/07/1983
8019
201668
307775
PALKAR SHANTANU SHASHANK
106
63.14
58.92
63.27
16/03/1987
8020
202093
307245
MORE SAMIR MADHUKAR
106
59.06
60.00
58.36
26/04/1983
8021
301942
305228
SWAMY ANAND GHYANPRAKASH
106
58.24
56.23
58.18
20/08/1987
8022
400982
303223
YADAV GULSHAN SURENDER
106
54.24
54.92
54.54
02/10/1979
8023
102662
303126
PARDESHI VIJAYSING KRUSHNASING
106
62.29
59.08
65.64
20/01/1987
8024
400456
304150
56.65
55.62
57.63
25/05/1986
301631
306608
SYED SHAH MASHUDUL HAQUE ABDUL
HAQUE
SURYAWANSHI PANKAJ PRALHAD
106
8025
105
57.55
57.69
57.63
28/01/1988
8026
400003
304087
JAYBHAYE SUSHIL KASHINATH
105
57.67
56.62
58.90
15/04/1986
8027
300388
305475
SEHRAWAT LOKESH PRAKASH
105
63.27
60.15
68.36
28/11/1984
8028
401183
309585
SAMALE LAVKUSH MADHAVRAO
105
56.16
56.46
55.63
17/04/1984
8029
400808
309961
GHAZI NIKHAT FATEMA MOHD
KHIZARUDDIN
105
55.71
54.46
58.36
15/01/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 218 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
8030
400238
304451
PERGULWAR ANJALI CHANDRAKANT
105
55.35
55.00
58.54
04/09/1982
8031
201739
309583
CHAVAN AMOL KALIDAS
105
55.80
56.38
54.72
06/08/1985
8032
400169
309992
HINGOLE PRADNYA BABARAO
105
62.37
60.62
67.09
16/12/1987
8033
401256
303907
TIRMAKHE MAYUR ANNASAHEB
105
64.03
60.79
66.00
03/05/1987
8034
302007
306100
KAMBLE MITHILESH NARESH
105
57.80
54.69
61.81
24/02/1987
8035
302165
306634
PARISE PRAVIN RAMDAS
105
61.80
59.54
66.18
25/05/1986
8036
200392
309916
CHOUGULE ROHAN SURENDRA
105
60.82
57.46
65.09
18/02/1987
8037
102334
302628
YADAV AMARSINGH RAMASHANKAR
105
60.33
62.46
58.72
27/12/1983
8038
102565
302526
PATHAK ILA KAUSHAL
105
58.01
58.25
57.64
13/09/1985
8039
100776
302434
BHALERAO KALPESH DINKAR
105
61.54
61.45
64.18
01/03/1985
8040
102058
302112
SHETTY ADITYA PRAVIN
105
56.53
57.62
57.09
01/02/1987
8041
100151
302316
SIRSAT AMEYA JAYANT
105
62.86
63.62
62.54
23/06/1987
8042
102002
302508
CHOURE BALAPRASAD KISANRAO
105
62.73
62.21
66.36
01/06/1985
8043
102042
302401
RAPARTIWAR ATISH ANIL
105
58.90
58.46
63.27
25/08/1986
8044
100819
302074
SAXENA SUSHANT KESHAV NARAYAN
105
64.57
62.38
66.36
09/09/1986
8045
100086
301993
KHADE SONAL ASHOK
105
56.04
54.31
56.90
02/02/1986
8046
201793
308035
PRASAD KARN KUNAL KUNAL
105
61.59
63.69
60.00
04/06/1987
8047
102971
300139
PAWAR PANKAJ RAMESH
105
55.16
53.74
59.45
14/05/1981
8048
100485
302522
NAIK SUVARNA SATYAVAN
105
53.02
51.77
52.54
20/04/1981
8049
102070
302485
SHUKLA SHANTANU SURESH
105
56.86
54.46
62.18
08/05/1986
8050
200850
311450
GAVIT PRITI BABU
105
56.78
57.62
57.81
13/12/1984
8051
100619
302285
RISHI RAHUL CHANDER
105
56.49
57.31
54.00
09/02/1986
8052
301456
305284
NIGHUT RASHMI UMRAO
105
57.95
59.39
56.44
20/12/1976
8053
300751
305119
KHAN TANVEER ASHRAF
105
58.41
60.38
55.45
31/08/1985
8054
200181
307722
TONDE TUSHAR VISHNU
105
61.55
61.23
61.81
14/04/1987
8055
200612
309411
GARDE ANIRUDHA DATTATRAY
105
57.76
58.23
61.09
21/11/1987
8056
201559
308316
KUMAR VIKRAM VIJAY KUMAR SINGH
105
52.91
53.57
53.03
09/12/1976
8057
401238
307839
TAYADE POONAM ASHOK
105
63.96
64.85
65.27
02/07/1984
8058
200136
309175
MULLANI PARVEJ SHABBIR
105
58.61
57.69
59.63
02/04/1986
8059
201134
309491
KUSALKAR MINAL JAGANNATH
105
60.45
60.00
63.82
17/10/1986
8060
300865
305776
YADAV SIDHARTH JITENDER
105
58.41
57.62
57.09
29/08/1986
8061
200418
309074
JALIHAL PRIYANKA SHARANGADHANVA
105
61.18
56.38
63.45
18/01/1986
8062
100348
309549
PUJARI PRADEEP SATYAPPA
105
56.33
57.00
55.09
15/04/1983
8063
103455
309118
PADGHANE SNEHALKUMAR PRALHADRAO
105
58.78
58.00
61.18
07/05/1988
8064
100794
309527
MISHRA PRIYAM PRAVIN
105
60.53
60.08
59.81
23/07/1987
8065
201846
309176
105
56.41
57.00
56.72
29/03/1986
8066
202036
307366
105
60.29
60.00
58.72
20/09/1986
ABHIJITH VILAS
SUBHEDAR PRACHI JAYANT
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 219 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
8067
400459
304148
CHOPADE MAHESH MUKTTAJI
105
53.71
53.77
53.45
14/04/1985
8068
401558
303264
PARKHE NILESH BHANUDAS
105
54.85
57.07
51.50
13/04/1979
8069
401591
304352
SHINDE SEEMA SITARAM
104
62.53
61.92
65.09
21/08/1986
8070
400756
304581
SONKAMBLE PRASHANT BALIRAM
104
57.88
57.69
59.63
31/03/1979
8071
302106
306591
PARVE SNEHAL ARUNKUMAR
104
64.41
61.77
67.63
25/04/1987
8072
200123
310015
EAKGHARE SHITAL NARAYAN
104
57.18
57.54
57.09
18/05/1986
8073
301973
305919
MESHRAM SAMIR AMBADAS
104
64.37
63.62
66.72
08/02/1983
8074
300121
306888
BHURANI SAMINA FARUKH
104
55.92
56.62
55.27
20/09/1985
8075
302092
305831
KHOBRAGADE SUMEDH MOHAN
104
55.71
53.31
58.72
14/03/1981
8076
301815
306326
WANKHADE SANDEEP SHRIRAM
104
57.14
54.54
56.90
04/06/1982
8077
400078
309728
KULKARNI KAUSTUBH ASHOKRAO
104
56.57
54.38
57.09
18/07/1986
8078
401391
304233
GINGINE SURESH MAROTRAO
104
59.27
61.00
57.45
15/04/1986
8079
200803
306253
DESHMUKH TUSHAR SURESH
104
56.56
55.00
59.00
01/06/1980
8080
401009
303678
PATEL HUMA MOHD YAKUB
104
55.49
54.12
54.72
12/06/1986
8081
401422
304315
PAWAR SHANTANU RANGANATH
104
61.47
59.92
59.09
21/10/1985
8082
400481
304616
ARLIKAR MANJUSHREE LAXMANRAO
104
61.35
59.77
61.63
02/05/1985
8083
300631
305378
INGALE SUNDEEP WASUDEORAO
104
63.55
64.69
65.81
14/03/1986
8084
202031
309568
GHATTE AJINKYA ARJUN
104
59.96
58.54
61.81
15/07/1987
8085
300399
306929
GARUD SAGAR SUNILRAO
104
64.69
63.38
65.45
30/04/1986
8086
302169
306072
DEOGADE JAYSHREE SHIVRAJ
104
61.99
60.82
62.00
08/01/1984
8087
400115
310049
MAHAMUNI NAGESH MANIKRAO
104
57.76
56.31
60.72
01/12/1980
8088
400663
303834
GOLHAR ABHIJEET ASHOK
104
60.29
59.85
63.81
01/06/1983
8089
100593
302178
YEMUL HARSHAVARDHAN AMBADAS
104
57.43
55.08
57.64
01/10/1980
8090
100606
300607
UPADHYAY RAHUL SURENDRA
104
56.90
56.23
59.09
29/11/1984
8091
102571
300210
KIRANJI NEETA DAYANAND
104
54.33
54.23
55.45
28/01/1984
8092
100507
301083
SANGHAVI CHINMAY DEVANG
104
61.71
59.62
65.81
26/07/1986
8093
100527
301608
CHAUDHARI YATIN MADHUKAR
104
61.35
60.54
62.18
05/01/1981
8094
101238
302722
UPADHYAYA MIHIR KETAN
104
60.37
61.46
61.82
03/12/1986
8095
101355
302354
CHHADIDAR SHEETAL AASARAM
104
57.67
56.69
56.54
01/06/1985
8096
101478
302088
PATEL VAIDEHI SURESH
104
56.41
58.38
56.00
07/06/1986
8097
101992
301910
PAWAR MANOJ ULHASRAG
104
55.51
56.23
52.18
05/03/1987
8098
201104
308301
KENDRE SANJEEV TUKARAM
104
63.19
63.14
63.00
10/01/1980
8099
101889
302505
CHAUDHARI AMOL PUNDLIKRAO
104
59.51
59.38
62.54
22/01/1987
8100
101520
300909
LILAKE RAVINDRA LAHANU
104
58.53
57.77
61.82
12/07/1985
8101
103046
300211
104
59.47
58.77
58.90
20/11/1980
8102
101266
300277
CHANDRA RAMESH RAMLAL
104
57.39
54.77
59.64
20/06/1981
8103
102408
302104
VALVI ATUL VASUDEV
104
58.49
56.92
54.54
02/10/1985
PRAMOD SASIKUMAR
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 220 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
8104
400458
8105
8106
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
304131
JAISWAL PRITI PREMLAL
104
56.94
56.69
55.09
19/07/1986
201032
307967
NAIK SUPRIYA HEMANT
104
61.22
61.43
59.37
27/06/1974
102161
309173
PORE PRIYANKA BALASAHEB
104
57.47
58.38
56.00
12/09/1985
8107
200179
308802
SUVARNKAR CHANDA SHYAMRAO
104
62.94
60.00
66.18
19/07/1980
8108
302040
304883
MAHANT VISHAL RAJU
104
59.51
58.46
61.45
01/05/1987
8109
200635
308686
SALUNKE SHIRISH SURESH
104
60.61
59.00
64.36
11/02/1987
8110
401506
303134
PATIL HARSHAL PANDURANG
104
54.16
55.46
54.36
18/12/1986
8111
200549
309028
104
56.08
55.23
57.27
07/12/1981
8112
200864
308747
BHOSALE SACHIN NETAJIRAO
104
58.24
55.85
64.91
07/12/1980
8113
201381
307810
ROY SHWETA YOGENDRA
104
59.92
60.69
58.72
25/09/1984
8114
201018
307816
HOTA SOUMYASHREE PRADEEP
104
55.18
56.54
54.09
27/05/1987
8115
201848
309437
CHAVAN SUSHRUT SUBHASH
