Nikulin-sukua koskevaa aineistoa

Transcription

Nikulin-sukua koskevaa aineistoa
Irja Rämä
Karjalan Sivistysseura ry
Nikulin-sukua koskevaa aineistoa
Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista
FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien ajan tutkinut perusteellisesti
vienalaisia sukuja ja Vienan Karjalan historiaa. Tutkimusten tuloksia on julkaistu muun muassa Karjalan
Heimo -lehdessä vuosina 1993 – 2006.
Irja Rämä on vuonna 2013 luovuttanut laajan tutkimusaineistonsa Karjalan Sivistysseuran säilytettäväksi.
Aineisto on kokonaisuudessaan tutkijoiden käytettävissä seuran arkistossa, jonka yhteystiedot ja
aukioloajat löytyvät seuran kotisivuilta www.karjalansivistysseura.fi
Tässä tiedostossa on Irja Rämän laatima kooste otsikossa mainittua sukua koskevasta tutkimusaineistosta.
Aineistoa ei ole KSS:n toimesta toimitettu vaan se on liitteenä sellaisena kuin se on tutkijan työn jäljeltä
olemassa. Toivomme sen toimivan lähdeaineistona ja innoittajana sukua koskevaan jatkotutkimukseen.
Sukua koskevaa tietoa voi löytyä muita sukuja koskevista tiedostoista tai niiden paperitulosteisiin tehdyistä
merkinnöistä. Osa tiedostoista on olemassa vain paperitulosteina. Näihin kannattaa tarkkuuteen pyrkivän
sukututkijan perehtyä KSS:n arkistossa. Irja Rämän aineistoissa on mainintoja kaiken kaikkiaan lähes
kolmestasadasta suvusta.
Irja Rämä on käyttänyt tutkimuksissaan muun muassa seuraavia lähteitä:
VA
Kansallisarkisto (ent. Valtionarkisto). Kansallis- ja sota-arkistossa on tarkemmat
luettelot kunkin arkistoyksikön sisällöstä. Kirjaimet ja numerot viittaavat alaryhmiin.
Ahava
Paavo Ahavan kokoelma. VA
HSA
Heimosota-asiakirjat. SA = Sota-arkisto, Helsinki
mm. Carelia-kokoelma 1918-22. Aunuksen retki. Heimosota-asiakirjoja 1918-22.
Itä-Karjalan avustuskeskuksen asiakirjoja 1918-23.
IKKA
Itä-Karjalan komitean arkisto. VA
IKSVOA
Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot 1918-22. VA
C a 1. Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot: Itä-Karjalan toimikunnan päiväkäskyt
1918. VA
E a 1. Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot. Kirjeet.
IKTA
Itä-Karjalan toimikunnan arkisto. VA
IKTkA
Itä-Karjalan toimituskunnan arkisto. VA
Ilmarinen (Takkinen, Jalmari), Metsäsissipäällikön muistelmat. I-II. Porvoo 1931.
Itä-Karjalan pakolaisten huoltotoimikunnan arkisto III Ba 1-3. VA
Karjalan Kirja. Toim. Iivo Härkönen. I-II. 1. pain. Porvoo 1910-1911
Karjalan vapaus. HYK
Keynäs Haas.
Keynäs, Maiju, Haastattelut. Käsikirj. Pentti Keynään hallussa. Kopio KSS:ssa.
Keynäs s.
Naakka-Korhonen, Mervi, Halpa hinta, pitkä mitta. Aineiston koonnut Maiju Keynäs.
Rauma 1988.
KH
Karjalan Heimo
KKNA
Karjalan kansannousun arkisto 1921-22. VA
KSSA
Karjalan Sivistysseuran (KSS) arkisto
KV
Karjalan Vartia. KSS:n kirjastossa. Helsingin yliopiston kirjastossa.
Niemi
Niemi, A.R., Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Hki 1921.
Petroskoin arkisto, Central State Archive of Karelia: Uhtuan kirkonkirjat 1873-1905. Mf.
