201 6 תקנון נופשי פאנג`ויה

Transcription

201 6 תקנון נופשי פאנג`ויה
‫תקנון נופשי פאנג'ויה ‪2016‬‬
‫למען הסר ספק יובהר בזאת כי תקנון נופש פאנג'ויה (להלן ‪" -‬התקנון") מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות‬
‫בלבד והינו מיועד לגברים ולנשים כאחד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪" 1.1‬חברת ההפקה" או "ההפקה" ‪ -‬עתידים יזמות בע"מ וחברת פ‪.‬ל‪.‬ס החברה הכלכלית בע"מ ביחד‬
‫ולחוד הינם המשווקים והפעילים המורשים היחידים של הנופשים תחת השם והמותג "פאנג'ויה" אשר‬
‫בבעלותם‪.‬‬
‫‪" 1.2‬הנופש" ‪ -‬כולל מספר מועדי נופשים תחת המותג פאנג'ויה‪ ,‬בתאריכים שונים במהלך השנה‪ ,‬כמפורט‬
‫להלן‪ ,‬לכל נופש תנאים וכללים ייחודיים‪:‬‬
‫א‪ .‬אפריל ‪" - 2016‬פאנג'ויה ספרינג ברייק" (‪)Funjoya Spring Break‬‬
‫יוני ‪" -2016‬פאנג'ויה פסטיבל" (‪)Funjoya Festival‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪" 1.3‬המפעיל המורשה" ‪ -‬ספק‪/‬נותן שירות ללקוחות מטעם חברת ההפקה‪.‬‬
‫‪" 1.4‬אגודת הסטודנטים" ‪ -‬אגודת הסטודנטים של כל אחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המאושר ע"י‬
‫המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה בישראל)‪,‬אשר נמצא בהסכם שת"פ חתום ובתוקף עם חברת ההפקה‪.‬‬
‫‪" 1.5‬הנציג‪/‬ים" ‪ -‬נציג של אגודת סטודנטים אשר הוגדר ע"י חברת ההפקה ותפקידו לטפל במשתתפי‬
‫הנופש‪ ,‬לפני‪ ,‬בעת ולאחר הנופש‪.‬‬
‫‪" 1.6‬הסטודנט‪/‬ים" ‪ -‬סטודנט הרשום כדין ללימודים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המאושר ע"י‬
‫המל"ג ואשר נמצא בהסכם שת"פ חתום ובתוקף עם חברת ההפקה; הכל בהתאם לפרסומי חברת‬
‫ההפקה טרם הנופש ובכפוף לנהליה (להלן‪" :‬מוסדות הלימוד המאושרים")‪.‬‬
‫‪" 1.7‬מועד ביצוע העסקה" ‪ -‬יום חיוב העסקה בכרטיס האשראי‪ ,‬לרבות עסקאות קרדיט‪.‬‬
‫‪" 1.8‬המלונות המרכזיים" ‪ -‬מלונות בהם מתקיימים אירועים במהלך הנופש (לרוב מתקיימת מסיבת‬
‫בריכה אחת במלון מרכזי אחד לפחות)‪.‬‬
‫‪" 1.9‬צמיד" או "צמיד הנופש" ‪ -‬צמיד אשר מקנה לאוחז בו כניסה לאירועים במהלך הנופש‪ ,‬בהתאם‬
‫למסלול הצמיד‪.‬‬
‫‪" 1.10‬המסלול" או "מסלול נופש" ‪ -‬כל אדם הנרשם לנופש מזמין חבילה הכוללת לינה וצמיד‪ ,‬או צמיד‬
‫בלבד ללא לינה‪ .‬לכל מלון ו‪/‬או צמיד קיים מסלול אשר נקבע מראש ע"י ההפקה‪ ,‬אשר אינו ניתן לשינוי‬
‫ע"י הנרשם‪ ,‬המגדיר עבור אותו נרשם את האירועים להם יהיה זכאי להיכנס‪ .‬המשמעות היא כי בכל‬
‫יום יוכל כל נרשם להיכנס למסיבת בריכה אחת במלון ספציפי אשר הוגדר מראש עבור המסלול אליו‬
‫נרשם‪ ,‬וכן מקנה הצמיד כניסה למסיבה אחת בערב‪ ,‬והכל בהתאם לפרסומי ההפקה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחולה‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫בעת הרשמה לנופש‪ ,‬בין באמצעות הזמנה של חבילה הכוללת מלון וצמיד ובין אם באמצעות רכישת‬
‫צמיד בלבד‪ ,‬מצהיר הסטודנט ו‪/‬או המשתתף בנופש ו‪/‬או מי מטעמו (להלן‪" :‬המשתתף" או‬
‫"הסטודנט" או "הנרשם")‪ ,‬כי קרא תקנון זה‪ ,‬הבין את תוכנו והסכים להיות כפוף לתנאיו‪.‬‬
‫לחילופין גם אם לא קרא בפועל את תנאי תקנון זה‪ ,‬מצהיר הנרשם כי חברת ההפקה או מי מטעמם‬
‫הסבו את תשומת ליבו לכך שניתן לעיין בתקנון זה במשרדי חברת פ‪.‬ל‪.‬ס החברה הכלכלית בע"מ‬
‫בכתובת‪ :‬שדרות יצחק רבין ‪ ,7‬ראשל"צ וכי הוא נמנע מרצונו החופשי מלעשות כן וכי אין בכך כדי‬
‫להסיר ממנו את האחריות המלאה להיות כפוף לתנאי תקנון זה‪.‬‬
‫עוד מצהיר הנרשם כי הוא מוותר על כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על‬
‫כל תנאיו וכי לולא הסכים להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור‪ ,‬לא הייתה חברת ההפקה מסכימה‬
‫להשתתפותו בנופש מלכתחילה‪.‬‬
‫התקנון המחייב הוא זה ה נמצא במשרדי חברת פ‪.‬ל‪.‬ס החברה הכלכלית בע"מ‪ ,‬בשדרות יצחק רבין ‪,7‬‬
‫ראשון לציון‪.‬‬
‫חברת ההפקה רשאית לשנות את תנאי התקנון בכל עת‪ ,‬מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬כל שינוי‬
‫שנעשה כאמור יחול על כל סטודנט ו‪/‬או כל אדם מטעמו המשתתף בנופש‪.‬‬
‫דרכי התקשרות‪:‬‬
‫‪ 3.1‬דרכי התקשרות לנופשי פאנג'ויה‪:‬‬
‫בדואר‪ :‬שדרות יצחק רבין ‪ ,7‬ראשון לציון (לידי חברת פלס ‪ -‬רוני)‬
‫בדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בטלפון‪ :‬מוקד פאנג'ויה פעיל בתקופת ההפקה בלבד ‪03-7922977 -‬‬
‫‪.4‬‬
‫נהלי רישום‪:‬‬
‫‪ 4.1‬הרישום לנופש הינו מגיל ‪ 20‬ומעלה‪.‬‬
‫‪ 4.2‬הרישום לנופש במועד פאנג'ויה ספרינג ברייק (נופש אפריל) נעשה דרך מוקד פאנג'ויה בטלפון או‬
‫בכתובת הדוא"ל שהוגדרו טרם הנופש או באמצעות מרכזי הרישום (רלוונטי לנופש בן גוריון בלבד)‪.‬‬