104
56.41
56.31
55.09
02/11/1985
8116
200023
303006
DEORE SWAPNIL DEVIDAS
104
64.53
59.31
68.54
20/02/1988
8117
301146
305961
ARBAT SAMEER ASHOK
104
62.16
60.62
64.72
14/04/1986
8118
401091
303149
BHOLE DEVENDRA NARAYAN
104
58.49
55.77
60.18
26/07/1986
8119
302155
305748
SHEIKH SUMAIYA NASIMUDDIN
104
61.06
58.00
63.45
22/10/1985
8120
103207
303252
PADVI NARESH MOTIRAM
104
52.75
55.14
52.87
25/01/1976
8121
201796
309735
KALKUTE JAYANT RAMCHANDRA
103
53.25
50.79
55.37
06/04/1972
8122
300950
310030
SHAIKH RAHIMODDIN RASULSAB
103
55.62
54.07
55.12
05/06/1973
8123
300125
306671
LONARE PRAMOD VITTHALRAO
103
56.29
55.15
58.18
15/08/1980
8124
301932
306978
MENDHE MANGESH RAMBHAU
103
57.96
58.71
57.05
05/06/1980
8125
300552
305784
UKEY KRUNALI SHRINIWAS
103
63.27
61.54
65.81
10/11/1987
8126
400646
304596
SHAIKH HAFSA FATIMA MAHEMOOD
103
63.35
60.46
67.81
26/08/1986
8127
301955
305607
JOSHI SNEHAL SHEKHAR
103
55.96
58.23
53.81
17/12/1985
8128
301737
306637
BHAGAT VAISHALI AMBADAS
103
64.37
61.23
68.72
20/02/1983
8129
401034
306916
CHAUDHARY KUNDANKUMAR KASHINATH
103
60.29
57.47
62.18
14/11/1981
8130
301311
306248
TODASE SHEETAL SHRIRAM
103
66.45
74.77
57.09
12/04/1983
8131
300229
306642
ALLEWAR PRATIBHA BHAGAVANTRAO
103
56.41
55.85
58.72
01/11/1983
8132
400715
304333
MUSNE SANDEEP RAMKISHANRAO
103
60.94
59.69
64.90
28/07/1986
8133
301950
306041
GARKAL VIJAY SHRIRAM
103
59.27
59.15
57.45
15/06/1984
8134
401154
304016
WANJARI PRADNYA TUKADU
103
55.47
53.08
56.91
08/06/1984
8135
401052
304314
TUSE SUSHANT SOPAN
103
56.06
57.40
55.63
10/07/1987
8136
300280
304409
PATHAN MAJED KHAN JUMMA KHAN
103
58.20
58.00
64.18
03/12/1985
8137
300879
305574
INGLE ABHINAV ASHOK
103
57.27
57.08
57.27
03/11/1985
8138
101334
302588
BHARADIYA AMIT ASHOKKUMAR
103
60.94
59.54
59.82
17/04/1986
8139
202023
308218
EKADE SHASHANK JANKIRAM
103
57.80
60.08
54.72
05/05/1986
8140
300622
311479
SINHA SUYASH MUKESH
103
55.63
57.62
53.81
10/05/1985
MAHAVEER PRASAD BAJARANG LAL
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 221 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
8141
101471
302521
SONPAL RIMA SHASHIKANT
103
59.55
57.77
63.81
19/11/1987
8142
103002
300416
WAGHMARE MANOJ ASHOK
103
59.59
56.31
66.54
30/05/1985
8143
101445
311501
JATKAR SOURABH SAHEBRAO
103
59.35
57.08
64.54
09/04/1986
8144
101571
302525
RATHOD MANISHA BABUSING
103
54.41
55.79
51.63
03/11/1984
8145
101324
302345
KHANDUJA PARUL MANMOHAN
103
62.86
61.92
64.54
03/11/1987
8146
100538
301530
GUROO BUSHRA RASOOL GH RASOOL
103
61.80
63.31
59.45
23/09/1985
8147
102651
302357
UDIAVAR ANSHUL RAVINDRANATH
103
64.12
60.31
66.90
02/07/1986
8148
100265
308297
MAHAJAN SUDHANSHU ASHOK
103
56.56
57.46
56.00
13/07/1986
8149
200029
309278
SHINDE SUMEDHA PRAKASH
103
58.37
57.85
61.27
26/04/1984
8150
101873
303251
103
54.04
54.60
54.33
19/11/1974
8151
300840
305817
CHAUHAN DHEERENDRAKUMAR
VALLABHBHAI
MALODE
RASHMI SHANKARRAO
103
64.45
63.08
66.36
25/03/1987
8152
200808
308200
PATIL DHANANJAY SURYABHAN
103
60.61
59.85
60.36
10/12/1987
8153
300338
305480
103
56.37
52.38
58.36
28/02/1987
8154
401634
303073
NEHETE AJIT HEMANT
103
55.24
53.66
55.81
29/07/1984
8155
201728
307914
TADVI ASMA RAUNAKKHAN
103
57.47
56.57
60.38
04/12/1979
8156
103392
303106
KULKARNI CHINMAYA JAGDISH
103
59.27
59.54
60.90
25/01/1988
8157
300615
304724
SONARE SAGAR DIPAKRAO
103
54.53
54.15
55.09
11/12/1985
8158
101104
305467
BAHATKAR KAUSTUBH ULHAS
103
57.35
57.23
56.54
01/09/1987
8159
201818
307767
KHOBRAGADE RASIKA SANJAY
103
59.14
56.08
62.00
23/01/1987
8160
200624
308172
SHARMA SAGAR SURESH
103
59.02
59.46
60.50
05/01/1987
8161
200681
308107
PHALKE SUSHANT TANAJI
103
52.97
52.86
53.75
15/10/1979
8162
200756
307956
JADHAV ROUNAT RANGRAO
103
54.37
52.62
53.40
25/02/1986
8163
300563
306266
ALA PRIYANKA NARAYANA
103
60.65
60.46
65.81
06/01/1987
8164
400391
304397
ADHATRAO ARCHANA ANIL
102
58.69
58.77
59.81
25/05/1984
8165
300756
306660
102
57.18
57.62
56.72
20/11/1985
8166
400043
303558
KHAN QAMAR E ALAM MOHAMMAD
MURTUZA
KALE
RAJESHWAR MADHUKARRAO
102
56.37
56.23
54.37
01/04/1983
8167
300367
305555
PRUSTY HIMANSHU HAJARI
102
59.31
58.23
59.45
11/06/1987
8168
301348
306069
KSHIRSAGAR HARSHAL GOKULDAS
102
61.02
59.08
63.81
13/09/1986
8169
401649
303390
GHORPADE PRASHANT SARJERAO
102
58.94
57.00
63.09
09/08/1986
8170
300112
304879
TIPLE SUHAS PANDURANG
102
57.44
57.25
57.82
25/11/1986
8171
300295
304496
TALE ARCHANA KUNDLIKRAO
102
54.29
53.54
54.18
21/03/1984
8172
400288
304231
PATIL ANUP RAMRAO
102
56.85
56.84
55.81
29/12/1985
8173
300493
305988
IYER SURESH NAGNATHAN
102
62.78
59.77
65.27
20/10/1984
8174
201383
304230
GUNJAL SHIVRAJ BABANRAO
102
59.76
60.77
60.54
27/06/1987
8175
300349
306542
BORA RISHABH DINESH
102
57.96
58.38
56.54
26/12/1986
8176
400086
309995
AKYAMWAR NITEEN NAGNATHRAO
102
57.14
55.69
59.27
20/04/1987
8177
301231
306190
SALAME CHANDA SHAMBHU
102
56.69
56.77
56.54
25/04/1984
M WAJAHAT ZEESHAN LIYAQUAT ALI
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 222 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
8178
300231
306520
SINGH ANOOP BRAJENDRA
102
57.63
56.08
59.63
15/10/1982
8179
400343
303692
KOLTE PRACHI PRALHAD
102
56.69
54.92
55.45
29/03/1986
8180
100829
301320
PATIL MAHESH SURESH
102
55.88
56.54
55.27
19/05/1987
8181
101216
311447
PATIL MOHIT ASHOK
102
59.71
54.08
64.90
16/08/1985
8182
100837
302695
BIRARIS PANKAJ POPATRAO
102
54.84
54.29
54.37
17/08/1979
8183
100806
301226
KHAN AZMAT HIDAYATULLAH
102
56.53
53.77
61.45
15/09/1984
8184
103348
301188
KALE DHANANJAY DAMODAR
102
56.49
55.23
55.45
04/02/1984
8185
101286
301273
BALA SHARMIN SAROSH
102
62.08
62.12
63.04
01/11/1987
8186
101808
311411
LOMGA CECILIA JOHAN
102
57.67
59.08
59.27
16/12/1978
8187
100490
300100
SHAH RISHITA KIRTIKUMAR
102
64.49
61.08
69.00
03/02/1986
8188
103120
301487
THAKUR SAMEER SHIVBEER
102
58.00
56.77
58.72
20/08/1987
8189
101528
311376
SINGH RITIKA YOGESH KUMAR
102
53.82
53.82
54.72
30/11/1983
8190
102834
302828
LOKHANDE CHETAN SADASHIV
102
59.22
56.69
62.90
01/10/1985
8191
102273
300907
KALME DIGVIJAY GOVINDRAO
102
57.67
54.92
61.45
26/12/1986
8192
103334
302246
JOSHI SWAPNIL DWARKADHISH
102
57.43
57.92
55.27
10/09/1985
8193
301483
305777
AGRAWAL RITUL RAJEEV
102
63.35
61.85
64.54
31/07/1987
8194
200003
307118
SOMANI NITIN GAURI SHANKAR
102
55.84
54.38
54.73
07/07/1984
8195
200218
309341
VADD PRASHANT VASANT
102
56.20
55.54
56.72
06/06/1985
8196
300215
305717
BHATKULKAR PRIYANKA AVINASHRAO
102
60.69
57.69
58.54
06/09/1986
8197
201937
308759
THOMBARE DEEPAK KISAN
102
61.10
60.54
59.81
15/06/1986
8198
201289
307808
JADHAV YOGITA VITTHAL
102
59.80
62.62
55.45
28/12/1987
8199
400841
303256
ALFATMI ABDUL MALIK HAROON UL RASHID
102
61.31
58.46
66.70
06/12/1981
8200
200142
308129
PATIL SACHIN BALARAM
102
60.28
57.56
66.00
17/06/1987
8201
300109
305231
GUPTA CHETNA DEONARAYAN
102
59.27
57.08
61.63
17/05/1986
8202
200554
308166
RAI PRIYANKA DADAN
102
55.84
54.92
59.45
20/03/1986
8203
200018
308164
KARADAGE SANTOSH RAGHUNATH
102
58.12
56.62
55.27
14/05/1985
8204
201577
308742
BHOSALE ABHIJIT MOHAN
102
53.06
52.31
53.09
27/08/1983
8205
200046
308028
SHARDA DEEPANJALI ALOK
102
56.12
56.31
53.81
23/09/1983
8206
300199
306191
GAJBHIYE SANDHYABAI PRABHAKARRAO
102
58.16
58.38
60.90
08/07/1983
8207
200733
302309
PAWAR RUPALI SHANKARRAO
102
59.67
59.92
58.72
05/02/1982
8208
201748
308192
102
57.02
55.85
62.00
18/07/1986
8209
300955
306298
MARAS PARAMJEET SINGH NIRMAL SINGH
102
60.70
60.06
60.54
08/02/1985
8210
301546
305818
SHRIRAMWAR POOJA VIJAYRAO
102
64.67
60.38
66.36
07/11/1986
8211
200785
307052
JAIN SWAPNIL KUMAR SUBHASH
102
57.44
56.56
59.27
16/06/1985
8212
200912
309179
TARAL DATTATRAY ASHUTOSH ARUN
102
57.59
55.46
63.45
23/02/1985
8213