SA
Sota-arkisto. Helsinki. Siltavuorenk. 16
Sihvo
Sihvo Hannes, Karjalan kuva. 1973
Karjalan löytäjät 1967.
Suomen historiallinen bibliografia 1926-1950
SHVIKA
Suomen hallituksen valtuutetun Vienan Karjalassa arkisto, Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot:
Uhtuan kuntalaisten kokous Suvannon kylässä 26.11.1921. Puheenjoht. Erkki Simola.
Pk. jäljennös: KKNA IV: 2 VA
Uhtuan seutujen kansalaiskokouksen pöytäkirjan allekirjoittajat, Uhtualla
28.7.1918. IKSVOA: IKTK II. VA
Uhtua-seura
Uhtua-seuran jäsenluettelon sisältämät sukutiedot
UM
Ulkoasiainministeriön arkisto. Kirjeistö. Kansalaiskokoukset A 1. Sotilaall. tapahtumat
A III. Pakolaiset C (16-17). ItäKarjalaa koskevaa H 1-22.
Vahtola
Vahtola Jouko, Suomi suureksi ... Viena vapaaksi. Jyväskylä 1988.
VPAKA
Valtion pakolaisavustuskeskuksen arkisto. VA
Vuoristo Sakari, Käsikirjoitukset
Aineiston käyttö ja julkaiseminen
Irja Rämän aineisto on tutkijan tahdon mukaisesti sukututkijoiden vapaasti käytettävissä. Sitä voi
jakaa kiinnostuneille. Kuitenkin sen julkaisemisesta painettuna kirjana, lehdessä tai internetsivustoilla tulee sopia Karjalan sivistysseura ry:n kanssa.
Aineiston käyttäjien on myös syytä muistaa, että elossa olevien henkilötietojen keräämistä
säädellään henkilötietolailla. Sukututkijan velvollisuus on aina elossa olevien tietoja käsitellessään
selvittää millä tavoin henkilötietolaki on omassa sukututkimusrekisterissä otettava huomioon.
Lisätietoja
Karjalan Sivistysseura ry
[email protected] puh 09 171414
www.karjalansivistysseura.fi
Nikulin
Nikulin, Arhip Petrovits, Nurmilahti, vaimo Marija Gavrilovna syntyi noin 1829, kuoli 23.4.1896.
Nikulina, Marija Gavrilovna kuoli vanhuuttaan 67-vuotiaana 23.4.1896, haud. 25.4.1896. Nurmilahti. Arhip
Petrovits Nikulinin vaimo. Nurmilahti.
1. Arhipp Arhippovits Nikkulin syntyi 1883.
Nikulin, Arhippa. Uhtuan kuntalaisten kokouksen 26.11.1921 osanottaja. KKNA 12: 2. VA
Nikulin, Arhippa s. 1883, maanvilj. vapaustaist. VR. sotilas, ast. palv. 8.11.1921. 1. kompp. luett. no 11.
Lähiomainen, Houri Nikulin, Nurmilahti. KKNA XIV. VA
Nikulin, Arhippa, 42-vuotias. 1. kompp. luettelossa. HSA. ItäKarjalan 1921-22: 18. SA
Nurmilahden komendantti Esikunnalle Uhtuaan: pyydän Arhipalle vapautusta palveluksesta: “ Hänen joukko
on isä 80 v., äiti 70 v. sokia, vaimo 40 v. lapsi 3 kk., minjä 28 v., lapset 3 ja 1-vuotiaat. Hevonen on, ei
ajajua.”
Vapauttamaan pyydetään myös Prouhor Larionoff (1. kompp.) ja Nikolai Larionoff (5. Uhtuan kompp.)
auttamaan postin kuljett. Timo Bogdanoff (5. Uhtuan kompp.) jokseki päiväksi töitä tekemään, kun on
huonot hevosen ajajat ja kun on heinät pitkän matkan päässä. Nurmilahti 22.1.1922. Komentantti H.
Heteranta. KKNA XIV. VA
Nikulin, Houri (Fevronija?). Ruoholaksi. Niemi s. 117. Vrt. Houri Nikulin Nurmilaksi.