‫‪ 4.3‬הרישום לנופש פאנג'ויה פסטיבל (נופש יוני) נעשה באמצעות אגודות הסטודנטים המורשות של מוסדות‬
‫הלימוד המאושרים בלבד (המסלול האקדמי המכללה למנהל‪ /‬אונ' תל אביב‪ /‬אונ' עברית ‪/‬האקדמית‬
‫ת"א‪-‬יפו)‪ .‬מובהר כי אך ורק סטודנטים הלומדים במוסדות הלימוד המאושרים יוכלו להירשם למועד‬
‫זה וכי ההפקה רשאית לבטל חדר בדיעבד במקרה בו הגיע לידיה מידע על רישומו של נרשם אחד או‬
‫יותר מתוך החדר אשר נרשם‪/‬ו בניגוד לסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 4.4‬הרישום לנופשים הינו עבור סטודנטים בלבד ובהצגת תעודת סטודנט בתוקף‪.‬‬
‫‪ 4.5‬חברת ההפקה רשאית לשנות את תנאי ההרשמה ו‪/‬או דרך הרישום לכל מועד בנופש בכל עת‪ ,‬ותעשה‬
‫כמיטב יכולתה על מנת לעדכן את המשתתפים בדבר שינוי תנאי ההרשמה ו‪/‬או דרך הרישום לכל מועד‬
‫בנופש באמצעות דף הפייסבוק הרשמי (‪ )www.facebook.com/Funjoya‬ו‪/‬או באמצעות דוא"ל רשמי‬
‫מטעם חברת ההפקה ו‪/‬או דרך אגודות הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ 4.6‬יובהר בזאת‪ ,‬כי מילוי טופס רישום והגשתו להפקה אינו מהווה אישור הזמנה‪ .‬לאחר הקלדת ההזמנה‬
‫במערכת וקליטתה‪ ,‬ישלח אישור באמצעות דוא"ל אשר מהווה אסמכתא ‪/‬קבלה להזמנה‪ ,‬הכל כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 5‬להלן‪ ,‬אישור זה מהווה את האישור הבלעדי להזמנת הנופש‪.‬‬
‫‪ 4.7‬הליך הרשמה לנופש יושלם אך ורק לאחר אישור הזמנה כמפורט בסעיף ‪ 5‬להלן‪ ,‬ולאחר שיבוצע תשלום‬
‫מלא בגין חדר האירוח ו‪/‬או עבור הצמיד‪ ,‬וכן לאחר שיוצגו תעודות סטודנט בתוקף וכן הפרטים‬
‫המזהים של כלל המתארחים בחדר האירוח (שם מלא‪ ,‬טלפון נייד‪ ,‬דוא"ל ועוד)‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אישור הזמנה‪:‬‬
‫‪ 5.1‬במועד פאנג'ויה ספרינג ברייק (נופש אפריל) אישור ההזמנה ישלח בדוא"ל לאחר אישור עסקת‬
‫האשראי ומילוי הפרטים ע"י נציג מוקד ההזמנות‪ .‬אישור זה מהווה אישור הזמנה רשמי מטעם‬
‫ההפקה‪ .‬סטודנט המעוניין לקבל העתק נוסף של הקבלה יכול להנפיק העתק נוסף של הקבלה באופן‬
‫עצמאי באמצעות אתר האינטרנט בכתובת‪.www.funjoya.co.il :‬‬
‫‪ 5.2‬במועד פאנג'ויה פסטיבל (נופש יוני) אישור ההזמנה ישלח בדוא"ל לאחר הקלדת הטופס‪ ,‬הזנתו‬
‫למערכת ואישור תשלום על ידי חברת האשראי של הנרשם‪ .‬לאחר אישור חברת האשראי אודות‬
‫התשלום‪ ,‬קבלה תשלח לכתובת הדוא"ל אשר מסר הנרשם‪ ,‬המהווה אישור הזמנה רשמי מטעם חברת‬
‫ההפקה‪.‬‬
‫‪ 5.3‬בנופש פאנג'ויה פסטיבל (נופש יוני)‪ ,‬נרשם שאינו סטודנט באחד ממוסדות הלימוד המאושרים (אולם‬
‫הינו סטודנט באחד מן מוסדות הלימוד המוכרים ע"י חברת ההפקה וזאת בהתאם לרשימה מפורטת‬
‫אשר נמצאת במשרדי חברת ההפקה) ועל כן אושר לו להירשם לאירוע על ידי אישור מיוחד אשר ישלח‬
‫לדוא"ל הסטודנט‪ ,‬י חויב כאמור בתוספת תשלום שתיקבע מבעוד מועד ע"י ההפקה‪ .‬מתן פרטי‬
‫התשלום ע"י הנרשם או אחד מחברי החדר מהווים את הסכמתו לגבי התשלום הנוסף‪.‬‬
‫‪ 5.4‬ההפקה רשאית לבטל את השתתפותו של נרשם‪ ,‬למרות שנרשם דרך אגודת הסטודנטים או דרך המוקד‬
‫הטלפוני‪ ,‬באם אחד או יותר מהנרשמים בחדר לא עומדים בתנאי הרישום ו‪/‬או אם בוצע ניסיון לרמייה‬
‫בתהליך הרישום‪ .‬ההפקה תודיע על ביטול ההרשמה לנרשם אחד בלבד מהחדר‪.‬‬
‫‪ 5.5‬ההפקה רשאית לבטל השתתפותו של נרשם ו‪/‬או לבטל חדר שהוזמן‪ ,‬באם תהליך הרישום ו‪/‬או‬
‫התשלום לא הושלם בתוך ‪( 3‬שלושה) ימי עסקים מיום פתיחת ההזמנה דרך המוקד ו‪/‬או דרך אגודות‬
‫הסטודנטים‪ .‬יובהר כי ההפקה לא תודיע לנרשם אודות ביטול‪/‬מחיקת החדר בשל אי השלמת‬
‫ההרשמה‪ ,‬ובמידה ואותו אדם מעוניין להירשם פעם נוספת‪ ,‬עליו לפנות להפקה פעם נוספת עם כל‬
‫הפרטים הנדרשים כאילו לא פנה מלכתחילה להפקה לצורך רישום‪.‬‬
‫‪ 5.6‬לאחר אישור ההזמנה‪ ,‬היה וההפקה תצטרך ליצור קשר עם נרשמים בחדר מסוים מכל סיבה שהיא‪ ,‬כל‬
‫חברי החדר מסמיכים את כל אחד מהנרשמים הרשומים עמם בחדר להיות מורשה למתן הודעות‬
‫וקבלת החלטות בשם כל חברי החדר‪ .‬משמע‪ ,‬במידה וההפקה מוסרת הודעה לאחד מחברי החדר‪,‬‬
‫חזקה על כל הנרשמים בחדר הרלוונטי כי הינם מודעים לתוכן ההודעה במלואה‪ .‬בנוסף‪ ,‬היה ואחד‬
‫מחברי החדר פנה להפקה לצורך ביצוע שינוי בחדר מכל סוג שהוא או אישר להפקה לבצע כל שינוי‬
‫בחדר‪ ,‬חזקה שכל הנרשמים מהחדר הרלוונטי אישרו והסמיכו אותו לעשות כן ואיש מהנרשמים בחדר‬
‫הרלוונטי לא יטען כל טענה כלפי ההפקה לעניין זה‬
‫‪.6‬‬
‫בתי המלון‪:‬‬
‫‪ 6.1‬קבלת חדר שהוזמן ("צ'ק אין") יהיה ביום תחילת הנופש החל מהשעה ‪( 15:00‬אלא אם צוין אחרת על‬
‫גבי אישור ההזמנה)‪ .‬יציאה מהחדר ("צ'ק אאוט") יהיה בסיום הנופש ותבוצע עד השעה ‪( 15:00‬אלא‬
‫אם צוין אחרת על גבי אישור ההזמנה)‪ .‬חברת ההפקה אינה יכולה להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה‬