301424
306299
102
57.02
56.23
59.27
10/01/1985
8214
400697
304536
101
53.34
54.07
53.25
04/05/1978
RUPAM RAM EKBAL CHOURASIA
NUZHAT ANJUM ABDUL HAFEEZ
KHAN SULTANA BUSHRA ATTAULLA KHAN
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 223 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8215
201162
310026
GAIKWAD SHITAL MADHUKAR
101
55.54
54.89
52.27
15/03/1984
8216
301805
306988
SAYAD SHAMSA NASREEN LIYAQAT ALI
101
61.27
57.85
64.36
07/03/1982
8217
400221
310018
KADAM DNYANDEV SUDHAKARRAO
101
55.84
56.00
55.12
11/07/1979
8218
301468
306089
KORDE PANKAJ VINAYAK
101
54.29
51.31
57.45
13/10/1984
8219
201679
310016
PATIL BALAJI JANARDHANRAO
101
56.20
54.00
58.90
08/09/1978
8220
102069
309584
AREKAR MINAL VINOD
101
54.90
54.96
55.09
16/11/1982
8221
400185
309694
RATHOD MANISHA UTTAM
101
56.90
56.87
57.81
28/03/1985
8222
300931
305486
POTE ANIKET PRAKASH
101
55.92
55.77
55.45
25/06/1987
8223
400931
309710
SURKAR SHRADDHA ARVIND
101
57.39
57.08
57.06
09/03/1987
8224
400210
304532
DHARMKARE HANMANT SANTRAM
101
57.27
56.31
56.00
10/04/1980
8225
300458
305847
INGLE EKNATH NARAYAN
101
57.35
57.08
59.09
25/09/1986
8226
301792
306614
MESHRAM PRIYANKA KUMARSEN
101
55.74
55.27
55.45
25/04/1985
8227
301708
306601
WAKADKAR PARMESHWAR RAOSAHEB
101
52.31
52.00
52.25
20/05/1979
8228
401041
306933
SHEDOLE GUNDERAO BABURAO
101
58.00
58.00
58.38
01/06/1986
8229
301626
306621
KHADSE AMOL DAMODAR
101
54.59
54.89
54.18
10/04/1982
8230
401433
304261
JADHAV SHRIKANT NILKANTHRAO
101
61.80
60.38
65.45
21/06/1986
8231
400919
304259
GIRI VAIBHAV RAMESH
101
56.04
53.15
57.83
07/12/1982
8232
400056
309960
NALWANDIKAR MEENAKSHI PRATAPRAO
101
60.00
57.54
64.55
12/04/1987
8233
400186
309719
RACHOTKAR SANTOSH UTTAMRAO
101
56.73
56.15
60.54
20/01/1985
8234
301699
306757
GAWAI SAGAR JAGDISH
101
55.14
53.08
56.00
29/12/1985
8235
301253
306969
JAYSWAL SUMIT RAMESHJI
101
65.31
64.69
66.00
13/04/1987
8236
400810
309931
CHALVADE PALLAVI ASHOK
101
62.53
62.46
66.54
20/06/1986
8237
301759
306894
CHANDAN HEMANT UTTAM
101
56.87
56.49
56.54
01/06/1986
8238
400126
304088
NUNEWAR PRASAD RAMESH
101
57.92
56.54
61.45
01/03/1987
8239
400822
310004
MANDALE RANJEET RAMDAS
101
57.31
55.85
61.09
13/04/1987
8240
400110
310001
KADAM MANGAL BAPURAO
101
57.22
54.69
62.90
15/12/1984
8241
100834
302685
KALE ANIRUDDHA ARVIND
101
55.35
57.15
54.54
17/09/1983
8242
200505
308293
DESAI KUNAL DADASAHEB
101
55.80
53.38
60.00
27/09/1986
8243
101657
302730
NAIR SHRUTI SREEKUMAR
101
65.96
63.38
68.36
13/11/1986
8244
102887
302589
CLEMENT PRAVEEN JOSHUA
101
56.88
55.67
60.26
22/09/1975
8245
103382
311445
SHELKE RAHUL BABURAOJI
101
58.37
57.55
57.45
26/05/1983
8246
101015
301336
ACHLERKAR AMOL KUMAR SUBHASH
101
59.14
57.46
60.90
09/07/1986
8247
201293
308269
BHASME NAMRATA ARUN
101
61.06
60.31
68.36
29/10/1986
8248
102752
302113
MISHRA SHUBHAMKAR BALRAJ
101
58.57
60.77
62.00
31/03/1986
8249
103071
311413
PHAD VINAY NIVRUTTI
101
57.63
57.33
58.36
24/10/1983
8250
201657
309277
PATIL GOURAV VIKRAM
101
63.96
60.69
67.09
10/10/1986
8251
200401
307585
AGGARWAL NIKHIL VIJAY KUMAR
101
60.28
59.52
60.76
22/12/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 224 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8252
201904
309145
HAQUE SAMREEN IFTEKHARUL
101
62.86
61.62
68.36
08/01/1988
8253
200132
309393
SWAMI SHIVANAND ANIL
101
56.69
53.92
58.18
20/10/1986
8254
200780
309392
RAUT KUNAL VASANT
101
64.61
62.31
67.09
21/03/1987
8255
201279
309188
CHOUGULE PRAKASH JAYPAL
101
64.94
62.08
69.45
08/01/1982
8256
301165
305943
KANKHAR YOGESH SAVLARAM
101
57.22
55.69
58.54
15/06/1986
8257
401092
303230
BHADANE SHITAL PRAKASH
101
61.27
61.00
61.81
30/08/1985
8258
101584
303284
SIDDIQUI FARZAND ALI INAM AHMED
101
57.59
55.85
57.27
19/06/1983
8259
401144
308066
VIR SUNITA RAMHARI
101
59.92
60.69
59.63
25/01/1986
8260
200160
308103
PADVAL RAHULKUMAR MELAPSINH
101
59.43
59.15
58.54
20/11/1984
8261
101696
309508
CHAUDHARI MANDAR KISHOR
101
60.41
57.92
65.09
17/07/1988
8262
201482
309506
GOPALE ANIKET BABAN
101
60.98
59.77
61.27
13/10/1986
8263
300714
306977
MADAWI ASHWINI GULABRAO
100
60.47
61.29
57.83
28/05/1979
8264
102400
309567
JADHAV RUPESH RAMESH
100
62.03
62.21
60.90
10/02/1985
8265
300717
306664
CHANAP RAJESH JAIRAM
100
57.55
56.69
58.91
22/03/1985
8266
401503
303660
BHANGE ANJALI VASANTRAO
100
57.20
56.26
58.36
08/07/1985
8267
400158
309690
BHUITE CHANDRAKANT LAXMAN
100
55.84
56.77
53.81
26/07/1983
8268
401510
303389
JAMARE PURBHA GIRMAJI
100
54.61
55.15
54.36
10/04/1982
8269
400372
303669
SOLANKE MONALI BALASAHEB
100
56.50
54.73
59.81
02/05/1985
8270
301450
306984
MAHALE RAHUL ASHOKRAO
100
57.39
54.92
57.27
27/05/1983
8271
200119
309980
SALUNKE SHITAL NAGNATHRAO
100
58.69
56.72
60.00
10/04/1985
8272
400307
304388
ANSARI MAJID AKHTER GULAM MOHD
100
60.78
59.46
63.81
09/05/1986
8273
100410
309946
PATIL SARVESH SHARAD
100
54.94
55.69
53.81
26/09/1986
8274
400055
309990
AVHAD SHWETA SAMBHAJIRAO
100
58.41
55.23
62.72
23/04/1986
8275
400657
304514
WASHIMKAR GAJANAN SURYABHAN
100
57.33
57.23
56.54
01/06/1985
8276
301793
306314
DIGHORE HEMRAJ WAMANRAO
100
54.45
53.62
53.82
03/08/1981
8277
400309
304190
JADHAV ABHINAV SATYAWAN
100
57.02
55.62
59.09
18/11/1986
8278
401478
304328
BIRHARE ARCHANA CHAGANRAO
100
51.81
52.14
52.12
04/10/1978
8279
300554
306168
KHOJE ILIYAS ABDUL KARIM
100
56.91
56.92
53.46
16/10/1982
8280
400669
304618
PHISKE ARVIND MADHAVRAO
100
52.94
51.77
53.64
12/12/1980
8281
400698
304585
CHAVAN SAINATH MAROTRAO
100
54.73
55.77
53.63
07/07/1978
8282
300692
306950
PATLE LALITKUMAR KASHIRAMJI
100
58.12
58.15
57.27
21/09/1986
8283
400067
310011
KAKADE GANESH HANUMAN
100
60.86
57.23
62.36
12/04/1986
8284
100499
302989
DOIPHODE GANESH MACHINDRANATH
100
62.00
63.38
61.45
08/03/1985
8285
101799
301482
PATIL VITTHAL TUKARAM
100
54.57
54.54
54.18
25/06/1979
8286
200770
302737
SALVE SONALI ASHOK
100
56.41
54.92
59.81
25/02/1987
8287
101656
302376
CHOURE PANDURANG KRISHNA
100
55.51
54.20
57.16
16/05/1980
8288
100028
302742
CHAUDHARI HEMANT DATTATRAY
100
56.74
56.80
60.16
03/08/1978
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 225 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8289
200038
302845
CHAUHAN SAPANA DASHRATH
100
64.75
64.46
65.63
18/08/1984
8290
102342
302439
SINGH NITIN LALBABU
100
58.37
56.15
58.36
04/05/1983
8291
102443
302592
CHAUDHARI PANKAJ SHARAD
100
61.95
61.07
58.90
20/10/1987
8292
102186
302474
MUDIRAJ LATA NARSINGRAO
100
53.93
53.33
53.33
01/01/1978
8293
103235
311430
SUKHSOHALE SANDEEP DAMODAR
100
58.53
57.00
59.27
16/09/1981
8294
101466
301798
PADBIDRI NISAR IBRAHIM
100
59.19
59.12
63.09
13/08/1982
8295
200315
307889
PAWAR RUSHIKIRAN ROHIDAS
100
53.70
53.28
54.18
07/04/1986
8296
202105
307244
KURHADE ASHWINIKUMAR ANILKUMAR
100
54.96
52.82
58.00
05/04/1986
8297
200126
309556
THORAT AMOL PRAKASH
100
58.82
59.54
63.45
09/11/1987
8298
201850
309400
KAMBLE GIRISH SHARAD
100
60.24
56.00
61.09
28/06/1986
8299
200551
308749
PARKHE SHIVNATH NIVRUTTI
100
54.94
56.34
54.36
04/09/1982
8300
200974
309177
PATIL VIKRANT ABASAHEB
100
57.47
57.69
61.27
03/09/1987
8301
200259
308100
SHAIKH M BAHAUDDIN NAZIMUDDIN
100
55.02
53.15
57.09
03/05/1984
8302
400515
303288
VALAVI SANDIP GANPAT
100
55.58
54.00
56.00
16/09/1976
8303
201751
309495
CHAVAN KUNAL PANDITRAO
100
59.06
59.69
61.09
04/03/1982
8304
100547
309496
CHAUDHARI SNEHA CHUDAMAH
100
59.10
56.62
63.63
14/02/1988
8305
201638
309498
KATARIYA MITESH MANIKCHAND
100
62.24
59.00
69.27
19/05/1987
8306
300895
305963
GEDAM VINOD GOPALA
100
56.04
54.15
59.45
25/12/1984
8307
300709
305981
YERAMWAR PRAJAKTA BABARAO
99
60.81
61.37
59.09
01/06/1986
8308
301082
306844
SAHARAN SAVITA INDRAJ
99
55.38
54.39
56.54
23/02/1984
8309
300003
306296