Nikulina, Fedosja Ivanovna, Nurmilahti. Devitsa.
1. Nikulin, Terentij, Fedosjan avioton poika s. 17.4.1887, kaste 30.5.1887, kuoli kovaan kuumeeseen 10vuotiaana 25.7.1896, haud. 27.7.1896. HZ. Nurmilahti.Kummi: Gavrilov, Kornilo (sic!) Ivanovits, Nurmilahti.
2. Nikulina, Marija, Feodosijan avioton tytär s. 2.6.1980, kaste 2.8.1890. HZ. Nurmilahti.
Kummi: Nikulina, Marija Timofejevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
3. Nikulina, Anna, Fedosijan avioton tytär s. 15.6.1894, kaste 16.8.1894. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Mihail Konstantinovits, Nurmilahti. Lazareva, Darja Gavrilovna. Nurmilahti. Devitsa.
4. Nikulina, Pelagija ,Fedosjan avioton tytär s. 4.5.1896, kaste 30.5.1896. HZ. Nurmilahti.
Kummi: Gavrilova, Aleksandra Sidorovna. Devitsa.
5. Nikulina, Natalija, Fedosjan avioton tytär s. 3.8.1898, kaste 8.8.1898. HZ. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Mihail Konstantinovits. Nurmilahti. Lazareva, Darja Gavrilovna. Devitsa
6. Nikulina, Akilina, Fedosjan avioton tytär s. 12.6.1901, kaste 23.6.1901. HZ. Nurmilahti.
Kummit: Timofejev, Kondrat Konstantinovits. Luusalmi. Nikulina, Fekla Ivanovna. Devitsa.
Nikulin, Grigorij Arhipovits syntyi noin 1857, uvolennyj v zapas flota unter-ofitser, vaimo Jevdokija
Fedotovna, synt. Bogdanova.
Uvelennyj v zapas flota kvartiermeister Grigorij / Uvolennyj v zapas flota rjadovoj 1893./ Uvolennyj v zapas
flota kvartirmejster 1897. /Uvolennyj v zapas armij rjadovoj strahsnik Grigorij1901.
Nikulin, Grigorij Arhipovits, uvolennyj v zapas flota, vihittiin 31-vuotiaana 1. avioliittoon 2.11.1888. Morsian
oli 18-vuotias Bogdanova, Jevdokija Fedotovna, jonka 1. aviol., Feodot Bogdanovin tytär, Nurmilahti.
Häätodistajina olivat Luka Nikiforovits Remsujev, Uhtua. Jevsej Ivanoviits Remsujev, Uhtua. Ivan Nikolajevits
Lipkin, Vuokkiniemi. Rodion Jefimovits Hotejev, Uhtua.
1. Nikulin, Grigorij Grigorjevits s. 10.3.1890, kaste 4.4.1890.
Kummit: Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Bogdanova, Natalja Fedotovna. Nurmilahti. Devitsa.
2. Nikulin, Dmitrij Grigorjevits s. 15.5.1891, kaste 14.6.1891, kuoli kylmettymiseen puolivuotiaana
20.12.1892, haud. 22.12.1892. Kummi: Nikulin, Petr Arhipovits, Nurmilahti. Bogdanova, Natalja Fedotovna.
Nurmilahti. Devitsa.
3. Nikulina, Jekaterina Grigorjevna s. 18.11.1892, kaste 22.2.1893, kuoli tulirokkoon 8-vuotiaana 19.2.1901,
haud. 21.2.1901. Kummit: Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Rekina, Natalja Fedotovna. Jyskyjärvi.
Talonpojan vaimo.
4. Nikulina, Aleksandra Grigorjevna s. 28.4.1897, kaste 3.6.1897, kuoli tulirokkoon 3-vuotiaana 19.1.1901,
haud. 21.1.1901. Kummit: Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Natalja Fedotova. Sopasalmi? Talonpojan
vaimo.