‫מאוחרת מן החדרים מכל סיבה שהיא‪ .‬בכל בקשה בנושא יש לפנות ישירות למלון במעמד קבלת החדר‪.‬‬
‫יודגש כי כל כניסה מוקדמת‪/‬יציאה מאוחרת תהא כרוכה בתשלום נוסף מול המלון‪.‬‬
‫‪ 6.2‬האירוח בבתי המלון בנופשים הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד ‪ ,)Bed & Breakfast( B&B -‬אלא‬
‫אם פורסם אחרת ע"י חברת ההפקה‪ .‬יש להתעדכן מול המלונות בנוגע לשעות ארוחות הבוקר‪ .‬ישנם‬
‫מלונות על בסיס לינה בלבד ללא ארוחות‪ ,‬ולגבי מלונות אלה הדבר יפורסם מראש על ידי ההפקה אך‬
‫באחריותו הבלעדית של הנרשם לנופש לבדוק זאת מראש בטרם ביצוע ההרשמה‪.‬‬
‫‪ 6.3‬למעט הנופשים הלנים במלון‪ ,‬לא תתאפשר כניסה למלונות המרכזיים לפני שעות פתיחת מסיבות‬
‫הבריכה ולא יתאפשר להישאר בשטח המלונות המרכזיים לאחר סיום המסיבות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫שיבוץ החדרים‪:‬‬
‫‪ 7.1‬חברת ההפקה אינה אחראית לשיבוץ החדרים בבית המלון‪ .‬כמו כן‪ ,‬האחריות לבדיקת המלון‪ ,‬לרבות‬
‫מיקומו ורמת‪/‬איכות החדר באחריות הנרשם בלבד‪ .‬אי שביעות כאמור‪ ,‬לא תהווה עילה להחזר כספי‪.‬‬
‫‪ 7.2‬חברת ההפקה תעשה כל שביכולתה על מנת להיענות לבקשות הסטודנטים הלוקחים חלק באירוע‪ .‬יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬חברת ההפקה אינה מתחייבת להיענות לבקשות אישיות (חדר ליד חדר‪/‬קומה וכו')‪.‬‬
‫‪ 7.3‬שדרוג לחדר עם נוף לבריכה ‪ -‬הנרשמים לנופש רשאי לשדרג בחלק מן המלונות "חדר עם נוף לבריכה"‬
‫בתשלום נוסף‪ ,‬ככל שנדרש על ידי חברת ההפקה‪ .‬מובהר‪ ,‬כי חדר משודרג אינו חדר עם מרפסת אלא‬
‫מדובר בחדר שפונה לכיוון הבריכה בלבד‪ .‬ההפקה אינה מתחייבת לספק חדר עם מרפסת (בין אם‬
‫בתשלום נוסף ובין אם לאו)‪.‬‬
‫‪ 7.4‬היה וביקש סטודנט חדר משודרג כאמור לעיל‪ ,‬מדובר בפעולה שמבוצעת בפועל על ידי בתי המלון ואין‬
‫ההפקה מתחייבת כי בפועל יתקבל חדר עם נוף לבריכה‪ ,‬גם אם התקבל בגין כך תשלום נוסף מראש‪.‬‬
‫היה וחלה אי התאמה בין בקשת הסטודנט לחדר שפונה לבריכה‪ ,‬על הסטודנט לדווח על כך לחברת‬
‫ההפקה בהודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של המופיעה בסעיף ‪ ‎3.1‬לעיל‪ ,‬וזאת תוך עד ‪( 5‬חמישה) ימים‬
‫מתום הנופש הרלוונטי‪ ,‬וחברת ההפקה תבדוק זאת מול המלון‪ ,‬והיה ולשיקול דעתה הבלעדי של חברת‬
‫ההפקה אכן היה פער בין החדר שהוזמן והחדר אשר קיבל הסטודנט בפועל‪ ,‬יינתן זיכוי מרוכז בגין‬
‫ההפרש לכל הנרשמים בהתאם לפרטי האשראי אותם מסרו בעת ההזמנה המקורית‪ ,‬וזאת בתוך ‪7‬‬
‫(שבעה) ימי עסקים ממועד מסירת החלטתה של חברת ההפקה בעניין זה לסטודנט‪.‬‬
‫‪ 7.5‬אי זמינות חדר שהוזמן ‪ -‬מובהר כי השיבוץ בחדרים מבוצע על בסיס תכנון של מערך מלונות‪ ,‬אשר הינו‬
‫כפוף לשינויים‪ ,‬אשר בעקבותיהם ייתכן שינוי בסוג החדר שהוזמן או במלון שהוזמן‪ .‬במקרה כגון זה‪,‬‬
‫חברת ההפקה תיצור קשר טלפוני עם אחד הסטודנטים הרשומים בחדר‪ ,‬על פי בחירתה ו‪/‬או זמינות‬
‫הנרשמים בחדר הרלוונטי (להלן‪" :‬הנציג") ותציע לנציג חדר חלופי במחיר דומה באותו מלון או במלון‬
‫אחר‪ .‬הפרש המחיר עבור החדר החלופי לא יעלה על סך של ‪ ₪ 400‬לאדם מהמחיר המקורי במידה‬
‫והחדר החלופי יקר יותר מהחדר שהוזמן‪ .‬הנציג יידרש לספק פרטי אשראי וזאת לשם תשלום ההפרש‬
‫עבור כל הנרשמים לחדר באופן מרוכז היה והמלון החלופי יקר יותר‪ ,‬או קבלת החזר מרוכז מההפקה‬
‫עבור כל הנרשמים לחדר היה והמלון החלופי זול יותר‪.‬‬
‫באם הנציג ימסור להפקה כי הנרשמים לחדר אינם מעוניינים במלון החלופי‪ ,‬תבוטל הזמנת החדר‬
‫ויינתן לכל הנרשמים זיכוי מלא בגין הזמנתם‪ ,‬בהתאם לפרטי האשראי אותם מסרו בעת ההזמנה‬
‫המקורית‪ ,‬וזאת בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים מהיום בו מסר נציג החדר את פרטי האשראי של כלל‬
‫הרשומים בחדר‪ .‬הנרשמים מוותרים על כל טענה כלפי חברת ההפקה בקשר עם סעיף זה‪ ,‬לרבות לעניין‬
‫החלטת הנציג בשמם‪ ,‬בהתאם לאמור בסעיף ‪ ‎5.5‬לעיל‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הגדרות חדרים‪:‬‬
‫‪ 8.1‬חדר זוגי ‪ -‬במרבית בתי המלון‪ ,‬בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות או זוגיות‪ ,‬אך אין כל אפשרות‬
‫לחברת ההפקה להבטיח מיטה זוגית או מיטות נפרדת אף אם הוזמנה כזו מראש‪ ,‬הדבר נתון לשיקול‬
‫דעתו הבלעדי של בית המלון‪.‬‬
‫‪ 8.2‬חדר לשלושה ‪ -‬במקרה של הזמנת חדר לשלושה אנשים‪ ,‬בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית‬
‫לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת‪ /‬ספה נפתחת‪ .‬לא יתאפשר שינוי על‬
‫סמך זה במיקום החדר‪ .‬יובהר כי לחברת ההפקה אין כל שליטה בנוגע לסידורי המיטות בחדרים‪ ,‬והכל‬
‫נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון‪.‬‬