RATHOD VANSHREE VANDEO
99
55.47
54.54
55.81
09/08/1983
8310
301918
305841
NANDVANSHI SAMEER PURAN
99
53.80
54.85
51.27
21/09/1983
8311
300589
306209
SANGLE SACHIN PRAKASHRAO
99
56.33
53.69
60.36
07/01/1985
8312
302175
306247
INGALE SHITAL VITTHALRAO
99
62.37
58.46
69.45
08/05/1986
8313
301013
306318
DHAKE SANKET PRAKASH
99
57.28
56.41
56.55
26/04/1986
8314
100115
309863
BIRAJDAR SUNIL GOVINDRAO
99
54.19
55.71
54.00
07/06/1979
8315
401000
304244
CHAVHAN DEEPALI SITARAM
99
56.38
56.49
57.81
10/11/1982
8316
400639
304252
MULEY AMOL ARUNRAO
99
58.99
57.63
60.90
05/12/1986
8317
400821
309885
KASTURE PRATAP BHAGWAN
99
56.24
55.62
54.90
01/02/1985
8318
101395
311403
PARANJPE SUMIT HARIPANDIT
99
56.65
58.08
52.54
10/03/1986
8319
101963
302700
BHANGE PRADEEP DHONDU
99
59.47
56.00
65.70
10/01/1987
8320
102669
301926
GAWDE PRADNYA RAVINDRA
99
65.27
65.69
70.00
19/04/1983
8321
101987
302609
PURI NARENDRA BANDU
99
59.96
59.15
63.45
27/10/1984
8322
100823
300235
VYAS POOJA DURGAPRASAD
99
59.02
58.77
61.45
09/11/1987
8323
200027
308214
PATIL HARSHAD YASHWANT
99
62.86
58.85
68.40
29/02/1988
8324
201642
308212
DESHMUKH SANGRAM DILEEPRAO
99
60.08
60.08
59.45
28/06/1986
8325
102786
302447
ANDRABI DANISH ZAMIR
99
59.02
57.31
58.54
09/03/1983
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 226 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
8326
101156
8327
8328
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
302870
INGOLE ABHIJIT DEVIDAS
99
53.92
54.38
53.09
20/12/1985
103134
300598
KULKARNI HARSHALA SURESH
99
60.49
55.85
58.55
28/09/1986
101716
302922
CHAUDHARI SUDEEP PRABHAKAR
99
57.02
55.69
61.27
02/05/1986
8329
101132
302295
BENDALE SANJAY PRABHAKAR
99
55.16
53.13
56.18
14/03/1983
8330
201749
307741
KHARADE SAURABH SUBHASH
99
63.31
60.69
62.36
31/07/1986
8331
202112
307743
GUPTA NIKHIL VED PARKASH
99
55.61
54.18
61.63
02/07/1986
8332
300027
304976
KASHYAP MEENU RAMNATH
99
61.27
60.38
64.72
29/10/1986
8333
200605
308156
TASKAR SOPAN DATTU
99
58.98
57.38
63.63
23/12/1983
8334
300193
305619
PANDHARE SHILPA NARESH
99
55.80
55.00
56.18
14/01/1987
8335
201356
307250
MANE SANTOSH SHIVAJI
99
57.84
56.41
60.36
29/01/1983
8336
201089
308184
KHETMALAS SHRIKANT MADHUKAR
99
60.33
58.61
63.80
14/06/1986
8337
200385
308189
MITTAL SAURAV SUBODH PRASAD
99
61.59
62.00
57.60
25/11/1987
8338
301674
305403
GABHANE ANSHUL DAULATRAO
99
55.71
54.54
57.63
22/06/1986
8339
200071
307220
SINGH AVISHK KUMAR KESHAW
99
56.00
54.15
57.82
05/01/1986
8340
100980
309123
MOHITE ABHIJIT BHAGWAT
99
63.71
62.77
64.00
31/01/1987
8341
301471
305350
BHALERAO NIKHIL SUNIL
99
56.29
54.77
59.63
24/06/1984
8342
200229
307259
BHARAMBE SHRIKANT RAJAN
99
57.80
58.69
55.27
30/12/1985
8343
401250
303164
MORE PANKAJ DAULAT
99
57.51
57.23
62.90
03/07/1988
8344
401230
303231
JAGTAP DINESH RAVSAHEB
99
60.98
58.69
64.00
21/11/1985
8345
200454
309463
DESAI OMKAR RAVIKUMAR
99
57.84
58.23
56.00
14/12/1986
8346
200608
308737
PATIL VISHAKHA RAJAN
99
61.10
63.15
55.63
07/05/1988
8347
100769
303002
CHAUDHARI SUYOG VITTHAL
99
58.24
58.46
57.45
20/08/1986
8348
401038
304155
KHAN MUNAWWAR ZAMA NASER
98
59.59
59.38
59.63
17/01/1984
8349
401109
303928
SWAMI PRAVIN MANOHAR
98
63.09
60.00
67.45
05/06/1987
8350
301464
304980
DEURI BIDHAN KUTISHWAR
98
58.73
58.85
60.54
29/06/1979
8351
400166
309940
DAWLE KIRAN ARUN
98
58.65
56.15
60.54
01/10/1984
8352
400884
304289
PAWAR JAYANT BHAURAO
98
59.96
58.92
64.18
15/05/1986
8353
400782
304361
PATHAN ALAF AYUB
98
61.35
59.77
64.90
11/10/1986
8354
200125
310028
KAWADE MANOJ MARUTIRAO
98
61.39
58.62
60.54
30/07/1986
8355
300930
305402
KAMBLE SUYOG MARTANDRAO
98
57.10
57.00
56.00
01/05/1987
8356
400412
303359
GAVIT VIRENDRA KASHINATH
98
55.31
55.38
56.36
02/09/1980
8357
300387
306197
SHEIKH SHABBIR NABIBAKSHA
98
57.27
56.54
61.81
14/05/1980
8358
400293
309996
RAJULE SUNGHARSH UTTAM
98
58.12
57.46
61.45
17/07/1986
8359
401524
306908
SHOUNAK VIPIN DATTATRAYA
98
57.18
58.08
54.18
27/08/1986
8360
301417
305978
SHENDRE PREETI PUNDLIK
98
57.76
56.38
62.00
05/03/1985
8361
102446
311433
KHADE VISHAKHA VITHAL
98
56.53
54.77
61.27
03/02/1984
8362
102044
300813
98
56.90
56.92
55.45
14/04/1984
RABEATUL JASH MAHEFOOZ JEELANI
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 227 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8363
103139
301890
THOKAL SURESH PANDURANG
98
56.94
56.08
60.00
05/06/1983
8364
101981
301906
PUROHIT GAYATRI KARAMCHAND
98
56.78
57.31
55.81
20/05/1987
8365
102052
300284
LATKE SAMEER JOTIRAM
98
56.49
56.73
54.50
17/05/1978
8366
101749
301665
MANEK DIVESH TULSI
98
54.65
53.77
54.90
12/02/1986
8367
102326
300258
PATIL DHIRAJ RAMDAS
98
53.87
53.31
54.90
19/05/1984
8368
100481
302150
JAWALE RENUKA GANGADHAR
98
61.10
60.85
62.54
18/04/1986
8369
100817
311465
MHARANUR TANAJI DASHARATH
98
54.14
52.80
54.83
01/06/1979
8370
101337
302332
SHARMA VERONICA VIJAY
98
58.20
60.00
56.18
15/06/1986
8371
101013
301692
SREEDHANYA SREEHARI
98
63.55
65.08
64.54
22/09/1986
8372
301366
305990
NANGARE ASMITA RAVINDRA
98
59.92
58.69
61.63
09/06/1984
8373
201895
308027
CHAUDHARY GAYATRI VIJAY
98
59.27
59.15
58.90
30/10/1987
8374
300833
305042
AUTKAR SHILPA MADHUKARRAO
98
57.22
56.54
58.50
29/08/1986
8375
300476
304814
DOKRIMARE NIKHIL RAMDAS
98
61.92
60.08
63.63
11/11/1981
8376
201860
309119
WAGHOLE PRAMOD NARAYAN
98
57.18
56.08
62.00
30/10/1984
8377
202079
307831
SINGHAL NEHA DEENDAYAL
98
56.20
58.69
50.54
11/01/1986
8378
200073
307360
ARORA YUVRAJ BHUSHAN
98
62.04
58.77
71.09
18/10/1985
8379
302117
305353
AMLE GAURAV RAJENDRA
98
55.27
52.85
57.77
25/08/1985
8380
201871
309499
SAWANT PARIMAL SHAHAJI
98
59.14
59.23
58.91
22/02/1988
8381
200235
309503
LAVATE PANKAJ BHANUDAS
98
60.37
61.23
58.72
14/04/1987
8382
301630
305331
SARODE LISHA SURESH
98
55.55
55.15
54.90
24/05/1987
8383
401159
303204
SONAWANE PAWANKUMAR SUDHAKAR
98
57.71
55.31
58.00
17/06/1986
8384
201282
309070
KULKARNI HIMANSHU GURUNATH
98
61.14
60.31
62.72
28/04/1988
8385
400957
303196
PATALE VIDYULLTA JAISING
98
59.27
58.54
60.18
13/02/1984
8386
301364
304855
ANSARI MAZAHIR ASHRAF AQUEEL AHMAD
98
59.27
56.69
60.54
11/02/1982
8387
300796
306783
RATHOD PRIYANKA SANJAY
97
58.45
59.85
55.45
06/10/1985
8388
103255
306967
SHINDE MAHESH PRAKASH
97
58.37
55.00
59.27
18/11/1986
8389
400778
309985
MAGAR AMOL ABASAHEB
97
64.04
60.46
68.90
16/08/1986
8390
300704
306243
BORIKAR SUDHA NANDLAL
97
57.14
55.15
58.18
31/12/1981
8391
401459
304229
WAGH AJITKUMAR TUKARAM
97
56.53
57.38
56.36
15/06/1985
8392
401569
303534
SHELKE GANESH DATTATRAY
97
64.53
64.23
61.81
12/02/1986
8393
400286
304278
NANDAN GAURAV G P PURBEY
97
54.72
56.30
53.33
30/11/1983
8394
300695
306249
WAIKAR SAI HEMANT
97
58.53
59.69
58.54
28/05/1987
8395
300318
306226
NARWADE VIJAY SANJAY
97
57.80
57.46
56.36
11/11/1978
8396
302173
306965
CHAVAN RAVINDRA PUNDLIKRAO
97
56.41
55.31
60.00
31/10/1980
8397
401627
309709
GONDANE CHETAN ASHOKRAO
97
60.49
59.08
60.00
18/04/1987
8398
301515
305407
GOTMARE MOHNISH DATTATRAYA
97
56.45
54.77
56.54
25/07/1985
8399
400422
304194
JADHAV SANDEEP DNYANESHWAR
97
57.55
54.54
60.00
01/01/1983
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 228 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
8400
301564
306612
SARAGE ANKUSHKUMAR PRADEEP
97
57.88
56.62
56.00
07/05/1985
8401
100474
302247
AGARWAL SOURABH KRISHANA KUMAR
97
56.94
53.38
65.27
18/07/1983
8402
200336
308295
DIXIT PALLAVI ASHOK
97
56.82
56.46
54.20
07/07/1984
8403
100269
301885
BHANJI PRIYA GAJENDRA
97
57.18
58.92
58.18
04/12/1986
8404
101649
302504
KHANDELWAL ADITYA RAJESH KUMAR
97
59.51
60.85
61.63
04/12/1985
8405
102893
302879
DESALE ATUL VILAS
97
57.38
55.50
60.36
07/01/1986
8406
100686
311468
KUWAR VIRENDRA KEDA
97
54.20
53.46
54.54
04/10/1984
8407
102785
301755