5. Nikulin, Ioann Grigorjevits s. 6.5.1901, kaste 23.6.1901. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Kukschijeva, Natalja Fedotovna. Talonpojan vaimo.
6. Nikulina, Tatiana Grigorjevna s. 6.1.1904, kaste 16.3.1904. Nurmilaksi.
Zapasnyj kvartirmejster iz der. Nurmilaksi Nikulin, Grigorij Arhipovits.
Kummi: Nikulina, Jevgenija Isidorovna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
Nikulin, Ivan Petrovits, vaimo Anisja Gavrilova.
1. Nikulina, Irina Ivanovna syntyi noin 1865, kuoli kovaan kuumeeseen 16-vuotiaana 19.7.1881, haud.
21.7.1881. Nurmilahti. Isä: Ivan Petrovits Nikulin. Dots devitsa.
2. Nikulina, Darija Ivanovna s. 11.4.1873, kaste 4.5.1873. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Savva Petrovits, Nurmilahti. Lazareva, Ulitta Gavrilovna, Gavriil Lazarevin tytär.
Nikulina, Jevfimija Ivanovna syntyi noin 1810, kuoli vanhuuttaan 65-vuotiaana 17.3.1875, haud.
15.4.1875. Luusalmi. Talonpojan leski.
Nikulin, Konstantin Arhipovits syntyi noin 1853, vaimo Marija Timofejevna, synt. Vasiljeva, syntyi noin
1856, Luusalmi.
Nikulin, Konstantin Arhipovits, Nurmilahti, vihittiin 23-vuotiaana 1. avioliittoon 30.6.1876. Morsian oli 20vuotias neitsyt Marija Timofejeva Vasiljevna, Luusalmi.Häätodistajina olivat Tsiksa Jefim Leontjevits Fotijev.
Ivan Filippovits Lisitzin, Uht. Vasilij Pavlovits Afanasjev. Voknavolok, Ivan Nikolajevits Lipkin.
1. Nikulin, Ioann Konstantinovits s. 12.11.1879, kaste 16.1.1880, kuoli kouristuksiin 5 kk. iässä 29.3.1880,
haud. 31.3.1880. Nurmilahti. Kummi: Mihail Timofejevits Vasiljev. Luusalmi.
2. Nikulin, Feodor Konstantinovits s. 17.2.1881, kaste 23.6.1881, kuoli punatautiin 1-vuotiaana 2.4.1882,
haud. 4.4.1882. Ot krovavago ponosa. Nurmilahti. Kummi: Vasiljev, Mihail Timofejevits, Nurmilahti.
3. Nikulin, Dmitrij Konstantinovits s. 26.10.1883, kaste 22.3.1884. Nurmilahti.
Kummi: Nikulin, Petr Arhipovits 2:i. Konstantinin veli.
4. Nikulin, Arhip Konstantinovits s. 19.2.1882, kaste 13.4.1882. Nurmilahti.
Kummi: Vasiljev, Mihail Timofejevits, Luusalmi.
5. Nikulina, Fekla Konstantinovna s. 9.6.1885, kaste 29.7.1885. Nurmilahti.
Kummi: Gavrilova, Anna Sidorovna. Luusalmi. Devitsa.
6. Nikulina, Anna Konstantinovna s. 26.9.1888, kaste 10.11.1888, kuoli kovaan kuumeeseen 1-vuotiaana
5.9.1889, haud. 8.9.1889. Nurmilahti. Kummi: Samojlova, Vasilissa Timofejevna, Tsiksa. Talonpojan vaimo.
7. Nikulina, Glikerija Konstantinova s. 15.5.1890, kaste 2.8.1890. Nurmilahti.
Kummi: Gavrilova, Anna Fedorovna, Nurmilahti. Devitsa.
8. Nikulin, Mihej Konstantinovits s. 2.5.1895, kaste 18.4.1895. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Larionova, Uljana Matfejevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
9. Nikulina, Iulianija Konstantinovna s. 29.11.1896, kaste 14.12.1896. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Larionova, Uljana Matfejevna. Talonpojan vaimo.