‫‪ 8.3‬חדר לארבעה ‪ /‬חמישה ‪ -‬במקרה של הזמנת חדר לארבעה‪/‬חמישה אנשים‪ ,‬בתי מלון רבים נוהגים‬
‫להכניס שתיים‪ /‬שלוש מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטות הנוספות הינן מיטות מתקפלות‪/‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪.9‬‬
‫ספות נפתחות או קומותיים‪ .‬לא יתאפשר שינוי על סמך זה במיקום החדר‪ .‬יובהר כי לחברת ההפקה‬
‫אין כל שליטה בנוגע לסידורי המיטות בחדרים והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון‪.‬‬
‫ידוע למשתתף כי יתכן שבתי המלון יודיעו ביום האירוע שחלק מחדרי המלון אינם תקינים‪ .‬במקרים‬
‫אלו‪ ,‬תפעל ההפקה למציאת מלונות חלופיים באותה רמת אירוח‪ .‬במידה והמשתתף לא יהיה מעונין‬
‫לקבל חדר חלופי‪ ,‬הוא יקבל החזר כספי מלא בגין הנופש‪.‬‬
‫ידוע לנרשמים כי טיב החדרים ושירותי המלון הינם באחריות המלונות בלבד ולא תהיה להם בגין כך‬
‫כל דרישה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תלונה כנגד חברת ההפקה‪.‬‬
‫למען הספר ספק‪ ,‬מערכות מיזוג הא וויר (על כל חלקיהן) בבתי המלון אינן נמצאות באחריות ההפקה‬
‫וכי ההפקה לא תישא באחריות כלשהי להפעלתן ו‪/‬או לאי תקינותן של מערכות אלו‪.‬‬
‫הגעה מאוחרת‪:‬‬
‫‪ 9.1‬במידה ומשתתף מתכנן להגיע למלון ביום הקליטה לאחר השעה ‪ ,19:00‬יש להודיע על כך מראש בעת‬
‫ביצוע ההזמנה לחברת ההפקה ולמלון עצמו‪.‬‬
‫‪ .10‬בקשת נרשם לשינוי פרטי הזמנה‪:‬‬
‫‪ 10.1‬שינוי בפרטי ההזמנה כפוף לאישור חברת ההפקה בלבד ‪ -‬שינוי של אדם בחדר‪ ,‬בכפוף לאישור ההפקה‪,‬‬
‫כרוך בתשלום דמי טיפול בסך של ‪ 50‬ש"ח לכל שינוי (לכל אדם המתחלף‪/‬נכנס‪/‬יוצא מן החדר)‪ .‬דמי‬
‫הטיפול יחויבו על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ההפקה‪.‬‬
‫‪ 10.2‬לא יתאפשר שינוי בפרטי הנרשמים ו‪/‬או המשתתפים בנופש אשר הזמינו חדרים במלונות‬
‫המרכזיים‪.‬‬
‫‪ 10.3‬החלפת שם משתתף בנופש תתבצע באישור ההפקה ובכפוף לתנאי התקנון (אשר מפורסמים טרם‬
‫פתיחת הרישום לנופש) ולאורך כל תקופת הרישום‪ ,‬בהתאם לטופס שינוי פרטי הזמנה אשר יוגש‬
‫באמצעות דוא"ל ו‪/‬או במשרדי חברת ההפקה ו‪/‬או דרך אגודת הסטודנטים הרלוונטית‪.‬‬
‫‪ 10.4‬החלפת שמות‪/‬אדם בחדר תותר עד כ‪( 14-‬ארבע‪-‬עשר) ימי עסקים טרם מועד תחילת הנופש‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫לא תותר החלפת שמות‪ ,‬למעט מקרים חריגים מכורח כוח עליון ‪ /‬פטירה מדרגה ראשונה ובהתאם‬
‫לאישור ההפקה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה‪.‬‬
‫‪ 10.5‬ביצוע שינוי בתמהיל החדר או המלון יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור ההפקה‪.‬‬
‫המשתתף יודע כי במידת הצורך יחול חיוב ‪ /‬קיזוז בהפרשים על פי המחירים‪.‬‬
‫‪ 10.6‬כל שינוי בפרטי ההזמנה לאחר אישור ההרשמה‪ ,‬כרוך בתשלום דמי טיפול על סך ‪ ₪ 50‬עבור כל‬
‫שינוי‪ .‬בכל הנוגע לביטול‪ ,‬יש לפנות לסעיפי התקנון העוסקים בדמי ביטול‪.‬‬
‫‪ 10.7‬שינוי פרטי הזמנה יחויב‪/‬יזוכה בכרטיס אשראי אחד בלבד ובתשלום אחד‪ ,‬אלא אם אושר אחרת על‬
‫ידי נציג מוסמך מטעם מוקד חברת ההפקה‪.‬‬
‫‪ 10.8‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬בקשה לביטול ו‪/‬או שינוי אדם בחדר ו‪/‬או שינוי בהרכב החדר‪ ,‬מהווה עילה‬
‫לביטול ההזמנה כולה של החדר על ידי ההפקה‪ ,‬בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של ההפקה‪ ,‬ולסטודנטים‬
‫לא תהא כל טענה כלפי ההפקה לעניין זה‪.‬‬
‫‪ .11‬ביטול הזמנה‪:‬‬
‫‪ 11.1‬ביטול הזמנה לנופש יעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב לחברת ההפקה (לרבות דוא"ל)‪.‬‬
‫‪ 11.2‬נהלי הביטול הינם בהתאם לתקנות הגנת הצרכן‪.‬‬
‫‪ 11.3‬ביטול הזמנה ייעשה בכתב עד ‪( 14‬ארבעה‪-‬עשר) ימים מיום חיוב העסקה‪ .‬ההפקה תשיב למשתתף בתוך‬
‫‪( 14‬ארבעה‪-‬עשר) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול‪ ,‬את כספו בניכוי ‪ 5%‬מסכום העסקה או ‪100‬‬
‫ש"ח‪ ,‬הנמוך מביניהם‪ ,‬ובתנאי שביטול ההזמנה בוצע לפחות ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים טרם מועד הנופש‪.‬‬
‫‪ 11.4‬ביצוע החלפת אדם בחדר כרוכה בדמי טיפול בסך של ‪ 50‬ש"ח עבור כל פעולה‪.‬‬
‫‪ 11.5‬החל מ‪( 14-‬ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד ‪( 30‬שלושים) ימים טרם הנופש‪ ,‬ניתן לבטל את‬
‫ההזמנה בתשלום דמי ביטול בסך של ‪ 200‬ש"ח לאדם‪ .‬למען הסר הספק‪ ,‬כל אדם בחדר אשר מתבטל‬
‫נדרש לשלם סך של ‪ 200‬ש"ח עבור ביטול ההזמנה‪ .‬דמי הביטול יקוזזו מהזיכוי בגין הביטול החדר‪.‬‬
‫‪ 11.6‬החל מ‪( 30-‬שלושים) ימים טרם הנופש ועד ל‪( 7-‬שבעה) ימי עסקים טרם הנופש‪ ,‬אם חלפו למעלה מ‪14-‬‬
‫(ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה‪ ,‬ניתן לבטל את ההזמנה בתשלום דמי ביטול של ‪ 50%‬ממחיר‬