VERMA PRADEEPKUMAR MAHABAL
97
56.41
56.85
57.50
03/10/1981
8408
101731
311503
GAJARE RAJEEV SURYKANT
97
54.45
54.23
52.00
20/03/1983
8409
101503
301678
97
54.82
55.95
51.27
29/10/1982
8410
302170
305782
WARTHI RAMDAS SOMAJI
97
53.67
53.54
53.45
01/07/1983
8411
200869
307965
PATEL ANAMIKA BAL KRISHNA
97
52.16
53.23
51.06
26/11/1987
8412
200749
308328
TAMBE VAIBHAV BABAN
97
56.42
55.73
55.45
26/08/1986
8413
200959
307101
SALUNKE ADITYA DILIP
97
57.80
58.77
57.27
28/05/1986
8414
301535
305552
UMATE SWATI PRABHAKAR
97
63.14
63.00
61.81
24/04/1986
8415
201325
308102
BHOSALE NILESH NIVRUTTI
97
62.44
59.39
66.00
15/06/1987
8416
201972
307877
PAILWAN ROHIT DATTATRAYA
97
58.04
55.85
61.09
29/08/1987
8417
301790
305762
GUPTA PIYUSH PRADEEP
97
61.63
61.31
62.54
26/05/1987
8418
201834
308040
PATIL PALLAVI PANDURANG
97
60.08
58.63
61.81
30/03/1987
8419
201990
308743
GUNDAD PANKAJ SIDHARAM
97
55.76
53.23
57.27
25/07/1982
8420
400790
309724
MORE RAVI SAKHARAM
96
58.00
57.16
58.90
14/06/1981
8421
300077
306956
SINGH VIPIN ATULKUMAR
96
55.47
54.62
56.54
15/01/1984
8422
300542
306953
SONKUSARE SARANG CHINTAMANI
96
56.33
56.38
56.18
29/12/1984
8423
401612
303927
OBEROI GURPREET SINGH AMARJEET
96
63.13
59.77
67.09
30/08/1987
8424
400428
304433
SARUK ARUN NAVANATHRAO
96
56.41
56.21
55.37
01/08/1976
8425
301573
305887
WAGH PANKAJ BANDURAO
96
57.64
57.86
59.45
24/08/1985
8426
300681
306564
THAKRE KUNWAR RAJENDRA
96
62.64
61.69
66.36
05/11/1987
8427
300240
304608
KIRWALE PARSHURAM RAGHOJI
96
59.84
58.23
63.82
25/04/1982
8428
401382
304215
GHEWARE SHWETAMBARI BHIMRAO
96
62.49
62.31
64.20
24/09/1982
8429
301528
306971
DESHMUKH ASHISH VINAYAKRAO
96
58.37
54.92
56.00
30/03/1985
8430
102921
311374
CHAVAN JEETENDRA DINKAR
96
57.29
57.67
57.16
20/07/1979
8431
100844
301115
PAWAR NILESH HANUMANT
96
61.42
60.69
63.27
09/07/1985
8432
100802
302532
PATIL RAHUL ROHIDAS
96
57.47
57.23
58.73
21/08/1985
8433
100031
302455
KHATAL KALPESH SAMPAT
96
54.98
55.31
56.36
03/11/1985
8434
102566
302465
SHEIKH WASIL RASOOL GHULAM RASOOL
96
60.00
58.54
60.00
12/10/1985
8435
102473
300567
JOSHI AMIT ASHOK KUMAR
96
58.49
58.62
62.90
04/05/1985
8436
102692
311451
CHAVAN GANESH NIMBA
96
56.73
57.92
55.09
19/12/1986
ALKA KUMARI RAMJEE SINGH
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 229 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8437
101246
302569
PATEL MANTHAN KANTIBHAI
96
53.22
54.69
54.36
16/11/1987
8438
101119
302416
SINGH AKANKSHA SUCHA
96
59.55
57.08
55.63
14/09/1985
8439
102375
301838
NADKARNI SUSHANTA NARAYAN
96
58.65
56.85
58.55
30/10/1986
8440
100986
311497
CHAVAN RAVIKUMAR ADHAR
96
54.35
53.82
55.81
29/09/1984
8441
300661
302121
BHISKAR VAIBHAV SANJAY
96
60.12
56.23
64.00
20/08/1986
8442
103192
302684
MALIK RIZWAN ABDUL HAKIM
96
55.55
55.46
53.09
21/01/1987
8443
100856
302305
MORE SUMEDH DHARMARATNA
96
58.16
57.92
60.90
07/06/1985
8444
101970
311493
DESHPANDE VINAYAK WAMANRAO
96
55.09
54.29
55.50
12/03/1978
8445
101818
302608
KALYANSHETTI GANESH ASHOK
96
64.94
63.77
65.45
18/05/1986
8446
201375
308014
BARANWAL ATUL V S
96
53.84
52.15
54.72
10/09/1981
8447
101957
305764
KHAN ASIF TAUHEED
96
61.22
58.77
65.09
09/03/1986
8448
200699
308769
SHAH PRASANNA JAYAPRAKASH
96
59.59
58.38
60.18
08/12/1985
8449
201620
303273
PATIL BHUSHAN MADHAVRAO
96
61.76
59.00
65.45
05/07/1984
8450
201330
308975
SAWANT ANJALI DASHARATH
96
59.14
56.54
64.18
20/01/1986
8451
201977
307367
WATWANI KAMLESH RAMESHSINGH
96
56.29
53.00
60.00
12/09/1982
8452
200771
308181
KHOSE VIVEK SUDHAKAR
96
57.71
54.62
58.36
04/06/1986
8453
302124
306155
DADMAL SANDIP SHAMRAO
96
56.33
55.38
59.45
13/01/1984
8454
400052
303177
SINGH AJAY KUMAR UDAI SHANKAR
96
55.85
54.58
55.81
26/01/1978
8455
101652
303236
BATULE SANTOSH NARAYAN
96
56.83
55.50
54.90
26/06/1985
8456
400419
304367
MAKHARE CHANDRAGUPT SURYAKANT
95
54.78
52.23
56.72
24/09/1983
8457
401056
303888
RAUT ROHAN VISHRAM
95
61.71
70.31
51.27
31/07/1982
8458
301619
306118
JAISWAL YASHIKA PRADEEP
95
58.57
57.77
62.00
17/10/1986
8459
400899
303769
PAWAR TUSHAR ARJUN
95
59.80
57.15
63.09
11/03/1986
8460
400047
304584
JOGDAND DNYANOBA GANGARAM
95
56.78
56.38
55.45
13/07/1977
8461
100108
310051
MANDALE SUNIL KISHANRAO
95
53.96
52.69
56.18
01/12/1980
8462
401656
303375
JOSHI ANIL GANGADHAR
95
55.13
54.02
50.33
07/07/1977
8463
300204
306250
CHANAPE CHETAN UDAYBHAN
95
54.54
52.61
55.11
17/12/1979
8464
400684
304595
RANBAWARE SHEETAL TUKARAM
95
54.43
52.90
59.45
19/10/1982
8465
300534
306804
NAITAM SEEMA NAMDEORAO
95
52.72
53.24
50.88
18/05/1973
8466
400065
310058
DESHMUKH NARAYANRAO KISHANRAO
95
57.35
56.71
60.00
31/12/1973
8467
400020
304335
AGARWAL NEHA RAMESH
95
61.43
61.23
57.63
26/04/1988
8468
200104
309973
SHAIKH ABDUL MUJEEB ABDUL WAHED
95
58.37
57.92
60.36
15/06/1987
8469
400389
304403
KAMBLE PRADEEP BABURAO
95
59.39
54.69
64.90
12/03/1985
8470
400809
310046
KAPSE PRASHANT SATYADEV
95
53.66
51.93
55.75
03/09/1973
8471
400699
304607
LAKHMAWAR SANJEEVAN NARAYANRAO
95
54.00
54.29
53.25
01/05/1980
8472
400696
304612
BARASKAR UNMESH YEDAPPA
95
55.67
53.77
55.81
05/12/1985
8473
101637
301965
PAGARE SANDEEP SAHEBRAO
95
54.04
55.08
53.81
16/07/1983
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 230 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
8474
201055
308241
KARANDE PIYUSH CHANDRASHEKHAR
95
55.88
55.15
59.27
24/04/1986
8475
200033
308280
THAKARE DIPAK SONU
95
53.15
52.36
56.04
01/06/1980
8476
100597
302277
RAJPUT VISHAL MANSING
95
57.27
58.92
59.81
27/02/1985
8477
101561
301310
SRIVASTAVA PRADEEP GHANSHYAM
95
54.45
55.46
54.73
01/07/1983
8478
101508
311469
DANGE KIRAN JAGANNATH
95
57.51
57.77
58.36
05/10/1986
8479
100284
302062
CHAVHAN VIJAY DHANSING
95
58.04
58.08
59.09
14/06/1979
8480
101086
302673
NANDA SAMBIT MANORANJAN
95
57.14
56.61
59.62
31/08/1986
8481
300158
302204
RATHOD MAHESH HIRASINGH
95
53.96
52.15
56.18
25/12/1980
8482
400900
303185
KARWANDE AMOL LAXMAN
95
57.92
56.62
56.90
10/04/1987
8483
200464
309157
TRAMBADIA SAHAJ CHANDULAL
95
60.53
60.62
61.63
30/09/1987
8484
300510
306333
TODKAR SAINATH VASANTRAO
95
53.57
54.56
54.55
24/04/1974
8485
200256
307147
95
53.47
53.00
56.90
01/01/1984
8486
200728
309564
POTE PRANJALI VINAYAK
95
56.76
56.56
57.45
19/01/1984
8487
201221
309196
TANTIA MOHIT SHYAM SUNDER
95
63.80
62.85
63.27
18/07/1988
8488
301776
305795
KASATWAR NIDHI ASHOK
95
60.21
59.00
64.50
30/11/1987
8489
200856
308101
CHAVAN PARESH SHAHAJI
95
58.41
60.38
57.09
25/10/1985
8490
102619
303263
DONDE NEERAJ BHAGWAN
95
57.96
55.92
58.36
04/02/1981
8491
300091
306335
NANDURKAR SHRADDHA YADAORAO
95
55.71
55.15
53.82
10/10/1984
8492
400835
303242
PAWARA SHRIKANT SUHAS
95
58.53
57.62
59.45
12/05/1984
8493
201759
308670
KUMAR PRASAD MAREPPA
95
56.72
55.79
57.87
20/09/1979
8494
400897
304243
RATHOD GANESH DEVIDAS
94
55.73
54.20
59.27
04/03/1980
8495
401621
304201
SHINDE SURESH RAOSAHEB
94
57.18
56.31
54.36
09/11/1984
8496
300725
306895
MOHOD ALKA SAHADEO
94
56.57
56.31
57.81
14/10/1980
8497
301679
306214
BOKDE AVINASH KESHAV
94
57.24
57.11
58.34
23/12/1976
8498
401618
309970
MOMIN HINA KAUSAR MOHD RAFIUDDIN
94
60.45
59.92
64.36
07/05/1985
8499
302050
306263
QUAZI SHADMA SYED HAFIZUDDIN
94
60.04
59.47
58.00
18/03/1984
8500
400303
304195
TARU ANAND MADHAVRAO
94
54.90
55.77
54.72
27/11/1980
8501
400362
304065
GORE SUDHIR BALANRAO
94
55.80
54.38
56.72
05/01/1986
8502
101009
302175
GAIKWAD MOHAN GOVINDA
94
53.67
50.92
53.64
11/02/1980
8503
401608
302807
RATHI BHUSHAN RAJENDRA
94
56.08
54.92
53.82
29/07/1986
8504
100534
311481
SHARMA VIKAS BANWARI LAL
94
56.53
56.92
57.63
05/09/1987
8505
101816
300812
SHAH RUSHABH JITENDRA
94
56.04
54.35
59.09
15/12/1987
8506
101300
311492
GAIKWAD RAHUL SHANKARRAO
94
54.98
53.74
55.09
25/05/1986
8507