10. Nikulin, Vasilij Konstantinovits s. 27.7.1898. kaste 18.12.1898, kuoli tulirokkoon 2-vuotiaana 8.2.1901,
haud. 10.2.1901. Kummit:) Nikulin, Petr Arhipovits. Nurmilahti. Larionova, Uljana Matfejevna.
Talonpojan vaimo.
Nikulin, Mihail Konstantinovits syntyi noin 1878, Nurmilahti, vaimo Jevgenija Sidorovna, synt. Gavrilova
syntyi 1871, Luusalmi.
Nikulin, Mihail Konstantinovits, Nurmilahti, vihittiin 1. avioliittoon 19-vuotiaana 11.5.1897. Morsian oli 26vuotias Gavrilova, Jevgenija Sidorovna, Luusalmi. Devitsa. Häätodistajina olivat Uvolennyj v zapas flota
Unter ofitser Grigorij Arhippovits Nikulin. Gavrijev, Vasilij Ivanovits. Uhtua. Hotejev, Grigorij Jefimovits.
Uhtua. Lehtolajnen, Matfij Matfijevits. Uhtua.
1. Nikulina, Pelagija Mihajlovna s. 4.5.1898, kaste 2.7.1898. Nurmilahti. Kummit: Gavrilov, Tit Sidorovits.
Luusalmi. Nikulina, Glikerija Konstantinovna, neitsyt, Nurmilahti.
2. Nikulina, Irina Mihajlovna s. 18.5.1899, kaste 19.7.1899, kuoli hinkuyskään 1-vuotiaana 20.5.1900, haud.
22.5.1900. Kummit: Nikulin, Arhipp Konstantinov. Nurmilahti. Larionova, Uljana Matfejevna. Talonpojan
vaimo.
3. Nikulina, Marija Mihajlovna s. 28.3.1901, kaste 2.4.1901. Nurmilahti.
Kummit: Nikulin, Arhip Konstantinovits. Nurmilahti. Afanasjeva, Uljana Nikititsna. Devitsa.
4. Nikulina, Aleksandra Mihajlovna s. 17.4.1902, kaste 29.4.1902. Nurmilahti. Kummi: Nikulin, Arhip
Konstantinovits. Nurmilahti. Larionova, Uljana Matfejevna.Talonpojan vaimo.
5. Nikulin, Trofim Mihajlovits s. 12.9.1903, kaste 19.2.1903, kuoli kouristuksiin puolivuotiaana 19.2.1904,
haud. 21.2.1904. Kummit: Nikulin, Arhip Konstantinovits. Nurmilahti. Nikulina, Glikerija Konstantinovna.
Devitsa.
6. Nikulin, Timofej Mihajlovits s. 1.3.1905, kaste 7.4.1905. Nurmilahti.
Kummi: Nizhnij tsin zapasa Nikulin, Arhip Konstantinovits. Nurmilahti.
Miitrei Nikulin syntyi 1884, ?vaimo Nasto Nikulin.
Maanvilj. vapaustaist. VR. 1. kompp. sotilas. ast. palv. 8.11.1921. Lähiomainen Nasto Nikulin.
Miitrei Nikulin, Nurmilahti. 1. kompp. luettelossa no 12. KKNA IV: 2. VA
Miitrei Nikulin, Nurmilahti, 41-vuotias. 1. kompp. luettelossa. HSA. Itä-Karjala 1921-22: 18. SA
Miitrei Nikulin osallistui Uhtuan kuntal. kokoukseen 26.11.1921. KKNA IV: 2. VA
Nikulin, Petr Arhipovits syntyi noin 1870, Nurmilahti, vaimo Marija Jemeljanovna, synt. Popova, Uhtua
Nikulin, Petr Arhipovits, Nurmilahti, vihittiin 1. avioliittoon 27-vuotiaana 6.7.1897. Morsian oli 20-vuotias
Marija Jemeljanovna Popova, Uhtua. Devitsa. Häätodistajina olivat Mitrofanov, Vasilij Nikiforovits, Uhtua.