‫ההזמנה‪ .‬דמי הביטול יקוזזו מהזיכוי בגין הביטול החדר‪.‬‬
‫‪ 11.7‬ניתן לבטל את ההרשמה‪ ,‬בכפוף לתנאי התקנון‪ ,‬עד ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים טרם מועד הנופש‪ .‬החל מ‪7-‬‬
‫(שבעה) ימי עסקים טרם מועד הנופש לא ניתן לבטל את הנופש‪ ,‬לא ניתן להחליף אדם בחדר וכן לא‬
‫יינתן כל החזר כספי בגין אי הגעה לנופש‪ ,‬בין אם בהודעה להפקה ובין לאו‪.‬‬
‫‪ 11.8‬ביטול הזמנה במקרה של מילואים ‪ /‬פטירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה למשתתף ‪ -‬בכפוף להצגת‬
‫האישור המתאים ולאישור ההפקה‪ .‬דמי הביטול הינם ‪ 5%‬או ‪ ,₪ 100‬הנמוך מביניהם‪.‬‬
‫‪ 11.9‬ככל שעסקת רכישת הכרטיס בוצעה באמצעות כרטיס אשראי‪ ,‬יתווספו לדמי הביטול המפורטים להלן‬
‫כל ההוצאות שנדרשה חברת ההפקה לשלם בגין העסקה בכרטיס האשראי‪ ,‬בהתאם לדין‪.‬‬
‫להלן טבלה המפרטת את מועדי ודמי הביטול‪:‬‬
‫מיום (כולל) ועד יום (כולל)‬
‫עלות דמי ביטול‬
‫עד ‪ 14‬ימים מיום ביצוע העסקה‬
‫(ובלבד שלא יאוחר מ‪( 7-‬שבעה)‬
‫ימי עסקים טרם הנופש)‬
‫לאחר ‪( 14‬ארבעה עשר) ימים‬
‫מיום ביצוע העסקה ועד ‪ 30‬ימים‬
‫טרם הנופש‬
‫לאחר ‪( 14‬ארבעה עשר) ימי‬
‫עסקים מיום ביצוע העסקה‪,‬‬
‫והחל מ‪ 30 -‬ימים טרם הנופש ועד‬
‫‪( 7‬שבעה) ימי עסקים טרם הנופש‬
‫‪( 7‬שבעה) ימי עסקים טרם הנופש‬
‫החלפת סטודנט בחדר ‪ -‬עד ‪14‬‬
‫(ארבע‪-‬עשרה) ימים טרם הנופש‬
‫‪ 5%‬מסכום‬
‫העסקה או ‪₪ 100‬‬
‫הנמוך מביניהם‬
‫בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים מיום‬
‫אישור קבלת הודעת הביטול‬
‫‪ 200‬ש"ח עבור כל‬
‫אדם‬
‫בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים מיום‬
‫אישור קבלת הודעת הביטול‬
‫‪ 50%‬דמי ביטול‬
‫בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים מיום‬
‫אישור קבלת הודעת הביטול‬
‫לא ניתן לבטל‬
‫‪ 50‬ש"ח עבור כל‬
‫שינוי‬
‫החזרת תמורה‬
‫לא יינתן החזר כספי‬
‫לא רלוונטי‬
‫‪ 11.10‬במקרה של ביטול הנופש עקב כוח עליון‪ ,‬ידחה מועד הנופש למועד מאוחר יותר ע"י ההפקה‪.‬‬
‫לנופשים לא תהיה כל תביעה ו‪/‬או דרישה כנגד ההפקה עקב הדחייה ‪ -‬משתתף אשר לא יהיה מעונין‬
‫לקחת חלק בנופש בתאריך החלופי יוכל לקבל החזר מלא בגין הנופש‪.‬‬
‫‪ .12‬צמידים ומסלולים‪:‬‬
‫‪ 12.1‬הצמיד מהווה חלק מאישור הכניסה לפעילויות הנופש ‪ -‬לא תתאפשר כניסה לשום פעילות בנופש ללא‬
‫הצמיד הרלוונטי לאותו אירוע‪.‬‬
‫‪ 12.2‬ייתכן כי לצמיד יתלווה אמצעי זיהוי נוסף מטעם ההפקה אשר יידרש לצורך כניסה לפעילויות (כרטיסי‬
‫כניסה‪/‬וואצ'רים וכד')‪.‬‬
‫‪ 12.3‬לא תתאפשר החלפת שמות ברכישת צמידים‪.‬‬
‫דמי ביטול צמידים‪:‬‬
‫עלות דמי ביטול‬
‫‪ 5%‬מסכום העסקה או‬
‫‪₪100‬‬
‫הנמוך מביניהם‬
‫החזרת תמורה‬
‫בתוך ‪( 14‬ארבע‪-‬עשרה)‬
‫ימי עסקים מיום אישור‬
‫קבלת הודעת הביטול‬
‫בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי‬
‫עסקים מיום אישור‬
‫קבלת הודעת הביטול‬
‫מיום (כולל) ועד יום (כולל)‬
‫עד ‪( 14‬ארבעה‪-‬עשר) ימים מיום ביצוע‬
‫העסקה (ובלבד שלא בתחום שבוע‬
‫טרם הנופש)‬
‫לאחר ‪( 14‬ארבעה‪-‬עשר) ימים מיום‬
‫‪ ₪100‬עבור כל עסקה‬
‫ביצוע העסקה ועד ‪ 30‬ימים טרם‬
‫הנופש‬
‫לאחר ‪( 14‬ארבעה עשר) ימי עסקים‬
‫בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי‬
‫מיום ביצוע העסקה‪ ,‬והחל מ‪ 30 -‬ימים‬
‫עסקים מיום אישור‬
‫‪ 50%‬מכל עסקה‬
‫טרם הנופש ועד ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים‬
‫קבלת הודעת הביטול‬
‫טרם הנופש‬
‫החל מ‪( 7-‬שבעה) ימי עסקים טרם‬
‫אין החזר כספי‬
‫אין החזר כספי‬
‫הנופש‬
‫‪ 12.4‬יובהר כי הצמיד אישי ואינו ניתן להעברה‪ .‬לא ניתן להעביר צמיד לאדם אחר ו‪/‬או להעביר את הצמיד‬
‫על שמו של אדם אחר ‪ ,‬לא ניתן להבטיח כי ביטול צמיד יאפשר לאדם אחר לרכוש את אותו מסלול‬
‫ספציפי בו בוטל הצמיד ולא ניתן לשלוח אדם אחר עם ייפוי כוח לאסוף את הצמיד בנופש עצמו‪ .‬אי‬
‫הגעה לנופש ו‪/‬או אי איסוף הצמיד לא תהווה עילה לקבלת זיכוי‪.‬‬
‫‪ 12.5‬חלוקת הצמידים נעשית בהגעה לנופש‪ ,‬במקומות שהוגדרו מראש ע"י ההפקה ובכפוף להצגת תעודת‬
‫זהות ו‪/‬או תעודת סטודנט בהתאם לדרישת הנופש‪ .‬יובהר‪ ,‬כי עומדת להפקה ו‪/‬או נציגיה הזכות לדרוש‬
‫מאדם שהגיע לאסוף את הצמיד אמצעי זיהוי נוסף ו‪/‬או פרטים אחרים‪.‬‬
‫‪ 12.6‬קבלת הצמיד מנציגי ההפקה היא ע"י המשתתף הרשום בלבד ובאמצעות ענידת הצמיד על ידו של‬
‫המשתתף‪ .‬לא תינתן אפשרות לאסוף את הצמיד עבור משתתף אחר‪ ,‬לרבות באמצעות אמצעי מזהה של‬
‫אותו משתתף או באישורו‪.‬‬
‫‪ 12.7‬שעות הפעילות בנוגע לחלוקת הצמידים ומיקום האיסוף יפורסמו טרם הנופש‪.‬‬
‫‪ 12.8‬הרישום למסלולים נעשה ע"ב מקום פנוי וכמו כן גם שינוי המסלולים‪.‬‬
‫‪ 12.9‬שינוי המסלול מחייב מילוי טופס שינוי מסלול ויש להגישו במייל ו‪/‬או במשרדי ההפקה‪ ,‬הגשת הטופס‬