102575
308085
BORHADE ANUSHREE DATTATRAYA
94
57.31
59.46
60.72
17/06/1988
8508
301244
306148
JADHAV ASHOK DEVRAO
94
51.94
51.86
53.62
20/04/1979
8509
200578
309153
MASHRU NANDISH RASHMIKANT
94
59.43
59.69
60.54
26/10/1987
8510
201965
303131
MORE PRASHANT AMRUT
94
64.31
62.82
68.54
04/02/1982
MD SHAH AJMAL MD YUSUF
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 231 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8511
200090
307499
SHEEBA ANDLEEB MOHD LAIQ
94
55.76
56.00
54.09
13/03/1983
8512
301250
306016
UPADHYE MANOJ ARUN
94
61.47
59.62
60.18
08/04/1987
8513
200272
308052
SHINDE ROHINI BALKRISHNA
94
56.82
56.77
56.91
01/03/1982
8514
100978
303209
VALVI SUNITA LEHMAN
94
53.84
54.08
52.72
11/05/1983
8515
201500
308160
SHINDE KISHOR MAHADEV
94
55.18
54.54
56.18
22/12/1979
8516
301240
305143
GOEL VEDIKA SOHAN
94
61.22
58.92
61.81
31/01/1987
8517
301481
306306
DHURVE BHIMRAO SHALIKRAO
93
56.05
55.78
54.44
03/01/1976
8518
300898
306293
KHOBRAGADE SANGITA ASHOK
93
56.57
53.92
60.36
27/08/1985
8519
400748
304622
BHALERAO SANGITA SOPANRAO
93
55.22
55.85
54.72
16/02/1983
8520
400395
304398
NIMBEKAR ANITA SANTOSH
93
56.78
55.88
54.72
27/07/1985
8521
300748
305951
CHAUDHARI AMRITA BHATU
93
62.73
62.62
63.45
26/11/1985
8522
300256
303627
ROY CHERRY ANILKUMAR
93
56.12
57.85
53.81
26/02/1983
8523
302126
306652
THAKARE PALLAV VIJAY
93
57.92
57.54
60.18
27/03/1984
8524
301891
306267
JAISWAL AMIT AJAY
93
61.43
59.46
64.72
14/12/1986
8525
400151
303536
KADAM SANTOSH BANDU
93
55.71
54.62
59.81
10/02/1982
8526
301846
306952
SANGWAN KARUNA SURENDER SINGH
93
55.71
55.62
54.90
29/08/1986
8527
100131
304598
KULKARNI ABHIJIT SHIVAJIRAO
93
53.66
52.50
52.87
08/09/1976
8528
102767
311410
JIWANE MAYUR ATMARAM
93
56.61
55.69
56.90
01/09/1983
8529
101945
302621
GAVIT BHARATI TANAJI
93
56.61
55.69
56.00
11/03/1980
8530
100807
311193
MAHINDRAKAR AMARDEEP RAGHUNATHRAO
93
55.37
56.93
51.33
23/04/1979
8531
102905
302910
NIMBALKAR VAIBHAV VISHNU
93
58.61
59.85
61.45
22/01/1986
8532
101226
301566
PATIL VAIBHAV GAJANAN
93
60.45
56.85
64.36
08/09/1985
8533
302080
306305
BUDHE NARESH RAMBHAU
93
55.22
54.00
58.90
23/05/1978
8534
300142
305268
VARADE MEGHA ARUN
93
56.59
56.56
56.90
21/05/1983
8535
200765
309555
VASKALLE HARSHAD VRISHABH
93
54.61
54.38
55.09
10/12/1978
8536
200004
307898
KULKARNI SHARDUL SHRIKANT
93
54.61
54.31
56.36
07/03/1985
8537
200594
308339
SHRIVASTAVA KHUSHBU SURESH PRASAD
93
58.37
59.46
54.72
12/02/1987
8538
200355
307110
NIKAM AISHWARY HIRALAL
93
61.71
56.31
64.00
05/10/1985
8539
300397
305464
UPASE ADITYA ARUN
93
62.90
61.69
62.72
16/03/1988
8540
201063
308008
KHAIRA GAGAN RAJESH
93
60.49
58.62
61.63
15/07/1986
8541
201454
309433
KORE SHRUTI ASHOK
93
62.41
60.54
63.63
30/03/1986
8542
300936
305385
JAISWAL SAURABH PRAVIN
93
56.98
55.46
54.72
10/05/1985
8543
300699
306522
MESHRAM PRAVIN MAHADEORAO
92
57.89
56.49
60.36
01/07/1980
8544
400167
310017
NARAGUDE NITEEN KASHINATH
92
52.98
53.87
53.33
17/01/1980
8545
400094
304553
92
59.35
59.50
58.33
25/10/1980
8546
301634
305635
QUADRI AYESHA TABASSUM SYED
HUSAINIPASHA
WANVE
VIJAYKUMAR DEVRAO
92
63.10
61.23
62.18
02/08/1985
8547
102190
304227
PAWAR ASHWINKUMAR ANANTRAO
92
58.24
58.02
59.46
27/01/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 232 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
8548
301294
8549
8550
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
306156
RAM PRIYATAMA PHERAI
92
62.73
61.08
63.81
25/09/1984
401105
303999
PATEKAR MANOJ BHIMRAO
92
58.12
56.54
62.36
05/10/1984
400356
304425
BACHUTE SUJATA BHAGWANRAO
92
55.91
56.47
61.45
30/12/1980
8551
101175
311464
KANSARA BHAVESH DILIP
92
56.16
56.62
55.63
31/12/1986
8552
401201
301426
MEENA MAHENDRA KARANLAL
92
55.96
54.38
60.00
31/12/1987
8553
102998
301741
92
56.26
55.19
54.73
26/07/1986
8554
201475
308302
KHATAKE AMOL DAGADU
92
57.14
58.54
58.54
04/05/1981
8555
102169
302377
GADEKAR SUSHIL BABURAO
92
56.91
54.93
53.66
11/10/1979
8556
100526
302645
SHINDE AVINASH BALIRAM
92
52.60
51.73
54.00
04/06/1980
8557
200504
307138
JHA SONALI DR SHYAM KRISHNA
92
61.87
62.14
60.63
11/09/1984
8558
300028
306049
MUNJE RASHMI ANIL
92
57.71
57.77
60.18
19/03/1987
8559
300884
304871
AGRAWAL ARCHANA GANESH KUMAR
92
58.90
57.23
59.27
25/05/1987
8560
301659
305729
SINGH MURARI RAMDEO
92
55.27
55.15
54.20
06/04/1977
8561
100376
303260
GANGAWANE PANKAJ HIRAMAN
92
56.57
55.54
56.00
27/04/1987
8562
200707
309142
NEIL LOVINA ALWANI P
92
59.71
61.23
61.81
28/04/1987
8563
300927
304912
BODKHE PRAVIN MACHINDRA
92
61.84
59.00
61.45
17/06/1985
8564
201346
307295
PAWAR VITTHAL KALYAN
92
53.14
53.62
51.81
01/05/1986
8565
300804
306310
SHAMBHARKAR RISHIKESH NARAYAN
92
58.58
58.09
59.09
16/12/1982
8566
300064
305405
JINDAL SANJANA SHAM LAL
92
59.61
57.82
57.09
24/10/1985
8567
201451
307145
AHUJA GUNJAN SHRIRAM
92
60.69
58.24
64.00
27/08/1986
8568
202027
309576
DUKRE PRIYANKA NANDKUMAR
91
59.20
57.89
62.00
28/05/1986
8569
400642
304535
SHAIKH KALEEM MUSTAFA
91
55.80
55.69
56.00
02/06/1980
8570
401097
303391
THORAT SHEETAL ANAND
91
55.72
56.64
53.50
03/05/1978
8571
300740
306189
KAWALE DARSHANA RAMESHWAR
91
55.18
55.15
58.36
06/10/1983
8572
302091
306071
SONSARE DNYANESHWAR SHIVDAS
91
53.97
54.61
55.44
10/06/1974
8573
400585
304449
TADAVI FIROJ MUJAT
91
57.51
57.08
59.82
21/07/1983
8574
401483
304348
KOTHULE PRAKASH KUNDALIKRAO
91
52.03
53.36
51.75
05/03/1967
8575
400768
303885
SHAHARE SAURABH RAMESH
91
64.33
64.31
64.00
21/01/1985
8576
301524
306011
PADOLE YOGESH RAMESHWAR
91
58.29
55.54
61.09
05/07/1984
8577
302150
306623
BENDE CHETAN SURESHRAO
91
57.63
58.08
55.45
06/04/1985
8578
401376
309706
MUNDHE NIVERTINATH TRIMBAKRAO
91
54.00
54.15
52.36
31/03/1982
8579
300117
306661
MESHRAM PRAFULLA VITTHALRAO
91
57.60
55.93
57.16
10/06/1977
8580
301887
306837
RAUT SUVARNA SHRIDHARRAO
91
58.61
56.15
57.81
06/07/1984
8581
100643
301681
KOTIANKAR NAINA RAGHU
91
57.18
54.67
57.16
09/11/1971
8582
100337
302728
91
55.88
55.69
55.45
12/01/1982
8583
101568
311460
SHRIVASTAVA SUNIT KUMAR PREM
NARAYAN
PAWAR NIVEDITA PRAMOD
91
54.86
53.46
56.54
05/09/1985
8584
102249
301940
THAKUR MONICA DHIRENDRA
91
62.90
63.69
64.18
07/02/1986
SAJEEV SHEKHAR
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 233 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8585
101915
300253
AHMED SHEHARIYAR ISRAR
91
55.27
54.92
55.27
26/03/1986
8586
103237
302573
JAMBHULE RAJASHRI DAMODAR
91
56.37
57.55
55.09
03/06/1982
8587
102937
307328
SINGH BAJRANG JAI PRAKASH
91
57.80
59.00
57.45
10/10/1980
8588
201685
307223
SINHA SHIVANI JANARDAN PRASAD
91
56.45
56.85
58.73
29/10/1983
8589
301272
305903
NANDESHWAR PURUSHOTTAM KESHAOJI
91
58.04
56.46
61.09
04/06/1979
8590
200419
307812
PAWAR YOGITA RAMRAO
91
60.45
59.92
58.54
16/07/1986
8591
202016
308758
SHINDE DEEPAK KESHAV
91
63.76
62.62
64.00
10/04/1986
8592
200047
309296
NALE SANKET RAMCHANDRA
91
57.14
56.46
56.72
23/08/1987
8593
101305
303280
CHAVAN VISHAL BHIMSING
91
54.72
54.93
56.25
27/08/1977
8594
200993
308786
WALKE RAVIKUMAR GANPAT
91
52.65
51.92
52.91
01/04/1986
8595
200920
308030
RAJVANSHI ANKUR RAKESH
91
58.45
59.54
56.36
05/06/1987
8596
101125
303221
MAHALE RAVINDRA SHANKARRAO
91
53.31
51.15
56.00
16/05/1981
8597
300609
306327
GANVIR PRADHNYA BHASKARRAO
91
56.53
56.15
56.18
15/01/1982
8598
400530
304107
KUMAWAT UDDHAV DEVILAL
90
62.04
59.54
66.18
31/08/1986
8599
400762
309661
KAMBLE RAVIRAJ UTTAMRAO
90
61.43
59.00
65.45
08/03/1986
8600
401199
303749
KOTHAWALA RAJESH BHASKARRAO
90
55.03
55.00
51.87
23/03/1971
8601
400752
304626
RATHOD PANDURANG SHIVAJIRAO
90
53.09
52.71
54.00
05/07/1978
8602
200191
304632
DRONACHARYA PREMKUMAR GANGARAM
90
55.71
54.77
57.81
02/02/1985
8603
201940
303774
RAJPUT PRIYANKA JADUSING
90
55.80
55.46
57.09