Hotejev, Grigorij Jefimovits, Uhtua. Grigorjev, Gerasim Prokopjevits, Uhtua. Lehtolajnen, Matfij Matfijevits,
Uhtua.
Petr Arhipovits Nikulinin ja Marija Jemeljanovnan synt. Popovan lapset:
1. Irina Petrovna Nikulina syntyi 25.5.1898, kastettiin 2.7.1898. Nurmilahti. Kummeina olivat Trifon
Jemeljanovits Popov, Uhtua, ja Tatjana Jemeljanovna Popova, neitsyt.
2. Darija Petrovna Nikulina syntyi 13.3.1900, kastettiin 23.3.1900. Kummina oli Tatiana Jemeljanovna
Tihanova, Uhtua, talonpojan vaimo.
3. Aleksandra Petrovna Nikulina syntyi 4.6.1902, kastettiin 12.8.1902. Nurmilahti. Kummeina olivat Trifon
Jemeljanovits Popov, Uhtua ja Tatiana Jemeljanovna Popova, talonpojan vaimo.
4. Feodosija Petrovna Nikulina syntyi 23.5.1903, kastettiin 24.6.1903, kuoli hinkuyskään 1 1/2 vuoden iässä
5.4.1905, haudattiin 7.4.1905, Nurmilahti. Kummeina olivat Trifon Jemeljanovits Popov, Uhtua ja Irina
Ivanovna Dorofejeva, Uhtua. Ot kokljuscha.
5. Tatiana Petrovna Nikulina syntyi 6.4.1905, kastettiin 7.4.1905. Nurmilahti. Kummeina olivat Grigorij
Grigorjevits Nikulin, Nurmilahti ja Irina Ivanovna Sofronova, Uhtua, talonpojan leski.
Nikulin, Risto syntyi 1890 Nurmilaksi. Maanvilj. naimaton, vapaustaist. II patlj. 5. kompp. 21.12.1921. VA
Nikulin, Savva Petrovits, Nurmilahti.
Nikulin, S.P. Nurmilahti. Uhtuan kansalaiskokouksen 1.1.1906 asettaman Perustuslaillisen Kansanvaltaisen
Puolueen 35-henkisen Paikallistoimikunnan jäsen. Pöytäkirjaluonnos. Ahava 2:1
Vienan Karjalan edustajakokous Uhtualla pidettiin 21.12.1905 ja 1.1.1906. Kokouspöytäkirjan allekirjoittaja
Uhtualla 1.1.1906. Ahava 2:1 ja KSS: VKL 1906 II. Julk. Karjalan Heimotyössä s. 7.
1.Nikulin, Semjon Savvits syntyi noin 1869, kuoli isoon rokkoon 6-vuotiaana 2.5.1875, haud. 4.5.1875. Isä
Savva Petrovits Nikulin, Nurmilahti.
Nikulin Timo. Uhtuan kuntalaisten kokouksen osanottaja. 26.11.1921. KKNA IV: 2. VA
Nurmi Robert (Prokorus) Timonp. s. 17.7.1897, Uhtua, kuoli 1963.
Suomeen 1929. Vaimo Anni Rinne (synt. Antipin) s. 16.7. Vuokkiniemi, kuoli 1982. Poika Viljo Kullervo Nurmi
s. 21.9.1934, Hyvinkää. Väinölän matr. ja Nurmijärven yhteiskoulun matr. no 1064.
Ks. Larionoff, Ropertti. Uhtuan kuntal. kokouksen 26.11.1921 osanottaja. KKNA IV:2
Roope Nurmi s. 1897, Nurmilahti. Naimaton 1922. Venäjän ja Karj. armeijassa. VR. 11 kompp. kantakirjan
no 37. KKNA IV: 2 VA
Roope Nurmi s. 17.7.1897 Uhtuan Nurmilahti. Suomeen 1922, Hyvinkää. Naimis. yksi lapsi. VPAK I B a 1
Anni Nurmi s. 6.6.1903. Suomeen 1920, Hyvinkää. Naimis.

Similar documents