‫אינה מחייבת את ההפקה לשנות את המסלול והמשתתף מודע לכך כי ההפקה אינה משריינת מקומות‬
‫לטובת הנושא‪ .‬אישור במייל עבור השינוי יתקבל מנציג ההפקה מיד לאחר ביצוע השינוי‪.‬‬
‫‪ 12.10‬מסלולי הצמידים מהווים ניתוב הקהל בהתאם לדרישות הרישוי והביטחון אליהם ההפקה מתחייבת‬
‫למען ביטחון ובטיחות הנופשים‪ .‬לא יתאפשר שינוי במסלול המסיבות באירוע עצמו‪.‬‬
‫‪ 12.11‬האחריות על הצמידים ואמצעי הזיהוי חלה על הנופשים בלבד‪ .‬נרשם ו‪/‬או סטודנט שיאבד את הצמיד‬
‫ו‪/‬או את אמצעי הזיהוי הנוספים לא יהיה זכאי לקבל צמיד חלופי ולא יוכל להיכנס לפעילויות הנופש‪.‬‬
‫‪ 12.12‬צמיד קרוע ו‪/‬או אמצעי זיהוי בלוי יוחלף רק בהצגת הצמיד ו‪/‬או אמצעי הזיהוי הנוסף הלא תקין‬
‫במוקד ההפקה‪ ,‬בהצגת תעודה מזהה ובהתאם לרישום במערכת ההפקה‪ ,‬תחת שיקול דעת של ההפקה‪.‬‬
‫‪ 12.13‬הגדרת המלונות עבור כל מסלול נעשית מבעוד מועד ואין אפשרות לשנות מלון עם מסלול אחר ולהפך‪.‬‬
‫‪ 12.14‬לעניין רכישת צמיד ‪ RFID‬לשימוש בבר‪ ,‬סטודנט אשר קיימת לו יתרה של מעל ‪ 30‬ש"ח בצמיד ‪RFID‬‬
‫ומעוניין בקבלת זיכוי עבור היתרה כאמור‪ ,‬ישלח הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל אשר שימשה לרישום‬
‫לנופש עד ‪( 14‬ארבעה‪-‬עשרה) יום מסיום הנופש הרלוונטי וההפקה תזכה אותו בהתאם לפרטי האשראי‬
‫אשר מסר בעת ההזמנה‪ ,‬וזאת תוך ‪( 14‬ארבעה‪-‬עשר) יום מקבלת הדוא"ל כאמור‪.‬‬
‫‪ .13‬תנאי תשלום‪:‬‬
‫‪ 13.1‬תשלום עבור הרשמה לנופש מבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד‪ .‬אישור לתשלום יופיע בהתאם‬
‫לתאריך הרישום של מוקד הרישום (התאריך בו מוזנת ההזמנה למערכת ומתקבל אישור תשלום עבור‬
‫העסקה)‪ .‬תשלום העמלה ו‪/‬או ריבית בגין התשלומים לחברת האשראי יהיה בהתאם למועד החיוב של‬
‫חברת האשראי ובכפוף לתנאי ההתקשרות שבין הלקוח לבין חברת האשראי‪ .‬יובהר כי ההפקה אינה‬
‫גובה ריבית ו‪/‬או אגרה ו‪/‬או כל תשלום בגין פריסת התשלום לתשלומים‪ .‬הלקוח מוותר בזאת על כל‬
‫טענה כלפי ההפקה בגין ריבית ו‪/‬או עמלה ואח' בעקבות הסדר ההתקשרות שלו מול חברת האשראי‪.‬‬
‫‪ 13.2‬ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת‪.‬‬
‫‪ 13.3‬לא ניתן לחלק את תשלום הרישום לנופש בין מספר כרטיסי אשראי עבור נרשם אחד‪ .‬כלומר‪ ,‬עבור כל‬
‫משתתף ניתן לשלם באמצעות אמצעי תשלום אחד בלבד\ אך ניתן להשתמש באמצעי תשלום אחד עבור‬
‫מספר נרשמים‪.‬‬
‫‪ 13.4‬יובהר כי בפרטי התשלום הנמצאים אצל חברת האשראי בגין החיוב יופיע החיוב בגין חברת "עתידים‬
‫יזמות בע"מ" ו‪/‬או "פאנג'ויה" ו‪/‬או "פלס החברה הכלכלית בע"מ" וכו' (בהתאם לחברת הסליקה‬
‫הרלוונטית לאותו עניין)‪.‬‬
‫‪ .14‬מוקד הזמנות ושירות לקוחות‪:‬‬
‫‪ 14.1‬מוקד ההזמנות הטלפוני של פאנג'ויה יהיה פעיל החל מתחילת ההרשמה וימשיך לקבל פניות עד שבוע‬
‫לאחר תום הנופש‪ .‬פניות יתקבלו באמצעות כתובת דוא"ל של מוקד ההזמנות כאמור ו‪/‬או המוקד‬
‫הטלפוני של ההפקה‪ .‬מוקד ההזמנות הטלפוני של פאנג'ויה הינו מוקד השארת הודעות ונציג מטעם‬
‫ההפקה יחזור למשתתף עד ‪( 3‬שלושה) ימי עסקים מיום הפנייה‪ ,‬וזאת בכפוף לכך שהושארו הפרטים‬
‫הנכונים והרלוונטיים המאפשרים יצירת קשר‪.‬‬
‫‪ 14.2‬כמו כן‪ ,‬ניתן לפנות למנהל מרכז הרישום באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של מרכז‬
‫הרישום המופיעה לעיל‪ ,‬תוך ציון מפורש בכותרת‪/‬נושא הדוא"ל כי הפניה ממוענת למנהל‪ .‬היה‬
‫והתקבלה בדוא"ל פניה הממוענת למנהל‪ ,‬תשובה בכתב מאת המנהל תתקבל בתוך זמן סביר ממועד‬
‫קבלת הפניה‪ ,‬וזאת בכפוף לכך שהושארו הפרטים הנכונים והרלוונטיים המאפשרים יצירת קשר‪.‬‬
‫יודגש כי פנייה הממוענת למנהל תועבר לטיפול מנהל רק לאחר שעברה לנציג שירות לקוחות והלקוח‬
‫הרגיש כי אינו מרוצה מהטיפול‪ .‬בנוסף‪ ,‬תשובת המנהל תשלח בכתב או באמצעות התקשרות בעל פה ‪-‬‬
‫לשיקול דעתו הבלעדית של המנהל‪ .‬יובהר כי מנהל שירות הלקוחות יכול לקבל את פרטי ההתקשרות‬
‫בין הלקוח לבין נציג שירות הלקוחות ולקבל החלטה בנושא ללא התקשרות ישירה אל מול הלקוח‪.‬‬
‫‪ 14.3‬טרם תחילת כל נופש יפורסמו פרטי התקשרות ושעות פעילות עבור מוקד שירות הלקוחות הטלפוני של‬
‫פאנג'ויה לכל נופש‪.‬‬
‫‪ 14.4‬מוקד שירות הלקוחות הטלפוני של פאנג'ויה לנופש הספציפי אליו נרשם הסטודנט‪ ,‬הוא הגורם‬
‫המוסמך הבלעדי היחיד שמורשה לספק מידע ולתת מענה לנרשמים אודות הנופש ‪ -‬לפני‪ ,‬במהלך‬
‫ולאחר הנופש‪ .‬יובהר כי נציגי ההפקה אשר פועלים במלונות‪ ,‬גורמי האבטחה‪ ,‬עובדי המלונות וכדומה‪,‬‬
‫אינם מעודכנים בכלל פרטי ההפקה ואינם מהווים גורם מוסמך מטעם ההפקה לספק מידע מכל סוג‬
‫שהוא לנרשמים‪.‬‬
‫‪ 14.5‬יובהר כי פנייה של נרשם לכל גורם אחר‪ ,‬פרט למוקד שירות הלקוחות הטלפוני לנופש הספציפי אליו‬