28/01/1986
8604
300649
306924
DABERAO VIJAY NIRANJAN
90
53.39
52.05
56.00
13/06/1984
8605
101219
311473
HANDE SAGAR PRAKASH
90
56.08
57.23
57.82
05/04/1985
8606
101871
302092
HIWARALE SANTOSH PRALHAD
90
55.52
54.85
56.00
12/12/1983
8607
102549
301810
PATIL TUSHAR SHRIKISAN
90
57.30
56.20
56.60
24/10/1976
8608
102255
300412
NILE RACHANA GANGADHAR
90
56.69
56.00
58.90
30/04/1986
8609
101537
300057
90
55.93
52.07
61.67
05/09/1975
8610
102193
311500
SOHAL GURUCHARAN SINGH KISHAN
SINGH
PAWAR VISHAL VITHALRAO
90
56.00
56.23
56.36
22/01/1984
8611
101103
302570
PATEL DHRUV YASHVANTLAL
90
61.63
61.85
60.90
14/02/1988
8612
100085
302534
DWIVEDI KASHYAP SHAILESH
90
53.55
52.62
54.72
03/09/1980
8613
202095
308776
JANKAR BHAUSAHEB BALIRAM
90
54.12
53.23
55.45
10/05/1983
8614
200407
308329
SHINDE ANNRASHMI RAVIKANT
90
55.59
56.92
52.00
27/12/1986
8615
300445
305957
TIRPUDE SUSHMA PUNDLIK
90
52.89
54.06
51.10
21/01/1974
8616
401325
303289
WADEKAR PANKAJ BARAKU
90
52.78
51.14
53.75
15/11/1979
8617
201438
307213
PATIL INDRANIL BALAJI
90
55.58
54.71
57.45
09/01/1985
8618
300831
306339
CHAMATKAR SONAL PRAKASH
90
56.41
56.08
55.09
08/12/1984
8619
102429
309486
SHEIKH SAHIL SHABBIRAHMED
90
59.47
56.77
59.09
29/04/1987
8620
200300
309263
PATAVEGAR RAIS AHEMAD AZAD
90
59.10
56.38
63.64
17/09/1985
8621
202103
308133
KULKARNI APARNA ARVIND
90
61.56
61.57
62.38
31/08/1979
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 234 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8622
102816
303245
SHAIKH MOHD ASHAR RAFEEQUE AHMED
90
53.59
53.23
55.45
12/04/1985
8623
301786
306622
KONDEKAR NIRAJKUMAR ABHAYKUMAR
89
54.53
54.92
54.36
10/09/1984
8624
301459
305735
SHENDE PREETI VINOD
89
60.12
59.85
59.27
30/06/1986
8625
401626
304334
PATHAN AYUB LALKHAN
89
59.47
56.31
63.09
01/05/1987
8626
200118
310057
TIRUKE RUPALI DNYANOBA
89
59.10
57.23
60.18
10/01/1981
8627
102221
302682
DUDHANE KUMAR CHINTAMAN
89
58.45
55.23
59.81
21/07/1985
8628
101732
302460
SONPARATE SHEETAL BHIMRAO
89
54.88
54.87
56.16
19/03/1978
8629
100447
311511
BAHETI RAHUL RAJESH
89
57.35
54.62
58.00
01/04/1985
8630
201402
309171
SATPUTE HEMRAJ ANIL
89
57.71
54.31
63.09
06/04/1983
8631
301044
305523
PURI YELDA RAJINDER
89
58.78
56.69
62.00
24/09/1986
8632
300859
305462
RATHI ROMIL DWARKADASJI
89
59.31
56.85
62.72
15/07/1986
8633
401642
303195
CHAVAN MAHENDRA MOHAN
89
56.41
56.02
54.18
01/06/1978
8634
101634
309038
PARAB SIDDHARTH JAIRAM
89
62.08
57.62
64.72
30/03/1988
8635
200741
308173
LOKHANDE KAUSTUBH VINOD
89
55.31
55.31
55.27
07/10/1986
8636
200440
309066
KAVADE ATUL BABURAO
89
55.43
55.08
54.90
20/05/1983
8637
400543
304599
DASARWAR VITHAL LAXMANRAO
88
55.84
56.31
56.54
23/07/1980
8638
300264
306265
58.04
57.63
57.09
11/12/1985
300782
306823
KHAN MUBASHSHERA FIRDOS SHAFFAKKAT
ALI
CHAUHAN MINAL MOTIRAM
88
8639
88
55.97
54.00
57.03
05/10/1976
8640
300731
306600
SOLANKE SHITAL DNYANDEORAO
88
55.51
55.08
54.18
12/03/1984
8641
401437
303392
NAVSAGAR EKNATH DNYANESHWAR
88
56.37
56.38
59.63
29/07/1983
8642
202020
308219
YADAV JYOTI RAMSEWAK
88
53.12
51.76
54.90
26/02/1986
8643
102160
300439
PARADHI KIRAN MAHADU
88
56.53
55.38
58.36
17/12/1984
8644
201633
308227
DHAKANE AJINKYA BANSIDHAR
88
56.00
54.08
56.36
07/12/1985
8645
100147
302655
SALUNKHE VIDYULATA SAMPAT
88
59.31
57.02
57.09
10/04/1985
8646
100124
311414
NAIK AMOL ASHOKRAO
88
57.63
57.10
56.36
16/05/1984
8647
102055
302763
KAMUNI RADHIKA SUDARSHAN
88
57.02
55.92
59.82
15/05/1983
8648
100081
301964
KUVAR VIJAY KARABHARI
88
54.33
55.31
51.81
30/09/1980
8649
102751
302619
BARPHE PADMINI SHIVAJI
88
53.84
52.43
54.25
13/01/1979
8650
101516
303291
88
52.38
54.79
52.25
25/09/1978
8651
201899
307750
SONKAMBLE HARSHAWARDHAN
LAXMANRAO
BOSE SUNANDINI DEBAJYOTI
88
58.33
59.77
60.91
06/09/1987
8652
200591
303194
SALUNKHE VIJAY RAMESH
88
58.69
57.77
61.45
01/10/1983
8653
400871
309197
PAWARA PRAKASH BHIMSING
88
53.94
53.50
54.12
24/02/1979
8654
300739
305781
KUMARE VILAS NAMDEORAO
88
54.49
53.46
54.72
25/04/1979
8655
300698
306626
SHARMA SWAPNIL KAMALKISHOR
87
56.57
56.15
57.63
08/07/1986
8656
301434
305723
BHONGADE GIRISH MURLIDHARJI
87
55.88
53.31
56.18
24/08/1983
8657
401522
304209
VALVI SACHIN VIJAYKUMAR
87
52.00
52.50
51.62
01/04/1980
8658
400301
304347
THAKUR GANESH PUNDLIKRAO
87
55.39
54.08
56.18
02/01/1978
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 235 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8659
101006
302286
DHAKARE TRUPTI JUGANSINGH
87
61.35
62.00
62.36
21/07/1985
8660
101276
302492
PANDEY ABHINAV ASHOK
87
56.08
55.77
58.00
23/07/1986
8661
103362
302497
GOTE PRAKASH DIWAKAR
87
55.22
55.69
55.64
09/11/1982
8662
102891
311456
SHINDE MANGESH MOHAN
87
55.92
53.15
55.45
02/03/1986
8663
201754
308075
SAWANT HARILAL VILASRAO
87
56.12
55.92
55.81
05/07/1982
8664
301727
306050
DHOPE ANUJA ASHOK
87
57.96
57.85
57.63
13/12/1986
8665
100107
303138
PATIL SAGAR SHESHRAO
87
55.00
52.21
58.00
07/04/1986
8666
201090
303102
TANPURE NANDINI RAJARAM
87
53.16
52.64
55.50
24/05/1978
8667
401074
303220
BORKAR DINESH NANA
87
53.80
52.62
53.63
17/05/1982
8668
202123
309575
MOHIRE KAVYA MAHAVIR
86
58.71
56.02
65.63
26/06/1986
8669
400119
309722
86
56.95
54.87
61.45
04/01/1982
8670
300020
306102
MOHAMMED MOHAMMED SIRAJ MOHAMMED
ILIYAS
MOHD IBRAHIM MOHD WASID
86
54.97
54.33
55.00
09/09/1975
8671
200287
304627
KADWADE SIDDHESHWAR SHIVARAJAPPA
86
57.34
55.50
61.75
10/04/1976
8672
401322
306864
RAUT NILESH SHESHRAO
86
60.37
57.69
61.09
01/06/1986
8673
400006
302806
KHALGE VIJAY SHRIRAM
86
53.35
51.92
54.54
11/06/1983
8674
103068
311486
RAJPUT CHETAN LAXMANSING
86
54.73
56.62
52.36
04/02/1987
8675
200034
308296
SODAL SUHAS DNYANESHWAR
86
53.71
54.62
53.64
10/12/1981
8676
100229
303244
TADAVI AJITKUMAR BABU
86
51.30
51.79
50.12
04/10/1974
8677
200794
308787
SHINDE PAVANKUMAR BHARAT
86
58.78
58.85
59.09
01/01/1980
8678
301697
306312
GUPTA NISHANT SWARUP
86
56.65
55.62
54.36
26/07/1986
8679
201447
307680
TADAVI GAFFAR RASHID
86
54.00
53.69
57.09
31/03/1980
8680
400485
304628
CHAVAN DEEPAK RAGHUNATHRAO
85
56.20
55.77
56.18
01/06/1981
8681
401592
306570
WALKE ROHINI DATTATRAY
85
55.31
54.62
55.45
21/04/1983
8682
400559
303370
HALGE MAHESH SUBHASHAPPA
85
55.92
55.69
56.18
12/06/1980
8683
401233
303377
MULAJKAR SANTOSH NAMDEVRAO
85
53.18
52.92
51.00
01/07/1981
8684
301745
306986
MOHSIN KHAN IBRAHIM KHAN
85
57.67
56.62
57.81
09/03/1984
8685
301189
305627
SIMRAT DALJIT
85
53.49
53.17
54.03
07/06/1978
8686
201575
308262
BENIWAL AMIT JAGDISH
85
61.27
59.62
59.82
13/09/1981
8687
102224
301995
PADVI SHEETALKUMAR RAM
85
51.93
50.67
51.66
09/06/1970
8688
101281
303292
KORDE JAYANT ABAJI
85
51.84
51.79
54.62
02/06/1978
8689
401049
303287
VASAVE SHASHIKANT RAMESH
85
55.40
53.93
57.05
30/06/1980
8690
200536
308170
HIRWAY REENA BABURAO
85
55.53
51.86
54.00
10/06/1979
8691
400745
304578
GADEWAD ASHA GANGADHRRAO
84
54.44
55.00
53.75
03/10/1977
8692
400134
304399
RAJGURU PRASHANT SUDHAKAR
84
54.53
52.90
51.81
01/06/1981
8693
200237
304395
SHINDE ROHINI SOPANRAO
84
54.51
54.27
55.81
19/03/1984
8694
102627
300206
MOHAMMED MUDDASSIR JAVED
84
55.35
55.38
57.27
11/11/1984
8695
201044
308136
SHINDE BHAGYASHRI VIJAYKUMAR
84
54.94
54.62
56.18
25/01/1985
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 236 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8696
201242
308060
KSHIRSAGAR MAYA VIKAS
84
53.58
52.53
54.33
18/04/1975
8697
200065
308083
SONAWANE VIJAY ARJUN
84
55.75
55.33
53.33
12/04/1969
8698
201441
308331
KADAM SWAPNIL BHANUDAS
84
61.39
60.08
64.18
20/05/1985
8699
401327
303053
BANKAR UJJWALA DILIPRAO
84
56.78
56.23
55.81
31/12/1986
8700
300970
306103
TARAR DINANATH PRABHAKAR
83
55.84
54.50
56.79
13/05/1977
8701
300319
306222
WANKHEDE SURAJ MAHADEORAO
83
56.78
54.15
59.81
20/06/1977
8702
400774
309910
WAGHMARE VARUN VISHNUDAS
83
55.67
53.15
59.09
14/12/1981
8703
302066
306586
SOLANKE ROHINI ANIL
83
53.27
52.31
54.00
29/10/1984
8704
400811
310045
DHANVE SADASHIV CHAMPTRAO
83
54.20
54.15
54.36
28/05/1984
8705
400946
303561
SURYAWANSHI ARTI GANESH
83
56.16
55.77
57.81
13/03/1986
8706
300243
305439
HIWARE SANKET DADARAO
83
58.00
58.31
55.64
12/03/1986
8707
400757
304615
BUKTAR SANJAY BALIRAM
83
52.88
53.00
52.12
24/02/1977
8708
101807
302440
SINGH UTKARSH ANILKUMAR
83
52.98
53.08
53.27
31/05/1981
8709
200081
307772
SHINDE ABHISHEK POPAT
83
54.00
54.69
54.18
27/09/1983
8710
102451
303278
PATIL YOGESH BALIRAM
83
59.69
58.98
59.00
26/10/1984
8711
201164
305614
DHOMNE PRITI PRAMOD
83
55.71
57.31
53.27
02/08/1984
8712
200914
308320
SHINDE MANESH LAXMAN
83
57.96
56.85
59.81
19/06/1982
8713
201909
309126
DEV AVINASH BHAGWAT
83
53.03
52.21
51.87
22/11/1968
8714
300745
305347
ASWAR NILESH MAHADEVRAO
83
56.20
54.92
58.72
17/07/1983
8715
201433
308004
BORUDE TRUPTI BHASKAR
83
57.96
58.92
58.18
15/05/1987
8716
100555
309150
ANAND KEERTHANA A S ANAND KUMAR
83
60.49
62.31
62.54
23/07/1987
8717
400383
304304
TAMBADE VIRAJ PANDURANG
82
55.65
55.65
59.64
28/12/1987
8718
400486
304614
KOTHEKAR JAYPRAKASH LAXMANRAO
82
57.55
57.62
60.36
10/05/1982
8719
301743
306070
MOHAMMAD ANIS ISMAIL
82
57.43
56.54
55.45
18/09/1986
8720
300426
306617
KOLHE SATISH SHALIKRAO
82
53.67
52.38
53.45
15/01/1982
8721
102713
311432
SHINDE AJIT BHUJANGRAO
82
54.98
55.85
54.54
27/06/1986
8722
101953
302725
MESHRAM UJWALA BHAUJI
82
53.98
52.06
56.00
02/03/1985
8723
101168
301958
BUDHWANI SNEHA RAJU
82
64.69
64.00
66.36
13/01/1988
8724
101983
302352
BARGIR SAIF SHABIR
82
56.90
54.38
56.72
19/06/1985
8725
101521
301485
PATIL DEEPAK SUBHASH
82
55.04
53.59
57.63
29/10/1983
8726
101614
302636
LOHAKARE SUYOG RAMESH
82
52.24
51.68
51.09
19/12/1983
8727
101296
311487
MITTAL BILSI SURESH
82
56.45
57.15
60.18
15/09/1986
8728
401568
309102
GIRI GAURI RAMCHANDRA
82
54.65
54.15
56.55
31/12/1985
8729
301452
304872
DONGRE ANUP RAJESH
82
58.57
58.31
58.90
09/08/1987
8730
201859
308088
MIRAJKAR MILIND SUDHIR
82
54.90
54.00
56.18
31/05/1982
8731
400672
303266
VALVI MANISHA RAMESH
82
52.56
52.79
51.50
28/03/1979
8732
400846
303050
SUPE NIKHIL PRAKASH
82
54.33
53.15
55.81
21/05/1984
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 237 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
8733
400114
8734
8735
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
303205
PATIL MANASI JAYWANT
82
55.14
53.69
54.72
12/07/1986
200362
307758
ANAND DEEP SHAKTI
82
56.16
54.31
60.18
28/08/1988
200441
306668
KHADASE SWAPNA SURENDRA
81
56.41
55.38
56.36
26/05/1981
8736
301009
306211
SINHAMARE ROSHAN PRALHADRAO
81
54.37
54.38
54.36
17/05/1985
8737
401672
303819
PATEL SAMEER AHMED SAUD AHMED KHAN
81
58.41
57.85
64.00
26/07/1984
8738
400074
304609
BHAWARE GAUTAM MADHAVRAO
81
51.69
51.43
51.00
09/12/1978
8739
101507
302887
SYED ZEBA SAEED
81
58.49
56.08
62.36
11/09/1983
8740
102100
311463
NAWADE SATYAJEET ARJUNRAO
81
54.45
55.00
56.18
25/12/1981
8741
101530
311475
RANVIR ANAND MANIKRAO
81
58.29
55.69
57.81
04/02/1980
8742
103052
311373
CHAVAN ARTI DINESH
81
57.61
56.52
55.63
06/05/1982
8743
400980
303133
SANER MILIND CHANDRAKANT
81
54.08
53.00
54.00
08/02/1985
8744
400993
303265
MAVACHI AVINASH HOLYA
81
52.91
52.86
54.50
14/09/1969
8745
400746
304617
LAKHMAWAR SHYAM DATTARAM
80
51.59
0.00
50.75
12/08/1974
8746
401112
306985
GAWAI RAJWARDHAN MADAN
80
57.20
54.50
58.36
15/09/1986
8747
400641
304537
KHAN ZOHRA ATAULLAH
80
53.00
52.36
51.13
12/07/1979
8748
400676
309717
RAUT NILESH MANIKRAO
80
58.94
57.62
60.36
10/04/1985
8749
100258
302723
SINGH SHIPRA ANAND
80
57.18
59.38
57.82
30/12/1982
8750
100065
301354
PATIL AMEY YASHWANT
80
59.18
59.54
58.90
15/11/1986
8751
102701
302690
RAVAT AKSHAY SANTOSH
80
55.10
55.54
56.00
07/01/1982
8752
401234
303057
KHOT ANIKET TRYAMBAK
80
55.02
55.23
54.36
29/06/1980
8753
201157
308332
KULKARNI VISHWANATH ASHOK
80
58.20
57.69
59.27
17/03/1986
8754
300521
305722
MESHRAM HARSHWARDHAN UDARAM
80
53.39
53.08
53.63
07/02/1982
8755
102463
302025
THAKKAR HARDIK NAVINCHANDRA
79
58.00
56.15
58.72
11/05/1981
8756
103029
302103
LODHE SONAL RAMKRISHNA
79
53.94
52.37
58.00
08/06/1985
8757
201339
303248
PAWAR VIJAYSINGH VASANTRAO
79
53.92
54.73
54.18
29/03/1982
8758
400786
304435
GHUGE SANJAY DEVIDASRAO
79
57.55
57.46
53.63
01/10/1984
8759
400206
304610
LONE PRADEEP VITTHALRAO
78
56.45
55.15
57.09
14/06/1984
8760
401208
304196
RAUT RAHUL MANOHAR
78
53.66
54.35
52.66
05/02/1981
8761
300324
304476
BENDALE UDAY VINAYAK
78
55.68
56.07
55.00
01/06/1980
8762
301291
304555
MURMURE SANJAY YADAVRAO
78
53.19
54.29
51.75
01/03/1979
8763
200028
307896
VADGAVE GAYATRI SATISH
78
60.98
56.85
69.27
20/06/1987
8764
201415
308105
SAMRAT DIGVIJAY PANDURANG
78
60.49
58.85
63.09
01/06/1982
8765
200147
310054
TAKE MD ARFAT MD SIDDIQUE
77
52.59
53.64
52.25
15/06/1978
8766
101689
309524
LAHANE PALLAVI SHRIHARI
77
58.78
57.31
60.36
22/12/1985
8767
101572
308327
VERMA BHARAT NIRAJ
77
60.20
59.77
65.63
17/02/1984
8768
100413
303238
KUWAR AJAYRAJ ANANDRAJ
77
56.76
57.62
55.63
22/07/1984
8769
101556
301688
KHAMKAR PANDURANG SANTU
76
52.84
52.87
53.16
04/08/1979
Government of Maharashtra
Medical Education and Drugs Department
Page 238 of 238
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, MUMBAI
Final State Merit List of PGM - CET 2011
SML
Category Merit
PH
Declared on 26/02/2011
Sr.No.
Roll No.
Appl No.
Name of The Candidate
CET Marks
Aggr %
3rd MBBS %
2nd MBBS %
DOB
8770
400861
303253
VALVI VIVEKANAND SADANAND
76
54.26
53.18
52.09
29/11/1980
8771
100767
308065
PATEL RONAKKUMAR MAHESHBHAI
76
56.41
54.92
59.45
28/02/1986
8772
201844
308067
DESHMUKH SUSHRUT AVINASH
75
52.57
54.31
50.72
24/03/1986
8773
301495
305278
HASAN SYED SHUJAUL SYED ANWARUL
73
53.49
53.33
50.89
10/08/1977
8774
101255
302026
SURUSE SWAPNIL KRISHNANATH
72
63.51
63.15
63.09
01/03/1986
8775
400385
304406
SHENDGE SACHIN KUSHABA
71
55.55
52.46
60.72
18/05/1984
8776
400983
304372
SHAIKH KALEEMUDDIN AZEEMUDDIN
69
57.91
57.21
54.80
08/11/1977
8777
301984
306075
BHOYAR ASHWIN ARJUN
69
53.27
51.83
55.81
03/03/1981
8778
103216
302067
KHAN DARAKHSHAN NIGAR ZEYAUDDIN
66
54.90
55.31
54.00
21/03/1986
8779
201035
308054
SINGHAL SMRITI SURENDRA KUMAR
65
61.47
58.23
64.73
16/12/1986
8780
103023
300204
JATALE NEAL GAUTAM
61
55.31
57.54
51.27
21/10/1982
8781
101768
302489
SHIRISHKAR VARUN VIJAY
57
57.28
56.34
58.00
26/11/1985
8782
201180
309140
JANGID KAPIL KUMAR SANVERMAL
54
63.18
63.69
62.72
16/10/1985
8783
200457
307971
KULKARNI MEGHANA RAVINDRA
54
61.75
60.79
65.71
01/07/1987
8784
200649
307981
BHAGAT SANGRAMSINH MADHUKAR
39
57.92
57.69
56.18
11/03/1985
8785
200584
308678
DAGA BIPIN VALCHANDJI
39
63.43
63.39
59.22
02/02/1977
8786
100238
304582
PALLEWAD SUNIL GANGADHARRAO
35
51.96
50.93
54.50
19/02/1979
8787
100479
302342
SINGH AKANKSHA AJAY
33
58.45
60.15
59.27
02/07/1988
8788
201004
308128
DIAS QUEENIE VALERIAN
31
64.65
71.08
60.72
12/04/1988
8789
200559
307230
SHAIKH RUBINA SULTAN
31
55.66
52.34
62.72
16/06/1985
8790
102287
302240
KHANDADE MAHENDRA HANMANTRAO
24
52.97
54.27
51.27
27/06/1980
8791
300629
303645
CHAUDHARI SAGAR VASANT
23
57.31
55.62
57.27
29/05/1986
8792
201276
307279
CHOURE AMOL ARUN
23
53.39
52.92
52.54
23/06/1985
8793
103154
308186
TEKE CHAITANYA SUNIL
23
54.12
53.31
54.90
29/10/1986
8794
102489
303038
MUSALE PRASHANT TANAJI
15
58.16
57.00
60.55
06/08/1986
8795
201217
311381
GUPTA VIVEKRANJAN RAMNATH
12
58.69
57.23
58.18
30/06/1986
8796
101684
306003
AGNIHOTRI ANKUSH PRASHANT
11
54.47
53.97
54.00
12/01/1986
8797
401458
303151
KHALADKAR NILESH ADINATH
3
63.51
61.00
67.64
14/05/1985

Similar documents