‫נרשם‪ ,‬ו‪/‬או תשובה שהתקבלה מגורם כאמור‪ ,‬אינה מחייבת את ההפקה‪ ,‬וההפקה אינה אחראית לכל‬
‫נזק באשר הוא (כספי ו‪/‬או לרכוש ו‪/‬או לגוף ו‪/‬או לנפש ו‪/‬או הוצאות נלוות וכדומה) אשר נגרם לאדם‬
‫בעקבות הסתמכות על מידע שניתן על ידי גורם אחר כאמור‪.‬‬
‫‪ .15‬דיוור‪:‬‬
‫‪ 15.1‬עם רכישת "כרטיס" לאחד מהנופשים‪ ,‬ייחשב הסטודנט ו‪/‬או המשתתף בנופש כמי שמצהיר ומסכים‬
‫לכל התנאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 15.2‬עצם הרישו ם לנופש ומילוי הפרטים בטופס ו‪/‬או נתינתם לנציג מהווים את אישורו לקבלת חומרי‬
‫פרסום מטעם חברות ההפקה‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬בכל מדיה שהיא ואשר מתייחסים למוצר או לשירות‬
‫כלשהו המוצע ע"י חברת ההפקה‪.‬‬
‫‪ 15.3‬ידוע לנרשם שהוא זכאי על פי דרישתו‪ ,‬בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור‪ ,‬להודיע לחברת ההפקה‬
‫על סירובו לקבל דבר פרסומת‪ ,‬דרך כלל או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו‪ ,‬ככל שניתנה‪ .‬לצורך‬
‫הסרה מרשימת התפוצה של ההפקה‪ ,‬יש לשלוח בקשה במייל להפקה עם הנושא‪ :‬הסרה מרשימת‬
‫תפוצה‪ .‬בתוכן ההודעה יש לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו‪/‬או מספר טלפון נייד‪,‬‬
‫בהתאם לבקשה‪ .‬ההפקה מתחייבת להסיר את הרשומה מתפוצתה בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי עסקים ממועד‬
‫קבלת הפנייה במייל‪.‬‬
‫‪ 15.4‬הפרטים הנתונים‪ ,‬הידיעות והמסמכים שמסר ו‪/‬או ימסור להפקה ו‪/‬או למי מטעמם‪ ,‬לרבות פרטיו‬
‫האישיים‪ ,‬יכול שיוזנו במאגר המידע של חברת ההפקה וכי המידע נמסר על‪-‬ידו מרצון ובהסכמה‬
‫מלאה‪ ,‬מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על‪-‬ידי ההפקה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמם והוא מסכים לכך‪.‬‬
‫‪ 15.5‬ההפקה מתחייבת לשמור על פרטיותו ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים‪ ,‬אלא אם נדרש‬
‫לעשות כן על‪-‬ידי רשות מוסמכת ו‪/‬או חברת אשראי ו‪/‬או חברת סליקה והוא מוותר בזאת על כל תביעה‬
‫ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה כלפי ההפקה ו‪/‬או מי מטעמם בשל כך‪.‬‬
‫‪ .16‬טיסות והסעות‪:‬‬
‫‪ 16.1‬ההפקה עובדת בשיתוף פעולה עם חברות נסיעות חיצוניות ופועלת למען השגת טיסות‪/‬נסיעות מוזלות‬
‫עבור הסטודנטים לאילת ובחזרה‪.‬‬
‫‪ 16.2‬ההפקה אינה אחראית על מחירי הטיסות‪ /‬הסעות ופיקוח ו‪/‬או כל דבר הנוגע להזמנה שלא בתחום‬
‫אחריותה‪.‬‬
‫‪ 16.3‬ההסעות המאורגנות ע"י ההפקה במהלך הנופש‪ ,‬הן מהמלונות המרכזיים לחוף הדקל ובחזרה בשעות‬
‫שיפורסמו לנופשים במהלך הנופש ע"י שליחת מסרון ו‪/‬או דוא"ל ו‪/‬או באמצעות תוכניה מטעם‬
‫ההפקה‪ .‬ידוע כי ההפקה אינה אחראית על טיב האוטובוסים‪ ,‬שיריון מקומות בהסעות בשעות‬
‫מסויימות ו‪/‬או כל נזק אשר ייגרם למשתתף בגופו ובכליו‪ .‬במידה וקיים עומס על מערך ההסעות‪,‬‬
‫ההפקה תפעל להוסיף אוטובוסים במידת הצורך על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬אין להידחף ו‪/‬או לעלות‬
‫בצורה שאינה בטיחותית לאוטובוסים ‪ -‬יש להמתין לאוטובוס הבא‪ .‬במידה ואדם בוחר לקחת אמצעי‬
‫תחבורה חלופי במקום ההסעה המאורגנת על ידי ההפקה‪ ,‬העלות וכל נזק באשר הוא יושת על אותו‬
‫אדם בלבד‪ ,‬לא תוטל כל אחריות מכל סוג שהוא על ההפקה בקשר עם נסיעה באמצעי תחבורה חלופי‬
‫כאמור והלקוח מוותר על כל טענה כלפי ההפקה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .17‬הגבלת אחריות‪:‬‬
‫‪ 17.1‬ידוע לנרשמים כי יתכנו שינויים בפעילויות ובאירועים המתוכננים שבמסגרת הנופש‪ .‬במקרים כאלו‬
‫תוודא חברת ההפקה לפעול בהתאם ותקיים פעילויות או אירועים חלופיים‪.‬‬
‫‪ 17.2‬חברת ההפקה או מי מטעמה רשאים לשנות בכל עת‪ ,‬מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬את‬
‫תכנית הנופש‪ ,‬בתי המלון עמם היא מתקשרת במסגרתו‪ ,‬הפעילויות‪ ,‬האירועים וכן כל מוצר ו‪/‬או‬
‫שירות אחר המתקיימים ו‪/‬או המסופקים במסגרת הנופש‪ ,‬בין על ידה ובין באמצעות אחר‪ .‬חברת‬
‫ההפקה תיידע את הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר‪ ,‬במועד ובאופן המתאימים‪ ,‬אם וככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ 17.3‬חברת ההפקה משמשת כמתווכת בלבד בין הסטודנטים והמשתתפים בנופש לבין ספקי השירותים‬
‫השונים‪ ,‬לרבות מובילים אוויריים‪ ,‬אמצעי תחבורה‪ ,‬בתי מלון‪ ,‬מזון וכיוב'‪ .‬מובהר בזאת מפורשות‪ ,‬כי‬
‫לחברה אין יכולת להשפיע על מעשיהם ו‪/‬או מחדליהם של ספקים אלו ולפיכך‪ ,‬חברת ההפקה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא‪ ,‬בין ישיר‪ ,‬עקיף‪ ,‬תוצאתי או אחר‪ ,‬שייגרם‬
‫לסטודנט ו‪/‬או למשתתף בנופש ו‪/‬או למי מטעמם ו‪/‬או לכל צד ג' שהוא‪ ,‬במהלך הנופש ו‪/‬או כתוצאה‬
‫ממעשה או מחדל של אחד הספקים‪ ,‬לרבות אך ללא הגבלה אינה אחראית לכל אובדן‪ ,‬גניבה‪ ,‬פציעה או‬
‫נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במתחמי הנופש או מחוץ לו‪.‬‬
‫‪ 17.4‬ידוע לנופשים כי חברת ההפקה אינה עורכת ביטוח לנופשים ו‪/‬או לציודם וכי פעילותם של הנופשים‬
‫במסגרת הנופש ו‪/‬או עקב הנופש הינה באחריותם האישית והבלעדית של הנופשים‪.‬‬
‫‪ 17.5‬המשתתף בנופש יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא‪ ,‬בין ישיר‪ ,‬עקיף‪ ,‬תוצאתי או אחר‪ ,‬שייגרם לכל‬
‫צד ג' שהוא‪ ,‬במהלך הנופש‪ ,‬כתוצאה ממעשה או מחדל של הנרשם‪ ,‬ובכלל זה כל נזק מכל סוג שהוא‬
‫שייגרם לחדר בו ישהה הנרשם בעת הנופש בבית המלון‪ ,‬ככל שייגרם‪.‬‬
‫‪ .18‬כללי התנהגות בנופש‪:‬‬
‫‪ 18.1‬סטודנט ו‪/‬או משתתף בנופש‪ ,‬אשר הח ל משלב הרישום ועד לסיום הנופש‪ ,‬יעשה מעשה שיש בו חוסר‬
‫יושר ומרמה ו‪/‬או אלימות פיזית ו‪/‬או מילולית או בכדי להוות הפרה כלשהי של חוק וסדר‪ ,‬יטופל‬
‫במלוא החומרה‪ ,‬לרבות הרחקתו מהנופש‪ ,‬החרמת צמיד כניסות ונקיטת כל צעד אחר המותר על פי‬
‫הדין‪.‬‬
‫‪ 18.2‬ההפקה רואה בחומרה כל אירוע אלימות באשר הוא‪ ,‬פיזי או מלולי‪ .‬על כן‪ ,‬יובהר כי הפעלה של‬
‫אלימות מכל סוג שהיא כלפי עובדי ההפקה ו‪/‬או אנשים אחרים ו‪/‬או כל פעילות אחרת הפסולה בעיניי‬
‫ההפקה‪ ,‬לפי שיקול הדעת הבלעדי של ההפקה‪ ,‬תביא לביטול ההזמנה של כל חברי החדר‪ .‬לעניין ביטול‬
‫לפי סעיף זה‪ ,‬יראו את ביטול החדר כאילו הנרשם וחברי החדר מבקשים לבטל את החדר ביוזמתם‪,‬‬
‫ועלות הביטול תהיה על חברי החדר באופן בלעדי‪ ,‬בהתאם למדיניות הביטול (ראה פרק העוסק‬
‫במדיניות הביטול)‪.‬‬
‫‪ 18.3‬חל איסור מוחלט להכניס ציוד הגברה ו‪/‬או רמקולים ו‪/‬או ציוד קריוקי (להלן‪" :‬ציוד הגברה") לשטחי‬
‫המלון בכלל ולחדרים בפרט‪ .‬יובהר‪ ,‬כי המפר סעיף זה יאלץ למצוא פתרון אחסון עבור הציוד האסור‪.‬‬
‫במידה ויופעל ציוד הגברה בשטח המלון בניגוד לאמור בסעיף זה‪ ,‬הדבר מהווה הפרה בוטה של נהלי‬
‫הנופש ומקנה להפקה ו‪/‬או למלון זכות להרחיק את כל חברי החדר אשר השתמשו באותו ציוד הגברה‪,‬‬
‫בין אם נעשה בחדר שלהם ובין אם בשטח משותף שנועד לשרת את אורחי המלון‪.‬‬
‫‪ 18.4‬חל איסור על הכנסת נרגילות למתחם המלון ו‪/‬או שימוש בהן במהלך הנופש‪.‬‬
‫‪ 18.5‬חל איסור על הכנסת מגבות ו‪/‬או מזרני ים ו‪/‬או כסאות ו‪/‬או מיטות שיזוף לאזור הבריכה במלונות‪.‬‬
‫‪ 18.6‬חל איסור על כניסה לשטח האירועים (מסיבות בריכה ומסיבות בערבים כאחד) עם שרשראות‪ ,‬עגילים‪,‬‬
‫צמידים (פרט לצמיד ההפקה)‪ ,‬גז מדמיע‪ ,‬דאודורנט ספריי‪ ,‬בושם וכל מוצר מסוכן אחר (להלן‪" :‬מוצר‬
‫אסור" )‪ .‬יובהר כי לא קיימת עמדת שמירת חפצים במיקום האירוע‪ ,‬נופש שהגיע למתחם אירוע עם‬
‫מוצר אסור (שאינו צמיד הפקה) יידרש למצוא פתרון אחסון עבורו ‪ -‬בכל מקרה לא תתאפשר הכנסת‬
‫המוצר האסור למתחם האירוע‪.‬‬
‫‪ 18.7‬יודגש בזאת כי חברת ההפקה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי‪ ,‬להרחיק (באופן‬
‫מיידי וללא כל התרעה מוקדמת) מאירועי הנופש כל סטודנט ו‪/‬או משתתף בנופש אשר חרג מנורמות‬
‫ההתנהגות הראויה לשיקול ולדעת ההפקה וידוע כי לא יהיה החזר כספי‪ .‬ההרחקה האמורה תהא‬
‫זמנית או קבועה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה‪.‬‬
‫‪ .91‬קניין רוחני‪:‬‬
‫‪ 19.1‬ידוע לנרשם כי הבעלות על כל זכות קניין רוחני ו‪/‬או זכות יוצרים לעניין הנופש ו‪/‬או המותג "פאנג'ויה"‬
‫לרבות המוניטין בקשר אליו‪ ,‬שייכת באופן בלעדי לחברת ההפקה‪ .‬ידוע לנרשם כי היה והעלה תמונה‬
‫לרשת חברתית כלשהי ותייג בתמונה את עמוד הפייסבוק הרשמי של פאנג'ויה ו‪/‬או שלח לחברת‬
‫ההפקה תמונות ‪ ,‬בין אם באמצעות עמוד הפייסבוק של פאנג'ויה או באמצעות אדם אחר אליו שלח‪/‬עמו‬
‫שיתף את התמונה ו‪/‬או בכל אמצעי אחר ו‪/‬או הפיץ תמונות מהנופש באמצעות כל רשת חברתית באשר‬
‫היא‪ ,‬הוא מוותר בזאת על זכויות היוצרים שלו בתמונה ומאשר להפקה לעשות בתמונה כל שימוש‬
‫שנראה להפקה לנכון‪.‬‬
‫‪ 19.2‬הנרשם מודע לכך שהנופש מצולם בכל עת על ידי צוות נרחב של צלמים‪ ,‬לעיתים מקרוב תוך עדכון‬
‫המצולם ולעיתים מרחוק ללא ידיעת המצולם וכי חלק ניכר מהתמונות יועלו לעמוד הפייסבוק של‬
‫ההפקה ו‪/‬או לכל אתר או פורמט אחר מטעם ההפקה‪ .‬הנרשם מאשר שהוא יודע שהוא מצולם במסגרת‬
‫ההפקה ברשות הרבים ומאשר לעשות בתמונה שלו אשר צולמה ברשות הרבים כל שימוש באשר הוא‬
‫מטעם ההפקה‪ ,‬וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה‪.‬‬
‫‪ .02‬סמכות שיפוט‪:‬‬
‫‪ 20.1‬סמכות השיפוט הייחודית בכל סכסוך הנוגע לתקנון זה ו‪/‬או נובע ממנו תהא נתונה לבתי המשפט‬
‫המוסמכים בתל אביב‪-‬יפו בלבד‪.‬‬